Page 24

Het gekozen ontwerp van Daan Spangenberg en Idje van den Boom wordt nu gebouwd. – Project zitmeubilair Gender in samenwerking met Gemeente Veldhoven. Drie ontwerpers gaan een ontwerp maken voor zitmeubilair langs de rivier de Gender, op het gelijknamige bedrijventerrein in Veldhoven. De drie ontwerpers: Vincent Wittenberg, Teun Fleskens en Laura Lynn Jansen zullen onder begeleiding van Krijn Christiaansen en Susette Brabander dit project tot een goed einde gaan brengen. – Tijdens de Graduation Galleries 2009 is een bijeenkomst georganiseerd met bedrijven en afgestudeerden. Frank van Werkum, directeur van Leolux, heeft een inspirerende lezing gegeven, waarin hij duidelijk wist te maken: wat het belang is van creatieve geesten binnen een bedrijf, wat de toegevoegde waarde is van een samenwerking met Design Academy Eindhoven voor de organisatie. Doel voor 2010 is om gerichter een match te maken tussen bedrijven en alumni. Het jaar 2009 in cijfers: Contacten met bedrijfsleven: Contacten met overheidsinstellingen: Projecten: Aantal designstarters: Aantal adviserende/coaching gesprekken met ontwerpers: Aantal Alumnileden: Aantal portfolio’s: Aantal banen vermeld op de Alumni site in 2009:

35 13 3 14 15 1419 460 35

2.1.2.9 Resultaten tevredenheidonderzoek studenten en Alumni In de zomer van 2009 is een studenttevredenheidonderzoek afgenomen. Er is een bijeenkomst geweest waarbij de uitkomsten in grote lijnen zijn meegedeeld en toegelicht. Duidelijk is geworden dat tevredenheidonderzoeken als deze integraal onderdeel moeten uitmaken van een kwaliteitszorgsysteem binnen de academie om de uitkomsten goed te kunnen verankeren. Het Beleidsbureau buigt zich over deze vraag. In 2009 is geen algemene alumni enquête afgenomen. Wel zijn de resultaten uit 2008 in 2009 geanalyseerd en gepubliceerd. In het kader van het LAgroup onderzoek zijn alumni bevraagd op specifieke punten. De resultaten zijn opgenomen in de eindrapportage aan het College van Bestuur.

2.1.3. INSTROOM-DOORSTROOM-UITSTROOM, HET ONDERWIJS IN CIJFERS

De bacheloropleiding De bacheloropleiding kende per 1 oktober 2009 in totaal 668 studenten, ruim 6 % meer dan het jaar daarvoor. De instroom van september 2009 was 151 studenten, een daling van 6% ten opzichte van het voorgaand studiejaar. Het aantal uitvallers was in 2009 in totaal 84 studenten. In 2009 kregen 8 studenten uit de Propedeuse een bindend negatief studieadvies, een lichte daling ten opzichte van 2008. In 2009 hebben de eindexamens plaatsgevonden in mei en in december. In totaal zijn er 102 bachelorstudenten afgestudeerd, waarvan 19 cum laude. Meer achtergrondinformatie over de Bacheloropleiding is te vinden in de bijlagen. Totaal studentenbestand bachelors: 668 Instroom naar vooropleiding 1e jrs: MBO HAVO VWO Europese school Buitenlands diploma Ander HBO Collequium Doctum ander onderwijs NL

42 32 24 22 27 1 1 1

Propedeuse 2008-2009 – gestart met 160 studenten – 32 studenten zijn gestopt – 128 studenten hebben de eindbeoordeling gehaald – 73 studenten hebben in één jaar hun P behaald – 47 studenten gingen naar de X-klas (waarvan 38 studenten een volledige Kompas module overdoen) – 6 studenten hebben een negatief studieadvies gekregen – 8 studenten hebben een bindend negatief studieadvies gekregen Eindexamen mei 2009 – 99 x aangemeld; 58 x deelgenomen; 58 x geslaagd; 12 x cum laude – 11 x in 4 jaar; gemiddelde studieduur: 5.42 jaar Eindexamen december 2009 – 103 x aangemeld; 44 x deelgenomen; 44 x geslaagd; 7 x cum laude – 0 in 4 jaar (14 x in 4.5 jaar); gemiddelde studieduur: 5.52 jaar De masteropleiding Voor de masteropleiding was 2009 een recordjaar qua aanmeldingen: een toename van 80% voor IM en zelfs 300% voor Man & Humanity! Mogelijk heeft de recessie

22

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement