Page 23

– oktober 2009: Stockholm, Konstfack. Bezoek en bespreking: gezamenlijk seminar, internationaliseringsbeleid en werkveldcommissie, master educatie in de toekomst.  – november 2009: Singapore, ICSID conferentie ‘Designing our World 2050’ – november 2009: Auckland, Melbourne, Cumulus conferentie – gasten ontvangen uit: Singapore, Canada, Hongkong, Brazilië, Los Angelos, New York, Helsinki (Taik), Stockholm (Konstfack), Moskou, Tokyo, Australië, Duitsland (Burg Giebichenstein, Halle). – lezingen gegeven: Kopenhagen KUR10, on education, social relevance + new craftmanship, VVV Eindhoven, Congres High Tech Campus over creativiteit en talent Internationaliseringsactiviteiten van onderwijsafdelingen: – Communication: The Stone Twins (hoofd) naar conferentie in Beijing; – Activity: Oscar Peña (hoofd) naar conferentie in Los Angeles en bezoek aan Art Centre College of Design, Pasadena USA – Mobility: Axel Enthoven (hoofd) naar India – Markt: Walter Amerika (hoofd) naar BODW (Business of Design Week) in Hongkong; – Atelier (afdeling) naar Florence; – Forum (afdeling) naar Turkije. Aantal buitenlandse studenten: 216 waarvan 77 uit de EU (met name: België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, IJsland, Noorwegen, UK/Ierland, Polen) en 139 van buiten de EU (met name: USA, Taiwan, Japan, Canada, Australië, Israël, Z-Korea, China). uit aantal landen, met name uitgaande mobiliteit – via beurzen in 2009: 3 – inkomende mobiliteit: 25 – aantal instellingen waarmee – mobiliteitscontracten bestaan: 32 – aantal Erasmus stagebeurzen: 18 – aantal Huygens Scholarship Programme beurzen: 1 2.1.2.7 Stage Het netwerk van het docentenkorps is van groot belang bij de keuze van de stage. Met de komst van een stagecoördinator, en een uitbreiding daarvan in 2009, is een start gemaakt met de intensivering van de band met het bedrijfsleven, waardoor de kwaliteit, actualiteit en beschikbaarheid van stageplaatsen sterk is verbeterd. De stagebank voor studenten geeft inmiddels zicht op ongeveer 160 vacatures bij stagebedrijven en blijkt in 2009 de best bezochte pagina op het intranet. Er is

een spreekuur voor zoekende studenten en er worden stagebijeenkomsten georganiseerd. Studenten zijn erg tevreden over deze aanpak; niet alleen omdat alle informatie gebundeld is, maar ook omdat ze met de adviezen en bemiddeling goed voorbereid worden op hun (internationale) stage. (aantal buitenlandse stages via Erasmus: 18. Totaal toegekend stagebedrag: € 36.757; gemiddeld is dit € 2042 per stage). 2.1.2.8 Arbeidsmarkt en alumni Design Academy Eindhoven kent de bijzondere situatie dat bijna de helft van de afgestudeerden (over het totaal van 60 jaar academie) is aangesloten bij de Alumni community. Dit is een unieke situatie waar de academie met recht trots op is! Er is een actief beleid om alumni te betrekken bij de ontwikkeling van de academie en de activiteiten die zij uitvoert. Doel hierbij is om ontwerpers bewuster te maken van hun mogelijkheden, ze beter voorbereiden op de realiteit van de beroepspraktijk en om de kloof tussen ontwerpers, industrie en overheid te verkleinen. Samenwerken, communiceren, advies design, onderzoek (design), duurzaamheid (design), sociaal (design), zakelijkheid en bewustwording, zijn daarbij belangrijke kernwoorden. Het matchen van bedrijven en ontwerpers; organiseren van nascholing alumni en beroepsoriëntatie voor studenten; onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een commerciële werkplaats in Eindhoven of een CAO voor ontwerpers; de Homecoming bijeenkomst tijdens de Graduation Galleries en het afscheid van de net afgestudeerden; het zijn allemaal verbindende activiteiten voor alumni, bedrijfsleven en academie. Er ligt ook een belangrijke taak in het scouten, screenen en begeleiden van designstarters. in het kader van Design Incubator 3+. In 2009 zijn de volgende gebeurtenissen voor Alumni uitgezet: – Project Nieuwjaarsontbijt in samenwerking met Gemeente Eindhoven. Sylvie Meuffels heeft als art-director het ontbijt voor 700 mensen ontworpen. Vijf ontwerpers hebben een animatie gemaakt over de toekomst van elektrisch rijden. – Project Elektrisch rijden in samenwerking met Provincie Noord Brabant. Vijf ontwerpers hebben samen een animatie gemaakt over de toekomst van elektrisch rijden. De ontwerpers: Teun Fleskens, Sanne van Wersch, Marijn van der Poll, Silvijn van der Velden en Gert Jan van Breughel hebben dit project onder begeleidng van Jelle Zijlstra en Susette Brabander tot een zeer goed eindresultaat gebracht. – Project Landmark in samenwerking met Van Gelre BV. Vijf ontwerpers hebben een ontwerp gemaakt voor een innovatieve landmark ten behoeve van op de Brainport Avenue in Eindhoven. De ontwerpers: Daan Spangenberg/Idje van den Boom, Emiel van Boekel, Ine van de Elsen, Ivo Daniëls, Timon van der Hijden. 21

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement