Page 18

Verantwoording projectsubsidie OCW 2009 Ontvangen bijdrage in 2009 Besteed in 2009: Seminar Sources & Senses Duurzaamheid Kwaliteitszorg Kennis- en onderwijsontwikkeling Go international Personeel Communicatie Totaal besteed Overboeking naar 2010

O 1.000.000,00 69.883,49 320.310,05 39.821,98 95.985,80 26.553,36 15.244,52 71.046,27 638.845,47 361.154,53

1.4 FES: EEN BRUG TUSSEN WETENSCHAP EN CREATIEVE INDUSTRIE

Begin 2009 is Design Academy Eindhoven benaderd door Brainport om bij te dragen aan de aanvraag voor een Top Technology Institute Design (TTID), in het kader van de FES gelden voor de Creatieve Industrie. Meerdere partijen dingen mee naar de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling van hun ingediende plan. De drie Technische Universiteiten, Design Academy Eindhoven en de Universiteit van Amsterdam zijn gevraagd een concrete uitwerking op te stellen, waarmee een brug geslagen wordt tussen wetenschap en creatieve industrie. Design Academy Eindhoven draagt, vanuit haar unieke maatschappelijk ontwerpexpertise, haar ervaring met het bedrijfsleven op het gebied van toegepast onderzoek en als leverancier van creative professionals, bij aan een programma voor Design for Product Service Systems. De aanvraag wordt in 2010 ingediend. 1.5 STAD EN LAND, EEN LECTORAAT VOOR MAN AND PUBLIC SPACE

Vormgeven aan de schoonheid van het dagelijks leven is het niet bescheiden doel van de ontwerpafdeling Man and Public Space. Onder aanvoering van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol houdt deze ontwerpafdeling zich bezig met vraagstukken rondom de inrichting van de openbare ruimte en de vormgeving van speciale programma’s en manifestaties daarbinnen. Openbare ruimteontwerpers registreren en analyseren de gewoonten en ervaringen. Binnen de afdeling is onderzoek dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerpproces. Het is daarom niet verwonderlijk dat de afdeling Man and Public Space de wens heeft uitgesproken om het kennisdomein van de openbare ruimte te verdiepen en het kennisniveau te verrijken middels een lectoraat. Het lectoraat is gestart in het studiejaar 2009-2010, met David Hamers als lector. Thema’s die binnen het lectoraat een belangrijke rol spelen zijn: de ontwikkeling van de Europese stad; 16

de stad in het land, het land in de stad; routes en routines; wonen en gewoontes; mensen en manifestaties; snel en traag; schoonheid en vergankelijkheid. Voor dit lectoraat is een convenant getekend met de gemeente Eindhoven, met wie de afdeling middels studentenprojecten in de voorafgaande jaren al een bijzondere band heeft opgebouwd. 1.6 “VERRASSEND DUURZAAM”

In 2009 is een actieplan “Verrassend duurzaam” opgesteld om de komende jaren de inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling in kaart te brengen en waar nodig aan te vullen. De focus in dit plan ligt op concrete acties, die in samenhang de basis gaan vormen voor de invulling van duurzame ontwikkeling binnen de academiegemeenschap. En dan het liefst bottom-up in plaats van topdown. Het gaat daarbij ook om het meer expliciet maken van datgene wat al gebeurd. Door middel van het Netwerk Duurzaam Brabants Beroepsonderwijs zijn de eerste contacten gelegd om samen met andere HBO- en MBO-instellingen concrete (studenten projecten in opdracht van overheid en bedrijfsleven uit te voeren. 1.7 ROOM WITH A VIEW

Een goed voorbeeld van samenwerken met relaties van Design Academy Eindhoven is het project ‘Room with a view’, de inrichting van een bestuurs- en overlegcentrum en gastenverblijf. In het voorjaar 2009 ontstond het idee voor een ruimte die volledig ingericht zou zijn door Nederlandse fabrikanten, merken en ontwerpers. Een NL plek, waar niet alleen Nederlands design zichtbaar is, maar ook de ondernemende Hollandse mentaliteit voelbaar zou zijn. Meer dan 25 contacten en bedrijven hebben hier hun medewerking aan verleend. Van de vloer tot de verlichting, van de zeep tot de pannen, van de deuren tot de gordijnen overal zit een Nederlands gen in. Een werk van een net afgestudeerde student, naast de designklassieker van Benno Premsela. Omdat de ruimte zich op de 18e verdieping van een woon- en bedrijfstoren

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement