Page 17

het onderwijs, het instituut, het vak en de maatschappij. De uitkomsten van dit overleg dienen als voedingsbron voor de strategie en koersbepaling voor de komende jaren. Het centrale thema in het tweede hoofdenoverleg was leiderschap. Welke vorm van leiderschap heeft Design Academy Eindhoven in deze tijd en voor de toekomst nodig? Waar hebben de afdelingen en hun studenten behoefte aan? De uitkomsten van dit overleg zijn door het College van Bestuur meegenomen in de ontwikkeling van de toekomstscenario’s.

1.3 PROJECTSUBSIDIE MINISTERIE OCW

Design Academy Eindhoven heeft voor de periode 2009-2012 een vierjarige projectsubsidie gekregen van het ministerie van OCW, gericht op de bevordering van excellentie in de cultuursector, de versterking van de internationale positie en de ondersteuning van individuele talenten. De benoeming als Centre of Excellence sterkt de academie in haar ambitie. In het kader van het Darwinjaar en de Dag van de Duurzaamheid heeft Design Academy Eindhoven op 8 en 9 september 2009, bij de opening van haar studiejaar, het tweedaags seminar Sources & Senses gehouden. Centraal stonden (r)evolutionaire ontwikkelingen op het gebied van natuur, cultuur en design. Sprekers van (inter) nationale allure hebben studenten, docenten, medewerkers en Vrienden van de academie uitgedaagd de vinger-, voet- en voedselafdrukken te onderzoeken. De komende jaren zullen met regelmaat lezingen en workshops georganiseerd worden, waarbij denkers van binnen en buiten de context van design hun licht laten schijnen op ontwerpuitdagingen. Het subsidiebedrag voor 2009 is daarnaast besteed aan: – Duurzaamheid: het verbeteren van de werkomgeving. Door de aanleg van een draadloos netwerk; een opdrachtverstrekking tot herinrichting van de verdieping van de staf- en ondersteunende diensten; de huur van extra multifunctionele bedrijfsruimte in het gebouw met rustige werkplekken voor overleg en de mogelijkheid voor evaluaties en beoordelingen van studentenwerk, presentaties, besprekingen en speciale bijeenkomsten. Ook is een speciale bestuursen ontvangstruimte gecreëerd voor in- en externe relaties van Design Academy Eindhoven. – Kwaliteitszorg: de serie van tevredenheidenquêtes onder medewerkers, docenten, studenten en alumni heeft een extra impuls gekregen. Het College van Bestuur heeft het adviesbureau LAgroup gevraagd een op maatschappelijke relevantie gerichte toekomst-oriëntatie uit te voeren. – Kennis- en onderwijsontwikkeling: om te komen tot een nieuwe opzet voor het Bachelor Masteronderwijs is een masterplan geschreven. Voor dit ontwikkeltraject is een externe consultant ingezet met betrekking tot de planmatige ontwikkeling en een projectadviseur

onderzoek met de volgende taakgebieden: advies met betrekking tot het uit te voeren onderzoeksbeleid en het stimuleren van de onderzoekende houding op de academie door het begeleiden van promotieverzoeken en onderzoeksvragen van docenten. Go International: in het kader van het aangaan van nieuwe strategische samenwerkingsverbanden, een actieve deelname aan het ‘global debate’ en een heroriëntatie op het internationaliseringbeleid, zijn bezoeken gebracht aan collegainstituten en is door verschillende sleutelpersonen deelgenomen aan conferenties en debatten. Hiervoor is een budget gereserveerd voor het College van bestuur, de onderwijshoofden en het managementteam, voor de ontwikkeling van extra activiteiten op dit vlak. In 2009 is ondermeer een bezoek gebracht aan Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika (Design Indaba), USA (SVA-Design Critic, Parsons The New School for Design, Pratt Institute) en de steden Singapore (ICSID-conferentie), Beijing, Londen en Stockholm. Personeel: de kwaliteit van de organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen die er werken. Een excellente status bereik je niet zomaar. De betrokkenheid en loyaliteit van docenten en medewerkers op Design Academy Eindhoven is enorm groot. Op gepaste wijze is met (oud)- docenten en medewerkers bij dit moment stilgestaan. Communicatie: om de excellente positie van Design Academy Eindhoven verder te versterken is meer aandacht besteed aan de interne en externe communicatie. De corporate identity wordt aangepast en doorvertaald naar alle interne- en externe communicatiemiddelen. In dit kader zijn ondermeer teksten verschenen van het College van Bestuur die gebruikt zijn voor diverse publicaties, heeft het jaarverslag een nieuwe vorm gekregen en zijn verschillende interviews gehouden voor het nieuwe bachelor- en mastermagazine. Voor de ETT pilot (European Textile Trainees), een Europees samenwerkingsproject met het Audax Textiel Museum, University of Art and Design in Helsinki, Bergen National Academy of the Arts in Noorwegen en Unione Industrial di Como in Italië is een bijzondere publicatie verschenen.

15

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement