Page 15

HOOFDSTUK 1 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN SCHOOL EN MAATSCHAPPIJ

1.0. KORTE KENNISMAKING

“The proof of the pudding is in the eating”… Een paar typerende uitspraken van oud-studenten: “Toen ik voor het eerst naar de academie kwam was ik echt geraakt door de allesoverheersende gedachte dat iemand eerst moet denken voordat hij iets gaat maken. Je hoefde niet eens elke week een fysieke uitkomst te laten zien. Het was veel belangrijker dat je kon laten zien en horen dat je tijd voor nadenken en onderzoek had genomen om je eigen verhaal te ontwikkelen bij een opdracht. Na mijn studie blijkt het tot meer persoonlijke en gedegen producten te leiden”.1 “De gedreven werksfeer, waar ik heb geleerd hard te werken en te vechten voor waar ik in geloof, zoals het leren omgaan met kritiek, commentaar en ideeën van anderen” 2

1.1.1. Conceptueel, oorspronkelijk en kritisch: missie en visie Design Academy Eindhoven is voortdurend op zoek naar excellentie en wil de meest authentieke, creatieve en innovatieve academie van de wereld zijn, die als professionele organisatie en onderwijsinstituut topontwerptalent aflevert. Afgestudeerde ontwerpers van de academie zijn vooral conceptueel begaafd. Waar ze ook terechtkomen, wat ze ook doen, hun belangrijkste wapenrusting is het conceptueel denken. Zo zijn ze in staat kritische vragen te stellen bij het bestaande en vanuit een overstijgende visie nieuwe invalshoeken in te brengen en vorm te geven. Zowel wat betreft vormgeving als onderzoek weten ze wat ze willen en kunnen. Ze weten waar ze goed in zijn en hebben hun mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Autonomie en oorspronkelijkheid zijn hun handelsmerk.

“Ik heb er zelfvertrouwen en enthousiasme gekregen!.” 3 Design Academy Eindhoven is een HBO-instelling gespecialiseerd in vormgeving. Ze kent een vierjarige bacheloropleiding en een tweejarige masteropleiding. Ze beschikt over een indrukwekkend, internationaal docentencorps en de kwaliteit van de ontwerpers die worden opgeleid, is hoog. Het DNA van Design Academy Eindhoven kan worden omschreven als conceptueel, authentiek, creatief, flexibel, vrij, gepassioneerd en nieuwsgierig.

In de visie van de academie bestaat haar excellentie eruit dat zij vormgevers opleidt die zich bewust zijn van de maatschappelijke implicaties van hun ontwerpen. Het is daarom dat zij een meer horizontale en integrale benadering van design verkiest boven de meer traditionele verticale opbouw in afzonderlijke designdisciplines. De koppeling van deze integratieve benadering met autonomie als beginsel karakteriseert de academie als organisatie en onderwijsinstituut.

DNA van Design Academy Eindhoven Het eerste wat Design Academy Eindhoven typeert is de autonome opzet van het onderwijs. De ontwerpafdelingen, kompasrichtingen in het bacheloronderwijs en de programma’s binnen de masteropleiding worden geleid door hoofden die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Dankzij hun uitgebreide netwerk en inhoudelijke sturing en bevlogenheid, vormt het feitelijke en actuele beroep een dagelijkse inspiratiebron voor studenten. Ten tweede heeft de academie een sterke verankering in het beroepsveld. Elke docent is voor het merendeel van zijn of haar tijd werkzaam als ontwerper of anderszins actief in de actuele beroepspraktijk. Hierdoor is de academie in staat snel en adequaat te reageren op signalen uit het beroepsveld en de maatschappij. Het derde gegeven is de sterke antenne voor sociaal-maatschappelijke verschijnselen als drijfveren voor innovatief design. De academie heeft haar onderwijsmodel ingericht op basis van maatschappelijke verschijnselen met de mens als centraal uitgangspunt. Design staat ten dienste van mens en maatschappij en maatschappelijke ontwikkelingen vormen de belangrijkste drijfveren voor innovatief design.

1.1.2. Van strategie naar beleid De thema’s uit het strategisch plan 2009-2012 zijn uitgezet in vijf actielijnen, die als leidraad dienen voor de activiteiten in de komende jaren: 1. Zorgen voor een duidelijke profilering van Design Academy Eindhoven als onderwijs- en kennisinstituut. 2. Vervullen van een brugfunctie tussen de (kennis-) economie en de creatieve sector. 3. Creëren van meer ruimte voor toptalent en toponderwijs, waarbij onderzoek, verdieping en maatschappelijke relevantie centraal staan. 4. Vormgeven aan de professionalisering van de organisatie. 5. Versterken van de digitale en fysieke infrastructuur.

1,2,3 uit studenttevredenheidonderzoek 2009

1.2 INZICHT IN EN UITZICHT OP: BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2009

Algemeen 2009 Heeft in het teken gestaan van dat wat nu aanwezig is en waar op de langere termijn op wordt gekoerst. Wat heeft Design Academy Eindhoven nu nodig? Wat heeft de student van de toekomst nodig? Hoe verandert de rol van de ontwerper? Een evolutionaire ontwikkeling van de organisatie is wenselijk, net zoals het onderwijs en creativiteit zich geleidelijk aan ontwikkelen. 13

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement