Page 1


Πρόγραμμα Φεστιβάλ Festival Programme Συναυλίες στο Θέατρο Κήπου Concerts at Kipou Theatre Τετάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΗΜΈΡΑ ΜΟΥΣΙΚΉΣ

Πέμπτη

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ 10€ & 6€

Ziad Rajab Trio

Datfunk feat. Reiner Witzel

21:00

21:00

Franz Von Chossy Quintet

Inside Out Trio:

22:00

An Instruments’s Stor

Hindol Deb

22:00

with Kostas Anastasiadis

Federico Pascucci East Trio

23:00

feat. Sercuk Soloists 23:00

Workshops στην Αίθουσα Κέντρου Μουσικής, Kουντουριώτου 17 Workshops at Music Center, Kountouriotou 17 Hayden Chisholm

Hindol Deb

“What is Jazz & how play Jazz?

“A Journey into Classical Indian

From Improvising in the time

Music”

of Pythagoras to the 2017 Thessaloniki Jazz Festival” (open for all instruments and singers)

(open for all instrumentalists)

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00


Παρασκευή

Πέμπτη &

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ 10€ & 6€

Παρασκευή

Ensemble Lale

Ανοιχτή Συναυλία

with Hayden Chisholm

Πλατεία Βλάλη 13:00

21:00

Open Concert

Sercuk Orkestar

Vlalis Square 13:00

22:00

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ & ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ART & PROGRAM DIRECTOR

Hayden Chisholm ΠΡΟΠΏΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΊΩΝ

Εκδοτήριο Πλατεία Αριστοτέλους ΤΗΛ 2310 272 022 ΏΡΕΣ Δε, Τε, Σά: 10:00 - 15:30

Federico Pascucci

Τρί, Πέ, Πα: 10:00 - 14:00 &

“The Saxophone in the Balkans”

17:30 - 20:00

An exploration of musical styles

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ - ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

in the balkans

Δήμος Θεσσαλονίκης Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού Κουντουριώτου 17, 546 23

(open for all instrumenatlists)

Θεσσαλονίκη

10:00 - 12:00

ΤΗΛ 2313 318 232 ΏΡΕΣ 10:00 - 14:OO


Jazz melodies are filling Kipou

Syrian melodies are re-intro-

Theatre on the 21st, 22nd & 23rd

duced through unique musical

of June. The Jazz Festival takes

instruments and Arabian music

it to the next level and becomes

meets the traditional sound of

“KEEP ON Jazz & Beyond” in

Caucasus.

one of the most lovely places right in the heart of Thessaloniki,

This year’s program of

in order to take us on a beautiful

“KEEP ON Jazz and Beyond”

musical journey.

will fascinate jazz lovers and flirt with every friend of music.

Concerts, workshops, open –for the audience- rehearsals, and of

Elli Chrysidoy

course the famous jam sessions.

Deputy Mayor of Culture and Arts

The whole program and the events that will take place are a mix of sounds, musicians and people from all over the world. Artists from Holland, Germany, Balkans, Italy, Greece and New Zealand combine their music with the sounds of Southeastern Europe and Anatolia. Indian and


Jazz νότες πλημμυρίζουν το Θέ-

δυάζουν μουσικές των χωρών

ατρο Κήπου 21, 22 & 23 Ιουνίου.

τους, της Νοτιοανατολικής

Το Jazz Festival κάνει ένα βήμα

Ευρώπης και της Μικράς Ασίας.

παραπέρα και γίνεται “KEEP ON

Ινδικά και Συριακά ακούσματα

Jazz & Beyond” σε έναν από

συνδιαλέγονται με ξεχωριστά

τους πιο όμορφους καλοκαιρι-

μουσικά όργανα. Αραβικές νό-

νούς χώρους στο κέντρο της

τες συναντούν παραδοσιακούς

Θεσσαλονίκης, με σκοπό να μας

ήχους του Καυκάσου.

ταξιδέψει. Το φετινό πρόγραμμα του Συνδυάζει συναυλίες,

“KEEP ON Jazz & Beyond”

workshops, ανοιχτές πρό-

είναι σίγουρο ότι θα καθηλώσει

βες-συναυλίες και τα γνωστά

τους λάτρεις του είδους αλλά

πλέον στο κοινό της πόλης jam

ταυτόχρονα θα μπορέσει να

sessions. Τόσο το πρόγραμμα

προσεγγίσει και κάθε φίλο της

όσο και οι παράλληλες εκδηλώ-

μουσικής.

σεις είναι ένα πάντρεμα ήχων, μουσικών και λαών.

Έλλη Χρυσίδου Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τεχνών

Καλλιτέχνες από την Ολλανδία, τη Γερμανία, τις χώρες των Βαλκανίων, την Ιταλία, την Ελλάδα αλλά και τη Νέα Ζηλανδία συν-

5


Ziad Rajab Trio

Τετάρτη 21/6

SY, GR, NZ

21:00


Ziad Rajab

James Wylie

ΦΩΝΉ, ΟΎΤΙ OUD, VOICE

ΣΑΞΌΦΩΝΟ SAXOPHONE

Giorgos Klountzos-Chrysidis ΤΎΜΠΑΝΑ DRUMS

Ένας Σύριος δεξιοτέχνης του

Α master Syrian oud player,

ούτι, τραγουδιστής και οργα-

singer, and instrument maker

νοποιός συναντά στη Θεσ-

meets a New Zealand sax-

σαλονίκη έναν Νεοζηλανδό

ophone player and a Greek

σαξοφωνίστα και έναν Έλληνα

drummer in Thessaloniki and

ντράμερ και ξεκινά ένα ταξίδι

begins to transform the music

μεταμόρφωσης της μουσικής

of his homeland through im-

της πατρίδας του μέσα από

provisation and the exchange

τον αυτοσχεδιασμό και την

of ideas. Thessaloniki has

ανταλλαγή ιδεών. Η Θεσσα-

always been a melting pot of

λονίκη αποτελούσε ανέκαθεν

cultures; in this trio we can

ένα χωνευτήρι πολιτισμών και

hear how beautiful the results

αυτό το τρίο μας προσφέρει

of such cultural encounters

τη δυνατότητα να γευτούμε

can sound.

το ηχητικό αποτέλεσμα μίας τέτοιας πολυπολιτισμικής συνάντησης.

7


Franz von Chossy Quintet

Τετάρτη 21/6

NL, D, RO

22:00


Franz von Chossy

Alex Simu

ΠΙΆΝΟ PIANO

ΚΛΑΡΙΝΈΤΟ CLARINET

Jeffrey Bruinsma

Jörg Brinkmann

ΒΙΟΛΊ VIOLIN

ΤΣΈΛΟ CELLO

Yonga Sun ΤΎΜΠΑΝΑ DRUMS

Η σύνθεση και ο αυτοσχεδια-

Composition and improvisa-

σμός όταν ενώνονται δημι-

tion come together to form

ουργούν ένα ομογενές σύνο-

a homogenous whole. In the

λο. Στη μουσική του Franz von

music of Franz de Chossy,

Chossy η πολύπλοκη σύνθεση

the complex yet beautifully

με την πανέμορφη, ωστόσο,

constructed writing blends

δομή της, αναμιγνύεται απρό-

seamlessly with the improvi-

σκοπτα με τους αυτοσχεδια-

sations of all of the musicians,

σμούς των μουσικών και τις

each carrying their unique

μοναδικές φωνές τους. Jazz

voice. The vision of a single

σημαίνει ότι το όραμα ενός

musician is carried and woven

μόνο μουσικού, όταν γίνεται

by the group and constantly

δεκτό και υφαίνεται από ένα

reinvented in the moment. It is

σύνολο, επινοείται διαρκώς

when the unexpected and the

εκ νέου. Tο αναπάντεχο και το

element of surprise are always

στοιχείο της έκπληξης βρίσκο-

just around the corner.

νται πάντα προ των πυλών.

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ FRANZ VON CHOSSY QUINTET ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

9


Hindol Deb και Κώστας Αναστασιάδης

Τετάρτη 21/6

IN, GR

23:00


Hindol Deb

Kostas Anastasiadis

ΣΙΤΆΡ SITAR

ΤΆΜΠΛΑ, ΤΎΜΠΑΝΑ TABLAS, DRUMS

Ένας δεξιοτέχνης της κλασικής

Α master of North Indian classi-

μουσικής της Βόρειας Ινδίας

cal music meets and improvises

συναντά και αυτοσχεδιάζει με

with one of the world’s best

τη συνοδεία ενός εκ των κα-

fusion drummers from Greece,

λυτέρων ντράμερ του κόσμου

himself an afficionado of the

στο χώρο της fusion και παράλ-

Indian Tablas and developer of

ληλα, λάτρη της ινδικής τάμπλα

his own concept of “Harmony

και εμπνευστή της ιδέας μιας

of Rhythm”. Indian “Ragas”

βιωματικής διδασκαλίας ρυθ-

in all their complexity and

μολογίας με τίτλο «Η Αρμο-

simultaneous simplicity are

νία του Ρυθμού». Οι ινδικές

transformed in the moment by

ράγκες, στην πλήρη πολυπλο-

two musicians in a special first

κότητα τους και ταυτόχρονα,

encounter. Μusicians listen to

στην πλήρη απλότητα τους,

each other and react. It is per-

όταν αφεθούν στο ταλέντο δύο

haps the highest summit of hu-

τέτοιων μουσικών μετατρέπο-

man communication, encoding

νται σε μια πρώτη ξεχωριστή

all of our complexity of interac-

συνάντηση. Οι μουσικοί ακούν

tion into sculptured sound.

ο ένας τον άλλον και αντιδρούν. Πρόκειται, ίσως, για την υψηλότερη μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας, κατά την οποία η απόλυτη πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης κωδικοποιείται σε ένα σμιλεμένο ήχο.

11


DATFUNK feat. Reiner Witzel

Πέμπτη 22/6

D, GR

21:00


Asterios Papastamatakis

Michael Kapilidis

HAMMOND, ΠΛΉΚΤΡΑ KEYBOARDS

ΤΎΜΠΑΝΑ DRUMS

Adedeji Adetayo

Reiner Witzel

Κιθάρα, Φωνητικά

ΣΑΞΌΦΩΝΟ, ΦΛΆΟΥΤΟ

GUITAR, VOCALS

SAXOPHONE, FLUTE

Οι ρυθμοί της funk και soul

Τhe rhythms of funk and soul

ξεπερνούν τα σύνορα και

cross over borders and bring

φέρνουν κοντά μουσικούς

together musicans from Greece

από την Ελλάδα και τη Γερμα-

and Germany. Grooves and or-

νία. Οι ήχοι και οι ρυθμοί των

gan sounds provide the spring-

οργάνων αποτελούν το εφαλ-

board for excursions into the

τήριο για ταξίδια στον κόσμο

world of improvisation, with

του αυτοσχεδιασμού και της

soulful horn lines to soothe the

εκφραστικότητας που γαληνεύ-

soul and ease the blues. The

ουν τη ψυχή και απαλύνουν τη

music truly unites us.

μελαγχολία. Μέσω της μουσικής επιτυγχάνεται η πραγματική ένωση των ανθρώπων.

13


Inside Out Trio: An Instruments’s Story

Πέμπτη 22/6

GR , IT

22:00

14


Evgenios Voulgaris

Fausto Sierakowski

ΓΙΑΫΛΊ YAYLI

ΣΑΞΌΦΩΝΟ SAXOPHONE

Kostas Tsarouchis ΜΠΆΣΟ BASS

Tα παραδοσιακά μακάμια της

Classical Arabian Maqams are

Αραβικής μουσικής δίνουν το

taken as a point of departure

έναυσμα για ένα ταξίδι αυ-

for improvisations between

τοσχεδιασμών μέσα από ένα

an unlikely combination of

ασυνήθιστο συνδυασμό ορ-

instruments. The centuries-old

γάνων. Tο γιαϋλί ταμπούρ που

“Yayli” of Turkey enters into

μετρά αιώνες παράδοσης στην

dialogue with the modern jazz

Τουρκία ανοίγει διάλογο με το

instrument par excellence - the

πλέον σημαντικό όργανο της

saxophone. The sounds of the

σύγχρονης τζαζ, το σαξόφωνο.

Mediterranean are reinvented

Oι μουσικοί ήχοι της Μεσογείου

in the moment by three true

«επανασυστήνονται» από τρεις

explorers of musical terra

αληθινούς εξερευνητές μίας

incognita.

μουσικής terra incognita.

15


Federico Pascucci East Trio feat. Sercuk Soloists IT, BG, FYROM

Πέμπτη 22/6 23:00


Federico Pascucci

Mihail Ivanov

ΣΑΞΌΦΩΝΟ SAXOPHONE

ΜΠΆΣΟ BASS

Riccardo Gambatesa ΤΎΜΠΑΝΑ DRUMS

Ένα κλασικό τρίο με σαξόφωνο

Α classic saxophone trio meets

συναντά ένα σύνολο χάλκινων

with brass players from the

οργάνων από τα Βαλκάνια

Balkans to combine their cen-

με σκοπό να ενώσουν τους

turies of traditions with new

αιώνες μουσικής παράδοσης

compositions of the rising star

της πατρίδας τους με τις νέες

from Italy, Federico Passucci.

συνθέσεις ενός ανερχόμε-

Α curious Italian jazz saxo-

νου ταλέντου από την Ιταλία,

phonist travels through the

του Federico Pascucci. Ένας

landscapes of FYROM to study

Ιταλός σαξοφωνίστας της τζαζ

their musical forms, then

με ανήσυχο πνεύμα εξερευνά

returns home to write for the

τις περιοχές της ΠΓΔΜ για να

masters he learned from and

μελετήσει τις μουσικές φόρμες

create something completely

αυτής της χώρας και έπειτα,

new by reinventing the old.

επιστρέφει στην πατρίδα του ώστε να συνθέσει για τους δεξιοτέχνες, από τους οποίους διδάχθηκε και να δημιουργήσει κάτι εντελώς νέο επανεφευρίσκοντας, ουσιαστικά, το παλιό.

17


Ensemble Lale with Hayden Chisholm GE, NZ

Παρασκευή 23/6 21:00


Nineli Gvinjilia

Palanda Gvinjilia

ΦΩΝΉ VOICE

ΦΩΝΉ VOICE

Kristina Gvinjilia

Anano Kvaratskhelia

ΦΩΝΉ VOICE

ΦΩΝΉ VOICE

Hayden Chisholm ΣΑΞΌΦΩΝΟ SAXOPHONE

Ένας σαξοφωνίστας από το

Α saxophonist from the

Νότιο Ειρηνικό ερωτεύεται τις

South Pacific falls in love with

μελωδίες του Καυκάσου και

melodies from Caucasus and

τις «μεταφράζει» στη γλώσσα

translates them through his in-

του με τη βοήθεια του μουσι-

strument. Μelodies are played

κού οργάνου του. Οι μελωδίες

and sung in a way which draws

παίζονται και ερμηνεύονται με

the listener into the music even

τρόπο τέτοιο που ο ακροατής

when the lyrics are in a foreign

ελκύεται από τη μουσική ακόμα

language. Μusicιans from op-

και αν οι στίχοι είναι σε ξένη

posite sides of the earth listen

γλώσσα. Μουσικοί από διαφο-

to each other and react. It is

ρετικά άκρα της γης ακούν ο

when the sum can be greater

ένας τον άλλον και αλληλεπι-

than the parts.

δρούν. Η ολότητα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της.

19


Sercuk Orkestar FYROM, IT

Παρασκευή 23/6 22:00


Sercuk Alimov

Redzai Durmosev

ΤΡΟΜΠΈΤΑ TRUMPET

ΤΟΎΜΠΑ BARITON TUBA

Nijazi Alimov

Aslan Aliov

ΤΡΟΜΠΈΤΑ TRUMPET

ΤΟΎΜΠΑ BARITON TUBA

Federico Pascucci

Negovan Redzepovic

ΣΑΞΌΦΩΝΟ SAXOPHONE

ΜΠΆΣΟ ΤΟΎΜΠΑ BASS TUBA

Mustafa Zejnelov

Alen Demirov

ΤΟΎΜΠΑ BARITON TUBA

ΤΎΜΠΑΝΑ DRUMS

Enis Alimanovski ΤΟΥΠΆΝ (ΝΤΑΟΎΛΙ) TAPAN

Μια παρέα φίλων, όταν ενώ-

Α group of friends united by

νεται υπό τον δυνατό ήχο των

the powerful sound of brass

χάλκινων, γίνεται μία από τις

become one of the most re-

πιο περιζήτητες μπάντες για

quested bands for the wed-

γάμους στη ΠΓΔΜ, τη Βουλγα-

dings of FYROM, Bulgarian,

ρία, τη Σερβία, την Αλβανία,

Serbian, Albanian, Turkish and

καθώς και στους Τούρκους και

Gypsy people in the Balkans

Ρομά των Βαλκανίων και της

and Anatolia. Νo melody is too

Μικράς Ασίας. Καμία μελωδία

strange or too foreign to be in-

δεν είναι τόσο άγνωστη ή τόσο

cluded in the vast repertoire of

ξένη ώστε να αποκλειστεί από

a band that can raise the roof

το ατελείωτο ρεπερτόριο μίας

at any party on the globe.

μπάντας που μπορεί να απογειώσει ένα πάρτι οπουδήποτε στον κόσμο.

21


ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Jazz festival - Keep on jazz & beyond  

21, 22, 23 Ιουνίου. Μουσικοί απ΄όλον τον κόσμο!! Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου και υ...

Jazz festival - Keep on jazz & beyond  

21, 22, 23 Ιουνίου. Μουσικοί απ΄όλον τον κόσμο!! Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου και υ...

Advertisement