Page 1

Hoe versterkte het Urban Playground Festival de buurt? een praktische gids door The School


Colofon Hoe versterkte het Urban Playground Festival de buurt? - een praktische gids door The School Uitgave door The School, Hasselt www.theschoolhasselt.eu Concept en redactie van Hoe versterkte het Urban Playground Festival de buurt? - een praktische gids door The School: Virginia Lui en Pablo Hannon met bijdragen van Serena Chalker, Hanne Keirse, Pablo Hannon, Virginia Lui Redactie: Virginia Lui, An Leemans, Serena Chalker, Hanne Keirse Vormgeving: Pablo Hannon Participanten The School, Urban Playground project: Hanne Keirse, Virginia Lui, Serena Chalker, Yousra Rifi, Deana Kolencikova, Iris van der Heijden, Ilse Jooken, Pablo Hannon © 2018 Teksten zijn van auteurs. Credits fotografie en beeld: Virginia Lui, Iris van der Heijden, Serena Chalker, Pablo Hannon, Bas Gielen, Bernd Wijnants, Chantalle Weerts, Deana Kolencikova, Gabriel Fontana, Laurens Lenskens, Dominique Froyen, Jan Thys Productie en uitgave door The School vzw Deze publicatie wordt verdeeld door Päper Shøp.


Urban Playground Festival Sint-Jansbuurt, Hasselt

The School


“Hoe kan er op een vernieuwende, participatieve en interdisciplinaire manier gereageerd worden op stedelijke problemen en/of uitdagingen?” “Hoe kunnen lokale en internationale vormgevers, de lokale gemeenschap betrekken in een participatief proces om zo samen de stadsomgeving vorm te geven?”


Hoe kunnen we een stad samen met haar bewoners vormgeven? Met deze vraag ging THE SCHOOL in 2017 als grassroots beweging aan de slag. Ze daagde haar eigen stad Hasselt en haar bewoners uit om vanuit dit gedachtengoed te denken en te handelen! Stad Hasselt formuleerde enkele stadsuitdagingen en THE SCHOOL ging ermee aan de slag. EĂŠn van die uitdagingen focuste op de Sint-Jansbuurt. Deze buurt gevormd rond een basketbalveld was ooit de spil van een volkse en levendige buurt. Echter doorheen de jaren kreeg het grauwe en grijze de overhand, werden de speellijnen vaag en geraakten de zitbankjes versleten. De buurt rond het driehoekige pleintje vormt echter een verborgen parel voor vele Hasselaren. Hoog tijd voor actie!


Het Sint-Jansplein werd midden in de winter in een troosteloze staat gevonden. Niet toevallig passeerde buurtbewoonster Maggy Vos op deze foto. Later ontmoet je haar opnieuw!


Welkom in de Sint-Jansbuurt.


Hasselt is een stad die zich vormt rond en binnen een verkeersas, die iedereen kent als de kleine ring. De blauwe boulevard trekt het centrum verder open langs de kanaalkom, maar ook op andere plekken rond de kleine ring zijn er ontwikkelingsmogelijkheden. Zij het niet met megalomane bouwprojecten, maar via initiatieven die vertrekken vanuit de buurtbewoners en zo een publieke plek verrijken, waardevol en terug zichtbaar maken voor de stad. De Sint-Jansbuurt is zo een plek. Het centrale Sint-Jansplein wordt omringd door rijhuizen en appartementsgebouwen, met als centrale ontmoetingsplek Café Den Drossaerd. Maar er gebeurt verder weinig. Al licht deze buurt vlak achter het levendige Kolonel Dusartplein, waar de wekelijkse markt, jaarlijkse kermis, winterland neerstrijkt, de stedelijke bibliotheek ligt en tal van horeca liggen. Dat maakt van de Sint-Jansbuurt een rustige plek midden in de stad. Een openbare plek, waar participanten van THE SCHOOL samen met de buurtbewoners op zoek gingen naar manieren om dit plein een rol te geven in ieders huiskamer en in de stad. Via kleine buurtontmoetingen borrelden er tal van ideeën op. Die vormden de basis om een onvergetelijke middag vol kunst, sport, eten, muziek, dans en andere speelse activiteiten in elkaar te steken. Om zo van het SintJansplein een multifunctionele stadsplek te maken, voor alle leeftijden en achtergronden, voor groot en klein, jong en oud. Maar ook om te tonen dat stadsbewoners het heft in eigen handen kunnen nemen en samen iets kunnen doen bewegen. Samen een buurt nieuw leven in blazen met ‘spel’ als brug naar alle buurtbewoners en passanten.


Wie of wat is The School?


THE SCHOOL onderzoekt hoe kunst en design het openbare leven in een stad kan verbeteren. Ze bouwt daarvoor een intensieve dialoog uit met de stadsdiensten, stedelijke actoren en gemeenschappen. THE SCHOOL doet dit in de vorm van een post-academische residentieplek waar jaarlijks designers, kunstenaars, buurtbewoners, ondernemers, enz. worden geconfronteerd met stedelijke uitdagingen. THE SCHOOL is nomadisch en beweegt zich in een stedelijke omgeving. Tijdens de eerste cyclus van oktober 2017 tot mei 2018 focuste THE SCHOOL op 8 uiteenlopende uitdagingen in stad Hasselt van hoe om te gaan met nieuwkomers in de stad, het visualiseren van de oude cinema’s in de stadskern tot het bedenken van en alternatieve formule voor de wekelijkse markt. Als uitvalsbasis diende het voormalige hotel Schoofs aan het Stationsplein, nu Tajine, waar er ruimtes werden geactiveerd voor overleg, planning, werk en workshop. Dit werd de hub van waaruit THE SCHOOL naar de stad keek. De uitdagingen waar we in deze publicatie op focussen is de Urban Playground Challenge op en rond het Sint-Jansplein en werd geformuleerd door de sector Sport van de stad Hasselt en kende al een voorgeschiedenis. Er lag immers de ambitie op tafel om een speeltuin in de binnenstad te creëren en het Sint-Jansplein werd aangeduid als mogelijke plek om dit te ontwikkelen. Residenten Serena Chalker en Virginia Lui namen het voortouw en reageerden op deze geplande stadsvernieuwing door de buurt te activeren. Daarbij namen ze het gegeven ‘speeltuin’ niet letterlijk als uitgangspunt, maar gingen ze wel aan de slag met het thema ‘spel’. Vertrekkende vanuit de buurtbewoners ontwikkelden ze op en rond het publieke plein een festival op zaterdag 6 april 2018. Dit eerste Urban Playground Festival diende als trigger om meer buurten in de stad te activeren.


Vanuit onze uitvalsbasis in het voormalige hotel Schoofs bereiden Serena Chalker en Virginia Lui het festival voor. Met vallen en opstaan zoals je ziet.


Het projectteam: Het kernteam van THE SCHOOL voor dit eerste Urban Playground Festival bestond uit Hanne Keirse, festivalcoördinator en ontwerper, Pablo Hannon, uitdagingscoördinator en mede-oprichter van “THE SCHOOL”. Aanvullend waren participanten Serena Chalker, interne uitdagingcoördinator en choreograaf, Iris van der Heijden, multidisciplinair ontwerper, Virginia Lui, sociaal ontwerper, Yousra Rifi, eigenaar / exploitant van restaurant Tajine en Deana Kolencikova, beeldend kunstenaar actief betrokken in de realisatie van dit project.


Resident Wannes Cuypers hielp met een deurbelactie en vertelde zo de buurt over onze plannen.


Het festival in een toolkit. Zin om samen met je buren, de stad, lokale ondernemers, organisaties en iedereen die graag betrokken wil zijn ook een Urban Playground Festival te organiseren? Dat kan! Deze toolkit is een algemene gids voor de buurtbewoners rond het Sint-Jansplein alsook voor andere buurten in Hasselt om het tweede, derde, vierde, enz. Urban Playground Festival van A tot Z te realiseren. Serena en Virginia nemen je stap voor stap mee in het proces, lichten de methodiek toe en helpen je zo in een geslaagde nieuwe editie van het Urban Playground Festival. Daarbij maken we alvast ĂŠĂŠn belangrijke voetnoot. Zo is het essentieel om deze toolkit af te toetsen aan de context van je buurt, die verandert! Voel je dus vrij om ze op je eigen manier te interpreteren en te integreren. Bij deze toolkit voegen we ook een pakket aan sjablonen die je helpen in het organiseren van het festival. Het teken #, verwijst naar een bruikbaar sjabloon.


Deze trofee werd gemaakt om aan de winnaar van het tafeltennis tornooitje uit te reiken. Helemaal in het goud en gemaakt door Dominique Froyen.


De buurt schiet in actie.

“Wij geven de buurt een duwtje in de rug om zo een openbare plek terug in te palmen.�


Alle aandacht is hier gericht op de eerste schetsen van het plein. Het sjabloon dat het festival opdeelde in segmenten, zie je op de achtergrond liggen, klaar om ingevuld te worden.


Het is niet altijd evident om de hand te reiken naar een gemeenschap, terwijl je er zelf geen deel van uitmaakt. Het was participant en social designer Virginia Lui die er steevast haar schouders onder plaatste. Vanuit haar designfilosofie weet ze hoe belangrijk het is om co-auteurschap en samenwerking als centrale spil voor een proces te nemen. Via een deur-aandeur-actie, tal van oproepen en ontmoetingsmomenten kreeg elke bewoner beetje bij beetje meer aandeel in het project. Durf het dus als buurtbewoner aan om je buren te leren kennen en uit te nodigen. Heb je genoeg buurtbewoners warm gemaakt, ga dan op zoek naar een goede locatie om te brainstormen. In ons geval was dat het plaatselijk café Drossaerd. Samen met Serena Chalker en met de hulp van coördinator Hanne Keirse, Pablo Hannon en Yousra Rifi werden er hier tweewekelijkse samenkomsten georganiseerd. Naast de buurtbewoners was ook de wijkmanager Ilse Hoogmartens van de stad steeds aanwezig. Zo werd onmiddellijk de link met de stad gemaakt. Van februari tot april initieerde THE SCHOOL deze buurtbabbels waar telkens zo’n 25 personen aan deelnamen. In eerste instantie dienden ze om ideeën te verzamelen en te ontwikkelen voor het Urban Playground Festival. Al snel groeiden de buurtbabbels ook uit tot een platform voor de buren om hun zorgen, vragen en plannen voor de toekomst van de buurt te delen.


CafĂŠ Den Drossaerd is dĂŠ plek om het buurtoverleg te organiseren. Dat is meermaals gebleken in aanloop naar het 1ste Urban Playground Festival.


Buurten bij Café Den Drossaerd. THE SCHOOL organiseerde in totaal 4 buurtontmoetingen om het Urban Playground Festival vorm te geven. Dit waren open ontmoetingen waar alle buren en geïnteresseerden op werden uitgenodigd. Om alle buren uit te nodigen werd niet alleen de Facebookgroep gebruikt, maar ook een deur aan deur actie opgezet en werd de expertise van wijkmanager Ilse Hoogmartens (wijkmanagement stad Hasselt) ingezet. De ideeën die tijdens de buurtbabbels werden gepitcht, vormden de basis om op verder te werken. Uit dit alles werd een actieplan opgesteld die moest leiden tot concrete realisaties. De actiepunten werden vervolgens gekoppeld aan verantwoordelijken en zo werd het eerste Urban Playground Festival gevuld met speelse activiteiten geïnitieerd en vormgegeven door de buurt. WAT? Urban Playground Festival planningsbijeenkomsten WANNEER? Zondag 18 februari, 4, 18 en 25 maart 2018, 16u00 WAAR? Café Den Drossaerd, Willekensmolenstraat 41, 3500 Hasselt. De buurtvergaderingen werden aangekondigd via affiches in de buurt en een facebook-event. Echter dan nog is het altijd afwachten en weet je nooit hoeveel buurtbewoners komen opdagen. Hoewel we in deze wel kunnen stellen dat een gerichte en persoonlijke buurtcommunicatie heeft bijgedragen tot het samenbrengen van een bonte mengeling van omwonenden en zorgde voor drukbezochte en productieve vergaderingen.


Naam: E-mailadres: Nummer: Ik hou van: schilderen eten dansen pingpong mensen verbinden vuile handen drinken bedienen sporten scheidsrechter zijn bewegen/verhuizen basketbal organiseren spreken/kletsen/babbelen nieuwe ideeĂŤn ontdekken spelen kinderen opruimen koken


Start met een ijsbreker! De eerste bijeenkomst is altijd de spannendste en moet een ijsbreker zijn! Het ideale moment om kennis te maken met je buren, verwachtingen uit te spreken, het idee om een festival te organiseren te delen, contacten te verzamelen, een schema te maken voor de vervolgontmoetingen, enz. Uiteraard groeien hier ook al de eerste dromen! We gebruikten het formulier “ik hou van ...� om interesses, namen en contacten te verzamelen die later naar een exceldocument werden overgezet.

# ik hou van sjabloon # contactformulier sjabloon Deze methodiek hielp ons om uit te zoeken waar de buurtbewoners in geĂŻnteresseerd waren en hoe zij hun steentje wilden bijdragen aan het festival.


# protocol sjabloon VW85%$13/$<*5281')(67,9$/ t,K

WZ^KE

^</>>^ͬt,d

ϭ͘

DKDDZ />^

ĐĂƌŝŶŐƐǁĞĂƚďĂŶĚ

ŐůƵĞĨŽƌƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂLJ/ůƐĞǁŝůůďĞŽƵƌ ĚŝƌĞĐƚůŝŶŬƚŽƚŚĞĐŝƚLJ,ĂƐƐĞůƚ ǁŝƚŚƋƵĞƐƚŝŽŶƐͬƉĞƌŵŝƚƐ

Ϯ͘

DKDDZ EdKE͍

DDĂƐƚĞƌƐŽĨĞƌĞŵŽŶLJ

ĐŽŵƉŽƐŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůůƚĞĂŵ

ϯ͘

DKDDZ

ϰ͘

D/<

ƚŚĞǀŽŝĐĞǁŚŝƐƉĞƌĞƌ ƚŚĞĨŽŽĚĐŽƌŶĞƌ

ŝŶĐŚĂƌŐĞŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨŽŽĚĐŽŶĐĞƉƚƐ  ŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐƚŚĞƚĂůŬƐͬ ŵĞĞƚŝŶŐƐ ǁŝƚŚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŚŽƉŽǁŶĞƌƐ ƐŚĞǁŝůůŵĂŬĞĂůŝƐƚŽĨ ƚŚŝŶŐƐƐŚĞǁŝůůŶĞĞĚ ƚŽƌĞŶƚ

ϱ͘

&ZE<'ZK&&/>^

ďƵƚƚĞƌĨůLJ

ƉŽůLJǀĂůĞŶƚ ŽƵƌŵĂŶǁŚĞŶLJŽƵŶĞĞĚŚŝŵƚŚĞŵŽƐƚ ͕ŝŶďĞƚǁĞĞŶĞǀĞƌLJƚŚŝŶŐ ǁŝůůŚĞůƉƐĞĂƌĐŚŝŶŐĨŽƌƚŚĞƌŝŐŚƚƉĞŽƉůĞĂƚƚŚĞƌŝŐŚƚƚŝŵĞ ǁŝůůĐŚĞĐŬĨŽƌ ƉĂƌƚLJƚĞŶƚƐ

ϲ͘

KD/E/Yh&ZKzE &ZE<'ZK&&/>^ DsZ͘D/,/>^ͺŵŽƚŚĞƌŽĨ&ƌĂŶŬ'͘

ŐƌĞĞŶŚĞĂƌƚƐ

ŽŵŝŶŝƋƵĞǁĂŶƚƐƚŽƉůĂŶƚ ĂĨĞǁƚƌĞĞƐƚŽŐŝǀĞƐŚĂĚĞƚŽƚŚĞƉĞƚĂŶƋƵĞ ĂŶĚĂůƐŽƚŽƉƌĞƉĂƌĞĨŽƌƐŽŵĞ;ƐŝĐŬͿŽůĚĞƌƚƌĞĞƐƚŽĞŶĚƐŽŵĞĚĂLJƐŽŽŶ ƉůĂŶŶŝŶŐĂůů ŐƌĞĞŶĂĐƚŝǀŝƚLJ ĂƌŽƵŶĚƚŚĞƚƌŝĂŶŐĞůĂŶĚ ĐƌĞĂƚĞĂƐƵŝƐƚĂŶĂďůĞĞŶǀŝŽƌŵĞŶƚ ŵĂŬŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚLJ ƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶŝŶǀŝƚŝŶŐŐƌĞĞŶĂƌĞĂ

ϳ͘

:Ed,z^

ŝŶŐĞŶŝŽƵƐƉůĂŶŶĞƌ

ƐƉĂƚŝĂůƉůĂŶŶŝŶŐΘŵŽďŝůŝƚLJ ƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞƐƚƌĞĞƚĂŶĚĨŽůůŽǁͲƵƉƚŽĐƌĞĂƚĞĂĐŝƚLJƚŚĂƚŶĞĞĚƐƚŽ ƌĞƚŚŝŶŬƚŚĞĐĂƌ ĂƐĂĚŽŵŝŶĂŶƚƉůĂLJĞƌŝŶƚŚĞƐƚƌĞĞƚƐŽĨ^ŝŶƚͲ:ĂŶƐƉůĞŝŶ

ϴ͘

d/E KD/E/Yh ZEtzEEd^

ŵĂŝŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌƐ

ƚŚĞŵĂŝŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƚĞĂŵƚŚĂƚ ǁŝůůĐƌĞĂƚĞĂŶŽŶůŝŶĞƉůĂƚĨŽƌŵƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞƉĞŽƉůĞŽĨƐŝŶƚũĂŶƐƉůĞŝŶ ƉƌŝŶƚͲĂŶĚĐƌĞĂƚĞͲƚĞĂŵхŐƌĂƉŚŝĐĚĞƐŝŐŶ͕ƐŝŐŶĂŐĞ ĨĂĐĞŬ ĂůůǁŝƚŚŽŶĞƉƵƌƉŽƐĞƚŽŬĞĞƉƵƉƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚLJƐƉŝƌŝƚĂŶĚƚŽŬĞĞƉƚŚĞƐƚƌĞĞƚĨƌŽŵĚLJŝŶŐŽƵƚŽĨǀŽŝĐĞƐ͊

ϵ͘

KD/E/Yh

ĞŶĞƌŐŝnjĞƌ

ϭϬ͘

EdKE͍

ŚĞǁŝůůĞŶƚŚƵƐĞƐŽŵĞƉĞŽƉůĞĨƌŽŵƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ ƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ĂĐƚŝǀĂƚĞƚŚĞƉŝŶŐƉŽŶŐƚĂďůĞ;ďĂůůĐĂŶďĞƉŝĐŬĞĚƵƉĂƚĞŶƌŽƐƐĂĞƌĚͿ ŵƵƐŝĐ

^< /ůƐĞ

ƐĞĞĚƐĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚLJ ƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨDŽďŝůŝƚLJĨŽƌŶĞdžƚŵĞĞƚŝŶŐ

/ŶŐĞWƌŽĞƐŵĂŶƐ

ƐůŽǁĨŽŽƚďĂůů

Wh>͍

ŵĂƚĞƌŝĂů ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ

ƌŝĞƐ<ĞƌŬƐƚŽĞů

ƉŽƐƐŝďůĞƉŽƉƵƉŝŶĨŽƌŵĞƌƐĐŽƵƚƐƐŚŽƉŶĞdžƚƚŽ>K'KE

ĂŬĞƌLJ

ƚŽĞdžƚĞŶĚƚŚĞŝƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŽ͚ŚĞƚƉůĞŝŶ͛

/ŶƐƵƌĂŶĐĞ<ͬ&ůĂŶĚĞƌƐ

ĨƌĞĞǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ĨŽƌϭϬϬĚĂLJƐ

ƌŬƚŽƐĂŶĚůŝďƌĂƌLJ;͍Ϳ

ŵŽďŝůĞŬůŝďƌĂƌLJĐůŽƐĞƚ

ĨŽƌƚŚĞŐƌĞĞŶŚĞĂƌƚƐͬ ƚŽŚĂǀĞƚŚŝƐďĞĚŽŶĞďLJůŽĐĂůƐ ƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƉĞƌŵŝƚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ͺĨŽƌ:ĂŶƐƉůĂŶ

/ŶƐƵƌĂŶĐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚdŚĞ^ĐŚŽŽůĨŽƌhƌďĂŶWůĂLJŐƌŽƵŶĚ&ĞƐƚŝǀĂů

^h^d/E> :ĂŶƐƉůĂŶ

ƚĂŬĞĂǁĂLJŚĞĚŐĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĂŶĞǁĨůŽǁƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉůĞŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĐŚŝůĚƌĞŶ;ĨƌŽŵƌƵŶŶŝŶŐŽĨĨƚŽƚŚĞƐƚƌĞĞƚͿŝŶĂŐƌĞĞŶƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚĐŽƌŶĞƌ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĐƌŽƐƐǁĂůŬƐ

ďĂƐŬĞƚďĂůůĐŽƵƌƚ ǁĂůůƉĂŝŶƚŝŶŐ ŐƌĞĞŶ

ƚƌĞĞƐƚŽŐŝǀĞƐŚĂĚĞƚŽƚŚĞƉĞƚĂŶƋƵĞ ĨůŽǁĞƌƐ;ĚĞůŝǀĞƌĞĚďLJƚŚĞĐŝƚLJͿƉůĂŶƚĞĚďLJƚŚĞůŽĐĂůƐ

ŵŽďŝůĞŬůŝďƌĂƌLJĐůŽƐĞƚ ĨŝdžƚŚĞƉĞƚĂŶƋƵĞ;ĐŝƚLJͿ

ƚŽƉůĂLJĂďůĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐ

ƉŝŶŐƉŽŶŐƚĂďůĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶͬĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůŽĐĂůƐ

^ddͲK&Ͳd,ͲZd ϭϲ͘ϬϬƵ

ĚŝƐĐŽ ůŽůůŝĞƐΘĐĂŬĞ ƌŽůůĞƌƐŬĂƚĞ

:/ƌŝƐ͍ŽƌĂŶLJƐŝŶƚͲũĂŶƐďƵƵƌƚĚũƐ͍ ƚŚĞďĂŬĞƌLJ ĐĂůůƚŽďƌŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶƌŽůůĞƌƐŬĂƚĞƐ͍

ϭϲ͘ϯϬƵ

ďĂƐŬĞƚďĂůůŵĂƚĐŚ

DŽĂŵŵĂƌ͍;ĐŚĞĐŬŶĞdžƚƐƵŶĚĂLJͿ ĐŽŶƚĂĐƚƚŚĞďĂƐŬĞƚďĂůůĐůƵďƐ͕,ĂůƚĞϮϰ͕ĞƚĐнƌĞĨĞƌĞĞ

ϭϳ͘ϬϬƵ

D

DŽĂŵŵĂƌ;ƐƚŝůůŝŶƚŽƚŚĂƚ͍Ϳ ŶƚŽŶ͍

ĚƌŝŶŬƐ

DŝĞŬĞ

ϭϳ͘ϯϬƵ

ǁŽƌŬƐŚŽƉĨŽƌƐĞŶŝŽƌƐ ƐůŽǁĨŽŽƚďĂůů

/ŶŐĞWƌŽĞƐŵĂŶƐ

ϭϴ͘ϬϬƵ

ŚŝƉŚŽƉ ĨƌĞŶĐŚĨƌŝĞƐ ďƌĞĂŬĚĂŶĐĞũĂŵ

ĨƌŝƚƵƵƌ ƌĞƐƉĞĐƚŵLJƐƚLJůĞΖΘΖĨƌĞƐŚŶĞƐƐΖŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚĞĚďLJ/ƌŝƐ

ϭϵ͘ϬϬƵ

ƐƚĞƌ&ƌŽLJĞŶ;ϭϵ͘ϬϬƵͲϮϬ͘ϬϬƵͿ ĚƌŝŶŬƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉůĂLJ

DŝĞŬĞ 'ĂďƌŝĞů&ŽŶƚĂŶĂ;ĂůƐŽƚŚĞĚĂLJŝƚƐĞůĨ͍Ϳ

ϮϬ͘ϬϬƵ

ĂǁĂƌĚůŽĐĂůŚĞƌŽĞƐ ĂĨƚĞƌƉĂƌƚLJΛĞŶƌŽƐƐĂĞƌĚ

ƐŽŵĞ/d/KE>ŝĚĞĂƐ ŚŽƉƐĐŽƚĐŚ

ĐŚĂůŬ;ƐƉƌĂLJͿŽŶƚŚĞƌŽĂĚ

ŶŽƵŐŚƚƐĂŶĚĐƌŽƐƐĞƐ

ŵĂĚĞŽƵƚŽĨĨŽĂŵ͍

ϯϬƐĞĐ͘ĚĂŶĐĞƉĂƌƚLJΖ ŐŝǀĞƐŽŵĞŽŶĞĂŚƵŐΖ ϯϬƐĞĐ͘ũƵŵƉ

ƚŽďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚďLJƚŚĞD͕ŽŶĐĞĂŶŚŽƵƌ ƚŽďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚďLJƚŚĞD͕ŽŶĐĞĂŶŚŽƵƌ ƚŽďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚďLJƚŚĞD͕ŽŶĐĞĂŶŚŽƵƌ

:/ƌŝƐ ƉŝŶŐƉŽŶŐ

ϭdžƐƉĞĐŝĂůƉŝŶŐƉŽŶŐƚĂďůĞďLJĞĂŶĂ͕ϭdžΗŶŽƌŵĂůΗƚĂďůĞͲƚŽďŽƌƌŽǁĨƌŽŵdĂũŝŶĞ͍

ƉĂƐƐƚŚĞďĂƐŬĞƚďĂůů

ĨŽƌŵŝŶŐĂůĂƌŐĞŐƌŽƵƉ͕ƉĂƐƐŝŶŐƚŚĞďĂƐŬĞƚďĂůů;ŽƌƉŝŶŐƉŽŶŐ͍ͿĨƌŽŵŽŶĞƉĞƌƐŽŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŚŽůĞŐƌŽƵƉǁŝƚŚŽƵƚƵƐŝŶŐLJŽƵƌŚĂŶĚƐ

ĨĂĐĞƉĂŝŶƚĞƌ

ĂŶLJĐŽŶƚĂĐƚƐ͍

ŚĂŶĚďĂůůͬĨŽƵƌƐƋƵĂƌĞ

ĐŚĂůŬ;ƐƉƌĂLJͿŽŶƚŚĞƌŽĂĚͬŶĞĞĚĂ;ƚĞŶŶŝƐͿďĂůů

ĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶ

ƉŝŹĂƚĂͬĐŝƌĐůĞͲƚƌŝĂŶŐůĞͲƐƋƵĂƌĞŝŶƚƌĞĞƐ͍ ĐŽůŽƵƌĞĚůŝŐŚƚƐ ххĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƚĞĂŵ͍


Een rondleiding door Dominique Froyen in zijn vroegere atelier is altijd een geanimeerd bezoek. â&#x20AC;&#x153;Dit heb ik ook nog. En deze aluminium profielen, en deze vinyl stickers...â&#x20AC;? Dominique was een gerenommeerd bestickeraar, grafisch vormgever en reclameschilder. Hij deelde zijn kennis en materiaal met veel enthousiasme in het realiseren van het festival.


Elk buurtoverleg in een protocol. Voor alle vervolgontmoetingen werd Café Den Drossaerd de vaste uitvalsbasis en konden we een productieve en toegewijde werkgroep van buren oprichten. Deze bijeenkomsten hadden betrekking op het maken van ideeën, het toewijzen van rollen, het bespreken van de uitvoering van ideeën en het up-todate houden van iedereen. We hebben deze vergaderingen steeds gedocumenteerd met een protocoldocument dat na de vergadering werd gedeeld in de Sint-Jansbuurt facebookgroep. Op die manier werden alle buurtbewoners geïnformeerd. Tegelijkertijd werden afspraken hard gemaakt en dienden de protocoldocumenten als vertrekpunt voor een volgend overlegmoment. Ze vormen nu nog een mooi naslagwerk van hoe de ideeën stapje voor stapje uitgroeiden tot een festivaldag om trots op te zijn.


Een verkleumde Iris van der Heijden praat met een dame uit de buurt. Het beschilderen van het basketbalveld zorgde voor veel animo en was hĂŠt gespreksonderwerp in de buurt.


De buurt, ook online! We zochten naar manieren om vlot met de buurtbewoners te communiceren, maar ook om het proces duurzaam te maken. Hiervoor creëerden we een online groep via facebook. Deze groep groeide naarmate het proces vorderde met bewoners van de Sint-Jansbuurt, andere buurtbewoners en geïnteresseerden. Wie een idee of plan had om deze buurt gelukkiger en leefbaarder te maken kon dat hier delen. Hier communiceerden we ook over de buurtontmoetingen (protocoldocumenten), de uitrol van ideeën en de planning van het festival. Neem hier een kijkje op de Sint-Jansbuurt facebook-groep: @Sint-Jansbuurt “Word lid van het St. Janspleincomité en speel mee. Deel je idee of help ons met de organisatie van de droom van je buren. Wees het aanspreekpunt, de motor van een plaatselijk netwerk, schilder, klusjesman of -vrouw, scheidsrechter, (moppen)tapper, kok, danser, als je mooie zelf die graag de handen uit mouwen steekt, mensen samenbrengt of graag mee zorg draagt voor de buurt en het St. Jansplein mee(r) kleur geeft.” Weetje! Er is ook een locatietag die ‘Hangplek Sint-Jansbuurt’ heet. Kortom alle wegen leiden naar deze stadsbuurt.


Een buurt vol ideeĂŤn.


Festival coรถrdinator Hanne Keirse is ook wel bekend van haar kunst en werk voor het collectief Het Labo (Vollebak Vennestraat,...). Tijdens het festival vond ze een match met TVL en gaf uitleg aan de Limburgse kijkers over het hoe en wat en vooral waarom.


Ideeën uit de buurt vormden de basis om samen met buurtbewoners na te denken over de toekomst van deze publieke ruimte. Op die manier werd er een positieve sfeer gecreëerd tussen de buren en dit resulteerde automatisch in meer eigenaarschap en nieuwe ideeën voor vernieuwing van het plein, naast het Urban Playground Festival. Deze toekomstplannen waren gericht op mobiliteit en verkeersmanagement, de indeling van het plein, de relatie tussen horeca en bedrijven in de buurt en de bescherming van spelende kinderen op en rond het Sint-Jansplein. Vanuit deze utopische gedachte werd het festival georganiseerd! Deze wensen uit de buurt passen in een bredere stadsuitdaging, waaruit alvast enkele korte acties werden gedestilleerd. Om de bewoners aan het Sint-Jansplein aan te moedigen elkaar terug te ontmoeten en te ‘spelen’ namen de residenten tal van initiatieven om de buurt te inspireren. Zo ontwierp resident Deana Kolencikova bijvoorbeeld een muurschildering die spelen centraal stelt. De grote lege muur van Maggy Vos (een oudere dame die je herkent aan het Hasselts dialect dat ze spreekt) tegenover de speeltuin werd het canvas om deze schildering op aan te brengen. De eigenares was snel enthousiast over het voorstel en blij dat de buurt werd geactiveerd. De actie van het schilderen zelf zette de buurt voor het eerst in een ander daglicht en vestigde er de aandacht op. Veel voorbijgangers kwamen voorbij en de muurschildering werd al snel hét gespreksonderwerp. Ook hier kwam de toekomst van het plein ter sprake.


Gabriel Fontana werd uitgenodigd om een workshop Alternative Play te organiseren, en het bleek geen klein succes. Meerdere teams renden achter een bolletje wol aan alsof hun leven in gevaar was. Een uniek en ludiek zicht. Maar vooral hĂŠĂŠl inspirerend!


Serena Chalker creĂŤerde dan weer een toolkit voor stedelijke verkenning, met krijtinterventies die op verschillende plaatsen van het plein verschenen gedurende een periode van 4 weken. Deze interventies van korte zinnen moest voorbijgangers aan het denken zetten over hoe ze het Sint-Jansplein zien en ervaren. Hoe die ervaring kan veranderen door op een andere manier naar het plein te kijken. Daarnaast werd ook een guerrilla-bloem-plant-actie georganiseerd onder de boom. Dit als reactie op een behoefte naar meer groen en kleur. Deze planten werden geplant in de vorm van een basketbal als verwijzing naar de grafische identiteit van het festival. Voor het festival zelf ontwierpen beide residenten ook een stedelijke telescoop, een parodie op de typische toeristische telescopen in populaire vakantieplaatsen, die op het plein werd geplaatst. Deze telescoop is gemaakt voor de buren om het gebied in een nieuw licht te zien en te ervaren. Allemaal kleine artistieke interventies om gebruikers uit te dagen het plein op een andere manier te ontdekken. Ontwerper Iris van der Heijden nam het basketveld onder handen via een grafische â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; interventie die tot op vandaag de buurt uitstraling geeft. Zij ontwierp ook de grafische identiteit en stond in voor de producten die de festivalcommunicatie ondersteunden. Maar terug naar het basketbalveld! Om de grijze randen van het speelveld op te heffen koos ze ervoor om met de kleuren blauw en wit te werken. Deze refereren ook naar de nabijgelegen watertoren. Het oranje zorgt voor bijkomend contrast. De beschildering kreeg vorm in de twee weken voorafgaand aan het festival, dit met de hulp van andere residenten en tal van omwonenden. Ook nu weer was er een gezonde belangstelling en nieuwsgierigheid van de omwonenden en toevallige passanten. Elke dag kwamen buren naar buiten, stopten voor een praatje, kwamen helpen en plaatsten een foto van de voortgang in de Facebook-groep van het Sint-Jansplein.


Een gezicht voor de buurt.


Grote A0 affiches trotseerden weer en wind. Zo werd het festival aangekondigd. Hier zie je de affiche bevestigd op een sandwichbord voor het beschilderde basketveld.


Om de Sint-Jansbuurt nog sterker te verbinden werd er een grafische identiteit ontwikkeld door Iris van der Heijden, die ook werd gebruikt voor de communicatie en promotie van het eerste Urban Playground Festival. Deze kan door de Sint-Jansbuurt opnieuw worden gebruikt. Het staat de buurtbewoners echter vrij om voor de tweede, derde, enz. editie telkens met een nieuwe en verrassende vormgeving uit de hoek te komen. We moedigen dit zelfs aan, om zo de aandacht van locals en de stad te versterken. Het festival is een participatief creatieproces en zo is ook de grafische vormgeving onderdeel en een opportuniteit om telkens weer een unieke weg in te slaan. Wie weet heeft je buurman wel de grafische skills in huis?


De uitnodiging werd met envelop in alle brievenbussen verdeeld. Naast de flyer werd een kleurrijke Tangram meegestuurd.


Vertel wat er gaat gebeuren. Het festival werd aangekondigd via verschillende kanalen. De buurt zelf werd geactiveerd via een tactiele en speelse uitnodiging. We bestelden 400 A5-uitnodigingen en 300 tangrampuzzels, die staken we samen in een envelop. Er zijn tal van winkels waar je goedkope A5-enveloppen vindt om ze vervolgens met een paar buurtbewoners in de brievenbussen te steken. Een stevige wandeling, maar die loont als je alle buurtbewoners wil betrekken.


Ook de buurtvergaderingen werden aangekondigd via affiches en een Facebook-event. Desondanks was het altijd even afwachten of het ons weer lukte om een bonte mengeling te verzamelen in een drukbezochte en productieve vergadering. Met succes! Iris van der Heijden zorgde voor alle updates en grafische expressies.


Een eyecatcher voor de stad. We hebben 100 A2 posters geprint en deze in de stad verspreid op commerciĂŤle locaties zoals restaurants, bars en de lokale handelaars rond het Sint-Jansplein. Denk er ook aan om deze op te hangen in de belangrijkste openbare plekken van de stad zoals het toeristisch infokantoor, het stadhuis, de bibliotheek, enz. Het verspreiden en ophangen van posters is overigens ook een ideale gespreksstarter. Mensen vragen zich af wat er gaat gebeuren en op die manier kan je hen persoonlijk informeren over het festival. Buren konden in het cafĂŠ een exemplaar oppikken om aan hun ramen te hangen. Er zijn uiteraard tal van printmogelijkheden. Vergelijk een aantal prijzen en het zal je verbazen hoe weinig budget dit bedraagt.


Hier zie je de aankondiging van het festival op het ledscerhm langs de kleine ring.


En nog meer communicatie. Is het je al opgevallen? Maar langs de kleine ring van Hasselt kan je op het LED scherm zien welke culturele activiteiten er gepland staan. We stuurden het campagnebeeld door aan de cel communicatie van de dienst Cultuur (cultuur@hasselt.be). Vooral voor de buurtbewoners is het fijn om hun activiteit langs de ring te zien verschijnen. Maar het gaf zeker ook een boost aan het team van THE SCHOOL. Opgelet! Een aanvraag betekent niet dat je aankondiging ook op het scherm verschijnt. Er is een planning waar rekening mee moet worden gehouden. Maar een goede motivatie en kadering van het event, alsook een tijdige aanlevering, kan alleen maar in het voordeel spelen van je aankondiging.


PUL oftewel Provinciale Uitleendienst Limburg heeft vooral muziek en licht ondersteuning, maar ook een handige kist met speels materiaal. Ook die kan je er uitlenen, zo denk je ook aan de kleine en grote speelvogels van je buurt. Daarnaast is er ook nog de Speelmobiel van de Jeugddienst van Hasselt, ook daar kan je terecht voor speelmateriaal. Een troef!


In de krant of op tv? Het organiseren van een festival zorgt ervoor dat iedereen druk in de weer is! Maak toch ook tijd om een kort tekstje te maken en te versturen naar de pers. Dankzij dit festival kreeg het team van THE SCHOOL voor een eerste keer echt persaandacht. Dit werd via de Dienst Evenementen versterkt met de hulp van een externe mediaspecialist, maar dan nog is een positieve buurtactiviteit een fijne gelegenheid voor een journalist om over te schrijven.


De Facebookgroep van het Sint-Jansplein leeft en is ook na het festival een plek voor buurtbewoners om elkaar virtueel te ontmoeten.


Word ook online zichtbaar! Uiteraard moet er ook buiten de gesloten Facebookgroep op zoek gegaan worden naar een manier om Hasselt wakker te schudden. Logischerwijs kwam er dus een facebook-event om het festival te promoten. We maakten dit aan via de SintJansbuurt Facebookpagina en deelden het daarna met alle buren! Zij waren de katalysator om dit event wijd te verspreiden. Via een klein bedrag kan je het event nog extra in de kijker plaatsen. Je kiest een regio en specifieke focus en bereikt op die manier nog meer Hasselaren. Het Facebook-event werd voorafgaand aan het festival hét communicatiekanaal voor de buurt. Foto’s, quotes en een inkijk in het programma moest mensen warm maken voor deze buurtactiviteit. Ook werden de weersvoorspellingen voor die dag op de voet gevolgd en gedeeld. Dit alles samen leverde veel ‘likes’ op en maakte dit online event levendig.


De buurt als drager van het festival.

â&#x20AC;&#x153;Elke buurtbewoner in zijn rol laten is de sleutel tot het slagen van een buurtactiviteit.â&#x20AC;?


Tijdens de persconferentie op het Sint-Jansplein zag je de buurtbewoners glunderen. Hier zie je Jan Thys vertellen over zijn rol in het festival.


THE SCHOOL initieerde dit festival, maar de realisatie steunde op de buurtbewoners. Want als je samen de droom van een betere buurt wil waarmaken, dan moet iedereen daar zijn/ haar steentje aan bijdragen. Elke buurtbewoner werd bijgevolg uitgenodigd om een verantwoordelijkheid op te nemen. Deze rollen of archetypes werden bepaald op basis van eigen expertise/vaardigheden en vervolgens gekoppeld aan het actieplan. Zo kreeg elke buurtbewoner een plek in het team, werd er draagvlak gecreĂŤerd en nam de buurt het engagement op om dit festival alle slaagkansen te geven.


Peacekeeper Frank Groffils bekijkt nauwgezet de plannen van een hertekend plein. Het resultaat van intensief overleg en planning, geleid door Jan Thys.


Lokale helden in de buurt. Het eerste Urban Playground Festival kreeg vorm vanuit de input en noden van de buurtbewoners op en rond het SintJansplein. Zij werden de lokale helden van de buurt en hebben hun schouders onder dit project gezet en misschien ook wel onder het volgende: Peacekeeper - Dokter Vredespijp Frank Groffils De peacekeeper is bemiddelaar en helpt bij het oplossen van conflicten in een buurt. Vaardigheden: kan een situatie objectief bekijken, heeft goede communicatieve vaardigheden, gemakkelijk benaderbaar en kent de buurt en haar bewoners goed. The Daily Documenter - De Vliegende Reporter Bas Gielen Documenteert gebeurtenissen via verschillende media. Vaardigheden: heeft een goed oog en vaardigheden in fotografie, video, schrijven en andere media. The Coach - De Zorgzame Zweetband Anton Clijmans Activeert sportactiviteiten in de wijk en dit op het niveau van de bewoners. Vaardigheden: brengt mensen graag samen door middel van sport. Handy Harry - Handige Harry Moammar Wardeh & Dominique Froyen Hebben een hands-on mentaliteit en zijn niet bang om hun handen vuil te maken. Vaardigheden: manusjes-van-alles die bereid zijn om mee te helpen waar nodig is. Zorgen zo voor het welzijn van een buurt.


Tijdens het Urban Playground Festival werd er hulde gebracht aan de vele participanten en dragers van het project voor en achter de schermen. Iedere buurtbewoner met een rol werd in de kijker gezet tijdens een publiek moment en kreeg ook een gepast bedankje. Festival coรถrdinator Hanne Keirse bracht met haar West-Vlaamse stem de gemoederen op de juiste toon.


Neighbourhood “voice” “whisperer” - De Subtiele Doorspeler Harpreet Grewal Verspreidt informatie via mond-aan-mondreclame. Vaardigheden: houdt van praten en contact maken met mensen. Enthousiast en gemakkelijk aanspreekbaar. The Master Chef - De Dorstlessende Dame Mieke Froyen Verbindt mensen via eten en drinken Vaardigheden: liefde en passie voor eten en het samenbrengen van mensen. The Neighbourhood Visionary - De Vurige Visionairen Dominique Froyen & Jan Thys Hebben het vermogen om mogelijkheden te zien in de dagelijkse realiteit. Hun verbeelding inspireert de gemeenschap. Vaardigheden: verbeeldingskracht, creativiteit, positiviteit en veel goesting. Master of Decoration - Directrice Décoratrice Claudia Vanardennen Geeft ruimtes kleur met kleinschalige doe-het-zelf interventies. Vaardigheden: verbeeldingskracht, creativiteit en kennis van verschillende ambachten. Man on the inside - People Pattex Guido Roussard Allrounder, weet met wie contact moet worden gelegd om dingen te laten gebeuren. Je vriend in de stad en de lijm tussen de buurtbewoners. Vaardigheden: werkt voor de stad, onvermoeibaar als het gaat om 1000 vragen, het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen, vriend van de mensen. Patron of the Arts - Mecenas van het Huis Maggy Vos Ondersteuning van artistieke activiteiten op het plein door het laten gebruiken van haar muur voor een schildering. Vaardigheden: vrijgevigheid, verbeeldingskracht en creativiteit. The Go-Between - De Welwillende Wijkmanager Ilse Hoogmartens Fungeert als een brug tussen de buurt en de stad, uw go-to voor het plannen van uw volgende wijkevenement Vaardigheden: hier kan je terecht met al uw (buurt)vragen. Ze kent de juiste mensen op de juiste plaats.


Frank Groffils en Dominique Froyen plaatsen het scorebord dat speciaal gemaakt werd voor het festival. Het ontwerp in de algemene huisstijl van Iris van der Heijden.


Mr Upbeat - De Vrolijke Duracel Jeroen Evens Maakt van ieder evenement een feest, is een ware entertainer en voor je ‘t weet danst iedereen mee. Vaardigheden: vrolijk, veel energie, positief en uw aanwinst bij 90’s dance party-vibes. Talent to Watch - Sint-Jans Ster Aster Froyen Perfecte singer-songwriter voor je weekendfestijnen. Aanstormend talent met een hart voor de Sint-Jansbuurt. Vaardigheden: soulvolle stem, gitaar spelen en wint waarschijnlijk de volgende Belgium’s Got Talent. Breng uw stem uit! Green Gatekeeper - Graag Geziene Groene Vingers Marjolein Eerdekens Geïnteresseerd in het promoten van het onderhoud van de groene ruimtes in de Sint-Jansbuurt. Vaardigheden: liefde voor tuinieren, kan pleiten voor meer groene ruimtes en heeft een voorliefde voor bloemen. Community Care-Bear - Behulpzame Buurt Beer Tina Vandormael Behartigt het welzijn van de buren. Vaardigheden: openhartig en gemakkelijk benaderbaar. Best Sint-Jansbuurt Jingle - Zinderend Zangtalent Benjamin Tonon and Anton Clijmans ` Sint-Jansplein over de grenzen heen en sfeermakers. Vaardigheden: maken nummers over het “Sint-Jansplein” en toveren zo een glimlach op ieders gezicht.


De Urban Playground Festivaldag.


Arktos bracht al veel eerder een activerend speeltuig in de SintJansbuurt. Een kickertafel, samen met jongeren gemaakt, dient de buurt en toont aan dat er zorg gedragen kan worden voor publieke objecten. De installatie kan weliswaar tegen een stootje.


Plan van SintJansplein met daarop de verschillende festivalactiviteiten op gevisualiseerd.


Iedereen speelt op het Sint-Jansplein!

16:00u Rollerdisco _ breng je eigen skates mee! 16:30u Basketbal 17:00u Slow voetbal 17:30u Ping Pong 18:00u Hip Hop 18:30u Kussengevecht _ breng je eigen kussen mee! 19:00u Optreden van Aster Froyen en alternatief spelen 19:30u Prijsuitreiking lokale helden 20:00u Afterparty in cafĂŠ Den Drossaerd

The School resident Iris van der Heijden creĂŤerde de grafische vormgeving en identiteit van het 1ste Urban Playground Festival. De driehoek en basketbal staat centraal, naar de vorm van het plein zelf.


De opbouw: Om 10u ging de opbouw van het festival van start en dit met de hulp van de buren en participanten van THE SCHOOL. Doe-lijst van de dag: • De stadsdiensten leverden ‘s ochtends de tafels en stoelen; • Tafels en stoelen klaarzetten; • DJ-tent opzetten + banner Sint-Jansplein ophangen; • DJ-tafel en luidsprekers aansluiten (gehuurd bij PUL); • Versiering ophangen; • Lokale handelaars zetten hun eigen eet- & drankstand op; • Ophalen en opzetten van speeltoestellen van speelmobiel en PUL. * volgens de checklijst was dit tussen 11u en 15u. De lokale handelaars zetten hun stands individueel op, om 15u werd alles op het plein klaargezet. Het festival duurde van 16u tot 20u. De opruim duurde tot 21u,- en daarna was er een afterparty bij café Den Drossaert.


Kan jij lezen welke spreuk hier staat? Ga zelf in je buurt aan de slag met krijt! De regen wast je woorden terug weg.


Een speels programma! Participant Serena Chalker bracht tijdens het festival allerlei doordenkertjes aan op de stoep. Met krijt werden deze activerende spreuken of vragen aangebracht op de grond. Ze dienden als activatie om mensen die het plein betraden onmiddellijk mee op te nemen in het â&#x20AC;&#x2DC;spelâ&#x20AC;&#x2122;.


Wist je dat? Zowel op en rond de Sint-Jansbuurt, als tijdens de interventie in de stad spontane sympathie ontstond door omwonenden. Zo werd het team overladen door koffie en koekjes vaak overhandigd door lokale handelaars. Goed doen is goeds zaaien.


De Sint-Jansbuurt in actie. De blik op de toekomst: Jan Thys, buurman en architect creĂŤerde een presentatie waarin de (nu nog virtuele) toekomst van het Sint-Jansplein werd voorgesteld. Ze toont hoe het plein opnieuw kan worden ingedeeld, met een aangepast verkeersplan om het plein veiliger te maken. Magnetische Tangram: Dominique Froyen ontwierp en creĂŤerde een tangram met speelse toets aan de kant van de lokale kicker-zone. Buurman Frank Groffils hielp met de installatie ervan.

Pingpongtoernooi: Anton Clijmans organiseerde een pingpongtoernooi tijdens het festival. Hij stond ook in voor het ontwerp van de tafel en maakte een trofee voor de winnaar.


Het basketbalveld in een nieuw jasje: Iris van der Heijden ontwierp en beschilderde samen met menig participant het basketbalveld van het Sint-Jansplein. Inspiratie haalde ze bij het blauw van de watertoren die zichtbaar is vanop het plein. De verf kwam van sponsor en verfgroothandel Geurts uit Veldwezelt. Naast grafisch vormgever is Iris ook gezegend met een kalligrafische signatuur. De middenstip zou eerst een collectie van namen uit de buurt brengen, maar dit bleek onmogelijk met de borstel en techniek die ze uittestte. Het werd een cirkel vol cijfers.


Nieuw scorebord voor basketbal/ petanque: Ontworpen en gemaakt door Dominique Froyen, met opnieuw de hulp van Frank Groffils.

Decoratie: Op basis van het nieuwe logo voor het plein ontworpen door Iris van der Heijden, heeft buurvrouw Claudia Vanardennen vlaggetjes gemaakt om het plein tijdens het festival te versieren.

Hula-Hoop Workshop: Jeroen Evens organiseerde op de festivaldag een workshop voor kinderen. Hij trad ook op bij de afsluiting van het festival.


Van Sint-Jansbuurt naar de winkelstraat: Voorafgaand aan het festival besloten participanten Ilse Jooken en Pablo Hannon het concept Urban Playground in de binnenstad te activeren en te visualiseren. Tijdens de drukste koopzondag ooit werden er verschillende grijze betonblokken beschilderd. De vele gesprekken die aangeknoopt werden, werden een uitgelezen kans om te vertellen over het 1ste Urban Playground Festival en zette de Sint-Jansbuurt letterlijk in de verf.


Festival Banner: Dominique Froyen ontwierp en maakte banners voor het festival, deze hingen rond de dj-booth.

Buurt-infopunt: Wijkmanager Ilse Hoogmartens creĂŤerde een ruimte voor buren met interesse voor verschillende buurtactiviteiten. Ze inventariseerde zo ook diverse mogelijke initiatieven voor de toekomst. Eetkraampjes met een lokale toets: Een hapje en een drankje werd geserveerd door Harpreet Grewal (plaatselijke bakker), Mieke Froyen (cafĂŠ Den Drossaerd) en Yousra Rifi en Nadia Chahboun Chatar (Tajine restaurant).


Enkele tips uit de stad.


Stad Hasselt. Contactpersonen veranderen, maar we vinden het toch waardevol om enkele personen te benoemen die binnen de stad hun steentje bijdroegen tot het welslagen van dit festival: Ilse Hoogmartens: Dienst Wijkmanagement Voor vragen aan de stad of vragen over het jaarlijks buurtbudget. Ilse.Hoogmartens@hasselt.be / 0470 18 29 03 Marjolein Eerdekens Werkt voor de afdeling voor sociale huisvesting en is ook een buur. Neem contact op met Marjolein met eventuele vragen aan de stad. Marjolein.eerdekens@hasselt.be / 011 23 90 07 Mieke Pauwels Mieke werkt voor de stad Hasselt en is verantwoordelijk voor speeltuinen. Zij is de persoon om contact op te nemen als u iets aan de bewegwijzering wil wijzigen. Mieke.pauwels@hasselt.be Bieke Verjans en Jill Bamps Bieke en Jill werken bij de Dienst Jeugd. Waarbij Bieke verantwoordelijk is voor â&#x20AC;&#x2DC;de Speelmobielâ&#x20AC;&#x2122; (stelten, goaltjes, touwtrek, verkeerskegels, ...). Ideaal om je speels festival van de nodige spelmaterialen te voorzien. Bieke.Verjans@hasselt.be / 011 23 94 29 Jill.Bamps@hasselt.be


Provinciale Uitleendienst. De â&#x20AC;&#x2DC;PULâ&#x20AC;&#x2122; is een uitleendienst voor allerlei materialen. Ideaal voor een event als dit! PUL oftewel Provinciale Uitleendienst Limburg heeft vooral muziek en licht ondersteuning, maar ook een handige kist met speels materiaal. Ook dit kan je er uitlenen, zo denk je ook aan de kleine en grote speelvogels van je buurt. De uitleenprijzen zijn zeer schappelijk. Let wel op! Niet iedereen kan zomaar iets uitlenen, dit kan enkel gebeuren via een vzw. Mogelijk kan het ook via een specifieke dienst van de stad aangevraagd worden als er geen vzw in de organisatie zit. PUL / Proviniciale Uitleendienst Limburg uitleendienst@limburg.be / 011 23 76 04 www.limburg.be/pul


Arktos. Arktos is het Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Door middel van tal van activiteiten versterken ze deze kinderen en jongeren in hun talenten en vaardigheden. Daarnaast ondersteunen ze ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze doelgorep. Arktos heeft ons geholpen tijdens het festival met tips. Arktos was immers al bekend met deze buurt en plaatste een kickertafel in de Sint-Jansbuurt. Voor de buurt en gemaakt door jongeren uit de buurt. www.arktos.be (Ga op zoek naar de contactpersoon die jouw buurt het best kent!)


Freddy, de zoon van Mieke Froyen zorgde voor de verkoop van hotdogs (Frituur Freddy Jaspers). Er was ook bier en fris dankzij cafĂŠ Den Drossaerd zelf.


Plaatselijke bedrijven. Supna bakes & snacks - Harpreet Grewal Harpreet verkocht taart en gebak op de dag van het festival. Je kunt haar vinden op de Facebookpagina van de Sint-Jansbuurt. Frituur - Freddy Jaspers De frituur verkocht hotdogs met de hulp van Miekeâ&#x20AC;&#x2122;s zoon. Spreek Freddy aan en nodig hem opnieuw uit voor een mogelijke volgende editie. Cafe Den Drossaerd - Mieke Froyen Mieke is uw contactpersoon voor alles wat te maken heeft met eten, drinken en netwerken. Cafe Den Drossaerd is het ontmoetingspunt voor allerlei organisatorische dingen dus aarzel niet om haar iets te vragen! Niet uit de Sint-Jansbuurt maar wel een participant van het 1ste Urban Playground Festival: Tajine - Yousra Rifi Yousra Rifi en Nadia Chahboun Chatar verkochten tijdens het festival allerlei Marokkaanse lekkernijen. Yousra was ook actief tijdens de buurtontmoetingen georganiseerd door The School, als participant en mede-organisator.


“Wij vonden het leuk! Goed gedaan!” Tina Vandormael, 6 april


“Was een topdag!! Echt van genoten. Jullie zijn toppers” Anton Clijmans, 7 april


â&#x20AC;&#x153;Beste festival ooit #pukkelpop2.Oâ&#x20AC;? Jeroen Evens, 7 april


Every festival needs a drone shot Thanks to Laurens Lenskens for the eagle eyes on this wonderful courtyard of play, Iris van der Heijden for the design and calligraphy, and all participants, locals from SintJansplein and all the helping hands for the best and most playful moment of 2018. 1st Urban Playground Festival Sint-Jansplein Hasselt, 6 April 2018


2. Stress Education A festival is a compressed moment of creation and celebration. A day is designed, planned and produced. Often time runs short due to other activities like work and family time. Participants break their routine and make commitments to be part of the production of the event. Compact energies like festivals ask for compact efforts. They produce (often positive) stress to make the work doable. â&#x2DC;&#x17E; People learn from themselves, and from one another. They react differently to stress that they are confronted with but we all learn. 3. Collaborative Path The structure of a festival can be so diverse. It can be formed through solitary design or through collaboratively formed groups and activate participants. The 1st Urban Playground Festival was the latter and it had 99% of participants on the day itself. Everyone had a role at the festival. The festival itself had a seemingly simple time plan that included a variety of sports, forms of play and games that spanned over a late Friday afternoon. Music, food and drinks were also involved. â&#x2DC;&#x17E; Ownership felt by the inhabitants around Sint-Jansplein resulted, as they felt proud of their community. It was a festival that turned a grey playground into a place with a more promising future.


E

Is festival a good medium to learn from? 1. Celebrating Resultst The form and medium of a festival was chosen in reaction to the schools, as we know them. Knowledge is tested and evaluated and given scores and grades. Strict rules are constant and failure is frowned upon. The School chose to celebrate all its projects, and the processes it had. Whatever happens, having a positive moment of release (like a festival) that ends a project (or starts one), works as catharsis to all the things gathered during the journey. A festival proves to be a successful format to a community like Sint-Jansbuurt. â&#x2DC;&#x17E; The 1st Urban Playground Festival was a collective effort and experiment to activate the often-dormant community and playground. It celebrated all the aspects of our social research and creative collaboration.


E

Festival


5. Learning The act of play involves a huge variety of situations that we are both prepared and not prepared for. The brain and the trained body react constantly over the time span of the play, updating every cell and memory box. Doing the wrong move or losing the ball to the opponent are all mistakes that are part of the learning process. Learning and growth is the key (sub)conscious element in the act of play. Playing is not only the growth that activates during different times of our day, but it also forms a break from the more monitored logic or repetitive movements we perform daily. â&#x2DC;&#x17E; When we play more often, we give oxygen to the moments of learning that happen outside of play.


2. Positive Energy To play produces an enormous amount of adrenaline and endorphins in our bodies. Blood pumps and the lungs need big quantities of oxygen. This changes our behaviour and the state of the body and mind instantly, from our often passive posture to an active energy ball. Playing is positive and a creative act to fuel our brains in order to calculate information and respond to our constantly changing environments filled with unpredictable outcomes. ☞ Playing involves creative thinking and energy boosts to do what the game or play asks of us or challenges us with. 3. Health Proof The most innovative schools prove that playtime is crucial to increase children’s mental capacity for more serious learning in class. Kids and the youth go to school, and playtime is available. But when it comes to adults, playtime is reduced or sometime even vanishes. People face health troubles, not just in the muscles, bones and joints, but in the thinking engine as there is less oxygen flow. Even for seniors, there is a need for some form of play. ☞ Playing improves everyone’s life. 4. Collaborative Improvement One kid who plays makes his/her own rules. Two kids who play must settle or communicate on common rules. The complexity is enormous in both solidary and collaborative playing. The larger the group gets, the simpler the rules become and play often turns into a game. A common understanding is established and creativity is used to form the play. Inside the game, the play is complex and demands an enormous amount of thinking, feeling and acting in response to the player. Synergy and energy is constantly given, formed and received. Personalities clash or collide; experience levels guide the game towards common success. The best synergy of a group or team is the result of an enormous amount of decisions taken that are learned along the way and over the years. ☞ Collaborations between people reach its top moments during play. This experience is valuable for life.


D

Why do we need to play more? 1. Definition of Play There is a difference between game and play. One is with rules and the other without. To a city planner or community coordinator, both should be important. People come in a variety of colours (symbolically spoken), some like their desk neatly organised, others love to work in a seemingly disorganised mess. Some love the morning and its order of thoughts and logic; others dig the night and its organic flow of creativity and feelings. Both worlds must release energy and play and games are the perfect expressions for it. â&#x2DC;&#x17E; Play allows different personalities to come together.


D

Play


2. Nostalgia We suffer these days from the stresses of contemporary life. Our exposure to computers and smartphones is constant. The traffic is aggressive and cities are car-centered. Kids are overly protected and parents are afraid to let kids run or bike freely in the city. There were the days when kids felt free and played on the streets, climbed trees or came home covered in mud. When redesigning a triangular neighbourhood like Sint-Jansplein, with a playing field as its core, we must remember to put the kids first. â&#x2DC;&#x17E; Having a space to play, bike, hang around and to be foolish is a playground worth talking about in the distant future. 3. City Service Sint-Jansbuurt has a monitor and support service by the city. A neighbourhood manager combines provides a listening ear and solutions when conflicts arise or opportunities need guidance. It is possible that the SintJansplein neighbourhood is still calm and manageable compared to other more challenging places. The administration of a city can be flexible in the roles it sends out to manage, control or protect its areas. It would be good to improve the synergy of the more difficult city areas with an Urban Play Coordinator. What energy does an area have and what are the elements it can release with its energy? What tools can the city provide to improve the good energy flow of kids, adults, nine to five workers, the youth and more. And the more challenging inhabitants of a city including drug addicts and homeless people - how can playgrounds or play facilities improve tiny elements in their lives? How can these urban forms, that we have forgotten to implement, grow? â&#x2DC;&#x17E; Installing or improving playgrounds and providing more opportunities for communities to use it can foster collaboration and heal.


C

What is an urban playground good for? 1. Urban Anatomy If the parks form the lungs, then the roads are the nervous system. What can be the heart? - The place that pumps energy into all the elements of a city. Designing a city should be concept driven, to look for a meta-story, a permaculture and -like human or animal- a biological system that works as a whole. To have multiple playgrounds, for the young and the old, is to create a better aura and atmosphere for a city. â&#x2DC;&#x17E; The energy and positivity produced and released gives a balance to the city that is unseen but heals other areas.


C

City of Hasselt


2. Permaculture Permaculture is a system of agricultural and social design principles centered on simulating or directly utilizing the patterns and features observed in natural ecosystems. Like in nature, cities must strive for a synergy that is circular and productive. Designing a city of people is reacting on the given. A search for a permanent synergy that is in constant flux is needed in order to form urban happiness among its people. ☞ During the first Urban Playground Festival, multiple signs were spotted for a sustainable permaculture of community ambassadors and actors. 3. Ownership The city belongs to its people and the city must realise that the future is cowritten. Smart design reacts on the past and seeks for tools and circumstances that activate inhabitants and visitors to form a better city. A daily activation of caretakers is the design a city needs. Inhabitants and servants serve, use and improve urban situations on a daily basis. A city is never ready or finished. The improvement of a city starts with dialogue, listening and forming common ground to share: the city, its cultures, the rules and energies. Knowing who we are and what we are able to do makes us able to activate our role in the city and “own” our share in that city. This goes along with an honor to serve our community and to enjoy its fruits. This comes with a big responsibility. ☞ Co-authorship and co-design are buzzwords but the notion of collaboration and empowering others to be part of something collective is very liberating. 4. Transfer There is a need to find and activate cross-generational knowledge and enthusiasm towards the organisation of the next community events (BBQs, urban planning, festivals). This is the concept of this handover. ☞ The strength of the past is the seed for the future and the power of the new is the joy for those that have built the neighbourhood in the past.


B

What makes a happy community? This is not our expertise, however we approach it with eagerness to learn and be curious. Forming better urban communities is the main goal of The School. But what makes us happy? Perhaps it is the act of becoming an inhabitant of a city. Sint-Jansplein has the opportunity to become a place associated with happiness and play. What are the largest challenges? 1. Urban Planning In an ideal world the city is born from a human-centered perspective. But who are we to say what is human-centered? Are the vehicles that carry us not crucial? Are the roads to our homes not elementary? We seek a well-functioning city in which we inhabit. Citizens and visitors who drive through the city deserve the best possible care with architecture and urban designs that pleases and supports the people. The city is in service to its people. A lot needs to change. Cities must learn from the past, from its neighbours and its people. â&#x2DC;&#x17E; Sint-Jansbuurt has specific opportunities to change and improve its triangular community. This can be done from within â&#x20AC;&#x201C; Bottom-up local socially-engaged initiatives.


B

Sint-Jans neighbourhood


10. Established Challenge, Opportunity and Problem Assumptions of problems lead to conversations. The whole thing is about forming dialogues between the city, The School, the neighbourhood, outsiders and insiders. To assume is an act of not knowing. When seeing opportunities in a city, it is good to take it slow and to observe and to approach the target from different angles. Dialogue leads to solidarity. By finding others to share views with and to form different angles on the same subject or location is crucial. One must take it a step further and approach a broader group of actors and observers. The School searches for partnerships with individuals, organisations and the government. What is important is to inspire people to participate, to support or to fund, but also to have the project take the time that it needs. â&#x2DC;&#x17E; Step by step, the problems spotted turn into opportunities that are linked to ideas and plans. The essence of a project lies in the hands of those that will activate the last steps.


7. Good Mix of Generations When talking, forming ideas and planning what to do next, it is important to gather all the different generations around the table. The young and the old have different points of views or approaches. Their experience is diverse and on different levels depending on what subject is being touched. The lady who walks her dog recounts stories and events from many decades ago. These are all unexpected insights of lived spaces filled with memory and nostalgia. The kids on their bikes or youngsters shooting hoops have stories of the now and tomorrow. They keep their eyes on the needs of the actual activists and future ambassadors of the sportiest activities on Sint-Jansplein. On the table, in the café, different generations come together. Mothers, grandfathers, three-shift workers, new inhabitants and immigrants along with the oldest neighbourhood locals - all with their unique insights on the area to research and to change. ☞ People from different age groups can inform your research and planning process. They are the experts of the community. 8. Show Care and Take Care When participating in a project of The School, the intensions are to do good. The goal is to create a better city. In all the actions, it is about showing care towards public infrastructure and urban spaces. Ones actions towards these spaces will also change consequently. When the team was sweeping the basketball court to prepare it for painting, neighbours came to offer coffee, soup, biscuits and more. Locals passing by made positive comments and gave supportive smiles. ☞ Showing care is like planting a seed. 9. Positive Dirsruption Even when the punk or urban rascal in us cuts some corners and goes solo in Banksy styled actions, the vibe is positive and improving the city is the goal. A smile given while caught in action is a good sign. Disruption is often seen as negative. In comes the logic of the good: when transforming something that is bad or in need of improvement, good is being done. ☞ Disrupting the bad turns the action itself into something positive.


4. Well-planned Funding The School’s first cycle was a tiny nightmare on the aspect of funding. There are no ideal things in life but the communication of the funding had a big impact on the course of the first trajectory of The School - both inside and outside The School. Designing the right expectations is a must. Even when there is no funding, things must be crystal clear. In the Urban Playground project, a lot was achieved despite the tiny budget. ☞ Identifying the sources for funding is crucial when starting a neighborhood project. 5. Good Mix of Participants and Locals Besides the mix of cultures, characters and disciplines of participants of The School, the setup of any project is to interact with locals, members of the community or relevant organisations. Mixing both worlds is a must and makes the making of trajectories and choices more unique, relevant and sustainable too. Having gatherings at a local café or community house, having a coffee or beer together before starting the talks and getting to know each other is crucial. ☞ Bridging designers, artists with locals, organisations and the city municipality is important to achieve a semblance of cohesion and support for a large project like a festival. 6. Capacity Building Workshops Capacity building workshops can help to concentrate tasks and identify the skills of the participants in order to have a more efficient workflow. These workshops can lead to a mix of both practical and more experimental working models and some unexpected outcomes for the project. ☞ Whenever you meet as a community to plan a festival/ project, try to be as efficient as possible.


2. Interdisciplinary Collaboration The School called out to creatives, designers and artists of all disciplines, artistic researchers and scientific thinkers and doers. The mix of active participants is not important and not known until the project starts. The mix produces a unique creative mélange that is unpredictable. An architect can team up with a visual artist and a photographer with a choreographer. The process and outcome will always be different, which is a good thing. What is important is to keep a balance between disciplines, but it is not crucial. In the projects of The School, a coordinator was chosen who had some knowledge of the local context. Depending on the group chemistry, the position of the coordinator was crucial in leading, supporting and stimulating the project. During the process, the role of the project coordinator may change or even disappear. The same goes with the participants. This flexibility of roles may be confusing at times but it allowed participants to establish their own role in the project, decide on the amount of time they wanted to contribute and explore new roles that they normally don't take. What’s important is how everyone reacted to the change. Natural leaders are often born out of these moments. The School appointed at some point internal coordinators who had the role of translating all the content of the project and partners to be shared with the participants. It was interesting to see what had happened and what was needed to activate the results. But better results for the project could have been to allow teams to self organize and have (internal) leaders be born naturally in the teams instead of being appointed. ☞ Teamwork and how to organise project leaders should be decided from the start 3. Good Mix of Personalities Without being too scientific (MBTI, DISC, ...etc.), it can be productive to select or attract participants in the bigger and general project that are diverse in personality. ☞ Having a diversity of participants is important to look at a project/festival at different angles.


A

How does The School work at its best? The School is an interdisciplinary collaboration between local and international designers to form a better city. During its first cycle, it formed a movement in the city of Hasselt in Belgium. Ten necessities form ideal conditions for operating The School. They are the backbone for (best chance to have) a good outcome at the end of a project. First response A: There are no guarantees in life even with all the boxes checked, the outcome or flow can still be disappointing. First response B: Even the (so called) bad is a good thing too, The School wants to learn from its process. 1. Creative Freedom Having said that, the first rule is to establish and protect (at all circumstances) creative freedom in design. This act liberates all parties from the negativity of control. Dangers lie in the pitch towards grant givers or when reaching out to the community itself. â&#x2DC;&#x17E; When someone had an idea for the festival, we always supported it as long as it was in line with our values and the values of the community.


A

The School


Good functioning communities/urban playgrounds require the fresh energy of the newly arrived and its inhabitants to strive. As time passes and children grow up, the reasons for bringing the yearly pack and BBQ gang together fade - skipping a year, disappointment over a failed turn-up, bit by bit a neighborhood slips into the grey. What are the tools needed to restart community collaboration? What role does the city government play to make a good city? What is the use of play in a community? What hiccups did we experience? What questions do we need to ask ourselves?


Good functioning communities in both small and large cities need a constant renewal of energy. Run by enthusiasts and started by new inhabitants, block parties, BBQs, festive gatherings and annual parties are the work of a handful of ambassadors prepared to contribute to the good of a community. Cities, its inhabitants and the kids that breathe life into these spaces design urban playgrounds. Patches of land, green, tarmac and streets serve as places for exercise and play. With the woods being further away from our cities nowadays, the need to reclaim what is ours to use becomes more and more important.


Imprint How can an Urban Playground re/build its community? - a meta guide by The School Published by The School, Hasselt www.theschoolhasselt.eu Concept and editing of How can an Urban Playground re/ build its community? — a meta guide by The School: Virginia Lui en Pablo Hannon with contributions by Serena Chalker, Hanne Keirse, Pablo Hannon, Virginia Lui Proofreading: Virginia Lui, An Leemans, Serena Chalker, Hanne Keirse Design: Pablo Hannon Participants The School, Urban Playground project: Hanne Keirse, Virginia Lui, Serena Chalker, Yousra Rifi, Deana Kolencikova, Iris van der Heijden, Ilse Jooken, Pablo Hannon © 2018 Texts are from authors. Credits photography and images: Virginia Lui, Iris van der Heijden, Serena Chalker, Pablo Hannon, Bas Gielen, Bernd Wijnants, Chantalle Weerts, Deana Kolencikova, Gabriel Fontana, Laurens Lenskens, Dominique Froyen, Jan Thys Production and publication by The School vzw This publication is distributed by Päper Shøp.


How can an urban playground re/build its community? a meta guide by The School

Profile for theschoolhasselt

The School creëerde een Urban Playground.  

Een praktische gids voor uw buurt, geschreven in het Nederlands met tal van praktische voorbeelden en visualisaties uit de 1ste editie van h...

The School creëerde een Urban Playground.  

Een praktische gids voor uw buurt, geschreven in het Nederlands met tal van praktische voorbeelden en visualisaties uit de 1ste editie van h...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded