Page 1

Basisopleiding Mediation

Algemene Informatie

Therra


Pagina 2 van 12

1

Inleiding

3

2

De opleiding

4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

3 3.1

Naam van de opleiding Data en tijden 2013 Doelgroep Toelatingseisen en/of intake Aantal deelnemers Methodiek en werkvormen Locatie Hoe kunt u ons bereiken Trainers en acteurs

Kosten Basisopleiding Mediation 2013

Bijlage A Het programma Bijlage B Over Therra Bijlage C Algemene Voorwaarden

Therra

Basisopleiding Mediation 2013

4 4 5 5 5 5 5 6 6

7 7


Pagina 3 van 12

1

Inleiding Therra verzorgt sinds 1994 trainingen en opleidingen over communicatie, onderhandelen en conflicthantering. Wij zien mediation als een manier om mensen op een constructieve wijze met elkaar in gesprek te laten gaan. Dit kan worden toegepast in werksituaties, op scholen, in overheidsorganisaties en ook binnen familierelaties. Wij werken samen met betrokken, deskundige en gemotiveerde trainers en ervaren mediators. Wij maken gebruik van kennis vanuit verschillende disciplines en vertalen deze kennis naar de mediationpraktijk. De oprichter van Therra is psycholoog en brengt deze kennis en ervaring mee in de trainingen. Als u bij ons een training volgt dan betekent dat concreet dat u:  gedegen kennis aangeboden krijgt over communicatie, communicatiepatronen, mensen en hun gedrag.  alle benodigde vaardigheden en kennis krijgt over mediation.  leert met elkaar en van elkaar.  van ons individuele begeleiding krijgt, naast het werken in de groep.  de opleiding volgt bij ervaren trainers en mediators.

Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 4 van 12

2

De opleiding

2.1

Naam van de opleiding Basisopleiding Mediation. Een opleiding die door het Nederlands Mediation Instituut is erkend. De opleiding kan zowel in 4 blokken van 2 dagen worden gevolgd als op 9 losse dagen.

2.2

Data en tijden 2013 De Doordeweekse Voorjaarsgroep 2013 vindt plaats op

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Donderdag/vrijdag 4 en 5 april

9.30 – 20.00

2013

9.00 – 17.00

Donderdag/vrijdag 25 en 26

9.30 – 20.00

april 2013

9.00 – 17.00

Donderdag/vrijdag 23 en 24

9.30 – 20.00

mei 2013

9.00 – 17.00

Donderdag/vrijdag 13 en 14

9.30 – 20.00

juni 2013

9.00 – 17.00

De Zaterdag Voorjaarsgroep 2013 vindt plaats op

Dag 1

2 maart 2013

9.00 – 17.00

Dag 2

9 maart 2013

9.00 – 17.00

Dag 3

23 maart 2013

9.00 – 17.00

Dag 4

6 april 2013

9.00 – 17.00

Dag 5

20 april 2013

9.00 – 17.00

Dag 6

18 mei 2013

9.00 – 17.00

Dag 7

1 juni 2013

9.00 – 17.00

Dag 8

8 juni 2013

9.00 – 17.00

Dag 9

22 juni 2013

9.00 – 17.00

Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 5 van 12

2.3

Doelgroep De opleiding is geschikt voor:  Iedereen die wil worden opgeleid tot mediator en  Iedereen die mediationvaardigheden wil toepassen in werk of vrije tijd.

2.4

Toelatingseisen en/of intake De deelnemers aan de training krijgen van tevoren een persoonlijk of telefonisch intakegesprek. Verder wordt uitgegaan van een academisch werk en/of denkniveau (hbo/wo).

2.5

Aantal deelnemers Maximaal 12 deelnemers. Wij werken met twee trainers per groep (vanaf 8 cursisten) waardoor er een intensieve begeleiding is tijdens de trainingsdagen. Op deze manier is er naast het bereiken van de algemene doelen ook ruimte en tijd om de individuele ontwikkeling te begeleiden.

2.6

Methodiek en werkvormen De einddoelen van het NMI staan centraal en verder besteden wij aandacht aan uw eigen vragen en ontwikkeling. Wij doen dat door theorie, reflectie, observatie, rollenspellen, live demonstraties, oefeningen en intervisie. Wij maken gebruik van actieve en vernieuwende werkvormen. U krijgt twee keer de gelegenheid om te oefenen met professionele trainingsacteurs. Uw mediations worden opgenomen op dvd zodat u deze kunt gebruiken voor uw eigen reflectie en ontwikkeling. Gedurende 1 jaar kunt u als opleidingsgroep gebruik maken van de elektronische leeromgeving van Therra. In deze elektronische leeromgeving vindt u het lesmateriaal, vele oefenvragen, checklisten en interessante artikelen. Onze expertise op het gebied van trainingen en opleidingen heeft geleid tot een programma dat te omschrijven is als creatief, leerzaam en met veel diepgang. Wij houden van een actieve bijdrage, maar zorgen ook voor een ontspannen sfeer waarin het veilig is om te leren.

2.7

Locatie De training vindt plaats in het Parkhotel Putten. Het adres is: Harderwijkerstraat 14 3881 EH Putten Telefoon: 0341351256 Email receptie: receptie@parkhotelputten.nl Voor een routebeschrijving kijk op: http://www.parkhotelputten.nl

Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 6 van 12

2.8

Hoe kunt u ons bereiken 1. 2.

2.9

Per telefoon zijn wij bereikbaar op telefoonnummer: 036-5230718 of 06-15443699. Indien wij op dat moment niet bereikbaar zijn, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Per email: info@therra.nl.

Trainers en acteurs Afhankelijk van de grootte van de groep werken wij met 1 of 2 trainers. Alle trainers die voor Therra werken zijn zeer ervaren trainers die hun sporen verdiend hebben als mediator. Voor de juridische aspecten werken wij samen met een advocaat/mediator. Gedurende de opleiding is er 2 x 1 dagdeel gereserveerd voor het werken met acteurs. Dit zorgt voor een leerzame ervaring. In bijlage A vindt u een overzicht van het cursusprogramma.

Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 7 van 12

3

Kosten

3.1

Basisopleiding Mediation 2013 De prijs per cursist voor de Zaterdag Basisopleiding Mediation bedraagt â‚Ź 3.550. Hierbij is een boekenpakket van â‚Ź 137,50 inbegrepen. Hieronder hebben wij alles voor u op een rij gezet. Inclusief

Handboek Mediation (nieuwste editie). Juridische Aspecten van Mediation. Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator. Syllabus met achtergrondartikelen, checklisten, oefeningen, observatieformulieren en rollenspellen. Uitgebreid en overzichtelijk. 1 x deelname theoriedag ter voorbereiding op de kennistoets. Oefenmateriaal ter voorbereiding op de kennistoets. Afgesloten online discussieforum voor het uitwisselen van vragen over de literatuur en het delen van kennis over mediation. Twee trainers bij een groep van meer dan 8 deelnemers. 2 x 1 dagdeel trainingsacteurs. Iedere cursist kan totaal 2 keer een mediation doen met een professionele acteur. Accomodatiekosten: zaalhuur, koffie/thee/ijswater en lunch. Betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden. Exclusief

Overige consumpties. Kosten behorende bij examen kennistoets.

U kunt contact opnemen met Parkhotel Putten voor het maken van een reservering indien u wilt overnachten in het Parkhotel; kosten van overnachting zijn niet inbegrepen in de cursusprijs. Op de beschreven opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden van Therra van toepassing. Deze worden bijgevoegd als bijlage.

Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 8 van 12

Bijlage A

Het Programma

Wij hanteren de doelstellingen zoals door het NMI geformuleerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.nmi-mediation.nl. De doelstellingen hebben betrekking op ervaring, persoonlijke kwaliteiten, kennis, vaardigheden, omgangsvormen en beroepshouding. Wij vullen deze doelstellingen aan met actuele kennis over de diverse onderwerpen. Voor de Zaterdagopleiding en de Doordeweekse opleiding gelden worden dezelfde einddoelen. Dag 1 en Dag 2 (5 dagdelen): het begin, de structuur en het ontwikkelingsmodel  Kennismaking en toelichting programma  Wat is een conflict: de verschillende gezichtspunten  De structuur van het mediationproces  De eerste fasen van het mediationproces  De vaardigheden behorende bij de eerste fasen  Het inventariseren van conflictpunten  Vergroten van commitment en onderling vertrouwen Coaching in de opleiding Onder begeleiding van de trainers worden de individuele behoeften en leervragen geformuleerd en hiertoe wordt door de cursist een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt afgestemd met de trainers. Huiswerkgroep/intervisie Intervisie is een manier om te zorgen voor verdieping. De groep kan daarnaast gebruikt worden om de te lezen literatuur te bespreken.

Dag 3 en Dag 4 (5 dagdelen): escalatie en wat te doen, praktische zaken in de mediation, uw eigen rol als mediator  Terugblik op het toepassen van vaardigheden in de praktijk  Theorie en praktijk van de mediationovereenkomst  Wat te doen bij escalatie van conflicten  Interventies van de mediator om te deëscaleren  Kennis over en toepassen van diverse soorten vragen  Het maken van verslagen  De rol van de mediator in het mediationproces

Dag 5 en dag 6 (5 dagdelen): juridische aspecten, belangen formuleren en onderhandelen  Creatieve terugblik op afgelopen periode  Juridische aspecten: interactief en praktisch  Wat te doen met emoties van partijen en die van de mediator?  Gevoelsreflecties: wat is het en wanneer past een mediator ze toe?  Het omgaan met (eigen) dilemma’s in een mediation  Beweging creëren in een mediation  Formuleren van belangen, toepassen van creativiteit in een mediation Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 9 van 12

 Het onderhandelingsproces: theorie en praktijk  Individuele gesprekken met partijen Ontwikkelingsplan Tussentijdse intervisie, persoonlijk ontwikkelingsplan als voorbereiding op de afsluitende mediation met acteurs. Dag 7 en dag 8 (5 dagdelen): stijlen van mediation, co-mediation, afrondende mediation  Terugblik en toelichting programma  De verschillende stijlen van mediation  Omgaan met lastige situaties in de mediation  Oefenen met co-mediation  Oefenen met ervaren trainingsacteurs  Vooruitblik naar de toekomst

Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 10 van 12

Bijlage B

Over Therra

Therra is opgericht in 1994 en verzorgt opleidingen en trainingen voor diverse doelgroepen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in mediations op het gebied van arbeidsconflicten, belastingzaken, teamconflicten en het begeleiden van ouders bij het opstellen van ouderschapsplannen. De eigenaar van Therra, Annemarie de Graaf, is één van de mediators van het eerste uur in Nederland en zij was betrokken bij diverse initiatieven. Therra heeft de afgelopen 17 jaar projecten uitgevoerd in de advocatuur, de rechterlijke macht, het onderwijs, de gezondheidszorg, de overheid en de politie. Therra beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen met verschillende disciplines voor het leveren van maatwerk en specifieke trainingen en opleidingen in diverse sectoren. Op deze manier kunnen wij flexibel en met hooggekwalificeerde trainers en adviseurs inspelen op de vragen van onze klanten. Therra werkt met duidelijke offertes en overeenkomsten waarin de aard van de inzet, de tijd en de kosten beschreven zijn op basis van het voorgestelde programma.

Met wie werken wij samen Drs José van Loo, van Loo Management & Training José heeft Pedagogiek gestudeerd en was vele jaren werkzaam als directeur van een Basisschool. Zij heeft jarenlang ervaring als trainer, coach en mediator. Zo is zij nauw verbonden aan het project Buurtbemiddeling Almere. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het begeleiden van ouders en kinderen. Mr Mick Veldhuijsen,Van Santbrink van Waart Advocaten Mick is advocaat, trainer en mediator en hij verzorgt de juridische dag voor Therra. Hij is verbonden als trainer/docent bij de Nederlandse Orde van Advocaten en geeft naast de vakken Praktijkleer en Intervisie ook de training Mediation. Mr Elsbeth van Riessen Elsbeth is afgestudeerd als jurist, maar al sinds jaar en dag werkzaam als managementtrainer, coach, teambegeleider en mediator. Elsbeth werkt vanuit het gedachtegoed van TransActionele Analyse, Systemisch werken en NLP. Zij is geregistreerd mediator (NMI) en MBTI gekwalificeerd. Theater Draad Theater Draad speelt 'terugspeeltheater': zowel voorstellingen als interactief theater voor gemeenten, semi-overheid en bedrijven. Theater Draad heeft al sinds 2002 ervaring in de begeleiding van cursisten Mediation. De trainingsacteurs spelen hun rol zeer zorgvuldig en zorgen voor een unieke leerervaring. Zij geven op respectvolle wijze feedback. De rollen van de trainingsacteurs worden op een prachtige manier ingevuld, zodat de oefenmediations een grote meerwaarde krijgen.

Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 11 van 12

Bijlage C Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities Opdrachtnemer: Annemarie de Graaf, handelend onder de naam Therra, advies, coaching, mediation en training, hierna te noemen Therra. Opdrachtgever: de organisatie of de natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de training volgt. Training: open inschrijving, incompany, workshops, themadagen en lezingen. Artikel 2: Inschrijving en bevestiging Inschrijving voor een training van Therra dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een ondertekend inschrijfformulier per post of per e-mail. De overeenkomst is definitief na schriftelijke bevestiging per post of per e-mail door Therra. Indien deelnemer niet voldoet aan de gestelde toelatingscriteria behoudt Therra zich het recht voor om cursist af te wijzen. De inschrijving komt daarmee te vervallen. Indien de deelnemer of opdrachtgever een optie neemt op een training dan dient deze uiterlijk één maand voor aanvang van de training te worden omgezet in een definitieve schriftelijke bevestiging. Artikel 3: Prijs Therra kan in verband met prijsindexering jaarlijks prijswijzigingen vaststellen. De prijs zoals op de factuur vermeld is gebaseerd op het jaar waarin de training van start gaat. Dus niet de prijs zoals vermeld in een eerder toegestuurde brochure of eerder verstrekte informatie. Artikel 4: Betaling Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na versturen van de factuur. Uiterlijk één maand voor de aanvangsdatum dient het totale factuurbedrag te zijn voldaan. Indien de inschrijving korter dan één maand voor de aanvangsdatum plaatsvindt dient de betaling van het totale factuurbedrag onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Indien voor aanvang van de training niet het volledige factuurbedrag is ontvangen, is Therra gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen. De verplichting tot betaling blijft onverminderd van kracht. Indien volledige betaling binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag, alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te stellen op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00. De deelnemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de factuur. Betaling in termijnen is mogelijk, maar alleen na overleg en toestemming van Therra. Artikel 5: Annulering door deelnemer of opdrachtgever Annulering van de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering tot 6 weken voor de eerste trainingsdag worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 100,00. Bij annulering tussen 6 weken en één maand voor de eerste trainingsdag wordt 1/3 (éénderde) van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de eerste trainingsdag wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Therra

Basisopleiding Mediation 2013


Pagina 12 van 12

De deelnemer of de opdrachtgever dient bij annulering zelf zorg te dragen voor annulering van de overnachting en/of het diner bij de accommodatie. Artikel 6: Bijzondere omstandigheden Bij volledige verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig schriftelijk wordt aangemeld bij Therra. De vervanger dient te voldoen aan de toelatingscriteria zoals door Therra gesteld. Aan vervanging zijn geen extra kosten verbonden. Bij verhindering van een deelnemer om redenen van overmacht (te beoordelen door Therra) bij een deel van een reeds lopende training, zal Therra op haar verzoek als inspanningsverplichting trachten om de deelnemer inhaalmogelijkheden te bieden. Vervanging tijdens de training behoort niet tot de mogelijkheden. Artikel 7: Annulering door Therra Therra behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de training te annuleren. Therra zal de deelnemers en de opdrachtgever schriftelijk tijdig op de hoogte brengen. De termijn van annulering door Therra is 7 dagen. Therra zal een aanbod doen voor alternatieve cursusdata. Indien dit niet schikt, zal Therra het reeds betaalde cursusgeld restitueren. Artikel 8: Aansprakelijkheid Therra is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door Therra, haar trainers en/of door andere personen die door of vanwege Therra te werk zijn gesteld of van wier diensten door Therra gebruik is gemaakt. Artikel 9: Auteursrecht Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige door Therra beschikbaar gestelde informatie berust bij Therra. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Therra mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. Artikel 10: Vervanging trainer Therra behoudt te allen tijde de vrijheid trainers, door haar belast met de uitvoering van de training, te vervangen door andere trainers.

Therra

Basisopleiding Mediation 2013

Basisopleiding Mediation  

Informatie over de Basisopleiding Mediation. Een erkende opleiding door het Nederlands Mediation Instituut.