Page 1

Thermo FLUX D.O.O. Bage br.3 , 70101 Jajce TEL/FAX: 030–648-050 www.thermoflux.ba tfinfo@thermoflux.ba

EKOLOŠKI KOTAO NA PELET

PELLING ECO

PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE Ver. 2.2013

1


Ver. 2.2013

2


Sadržaj

Sadržaj: 1. Napomene o uputstvu.................................................................... 5 1.1. Uvod ........................................................................................................................ 5 1.1.1. Jednostavno i sigurno upravljanje .......................................................................... 5 1.1.2. Čitanje uputstva .................................................................................................. 5 1.1.3. Tehničke promjene .............................................................................................. 5 1.1.4. Autorska prava .................................................................................................... 5 1.2. Struktura uputstva ..................................................................................................... 6

2. Sigurnosne upute .......................................................................... 7 2.1. Pravilna uporaba ........................................................................................................ 7 2.1.1. Osnovni principi za konstrukciju sustava ................................................................. 7 2.1.2. Energent koji se može koristiti u kotlovima „Pelling“................................................. 8 2.2. Ostali rizici od nuspojava ............................................................................................ 8 2.3. Upozorenja i sigurnosni znaci korišteni u uputstvu ......................................................... 9 2.4. Obvezno informiranje ................................................................................................ 10

3. Funkcionalnost............................................................................ 11 3.1. Opći pregled............................................................................................................. 11 3.1.1. Prateći materijal ................................................................................................. 11 3.2. Osnovni princip rada ................................................................................................. 12 3.2.1. Pelling ............................................................................................................... 12 3.3. Tehnički podaci ......................................................................................................... 14

4. Uporaba kotla ............................................................................. 15 4.1. Komandna ploča i raspored tipki ................................................................................. 15 4.2. Vodič kroz meni – režim rada ..................................................................................... 16 4.3. Loženje drveta ......................................................................................................... 23 Da bi kotao podesili na loženje drveta potrebno je uraditi slijedeće: ................................... 23

5. Čišćenje i održavanje ................................................................... 24 5.1. Pregled .................................................................................................................... 24 5.2. Sigurnosni rizici ........................................................................................................ 25 5.3. Svaka 2 – 3 dana ...................................................................................................... 26 5.3.1. Čišćenje ložišta ................................................................................................... 26 5.3.2. Čišćenje lugare ................................................................................................... 27 5.4. Svakih 4 – 7 dana ..................................................................................................... 28 5.4.1. Čišćenje cijevnog izmjenjivača ............................................................................. 28 5.5. Svakih šest mjeseci................................................................................................... 29

Ver. 2.2013

3


Sadržaj

5.5.1. Čišćenje dimovodne komore ................................................................................. 29

6. Montaža i puštanje kotla u rad ...................................................... 31 6.1. Uvjeti ...................................................................................................................... 31 6.2. Dimnjak .................................................................................................................. 31 6.3. Cijevi za odvod dimnih plinova ................................................................................... 32 6.4. Minimalne udaljenosti kotla od objekata i zidova koje se trebaju ispoštovati ..................... 32 6.5. Sheme spajanja ........................................................................................................ 33

7. Uklanjanje mogućih problema ....................................................... 35 8. Šematski prikaz rada ................................................................... 37 9. Upute o uklanjanju kotla i pravilno odlaganje ................................. 40 9.1. Odlaganje ................................................................................................................ 40

10. Garancija ................................................................................. 41 10.1. Garantni rok ........................................................................................................... 41 10.2. Uvjeti garancije ...................................................................................................... 41 10.3. Izuzeće iz garancije ................................................................................................. 41

11. Servisna mreža- spisak servisera ................................................ 42

Ver. 2.2013

4


1. Napomene o uputstvu 1.1. Uvod 1.1.1. Jednostavno i sigurno upravljanje Ovo uputstvo sadrži važne informacije za pravilno i sigurno upravljanje „Pelling“ kotlovima. Prateći upute iz ovog uputstva izbjeći ćete opasnosti, troškove nastale uslijed popravke kvarova, te se produljuje radni vijek kotla.

1.1.2. Čitanje uputstva Ovo uputstvo moraju „Pelling“ kotlova.

pročitati i primijeniti svi oni koji upravljaju radom

1.1.3. Tehničke promjene ThermoFLUX konstantno razvija i unapređuje svoje kotlove. navedene u ovom uputstvu su točne u vrijeme kad je tiskano.

Informacije

Sve pojedinosti u ovom uputstvu u vezi standarda i regulacija bi se trebale provjeriti i usporediti prije uporabe sa kotlom koji je instaliran. Zadržavamo pravo da izvršimo sve promjene koje mogu dovesti do odstupanja od tehničkih pojedinosti i ilustracija prikazanih u ovom uputstvu.

1.1.4. Autorska prava Potrebno je pismeno dopuštenje od strane Thermo FLUX-a d.o.o. prije bilo kakvog kopiranja, pohranjivanje u podatkovnim sustavima prijenosa elektronskim, mehaničkim ili bilo kojim drugim načinom kao i kopiranje i publikacije dijelova ili cijelog uputstva.

Ver. 2.2013

5


Napomene o uputstvu

1.2. Struktura uputstva Uputstvo je strukturirano na slijedeći način:

Poglavlje

Ovdje možete vidjeti

Napomene uputstvu

o

Kako koristiti ovo uputstvo.

Sigurnosne upute

Sve vezano za sigurnost .

Funkcionalnost

Struktura i sve mogućnosti kotla.

Uporaba kotla

Kako pravilno kontrolirati kotao.

Čišćenje i održavanje

Kako možete čistiti kotao i tko je odgovoran za održavanje kotla.

Puštanje u rad

Kako prvobitno pustiti sustav u rad

Uklanjanje problema

Kako otkloniti moguće probleme.

mogućih

Upute o uklanjanju kotla i pravilnom odlaganju

Što treba razmotriti prije uklanjanja kotla.

Garancija

Koji su uvjeti garancije.

Tabela 1 Struktura uputstva

Ver. 2.2013

6


2. Sigurnosne upute 2.1. Pravilna uporaba 2.1.1. Osnovni principi za konstrukciju sustava Osnovni principi Kotao „Pelling“ je konstruiran uporabom naprednih tehnologija i u skladu je sa sigurnosnim odredbama. Međutim, uporaba istog može rezultirati tjelesnim ozljedama koje i za krajnju posljedicu može izazvati smrt korisnika i/ili trećih lica kao i oštećenja na samom kotlu ili drugim materijalnim dobrima.

Rukovanje kotlom Kotao upotrebljavati samo kad je u ispravnom stanju. Koristite kotao na način opisan u ovom uputstvu. Upoznajete se sa sigurnosnim mjerama i mogućim opasnostima. Ukloniti sve nedostatke i kvarove koji bi mogli utjecati na sigurnost.

Uporaba kotla

Kotao je namijenjen izgaranju drvenog peleta i drveta. Bilo koja druga uporaba je nepravilna. Proizvođač neće preuzeti odgovornost za bilo koju štetu uzrokovanu nepravilnim rukovanjem. Pravilna uporaba podrazumijeva održavanje instaliranog kotla, operacije i uvijete održavanja propisane od strane proizvođača. Korisnik može unijeti ili promijeniti samo one vrijednosti koje su određene ovim uputstvom. Bilo koja druga vrijednost parametara će utjecati na kontrolni program i sam rad kotla koji u konačnosti može dovesti do prestanka ili nepravilnog rada.

Ver. 2.2013

7


Sigurnosne upute

2.1.2. Energent koji se može koristiti u kotlovima „Pelling“ Dozvoljena je isključivo uporaba drvenog peleta i drveta. Drveni pelet se prešanjem oblikuje u cilindrični oblik. Drveni peleti se sastoje od piljevine bez ikakvih primjesa, prikupljena iz drvoprerađivačke industrije kao i iz neprerađenog šumskog otpada. Drveni pelet ima standardom određen promjer i dužinu i mali postotak vlage.

Preporučeni drveni pelet Thermo FLUX d.o.o. preporučuje drvene pelete promjera od 6+ do 8 mm i dužine od 10 do 30 mm. Ostali zahtjevi po pitanju goriva proizlaze iz standarda DIN 5137 ili ONORM 7135. Posebnu pažnju posvetiti kvaliteti drvenog peleta.

2.2. Ostali rizici od nuspojava Usprkos poduzetim predostrožnostima postoje i određeni rizici od popratnih pojava: OPASNOST OD GUŠENJA ZBOG UGLJEN-MONOKSIDA. Ako je kotao upaljen za vrijeme čišćenja može doći do emitiranja ugljen-monoksida kroz otvorena vrata kotla. Ne držati vrata otvorena duže nego što je potrebno.

OPREZNO ! Vruće površine. Dodir sa vrućim površinama kotla može dovesti do opekotina. Pričekajte da se kotao ohladi prije diranja neizoliranih komponenti.

Ver. 2.2013

8


Sigurnosne upute

2.3. Upozorenja i sigurnosni znaci korišteni u uputstvu U ovom uputstvu korišteni su sljedeći simboli.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA. Rad na područjima označenim ovim znakom može raditi samo kvalificirani električar.

UPOZORENJE! Upozorenje za opasne lokacije. Rad na područjima označene ovim znakom može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili velikih materijalnih šteta.

OPREZ! Opasnost od ozljeda ruke. Rad na lokacijama označen sa ovim znakom može dovesti do ozljede ruke.

OPREZ! Vruće površine. Rad na lokacijama označenim ovim znakom može dovesti do opeklina.

OPREZ! Opasnost od zapaljenja. Rad na lokacijama označene sa ovim znakom može dovesti do zapaljenja.

OPREZ! Opasnost od smrzavanja. Rad na lokacijama označene ovim znakom može dovesti do smrzavanja.

Upute o pravilnom odlaganju otpada.

Ver. 2.2013

9


Sigurnosne upute

2.4. Obvezno informiranje

Čitanje uputstva

Svi koji upravljaju kotlom moraju pročitati uputstvo prije nego što počnu koristiti isti a posebno drugo poglavlje „Sigurnosne upute“. Ovo se posebno odnosi na osobe koje povremeno rade na kotlu npr. čišćenje i održavanje kotla. Ovo uputstvo uvijek treba držati pri ruci, u blizini instaliranog kotla.

Posebnu pažnju obratiti na lokalne standarde i smjernice.

Ver. 2.2013

10


3. Funkcionalnost 3.1. Opći pregled

3.1.1. Prateći materijal 1 – četka za čišćenje sustava cijevnih vodova sa lopaticom 3 – knjižica za instrukcije 4 – rešetka za loženje drveta (opcija)

Ver. 2.2013

11


Uporaba kotla

3.2. Osnovni princip rada 3.2.1. Pelling

SL 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Plamenik za izgaranje Komora za izgaranje Usisni ventilator dimnih plinova GrijaÄ? Regulacija Spremnik Dozator

Ver. 2.2013

12


Uporaba kotla

Kod kotlova tipa „Pelling“ dovođenjem peleta u plamenik za izgaranje 1. isti se automatski potpaljuje električnim grijačem 4. U plamenik se upuhuje zrak potreban za sagorijevanje. Izgoreni pelet (lug) pada u lugaru 3. koja je ispod plamenika. Pomoću osjetnika temperature plamena: -Snaga kotla se usklađuje prema zahtjevima sustava centralnog grijanja. -Učinkovitost kotla je optimizirana. -Dimni plinovi su optimizirani.

Ver. 2.2013

13


Uporaba kotla

3.3. TehniÄ?ki podaci U tabeli su prikazani tehniÄ?ki podaci:

Ver. 2.2013

14


Uporaba kotla

4. Uporaba kotla 4.1. Komandna ploča i raspored tipki

Pregled tipki, displeja i njihove osnovne funkcije 1. 2. 3. 4.

Tipka Tipka Tipka Tipka

1 2 3 4

: : : :

Paljenje - gašenje; Meni - navigacija kroz menije; navigacija prema vrijednosti „ navigacija prema vrijednosti „

+ “; - “;

Regulacija na kotlovima je središnja elektronska komponenta. Sastoji se displeja smještenog na kotlu i kontrolnom jedinicom smještenom u samom kotlu. Osnovna funkcija regulacije je da osigura pouzdano paljenje energenta , optimalne uvjete gorenja i kontrolirani slijed gašenja. Regulacija sama prepoznaje kvalitetu peleta te mijenja parametre po potrebi (količinu ubačenog peleta i snagu ventilatora) Regulacija radi pomoću osjetnika plamena koji se nalazi u samom ložištu te mjeri temperaturu plamena , preko koje regulacija upravlja sagorijavanjem. Ovakvim načinom rada regulacije je osigurano dobro sagorijevanje u svim snagama rada (30 % - 100 % snage).

Ver. 2.2013

15


Uporaba kotla

4.2. Vodič kroz meni – režim rada Kotao tek nakon pravilne instalacije na mjesto rada priključiti na strujnu mrežu (230 VAC/50 Hz). Kotao ima digitalni displej za kontrolu različitih funkcija. Funkcije tipki su opisane u tabeli.

Postavke rada ISPIS NA DISPLEJU KORAK

Postavka načina rada kotla

OPIS

Možemo birati između načina rada koji određuje temperatura vode u izmjenjivaču topline u kotlu (Modulacija) ili način konstantnog rada u određenom programu rada (Konstant) Pritiskom na tipku MENU dolazimo do postavki POSTAVKE, zatim strelicom na dole izaberemo postavku NACIN. Pritisnuti na tipku „Menu OK“ (pritisnuti kratko) Pritiskom na strelice izabrati vrijednosti Modulaci ili Konstant. Potvrditi pritiskom na tipku „Menu OK“..

Postavka zadane temperature

Pritiskom na tipku MENU dolazimo do postavki POSTAVKE, zatim strelicom na dole izaberemo postavku TEMPERAT. Pritisnuti na tipku „Menu OK“ (pritisnuti kratko) . Na displeju će ispisati ZADAN xx°C . Pritiskom na strelice izabrati vrijednosti od 55°C do 80°C Potvrditi pritiskom na tipku „Menu OK“..

Ver. 2.2013

16


Uporaba kotla

Postavka kontiuiranog rada kotla u jednom od programa rada ( 1-10 ).

Pritiskom na tipku MENU dolazimo do postavki POSTAVKE, zatim strelicom na dole izaberemo postavku SnagaRad. Pritisnuti na tipku „Menu OK“ (pritisnuti kratko) Pritiskom na strelice izabrati vrijednosti od 1 do 10 ( gdje su 1 – minimalna snaga , 10 – maksimalna snaga). Potvrditi pritiskom na tipku „Menu OK“..

Postavka vremena ponavljanja automatskog čišćenja plamenika unutar kotla

Pritiskom na tipku MENU dolazimo do postavki POSTAVKE, zatim strelicom na dole izaberemo postavku ČIŠĆENJE. Pritisnuti na tipku „Menu OK“ (pritisnuti kratko). Pritiskom na strelice izabrati vrijednosti u koracima po 30 minuta (min. 0,5 sati – max 2,5 sati) . Potvrditi pritiskom na tipku „Menu OK“..

Postavka produženog rada kotla nakon gašenja u minutama (min 1 minuta; max – 10 minuta) .

Postavka produženog Pritiskom na tipku MENU dolazimo do rada kotla postavki POSTAVKE, zatim strelicom na nakon gašenja dole izaberemo postavku PROVJERA. Pritisnuti na tipku „Menu OK“ (pritisnuti kratko) Pritiskom na strelice izabrati vrijednosti u minutama. Potvrditi pritiskom na tipku „Menu OK“..

Postavka trenutnog vremena

Pritiskom na tipku MENU dolazimo do postavki POSTAVKE, zatim strelicom na dole izaberemo postavku SAT. Pritiskom na tipku „Menu OK“ (pritisnuti kratko) mijenja vrijednosti između postavki sata i minuta. ( Odgovarajući odabrani izbor blinka na displeju.) Pritiskom na tipku „Menu OK“ (pritisnuti 3 sec dugo) postavlja se izbor trenutnog dana. Pritiskom na strelice odabrati trenutni dan. Potvrditi pritiskom na tipku „Menu OK“.

Ver. 2.2013

17


Uporaba kotla

Iz faze mirovanja „standby“ dva puta pritisnuti tipku“menu OK“ : Postavke sata. POSTAVKE SATA I VREMENA PROGRAMIRANOG PALJENJA I GAŠENJA KOTLA KORAK OPIS PRIKAZ NA DISPLEJU

Postavka automatskog uključivanja i isključivanja

Pritiskom na tipku MENU dolazimo do postavki SAT, zatim strelicom na dole izaberemo postavku SatFunkc. Pritiskom na tipku „Menu OK“ (pritisnuti kratko) mijenja vrijednosti između ON (uključeno) ili OFF (isključeno) .

Automatika na kotlu ima mogućnost programiranja uključivanja i isključivanja dva puta dnevno . Postavka automatskog uključivanja i isključivanja kotla ima mogućnost programiranja na dva načina:

Postavka automatskog uključivanja i isključivanja kotla blokovski

za svaki dan pojedinačno

radni dani ( Pon-Pet) - ukoliko želimo da nam se radnim danima kotao pali i gasi uvijek u isto zadato vrijeme i

vikend (Sub-Ned) -ukoliko želimo da nam se vikendom kotao pali i gasi uvijek u isto zadato vrijeme Pritiskom na tipku MENU dva puta dolazimo do postavki UHR.

. Pritiskom na tipku MENU dolazimo do postavki SAT, zatim strelicom na dole izaberemo postavku promijeniti na „PonPet“ (radni dani), Potvrditi sa „Menu OK“.

Ver. 2.2013

18


Uporaba kotla

Na displeju se ispisuje „ON 1“ ; novo vrijeme paljenja se postavlja tipkama gore/dole. Kratkim pritiskom na tipku „Menu OK“ mijenja se između postavki sata i minuta. (Vrijednost koja se mijenja blinka na displeju.) Potvrditi sa „Menu OK“. (Dugo pritisnuti) ...OFF 1 Zatim ukoliko želimo da programiramo drugo vrijeme uključivanja i isključivanja ponovimo isti postupak....ON 2 ...OFF 2

Za dan vikenda : Mijenja na Sub-Ned (vikend) Potvrditi sa „Menu OK“. Ponoviti gore opisanu proceduru.

Postavka automatskog uključivanja i isključivanja kotla zasebno svaki dan

Pritiskom na strelice gore dole izaberemo željeni dan (Ponedjeljak - Nedjelja) promijeniti na željeni dan (npr. Utorak), Potvrditi sa „Menu OK“. Na displeju se ispisuje „ON 1“ ; novo vrijeme paljenja se postavlja tipkama gore/dole. Potvrditi sa „Menu OK“. Kratkim pritiskom na tipku „Menu OK“ mijenja se između postavki sata i minuta. (Vrijednost koja se mijenja blinka na displeju.) Potvrditi sa „Menu OK“. (Dugo pritisnuti) ...OFF1 – Vrijeme isključivanja uređujemo na isti način kao i prethodno.

Ver. 2.2013

19


Uporaba kotla

Zatim ukoliko želimo da programiramo drugo vrijeme uključivanja i isključivanja ponovimo isti postupak....ON 2 ...OFF 2 (Ukoliko ne želimo da programiramo drugo vrijeme paljenja i gašenja, vrijednosti vremena moraju biti 00:00) Nakon toga prelazimo na sljedeći dan i ponovimo proceduru.

Iz faze mirovanja „standby“ tri puta pritisnuti tipku“menu OK“ : Informacije o postavkama različitih načina rada. INFO KORAK Informacije o vrijednosti parametara

Očitati trenutno vrijeme

OPIS

PRIKAZ NA DISPLEJU

Pod menijem „INFO“ mogu se očitati vrijednosti različitih parametara kao što su: Stanje, Snaga rada, Sobna temperatura, Temperatura plamena, brzina okretanja ventilatora ispušnih plinova, brzina ventilatora za ispuh u ambijent, verzija softvera, vrijeme rada Željeni parametri mogu se odabrati tipkama gore/dole. Potvrdom na tipku „Menu OK“ pokazuje se vrijednost odabranog parametra. Pritisnuti „Menu OK“ 4 putaPovratak na standardni displej pritiskom „Menuo OK“, dok se na displeju ne pojavi „INFO“ Potvrdom na „Menu OK“ vratiti se na standardni ispis.

Ver. 2.2013

20


Uporaba kotla

KORAK Priskom na dugme

u trajanju od 3 sekunde

KORAK Priskom na dugme

u trajanju od 3 sekunde

PALJENJE OPIS Na displeju je prikazano ON i temperatura u kotlu. Uključuju se dozator koji dozira potrebnu količinu peleta u ložište i grijač koji pali pelet .

PRIKAZ NA DISPLEJU

Kada osjetnik temperature primijeti značajan porast temperature u ložištu za vrijeme faze paljenja, kotao se smatra upaljenim . ( Proces paljenja traje od 5-10 minuta).

GAŠENJE OPIS

PRIKAZ NA DISPLEJU

Dotok goriva se prekida, mada još uvijek ambijentalni ventilator nastavlja sa ispuhivanjem i rashlađuje kotao. Na displeju se ispisuje „GASENJE“. Ventilator za ispuh dimovodnih plinova također ostaje aktivan za vrijeme trajanje faze „GASENJE“.

Ver. 2.2013

21


Uporaba kotla

Izbor jezika KORAK

Podešavanje jezika

Podešavanje trenutnog vremena.

OPIS

ISPIS NA DISPLEJU

Isključiti glavni prekidač na kotlu (na poleđini kotla) . Držati pritisnutu tipku MENU i ponovo uključiti prekidač. Na displeju se pojavljuje konfiguracijski meniOdabrati jezik pritiskom na strelice (ENGLISH, DEUTSCH ili CROATISCH) . Potvrditi pritiskom na tipku „Menu OK“.

Pritiskom na tipku „Menu OK“ (pritisnuti kratko) mijenja rijednosti između postavki sata i minuta. (Odgovarajući odabrani izbor blinka na displeju). Pritiskom na tipku „Menu OK“ (pritisnuti dugo) postavlja se izbor trenutnog dana. Pritiskom na strelice odabrati trenutni dan. Potvrditi pritiskom na tipku „Menu OK“.

SIGURNOSNI TERMOPREKIDAČ (STB), GLAVNI OSIGURAČ Sigurnosni termo-prekidač (ST) je regulativom određena sigurnosna naprava koja isključuje kotao uslijed pretjeranog zagrijavanja. Može se resetirati špicastim predmetom. ST se ne može resetirati sve dok se kotao dovoljno ne rashladi.

PREKID NAPAJANJA EL. ENERGIJOM Kratkim prekidom u napajanju električnom energijom kotao po dolasku nastavlja sa radom na način prije prekida. Ovo se podrazumijeva ako je prije prestanka program bio aktivan. Ako se kotao previše ohladi ide u fazu ponovnog paljenja.

Ver. 2.2013

22


Uporaba kotla

4.3. Loženje drveta Da bi k ot a o p od e si li n a l ož en j e d rv e ta p ot r ebn o j e u r adi ti sl i j ede ć e :

1. Kotao treba biti hladan 2. Iz kotla izvaditi policu koja se nalazi iznad plamenika, 3. Iz kotla izvaditi plamenik u kojem sagorjeva pellet (Sl. 1), te u kotao postaviti rešetku (rost) za sagorjevanje drveta (Sl.2)

Sl.1 Sl.2 4. Na regulaciji prebaciti na program „drvo“. To činimo na sljedeći način: Podešavanje opcije LOŽENJE DRVETA vršimo tako što ćemo pritisnuti dvije tipke( strelicu na gore  i strelicu na dole  ) istovremeno dok se na displeju ne pojavi WOOD. 1. Potpaliti vatru te upaliti kotao pritiskom na tipku I/0

Napomena : U slučaju nestanka električne energije , ukoliko se loži drvo može doći do pregrijavanja kotla.

Ver. 2.2013

23


5. Čišćenje i održavanje Kako bi se osigurao nesmetan rad potrebno je kotao čistiti i održavati. Redovno održavanje i čišćenje pomažu da se izbjegnu skupe popravke kotla. U prvom redu kvaliteta peleta i intenzitet grijanja određuju koliko često je potrebno čistiti kotao.

5.1. Pregled Interval

2-7 dana

Svakih šest mjeseci (ili jednom u godini)1

1

Komponenta

Detaljnije na stranici

Pražnjenje ložišta Pražnjenje lugare Čišćenje cijevnog izmjenjivača

26 27 28

Čišćenje dimovodne komore

29

Čišćenje jednom u šest mjeseci ako se kotao koristi čitavu godinu kao generator tople vode.

Ver. 2.2013

24


Čišćenje i održavanje

5.2. Sigurnosni rizici

OPASNOST OD GUŠENJA ZBOG UGLJEN-MONOKSIDA. Ako je kotao upaljen za vrijeme čišćenja može doći do emitiranja ugljen-monoksida kroz otvorena vrata kotla. Ne držati vrata otvorena duže nego što je potrebno.

OPASNOST OD OPEKOTINA. Kada kotao radi metalne površine i dijelovi kotla se zagrijavaju. Čak i kad je kotao ugašen može doći do opekotina zbog sporog hlađenja. Ne dirati vruće površine bez zaštitnih rukavica.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA. Isključiti kotao prije obavljanja čišćenja cijevnog izmjenjivača.

OPASNOST OD MEHANIČKIH OZLIJEDA.

OPASNOST OD POŽARA. Opasnost od opeklina od žari i pepela. Isprazniti lugaru i ložište u vatro-otporni spremnik.

Ver. 2.2013

25


Čišćenje i održavanje

5.3. Svaka 2 – 3 dana 5.3.1. Čišćenje ložišta OPASNOST OD GUŠENJA ZBOG UGLJEN-MONOKSIDA. Ako je kotao upaljen za vrijeme čišćenja može doći do emitiranja ugljen-monoksida kroz otvorena vrata kotla. Ne držati vrata otvorena duže nego što je potrebno. OPASNOST OD OPEKOTINA. Kada kotao radi metalne površine i dijelovi kotla se zagrijavaju. Čak i kad je kotao ugašen može doći do opekotina zbog sporog hlađenja. Ne dirati vruće površine bez zaštitnih rukavica.

OPASNOST OD POŽARA. Opasnost od opeklina od žari i pepela. Isprazniti lugaru i ložište u vatro-otporni spremnik.

1. Isključiti kotao i pričekati da se ohladi. 2. Otvoriti donja i srednja vrata kotla. 3. Rukavicom isprazniti ložište od naslaga izgaranja kako bi se osigurao nesmetan protok zraka za efikasno izgaranje. Sa zaštitnom rukavicom izvaditi ložište iz ležišta i izbaciti sadržaj u vatro-otpornu posudu.2 4. Rupe na samom ložištu očistiti prikladnim odvijačem od naslaga. 5. Vratiti ložište u ležište te pri tome paziti da pravilno nasjedne na grijač. 6. Zatvoriti vrata prije paljenja.

2

Preporučujemo usisivač sa posebnim spremnikom za čišćenje luga.

Ver. 2.2013

26


Čišćenje i održavanje

5.3.2. Čišćenje lugare OPASNOST OD GUŠENJA ZBOG UGLJEN-MONOKSIDA. Ako je kotao upaljen za vrijeme čišćenja može doći do emitiranja ugljen-monoksida kroz otvorena vrata kotla. Ne držati vrata otvorena duže nego što je potrebno.

OPASNOST OD OPEKOTINA. Kada kotao radi metalne površine i dijelovi kotla se zagrijavaju. Čak i kad je kotao ugašen može doći do opekotina zbog sporog hlađenja. Ne dirati vruće površine bez zaštitnih rukavica.

OPASNOST OD POŽARA. Opasnost od opeklina od žari i pepela. Isprazniti lugaru i ložište u vatro-otporni spremnik.

1. Isključiti kotao i pričekati da se ohladi. 2. Otvoriti donja vrata kotla.

3. Sa zaštitnom rukavicom izvaditi lugaru iz kotla i isprazniti sadržaj lugare u vatrootpornu posudu.

4. Vratiti lugaru u ložište. 5. Zatvoriti vrata prije paljenja.

Ver. 2.2013

27


Čišćenje i održavanje

5.4. Svakih 4 – 7 dana 5.4.1. Čišćenje cijevnog izmjenjivač a Preporučujemo čišćenje cijevnog izmjenjivača prije čišćenja lugare i ložišta.

OPASNOST OD GUŠENJA ZBOG UGLJEN-MONOKSIDA. Ako je kotao upaljen za vrijeme čišćenja može doći do emitiranja ugljen- monoksida kroz otvorena vrata kotla. Ne držati vrata otvorena duže nego što je potrebno. OPASNOST OD OPEKOTINA. Kada kotao radi metalne površine i dijelovi kotla se zagrijavaju. Čak i kad je kotao ugašen može doći do opekotina zbog sporog hlađenja. Ne dirati vruće površine bez zaštitnih rukavica.

OPASNOST OD MEHANIČKIH OZLIJEDA.

1. Isključiti kotao i pričekati da se ohladi. 2. Otvoriti gornja vrata kotla.

3. Čistačem koji je došao uz kotao pročistiti cijevi izmjenjivača od naslaga.

Ver. 2.2013

28


Čišćenje i održavanje

4. Zatvoriti vrata prije potpaljivanja. 5. Provjeriti ima li pepela u ložištu i lugari te ih očistiti u skladu sa uputama u poglavljima čišćenje lugare i čišćenje ložišta.

5.5. Svakih šest mjeseci 5.5.1. Čišćenje dimovodne komore

Kotao obavezno isključiti iz glavnog napajanja električne energije.

OPASNOST OD MEHANIČKIH OZLIJEDA.

OPASNOST OD POŽARA. Opasnost od opeklina od žari i pepela. Isprazniti lugaru i ložište u vatro-otporni spremnik.

OPASNOST OD OPEKOTINA. Kada kotao radi metalne površine i dijelovi kotla se zagrijavaju. Čak i kad je kotao ugašen može doći do opekotina zbog sporog hlađenja. Ne dirati vruće površine bez zaštitnih rukavica.

Ver. 2.2013

29


Čišćenje i održavanje

1. Isključiti kotao i pričekati da se ohladi. 2. Odvrnuti matice na poleđini dimovodne komore kao na slici.

3. Skinuti pločicu koja zatvara dimovodnu kutiju. 4. Žaračem koji je došao uz kotao izbaciti nakupljene naslage u vatrootpornu posudu. 5. Vratiti skinutu pločicu na dimovodnu komoru te je pričvrstiti maticama.

Ver. 2.2013

30


Čišćenje i održavanje

6. Montaža i puštanje kotla u rad Puštanje sustava u rad obavlja se od strane osoblja Thermo FLUX-a d.o.o. ili od autoriziranog partnera. Puštanje u rad uključuje i upućivanje sa osnovnim operacijama i održavanjem kotla. Opasnost od materijalnih i tjelesnih oštećenja zbog nepropisnog puštanja u rad. Ako se puštanje u rad obavlja od strane neobučene osobe može doći do oštećenja kotla i grijnog sustava.

6.1. Uvjeti Slijedeći uvjeti moraju se zadovoljiti prije nego što se sustav pusti u nesmetan rad. Isključiti glavno napajanje električne energije. Provjeriti mehaničke spojeve   

Provjeriti jesu li sve komponente pravilno priključene. Provjeriti jesu li sve mehaničke komponente dobro pričvršćene. Provjeriti je li posuda za izgaranje pravilno postavljena

Provjeriti hidrauličke spojeve  

Provjeriti jesu li cirkulaciona pumpa i miješajući ventil pravilno spojeni. Provjeriti je li sigurnosna oprema ispravno priključena.

6.2. Dimnjak Dimnjak mora biti proračunat i urađen u skladu sa EN 13384-1 normom.

Ver. 2.2013

31


Čišćenje i održavanje

6.3. Cijevi za odvod dimnih plinova Odvođenje dimnih plinova mora biti u skladu sa važećim propisima kako onoga što se odnosi na dimenzije dimnjaka tako i korištenje materijala za njegovu izradu. Kanal za odvođenje dimnih plinova bi se trebao realizirati od adekvatnih materijala . Treba obložiti s izolirajućim materijalom (keramička vlakna) same odvode ili koristiti već obložene cijevi, ali u svakom slučaju na adekvatan način zaštititi s nezapaljivim materijalom one dijelove ili zone koje bi se mogle zapaliti, kao što su: drvene daske, grede, tkanine. Radi pariteta dimenzija trebali bi se preferirati dimnjaci u unutrašnjem dijelu kružnog oblika u odnosu na one pravokutnog oblika, premalena unutrašnja zona mogla bi uzrokovati loš rad kotla i pretjeranu proizvodnju ispusnih plinova koji se ispuštaju u okolinu radi nepravilnog protoka od kotla do vrha. Odvodna cijev za dim trebala biti instalirana fiksno i bilo bi dobro da se ostave sigurnosna vratašca da bi se moglo obaviti unutrašnje čišćenje, naročito u svojim horizontalnim dijelovima. SVI DIJELOVI ODVODNE CIJEVI ZA DIMNE PLINOVE MORALI BI BITI SIGURNI I ZAMJENJIVI DA BI BILO DOSTUPNO UNUTARNJE ČIŠĆENJE. IZBJEGAVATI HORIZONTALNE DEVIJACIJE I KUTOVE OD 90°.

6.4. Minimalne udaljenosti kotla od objekata i zidova koje se trebaju ispoštovati

A – minimalna udaljenost ispred vrata 100 cm B – minimalna udaljenost od lijevog bočnog dijela (TIJELO KOTLA) 20 cm C – minimalna udaljenost sa zadnje strane 20 cm D – minimalna udaljenost od desnog bočnog dijela (SILOS) 40 cm

Thermo FLUX ostavlja sebi pravo da naknadno prezentira izmjene bez prethodne najave.

Ver. 2.2013

32


Čišćenje i održavanje

6.5. Sheme spajanja

Ver. 2.2013

33


Čišćenje i održavanje

Ver. 2.2013

34


Čišćenje i održavanje

7. Uklanjanje mogućih problema Ako se ukaže greška na grijnom sustavu prateći instrukcije u ovom poglavlju moguće je otkloniti neke od njih. Prikaz na displeju (deutsch)

F01 Pell

Prikaz na displeju (english)

E01 Pell

Opis greške

Nema više peleta u spremniku ili je STB (sigurnosni termostat) isključio strujni krug.

Kotao nije potpalio u zadanom vremenu

F02 Zund

E02 Igni

F03 Tuer

E03 Door

Otvorena vrata

F04 Temp

E04 Temp

Previsoka teperatura plamena . Moguć kvar na dozatoru.

F05 Saug

E05 Fan

F06 Flam

E06 Flam

F07 Raum E07 Room

Ventilator u kvaru ili je HALL senzor u kvaru

Osjetnik plamena u kvaru ili nije priključen.

Rješenje

1. Napuniti spremnik peletom 2. Deaktivirati STB ( strana 21)

1. Provjeriti kvalitet peleta i vlažnost 2. Provjeriti ima li peleta u spremniku 3. Provjeriti da li je posuda za izgaranje peleta pravilno postavljena 4. Očistiti posudu za izgaranje peleta 5. Provjeriti da li grijač radi (posuda za izgaranje za izgaranje bi trebala biti vruća) 6. Nazvati servis 1. Zatvoriti vrata 2. Kvar na presostatu ( pozvati servis) 1. Posuda za izgaranje prepunjena 2. Kotao zapljan-potrebno očistiti 3. Nazvati servis 1. Ventilator u kvaru 2. Ventilator se zaglavio-moguće da su ležajevi zakazali 3. Pozvati servis 1. Pozvati servis

1. 1.Provjeriti spojeve Osjetnik temperature2. 2.Pozvati servis prostorije je u kvaru ili nije priključen ( važi samo za Minitherm )

Ver. 2.2013

35


Čišćenje i održavanje

F07 Kess

F08 UDrk

E07 Kess

E08 Pres

1. 1.Provjeriti kontakte osjetnika Osjetnik temperature2. Pozvati servis vode u kvaru ili nije priključn (važi samo za Minitherm Aqua i Pelling 25 ) 1. Podtlak u ložištu je mali. Moguće da su 2. vrata otvorena ( samo za Pelling 25 )

1.Provjeriti da li su sva vrata dobro zatvorena 2.Provjeriti zaprljanost posude za izgaranje, cijevnih izmjenjivača topline – očistiti kotao 3. 3.Presostat u kvaru – Pozvati servis

Mogući kvarovi

Greška

Mogući uzrok

Moguće rješenje

Nema znakova na displeju. Pritiskom na dugme za paljenje nema nikakvih znakova.

Kotao nije uključen u utičnicu. Sigurnosna sklopka u položaju isključeno (pregoren osigurač) – utičnica nije pod naponom.

Uključiti kotao u izvor napajanja. Uključiti sigurnosnu sklopku (zamijeniti osigurač). Zvati servis.

Kotao ne potpaljuje (pelet u plameniku)

Pelet ne dolazi u ložište.

Spremnik isprazniti i provjeriti da nema prepreka u grlu dozatora.

Ložište plamenika nije u ležištu.

Naštimati ložište, te kotao ponovo startati.

Ver. 2.2013

36


Čišćenje i održavanje

8. Šematski prikaz rada

Ver. 2.2013

37


Čišćenje i održavanje

Ver. 2.2013

38


Čišćenje i održavanje

Ver. 2.2013

39


Čišćenje i održavanje

9. Upute o uklanjanju kotla i pravilno odlaganje 9.1. Odlaganje Slijedeći elementi su napravljeni od željeza te kao takvi mogu se odlagati na odlagalištima otpada.     

Kotao Oplata Silos Dozator (izuzev moto-reduktora) Ložište

Elektronske komponente se također mogu reciklirati na odlagalištima otpada. Staklo, mineralna vuna i plastični dijelovi mogu se reciklirati na odlagalištima otpada. Moto-reduktori se sastoje od više vrsta materijala koji se mogu reciklirati. Ako se moto-reduktor ne preda u cijelosti ovlaštenoj firmi za zbrinjavanje takve vrste otpada potrebno je učinit sljedeće: Ulje iz moto-reduktora treba izvaditi i pohraniti u odgovarajući spremnik. Moto-reduktor bi se trebao rastaviti na sastavne dijelove i po potrebi očistiti od ulja. Metalni dijelovi se mogu reciklirati.

Ulje ili masni dijelovi i kondenzatori mogu se skladištiti samo u posebnim odlagalištima.

Ver. 2.2013

40


10. Garancija 10.1. Garantni rok Garancija na tijelo kotla je 5 godina, a za električne komponente ( regulacija, motor, ventilator i grijač) garantni rok je 2 godine.

10.2. Uvjeti garancije Kotao mora biti pušten u rad od strane stručne osobe, ovlaštene od strane ThermoFLUX d.o.o . Kotao mora raditi u skladu sa uvjetima izraženim u ovom uputstvu. Kotao mora biti instaliran u skladu sa važećim državnim propisima i regulativama. Kvaliteta peleta mora odgovarati važećim standardima navedenim u ovom uputstvu.

10.3. Izuzeće iz garancije Garancija ne pokriva štetu izazvanu nepravilnim rukovanjem ili instalacijom, niti štetu prouzrokovanu nepravilnim održavanjem ili rukovanjem kotla i sustava grijanja na nedozvoljen način. Šteta uzrokovana vanjskim utjecajima kao što su djelovanje vatre i vode, udar groma, prevelik napon nisu pokrivene garancijom.

Ver. 2.2013

41


11. Servisna mreža- spisak servisera R.B

Pokriveni gradovi

Ime i prezime

Telefon

Adresa

1

Banja Luka

Ljuban Sanković / SANI CO

065/916-626

Banja Luka

2

Banja Luka

Predrag Radulović

065/513-281

Banja Luka

3

Banja Luka

Stojan Đakić

065/660-220

Subotička 43,Banja Luka

4

Banja Luka

Slaviša Šušnjar

5

Banja Luka

Vlado Mamić

065/900-134

Desp.Stefana Lazarevića 50, Banja Luka

6

Banovići / Živinice

Azur Rahimić / ZR Vodoterm

061/152-644

Civilnih žrtava rata , Živinice

7

Bihać

Sušić / Termo Lava doo

061/279-727

Plješevička 13, Kamenica-Bihać

8

Bihać

Eldin Cinac / Laser-BI doo

062/562-118

Dr. Irfana Ljubijankića 157 , Bihać

9

Bihać

Tomislav Šantić/ Termodom d.o.o

061/184-119; 037/350236

Druge Satnije HVO-a bb, Bihać

10

Bosanska Krupa

Denis Jusić

061/591-509

Ulica branilaca bb. , Bos Krupa

11

Bosanska Krupa

Remzija Harambašić / Solar doo

037/470-009

5.korpus bb , B.Krupa

12

Brčko

Erino doo

049/500-774; 065/788767

Hasana Kikića bb , Brčko

13

Brčko

Gajo Jovičić

065/681-503

Brezik bb, Brčko

14

Brčko

Vaso Đojić

065/601-051 ; 049/350427

Vukosavačka 7 , Brčko

15

Brčko

Željko Jozić

063/425-116

Boče 59, Brčko

16

Bugojno

Adem Bašić

061/793-957

Poriče bb, Bugojno

17

Bugojno

Adnan Karadža

061-848-813

Glavice 80 , Bugojno

18

Bugojno

Basara Mehmedalija

061/781-161

Terzići 7, Bugojno

19

Čitluk

Jurica Dugandžić-Jure

063/315-403

Čitluk 16. Krajiška br 31 , Derventa

Banja Luka

20

Derventa/ Prnjavor/ Srbac

Savić Ljubomir / SZTR "Grijanje S"

065/562-580; 066/295755

21

Gradiška / Prijedor / Dubica / Srbac / B.Luka

Miroslav Glišić / "TermoelektroNS"

065/620-989

Avde Ćuka bb, Gradiška

22

Jablanica-Konjic

Jasmin Maslo

061/273-924

Jablanica, 1 Marta bb

23

Kiseljak/Kreševo/Fojnica

Amir Mutap/ TERMO AS

061/404-777

Topole bb, Kiseljak

24

Kiseljak

Radomir Kešelj

063/369-162

Kiseljak

25

Kostajnica / Novi Grad

Milašev Dušan

26

Livno / Grahovo / Glamoč

Miro Toto / TOTO doo

27

Lukavac

Sead Softić / ECOSOLAR

065/579-713 ; 052/775323 063/990-368 ; 034/203216 061/710-500 061/182-526; 066/182265 053/820-431; 065/320098

Dobrljin bb, Bosanski Novi Livno , Zgona bb Lukavac

28

Maglaj

Besim Halvedžić

29

Modriča

Nikola Evđić / ENERGOMONT doo

30

Odžak

Kenan Karić / Bazar doo

063/883-470

Odžak

31

Pale/Sarajevo

Momčilo Laco

065/522/763

Pale

32

Prnjavor

Softić Elvis

065/449-989

Đure Jakšića 10 , Prnjavor Rogatica Donji Kakanj 19; Kakanj

33

Rogatica

Zoran Bojović / SZR Termovent

065-631-842; 058/417284

34

Sarajevo - Kakanj

Ismar Delibašić

061/ 162-329

Ver. 2.2013

Maglaj Vidovdanska bb Modriča

42


35

Sarajevo

Begović Senad

061/109-575

DŽ. Bijedića 265 , Sarajevo

36

Sarajevo

Elvir Hujić / Termoteling company doo

063/556-626;061/778047

Ljubovčići 51 ,Hadžići-Sarajevo

37

Sarajevo

Dženan Džihanić

061/170-560

Sarajevo

061/469-815 ; 063/503 542 061/195-565; 061/166496

38

Sarajevo

Hodović Šerif /OR "Hodović GPV"

39

Srebrenik

Fuad Glumčević / "Fudo-mont"

40

Šamac

Muris Hećimović / HM Termo

063/341-006

Vuka Karadžića 82 / Šamac

41

Tešanj / Jelah

Centrosolar doo / Muradif Deljkić

061 792 942

Patriotske lige 56 Tešanj

42

Tuzla/ Lukavac/ Srebrenik

Samir Delić

061/282-321

Špionica centar bb, Srebrenik

43

Tuzla

Damir Memišević

061/296-699

Vrapče 86 , Tuzla

44

Tomislavgrad

Termika doo - Tomislavgrad

034-352-099

K. Zvonimira 18/Tomislavgrad

45

Travnik-N.Travnik-Vitez

Hećo Mirsad

061/821-727

Kalibunar 26C , Travnik

46

Velika Kladuša

Edin Kazić

061/187-854

V.Kladuša Senada Bečirevića 2

47

Visoko

Šahinović Mustafa / ŠING doo

061/304-512

Šahinovića 4, Visoko

48

Visoko

49

Vitez / Zenica

Edib Hrustić / SOR Edo Plam

061/284-904

Travnička bb/ Vitez

50

Vitez

ECOS doo / Ivan

063/992-995

ECOS doo, PC 96 - Vitez

51

Žepče

Zoran Žilić

063/352-130

K-Project doo; Luke bb, Žepče

Zlatan Trbić

061/301-258; 035/770186

Živinički sokolovi 54, Živinice

52

Živinice

Ver. 2.2013

Olovska 28 , Sarajevo 21. divizije bb, Srebrenik

43


Ver. 2.2013

44

Uputstvo Pelling ECO  

Uputstvo za Pelling ECO kotlove

Advertisement