Page 1

Sertifikaatti Nro VTT-C-5143-10

ThermiSol Oy valmistaa

lämmöneristettä ThermiSol Platina Katto ThermiSol Platina Katto -lämmöneristeen alla mainitut ominaisuudet on määritetty EPSlämmöneristeiden tuotestandardin EN 13163 määrittelemillä menetelmillä. Yhteenveto ominaisuuksista luokituksineen on alla: Ominaisuus Dimensiot

Pituus ja leveys Paksuus Suorakulmaisuus Tasomaisuus

Mittapysyvyys/tarkkuus Mittapysyvyys Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo Puristuslujuus Taivutuslujuus Vesihöyryn läpäisevyys Palo-ominaisuudet

Testausmenetelmä EN 822:1994 EN 823:1994 EN 824:1994 EN 825:1994 EN 1603:1996

Luokka

Vaatimus

Tulokset

L2 T1 S2 P3 DS(N)2

± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm/m ± 10 mm/m ± 2 mm/m

Täyttää vaatimukset

Täyttää vaatimuksen

+ 70°C/48h λ DECLARED

EN 1604:1996 EN 12667:2000 tai EN 12939:2000

DS(70,-)1

≤1% ≤ 0,031 W/mK Valmistajan ilmoitus

Täyttää vaatimuksen 0,031 W/mK

σ 10 %.

EN 826:1996 EN 12089:1997 EN 12086: 1997

CS(10)80 BS 150

≥ 80 kPa ≥ 150 kPa Ilmoitetaan

Täyttää vaatimuksen Täyttää vaatimuksen 6,5 x 10 -12 kg/msPa 33 (= µ ) E

EN ISO 119252:2002

Ilmoitetaan

Tulosten mukaan ThermiSol Platina Katto -lämmöneristeen ominaisuudet täyttävät testatuilta osin standardin EN 13163 mukaiset ja yllä olevat luokitukset ja ilmoitetut ominaisuudet. Tämä päivitetty sertifikaatti on voimassa 9.3.2015 asti sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla ja VTT Expert Services Oy:lla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus. Sertifikaatin voimassaoloa voi tiedustella VTT Expert Services Oy:sta. Muut ehdot on esitetty sertifikaatin kääntöpuolella. Espoo 10.3.2010

Lina Markelin-Rantala Arvioija

Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 111 Faksi 020 722 7003


TUOTESERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5143-10

Sertifikaatin voimassaolon ehdot: Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopäivänä. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu. VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

VTT-tuotesertifikaatti-Platinakatto  
VTT-tuotesertifikaatti-Platinakatto  

Luokka Vaatimus Tulokset EN ISO 11925- 2:2002 ThermiSol Platina Katto -lämmöneristeen alla mainitut ominaisuudet on määritetty EPS- lämmöner...

Advertisement