Page 1

Rakennustietosäätiö RTS

RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS

ThermiSol Oy Rakennustietosäätiö RTS:n luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteenne: ThermiSol Titan Rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1. Luokitus on voimassa 23.9.2012 asti. ThermiSol Oy:llä on oikeus merkitä luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttää luokitustunnusta tuotteidensa markkinoinnissa. Päätös perustuu seuraaviin asiakirjoihin: Sisäilmastoluokitus 2008 ja Rakennusmateriaalien päästöluokitus: yleiset ohjeet. RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

Matti Rautiola Yliasiamies

Petri Neuvonen Luokitustyöryhmän sihteeri

Rakennustietosäätiö RTS, PL 1004, 00101 Helsinki, Puhelin 0207 476 400, www.rakennustieto.fi, rts@rakennustieto.fi

ThermisolTitan-M1-hyvaksynta  

Matti Rautiola Yliasiamies ThermiSol Oy ThermiSol Titan Päätös perustuu seuraaviin asiakirjoihin: Sisäilmastoluokitus 2008 ja Rakennusmateri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you