Page 9

9

IN ZUID-AFRIKA

Potchefstroom, ze zorgen ervoor, dat er -vooral op vrijdag en zaterdag- gevlogen kan worden. Omdat veel Zuid-

POTCHEFSTROOM

Afrikanen religieus zijn, wordt er op zondag eigenlijk nooit

Potchefstroom ligt in het noordoostelijke deel van Zuid-Afrika. De stad

gevlogen, hoewel je als buitenlander meestal wel een

heeft ruim 43.000 inwoners, waarvan bijna driekwart blank is. De wat

sleepje kunt regelen.

merkwaardige naam is een samenvoeging van POTgieter, CHEF van de Voortrekkers en de STROOM van de Mooirivier. Andries Potgieter was de

Ondanks dat de thermiek pas laat op gang komt, vaak pas

leider van de Voortrekkers, die Nederlandstalige Afrikaner boeren waren

na elven, en het ook nog eens al vroeg in de avond donker

en niet langer onder Britse heerschappij wilden leven en daarom tussen

wordt, zijn er al verscheidene 1000-km-vluchten gemaakt.

1830 en 1850 naar de binnenlanden trokken om hun idealen na te streven.

De basis ligt vaak boven de 3000 m en de bellen zijn erg

De stad werd in 1838 gesticht. De universiteit in Potchefstroom is de enige

sterk, waardoor je flinke steken kunt maken.

in Zuid-Afrika waar het Afrikaans en niet het Engels de voertaal is.

De eerste twee starts met de JS-3 werden in 2016 gemaakt door Attie en Uys, die er erg enthousiast over waren, getuige de foto`s en verhalen op de website van hun bedrijf. Sven en Allard kunnen niet anders dan beamen dat het een prachtig toestel is. “Bossie, zoals Johan Bosman hier genoemd wordt, heeft aan ieder detail aandacht geschonken. Zo is het instrumentenpaneel vernieuwd, zijn er roeraansluitingen mooi weggewerkt en is niet alleen het hoofdwiel intrekbaar, maar ook het staartwiel! Deze kist heeft het goed gedaan tijdens de laatste nationale kampioenschappen, waar wij hand- en spandiensten hebben verricht.” Aldus Sven. Ze hebben in die week veel mensen ontmoet die hen uitnodigden

gemiddelde snelheid van 97 km/uur, bellen van meer dan

om een keer met ze te vliegen. “Dat ging `helaas` niet

5 m/sec en een basis van meer dan 3000 m! Zondag was

door, we hadden namelijk al veel eerder een weekendje

het eerst even andere koek... De bellen waren moeilijk te

Krugerpark geregeld.”

vinden en er zat ontzettend veel zakken tussen, vaak ruim 5 m/sec. Omdat er nog geen aanhanger voor de Janus

Na een aantal leerzame vluchten met de Jonkers en met

is en we dus maar niet buiten moesten landen, besloten

Mark Wering, die deel uitmaakt van het Nederlandse

we, toen we ongeveer 120 km uit waren, toch maar terug

open-klasseteam, hebben Sven en Allard in het weekend

te keren. En toen werd het steeds beter! We hebben

van 11 en 12 november hun eerste vluchten met zijn tweeën

uiteindelijk 440 km afgelegd met een gemiddelde snelheid

gemaakt. Allard: “We hadden een mooie deal met Bossie

van 99 km/uur. Toen we geland waren, bleek er verder

en Uys. In ruil voor het samen met hen opknappen van een

niemand op pad te zijn gegaan, omdat het weer niet zo

Janus, zouden wij erop mogen gaan vliegen! Zaterdag was

goed was als voorspeld. Als dit een slechte dag was, ben

het zover. Wat een vlucht! Een afstand van 480 km, een

ik benieuwd wat een goeie dag gaat brengen!”

Thermiek2017 03 v2online  
Thermiek2017 03 v2online  
Advertisement