Page 35

35

VERZEKERINGSCERTIFICAAT

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 2018 AANVRAGEN KAN AL IN DECEMBER AANVRAGEN VERZEKERINGSCERTIFICATEN DOOR PRIVÉ-PERSONEN ÉN ZWEEFVLIEGCLUBS 2018 Eigenaren van zweefvliegtuigen (NL of buitenlands

Voor alle eigenaren en clubs geldt dat de aanvraag al in

geregistreerd) én de zweefvliegclubs dienen sinds 2015

december 2017 via het digitale formulier ingediend kan

zelf jaarlijks de opgave te doen, via www.zweefportaal.nl

worden

om een nieuw verzekeringscertificaat te verkrijgen.

Toesturen van het verzekeringscertificaat zal in januari 2018 gebeuren.

Is er sprake van verkoop, verandering van adres, in- of uitschrijving in het Luchtvaartregister of wordt de vloot

Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

van een club uitgebreid, dan dient de (nieuwe) eigenaar c.q. club, zelf een nieuw of aangepast verzekeringscertificaat via www.zweefportaal.nl aan te vragen.

• Vraag het verzekeringscertificaten tijdig aan. • Het luchtvaartuig bezit een geldige BvL & ARC. • De eigenaar en piloten van het luchtvaartuig moeten lid zijn van de KNVvL.

• Check na ontvangst van het certificaat de juistheid van de gegevens. Bij onjuistheden, contact opnemen met secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl

• Het vliegen zonder WA-verzekeringscertificaat is strafbaar in Europa en kan je een dure bekeuring opleveren. In 2017 is een aanpassing in de polis opgenomen voor de luchtvaartuigen die zijn ondergebracht in bijvoorbeeld een (Besloten) Vennootschap of stichting van in Nederland gevestigde bedrijven die niet zijn gelieerd aan een zweefvliegvereniging. Vanaf 2017 vallen zij binnen de dekking van deze verzekering. Het gaat om artikel 6, lid j. Verzekerden van de WA polis van Driessen & Rappange: ‘In Nederland gevestigde bedrijven waarbij het Bewijs van Inschrijving van een (motor) zweefvliegtuig op naam van dat bedrijf staat, indien een of meerdere vliegers van het betreffende vliegtuig eigenaar zijn of er werkzaam zijn en mits het vliegtuig uitsluitend voor privé doeleinden wordt gebruikt en de vlieger(s) van het toestel lid is/zijn van de KNVvL afdeling Zweefvliegen. Elke vorm van commercieel gebruik van het vliegtuig is uitdrukkelijk uitgesloten.’

Neem nu een abonnement op Maak gebruik van de speciale KNVvL ledenkorting

www.vliegeninnederland.nl/abonnement-knvvl AD THERMIEK - BONNETMEDIA.indd 1

21-03-16 17:25

Thermiek2017 03 v2online  
Thermiek2017 03 v2online  
Advertisement