Page 31

31

EEN VEILIGE LIERSTART

Vanaf het moment van acceleratie tot impact zijn er

3. DE ACCELERATIEFASE

nauwelijks zes seconden verstreken. Het gaat dus snel

Tijdens de cockpit-check heb je de trim natuurlijk goed

fout. In dit voorbeeld oefende de lier permanent kracht

afgesteld. Hou de knuppel iets gedrukt om een te snelle

uit op het startende vliegtuig. Bij het wegvallen van de

rotatie (lees een te steile start) te voorkomen. Hoeveel je

lierkracht op lage hoogte bij een te steile start heeft de

moet drukken is typeafhankelijk. Een Ka8 en een LS4 zijn

vlieger - als hij niet ogenblikkelijk reageert - eveneens

gevoeliger voor een snelle rotatie dan een dubbel bezette

te weinig roerdruk om de neusstand te corrigeren. Het

ASK21 of een Duo Discus.

resultaat kan hetzelfde zijn. Waardoor komt die rotatie eigenlijk? Op Dit soort incidenten kunnen voorkomen worden door

zweefvliegopleiding.nl is een mooi plaatje te vinden.

een aantal maatregelen te nemen. Maatregelen die we allemaal kennen.

1. CHECKS Bij 25% van de incidenten leidden gebrekkige checks het incident in. In een enkel geval bleek dat het hoogteroer niet correct was aangesloten, iets dat bij de dagelijkse inspectie en de cockpit-check niet was opgevallen. Bij een veel groter aantal incidenten waren kappen of remkleppen niet gelockt, of bleken de stuurorganen geblokkeerd door vreemde voorwerpen. In enkele gevallen vergat met het transportwiel te verwijderen. Een veilige vlucht begint met goede checks die bewust worden uitgevoerd. De trekkracht van de lier (weergegeven door de rode pijl)

2. MENTALE VOORBEREIDING

grijpt aan onder het zwaartepunt van het vliegtuig. Deze

Bereid je mentaal voor op afwijkingen die zich tijdens

kracht duwt de staart naar beneden. Dit rotatiemoment

de start kunnen voordoen. Dit gaat wel wat verder dan

dien je tegen te gaan door de knuppel te drukken. In dit

het voornemen het verkorte circuit af te roepen bij een

plaatje staat dat de knuppel volledig naar voren gehouden

bepaalde hoogte. Ben je tijdens de start geconcentreerd

moet worden. De mate waarin de knuppel naar voren

of ben je door allerlei zaken afgeleid? Wat doe je als je bij

moet is echter typeafhankelijk. Bij de Ka8 en de LS4 moet

het straktrekken een andere kabelparachute ziet bewegen?

je meer drukken dan bij de ASK21 of de Duo. Hou de knuppel gedrukt en hou een eventuele snelle rotatie tijdig in bedwang.

4. HET AANNEMEN VAN DE JUISTE KLIMSTAND, START NIET TE STEIL Tijdens het accelereren zal op enig moment het vliegtuig

5

vanzelf willen gaan vliegen, zelfs al hou je de knuppel gedrukt. Check je snelheid en neem pas als die correct is geleidelijk de klimstand aan. Start niet te steil, want als in

Wat ga je doen als de snelheid te laag blijft? Wat doe je

deze fase de lierkracht wegvalt heb je weinig tijd om te

als een tip de grond raakt? Wat doe je als op enig moment

corrigeren.

de lierkracht abrupt of geleidelijk wegvalt? Ben je op de hoogte van de lierseinen en vanaf welke snelheden ga je

Start niet te steil en neem de klimstand geleidelijk aan.

die toepassen?

5. DE MAXIMALE KLIMSTAND Focus jezelf voor en tijdens de lierstart, zeker in de fase

De maximale klimstand van 45O ten opzichte van de

na het roteren.

horizon bereik je pas op een hoogte van 50 Ă 60 meter.

Thermiek2017 03 v2online  
Thermiek2017 03 v2online  
Advertisement