Page 20

20 THERMIEK 2017 #3

VIJFTIG TINTEN WIT

door Tineke Carolus (Foto’s: Arnold Kiezebrink)

VIJFTIG TINTEN WIT! Een druilerige woensdagochtend op Terlet. Er wordt niet gevlogen maar bedrijvigheid is er zeker! Er worden kopjes koffie en uitsmijters geserveerd in de Thermiekbel en het team van Peter Jansen is gewoon hard aan het werk in het Service Center. Peter verwelkomt ons en wijst naar de grote werkplaats. “Loop maar door, je ziet hem vanzelf.” Mart Hamberg uit Emmercompascuum staat een vleugel

transponderkeuring ondergaan en zo kwam het, dat de

te poetsen. Met reepjes plakband heeft hij de vleugel in

ene na de andere medewerker van SCT er bewonderende

een stuk of zeven delen gescheiden. “Daar mogen de

blikken op wierp. Ze konden bijna niet geloven dat Mart

cursisten eerst een gat in slaan en dan proberen de boel

de kist zelf zo mooi had opgekalefaterd! Mart raakte

weer te repareren. Het is dus een oefenvleugel.” Hij vertelt

met Bobo (Slobodan Djandara) aan de praat die hem

over de workshop die een paar dagen later gehouden zal

vroeg wat voor werk hij deed. “Ik vertelde hem dat ik

worden. Mart is sinds 1 september in dienst van SCT en

bij een fietsenmaker aan de slag was. Tegenwoordig

omdat hij op wel heel bijzondere wijze aan zijn nieuwe

worden fietsen steeds vaker van dezelfde materialen

baan is gekomen, besloot ik mijn clubgenoot (NNZC) op

als zweefvliegtuigen gemaakt, koolstof- en glasvezels.

te zoeken.

Ik mocht van mijn baas experimenteren en leerde gaandeweg wat ik er allemaal mee kon doen en hoe ik

“Tja, een paar jaar geleden heb ik een Libelle in Duitsland

de frames mooi in allerlei kleuren kon spuiten.” Bobo

gekocht. Een opknappertje. In anderhalf jaar tijd heb ik er

adviseerde hem om maar eens een mailtje te sturen en in

een mooie kist van gemaakt!”.

de gaten te houden of er een vacature kwam. En die kwam

Die kist, de PH-1582, bouwjaar 1972, moest een

er... Mart begint te grijnzen. “ Ja, dat was wel bijzonder.

Thermiek2017 03 v2online  
Thermiek2017 03 v2online  
Advertisement