Page 2

2

THERMIEK 2017 #3

VAN DE VOORZITTER

WAT IS ER MOOIER DAN VLIEGEN? ZWEEFVLIEGEN! Heb je je wel eens

Dit zal mijn laatste keer zijn dat ik als voorzitter van de

afgevraagd waarom je

afdeling in de Thermiek schrijf. Was het leuk, was het de

zweefvliegen zo mooi vindt?

moeite waard dit te doen? Ja over het algemeen wel, zeker

De meesten van ons richten

als ik kijk naar de samenwerking met de andere ABZ- en

zich op een deel van onze

commissieleden, de clubbesturen, zoveel mensen die wat

sport, recreatief, overland,

willen doen, met, en voor hun sport. Bij de KNVvL is het HB

prestatie vliegen, topsport,

aangevuld met beloftevolle bestuurders, de communicatie

maar ook oldtimers en

met het verenigingsbureau in Woerden, vice versa, blijft

instructie geven. Sommigen

veel energie vragen, maar ook daar is het HB voortvarend

krijgen er geen genoeg

in, dus alles bij elkaar hoopgevend. Samenwerking met de

van en doen verschillende

KNVvL blijft een uitdaging met terug kerende ergernissen,

onderdelen naast elkaar. Er

maar ook dat zal met de tijd opgelost worden. Bedankt

is ook een groep waarbij

dat je mij de kans hebt gegeven om samen met jullie

het vliegen wel de verbindende factor is maar die ook nog

dat te doen wat nodig is om onze mooie sport te blijven

wat willen betekenen om het allemaal te laten gebeuren:

beoefenen. Het ABZ blijft hetzelfde, alleen treden er nieuwe

besturen van een club, onderhoud aan vliegtuigen, rijdend

leden en een voorzitter aan. Elke tijd zijn eigen voorzitter,

materiaal en terreinen. Maar hieruit blijkt niet waarom we

en dat is ook goed.

zweefvliegen zo mooi vinden. Waarom doen we dit allemaal, hele dagen op het veld voor een paar startjes? Het is een

Het belangrijkste blijft: wanneer je weer geland bent en

tijdrovende hobby en in verhouding ben je weinig bezig met

letterlijk weer met beide voeten op de grond staat, dat er

het vliegen zelf. Je kunt beter modelvliegen, thuis lekker

genoeg mensen om je heen zijn die je ervaring willen delen.

knutselen, kopje koffie er bij en als het mooi weer is vliegen,

Sommigen springen daar uit en dat noemen we vriendschap,

je bent veel expliciet met je sport bezig. Andere sporten, zeg

en ook dat is bijzonder aan zweefvliegen: een individuele

voetbal, tennis: je gaat naar de club, doet je spelletje en gaat

sport waar je mensen bij nodig hebt!

verder met de dingen van de dag, honderd procent bezig

Ook namens de andere leden van het Afdelingsbestuur wens

geweest met je sport.

ik iedereen fijne feestdagen en veel vlieggenot in 2018.

Maar waarom willen wij zo nodig de lucht in en dan is het

Jan Förster

nog maar de vraag voor hoe lang? Zou het niet zijn dat een zweefvlieger meer uitdaging verwacht dan het relatief voorspelbare van andere sporten, het nooit maar dan ook nooit zeker weten welke verrassing, welk geschenk je nu

CLUBNIEUWTJES

weer te wachten staat, zelf verantwoordelijk zijn, je eigen

Met ingang van het volgende nummer van Thermiek (te

lot in handen nemen? Je gaat nooit ‘even’ naar boven, je

verschijnen in het voorjaar van 2018) biedt de redactie

bent altijd vol verwachting in welk avontuur je nu weer

aan alle zweefvliegclubs in Nederland de mogelijkheid

belandt, meestal alleen in je gesloten cocon hoef je alleen

om nieuwtjes te plaatsen, al dan niet vergezeld van foto`s

maar naar de mogelijkheden te kijken en die te benutten

of andere illustraties. Denk aan bijzondere prestaties,

om met een nieuw verhaal beneden te komen. Voor even

gedenkwaardige vluchten, jubilerende leden, bijzondere

laat je alles achter je, voor even ben je eigen baas en maak

vieringen zoals de langste dag of een familiedag, een

je je eigen keuzes, ben je zelf verantwoordelijk. Je aardse

aanwinst om trots op te zijn, een mooie winterwerkklus,

leven stopt tijdelijk, het wordt overgenomen door de ruimte,

kortom, alles wat leuk of interessant is om met de rest

het onvoorspelbare, het verwachtingsvolle. Het feit dat je

van zweefvliegend Nederland te delen!

je horizon letterlijk verbreedt, dat bij het stijgen met de warmere lucht om je heen, het aardse steeds kleiner wordt,

Mocht een ingezonden tekst om wat voor reden dan ook

en je letterlijk meer afstand neemt van wat de dagelijkse

aangepast moeten worden (denk aan lengte, taalgebruik,

gang wordt genoemd. De ruimte om je heen wordt begrensd

begrijpelijkheid e.d.), dan zal de redactie contact

door de weersomstandigheden en je eigen kunnen. Het is als

opnemen met de auteur(s), alvorens tot publicatie over

wandelen in de bergen, nog even verder, even kijken achter

te gaan.

die andere bocht, maar de volgende wil ik ook niet missen. De inzendingstermijn voor het komende nummer is NU ingegaan! We hopen op vele reacties!

Thermiek2017 03 v2online  
Thermiek2017 03 v2online  
Advertisement