Page 10

10

THERMIEK 2017 #3

IN ACTIE VOOR ALZHEIMER NEDERLAND

GILZER BENEFIETDAG TEN BATE VAN STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND. “JE MOET ER EEN BEETJE GEK VOOR ZIJN” door Frans Guise Dat is wat organisator Michiel Burgering zei toen ik hem vroeg naar het hoe en

HÉÉL DRUK

waarom van deze dag: “Een markant lid van onze vereniging, GLC Illoustrious,

Zo druk zelfs dat er een stop op de meevlieginschrijvingen

Toon Frishert, is getroffen door deze onomkeerbare slopende hersenziekte.

gezet moest worden. De vluchtduur werd beperkt tot 15

Toen de leden gevraagd werd welk ideëel doel we zouden moeten uitkiezen

minuten: Als je mensen uitnodigt om mee te vliegen moet

voor onze derde benefietdag, was de keuze eenvoudig. Het organiseren was

je het wel waar kunnen maken. Ondanks hier en daar een

dat zeker niet”.

spetter regen was de sfeer erg gezellig en werden de

Doel van de dag was zoveel mogelijk donateurstarts verkopen waarbij de

aanwezigen ook nog verrast door de take-off van een P-51

opbrengst naar de Stichting Alzheimer Nederland zou gaan”.

Mustang en een Spitfire die een show gingen verzorgen op Breda International Airport,beter bekend als Seppe.

ORGANISEREN

Jammer joh: op Gilze stonden we véél dichterbij! Dat ook

Michiel en mede-organisator Ton Adriaansen, ondersteund

de donateurs zich happy voelden, bleek wel uit de vele

door voorzitter Léon Naaikens en de 80! vrijwilligers

enthousiaste reacties en lachende gezichten.

hebben zich wat op de hals gehaald: bellen, schrijven, mailen, praten, overleggen, contact met de KLU en pers leggen, kisten regelen, enzovoort...

SCHITTEREND RESULTAAT Twaalf tweezitters van allerlei clubs en ook privéeigenaren kwamen naar Gilze. Aan vrijwilligers geen gebrek. De tweedehands ’nieuwe’ Van Gelder-lier was met vereende krachten door het ‘Lier-Gekkie-team’ team onder leiding van Peter Mink de voorafgaande maanden operationeel gemaakt en in een staat gebracht die je je niet voor kunt stellen: mooier én ook beter dan een nieuwe (later in een Thermiek meer over deze lier). Michiel Burgering

SOCIAAL WAT IS ALZHEIMER?

Uiteindelijk werden er 212 betalende donateurs

Het is een progressieve vorm van dementie, een ziektebeeld waarbij de

rondgevlogen met voor de Stichting Alzheimer Nederland

geestelijke vermogens ernstig afnemen. Als gevolg hiervan kan iemand

een opbrengst van ¤7.615,57 Zweefvliegers zijn een

dagelijkse handelingen steeds minder goed uitvoeren: eten klaarmaken,

sociaal en maatschappelijk betrokken volkje. Een

aankleden, medicijnen innemen, enz. Patienten leven gemiddeld nog

sportvereniging heeft ook een sociaal-maatschappelijke

acht jaar met deze ziekte. In die tijd nemen de klachten steeds meer toe.

functie. GLC-Illustrious heeft dat weer eens goed laten

Uiteindelijk wordt de patiënt volledig zorgafhankelijk en kan geen contact

zien. Als zweefvliegers leven we in het heden en vertellen

met zijn omgeving meer houden. Alzheimer is na kanker en hart- en

sterke verhalen aan de bar uit het verleden. Maar wat

vaatzieken de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

als je verleden vervaagt en je het heden niet meer kunt ervaren..? Mede daarom werd deze dag georganiseerd...

Thermiek2017 03 v2online  
Thermiek2017 03 v2online  
Advertisement