__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Köksfläktar Enkelt & Elegant

YELLOW

LINE KÖKSFLÄKTAR 2021 ÅTERFÖRSÄLJARKATALOG

Värde: 50:-

sedan 1958


Att välja rätt fläkt VILKEN TYP AV BOSTAD HAR DU?

 Bostad med separat kanal för köket Bostad med centralventilation villa eller värmeåtervinning  Bostad med centralventilation lägenhet HUR SKALL FLÄKTEN MONTERAS? INTEGRERAD I SKÅP?

INTEGRERAD I TAK?

INTEGRERAD I KÖKSBÄNK?

VÄGGMONTERAD?

FRIHÄNGANDE FRÅN TAK?

LAMPMODELL?

HUR BRED SKALL FLÄKTEN VARA?

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

Specialmått

VILKEN FÄRG SKALL FLÄKTEN HA?

Svart

Vit

Rostfri

Specialfärg

KAN DU TÄNKA DIG ATT BLI AV MED MOTORLJUDET I KÖKET?

Ja - Extern motor kan monteras:

På taket

På vind

På yttervägg

Har en endast möjlighet för inbyggd motor

VILL DU HA EN LÖSNING MED KOLFILTER FÖR RECIRKULERING AV LUFTEN?

Ja

Nej

VILL DU HA EN LÖSNING MED INBYGGD MOTOR MED EVAKUERING AV LUFTEN?

Ja

Nej

VILL DU ATT DIN KÖKSFLÄKT SKALL KUNNA STARTA OCH STOPPA AUTOMATISKT NÄR DU ANVÄNDER SPIS ELLER UGN MED HJÄLP AV TOP LINK®?

Ja

Nej

VILL DU ATT DIN KÖKSFLÄKT AUTOMATISKT SER TILL ATT BALANSERA VENTILATION I DIN BOSTAD MED EGET VENTILATIONSAGGREGAT?

Ja

Nej

Priserna i denna katalog är inkl. moms och miljöavgift, gäller till och med 30/4-2022 och ersätter tidigare priser. THERMEX förbehåller sig rätten att göra ändringar vad gäller sortiment och tekniska specifikationer.


THERMEX  YELLOW LINE

3

INNEHÅLL Grön övergång

4-5

Hitta rätt köksfläkt 6-7 "Alla möjligheter"

8-9

KÖKSFLÄKTAR Skåpintegrerade modeller 10-25 Takintegrerade modeller 26-29 Köksbänksintegrerade modeller 30-35 Väggmonterade modeller

36-53

Frihängande modeller

54-59

Lampmodell 61

KÖKSFLÄKTAR » CENTRALVENTILATION Skåpintegrerade modeller

62-71

Väggmonterade modeller

72-73

Winemex - vinskåp

74-83

Wasteminator - avfallskvarnar

84-85

THERMEX Drymex

86-89

Caremex hygienprodukter

90-94

"Alla möjligheter"

95-105

Plasmex®-filter 106-107 Special-Line 108-109 Historiens vingslag

110-111

Slamrar spjället? 113 Tips & goda råd ECO-Design förklaring Externa motorer

114-119 120 122-125

Tillbehör 126-129 Översiktsbilder 130-139 Översiktsbilder, vinskåp

140-141

Översiktsbilder, motorer

142-146


4

THERMEX  YELLOW LINE

MILJÖ

GRÖN ÖVERGÅNG THERMEX siktar mot hållbarhet och arbetar målinriktat mot en grön omställning för att uppfylla FN´s 17 globala mål.

LED BELYSNING I HALLAR Redan 2017 installerade THERMEX LED belysning i den 5000 m2 stora lager- och produktionshallen i Hjørring. Bytet till LED belysning motsvarar en besparing av 47 % på CO2-kontot. THERMEX har också bytt tiil miljövänlig uppvärmning som betyder ytterligare besparingar på 22 %

LED

DC

KÖKSFLÄKTAR MED LÅG ENERGIFÖRBRUKNING På produktsidan så har alla köksfläktar idag energisnål LED belysning och flertalet har också energisnåla DC motorer. Totalt sett hamnar THERMEX i topp på energimärkningsskalan "A".


THERMEX  YELLOW LINE

THERMEX PLASMEX®-FILTER Alla THERMEX köksfläktar kan idag förses med Plasmex filter. Det renar luften till 96,5 % och returnerar den uppvärmda luften istället för att evakuera den. Det håller nere både värmekostnaderna och CO2 utsläppet. VÄRMEÅTERVINNING Många av THERMEX modeller kan idag kopplas ihop med bostadens värmeåtervinning. Detta gör att 95 % av frånluften kan återvinnas till uppvärmning av bostaden. EL-KRETSEN THERMEX är anslutna till El-kretsen vilket gör att när våra köksfläktar en gång har gjort sitt och skall skrotas så görs detta på en avfallsstation som tar hand om produkten och återanvänder material på ett miljövänligt sätt. FÖRPACKNINGS & TIDNINGSINSAMLINGEN Genom att var anslutna till FTI uppfyller THERMEX också sitt producentansvar avseende återvinningen av förpackningsmaterial. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter.

5


6

THERMEX  YELLOW LINE

HITTA RÄTT KÖKSFLÄKT

VILKEN KÖKSFLÄKT PASSAR BÄST TILL DITT KÖK? När du ska välja köksfläkt ska du tänka efter riktigt noga. Du ska fundera på design, storlek, bullernivå, kapacitet, energiförbrukning, vilket behov köksfläkten ska täcka, vad den ska kunna göra och var den ska placeras. Du ska fundera över om köksfläkten ska vara rund, vertikal eller se ut på något

annat sätt, om den ska vara frihängande, väggmonterad eller inbyggd, om motorn ska sitta internt eller externt och om du vill att luften ska sugas ut eller återanvändas. När du har gjort det kan du välja den köksfläkt som passar bäst till ditt kök.

SKÅPINTEGRERAD MODELL

TAKINTEGRERAD MODELL

KÖKBÄNKSINTEGRERAD MODELL

Slim S4 Plus

Passat

Le Mans Yellow

THERMEX erbjuder skåpintegrerade lösningar som en ger en elegant och diskret installation. Om motorn placeras externt ger det goda förutsättningar att utnyttja skåpet till förvaring. (Se sidan 10-25)

De takintegrerade modellerna från THERMEX är helt dolda i taket – och det enda som syns är sugplattan. Denna lösning ger dig perfekt överblick från arbetsplatsen. Manövreras via fjärrkontroll. (Se sidan 26-29)

De köksbänksintegrerade köksfläktarna från THERMEX höjs upp från köksbänken när de aktiveras. Resten av tiden är köksfläkten dold i underskåpet. Denna lösning ger en bra överblick och utsikt över kokzonen. (Se sidan 30-35)


THERMEX  YELLOW LINE

Integro 51 II

VÄGGMONTERAD MODELL

FRIHÄNGANDE MODELL

VINSKÅP

Preston II

Harwich II

Winemex

De väggmonterade modellerna från THERMEX kan monteras fritt på väggen eller mellan överskåpen (Se sidan 36-53)

De frihängande modellerna från THERMEX är perfekta över köksön. Denna typ ger bra sugeffekt och arbetsbelysning. (Se sidan 54-61)

THERMEX serie av vinskåp. Serien innehåller åtta högkvalitets skåp i olika storlekar. (Se sidan 74-83)

7


8

THERMEX  YELLOW LINE

-

”ALLA MÖJLIGHETER” ”Pat. Pending”

THERMEX TOP LINK® MODUL - UGN Används när köksfläkten ska starta och stängas av automatiskt samtidigt som en elektrisk ugn.

INBYGGD MOTOR MED RECIRKULATION Det finns två olika lösningar; traditionellt kolfilter eller det nya högeffektiva Plasmex®-filtret.

”Pat. Pending”

THERMEX TOP LINK® MODUL - SPISHÄLL Används när köksfläkten ska starta och stängas av automatiskt samtidigt som en elektrisk spishäll.

INBYGGD MOTOR

KÖKSFLÄKTAR

Används oftast p.g.a. enkel installation.

”Pat. Pending”

 HERMEX VÄRMEÅTERT VINNINGS-LINK® MODUL VG-LINK - används när du vill spara värme genom att ansluta köksfläkten till bostadens värmeåtervinningssystem.

THERMEX TRIGGER LINK MODUL Används i bostäder med eget separat värmeåtervinningssystem. Möjlighet att öka tilluften i samband med att köksfläkten används.

THERMEX PRO LINK MODUL Här är lösningen på hur du kan balansera luftutbytet i ditt kök om du har ett lågenergihus eller en lägenhet med en ventilationsanläggning.


THERMEX  YELLOW LINE

9

THERMEX VISION ÄR ATT GÖRA VENTILATION ENKELT, SÅ DU KAN GÖRA DET ELEGANT!! THERMEX är en dansk tillverkare av köksfläktar med fokus på att klara de nordiska marknadernas behov. THERMEX har utvecklat konceptet THERMEX Link vilket innebär att de flesta av våra modeller kan anslutas till bostadens övriga ventilationssystem, oavsett om det handlar om mekanisk frånluft i villa eller centralventilation i lägenhet.

Hitta din lösning i THERMEX' breda sortiment!

ALLA MÖJLIGHETER - SE SIDAN 8-9

På vind

På vägg

På tak

Alla modeller som kan användas ihop med "Alla möjligheter" är markerade med ovanstående symbol så att det är lättare att hitta.

EXTERN MOTOR Lägre ljudnivå och bättre prestanda.

”Pat. Pending”

LIGHETER ALLA MÖJ N 8-9 - SE SIDA

» SUPER SILENT UTDRAGBAR

THERMEX CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

15

SKÅPINTEGRER AD MODELL

THERMEX YELLOW LINE

CVL-LINK - används i lägenheter med centralventilation. M DC-M ED OTOR

SUPER SILENT UTDRAG

BAR

SUPER SILENT UTDRAGBAR

Bredd 500 mm 600 mm 600 mm

Färg Vit Vit Vit

Motor

Extrem t tyst

- SKÅPINTEGRERAD MODE LLL Artikelnr.

Med motor Utan motor Med motor

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik

Pris 6 995:4 995:6 995:-

520.19.1251.2 520.19.1261.0 520.19.1261.2

A

A

Energiklass

Pris från 4 995:-

ENERGIKLASS

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Easy Clean Extremt lågt ljud Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 93 Se Top Link® video på www.th ermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 95 

LED-BELYSNING

SOFT TOUCH

EFTERGÅNGSTIMER

PRODUKTSPECIFIKATION

 HERMEX T CENTRALVENTILATIONSLINK® MODUL - VILLA CVV-LINK - används i bostäder med mekanisk frånluft. (Kök & våtutrymmen)

TILLBEHÖR (Se sidan 120)

 HERMEX T PLASMEX® HYBRIDLÖSNING Ingen värmeförlust p.g.a. köksfläkten.

Beskrivning Recirkuleringsfilter 500 mm (set) Recirkuleringsfilter 600 mm (set) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr.

Pris 710:865:460:-

535.19.3750.9 535.19.3760.9 800.70.6160.9

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Luftmängd enligt EN 61591.

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Skåpintegrerad Vitlackerad Bredd 500 eller 600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x1,2 W LED

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

ÖVERSIK TSBILDER OCH mått » Se sidan 124 och fremåt För ytterligare tekniska data och energimär kning hänvisas till www.ther mex.se

LÄS MER » Se sidan 8-9

ER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

METALLFILTER

”Pat. Pending”

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Intern: 230 V 174 m³/t 525 m³/t 38-62 dB(A) Ø150 mm A

Ljudnivå enligt EN 60704

Plasmex®-filter

Recirkulation

”ALLA MÖJLIGHETER” » Se mer sidan 95-105


10 THERMEX  YELLOW LINE

SKÅPINTEGRERADE MODELLER De skåpintegrerade lösningarna kombinerar elegans med bästa möjliga utnyttjande av skåputrymmet. Med det här alternativet kan du fortfarande använda en del av skåputrymmet till förvaring.


THERMEX  YELLOW LINE

11

York III

PRODUKTER

SUPER SILENT AIRGRIP SUPER SILENT GT SUPER SILENT UTDRAGBAR SLIM S4 PLUS

YORK III TURBO K702 II MANCHESTER SMART MANCHESTER INTEGRO 51 II

INTEGRO 51 II PREMIUM TFM 160 - 180 - 190 TFM 460 - 480 TF(M)H 360 INBYGGNAD


SKÅPINTEGRERAD MODELL » SUPER SILENT

12 THERMEX  YELLOW LINE

SUPER SILENT

D

SUPER SILENT - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor 600 mm Vit Med motor 600 mm Rostfri Med motor

Artikelnr. Pris 520.19.1001.2 5 895:520.19.1008.2 6 495:-

ENERGIKLASS

Pris från 5 895:SÄRSKILDA EGENSKAPER 

LED-BELYSNING

SOFT TOUCH

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTERLåg ljudnivå Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad eller rostfri Bredd 600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkuleringsfilter (2 st) Utloppskonverter Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.3000.9 535.21.1420.9 800.70.6160.9

Pris 495,-/st 415,460:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 121 m³/t 444 m³/t 49-67 dB(A) Ø150 mm D

Luftmängd enligt EN 61591 Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


13

SKÅPINTEGRERAD MODELL » AIRGRIP

THERMEX  YELLOW LINE

ME DC-MOD TOR

A

++

Extrem t tyst

AIRGRIP AIRGRIP

PAT. PENDING

A++

- SKÅPINTEGRERAD MODELL

Bredd Färg Motor 600 mm Vit Med motor 600 mm Svart Med motor * Förväntas leveransklar hösten 2021

ENERGIKLASS

Artikelnr. Pris 520.19.3061.2* 7 995:520.19.3062.2 7 995:-

Energi klass

Pris 7 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Futuristisk design Kan monteras under standardskåp så att det linjerar med övrig köksinredning Marknadens mest energieffektiva köksfläkt Effektförbrukning 11 W M ycket god osuppfångning vid låga luftflöden 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

METALLFILTERPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Svartlackerad med mörkt glas Vitlackerad med klart glas Bredd 600 mm 2 hastigheter Aluminiumfilter 1x3 W LED

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkulationsfilter Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.3800.9 800.70.6160.9

ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

Pris 360:460:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 100 m³/t 190 m³/t 46-56 dB(A) Ø150 mm A++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


SKÅPINTEGRERAD MODELL » SUPER SILENT GT

14 THERMEX  YELLOW LINE

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

ME DC-MOD TOR Extrem t tyst

SUPER SILENT GT B

SUPER SILENT GT - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd 600 mm 600 mm 600 mm

Färg Motor Vit Utan motor Vit Med motor Rostfri/Svart Med motor

Artikelnr. 520.19.1101.0 520.19.1101.2 520.19.1108.2

Pris 4 995:6 995:7 795:-

ENERGIKLASS

Pris från 4 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Glastouch panel Extremt tystgående Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® video på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik

GLASTOUCHEFTERGÅNGSTIMER

PRODUKTSPECIFIKATIONER METALLFILTER

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkulationsfilter (2 st) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.3600.9 800.70.6160.9

Pris 245:-/st 460:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

WWW.THERMEX.SE

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

Skåpintegrerad Rostfri med svart front eller vitlackerad Bredd 600 mm 3 hastigheter Dekorativa filter 2x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt FÖR ytterligare YTTERLIGAREtekniska TEKNISKA DATAoch OCHenergimärkning ENERGIMÄRKNING HÄNVISAS För data hänvisas tillTILL www.thermex.se

INTERN MOTOR:

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Med motor: 230 V 184 m³/t 525 m³/t 39-66 dB(A) Ø150 mm B

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


15

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

ME DC-MOD TOR Extrem t tyst

SUPER SILENT UTDRAGBAR SUPER SILENT UTDRAGBAR - SKÅPINTEGRERAD MODELLL Bredd 500 mm 600 mm 600 mm

Färg Motor Vit Med motor Vit Utan motor Vit Med motor

Artikelnr. 520.19.1251.2 520.19.1261.0 520.19.1261.2

Pris 6 995:4 995:6 995:-

A ENERGIKLASS

LED-BELYSNING

SOFT TOUCH

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Artikelnr. 535.19.3750.9 535.19.3760.9 800.70.6160.9

Pris 710:865:460:-

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Extremt tystgående Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® video på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad Bredd 500 eller 600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x1,2 W LED

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Pris från 4 995:

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik

Beskrivning Recirkuleringsfilter 500 mm (set) Recirkuleringsfilter 600 mm (set) Slangsats, Ø160 mm

A

Energi klass

Med motor: 230 V 174 m³/t 525 m³/t 38-62 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

Recirkulation

SKÅPINTEGRERAD MODELL » SUPER SILENT UTDRAGBAR

THERMEX  YELLOW LINE


SKÅPINTEGRERAD MODELL » SLIM S4 PLUS

16 THERMEX  YELLOW LINE

SLIM S4 PLUS

A

SLIM S4 PLUS - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Rostfri/Vit 900 mm Rostfri/Vit

Motor Med motor Med motor

Artikelnr. 520.42.3368.2 520.42.3398.2

Pris 6 995:7 995:-

ENERGIKLASS

SOFT TOUCH

PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

Artikelnr. 535.42.9000.9 800.70.6160.9

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

Utdragbar Dubbla filter Filterrengöringsindikator Periodisk ventilation Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vit med rostfri front Bredd 600 eller 900 mm 3 + boost Dekorativa stålfilter 2x1,2 W LED

METALLFILTER

Beskrivning KF56 recirkuleringsfilter (2 st) Slangsats, Ø160 mm

INTERN MOTOR:

SÄRSKILDA EGENSKAPER 

LED-BELYSNING

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

Pris från 6 995:-

Pris 480:-/st 460:-

TEKNISKA DATA FILTERVAKT

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 302 m³/t 587 m³/t 700 m³/t (68 dB(A)) 49-63 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


17

SKÅPINTEGRERAD MODELL » YORK III

THERMEX  YELLOW LINE

SNABB OCH ENKEL KLICKMONTERING

YORK III D

YORK III - SKÅPINTEGRERAD Bredd 500 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Färg Motor Vit Lux Vit Standard Vit Lux Svart Standard

Artikelnr. 520.42.3611.2 520.42.3401.2 520.42.3411.2 520.42.3402.2

Pris 1 945:1 695:1 945:1 695:-

YORK III (GRÅ MED ROSTFRI FRONT) SKÅPINTEGRERAD 600 mm 600 mm

Grå/Rostfri Grå/Rostfri

Standard Lux

520.42.3408.2 520.42.3418.2

1 695:1 945:-

ENERGIKLASS

Pris från 1 695:SÄRSKILDA EGENSKAPER

 tdragbar modell med dubbla filter U Monteringsbeslag medföljer Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad med vit front Svartlackerad med svart front Grålackerad med rostfri front Bredd 500 eller 600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x2,8 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA

ROSTFRI FRONT

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning KF59 recirkuleringsfilter (set) Slangsats, Ø125 mm

Artikelnr. 535.42.9100.9 800.70.6127.9

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt

Pris 415:385:-

MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Standard: Lux: 230 V 230 V 242 m3/t 149 m3/t 390 m3/t 273 m3/t 47-61 dB(A) 47-66 dB(A) Ø120 mm Ø120 mm D D

Luftmängd enligt EN 61591 Ljudnivå enligt EN 60704

För data hänvisas tillTILL www.thermex.se FÖR ytterligare YTTERLIGAREtekniska TEKNISKA DATAoch OCHenergimärkning ENERGIMÄRKNING HÄNVISAS WWW.THERMEX.SE INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


SKÅPINTEGRERAD MODELL » TURBO K702 II

18 THERMEX  YELLOW LINE

TURBO K702 II D

TURBO K702 II - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor 600 mm Vit Med motor

Artikelnr. 520.42.5030.2

Pris 3 845:-

ENERGIKLASS

Pris 3 845:SÄRSKILDA EGENSKAPER 

METALLFILTERLevereras med inbyggd motor Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad Bredd 600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x2,8 W LED

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning KF56 recirkulationsfilter Slangsats, Ø125 mm

Artikelnr. 535.42.9000.9 800.70.6127.9

Pris 480:385:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 131 m³/t 231 m³/t 49-62 dB(A) Ø125 mm D

Luftmängd enligt EN 61591 Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


MANCHESTER SMART MANCHESTER SMART - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor 600 mm Vit Med motor

Artikelnr. 520.23.2061.2

Pris 3 395:-

C ENERGIKLASS

Pris 3 395:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Modern design Betjänas via vridreglage Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

METALLFILTERPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

Skåpintegrerad Vitlackerad Bredd 600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x3 W LED

TEKNISKA DATA

Beskrivning Recirkulationsfilter Slangsats, Ø125 mm

Artikelnr. 535.23.0585.9 800.70.6127.9

Pris 510:385:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 102 m³/t 173 m³/t 56-65 dB(A) Ø120 mm C

Luftmängd enligt EN 61591 Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

19

SKÅPINTEGRERAD MODELL » MANCHESTER SMART

THERMEX  YELLOW LINE


SKÅPINTEGRERAD MODELL » MANCHESTER

20 THERMEX  YELLOW LINE

MANCHESTER B C

MANCHESTER - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm 700 mm

Färg Motor Vit Standard Vit Lux Vit Standard Vit Lux Vit Standard

Artikelnr. 520.42.5001.2 520.42.5002.2 520.42.5011.2 520.42.5012.2 520.42.5021.2

Pris 2 095:2 495:2 095:2 495:2 645:-

ENERGIKLASS

Pris från 2 095:SÄRSKILDA EGENSKAPER 

LED-BELYSNING

METALLFILTER

Vitlackerad Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad Bredd 500, 600 eller 700 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 1x2,8 W LED

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning KF56 recirkuleringsfilter Slangsats, Ø125 mm

Artikelnr. 535.42.9000.9 800.70.6127.9

Pris 480:385:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Standard: Lux: 230 V 230 V 131 m³ 163 m³ 231 m³ 335 m³ 49-62 dB(A) 53-69 dB(A) Ø125 mm Ø125 mm D C

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


NYHET

8 00 mm

INTEGRO 51 II A

INTEGRO 51 II - SKÅPINTEGRERAD MODELLL Bredd Färg 600 mm 800 mm 900 mm

Rostfri Rostfri Rostfri

Motor Med motor Med motor Med motor

Artikelnr. Pris 513.21.1068.2 513.21.1088.2 513.21.1098.2

8 495:8 695:9 195:-

ENERGIKLASS

Pris från 8 495:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Justerbar glasfront Monteras i stället för skåpets botten Passar i alla standardskåp Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

SOFT TOUCHPRODUKTSPECIFIKATIONER EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.21.8400.9 585:800.70.6160.9 460:-

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Rostfri Bredd 600, 800 eller 900 mm 3 + BOOST Dekorativa filter 2x1,5 W

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 278 m3/t 602 m3/t 700 m3/t (70 dB(A)) 52-69 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

21

SKÅPINTEGRERAD MODELL » INTEGRO 51 II

THERMEX  YELLOW LINE


SKÅPINTEGRERAD MODELL » INTEGRO 51 II PREMIUM

22 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

2021

ME DC-MOD TOR

A

+

Extrem t tyst

INTEGRO 51 II PREMIUM INTEGRO 51 II PREMIUM - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg

Motor

Artikelnr. Pris

600 mm 900 mm

Med motor Med motor

513.21.2068.2 513.21.2098.2

Rostfri Rostfri

A+ ENERGIKLASS

12 795:13 845:-

Energi klass

Pris från 12 795:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Justerbar glasfront Monteras i stället för skåpets botten Passar i alla standardskåp Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

SOFT TOUCHPRODUKTSPECIFIKATIONER EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.21.8400.9 585:800.70.6160.9 460:-

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Rostfri Bredd 600 eller 900 mm 3 + BOOST Dekorativa filter 1 x 6 W LED

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 192 m3/t 418 m3/t 41-55 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt

För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


TFM 160 - 180 - 190 D

TFM - INBYGGNAD Beskrivning TFM 160 TFM 180 TFM 190

Färg Rostfri Rostfri Rostfri

Motor Med motor Med motor Med motor

Artikelnr. 513.05.2268.2 513.05.2288.2 513.05.2298.2

Pris 7 395:8 195:8 195:-

ENERGIKLASS

Pris från 7 395:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Monteras i överskåp Tre olika storlekar Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNINGSOFT TOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: EFTERGÅNGSTIMER MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: METALLFILTER FILTER: BELYSNING:

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.05.6200.9 800.70.6160.9

Pris 940:460:-

Skåpintegrerad Rostfri Bredd 600, 800 eller 900 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 1x3,8 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 220 m3/t 490 m3/t 40-64 dB(A) Ø150 mm D

Luftmängd enligt EN 61591 Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

23

INBYGGNAD » TFM 160 - 180 - 190

THERMEX  YELLOW LINE


INBYGGNAD » T TFM 460 -480

24 THERMEX  YELLOW LINE

TFM 460 - 480 A+

TFM 460 - 480 - INBYGGNAD Beskrivning TFM 460 TFM 480

Färg Rostfri Rostfri

Motor Med motor Med motor

Artikelnr. 513.41.1068.2 513.41.1088.2

Pris 8 945:9 645:-

ENERGIKLASS

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Artikelnr. 535.41.0400.9 800.70.6160.9

Pris 740:460:-

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Monteras i överskåp Effektiv och tyst motor Kantsug Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Slangsats, Ø160 mm

Pris från 8 945:-

SOFT TOUCHPRODUKTSPECIFIKATIONER KANTSUG

PERIODISK UTSUGNING

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Rostfri Bredd 600 eller 800 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1 W LED (3000 K)

EFTERGÅNGSTIMER

TEKNISKA DATA METALLFILTER

FILTERVAKT

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 332 m3/t 611 m3/t 740 m³/t (69 dB(A)) 52-57 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


25

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

TF(M)H 360 A

TF(M)H 360 INBYGGNAD Beskrivning TFH 360 TFMH 360

Färg Rostfri Rostfri

Motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 513.19.5158.3 513.19.5158.2

Pris 15 695:17 695:-

Pris från 15 695:SÄRSKILDA EGENSKAPER

ENERGIKLASS

Rostfri Dekorativa filter Möjlighet att flytta kontrollpanelen Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

LED-BELYSNING

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik DIMMER

SOFT TOUCH

PRODUKT SPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkulationsfilter TFMH 360 (2 st) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.3100.9 800.70.6160.9

Pris 495:-/st 460:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

Skåpintegrerad Rostfri Bredd 600 mm 4 hastigheter Dekorativa filter 2x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA

METALLFILTER

FILTERVAKT

INTERN MOTOR:

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Med motor: 230 V 117 m³/t 312 m³/t 40-61 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

Recirkulation

INBYGGNAD » TF(M)H 360

THERMEX  YELLOW LINE


26 THERMEX  YELLOW LINE

TAKINTEGRERADE MODELLER De takintegrerade modellerna från THERMEX är helt dolda under taket och det enda som syns är sugplattan. Denna lösning ger dig perfekt överblick över kokzonen och rummet. Newcastle Medio

PRODUKTER

PASSAT NEWCASTLE MAXI NEWCASTLE MEDIO


27

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

EASY-FIT

PASSAT

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I NEDSÄNKT TAK Extern motor Se videopresentation

Flyttbar motor Se videopresentation

A

PASSAT - TAKINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor 1200 mm Vit Utan motor 1200 mm Vit Med motor

Artikelnr. Pris 423.19.6161.3 28 995:423.19.6161.2 30 995:-

ENERGIKLASS

Flyttbar motor och vändbart utsug Elegant glaslucka Easy-fit motor, kan monteras nerifrån av en person - se skiss Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) Se video på www.thermex.se 

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Artikelnr. 535.19.2000.9 500.00.3030.0 500.00.3040.0 500.19.1001.9 800.70.6160.9

SÄRSKILDA EGENSKAPER 

FJÄRRKONTROLL

Beskrivning Recirkulationsfilter (2 st) Baldakin, vit, låg (H:155 mm) Baldakin, vit, hög (H:255 mm) Vajerupphängd inbyggnadsram, vit Slangsats, Ø160 mm

Pris från 28 995:-

Pris 495:-/st 5 160:5 160:2 540:460:-

LED-BELYSNING

DIMMER

PRODUKTSPECIFIKATIONER KANTSUG

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Takintegrerad Vitlackerad med vitt glas Bredd 1200 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 3x3 W LED (2700 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Flyttbar motor i fläkkåpa/ på vind

LÄS MER » Se sidan 8-9

Med motor: 230 V 234 m3/t 636 m3/t 50-65 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

Vändbart utsug

Recirkulation

TAKINTEGRERAD MODELL » PASSAT

THERMEX  YELLOW LINE


TAKINTEGRERAD MODELL » NEWCASTLE MAXI

28 THERMEX  YELLOW LINE

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

NEWCASTLE MAXI Se videopresentation

D

NEWCASTLE MAXI - TAKINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor 1200 mm Vit Utan motor 1200 mm Vit Med motor

ENERGIKLASS

Artikelnr. Pris 423.19.2161.0 17 995:423.19.2161.2 19 995:-

Pris från 17 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Levereras med fjärrkontroll Elegant plåt med runda LED-spot Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® videopå www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) Se video på www.thermex.se 

FJÄRRKONTROLL

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik LED-BELYSNINGDIMMER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkulationsfilter (2 st) Baldakin, vit, hög (H:255 mm) Vajerupphängd inbyggnadsram, vit Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.2000.9 500.00.3040.0 500.19.1001.9 800.70.6160.9

Pris 495:-/st 5 160:2 540:460:-

KANTSUG

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Takintegrerad Vitlackerad Bredd 1200 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 4x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

Med motor: 230 V 241 m³/t 481 m³/t 49-63 dB(A) Horisontellt eller vertikalt utblås D

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

Recirkulation


29

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

FOTO

NEWCASTLE MEDIO Se videopresentation

Bredd 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Färg Motor Vit Utan motor Vit Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor

Pris från 14 495:-

D

NEWCASTLE MEDIO - TAKINTEGRERAD MODELL

SÄRSKILDA EGENSKAPER

ENERGIKLASS

Artikelnr. Pris 423.19.2151.0 14 495:423.19.2151.2 16 495:423.19.2158.0 14 495:423.19.2158.2 16 495:-

FJÄRRKONTROLL

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik

LED-BELYSNING

DIMMER

Beskrivning Recirkulationsfilter (2 st) Baldakin, vit, recirkulering (höjd 255 mm) Baldakin, vit, hög (höjd 255 mm) Vajerupphängd inbyggnadsram, vit Vajerupphängd inbyggnadsram, rostfri Newcastle Medio skåpfäste Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.3000.9 500.00.3070.0 500.30.3020.0 500.19.2001.9 500.19.2008.9 500.30.3010.2 800.70.6160.9

Pris 495:-/st 5 160:5 160:2 540:2 540:2 225:460:-

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

KANTSUG

METALLFILTER

LÄS MER » Se sidan 8-9

Takintegrerad Vitlackerad eller rostfri Bredd 900 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 4x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA Med motor: SPÄNNING: 230 V LUFTMÄNGD MIN.: 207 m³/t LUFTMÄNGD MAX.: 452 m³/t LJUDEFFEKT: 49-67 dB(A) KANALANSLUTNING: Horisontellt eller vertikalt utblås ENERGIKLASS: D

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

Motor monterad i köksfläktPRODUKTSPECIFIKATIONER

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

INTERN MOTOR:

Levereras med fjärrkontroll Elegant plåt med runda LED-spot Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) Se video på www.thermex.se 

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

Recirkulation

TAKINTEGRERAD MODELL » NEWCASTLE MEDIO

THERMEX  YELLOW LINE


30 THERMEX  YELLOW LINE

KÖKSBÄNKSINTEGRERADE MODELLER

De köksbänksintegrerade lösningarna från THERMEX ger ett stilrent uttryck i ditt nya kök. Det finns flera möjligheter till en integrerad lösning. Det finns modeller där fläkten är integrerad i spishällen och det finns modeller där fläkten höjs upp från köksbänken när den används. Bägge lösningarna ger en bra överblick och utsikt över kokzonen.

Le Mans I

PRODUKTER

TRENT LE MANS YELLOW LE MANS I


31

THERMEX PLASMEX®-FILTER I KAN MONTERAS I SOCKEL Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Värmeåtervinning utan lukt

THERMEX PLASMEX®-FILTER II KAN MONTERAS I SOCKEL Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Värmeåtervinning utan lukt

TRENT A ENERGIKLASS

Pris från 18 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

 öksfläkten är diskret dold i köksbänken K och höjs upp när den aktiveras Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER FRONTSUG

TRENT - KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor 580 mm Rostfri/Svart Med motor 880 mm Rostfri/Svart Med motor

Artikelnr. Pris 525.21.1062.2 18 995:525.21.1002.2 23 695:-

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

Beskrivning Recirkulationsfilter, 580 mm Recirkulationsfilter, 880 mm Plasmex® I kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.21.8260.9 535.21.8200.9 536.99.1800.9 536.99.1801.9 800.70.6160.9

Pris 895:885:14 795:23 695:460:-

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Köksbänksintegrerad Rostfri med svart glas Bredd 580 eller 880 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 2x1 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 258 m³/t 605 m³/t 52-74 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Plasmex®-filter

Recirkulation

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » TRENT

THERMEX  YELLOW LINE


32 THERMEX  YELLOW LINE

LE MANS YELLOW Se videopresentation

ELEGANT KÖKSFLÄKT MED INDUKTIONSHÄLL Elegant köksfläkt med induktionshäll och möjlighet till Plasmex-filter (förväntad livslängd upp till 10 år) som renar luften 96,5 %.


A+ ENERGIKLASS

33

Pris 20 895:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Fläkten är integrerad i spishällen Boost funktion på hällen Kokzoner kan sammankopplas för större kokzoner Induktionshäll 2 st zoner på 1500 W, boost till 1800 W 2 st zoner på 1800 W, boost till 2000 W 

GLASTOUCH

METALLFILTERPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER:

Köksbänksintegrerad Rostfri/Svart glas Bredd 800 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

2x230 V (400 V) 281 m³/t 550 m³/t 40-60 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

THERMEX PLASMEX®-FILTER I KAN MONTERAS I SOCKEL Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

THERMEX PLASMEX®-FILTER II KAN MONTERAS I SOCKEL

Kan monteras med anslutning till imkanal

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Värmeåtervinning utan lukt

Värmeåtervinning utan lukt

LE MANS YELLOW KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor 800 mm Rostfri/Svart Med motor

Artikelnr. Pris 525.21.2002.2 20 895:-

Kan monteras med anslutning till imkanal

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkuleringsfilter Plasmex® I kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Kit - böj och galler

Artikelnr. 535.19.3500.9 536.99.1800.9 536.99.1801.9 830.05.1015.9

Pris 1 140:14 795:23 695:3 725:-

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Plasmex®-filter

Recirkulation

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » LE MANS YELLOW

THERMEX  YELLOW LINE


KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » LE MANS I

34 THERMEX  YELLOW LINE

THERMEX PLASMEX®-FILTER I KAN MONTERAS I SOCKEL

LE MANS I

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

ELEGANT KÖKSFLÄKT MED INDUKTIONSHÄLL

Kan Kan planforsænkes planförsänkas til bordpladen i bänkskivan

Kan monteras med anslutning till imkanal Sockelmotor

Värmeåtervinning utan lukt

Elegant köksfläkt med induktionshäll, planförsänkt luftspalt och fyra zoner med bridgefunktion på höger sida. Möjlighet till Plasmex-filter (förväntad livslängd upp till 10 år) som renar luften 96,5 %.


35

THERMEX PLASMEX®-FILTER II KAN MONTERAS I SOCKEL

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Kan Kan planforsænkes planförsänkas til bordpladen i bänkskivan

Kan monteras med anslutning till imkanal Sockelmotor

Pris 36 975:-

A

SÄRSKILDA EGENSKAPER EMHÆTTE

ENERGIKLASS

Fläkten är integrerad i spishällen Softtouch öppning av luftspalter Kanalsystem kan placeras i bakkant av skåpet 

GLASTOUCH

Värmeåtervinning utan lukt

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER:

Köksbänksintegrerad Svart glas Bredd 860 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter

EFTERGÅNGSTIMER

TEKNISKA DATA - KÖKSFLÄKT METALLFILTER

FILTERVAKT

"Filtervakt"

SOFT TOUCH ÖPPNING AV LUFTSPALTER KAN ÖPPNAS INDIVIDUELLT FÖR KONCENTRATION AV LUFTEN PLANFÖRSÄNKT I SPISHÄLLEN

SÄRSKILDA EGENSKAPER INDUKTION okzoner på höger sida kan sammankopplas K för större kokzon Kan planförsänkas i bänkskivan 9-stegs värmekontroll 

Motor Artikelnr. Med motor 525.05.1001.2

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

230 V 266 m³/t 620 m³/t 711 m³/t (69 dB(A)) 51-68 dB(A) 230x90 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TEKNISKA DATA - SPISHÄLL ANTAL KOKZONER: VÄNSTER TOPP: VÄNSTER BOTTEN: HÖGER TOPP: HÖGER BOTTEN:

4 Ø200 mm, 2300 W (Boost: 3000 W) Ø160 mm, 1400 W 190x200 mm, 1600 W (Boost: 1850 W) 190x200 mm, 2100 W (Boost: 3000 W)

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

LE MANS I KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 860 mm Svart

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Pris 36 975:-

Beskrivning Recirkuleringskit (startkit) Long Life recirkuleringsfilter (refill) Plasmex® I kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Kit - böj och galler

Artikelnr. 535.05.1100.9 535.05.1101.9 536.99.1800.9 536.99.1801.9 830.05.1015.9

Pris 5 385:1 195:14 795:23 695:3 725:-

TILLVAL: Plasmex®-filter

Recirkulation

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » LE MANS I

THERMEX  YELLOW LINE


36 THERMEX  YELLOW LINE

VÄGGMONTERADE MODELLER De väggmonterade modellerna från THERMEX kan monteras fritt på väggen eller mellan överskåpen. De snedställda modellerna ger användaren en bra överblick över kokzonen.


THERMEX  YELLOW LINE

London II

PRODUKTER

DECOR 787 CAMINO ECO II DECOR 942 HARWICH II DERBY

READING CAMBRIDGE II LONDON II PRESTON II MINI PRESTON II

VERTICAL AUTOMATIC CORBY ASTON SEMI INDUSTRI

37


38 THERMEX  YELLOW LINE

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

DECOR 787

TRADITIONELL KLASSISK DESIGN DECOR 787 är en klassik modell i pyramidformad design. Stora filterytor ger en effektiv osupptagning. Modellen är också utrustad med energisnål LED-belysning.


DECOR 787 - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Färg Motor Vit Utan motor Vit Med motor Svart Utan motor Svart Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor Vit Utan motor Vit Med motor Svart Utan motor Svart Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor Vit Utan motor Vit Med motor Svart Utan motor Svart Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor

Artikelnr. 527.41.7861.0 527.41.7861.2 527.41.7862.0 527.41.7862.2 527.41.7868.0 527.41.7868.2 527.41.7871.0 527.41.7871.2 527.41.7872.0 527.41.7872.2 527.41.7878.0 527.41.7878.2 527.41.7891.0 527.41.7891.2 527.41.7892.0 527.41.7892.2 527.41.7898.0 527.41.7898.2

A+

Pris 5 145:7 145:5 145:7 145:5 495:7 495:5 495:7 495:5 495:7 495:5 995:7 995:5 995:7 995:5 995:7 995:6 295:8 295:-

ENERGIKLASS

Beskrivning Recirkuleringsfilter Specialskorsten, vit, L:2x1000 mm Specialskorsten, svart, L:2x1000 mm Specialskorsten, rostfri, L:2x1000 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

Pris från 5 145:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Klassisk fläktkåpa i rostfritt, vitt eller svart utförande Soft touch Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

SOFT TOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

MODELL: Väggmonterad MATERIAL: Rostfri, vit- eller svartlackerad MÅTT: Bredd 600, 700 eller 900 mm HASTIGHETER: 3 + BOOST FILTER: Aluminiumfilter BELYSNING: 2x1,3 W LED (3000 K) TEKNISKA DATA

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

39

FILTERVAKT

Artikelnr. Pris 535.41.0500.9 445:537.41.1001.9 1 325:537.41.1002.9 1 325:537.41.1008.9 3 385:537.99.0008.9 2 695:800.70.6160.9 460:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Med motor: 230 V 332 m3/t 605 m3/t 724 m3/t (68 dB(A)) 48-60 dB(A) Ø150 A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

VÄGGMONTERAD MODELL » DECOR 787

THERMEX  YELLOW LINE


VÄGGMONTERAD MODELL » CAMINO ECO II

40 THERMEX  YELLOW LINE

CAMINO ECO II D

CAMINO ECO II - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg Motor 500 mm Rostfri Med motor 600 mm Rostfri Med motor

Artikelnr. 527.42.9258.2 527.42.9268.2

Pris 3 245:3 245:-

ENERGIKLASS

Pris 3 245:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Rostfritt utförande Motor med dubbelt turbinhjul Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

SOFT TOUCHMETALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri Bredd 500 eller 600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x2,8 W LED

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning KF59 recirkulationsfilter (set) Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.42.9100.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

Pris 415:2 695:460:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 161 m³/t 436 m³/t 41-66 dB(A) Ø150 mm D

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


41

DECOR 942 DECOR 942 - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd 600 mm 600 mm 700 mm 700 mm

Färg Motor Vit Med motor Rostfri Med motor Vit Med motor Rostfri Med motor

Artikelnr. 527.41.3161.2 527.41.3168.2 527.41.3171.2 527.41.3178.2

Pris 5 045:5 545:5 545:6 145:-

B D ENERGIKLASS

LED-BELYSNING

METALLFILTER

Beskrivning Recirkuleringsfilter (2 st) Specialskorsten, vit, L:2x1000 mm Specialskorsten, rostfri, L:2x1000 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.41.0900.9 537.41.2001.9 537.41.2008.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

Pris 480:1 325:3 385:2 695:460:-

SÄRSKILDA EGENSKAPER

 lassisk fläktkåpa i vitt eller rostfritt K utförande Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

TRYCKKNAPP

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

Pris från 5 045:-

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: Väggmonterad MATERIAL: Vitlackerad eller rostfri MÅTT: Bredd 600 eller 700 mm HASTIGHETER: 3 hastigheter FILTER: Aluminiumfilter BELYSNING: 2x1,3 W LED (3000 K) TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 v 256 m3/t 462 m3/t 49-61 dB(A) Ø150 D

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

VÄGGMONTERAD MODELL » DECOR 942

THERMEX  YELLOW LINE


VÄGGMONTERAD MODELL » HARWICH II

42 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

N y variant

ALLA M ÖJLIG - SE SID HETER AN 8-9

HARWICH II A++

HARWICH II - VÄGGMONTERAD Bredd 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1200 mm

Färg Motor Svart Utan motor Svart Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor Svart Utan motor Svart Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor Svart Utan motor Svart Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor Rostfri Med motor

Artikelnr. 527.23.3062.0 527.23.3062.2 527.23.3068.0 527.23.3068.2 527.23.3072.0 527.23.3072.2 527.23.3078.0 527.23.3078.2 527.23.3092.0 527.23.3092.2 527.23.3098.0 527.23.3098.2 527.23.3028.2

ENERGIKLASS

Pris 7 995:9 995:7 995:9 995:8 995:10 995:8 995:10 995:9 995:11 995:9 995:11 995:16 645:-

Pris från 7 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Glastouch panel öjlighet att köpa till Top Link® Modul M för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® animation på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik

FILTERVAKT

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Svartlackerad eller rostfri Bredd 600, 700, 900 eller 1200 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA

Beskrivning Recirkuleringsfilter (set) Dekorativa filter Specialskorsten, svart, L:2x1000 mm Specialskorsten, rostfri, L:2x1000 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.23.0545.9 536.23.1000.9 537.23.1144.9 537.23.1146.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

MODELL: 600-700 mm 900 mm Med motor: Med motor: SPÄNNING: 230 V LUFTMÄNGD MIN.: 205 m³/t 230 m³/t LUFTMÄNGD MAX.: 505 m³/t 515 m³/t LUFTMÄNGD V/BOOST.: 705 m³ (68 db(A)) 725 m³ (68 db(A)) LJUDEFFEKT: 46-63 dB(A) 46-63 dB(A) KANALANSLUTNING: Ø150 mm ENERGIKLASS: A++ Tekniska data för 1200 mm se www.thermex.se

Pris 1 215:740:-/st 3 385:3 385:2 695:460:-

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul II

Top Link® Modul II

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


43

DERBY A

DERBY - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd 600 mm 700 mm 900 mm

Färg Motor Rostfri/glas Med motor Rostfri/glas Med motor Rostfri/glas Med motor

Artikelnr. 545.21.2068.2 545.21.2078.2 545.21.2098.2

Pris 6 995:6 995:6 995:-

ENERGIKLASS

LED-BELYSNING

METALLFILTER

Beskrivning Recirkuleringsfilter Derby 600/700 mm Recirkuleringsfilter Derby 900 mm (set) Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Specialskorsten, rostfri, L:2x1000 mm Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.21.6300.9 535.21.6200.9 537.99.0008.9 537.21.1009.9 800.70.6160.9

Pris 480:895:2 695:3 385:460:-

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Rostfri med glasskärm Glastouch panel Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

GLASTOUCH

TILLBEHÖR (Se sidan 118)

Pris 6 995:-PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri/glas Bredd 600, 700 eller 900 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3150 K)

TEKNISKA DATA MODELL: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

600-700 mm: 900 mm: 230 V 230 V 398 m³/t 405 m³/t 623 m³/t 636 m³/t 41-66 dB(A) 43-65 dB(A) Ø150 mm Ø150 mm A A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

VÄGGMONTERAD MODELL »DERBY

THERMEX  YELLOW LINE


VÄGGMONTERAD MODELL » READING

44 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

8 00 mm

READING B C

READING - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg Motor 600 mm Svart Med motor 800 mm Svart Med motor

Artikelnr. 540.23.1368.2 540.23.1388.2

Pris 6 795:7 545:-

ENERGIKLASS

TRYCKKNAPP

FRONTSUG

METALLFILTER

Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø125 mm

Artikelnr. 535.23.0560.9 537.99.0008.9 800.70.6127.9

Pris 615:2 695:385:-

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Modern design Enkel betjäning Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

Pris från 6 795:-PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Svartlackerad med svart glas Bredd 600 eller 800 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x2 W LED

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 232 m³/t 385 m³/t 55-67 dB(A) Ø125 mm C

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


45

CAMBRIDGE II A+

CAMBRIDGE II - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg Motor 600 mm Rostfri/Svart Med motor 900 mm Rostfri/Svart Med motor

Artikelnr. 540.21.5462.2 540.21.5492.2

Pris 6 895:7 695:-

ENERGIKLASS

Pris från 6 895:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Rostfri med svart glas Glastouch panel Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNINGGLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

FRONTSUG

Beskrivning Recirkuleringsfilter Cambridge II (set) Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.21.8300.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

Pris 495:2 695:460:-

EFTERGÅNGSTIMER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri med svart glas Bredd 600 eller 900 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x3 W LED (3000 K)

METALLFILTER

TEKNISKA DATA MODELL: 600 mm 900 mm SPÄNNING: 230 V 230 V LUFTMÄNGD MIN.: 166 m³/t 184 m³/t LUFTMÄNGD MAX.: 448 m³/t 512 m³/t LJUDEFFEKT: 41-63 dB(A) 41-62 dB(A) KANALANSLUTNING: Ø150 mm Ø150 mm ENERGIKLASS: A+ A+ Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt

För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Vändbart utsug

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

VÄGGMONTERAD MODELL » CAMBRIDGE II

THERMEX  YELLOW LINE


VÄGGMONTERAD MODELL » LONDON II

46 THERMEX  YELLOW LINE

LONDON II A

LONDON II - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg Motor 760 mm Rostfri/Svart Med motor

Artikelnr. Pris 540.41.2478.2 13 995:-

ENERGIKLASS

GLASTOUCH

FRONTSUG

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Artikelnr. 535.42.9000.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

Pris 480:-/st 2 695:460:-

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Användarvänlig touchpanel Välvd front Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

Beskrivning KF56 recirkuleringsfilter (2 st) Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Pris 13 995:-

BOTTENSUG

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

FILTERVAKTPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri med svart glas Bredd 760 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 302 m3/t 591 m3/t 719 m3/t (63dB(A)) 44-58 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


47

VÄGGMONTERAD MODELL » PRESTON II

THERMEX  YELLOW LINE

PRESTON II A

PRESTON II - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Rostfri/Svart 900 mm Rostfri/Svart

Motor Med motor Med motor

A

Artikelnr. ENERGIKLASSE 540.23.2068.2 540.23.2098.2

Pris 15 495:16 495:-

ENERGIKLASS

LED-BELYSNING

GLASTOUCH GLAS TOUCH

FRONTSUG FRONTSUG

Beskrivning Artikelnr. BUNDSUG Recirkuleringsfilter Preston II, 600 mm 535.23.0570.9 Recirkuleringsfilter Preston II, 900 mm (2 st) 535.23.0575.9 Ljudisolering, 600 mm 536.99.1700.9 EFTERSUG Ljudisolering, 900 mm 536.99.1701.9 Specialskorsten, L:2x980 mm * 537.23.1019.9 Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning 537.99.0008.9 METALFILTER Slangsats, Ø160 mm 800.70.6160.9 * Passar ihop med nedersta del av standardskorsten (480+980)

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

Pris 445:445:-/st 5 610:5 610:3 385:2 695:460:-

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Luckan kan öppnas för optimal evakuering Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® animation på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED LYS

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

Pris från 15 495:-

BOTTENSUG

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTERPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri med svart glas Bredd 600 eller 900 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x3 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA MODELL: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

600 mm 900 mm 230 V 230 V 312 m³/t 327 m³/t 560 m³/t 543 m³/t 787 m³/t (69dB(A)) 788 m³/t (69dB(A)) 53-64 dB(A) 51-61 dB(A) Ø150 mm Ø150 mm A A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul II

Top Link® Modul II

Plasmex®-filter

Vändbart utsug

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


THERMEX » VOICELINK

48 THERMEX  YELLOW LINE

Thermex VoiceLink gör din Thermex köksfläkt helt unik Styr din Thermex köksfläkt genom att enbart använda rösten - det gäller både för fläktens olika hastigheter och belysning. På så sätt får du frihet att använda dina händer till andra saker i köket.

Hej Google – starta köksfläkten

Med hjälp av Google Assistant blir din vardag enklare när du skall betjäna din Thermex köksfläkt. T.ex. när alla har satt sig till bords och är redo att äta men du har glömt att stänga av köksfläkten. Ett enkelt kommando räcker: ”Hej Google, stäng av köksfläkten”. Varsågoda :) Se videopresentation

Thermex VoiceLink

Använd Google Assistant tillsammans med varje enhet. Röststyr din Thermex köksfläkt med hjälp av en telefon eller andra enheter med Goggle Assistant.

Thermex Remote App, enkel och användarvänlig Enkel och användarvänlig App till din smartphone eller tablet.

• Fjärrstyrning av köksfläkten på ett enkelt och överskådligt sätt • Information om köksfläktens filterstatus • Anslutning till WiFi och aktivering av röststyrning Du hittar Thermex Appen i både Google Play och App Store. Thermex Appen är gratis.

Enkel uppkoppling Välj ditt lokala nätverk (WiFi), slå in din kod och du har därmed anslutit Thermex App med din köksfläkt. Aktivera därefter Google Assistant genom att logga in på Google. Så enkelt är det att få din Thermex köksfläkt att ingå i ditt smarta hem.

Användarvänlig betjäning Alla köksfläktens inställningar och funktioner kan användas på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Filterkontroll Följ och kontrollera när köksfläktens filter behöver rengöras.

Fjärrkontroll som tål att visas Fjärrkontrollen är i en elegant, rund design med magnet på baksidan. Det gör det enkelt att hitta rätt placering för fjärrkontrollen som har följande funktioner:

• Starta/Stänga av köksfläkten • Välja hastighet • Ställa in ljusstyrka • Eftergångstimer • Ändra färg på dekorationsbelysning Fjärrkontrollen kräver 2 x AA batterier.

Eftergångstimer

ON/OFF

Fläkthastighet

Dekorationsbelysning


NYHET

49

N y motor VoiceLink

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 ID S - SE

ME DC-MOD TOR

A

+++

MINI PRESTON II

Extrem t tyst

3000-6500 KELVIN

Thermex VoiceLink

A+++

MINI PRESTON II - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm

Färg Motor Svart Utan motor Svart Med motor Svart Utan motor Svart Med motor

Artikelnr. 540.23.1668.0 540.23.1668.2 540.23.1688.0 540.23.1688.2

ENERGIKLASS

Pris 15 495:17 495:16 495:18 495:-

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Möjlighet för evakuering bakåt Designad för ergonomisk användarvänlighet Effektivt frontsug samt filter i bakkant Belysningens färgtemperatur kan justeres via App Levereras med fjärrkontroll Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® animation på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt)  - möjlighet till balanserad ventilation Se video på www.thermex.se 

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

FRONTSUG

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Artikelnr. 535.23.0545.9 537.23.1119.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

Pris från 15 495:

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik

Beskrivning Recirkuleringsfilter (set) Specialskorsten, tvådelad, rostfri, L:2x1000 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Energi klass

Pris 1 215:3 385:2 695:460:-

BOTTENSUG

PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri med svart glas Bredd 600 eller 800 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

TEKNISKA DATA Thermex VoiceLink

METALLFILTER

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 165 m³/t 525 m³/t 750 m³/t (68 dB(A)) 40-61 dB(A) Ø150 mm A+++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

Vändbart utsug

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

VÄGGMONTERAD MODELL » MINI PRESTON II

THERMEX  YELLOW LINE


VÄGGMONTERAD MODELL » VERTICAL AUTOMATIC

50 THERMEX  YELLOW LINE

ME DC-MOD TOR

A

++

Extrem t tyst

Energi klass

Se videopresentation

VERTICAL AUTOMATIC

   ÖPPNA OCH STÄNG AUTOMATISKT

VERTICAL AUTOMATIC - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg Motor 900 mm Vit Med motor 900 mm Svart Med motor

Artikelnr. Pris 540.21.1001.2 14 795:540.21.1002.2 14 795:-

B A++ ENERGIKLASSE ENERGIKLASS

GLASTOUCH

FRONTSUG

BOTTENSUG

EFTERGÅNGSTIMER

Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Förlängningsadapter, svart, L:1x1000 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.21.8400.9 537.21.4002.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt

Pris 585:,2 075:2 695:460:-

Pris 14 795:SÄRSKILDA EGENSKAPER

"Silkesyta" på glaset Glasluckan öppnar automatiskt Glasluckan öppnar i 2 steg beronde på vald hastighet Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

BOTTENSUG

METALLFILTER

FILTERVAKTPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Svartlackerad med svart glas Vitlackerad med vitt glas Bredd 900 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x1,5 W LED

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 229 m³/t 505 m³/t 45-58 dB(A) Ø150 mm A++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


51

ME DC-MOD TOR

A

+

Extrem t tyst

Energi klass

HER

CORBY A+ ENERGIKLASS

Pris 24 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Designad för ergonomisk användarvänlighet Glastouchpanel med sliderfunktion Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNINGDIMMER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CORBY - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 900 mm Rostfri/Svart

Motor Artikelnr. Med motor 540.35.3098.2

GLASTOUCH

Pris 24 995:-

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

BOTTENSUG

EFTERGÅNGSTIMER

Beskrivning Recirkulationsfilter Förlängningsadapter, rostfri, L:850 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.35.3000.9 537.35.1010.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

Pris 445:3 385:2 695:460:-

METALLFILTER

FILTERVAKT

MODELL: Väggmonterad MATERIAL: Rostfri med svart glas MÅTT: Bredd 900 mm HASTIGHETER: 9 + boost FILTER: Aluminiumfilter BELYSNING: 3x3 W LED (4000 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: 230 V LUFTMÄNGD MIN.: 200 m³/t LUFTMÄNGD MAX.: 645 m³/t LUFTMÄNGD V/BOOST: 820 m³/t (67 dB(A)) LJUDEFFEKT: 40-64 dB(A) KANALANSLUTNING: Ø150 mm ENERGIKLASS: A+ Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

VÄGGMONTERAD MODELL » CORBY

THERMEX  YELLOW LINE


VÄGGMONTERAD MODELL » ASTON

52 THERMEX  YELLOW LINE

ASTON A ENERGIKLASS

Pris 12 795:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Användarvänlig design och optimal överblick över kokzonen Öppningsbar lucka för bättre effekt Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® animation på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

BOTTENSUG

ASTON - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Rostfri/Vit

Motor Artikelnr. Med motor 527.23.0061.2

Pris 12 795:-

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

EFTERGÅNGSTIMER

Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Specialskorsten, rostfri, L:2x1000 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.23.0555.9 537.23.1019.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

PERIODISK UTSUGNING

Pris 1 215:3 385:2 695:460:-

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: Väggmonterad MATERIAL: Rostfri med vitt glas MÅTT: 600 mm HASTIGHETER: 3 + BOOST FILTER: Aluminiumfilter BELYSNING: 2x3,8 W LED (6500 K)

METALLFILTER

TEKNISKA DATA SPÄNNING: 230 V LUFTMÄNGD MIN.: 303 m³/t LUFTMÄNGD MAX.: 518 m³/t LUFTMÄNGD V/BOOST: 772 m³/t (68 dB(A)) LJUDEFFEKT: 51-62 dB(A) KANALANSLUTNING: Ø150 mm ENERGIKLASS: A Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul II

Top Link® Modul II

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


53

SEMI INDUSTRI A

SEMI INDUSTRI - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg Motor 900 mm Rostfri Med motor 1200 mm Rostfri Med motor

Artikelnr. Pris 470.76.5090.0 22 995:470.76.5120.0 24 895:-

ENERGIKLASS

Pris från 22 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Klassisk fläktkåpa i rostfritt utförande Soft touch panel Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNINGSOFT TOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkuleringsfilter (set) Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.76.5000.9 537.99.0008.9 800.70.6160.9

Pris 1 125:2 695:460:-

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri Bredd 900 eller 1200 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 3x2,1 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 280 m3/t 570 m3/t 730 m3/t (65 dB(A)) 48-56 dB(A) Ø150 A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

VÄGGMONTERAD MODELL » SEMI INDUSTRI

THERMEX  YELLOW LINE


54 THERMEX  YELLOW LINE

FRIHÄNGANDE MODELLER De frihängande modellerna från THERMEX är perfekta att placera över köksöar. Filterplattans närhet till kokzonen ger effektiv uppsugning av matos.

Derby

PRODUKTER

OXFORD DECOR 787 STANSTED

HARWICH II DERBY GREEN AIR


55

OXFORD A

OXFORD - FRIHÄNGANDE MODELL Bredd Färg Motor Ø600 mm Rostfri Med motor

Artikelnr. Pris 528.21.5018.2 14 645:-

ENERGIKLASS

Pris 14 645:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Rund fläktkåpa i rostfritt utförande Soft touch panel Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNINGSOFT TOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Anpassning av standardskorsten (ej gradlutning) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 537.99.1008.9 800.70.6160.9

Pris 3 995:460:-

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Rostfri Bredd Ø600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 4x1,5 W LED (3150 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 406 m³/t 637 m³/t 42-65 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591 Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Kanalanslutning anpassning möjlig

FRIHÄNGANDE MODELL » OXFORD

THERMEX  YELLOW LINE


FRIHÄNGANDE MODELL » DECOR 787

56 THERMEX  YELLOW LINE

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

DECOR 787 A

DECOR 787 - FRIHÄNGANDE MODELL Bredd 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Färg Motor Vit Utan motor Vit Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor Vit Utan motor Vit Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor

Artikelnr. 528.41.7861.0 528.41.7861.2 528.41.7868.0 528.41.7868.2 528.41.7891.0 528.41.7891.2 528.41.7898.0 528.41.7898.2

Pris 12 995:14 995:12 995:14 995:13 995:15 995:13 995:15 995:-

ENERGIKLASS

Pris från 12 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER 

LED-BELYSNING

SOFT TOUCH

PERIODISK UTSUGNING

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flikSoft touch panel med belysning Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Vitlackerad eller rostfri Bredd 600 eller 900 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 4x1,3 W LED (3000 K)

EFTERGÅNGSTIMER

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Recirkuleringsfilter Specialskorsten, vit, L:1x1950 mm Specialskorsten, rostfri, L:1x1950 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.41.0500.9 537.41.1101.9 537.41.1108.9 537.99.1008.9 800.70.6160.9

Pris 445:4 845:4 845:3 995:460:-

METALLFILTER

FILTERVAKT

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Med motor: 230 V 332 m3/t 605 m3/t 724 m3/t (68 dB(A)) 48-60 dB(A) Ø150 A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


57

ETER ÖJLIGH ALLA M AN 8-9 - SE SID

STANSTED A

STANSTED - FRIHÄNGANDE MODELL Bredd Färg Motor 900 mm Rostfri Utan motor 900 mm Rostfri Med motor

Artikelnr. Pris 528.42.3298.0 17 995:528.42.3298.2 19 995:-

ENERGIKLASS

Pris från 17 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER 

LED-BELYSNINGFör extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik SOFT TOUCH

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning KF56 recirkulationsfilter (2 st) Specialskorsten, rostfri, L:2x1000 mm för rakt tak Specialskorsten, rostfri, L:1950 mm för gradlutning Anpassning av standardkanalanslutning (ej gradlutning) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.42.9000.9 537.42.1034.9 537.42.1042.9 537.99.1008.9 800.70.6160.9

Pris 480:-/st 4 845:4 845:3 995:460:-

PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

Soft touch med belysning Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Rostfri Bredd 900 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA METALLFILTER

FILTERVAKT

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 299 m³/t 564 m³/t 718 m³/t (68dB(A)) 48-63 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

FRIHÄNGANDE MODELL » STANSTED

THERMEX  YELLOW LINE


FRIHÄNGANDE MODELL » HARWICH II

58 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

N y variant Utan motor ALLA M ÖJLIG - SE SID HETER AN 8-9

HARWICH II

A++

HARWICH II - FRIHÄNGANDE MODELL Bredd 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Färg Motor Svart Utan motor Svart Med motor Rostfri Utan motor Rostfri Med motor

Artikelnr. 528.23.3092.0 528.23.3092.2 528.23.3098.0 528.23.3098.2

Pris 12 995:14 995:12 995:14 995:-

ENERGIKLASS

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

EFTERGÅNGSTIMER

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

METALLFILTER

Pris 445:-/st 740:-/st 4 845:4 845:3 995:460:-

FILTERVAKT

Glastouch panel öjlighet att köpa till Top Link® Modul M för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 95 Se Top Link® animation på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se side 97 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Svartlackerad eller rostfri Bredd 900 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 4x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

SÄRSKILDA EGENSKAPER 

För extern motor och andra ventilationstyper (“Alla möjligheter”) se flik

Beskrivning Artikelnr. Recirkuleringsfilter (3 st) 535.23.0570.9 Dekorativa filter 536.23.1000.9 Specialskorsten, svart, L:1x1950 mm 537.23.1145.9 Specialskorsten, rostfri, L:1x1950mm 537.23.1147.9 Anpassning av standardskorsten, kapning med gradlutning 537.99.1008.9 Slangsats, Ø160 mm 800.70.6160.9

Pris från 12 995:-

Med motor: 230 V 220 m³/t 520 m³/t 740 m³/t (68 db(A)) 46-63 dB(A) Ø150 mm A++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul II

Top Link® Modul II

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig


59

DERBY

A

DERBY - FRIHÄNGANDE MODELL Bredd Färg Motor 900 mm Rostfri/glas Med motor

Artikelnr. Pris 545.21.2198.2 12 995:-

ENERGIKLASS

Pris 12 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Rostfri med glasskärm Glastouch panel Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul - se sidan 97 

LED-BELYSNINGGLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TILLBEHÖR (Se sidan 126)

EFTERGÅNGSTIMER

Beskrivning Recirkuleringsfilter Derby 900 mm (set) Specialskorsten, rostfri, L:2x1000 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.21.6200.9 537.21.1019.9 537.99.1008.9 800.70.6160.9

Pris 895:4 845:3 995:460:-

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Rostfri/glas Bredd 900 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 4x1,5 W LED (3150 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 414 m³/t 631 m³/t 45-67 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

FRIHÄNGANDE MODELL » DERBY

THERMEX  YELLOW LINE


60 THERMEX  YELLOW LINE


61

GREEN AIR Pris 18 995:-

GREEN AIR - LAMPMODELL Bredd Färg Motor Ø410 mm Vit Ø410 mm Svart

Artikelnr. Pris 528.21.1001.2 18 995:528.21.1002.2 18 995:-

MED INBYGGT PLASMEX®-FILTER

LED-BELYSNING

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Elegant belysning Köksfläkten renar luften och blåser tillbaka den in i köket Vajerupphängning i taket, enkel montering Levereras med fjärrkontroll Inbyggt Plasmex®-filter 

FJÄRRKONTROLL

GLASTOUCH

KANTSUG

METALLFILTERPRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: MÅTT: FILTER: BELYSNING:

Vit- eller svartlackerad Ø410 x H490 mm Plasmex®-filter 1x8 W LED

TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR (Se sidan 126) Beskrivning Filterpaket

Artikelnr. 745.21.1030.2

Pris 2 495:-

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT:

230 V 340 m³/t 456 m³/t 58-65 dB(A)

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 130 och framåt För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

LÄS MER » Se sidan 8-9

TILLVAL: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Recirkulation

LAMPMODELL » GREEN AIR

THERMEX  YELLOW LINE


62 THERMEX  YELLOW LINE

”Pat.Pending.”

VÄRMEÅTERVINNINGSLINK® MODUL

MODELLER FÖR CENTRALVENTILATION THERMEX Central-Line är en flexibel produktlinje, speciellt framtagen till bostäder med centralt ventilationssystem. Central-Line går tvärs genom THERMEX sortiment med utvalda modeller för såväl underbyggnad som väggmontage. Kontrollpanelen är mekanisk eller elektronisk softtouch. En del av THERMEX Central-Line modeller kan även kopplas ihop med Värmeåtervinningsaggregat.


THERMEX  YELLOW LINE

”Pat.Pending.”

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

PRODUKTER

SKÅPINTEGRERAD MODELLER

VÄGGMODELLER

AIRGRIP AIRSLIM CENTRAL PLAN 250 CENTRAL CV1200 CENTRAL GEMINI III CENTRAL TFHCE 460 II

AIR-TECH II CENTRAL 787

63


64 THERMEX  YELLOW LINE

AIRGRIP

PAT. PENDING

F R A M T I D E N S

S P I S K Å P A

Den nya designen på spiskåpan fångar upp oset bättre, så att det inte sprids i bostaden. Airgrip har en större uppfångninsvolym jämfört med klassiska spiskåpor med plan botten samt inbyggda reflektorer som ökar verkningsgraden på spiskåpan.

AIRGRIP PAT PENDING

VARFÖR ÄR DENNA BÄTTRE? Klassiska spiskåpor med plan botten har ofta problem att fånga upp ånga och stekos vid dimensionerade luftmängder för centralventilation i lägenheter. Det beror på att oset snabbt stiger uppåt och att spiskåpan inte hinner fånga upp allt. Mycket av oset smiter förbi spiskåpan och sprids till övriga bostadsutrymmen. Genom att ändra på spiskåpans grundläggande plana utseende till en spiskåpa med större uppfångningsvolym, kan osets snabba rörelser fångas upp och evakueras. Den nya designen är ytterligare förbättrad genom att det sitter invändiga reflektorer i bägge sidor på spiskåpan. De invändiga reflektorerna skapar en vortex i spiskåpan och förbättrar därmed uppfångningsförmågan ytterligare. Oset fångas effektivt upp på grund av ny design med vortex reflektorer i bägge sidor av spiskåpan och cirkulärt spaltutsug i mitten.

Vortex reflektorer

Vanlig spiskåpa


65

AIRGRIP PAT. PENDING

- SKÅPINTEGRERAD MODELL

Bredd Färg Artikelnr. Pris 598x80 mm Svart/Rostfri inkl hygrostat och potentialfri kontakt 530.26.5000.2 14 495:598x128 mm Vit inkl hygrostat och potentialfri kontakt 530.26.5008.2* 15 695:* Beställningsvara.

Pris från 14 495:GLASTOUCH

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Futuristisk design 2 olika höjd varianter Kan monteras under standardskåp så att det linjerar med övrig köksinredning Möjlighet till energibesparande behovsstyring efter den relativa luftfuktigheten i bostaden Timerfunktion: 20, 40, 60 min. Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

LED-BELYSNING 60

40

20

AIRGRIP

TIMER

METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Rostfri och svartlackerad eller vitlackerad Bredd 598 mm Aluminiumfilter 3x2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA KANALANSLUTNING: Ø125 mm OSUPPFÅNGNING: 75 % vid 60 l/s monteringshöjd 600 mm OSUPPFÅNGNING: 75 % vid 46 l/s ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 137 och framåt

Vid större objekt, vänligen be om offert!

(BERÄKNAD)

monteringshöjd 500 mm

Enligt EN 13141-3 OSUPPFÅNGNING: Enligt EN 61591

80 mm: 75 % vid 40 l/s 128 mm: 77,5 % vid 20 l/s

SKÅPINTEGRERAD MODELL » AIRGRIP

THERMEX  YELLOW LINE


AIRSLIM - CENTRALVENTILATION Pris från 11 245:LED-BELYSNING

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Flexibel design Levereras i andra mått och färger mot merkostnad Möjlighet till grovjustering av spjäll före leverans Spjäll justerbart från helt stängt till helt öppet Potentialfri kontakt L ågt tryckfall Monteringsbeslag medföljer, snabb och enkel installation Timerfunktion: 20, 40 och 60 min. 

SOFT TOUCH 60

40

AIRSLIM - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 600x50 mm Vit 600x75 mm Vit * Beställningsvara.

Artikelnr. Pris 530.99.1001.2 11 245:530.99.1101.2* 12 495:-

20

SKÅPINTEGRERAD MODELL » AIRSLIM

66 THERMEX  YELLOW LINE

TIMER

METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

AIRSLIM II - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 600x50 mm Vit Inkl. fuktsensor 600x50 mm Vit Inkl. Top Link® * Beställningsvara.

Artikelnr. Pris 530.99.1021.2* 11 845:530.99.1031.2* 14 995:-

MODELL: Skåpintegrerad MATERIAL: Vitlackerad MÅTT: Bredd 600 mm eller specialmått FILTER: Aluminiumfilter BELYSNING: 2x1,5 W LED (2900 K) TEKNISKA DATA OSUPPFÅNGNING: OSUPPFÅNGNING:

(BERÄKNAD)

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 137 och framåt

För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

Enligt EN 13141-3

81,1 % vid 60 l/s

monteringshöjd 600 mm

81,1 % vid 46 l/S monteringshöjd 500 mm


67

DIMENSIONERINGSDIAGRAM

Figur 1: Ljudmätning med total A-mätt Ljudeffektnivå LWA angivet för mätpunkterna. Linjära axlar.

Figur 2: Ljudmätning med total A-mätt Ljudeffektnivå LWA angivet för mätpunkterna. Linjära axlar.

Lätt att montera

Andra mått och färger mot merkostnad

Helt öppet Helt stängt

Lågt tryckfall

SKÅPINTEGRERAD MODELL » AIRSLIM

THERMEX  YELLOW LINE


CENTRAL PLAN 250 Pris från 5 195:-

60

Bredd Färg 600 mm Vit

40

PLAN 250 MED METALLSPJÄLL Artikelnr. 530.30.2250.2

Pris 5 195:-

Färg Vit

Artikelnr. 530.30.2300.2

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 137 och framåt

TIMER

Pris 7 295:-

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Central Plan är försedd med timerstyrt injusteringsspjäll T imer Tvättbart filter 

METALLFILTER

PLAN 250 MED METALLSPJÄLL OCH TRIGGER Bredd 600 mm

20

SKÅPINTEGRERAD MODELL » CENTRAL PLAN 250

68 THERMEX  YELLOW LINE

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad Bredd 600 mm Polyesterfilter 1x11 W lysrör

TEKNISKA DATA KANALANSLUTNING: OSUPPFÅNGNING: OSUPPFÅNGNING: (BERÄKNAD)

Ø125 mm 76,7 % vid 60 l/s monteringshöjd 600 mm

76,5 % vid 46 l/s

monteringshöjd 500 mm

Enligt EN 13141-3 OSUPPFÅNGNING: Enligt EN 61591

Vid större objekt, vänligen be om offert!

75 % vid 46 l/s


CENTRAL CV1200 Pris 5 395:-

CENTRAL CV1200 - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Vit

Artikelnr. 530.26.5010.2

Pris 5 395:-

LED-BELYSNING

Injusteringsspjäll Timerfunktion: 20, 40, 60 min Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

SOFT TOUCH40

20

60

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 137 och framåt

SÄRSKILDA EGENSKAPER

TIMER

METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad Bredd 600 mm Aluminiumfilter 2x3 W LED

TEKNISKA DATA

KANALANSLUTNING

Ø125 mm

OSUPPFÅNGNING: OSUPPFÅNGNING:

78,7 % vid 65 l/s

(BERÄKNAD)

Enligt EN 13141-3

Vid större objekt, vänligen be om offert!

monteringshöjd 600 mm

78,8 % vid 49 l/s

monteringshöjd 500 mm

69

SKÅPINTEGRERAD MODELL » CENTRAL CV1200

THERMEX  YELLOW LINE


SKÅPINTEGRERAD MODELL » CENTRAL GEMINI III

70 THERMEX  YELLOW LINE

SNABB OCH ENKEL KLICKMONTERING

CENTRAL GEMINI III Pris från 3 995:-

CENTRAL GEMINI III - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd 600 mm 600 mm

Färg Vit inkl. Trigger Vit inkl. Trigger/klickbeslag

Artikelnr. 530.41.5041.2 530.41.5042.2

Pris 3 995:4 645:-

LED-BELYSNING

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Utdragbar Injusteringsspjäll Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

TRYCKKNAPPTILLBEHÖR (Se sidan 126) Bredd 600 mm

Färg Rostfri front

Artikelnr. 536.41.5028.9

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 137 och framåt

Pris 985:-

METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: FILTER: BELYSNING: TEKNISKA DATA

KANALANSLUTNING: OSUPPFÅNGNING: OSUPPFÅNGNING:

(BERÄKNAD)

Enligt EN 13141-3

Vid större objekt, vänligen be om offert!

Skåpintegrerad Vitlackerad Bredd 600 mm Aluminiumfilter 2x2,5 W LED

Ø125 mm 77,1 % vid 65 l/s

monteringshöjd 600 mm

77,1 % vid 49 l/s

monteringshöjd 500 mm


CENTRAL TFHCE 460 II Pris 14 345:-

CENTRAL TFHCE 460 II - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd 548 mm

Färg Rostfri

Artikelnr. 530.26.5018.2

Pris 14 345:-

LED-BELYSNING

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Injusteringsspjäll Aluminiumfilter Timerfunktion: 20, 40, 60 min Variant med flyttbar panel upp till 2,5 m Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

SOFT TOUCH

40

20

60

TIMERÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 137 och framåt METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Rostfri Bredd 548 mm Aluminiumfilter 2x2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA

KANALANSLUTNING:

Ø125 mm

OSUPPFÅNGNING: OSUPPFÅNGNING:

78,7 % vid 65 l/s

(BERÄKNAD)

Enligt EN 13141-3

Vid större objekt, vänligen be om offert!

monteringshöjd 600 mm

78,8 % vid 49 l/s

monteringshöjd 500 mm

71

SKÅPINTEGRERAD MODELL » CENTRAL TFHCE 460 II

THERMEX  YELLOW LINE


AIR-TECH II Pris 15 395:-

AIR-TECH II - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Rostfri * Beställningsvara.

Artikelnr. Pris 530.99.2001.2* 15 395:-

LED-BELYSNING

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Flexibel design Levereras i andra mått och färger mot tillägg Möjlighet till grovjustering av spjäll före leverans Spjäll justerbart från helt stängt till helt öppet Energivänlig LED-belysning Potentialfri kontakt Timerfunktion: 20, 40 och 60 min. 

SOFT TOUCH 60

40

20

VÄGGMONTERAD MODELL » AIR-TECH II

72 THERMEX  YELLOW LINE

TIMER

METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 137 och framåt

MODELL: MATERIAL: MÅTT: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri Bredd 600 mm Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (2900 K)

TEKNISKA DATA OSUPPFÅNGNING: OSUPPFÅNGNING:

(BERÄKNAD)

Enligt EN 13141-3

Vid större objekt, vänligen be om offert!

76,9 % vid 60 l/s monteringshöjd 600 mm

76,9 % vid 46 l/s monteringshöjd 500 mm


CENTRAL 787 Pris 9 995:-

CENTRAL 787 - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Rostfri 900 mm Rostfri

Artikelnr. 530.41.9068.2 530.41.9098.2

Pris 9 995:9 995:-

LED-BELYSNING

SÄRSKILDA EGENSKAPER 

TRYCKKNAPPRostfri I nbyggd Trigger (slutande kontakt)

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 137 och framåt METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri Bredd 600 eller 900 mm Aluminiumfilter 2x1,3 W LED

TEKNISKA DATA KANALANSLUTNING: OSUPPFÅNGNING: OSUPPFÅNGNING: (BERÄKNAD)

Enligt EN 13141-3

Vid större objekt, vänligen be om offert!

Ø125 mm 77,1 % vid 65 l/s

monteringshöjd 600 mm

77,1 % vid 49 l/s

monteringshöjd 500 mm

73

VÄGGMONTERAD MODELL » CENTRAL 787

THERMEX  YELLOW LINE


74 THERMEX  YELLOW LINE

Elegant indirekt LEDbelysning som ökar belysningen när dörren öppnas och dämpar den igen när dörren stängs.

Önskas öppningen åt andra hållet kan dörren enkelt hängas om.

Förvaringstemperatur +5 °C - +20 °C.

Winemex vinkylar är utrustade med 2-lags energiglas som säkrar hög energieffektivitet. Glaset är dessutom UV-behandlat så att det skyddar vinerna mot sol och ljus.

WINEMEX THERMEX serie av vinkylar. Serien innehåller åtta högkvalitets skåp för förvaring av det antal flaskor vin som det finns behov för.

Se videopresentation

Winemex vinkylar är utrustade med kompressorstyrt befuktningssystem.

Winemex kan monteras så att dörrarna linjerar med övriga skåp i köket utan att det påverkar öppningen av dörrarna.

Kraftfulla svartlackerade gångjärn. Möjlighet att höjdjustera dörren för att passa mot övriga köksskåp.


THERMEX  YELLOW LINE

Winemex 26

PRODUKTER

WINEMEX 7 WINEMEX 20 WINEMEX 24

WINEMEX 26 WINEMEX 39 WINEMEX 40

WINEMEX 93 WINEMEX 145

75


VINSKÅP » WINEMEX 7

76 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

N y uppdaterad modell

WINEMEX 7 WINEMEX 7 - FRISTÅENDE/INBYGGNADSMODELL Höjd Bredd Färg 870-890 mm 147 mm Svart Leveransklar sommaren 2021

Artikelnr. Pris 910.21.1009.2 8 995:-

G ENERGIKLASS

Pris 8 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

6 trähyllor LED-belysning i toppen Möjlighet att hänga om dörren L judsvag vibrationsdämpad kompressor Ventilationsgaller i sockeln Dörren är gjord så att skåpets front linjerar med övriga köksskåp vid inbyggnad 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL:

Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen. Via elegant luftgaller i nederkant på skåpet ledes överskottsvärmen från skåpet ut i rummet.

ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 140 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM:

Svartlackerad plåt med glasdörr Justerbar 870-890 mm 1 7 16 liter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V G 155 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +18 °C N/A N/A Kan användas fristående eller byggas in

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.


77

WINEMEX 20 WINEMEX 20 - FRISTÅENDE/INBYGGNADSMODELL Höjd 820-890 mm

Bredd Färg 295 mm Svart

Artikelnr. Pris 910.21.1000.2 13 495:-

F ENERGIKLASS

Pris 13 495:SÄRSKILDA EGENSKAPER

5 hyllor av FSC-certifierat bokträ LED-belysning i toppen och på sidorna Möjlighet att hänga om dörren Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor Ventilationsgaller i sockeln Dörren är gjord så att skåpets front linjerar med övriga köksskåp vid inbyggnad 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM: Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen. Via elegant luftgaller i nederkant på skåpet ledes överskottsvärmen från skåpet ut i rummet.

ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 140 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

Svartlackerad plåt med glasdörr Justerbar 820-890 mm 1 20 50 liter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V F 96 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 40 dB 29 dB Kan användas fristående eller byggas in

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.

VINSKÅP » WINEMEX 20

THERMEX  YELLOW LINE


VINSKÅP » WINEMEX 24

78 THERMEX  YELLOW LINE

WINEMEX 24 WINEMEX 24 - INBYGGNADSMODELL Höjd 455 mm

Bredd Färg 555 mm Svart

Artikelnr. Pris 910.21.1001.2 14 995:-

G ENERGIKLASS

Pris 14 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Passar för inbyggnad i skåp för mikrovågsugn 3 utdragbara hyllor av FSC-certifierat bokträ LED-belysning i toppen och på sidorna Möjlighet att hänga om dörren Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM:

Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Svartlackerad plåt med glasdörr 455 mm 1 24 51 liter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V G 118 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 39 dB 31 dB För inbyggnad

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.

ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 140 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se


79

NYHET

2021

WINEMEX 26 WINEMEX 26 - INBYGGNADSMODELL Höjd 595 mm

Bredd Färg 559 mm Svart

Artikelnr. Pris 910.21.1008.2 19 995:-

G ENERGIKLASS

Pris 19 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Passar för inbyggnad i skåp för inbyggnadsugn 4 utdragbara hyllor av FSC-certifierat bokträ LED-belysning i toppen och på sidorna Möjlighet att hänga om dörren Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM: Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Svartlackerad plåt med glasdörr 595 mm 1 26 70 liter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V G 155 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 40 dB 31 dB För inbyggnad

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin. ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 140 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

VINSKÅP » WINEMEX 26

THERMEX  YELLOW LINE


VINSKÅP » WINEMEX 39

80 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

2021

WINEMEX 39 WINEMEX 39 - FRISTÅENDE/INBYGGNADSMODELL Höjd 820-890 mm

Bredd Färg 595 mm Svart

Artikelnr. Pris 910.21.1006.2 21 495:-

G ENERGIKLASS

Pris 21 495:SÄRSKILDA EGENSKAPER

4 hyllor av FSC-certifierat bokträ LED-belysning i toppen och på sidorna Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor Ventilationsgaller i sockeln 

LED-BELYSNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER GLASTOUCH

MATERIAL: HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM:

Svartlackerad plåt med glasdörr Justerbar 820-890 mm 2 39 119 liter

TEKNISKA DATA Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen. Via elegant luftgaller i nederkant på skåpet ledes överskottsvärmen från skåpet ut i rummet.

ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 140 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V G 127 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 39 dB 31 dB Kan användas fristående eller byggas in

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.


81

WINEMEX 40 WINEMEX 40 - FRISTÅENDE/INBYGGNADSMODELL Höjd 820-890 mm

Bredd Färg 595 mm Svart

Artikelnr. Pris 910.21.1002.2 18 995:-

G ENERGIKLASS

Pris 18 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

10 hyllor av FSC-certifierat bokträ LED-belysning i toppen och på sidorna Dubbelt skåp med en zon på varje sida Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor Ventilationsgaller i sockeln 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM:

Svartlackerad plåt med glasdörr Justerbar 820-890 mm 2 40 100 liter

TEKNISKA DATA Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen. Via elegant luftgaller i nederkant på skåpet ledes överskottsvärmen från skåpet ut i rummet.

ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 140 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V G 133 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 39 dB 28 dB Kan användas fristående eller byggas in

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.

VINSKÅP » WINEMEX 40

THERMEX  YELLOW LINE


VINSKÅP » WINEMEX 93

82 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

2021

WINEMEX 93 WINEMEX 93 - FRISTÅENDE/INBYGGNADSMODELL Höjd 1786-1796 mm

Bredd Färg 595 mm Svart

G ENERGIKLASS

Artikelnr. Pris 910.21.1007.2 33 995:-

Pris 33 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

7 hyllor av FSC-certifierat bokträ LED-belysning på sidorna Möjlighet att hänga om dörren L judsvag vibrationsdämpad kompressor 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM:

Svartlackerad plåt med glasdörr 1786-1796 mm 2 93 318 liter

TEKNISKA DATA Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen.

SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V G 158 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 43 dB 34 dB Kan användas fristående eller byggas in

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.

ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 141 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se


Opbevaringszone 1

Opbevaringszone 2

Serveringszone

83

TILLBEHÖR Sprithylla med justerbara fack eller som en stor hylla.

WINEMEX 145 G

WINEMEX 145 - FRISTÅENDE MODELL Höjd 1720-1740 mm

Bredd Färg 595 mm Svart

Artikelnr. Pris 910.21.1004.2 34 995:-

ENERGIKLASS

Pris 34 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

9 utdragbara hyllor av FSC-certifierat bokträ 1 utdragbar displayhylla av FSC-certifierat bokträ Upphängning till vinglas som kan monteras i toppen av skåpet medföljer LED-belysning i toppen och på sidorna Möjlighet att hänga om dörren Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor Skåpet kan placeras i kalla utrymmen då kompressorn både kan kyla och värma 

TILLBEHÖR

LED-BELYSNING

Beskrivning Sprithylla

Artikelnr. R520.21.2438.0

Pris 1 895:GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Elegant displayhylla till dina bästa viner.

HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM: Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen.

I Winemex 145 finns också Via elegant luftgaller i nederkant möjlighet att förvara vinglas så att på skåpet ledes överskottsvärmen dessa har rätt temperatur när vinet från skåpet ut i rummet. skall serveras. ÖVERSIKTSBILDER OCH mått » Se sidan 141 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

Svartlackerad plåt med glasdörr 1720-1740 mm 3 145 368 liter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V G 169 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 46 dB 34 dB Fristående

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.

VINSKÅP » WINEMEX 145

THERMEX  YELLOW LINE


WASTEMINATOR » AVFALLSKVARNAR

84 THERMEX  YELLOW LINE

Wasteminator THERMEX

Avfallskvarnar

THERMEX HAR NÖJET ATT PRESENTERA EN PRODUKT SOM GÖR AVFALLSPÅSEN LÄTTARE OCH MILJÖN I KÖKET BÄTTRE! • Metallskiva som pressar ut matresterna genom en perforering med 1500 varv per minut. • 2 st. rivjärn maler sönder matresterna i små, små delar med 1500 varv per minut.

• Praktisk propp som används för att trycka ner matresterna i kvarnen.

• Med luftpåverkad start/stoppknapp som kan placeras i bänk eller underskåp.

• Anslutning till diskmaskin. Diskmaskinens avloppsvatten kan användas för ”rengöring” av kvarnen.

ALLMÄN INFO Cirka 1/3 av köksavfallet i ett hushåll är av den beskaffenhet att det kan gå igenom en avfallskvarn. Med Wasteminator slipper man tunga, blöta och illaluktande avfallspåsar. Avfallskvarnen Wasteminator maler avfall som t.ex. frukt- och grönsaksrester, kyckling- och fiskben, kaffe, tepåsar och övriga matrester. Inne i själva kvarnen sitter det en metallskiva med klossar på som med 1.500 varv per minut pressar ut matresterna genom en perforering, var efter 2 st rivjärn maler sönder matresterna i små små delar som sedan sköljs ut genom avloppet. THERMEX står naturligtvis till tjänst med ytterligare information och vägledning.

Se videopresentation

• Kom ihåg att det krävs tillstånd från kommunen för att få montera en avfallskvarn!

Wasteminator II TEKNISKA SPECIFIKATIONER • Effekt: 370W (1/2 HK). • Spänning: 230V. • Levereras med jordad stickropp. • Induktionsmotor med 1500 varv/min. • Ljudeffek 15-25 dB. • Vikt 6 kg.

Artikelnr.

Beskrivning

Pris

780.67.2000.2

Wasteminator II

7 395:-


THERMEX  YELLOW LINE

85

Wasteminator III

TEKNISKA SPECIFIKATIONER • Effekt: 560W (3/4HK). • Spänning: 230V. • Levereras med jordad stickropp. • Induktionsmotor med 1480/1680 varv/min. • Ljudeffek 15-25 dB. • Vikt 6 kg.

Artikelnr. 780.67.2020.2

Beskrivning Wasteminator III

Pris 8 795:-

Wasteminator IV 173 117

365

130

247

Ø210

172

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 93,5

Ø114 (Ø110)

147 Ø180

• Effekt: 560W (3/4HK). • Spänning: 230V. • Levereras med jordad stickropp. • Autoreversibel. • Induktionsmotor med 1480/1780 varv/min. • Ljudeffek 15-25 dB. • Vikt 10,5 kg.

Artikelnr. 780.67.2030.2

Beskrivning Wasteminator IV

Pris 9 685:-


86 THERMEX  YELLOW LINE

Lufttorkning av händer Lufttorkning av frukt och grönsaker Lufttorkning av bestick, tallrikar och köksredskap

Enkel, praktisk och hygienisk lösning för torkning

THERMEX DRYMEX VARMLUFTSKRAN – multifunktionell varmluftskran för användning i köket

THERMEX Drymex II Se videopresentation

PRODUKTER

DRYMEX I

DRYMEX II

DRYMEX III


87

NYHET 2021

DRYMEX I Enkel, elegant och funktionell varmluftskran i kromad tidlös design till det stilfulla köket. Förbättrar hygienen i köket genom beröringsfri torkning.

Torka händer.

Torka frukt.

Torka grönsaker.

Torka bestick.

Torka tallrikar.

Uppvärmning i 4 steg eller tempererad luftström. Med möjlighet till automatisk till- och frånkoppling vid rumstemperatur 24 °C. Försedd med HEPA-/partikelfilter, som säkerställer en ren och hygienisk miljö i köket. Försedd med kolfilter, som säkerställer hög luftkvalitet.

Softtouch för enkel betjäning.

Vridbar.

Drymex I 550

Effekt, värmeelement (W)

1300

Lufthastighet (m/sek.)

90

Nettovikt (kg)

5,1

35

min 35

max 75 550 (Actual length)

Effekt, motor (W)

315

Width: 216

Typ

Artikelnr.

Pris

Drymex I, kitchen, kromad

735.21.3000.2

8 275:-

191

353

280

237

VARMLUFTSKRAN » DRYMEX I

THERMEX  YELLOW LINE


NYHET 2021

DRYMEX II Enkel, elegant och funktionell varmluftskran i rostfri tidlös design till det stilfulla köket. Förbättrar hygienen i köket genom beröringsfri torkning.

Torka händer.

Torka frukt.

Torka grönsaker.

Torka bestick.

Torka tallrikar.

Uppvärmning i 4 steg eller tempererad luftström. Med möjlighet till automatisk till- och frånkoppling vid rumstemperatur 24 °C. Försedd med HEPA-/partikelfilter, som säkerställer en ren och hygienisk miljö i köket. Försedd med kolfilter, som säkerställer hög luftkvalitet.

Softtouch för enkel betjäning.

Vridbar.

326

277

224

Drymex II 550

Effekt, värmeelement (W)

1300

Lufthastighet (m/sek.)

90

Nettovikt (kg)

5,3

35

max 75 550 (Actual length)

Effekt, motor (W)

min 35

Width: 216 315

VARMLUFTSKRAN » DRYMEX II

88 THERMEX  YELLOW LINE

Typ

Artikelnr.

Pris

Drymex II, kitchen, rostfri

735.21.3100.2

8 275:-

191


89

NYHET

Ö

RING

S

BER

DRYMEX III (offentliga och privata toaletter)

FRI

2021

Robust och elegant kromad handtork för montering direkt på handfatet. Förbättrad hygien genom beröringsfri torkning direkt över handfatet, inget droppande på golvet.

Torka händer.

Försedd med HEPA-/partikelfilter, som säkerställer en ren och hygienisk omgivning.

Ö

RING

S

BER

Fotoceller; automatisk start/stopp när händerna sticks fram - beröringsfri.

FRI

Försedd med kolfilter, som säkerställer hög luftkvalitet.

Fastmonterad.

Offentliga toaletter; restauranger, sjukhus m.m.

329

280

224

Drymex III 550

Effekt, värmeelement (W)

1300

Lufthastighet (m/sek.)

90

Nettovikt (kg)

5,2

35

max 75 550 (Actual length)

Effekt, motor (W)

min 35

315

Width: 216

Typ

Artikelnr.

Pris

Drymex III, bath, kromad

735.21.3200.2

8 275:-

191

VARMLUFTSKRAN » DRYMEX III

THERMEX  YELLOW LINE


90 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

CAREMEX HOME BERÖRINGSFRI DISPENSER TILL

Skonar miljön

RING

S

BER

FRI

Monteringsbeslag

Ö

RING

S

Ö

Schampo / Balsam Tvål Duschcreme / Hudlotion

Sparar pengar

SÄRSKILDA EGENSKAPER • Kapacitet: 500 ml • Dosering: 3 st olika 0,9 ml / 2,0 ml / 3,1 ml • Mått: B128 x D91 x H223 mm • Vikt: 0,5 kg • Batteridriven: 4 x AA batterier DC 6V

CAREMEX HOME SINGLE

Lock

Artikelnr. 720.21.2000.2 Pris...................................................... 1 325:-

Påfyllning av vätska Behållare

Sparar pengar

Etikett H9 x B28 mm

Skonar miljön Monteringsbeslag

SCHAMPO BALSAM TVÅL

TVÅL HUDLOTION DUSCHCREME

RING

S

BER

Ö

FRI

Dispenser

CAREMEX HOME DOUBLE

Transparent behållare

Vätskeutlopp

Vattentät IPX7

Batteriskydd

Artikelnr. 720.21.2010.2 Pris..................................................... 2 495:-

Sparar pengar

Skonar miljön

SÄLJANDE EMBALLAGE Single

BER

Ö

FRI

Monteringsbeslag

RING

S

U HAR D PÅ KOLL NEN? HYGIE

BER

HYGIENPRODUKTER

FRI

2021

CAREMEX HOME TRIPLE Artikelnr. 720.21.2020.2 Pris......................................................3 695:-

Double Triple


NYHET

CAREMEX

RING

S

BER

Ö

FRI

2021

HYGIENPRODUKTER

BER

PRODUKTDATA • Dispenser för väggmontering • Alla typer av flytande handsprit kan användas • Batteridriven: 4 x AA/DC6V • Kapacitet: 1100 ml • Dosering: 0,5-2,5 ml. • Sensoravstånd: 50-90 mm • Indikationslampa för låg batterinivå. • Beröringsfri sensor/infraröd • Skyddsklass: IPX4 • Produktdata Färg: Rostfri. Særlige egenskaber • Mått: B130 x D80 x H226 mm. size:130×80×260mm • Product Vikt: 1,1 kg.

RING

S

BER

Ö

RING

FRI

Ö

FRI

BERÖRINGSFRI DISPENSER TILL HANDSPRIT

S

U HAR D PÅ KOLL NEN? HYGIE

91

SÄRSKILDA EGENSKAPER Batterilucka

Innehållsindikator

Indikation för påfyllning

Net weight:1.1kg Volume:1100ml

CAREMEX DISPENSER Ambient temperature:5-40℃ Artikelnr. 720.21.3110.2

Ambient humidity:≤80%

Storage: room temperature/clean room

Pris ....................................................................................... 1 625:Power : DC6V/AA battery(4pcs) Sensor:Touch-free Infrared Liquid supply:0.5ml-2.5ml Induction distance:5-9cm Waterproof:IPX4 Installation:Wall mounted

CERTIFIKATION Certification

Inställningsknapp

Sensor

CAREMEX » HYGIENPRODUKTER

THERMEX  YELLOW LINE


CAREMEX BY THERMEX Beröringsfri dispenser

Se videopresentation

Mr. Handsome stativ med beröringsfri dispenser

BER

FRI

Struktur pulverlackerad plåt Bredd: 140 mm Djup: 180 mm Höjd: 420 mm

Ö

S

RING

HANDSPRIT DISPENSER

HANDKRÄM DISPENSER

• Alla typer av flytande tvål kan användas. • Batteridriven: 6 x AA (upp till 40 000 användningar). • Kapacitet: 700 ml (upp till 1 400 st doseringar). • Dosering: 5 st olika. • Indikationslampa för låg batterinivå. • Öppnas med specialverktyg som medföljer. • Färg: Rostfri. • Mått: B100 x D110 x H220 mm. • Vikt: 1,1 kg.

• Alla typer av flytande handsprit kan användas. • Batteridriven: 6 x AA (upp till 40 000 användningar). • Kapacitet: 700 ml (upp till 1 400 st doseringar). • Dosering: 5 st olika. • Indikationslampa för låg batterinivå. • Öppnas med specialverktyg som medföljer. • Färg: Rostfri. • Mått: B100 x D110 x H220 mm. • Vikt: 1,1 kg.

• Alla typer av flytande handkräm kan användas. • Batteridriven: 6 x AA (upp till 40 000 användningar). • Kapacitet: 700 ml (upp till 1 400 st doseringar). • Dosering: 5 st olika. • Indikationslampa för låg batterinivå. • Öppnas med specialverktyg som medföljer. • Färg: Rostfri. • Mått: B100 x D110 x H220 mm. • Vikt: 1,1 kg.

Artikelnr.720.21.1010.2 EAN-nr.5703347702365 Pris.........................................1 495:-

Artikelnr. 720.21.1000.2 EAN-nr. 5703347702358 Pris.........................................1 495:-

Artikelnr. 720.21.1020.2 EAN-nr. 5703347702372 Pris.........................................1 495:-

Struktur pulverlackerad plåt Bredd: 280 mm Djup: 180 mm Höjd: 420 mm

BER

TVÅLDISPENSER

Ö

FRI

RING

1 x bordsstativ 1 x dispenser för handsprit 1 x droppskål Artikelnr.720.99.1040.2 EAN-nr. 5703347804007 Pris........................................4 865:-

RING

S

FRI

Ö

S

FRI

RING

S

Ö

BER

RING

BER

BER

Ö

FRI

BORDSSTATIV PREMIUM SINGLE

S

CAREMEX » HYGIENPRODUKTER

92 THERMEX  YELLOW LINE

BORDSSTATIV PREMIUM DUO

1 x bordsstativ 1 x dispenser för handsprit 1 x dispenser för handkräm 2 x droppskål Artikelnr. 720.99.1041.2 EAN-nr. 5703347804014 Pris........................................ 6 995:Struktur pulverlackerad plåt Bredd: 120 mm Djup: 120 mm Höjd: 280 mm

DROPPSKÅL TILL DISPENSER Artikelnr. 725.99.1035.2 EAN-nr. 5703347803987 Pris.............................................435:-


NYHET

CAREMEX BY THERMEX

2021

FRI

Ö

1 x golvstativ 1 x dispenser för handsprit 1 x droppskål Artikelnr. 720.99.1047.2 EAN-nr. 5703347804076 Pris........................................ 2 360:-

RING

S

S

RING

GOLVSTATIV BASIC SINGLE

BER

BER

FRI

Mr. Handsome stativ med beröringsfri dispenser Ö

Justerbar höjd

Justerbar höjd

GOLVSTATIV PREMIUM SINGLE

1 x golvstativ 1 x dispenser för handsprit 1 x droppskål Artikelnr. 720.99.1042.2 EAN-nr. 5703347804021 Pris........................................6 645:-

GOLVSTATIV PREMIUM DOBBELT

GOLVSTATIV BASIC DUO

1 x golvstativ 2 x dispenser för handsprit 2 x droppskål Artikelnr. 720.99.1048.2 EAN-nr.5703347804083 Pris........................................ 3 830:-

1 x golvstativ 2 x dispenser för handsprit 2 x droppskål Artikelnr. 720.99.1043.2 EAN-nr. 5703347804038 Pris........................................8 845:-

RING

S

BER

Ö

FRI

Struktur pulverlackerad plåt Bredd: 320 mm Djup: 320 mm Höjd: 1500 mm

Pulverlackerad plåt Bredd: 320 mm Djup: 320 mm Höjd: 990-1620 mm

GOLVSTATIV PREMIUM DUO

1 x golvstativ 1 x dispenser för handsprit 1 x dispenser för handkräm 2 x droppskål Artikelnr. 720.99.1044.2 EAN-nr.5703347804045 Pris........................................8 845:-

GOLVSTATIV PREMIUM QUATRO

FRI

Ö

1 x golvstativ 2 x dispenser för handsprit 2 x dispenser för handkräm 4 x droppskål Artikelnr. 720.99.1045.2 EAN-nr. 5703347804052 Pris.......................................11 795:-

RING

S

BER

 truktur pulverlackerad plåt S Bredd: 650 mm Djup: 20 mm Höjd: 350 mm

93

VÄGGSTÄLL 1 x väggställ 1 x dispenser för tvål 1 x handtork 1 x dispenser för handsprit 1 x dispenser för handkräm 3 x droppskål Artikelnr. 720.99.1046.2 EAN-nr. 5703347804069 Pris...................................... 11 435:-

Struktur pulverlackerad plåt Bredd: 320 mm Djup: 320 mm Höjd: 1500 mm

CAREMEX » HYGIENPRODUKTER

THERMEX  YELLOW LINE


94 THERMEX  YELLOW LINE

NYHET

CAREMEX

Ö

S

RING

BER

Ö

FRI

BERÖRINGSFRI HYGIENSTATION TILL HANDSPRIT

RING

S

U HAR D PÅ KOLL NEN? HYGIE

BER

HYGIENPRODUKTER

FRI

2021

Passar bra i butiksmiljöer och liknande.

Lys for påfyldning

PRODUKTDATA

CAREMEX HYGIENSTATION, VIT Artikelnr. 720.21.3001.2 Pris.....................................................................................22 175:-

CAREMEX HYGIENSTATION, SVART Artikelnr. 720.21.3002.2 Pris.....................................................................................22 175:-

LED indikator

Lås

140

mm

205 mm

Sensor

1190 mm

Vätskeutlopp

FRONT

Påfyllning

Lucka

Slang

Lås

Lock 500 mm

• Avsedd för 75% flytande handsprit • Perfekt i offentliga miljöer • Kan anslutas till 230 V • Batteridriven: 4 x AA (medföljer ej), upp till 15 000 doseringar • Kapacitet: 5000 ml • Levereras med påfyllningbar dunk, 5000 ml • Dosering: 03-06 ml • Doseringssteg: 2 • Beröringsfri sensor/infraröd • Sensoravstånd: 20-120 mm • Vandalsäker • Kan skruvas fast i golvet • Material: Aluminium/järnlegering • Färg: Vit eller svart • Mått: B208 x D143,5 x H1186,5 mm. • Vikt: 9,7 kg.

Behållare

390 mm

BAKSIDA

260

mm


THERMEX TOP LINK® MODUL

95

PAT. PENDING

KOMMER IHÅG ATT STARTA FLÄKTEN FÖR DIG Med THERMEX Top Link® Modul behöver du inte komma ihåg att starta fläkten när du lagar mat – Det gör THERMEX Top Link® för dig. ”Pat. Pending”

ÅL

17

R FN´S

GLO

BA A L

M

Nu är det enkelt att skapa extra komfort i köket med den intelligenta styrenheten Top Link®, som trådlöst kopplar samman spishällen eller ugnen med köksfläkten. THERMEX Top Link® fungerar ihop med alla elektriska spishällar – traditionella och induktion – samt alla ugnar oavsett fabrikat. Top Link® kommunicerar med radiovågor och kan därför placeras under alla sorters bänkskivor, även granit och betong.

TOP LINK® MODUL

När spisen eller ugnen sätts på skickar THERMEX Top Link® en trådlös signal till fläkten, som då startar fläktens motor. När spisen eller ugnen stängs av fortsätter fläktmotorn att gå, för att det sista matoset ska avlägsnas, innan den stängs av helt. OBS Du kan hela tiden ta över Top Link® funktionen med köksfläktens betjäningspanel. SE TOP LINK® VIDEO PÅ WWW.THERMEX.SE

THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING Modell

Artikelnr. Pris

THERMEX Top Link® Modul I THERMEX Top Link® Modul II THERMEX Top Link® Modul III

536.99.1200.9 536.99.1300.9 536.99.1350.9

3 315:3 315:3 315:-

Se videopresentation

230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX TOP LINK® MODUL

THERMEX  YELLOW LINE


ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX HOOD LIGHT LINK

96 THERMEX  YELLOW LINE

THERMEX HOOD LIGHT LINK

NYHET

2021

TÄND OCH SLÄCK LJUSET I KÖKSFLÄKTEN TILLSAMMANS MED DEN ÖVRIGA BELYSNINGEN I KÖKET Har du också tänkt på att det skulle vara bra att slippa tända belysningen i köksfläkten separat, utan att den istället tänds tillsammans med kökets övriga belysning? Nu har THERMEX tagit fram en modul som gör det möjligt. THERMEX Hood Light Link kopplas till den belysning som du vill att köksfläkten skall tändas tillsammans med. Modulen sänder då en trådlös signal till köksfläkten som tänder belysningen. Du har fortfarande möjlighet att tända och släcka belysningen på köksfläktens vanliga manöverpanel.

THERMEX HOOD LIGHT LINK Modell THERMEX Hood Light Link

Färg Svart

Mått i mm 125x100

Artikelnr. 536.99.1003.9

Pris 1 925:-

ON / OFF


THERMEX TRIGGER LINK MODUL

97

Nya hus är täta

EFFEKTIVISERAR LUFTUTBYTET I DITT KÖK Här är lösningen på hur du kan balansera luftutbytet i ditt kök om du har ett lågenergihus eller balanserat värmeåtervinningssystem. THERMEX Trigger Modul är konstruerad för att trigga på belastningar mellan 2 W och 20 W och kan därför användas till alla THERMEX köksfläktar med inbyggd motor och LED-belysning.

TRIGGER LINK MODUL

GLO

På det sättet kan luft i bostaden balanseras även när köksfläkten används.

Se videopresentation

THERMEX TRIGGER LINK MODUL Färg Svart

Mått i mm 125x100

Artikelnr. 536.99.1000.9

Pris 1 995:-

M

BA A L

Den potentialfria kontakten i THERMEX Trigger Modul kan både fungera som ”normally open” eller ”normally closed”, och ger därmed möjlighet till att öka tilluften från ventilationsaggregatet när köksfläkten startas.

Modell THERMEX Trigger Link Modul

ÅL

R FN´S

17

THERMEX Trigger Modul kopplas in mellan strömförsörjningen och köksfläkten.

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX TRIGGER LINK MODUL

THERMEX  YELLOW LINE


ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX PRO LINK MODUL

98 THERMEX  YELLOW LINE

THERMEX PRO LINK MODUL

Nya hus är täta

EFFEKTIVISERAR LUFTUTBYTET I DITT KÖK - TRÅDLÖST Här är lösningen till hur du kan balansera luftutbytet i ditt kök, om du har ett lågenergihus eller en lägenhet med ventilationsanläggning, utan att behöva dra kablar mellan ventilationsanläggningen och köksfläkten. Pro Link är en avancerad version av THERMEX Trigger Link Modul.

PRO LINK MODUL

THERMEX Pro Link Modul finns i tre olika versioner för att passa just ditt behov.

THERMEX PRO LINK BASIC Pro Link Basic består av en sändare som installeras vid köksfläkten, och en mottagare som installeras vid ventilationsanläggningen. Kommunikationen mellan dessa sker trådlöst. Mottagaren har två oberoende, dubbelverkande reläutgångar. Du kan alltså ha två olika triggerpunkter till din ventilationsanläggning eller koppla till annan utrustning.

THERMEX PRO LINK BASIC Modell THERMEX Pro Link Basic I THERMEX Pro Link Basic II THERMEX Pro Link Basic III

Färg Svart Svart Svart

Mått i mm 125x100 125x100 125x100

Artikelnr. 536.99.1500.9 536.99.1501.9 536.99.1550.9

Pris 4 345:4 345:4 345:-


THERMEX PRO LINK PREMIUM Lösningen för moderna hus som har köksfläktar med väldigt hög kapacitet. Ofta har ventilationssytemet i moderna hus en begränsad möjlighet att tillföra tillräckligt med luft när du använder köksfläkten. THERMEX har därför vidareutvecklat Pro Link Basic till att även innehålla ett motorstyrt spjäll som kopplas på en extra tilluftskanal. När ventilationsanläggningen inte lägre kan tillföra tillräckligt med tilluft, öppnas spjället automatiskt och ser till att luftutbytet i huset är i balans.

THERMEX PRO LINK PREMIUM Modell THERMEX Pro Link Premium I THERMEX Pro Link Premium II THERMEX Pro Link Premium III

Färg Svart Svart Svart

Mått i mm 125x100 125x100 125x100

Artikelnr. 536.99.1504.9 536.99.1505.9 536.99.1552.9

Pris 9 145:9 145:9 145:-

Artikelnr. 536.99.1502.9 536.99.1503.9 536.99.1551.9

Pris 12 040:12 040:12 040:-

THERMEX PRO LINK PLASMEX Lösningen för moderna hus där det inte är möjligt att installera en köksfläkt med separat kanal ut. I hus där det är nödvändigt att recirkulera luften från köksfläkten, upplevs det ofta att luften inte renas tillräckligt, samt att det kan ta lång tid innan fukten från matlagningen försvinner. THERMEX har därför vidareutvecklat Pro Link Basic så att det tillsammans med THERMEX Plasmex®-filter sörjer för att över 96% av partiklarna rensas bort, samtidigt som det ser till att ventilationsanläggningen forceras under matlagningen för att få bort fukten snabbt.

THERMEX PRO LINK PLASMEX Modell THERMEX Pro Link Plasmex I THERMEX Pro Link Plasmex II THERMEX Pro Link Plasmex III

Färg Svart Svart Svart

Mått i mm 125x100 125x100 125x100

99

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX PRO LINK MODUL

THERMEX  YELLOW LINE


100 THERMEX  YELLOW LINE


THERMEX VÄRMEÅTERVINNINGS-LINK® MODUL

PAT. PENDING

101

Nya hus är täta

SÅ FÅR DU BÅDE BALANSERAD VENTILATION OCH LÄGRE VÄRMEKOSTNADER I hus med egen värmeåtervinningsanläggning kan du nu ansluta THERMEX fläktkåpor så att den uppvärmda luften från matlagningen passerar genom värmeåtervinningsanläggningen innan den blåses ut i det fria. Fläktkåpan hjälper därmed till att värma upp luften som kommer utifrån innan den blåses in i huset. Systemet består av ett motorspjäll som öppnas i 15-30-45-60 minuter när användaren väljer en av fläktkåpans 4 hastigheter. Samtidig skickas en signal till värmeåtervinningsanläggningen varvid sugstyrkan maximeras. Spjället kan öppnas och stängas helt eller delvis, beroende på förinställningen.

”Pat.Pending.”

VÄRMEÅTERVINNINGSLINK® MODUL

Vid inkoppling hänvisas till värmeåtervinningsanläggningens anvisningar.

Se videopresentation

*Om spjället till VG-Link (värmeåtervining) ska monteras i köket finns även en monteringslåda där spjället kan monteras. Monteringslådan finns i två varianter, för väggmontering eller i frihängande utförande.

MONTERINGSLÅDOR Modell

Artikelnr.

Pris

Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, vit

536.99.1411.9

1 845:-

536.99.1412.9

1 845:-

536.99.1418.9

1 845:-

536.99.1421.9

1 845:-

536.99.1422.9

1 845:-

536.99.1428.9

1 845:-

Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, svart Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, rostfri Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, vit Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, svart Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, rostfri

THERMEX VÄRMEÅTERVINNINGS-LINK® MODUL Modell THERMEX Värmeåtervinnings-Link® Modul - Ø125 mm THERMEX Värmeåtervinnings-Link® Modul - Ø160 mm

Artikelnr. 536.99.1401.9 536.99.1403.9

Pris 5 915:5 915:-

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX VÄRMEÅTERVINNINGS-LINK® MODUL

THERMEX  YELLOW LINE


ALLA MÖJLIGHETER » CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

102 THERMEX  YELLOW LINE

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

Nya hus är täta

SÅ FÅR DU EN SNYGG KÖKSFLÄKT SOM PASSAR I LÄGENHETER MED CENTRALVENTILATION ELLER VÄRMEÅTERVINNGSSYSTEM I många flerfamiljshus finns idag en centralt placerad fläkt som evakuerar luften från alla lägenheter i huset. Det finns också hus där det sitter ett ventilationsaggregat i varje lägenhet. I bägge fallen har spiskåpan i lägenheterna ingen inbyggd motor. THERMEX Centralventilation Link lägenhet (CVL) är ett system som gör det möjligt att använda alla Thermex modeller som har "Alla möjligheter" och är markerade med CVL-Link i denna typ av bostäder. ”Pat. Pending”

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

Systemet består av ett motorspjäll som kan justeras till helt stängt, grundventilation/forcerad drift, eller helt öppet enligt specifikationer för ventilationsanläggningens drift. Systemets styrning innehåller dels en styrning av spiskåpan som gör att spjället öppnas vid aktivering och automatiskt stängs igen efter vald tidsperiod. Systemet innehåller dessutom ett relä som kan ge signal till ventilationsanläggningen vid aktivering av spiskåpan.

Se videopresentation

CENTRALVENTILATIONSLINK® MODUL - LÄGENHET

* I vissa fall skall en monteringslåda köpas till för att kunna montera systemets delar i anslutning till köksfläkten. Monteringslådan finns både till väggoch frihängande modeller.

MONTERINGSLÅDOR Modell

Artikelnr.

Pris

Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, vit

536.99.1411.9

1 845:-

536.99.1412.9

1 845:-

536.99.1418.9

1 845:-

536.99.1421.9

1 845:-

536.99.1422.9

1 845:-

536.99.1428.9

1 845:-

Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, svart Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, rostfri Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, vit Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, svart Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, rostfri

Modell CVL® Modul - Ø125 mm Artikelnr. Pris 536.99.1401.9 5 915:-

Modell CVL® Modul - Ø160 mm Artikelnr. Pris 536.99.1403.9 5 915:-

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 142


CENTRALVENTILATIONS-LINK ®MODUL - VILLA

103

Nya hus är täta

THERMEX system för centralventilation i villa erbjuder följande fördelar: Stort urval av spiskåpor i modern design Trådlös våtrumsforcering via separat strömbrytare Timerfunktion, 30 alternativt 60 minuter vid våtrumsforcering Möjlighet att köpa till extra trådlösa strömbrytare för våtrumsforcering från flera olika utrymmen THERMEX spiskåpor med system för centralventilation i villor används där en extern fläktmotor betjänar köket och husets övriga våtutrymmen(badrum, tvättstuga), någonting som är vanligt i hus från 70- och 80-talet.

”Pat. Pending”

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - VILLA

“Valfri” placering av elektronik och spjäll. (Eventuella tillbehör kan behövas vid placering utanför köket.)

Installation skall utföras av behörig installatör.

Spjäll

Kretskort

!

Systemet består av en motordriven spjällfunktion med inbyggd transformator som styrs via spiskåpans betjäningspanel.

THERMEX CENTRALVENTILATIONSLINK® MODUL - VILLA Modell CVV® Modul II

Artikelnr. Pris 536.99.1040.9 5 915:-

Trådlös strömbrytare för våtrumsforcering.

Se videopresentation

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 142

ALLA MÖJLIGHETER » CENTRALVENTILATIONS-LINK ®MODUL - VILLA

THERMEX  YELLOW LINE


R FN´S

ÅL

17

THERMEX PLASMEX® HYBRIDLÖSNING

GLO

BA A L

Frånluft

M

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX PLASMEX® HYBRIDLÖSNING

104 THERMEX  YELLOW LINE

Tilluft

Plasmex®-filter

Luft i retur till köket - 96,5 % renat från matos. Underhållsfritt i upp till 10 år.

Frånluft

Ånga/fukt Kök Badrum WC Grovkök

Fettfilter

Plasmex® Smart Link Modul

• Kopplas till köksfläkt och Plasmex®-filter • Akustiskt larm efter 3650 timmar • Trigger boost till ventilationsaggregat • Eliminerar standby effekt

Artikelnr. Pris 536.99.1150.9 3 770:-

Tilluft

Vardagsrum Sovrum


THERMEX VENTMEX - BASIC

NYHET

2021

Behovsstyrda frånluftsdon ENKEL INJUSTERING AV FRÅNLUFTSDON VIA APP THERMEX VENTMEX BASIC WIRED Trådbunden singalkabel

(3x0,75 mm²)

WIRED Trådbunden singalkabel Spjäll i spiskåpa

Styrkort

Varmeåtervinningsaggregat

Motordrivet frånluftsdon, Ø 125 mm Frånluftsdonet justeras enkelt via en App

KÖK

THERMEX VENTMEX BASIC WIRELESS Trådbunden singalkabel

(3x0,75 mm²)

Styrkort

TOALETT/BADRUM

TEKNIKRUM

105

WIRELESS Trådlös signal

Spjäll i spiskåpa

Motordrivet frånluftsdon, Ø 125 mm Frånluftsdonet justeras enkelt via en App

KÖK

Varmeåtervinningsaggregat

TOALETT/BADRUM

TEKNIKRUM

VAD ÄR THERMEX VENTMEX? I många nya bostäder styrs ventilationen via ett värmeåtervinningsaggregat. Frånluft från kök, badrum och grovkök sugs ut lika mycket hela tiden. THERMEX Ventmex, som är utvecklat i samarbete med teknologisk institut i Danmark, boostar värmeåtervinningsaggregatet när spiskåpan används. I samband med detta justeras frånluftsdonen i övriga våtutrymmen ner till ett minimum så att frånluften koncentreras till spiskåpan vid matlagning. När spiskåpan “stängs av” öppnar donen i våtutrymmena igen. Frånluftsdonens inställning justeras enkelt med hjälp av THERMEX app.

THERMEX VENTMEX BASIC WIRED

FUNKTION  Vid grundventilation sker frånluft enligt inställning från kök och våtutrymmen.  Vid forcerad drift ökas frånluften från aggregatet via trådbunden signal från spiskåpan. Frånluftsdon i våtutrymmen justeras till ett minimum så att evakuering av luft koncentreras till spiskåpan vid matlagning.

Typ

Artikelnr. Pris

THERMEX Ventmex Basic Wired Kit Består av: 1 x motordrivet frånluftsdon Ø125 mm 1 x THERMEX Ventmex/SVS styrkort

536.99.5000.9

4 340:-

536.99.5050.9 536.99.5051.9

1 945:2 395:-

Tillval: Extra motordrivet frånluftsdon, max 1 st

536.99.5050.9

1 945:-

THERMEX VENTMEX BASIC WIRELESS

FUNKTION  Vid grundventilation sker frånluft enligt inställning från kök och våtutrymmen.  Vid forcerad drift ökas frånluften från aggregatet via trådbunden signal från spiskåpan. Frånluftsdon i våtutrymmen justeras till ett minimum så att evakuering av luft koncentreras till spiskåpan vid matlagning.

Typ

Artikelnr. Pris

THERMEX Ventmex Basic Wireless Kit Består av: 1 xtrådlös THERMEX Trigger sändarer 1 x motordrivet frånluftsdon Ø125 mm 1 x THERMEX Ventmex/SVS styrkort

536.99.5001.9

6 265:-

536.99.1001.9 536.99.5050.9 536.99.5051.9

1 925:1 945:2 395:-

Tillval: Extra motordrivet frånluftsdon, max 1 st

536.99.5050.9

1 945:-

Samtliga Thermex spiskåpor för centralventilation kan kopplas ihop med THERMEX VENTMEX.

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX VENTMEX - BASIC

THERMEX  YELLOW LINE


Det betyder att luften som returneras till köket är renad från matos till 96,5 %. Det gör plasmafiltret dubbelt så effektivt som ett vanligt kolfilter. Den förväntade livslängden för ett Plasmex®-filter är upp till 10 år. Det är ca 20 gånger längre än ett vanligt kolfilter.

SÅ FUNGERAR ETT PLASMEX®-FILTER PLASMEX®-FILTER I Ren luft returneras till köket

Plasmex®

Kemiska reaktioner

E

FÖR EN

M

AR

A VÄ R

Aktivt kol

Luktmolekyler, sporer, bakterier, virus, mikroorganismer osv.

Elektriska laddningar spjälkar molekylerna

Principschema för ett Plasmex®-filter

Plasmex®-filter

Vanligt kolfilter

*Luftrening

upp till 96,5 %

ca. 50 %

upp till 10 år

ca. 1/2 år

*Förväntad livslängd på filter

* Baserat på normal användning av köksfläkt i ett privat hushåll ca 1 timme per dag. * Årlig besparing av värmeförlust jämfört med vanligt utsug ca 500 kW à 1,20 kr. = sparar upp till ca 600 kr per år. * Årlig besparing jämfört med vanligt kolfilter vid byte av kolfilter 2 gånger per år à 500 kr. = sparar upp till ca 1000 kr per år.

Ansluts med stickpropp

Elektroder laddar luftpartiklarna

När luften trycker på kontakten, aktiveras elektroder

Upp till 96,5 % av luktpartiklarna fångas upp av Plasmex®-filtret 120 mm Utsugningluften från köksfläkten 210 mm

M

Luktpartiklar

När du inte har möjlighet att använda utsug ut i det fria eller bara vill spara på värmekostnaderna, kan du nu installera ett THERMEX Plasmex®-filter i din köksfläkt När luften passerar genom ett Plasmex®-filter påverkas luftpartiklarna av en elektronisk laddning så att de lättare fångas upp av plasmafiltrets kolfilterdel.

ÅL

FÖR

Fettfilter

ETT PLASMEX®-FILTER ?

- RUNT Strömförbrukning vid drift endast 10 W (standby 0,5 W)

BA A L

OMI ON

KS M IL

TTRE EK BÄ

SP

VAD ÄR

R FN´S

17

Ö

K

Framtidens recirkulationsfilter för köksfläktar. Behöver inte bytas eller underhållas - förväntad livslängd upp till 10 år.

EN REN

GLO

PLASMEX®-FILTER

E AR

PLASMEX®-FILTER

106 THERMEX  YELLOW LINE


SÅ INSTALLERAS ETT PLASMEX®-FILTER

Plasmex®-filter I Se videopresentation

107

Plasmex®-filter II Se videopresentation

THERMEX Plasmex®-filter kan användas till både nya köksfläktar och eftermonteras på befintliga. För inbyggnad i fläktens “skorsten” Med det unika medföljande fästet monteras THERMEX Plasmex® på väggen bakom skorstenen. Min. dimension: 250x250 mm

För vägghängd fläkt med monteringslåda.

För vägghängd fläkt med monteringslåda, utan "skorsten". Till skåpsintegrerade modeller finns THERMEX Plasmex för skåpsmontage i skåp eller ovan/takanslutning.

För inbyggnad i fläktens “skorsten”. Vägg eller frihängande. Min. dimension “skorsten”: 250 x 250 mm

För frihängande fläkt med monteringslåda.

För inbyggnad i nedsänkt tak.

PLASMEX® SMART LINK MODUL PLASMEX®-FILTER II

För inbyggnad i skåp med skåpsmonterad fläkt.

Plasmex®-filter I kan också monteras bakom fläktens "skorsten" med hjälp av ett väggbeslag.

- PLATT Strömförbrukning vid drift endast 10 W (standby 0,5 W) mm 280

540 m

m

92 mm 90 mm

RENARE KÖKSMILJÖ

GRÖNARE PLANET

22 0m

Beskrivning Färg Artikelnr. Pris THERMEX Plasmex®-filter I - Runt - 535.10.1000.9 7 695:THERMEX Plasmex®-filter II - Platt - 535.10.1001.9 19 995:Monteringslåda I, vägg/frihängande Svart 536.99.1512.9 3 195:Monteringslåda, I, vägg/frihängande Vit 536.99.1511.9 3 195:Monteringslåda, I, vägg/frihängande Rostfri 536.99.1518.9 3 195:Monteringslåda, I, Mini Vertical Svart 536.99.1612.9 2 070:Monteringslåda, I, Mini Vertical Vit 536.99.1611.9 2 070:Monteringslåda, I, Mini Vertical Rostfri 536.99.1618.9 2 070:Monteringslåda I, inbyggnad i skåp Vit 536.99.1711.9 2 070:Monteringslåda I, inbyggnad ovan skåp Vit 536.99.1811.9 2 070:Monteringslåda I, inbyggnad ovan skåp, hybridlösning Vit 536.99.1813.9 2 070:THERMEX Plasmex® Smart Link Modul - 536.99.1150.9 3 770:Väggbeslag för Plasmex®-filter I - 536.99.1815.9 1 995:THERMEX Plasmex®-filter I inkl. väggbeslag - 536.99.1816.9 8 995:THERMEX Plasmex®-filter med monteringslåda inbyggnad skåp 536.99.1717.9 9 395:THERMEX Plasmex®-filter med monteringslåda ovan skåp 536.99.1817.9 9 395:-

m

PLASMEX®-FILTER OCH MONTERINGSLÅDA

Översiktsbilder och mått, se sidan 139

Väggbeslag för Plasmex®filter I

BÄTTRE EKONOMI

PLASMEX®-FILTER

THERMEX  YELLOW LINE


SPECIAL-LINE

108 THERMEX  YELLOW LINE

unika

SPECIAL-LINE

- bak om THERMEX köksfläktar

”Du kan få din nya THERMEX köksfläkt precis som du vill. Hittar du inte det du söker bland våra nästan 100 olika Modeller, ja då tillverkar vi en till dig. Och bara till dig ..!”

nivåer - design, färger, storlek, material, höj/ sänk funktioner, automatik, kontrollpanelsfaciliteter... you name it. Vill du mer än det, så är du välkommen att släppa lös fantasin och få dina egna idéer förvandlade till en specialfläkt i THERMEX kvalitet.

Du ”ritar” - THERMEX tillverkar din personliga köksfläkt Det finns bara en som dig i hela världen. En sådan köksfläkt kan du få i THERMEX kvalitet Alla kök är personliga och unika. Därför kräver de också alla sin unika lösning när det handlar om luftväxling. Hos THERMEX har du nästan 100 olika modeller att välja mellan. Vi täcker alla stilarter och behov med användarvänlig funktionalitet, snygga ytor och genomtänkta detaljer. Alla med ett brett utbud av personliga möjligheter på alla

När du börjar att designa din egen köksfläkt är det viktigt att du tar utgångspunkt i en existerande fläktinsats som är energiklassad. THERMEX har flera olika insatser som du kan kan utgå från. Inget är omöjligt – och allt är tillåtet, nästan. Se det framför dig. Visualisera dina idéer i form av en skiss, specificera mått, material, färg, placering i köket m.m .... och ta allt med dig till DIN THERMEX återförsäljare, som är redo att bidra med tips, idéer och goda råd. Besök även www.thermex.se som bjuder på ytterligare inspiration till luftombytet i ditt kök.

När vi säger Rostfri, så menar vi Rostfri – och så är det hela vägen igenom Hos THERMEX jobbar vi dagligen med att skapa original kvalitet. Från det innersta till det yttersta och snyggt formgivet i gedigna material. Fritt från onödiga skarvar och med den oöverträffade ytfinish som THERMEX är känd för. Det är så det känns bäst för oss – och så tror vi också att du har det i din strävan efter en unik köksfläkt, som skall tillföra karaktär och luftombyte i ditt kök många år framöver.


109

design Många utföranden – många möjligheter...

Ingen köksfläkt är för stor eller för liten för att vi skall klara det. THERMEX tillverkar din design i storlek upp till 2600 mm på bredden och 1100 mm på djupet i ett stycke utan skarvar. Men fråga oss oavsett vilka mått du önskar - så hittar vi en lösning, eventuellt med mindre modifikationer. När du börjar att designa din egen köksfläkt är det viktigt att du tar utgångspunkt i en existerande fläktinsats som är energiklassad. THERMEX har flera olika insatser i olika storlekar och med olika specifikationer. Det finns insatser med inbyggd motor och det finns insatser utan motor, för styrning av extern fläkt. Du hittar de olika insatserna här i Yellow Line katalogen... Vår kundtjänst hjälper gärna till med råd omkring val av insats.

TFM 160-180-190

Se side 23

TFM 460-480

Se side 24

TFH 360

Se side 25

Har du särskilda behov? Du kanske har särskilda behov. Du kanske vill ha något som ingen annan har. Du kanske bara har lust att ”tänka helt utanför ramarna” och glömma allt om traditioner. Oavsett vad, så kan du få skräddarsytt din orginella och personliga THERMEX köksfläkt.

Specialfärger Hos THERMEX kan du få det i stort sett som du vill – du kan välja precis det ytskikt som passar dig. Från Rostfri - borstat eller blankpolerat - till fina lacker i mer än 200 olika kulörer. Vill du matcha färgen på fläkten med dina köksluckor, ja då fixar vi det också. Allt vi behöver är ett färgprov.

TFMH 360

Se side 25

SPECIAL-LINE

THERMEX  YELLOW LINE


HISTORIENS VINGSLAG

110 THERMEX  YELLOW LINE

HISTORIENS VINGSLAG

THERMEX SPISKUPORNAS MODER I mitten av 90-talet ändrade designen stil från svartlackerade ”smideskupor” med detaljer i mässing till mer stilrena och futuristiska designer i rostfritt utförande.

THERMEX, (ursprungligen Thermor), grundades 1958. Kärnprodukterna var de första åren mindre fläktar till badrum, kontor, affärer, restauranger och liknande, där det var behov av luftväxling.

Modell Ronda i rostfritt stål, med halogen belysning och elektronisk betjäningspanel, började marknadsföras 1994 bland annat genom TV reklam i Danmark. I slutet av 90-talet började THERMEX lansera modeller i kombinationen rostfritt och glas.

HISTORIENS FÖRSTA KÖKSFLÄKT År 1965 lanserade THERMEX den första egentliga köksfläkten, modell ”Turbinette”, en fläkt utan belysning och filter för placering ovanför spisen.

MODELL ZIRKON Modell Zirkon från år 2000 i rostfritt och glas var en del av Crystalia serien med kännetecken som optisk fiberbelysning, fjärrkontroll, höj- och sänk funktion samt dekorationsbelysning

HISTORIENS FÖRSTA ”SPISKUPA” I mitten av 70-talet designade, serieproducerade och lanserade THERMEX, som de första på marknaden en dekorativ spiskupa med fettfilter, belysning och styrning. Den gången känt som ”smideskupa” i dag kallad SPISKUPA. Tankarna med denna nyskapelse var att förena design och funktion i en och samma enhet. Den första ”riktiga” spiskupan heter Modell FANØ och lanserades 1976.

Modell Turbinette anno 1958.

Spiskupan blev från starten en rungande succé och är än idag en fast beståndsdel i många kök välden över.

År 1983 började THERMEX utvidga konceptet till andra länder, först till Sverige och Norge och sedan vidare till andra länder.

INN-LINE BY JACOB JENSEN DESIGN I början av 2000-talet inledde THERMEX ett samarbete med den världskända danska designern Jacob Jensen. Det ledde till skapelsen av serien Inn-Line som med sitt formspråk bröt mot gängse sätt att designa spiskupor på.

THERMEX DANSK DESIGN SEDAN 1958 Fanø

Ronda

Agernæs

Turbinette

Jupiter

Zirkon

Standard Turbo 702

1958

1965

1972

1976

1985

1988

1994

2000


Modell FANØ anno 1976.

TV reklam RONDA anno 1994.

THERMEX TAKINTEGRERADE MODELLER I början av 2000-talet arbetade THERMEX utvecklingsavdelning åter med att skapa nya och innovativa produkter. Detta ledde till en mindre uppgörelse med den traditionella tankegången att fläkten skulle hänga ner över köksön i ögonhöjd.

nyckelorden är: DESIGN, FUNKTION, LJUD. Utöver det arbetar THERMEX också i riktningen mot mer energi- och miljövänliga produkter.

THERMEX lanserade därför år 2002 som de första begreppet ”den takintegrerade spiskupan” en lösning där fläkten helt enkelt byggs in i taket och ger fri sikt i köket. THERMEX Integrata introducerades på marknaden första gången år 2002. Det skulle sedan visa sig att denna typ av fläktar slog igenom brett över alla marknader och är idag en mycket populär lösning. Som man kan se av historien, är THERMEX inte bara ”spiskupans” moder, THERMEX har sedan starten 1958 löpande utvecklat och marknadsanpassat produkter till tidernas trender och efterfrågan. THERMEX är marknadsledande inom köksfläktar och arbetar fortfarande med att erbjuda de bästa och enklaste lösningarna där

Lampmodell

Takintegrerad

2002

2004

Modell Metz Medio III Strip anno 2016.

THERMEX organisation arbetar efter uttrycket F. I. T., vilket står för* FLEXIBILITET INNOVATION TROVÄRDIGHET

Skulle du mot förmodan inte hitta den lösningen du söker bland THERMEX många standardprodukter så kan vi också tillverka helt efter dina önskemål, både avseende mått och färger. THERMEX är än idag ett 100% danskt privatägt företag med långa och stolta traditioner. Våra produkter säljs genom ett kompetent nätverk av återförsäljare inom kök- och vitvarubranschen i hela Sverige. THERMEX Scandinavia AB har sitt kontor i Göteborg och vårt team av duktiga och serviceorienterade medarbetare är beredda att ge dig marknadens bästa rådgivning och service, både före och efter ditt köp av en THERMEX produkt. THERMEX finns idag med egen organisation i både Danmark, Sverige, Norge, Finland och Team THERMEX är beredda att ge dig rådgivning Spanien. och service.

VoiceLink Metz Maxi ll Strip

Preston

Bänkmodell

Inn-line

111

2007

Hood in Hob

AirGrip

2009

2015

Plasmex®filter

2016

2017

2018

2019

2021

HISTORIENS VINGSLAG

THERMEX  YELLOW LINE


112 THERMEX  YELLOW LINE

fettfri - bak om THERMEX köksfläktar

Ju bättre fläkt, dess mindre köksrengöring När potatisen kokar och kotletterna steks är det inte bara doften som sprider sig i köket. Luften är full av fukt, os och ultra-små fettpartiklar som sätter sig på ytskikt, väggar, tak och möbler. Om du inte har en fläkt som klarar uppgiften är det som gjort för regelbunden rengöring av fettbelagda ytor i hela köket.

THERMEX köksfläktar har filter som samlar upp fettpartiklarna En korrekt dimensionerad och installerad THERMEX fläkt säkrar en effektiv utsugning. Inte bara av fukt och os – utan även fettpartiklarna. Alla THERMEX modeller har fettfilter av stål. Fläkten suger den fettmättade luften genom filtret. När luften träffar det kalla stålet kyls den ner och fettpartiklarna fastnar i filtret.

Rena fettfilter fungerar bäst Fettfiltren skall hållas så rena som möjligt för att behålla effektiviteten. Beroende på hur ofta och vilken typ av mat du lagar så skall du åtminstone räkna med att diska dina filter en gång i månaden ... men det är ju också betydligt lättare än att skura hela köket! Lägg dina filter i blöt med diskmedel och skura med diskborste. Det går också bra att köra dina filter i diskmaskinen, det finns dock en risk att maskindiskmedlet missfärgar stålet.

”Helt fri från städning i köket blir du aldrig, men … Med en THERMEX Fläkt undviker du att använda onödiga krafter på fettpartiklar, som bara hör hemma på ett ställe ... i fläktens fettfilter och inte på varken bänkskivor, möbler eller prydnadssaker”


113

SLAMRAR

SPJÄLLET

I DIN KÖKSFLÄKT NÄR DET BLÅSER UTE? T RIT F R ME LAMJÄLL S D SP ME

T

LIG AN L V D L ME SPJÄ

De flesta köksfläktar är utrustade med ett spjäll (kallrasskydd) som öppnas när fläkten sätts på, och stängs när fläkten stängs av.

Min. 1m

KAN DU TÄNKA DIG ETT SPJÄLL SOM INTE SLAMRAR?

THERMEX slammerfri installation i köksfläkt efter motor

Oftast är det lufttrycket från köksfläkten som öppnar spjället, men vid blåsigt väder kan det uppstå undertryck som får spjället att öppna och stänga, även om fläkten är avstängd. Det får fläkten att slamra samtidigt som varm luft sugs ut ur bostaden. Med ett slammerfritt spjäll från THERMEX undviker du buller och värmeförlust. Eftersom klaffarna försluts hermetiskt undviker du dessutom att kall luft tränger in utifrån. THERMEX slammerfria spjäll har 3 inbyggda klaffar som gör att det ska till en mycket målriktad påverkan för att spjället ska öppnas. En målriktad påverkan sker när köksfläkten sätts på, men inte vid sporadisk påverkan av blåst.

THERMEX SLAMMERFRIA SPJÄLL Bredd Ø125 mm Ø150 mm

Artikelnr. Pris 850.60.0125.9 1 495:850.60.0150.9 1 845:-

THERMEX slammerfri installation i vägg

SLAMMERFRITT SPJÄLL

THERMEX  YELLOW LINE


TIPS & GODA RÅD

114 THERMEX  YELLOW LINE

TIPS & GODA RÅD

FÅ UT DET BÄSTA AV DIN THERMEX-KÖKSFLÄKT Motorljud En kraftigare motor har en större utsugningskapacitet men låter också mera. Du kan reducera ljudet genom att sänka hastigheten på fläkten. Större delen av tiden man lagar mat är det oftast tillräckligt att använda fläktens lägsta hastigheter.

Uppstår det ljud när den möter motstånd. Ju rakare, med minsta möjliga antal böjar, du kan göra din fläktkanal och ju större kanalen är som luften transporteras igenom, desto längre ljud blir det.

Luft- och kanalljud Luft i rörelse medför ljud. Precis som när vinden susar

Så här undviker du feta fingeravtryck på de eleganta stålytorna

Det finns flera rejäla energibesparingar att göra om du använder din köksfläkt på rätt sätt.

Dagens trend med rostfritt stål är elegant, men även en aning opraktisk. Minsta beröring skapar tydliga fingeravtryck på stålytorna. Detta bekymmer kan du undvika helt och hållet genom att använda dig av fjärrkontrollen som följer med som standard eller extratillbehör till flera av THERMEX köksfläktar. På så vis undviker du fysisk kontakt och får en köksfläkt fri från fingeravtryck. Om det ändå skulle inträffa har THERMEX utvecklat en effektiv rengöringsspray – "Metalpolish" – särskilt avsedd för rostfria köksfläktar.

En köksfläkt som körs på högsta hastighet använder en och en halv gånger så mycket ström som om den körs på lägsta hastigheten. Att köra på högsta hastigheten är faktiskt bara nödvändigt när man kokar eller steker mat som ångar eller osar mycket. Stäng fönster och sätt på köksfläkten fem minuter innan du ska börja steka/koka. Då skapar du det undertryck som behövs i köket. På så sätt behöver motorn inte köra på maximal effekt. Den lägre och mer målinriktade sugeffekten sparar även på uppvärmningskostnaderna, eftersom du skickar ut mindre mängd värme (luft) som finns i ditt kök.


När det gäller takintegrerade modeller

Max. 3000 mm

ska man tänka på att avståndet mellan spisen och filterytan är längre än normalt. Denna typ av modell är i normala fall utrustad med kantsug och igensättningsfritt labyrintfilter, vilket ökar effektiviteten. THERMEX rekommenderar att avståndet mellan spishäll och filter inte är större än 3 meter.

Undvik förlust av sugkraft Undvik 90 °-vinklar så långt det är möjligt. En vinkel på 90 ° ger lika stor förlust i sugkraft som en meter slang/rör. Korta alltid slangar och rör så att installationen blir så kort som möjligt. Ju längre installation, desto större tryckförlust = lägre sugkraft. Använd alltid största möjliga rördiameter. Om din köksfläkt/motor har en anslutning på Ø160, ska röret du använder vara på minst Ø160 osv. Om du bara använder en storlek mindre kan effekten minska med upp till 66 %.

115

KANALANSLUTNINGANPASSNING

LÅT THERMEX SKRÄDDARSY KÖKSFLÄKTENS

SKORSTEN

För ett stort antal modeller är det möjligt att anpassa köksfläktens skorsten till köket. THERMEX kan korta, förlänga eller anpassa skorstenen i vinkel i till exempel tak med lutning.

Ta bort oönskat ljud THERMEX rekommenderar alltid att du använder kondens-/ljudisolerade slangar/rör i hela installationen, detta motverkar oönskat ljud och fukt. Om du har köpt en produkt med extern motor kan du med fördel köpa och installera en ljuddämpare mellan köksfläkten och motorn. Ljuddämparen dämpar ljudet av luftgenomströmningen i installationen ytterligare. (kontakta din återförsäljare för mer information)

Om standardkanalanslutningen måste var längre, ska man använda en extra lång kanalanslutning eller förlängningsadapter. I dessa fall tillkommer en extrakostnad.

Rena fettfilter fungerar bäst Fettfilter ska vara så rena som möjligt för att effektiviteten ska bibehållas. Beroende på hur ofta och vilken typ av mat du lagar, ska du räkna med att behöva rengöra dina metallfilter cirka en gång i månaden – men så är det ju mycket enklare än att göra rent hela köket. Följ alltid bruksanvisningen som följer med produkten.

Optimalt avstånd

500-700 mm

THERMEX rekommenderar att du monterar din köksfläkt 500-700 mm ovanför spisen och minst 65 cm över en gasspis. Tänk på att alltid ta hänsyn till myndighetskrav och specifikationer för spis och köksfläkt.

Om standardkanalanslutningen måste var längre, ska man använda en extra lång kanalanslutning eller förlängningsadapter. I dessa fall tillkommer en extrakostnad.

TIPS & GODA RÅD

THERMEX  YELLOW LINE


SÅ FUNGERAR EN KÖKSFLÄKT

116 THERMEX  YELLOW LINE

SÅ FUNGERAR EN KÖKSFLÄKT

Inneklimat och ventilation

Det räcker inte att öppna fönstret

Det ställs idag mycket höga krav avseende isolering av bostäder. Det är naturligtvis bra för elräkningen, klimatet och vår gemensamma planet. Dessvärre betyder denna grad av isolering samtidigt att våra hus får svårt att andas - till skada för både hus och boende. Det är det problemet din köksfläkt skall lösa för köket, som utan jämförelse är det rum i bostaden, där behovet av luftväxling är som störst.

En köksfläkt som är rätt monterad skapar ett undertryck i köket, så att ånga, fukt och matos inte sprider sig till resten av bostaden. På det sättet hjälper köksfläkten till att förbättra luften i hela bostaden. Till gagn och glädje för både huset och de som bor där. Fläkten suger den fettmättade luften genom filtret. När luften träffar det kalla stålet kyls den ner och fettpartiklarna fastnar i filtret. Ju större köksfläkten är i förhållande till spisen, dess bättre evakuering av luften får du. Om du så skall välja väggmonterad eller frihängande, intern eller extern motor, evakuering eller kolfilter med recirkulation, så handlar det i grund och botten om dina personliga val och önskemål i kombination med byggnadens rent fysiska möjligheter och begränsningar. Det är dessa tekniska val, vi vill guida dig igenom på dessa Tips & Fakta sidor. Har du frågor ut över detta, så är du alltid välkommen till våra THERMEX återfösäljare, som alla arbetar mot samma mål som oss: Att ge dig ett komplett beslutsunderlag, när du skall välja den THERMEX lösning, som du skall ha glädje av varje dag i många år framöver.


UTSUGNINGSPRINCIPER & FILTER Kantsug Köksfläktar med kantsug har en exklusiv design med filterna väl gömda inne i fläkten. Kantsug isolerar oset med osynliga luftströmmar hela vägen runt. Sugkraften koncentreras till öppningarna, lufthastigheten ökar och ljudnivån blir aningen högre.

Filter i botten Filter i botten har störst sug- och filteryta, lägre lufthastighet och mindre luftljud. Antalet filter i botten (sugytan) och luftmängden avgör effektiviteten. Utöver det är filterna lätta att ta ner i samband med rengöring. Uppfångningsförmågan kan ökas betydligt genom större filteryta, och det är naturligtvis en fördel att fläkten täcker hela spisen och gärna mer därtill.

Vertikal utsugning

Köksfläktar med vertikal utsugning ger bättre plats och större svängrum vid spisen. Vertikal utsugning är en kombination av filter i botten och kantsug. Här får du det bästa från bägge principer och massor av plats så att du enkelt kommer åt kastrullerna.

Stålfilter fångar fettet

Aktivt kolfilter tar bort lukten

Fläkten suger den fettmättade luften genom filtret. När luften träffar det kalla stålet kyls den ner och fettpartiklarna fastnar i filtret. Då metall kyler luften effktivt, är denna process mest effektiv om filtret är av metall, vilket det är på alla THERMEX-modeller.

Aktivt kolfilter används på köksfläktar med recirkulation, som inte har någon kanalanslutninganslutning. Kolfiltret tar bort lukten, men inte fukten. Filtret skall rengöras regelbundet men kan som regel inte tvättas utan bör bytas ut ca två gånger om året.

117

UTSUGNINGSPRINCIPER & FILTER

THERMEX  YELLOW LINE


INSTALLATION & MONTERING

118 THERMEX  YELLOW LINE

INSTALLATION & MONTERING

Lätt att montera en THERMEX lösning Om du är händig, så kan du sköta monteringen själv. När du köper en THERMEX produkt, får du naturligvis med en monteringsanvisning. Här leder vi dig step-bystep genom hela installationen.

Inbyggd motor

Z MAX I SKY, MET Z MAX I, MET SUN II MET Z MEDIO & MON

ESPAÑOL ENGLISH SVENSKA SUOMI DANSK NORSK

RINGS VEJLEDNING

MONTE g Asennusohjeet ing Monteringssanvisnin n Installasjonsvejledn Mounting instructio Instrucciones de montaje

Om du inte känner dig mogen för uppgiften, så råder vi dig att överlåta monteringen till din THERMEX återförsäljare. Här finns också alla nödvändiga tillbehör till både köksfläkten och monteringen.

Inbyggd motor Motorn är inbyggd i köksfläkten. Sugförmågan är bra och den kompakta köksfläkten är lätt att montera. Inbyggd motor ger dock som regel högre ljudnivå än en extern motor. Kolfilter för recirkulering finns oftast som tillbehör

Extern motor Motorn placeras på vind, tak eller yttervägg. Utsugningskapaciteten är som regel högre än vid motsvarande köksfläkt med inbyggd motor. Ljudnivån är betydligt lägre, eftersom ljudkällan är flyttad från köket. Flera THERMEX modeller kan även användas till centralventilation.

Extern motor


ANVÄNDNING & SKÖTSEL

Daglig rengöring

Torka av fettfiltert med en fuktig trasa efter varje matlagning. Här kommer fler enkla tips på hur du kan hålla din fläkt ren och fräsch.

Lackerade köksfläktar Fläkten rengörs med en fuktig trasa eventuellt med diskmedel.

Skapa undertryck i köket Slå på fläkten 5 minuter innan du börjar med själva matlagningen så hinner det etableras ett effektivt undertryck. När maten är färdig sänker man hastigheten på fläkten och låter den gå ytterligare 10-15 minuter för att rensa luften helt. Det kan vara frestande att öppna köksfönstret, men gör inte det! Det förstör luftcirkulationen omkring köksfläkten och hindrar fläkten från att skapa det undertryck, som skall suga fukten, lukten och matoset ut från köket innan det sprider sig till resten av bostaden. Det skall dock finnas tilluft, t.ex. genom ventiler eller en dörr på glänt. Eldar du samtidigt i en öppen spis som kräver luft, bör du låta ett fönster vara öppet i detta rum.

Spara på strömmen En fläkt som går på högsta hastighet drar ca 50% mer ström än en som går på lägsta hastighet. Högsta hastighet behöver bara användas när man lagar mat som osar eller luktar mycket.

Goda ventilationsförhållanden Om fläkten inte fungerar som den ska kan orsaken vara böjd slangsats, för många böjar på kanalanslutningen eller fel kanalanslutningdimension i förhållande till fläktens kapacitet. Goda ventilationsförhållanden ger en effektiv funktion och därmed lägre energiförbrukning.

Köksfläktar med glasytor Fläkten rengörs med en fuktig trasa eventuellt med diskmedel. Efterbehandlas med "Metalpolish". Glasskivan putsas med vanligt fönsterputsmedel.

Rostfria köksfläktar Fläkten rengörs med en fuktig trasa eventuellt med diskmedel. Efterbehandlas med "Metalpolish".

Stålfilter Beroende på hur ofta och vilken typ av mat du lagar så skall du åtminstone räkna med att diska dina filter en gång i månaden. Lägg dina filter i blöt med diskmedel och skura med diskborste. Det går också bra att köra dina filter i diskmaskinen, det finns dock en risk att maskindiskmedlet missfärgar stålet.

Kolfilter Filtret skall rengöras regelbundet men kan som regel inte tvättas utan bör bytas ut ca två gånger om året.

119

ANVÄNDNING & SKÖTSEL

THERMEX  YELLOW LINE


ECO-DESIGN FÖRKLARING

120 THERMEX  YELLOW LINE

ECO-DESIGN FÖRKLARING Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsindexet beräknas ut i från den årliga effektförbrukningen för köksfläkten vid den optimala driftspunkten och den nominella melektriska effektförbrukningen för belysningssystemet.

Leverantörens modellbeteckning

Leverantörens namn eller varumärke

Preston II 60 Mini Black ESP

A-80% A-60% A-40% A-20%

A+++ A++ A+

Flödesdynamisk effektivitet Här beräknas, i grova drag, fläktens mest effektiva punkt. Här mäts luftmängden mot statisk tryckskillnad och elektrisk ineffekt.

21

kWh/annum

ABCDEFG

ABCDEFG

65/2014

Belysningseffektivitet Här mäts belysningen, angivet i lux, vid kokzonen i förhållande till energiförbrukningen.

E

ABCD FG

61dB

Detta är en förhållningsstalsberäkning, där man jämför den årliga förbrukningen för produkten (AEC) mot en standardförbrukning (SAEC). Där 100 motsvarar samma förbrukning som standardenheten. Så ju lägre tal desto bättre, detta översätts sedan till en bokstavs klassificering. Utgångspunkten är en genomsnittlig användning av belysningen på 2 timmar per dag och en genomsnittlig driftstid av fläkten på 1 timme per dag. Köksfläktens eventuella förbrukning när den är avstängd eller i stand-by läge, läggs till ovanpå detta.

Årlig energiförbrukning I uträkningen utgår man från följande: Den genomsnittliga belysningstiden är 2 timmar per dag. Den genomsnittliga driftstiden för fläkten är 1 timme per dag i FDE – den punkt där fläkten har bäst effektivitet, alltså störst luftmängd i förhållande till tryckfall och elförbrukning.

Fettfiltreringseffektivitetsklass Här anges hur stor del av den totala fettmängden som fångas upp av filtret (i %).

Bullervärde (Ljudeffekt) Här är det viktigt att påpeka att man tidigare angav ljudtrycket som vanligtvis är lägre än ljudeffekten.

Det skall poängteras att filtret definieras som varande en borttagbar del av köksfläkten. Genom att t.ex. göra glasplattan borttagbar på Metz, så räknas den till filtret.

Ljudeffekten mäts i Watt (som högtalare) men anges i dB(A). Ljudtryck mäts i pascal med en mikrofon (vanligtvis på 1 m avstånd) och anges motsvarande i dB(A).


PLATT KANALSYSTEM THERMEX kan leverera ett rektangulärt kanalsystem för sammankoppling med runda kanaler. Rektangulära kanaler används där det är ont om plats t.ex. i golvsocklar, ovanför skåpinredningar eller i sänkta tak. OBS! Installation skall ske enligt gällande byggregler. 5

1

2

PLATTKANAL Mått 220 x 90 mm L.: 1500 mm Artikelnr. 825.50.5915.9 Pris 860:-

3

10 HORISONTELL BÖJ 90° Mått 220 x 90 mm Artikelnr. 825.50.5950.9 Pris 645:-

7

TAK/VÄGGBESLAG för platt kanal Mått 220 x 90 mm Artikelnr. 825.50.5922.9 Pris 125:-

BÖJ 90° Mått Ø150 mm Artikelnr. 854.50.6901.9 Pris 495:-

6

SKARVMUFF Mått Ø150 mm Artikelnr. 862.50.6931.9 Pris 200:-

11

BÖJ 90° Mått 220 x 90 mm Ø150 mm Artikelnr. 825.50.5961.9 Pris 725:-

SKARVMUFF Mått 220 x 90 mm Artikelnr. 825.50.5920.9 Pris 260:-

4

9

FLEXIBEL SLANG Mått 220 x 90 mm L.: 3 m. Artikelnr. 825.50.5933.9 Pris 755:-

TAPE, VIT PLAST Mått 50 mm x 4,6 m. Artikelnr. 815.50.1231.9 Pris 215:-

8

PLASTRÖR Mått Ø150 mm - 1 m. Artikelnr. 852.50.1106.9 Pris 460:-

12

ÖVERGÅNG Mått 220 x 90 mm Ø150 mm Artikelnr. 825.50.5970.9 Pris 495:-

BÖJ 90° VERTIKAL Mått 220 x 90 mm Artikelnr. 825.50.5960.9 Pris 510:-

7

2

11 6 3

6

8

121

PLATT KANALSYSTEM

THERMEX  YELLOW LINE


EXTERNA MOTORER

122 THERMEX  YELLOW LINE

EXTERNA MOTORER

TVF VINDSFLÄKT

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Tystgående Levereras med med ljud- och kondensisolerad låda

För montering på vind eller liknande. Effektiv och tystgående EC-motor. Hölje i galvaniserad plåt.

EXTERN TVF - CAB-200, EC MOTOR 19 270:Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³ Ljudnivå (dB) Vikt i kg

225.34.3720.2 230 161 1090 53 23,0

Övergångar Ø200-160 mm medföljer.

Valfri montering. Ljuddämpare finns som tillbehör.

Flödesdiagram – Qv: Luftmängd I m3/h – Psf: Statisk tryck i mmWG och Pa – Törr luft vid 20 ºC och 760 mmHg CAB-200 ECOWATT p sf

[P a]

600 5 00

1 0V

8V

3

6

400 3 00 2 00

1 000

6V 9

2

8 00 5

4V 12

1 00 0

1 200

11

0

2 00

7 00

8

400

50

4 00

0

10

7

600

800

6 00 4

1

1 000 q v [m3 /h]

P [W 1 60

1 0V

1 20

8V

80 6V

40 0

4V

0

2 00

400

600

800

1 000 q v [m3 /h]

TVF-CAB-200, EC-MOTOR INKL. AC/DC KONVERTER Artikelnr.

21 965:-

225.34.3721.2

ÖVERSIKTSBILDER & MÅTT » Se sidan 143


123

EXTERNA MOTORER

KVK VINDSFLÄKTAR

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Vindsfläkten monteras på vind. Ger därför låg ljudnivå i köket. Sladd med jordad stickpropp. Lätt att öppna för rengöring. Hölje av varmförzinkad plåt som invändigt är isolerad.

KVK SILENT 160 Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

10 815:225.60.0004.2 230 89 550 36 17,2 H: 266/D: 482/B: 505

KVK SILENT 200 Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

13 315:225.60.0007.2 230 105 738 40 21,1 H: 352/D: 604/B: 500

Specifikationerna på externa motorer är angivna som friblåsande.

EXTERN TX MOTOR

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Tillverkad i vädertåligt rostfritt stål Elegant design för placering på yttervägg

Extern TX motor är den fläkt som levereras för montering på yttervägg.

Extern TX Motor Vägg

5 915:-

Artikelnr. 225.19.1100.2 Nätanslutning (V) 230 Effektförbrukning 186 Luftmängd m³/t v. 0 vs. 900 Hastighet i varv/min 1300 Ljudnivå (dB(A )– 3 m) 71 Extern TX motor vägg levereras endast vid köp av köksfläkt

AC/DC konverter Artikelnr.

2 695:536.99.1100.9

Används vid inkoppling av extern DC-motor där köksfläkten har AC-styrning.

ÖVERSIKTSBILDER & MÅTT » Se sidan 143 och 145

EXTERNA MOTORER

THERMEX  YELLOW LINE


EXTERNA MOTORER

124 THERMEX  YELLOW LINE

EXTERNA MOTORER EXTERNA MOTORER

TAKFLÄKTAR

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Tystgående takfläkt som är utformad för att anslutas till köksfläkt utan motor. Serien kan styras av samtliga köksfläktar utan motor. Tillverkade av pulverlackerad galvaniserad stålplåt. Finns i färgerna svart, röd eller grå.

TFSR 200 Artikelnr., svart Artikelnr., röd Artikelnr., grå Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m3/t v. 0 vs. Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

TFSK 200 Artikelnr., svart Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Hastighet i varv/min Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

Pris

240.65.1200.2 240.65.1209.2 240.65.1203.2 230 108 749 40,2 4,2 H: 160/Ø: 439

4 760:6 185:6 710:-

TFSR 315 M Artikelnr., svart Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m3/t v. 0 vs. Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

TFSR/TFSK Takfläkten monteras på yttertak vilket ger låg ljudnivå i köket. Fällbara och utrustade med servicebrytare för enkel rengöring.

8 320:240.65.1315.2 230 231 1249 55 9,1 H: 206/Ø: 485

6 525:- 240.65.0100.2 230 108 749 40,2 4,2 H: 160/D: 421/B: 421

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 144 MOTOR TILLBEHÖR »Se sidan 127


125

EXTERNA MOTORER

TTP TAKMOTOR

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Vertikalt utblås Kanalanslutninganpassning för fasta rör Tillverkat i vädertålig plast Kan enkelt tas loss och göras ren

Tystgående takfläkt som är tillverkad i vädertåligt material. Kan styras av samtliga THERMEX köksfläktar utan motor. P-modellen är för montering på sluttande tak och kan enkelt justeras efter takets lutning. S-modellen är utformad för platta tak.

E220P Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Hastighet i varv/min Luftcirkulationens temperatur Ljudnivå (dBA – 3 m) Dimension (mm)

10 615:240.40.0110.0 230 85 860 2600 80 °C 52 Ø160

Eco 220P Artikelnr. Nätanslutning (V) Energiforbrug (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Hastighet i varv/min Luftcirkulationens temperatur Ljudnivå (dBA – 3 m) Dimension (mm)

13 995:240.40.0131.0 230 85 925 2580 80 °C 41,9 – 70 Ø160

OBS: I vissa fall behövs en AC/DC konverter som finns att köpa till.

E220S Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Hastighet i varv/min Luftcirkulationens temperatur Ljudnivå (dBA – 3 m) Dimension (mm)

8 495:240.40.0111.0 230 85 860 2600 80 °C 52 Ø160

Eco 220S Artikelnr. Nätanslutning (V) Energiforbrug (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Hastighet i varv/min Luftcirkulationens temperatur Ljudnivå (dBA – 3 m) Dimension (mm)

13 195:240.40.0132.0 230 85 925 2580 80 °C 41,9 – 70 Ø160

OBS: I vissa fall behövs en AC/DC konverter som finns att köpa till.

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 146 MOTOR TILLBEHÖR » Se sidan 126

EXTERNA MOTORER

THERMEX  YELLOW LINE


TILLBEHÖR

126 THERMEX  YELLOW LINE

TILLBEHÖR TILLBEHÖR TIL TTP TAGMOTOR

Frånluftshuv Artikelnr. 240.40.0117.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Pris 4 795:-

Genomföringar till E220P / Eco 220P

Tilluftshuv Artikelnr. 240.40.0130.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Pris 10 615:-

Universal tegelgenomföring - Typ 1

Artikelnr. 240.40.0112.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 0-47° Pris 3 570:-

RENGÖRING

Genomföring 2-kupig betongpanna - Typ 2

Artikelnr. 240.40.0113.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 0-45° Pris 2 425:-

THERMEX rekommenderad stålrengöringsmedel Metalpolish.

Genomföring papptak - 11-45° - Typ 3

Artikelnr. 240.40.0116.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 11-45° Pris 1 940:Beskrivning Artikelnr. Metalpolish, 600 ml 499.99.9999.9

Genomföring profilerat plåttak - Type 4

Artikelnr. 240.40.0114.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 0-40° Pris 2 145:-

Pris 545:-

LJUDDÄMPARE Om motorn är externt monterad vill du kanske minska motorbuller och luftljud ytterligare med hjälp av en ljuddämpare.

Genomföring, Classic pap/plåttak - Typ 5

Artikelnr. 240.40.0115.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 11,5-35° Pris 2 145:-

Genomföring papptak - Typ 6

Artikelnr. 240.40.0118.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 0-11° Pris 2 145:-

Tillbehör til E220S / Eco 220S Takfundament

Beskrivning Artikelnr. Pris Ø160 mm 515.99.0160.9 4 770:Ø200 mm 515.99.0200.9 6 690:-

Artikelnr. 245.54.5180.9 Färg Galvaniserad Bredd 295x295x165 mm Lutning 0° Pris 4 595:-


TILLBEHÖR TILL TFSR TAKFLÄKT Takgenomföring till TOB TOB 200-315 Takgenomföring - svart

Artikelnr. Bredd Mått i mm Pris

245.65.1200.9 Ø200 mm H: 464/D: 500/B: 560 4 835:-

TOB 200-315 Takgenomföring - röd

Artikelnr. Bredd Mått i mm Pris

245.65.1209.9 Ø200 mm H: 464/D: 500/B: 560 6 500:-

Takgenomföring till TOS TOS 200-315 Takgenomföring - svart

Artikelnr. Bredd Mått i mm Pris

245.65.1160.9 Ø200 mm H: 464/D: 500/B: 585 4 835:-

PRODUKTSPECIFIKATIONER TAKGENOMFÖRING TOB & TOS Takgenomföringarna monteras i taklutningen. Tillverkade av pulverlackerad galvaniserad stålplåt. Finns i färgerna svart, röd och grå. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nätmatta. 3 m el-kabel samt underbeslag, som monteras på undertak, ingår. Takgenomföring TOB används vid takbeklädnad av tvåkupig betongtakpanna av standardtyp. Takgenomföring TOS används vid släta takbeklädnader av t.ex. papp eller plåt. SÄRSKILDA EGENSKAPER

TFSR/TFSK Takfläkten monteras på yttertak vilket ger låg ljudnivå i köket.

Fällbara och utrustade med servicebrytare för enkel rengöring

TOB 200-315 Takgenomföring - grå

Artikelnr. Bredd Mått i mm Pris

245.65.1000.9 Ø200 mm H: 464/D: 500/B: 560 6 655:-

127

TILLBEHÖR

THERMEX  YELLOW LINE


TILLBEHÖR

128 THERMEX  YELLOW LINE

TILLBEHÖR

METALLPOLISH

ARTIKELNR. PRIS

Metallpolish, 600 ml flaska

499.99.9999.9

545:-

Metallpolish

MONTERINGSBORD

ARTIKELNR. PRIS

Monteringsbord / 60 kg / 800 mm (se foto)

498.00.2000.0

12 345:-*

* nettopris

Monteringsbord Max belastning: 60 kg Lyfthöjd: 800 mm


129

ANPASSNING Om man vill anpassa en standardskorsten, kapning med gradlutning etc.är priset: Väggmodelll: Frihängande:

Kapning med gradlutning av lång skorsten till vägg- eller frihängande modell.

2 695:3 995:Förlängningsadapter - Lång Skorsten

Om standardskorstenen skall vara längre så behövs istället en extra lång skorsten eller en förlängningsadapter. Vid de tillfällena blir det ett tilläggspris.

Kapning med gradlutning av standard. skorsten till vägg- eller frihängande modell.

OBS! Vid extra lång skorsten är priset för standardskorstenen avdraget. Priset på olika skorstenar och förlängningar framgår av nedanstående lista.

Standardskorsten

Vad vi behöver veta vid anpassning av specialskorstenar Centrummått Baksida

Grader

11

12

1

Vänster

Höger

9 8

Totallängd

Skorstenslängd

10

7

6

5

Front Om lutningen skall skäras diagonalt på skorstenen så skall den högsta punkten noteras under ytterligare information. Den röda streckade linjen visar ett exempel där högsta punkt är

•••••

kl. 01:30.

Front

Totallängd = centrummått*: Grader*: Högsta punkt*:

* Dessa punkter skall fyllas i. Ytterligare information noteras i fältet till höger.

Ytterligare information:

TILLBEHÖR

THERMEX  YELLOW LINE


YELLOW LINE På följande sidor kan du utforska våra många skisser och modeller, så att du kan hitta rätt köksfläkt till ditt drömkök… På www.thermex.se finns fler detaljerade måttskisser om du behöver mått som inte står här i katalogen. På hemsidan uppdateras också allting löpande om det skulle ske produktförändringar. » se sidan 12 40 195

Ø148

430

AIRGRIP MED MOTOR

» se sidan 13

115

24

5

100

323

450 280

SKÅPINTEGRERAD MODELLER

SUPER SILENT

282

40 46

2

600

250

SUPER SILENT GT M/MOTOR

600

450

» se sidan 14

SUPER SILENT GT U/MOTOR

» se sidan 14

Ø150 Ø150

40

315 430

385

195

70

175

19 5

430

40

40

40

5

405

600

600

SUPER SILENT UTDRAG M/MOTOR » se sidan 15

SUPER SILENT UTDRAG U/MOTOR » se sidan 15

Ø150

Ø150 195

430

40

385

ÖVERSIKTSBILDER

130 THERMEX  YELLOW LINE

70

175

19 5

40 L

40

28 5 45 0

500 -

600

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

28 5 44 0

430

40

600


SKÅPINTEGRERAD MODELLER

SLIM S4 PLUS

» se sidan 16

YORK III

» se sidan 17

01

-8

280

120

500

178

40 98

500

-8

TURBO K702 II

» se sidan 18

131

-6

00

450

MANCHESTER SMART

» se sidan 19 450 21

0

60

60

0

Ø 120 70

95

MANCHESTER

» se sidan 20 120

INTEGRO 51 II

» se sidan 21

345

Ø 150

325 29

150 5 50

600 -

INTEGRO 51 II PREMIUM 305 290

19

700

56 2 - 86 2

» se sidan 22

19

TFM 160 - 180 - 190

ø150

» se sidan 23 150

346

339

300

290

253

68

0 29

8

26

40

60

308348

862 562 / 900 0 0 6 /

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

51 39

500 -

341 290

08 m in 33 48 x a m

Håltagningsmått: D280 x B560 / B760 / B860

540 -

740 -

840

599 -

799 -

899

ÖVERSIKTSBILDER

THERMEX  YELLOW LINE


TFM 460 - 480

» se sidan 24 8-

4

47

» se sidan 25

19

3

0

15

Ø150

215

28

TFH 360

76 116

285.2

6 26 7 27

SKÅPINTEGRERAD MODELLER

ÖVERSIKTSBILDER

132 THERMEX  YELLOW LINE

25 28 8.2 6

9-

48

Håltagningsmått: D270 x B505 / B705

5

67

8

51

18

-7

Håltagningsmått:D270 565 xx1165 mm Håltagningsmått: B520

TFMH 360

» se sidan 25 Ø150

212 262 76

6 26 7 27

507 547

Håltagningsmått: D270 x B520

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

507 547


TAKINTEGRERAD MODELLER

PASSAT M/MOTOR

» se sidan 27

PASSAT - EASY-FIT MOTOR

133

» se sidan 27

Håltagningsmått: D565 x B1165

PASSAT U/MOTOR

» se sidan 27

29

160

129

70 5 60 45 0

1145 1200

Easy-fit motor, kan monteras nerifrån av en person.

Håltagningsmått: D565 x B1165

NEWCASTLE MAXI

» se sidan 28

NEWCASTLE MEDIO

66

449

256

100

217

114

180

214

835 900

5

0

50

43

5 54 0 60

1145 1200

293

65 128 180

6

230 65

12

» se sidan 29

Håltagningsmått: D565 x B1165

Håltagningsmått: D455 x B855

» se sidan 31

LE MANS YELLOW

» se sidan 32

80

580-8

.

max 335

115

96 496-7 Ø150

< 1500

260 260

253

92

69

Håltagningsmått: D100 x B510 D100 x B810

ø150

60

115

718

KÖKSBÄNKSINTEGR. MODELLER

TRENT

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

Håltagningsmått: D490 x B770

. .

.

ÖVERSIKTSBILDER

THERMEX  YELLOW LINE


» se sidan 34

LE MANS I

» se sidan 34

Motor, vägg

Motor, köksö

520 =

520 =

400

197 - 257 860 - 1040

197 - 257 400

Håltagningsmått: D498 x B838

=

170

170

=

296 - 356 49 - 109

296 - 356

860 - 1040

LE MANS I

448 - 508

99

99

232

232

300

600

» se sidan 38

CAMINO ECO II

256

285

30

min 560 - max 905 535 190

Ø150

600-700-900

DECOR 942

» se sidan 41

485

» se sidan 42 5

700

» se sidan 43

5

Ć150

40

0/

60

50 0

DERBY

26

490

min. 630 - max. 990

25

MIN 735 - MAX 1115 265

470

0 90

0/

70

» se sidan 44

264

16 4

min. 110 max. 300

6 20

900

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

0

340

485

0 32

270

min. 865 - max. 1055

31 20 /4

500

700-

0

20

/1

READING

500 - 980

600 -

00

-6

HARWICH II 32

0-

6

0 50

180

60

28

183

0

500

196

» se sidan 40 25

MIN 700 - MAX 1165

VÄGGMONTERADE MODELLER

DECOR 787

100

KÖKSBÄNKSINTEGR. MODELLER

ÖVERSIKTSBILDER

134 THERMEX  YELLOW LINE

15 7

0 60

00 -8


Min asp 1060 - min filt. 1165 - max 1515

5

Ø150 38

7

1030

90

482

600

430

760

PRESTON II

» se sidan 47

MINI PRESTON II

202

» se sidan 49 5 25

25

0

65

485

00

480 345

0-

0

80

18

5

» se sidan 50

CORBY

» se sidan 51

SEMI INDUSTRI

» se sidan 53

275

500

300

0

60

600 - 9

VERTICAL AUTOMATIC

40

min. 1020 - max. 1330

525

510

1110 - 1430

480

Min 120 Max 440

223

25

447

344

60

480 - 940 480 530

327

150

900

430

» se sidan 46 285

Ø150

344

527

LONDON II

275

303

Ø150

60

500 - 980 500 150

» se sidan 45 275

303

530

VÄGGMONTERADE MODELLER

CAMBRIDGE II

135

795

500

ø150

450

463

373

900

ASTON

490

5

25

0

50

23

3

0

27

31

8

35

0

80 89

8-

0

60

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

350

445

540

Ć 150

500

min. 1085 - max. 1435

min. 110 max. 460

» se sidan 52

11

98

500

min. asp. 880 - min. filt. 1005 - max 1450

387

ÖVERSIKTSBILDER

THERMEX  YELLOW LINE


265

OXFORD

245

DECOR 787

» se sidan 55

» se sidan 56 45

Ø285

2

26

MIN 820 MAX 1115

5

100

1000

FRIHÄNGANDE MODELLER

898

65

780 59

8-

89

8

8

59

340

600

STANSTED

» se sidan 57

Codice

Descrizione

Materiale

Spessore

Numero Disegno

Disegnatore

HARWICH II

mm

DIMENSIONALE_KA190_IS_60X90 Scala

1:9

Progetto

0

900

» se sidan 58

26

0

Ć150

DERBY

60

» se sidan 59

60

0

90

650 - 1000

320

900

LAMPMODELL

» se sidan 61

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

40

0

90 0

GREEN AIR

08/10/2018

B.S. Service S.r.l. Via G. Brodolini 77/A 60044 Fabriano (AN) - Italy Tel. +39 0732 21008 Fax. +39 0732 625246

490

min. 630 - max. 990

23

600

300

Data

A3

300

Min 785 - Max 1065

210

Formato

www.ntair.it

32

245

ÖVERSIKTSBILDER

136 THERMEX  YELLOW LINE


» se sidan 65

AIRSLIM

» se sidan 66

Ø125

265 - 285 - 313

115

80 - 100 - 128

CENTRAL SKÅPINTEGRERADE MODELLER

AIRGRIP PAT PENDING

137

48

0

51 227 29

50

298

598 598

446

CENTRAL PLAN 250

480

» se sidan 68

CENTRAL CV1200

» se sidan 69

Ø125 340

Ø125

495

150

80

600

150

600

CENTRAL GEMINI III

» se sidan 70

CENTRAL TFHCE 460 II

» se sidan 71

Ø125 75

179

125

510

265 278

548

28

3

58

456

40

244

275

48

0

598

20

» se sidan 72

CENTRAL 787

» se sidan 73 5

28

25

6

175

175

28

280

159

100

240

300

635

400 - 800

MIN 700 - MAX 1165

CENTRAL VÄGGMONT. MODELLER

AIR-TECH II

0-

50

60

497 597

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

0

0

90

ÖVERSIKTSBILDER

THERMEX  YELLOW LINE


BALDAKIN HÖG - Newcastle Maxi/Passat 26,5

2

255

26,50

2

10

BALDAKIN LÅG - Passat

155

TILLBEHÖR

51,50

51,5 Ø6

26,5

26,50

606

80

606

51,50

1206

1206

BALDAKIN HÖG M/RECIRK. - Newcastle Maxi

INBYGGNADSRAM - Newcastle Maxi/Passat

255

För inbyggnad i sänkta tak.

255

130

2

10

26,50

1235

51,50 Ø6

26,50

40

5

63

606

3

60

1203

80

800

1206

Håltagningsmått: D605 x B1205

BALDAKIN LÅG - Newcastle Medio

BALDAKIN HÖG - Newcastle Medio

255

2

10

26,5

2

155

26,50

51,50

51,5 Ø6

26,5

26,50

80 510

510

51,50

910

910

BALDAKIN HÖG M/RECIRK. - Newcastle Medio 26,50

INBYGGNADSRAM - Newcastle Medio

255

För inbyggnad i sänkta tak.

255

130

2

10

51,50

935

Ø6

26,50

0

52

920

80 510

ÖVERSIKTSBILDER TILLBEHÖR

138 THERMEX  YELLOW LINE

5 53

910

Håltagningsmått: D505 x B905

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.


348

8

34

421

1

42

225 mm

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, MINI VERTICAL

221 42 0m

35

m

0

270

420 mm50

3

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, INBYGGNAD I SKÅP

2m

m

0

272 mm

27

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, INBYGGNAD OVAN SKÅP

269

600

29

10

160

8 33

27

20

350 mm

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, VÄGG/FRIH.

1

42

220

383

8

34

140

348

221

MONTERINGSLÅDA TILL VG- OCH CVL-LINK, FRIH.

221

TILLBEHÖR

MONTERINGSLÅDA TILL VG- OCH CVL-LINK, VÄGG

139

170

560

150

120

230

300

25

0

30

250

20

20

PLASMEX® I KIT

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, INBYGGNAD OVAN SKÅP; HYBRIDLÖSNING 241

20

226

500

175

195

98

241

600

55

560

241

ø150

241

280

300

101

120

34

225

100

500

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

20

20

149

ÖVERSIKTSBILDER TILLBEHÖR

THERMEX  YELLOW LINE


VINSKÅP Översiktsbilderna på denna sidan visar de övergripande måtten på vinskåpen. På www.thermex.se finns fler detaljerade måttskisser om du behöver mått som inte står här i katalogen. På hemsidan uppdateras också allting löpande om det skulle ske produktförändringar.

» se sidan 76

WINEMEX 20

» se sidan 77

14 7m m

mm 525

8 70 - 8 9 0 m m

VINSKÅP

WINEMEX 7

Inbyggnadsmått: H: 830-895 mm B: 150 mm D: 550 mm

WINEMEX 24

115 mm

Inbyggnadsmått: H: 830-895 mm B: 305 mm D: 590 mm

» se sidan 78

WINEMEX 26

» se sidan 79 m

595 mm

m 559

592 mm

ÖVERSIKTSBILDER VINSKÅP

140 THERMEX  YELLOW LINE

Inbyggnadsmått: H: 450 mm B: 564 mm D: 550 mm

WINEMEX 39

Inbyggnadsmått: H: 600 mm B: 560mm D: 570mm

» se sidan 80

Inbyggnadsmått: H: 830-895 mm B: 600 mm D: 590 mm

Observera: Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

522

mm

WINEMEX 40

Inbyggnadsmått: H: 830-895 mm B: 605 mm D: 590 mm

m

m 590

43 m

m

» se sidan 81


VINSKÅP

WINEMEX 93

» se sidan 82

Inbyggnadsmått: H: 1800 mm B: 600 mm D: 580 mm

Observera: Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

WINEMEX 145

Inbyggnadsmått: H: 1730 – 1745 mm B: 605 mm D: 730 mm

141

» se sidan 83

ÖVERSIKTSBILDER VINSKÅP

THERMEX  YELLOW LINE


EXTERNA MOTORER Externa motorer levereras oftast med större sugkapacitet, eftersom motorn tagits bort från köket och placerats på en plats där det är möjligt att öka kapaciteten samtidigt som bullret reduceras. Välj mellan bland annat följande modeller: CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

» Se sidan 102

56 10

47

Ø125

90

4

14

16

23

45

155

159

20

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - VILLA

» Se sidan 103

56 10

47

24 5

Ø125 16

14 3

155

82

20

159

ÖVERSIKTSBILDER MOTORER

142 THERMEX  YELLOW LINE

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.


468

THERMEX  YELLOW LINE

TVF - CAB-200 VINDSFLÄKT

143

» Se sidan 122

570

Ø200 479

193

375

Ø200 479

468

494

510

193

375

255

255 510 KVK VINDSFLÄKTAR

» Se sidan 123

KVK SILENT 160

530

37

50 37 Ø160

266

132,5

145,5

494

454 505

KVK SILENT 200

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

ÖVERSIKTSBILDER MOTORER

570


TFSR/TFSK TAKFLÄKTAR

» Se sidan 124

TFSR 200/315 M

A

B

øC

HC øD Mått i mm TFSR 200 TFSR 315

A 123 160

B 160 206

Ø C 404 404

Ø D 485 485

HC 250 250

TFSK 200/315 M

c/c F

A

øC

B

ÖVERSIKTSBILDER MOTORER

144 THERMEX  YELLOW LINE

36 E

Mått i mm TFSK 200 TFSK 315

A 123 160

B 160 206

Ø C 404 404

E 421 521

c/cF 330 450

ØG 9 11

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

øG (4x)


EXTERN TX MOTOR VÄGG

Front Front

145

» Se sidan 123

ÖVERSIKTSBILDER MOTORER

THERMEX  YELLOW LINE

Back

443

50 45

Back

443

50 45

225

475 475

Ø150

181

181 Back

Top

50

174 174

45

45 334

334

225

475

Ø150

181

45

15

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

440

15

45

15

430

440


ÖVERSIKTSBILDER MOTORER

146 THERMEX  YELLOW LINE

TTP TAKMOTOR

» Se sidan 125

E220P

ECO 220P

E220S

ECO 220S

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.


THERMEX  YELLOW LINE

147


Upplev THERMEX i verkligheten, innan du väljer...

Besök vårt showroom eller en av våra återförsäljare. Du är alltid välkommen!

THERMEX är ett designföretag med mer än 63 års erfarenhet av ventilation och inneklimat, det är vårt fundament. Vi flyttar luft och skapar bättre inomhusmiljö - med flexibla och innovativa designprodukter till både privata hem och byggindustrin. THERMEX har Skandinaviens bredaste och djupaste sortiment av köksfläktar. Våra produkter finns i utställningar hos köks- och vitvarubutiker över hela Sverige. Vi har även ett stort showroom på vårt kontor i Göteborg. Du kan också hitta inspiration på www.thermex.se

Köksfläktar Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA AB Importgatan 12 A · S-422 46 Hisings Backa Tel: 031 - 340 82 00 www.thermex.se · info@thermex.se

Vi reserverar oss för slutsålda artiklar, tryckfel, leveransproblem och avgiftsändringar Priserna i denna katalog är inkl. moms och miljöavgifter, gäller till och med 30/4-2022 och ersätter tidigare priser. THERMEX förbehåller sig rätten att göra ändringar vad gäller sortiment och tekniska specifikationer.

Det sker löpande uppdateringar på våra produkter. Aktuella data och specifikationer finns på vår hemsida, www.thermex.se

Profile for Thermex Scandinavia

Thermex Yellow Line 2021 - SE  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded