__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Köksfläktar Enkelt & Elegant

KÖKSFL ÄKTA R MED INDUKT IONS -HÄLL


THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL

INNEHÅLL KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL Le Mans - Yellow Line 4-5 Le Mans Blue - Blue Limited 6-7 Le Mans I - Yellow Line 8-9 Le Mans II - Blue Limited 10-11

3


4

THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL

LE MANS YELLOW

YELLO W LINE

ELEGANT KÖKSFLÄKT MED INDUKTIONSHÄLL Elegant köksfläkt med induktionshäll och möjlighet till Plasmex-filter (förväntad livslängd upp till 10 år) som renar luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

TILLVAL: Motor monterad i köksfläkt Plasmex®-filter


A+

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERAD I SOCKEL

ENERGIKLASS

Kan monteras med anslutning till imkanal

GLAS TOUCH

Värmeåtervinning utan lukt

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

METALLFILTER

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Spishäll med fläkt Boost funktion på hällen Kokzoner kan sammankopplas för större kokzoner Induktionshäll 2 st zoner på 1500 W, boost till 1800 W 2 st zoner på 1800 W, boost till 2000 W PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER:

Köksbänkintegrerad Rostfri/Svart glas Bredd 800 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

2x230 V (400 V) 281 m³/t 550 m³/t 40-60 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I SOCKEL Kan monteras med anslutning till imkanal

Värmeåtervinning utan lukt

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

LE MANS YELLOW KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor Artikelnr. 800 mm Rostfri Med motor 525.21.2002.2

Priserna är inkl. moms och miljöavgifter

Recirkulation

TILLBEHÖR Pris 19 995:-

Beskrivning Thermex Plasmex®-filter I Thermex Plasmex®-filter II Recirkulationsfilter Plasmex® I, kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Kit - böj och galler

Artikelnr. Pris 535.10.1000.9 7 500,535.10.1001.9 27 850,535.19.3500.9 1 050:536.99.1800.9 13 995:536.99.1801.9 31 360:830.05.1015.9 3 510:-

5

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » LE MANS YELLOW - YELLOW LINE

THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL


6

THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL

LE MANS BLUE

BLUE LIMITE D

ELEGANT KÖKSFLÄKT MED INDUKTIONSHÄLL Elegant köksfläkt med induktionshäll och möjlighet till Plasmex-filter (förväntad livslängd upp till 10 år) som renar luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

TILLVAL: Motor monterad i köksfläkt Plasmex®-filter


+

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERAD I SOCKEL

A

GLAS TOUCH

Värmeåtervinning utan lukt

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Fläkten är integrerad i spishällen Boost funktion på hällen Kokzoner kan sammankopplas för större kokzoner Induktionshäll 2 st zoner på 1500 W, boost till 1800 W 2 st zoner på 1800 W, boost till 2000 W 

ENERGIKLASS

Kan monteras med anslutning till imkanal

SÄRSKILDA EGENSKAPER

METALLFILTERPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER:

Köksbänksintegrerad Svart glas Bredd 800 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

2X230 V (400 V) 281 M³/T 550 M³/T 40-60 DB(A) Ø150 MM A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I SOCKEL Kan monteras med anslutning till imkanal

Värmeåtervinning utan lukt

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

LE MANS BLUE KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor Artikelnr. 800 mm Rostfri Med motor 525.21.2022.2

Priserna är inkl. moms och miljöavgifter

Recirkulation

TILLBEHÖR Pris 19 495:-

Beskrivning Thermex Plasmex®-filter I Thermex Plasmex®-filter II Recirkulationsfilter Plasmex® I, kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Kit - böj och galler

Artikelnr. Pris 535.10.1000.9 7 500,535.10.1001.9 27 850,535.19.3500.9 1 050:536.99.1800.9 13 995:536.99.1801.9 31 360:830.05.1015.9 3 510:-

7

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELLL » LE MANS BLUE - BLUE LIMITED

THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL


8

THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERAD I SOCKEL

Optimalt utnyttjande av skåpsdjupet

LE MANS I

YELLO W LINE

Enkel Enkel installation med installation med Plasmex®-filter Plasmex®-filter Rengör luften Renser luften 96,5 % 96,5 %

Kan Kan planforsænkes planförsänkas til bordpladen i bänkskivan

Kan monteras monteres med anslutning med aftræk till tilimkanal det fri

ELEGANT KÖKSFLÄKT MED INDUKTIONSHÄLL

Värmeåtervinning utan lukt

Sockelmotor

Elegant köksfläkt med induktionshäll, planförsänkt luftspalt och fyra zoner med bridgefunktion på höger sida. Möjlighet till Plasmex-filter (förväntad livslängd upp till 10 år) som renar luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

TILLVAL: Motor monterad i köksfläkt Plasmex®-filter


9

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I SOCKEL

Optimalt utnyttjande av skåpsdjupet Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Kan planförsänkas i bänkskivan

Kan monteras med anslutning till imkanal

PRODUKTSPECIFIKATIONER

METALLFILTER

FILTERVAKT

"Filtervakt"

Bedd 860 mm, djup 520 mm Vänster kokzoner 1xØ160 mm (1400 W) och 1xØ200 mm (2300 W- Boost 3000 W) Höger kokzoner 2x190x210 mm (1600 W - Boost 1850 W och 2100 W - Boost 3000 W) Bridgefunktion på ena sidan vilket möjliggör sammankoppling av 2 zoner vid användning av stora kärl Restvärmeindikator Paus- och resetfunktion Barnsäkring Överhettningsskydd Timerfunktion Varmhållningsfunktion Operativ tidsbegränsning 9-stegs värmekontroll Autostop av spishäll vid full kondenstank Induktionshäll 

LE MANS I - KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor Artikelnr. 860 mm Svart Med motor 525.05.1001.2

Priserna är inkl. moms och miljöavgifter

Recirkulation

Pris 34 995:-

230 V 266 m³/t 620 m³/t 711 m³/t (69 dB(A)) 51-68 dB(A) 230x90 mm A

400

400

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 6070 300

600

520 =

520 =

=

197 - 257

197 - 257 296 - 356 49 - 109

Motor, Front motor væg

=

296 - 356

860 - 1040

SÄRSKILDA EGENSKAPER, HÄLL

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

448 - 508

Motor, Rear motor kogeø

232

EFTERGÅNGSTIMER

99

GLASTOUCH

Köksbänksintegrerad Svart glas Bredd 860 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter

170

ENERGIKLASS

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER:

860 - 1040

3 hastigheter + boost max luftmängd 711 m³/t Max ljudnivå 68 dB(A) Energiklass A Kanalsystem kan placeras i bakkant av skåpet Motor kan placeras i sockel Enkelt dräneringssystem för kondensvatten Softtouch öppning av luftspalter

99

SÄRSKILDA EGENSKAPER, FLÄKT 

232

A

Sockelmotor

170

Värmeåtervinning utan lukt

TILLBEHÖR Beskrivning Thermex Plasmex®-filter I Thermex Plasmex®-filter II Recirkuleringskit (startkit) Long Life recirkuleringsfilter (refill) Plasmex® I, kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Kit - böj och galler

Artikelnr. Pris 535.10.1000.9 7 500,535.10.1001.9 27 850,535.05.1100.9 5 120:535.05.1101.9 1 145:536.99.1800.9 13 995:536.99.1801.9 31 360:830.05.1015.9 3 510:-

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » LE MANS I - YELLOW LINE

THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL


10 THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERAD I SOCKEL

LE MANS II

BLUE LIMITE D

ELEGANT KÖKSFLÄKT MED INDUKTIONSHÄLL

Optimalt utnyttjande av skåpsdjupet Enkel Enkel installation med installation med Plasmex®-filter Plasmex®-filter Rengör luften Renser luften 96,5 % 96,5 %

Kan Kan planforsænkes planförsänkas til bordpladen i bänkskivan

Kan monteras monteres med anslutning med aftræk till tilimkanal det fri

Värmeåtervinning utan lukt

Sockelmotor

Elegant köksfläkt med induktionshäll, planförsänkt luftspalt och fyra zoner med bridgefunktion på båda sidor. Möjlighet till Plasmex®-filter (förväntad livslängd upp till 10 år) som renar luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

TILLVAL: Motor monterad i köksfläkt Plasmex®-filter


THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I SOCKEL

Optimalt utnyttjande av skåpsdjupet Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Kan planförsänkas i bänkskivan

Kan monteras med anslutning till imkanal

230 V (400 V) 308 m³/t 617 m³/t 791 m³/t (77 dB(A)) 52-69 dB(A) 230x90 mm A+++

400

400

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 6070 300

600

520

520 =

=

=

197 - 257

=

Motor, væg

92

244,50

840 - 1060

197 - 257

296 - 356 49 - 109

296 - 356

Rear Motor, motor

538 - 598

kogeø

94

Front motor

232

FILTERVAKT

Bredd 860 mm, djup 520 mm Kokzoner 4x180x220 mm (2100 W - Boost 3700 W) Bridgefunktion, vilket möjliggör sammankoppling av 2 zoner vid användning av stora kärl Restvärmeindikator Paus- och resetfunktion Barnsäkring Överhettningsskydd Timerfunktion Varmhållningsfunktion 9-stegs värmekontroll Autostop av spishäll vid full kondenstank Induktionshäll 

"Filtervakt"

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGDEV/BOOST.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

133

METALLFILTER

TEKNISKA DATA

232

SÄRSKILDA EGENSKAPER, HÄLL

Köksbänksintegrerad Svart glas Bredd 860 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter

170

EFTERGÅNGSTIMER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER:

840 - 1060

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER

3 hastigheter + boost max luftmängd 791 m³/t Max ljudnivå 69 dB(A) Energiklass A+++ Kanalsystem kan placeras i bakkant av skåpet Motor kan placeras i sockel Enkelt dräneringssystem för kondensvatten Softtouch öppning av luftspalter

94

ENERGIKLASSE ENERGIKLASS

SÄRSKILDA EGENSKAPER, FLÄKT 

170

A A+++

Sockelmotor

133

Värmeåtervinning utan lukt

92

LE MANS I - KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg Motor Artikelnr. 860 mm Svart Med motor 525.05.1003.2

Priserna är inkl. moms och miljöavgifter

Recirkulation

Pris 42 295:-

TILLBEHÖR Beskrivning Thermex Plasmex®-filter I Thermex Plasmex®-filter II Recirkuleringskit (startkit) Long Life recirkuleringsfilter (refill) Plasmex® I, kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Kit - böj och galler

Artikelnr. Pris 535.10.1000.9 7 500,535.10.1001.9 27 850,535.05.1100.9 5 120:535.05.1101.9 1 145:536.99.1800.9 13 995:536.99.1801.9 31 360:830.05.1015.9 3 510:-

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » LE MANS II - BLUE LIMITED

11

THERMEX KÖKSFLÄKTAR MED INDUKTIONSHÄLL


THERMEX ELEGANT EMFANG MED INDUKTIONSKOGEPLADER

Köksfläktar Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA AB Importgatan 12 A S-422 46 Hisings Backa Tel: 031 - 340 82 00 www.thermex.se info@thermex.se

Vi reserverar oss för slutsålda artiklar, tryckfel, leveransproblem och avgiftsändringar. Priserna i denna katalog är inkl. moms och miljöavgifter, gäller till och med 30/4-2021 och ersätter tidigare priser. THERMEX förbehåller sig rätten att göra ändringar vad gäller sortiment och tekniska specifikationer.

Vid denna katalogs tryckning upplever vi en stor oro på valutamarknaden som påverkar den svenska kronan negativt beroende på Coronavirus (Covid-19). Med anledning av detta förbehåller vi oss rätten att ändra priserna under katalogens giltighetstid.

Profile for Thermex Scandinavia

Thermex Le Mans Collection 2020-21 - SE  

Thermex Le Mans Collection 2020-21 - SE  

Profile for thermex

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded