__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BLUE LIMITED

BLUE LINE

Köksfläktar Enkelt & Elegant

KÖKSFLÄKTAR 2021 ÅTERFÖRSÄLJARKATALOG

ENDAST FÖR UTVALDA SPECIALISTER

Thermex VoiceLink

– smart styrning av Thermex köksfläktar • Röststyrning Thermex VoiceLink

• App styrning • Fjärrstyrning

Hej Google – starta köksfläkten

Värde: 50:-

sedan 1958


Att välja rätt fläkt VILKEN TYP AV BOSTAD HAR DU?

 Bostad med separat kanal för köket Bostad med centralventilation villa eller värmeåtervinning  Bostad med centralventilation lägenhet HUR SKALL FLÄKTEN MONTERAS? INTEGRERAD I SKÅP?

INTEGRERAD I TAK?

INTEGRERAD I KÖKSBÄNK?

VÄGGMONTERAD?

FRIHÄNGANDE FRÅN TAK?

LAMPMODELL?

HUR BRED SKALL FLÄKTEN VARA?

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

Specialmått

VILKEN FÄRG SKALL FLÄKTEN HA?

Svart

Vit

Rostfri

Specialfärg

KAN DU TÄNKA DIG ATT BLI AV MED MOTORLJUDET I KÖKET?

Ja - Extern motor kan monteras:

På taket

På vind

På yttervägg

Har en endast möjlighet för inbyggd motor

VILL DU HA EN LÖSNING MED KOLFILTER FÖR RECIRKULERING AV LUFTEN?

Ja

Nej

VILL DU HA EN LÖSNING MED INBYGGD MOTOR MED EVAKUERING AV LUFTEN?

Ja

Nej

VILL DU ATT DIN KÖKSFLÄKT SKALL KUNNA STARTA OCH STOPPA AUTOMATISKT NÄR DU ANVÄNDER SPIS ELLER UGN MED HJÄLP AV TOP LINK®?

Ja

Nej

VILL DU ATT DIN KÖKSFLÄKT AUTOMATISKT SER TILL ATT BALANSERA VENTILATIONEN I DIN BOSTAD MED EGET VENTILATIONSAGGREGAT?

Ja

Nej

Priserna i denna katalog är inkl. moms och miljöavgift, gäller till och med 30/4-2022 och ersätter tidigare priser. THERMEX förbehåller sig rätten att göra ändringar vad gäller sortiment och tekniska specifikationer.


THERMEX  BLUE LINE 3

INNEHÅLL Grön övergång

4-5

Hitta rätt köksfläkt

6-7

THERMEX VoiceLink

8-9

"Alla möjligheter"

10-11

KÖKSFLÄKTAR » BLUE LINE Skåpintegrerade modeller

12-19

Takintegrerade modeller

20-27

Väggmonterade modeller

28-41

Frihängande modeller

42-45

KÖKSFLÄKTAR » BLUE LIMITED Köksbänksintegrerade modeller

48-52

Väggmonterad modell

53

Skåpintegrerad modell

54

Frihängande modell

55

Lampmodeller 56-57 Winemex Blue - vinkylar

58-61

"Alla möjligheter"

62-73

Plasmex®-filter 74-75 Special-Line 76-77 Slamrar spjället?

78

ECO-Design förklaring

79

Historiens vingslag

80-81

Tips & goda råd

82-84

Externa motorer

86-89

Tillbehör 90-91 Översiktsbilder 92-99 Översiktsbilder, vinkylar

101

Översiktsbilder, motorer

102-106


4 THERMEX  BLUE LINE

MILJÖ

GRÖN ÖVERGÅNG THERMEX siktar mot hållbarhet och arbetar målinriktat mot en grön omställning för att uppfylla FN´s 17 globala mål.

LED BELYSNING I HALLAR Redan 2017 installerade THERMEX LED belysning i den 5000 m2 stora lager- och produktionshallen i Hjørring. Bytet till LED belysning motsvarar en besparing av 47 % på CO2-kontot. THERMEX har också bytt tiil miljövänlig uppvärmning som betyder ytterligare besparingar på 22 %

LED

DC

KÖKSFLÄKTAR MED LÅG ENERGIFÖRBRUKNING På produktsidan så har alla köksfläktar idag energisnål LED belysning och flertalet har också energisnåla DC motorer. Totalt sett hamnar THERMEX i topp på energimärkningsskalan "A".


THERMEX  BLUE LINE 5

THERMEX PLASMEX®-FILTER Alla THERMEX köksfläktar kan idag förses med Plasmex filter. Det renar luften till 96,5 % och returnerar den uppvärmda luften istället för att evakuera den. Det håller nere både värmekostnaderna och CO2 utsläppet. VÄRMEÅTERVINNING Många av THERMEX modeller kan idag kopplas ihop med bostadens värmeåtervinning. Detta gör att 95 % av frånluften kan återvinnas till uppvärmning av bostaden. EL-KRETSEN THERMEX är anslutna till El-kretsen vilket gör att när våra köksfläktar en gång har gjort sitt och skall skrotas så görs detta på en avfallsstation som tar hand om produkten och återanvänder material på ett miljövänligt sätt. FÖRPACKNINGS & TIDNINGSINSAMLINGEN Genom att var anslutna till FTI uppfyller THERMEX också sitt producentansvar avseende återvinningen av förpackningsmaterial. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter.


6 THERMEX  BLUE LINE

HITTA RÄTT KÖKSFLÄKT

VILKEN KÖKSFLÄKT PASSAR BÄST TILL DITT KÖK? När du ska välja köksfläkt ska du tänka efter riktigt noga. Du ska fundera på design, storlek, bullernivå, kapacitet, energiförbrukning, vilket behov köksfläkten ska täcka, vad den ska kunna göra och var den ska placeras. Du ska fundera över om köksfläkten ska vara rund, vertikal eller se ut på något

annat sätt, om den ska vara frihängande, väggmonterad eller inbyggd, om motorn ska sitta internt eller externt och om du vill att luften ska sugas ut eller återanvändas. När du har gjort det kan du välja den köksfläkt som passar bäst till ditt kök.

SKÅPINTEGRERADE MODELLER

TAKINTEGRERADE MODELLER

VÄGGMONTERADE MODELLER

Metz Mini

Metz Maxi

Mini Bordeaux

THERMEX erbjuder skåpintegrerade lösningar som ger en elegant och diskret installation. Om motorn placeras externt ger det goda förutsättningar att utnyttja skåpet till förvaring. (Se sidan 12-19)

De takintegrerade modellerna från THERMEX är helt dolda i taket – och det enda som syns är sugplattan. Denna lösning ger dig perfekt överblick från arbetsplatsen. Manövreras via fjärrkontroll. (Se sidan 20-27)

De väggmonterade modellerna från THERMEX kan monteras fritt på väggen eller mellan överskåpen. (Se sidan 28-41)


THERMEX  BLUE LINE 7

VINSKÅP WINEMEX BLUE Serien består av högkvalitets skåp med extra vikt på enkel och lätt användning med diskreta grepp. (se sidan 58-61)

Winemex Blue 40

FRIHÄNGANDE MODELLER

LAMPMODELLER

KÖKSBÄNKSINTEGRERADE MODELLER

Lyon

Caen

Le Mans Blue

De frihängande modellerna från THERMEX är perfekta över köksön. Denna typ ger bra sugeffekt och arbetsbelysning. (Se sidan 42-45)

Lampmodellerna från THERMEX är lite speciella, eftersom de kan användas för recirkulation. Luften renas och skickas tillbaka in i köket. (Se sidan 56-57)

De köksbänksintegrerade lösningarna från Thermex ger ett stilrent uttryck i ditt nya kök. Det finns flera möjligheter till en integrerad lösning. (Se sidan 48-52)


8 THERMEX  BLUE LINE

Thermex VoiceLink gör din Thermex köksfläkt helt unik Styr din Thermex köksfläkt genom att enbart använda rösten - det gäller både för fläktens olika hastigheter och belysning. På så sätt får du frihet att använda dina händer till andra saker i köket. Med hjälp av Google Assistant blir din vardag enklare när du skall betjäna din Thermex köksfläkt. T.ex. när alla har satt sig till bords och är redo att äta men du har glömt att stänga av köksfläkten. Ett enkelt kommando räcker: ”Hej Google, stäng av köksfläkten”. Varsågoda :) Se videopresentation

Thermex VoiceLink

Använd Google Assistant tillsammans med varje enhet. Röststyr din Thermex köksfläkt med hjälp av en telefon eller andra enheter med Goggle Assistant.

Thermex Remote App, enkel och användarvänlig Enkel och användarvänlig App till din smartphone eller tablet.

• Fjärrstyrning av köksfläkten på ett enkelt och överskådligt sätt • Information om köksfläktens filterstatus • Anslutning till WiFi och aktivering av röststyrning Du hittar Thermex Appen i både Google Play och App Store. Thermex Appen är gratis.

Enkel uppkoppling Välj ditt lokala nätverk (WiFi), slå in din kod och du har därmed anslutit Thermex App med din köksfläkt. Aktivera därefter Google Assistant genom att logga in på Google. Så enkelt är det att få din Thermex köksfläkt att ingå i ditt smarta hem.

Användarvänlig betjäning Alla köksfläktens inställningar och funktioner kan användas på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Fjärrkontroll som tål att visas Fjärrkontrollen är i en elegant, rund design med magnet på baksidan. Det gör det enkelt att hitta rätt placering för fjärrkontrollen som har följande funktioner:

• Starta/Stänga av köksfläkten • Välja hastighet • Ställa in ljusstyrka • Eftergångstimer • Ändra färg på dekorationsbelysning Fjärrkontrollen kräver 2 x AA batterier.

Eftergångstimer

ON/OFF

Filterkontroll Följ och kontrollera när köksfläktens filter behöver rengöras.

Fläkthastighet

Dekorationsbelysning


THERMEX  BLUE LINE 9

”Hej Google - starta köksfläkten” ”Hej Google - tänd köksfläktens belysning”

Hej Google – starta köksfläkten

Röststyrning via Google Assistant • Enkel beröringsfri betjäning och ökad komfort • Frihet att göra andra saker i köket

LED-belysning med stort spektrum

• Inga flottiga fingrar på köksfläkten eller fjärrkontrollen

Köksfläktens arbetsbelysning kan justeras både i önskad ljusstyrka och i färgskala - från det kalla blå till det mer varma gula ljuset. På så sätt kan du anpassa fläktens belysning till den övriga i köket.

Dekorationsbelysning Fyra av våra Metz modeller har en extra funktion i form av en dekorationsbelysning. Dekorationsbelysningen kan justeras i alla tänkbara färger.


10 THERMEX BLUE LINE

”ALLA MÖJLIGHETER”

”Pat. Pending”

THERMEX TOP LINK® MODUL - SPISHÄLL Används när köksfläkten ska starta och stängas av automatiskt samtidigt som en elektrisk spishäll.

”Pat. Pending”

THERMEX TOP LINK® MODUL - UGN

KÖKSFLÄKTAR

Används när köksfläkten ska starta och stängas av automatiskt samtidigt som en elektrisk ugn.

THERMEX TRIGGER LINK MODUL Används i bostäder med eget separat värmeåtervinningssystem. Möjlighet att öka tilluften i samband med att köksfläkten används.

THERMEX PRO LINK MODUL Här är lösningen på hur du kan balansera luftutbytet i ditt kök om du har ett lågenergihus eller en lägenhet med en ventilationsanläggning.


THERMEX  BLUE LINE 11

THERMEX VISION ÄR ATT GÖRA VENTILATION ENKELT, SÅ DU KAN GÖRA DET ELEGANT! THERMEX är en dansk tillverkare av köksfläktar med fokus på att klara de nordiska marknadernas behov. THERMEX har utvecklat konceptet THERMEX®-Link vilket innebär att de flesta av våra modeller kan anslutas till bostadens övriga ventilationssystem, oavsett om det handlar om mekanisk frånluft i villa eller centralventilation i lägenhet.

Hitta din lösning i THERMEX' breda sortiment!

”Pat. Pending”

INBYGGD MOTOR Används oftast p.g.a. enkel installation.

INBYGGD MOTOR MED RECIRKULATION Det finns två olika lösningar; traditionellt kolfilter eller det nya högeffektiva Plasmex®-filtret.

THERMEX VÄRMEÅTERVINNINGS-LINK® MODUL VG-LINK - används när du vill spara värme genom att ansluta köksfläkten till bostadens värmeåtervinningssystem.

På vind

THERMEX PLASMEX® HYBRIDLÖSNING Ingen värmeförlust p.g.a. köksfläkten.

”Pat. Pending”

 HERMEX CENTRALVENTILATIONS-LINK® T MODUL - VILLA CVV-LINK - används i bostäder med mekanisk frånluft. (Kök & våtutrymmen)

På yttervägg

På tak

EXTERN MOTOR Lägre ljudnivå och bättre prestanda.

”Pat. Pending”

THERMEX CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET CVL-LINK - används i lägenheter med centralventilation.

”ALLA MÖJLIGHETER” » Se mer sidan 62-73


12 THERMEX BLUE LINE

SKÅPINTEGRERADE MODELLER De skåpintegrerade lösningarna kombinerar elegans med bästa möjliga utnyttjande av skåputrymmet. Med det här alternativet kan du fortfarande använda en del av skåputrymmet till förvaring. PRODUKTER METZ MICRO METZ MINI ALSACE ALSACE UTDRAGBAR

METZ MICRO

ELEGANT INBYGGNAD Enkelt designad köksfläkt för inbyggnad i överskåp. Bottenplåten skapar ett effektivt kantsug. METZ MICRO levereras som standard med fjärrkontroll och kan kombineras med alla typer av ventilationslösningar.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


B

Pris från 8 495:-

ENERGIKLASS

SÄRSKILDA EGENSKAPER Vändbart utsug Levereras med fjärrkontroll Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNINGDIMMER

PRODUKTSPECIFIKATIONER KANTSUG

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad eller svartlackerad Bredd 550 eller 750 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 2x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 210 m³/t 612 m³/t 48-71 dB(A) Ø150 mm B

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

METZ MICRO - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 550 mm Vit 550 mm Vit 550 mm Svart 550 mm Svart 750 mm Vit 750 mm Vit 750 mm Svart 750 mm Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 423.19.6601.0 423.19.6601.2 423.19.6602.0 423.19.6602.2 423.19.6801.0 423.19.6801.2 423.19.6802.0 423.19.6802.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

Pris 8 495:10 495:8 495:10 495:9 995:11 995:9 995:11 995:-

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Recirkulationsfilter (1 st) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.19.3300.9 495:800.70.6160.9 460:-

SKÅPINTERGRERAD MODELL » METZ MICRO

THERMEX  BLUE LINE 13


14 THERMEX BLUE LINE

NYHET

V oiceLink

METZ MINI

Thermex VoiceLink

2200-6400 KELVIN

PERFEKT FÖR INBYGGNAD Snygg inbyggnadsfläkt till överskåp. Glasplattan ger ett exklusivt utseende och skapar ett effektivt kantsug. METZ MINI har energisnål LED-belysning och levereras som standard med fjärrkontroll.

INTERN MOTOR:

Flyttbar motor i fläktkåpa/ på vind

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


A+

Pris från 13 995,-

ENERGIKLASS

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

DIMMER

SÄRSKILDA EGENSKAPER Flyttbar motor Vändbart utsug Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Levereras med fjärrkontroll Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) Se video på www.thermex.se 

KANTSUG

PRODUKTSPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

ME DC-MOD TOR

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

METALLFILTER

TEKNISKA DATA

A

+

Extrem t tyst

Skåpintegrerad Vitlackerad ram med vitt glas Svartlackerad ram med svart glas Bredd 550 eller 750 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 2x3 W LED (2200-6400 K)

MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Energi klass

Intern: 230 V 311 m³/t 550 m³/t 51-66 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

LUCKAN KAN ÖPPNAS FÖR OPTIMAL EVAKUERING

METZ MINI - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 550 mm Vit 550 mm Vit 550 mm Svart 550 mm Svart 750 mm Vit 750 mm Vit 750 mm Svart 750 mm Svart

Motor Utan motor Med motor/flyttbar Utan motor Med motor/flyttbar Utan motor Med motor/flyttbar Utan motor Med motor/flyttbar

Artikelnr. 423.19.5601.0 423.19.5601.2 423.19.5608.0 423.19.5608.2 423.19.5801.0 423.19.5801.2 423.19.5808.0 423.19.5808.2

Pris 14 995:16 995:13 995:15 995:17 995:19 995:16 995:18 995:-

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Recirkulationsfilter (1 st) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.19.3300.9 495:800.70.6160.9 460:-

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik Thermex VoiceLink

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

Se mer sidan 8-9

SKÅPINTERGRERAD MODELL » METZ MINI

THERMEX  BLUE LINE 15


16 THERMEX BLUE LINE

ALSACE

Thermex VoiceLink

2200-6400 KELVIN

ETT RIKTIGT KRAFTPAKET Klassisk fläkt för inbyggnad under överskåp. Mycket kraftfull motor med låg ljudnivå. Levereras med dekorationsfilter, vilket ger mindre buller och bättre luftgenomströmning – och med energisnål LED-belysning.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


ME DC-MOD TOR Extrem t tyst

A

Energi klass

A

Pris från 7 895:-

ENERGIKLASS

SÄRSKILDA EGENSKAPER LED-BELYSNING

Kraftig och tystgående motor Dekorativt filter Touchpanel av glas Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

DIMMER

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Rostfri med svart front Bredd 600 eller 800 mm 4 hastigheter Dekorativa filter 2x3 W (2200-6400 K)

TEKNISKA DATA BREDD 600 MM MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 171 m³/t 532 m³/t 37-59 dB(A) Ø150 mm A

TEKNISKA DATA BREDD 800 MM MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 186 m³/t 548 m³/t 36-59 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ALSACE - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Rostfri/Svart 600 mm Rostfri/Svart 800 mm Rostfri/Svart 800 mm Rostfri/Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 520.19.2008.0 520.19.2008.2 520.19.2088.0 520.19.2088.2

Pris 7 895:9 895:11 695:13 695:-

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Recirkulationsfilter, 600 mm (2 st) Recirkulationsfilter, 800 mm (3 st) Utloppskonverter Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.3000.9 535.19.3080.9 535.21.1420.9 800.70.6160.9

Pris 495:-/st 495:-/st 415:460:-

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Thermex VoiceLink

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Recirkulation

Se mer sidan 8-9

SKÅPINTERGRERAD MODELL » ALSACE

THERMEX  BLUE LINE 17


18 THERMEX BLUE LINE

ALSACE UTDRAGBAR

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

ELEGANT UTDRAGSFLÄKT ALSACE UTDRAGBAR är en skåpsintegrerad lösning som kombinerar elegans med bästa möjliga utnyttjande av skåpsutrymmet. Touchpanelen i glas ger en stilren och elegant design.

ME DC-MOD TOR Extrem t tyst

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

A

Energi klass


A

Pris från 7 995:-

ENERGIKLASS

SÄRSKILDA EGENSKAPER LED-BELYSNING

Kraftig och tystgående motor Dekorativt filter Touchpanel av glas Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

DIMMER

GLASTOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad med vit glasfront Svartlackerad med svart glasfront Bredd 600 mm 4 hastigheter Dekorativa filter 2x3 W (2200-6400 K)

METALLFILTER

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 162 m³/t 525 m³/t 35-61 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

ALSACE UTDRAGBAR - SKÅPINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Vit 600 mm Vit 600 mm Svart 600 mm Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 520.19.2161.0 520.19.2161.2 520.19.2168.0 520.19.2168.2

TILLBEHÖR (se sidan 90) Pris 7 995:9 995:7 995:9 995:-

Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.3760.9 800.70.6160.9

Pris 865:460:-

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik Thermex VoiceLink

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Recirkulation

Se mer sidan 8-9

SKÅPINTERGRERAD MODELL » ALSACE UTDRAGBAR

THERMEX  BLUE LINE 19


20 THERMEX BLUE LINE

TAKINTEGRERADE MODELLER De takintegrerade modellerna från THERMEX är helt dolda under taket och det enda som syns är sugplattan. Denna lösning ger dig perfekt överblick över kokzonen och rummet.

ME DC-MOD TOR Extrem t tyst

PRODUKTER METZ MAXI METZ MAXI II STRIP METZ MEDIO METZ MEDIO III STRIP

NYHET

V oiceLink Dekorationsbelysning

DEKORATIONSBELYSNING

METZ MAXI Extern motor Se videopresentation

Intern motor Se videopresentation

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

TYSTHET ÄR EN DYGD Fläktmodellen METZ MAXI är dold i taket ovanför kokzonen. Tack vare sin kraftiga motor och effektiva kantsugningsförmåga kan fläkten effektivt suga ut allt matos från rummet. Modellen METZ MAXI levereras med en elegant fjärrkontroll med mycket enkla styrfunktioner.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


B

TILLBEHÖR

ENERGIKLASS

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

DIMMER

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I NEDSÄNKT TAK KANTSUG

TILLBEHÖR PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

Pris från 26 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Dekorationsbelysning i alla färger Levereras med fjärrkontroll Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) Se video på www.thermex.se PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Takintegrerad .Vitlackerad med vitt glas Svartlackerad med svart glas Bredd 1200 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 4x3 W LED (2200-6400 K)

TEKNISKA DATA METALLFILTER

SVART LUCKA UTAN BELYSNING BALDAKIN

MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 274 m³/t 569 m³/t 39-58 dB(A) Horisontellt eller vertikalt utblås B

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

METZ MAXI - TAKINTEGRERAD MODELL Mått 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Färg Vit Vit Svart Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 423.19.3161.0 423.19.3161.2 423.19.3168.0 423.19.3168.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Pris 26 995:28 995:26 995:28 995:-

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Recirkulationsfilter (2 st) Baldakin, vit, låg (höjd 155 mm) Baldakin, vit, hög (höjd 255 mm) Baldakin, vit, hög m/recirkulation (höjd 255 mm) Vajerupphängd inbyggnadsram, vit Vajerupphängd inbyggnadsram, svart Svart lucka utan belysning Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.2000.9 500.00.3030.0 500.00.3040.0 500.00.3050.0 500.19.1001.9 500.19.1002.9 536.19.4038.9 800.70.6160.9

Pris 495:-/st 5 160:5 160:5 160:2 540:2 540:4 795:460:-

Thermex VoiceLink

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

Se mer sidan 8-9

TAKINTEGRERAD MODELL » METZ MAXI

THERMEX  BLUE LINE 21


22 THERMEX BLUE LINE

NYHET

V oiceLink Dekorationsbelysning

DEKORATIONSBELYSNING

ME DC-MOD TOR

A

+

Extrem t tyst

METZ MAXI II STRIP Extern motor Se videopresentation

Flyttbar motor Se videopresentation

2700-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

ANONYM MEN ÄNDÅ BEAKTANSVÄRD Modell METZ MAXI II STRIP är dold i taket ovanför kokzonen. Belysningsstripsen i fläktens glasskiva ger ett behagligt ljus. Fläktens kraftiga motor och effektiva kantsug ger en effektiv evakuering av matoset. METZ MAXI II STRIP levereras med elegant fjärrkontroll.

INTERN MOTOR:

Flyttbar motor i fläktkåpa/ på vind

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

Energi klass


A+ ENERGIKLASS

Pris från 26 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Flyttbar motor och vändbart utsug Easy-fit motor, kan monteras nerifrån av en person - se skiss Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Dekorationsbelysning i alla färger Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) Se video på www.thermex.se 

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

DIMMERKANTSUG

EASY-FIT

PRODUKTSPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Takintegrerad Vitlackerad med vitt glas Bredd 1200 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 2x7 W LED (2700-6400 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 175 m3/t 599 m3/t 43-65 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

TILLBEHÖR

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I NEDSÄNKT TAK

METZ MAXI II STRIP TAKINTEGRERAD MODELL Mått Färg 1200 mm Vit 1200 mm Vit

Motor Artikelnr. Utan motor 423.19.3261.0 Med motor/flyttbar 423.19.3261.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

THERMEX TILLBEHÖR (se sidan 90) PLASMEX®-FILTER II MONTERET I FORSÆNKET LOFT Pris 26 995:28 995:-

Beskrivning Recirkulationsfilter (2 st) Baldakin, vit, låg (höjd 155 mm) Baldakin, vit, hög (höjd 255 mm) Vajerupphängd inbyggnadsram, vit Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.19.2000.9 500.00.3030.0 500.00.3040.0 500.19.1001.9 800.70.6160.9

Pris 495:-/st 5 160:5 160:2 540:460:-

Thermex VoiceLink

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

Se mer sidan 8-9

TAKINTEGRERAD MODELL » METZ MAXI II STRIP

THERMEX  BLUE LINE 23


24 THERMEX BLUE LINE

NYHET

V oiceLink Dekorationsbelysning

DEKORATIONSBELYSNING

ME DC-MOD TOR Extrem t tyst

METZ MEDIO Extern motor Se videopresentation

Thermex VoiceLink

Intern motor Se videopresentation

2200-6400 KELVIN

DESIGN IN I MINSTA DETALJ Fläkten är dold antingen i taket, spisutrymmet eller mellan två djupa överskåp. Tack vare fläktens kraftiga motor och effektiva kantsug ger modellen METZ MEDIO ett effektivt sug. METZ MEDIO levereras med en fjärrkontroll med enkla styrfunktioner.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


B

TILLBEHÖR

ENERGIKLASS

Pris från 22 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Kan byggas in i överskåp eller nisch Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Dekorationsbelysning i alla färger Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) Se video på www.thermex.se 

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I NEDSÄNKT TAK

DIMMERPRODUKTSPECIFIKATIONER KANTSUG

PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Takintegrerad/Skåpintegrerad Vitlackerad ram med vitt glas Svartlackerad ram med svart glas Bredd 900 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 4x3 W LED (2200-6400 K)

TEKNISKA DATA METALLFILTER

MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 205 m³/t 562 m³/t 37-60 dB(A) Horisontellt eller vertikalt utblås B

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Thermex VoiceLink

Se mer sidan 8-9

METZ MEDIO - TAKINTEGRERAD MODELL

TILLBEHÖR (se sidan 90)

Mått 900 mm 900 mm 900 mm 900mm

Beskrivning Recirkulationsfilter (2 st) Baldakin, vit, hög (höjd 255 mm) Baldakin, vit, recirkulering (höjd 255 mm) Vajerupphängd inbyggnadsram, vit Vajerupphängd inbyggnadsram, svart Metz Medio skåpfäste Slangsats, Ø160 mm

Färg Vit Vit Svart Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 423.19.3151.0 423.19.3151.2 423.19.3158.0 423.19.3158.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

Pris 22 995:24 995:22 995:24 995:-

Artikelnr. Pris 535.19.3000.9 495:-/st 500.30.3020.0 5 160:500.00.3070.2 5 160:500.19.2001.9 2 540:500.19.2002.9 2 540:500.30.3010.2 2 225:800.70.6160.9 460:-

TAKINTEGRERAD MODELL » METZ MEDIO

THERMEX  BLUE LINE 25


26 THERMEX BLUE LINE

NYHET

V oiceLink Dekorationsbelysning

DEKORATIONSBELYSNING

TILLBEH

ME DC-MOD TOR

A

+

Extrem t tyst

METZ MEDIO III STRIP Extern motor Se videopresentation

Thermex VoiceLink

Flyttbar motor Se videopresentation

2700-6400 KELVIN

MÅNGA MÖJLIGHETER Fläkten är dold antingen i taket, spisutrymmet eller mellan två djupa överskåp. De tre belysningsstripsen ger ett behagligt ljus. Tack vare fläktens kraftiga motor och effektiva kantsug ger modellen METZ MEDIO III STRIP en effektiv evakuering av matoset. METZ MEDIO III STRIP levereras med elegant fjärrkontroll.

INTERN MOTOR:

Flyttbar motor i fläktkåpa/ på vind

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

Energi klass

THERME


A+ ENERGIKLASS

Pris från 22 495:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Flyttbar motor och vändbart utsug Effektivt kantsug Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Dekorationsbelysning i alla färger Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) Se video på www.thermex.se 

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

DIMMER

KANTSUG

HÖR

PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

EX PLASMEX®-FILTER II MONTERET I FORSÆNKET LOFTPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Takintegrerad/Skåpintegrerad Vitlackerad ram med vitt glas Bredd 900 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 3x3,5 W LED (2700-6400 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 349 m³/t 621 m³/t 50-63 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Thermex VoiceLink

Se mer sidan 8-9

METZ MEDIO III STRIP TAKINTEGRERAD MODELL Mått 900 mm 900 mm

Färg Vit Vit

Motor Artikelnr. Pris Utan motor 423.19.3251.0 22 495:Med motor/flyttbar 423.19.3251.2 24 495:-

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Recirkulationsfilter (2 st)  Vajerupphängd inbyggnadsram, vit Metz Medio skåpfäste Baldakin, vit, hög (höjd 255 mm) Baldakin, vit,låg (höjd 155 mm) Baldakin, vit, recirkulering (höjd 255 mm) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.19.3000.9 495:-/st 500.19.2001.9 2 540:500.30.3010.2 2 225:500.30.3020.0 5 160:500.00.3060.0 5 160:500.00.3070.2 5 160:800.70.6160.9 460:-

TAKINTEGRERAD MODELL » METZ MEDIO III STRIP

THERMEX  BLUE LINE 27


28 THERMEX BLUE LINE

VÄGGMONTERADE MODELLER De väggmonterade modellerna från THERMEX kan monteras fritt på väggen eller mellan överskåpen. De snedställda modellerna ger användaren en bra överblick över kokzonen.

PRODUKTER DAX PERPIGNAN MINI PERPIGNAN MINI BORDEAUX CAVE BRETAGNE LYON

DAX

DEN NYA KLASSIKERN Modell Dax är en ny stilren vertikal köksfläkt. Det svarta plana glaset tillsammans med den eleganta glastouchpanelen kommer pryda varje kök. Dax kan användas till alla typer av ventilationslösningar och därmed se till att skapa rätt "köksmiljö".

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul II

Top Link® Modul II

Plasmex®-filter


B ENERGIKLASS

Pris från 7 195:SÄRSKILDA EGENSKAPER Effektivt frontsug Glaslucka kan öppnas för extra sug Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Link Modul - se sidan 65 

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

FRONTSUGPRODUKTSPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Svartlackerad med svart glas Bredd 600 eller 800 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x3 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA BREDD 600 MM MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 235 m³/t 405 m³/t 655 m³/t (69 dB(A)) 54-61 dB(A) Ø150 mm B

TEKNISKA DATA BREDD 800 MM MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 235 m³/t 415 m³/t 665 m³/t (68 dB(A)) 48-60 dB(A) Ø150 mm B

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

DAX - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Svart 600 mm Svart 800 mm Svart 800 mm Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 540.23.5068.0 540.23.5068.2 540.23.5088.0 540.23.5088.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

TILLBEHÖR (se sidan 90) Pris 7 195:9 195:8 895:10 895:-

Beskrivning Recirkulationsfilter, 600 mm (1 st) Recirkulationsfilter, 800 mm (2 st) Specialskorsten, svart, L:2x1000 mm Förlängningsadapter, svart, L:1x1000 mm Anpassning av standardkanalanslutning, skärvinkel etc. Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.23.0575.9 445:535.23.0575.9 445:-/st 537.23.1142.9 3 385:537.23.1143.9 2 075:537.99.0008.9 2 695:800.70.6160.9 460:-

VÄGGMONTERAD MODELL » DAX

THERMEX  BLUE LINE 29


30 THERMEX BLUE LINE

NYHET

N y motor VoiceLink

ME DC-MOD TOR

A

++

Extrem t tyst

Energi klass

S

PERPIGNAN

"e Thermex VoiceLink

2700-6400 KELVIN

KOM BARA NÄRMARE Modellen PERPIGNAN är en vertikal köksfläkt. Den speciella sluttande designen innebär att du kan stå helt intill spisen och ha en fullständig överblick över kokzonen.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


A++ ENERGIKLASS

Pris från 11 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Möjlighet för evakuering bakåt Effektivt frontsug Glaslucka kan öppnas för extra sug Kanalen är lackerad i köksfläktens färg Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Levereras med fjärrkontroll Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) - möjlighet till balanserad ventilation. Se video på www.thermex.se 

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

DIMMER

FRONTSUG

PRODUKTSPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Svartlackerad med svart glas Bredd 600 eller 900 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: MODELL: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: Intern: 600 mm 900 mm 230 V 230 V 135 m³/t 140 m³/t 450 m³/t 455 m³/t 700 m³/t (67 dB(A)) 700 m³/t (67 dB(A)) 40-58 dB(A) 40-58 dB(A) Ø150 mm Ø150 mm A++ A++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Skal der bemærkes noget i forbindelse med eftermontering af motor"?

PERPIGNAN - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Svart 600 mm Svart 900 mm Svart 900 mm Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 540.23.1768.0 540.23.1768.2 540.23.1798.0 540.23.1798.2

Pris 11 995:13 995:12 695:14 695:-

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Specialskorsten, tvådelad, svart, L:2x1000 mm Förlängningsadapter, svart, L:1x1000 mm Anpassning av standardkanalanslutning, skärvinkel etc. Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.23.0545.9 1 215:537.23.1142.9 3 385:537.23.1143.9 2 075:537.99.0008.9 2 695:800.70.6160.9 460:-

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Thermex VoiceLink

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

Se mer sidan 8-9

VÄGGMONTERAD MODELL » PERPIGNAN

THERMEX  BLUE LINE 31


32 THERMEX BLUE LINE

MINI PERPIGNAN

3000-6500 KELVIN

Thermex VoiceLink

MARKANT OCH ELEGANT Modell MINI PERPIGNAN är en vertikal köksfläkt i ett smalare utförande. Det smalare utförandet tillsammans med den vertikala designen gör att fläkten inte upplevs lika dominant på väggen. Detta gäller både om den monteras fritt på väggen eller ihop med överskåpen.

ME DC-MOD TOR

A

+++

Extrem t tyst

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

Energi klass

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


A+++ ENERGIKLASS

Pris från 12 495:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Möjlighet för evakuering bakåt Designad för ergonomisk användning Effektivt frontsug samt filter i bakkant En glaslucka kan öppnas för extra sug Kanalen är lackerad i köksfläktens färg Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Levereras med fjärrkontroll Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) - möjlighet till balanserad ventilation. Se video på www.thermex.se 

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

FRONTSUG

BOTTENSUG

PERIODISK UTSUGNINGPRODUKTSPECIFIKATIONER EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Svartlackerad med svart glas Vitlackerad med vitt glas Bredd 600 eller 800 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 140 m³/t 480 m³/t 720 m³/t (66 dB(A)) 40-59 dB(A) Ø150 mm A+++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Thermex VoiceLink

Se mer sidan 8-9

MINI PERPIGNAN VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 600 mm Svart 600 mm Svart 800 mm Vit 800 mm Vit 800 mm Svart 800 mm Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 540.23.1468.0 540.23.1468.2 540.23.1481.0 540.23.1481.2 540.23.1488.0 540.23.1488.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

TILLBEHÖR (se sidan 90) Pris 12 495:14 495:13 995:15 995:12 995:14 995:-

Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Ljudisolering av köksfläkt Förlängningsadapter, vit, L:1x1000 mm Specialskorsten, tvådelad, vit, L:2x1000mm Specialskorsten, tvådelad, svart, L:2x1000 mm Förlängningsadapter, svart, L:1x1000 mm Anpassning av standardkanalanslutning, skärvinkel etc. Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.23.0545.9 1 215:536.99.1702.9 5 760:537.23.1140.9 2 075:537.23.1141.9 3 385:537.23.1142.9 3 385:537.23.1143.9 2 075:537.99.0008.9 2 695:800.70.6160.9 460:-

VÄGGMONTERAD MODELL » MINI PERPIGNAN

THERMEX  BLUE LINE 33


34 THERMEX BLUE LINE

NYHET

N y motor VoiceLink

ME DC-MOD TOR

A

+++

Extrem t tyst

MINI BORDEAUX

Thermex VoiceLink

Energi klass

3000-6500 KELVIN

ENKEL & ELEGANT Modell MINI BORDEAUX är en vertikal köksfläkt i ett smalare utförande. Det smalare utförandet tillsammans med den vertikala designen gör att fläkten inte upplevs lika dominant på väggen. Detta gäller både om den monteras fritt på väggen eller ihop med överskåpen.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


A+++ ENERGIKLASS

Pris från 19 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Möjlighet för evakuering bakåt Designad för ergonomisk användning Effektivt frontsug samt filter i bakkant Glaslucka kan öppnas för extra sug Kanalen är lackerad i köksfläktens färg Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Levereras med fjärrkontroll Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) - möjlighet till balanserad ventilation. Se video på www.thermex.se 

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

FRONTSUG

BOTTENSUG

PERIODISK UTSUGNINGPRODUKTSPECIFIKATIONER EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Svartlackerad med svart glas Bredd 800 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 140 m³/t 480 m³/t 720 m³/t (66 dB(A)) 40-59 dB(A) Ø150 mm A+++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Thermex VoiceLink

Se mer sidan 8-9

MINI BORDEAUX VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 800 mm Svart 800 mm Svart

Motor Utan motor Med motor

Artikelnr. Pris 540.23.1588.0 19 995:540.23.1588.2 21 995:-

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Vändbart utsug

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Artikelnr. Recirkulationsfilter (set) 535.23.0545.9 Specialskorsten, tvådelad,svart, L:2x1000 mm 537.23.1142.9 Förlängningsadapter, svart, L:1x1000 mm 537.23.1143.9 Anpassning av standardkanalanslutning, skärvinkel etc. 537.99.0008.9 Slangsats, Ø160 mm 800.70.6160.9

Pris 1 215:3 385:2 075:2 695:460:-

VÄGGMONTERAD MODELL » MINI BORDEAUX

THERMEX  BLUE LINE 35


36 THERMEX BLUE LINE

CAVE

KONKAV ELEGANS Elegant, stilren och konkav fläktkåpa som med sin flotta design skiljer sig från mängden. Modell Cave är lösningen till de som drömmer stort och önskar det bästa.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul II

Top Link® Modul II

Plasmex®-filter


B ENERGIKLASS

LED-BELYSNING

GLASTOUCH

FRONTSUG

Pris från 22 395:SÄRSKILDA EGENSKAPER Effektivt frontsug Glaslucka kan öppnas för extra sug Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Link Modul - se sidan 65 PRODUKTSPECIFIKATIONER

PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Vitlackerad med vitt glas Svartlackerad med svart glas Bredd 900 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 1x9,2 W LED

METALLFILTER

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 286 m³/t 526 m³/t 706 m³/t (68 dB(A)) 50-65 dB(A) Ø150 mm B

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

CAVE - VÄGGMONTERAD MODELL Bredd Färg 900 mm Vit 900 mm Vit 900 mm Svart

Motor Utan motor Med motor Utan motor

Artikelnr. 540.23.5191.0 540.23.5191.2 540.23.5198.0

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

TILLBEHÖR (se sidan 90) Pris 22 995:24 995:22 395:-

Beskrivning Recirkulationsfilter, 900 mm (2 st) Specialskorsten, tvådelad, vit, L:2x1000 mm Specialskorsten, tvådelad, svart, L:2x1000 mm Anpassning av standardkanalanslutning, skärvinkel etc. Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.23.0575.9 445:-/st 537.23.1051.9 3 385:537.23.1052.9 3 385:537.99.0008.9 2 695:800.70.6160.9 460:-

VÄGGMONTERAD MODELL » CAVE

THERMEX  BLUE LINE 37


38 THERMEX BLUE LINE

NYHET

BRETAGNE

2021

KLASSISK OCH MODERN Modell BRETAGNE är en fläktkåpa i gammaldags stil men med modern teknik. Svartlackerad eller rostfri med en lätt åtkomlig manöverpanel på fronten. Undertill kan man välja att montera det medföljande räcket i krom.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter


Pris från 12 995:-

A+

SÄRSKILDA EGENSKAPER

ENERGIKLASS

Modern fläktkåpa i gammaldags stil, rostfri eller svartlackerad Medföljande räcke i krom kan monteras undertill i framkant S oft touch Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Link Modul 

LED-BELYSNING

SOFT TOUCH

EFTERGÅNGSTIMER

PRODUKTSPECIFIKATIONER PERIODISK UTSUGNING

METALLFILTER

"Filtervakt"

MODELL: Väggmonterad MATERIAL: Rostfri eller svartlackerad Mått: Bredd 900 mm HASTIGHETER: 3 + boost FILTER: Dekorativa filter BELYSNING: 3 x 1,3 W LED

FILTERVAKT

TEKNISKA DATA

Med motor: SPÄNNING: 230 V LUFTMÄNGD MIN.: 343 m³/t LUFTMÄNGD MAX.: 635 m³/t LUFTMÄNGD V/BOOST: 775 m³/t (67 dB(A)) LJUDEFFEKT: 47-62 dB(A) KANALANSLUTNING: Ø150 mm ENERGIKLASS: A+ Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

BRETAGNE - VÄGGMONTERAD MODELL

TILLBEHÖR (se sidan 90)

Mått 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Specialskorsten, svart L: 2x1000 mm Specialskorsten, rostfri L: 2x1000 mm Anpassning av standardskorsten, kapning m. gradlutning Slangsats - Ø 160 mm

Färg Svart Svart Rostfri Rostfri

Motor Utan motor Med motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 527.41.7092.0 527.41.7092.2 527.41.7098.0 527.41.7098.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

Pris 12 995:14 995:12 995:14 995:-

Artikelnr. Pris 535.41.0400.9 740:537.41.1002.9 1 325:537.41.1008.9 3 385:537.99.0008.9 2 695:800.70.6160.9 460:-

VÄGGMONTERAD MODELL » BRETAGNE

THERMEX  BLUE LINE 39


40 THERMEX BLUE LINE

NYHET

N y motor VoiceLink

LYON

Thermex VoiceLink

3000-6500 KELVIN

KLASSISK DESIGN Modellen LYON är en klassisk rektangulär och Horisontellt köksfläkt med rena och strama linjer och rundade hörn. Den stora filterplattan garanterar ökad effektivitet och enhetlig sugeffekt. Filterplattans närhet till spishällen garanterar optimal uppsugning av matos. Den är endast 400 mm djup, vilket ger större utrymme kring köksfläkten och bättre överblick över spisen. Belysningen är energisnål och LED-baserad.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


ME DC-MOD TOR

A

A++ ENERGIKLASS

++

Extrem t tyst

Energi klass

FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING

DIMMER

PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

Pris från 16 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER Endast 400 mm djup – garanterar gott om plats och god överblick över spishällen Horisontell och stor filterplatta nära spishällen garanterar optimal uppsugning av matos Periodisk utsugning Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Levereras med fjärrkontroll Möjlighet för tillval av dekorativa filter Möjlighet för variant till centralventilation, se sidan 70-71 Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Link Modul - se sidan 65 PRODUKTSPECIFIKATIONER

METALLFILTER

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Väggmonterad Rostfri med svart glas Bredd 900 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 220 m³/t 515 m³/t 725m³/t (68 dB(A)) 46-63 dB(A) Ø150 mm A++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Thermex VoiceLink

Se mer sidan 8-9

LYON - VÄGGMONTERAD MODELL Mått 900 mm 900 mm

Färg Motor Rostfri/Svart Utan motor Rostfri/Svart Med motor

Artikelnr. 527.23.1298.0 527.23.1298.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

Pris 16 995:18 995:-

TILLBEHÖR (se sidan 90)

Beskrivning Recirkulationsfilter (set) Dekorativt filter (270x250 mm) Specialskorsten, tvådelad, rostfri, L:2x980 mm Anpassning av standardkanalanslutning, skärvinkel etc. Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. Pris 535.23.0545.9 1 215:536.23.1000.9 740:-/st 537.42.5818.9 3 385:537.99.0008.9 2 695:800.70.6160.9 460:-

VÄGGMONTERAD MODELL » LYON

THERMEX  BLUE LINE 41


42 THERMEX BLUE LINE

FRIHÄNGANDE MODELLER De FRIHÄNGANDE MODELLERNA från THERMEX är perfekta att placera över köksöar. Filterplattans närhet till kokzonen ger effektiv uppsugning av matos. PRODUKTER LYON CALAIS

NYHET

N y motor VoiceLink

LYON

Thermex VoiceLink

3000-6500 KELVIN

GOD SUGKAPACITET ÄR ETT MÅSTE Modellen LYON är en klassisk rektangulär köksfläkt med rena, strama linjer och rundade hörn. Den stora filterplattan garanterar effektivitet och enhetlig sugeffekt. Filterplattans närhet till spishällen garanterar effektiv uppsugning av matos. Djupet på 520 mm ger gott om plats runt kokzonen. Belysningen är energisnål och LED-baserad.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Trigger Link Modul

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter


A++

ME DC-MOD TOR

ENERGIKLASS

SÄRSKILDA EGENSKAPER

A

FJÄRRKONTROLL

Energi klass

LED-BELYSNING

DIMMER

PERIODISK UTSUGNING

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Rostfri med svart glas Bredd 900 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 4x1,5 W LED (3000-6500 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 220 m³/t 525 m³/t 740 m³/t (68 dB(A)) 46-63 dB(A) Ø150 mm A++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Thermex VoiceLink

Se mer sidan 8-9

LYON -FRIHÄNGANDE MODELL Mått 900 mm 900 mm

Färg Motor Rostfri/Svart Utan motor Rostfri/Svart Med motor

Artikelnr. 528.23.1298.0 528.23.1298.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

TILLBEHÖR (se sidan 90) Pris 19 995:21 995:-

Beskrivning Recirkulationsfilter (3 st) Dekorativt filter (270x250 mm) Specialskorsten, rostfri, L:1950 mm Anpassning av standardkanalanslutning (ej gradlutning) Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.23.0570.9 536.23.1000.9 537.42.5908.9 537.99.1008.9 800.70.6160.9

Pris 445:-/st 740:-/st 4 845:3 995:460:-

» LYON

 lassisk rektangulär design K med rena och strama linjer Endast 520 mm djup ger gott om utrymme och en bra överblick över spisen Stor horisontell filterplatta tätt inpå spishällen garanterar optimal uppsugningseffekt Belysningens färgtemperatur kan justeras via App Levereras med fjärrkontroll Möjlighet för tillval av dekorativa filter Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) - möjlighet till balanserad ventilation. Se video på www.thermex.se 

++

Extrem t tyst

Pris från 19 995:-

FRIHÄNGANDE MODELL

THERMEX  BLUE LINE 43


44 THERMEX BLUE LINE

CALAIS

DEN PERFEKTA ÖVERBLICKEN Modellen CALAIS är en snygg och harmonisk bågformad köksfläkt helt i rostfritt stål. CALAIS har ett igensättningsfritt labyrintfiler, som garanterar maximal sugkapacitet och minimal bullernivå. Belysningen är energisnål och LED-baserad.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL: Loft TX motor

Væg TX motor

Loft CKB motor

Tag TTP motor

VG-Link®

CVL-Link®

Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter


A ENERGIKLASS

Pris från 17 495:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Läcker och harmonisk bågformad design Tillverkad helt i rostfritt stål Igensättningsfritt labyrintfilter Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Link Modul - se sidan 65 

LED-BELYSNING

» CALAIS

GLASTOUCHPRODUKTSPECIFIKATIONER EFTERGÅNGSTIMER

LABYRINTFILTER

FILTERVAKT

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Rostfri Bredd 950 mm 5 hastigheter Labyrintfilter 4x2 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA MOTOR: SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

Intern: 230 V 293 m³/t 645 m³/t 47-64 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

CALAIS -FRIHÄNGANDE MODELL Mått 950 mm 950 mm

Färg Rostfri Rostfri

Motor Utan motor Med motor

Artikelnr. 421.26.1008.0 421.26.1008.2

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

Översiktsbilder och mått, se sidan 92 och framåt

Recirkulation

Kanalanslutning anpassning möjlig

TILLBEHÖR (se sidan 90) Pris 17 495:19 495:-

Beskrivning Recirkulationsfilter, tvättbart Specialskorsten, rostfri, L:1950 mm Anpassning av standardkanalanslutning, skärvinkel etc. Slangsats - Ø160 mm

Artikelnr. 535.26.1020.9 537.26.7608.9 537.99.1008.9 800.70.6160.9

FRIHÄNGANDE MODELL

THERMEX  BLUE LINE 45

Pris 1 080:4 845:3 995:460:-


BLUE LIMITED

DESIGN & TEKNIK BLUE LIMITED är utvalda produkter som alla har en spännande design, och som var och en fyller sin plats i sortimentet avseende design och teknik. BLUE LIMITED är som namnet antyder en serie produkter med begränsningar. Modellerna i BLUE LIMITED finns i ett begränsat antal varianter och med begränsade tillbehörs möjligheter. Därför är det viktigt att man på produktsidan orienterar sig om vilka möjligheter som finns på respektive produkt.


48 THERMEX BLUE LINE

LE MANS BLUE Se videopresentation

ELEGANT KÖKSFLÄKT MED INDUKTIONSHÄLL Elegant köksfläkt med induktionshäll och möjlighet till Plasmex-filter (förväntad livslängd upp till 10 år) som renar luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Plasmex®-filter


A+ ENERGIKLASS

GLAS TOUCH

METALLFILTER

Pris 19 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER Fläkten är integrerad i spishällen Boost funktion på hällen Kokzoner kan sammankopplas för större kokzoner Induktionshäll 2 st zoner på 1500 W, boost till 1800 W 2 st zoner på 1800 W, boost till 2000 W PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER:

Köksbänksintegrerad Svart glas Bredd 800 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDNIVÅ: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

2x230 V (400 V) 281 m³/t 550 m³/t 40-60 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

THERMEX PLASMEX®-FILTER I KAN MONTERAS I SOCKEL Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

THERMEX PLASMEX®-FILTER II KAN KAN MONTERAS I SOCKEL

Kan monteras med anslutning till imkanal

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Värmeåtervinning utan lukt

Värmeåtervinning utan lukt

LE MANS BLUE KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Mått 800 mm

Färg Svart

Motor Med motor

Artikelnr. 525.21.2022.2

Översiktsbilder och mått, se sidan 98 och framåt

Recirkulation

Kan monteras med anslutning till imkanal

TILLBEHÖR (se sidan 90) Pris 19 995:-

Beskrivning Recirkulationsfilter Plasmex® I, kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Kit - böj och galler

Artikelnr. 535.19.3500.9 536.99.1800.9 536.99.1801.9 830.05.1015.9

Pris 1 140:14 795:23 695:3 725:-

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » LE MANS BLUE

THERMEX  BLUE LINE 49


50 THERMEX BLUE LINE

THERMEX PLASMEX®-FILTER I KAN MONTERAS I SOCKEL

Optimalt utnyttjande av skåpsdjupet

LE MANS II Se videopresentation

ELEGANT KÖKSFLÄKT MED INDUKTIONSHÄLL

Enkel Enkel installation med installation med Plasmex®-filter Plasmex®-filter Rengör luften Renser luften 96,5 % 96,5 %

Kan Kan planforsænkes planförsänkas til bordpladen i bänkskivan

Kan monteras monteres Kan med aftræk med anslutning tilimkanal det fri till

Värmeåtervinning utan lukt

Sockelmotor

Elegant köksfläkt med induktionshäll, planförsänkt luftspalt och fyra zoner med bridgefunktion på båda sidor. Möjlighet till Plasmex®-filter (förväntad livslängd upp till 10 år) som renar luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Plasmex®-filter


THERMEX PLASMEX®-FILTER II KAN MONTERAS I SOCKEL

Optimalt utnyttjande av skåpsdjupet Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Kan planförsänkas i bänkskivan

Kan monteras med anslutning till imkanal

Värmeåtervinning utan lukt

Pris 44 495:-

A A+++

SÄRSKILDA EGENSKAPER, FLÂKT

ENERGIKLASSE ENERGIKLASS

EFTERGÅNGSTIMER

FILTERVAKT

PRODUKTSPECIFIKATIONER

3 hastigheter + boost max luftmängd 791 m³/t Max ljudnivå 69 dB(A) Energiklass A+++ Kanalsystem kan placeras i bakkant av skåpet Motor kan placeras i sockel Enkelt dräneringssystem för kondensvatten Softtouch öppning av luftspalter

GLASTOUCH

METALLFILTER

Sockelmotor

"Filtervakt"

SÄRSKILDA EGENSKAPER, HÄLL Bredd 860 mm, djup 520 mm Kokzoner 4x180x220 mm (2100 W - Boost 3700 W) Bridgefunktion, vilket möjliggör sammankoppling av 2 zoner vid användning av stora kärl Restvärmeindikator Paus- och resetfunktion Barnsäkring Överhettningsskydd Timerfunktion Varmhållningsfunktion 9-stegs värmekontroll Autostop av spishäll vid full kondenstank Induktionshäll

LE MANS II KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 860 mm Svart

Motor Med motor

Artikelnr. 525.05.1003.2

Översiktsbilder och mått, se sidan 98 och framåt

Recirkulation

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER:

Köksbänksintegrerad Svart glas Bredd 860 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V (400 V) 308 m³/t 617 m³/t 791 m³/t (77 dB(A)) 52-69 dB(A) 230x90 mm A+++

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

SOFTTOUCH ÖPPNING AV LUFTSPALTER KAN ÖPPNAS INDIVIDUELLT FÖR KONCENTRATION AV LUFTEN PLANFÖRSÄNKT I SPISHÄLLEN

TILLBEHÖR (se sidan 86) Pris 44 495:-

NY PRIS

Beskrivning Recirkuleringskit (startkit) Long Life recirkuleringsfilter (refill) Plasmex® I, kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Kit - böj och galler

Artikelnr. Pris 535.05.1100.9 5 385:535.05.1101.9 1 195:536.99.1800.9 14 795:536.99.1801.9 23 695:830.05.1015.9 3 725:-

KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » LE MANS II

THERMEX  BLUE LINE 51


KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL » NIMES LUX

52 THERMEX BLUE LINE

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERAD I SOCKEL Kan monteras med anslutning till imkanal

NIMES LUX B

NIMES LUX - KÖKSBÄNKSINTEGRERAD MODELL Bredd Färg 880 mm Rostfri/Svart glas

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Värmeåtervinning utan lukt

Motor Artikelnr. Med motor 525.21.1192.2

Pris 29 995:-

ENERGIKLASS

LED-BELYSNING

TILLBEHÖR (se sidan 90) Artikelnr. 535.21.8200.9 536.99.1800.9 536.99.1801.9 800.70.6160.9

Beskrivning Recirkulationsfilter 880 mm Plasmex® I, kit inklusive monteringslåda Plasmex® II kit Slangsats, Ø160 mm

Pris 885:14 795:23 695:460:-

GLAS TOUCH

Pris 29 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER Köksfläkten är diskret dold i köksbänken och höjs upp när den aktiveras Glasyta för enkel rengöring Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Link Modul - se sidan 65 PRODUKTSPECIFIKATIONER

KANTSUG

EFTERGÅNGSTIMER

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERAD I SOCKEL

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Köksbänksintegrerad Rostfri med svart glas Bredd 880 mm 4 hastigheter Aluminiumfilter 1x5 W LED

METALLFILTER

TEKNISKA DATA

Kan monteras med anslutning till imkanal

Enkel installation med Plasmex®-filter Rengör luften 96,5 %

Värmeåtervinning utan lukt

SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 235 m³/t 605 m³/t 53-74 dB(A) Ø150 mm B

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Översiktsbilder och mått, se sidan 98 och framåt INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILLVAL:

Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


INTEGRATA VÄGG Pris 39 995:-

INTEGRATA VÄGG - VÄGGMONTERAD MODELL Mått Färg 800 mm Rostfri * Beställningsvara

Motor Utan motor

Artikelnr. 423.99.1088.0*

Pris 39 995:-

FRONTSUG

Effektivt frontsug Andra mått på beställning, special Levereras med fjärrkontroll Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styrning av köksfläkten - se sidan 63 Se Top Link® video på www.thermex.se Inbyggd Trigger (slutande kontakt) 

PERIODISK UTSUGNING

För extern motor och andra ventilationstyper ("Alla möjligheter") se flik

SÄRSKILDA EGENSKAPER

EFTERGÅNGSTIMERMETALLFILTER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Slangsats, Ø160 mm

MODELL: MATERIAL: MÅTT: FILTER:

Artikelnr. Pris 800.70.6160.9 460,-

Väggmonterad Rostfri Bredd 800 mm Aluminiumfilter

Översiktsbilder och mått, se sidan 98 och framåt

TILLVAL:

Läs mer » Se sidan 10-11

Vind KVK Vindsfläkt

Tak TTP motor

Vägg TX motor

VG-Link®

CVL-Link®

CVV-Link

Pro Link Modul III

Top Link® Modul III

Plasmex®-filter

VÄGGMONTERAD MODELL » INTEGRATA VÄGG

THERMEX  BLUE LINE 53


SKÅPINTEGRERAD MODELL » COLMAR II

54 THERMEX BLUE LINE

SNABB OCH ENKEL KLICKMONTERING

COLMAR II D

COLMAR II - SKÅPINTEGRERAD MODELL Mått 600 mm 600 mm

Färg Vit Grå/Rostfri

Motor Med motor Med motor

Artikelnr. 520.42.3711.2 520.42.3718.2

Pris 2 145:2 145:-

ENERGIKLASS

LED-BELYSNING

METALLFILTER

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning KF59 recirkulationsfilter (set) Slangsats, Ø125 mm

Artikelnr. 535.42.9100.9 800.70.6127.9

Pris 415:385:-

Pris 2 145:SÄRSKILDA EGENSKAPER Utdragbar modell med dubbla filter Monteringsbeslag medföljer Vit med vit front Grå med rostfri front PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Skåpintegrerad Vitlackerad Grålackerad med rostfri front Bredd 600 mm 3 hastigheter Aluminiumfilter 2x2,8 W LED (3000 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 242 m³/t 390 m³/t 47-66 dB(A) Ø120 mm D

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Översiktsbilder och mått, se sidan 98 och framåt

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

TILKØB: Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation


VALENCE VALENCE -FRIHÄNGANDE MODELL Bredd Färg Ø380 mm Vit/Vit

Motor Artikelnr. Med motor 528.23.4001.2

Pris 29 595:-

A ENERGIKLASS

Pris 29 595:SÄRSKILDA EGENSKAPER

Elegant cylinderformad design Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Link Modul - se sidan 65

 LED-BELYSNING

SOFT TOUCH

KANTSUG

TILLBEHÖR (se sidan 90)

EFTERGÅNGSTIMER

Beskrivning Recirkulationsfilter Slangsats, Ø160 mm

Artikelnr. 535.23.0575.9 800.70.6160.9

Pris 445:460:-

METALLFILTERPRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Vitlackerad Ø380 mm 3 + BOOST Aluminiumfilter 1x13,5 W LED (5300 K)

TEKNISKA DATA SPÄNNING: LUFTMÄNGD MIN.: LUFTMÄNGD MAX.: LUFTMÄNGD V/BOOST: LJUDEFFEKT: KANALANSLUTNING: ENERGIKLASS:

230 V 367 m³/t 586 m³/t 690 m³/t (65 dB(A)) 49-62 dB(A) Ø150 mm A

Luftmängd enligt EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704

Översiktsbilder och mått, se sidan 98 och framåt

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

Trigger Link Modul

Pro Link Modul I

Plasmex®-filter

Recirkulation

FRIHÄNGANDE MODELL » VALENCE

THERMEX  BLUE LINE 55


LAMPMODELL » VALENCE

56 THERMEX BLUE LINE

VALENCE LAMPMODELL Pris 22 995:-

VALENCE - LAMPMODELL Mått Ø380 mm

Färg Vit/Vit

Motor Med motor

Artikelnr. 528.23.4101.2

Pris 22 995:-

LED-BELYSNING

SOFT TOUCH

KANTSUG

SÄRSKILDA EGENSKAPER Köksfläkten renar luften och blåser tillbaka den in i köket Vajerupphängning i taket Levereras med recirkulationsfilter Diameter Ø380 mm PRODUKTSPECIFIKATIONER

EFTERGÅNGSTIMER

TILLBEHÖR (se sidan 90) Beskrivning Recirkulationsfilter

METALLFILTER

Artikelnr. Pris 535.23.0575.9 445,-

MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Vitlackerad med rostfritt stål Ø380 mm 3 + BOOST Recirkulationsfilter 1x4 W LED (5300 K)

Översiktsbilder och mått, se sidan 98 och framåt

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

Recirkulation


CAEN Pris 49 995:-

CAEN - LAMPMODELL Mått Ø570 mm

Färg Vit

Motor Med motor

Artikelnr. 528.05.1000.2

Pris 49 995:-

LED-BELYSNING

EFTERGÅNGSTIMER

METALLFILTER

SÄRSKILDA EGENSKAPER Köksfläkten renar luften och blåser tillbaka den in i köket Vajerupphängning i taket Levereras med inbyggt Plasmex®-filter Levereras med fjärrkontroll Handblåst glas Diameter Ø570 mm PRODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIAL: MÅTT: HASTIGHETER: FILTER: BELYSNING:

Frihängande Vitt glas Ø570 mm 3 + BOOST Plasmex®-filter 1x10 W LED (5300 K)

Översiktsbilder och mått, se sidan 98 och framåt

INTERN MOTOR:

Motor monterad i köksfläkt

Läs mer » Se sidan 10-11

Recirkulation

LAMPMODELL » CAEN

THERMEX  BLUE LINE 57


58 THERMEX BLUE LINE

Elegant indirekt LEDbelysning som ökar belysningen när dörren öppnas och dämpar den igen när dörren stängs.

Skåpsdörren skall beställas som höger- eller vänsterhängd. Det går inte att vända dörren i efterhand. Förvaringstemperatur +5 °C - +20 °C.

Winemex vinkylar är utrustade med 2-lags energiglas som säkrar hög energieffektivitet. Glaset är dessutom UV-behandlat så att det skyddar vinerna mot sol och ljus.

Winemex vinkylar är utrustade med kompressorstyrt befuktningssystem.

Winemex kan monteras så att dörrarna linjerar med övriga skåp i köket utan att det påverkar öppningen av dörrarna.

Kraftfulla svartlackerade gångjärn. Möjlighet att höjdjustera dörren för att passa mot övriga köksskåp.

WINEMEX BLUE Serien består av 3 st högkvalitets skåp med extra vikt på enkel och lätt användning med diskreta grepp.

Se videopresentation

Winemex Blue 20

PRODUKTER

WINEMEX BLUE 20 WINEMEX BLUE 40 WINEMEX BLUE 145


WINEMEX BLUE 20 WINEMEX BLUE 20 FRISTÅENDE/INBYGGNADSMODELL Höjd 820-890 mm

Bredd Färg 295 mm Svart

Artikelnr. Pris 910.21.2000.2 14 995:-

F

Pris 14 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

ENERGIKLASS

5 hyllor av FSC-certifierat bokträ LED-belysning i toppen och på sidorna Möjlighet att hänga om dörren, skall meddelas vid beställning L judsvag vibrationsdämpad kompressor Ventilationsgaller i sockeln Dörren är gjord så att skåpets front linjerar med övriga köksskåp vid inbyggnad 

LED-BELYSNING

GLAS TOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL:

Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

HÖJD: DÖRR: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM:

Svartlackerad plåt med glasdörr Justerbar 820-890 mm Högerhängd 1 20 50 liter

TEKNISKA DATA Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen. Via elegant luftgaller i nederkant på skåpet ledes överskottsvärmen från skåpet ut i rummet.

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 101 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS: FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V F 96 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 40 dB 29 dB Kan användas fristående eller byggas in

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.

VINSKÅP » WINEMEX BLUE 20

THERMEX  BLUE LINE 59


VINSKÅP » WINEMEX BLUE 40

60 THERMEX BLUE LINE

WINEMEX BLUE 40 WINEMEX BLUE 40 FRISTÅENDE/INBYGGNADSMODELL Höjd 820-890 mm

Bredd Färg 595 mm Svart

Artikelnr. Pris 910.21.2002.2 19 995:-

G ENERGIKLASS

Pris 19 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

10 hyllor av FSC-certifierat bokträ LED-belysning i toppen och på sidorna Dubbelt skåp med en zon på varje sida L judsvag vibrationsdämpad kompressor Ventilationsgaller i sockeln 

LED-BELYSNING

GLAS TOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: HÖJD: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM:

Svartlackerad plåt med glasdörr Justerbar 820-890 mm 2 40 100 liter

TEKNISKA DATA Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen. Via elegant luftgaller i nederkant på skåpet ledes överskottsvärmen från skåpet ut i rummet.

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 101 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

SPÄNNING: 230 V ENERGIKLASS: G ENERGIFÖRBRUKNING: 133 kWt/år KLIMATKLASS: N(+10 °C til +43 °C) FÖRVARINGSTEMPERATUR:+5 °C TIL +20 °C LJUDNIVÅ: 39 dB UPPLEVD LJUDNIVÅ: 28 dB MODELL: Kan användas fristående eller byggas in Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.


Serveringszon Förvaringszon 2 Förvaringszon 1

TILLBEHÖR Sprithylla med justerbara fack eller som en stor hylla.

WINEMEX BLUE 145 G

WINEMEX BLUE 145 FRISTÅENDE MODELL Höjd 1720-1740 mm

Bredd Färg 595 mm Svart

TILLBEHÖR

Beskrivning Sprithylla

ENERGIKLASS

Artikelnr. Pris 910.21.2004.2 35 995:-

Artikelnr. R520.21.2438.0

Pris 1 895:-

Pris 35 995:SÄRSKILDA EGENSKAPER

9 utdragbara hyllor av FSC-certifierat bokträ 1 utdragbar displayhylla av FSC-certifierat bokträ Upphängning till vinglas som kan monteras i toppen av skåpet medföljer L ED-belysning i toppen och på sidorna Möjlighet att hänga om dörren, skall meddelas vid beställning L judsvag vibrationsdämpad kompressor Skåpet kan placeras i kalla utrymmen då kompressorn både kan kyla och värma 

LED-BELYSNING

GLAS TOUCH

PRODUKTSPECIFIKATIONER MATERIAL: Elegant elektronisk betjäningspanel med temperaturvisning.

Elegant displayhylla till dina bästa viner.

I Winemex Blue 145 finns också Via elegant luftgaller i nederkant möjlighet att förvara vinglas så att på skåpet ledes överskottsvärmen dessa har rätt temperatur när vinet från skåpet ut i rummet. skall serveras.

Winemex skåpet är utrustat med kolfilter och ventilation för att säkra ett bra och luktfritt klimat i vinkylen.

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 101 För ytterligare tekniska data och energimärkning hänvisas till www.thermex.se

HÖJD: DÖRR: ANTAL ZONER: ANTAL FLASKOR: VOLYM:

Svartlackerad plåt med glasdörr 1720-1740 mm Högerhängd 3 145 368 liter

TEKNISKA DATA SPÄNNING: ENERGIKLASS: ENERGIFÖRBRUKNING: KLIMATKLASS FÖRVARINGSTEMPERATUR: LJUDNIVÅ: UPPLEVD LJUDNIVÅ: MODELL:

230 V G 169 kWt/år N(+10 °C til +43 °C) +5 °C til +20 °C 46 dB 34 dB Fristående

Apparaten är endast avsedd för förvaring av vin.

VINSKÅP » WINEMEX BLUE 145

THERMEX  BLUE LINE 61


62 THERMEX BLUE LINE


THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING

KOMMER IHÅG ATT STARTA FLÄKTEN FÖR DIG Med THERMEX Top Link® Modul behöver du inte komma ihåg att starta fläkten när du lagar mat – Det gör THERMEX Top Link® för dig. ”Pat.Pending.”

Nu är det enkelt att skapa extra komfort i köket med den intelligenta styrenheten Top Link®, som trådlöst kopplar samman spishällen eller ugnen med köksfläkten. THERMEX Top Link® fungerar ihop med alla elektriska spishällar – traditionella och induktion – samt alla ugnar oavsett fabrikat. Top Link® kommunicerar med radiovågor och kan därför placeras under alla sorters bänkskivor, även granit och betong.

TOP LINK® MODUL

När spisen eller ugnen sätts på skickar THERMEX Top Link® en trådlös signal till fläkten, som då startar fläktens motor. När spisen eller ugnen stängs av fortsätter fläktmotorn att gå, för att det sista matoset ska avlägsnas, innan den stängs av helt. OBS Du kan hela tiden ta över Top Link® funktionen med köksfläktens betjäningspanel. SE TOP LINK® VIDEO PÅ WWW.THERMEX.SE

THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING Modell

Artikelnr. Pris

THERMEX Top Link® Modul I THERMEX Top Link® Modul II THERMEX Top Link® Modul III

536.99.1200.9 536.99.1300.9 536.99.1350.9

3 315:3 315:3 315:-

Se videopresentation

230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX TOP LINK® MODUL

THERMEX  BLUE LINE 63


ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX HOOD LIGHT LINK

64 THERMEX BLUE LINE

THERMEX HOOD LIGHT LINK

NYHET

2021

TÄND OCH SLÄCK LJUSET I KÖKSFLÄKTEN TILLSAMMANS MED DEN ÖVRIGA BELYSNINGEN I KÖKET Har du också tänkt på att det skulle vara bra att slippa tända belysningen i köksfläkten separat, utan att den istället tänds tillsammans med kökets övriga belysning? Nu har THERMEX tagit fram en modul som gör det möjligt. THERMEX Hood Light Link kopplas till den belysning som du vill att köksfläkten skall tändas tillsammans med. Modulen sänder då en trådlös signal till köksfläkten som tänder belysningen. Du har fortfarande möjlighet att tända och släcka belysningen på köksfläktens vanliga manöverpanel.

THERMEX HOOD LIGHT LINK Modell THERMEX Hood Light Link

Färg Svart

Mått i mm 125x100

Artikelnr. 536.99.1003.9

Pris 1 925:-

ON / OFF


THERMEX TRIGGER LINK MODUL

Nya hus är täta

EFFEKTIVISERAR LUFTUTBYTET I DITT KÖK Här är lösningen på hur du kan balansera luftutbytet i ditt kök om du har ett lågenergihus eller balanserat värmeåtervinningssystem. THERMEX Trigger Link Modul är konstruerad för att trigga på belastningar mellan 2 W och 20 W och kan därför användas till alla THERMEX köksfläktar med inbyggd motor och LED-belysning.

TRIGGER LINK MODUL

THERMEX Trigger Link Modul kopplas in mellan strömförsörjningen och köksfläkten. Den potentialfria kontakten i THERMEX Trigger Link Modul kan både fungera som ”normally open” eller ”normally closed”, och ger därmed möjlighet till att öka tilluften från ventilationsaggregatet när köksfläkten startas.

På det sättet kan luft i bostaden balanseras även när köksfläkten används.

Se videopresentation

THERMEX TRIGGER LINK MODUL Modell THERMEX Trigger Link Modul

Färg Svart

Mått i mm 125x100

Artikelnr. 536.99.1000.9

Pris 1 995:-

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX TRIGGER LINK MODUL

THERMEX  BLUE LINE 65


ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX PRO LINK MODUL

66 THERMEX BLUE LINE

THERMEX PRO LINK MODUL

Nya hus är täta

EFFEKTIVISERAR LUFTUTBYTET I DITT KÖK - TRÅDLÖST Här är lösningen till hur du kan balansera luftutbytet i ditt kök, om du har ett lågenergihus eller en lägenhet med ventilationsanläggning, utan att behöva dra kablar mellan ventilationsanläggningen och köksfläkten. Pro Link är en avancerad version av THERMEX Trigger Link Modul.

PRO LINK MODUL

THERMEX Pro Link Modul finns i tre olika versioner för att passa just ditt behov.

THERMEX PRO LINK BASIC Pro Link Basic består av en sändare som installeras vid köksfläkten, och en mottagare som installeras vid ventilationsanläggningen. Kommunikationen mellan dessa sker trådlöst. Mottagaren har två oberoende, dubbelverkande reläutgångar. Du kan alltså ha två olika triggerpunkter till din ventilationsanläggning eller koppla till annan utrustning.

THERMEX PRO LINK BASIC Modell THERMEX Pro Link Basic I THERMEX Pro Link Basic II THERMEX Pro Link Basic III

Färg Svart Svart Svart

Mått i mm 125x100 125x100 125x100

Artikelnr. 536.99.1500.9 536.99.1501.9 536.99.1550.9

Pris 4 345:4 345:4 345:-


THERMEX PRO LINK PREMIUM Lösningen för moderna hus som har köksfläktar med väldigt hög kapacitet. Ofta har ventilationssytemet i moderna hus en begränsad möjlighet att tillföra tillräckligt med luft när du använder köksfläkten. THERMEX har därför vidareutvecklat Pro Link Basic till att även innehålla ett motorstyrt spjäll som kopplas på en extra tilluftskanal. När ventilationsanläggningen inte lägre kan tillföra tillräckligt med tilluft, öppnas spjället automatiskt och ser till att luftutbytet i huset är i balans.

THERMEX PRO LINK PREMIUM Modell THERMEX Pro Link Premium I THERMEX Pro Link Premium II THERMEX Pro Link Premium III

Färg Svart Svart Svart

Mått i mm 125x100 125x100 125x100

Artikelnr. 536.99.1504.9 536.99.1505.9 536.99.1552.9

Pris 9 145:9 145:9 145:-

Artikelnr. 536.99.1502.9 536.99.1503.9 536.99.1551.9

Pris 12 040:12 040:12 040:-

THERMEX PRO LINK PLASMEX Lösningen för moderna hus där det inte är möjligt att installera en köksfläkt med separat kanal ut. I hus där det är nödvändigt att recirkulera luften från köksfläkten, upplevs det ofta att luften inte renas tillräckligt, samt att det kan ta lång tid innan fukten från matlagningen försvinner. THERMEX har därför vidareutvecklat Pro Link Basic så att det tillsammans med THERMEX Plasmex®-filter sörjer för att över 96% av partiklarna rensas bort, samtidigt som det ser till att ventilationsanläggningen forceras under matlagningen för att få bort fukten snabbt.

THERMEX PRO LINK PLASMEX Modell THERMEX Pro Link Plasmex I THERMEX Pro Link Plasmex II THERMEX Pro Link Plasmex III

Färg Svart Svart Svart

Mått i mm 125x100 125x100 125x100

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX PRO LINK MODUL

THERMEX  BLUE LINE 67


68 THERMEX BLUE LINE


THERMEX VÄRMEÅTERVINNINGS-LINK® MODUL

PAT. PENDING

Nya hus är täta

SÅ FÅR DU BÅDE BALANSERAD VENTILATION OCH LÄGRE VÄRMEKOSTNADER I hus med egen värmeåtervinningsanläggning kan du nu ansluta THERMEX fläktkåpor så att den uppvärmda luften från matlagningen passerar genom värmeåtervinningsanläggningen innan den blåses ut i det fria. Fläktkåpan hjälper därmed till att värma upp luften som kommer utifrån innan den blåses in i huset. Systemet består av ett motorspjäll som öppnas i 15-30-45-60 minuter när användaren väljer en av fläktkåpans 4 hastigheter. Samtidig skickas en signal till värmeåtervinningsanläggningen varvid sugstyrkan maximeras. Spjället kan öppnas och stängas helt eller delvis, beroende på förinställningen.

”Pat. Pending”

VÄRMEÅTERVINNINGSLINK® MODUL

Vid inkoppling hänvisas till värmeåtervinningsanläggningens anvisningar.

Se videopresentation

*Om spjället till VG-Link (värmeåtervining) ska monteras i köket finns även en monteringslåda där spjället kan monteras. Monteringslådan finns i två varianter, för väggmontering eller i frihängande utförande.

MONTERINGSLÅDOR Modell

Artikelnr.

Pris

Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, vit

536.99.1411.9

1 845:-

536.99.1412.9

1 845:-

536.99.1418.9

1 845:-

536.99.1421.9

1 845:-

536.99.1422.9

1 845:-

536.99.1428.9

1 845:-

Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, svart Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, rostfri Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, vit Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, svart Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, rostfri

THERMEX VÄRMEÅTERVINNINGS-LINK® MODUL Modell THERMEX Värmeåtervinnings-Link® Modul - Ø125 mm THERMEX Värmeåtervinnings-Link® Modul - Ø160 mm

Artikelnr. 536.99.1401.9 536.99.1403.9

Pris 5 915:5 915:-

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX VÄRMEÅTERVINNINGS-LINK® MODUL

THERMEX  BLUE LINE 69


ALLA MÖJLIGHETER » CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

70 THERMEX BLUE LINE

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

Nya hus är täta

SÅ FÅR DU EN SNYGG KÖKSFLÄKT SOM PASSAR I LÄGENHETER MED CENTRALVENTILATION ELLER VÄRMEÅTERVINNGSSYSTEM I många flerfamiljshus finns idag en centralt placerad fläkt som evakuerar luften från alla lägenheter i huset. Det finns också hus där det sitter ett ventilationsaggregat i varje lägenhet. I bägge fallen har spiskåpan i lägenheterna ingen inbyggd motor. THERMEX Centralventilation Link lägenhet (CVL) är ett system som gör det möjligt att använda alla Thermex modeller som har "Alla möjligheter" och är markerade med CVL-Link i denna typ av bostäder. ”Pat. Pending”

Systemet består av ett motorspjäll som kan justeras till helt stängt, grundventilation/forcerad drift, eller helt öppet enligt specifikationer för ventilationsanläggningens drift.

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

Systemets styrning innehåller dels en styrning av spiskåpan som gör att spjället öppnas vid aktivering och automatiskt stängs igen efter vald tidsperiod. Systemet innehåller dessutom ett relä som kan ge signal till ventilationsanläggningen vid aktivering av spiskåpan.

Se videopresentation

* I vissa fall skall en monteringslåda köpas till för att kunna montera systemets delar i anslutning till köksfläkten. Monteringslådan finns både till väggoch frihängande modeller.

CENTRALVENTILATIONSLINK® MODUL - LÄGENHET

MONTERINGSLÅDOR Modell

Artikelnr.

Pris

Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, vit

536.99.1411.9

1 845:-

536.99.1412.9

1 845:-

536.99.1418.9

1 845:-

536.99.1421.9

1 845:-

536.99.1422.9

1 845:-

536.99.1428.9

1 845:-

Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, svart Monteringslåda till VG- och CVL-Link, vägg, rostfri Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, vit Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, svart Monteringslåda till VG- och CVL-Link, frihängande, rostfri

Modell CVL® Modul - Ø125 mm Artikelnr. Pris 536.99.1401.9 5 915:-

Modell CVL® Modul - Ø160 mm Artikelnr. Pris 536.99.1403.9 5 915:-

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 102


CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - VILLA

Nya hus är täta

THERMEX system för centralventilation i villa erbjuder följande fördelar: Stort urval av spiskåpor i modern design Trådlös våtrumsforcering via separat strömbrytare Timerfunktion, 30 alternativt 60 minuter vid våtrumsforcering Möjlighet att köpa till extra trådlösa strömbrytare för våtrumsforcering från flera olika utrymmen THERMEX spiskåpor med system för centralventilation i villor används där en extern fläktmotor betjänar köket och husets övriga våtutrymmen(badrum, tvättstuga), någonting som är vanligt i hus från 70- och 80-talet.

”Pat. Pending”

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - VILLA

“Valfri” placering av elektronik och spjäll. (Eventuella tillbehör kan behövas vid placering utanför köket.)

Installation skall utföras av behörig installatör.

Spjäll

Kretskort

!

Systemet består av en motordriven spjällfunktion med inbyggd transformator som styrs via spiskåpans betjäningspanel.

THERMEX CENTRALVENTILATIONSLINK® MODUL - VILLA Modell CVV® Modul II

Artikelnr. Pris 536.99.1040.9 5 915:-

Trådlös strömbrytare för våtrumsforcering.

Se videopresentation

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 102

ALLA MÖJLIGHETER » CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - VILLA

THERMEX  BLUE LINE 71


R FN´S

ÅL

17

THERMEX PLASMEX® HYBRIDLÖSNING

GLO

BA A L

Frånluft

M

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX PLASMEX® HYBRIDLÖSNING

72 THERMEX BLUE LINE

Tilluft

Plasmex®-filter

Luft i retur till köket - 96,5 % renat från matos. Underhållsfritt i upp till 10 år.

Frånluft

Ånga/fukt Kök Badrum WC Grovkök

Fettfilter

Plasmex® Smart Link Modul

• Kopplas till köksfläkt och Plasmex®-filter • Akustiskt larm efter 3650 timmar • Trigger boost till ventilationsaggregat • Eliminerar standby effekt

Artikelnr. Pris 536.99.1150.9 3 770:-

Tilluft

Vardagsrum Sovrum


THERMEX VENTMEX - BASIC

NYHET

2021

Behovsstyrda frånluftsdon ENKEL INJUSTERING AV FRÅNLUFTSDON VIA APP THERMEX VENTMEX BASIC WIRED Trådbunden singalkabel

(3x0,75 mm²)

WIRED Trådbunden singalkabel Spjäll i spiskåpa

Styrkort

Varmeåtervinningsaggregat

Motordrivet frånluftsdon, Ø 125 mm Frånluftsdonet justeras enkelt via en App

KÖK

THERMEX VENTMEX BASIC WIRELESS Trådbunden singalkabel

(3x0,75 mm²)

Styrkort

TOALETT/BADRUM

TEKNIKRUM

WIRELESS Trådlös signal

Spjäll i spiskåpa

Motordrivet frånluftsdon, Ø 125 mm Frånluftsdonet justeras enkelt via en App

KÖK

Varmeåtervinningsaggregat

TOALETT/BADRUM

TEKNIKRUM

VAD ÄR THERMEX VENTMEX? I många nya bostäder styrs ventilationen via ett värmeåtervinningsaggregat. Frånluft från kök, badrum och grovkök sugs ut lika mycket hela tiden. THERMEX Ventmex, som är utvecklat i samarbete med teknologisk institut i Danmark, boostar värmeåtervinningsaggregatet när spiskåpan används. I samband med detta justeras frånluftsdonen i övriga våtutrymmen ner till ett minimum så att frånluften koncentreras till spiskåpan vid matlagning. När spiskåpan “stängs av” öppnar donen i våtutrymmena igen. Frånluftsdonens inställning justeras enkelt med hjälp av THERMEX app.

THERMEX VENTMEX BASIC WIRED

FUNKTION  Vid grundventilation sker frånluft enligt inställning från kök och våtutrymmen.  Vid forcerad drift ökas frånluften från aggregatet via trådbunden signal från spiskåpan. Frånluftsdon i våtutrymmen justeras till ett minimum så att evakuering av luft koncentreras till spiskåpan vid matlagning.

Typ

Artikelnr. Pris

THERMEX Ventmex Basic Wired Kit Består av: 1 x motordrivet frånluftsdon Ø125 mm 1 x THERMEX Ventmex/SVS styrkort

536.99.5000.9

4 340:-

536.99.5050.9 536.99.5051.9

1 945:2 395:-

Tillval: Extra motordrivet frånluftsdon, max 1 st

536.99.5050.9

1 945:-

Motordrivet frånluftsdon Ø125 mm

Styrkort

THERMEX VENTMEX BASIC WIRELESS

FUNKTION  Vid grundventilation sker frånluft enligt inställning från kök och våtutrymmen.  Vid forcerad drift ökas frånluften från aggregatet via trådbunden signal från spiskåpan. Frånluftsdon i våtutrymmen justeras till ett minimum så att evakuering av luft koncentreras till spiskåpan vid matlagning.

Typ

Artikelnr. Pris

THERMEX Ventmex Basic Wireless Kit Består av: 1 x trådlös THERMEX Trigger sändarer 1 x motordrivet frånluftsdon Ø125 mm 1 x THERMEX Ventmex/SVS styrkort

536.99.5001.9

6 265:-

536.99.1001.9 536.99.5050.9 536.99.5051.9

1 925:1 945:2 395:-

Tillval: Extra motordrivet frånluftsdon, max 1 st

536.99.5050.9

1 945:-

Motordrivet frånluftsdon Ø125 mm

Styrkort

Samtliga Thermex spiskåpor för centralventilation kan kopplas ihop med THERMEX VENTMEX.

ALLA MÖJLIGHETER » THERMEX VENTMEX - BASIC

THERMEX  BLUE LINE 73


Det betyder att luften som returneras till köket är renad från matos till 96,5 %. Det gör plasmafiltret dubbelt så effektivt som ett vanligt kolfilter. Den förväntade livslängden för ett Plasmex®-filter är upp till 10 år. Det är ca 20 gånger längre än ett vanligt kolfilter.

SÅ FUNGERAR ETT PLASMEX®-FILTER PLASMEX®-FILTER I Ren luft returneras till köket

Plasmex®

Kemiska reaktioner

E

FÖR EN

M

AR

A VÄ R

Aktivt kol

Luktmolekyler, sporer, bakterier, virus, mikroorganismer osv.

Elektriska laddningar spjälkar molekylerna

Principschema för ett Plasmex®-filter

Plasmex®-filter

Vanligt kolfilter

*Luftrening

upp till 96,5 %

ca. 50 %

upp till 10 år

ca. 1/2 år

*Förväntad livslängd på filter

* Baserat på normal användning av köksfläkt i ett privat hushåll ca 1 timme per dag. * Årlig besparing av värmeförlust jämfört med vanligt utsug ca 500 kW à 1,20 kr. = sparar upp till ca 600 kr per år. * Årlig besparing jämfört med vanligt kolfilter vid byte av kolfilter 2 gånger per år à 500 kr. = sparar upp till ca 1000 kr per år.

Ansluts med stickpropp

Elektroder laddar luftpartiklarna

När luften trycker på kontakten, aktiveras elektroder

Upp till 96,5 % av luktpartiklarna fångas upp av Plasmex®-filtret 120 mm Utsugningluften från köksfläkten 210 mm

M

Luktpartiklar

När du inte har möjlighet att använda utsug ut i det fria eller bara vill spara på värmekostnaderna, kan du nu installera ett THERMEX Plasmex®-filter i din köksfläkt När luften passerar genom ett Plasmex®-filter påverkas luftpartiklarna av en elektronisk laddning så att de lättare fångas upp av plasmafiltrets kolfilterdel.

ÅL

FÖR

Fettfilter

ETT PLASMEX®-FILTER ?

- RUNT Strömförbrukning vid drift endast 10 W (standby 0,5 W)

BA A L

OMI ON

KS M IL

TTRE EK BÄ

SP

VAD ÄR

R FN´S

17

Ö

K

Framtidens recirkulationsfilter för köksfläktar. Behöver inte bytas eller underhållas - förväntad livslängd upp till 10 år.

EN REN

GLO

PLASMEX®-FILTER

E AR

PLASMEX®-FILTER

74 THERMEX BLUE LINE


SÅ INSTALLERAS ETT PLASMEX®-FILTER

Plasmex®-filter I Se videopresentation

Plasmex®-filter II Se videopresentation

THERMEX Plasmex®-filter kan användas till både nya köksfläktar och eftermonteras på befintliga. För inbyggnad i fläktens “skorsten” Med det unika medföljande fästet monteras THERMEX Plasmex® på väggen bakom skorstenen. Min. dimension: 250x250 mm

För vägghängd fläkt med monteringslåda.

För vägghängd fläkt med monteringslåda, utan "skorsten". Till skåpsintegrerade modeller finns THERMEX Plasmex för skåpsmontage i skåp eller ovan/takanslutning.

För inbyggnad i fläktens “skorsten”. Vägg eller frihängande. Min. dimension “skorsten”: 250 x 250 mm

För frihängande fläkt med monteringslåda.

För inbyggnad i nedsänkt tak.

PLASMEX® SMART LINK MODUL PLASMEX®-FILTER II

För inbyggnad i skåp med skåpsmonterad fläkt.

Plasmex®-filter I kan också monteras bakom fläktens "skorsten" med hjälp av ett väggbeslag.

- PLATT Strömförbrukning vid drift endast 10 W (standby 0,5 W) mm 280

540 m

m

92 mm 90 mm

RENARE KÖKSMILJÖ

GRÖNARE PLANET

22 0m

Beskrivning Färg Artikelnr. Pris THERMEX Plasmex®-filter I - Runt - 535.10.1000.9 7 695:THERMEX Plasmex®-filter II - Platt - 535.10.1001.9 19 995:Monteringslåda I, vägg/frihängande Svart 536.99.1512.9 3 195:Monteringslåda, I, vägg/frihängande Vit 536.99.1511.9 3 195:Monteringslåda, I, vägg/frihängande Rostfri 536.99.1518.9 3 195:Monteringslåda, I, Mini Vertical Svart 536.99.1612.9 2 070:Monteringslåda, I, Mini Vertical Vit 536.99.1611.9 2 070:Monteringslåda, I, Mini Vertical Rostfri 536.99.1618.9 2 070:Monteringslåda I, inbyggnad i skåp Vit 536.99.1711.9 2 070:Monteringslåda I, inbyggnad ovan skåp Vit 536.99.1811.9 2 070:Monteringslåda I, inbyggnad ovan skåp, hybridlösning Vit 536.99.1813.9 2 070:THERMEX Plasmex® Smart Link Modul - 536.99.1150.9 3 770:Väggbeslag för Plasmex®-filter I - 536.99.1815.9 1 995:THERMEX Plasmex®-filter I inkl. väggbeslag - 536.99.1816.9 8 995:THERMEX Plasmex®-filter med monteringslåda inbyggnad skåp 536.99.1717.9 9 395:THERMEX Plasmex®-filter med monteringslåda ovan skåp 536.99.1817.9 9 395:-

m

PLASMEX®-FILTER OCH MONTERINGSLÅDOR

Översiktsbilder och mått, se sidan 97

Väggbeslag för Plasmex®filter I

BÄTTRE EKONOMI

PLASMEX®-FILTER

THERMEX  BLUE LINE 75


SPECIAL-LINE

unika

76 THERMEX BLUE LINE

SPECIAL-LINE

- bak om THERMEX köksfläktar

”Du kan få din nya THERMEX köksfläkt precis som du vill. Hittar du inte det du söker bland våra nästan 100 olika Modeller, ja då tillverkar vi en till dig. Och bara till dig ..!”

nivåer - design, färger, storlek, material, höj/ sänk funktioner, automatik, kontrollpanelsfaciliteter... you name it. Vill du mer än det, så är du välkommen att släppa lös fantasin och få dina egna idéer förvandlade till en specialfläkt i THERMEX kvalitet.

Du ”ritar” - THERMEX tillverkar din personliga köksfläkt Det finns bara en som dig i hela världen. En sådan köksfläkt kan du få i THERMEX kvalitet Alla kök är personliga och unika. Därför kräver de också alla sin unika lösning när det handlar om luftväxling. Hos THERMEX har du nästan 100 olika modeller att välja mellan. Vi täcker alla stilarter och behov med användarvänlig funktionalitet, snygga ytor och genomtänkta detaljer. Alla med ett brett utbud av personliga möjligheter på alla

När du börjar att designa din egen köksfläkt är det viktigt att du tar utgångspunkt i en existerande fläktinsats som är energiklassad. THERMEX har flera olika insatser som du kan kan utgå från. Inget är omöjligt – och allt är tillåtet, nästan. Se det framför dig. Visualisera dina idéer i form av en skiss, specificera mått, material, färg, placering i köket m.m .... och ta allt med dig till DIN THERMEX återförsäljare, som är redo att bidra med tips, idéer och goda råd. Besök även www.thermex.se som bjuder på ytterligare inspiration till luftombytet i ditt kök.

När vi säger Rostfri, så menar vi Rostfri – och så är det hela vägen igenom Hos THERMEX jobbar vi dagligen med att skapa original kvalitet. Från det innersta till det yttersta och snyggt formgivet i gedigna material. Fritt från onödiga skarvar och med den oöverträffade ytfinish som THERMEX är känd för. Det är så det känns bäst för oss – och så tror vi också att du har det i din strävan efter en unik köksfläkt, som skall tillföra karaktär och luftombyte i ditt kök många år framöver.


design Många utföranden – många möjligheter...

Ingen köksfläkt är för stor eller för liten för att vi skall klara det. THERMEX tillverkar din design i storlek upp till 2600 mm på bredden och 1100 mm på djupet i ett stycke utan skarvar. Men fråga oss oavsett vilka mått du önskar - så hittar vi en lösning, eventuellt med mindre modifikationer. När du börjar att designa din egen köksfläkt är det viktigt att du tar utgångspunkt i en existerande fläktinsats som är energiklassad. THERMEX har flera olika insatser i olika storlekar och med olika specifikationer. Det finns insatser med inbyggd motor och det finns insatser utan motor, för styrning av extern fläkt. Du hittar de olika insatserna här i Blue Line katalogen, det finns även ytterligare insatser att välja på i vår Yellow Line katalog. Vår kundtjänst hjälper gärna till med råd omkring val av insats.

METZ MICRO

Se sidan 12

METZ MINI

Det finns fler insatser att välja bland i vår Yellow Line katalog.

Har du särskilda behov? Du kanske har särskilda behov. Du kanske vill ha något som ingen annan har. Du kanske bara har lust att ”tänka helt utanför ramarna” och glömma allt om traditioner. Oavsett vad, så kan du få skräddarsytt din orginella och personliga THERMEX köksfläkt.

Specialfärger Hos THERMEX kan du få det i stort sett som du vill – du kan välja precis det ytskikt som passar dig. Från Rostfri - borstat eller blankpolerat - till fina lacker i mer än 200 olika kulörer. Vill du matcha färgen på fläkten med dina köksluckor, ja då fixar vi det också. Allt vi behöver är ett färgprov.

Se sidan 14

SPECIAL-LINE

THERMEX  BLUE LINE 77


SLAMRAR

SPJÄLLET

I DIN KÖKSFLÄKT NÄR DET BLÅSER UTE? RME L M A L L PJÄ DS ME RITT S F

T

LIG AN L V D L ME SPJÄ

KAN DU TÄNKA DIG ETT SPJÄLL SOM INTE SLAMRAR? De flesta köksfläktar är utrustade med ett spjäll (kallrasskydd) som öppnas när fläkten sätts på, och stängs när fläkten stängs av.

Min. 1m

SLAMMERFRITT SPJÄLL

78 THERMEX BLUE LINE

THERMEX slammerfri installation i köksfläkt efter motor

Oftast är det lufttrycket från köksfläkten som öppnar spjället, men vid blåsigt väder kan det uppstå undertryck som får spjället att öppna och stänga, även om fläkten är avstängd. Det får fläkten att slamra samtidigt som varm luft sugs ut ur bostaden. Med ett slammerfritt spjäll från THERMEX undviker du buller och värmeförlust. Eftersom klaffarna försluts hermetiskt undviker du dessutom att kall luft tränger in utifrån. THERMEX slammerfria spjäll har 3 inbyggda klaffar som gör att det ska till en mycket målinriktad påverkan för att spjället ska öppnas. En målinriktad påverkan sker när köksfläkten sätts på, men inte vid sporadisk påverkan av blåst.

THERMEX SLAMMERFRIA SPJÄLL Bredd Ø125 mm Ø150 mm

Artikelnr. Pris 850.60.0125.9 1 495:850.60.0150.9 1 845:-

THERMEX slammerfri installation i vägg


ECO-DESIGN FÖRKLARING Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsindexet beräknas ut i från den årliga effektförbrukningen för köksfläkten vid den optimala driftspunkten och den nominella melektriska effektförbrukningen för belysningssystemet.

Leverantörens modellbeteckning

Leverantörens namn eller varumärke

Mini Perpignan 80cm Black ESP

A-80% A-60% A-40% A-20%

A+++ A++ A+

22

Flödesdynamisk effektivitet Här beräknas, i grova drag, fläktens mest effektiva punkt. Här mäts luftmängden mot statisk tryckskillnad och elektrisk ineffekt.

kWh/annum

ABCDEFG

ABCDEFG

65/2014

Belysningseffektivitet Här mäts belysningen, angivet i lux, vid kokzonen i förhållande till energiförbrukningen.

E

ABCD FG

59dB

Detta är en förhållningsstalsberäkning, där man jämför den årliga förbrukningen för produkten (AEC) mot en standardförbrukning (SAEC). Där 100 motsvarar samma förbrukning som standardenheten. Så ju lägre tal desto bättre, detta översätts sedan till en bokstavs klassificering. Utgångspunkten är en genomsnittlig användning av belysningen på 2 timmar per dag och en genomsnittlig driftstid av fläkten på 1 timme per dag. Köksfläktens eventuella förbrukning när den är avstängd eller i stand-by läge, läggs till ovanpå detta.

Årlig energiförbrukning I uträkningen utgår man från följande: Den genomsnittliga belysningstiden är 2 timmar per dag. Den genomsnittliga driftstiden för fläkten är 1 timme per dag i FDE – den punkt där fläkten har bäst effektivitet, alltså störst luftmängd i förhållande till tryckfall och elförbrukning.

Fettfiltreringseffektivitetsklass Här anges hur stor del av den totala fettmängden som fångas upp av filtret (i %).

Bullervärde (Ljudeffekt) Här är det viktigt att påpeka att man tidigare angav ljudtrycket som vanligtvis är lägre än ljudeffekten.

Det skall poängteras att filtret definieras som varande en borttagbar del av köksfläkten. Genom att t.ex. göra glasplattan borttagbar på Metz, så räknas den till filtret.

Ljudeffekten mäts i Watt (som högtalare) men anges i dB(A). Ljudtryck mäts i pascal med en mikrofon (vanligtvis på 1 m avstånd) och anges motsvarande i dB(A).

ECO-DESIGN FÖRKLARING

THERMEX  BLUE LINE 79


HISTORIENS VINGSLAG

80 THERMEX BLUE LINE

HISTORIENS VINGSLAG

THERMEX SPISKUPORNAS MODER I mitten av 90-talet ändrade designen stil från svartlackerade ”smideskupor” med detaljer i mässing till mer stilrena och futuristiska designer i rostfritt utförande.

THERMEX, (ursprungligen Thermor), grundades 1958. Kärnprodukterna var de första åren mindre fläktar till badrum, kontor, affärer, restauranger och liknande, där det var behov av luftväxling.

Modell Ronda i rostfritt stål, med halogen belysning och elektronisk betjäningspanel, började marknadsföras 1994 bland annat genom TV reklam i Danmark. I slutet av 90-talet började THERMEX lansera modeller i kombinationen rostfritt och glas.

HISTORIENS FÖRSTA KÖKSFLÄKT År 1965 lanserade THERMEX den första egentliga köksfläkten, modell ”Turbinette”, en fläkt utan belysning och filter för placering ovanför spisen. HISTORIENS FÖRSTA ”SPISKUPA” I mitten av 70-talet designade, serieproducerade och lanserade THERMEX, som de första på marknaden en dekorativ spiskupa med fettfilter, belysning och styrning. Den gången känt som ”smideskupa” i dag kallad SPISKUPA. Tankarna med denna nyskapelse var att förena design och funktion i en och samma enhet. Den första ”riktiga” spiskupan heter Modell FANØ och lanserades 1976. Spiskupan blev från starten en rungande succé och är än idag en fast beståndsdel i många kök välden över.

MODELL ZIRKON Modell Zirkon från år 2000 i rostfritt och glas var en del av Crystalia serien med kännetecken som optisk fiberbelysning, fjärrkontroll, höj- och sänk funktion samt dekorationsbelysning

Modell Turbinette anno 1958.

År 1983 började THERMEX utvidga konceptet till andra länder, först till Sverige och Norge och sedan vidare till andra länder.

INN-LINE BY JACOB JENSEN DESIGN I början av 2000-talet inledde THERMEX ett samarbete med den världskända danska designern Jacob Jensen. Det ledde till skapelsen av serien Inn-Line som med sitt formspråk bröt mot gängse sätt att designa spiskupor på.

THERMEX DANSK DESIGN SEDAN 1958 Fanø

Ronda

Agernæs

Turbinette

Jupiter

Zirkon

Standard Turbo 702

1958

1965

1972

1976

1985

1988

1994

2000


TV reklam RONDA anno 1994.

Modell FANØ anno 1976.

THERMEX TAKINTEGRERADE MODELLER I början av 2000-talet arbetade THERMEX utvecklingsavdelning åter med att skapa nya och innovativa produkter. Detta ledde till en mindre uppgörelse med den traditionella tankegången att fläkten skulle hänga ner över köksön i ögonhöjd. THERMEX lanserade därför år 2002 som de första begreppet ”den takintegrerade spiskupan” en lösning där fläkten helt enkelt byggs in i taket och ger fri sikt i köket. THERMEX Integrata introducerades på marknaden första gången år 2002. Det skulle sedan visa sig att denna typ av fläktar slog igenom brett över alla marknader och är idag en mycket populär lösning. Som man kan se av historien, är THERMEX inte bara ”spiskupans” moder, THERMEX har sedan starten 1958 löpande utvecklat och marknadsanpassat produkter till tidernas trender och efterfrågan. THERMEX är marknadsledande inom köksfläktar och arbetar fortfarande med att erbjuda de bästa och enklaste lösningarna där

Lampmodell

Takintegrerad

2002

2004

THERMEX organisation arbetar efter uttrycket F. I. T., vilket står för* FLEXIBILITET INNOVATION TROVÄRDIGHET

nyckelorden är: DESIGN, FUNKTION, LJUD. Utöver det arbetar THERMEX också i riktningen mot mer energi- och miljövänliga produkter. Skulle du mot förmodan inte hitta den lösningen du söker bland THERMEX många standardprodukter så kan vi också tillverka helt efter dina önskemål, både avseende mått och färger. THERMEX är än idag ett 100% danskt privatägt företag med långa och stolta traditioner. Våra produkter säljs genom ett kompetent nätverk av återförsäljare inom kök- och vitvarubranschen i hela Sverige. THERMEX Scandinavia AB har sitt kontor i Göteborg och vårt team av duktiga och serviceorienterade medarbetare är beredda att ge dig marknadens bästa rådgivning och service, både före och efter ditt köp av en THERMEX produkt.

THERMEX finns idag med egen organisation i både Danmark, Sverige, Norge, Finland och Team THERMEX är beredda att ge dig rådgivning Spanien. och service.

VoiceLink Metz Maxi ll Strip

Preston

Bänkmodell

Inn-line

Modell Metz Medio III Strip anno 2016.

2007

Hood in Hob

AirGrip

2009

2015

Plasmex®filter

2016

2017

2018

2019

2021

HISTORIENS VINGSLAG

THERMEX  BLUE LINE 81


TIPS OCH GODA RÅD

82 THERMEX BLUE LINE

TIPS & GODA RÅD

FÅ UT DET BÄSTA AV DIN THERMEX-KÖKSFLÄKT Motorljud En kraftigare motor har en större utsugningskapacitet men låter också mera. Du kan reducera ljudet genom att sänka hastigheten på fläkten. Större delen av tiden man lagar mat är det oftast tillräckligt att använda fläktens lägsta hastigheter.

Uppstår det ljud när den möter motstånd. Ju rakare, med minsta möjliga antal böjar, du kan göra din fläktkanal och ju större kanalen är som luften transporteras igenom, desto längre ljud blir det.

Luft- och kanalljud Luft i rörelse medför ljud. Precis som när vinden susar

Så här undviker du feta fingeravtryck på de eleganta stålytorna

Det finns flera rejäla energibesparingar att göra om du använder din köksfläkt på rätt sätt.

Dagens trend med rostfritt stål är elegant, men även en aning opraktisk. Minsta beröring skapar tydliga fingeravtryck på stålytorna. Detta bekymmer kan du undvika helt och hållet genom att använda dig av fjärrkontrollen som följer med som standard eller extratillbehör till flera av THERMEX köksfläktar. På så vis undviker du fysisk kontakt och får en köksfläkt fri från fingeravtryck. Om det ändå skulle inträffa har THERMEX utvecklat en effektiv rengöringsspray – "Metalpolish" – särskilt avsedd för rostfria köksfläktar.

En köksfläkt som körs på högsta hastighet använder en och en halv gånger så mycket ström som om den körs på lägsta hastigheten. Att köra på högsta hastigheten är faktiskt bara nödvändigt när man kokar eller steker mat som ångar eller osar mycket. Stäng fönster och sätt på köksfläkten fem minuter innan du ska börja steka/koka. Då skapar du det undertryck som behövs i köket. På så sätt behöver motorn inte köra på maximal effekt. Den lägre och mer målinriktade sugeffekten sparar även på uppvärmningskostnaderna, eftersom du skickar ut mindre mängd värme (luft) som finns i ditt kök.


När det gäller takintegrerade modeller

Max. 3000 mm

ska man tänka på att avståndet mellan spisen och filterytan är längre än normalt. Denna typ av modell är i normala fall utrustad med kantsug och igensättningsfritt labyrintfilter, vilket ökar effektiviteten. THERMEX rekommenderar att avståndet mellan spishäll och filter inte är större än 3 meter.

Undvik förlust av sugkraft Undvik 90 °-vinklar så långt det är möjligt. En vinkel på 90 ° ger lika stor förlust i sugkraft som en meter slang/rör. Korta alltid slangar och rör så att installationen blir så kort som möjligt. Ju längre installation, desto större tryckförlust = lägre sugkraft. Använd alltid största möjliga rördiameter. Om din köksfläkt/motor har en anslutning på Ø160, ska röret du använder vara på minst Ø160 osv. Om du bara använder en storlek mindre kan effekten minska med upp till 66 %.

Ta bort oönskat ljud THERMEX rekommenderar alltid att du använder kondens-/ljudisolerade slangar/rör i hela installationen, detta motverkar oönskat ljud och fukt. Om du har köpt en produkt med extern motor kan du med fördel köpa och installera en ljuddämpare mellan köksfläkten och motorn. Ljuddämparen dämpar ljudet av luftgenomströmningen i installationen ytterligare. (kontakta din återförsäljare för mer information)

KANALANSLUTNINGANPASSNING

LÅT THERMEX SKRÄDDARSY KÖKSFLÄKTENS SKORSTEN För ett stort antal modeller är det möjligt att anpassa köksfläktens skorsten till köket. THERMEX kan korta, förlänga eller anpassa skorstenen i vinkel i till exempel tak med lutning.

Om standardkanalanslutningen måste var längre, ska man använda en extra lång kanalanslutning eller förlängningsadapter. I dessa fall tillkommer en extrakostnad.

Rena fettfilter fungerar bäst Fettfilter ska vara så rena som möjligt för att effektiviteten ska bibehållas. Beroende på hur ofta och vilken typ av mat du lagar, ska du räkna med att behöva rengöra dina metallfilter cirka en gång i månaden – men så är det ju mycket enklare än att göra rent hela köket. Följ alltid bruksanvisningen som följer med produkten.

Optimalt avstånd

500-700 mm

THERMEX rekommenderar att du monterar din köksfläkt 500–700 mm ovanför spisen och minst 650 mm över en gasspis. Tänk på att alltid ta hänsyn till myndighetskrav och specifikationer för spis och köksfläkt.

I vissa situationer har taket lutning, även kallat tak upp till nock. THERMEX kan då anpassa kanalanslutningen i vinkel.

TIPS OCH GODA RÅD

THERMEX  BLUE LINE 83


ANPASSNING Om man vill anpassa en standardskorsten, kapning med gradlutning etc.är priset: Väggmodelll: Frihängande:

Kapning med gradlutning av lång skorsten till vägg- eller frihängande modell.

2 695:3 995:Förlängningsadapter - Lång Skorsten

Om standardskorstenen skall vara längre så behövs istället en extra lång skorsten eller en förlängningsadapter. Vid de tillfällena blir det ett tilläggspris.

Kapning med gradlutning av standard. skorsten till vägg- eller frihängande modell.

OBS! Vid extra lång skorsten är priset för standardskorstenen avdraget. Priset på olika skorstenar och förlängningar framgår av nedanstående lista.

Standardskorsten

Vad vi behöver veta vid anpassning av specialskorstenar Centrummått Baksida

Grader

11

12

1

10 Vänster

Höger

9 8

Totallängd

Skorstenslängd

TIPS OCH GODA RÅD

84 THERMEX BLUE LINE

7

6

5

Front Om lutningen skall skäras diagonalt på skorstenen så skall den högsta punkten noteras under ytterligare information. Den röda streckade linjen visar ett exempel där högsta punkt är

•••••

kl. 01:30.

Front

Totallängd = centrummått*: Grader*: Högsta punkt*:

* Dessa punkter skall fyllas i. Ytterligare information noteras i fältet till höger.

Ytterligare information:


PLATT KANALSYSTEM THERMEX kan leverera ett rektangulärt kanalsystem för sammankoppling med runda kanaler. Rektangulära kanaler används där det är ont om plats t.ex. i golvsocklar, ovanför skåpinredningar eller i sänkta tak. OBS! Installation skall ske enligt gällande byggregler. 5

1

2

PLATTKANAL Mått 220 x 90 mm L.: 1500 mm Artikelnr. 825.50.5915.9 Pris 860:-

3

10 HORISONTELL BÖJ 90° Mått 220 x 90 mm Artikelnr. 825.50.5950.9 Pris 645:-

7

TAK/VÄGGBESLAG för platt kanal Mått 220 x 90 mm Artikelnr. 825.50.5922.9 Pris 125:-

BÖJ 90° Mått Ø150 mm Artikelnr. 854.50.6901.9 Pris 495:-

6

SKARVMUFF Mått Ø150 mm Artikelnr. 862.50.6931.9 Pris 200:-

11

BÖJ 90° Mått 220 x 90 mm Ø150 mm Artikelnr. 825.50.5961.9 Pris 725:-

SKARVMUFF Mått 220 x 90 mm Artikelnr. 825.50.5920.9 Pris 260:-

4

9

FLEXIBEL SLANG Mått 220 x 90 mm L.: 3 m. Artikelnr. 825.50.5933.9 Pris 755:-

TAPE, VIT PLAST Mått 50 mm x 4,6 m. Artikelnr. 815.50.1231.9 Pris 215:-

8

PLASTRÖR Mått Ø150 mm - 1 m. Artikelnr. 852.50.1106.9 Pris 460:-

12

ÖVERGÅNG Mått 220 x 90 mm Ø150 mm Artikelnr. 825.50.5970.9 Pris 495:-

BÖJ 90° VERTIKAL Mått 220 x 90 mm Artikelnr. 825.50.5960.9 Pris 510:-

7

2

11 6 3

6

8

PLATT KANALSYSTEM

THERMEX  BLUE LINE 85


EXTERNA MOTORER

86 THERMEX BLUE LINE

EXTERNA MOTORER

TVF VINDSFLÄKT

SÄRSKILDA EGENSKAPER Tystgående Levereras med ljud- och kondensisolerad låda

För montering på vind eller liknande. Effektiv och tystgående EC-motor. Hölje i galvaniserad plåt.

EXTERN TVF - CAB-200, EC MOTOR 19 270:Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³ Ljudnivå (dB) Vikt i kg

225.34.3720.2 230 161 1090 53 23,0

Övergångar Ø200-160 mm medföljer.

Valfri montering. Ljuddämpare finns som tillbehör.

Flödesdiagram – Qv: Luftmängd I m3/h – Psf: Statisk tryck i mmWG och Pa – Törr luft vid 20 ºC och 760 mmHg CAB-200 ECOWATT p sf

[P a]

600 5 00

1 0V

8V

3

6

400 3 00 2 00

1 000

6V 9

2

8 00 5

4V 12

1 00 0

1 200

11

0

2 00

7 00

8

400

50

4 00

0

10

7

600

800

6 00 4

1

1 000 q v [m3 /h]

P [W 1 60

1 0V

1 20

8V

80 6V

40 0

4V

0

2 00

400

600

800

1 000 q v [m3 /h]

TVF-CAB-200, EC-MOTOR INKL. AC/DC KONVERTER Artikelnr.

21 965:-

225.34.3721.2

ÖVERSIKTSBILDER & MÅTT » Se sidan 103


EXTERNA MOTORER

KVK VINDSFLÄKTAR

SÄRSKILDA EGENSKAPER Vindsfläkten monteras på vind. Ger därför låg ljudnivå i köket. Sladd med jordad stickpropp. Lätt att öppna för rengöring. Hölje av varmförzinkad plåt som invändigt är isolerad.

KVK SILENT 160 Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

10 815:225.60.0004.2 230 89 550 36 17,2 H: 266/D: 482/B: 505

KVK SILENT 200 Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

13 315:225.60.0007.2 230 105 738 40 21,1 H: 352/D: 604/B: 500

Specifikationerna på externa motorer är angivna som friblåsande.

EXTERN TX MOTOR

SÄRSKILDA EGENSKAPER Tillverkad i vädertåligt rostfritt stål Elegant design för placering på yttervägg

Extern TX motor är den fläkt som levereras för montering på yttervägg.

Extern TX Motor Vägg

5 915:-

Artikelnr. 225.19.1100.2 Nätanslutning (V) 230 Effektförbrukning 186 Luftmängd m³/t v. 0 vs. 900 Hastighet i varv/min 1300 Ljudnivå (dB(A )– 3 m) 71 Extern TX motor vägg levereras endast vid köp av köksfläkt

AC/DC konverter Artikelnr.

2 695:536.99.1100.9

Används vid inkoppling av extern DC-motor där köksfläkten har AC-styrning.

ÖVERSIKTSBILDER & MÅTT » Se sidan 103 och 105

EXTERNA MOTORER

THERMEX  BLUE LINE 87


EXTERNA MOTORER

88 THERMEX BLUE LINE

EXTERNA MOTORER EXTERNA MOTORER

TAKFLÄKTAR

SÄRSKILDA EGENSKAPER

Tystgående takfläkt som är utformad för att anslutas till köksfläkt utan motor. Serien kan styras av samtliga köksfläktar utan motor. Tillverkade av pulverlackerad galvaniserad stålplåt. Finns i färgerna svart, röd eller grå.

TFSR 200 Artikelnr., svart Artikelnr., röd Artikelnr., grå Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m3/t v. 0 vs. Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

TFSK 200 Artikelnr., svart Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Hastighet i varv/min Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

Pris

240.65.1200.2 240.65.1209.2 240.65.1203.2 230 108 749 40,2 4,2 H: 160/Ø: 439

4 760:6 185:6 710:-

TFSR 315 M Artikelnr., svart Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m3/t v. 0 vs. Ljudnivå (dB) Vikt i kg Mått i mm

TFSR/TFSK Takfläkten monteras på yttertak vilket ger låg ljudnivå i köket. Fällbara och utrustade med servicebrytare för enkel rengöring.

8 320:240.65.1315.2 230 231 1249 55 9,1 H: 206/Ø: 485

6 525:- 240.65.0100.2 230 108 749 40,2 4,2 H: 160/D: 421/B: 421

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 104 MOTOR TILLBEHÖR » Se sidan 91


EXTERNA MOTORER

TTP TAKMOTOR

SÄRSKILDA EGENSKAPER Vertikalt utblås Kanalanslutninganpassning för fasta rör Tillverkat i vädertålig plast Kan enkelt tas loss och göras ren

Tystgående takfläkt som är tillverkad i vädertåligt material. Kan styras av samtliga THERMEX köksfläktar utan motor. P-modellen är för montering på sluttande tak och kan enkelt justeras efter takets lutning. S-modellen är utformad för platta tak.

E220P Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Hastighet i varv/min Luftcirkulationens temperatur Ljudnivå (dBA – 3 m) Dimension (mm)

10 615:240.40.0110.0 230 85 860 2600 80 °C 52 Ø160

Eco 220P Artikelnr. Nätanslutning (V) Energiforbrug (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Hastighet i varv/min Luftcirkulationens temperatur Ljudnivå (dBA – 3 m) Dimension (mm)

13 995:240.40.0131.0 230 85 925 2580 80 °C 41,9 – 70 Ø160

OBS: I vissa fall behövs en AC/DC konverter som finns att köpa till.

E220S Artikelnr. Nätanslutning (V) Effektförbrukning (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Hastighet i varv/min Luftcirkulationens temperatur Ljudnivå (dBA – 3 m) Dimension (mm)

8 495:240.40.0111.0 230 85 860 2600 80 °C 52 Ø160

Eco 220S Artikelnr. Nätanslutning (V) Energiforbrug (W) Luftmängd m³/t v. 0 vs. Hastighet i varv/min Luftcirkulationens temperatur Ljudnivå (dBA – 3 m) Dimension (mm)

13 195:240.40.0132.0 230 85 925 2580 80 °C 41,9 – 70 Ø160

OBS: I vissa fall behövs en AC/DC konverter som finns att köpa till.

ÖVERSIKTSBILDER OCH MÅTT » Se sidan 106 MOTOR TILLBEHÖR » Se sidan 90

EXTERNA MOTORER

THERMEX  BLUE LINE 89


TILLBEHÖR

90 THERMEX BLUE LINE

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR TILL TTP TAKMOTOR

Frånluftshuv

Artikelnr. 240.40.0117.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Pris 4 795:-

Genomföringar till E220P / Eco 220P

Tilluftshuv Artikelnr. 240.40.0130.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Pris 10 615:-

Universal tegelgenomföring - Typ 1

Artikelnr. 240.40.0112.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 0-47° Pris 3 570:-

RENGÖRING

Genomföring 2-kupig betongpanna - Typ 2

Artikelnr. 240.40.0113.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 0-45° Pris 2 425:-

THERMEX rekommenderad stålrengöringsmedel Metalpolish.

Genomföring papptak - 11-45° - Typ 3

Artikelnr. 240.40.0116.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 11-45° Pris 1 940:Beskrivning Artikelnr. Metalpolish, 600 ml 499.99.9999.9

Genomföring profilerat plåttak - Type 4

Artikelnr. 240.40.0114.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 0-40° Pris 2 145:-

Pris 545:-

LJUDDÄMPARE Om motorn är externt monterad vill du kanske minska motorbuller och luftljud ytterligare med hjälp av en ljuddämpare.

Genomföring, Classic pap/plåttak - Typ 5

Artikelnr. 240.40.0115.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 11,5-35° Pris 2 145:-

Genomföring papptak - Typ 6

Artikelnr. 240.40.0118.0 Färg Svart Bredd Ø160 mm Lutning 0-11° Pris 2 145:-

Tillbehör til E220S / Eco 220S Takfundament

Beskrivning Artikelnr. Pris Ø160 mm 515.99.0160.9 4 770:Ø200 mm 515.99.0200.9 6 690:-

Artikelnr. 245.54.5180.9 Färg Galvaniserad Bredd 295x295x165 mm Lutning 0° Pris 4 595:-


TILLBEHÖR TILL TFSR TAKFLÄKT Takgenomföring till TOB TOB 200-315 Takgenomföring - svart

Artikelnr. Bredd Mått i mm Pris

245.65.1200.9 Ø200 mm H: 464/D: 500/B: 560 4 835:-

TOB 200-315 Takgenomföring - röd

Artikelnr. Bredd Mått i mm Pris

245.65.1209.9 Ø200 mm H: 464/D: 500/B: 560 6 500:-

Takgenomföring till TOS TOS 200-c315 Takgenomföring - svart

Artikelnr. Bredd Mått i mm Pris

245.65.1160.9 Ø200 mm H: 464/D: 500/B: 585 4 835:-

PRODUKTSPECIFIKATIONER TAKGENOMFÖRING TOB & TOS Takgenomföringarna monteras i taklutningen. Tillverkade av pulverlackerad galvaniserad stålplåt. Finns i färgerna svart, röd och grå. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nätmatta. 3 m el-kabel samt underbeslag, som monteras på undertak, ingår. Takgenomföring TOB används vid takbeklädnad av tvåkupig betongtakpanna av standardtyp. Takgenomföring TOS används vid släta takbeklädnader av t.ex. papp eller plåt. SÄRSKILDA EGENSKAPER

TFSR/TFSK Takfläkten monteras på yttertak vilket ger låg ljudnivå i köket.

Fällbara och utrustade med servicebrytare för enkel rengöring

TOB 200-315 Takgenomföring - grå

Artikelnr. Bredd Mått i mm Pris

245.65.1000.9 Ø200 mm H: 464/D: 500/B: 560 6 655:-

TILLBEHÖR

THERMEX  BLUE LINE 91


BLUE LINE På följande sidor kan du utforska våra många skisser och modeller, så att du kan hitta rätt köksfläkt till ditt drömkök… På www.thermex.se finns fler detaljerade måttskisser om du behöver mått som inte står här i katalogen. På hemsidan uppdateras också allting löpande om det skulle ske produktförändringar. » Se sidan 12

METZ MICRO - U/MOTOR

» Se sidan 12

Bredd: 750 mm 29

304 227

146

81

81

282

106

150

3

5

28

721 521 750 0 55 -

25

25

28

3

4

727 527 750 550 -

Håltagningsmått: D270 x B540 / D270 x B740

Håltagningsmått: D270 x B540 / D270 x B740

METZ MINI - M/MOTOR

» Se sidan 14

METZ MINI - U/MOTOR

» Se sidan 14

146

80

81

29

150

345

721 521 750 0 55 -

25

721 521 - 50 7 550 -

3

Håltagningsmått: D270 x B540 / D270 x B740

3

5

5 28

25

28

Håltagningsmått: D270 x B540 / D270 x B740

ALSACE - M/MOTOR

» Se sidan 16

ALSACE - U/MOTOR

» Se sidan 16

Ø150 Ø150

315 430

40

385

195

175

70 19 5

430

40

40

5

40

SKÅPINTEGRERADE MODELLER

METZ MICRO - M/MOTOR

374

ÖVERSIKTSBILDER » BLUE LINE

92 THERMEX BLUE LINE

405

00

600 - 8

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

600 -

800


SKÅPINTEGRERADE MODELLER

ALSACE UTDRAGBAR - M/MOTOR » Se sidan 18

TAKINTEGRERADE MODELLER

METZ MAXI - M/MOTOR

ALSACE UTDRAGBAR - U/MOTOR » Se sidan 18

Ø150

Ø150

195

430

385

40 70

175

19 5

40 28 5 44 0

L

40 28 5 45 0

430

40

600

600

» Se sidan 20

METZ MAXI - U/MOTOR

» Se sidan 20

13

0

572,5

6 12

29

256

160

129

114

180

214

70

54 5

0

60

1145 1200

5 60 45 0

Ø160

1145 1200

Övergång 22

0

Håltagningsmått: D565 x B1165

METZ MAXI II STRIP - M/MOTOR

90

» Se sidan 22

Håltagningsmått: D565 x B1165

METZ MAXI II STRIP - EASY-FIT MOTOR » Se sidan 22

Håltagningsmått: D565 x B1165

METZ MAXI II STRIP - U/MOTOR

» Se sidan 22

29

160

129

70

5 60 45 0

Håltagningsmått: D565 x B1165

1145 1200

Easy-fit motor, kan monteras nerifrån av en person.

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

ÖVERSIKTSBILDER » BLUE LINE

THERMEX  BLUE LINE 93


METZ MEDIO - M/MOTOR

230

» Se sidan 24

METZ MEDIO - U/MOTOR

» Se sidan 24

150

65

29

100

70

217

129

293

65 128 180

5 43 0 50

TAKINTEGRERADE MODELLER

5

43

835 900

835 900

Håltagningsmått: D455 x B855

0

50

Håltagningsmått: D455 x B855

METZ MEDIO III STRIP - m/motor

» Se sidan 26

METZ MEDIO III STRIP - U/MOTOR » Se sidan 26

150

129

70 43

5

Håltagningsmått: D455 x B855

PERPIGNAN

350

0-

60

47

0

85

5

MINI PERPIGNAN

» Se sidan 32

0

34

5

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

87

400 00

550

16

30

480

Ø150

400

250

390

0

min. 1020 - max. 1330

400

260

87

30

480 400

0

80

» Se sidan 34 0

390

Ø150

0

90

25

4

0

6

5

75

0

60

25

34

00

43

MINI BORDEAUX

25

4

0

6 16

5

0

80

250 550

260

5

37

25

25

5

25

365

14

0

80

0

672

485

Min. 1065 - Max. 1380

Ø150

25

5

25

Min. 140 Max. 455

min. 110 max. 300

Min. 140 Max. 455

0

480

25

5

25

» Se sidan 30

Min. 1275 - Max. 1590

» Se sidan 28

min. 945 - max. 1135

VÄGGMONTEREDE MODELLER

DAX

655

Håltagningsmått: D455 x B855

min. 1020 - max. 1330

0

50

835 900

600

0

480

50

5

43

835 900

445

157

70

359

29

150

331

ÖVERSIKTSBILDER » BLUE LINE

94 THERMEX BLUE LINE


» Se sidan 36

BRETAGNE 256

285

360

MIN 620 MAX 1065

min. 140 max. 460

5

42

0

490

min. 1060 - max. 1380

» Se sidan 38

23

5

25

350

430

VÄGGMONTEREDE MODELLER

CAVE

0

90

13

5

LYON

898

500

490

490

» Se sidan 40

325 40

265

400

» Se sidan 42

CALAIS

» Se sidan 44

1000

FRIHÄNGANDE MODELLER

LYON

898

282

268

70 600

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

950

ÖVERSIKTSBILDER » BLUE LINE

THERMEX  BLUE LINE 95


BALDAKIN HÖG - Metz Maxi 2

2

255

26,50 155

26,5

10

BALDAKIN LÅG- Metz Maxi

51,50

51,5 Ø6

26,5

26,50

606

80

606

51,50

1206

1206

BALDAKIN HÖG M/RECIRK. - Metz Maxi

INBYGGNADSRAM - Metz Maxi

255

För inbyggnad i sänkta tak.

255

130

2

10

26,50

1235

51,50

TILLBEHÖR Ø6

26,50

40

5

63

606

3

60

1203

80

800

1206

Håltagningsmått: D605 x B1205

BALDAKIN LÅG - Metz Medio

BALDAKIN HÖG - Metz Medio

255

2

10

26,5

2

155

26,50

51,50

51,5 Ø6

26,5

26,50

80 510

510

51,50

910

910

BALDAKIN HÖG M/RECIRK. - Metz Medio 26,50

INBYGGNADSRAM - Metz Medio

255

För inbyggnad i sänkta tak.

255

130

2

10

51,50

935

Ø6

26,50

0

52

920

80 510

TILLBEHÖR

ÖVERSIKTSBILDER » BLUE LINE

96 THERMEX BLUE LINE

5

53

910

Håltagningsmått: D505 x B905

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.


348

348

8

34

383

8

34

421

1

42

1

42

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, MINI VERTICAL

220

221

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, VÄGG/FRIH.

221

221

MONTERINGSLÅDA TILL VG-/CVL-LINK, FRIH.

265 MM 0 35

270

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, INBYGGNAD I SKÅP

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, INBYGGNAD OVAN SKÅP

269

8

600

29

10

160

33

0

27

20

0

140

35

170

560

120

300

25

0

30

250

150

230

20

20

PLASMEX® I KIT

PLASMEX®-FILTER I MONTERINGSLÅDA, INBYGGNAD OVAN SKÅP, HYBRIDLÖSNING 241

195 226

500

175

241

20

600

98

55

241

241

ø150

560

120

280

101

300

34

225

500

20

100

TILLBEHÖR

MONTERINGSLÅDA TILL VG-/CVL-LINK, VÄGG

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

20

149

ÖVERSIKTSBILDER » BLUE LINE

THERMEX  BLUE LINE 97


BLUE LIMITED

LE MANS BLUE

» Se sidan 48 .

LE MANS II

» Se sidan 50

. .

.

ø150

400

Håltagningsmått: D498 x B838

< 1500

400

300

Håltagningsmått: D490 x B770

600

LE MANS II

» Se sidan 50

880 115

197 - 257

115

840 - 1060

94

94

92

INTEGRATA VÂGG

» Se sidan 53

800

796 Ø150

253

260 260

538 - 598

232

244,50

296 - 356

133

49 - 109

840 - 1060

197 - 257

296 - 356

718

170

170

=

Håltagningsmått: D100 x B810

92

69

=

=

max 335

520

520

92

Sesidan sidan52 24 »»Se

Motor, köksö

=

232

NIMES NIMES LUX

60

Motor, vägg

133

COLMAR II

» Se sidan 54

335

280

120

500

451

ÖVERSIKTSBILDER » BLUE LIMITED

98 THERMEX BLUE LINE

200

768

178

40

A

60

0

A

160

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

450


VALENCE

» Se sidan 55

» Se sidan 56

220

330

640

max 1023

900-1200

Min 260 Max 560

235

VALENCE LAMPMODELL

0

Ø38

CAEN

0

38

» Se sidan 57

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

ÖVERSIKTSBILDER » BLUE LIMITED

THERMEX  BLUE LINE 99


100 THERMEX  BLUE LINE


VINSKÅP Översiktsbilderna på denna sidan visar de övergripande måtten på vinskåpen. På www.thermex.se finns fler detaljerade måttskisser om du behöver mått som inte står här i katalogen. På hemsidan uppdateras också allting löpande om det skulle ske produktförändringar.

VINSKÅP

WINEMEX BLUE 20

» Se sidan 59

Inbyggnadsmått: H: 830-895 mm B: 605 mm D: 590 mm

Inbyggnadsmått: H: 830-895 mm B: 305 mm D: 590 mm

WINEMEX BLUE 145

WINEMEX BLUE 40

» Se sidan 61

Inbyggnadsmått: H: 1730 – 1745 mm B: 605 mm D: 730 mm

Observera: Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

» Se sidan 60

ÖVERSIKTSBILDER » VINSKÅP

THERMEX  BLUE LINE 101


CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - LÄGENHET

» Se sidan 70

56 10

47

Ø125

90

4

14

16

23

45

155

159

20

CENTRALVENTILATIONS-LINK® MODUL - VILLA

» Se sidan 71

56 10

47

24 5

Ø125 16

14 3

155

82

20

159

ÖVERSIKTSBILDER » MOTORER

102 THERMEX  BLUE LINE

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.


THERMEX  BLUE LINE 103

468 TVF - CAB-200 VINDSFLÄKT

» Se sidan 86

570

Ø200 479

193

375

Ø200 479

468

494

510

193

375

255

255 510 KVK VINDSFLÄKTAR

» Se sidan 87

KVK SILENT 160

530

37

50 37 Ø160

266

132,5

145,5

494

454 505

KVK SILENT 200

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

ÖVERSIKTSBILDER » MOTORER

570


TFSR/TFSK TAKFLÄKTAR

» Se sidan 88

TFSR 200/315 M

A

B

øC

HC øD Mått i mm TFSR 200 TFSR 315

A 123 160

B 160 206

Ø C 404 404

Ø D 485 485

HC 250 250

TFSK 200/315 M

c/c F

A

øC

B

ÖVERSIKTSBILDER » MOTORER

104 THERMEX  BLUE LINE

36 E

Mått i mm TFSK 200 TFSK 315

A 123 160

B 160 206

Ø C 404 404

E 421 521

c/cF 330 450

ØG 9 11

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

øG (4x)


EXTERN TX MOTOR VÄGG

Front

Back

443

50 45

Front

Back

443

50 45

225

475 475

Ø150

181 181 Back

3

4

» Se sidan 87

ÖVERSIKTSBILDER » MOTORER

THERMEX  BLUE LINE 105

Top

50

174

174

45

45

334

225

334 475

Ø150

181

45

15

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

440

45 15

15 440

430


ÖVERSIKTSBILDER » MOTORER

106 THERMEX  BLUE LINE

TTP TAKMOTOR

» Se sidan 89

E220P

ECO 220P

E220S

ECO 220S

Observera: Måtten (mm) är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.


THERMEX  BLUE LINE 107


Köksfläktar Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA AB Importgatan 12 A S-422 46 Hisings Backa Tel: 031 - 340 82 00 www.thermex.se info@thermex.se

Vi reserverar oss för slutsålda artiklar, tryckfel, leveransproblem och avgiftsändringar. Priserna i denna katalog är inkl. moms och miljöavgifter, gäller till och med 30/4-2022 och ersätter tidigare priser. THERMEX förbehåller sig rätten att göra ändringar vad gäller sortiment och tekniska specifikationer.

Det sker löpande uppdateringar på våra produkter. Aktuella data och specifikationer finns på vår hemsida, www.thermex.se

Profile for Thermex Scandinavia

Thermex Blue Line 2021 - SE  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded