__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kjøkkenvifter Enkelt & Elegant

ELEGAN TE KJØKKE NVIFTE R MED INDUKS JO KOKEPL NSATER


THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER

INNHOLD KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER Le Mans - Yellow Line 4-5 Le Mans Blue - Blue Limited 6-7 Le Mans I - Yellow Line 8-9 Le Mans II - Blue Limited 10-11

3


4

THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER

LE MANS YELLOW

YELLO W LINE

VIRKELIG ELEGANT KJØKKENVIFTE MED INDUKSJONSKOKEPLATER Virkelig elegant kjøkkenvifte med induksjonskokeplater og mulighet for Plasmex®-filter (forventet levetid opptil 10 år) som renser luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

Motor montert i kjøkkenvifte

TILKJØP: Plasmex®-filter


A+

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERT I SOKKEL

ENERGIKLASSE

Kan monteres med avtrekk til friluft GLASS TOUCH

Enkel installasjon med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Varmegenvinning uten lukt

METALLFILTER

SPESIELLE EGENSKAPER

Kjøkkenviften er integrert i koketoppen Boost funksjon på kokesonene Kokesoner kan kobles sammen Induksjon To kokesoner med 1500 W-sone, boost til 1800 W To kokesoner med 1800 W-sone, boost til 2000 W PRODUKTSPESIFIKASJONER MODELL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHETER: FILTER:

Benkintegrert Svart glass og rustfri 800 mm 3 hastigheter Alufilter

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMENGDE MIN.: LUFTMENGDE MAX.: LYDNIVÅ: KANAL: ENERGIKLASSE:

2x230 V (400 V) 281 m³/t 550 m³/t 40-60 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmengden er målt i henhold til: EN 61591 Lydeffekt er målt i henhold til: EN 60704

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERT I SOKKEL Kan monteres med avtrekk til friluft

Enkel installasjon med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Varmegenvinning uten lukt

LE MANS YELLOW - BENKINTEGRERT MODELL Mål 800 mm

Farge Svart/Rustfri

Prisene er inkl. mva. og weee-avgifter

Resirkulasjon

Motor Med motor

Varenr. 525.21.2002.2

Pris 19.295,-

TILBEHØR Beskrivelse Thermex Plasmex®-filter I Thermex Plasmex®-filter II Kullfilter Plasmex® I-sett med monteringsboks Plasmex® II-sett Sett - bøyning og rist

Varenr. Pris 535.10.1000.9 7.375,535.10.1001.9 26.975,535.19.3500.9 1.020,536.99.1800.9 13.650,536.99.1801.9 30.375,830.05.1015.9 3.400,-

5

BENKINTEGRERT MODELL » LE MANS YELLOW - YELLOW LINE

THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER


6

THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER

LE MANS BLUE

BLUE LIMITE D

VIRKELIG ELEGANT KJØKKENVIFTE MED INDUKSJONSKOKEPLATER Virkelig elegant kjøkkenvifte med induksjonskokeplater og mulighet for Plasmex®-filter (forventet levetid opptil 10 år) som renser luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

Motor montert i kjøkkenvifte

TILKJØP: Plasmex®-filter


A+

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERT I SOKKEL

ENERGIKLASSE

Kan monteres med avtrekk til friluft

SPESIELLE EGENSKAPER

Kjøkkenviften er integrert i koketoppen Boost funksjon på kokesonene Kokesoner kan kobles sammen Induksjon To kokesoner med 1500 W-sone, boost til 1800 W To kokesoner med 1800 W-sone, boost til 2000 W 

GLASS TOUCH

Enkel installasjon med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Varmegenvinning uten lukt

METALLFILTER

RODUKTSPECIFIKATIONER MODELL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHETER: FILTER:

Benkintegrert Svart glass Bredde 800 mm 3 hastigheter Alufilter

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMENGDE MIN.: LUFTMENGDE MAX.: LYDNIVÅ: AVTREKK: ENERGIKLASSE:

2x230 V (400 V) 281 m³/t 550 m³/t 40-60 dB(A) Ø150 mm A+

Luftmengden er målt i henhold til: EN 61591 Lydeffekt er målt i henhold til: EN 60704

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERT I SOKKEL Kan monteres med avtrekk til friluft

Enkel installasjon med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Varmegenvinning uten lukt

LE MANS BLUE - BENKINTEGRERT MODELL Mål 800 mm

Farge Svart

Prisene er inkl. mva. og weee-avgifter

Resirkulasjon

Motor Med motor

Varenr. 525.21.2022.2

TILBEHØR Pris 18.995,-

Beskrivelse Thermex Plasmex®-filter I Thermex Plasmex®-filter II Kullfilter Plasmex® I-sett med monteringsboks Plasmex® II-sett Sett - bøyning og rist

Varenr. Pris 535.10.1000.9 7.375,535.10.1001.9 26.975,535.19.3500.9 1.020,536.99.1800.9 13.650,536.99.1801.9 30.375,830.05.1015.9 3.400,-

7

BENKINTEGRERT MODELLL » LE MANS BLUE - BLUE LIMITED

THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER


8

THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERT I SOKKEL

LE MANS I

YELLO W LINE

Optimal utnyttelse av skuffedybden Enkel installasjon installation med Plasmex-filter Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

VIRKELIG ELEGANT AVTREKK MED INDUKSJONSKOKEPLATE

Kan Kan planforsænkes planforsænkes til bordpladen til bordpladen

Kan monteres medavtrekk aftræk med det fri til friluft

Varmegjenvinning uten lukt

Sokkelmotor

Virkelig elegant kjøkkenvifte med induksjonskokeplater, planforsenket avtrekkspanel, fire induksjonssoner med «bridgefunksjon» på høyre side, noe som muliggjør samkjøring av to soner, og mulighet for Plasmex®-filter (forventet levetid opptil 10 år) som renser luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

Motor montert i kjøkkenvifte

TILKJØP: Plasmex®-filter


9

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERT I SOKKEL

Optimal utnyttelse av skuffedybden Enkel installasjon med Plasmex-filter Renser luften 96,5 %

Kan planforsenkes til bordplaten

Kan monteres med avtrekk til friluft

PRODUKTSPESIFIKASJONER

3 hastigheter + boost max 711 m³/t Lydnivå max 68 dB(A) Energiklasse A Kanalsystemet kan plasseres bakerst i skapet for å utnytte plassen til skuffer Motoren kan monteres i sokkelen Enkelt avløpssystem for mindre mengder kondensvann Enkelt avløpssystem ved større mengder kondensvann Soft touch-åpning av avtrekkspalter

MODELL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHETER: FILTER:TEKNISKE DATA

Farge Rustfri/Svart

Prisene er inkl. mva. og weee-avgifter

Resirkulasjon

Motor Med motor

Varenr. 525.05.1001.2

400

400

Luftmengden er målt i henhold til: EN 61591 Lydeffekt er målt i henhold til: EN 60704 300

600

520 =

520 =

=

197 - 257

197 - 257 296 - 356 49 - 109

Motor, Front motor væg

=

296 - 356 448 - 508

Motor, Rear motor kogeø

TILBEHØR

LE MANS I - BENKINTEGRERT MODELL Mål 860 mm

230 V 266 m³/t 620 m³/t 711 m³/t (69 dB(A)) 51-68 dB(A) 230x90 mm A

860 - 1040

Mål for kokeplate: bredde 860 mm dybde 520 mm Venstre kokesoner: 1xØ160 mm (1400 W) og 1xØ200 mm (2300 W – boost 3000 W) Høyre kokesoner: 2 x 190 x 210 mm (1600 W – boost 1850 W og 2100 W – boost 3000 W) Mulighet for bridgefunktion (samkjøring av to soner på høyre side) Restvarme-indikator Pause- og tilbakestillingsfunksjon Barnesikring Overopphetingssikring Timerfunksjon (stoppeklokke) Hold varm-funksjon Operasjonell tidsbegrenser 9-trinns varmejustering Autostopp av kokeplate ved full kondenstank Induksjonskokeplate 

STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LUFTMÆNGDE V/BOOST: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE:

232

SPESIELLE EGENSKAPER, INDUKSJON FILTERENS

Benkintegrert Svart glas 860 mm 3 + BOOST Metalfilter

99

METALFILTER

MENGDER KONDENS

170

EFTERSUG

FOR VASK AV FILTER

860 - 1040

GLAS TOUCH

AV MINDRE

99

ENERGIKLASSE

SPESIELLE EGENSKAPER, KJØKKENVIFTE

ENKEL TILGANG

170

A

ENKEL DRENERING

Sokkelmotor

232

Varmegjenvinning uten lukt

Pris 34.095,-

Beskrivelse Thermex Plasmex®-filter I Thermex Plasmex®-filter II Kullsett (startsett) Long Life-kullfilter (refill) Plasmex I-sett med monteringsboks Plasmex® II-sett Sett - bøyning og rist

Varenr. Pris 535.10.1000.9 7.375,535.10.1001.9 26.975,535.05.1100.9 4.965,535.05.1101.9 1.110,536.99.1800.9 13.650,536.99.1801.9 30.375,830.05.1015.9 3.400,-

BENKINTEGRERT MODELL » LE MANS I - YELLOW LINE

THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER


10 THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTERT I SOKKEL

LE MANS II

BLUE LIMITE D

VIRKELIG ELEGANT KJØKKENVIFTE MED INDUKSJONSKOKEPLATE MED MULIGHET FOR PLASMEX®-FILTER

Optimal utnyttelse av skuffedybden Enkel installasjon installation med Plasmex-filter Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Kan Kan planforsænkes planforsenkes til bordpladen til bordplaten

Kan monteres medavtrekk aftræk med det fri til friluft Varmegjenvinning uten lukt

Sokkelmotor

Virkelig elegant kjøkkenvifte med induksjonskokeplater, planforsenket avtrekkspanel, fire induksjonssoner med «bridgefunksjon» på både høyre og venstre side, noe som muliggjør samkjøring av to soner, og mulighet for Plasmex®-filter (forventet levetid opptil 10 år) som renser luften 96,5 %.

INTERN MOTOR:

Motor montert i kjøkkenvifte

TILKJØP: Plasmex®-filter


THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTERT I SOKKEL

Optimal utnyttelse av skuffedybden Enkel installasjon med Plasmex-filter Renser luften 96,5 %

Kan planforsenkes til bordplaten

Kan monteres med avtrekk til friluft

SPESIELLE EGENSKAPER, KJØKKENVIFTE

LE MANS I - BENKINTEGRERT MODELL Mål 860 mm

Farge Svart

Prisene er inkl. mva. og weee-avgifter

Resirkulasjon

Motor Med motor

Varenr. 525.05.1003.2

400

400

Luftmengden er målt i henhold til: EN 61591 Lydeffekt er målt i henhold til: EN 60704 300

600

520

520 =

=

=

197 - 257

Front motor

=

197 - 257

296 - 356 49 - 109

Motor, væg

92

244,50

840 - 1060

Mål for kokeplate: bredde 860 mm dybde 520 mm Kokesoner: 4 x 180 x 220 mm (2100 W – boost 3700 W) Mulighet for bridgefunksjon (samkjøring av to soner på både høyre og venstre side) Restvarme-indikator P ause- og tilbakestillingsfunksjon Barnesikring Overopphetingssikring T imerfunksjon (stoppeklokke) Hold varm-funksjon Operasjonell tidsbegrenser 9-trinns varmejustering Autostopp av kokeplate ved full kondenstank Induksjonskokeplate 

230 V (400 V) 308 m³/t 617 m³/t 791 m³/t (77 dB(A) 52-69 dB(A) 230x90 mm A+++

296 - 356

Rear Motor, motor

538 - 598

kogeø

94

SPESIELLE EGENSKAPER, INDUKSJON

STRØM: LUFTMENGDE MIN.: LUFTMENGDE MAX.: LUFTMENGDEV/BOOST.: LYDNIVÅ: AVTREKK: ENERGIKLASSE:

133

FILTERVAKT

TEKNISKE DATA

232

"Filtervakt"

Benkintegrert Svart glass Bredde 860 mm 3 + BOOST Metalfilter

170

METALLFILTER

MENGDER KONDENS

94

ETTERSUG

FOR VASK AV FILTER

170

GLASS TOUCH

AV MINDRE

MODELL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHETER: FILTER:

232

ENERGIKLASSE

ENKEL TILGANG

PRODUKTSPESIFIKASJONER

3 hastigheter + boost max 791 m³/t Lydnivå max 69 dB(A) Energiklasse A+++ Kanalsystemet kan plasseres bakerst i skapet for å utnytte plassen til skuffer Motoren kan monteres i sokkelen Enkelt avløpssystem for mindre mengder kondensvann Enkelt avløpssystem ved større mengder kondensvann Softtouch-åpning av avtrekkspalter 

133

A+++

ENKEL DRENERING

Sokkelmotor

840 - 1060

Varmegjenvinning uten lukt

92

TILBEHØR Pris 40.995,-

Beskrivelse Thermex Plasmex®-filter I Thermex Plasmex®-filter II Kullsett (startsett) Long Life-kullfilter (refill) Plasmex I-sett med monteringsboks Plasmex® II-sett Sett - bøyning og rist

Varenr. Pris 535.10.1000.9 7.375,535.10.1001.9 26.975,535.05.1100.9 4.965,535.05.1101.9 1.110,536.99.1800.9 13.650,536.99.1801.9 30.375,830.05.1015.9 3.400,-

BENKINTEGRERT MODELL » LE MANS II - BLUE LIMITED

11

THERMEX ELEGANTE KJØKKENVIFTER MED INDUKSJONSKOKEPLATER


THERMEX ELEGANT EMFANG MED INDUKTIONSKOGEPLADER

Kjøkkenvifter Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA AS Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tel: +47 222 19 020 www.thermex.no info@thermex.no

Det tas forbehold for utsolgte varer, trykkfeil, leveringssvikt og avgiftsendringer. Prisene i denne katalogen er inkl. mva. og weee-avgifter, gjelder til 30.04.2021 og annullerer tidligere opplyste priser. THERMEX forbeholder seg retten til endringer i sortiment og tekniske spesifikasjoner. Med forbehold om endringer i valutakurs. (Katalogprisene beregnes på grunnlag av DKK 135 DKK - Valutapåslag kan påløpe).

Profile for Thermex Scandinavia

Thermex Le Mans Collection 2020-21 - NO  

Thermex Le Mans Collection 2020-21 - NO  

Profile for thermex

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded