Page 1

HØST 2019

THERMEX PLASMEX®-LØSNINGER PLASM EX® FILTER Fremti dens r

esi til kjøk rkulasjonsfil ter kenvif ter. Renser luften Forven 96,5 % tet lev . etid på opptil Trenge 10 år. r ikke v edlikeh old.

Kjøp å ke og f k a p ® x sme

,0 0 2 . 1 KR. ATT I RAB pakkepris

Pla

edende på veil inkl. mva.

Kampanjen pågår frem til 31/12 2019 på de kjøkkenvifter som er nevnt i brosjyren


PLASMEX®-FILTER RENERE KJØKKENMILJØ

GRØNNERE PLANET

BEDRE ØKONOMI

Fremtidens resirkulasjonsfilter til kjøkkenvifter Skal ikke byttes ut og trenger ikke vedlikehold - forventet levetid på opptil 10 år.

HVA ER

Fettfilter

Plasmex®

Kjemiske reaksjoner

Aktivkull

Luktpartikler

ET PLASMEX®-FILTER?

Luktmolekyler, sporer, bakterier, virus, kimbakterier osv.

Når du ikke har avtrekk til det fri eller bare ønsker å spare på varmeregningen, kan du nå installere et THERMEX Plasmex-filter i viften din.

Elektriske ladninger spalter molekylene

Når luften passerer gjennom et Plasmex®-filter , påvirkes luftpartiklene med elektronisk ladning, slik at de lettere fanges opp av Plasmex®-filterets kullfilterdel. Luften som føres tilbake til kjøkkenet er dermed 96,5 % renset for matos. Dette gjør Plasmex®-filter dobbelt så effektiv som et vanlig kullfilter. Levetiden for Plasmex®-filter forventes å være opptil 10 år. Det er ca. 20 ganger lenger enn et vanlig kullfilter.

SLIK FUNGERER

Prinsippdiagram for et Plasmex®-filter

*Luftrensning *Forventet levetid for filteret

Plasmex®-filter

Vanlig kullfilter

op til 96,5 %

ca. 50 %

op til 10 år

ca. 1/2 år

* Basert på normal bruk av kjøkkenvifter i private husholdninger ca. 1 time pr. dag. * Årlig besparelse fra varmetap sammenlignet med et vanlig avtrekk er ca. 500 kW à 2 kr. = Opptil NOK 1.300,- spart pr. år. * Årlig besparelse i forhold til et vanlig kullfilter ved bytte av kullfilter to ganger i året à 500 kr. = Opptil DNOK 1.300,-spart pr. år.

Settes i stikkontakten

ET PLASMEX®-FILTER

De ladede partiklene fanges opp

Ren luft returneres til kjøkkenet

Partiklene ioniseres, dvs. de får en elekrisk ladning og kan da lettere fanges opp

Opptil 96,5 % av luktpartiklene fanges opp av Plasmex®-filteret Matos og partikler fra matlagingen


RP

EN

FOR EN

FOR E

IL

FOR

RE BED ØK

OMI ON

LA N E T

A

P

SP

ENM

RØ NG N

NERE

KJ Ø

KK

E ER

ET REN

HØST 2019

Å VA R M

SLIK INSTALLERES ET PLASMEX®-FILTER

THERMEX Plasmex®-filter kan brukes både til en ny vifte og ettermonteres i en eksisterende vifte. Enkel installasjon med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Til vegghengt vifte med Plasmex-skjulerboks.

Til vegghengt vifte med Plasmex-skjulerboks.

Varmegenvinning uten lukt

Til innbygging i sokkel.

Til innbygging i viftens kanal. Veggmontert og fritthengende. Min. dimensjon kanal: 250 x 250 mm

Til fritthengende vifte med Plasmex-skjulerboks.

Til innbygging i forsenket tak.

PLASMEX®-FILTER I

PLASMEX®-FILTER II

- RUND Strømforbruk ved drift på kun 10 W (0,5 W standby)

- FLAT Strømforbruk ved drift på kun 10 W (0,5 W standby) 280

120 mm

540 m

m

92 mm 90 mm

210 mm

22 0

m

m

Til innbygging i skap med innebygget vifte.

mm

PLASMEX®-FILTRE OG SKJULERE Beskrivelse Farge THERMEX Plasmex®-filter I - Rund THERMEX Plasmex®-filter II - Flat Plasmex®-filter skjuler I, vegg/fritthengende Hvit Plasmex®-filter skjuler I, vegg/fritthengende Svart Plasmex®-filter skjuler I, vegg/fritthengende Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, Vertical Hvit Plasmex®-filter skjuler I, Vertical Svart Plasmex®-filter skjuler I, Vertical Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, innebygd i skap Hvit

Varenr. 535.10.1000.9 535.10.1001.9 536.99.1511.9 536.99.1512.9 536.99.1518.9 536.99.1611.9 536.99.1612.9 536.99.1618.9 536.99.1711.9

Veil. pris inkl. mva. 6.250,23.775,2.600,2.600,2.600,1.700,1.700,1.700,1.700,-


PLASMEX®-LØSNING

ELLER

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL!

METZ MICRO

Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

550 eller 750 mm, hvit, svart eller rustfri inkl. Plasmex®-filter I og hvit skjuler

B

METZ M ICRO inkl. Pla Plasme s m e x ® x ENERGI

Flexibel slange, Ø160 mm 195,Spenndbånd 110,-/stk.

Plasmex®filter-skjuler 1.700,-

Plasmex®filter I 6.250,-

METZ MICRO - PAKKEPRIS Bredde 550 mm 550 mm 550 mm 750 mm 750 mm 750 mm

Farge Hvit Svart Rustfri Hvit Svart Rustfri

Motor Med motor Med motor Med motor Med motor Med motor Med motor

KLASSE

-filter I, ®filterskjuler flexsla nge og - innebygd i s kap, 2 spen nbånd

PAKKE P

RIS

15.460 FRA KR

.

,-

Norma l veil. fra kr. 1 pakkepris 6.660,-

Varenr. 423.19.6601.9 423.19.6602.9 423.19.6608.9 423.19.6801.9 423.19.6802.9 423.19.6808.9

Veil. pris inkl. mva. 15.460,15.460,15.460,16.960,16.960,16.960,-


HØST 2019

PLASMEX®-LØSNING

ELLER

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL!

SUPER SILENT GT

Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

A

ENERGI

SUPER SILENT GT in Plasme kl. Plasme x®x®fi

600 mm, hvit eller rustfri/svart inkl. Plasmex®-filter I og hvit skjuler

KLASSE

filte lterflexsla skjuler - inne r I, nge og b 2 spen ygd i skap, nbånd

PAKKE P

Flexibel slange, Ø160 mm 195,Plasmex®filter I 6.250,-

Spenndbånd 110,-/stk.

Plasmex®filter-skjuler 1.700,-

RIS

13.160, FRA KR

.

Norma l ve fra kr. 1il. pakkepris 4.360,-

SUPER SILENT GT - PAKKEPRIS Bredde 600 mm 600 mm

Farge Hvit Rustfri/svart

Motor Med motor Med motor

Varenr. 520.19.1101.9 520.19.1108.9

Veil. pris inkl. mva. 13.160,13.960,-


PLASMEX®-LØSNING

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL!

METZ MAXI 1200 mm, hvit eller rustfri/svart inkl. Plasmex®-filter, Hvitt takpodie, H255 mm og wiresett

Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

B

ENERGI

KLASSE

METZ M AXI inkl. Pla smex® takpod

filter I, iresett

ie og w

PAKKE P

33.085

RIS

Norma

l veil. p kr. 34.2 akkepris 85,-

Plasmex®filter I 6.250,-

Takpodie, H255 mm 4.025,-

,-

Wiresett 815,-

METZ MAXI - PAKKEPRIS Bredde 1200 mm 1200 mm

Farge Hvit Rustfri/svart

Motor Med motor Med motor

Varenr. 423.19.3161.9 423.19.3168.9

Veil. pris inkl. mva. 33.085,33.085,-


HØST 2019

PLASMEX®-LØSNING

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL!

MINI PERPIGNAN

Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

600 eller 800 mm, hvit eller svart inkl. Plasmex®-filter I og svart eller hvit skjuler

A

* Bemerk det er plass til Plasmex®-filteret i originalkanalen/-skorsteinen

M PERPIIGNI NAN inkl. Pla smex® Pla ENERGI

smex®

KLASSE

filter I kjuler - og Vertica l

filter-s

PAKKE P

Plasmex®filter I 6.250,-

Plasmex®filter-skjuler 1.700,-

MINI PERPIGNAN - PAKKEPRIS Bredde 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm

Farge Hvit Svart Hvit Svart

Motor Med motor Med motor Med motor Med motor

RIS

17.045 FRA KR

.

,-

Norma l veil. fra kr. 1 pakkepris 8.245,-

Varenr. 540.23.1141.9 540.23.1148.9 540.23.1181.9 540.23.1188.9

Veil. pris inkl. mva. 17.84517.045,- 18.445,17.745,-


PLASMEX®-LØSNING

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL!

DAX

Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

600, 800 eller 900 mm, svart inkl. Plasmex®-filter I og svart eller hvit skjuler

B

ENERGI

KLASSE

DAX

inkl. Pla Plasme smex®-filter x®filter I -skjule og r - vegg

PAKKE P

Plasmex®filter I 6.250,-

Plasmex®filter-skjuler 1.700,-

RIS

14.245 FRA KR

.

Norma l ve fra kr. 1il. pakkepris 5.445,-

,-

DAX - PAKKEPRIS Bredde 600 mm 800 mm 900 mm

Farge Svart Svart Svart

Motor Med motor Med motor Med motor

Varenr. 540.23.5068.9 540.23.5088.9 540.23.5098.9

Veil. pris inkl. mva. 14.245,- 16.745,16.745,-


HØST 2019

PLASMEX®-LØSNING

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL!

VERTICAL AUTOMATIC

Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

900 mm, hvit eller svart inkl. Plasmex®-filter I og hvit eller svart skjuler * Bemerk det er plass til Plasmex®-filteret i originalkanalen/-skorsteinen

A++

VER AUTOTMICAL ATIC inkl. Pla sme ENERGI

Plasme

KLASSE

x® x®filter -filter I og -skjule r - vegg

PAKKE P

19.745

RIS

Plasmex®filter I 6.250,-

Plasmex®filter-skjuler 1.700,-

,-

Norma l veil. kr. 20.9pakkepris 45-

VERTICAL AUTOMATIC - PAKKEPRIS Bredde 900 mm 900 mm

Farge Hvit Svart

Motor Med motor Med motor

Varenr. 540.21.1001.9 540.21.1002.9

Veil. pris inkl. mva. 19.745,- 19.745,-


PLASMEX®-LØSNING

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL!

VALENCE LAMP

Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

Ø380 mm, hvit inkl. Plasmex®-filter

VALEN LAMPCE inkl. Pla smex®

PAKKE P

-filter I

21.145, RIS

Norma l veil. kr. 22.3 pakkepris 45,-

Plasmex®filter I 6.250,-

VALENCE LAMP - PAKKEPRIS Bredde Ø380 mm

Farge Hvit/hvit

Motor Med motor

Varenr. 528.23.4101.9

Veil. pris inkl. mva. 21.145,-


HØST 2019

PLASMEX®-LØSNING

CAEN Ø570 mm, hvit med innebygd Plasmex®-filter

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL! Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

med in

CAEN

nebygd

t Plasm

PRIS

ex®filte

40.995 ,-

r

Norma lv kr. 42.1eil. pris 95,-

Plasmex®filter

CAEN Bredde Ø570 mm

Farge Hvit

Motor Med motor

Varenr. 528.05.1000.2

Veil. pris inkl. mva. 40.995,-


PLASMEX®-LØSNING Maksimal utnyttelse av skuffedybde Enkel installasjon med Plasmex-filter Renser luften 96,5 %

Kan senkes til plan bordplate

Kan også monteres med avtrekk til friluft

Varmegjenvinning uten lukt

LE MANS II 860 mm, svart inkl. Plasmex®-filter II og sett – bøyning og rist

Sokkelmotor

PLASSER VENTILATOREN HVOR DU VIL! Med Plasmex®-filter behøver du ikke å bekymre deg om hvor avtrekket skal være. Det gir deg full frihet til å designe kjøkkenet som du ønsker.

A

ENERGI

LE MA NS II inkl. Pla sm KLASSE

sett – b ex®-filter II o g øyning og rist

PAKKE P

61.965

RIS

Plasmex®filter II 23.775,-

Sett – bøyning og rist 2.995,-

,-

Norma l veil. kr. 63.1 pakkepris 65,-

LE MANS II - PAKKEPRIS Bredde 860 mm

Farge Svart

Motor Med motor

Varenr. 525.05.1003.9

Veil. pris inkl. mva. 61.965,-


HØST 2019

SKISSETEGNINGER PLASMEX®-FILTER I SKJULER, VERTICAL

PLASMEX®-FILTER I SKJULER, MONT. SKAP 269

38

170

220

3

25

270

0 27

250

TAKPODIE, HØY - METZ MAXI

255

2

10

26,5

51,5 Ø6

26,5

606

80

1206

0

30


PLASMEX® THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING Fremtidens kjøkkenventilasjonsløsning Ifølge reglene i bygningsreglementet skal man i nye boliger også innberegne varmetapet fra kjøkkenventilatoren i det samlede energitap som tillates fra en bolig. Kjøkkenventilatorer med avtrekk direkte ut i fri luft blåser varm luft ut, og den kalde erstatningsluften skal varmes opp igjen. Dette utgjør mellom 10 - 15 % av det totale varmetap en bolig normalt har.

MED EN PLASMEX® HYBRIDLØSNING FRA THERMEX FÅR DU FØLGENDE FORDELER   Kjøkkenventilatoren gir ikke økt varmetap som nevnt over.   Plasmex®-filtret renser vekk 96,5 % av den matos og de partikler som blir dannet ved matlagingen, det er vedlikeholdsfritt og har en forventet levetid på ca. 10 år. Luften fra kjøkkenventilatoren resirkuleres tilbake til kjøkkenet.

  Sugeventil: Over ventilatoren er det en sugeventil som er koblet til ventilasjonsaggregatet. Ventilen sørger for at fukt og damp trekkes ut av kjøkkenet gjennom aggregatet og ut i fri luft.

  Trigger modulet sørger for at ventilasjonsaggregatet går i forsert drift, når du slår på kjøkkenventilatoren.

MED DENNE LØSNING OPPNÅR DU FØLGENDE ÅPENLYSE FORDELER   Ikke noe varmetap gjennom din kjøkkenventilator.   Den balanserte ventilasjon forstyrres ikke.   Du får ren luft inn og dårlig luft ut.

Nye hus er tette


HØST 2019

HYBRIDLØSNING

Utluft

Innluft

Plasmex®-filter

Renset luft sendes tilbake til kjøkkenet. 96,5% av os og fett opptas av filteret, det er vedlikeholdsfritt i opptil 10 år.

Utluft

Damp/fukt Kjøkken Bad/toalett Vaskerom

Innluft

Oppholdsrom

Trigger Modul

Sender et signal til ventilasjonsanlegget om at kjøkkenventilator er satt på.

Fettfilter

Varenr. Veil. pris inkl. mva. 536.99.1000.9 1.625,-


THERMEX TOP LINK® PAT. PENDING

TOP LINK® HUSKER Å SLÅ PÅ VENTILATOREN FOR DEG Med THERMEX Top Link® Modul behøver du ikke å huske å slå på din kjøkkenventilator – Thermex Top® Link gjør det for deg. THERMEX Top Link® Modul sender et trådløst signal opp til ventilatoren, når du slår på koketoppen. Ventilatoren slår på lyset og starter viftemotoren, etter at du har slått av kokesonene senkes viftemotorens hastighet til trinn 1 og kjører i 15 minutter ekstra for å få den siste matos ut. Passer til alle el-kokeplater THERMEX Top Link® passer til alle elektriske kokeplater – tradisjonelle eller med induksjon - uansett produsent. THERMEX Top Link® kommuniserer trådløst ved hjelp av et radiosignal og kan brukes uansett hvilken bordplate man har. Monteringen skal fortas av en elektriker. Top Link® kan fås sammen de fleste av våre kjøkkenventilatorer. SE TOP LINK® VIDEO PÅ WWW.THERMEX.NO

Modell Thermex Top Link® I Thermex Top Link® II

Varenr. 536.99.1200.9 536.99.1300.9

Veil. pris inkl. mva. 2.675,2.675,-

Kjøkkenvifter Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA AS Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tel: +47 222 19 020 www.thermex.no info@thermex.no

Prisene i denne brosjyre er inkl. mva. og weee-avgifter, gjelder til 31.12.2019. Det tas forbehold for utsolgte varer, trykkfeil, leveringssvikt og avgiftsendringer. THERMEX forbeholder seg retten til endringer i sortiment og tekniske spesifikasjoner.

Profile for Thermex Scandinavia

Plasmex Hostkampanje NO  

Plasmex Hostkampanje NO  

Profile for thermex