Page 1

THERMEX PROJEKT-KATALOG TIL ÉNFAMILIES HUSE 2021/2022

TIL NYE ISOLEREDE OG TÆTTE BOLIGER

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Emfang Enkelt & Elegant

1


THERMEX

THERMEX har markedets mest komplette program i emhætter til projektsalg Grundlæggende kan THERMEX' sortiment opdeles i 4 kategorier:  Emhætter med motor

I THERMEX projektprogrammet finder du:

Denne type emhætte anvendes ofte i forbindelse med renovering af ældre ejendomme, hvor der ikke er etableret centralventilation, men hvor aftrækket foregår gennem væg eller aftræksskakt.

290 380 230 470 200 560 100

650

m³/t

Emhætter til montering i køkkenskab

THERMEX Adapt Elektronisk begrænsning af luftmængde fra emfang.

Emhætter til montering på væg

 Emhætter med recirkuleringsfilter /

Emhætter til montering i loft

Plasmex®-filter Denne type emhætte anvendes typisk i ældre boliger, hvor der ikke er aftræk til det fri. Recirkuleringsfilteret renser luften for mados og returnerer luften til køkkenet. THERMEX Plasmex®-filter kan også anvendes og renser luften 96,5 % og har en levetid på op til 10 år.

Kogeplade eller bordintegrerede løsninger

 Emhætter uden motor (til centralventilation) Denne type emhætte anvendes i nyere eller helt nyopførte boliger. Emhætter til centralventilation tilkobles en fælles aftræksstreng i ejendommen, som er tilkoblet en central placeret fælles ventilator. Disse emhætter har 2 indstillingsmuligheder, nemlig grundventilation samt forceret drift.

Fælles for samtlige THERMEX emhætter gælder, at de opfylder lovens krav mht. emopfangning på minimum 75 %. Ud for hvert produkt kan ses, hvilken luftmængde dette kræver. Samtlige emhætter til centralventilation samt decentralventilation er målt ved de offentlige anerkendte og uvildige institutter, RISE (Sverige) og Teknologisk Institut (Danmark).

 Emhætter uden motor (til decentralventilation) Denne type emhætte anvendes i helt nyopførte boliger. Emhætter til decentralventilation tilkobles lejlighedens eget ventilationssystem. Disse emhætter er forsynet med trinløst spjæld som kan finjusteres fra helt lukket til fuld åbent.

Trådet signalkabel

(3x0,75 mm²)

WIRED Trådet signalkabel

Motorventil, udsug Ø 125 mm Ventil i emhætte

Styringsenhed

Varmegenvindingsanlæg

KØKKEN

Motorventilen indreguleres nemt via en App

TOILET/BAD

THERMEX Ventmex Behovsstyrede ventiler til bad/toilet/bryggers.

TEKNIKRUM

Vores rådgivere står klar med råd og vejledning på telefon 98 92 62 33. God fornøjelse med THERMEX emhætter til projekt. THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

3


OPLYSNING OM BYGNINGSREGLEMENT OG EMHÆTTER Bygningsreglementet opdateres løbende af Bolig- og Planstyrelsen, som er en enhed under boligministeriet. Opdateringer formidles til branchen via statens byggeforskningsinstitut også kendt som SBI. Når det kommer til emhætter skal opmærksomheden henledes på følgende i henhold til bygningsreglementet. De fleste huse bygges i dag efter bygningsreglementet 2018 også kendt som BR 18. Her skal man være opmærksom på følgende grundlæggende regler: EMOPFANGNINGSGRAD 75 % ELLER DEROVER.

LOVTEKST SBI 213 (EMOPFANGNINGSEVNE) 6.1.4 Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden (l/s m²) I mekaniske ventilationsanlæg er den mekaniske luftstrøm, qm, udeluftstrømmen i indblæsningsanlægget divideret med etagearealet af det betjente område i brugstiden om vinteren. For anlæg med variabel volumestrøm styret af luftkvaliteten angives den gennemsnitlige luftstrøm om vinteren. I boliger regnes med forcering i 2 pct. af tiden i både badeværelser og køkkener. Forceringen skal have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger i både badeværelser og køkkener. For emhætter skal angives en luftstrøm som mindst medfører en emopfangsevne på 75 pct. eller højere iht. DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3 for den anvendte emhætte.

LØSNING Samtlige emhætter i denne brochure er testet for emopfangningsevne ved bl.a. det offentligt anerkendte og akkrediterede prøvningsinstitut RISE i Sverige og Teknologisk Institut i Danmark. Samtlige emhætter opfylder kravet til emopfangningsgrad på 75 %. Den nødvendige luftmængde for at opnå de 75 % er angivet ud for hver emhætte. THERMEX kan på forespørgsel levere detaljerede prøvningsrapporter på samtlige emhætter i denne brochure. Vær opmærksom på at for ikke officielt testede emhætter skal anvendes beregnet luftmængde på op mod 468 m³/t for at nå 75 % osopfangning. Samtlige testede THERMEX emhætter i denne brochure er testede og kræver luftmængde på op til 216 m³/t jvf. norm EN 13141-3. Testsetup til emopfangsevne:

DS/EN 13141-3:2017 Figur 3 – Test room with disturbing element Med tilladelse fra Fonden Dansk Standard

4

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


KRAV OM ERSTATNINGSLUFT Krav om erstatningsluft (balanceret ventilation) LOVTEKST BR 18 - Ventilation (§ 420 - § 452) - Generel vejledning Kap. 1.6 I køkkener er der krav om, at der skal være emhætte med udsugning over kogepladerne og afkast til det fri. Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader i en bolig. Emhætter med recirkulation vil normalt ikke opfylde dette krav. Der skal altid sikres erstatningsluft når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer kan ikke være en forudsætning for opfyldelse af kravene til emhætten.

LØSNING Ved brug af THERMEX PRO LINK - PREMIUM åbnes eksternt luftindtag i samme øjeblik emhætten tændes, således at den luft emhætten blæser ud af huset nu erstattes af frisk luft udefra. Der opnås således balanceret ventilation i boligen, således at emhætten fungerer optimalt. Røgudslag fra brændeovn undgås, udefrakommende urenheder i boligen undgås i boligen.

Løsning 1

Løsning 2

Varmegenvinding KØKKEN

Emfang

BRYGGERS Begrænsning i emhættens maks. airflow via APP TEKNIKSKAB

Tilskudsluft via trådløs Pro Link installeret i teknikskab i bryggers.

Eksempelvis

290 380 230 470 200 560 100

650

m3/t

APP-styring

Luftmængden i alle emfang i VoiceLink-serien kan nu elektronisk og via APP begrænses til præcis den maks. luftmængde, du ønsker (typisk maks. 230 m3/t). THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

5


THERMEX ADAPT - FOR BALANCERET VENTILATION I NYE TÆTTE HUS

Nu kan du få THERMEX emfang med begrænset maks. luftmængde til nye tætte huse.

Nye huse er tætte

Begrænsning i emhættens maks. airflow via APP

Eksempelvis

290 380 230 470 200 560 100

650

m3/t

Varmegenvinding

Emfang

APP-styring

I alle nye boliger er installeret et varmegenvindingsanlæg, som blæser ekstern luft ind i huset, når emfanget suger luften ud, således at der er balance i luftskiftet. Oftest udsuger emfanget med intern motor mere luft end hvad varmegenvindingsanlægget kan blæse ind. Derfor kan det være nødvendigt at reducere emfangets luftudblæsning således at der er balance i luftskiftet. Luftmængden i alle emfang i VoiceLink-serien kan nu elektronisk og via APP begrænses til præcis den maks. luftmængde, du ønsker (typisk maks. 230 m3/t). Begrænsningen kan til enhver tid ophæves via APP’en hvis ønsket. EMFANG MED MULIGHED FOR THERMEX ADAPT

Metz Medio III Strip

Metz Maxi II Strip

Metz Medio

Metz Maxi

Metz Mini

Alsace

Mini Perpignan

Mini Preston II

Mini Bordeaux

Perpignan

Lyon VH

Lyon FH

Alsace udtræk

Type

Varenr. EAN-nr.

THERMEX Adapt Pro Link Receiver Wireless (for boost af anlæg)

537.99.2000.9

5703347527456

536.99.1560.9

5703347531651

6

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


THERMEX VENTMEX - BASIC

Behovsstyrede udsugningsventiler NEM INDREGULERING AF MOTORVENTIL VIA APP THERMEX VENTMEX BASIC WIRED Trådet signalkabel

(3x0,75 mm²)

WIRED Trådet signalkabel

Trådet signalkabel

Motorventil, udsug Ø 125 mm Ventil i emhætte

Styringsenhed

Varmegenvindingsanlæg

THERMEX VENTMEX BASIC WIRELESS

KØKKEN

(3x0,75 mm²)

Styringsenhed

Motorventilen indreguleres nemt via en App

TOILET/BAD

Varmegenvindingsanlæg

TEKNIKRUM

Motorventil, udsug Ø 125 mm

WIRELESS Trådløst signal

Ventil i emhætte

Motorventilen indreguleres nemt via en App

KØKKEN

TOILET/BAD

TEKNIKRUM

HVAD ER THERMEX VENTMEX? I stort set alle nye boliger, er udsugning fra emhætte bad og evt. bryggers, i dag tilkoblet et centralt varmegenvindingsanlæg i boligen, som døgnet rundt suger ènsartet i alle rum. THERMEX Ventmex, er udviklet i samarbejde med teknologisk institut, og det booster varmegenvindnings anlægget, når du tænder for emhætten. Samtidigt nedlukkes ventiler i bad og evt. bryggers til et minimum, således at suget styrkes og koncentreres i emhætten under madlavning. Når emhætte slukkes, genåbner ventiler i bad og evt. bryggers. Indstilling af grundventilation foretages enkelt vha. THERMEX App.

THERMEX VENTMEX BASIC WIRED

FUNKTION • Under grundventilation suges der fra emhætte og bad. • Under forceret drift booster varmegenvinding vha. fortrådet signal fra emhætte. Ventil i bad justeres automatisk til minimum, således at sug koncentreres i emhætte under madlavning.

Type Varenr. THERMEX Ventmex Basic Wired Kit Består af: 1 x motorventil, udsug Ø125 mm 1 x THERMEX Ventmex/SVS PCB styringsmodul

536.99.5000.9

Option: Ekstra motorventil, maks. 1 stk.

536.99.5050.9

Motorventil Ø125 mm

536.99.5050.9 536.99.5051.9 Styringsenhed

THERMEX VENTMEX BASIC WIRELESS

FUNKTION • Under grundventilation suges der fra emhætte og bad. • Under forceret drift booster varmegenvinding vha. trådløst signal fra emhætte. Ventil i bad justeres automatisk til minimum, således at sug koncentreres i emhætte under madlavning.

Type Varenr. THERMEX Ventmex Basic Wireless Kit Består af: 1 x trådløst THERMEX Trigger sender 1 x motorventil, udsug Ø125 mm 1 x THERMEX Ventmex/SVS PCB styringsmodul

536.99.5001.9

Option: Ekstra motorventil, maks. 1 stk.

536.99.5050.9

Motorventil Ø125 mm

536.99.1001.9 536.99.5050.9 536.99.5051.9

Styringsenhed

Samtlige THERMEX emhætter til centralventilation kan tilkobles THERMEX VENTMEX. THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

7


ENERGIRAMMEBEREGNING Energirammeberegning - med afkast til det fri I dag skal emhættens forbrug af varme til genopvarmning af erstatningsluft nu indregnes i boligens samlede energiramme, dette kan andrage op mod 15 % af boligens energiramme.

ENERGI

EKSEMPEL - ENERGIRAMMESKEMA

Ventilation

Areal (m²) FO. -

qm (l/s m²) n vgv (-)

Zone

172,41

1

Hele huset

164,2

2

Emhætte

164,2 0,02 XXXX 0 0 0 0

1

El-VF

qn (l/s)

Vinter

0/1

Vinter

0,3

0

0,1

0,9

ti (°C)

18

3

LØSNING Ved brug af THERMEX PLASMEX®-HYBRID løsning passerer emhættens luft gennem et elektronisk filter, hvor lugtpartiklerne lades positivt, hvorefter luften passerer gennem carbon filter som er relativt negativt ladet. Det negativt ladede carbon filter opfanger derfor lugtpartikler som en magnet. Effektiviteten er 96,5 % i Plasmex®-filterets forventede levetid på ca. 10 år. Den rensede luft returneres til køkkenet - ingen forbrug til genopvarmning af erstatningsluft. Til fjernelse af fugt og damp monteres luftventil over emhætten. Luftventilen kobles til ventilationsaggregatet og skal indstilles til minimum 72 m³/t, når emhætten er i drift.

ÅL

FO

17

Løsning = THERMEX emfang + THERMEX Plasmex®-filter + THERMEX Trigger Modul®

VER

R FN´S

THERMEX Trigger Modul tilkobles emhætten. Trigger Modulet sørger for, at aggregatet booster, når emhætten tændes.

M

DENS

OBS: THERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter. (En del kommuner har forhåndsgodkendt løsningen, spørg i din tekniske forvaltning).

KØKKEN

BRYGGERS

TEKNIKSKAB

Tilskudsluft via trådløs Pro Link installeret på ventilationsanlæg.

8

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


SEL-VÆRDI LOVTEKST SEL Ventilationsanlæg, der kun betjener en enkelt bolig, har et skærpet krav til specifikt J/m³ watt elforbrug til lufttransport. Dette gælder også for anlæg der betjener en enkelt boligenhed i en etagebolig. Kravet til SEL-værdien for ventilationsanlæg for én bolig er angivet ved den volumestrøm, der er nødvendig for at tilvejebringe effektiv emopfangsevne. Hvis decentrale ventilationsanlæg i etageboliger er koblet sammen, for eksempel gennem et fælles aftræk er det kravet til specifikt elforbrug til lufttransport for etageboliger, der skal overholdes.

LØSNING SEL-værdier er oplyst på samtlige emhætter i denne brochure. SEL-værdien er et udtryk for emhættens strømforbrug i relation til den mængde luft enhætten flytter. De oplyste SEL-værdier er målt på emhættens mest energieffektive driftspunkt. Vær dog opmærksom på at SEL-værdien beregnes på baggrund af ventilationsaggregatets ydeevne og ikke selv emhætten.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

9


THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING TILSKUDSLUFT TIL EMHÆTTEN Tilskudsluft via trådløs Pro Link installeret på ventilationsanlæg.

KØKKEN

BRYGGERS

TEKNIKSKAB

PLASMEX®-FILTER - over skab bag afdækning

Loft Boks med ventilationsrist

Plasmex® Smart Link modul

30 l/sek

20/30 l/sek til det fri via ventilationsanlæg

Airgrip med motor

OBS: T HERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter. (En del kommuner har forhåndsgodkendt løsningen, spørg i din tekniske forvaltning).

10

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING

THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING

Fremtidens emhætteløsning i boligen

Ifølge nye retningslinier fra byggestyrelsen skal emhætten i nye boliger fra og med oktober 2018 medregnes i den samlede energiramme for nye boliger. Dette kan betyde, at emhættens samlede energiforbrug ved normal udblæsning til det fri, vil andrage 10 - 15 % af den samlede energiramme, dette skyldes primært energiforbrug til opvarmning af udefrakommende erstatningsluft. MED EN PLASMEX® HYBRIDLØSNING FRA THERMEX OPNÅR DU FØLGENDE FORDELE   Emhætten belaster ikke energirammeregnskabet. 

  Plasmex®-filtret renser luften for mados og andre partikler med 96,5 %, er vedligeholdelsesfrit med en forventet levetid på ca. 10 år. Luften fra emhætten returnerer til køkkenet.

  Sugeventil; over emhætten placeres en sugeventil tilkoblet varmegenvindingsagregatet. Denne sugeventil sørger for at fugt og damp suges ud af køkkenet gennem agregatet og ud i det fri.

  Trigger modulet sørger for at agregatet booster, når emhætten er i drift.

MED DENNE LØSNING OPNÅR DU FØLGENDE ÅBENLYSE FORDELE   Intet varmetab pga. emhætten.   Balanceret ventilation i boligen.   Ren luft samt luftskifte i boligen.

Nye huse er tætte

Enkel installation med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Varmegenbrug uden lugt

Til indbygning i sokkel.

Til indbygning i forsænket loft.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

11


THERMEX

PLASMEX®-FILTER RENERE KØKKENMILJØ

GRØNNERE PLANET

BEDRE ØKONOMI

Fremtidens recirkuleringsfilter til emfang Skal ikke skiftes og skal ikke vedligeholdes - forventet levetid op til 10 år.

HVAD ER

Fedtfilter

Plasmex®

Kemiske reaktioner

Aktivt kul

Lugtpartikler

ET PLASMEX®-FILTER?

Lugtmolekyler, sporer, bakterier, vira, kimbakterier osv.

Når du ikke har mulighed for aftræk til det fri, eller blot ønsker at spare på varmeregningen, kan du nu installere et THERMEX Plasmex®-filter til dit emfang.

Elektriske ladninger spalter molekylerne

Når luften passerer gennem et Plasmex®-filter, påvirkes luftpartiklerne med elektronisk ladning, således at de lettere opfanges af Plasmex®-filtrets kulfilterdel. Dette betyder, at luften, der returnerer til køkkenet, er 96,5 % renset for mados. Det gør Plasmex®-filtret dobbelt så effektivt som et almindeligt kulfilter. Levetiden for et Plasmex®-filter forventes at være op til 10 år. Det er ca. 20 gange længere end et almindeligt kulfilter.

SÅDAN VIRKER ET PLASMEX®-FILTER

Principskema for et Plasmex®-filter

*Luftrensning *Forventet filter levetid

Plasmex®-filter

Alm. kulfilter

op til 96,5 %

ca. 50 %

op til 10 år

ca. 1/2 år

* Baseret på normalt brug af emfang i privat husholdning ca. 1 time pr. dag. * Årlig varmetabsbesparelse ift. almindeligt aftræk ca. 500 kW à 2 kr. = op til DKK 1.000,sparet pr. år. * Årlig besparelse ift. almindeligt kulfilter ved skift af kulfilter 2 gange årligt à 500 kr. = op til DKK 1.000,- sparet pr. år. * Besparelse ved at der ikke skal laves aftræk til det fri.

Tilsluttes stikkontakt

Elektroder lader luftpartikler

PLASMEX®-FILTER I

120 mm

- RUND Strømforbrug ved drift blot 10 W Ren luft returnerer til køkkenet (standby 0,5 W)

Op til 96,5 % af lugtpartiklerne opfanges af Plasmex®-filtret Udsugningluften fra emfanget

210 mm 12

THERMEX

Når luften trykker på kontakten, aktiveres elektroder

PROJEKT-KATALOG 2020


DENS

A

M

RP

EN

FOR EN

ÅL

FO

LJ Ø

FOR

OMI ON

I

RE BED ØK

SP

ENM

17

VER

KK

R FN´S

E ER

ET REN

Å VA R M

SÅDAN INSTALLERES ET PLASMEX®-FILTER THERMEX Plasmex®-filter kan både benyttes til nye emfang og eftermonteres på eksisterende.

Til væghængt emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

Til indbygning i emfangets kanal. Væg- eller frithængende. Min. dimension kanal: 250x250 mm

Til frithængende emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

35

0

Til indbygning i skab med indbygget emfang.

Plasmex®-filter I kan også monteres i top vha. vægbeslag.

PLASMEX® SMART LINK MODUL

220

221

Til væghængt emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

0

270

35

Plasmex®-filter I skjuler, væg/frithængende.

Plasmex®-filter I skjuler, Mini Vertical.

PLASMEX®-FILTER II - FLAD Strømforbrug ved drift blot 10 W (standby 0,5 W) 280

mm

0

27

VÆGBESLAG FOR PLASMEX®-FILTER I

540 m

m

92 mm

Bredde Farve THERMEX Plasmex®-filter I - Rund THERMEX Plasmex®-filter II - Flad THERMEX Plasmex® Smart Link Modul Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Sort Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Hvid Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, vertical Sort Plasmex®-filter skjuler I, vertical Hvid Plasmex®-filter skjuler I, vertical Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, indbygget skab Hvid Plasmex®-filter skjuler I, indbygget over skab Hvid Plasmex®-filter skjuler I, indb. over skab, hybridløsning Hvid Vægbeslag for Plasmex®-filter I -

m 22 0

PLASMEX®-FILTRE OG -SKJULERE

m

90 mm

Varenr. 535.10.1000.9 535.10.1001.9 536.99.1150.9 536.99.1512.9 536.99.1511.9 536.99.1518.9 536.99.1612.9 536.99.1611.9 536.99.1618.9 536.99.1711.9 536.99.1811.9 536.99.1813.9 536.99.1815.9 THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

13


THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK® PAT. PENDING

Nye huse er tætte

SÅDAN FÅR DU BÅDE BALANCERET VENTILATION OG BESPARELSE PÅ VARMEREGNINGEN I huse med eget varmegenvindingsanlæg kan du nu tilkoble THERMEX emfang således, at den opvarmede luft fra madlavningen passerer gennem varmegenvindingsanlægget, inden den blæses ud i det fri, og derved medvirker til at opvarme den udefrakommende luft, inden den blæses ind i huset. Systemet består af et motorspjæld som åbner enten i 15-30-45-60 minutter når et af emfangets fire hastighedstrin betjenes. Samtidig sendes et signal til varmegenvindingsanlægget hvorved, sugestyrken maksimeres. Spjældet kan åbnes og lukkes helt eller delvist afhængig af forudindstillingen.

”Pat.Pending.”

VARMEGENVINDINGSLINK® MODUL

For opkobling henvises til vejledningen fra den enkelte udbyder af varmegenvindingsanlæg.

*Skal spjældet til VarmegenvindingsLink (VG-Link) monteres i køkkenet, kan der tilkøbes en afdækningsboks, som spjældet kan monteres i. På den måde bliver monteringen i køkkenet elegant. Afdækningsboksen passer både til væg og frithængende.

AFDÆKNINGSBOKSE

Type Varenr.

Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, væg, hvid Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, væg, sort Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, væg, stål

536.99.1411.9 536.99.1412.9 536.99.1418.9

Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, frithængende, hvid Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, frithængende, sort

536.99.1422.9

Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, frithængende, stål

536.99.1428.9

14

THERMEX

536.99.1421.9

PROJEKT-KATALOG 2020

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK® MODUL

Model Varenr. THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125 536.99.1401.9 THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160 536.99.1403.9


THERMEX VOICELINK

Thermex VoiceLink gør din nye Thermex emhætte helt unik Styr din Thermex emhætte alene ved at bruge din stemme – det gælder både for emhættens sugestyrke og lys. Dermed får du frihed til at bruge dine hænder til andre ting, når du er i køkkenet.

Hey Google – tænd emhætten

Ved hjælp af Google Assistant gøres din hverdag nemmere og mere behagelig, når du skal tænde og slukke for din Thermex emhætte – f.eks. når alle har sat sig til bordet, sultne og klar til at hygge sig, men du har glemt at slukke for emhætten. En enkelt bemærkning er nok: ”Hey Google, sluk emhætte”. Velbekomme :-) Se videopræsentation

Thermex VoiceLink

Brug Google Assistant sammen med enhver enhed. Stemmestyr din Thermex emhætte ved brug af en telefon eller andre enheder med Google Assistant.

Thermex Remote App, nem og brugervenlig Nem og brugervenlig App til din smart telefon eller tablet.

• Fjernbetjening af emhætten på en simpel og overskuelig måde • Information om emhættens filtertilstand • Opsætning af WiFi og aktivering af stemmestyring Du finder Thermex App’en i både Google Play og App Store. Thermex App’en er gratis.

Nem opkobling Vælg din lokale wi-fi-forbindelse, indtast din kode og du har derefter og fremadrettet tilsluttet din Thermex App med din emhætte. Aktiver derefter Google Assistant ved at logge ind på Google. Så nemt er det at få din Thermex emhætte til at indgå i dit smart home system.

Brugervenlig styring

Filter kontrol

Alle emhættens betjeningsindstillinger kan tilgås på en nem og brugervenlig måde.

Følg med i, hvornår emhættens filter trænger til en tur i opvaskemaskinen.

Fjernbetjening der tåler at blive vist frem

ON/OFF

Sugestyrke

Fjernbetjeningen er udført i et elegant, rundt design i sort med en magnet på bagsiden. Det gør det nemt at finde den rette placering til fjernbetjeningen, der giver mulig for at:

• • • • •

Tænde og slukke for emhætten Indstille sugestyrke Indstille lysniveau Slukke emhætten med eftersug Ændre farve på dekorationslyset

Eftersug

Lys / dekolys

Fjernbetjening bruger 2 x AA batterier. THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

15


THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING

SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU EMFANGET HELT AUTOMATISK Med THERMEX Top Link® Modul behøver du ikke at huske at tænde og slukke for dit emfang - THERMEX Top Link® gør det for dig.

FO

R FN´S

17

THERMEX Top Link® sender et trådløst signal til emfanget, når du tænder for kogepladen eller ovnen. Når kogepladen eller ovnen slukkes, kører emfanget videre og fjerner den sidste mados, inden det slukkes helt.

”Pat.Pending.”

TOP LINK® MODUL

VER

ÅL

NU ER DET LET AT FÅ EKSTRA KOMFORT I KØKKENET MED DEN INTELLIGENTE STYRING TOP LINK®, DER TRÅDLØST KOBLER KOGEPLADE OG EMFANG ELLER OVN OG EMFANG SAMMEN. THERMEX Top Link® passer til alle elektriske kogeplader - traditionelle eller med induktion - samt alle ovne uanset fabrikat. Top Link® arbejder med radiobølger og kan derfor placeres under alle typer af bordplader også granit eller beton.

M

DENS

OBS: Du kan til enhver tid overstyre Top Link® funktionen med emfangets betjening. SE TOP LINK® VIDEO PÅ WWW.THERMEX.DK

THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING Model Varenr. THERMEX Top Link® Modul I 536.99.1200.9 THERMEX Top Link® Modul II 536.99.1300.9 THERMEX Top Link® Modul III 536.99.1350.9

230 V

230 V

TOP LINK®

16

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

TOP LINK®


THERMEX PRO LINK PREMIUM

Nye huse er tætte

SÅDAN FÅR DU BALANCERET VENTILATION I DIN BOLIG Mange huse har i dag eget ventilationssystem med varmegenvindingsfunktion. Disse ventilationssystemer sørger for, at der blæses ligeså meget luft ind i huset som der suges ud. Med andre ord er der balance i luftskiftet.

VER

THERMEX har derfor videreudviklet Pro Link Basic til også at indeholde et motorstyret spjæld som tilkobles til luft siden på ventilationsanlægget.

ÅL

FO

R FN´S

17

Løsningen til moderne boliger med emhætter med eksternt aftræk. Ofte har ventilationssystemet i moderne boliger en begrænset mulighed for at køre ubalanceret drift, hvorfor anlægget ikke kan tilføre tilstrækkeligt luft under brug af emhætten.

PRO LINK MODUL

M

DENS

Når ventilationsanlægget ikke kan forsyne med tilstrækkeligt luft åbnes spjældet automatisk og sørger for at luftskiftet i boligen er i balance.

Tilskudsluft via trådløs Pro Link installeret på ventilationsanlæg.

THERMEX PRO LINK PREMIUM Model THERMEX Pro Link Premium I THERMEX Pro Link Premium II THERMEX Pro Link Premium III THERMEX Pro Link Premium IV

Farve Sort Sort Sort Sort

Mål i mm Ø125 Ø125 Ø125 160x100

Varenr. 536.99.1504.9 536.99.1505.9 536.99.1552.9 536.99.1507.9

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

17


THERMEX LINK THERMEX LINK

En trådløs kædereaktion i boligens ventilationssystem går i gang, når du tænder din kogeplade.

EMFANG MED MOTOR

 Varmegenvinding blæser ekstra luft ind i bolig

PRO LINK

PRO LINK

Frisk luft

 Emfang tænder

Balanceret ventilation

 Friskluftventil

automatisk

TOP LINK®

 Tænd selv kogepladen eller

tal til dit emfang

EMFANG UDEN MOTOR Koblet til varmegenvinding

 Varmegenvinding suger

ekstra luft ud og blæser ekstra luft ind

 Ventiler lukker til

på bad/toilet for bedre sug i køkken

PRO LINK

 Ventiler lukker til

i bryggers for bedre sug i køkken

 Spjæld åbner i emfang

Balanceret ventilation TOP LINK®

 Tænd selv kogepladen eller

tal til dit emfang

18

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

åbner og erstatningsluft suges ind


THERMEX LINK THERMEX LINK EMFANG UDEN MOTOR Koblet til centralventilation

 Central anlæg suger ekstra luft ud VENTMEX

 Ventil lukker

til på bad/toilet for bedre sug i køkken

 Spjæld åbner i emfang TOP LINK®

 Tænd selv kogepladen eller

tal til dit emfang

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

19


AIRGRIP

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

M

DENS

AIRGRIP - SKABSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

600 mm

75 % ved 100 m³/t (28 l/s)

Hvid

Med motor

520.19.3061.2*

200 m³/t / 12 W = 216 J/m³

100 m³/t / 8 W = 288 J/m³

600 mm

200 m³/t / 12 W = 216 J/m³

Sort

Med motor

520.19.3062.2

*Levering i løbet af 2021

20

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

100 m³/t / 8 W = 288 J/m³

75 % ved 100 m³/t (28 l/s)


TILBEHØR AIRGRIP THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium I - inkl. spjæld

Sort

Ø125

536.99.1504.9

Mål i mm

Varenr.

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, indbygget i overskab

536.99.1711.9

Hvid

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

21


METZ MICRO

Vendbart aftræk

METZ MICRO - SKABSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

550 mm

Hvid

Uden motor*

423.19.6601.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

550 mm

Hvid

Med motor

423.19.6601.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

N/A

550 mm

Sort

Uden motor*

423.19.6602.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

550 mm

Sort

Med motor

423.19.6602.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

N/A

750 mm

Hvid

Uden motor*

423.19.6801.0

N/A

N/A

75 % v/208 m³/t (58 l/s)

750 mm

Hvid

Med motor

423.19.6801.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

79 % v/210 m³/t (58 l/s)

N/A

750 mm

Sort

Uden motor*

423.19.6802.0

N/A

N/A

75 % v/208 m³/t (58 l/s)

750 mm

Sort

Med motor

423.19.6802.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

79 % v/210 m³/t (58 l/s)

N/A

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

22

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR METZ MICRO THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

Ø125

536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, indbygget i overskab

536.99.1711.9

Hvid

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

23


METZ MINI

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

Vendbart aftræk

METZ MINI - SKABSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

550 mm

Hvid

Uden motor*

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

550 mm

Hvid

Med motor/flytbar 423.19.5601.2

348,5 m³/t / 42,8 W = 620 J/m³

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

N/A

550 mm

Sort

Uden motor*

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

550 mm

Sort

Med motor/flytbar 423.19.5608.2

348,5 m³/t / 42,8 W = 620 J/m³

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

N/A

750 mm

Hvid

Uden motor*

N/A

N/A

75 % v/208 m³/t (58 l/s)

423.19.5601.0 423.19.5608.0 423.19.5801.0

750 mm

Hvid

Med motor/flytbar 423.19.5801.2

348,5 m³/t / 42,8 W = 620 J/m³

79 % v/210 m³/t (58 l/s)

N/A

750 mm

Sort

Uden motor*

N/A

N/A)

75 % v/208 m³/t (58 l/s)

750 mm

Sort

Med motor/flytbar 423.19.5808.2

348,5 m³/t/ 42,8 W = 620 J/m³

79 % v/210 m³/t (58 l/s)

N/A

423.19.5808.0

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

24

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR METZ MINI THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

Ø125

536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, indbygget i overskab

536.99.1711.9

Hvid

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

25


METZ MEDIO ME DC-MOD TOR Ekstre mt lydsva g

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

DEKOLYS

METZ MEDIO - LOFTSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

900x500 mm

Hvid

Uden motor*

423.19.3151.0

N/A

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

900x500 mm

Hvid

Med motor

423.19.3151.2

259,4 m³/t / 51 W = 708 J/m³

94 % v/205 m³/t (57 l/s)

N/A

900x500 mm

Sort

Uden motor*

423.19.3158.0

N/A

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

900x500 mm

Sort

Med motor

423.19.3158.2

259,4 m³/t / 51 W = 708 J/m³

94 % v/205 m³/t (57 l/s)

N/A

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

26

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR METZ MEDIO THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

Ø125

536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftspodie, aftræk ovenud

500.30.3020.0

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

27


METZ MEDIO III STRIP ME DC-MOD TOR

A

+

Ekstre mt lydsva g

2700-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

Energi klasse

DEKOLYS

Vendbart aftræk

METZ MEDIO III STRIP - LOFTSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt 900x500 mm

Hvid

Uden motor

900x500 mm

Hvid

Med motor/flytbar 423.19.3251.2

423.19.3251.0

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

28

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

N/A

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

278,5 m³/t / 45,6 W = 589 J/m³

94 % v/349 m³/t (97 l/s)

N/A


TILBEHØR METZ MEDIO III STRIP THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

Ø125

536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftspodie, aftræk ovenud

500.30.3020.0

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

29


METZ MAXI ME DC-MOD TOR Ekstre mt lydsva g

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

DEKOLYS

METZ MAXI - LOFTSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

1200x600 mm

Hvid

Uden motor

423.19.3161.0

N/A

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

1200x600 mm

Hvid

Med motor

423.19.3161.2

319,2 m³/t / 57,3 W = 707,8 J/m³

94 % v/274 m³/t (76 l/s)

N/A

1200x600 mm

Sort

Uden motor

423.19.3168.0

N/A

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

1200x600 mm

Sort

Med motor

423.19.3168.2

319,2 m³/t / 57,3 W = 707,8 J/m³

94 % v/274 m³/t (76 l/s)

N/A

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

30

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR METZ MAXI THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

Ø125

536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftspodie, høj (H255 mm)

500.30.3040.0

Hvid

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

31


METZ MAXI II STRIP ME DC-MOD TOR

A

+

Ekstre mt lydsva g

2700-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

Energi klasse

DEKOLYS

Vendbart aftræk

METZ MAXI II STRIP - LOFTSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt 1200x600 mm

Hvid

Uden motor

1200x600 mm

Hvid

Med motor/flytbar 423.19.3261.2

423.19.3261.0

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

32

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

N/A

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

292,2 m³/t / 48,1 W = 579 J/m³

75 % v/175 m³/t (49 l/s)

N/A


TILBEHØR METZ MAXI II STRIP THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

Ø125

536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftspodie, høj (H255 mm)

500.30.3040.0

Hvid

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

33


MINI PERPIGNAN ME DC-MOD TOR

A

+++

Ekstre mt lydsva g

Energi klasse

3000-6500 KELVIN

Thermex VoiceLink

Vendbart aftræk Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

MINI PERPIGNAN - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

600 mm

Sort

Uden motor

540.23.1468.0

N/A

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

600 mm

Sort

Med motor

540.23.1468.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

N/A

800 mm

Hvid

Uden motor

540.23.1481.0

N/A

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

800 mm

Hvid

Med motor

540.23.1481.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

N/A

800 mm

Sort

Uden motor

540.23.1488.0

N/A

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

800 mm

Sort

Med motor

540.23.1488.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

N/A

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

34

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR MINI PERPIGNAN THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort Ø125

Mål i mm

Varenr. 536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

35


PERPIGNAN ME DC-MOD TOR

A

++

Ekstre mt lydsva g

Energi klasse

2700-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

Vendbart aftræk

PERPIGNAN - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

600 mm

Sort

Uden motor

540.23.1768.0

N/A

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

600 mm

Sort

Med motor

540.23.1768.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

N/A

900 mm

Sort

Uden motor

540.23.1798.0

N/A

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

900 mm

Sort

Med motor

540.23.1798.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

N/A

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

36

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR PERPIGNAN THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort Ø125

Mål i mm

Varenr. 536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

37


DAX

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

DAX - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

600 mm

Sort

Uden motor

540.23.5068.0

N/A

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

600 mm

Sort

Med motor

540.23.5068.2

368,7 m³/t / 162,3 W = 1585 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

N/A

800 mm

Sort

Uden motor

540.23.5088.0

N/A

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

800 mm

Sort

Med motor

540.23.5088.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

N/A

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

38

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR DAX THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium II - inkl. spjæld

Sort Ø125

Mål i mm

Varenr. 536.99.1505.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul II (option)

536.99.1300.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

39


VERTICAL AUTOMATIC ME DC-MOD TOR

A

++

Ekstre mt lydsva g

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

M

DENS

VERTICAL AUTOMATIC - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

900 mm

Hvid

Med motor

540.21.1001.2

211,2 m³/t / 23 W = 392 J/m³

78,7 % v/229 m³/t (64 l/s)

900 mm

Sort

Med motor

540.21.1002.2

211,2 m³/t / 23 W = 392 J/m³

78,7 % v/229 m³/t (64 l/s)

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

40

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Energi klasse


TILBEHØR VERTICAL AUTOMATIC THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium I - inkl. spjæld

Sort Ø125

Mål i mm

Varenr. 536.99.1504.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

Mål i mm

Varenr.

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

41


ALSACE ME DC-MOD TOR Ekstre mt lydsva g

A

Energi klasse

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

ALSACE - SKABSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

600 mm

Sort/Rustfri

Uden motor

520.19.2008.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

600 mm

Sort/Rustfri

Med motor

520.19.2008.2

248 m³/t / 52,8 W = 767 J/m³

75 % v/171 m³/t (48 l/s)

N/A

800 mm

Sort/Rustfri

Uden motor

520.19.2088.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

800 mm

Sort/Rustfri

Med motor

520.19.2088.2

248 m³/t / 52,8 W = 767 J/m³

75 % v/171 m³/t (48 l/s)

N/A

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

42

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR ALSACE THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort Ø125

Mål i mm

Varenr. 536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

43


ALSACE UDTRÆK ME DC-MOD TOR Ekstre mt lydsva g

A

Energi klasse

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

ALSACE UDTRÆK - SKABSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 61591 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

600 mm

Hvid

Uden motor

520.19.2161.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

600 mm

Hvid

Med motor

520.19.2161.2

253 m³/t / 49,3 W = 700 J/m³

75 % v/174 m³/t (48 l/s)

N/A

600 mm

Sort

Uden motor

520.19.2168.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

600 mm

Sort

Med motor

520.19.2168.2

253 m³/t / 49,3 W = 700 J/m³

75 % v/174 m³/t (48 l/s)

N/A

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

44

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR ALSACE UDTRÆK THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort Ø125

Mål i mm

Varenr. 536.99.1552.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

Thermex VoiceLink

Se mere på side 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

45


HARWICH II ME DC-MOD TOR

A

++

Ekstre mt lydsva g

Energi klasse

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

HARWICH II - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

EN 61591 600 mm monteringshøjde

EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

600 mm

Sort

Uden motor

527.23.3062.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

600 mm

Sort

Med motor

527.23.3062.2

370 m³/t / 120 W = 1170 J/m³

75% v/205 m³/t (57 l/s)

N/A

600 mm

Rustfri

Uden motor

527.23.3068.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

600 mm

Rustfri

Med motor

527.23.3068.2

370 m³/t / 120 W = 1170 J/m³

75% v/205 m³/t (57 l/s)

N/A

700 mm

Sort

Uden motor

527.23.3072.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

700 mm

Sort

Med motor

527.23.3072.2

370 m³/t / 120 W = 1170 J/m³

75% v/205 m³/t (57 l/s)

N/A

700 mm

Rustfri

Uden motor

527.23.3078.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

700 mm

Rustfri

Med motor

527.23.3078.2

370 m³/t / 120 W = 1170 J/m³

75% v/205 m³/t (57 l/s)

N/A

900 mm

Sort

Uden motor

527.23.3092.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

900 mm

Sort

Med motor

527.23.3092.2

370 m³/t / 120 W = 1170 J/m³

75% v/220 m³/t (61 l/s)

N/A

900 mm

Rustfri

Uden motor

527.23.3098.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

900 mm

Rustfri

Med motor

527.23.3098.2

370 m³/t / 120 W = 1170 J/m³

75% v/220 m³/t (61 l/s)

N/A

1200 mm

Rustfri

Med motor

527.23.3028.2

N/A

75% v/225 m³/t (63 l/s)

N/A

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

46

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR HARWICH II THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium II - inkl. spjæld

Sort Ø125

Mål i mm

Varenr. 536.99.1505.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul II (option)

536.99.1300.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

47


HARWICH II ME DC-MOD TOR

A

++

Ekstre mt lydsva g

Energi klasse

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

HARWICH II - FRITHÆNGENDE MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

EN 61591 600 mm monteringshøjde

EN 13 141-3 Beregnet 600 mm monteringshøjde

900 mm

Sort

Uden motor

528.23.3092.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

900 mm

Sort

Med motor

528.23.3092.2

370 m³/t / 120 W = 1170 J/m³

75 % v/220 m³/t (61 l/s)

N/A

900 mm

Rustfri

Uden motor

528.23.3098.0

N/A

N/A

75 % v/216 m³/t (60 l/s)

900 mm

Rustfri

Med motor

528.23.3098.2

370 m³/t / 120 W = 1170 J/m³

75 % v/220 m³/t (61 l/s)

N/A

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

48

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR HARWICH II THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium II - inkl. spjæld

Sort Ø125

Mål i mm

Varenr. 536.99.1505.9

Trådløs automatisk åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul II (option)

536.99.1300.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

49


GREEN AIR

GREEN AIR - LAMPEMODEL Bredde Farve Motor Varenr. Ø410 mm

Hvid

Med motor

528.21.1001.2

Ø410 mm

Sort

Med motor

528.21.1002.2

TILBEHØR GREEN AIR THERMEX TRIGGER LINK MODUL

Farve

THERMEX Trigger Link Modul

Sort Ø125

Balanceret ventilation

50

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Mål i mm

Varenr. 536.99.1000.9


LE MANS CYCLONE COMPACT

§ Nu tilladt i nybyg jvf. bygningsreglementet

MED DC-MOTOR

75 %

A +

Ekstremt lydsvag

EMOPFANG

Energiklasse

ALLE MULIGHEDER ved tilkøb af Pro Link - Le Mans

LE MANS CYCLONE COMPACT - BORDINTEGRERET MODEL SEL-værdi Emopfang Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt EN 61591 800 mm

Sort

Kan monteres med recirkulering

Med motor

525.23.1082.2

294 m³/t / 100,5 W = 1230 J/m³

75 % v/540 m³/t (150 l/s)

Kan monteres med aftræk til det fri

Drop down montering.

Fedtfilter med drypbakke.

TILBEHØR LE MANS CYCLONE COMPACT

Beskrivelse Varenr. Beskrivelse Varenr. Long Life recirkuleringsæt (refill)

535.23.1101.9

Pro Link Basic IV

536.99.1506.9

Recirkuleringskit 1 (recirkuleringsfilter inkl.)

535.23.1200.9

Pro Link Premium IV

536.99.1507.9

Udblæsningskit 2

535.23.1250.9

Udblæsningskit 3 (under gulv)

535.23.1260.9

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

51


LE MANS TYPHOON COMPACT

§

MED DC-MOTOR

dt i nybyg gningsmentet

75 %

A +

Ekstremt lydsvag

EMOPFANG

Energiklasse

ALLE MULIGHEDER ved tilkøb af Pro Link - Le Mans

LE MANS TYPHOON COMPACT - BORDINTEGRERET MODEL SEL-værdi Emfang Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt EN 61591 800 mm

Sort

Med motor

525.21.1282.2

282 m³/t / 74,1 W = 946 J/m³

96 % v/623 m³/t (173 l/s)

Kan monteres med aftræk til det fri

Kan monteres med recirkulering

Drop down montering.

Fedtfilter.

TILBEHØR LE MANS TYPHOON COMPACT

Beskrivelse Varenr. Beskrivelse Varenr.

52

Recirkuleringsfilter

535.21.8700.9

Pro Link Basic IV

536.99.1506.9

Recirkuleringskit 1 (recirkuleringsfilter inkl.)

535.21.1200.9

Pro Link Premium IV

536.99.1507.9

Udblæsningskit 2

535.21.1250.9

Udblæsningskit 3 (under gulv)

535.21.1260.9

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


RØRFØRING LE MANS TYPHOON COMPACT

RECIRKULERING IND Recirkuleringskit 1

TILBEHØR KIT 1 1 stk. kulfilter for Le Mans Typhoon 1 stk. sokkelrist 1 m fladkanal 222 x 89 mm 3 m flexslange 220 x 90 mm 2 stk. bøjning 90 gr - 222 x 89 mm 2 stk. spændebånd 8" 60-215 mm 1 rulle tape 50 mm x 10 m hvid plast

UDBLÆSNING

UD

Udblæsningskit 2

UDBLÆSNING

UD

3 280,176 Udblæsningskit mm (under gulv)

TILBEHØR KIT 2 1 stk. udvendig rist RF 290 x 160 mm 1 m fladkanal 222 x 89 mm 3 m flexslange 220 x 90 2 stk. bøjning 90 gr - 222 x 89 mm 1 rulle tape 50 mm x 10 m hvid plast

TILBEHØR KIT 3 1 stk. udvendig rist RF 290x160 mm 4 m fladkanal 222 x 89 mm 3 m flexslange 220 x 90 mm 2 stk. bøjning 90 gr, 222 x 89 mm 2 stk. samlemuffe, 222 x 89 mm 1 rulle tape 50 mm x 10 m hvid plast Option: Ekstra 1 m fladkanal 222x89 mm, L:1000 mm - 825.60.3001.9 1 stk. samlemuffe - 825.60.3005.9

BYGNINGSREGLEMENTET

§

Uddrag af bygningsreglement ( BR 18 revideret pr. 01.01.21) samt testrapport emopfang THERMEX LE MANS COMPACT YELLOW TYPHOON. Som ses af testrapporten fra SGS præsterer bordemhætten med induktionskogeplade TYPHOON fra THERMEX 96 % emopfang på trin 3.

Nu tilladt i nybyg jvf. bygningsreglementet

Ny tilladt iflg. bygningsreglementet BR18 (opdateret version pr.01.01.21 I den gældende BR18 står følgende i §443 stk. 3: www.bygningsreglementet.dk Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning, afkast til det fri og tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. I den tidligere version af BR18 stod der i samme afsnit: www.bygningsreglementet.dk Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s. Der er derfor ikke længere et krav om, at emhætten skal have udsugning placeret over kogepladerne.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

53


54

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


R FN´S

VER

ÅL

17

FO

EKSTERNE MOTORER

M

DENS

Kraftfuld og trykstærk. Specielt designet til at flytte luftmængden over længere strækninger.

Ekstern TX II motor, loft Varenr. 225.19.1200.2 Tilslutning (V) 230 Wattforbrug 374 Luftmgd. m³/h v. 0 vs. 810 Hastighed i omdr. 2200 Lydniveau (dB(A)) 65D

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag Varenr. Tilslutning (V) Energiforbrug (W) Luftmgd. m³/h v. 0 vs. Hastighed i omdr./min Temperatur af transporteret luft Lydniveau (dB(A) - 3 mtr.) Dimension (mm)

240.40.0131.0 230 85 925 2580 80 °C 53,5 Ø160

OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

55


56

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


BEFUGTER - HUMIDEX 1 Den ideelle fugtighed for mennesker ligger i niveauet 40-60 % relativ luftfugtighed. Specielt om vinteren - og nyere tætte huse med ventilationssytem - kan luftfugtigheden falde til under dette niveau, hvilket kan medføre udtørring af luften samt statisk elektricitet og skade på møbler og andet inventar. Humidex 1 fra Thermex øger luftfugtigheden Beskrivelse: • Praktisk - let at anbringe i boligen eller på arbejdspladsen. • Påfyldning af vand til vandbeholder i top. • UV rensning af vand i beholder. • Fungerer som luftrenser. • Dampfri befugtning. • Med Hepa-filter.

Fjernbetjening

Afbryder automatisk ved tørdrift

Med Hepa-filter - enkel vedligehold

335 mm

12 timers programmering mulig

24

Skridsikre fødder

Digital display - fugtighed vises

BEFUGTER

HUMIDEX 1

Tilslutning (V)

230

Energiforbrug (W)

18

Hastigheder

2

Fugtafgivelse (ml/t)

Maks. 250

0m

m

240 mm

Lydniveau (dB(A))

50-52

Nettovægt (kg)

2,4

Størrelse på vandbeholder (l)

4

Type

Farve Varenr.

Befugter Humidex 1

Hvid

730.21.3001.2

Befugter Humidex 1

Sort

730.21.3002.2

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

57


THERMEX HEATVEX BASIC

Decentral ventilation med varmegenvinding

§§§

Opfylder bygningsregl ementet vedr. nybyg maks. SEL-værdi 42 0

Ventilation med varmegenvinding sikrer balanceret ventilation og et sundt indeklima Ventilation i boligen er nødvendigt for at undgå mug, svamp og råd, samt for at nedbringe mængden af radongas. Et dårligt indeklima rimer på træthed, hovedpine, kvalme og alvorlige luftvejssygdomme. Ventilation bidrager til at opnå et sundt indeklima for husets beboere.

Nye huse er tætte

Løsningen kan bestå i en almindelig ventilator, der kun trækker luften ud, eller et centralt varmegenvindingsanlæg. Det er ofte kostbart at anskaffe og installere, fordi der skal opsættes ventiler og etableres rørføringer i boligen. Et godt og velfungerende alternativ er decentralventilation med varmegenvinding – en virkningsfuld løsning for en bedre bolig med et sundt indeklima.

Ventilation med varmegenvinding Heatvex Basic skaber en ideel indeluft med interval ind- og udblæsning. Den kolde luft ude fra opvarmes af varmeveksleren inden den blæses ind i rummet.

Udluftning

Frisklufttilførsel

Heatvex Basic kan transportere luften fra rummet ud i det fri, hvis du trænger til udluftning på grund af dårlig lugt, dug, fugt eller for meget varme.

Heatvex Basic kan trække frisk luft ind i rummet. Varmeveksleren sørger for at opvarme den friske luft med varmen indefra.

Godt for indeklimaet i alle rum Heatvex Basic er velegnet til husets sekundære rum – herunder bad, soverum, kælderrum og opbevaringsrum.

Kælderrum Stue

58

THERMEX

Værksted

PROJEKT-KATALOG 2020

Få frisk luft

Bekæmp radon

Genbrug varmen

Spar penge

Badeværelse

Soveværelse


THERMEX HEATVEX BASIC THERMEX Heatvex Basic med varmegenvinding - praktisk og effektiv • Lavt energiforbrug • Tilfører ren frisk luft til huset • Fjerner dårlig luft fra huset • Renser luften for støv og insekter • Forebygger høj luftfugtighed og forekomst af mug • Beskytter mod udendørs støj • Genopretter varmen og sørger for balance i luftfugtigheden indendørs • Reducerer varmeomkostningerne om vinteren og omkostnigerne til aircondition om sommeren • Indbygget hygrostat

Dimensioner

Regulering

Ydelseskurve

Pa 120 100 80 60 40 20 0 0

10

Trin 3 Trin 2 Trin 1

20

30

40

50

60

3 70 m /t

Nem installering Bor hul

Målsæt

VARMEGENVINDING

THERMEX HEATVEX

Tilslutning (V)

230

Dækkeevne pr. enhed (m2)

op til 27

Varmegenvinding

op til 90 %

Nettovægt (kg)

2,8

Tilslut strøm

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Energiforbrug (W)

1,8

3,9

7,0 60

Luftmængde m3/h ved 0 Pa

48

54

SEL-værdi

135

260

420

Lydtryk (dB(A) - 3 mtr.)

22

25

33

Type Varenr. Thermex Heatvex Basic

760.21.1000.2

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

59


SCAN OG SE videopræsentation af bygningsreglement for emfang og emhætter SCAN OG SE vores lille nye tegnefilmspræsentation på bygningsreglementet

SCAN OG SE videopræsentation af THERMEX Adapt

Emfang Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA A/S HJØRRING Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 98 92 62 33

RØDOVRE Valhøjs Allé 190 2610 Rødovre Tlf. +45 36 70 70 29

www.thermex.dk info@thermex.dk

.

Kontakt din THERMEX konsulent for yderligere information, tlf. 98 92 62 33 HENRIK NØRGAARD

ALLAN HANSEN

Det tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt. THERMEX forbeholder sig ret til ændringer i sortiment og tekniske specifikationer.

THERMEX PROJEKT-KATALOG 2021/2022

Emfang Enkelt & Elegant

Profile for Thermex Scandinavia

THERMEX Projekt-katalog HUS 2021-22 - DK  

THERMEX Projekt-katalog HUS 2021-22 - DK  

Profile for thermex

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded