THERMEX Projekt-katalog ETAGE 2021-22 - DK

Page 1

THERMEX PROJEKT-KATALOG TIL ETAGEBYGGERI 2021/2022

TIL NYE ISOLEREDE OG TÆTTE BOLIGER

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

Emfang Enkelt & Elegant

1THERMEX

THERMEX har markedets mest komplette program i emhætter til projektsalg Grundlæggende kan THERMEX' sortiment opdeles i 4 kategorier:  Emhætter med motor

I THERMEX projektprogrammet finder du:

Denne type emhætte anvendes ofte i forbindelse med renovering af ældre ejendomme, hvor der ikke er etableret centralventilation, men hvor aftrækket foregår gennem væg eller aftræksskakt.

290 380 230 470 200 560 100

650

m³/t

Emhætter til montering i køkkenskab

THERMEX Adapt Elektronisk begrænsning af luftmængde fra emfang.

Emhætter til montering på væg

 Emhætter med recirkuleringsfilter /

Emhætter til montering i loft

Plasmex®-filter Denne type emhætte anvendes typisk i ældre boliger, hvor der ikke er aftræk til det fri. Recirkuleringsfilteret renser luften for mados og returnerer luften til køkkenet. THERMEX Plasmex®-filter kan også anvendes og renser luften 96,5 % og har en levetid på op til 10 år.

Kogeplade eller bordintegrerede løsninger

 Emhætter uden motor (til centralventilation) Denne type emhætte anvendes i nyere eller helt nyopførte boliger. Emhætter til centralventilation tilkobles en fælles aftræksstreng i ejendommen, som er tilkoblet en central placeret fælles ventilator. Disse emhætter har 2 indstillingsmuligheder, nemlig grundventilation samt forceret drift.

Fælles for samtlige THERMEX emhætter gælder, at de opfylder lovens krav mht. emopfangning på minimum 75 %. Ud for hvert produkt kan ses, hvilken luftmængde dette kræver. Samtlige emhætter til centralventilation samt decentralventilation er målt ved de offentlige anerkendte og uvildige institutter, RISE (Sverige) og Teknologisk Institut (Danmark).

 Emhætter uden motor (til decentralventilation) Denne type emhætte anvendes i helt nyopførte boliger. Emhætter til decentralventilation tilkobles lejlighedens eget ventilationssystem. Disse emhætter er forsynet med trinløst spjæld som kan finjusteres fra helt lukket til fuld åbent.

Trådet signalkabel

(3x0,75 mm²)

WIRED Trådet signalkabel

Motorventil, udsug Ø 125 mm Ventil i emhætte

Styringsenhed

Varmegenvindingsanlæg

KØKKEN

Motorventilen indreguleres nemt via en App

TOILET/BAD

THERMEX Ventmex Behovsstyrede ventiler til bad/toilet/bryggers.

TEKNIKRUM

Vores rådgivere står klar med råd og vejledning på telefon 98 92 62 33. God fornøjelse med THERMEX emhætter til projekt. THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

3


THERMEX LINK

En trådløs kædereaktion i boligens ventilationssystem går i gang, når du tænder din kogeplade.

EMFANG MED MOTOR

 Varmegenvinding blæser ekstra luft ind i bolig

PRO LINK

PRO LINK

Frisk luft

 Emfang tænder

Balanceret ventilation

 Friskluftventil

automatisk

TOP LINK®

 Tænd selv kogepladen eller

tal til dit emfang

EMFANG UDEN MOTOR Koblet til varmegenvinding

 Varmegenvinding suger

ekstra luft ud og blæser ekstra luft ind

 Ventiler lukker til

på bad/toilet for bedre sug i køkken

PRO LINK

 Ventiler lukker til

i bryggers for bedre sug i køkken

 Spjæld åbner i emfang

Balanceret ventilation TOP LINK®

 Tænd selv kogepladen eller

tal til dit emfang

4

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

åbner og erstatningsluft suges ind


THERMEX LINK EMFANG UDEN MOTOR Koblet til centralventilation

 Central anlæg suger ekstra luft ud VENTMEX

 Ventil lukker

til på bad/toilet for bedre sug i køkken

 Spjæld åbner i emfang TOP LINK®

 Tænd selv kogepladen eller

tal til dit emfang

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

5


THERMEX ADAPT - FOR BALANCERET VENTILATION I NYE TÆTTE HUS

Nu kan du få THERMEX emfang med begrænset maks. luftmængde til nye tætte huse.

Nye huse er tætte

Begrænsning i emhættens maks. luftmængde via APP

Eksempelvis

290 380 230 470 200 560 100

650

m3/t

Varmegenvinding

Emfang

APP-styring

I alle nye boliger er installeret et varmegenvindingsanlæg, som blæser ekstern luft ind i huset, når emfanget suger luften ud, således at der er balance i luftskiftet. Luftmængden i alle emfang i VoiceLink-serien kan nu elektronisk og via APP begrænses til præcis den maks. luftmængde, du ønsker (f.eks maks. 230 m3/t). Begrænsningen kan til enhver tid ophæves via APP’en hvis ønsket EMFANG MED MULIGHED FOR THERMEX ADAPT

Metz Medio III Strip

Metz Maxi II Strip

Metz Medio

Metz Maxi

Metz Mini

Alsace

Mini Perpignan

Mini Preston II

Mini Bordeaux

Perpignan

Lyon VH

Lyon FH

Type

Varenr. EAN-nr.

THERMEX Adapt Pro Link Receiver Wireless (for boost af anlæg)

537.99.2000.9

5703347527456

536.99.1560.9

5703347531651

6

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

Alsace udtræk


THERMEX VENTMEX - BASIC

Behovsstyrede udsugningsventiler NEM INDREGULERING AF MOTORVENTIL VIA APP THERMEX VENTMEX BASIC WIRED Trådet signalkabel

(3x0,75 mm²)

WIRED Trådet signalkabel

Trådet signalkabel

Motorventil, udsug Ø 125 mm Ventil i emhætte

Styringsenhed

Varmegenvindingsanlæg

THERMEX VENTMEX BASIC WIRELESS

KØKKEN

(3x0,75 mm²)

Styringsenhed

Motorventilen indreguleres nemt via en App

TOILET/BAD

Varmegenvindingsanlæg

TEKNIKRUM

Motorventil, udsug Ø 125 mm

WIRELESS Trådløst signal

Ventil i emhætte

Motorventilen indreguleres nemt via en App

KØKKEN

TOILET/BAD

TEKNIKRUM

HVAD ER THERMEX VENTMEX? I stort set alle nye boliger, er udsugning fra emhætte bad og evt. bryggers, i dag tilkoblet et centralt varmegenvindingsanlæg i boligen, som døgnet rundt suger ènsartet i alle rum. THERMEX Ventmex, er udviklet i samarbejde med teknologisk institut, og det booster varmegenvindnings anlægget, når du tænder for emhætten. Samtidigt nedlukkes ventiler i bad og evt. bryggers til et minimum, således at suget styrkes og koncentreres i emhætten under madlavning. Når emhætte slukkes, genåbner ventiler i bad og evt. bryggers. Indstilling af grundventilation foretages enkelt vha. THERMEX App.

THERMEX VENTMEX BASIC WIRED

FUNKTION  Under grundventilation suges der fra emhætte og bad.  Under forceret drift booster varmegenvinding vha. fortrådet signal fra emhætte. Ventil i bad justeres automatisk til minimum, således at sug koncentreres i emhætte under madlavning.

Type Varenr. THERMEX Ventmex Basic Wired Kit Består af: 1 x motorventil, udsug Ø125 mm 1 x THERMEX Ventmex/SVS PCB styringsmodul

536.99.5000.9

Option: Ekstra motorventil, maks. 1 stk.

536.99.5050.9

Motorventil Ø125 mm

536.99.5050.9 536.99.5051.9

THERMEX VENTMEX BASIC WIRELESS

Styringsenhed

FUNKTION  Under grundventilation suges der fra emhætte og bad.  Under forceret drift booster varmegenvinding vha. trådløst signal fra emhætte. Ventil i bad justeres automatisk til minimum, således at sug koncentreres i emhætte under madlavning.

Type Varenr. THERMEX Ventmex Basic Wireless Kit Består af: 1 x trådløst THERMEX Trigger sender 1 x motorventil, udsug Ø125 mm 1 x THERMEX Ventmex/SVS PCB styringsmodul

536.99.5001.9

Option: Ekstra motorventil, maks. 1 stk.

536.99.5050.9

536.99.1001.9 536.99.5050.9 536.99.5051.9

Motorventil Ø125 mm

Styringsenhed

Samtlige THERMEX emhætter til centralventilation kan tilkobles THERMEX VENTMEX. THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

7


8

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


THERMEX

Emhætter til central ventilation eller brug med decentral varmegenvinding

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

9


OPLYSNING OM BYGNINGSREGLEMENT OG EMHÆTTER Bygningsreglementet opdateres løbende af Bolig- og Planstyrelsen, som er en enhed under boligministeriet. Opdateringer formidles til branchen via statens byggeforskningsinstitut også kendt som SBI. Når det kommer til emhætter skal opmærksomheden henledes på følgende i henhold til bygningsreglementet. De fleste huse bygges i dag efter bygningsreglementet 2018 også kendt som BR 18. Her skal man være opmærksom på følgende grundlæggende regler: EMOPFANGNINGSGRAD 75 % ELLER DEROVER.

LOVTEKST SBI 213 (EMOPFANGNINGSEVNE) 6.1.4 Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden (l/s m²) I mekaniske ventilationsanlæg er den mekaniske luftstrøm, qm, udeluftstrømmen i indblæsningsanlægget divideret med etagearealet af det betjente område i brugstiden om vinteren. For anlæg med variabel volumestrøm styret af luftkvaliteten angives den gennemsnitlige luftstrøm om vinteren. I boliger regnes med forcering i 2 pct. af tiden i både badeværelser og køkkener. Forceringen skal have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger i både badeværelser og køkkener. For emhætter skal angives en luftstrøm som mindst medfører en emopfangsevne på 75 pct. eller højere iht. DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3 for den anvendte emhætte.

LØSNING Samtlige emhætter i denne brochure er testet for emopfangningsevne ved bl.a. det offentligt anerkendte og akkrediterede prøvningsinstitut RISE i Sverige og Teknologisk Institut i Danmark. Samtlige emhætter opfylder kravet til emopfangningsgrad på 75 %. Den nødvendige luftmængde for at opnå de 75 % er angivet ud for hver emhætte. THERMEX kan på forespørgsel levere detaljerede prøvningsrapporter på samtlige emhætter i denne brochure. Vær opmærksom på at for ikke officielt testede emhætter skal anvendes beregnet luftmængde på op mod 468 m³/t for at nå 75 % osopfangning. Samtlige testede THERMEX emhætter i denne brochure er testede og kræver luftmængde på op til 216 m³/t jvf. norm EN 13141-3. Testsetup til emopfangsevne:

DS/EN 13141-3:2017 Figur 3 – Test room with disturbing element Med tilladelse fra Fonden Dansk Standard

10

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


SEL-VÆRDI LOVTEKST SEL Ventilationsanlæg, der kun betjener en enkelt bolig, har et skærpet krav til specifikt J/m³ watt elforbrug til lufttransport. Dette gælder også for anlæg der betjener en enkelt boligenhed i en etagebolig. Kravet til SEL-værdien for ventilationsanlæg for én bolig er angivet ved den volumestrøm, der er nødvendig for at tilvejebringe effektiv emopfangsevne. Hvis decentrale ventilationsanlæg i etageboliger er koblet sammen, for eksempel gennem et fælles aftræk er det kravet til specifikt elforbrug til lufttransport for etageboliger, der skal overholdes.

LØSNING SEL-værdier er oplyst på samtlige emhætter med motor i denne brochure. SEL-værdien er et udtryk for emhættens strømforbrug i relation til den mængde luft enhætten flytter. De oplyste SEL-værdier er målt på emhættens mest energieffektive driftspunkt. Vær dog opmærksom på at SEL-værdien beregnes på baggrund af ventilationsaggregatets ydeevne og ikke selv emhætten.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

11


THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING

SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU EMFANGET HELT AUTOMATISK Med THERMEX Top Link® Modul behøver du ikke at huske at tænde og slukke for dit emfang - THERMEX Top Link® gør det for dig.

FO

R FN´S

17

THERMEX Top Link® sender et trådløst signal til emfanget, når du tænder for kogepladen eller ovnen. Når kogepladen eller ovnen slukkes, kører emfanget videre og fjerner den sidste mados, inden det slukkes helt.

”Pat.Pending.”

TOP LINK® MODUL

VER

ÅL

Nu er det let at få ekstra komfort i køkkenet med den intelligente styring Top Link®, der trådløst kobler kogeplade og emfang eller ovn og emfang sammen. THERMEX Top Link® passer til alle elektriske kogeplader - traditionelle eller med induktion - samt alle ovne uanset fabrikat. Top Link® arbejder med radiobølger og kan derfor placeres under alle typer af bordplader også granit eller beton.

M

DENS

OBS: Du kan til enhver tid overstyre Top Link® funktionen med emfangets betjening. SE TOP LINK® VIDEO PÅ WWW.THERMEX.DK

THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING Model Varenr. THERMEX Top Link® Modul I 536.99.1200.9 THERMEX Top Link® Modul II 536.99.1300.9 THERMEX Top Link® Modul III 536.99.1350.9

230 V

230 V

TOP LINK®

12

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

TOP LINK®


THERMEX VOICELINK

Thermex VoiceLink gør din nye Thermex emhætte helt unik Styr din Thermex emhætte alene ved at bruge din stemme – det gælder både for emhættens sugestyrke og lys. Dermed får du frihed til at bruge dine hænder til andre ting, når du er i køkkenet.

Hey Google – tænd emhætten

Ved hjælp af Google Assistant gøres din hverdag nemmere og mere behagelig, når du skal tænde og slukke for din Thermex emhætte – f.eks. når alle har sat sig til bordet, sultne og klar til at hygge sig, men du har glemt at slukke for emhætten. En enkelt bemærkning er nok: ”Hey Google, sluk emhætte”. Velbekomme :-)

Se videopræsentation

Thermex VoiceLink

Brug Google Assistant sammen med enhver enhed. Stemmestyr din Thermex emhætte ved brug af en telefon eller andre enheder med Google Assistant.

Thermex Remote App, nem og brugervenlig Nem og brugervenlig App til din smart telefon eller tablet.

• Fjernbetjening af emhætten på en simpel og overskuelig måde • Information om emhættens filtertilstand • Opsætning af WiFi og aktivering af stemmestyring Du finder Thermex App’en i både Google Play og App Store. Thermex App’en er gratis.

Nem opkobling Vælg din lokale wi-fi-forbindelse, indtast din kode og du har derefter og fremadrettet tilsluttet din Thermex App med din emhætte. Aktiver derefter Google Assistant ved at logge ind på Google. Så nemt er det at få din Thermex emhætte til at indgå i dit smart home system.

Brugervenlig styring Alle emhættens betjeningsindstillinger kan tilgås på en nem og brugervenlig måde.

Fjernbetjening der tåler at blive vist frem

Filter kontrol Følg med i, hvornår emhættens filter trænger til en tur i opvaskemaskinen.

ON/OFF

Sugestyrke

Fjernbetjeningen er udført i et elegant, rundt design i sort med en magnet på bagsiden. Det gør det nemt at finde den rette placering til fjernbetjeningen, der giver mulig for at:

• • • • •

Tænde og slukke for emhætten Indstille sugestyrke Indstille lysniveau Slukke emhætten med eftersug Ændre farve på dekorationslyset

Eftersug

Lys / dekolys

Fjernbetjening bruger 2 x AA batterier. THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

13


AIRGRIP

14

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


AIRGRIP PAT. PENDING - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Hvid

Med motor

520.19.3061.2

600 mm

Sort

Med motor

520.19.3062.2

SÆRLIGE EGENSKABER

Et futuristisk design Kan monteres under standardskabe, så underlinjen af skabene flugter Markedets mest energieffektive emhætte Effektforbrug 11 W Ekstrem emopfang ved lave luftmængder

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret og klart glas Sortlakeret og mørkt glas Bredde 600 mm Alufilter 1x3 LED

TEKNISKE DATA LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

100 m³/t 190 m³/t 46-56 dB(A) Ø150 mm A++ v/200 m³ 216 J/m³ v/100 m³ 288 J/m³ 88% ved 100 m3/t (28 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

Jvf. gældende norm EN 61591

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

15


AIRGRIP

PAT. PENDING

F R E M T I D E N S

E M H Æ T T E

Det nye emhætte design kan bedre opfange em, så det ikke slipper ud i boligen. Emhætten har et større opfangnings volumen end de klassiske emhætter med meget »flad« bund og indbyggede gribereflektorer, der øger virkningsgraden af emhætten. AIRGRIP PAT. PENDING

HVORFOR ER DENNE BEDRE?

Vortex reflektorer

Den klassiske emhætte med meget »flad« bund har ofte problemer med at opfange damp og stegeos ved dimensionerende luftmængder for etageboliger (20 liter/s). Det skyldes dampens kraftige opadgående bevægelser, som er stærkere end emhættens sugeevne. Det meste af dampen strømmer forbi emhætten og ud i boligen. Ved grundlæggende at ændre på emhættens flade udseende til en emhætte med mere opfangningsvolumen, kan dampens kraftige bevægelser bedre bremses

Almindelig emhætte

og udsuges. Det nye design er yderligere forbedret ved at montere indvendige reflektorer i begge sider af emhætten. De indvendige reflektorer skaber en vortex i emhætten og forbedrer herved emhættens opfangnings-evne yderligere uden at øge emhættens højde. Em bliver effektivt opfanget på grund af nyt design med vortex reflektorer i begge sider af emhætten og cirkulært spalteudsug i midten.

HVAD BETYDER »ENERGIBESPARENDE BEHOVSSTYRING EFTER FUGTINDHOLDET I LUFTEN I HENHOLD TIL BYGNINGSREGLEMENT« FOR FORBRUGEREN? Emhætten er forsynet med ventil, der tilpasser den udsugede luftmængde efter behovet. Bygningsreglement BR18 tillader behovsstyring efter den relative luftfugtighed i boligen (dog min. 0,3 l/s pr. m2). For lejligheder på helt op til 115 m2 gulv areal med ét bad kan behovsstyring af luftmængden give en energibsparelse. Besparelsen er størst for de små lejligheder. I hele opvarmningsperioden og specielt om vinteren kan udsugningen fjerne fugten i boligen med en mindre luftmængde. Herved spares der energi til opvarmning af kold udeluft.

16

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


AIRGRIP AIRGRIP PAT. PENDING - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Varenr.

598x80 mm

Sort/Rustfri Inkl. hygrostat og switch

530.26.5000.2

598x128 mm

Hvid

530.26.5008.2*

Inkl. hygrostat og switch

* Kun bestillingsvare. Leveringstid må påregnes.

SÆRLIGE EGENSKABER

Et futuristisk design 2 højde-varianter Kan monteres under standardskabe, så underlinjen af skabene flugter Mulighed for energibesparende behovsstyring efter den relative luftfugtighed i boligen i henhold til Bygningsreglement BR18 Timerfunktion: 20, 40, 60 min. Indbygget switch (Trigger)

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

PRODUKTSPECIFIKATIONER

M

DENS

MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Rustfri og sortlakeret eller hvidlakeret Bredde 598 mm Alufilter 3x2 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

17


DIMENSIONERINGSKURVER - AIRGRIP

INDREGULERINGSKURVER - AIRGRIP

18

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


CENTRAL PLAN 250 SÆRLIGE EGENSKABER

CENTRAL PLAN 250 MED METALSPJÆLD

lan er forsynet med patentP beskyttet indreguleringsspjæld i metal samt studs til trykfaldsmåling Spjæld styret af timer Timer med 5-60 minutters tidsforløb før spjæld lukkes Vaskbart filter

Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

530.30.2250.2

CENTRAL PLAN 250 MED SWITCH & METALSPJÆLD Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

530.30.2300.2

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret stål Bredde 600 mm Polyesterfilter 1x11 W lysrør (G23 sokkel)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 76,7 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 76,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3 BEREGNET LUFTMÆNGDE UDEN FORSTYRRELSER: 75 % ved 165 m³/t Jvf. tidligere norm EN 61591

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

19


DIMENSIONERINGSKURVER - CENTRAL PLAN 250

DIMENSIONERINGSKURVER - CENTRAL PLAN 250

20

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


INDREGULERINGSKURVER - CENTRAL PLAN 250

Figur 2 Indjusteringsdiagram, grundventilation

INDREGULERINGSKURVER - CENTRAL PLAN 250

Figur 4 Indjusteringsdiagram, forceret ventilation

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

21


AIRSLIM - CENTRALVENTILATION AIRSLIM - DECENTRALVENTILATION SÆRLIGE EGENSKABER

Fleksibelt design Leveres i specialmål, mod merpris (DOG KUN VED MIN. KØB AF 50 STK.) Mulighed for grovjustering af spjæld forud for levering Spjæld justerbar fra fuldt lukket til fuldt åbent Mulighed for tilkøb af dæmpbart lys Mulighed for tilkøb af filterindikator Dobbeltvirkende potentialfri relæudgang Kvalitetsprodukt - ekstra tykt stål, Belimo spjældmotor, industrikvalitets elektronik, m.m. Monteringsbeslag medfølger, hurtig og let installation Timerfunktion: 20, 40, 60 min.

AIRSLIM - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Varenr.

600x50 mm

Hvid

530.99.1001.2

600x75 mm

Hvid

530.99.1101.2*

* Kun bestillingsvare. Leveringstid må påregnes.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

AIRSLIM II - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Varenr.

600x50 mm

Hvid

Inkl. fugtsensor

530.99.1021.2*

600x50 mm

Hvid

Inkl. Top Link®

530.99.1031.2*

* Kun bestillingsvare. Leveringstid må påregnes.

MODEL: Skabsintegreret Materiale: Hvidlakeret stål MÅL: Bredde 600 mm eller efter specialmål FILTER: Alufilter LYS: 2x1,5 W LED (2900 K) TEKNISKE DATA EMOPFANGNING: 77,2 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 77,2 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

22

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


DIMENSIONERINGSKURVER AIRSLIM / CENTRALVENTILATIONS-LINK® - LEJLIGHED (CVL) 100000

α = 60° 10000

α = 45°

Totaltryckfall,

Pt (Pa)

α = 30° 1000

α = 15° LWA=70 LWA=60

100

LWA=50 LWA=40

10

1

1

10

100

1000

Flöde (l/s)

INDREGULERINGSKURVER - AIRSLIM / CENTRALVENTILATIONS-LINK® - LEJLIGHED (CVL)

Nem at montere

Mål kan ændres Farve kan ændres

Fuldt åbent Fuldt lukket

Dansk produceret

Meget Lavt trykfald THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

23


CENTRAL CV1200 CENTRAL CV1200 - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

530.26.5010.2

SÆRLIGE EGENSKABER

Mulighed for regulering af forceret drift Timerfunktion: 20, 40, 60 min. Indbygget switch (Trigger)

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret stål Bredde 600 mm Alufilter 2x3 W LED

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) EMOPFANGNING: (BR18) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 176 m³/t (49 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

24

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


DIMENSIONERINGSKURVER - CV1200

INDREGULERINGSKURVER - CV1200

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

25


CENTRAL GEMINI III CENTRAL GEMINI III - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

m/switch

530.41.5041.2

600 mm

Hvid

m/klik-beslag

530.41.5042.2

SÆRLIGE EGENSKABER

Beregnet til montering i overskab Indbygget switch (Trigger)

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret stål Bredde 600 mm Alufilter 2x2,5 W LED

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) EMOPFANGNING: (BR18) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 176 m³/t (49 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

26

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


DIMENSIONERINGSKURVER - CENTRAL GEMINI III

INDREGULERINGSKURVER - CENTRAL GEMINI III

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

27


SUPER SILENT GT - CVL SUPER SILENT GT - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

520.19.1101.0

Uden motor

TILBEHØR Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

SÆRLIGE EGENSKABER

Glas touch panel Lavt lydniveau Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret 600 mm Dekorativt filter 2x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 75 % ved 199 m³/t (55 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 23

28

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


METZ MICRO - CVL METZ MICRO - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Varenr.

550 mm

Hvid

Uden motor

423.19.6601.0

550 mm

Sort

Uden motor

423.19.6602.0

750 mm

Hvid

Uden motor

423.19.6801.0

750 mm

Sort

Uden motor

423.19.6802.0

SÆRLIGE EGENSKABER

Flytbar aftræk bagud eller opad Leveres med fjernbetjening Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TILBEHØR Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvid- eller sortlakeret Bredde 550 eller 750 mm Stålfilter 2x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 77,5 % ved 219,6 m³/t (61 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 77,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 23

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

29


METZ MINI - CVL

Thermex VoiceLink

2200-6400 KELVIN

SÆRLIGE EGENSKABER

METZ MINI - SKABSINTEGRERET MODEL Farve

Varenr.

550 mm

Hvid

Uden motor

423.19.5601.0

550 mm

Sort

Uden motor

423.19.5608.0

750 mm

Hvid

Uden motor

423.19.5801.0

750 mm

Sort

Uden motor

423.19.5808.0

TILBEHØR Type

Flytbar motor Aftræk kan vendes bagud eller opad Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Leveres med fjernbetjening Mulighed for periodisk udluftning i bolig Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) Se video på www.thermex.dk

Mål

Varenr.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvid ramme med hvid glasplade Sort ramme med sort glasplade Bredde 550 eller 750 mm Stålfilter 2x3 W LED (2200-6400 K)

TEKNISKE DATA Thermex VoiceLink

Se mere på side 9

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 23

30

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 75 % ved 208 m³/t (58 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3


LYON - CVL

Thermex VoiceLink

3000-6500 KELVIN

SÆRLIGE EGENSKABER

LYON - VÆGMONTERET MODEL

Kun 400 mm dyb – sikrer god plads og overblik over kogeplade Horisontal og stor filterflade tæt på kogepladen sikrer optimal em-optagelse Periodisk udsug Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Leveres med fjernbetjening Mulighed for tilkøb af dekorativt filter Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) - mulighed for balanceret luftskifte. Se video på www.thermex.dk

Mål

Farve

Varenr.

900 mm

Rustfri/Sort Uden motor

527.23.1298.0

TILBEHØR Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Vægmonteret Rustfri stål med sort glas Bredde 900 mm Alufiltre 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

Thermex VoiceLink

TEKNISKE DATA Se mere på side 9

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 23

KANAL: Ø125 mm 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) EMOPFANGNING: (BR18) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

31


HARWICH II - CVL SÆRLIGE EGENSKABER

HARWICH II - VÆGMONTERET MODEL Farve

Varenr.

600 mm

Sort

Uden motor

527.23.3062.0

600 mm

Rustfri

Uden motor

527.23.3068.0

700 mm

Sort

Uden motor

527.23.3072.0

700 mm

Rustfri

Uden motor

527.23.3078.0

900 mm

Sort

Uden motor

527.23.3092.0

900 mm

Rustfri

Uden motor

527.23.3098.0

TILBEHØR Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 23

32

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

Betjeningsvenligt glas touch Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte Se Top Link® animation på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

Mål

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Vægmonteret Sortlakeret eller rustfri stål Bredde 600, 700 eller 900 mm Alufilter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø150 mm 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) EMOPFANGNING: (BR18) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3


AIR-TECH II SÆRLIGE EGENSKABER

AIR-TECH II - VÆGMONTERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Rustfri

Uden motor

530.99.2001.0*

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

* Kun bestillingsvare. Leveringstid må påregnes.

M

DENS

Fleksibelt design Leveres i specialmål, mod merpris (DOG KUN VED MIN. KØB AF 50 STK.) Mulighed for grovjustering af spjæld forud for levering Spjæld justerbar fra fuldt lukket til fuldt åbent Energivenlig LED-belysning Mulighed for tilkøb af dæmpbart lys Mulighed for tilkøb af filterindikator Dobbeltvirkende potentialfri relæudgang Kvalitetsprodukt - ekstra tykt stål, Belimo spjældmotor, industrikvalitets elektronik, m.m. Monteringsbeslag medfølger, hurtig og let installation Timerfunktion: 20, 40, 60 min. Produceret i Danmark

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Vægmonteret Rustfri stål 600 mm Alufilter LED

TEKNISKE DATA EMOPFANGNING: 75 % ved 207 m³/t (58 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3 DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 23

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

33


MINI PERPIGNAN - CVL

Thermex VoiceLink

3000-6500 KELVIN

SÆRLIGE EGENSKABER

MINI PERPIGNAN - VÆGMONTERET MODEL Mål

Farve

Mulighed for bagudvendt aftræk Designet til ergonomisk brug Effektivt frontsug Glaslåge kan åbnes for øget emopfang Kanalen er lakeret i emhættens farve Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Leveres med fjernbetjening Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) - mulighed for balanceret luftskifte. Se video på www.thermex.dk

Varenr.

600 mm

Sort

Uden motor

540.23.1468.0

800 mm

Hvid

Uden motor

540.23.1481.0

800 mm

Sort

Uden motor

540.23.1488.0

TILBEHØR Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Vægmonteret Sortlakeret stål og sort glas Hvidlakeret stål og hvidt glas Bredde 600 eller 800 mm Alufilter 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

Thermex VoiceLink

TEKNISKE DATA Se mere på side 9

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 23

34

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 75 % ved 231 m³/t (64 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 176 m³/t (49 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3


HARWICH II - CVL SÆRLIGE EGENSKABER

HARWICH II - FRITHÆNGENDE MODEL Farve

Varenr.

900 mm

Sort

Uden motor

528.23.3092.0

900 mm

Rustfri

Uden motor

528.23.3098.0

TILBEHØR Type

Betjeningsvenligt glas touch Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte Se Top Link® animation på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

Mål

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Frithængende Sortlakeret og rustfri stål Bredde 900 mm Alufilter 4x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø150 mm 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) EMOPFANGNING: (BR18) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 23

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

35


THERMEX

Emhætter med indbygget motor og eget aftræk eller brug med decentral varmegenvinding I det følgende afsnit finder du et udvalg af emhætter med eget aftræk og indbygget motor som er velegnet til projekt-salg. Vi har mange andre designs og muligheder. Kontakt os for yderligere information.

36

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


KRAV OM ERSTATNINGSLUFT Krav om erstatningsluft (balanceret ventilation) LOVTEKST BR 18 - Ventilation (§ 420 - § 452) - Generel vejledning Kap. 1.6 I køkkener er der krav om, at der skal være emhætte med udsugning over kogepladerne og afkast til det fri. Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader i en bolig. Emhætter med recirkulation vil normalt ikke opfylde dette krav. Der skal altid sikres erstatningsluft når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer kan ikke være en forudsætning for opfyldelse af kravene til emhætten.

LØSNING Ved brug af THERMEX PRO LINK - PREMIUM åbnes eksternt luftindtag i samme øjeblik emhætten tændes, således at den luft emhætten blæser ud af huset nu erstattes af frisk luft udefra. Der opnås således balanceret ventilation i boligen, således at emhætten fungerer optimalt. Røgudslag fra brændeovn undgås, udefrakommende urenheder i boligen undgås i boligen.

Løsning 1

Løsning 2

Varmegenvinding KØKKEN

Emfang

BRYGGERS Begrænsning i emhættens maks. airflow via APP TEKNIKSKAB

Tilskudsluft via trådløs Pro Link installeret over teknikskab i bryggers.

Eksempelvis

290 380 230 470 200 560 100

650

m3/t

APP-styring

Luftmængden i alle emfang i VoiceLink-serien kan nu elektronisk og via APP begrænses til præcis den maks. luftmængde, du ønsker (typisk maks. 230 m3/t). THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

37


ENERGIRAMMEBEREGNING Energirammeberegning - med afkast til det fri I dag skal emhættens forbrug af varme til genopvarmning af erstatningsluft nu indregnes i boligens samlede energiramme, dette kan andrage op mod 15 % af boligens energiramme.

ENERGI

EKSEMPEL - ENERGIRAMMESKEMA

Ventilation

Areal (m²) FO. -

qm (l/s m²) n vgv (-)

Zone

172,41

1

Hele huset

164,2

2

Emhætte

164,2 0,02 XXXX 0 0 0 0

1

El-VF

qn (l/s)

Vinter

0/1

Vinter

0,3

0

0,1

0,9

ti (°C)

18

3

LØSNING Ved brug af THERMEX PLASMEX®-HYBRID løsning passerer emhættens luft gennem et elektronisk filter, hvor lugtpartiklerne lades positivt, hvorefter luften passerer gennem carbon filter som er relativt negativt ladet. Det negativt ladede carbon filter opfanger derfor lugtpartikler som en magnet. Effektiviteten er 96,5 % i Plasmex®-filterets forventede levetid på ca. 10 år. Den rensede luft returneres til køkkenet - ingen forbrug til genopvarmning af erstatningsluft.

R FN´S

VER

ÅL

17

THERMEX Trigger Modul tilkobles emhætten. Trigger Modulet sørger for, at aggregatet booster, når emhætten tændes.

FO

Til fjernelse af fugt og damp monteres luftventil over emhætten. Luftventilen kobles til ventilationsaggregatet og skal indstilles til minimum 72 m³/t, når emhætten er i drift.

M

DENS

Løsning = THERMEX emfang + THERMEX Plasmex®-filter + THERMEX Trigger Modul

OBS: THERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter. (En del kommuner har forhåndsgodkendt løsningen, spørg i din tekniske forvaltning).

KØKKEN

BRYGGERS

TEKNIKSKAB

Tilskudsluft via trådløs Pro Link installeret på ventilationsanlæg.

38

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021


ANNONCE

NY HYBRIDVENTILATION SPARER ENERGI OG GØR OP MED PLADSKRÆVENDE VENTILATIONSKANALER I ETAGEBYGGERI

Plasmex-hybrid-løsningen suger kun halvt så meget som andre emhætter, men er så effektiv, at emhætteluften kan ledes over varmeveksleren og direkte ud fra lejlighedens facade. En win-win for klima og økonomi, lyder det fra bygherre og producent. Produceret af TECH RELATIONS For Thermex Med skyhøje kvadratmeterpriser i landets største byer er det langt fra ligegyldigt, hvor meget plads en lejligheds tekniske installationer lægger beslag på. Det har bl.a. fået bygherre- og entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S til at tage en helt ny emhætte-løsning fra Thermex A/S i brug. Plasmex-hybrid, som løsningen hedder, frigør omkring en halv kvadratmeter netto i hver eneste lejlighed. Og når man som Enggaard aktuelt er i gang med at bygge 280 lejligheder på Skejbyvej i Aarhus, resulterer det altså i 140 ekstra kvadratmeter. Slet ikke uvæsentligt – og i særdeleshed ikke, når der er tale om mindre lejligheder, siger projektleder Peter Aagaard: "Det betyder jo, at vi får et lidt bedre produkt og i sidste ende nogle lejligheder, der er lettere at leje ud. Dertil kommer, at systemet er let at montere, netop fordi der ikke skal føres store kanaler

op gennem samtlige lejligheder og ud gennem taget, lyder det." Ikke at spøge med Muligheden for at etablere emhætter i etagebyggerier uden at skulle føre ventilationskanaler hele vejen op gennem bygningen, har da også været en væsentlig drivkraft bag udviklingen af Plasmex-hybrid, fortæller Henrik Nørgaard fra Thermex: "De steder, hvor man bygger højhuse, er kvadratmeterprisen jo som regel ikke noget at spøge med, så hver en kvadratcentimeter tæller. Dertil kommer, de gennemgående luftkanaler udgør en brandrisiko, som det er dyrt at sikre sig imod – og endelig er det jo ikke særligt bæredygtigt at sende en masser varm luft direkte ud i himmelrummet. Det er de pointer, vi har haft os for

5

1 4

øje under udviklingen, og peger på det elekplasmex-filter, som én trale komponenter."

siger han trostatiske af de helt cen-

Strøm til madosen Når luftpartiklerne passerer gennem filtret, påvirkes de nemlig med en elektronisk ladning, som gør, at de i langt højere grad opfanges af det efterfølgende kulfilter. Faktisk renses luften for hele 96,5 procent af partiklerne, hvilket gør plasmex-rensningen dobbelt så effektiv som i traditionelle emhætter, der alene benytter et kulfilter. Den grundige rensning og filtrering betyder igen, at emhætteluften er lugtfri, og at den derfor må ledes direkte ud gennem facaden via lejlighedens ventilationsanlæg. Dermed er det også muligt at lade den varme luft passere hen over anlæggets varmeveksler – et forhold der naturligvis er en fordel i det samlede energiregnskab: "På den måde er der jo intet varmetab gennem emhætten, hvilket flugter rigtig godt med bestemmelserne i bygningsreglement BR18," siger Henrik Nørgaard og tilføjer, at emhætte og ventilationssystem kommunikerer direkte med hinanden, så ventilationssuget øges, når em-

hættens motor og filterenhed tændes. Win-win for klima, økonomi og helbred Med til historien om en bedre energieffektivitet hører også det forhold, at plasmex-filtret er beregnet på montering i Thermex’ egen patenterede emhætte, Airgrip.

Traditionelle emhætter har en opfangningsgrad på omkring 75 procent, men suger altså mere end dobbelt så meget luft." Henrik Nørgaard, Thermex

Den kegleformede emhætte udmærker sig ved kun at suge halvt så meget luft ud af boligen, som traditionelle emhætter gør. Trods det har den en emopfangnings-grad – altså evne til at indfange mados - på 88 procent, forklarer Henrik Nørgaard og fortsætter: "Traditionelle emhætter har en opfangningsgrad på omkring 75 procent, men suger altså mere end dobbelt så meget luft – ofte over 200 kubikmeter i timen. Det er noget, der kan mærkes på varmeregningen – og i det store billede også på klimaet. Dertil kommer, at de partikler der findes i mados, ikke er synderligt sunde, så vi synes i al beskedenhed, at vi står med en rigtig god løsning," lyder det.

2 3

SÅDAN VIRKER ET PLASMAFILTER

6

1.

Ren luft returnerer til køkkenet

2.

Op til 96,5% af luftpartiklerne opfanges af plasmafiltret

3.

Når luften trykker på kontakten, aktiveres elektroder

4.

Elektroder lader luftpartikler

5.

Tilsluttes stikkontakt

6.

Udsugningluften fra emfanget

FAKTA Plasmex-hybridløsningen består af tre dele: Den patenterede Airgrip emhætte, Plasmex-filteret og Plasmex-link Plasmex-link er alarmen, der giver lyd, når Plasmex-filteret skal skiftes. Filteret er effektivt i ca. 3.500 timer – svarende til ti års brug. Når Airgrip emhætten ikke er i brug, ventileres køkkenet på normal vis af det decentrale ventilationsanlæg. Læs mere om Plasmex-hybridløsningen på thermex.dk


THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING R FN´S

ÅL

VER

Tilskudsluft via trådløs Pro Link installeret på ventilationsanlæg.

17

FO

TILSKUDSLUFT TIL EMHÆTTEN

KØKKEN

BRYGGERS

TEKNIKSKAB

PLASMEX®-FILTER - over skab bag afdækning

Loft Boks med ventilationsrist

Plasmex® Smart Link modul

30 l/sek

20/30 l/sek til det fri via ventilationsanlæg

Airgrip med motor

OBS: T HERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter. (En del kommuner har forhåndsgodkendt løsningen, spørg i din tekniske forvaltning).

40

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

M

DENS


THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING

THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING

Fremtidens emhætteløsning i boligen

Ifølge nye retningslinier fra byggestyrelsen skal emhætten i nye boliger fra og med oktober 2018 medregnes i den samlede energiramme for nye boliger. Dette kan betyde, at emhættens samlede energiforbrug ved normal udblæsning til det fri, vil andrage 10 - 15 % af den samlede energiramme, dette skyldes primært energiforbrug til opvarmning af udefrakommende erstatningsluft. MED EN PLASMEX® HYBRIDLØSNING FRA THERMEX OPNÅR DU FØLGENDE FORDELE    Emhætten belaster ikke energirammeregnskabet. 

Plasmex®-filtret renser luften for mados og andre partikler med 96,5 %, er vedligeholdelsesfrit med en forventet levetid på ca. 10 år. Luften fra emhætten returnerer til køkkenet.

Sugeventil; over emhætten placeres en sugeventil tilkoblet varmegenvindingsagregatet. Denne sugeventil sørger for at fugt og damp suges ud af køkkenet gennem agregatet og ud i det fri.

Trigger modulet sørger for at agregatet booster, når emhætten er i drift.

MED DENNE LØSNING OPNÅR DU FØLGENDE ÅBENLYSE FORDELE     Intet varmetab pga. emhætten.    Balanceret ventilation i boligen.    Ren luft samt luftskifte i boligen. Nye huse er tætte

Enkel installation med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Varmegenbrug uden lugt

Til indbygning i sokkel.

Til indbygning i forsænket loft.

OBS: T HERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter. (En del kommuner har forhåndsgodkendt løsningen, spørg i din tekniske forvaltning).

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

41


THERMEX

PLASMEX®-FILTER RENERE KØKKENMILJØ

GRØNNERE PLANET

BEDRE ØKONOMI

Fremtidens recirkuleringsfilter til emfang Skal ikke skiftes og skal ikke vedligeholdes - forventet levetid op til 10 år.

HVAD ER

Fedtfilter

Plasmex®

Kemiske reaktioner

Aktivt kul

Lugtpartikler

ET PLASMEX®-FILTER?

Lugtmolekyler, sporer, bakterier, vira, kimbakterier osv.

Når du ikke har mulighed for aftræk til det fri, eller blot ønsker at spare på varmeregningen, kan du nu installere et THERMEX Plasmex®-filter til dit emfang.

Elektriske ladninger spalter molekylerne

Når luften passerer gennem et Plasmex®-filter, påvirkes luftpartiklerne med elektronisk ladning, således at de lettere opfanges af Plasmex®-filtrets kulfilterdel. Dette betyder, at luften, der returnerer til køkkenet, er 96,5 % renset for mados. Det gør Plasmex®-filtret dobbelt så effektivt som et almindeligt kulfilter. Levetiden for et Plasmex®-filter forventes at være op til 10 år. Det er ca. 20 gange længere end et almindeligt kulfilter.

SÅDAN VIRKER ET PLASMEX®-FILTER

Principskema for et Plasmex®-filter

*Luftrensning *Forventet filter levetid

Plasmex®-filter

Alm. kulfilter

op til 96,5 %

ca. 50 %

op til 10 år

ca. 1/2 år

* Baseret på normalt brug af emfang i privat husholdning ca. 1 time pr. dag. * Årlig varmetabsbesparelse ift. almindeligt aftræk ca. 500 kW à 2 kr. = op til DKK 1.000,sparet pr. år. * Årlig besparelse ift. almindeligt kulfilter ved skift af kulfilter 2 gange årligt à 500 kr. = op til DKK 1.000,- sparet pr. år. * Besparelse ved at der ikke skal laves aftræk til det fri.

Tilsluttes stikkontakt

Elektroder lader luftpartikler

PLASMEX®-FILTER I

120 mm

- RUND Strømforbrug ved drift blot 10 W (standby 0,5 W) Ren luft returnerer til køkkenet

Op til 96,5 % af lugtpartiklerne opfanges af Plasmex®-filtret Udsugningluften fra emfanget

210 mm 42

THERMEX

Når luften trykker på kontakten, aktiveres elektroder

PROJEKT-KATALOG 2021


M

DENS

A

RP

EN

FOR EN

ÅL

FO

LJ Ø

FOR

OMI ON

I

RE BED ØK

SP

ENM

17

VER

KK

R FN´S

E ER

ET REN

Å VA R M

SÅDAN INSTALLERES ET PLASMEX®-FILTER THERMEX Plasmex®-filter kan både benyttes til nye emfang og eftermonteres på eksisterende.

Til væghængt emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

Til indbygning i emfangets kanal. Væg- eller frithængende. Min. dimension kanal: 250x250 mm

Til frithængende emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

35

0

Til indbygning i skab med indbygget emfang. PLASMEX® SMART LINK MODUL

220

221

Til væghængt emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

0

270

35

Plasmex®-filter I skjuler, væg/frithængende.

Plasmex®-filter I kan også monteres i top vha. vægbeslag.

Plasmex®-filter I skjuler, Mini Vertical.

PLASMEX®-FILTER II - FLAD Strømforbrug ved drift blot 10 W (standby 0,5 W) 280

mm

0

27

VÆGBESLAG FOR PLASMEX®-FILTER I

540 m

m

92 mm

Beskrivelse Farve THERMEX Plasmex®-filter I - Rund THERMEX Plasmex®-filter II - Flad THERMEX Plasmex® Smart Link Modul Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Sort Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Hvid Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, vertical Sort Plasmex®-filter skjuler I, vertical Hvid Plasmex®-filter skjuler I, vertical Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, indbygget skab Hvid Plasmex®-filter skjuler I, indbygget over skab Hvid Plasmex®-filter skjuler I, indb. over skab, hybridløsning Hvid Vægbeslag for Plasmex®-filter I -

m 22 0

PLASMEX®-FILTRE OG -SKJULERE

m

90 mm

Varenr. 535.10.1000.9 535.10.1001.9 536.99.1150.9 536.99.1512.9 536.99.1511.9 536.99.1518.9 536.99.1612.9 536.99.1611.9 536.99.1618.9 536.99.1711.9 536.99.1811.9 536.99.1813.9 536.99.1815.9 THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

43


THERMEX TRIGGER LINK MODUL

Nye huse er tætte

SÅDAN FÅR DU BALANCERET VENTILATION I DIN BOLIG Mange huse har i dag eget ventilationssystem med varmegenvindingsfunktion. Disse ventilationssystemer sørger for, at der blæses ligeså meget luft ind i huset som der suges ud. Med andre ord er der balance i luftskiftet.

TRIGGER LINK MODUL

Når emhætten med eget aftræk tændes, suges der pludseligt mere luft ud af huset end der blæses ind. Der skabes således et undertryk inde i huset, og det har den konsekvens at røg fra brændeovn eller pejs kan suges ind i stuen. Støv og urenheder udefra kan trænge ind i huset og emfanget kan suge dårligere samtidig med, at det kan være svært at åbne døre og vinduer. Trigger Link fra THERMEX sørger for, at i det øjeblik du tænder for dit emfang sendes der et signal til ventilationssystemet om at blæse mere luft ind i huset således, at der igen oprettes balance i luftskiftet.

Signalet fra THERMEX Trigger Link kan også anvendes til at aktivere andre installationer i boligen.

THERMEX TRIGGER LINK MODUL

44

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

ÅL

FO

VER

Farve Sort

Mål i mm 125x100

Varenr. 536.99.1000.9

M

DENS

For opkobling henvises til vejledningen fra den enkelte udbyder af varmegenvindingsanlægget.

Model THERMEX Trigger Link Modul

R FN´S

17

THERMEX Trigger Link Modul kobles ind mellem strømudtaget og emfanget, samtidigt trækkes en forbindelse til varmegenvindingsanlægget.


SÆRLIGE EGENSKABER

Udtræksemhætte med dobbelt filterudtræk Monteringsbeslag medfølger Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

YORK III

Skabsintegreret Hvidlakeret med hvid front Grålakeret med rustfri front Bredde 500 eller 600 mm 3 hastigheder Alufilter 2x2,8 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA

YORK III (HVID MED HVID FRONT) - SKABSINTEGRERET Mål

Farve

Motor

Varenr.

500 mm

Hvid

Lux

520.42.3611.2

600 mm

Hvid

Standard

520.42.3401.2

600 mm

Hvid

Lux

520.42.3411.2

600 mm

Sort

Standard

520.42.3402.2

YORK III (GRÅ MED RUSTFRI FRONT) - SKABSINTEGRERET Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Grå/Rustfri Standard

520.42.3408.2

600 mm

Grå/Rustfri Lux

520.42.3418.2

Standard: Lux: STRØM: 230 V 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 149 m³/t 242 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 273 m³/t 390 m³/t LYDEFFEKT: 47-61 dB(A) 47-66 dB(A) KANAL: Ø120 mm Ø120 mm ENERGIKLASSE: D D SEL: Optimalt driftspunkt: Standard - 2204,6 J/m³ Lux - 2492,9 J/m³ EMOPFANGNING: 77 % ved 178 m³/t (49 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

SÆRLIGE EGENSKABER

Easy Clean Lavt lydniveau Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

SUPER SILENT

Skabsintegreret Hvidlakeret stål eller rustfri stål Bredde 600 mm 3 hastigheder Alufilter 2x1,2 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA

SUPER SILENT - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Hvid

Med motor

520.19.1001.2

600 mm

Rustfri

Med motor

520.19.1008.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 121 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 444 m³/t LYDEFFEKT: 49-67 dB(A) KANAL: Ø150 mm ENERGIKLASSE: D SEL: Optimalt driftspunkt: 2352,3 J/m³ EMOPFANGNING: 77 % ved 180 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

45


SÆRLIGE EGENSKABER

Glas touch panel Lavt lydniveau Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: Skabsintegreret MATERIALE: Rustfri stål med sort front eller hvidlakeret MÅL: Bredde 600 mm HASTIGHEDER: 3 hastigheder FILTER: Dekorativt filter LYS: 2x2,1 W LED (3000 K)

SUPER SILENT GT SUPER SILENT GT - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Hvid

Med motor

520.19.1101.2

600 mm

Rustfri

Med motor

520.19.1108.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

230 V 184 m³/t 525 m³/t 39-66 dB(A) Ø150 mm B Optimalt driftspunkt: 685,8 J/m³ 76,9 % ved 184 m³/t (51 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

76,9 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 61591

SÆRLIGE EGENSKABER

Et futuristisk design Kan monteres under standardskabe, så underlinjen af skabene flugter Markedets mest energieffektive emhætte Wattforbrug 11 W Ekstrem emopfang ved lave luftmængder

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

AIRGRIP AIRGRIP PAT. PENDING - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Hvid

Med motor

520.19.3061.2*

600 mm

Sort

Med motor

520.19.3062.2

*Levering i løbet af 2021.

Varenr.

46

THERMEX

THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PROJEKT-KATALOG 2021

Skabsintegreret Hvidlakeret og klart glas Sortlakeret og mørkt glas Bredde 600 mm Alufilter 1x3 LED

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING: Jvf. gældende norm EN 61591

230 V 100 m³/t 190 m³/t 46-56 dB(A) Ø150 mm A++ v/200 m³ 216 J/m³ v/100 m³ 288 J/m³ 88% ved 100 m³/t (28 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm


SÆRLIGE EGENSKABER

Kraftig og støjsvag motor Dekorative filtre Glas touch betjening Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Indbygget switch (Trigger)

2200-6400 KELVIN

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Thermex VoiceLink

MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

Se mere på side 9

ALSACE

Skabsintegreret Rustfri stål og sort glasfront Bredde 600 eller 800 mm 4 hastigheder Dekorativt filter 2x3 W (2200-6400 K)

TEKNISKE DATA

ALSACE - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

600 mm

Sort/Rustfri Uden motor

Motor

Varenr. 520.19.2008.0

600 mm

Sort/Rustfri Med motor

520.19.2008.2

800 mm

Sort/Rustfri Uden motor

520.19.2088.0

800 mm

Sort/Rustfri Med motor

520.19.2088.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Med motor: STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 171 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 532 m³/t LYDEFFEKT: 37-59 dB(A) KANAL: Ø150 mm ENERGIKLASSE: A SEL: Optimalt driftspunkt: 707,8 J/m³ EMOPFANGNING: 75 % ved 171 m³/t (48 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

SÆRLIGE EGENSKABER

Kraftig og støjsvag motor Dekorative filtre Glas touch betjening Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Indbygget switch (Trigger)

2200-6400 KELVIN

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Thermex VoiceLink

MODEL: MATERIALE:

Se mere på side 9

MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

ALSACE UDTRÆK ALSACE UDTRÆK - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Hvid

Uden motor

520.19.2161.0

600 mm

Hvid

Med motor

520.19.2161.2

600 mm

Sort

Uden motor

520.19.2168.0

600 mm

Sort

Med motor

520.19.2168.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Skabsintegreret Hvidlakeret stål med hvid glasfront Sortlakeret stål med sort glasfront Bredde 600 mm 4 hastigheder Dekorativt filter 2x3 W (2200-6400 K)

TEKNISKE DATA Med motor: STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 162 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 525 m³/t LYDEFFEKT: 35-61 dB(A) KANAL: Ø150 mm ENERGIKLASSE: A SEL: Optimalt driftspunkt: 700 J/m³ EMOPFANGNING: 75 % ved 174 m³/t (48 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

47


SÆRLIGE EGENSKABER

Flytbar motor Aftræk kan vendes bagud eller opad Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Leveres med fjernbetjening Mulighed for periodisk udluftning i bolig Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger)

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

Se mere på side 9

PRODUKTSPECIFIKATIONER

METZ MINI METZ MINI - SKABSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

550 mm

Hvid

Med motor/flytbar

423.19.5601.2

550 mm

Sort

Med motor/flytbar

423.19.5608.2

750 mm

Hvid

Med motor/flytbar

423.19.5801.2

750 mm

Sort

Med motor/flytbar

423.19.5808.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvid ramme med hvid glasplade Sort ramme med sort glasplade Bredde 550 eller 750 mm 4 hastigheder Stålfilter 2x3 W LED (2700 K)

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING: (BR18)

230 V 311 m³/t 550 m³/t 51-66 dB(A) Ø150 mm A+ Optimalt driftspunkt: 620,0 J/m³ 75 % ved 216 m³/t (60 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 61591

SÆRLIGE EGENSKABER

Flytbar aftræk bagud eller opad Leveres med fjernbetjening Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) Se video på www.thermex.dk

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

METZ MICRO METZ MICRO - SKABSINTEGRERET MODEL

TEKNISKE DATA

Mål

Farve

Motor

Varenr.

550 mm

Hvid

Med motor

423.19.6601.2

550 mm

Sort

Med motor

423.19.6602.2

750 mm

Hvid

Med motor

423.19.6801.2

750 mm

Sort

Med motor

423.19.6802.2

Varenr.

48

THERMEX

THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PROJEKT-KATALOG 2021

Skabsintegreret Hvidlakeret eller sortlakeret Bredde 550 og 750 mm 4 hastigheder Stålfilter 2x1,2 W LED (3000 K)

STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

230 V 210 m³/t 612 m³/t 48-71 dB(A) Ø150 mm B Optimalt driftspunkt: 1498,4 J/m³ 77,5 % ved 219,6 m³/t (61 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

77,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 61591


SÆRLIGE EGENSKABER

Kan indbygges i overskab, loft eller kogeniche Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Dekorationsbelysning i alle farver Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) Se video på www.thermex.dk

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

Se mere på side 9

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

METZ MEDIO METZ MEDIO - LOFTSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

900x500 mm

Hvid

Uden motor

423.19.3151.0

900x500 mm

Hvid

Med motor

423.19.3151.2

900x500 mm

Sort

Uden motor

423.19.3158.0

900x500 mm

Sort

Med motor

423.19.3158.2

Loft-/skabsintegreret Hvidlakeret med hvid glasplade Sortlakeret med sort glasplade Bredde 900 mm 4 hastigheder Vaskbart stålfilter 4x3 W LED (2200-6400 K)

TEKNISKE DATA

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Med motor: STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 205 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 562 m³/t LYDEFFEKT: 37-60 dB(A) KANAL: Horisontalt afkast eller vertikalt afkast ENERGIKLASSE: B SEL: Optimalt driftspunkt: 707,8 J/m³ EMOPFANGNING: 76,5 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3 94 % ved 205 m³/t (57 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591

SÆRLIGE EGENSKABER

DEKOLYS

2200-6400 KELVIN

Thermex VoiceLink

Se mere på side 9

Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Dekorationsbelysning i alle farver Leveres med fjernbetjening Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) Se video på www.thermex.dk

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

METZ MAXI METZ MAXI - LOFTSINTEGRERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

1200 mm

Hvid

Uden motor

423.19.3161.0

1200 mm

Hvid

Med motor

423.19.3161.2

1200 mm

Sort

Uden motor

423.19.3168.0

1200 mm

Sort

Med motor

423.19.3168.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftsintegreret Hvidlakeret og hvidt glas Sortlakeret og sort glas Bredde 1200 mm 4 hastigheder Vaskbart stålfilter 4x3 W LED (2200-6400 K)

TEKNISKE DATA Med motor: STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 274 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 569 m³/t LYDEFFEKT: 39-58 dB(A) KANAL: Horisontalt afkast eller vertikalt afkast ENERGIKLASSE: B SEL: Optimalt driftspunkt: 646,2 J/m³ EMOPFANGNING: 76,5 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3 94 % ved 274 m³/t (76 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591 THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

49


SÆRLIGE EGENSKABER

Mulighed for bagudvendt aftræk Designet til ergonomisk brug Effektivt frontsug Glaslåge kan åbnes for øget emopfang Kanalen er lakeret i emhættens farve Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Leveres med fjernbetjening Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) - mulighed for balanceret luftskifte. Se video på www.thermex.dk

3000-6500 KELVIN

Thermex VoiceLink

Se mere på side 9

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MINI PERPIGNAN MINI PERPIGNAN - VÆGMONTERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Sort

Med motor

540.23.1468.2

800 mm

Hvid

Med motor

540.23.1481.2

800 mm

Sort

Med motor

540.23.1488.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

Vægmonteret Sortlakeret stål og sort glas Hvidlakeret stål og hvidt glas Bredde 600 og 800 mm 3 + BOOST Alufilter 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

TEKNISKE DATA STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 140 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 480 m³/t LUFTMÆNGDE V/BOOST: 720 m³/t (68dB(A)) LYDEFFEKT: 40-59 dB(A) KANAL: Ø150 mm ENERGIKLASSE: A+++ SEL: Optimalt driftspunkt: 1452,1 J/m³ EMOPFANGNING: 75 % ved 234 m³/t (65 l/s) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591

SÆRLIGE EGENSKABER

Moderne design med lige glas Enkel betjening Rengøringsvenlig Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

READING

TEKNISKE DATA

READING - VÆGMONTERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Sort

Med motor

540.23.1368.2

800 mm

Sort

Med motor

540.23.1388.2

Varenr.

50

THERMEX

THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PROJEKT-KATALOG 2021

Vægmonteret Sortlakeret med sort glas Bredde 600 eller 900 mm 3 hastigheder Alufilter 2x2 W LED

STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 232 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 385 m³/t LYDEFFEKT: 55-67 dB(A) KANAL: Ø125 mm ENERGIKLASSE: C SEL: Optimalt driftspunkt: 1765,9 J/m³ 75 % ved 288 m³/t (80 l/s) EMOPFANGNING: (BR18) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591


SÆRLIGE EGENSKABER

Rustfri stål med glasskærm Glas touch Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

DERBY

Vægmonteret Rustfri stål og klart glas Bredde 600, 700 eller 900 mm 3 hastigheder Alufilter 2x1,5 W LED (3150 K)

TEKNISKE DATA

DERBY - VÆGMONTERET MODEL Mål

Farve

600 mm

Rustfri/glas Med motor

Motor

Varenr. 545.21.2068.2

700 mm

Rustfri/glas Med motor

545.21.2078.2

900 mm

Rustfri/glas Med motor

545.21.2098.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

600-700 mm: 900 mm: STRØM: 230 V 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 398 m³/t 405 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 623 m³/t 636 m³/t LYDEFFEKT: 41-66 dB(A) 43-65 dB(A) KANAL: Ø150 mm Ø150 mm ENERGIKLASSE: A A SEL: Optimalt Min.: Max.: driftpunkt: 600-700 mm 1351,0 J/m³ 1196,9 J/m³ 1388,1 J/m³ 900 mm 1411,4 J/m³ 2018,1 J/m³ 1318,6 J/m³ EMOPFANGNING: (BR18) 75% ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm 75% ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 61591

SÆRLIGE EGENSKABER

Denne model fås i rustfri stål Motor med dobbelt turbinehjul Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

CAMINO ECO II

Vægmonteret Rustfri stål Bredde 500 eller 600 mm 3 hastigheder Alufilter 2x2,8 W LED

TEKNISKE DATA

CAMINO ECO II - VÆGMONTERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

500 mm

Rustfri

Med motor

527.42.9258.2

600 mm

Rustfri

Med motor

527.42.9268.2

STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING: (BR18)

THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

ved monteringshøjde 600 mm

75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 61591

Varenr.

230 V 161 m³/t 436 m³/t 41-66 dB(A) Ø150 mm D Optimalt driftspunkt: 1515,4 J/m³ 75 % ved 216 m³/t (60 l/s)

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

51


SÆRLIGE EGENSKABER

Kun 400 mm dyb – sikrer god plads og overblik over kogeplade Horisontal og stor filterflade tæt på kogepladen sikrer optimal em-optagelse Periodisk udsug Belysningens farvetemperatur kan justeres via App Leveres med fjernbetjening Mulighed for tilkøb af dekorativt filter Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) - mulighed for balanceret luftskifte. Se video på www.thermex.dk

3000-6500 KELVIN

Thermex VoiceLink

Se mere på side 9

LYON

PRODUKTSPECIFIKATIONER

LYON - VÆGMONTERET MODEL Mål

Farve

900 mm

Rustfri/Sort Med motor

Motor

Varenr. 527.23.1298.2

MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

Vægmonteret Rustfri stål med sort glas Bredde 900 mm 3 + BOOST Alufiltre 2x1,5 W LED (3000-6500 K)

TEKNISKE DATA

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LUFTMÆNGDE V/BOOST: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING: (BR18)

230 V 220 m³/t 515 m³/t 725 m³/t (68 dB(A)) 46-63 dB(A) Ø150 mm A++ Optimalt driftspunkt: 1517,3 J/m³ 75% ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm

75% ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 61591

SÆRLIGE EGENSKABER

Betjeningsvenligt glas touch Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® animation på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

HARWICH II

TEKNISKE DATA

HARWICH II - VÆGMONTERET MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm 600 mm 700 mm 700 mm 900 mm 900 mm 1200 mm

Sort Rustfri Sort Rustfri Sort Rustfri Rustfri

Med motor Med motor Med motor Med motor Med motor Med motor Med motor

527.23.3062.2 527.23.3068.2 527.23.3072.2 527.23.3078.2 527.23.3092.2 527.23.3098.2 527.23.3028.2

Varenr.

52

THERMEX

THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PROJEKT-KATALOG 2021

Vægmonteret Sortlakeret eller rustfri stål Bredde 600, 700, 900 eller 1200 mm 3 + BOOST Alufilter 2x1,5 W LED (3000 K)

MODEL: 600-700 mm 900 mm STRØM: 230 V 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 205 m³/t 220 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 505 m³/t 515 m³/t LUFTMÆNGDE V/BOOST.: 705 m³ (68 db(A)) 725 m³ (68 db(A)) LYDNIVEAU: 46-63 dB(A) 46-63 dB(A) KANAL: Ø150 mm ENERGIKLASSE: A++ SEL: Optimalt driftspunkt: 1153 J/m³ 75% ved 216 m³/t (60 l/s) EMOPFANGNING: (BER18) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591

Tekniske data for 1200 mm se www.thermex.dk


SÆRLIGE EGENSKABER

Betjeningsvenligt glas touch Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte - se side 12 Se Top Link® animation på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 44

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

HARWICH II

Frithængende Sortlakeret og rustfri stål Bredde 900 mm 3 + BOOST Alufilter 4x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA

HARWICH II - FRITHÆNGENDE MODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

900 mm

Sort

Med motor

528.23.3092.2

900 mm

Rustfri

Med motor

528.23.3098.2

STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 220 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 520 m³/t LUFTMÆNGDE V/BOOST.: 740 m³/t (68 db(A)) LYDNIVEAU: 46-63 dB(A) KANAL: Ø150 mm ENERGIKLASSE: A++ SEL: Optimalt driftspunkt: 1170 J/m³ 75% ved 216 m³/t (60 l/s) EMOPFANGNING: (BR18) ved monteringshøjde 600 mm Jvf. gældende norm EN 61591

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

SÆRLIGE EGENSKABER

Elegant belysning Emfanget renser luften og returnerer luften tilbage til køkkenet Wireophængt i loftet, nem montering Leveres med fjernbetjening Indbygget Plasmex®-filter

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

GREEN AIR

Lampemodel Hvid- eller sortlakeret Ø410 x H490 mm Plasmex®-filter 1x8 W LED

TEKNISKE DATA

GREEN AIR - LAMPEMODEL Mål

Farve

Motor

Varenr.

Ø410 mm

Hvid

-

528.21.1001.2

Ø410 mm

Sort

-

528.21.1002.2

STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT:

230 V 340 m³/t 456 m³/t 58-65 dB(A)

INDBYGGET PLASMEX®-FILTER

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

53


LE MANS TYPHOON COMPACT §

MED DC-MOTOR

ladt i nybyg bygningslementet

75 %

A +

Ekstremt lydsvag

A+ ENERGIKLASSE

EMOPFANG

Energiklasse

LE MANS YELLOW TYPHOON COMPACT BORDINTEGRERET MODEL Mål 800 mm

Farve Sort

Motor Med motor

EFTERSUG

Recirkuleringskit 1 (recirkuleringsfilter inkl.)

535.21.1200.9

Udblæsningskit 2

535.21.1250.9

Udblæsningskit 3 (under gulv) Pro Link Basic IV

535.21.1260.9 536.99.1506.9

Pro Link Premium IV

536.99.1507.9

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PROJEKT-KATALOG 2021

Luftmængden målt efter EN 61591. Lydeffekt målt efter EN 60704

Varenr. 535.21.8700.9

METALFILTER

Fedtfilter.

Beskrivelse Recirkuleringsfilter

THERMEX

9-trins varmeregulering + boost på hver kogezone Restvarmeindikator 99 min. timer Børnesikring

MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER:

Bordintegreret Sort glas og sortlakeret Bredde 800 mm 3 Alufiltre

TEKNISKE DATA - EMHÆTTE

TILBEHØR

Emhætte med kogeplade

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenr. 525.21.1282.2

Drop down montering.

54

GLAS TOUCH

Kan monteres med aftræk til det fri

Kan monteres med recirkulering

SÆRLIGE EGENSKABER INDUKTION

ALLE MULIGHEDER ved tilkøb af Pro Link - Le Mans

SÆRLIGE EGENSKABER EMHÆTTE

STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 225 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 623 m³/t LYDEFFEKT: 52-73 dB(A) KANAL: 220x90 mm ENERGIKLASSE: A+ SEL: Optimalt driftspunkt: 946 J/m³ 75 % ved 540 m³/t (150 l/s) EMOPFANGNING: Jvf. gældende norm EN 61591

TEKNISKE DATA - KOGEPLADE ANTAL KOGEPLADER: VENSTRE TOP: VENSTRE BUND: HØJRE TOP: HØJRE BUND:

4 Ø180 mm, 1800 W (Boost: 2100 W) Ø160 mm, 1200 W (Boost: 1500 W) Ø180 mm, 1800 W (Boost: 2100 W) Ø160 mm, 1200 W (Boost: 1500 W)


RØRFØRING LE MANS YELLOW TYPHOON COMPACT

RECIRKULERING IND Recirkuleringskit 1

TILBEHØR 1 stk. kulfilter for Le Mans Typhoon 1 stk. sokkelrist 1 m fladkanal 222 x 89 mm 3 m flexslange 220 x 90 mm 2 stk. bøjning 90 gr - 222 x 89 mm 2 stk. spændebånd 8" 60-215 mm 1 rulle tape 50 mm x 10 m hvid plast

UDBLÆSNING

UD

Udblæsningskit 2

Kit 1 samlet vejl. pris inkl. moms kr. 4.100,-

UDBLÆSNING

UD

Udblæsningskit 3 (under gulv)

TILBEHØR 1 stk. udvendig rist RF 290 x 160 mm 1 m fladkanal 222 x 89 mm 3 m flexslange 220 x 90 2 stk. bøjning 90 gr - 222 x 89 mm 1 rulle tape 50 mm x 10 m hvid plast Kit 2 samlet vejl. pris inkl. moms kr. 3.870,-

TILBEHØR 1 stk. udvendig rist RF 290x160 mm 4 m fladkanal 222 x 89 mm 3 m flexslange 220 x 90 mm 2 stk. bøjning 90 gr, 222 x 89 mm 2 stk. samlemuffe, 222 x 89 mm 1 rulle tape 50 mm x 10 m hvid plast Kit 3 samlet vejl. pris inkl. moms kr. 6.000,Option: Ekstra 1 m fladkanal 222x89 mm, L:1000 mm - 825.60.3001.9 Vejl. pris inkl. moms kr. 580,1 stk. samlemuffe - 825.60.3005.9 Vejl. pris inkl. moms kr. 195,-

BYGNINGSREGLEMENTET

§

Uddrag af bygningsreglement ( BR 18 revideret pr. 01.01.21) samt testrapport emopfang THERMEX LE MANS COMPACT YELLOW TYPHOON. Som ses af testrapporten fra SGS præsterer bordemhætten med induktionskogeplade TYPHOON fra THERMEX 96 % emopfang på trin 3.

Nu tilladt i nybyg jvf. bygningsreglementet

Ny tilladt iflg. bygningsreglementet BR18 (opdateret version pr.01.01.21 I den gældende BR18 står følgende i §443 stk. 3: www.bygningsreglementet.dk Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning, afkast til det fri og tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. I den tidligere version af BR18 stod der i samme afsnit: www.bygningsreglementet.dk Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s. Der er derfor ikke længere et krav om, at emhætten skal have udsugning placeret over kogepladerne.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

55


Top Link® Adaptive

Med den indbyggede "Top Link® Adaptive" funktion reguleres suget automatisk afhængig af styrken på kogepladerne under madlavningen.

LE MANS CYCLONE COMPACT § Nu tilladt i nybyg jvf. bygningsreglementet

MED DC-MOTOR

75 %

A +

Ekstremt lydsvag

EMOPFANG

Energiklasse

A+ ENERGIKLASSE

Farve Sort

ALLE MULIGHEDER ved tilkøb af Pro Link - Le Mans

Kan monteres med recirkulering

Motor Med motor

Emhætte med kogeplade Med drypbakke Touch slider Top Link funktion, sug starter automatisk

GLAS TOUCH

SÆRLIGE EGENSKABER INDUKTION ridgefunktion; kogezoner kan sammenB kobles for større kogezone 9-trins varmeregulering på hver kogezone Auto heat up funktion Slow cook funktion Restvarmeindikator 119 min. timer Børnesikring Touch slider på alle kogezoner

LE MANS BLUE CYCLONE COMPACT BORDINTEGRERET MODEL Mål 800 mm

SÆRLIGE EGENSKABER EMHÆTTE

EFTERSUG

Varenr. 525.23.1082.2

METALFILTER

Kan monteres med aftræk til det fri

PRODUKTSPECIFIKATIONER Drop down montering.

Beskrivelse Long Life recirkuleringsæt (refill) Recirkuleringkit 1 (recirkuleringsfiltre inkl.) Udblæsningskit 2 Udblæsningskit 3 (under gulv) Pro Link Basic IV Pro Link Premium IV

Fedtfilter med drypbakke.

Varenr. 535.23.1101.9 535.23.1200.9 535.21.1250.9 535.21.1260.9 536.99.1506.9 536.99.1507.9

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Luftmængden målt efter EN 61591. Lydeffekt målt efter EN 60704

TILBEHØR

MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER:

Bordintegreret Sort glas og sortlakeret Bredde 800 mm 8 + BOOST Cyklonfilter (tåler opvaskemaskine)

TEKNISKE DATA - EMHÆTTE STRØM: 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 190 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 420 m³/t LUFTMÆNGDE V/BOOST: 680 m³/t (70 dB(A)) LYDEFFEKT: 41-62 dB(A) KANAL: Ø150 mm ENERGIKLASSE: A+ SEL: Optimalt driftspunkt: 1230 J/m³ 75 % ved 540 m³/t (150 l/s) EMOPFANGNING: Jvf. gældende norm EN 61591

TEKNISKE DATA - KOGEPLADE ANTAL KOGEPLADER: MAX. FORBRUG:

4 - Ø220 x 185 mm 2100 W, Boost 2700 W 7400 W


BEFUGTER - HUMIDEX 1 Den ideelle fugtighed for mennesker ligger i niveauet 40-60 % relativ luftfugtighed. Specielt om vinteren - og nyere tætte huse med ventilationssytem - kan luftfugtigheden falde til under dette niveau, hvilket kan medføre udtørring af luften samt statisk elektricitet og skade på møbler og andet inventar. Humidex 1 fra Thermex øger luftfugtigheden Beskrivelse: • Praktisk - let at anbringe i boligen eller på arbejdspladsen. • Påfyldning af vand til vandbeholder i top. • UV rensning af vand i beholder. • Fungerer som luftrenser. • Dampfri befugtning. • Med Hepa-filter.

Fjernbetjening

Afbryder automatisk ved tørdrift

Med Hepa-filter - enkel vedligehold

12 timers programmering mulig

Skridsikre fødder

Digital display - fugtighed vises

335 mm

24

0m

m

240 mm

HUMIDEX 1 Type

Farve

Varenr.

Befugter Humidex 1

Hvid

730.21.3001.2

Befugter Humidex 1

Sort

730.21.3002.2

TEKNISKE DATA

Befugter Humidex 1 Tilslutning (V)

230

Energiforbrug (W)

18

Hastigheder 2 Fugtafgivelse (ml/t)

Maks. 250

Lydniveau (dB(A))

50-52

Nettovægt (kg)

2,4

Størrelse på vandbeholder (l)

4

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

57


THERMEX HEATVEX BASIC

Decentral ventilation med varmegenvinding Ventilation med varmegenvinding sikrer balanceret ventilation og et sundt indeklima Ventilation i boligen er nødvendigt for at undgå mug, svamp og råd, samt for at nedbringe mængden af radongas. Et dårligt indeklima rimer på træthed, hovedpine, kvalme og alvorlige luftvejssygdomme. Ventilation bidrager til at opnå et sundt indeklima for husets beboere.

§§§

Opfylder bygningsregl ementet vedr. nybyg maks. SEL-værdi 42 0

Nye huse er tætte

Løsningen kan bestå i en almindelig ventilator, der kun trækker luften ud, eller et centralt varmegenvindingsanlæg. Det er ofte kostbart at anskaffe og installere, fordi der skal opsættes ventiler og etableres rørføringer i boligen. Et godt og velfungerende alternativ er decentralventilation med varmegenvinding – en virkningsfuld løsning for en bedre bolig med et sundt indeklima.

Ventilation med varmegenvinding

Heatvex Basic skaber en ideel indeluft med interval ind- og udblæsning. Den kolde luft ude fra opvarmes af varmeveksleren inden den blæses ind i rummet.

Udluftning

Frisklufttilførsel

Heatvex Basic kan transportere luften fra rummet ud i det fri, hvis du trænger til udluftning på grund af dårlig lugt, dug, fugt eller for meget varme.

Heatvex Basic kan trække frisk luft ind i rummet. Varmeveksleren sørger for at opvarme den friske luft med varmen indefra.

Godt for indeklimaet i alle rum Heatvex Basic er velegnet til husets sekundære rum – herunder bad, soverum, kælderrum og opbevaringsrum.

Kælderrum Stue

58

THERMEX

Værksted

PROJEKT-KATALOG 2021

Få frisk luft

Bekæmp radon

Genbrug varmen

Spar penge

Badeværelse

Soveværelse


THERMEX HEATVEX BASIC THERMEX Heatvex Basic med varmegenvinding - praktisk og effektiv • Lavt energiforbrug • Tilfører ren frisk luft til huset • Fjerner dårlig luft fra huset • Renser luften for støv og insekter • Forebygger høj luftfugtighed og forekomst af mug • Beskytter mod udendørs støj • Genopretter varmen og sørger for balance i luftfugtigheden indendørs • Reducerer varmeomkostningerne om vinteren og omkostnigerne til aircondition om sommeren • Indbygget hygrostat

Dimensioner

Regulering

Ydelseskurve

Pa 120 100 80 60 40 20 0 0

10

Trin 3 Trin 2 Trin 1

20

30

40

50

60

3 70 m /t

Nem installering Bor hul

Målsæt

VARMEGENVINDING

THERMEX HEATVEX

Tilslutning (V)

230

Dækkeevne pr. enhed (m2)

op til 27

Varmegenvinding

op til 90 %

Nettovægt (kg)

2,8

Tilslut strøm

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Energiforbrug (W)

1,8

3,9

7,0 60

Luftmængde m3/h ved 0 Pa

48

54

SEL-værdi

135

260

420

Lydtryk (dB(A) - 3 mtr.)

22

25

33

Type Varenr. Thermex Heatvex Basic

760.21.1000.2

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2021

59


SCAN OG SE videopræsentation af bygningsreglement for emfang og emhætter SCAN OG SE vores lille nye tegnefilmspræsentation på bygningsreglementet

SCAN OG SE videopræsentation af THERMEX Adapt

Emfang Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA A/S HJØRRING Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 98 92 62 33

RØDOVRE Valhøjs Allé 190 2610 Rødovre Tlf. +45 36 70 70 29

www.thermex.dk info@thermex.dk

.

Kontakt din THERMEX konsulent for yderligere information, tlf. 98 92 62 33 HENRIK NØRGAARD

ALLAN HANSEN

Det tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt. THERMEX forbeholder sig ret til ændringer i sortiment og tekniske specifikationer.

THERMEX PROJEKT-KATALOG 2021/2022

Emfang Enkelt & Elegant