__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

THERMEX PROJEKT-KATALOG TIL ETAGEBYGGERI 2020

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Emfang Enkelt & Elegant

1


THERMEX

THERMEX har markedets mest komplette program i emhætter til projektsalg Grundlæggende kan THERMEX' sortiment opdeles i 4 kategorier:  Emhætter med motor Denne type emhætte anvendes ofte i forbindelse med renovering af ældre ejendomme , hvor der ikke er etableret centralventilation, men hvor aftrækket foregår gennem væg eller aftræksskakt.

 Emhætter med recirkuleringsfilter / Plasmex®-filter Denne type emhætte anvendes typisk i ældre boliger, hvor der ikke er aftræk til det fri. Recirkuleringsfilteret renser luften for mados og returnerer luften til køkkenet. THERMEX Plasmex®-filter kan også anvendes og renser luften 96,5 % og har en levetid på op til 10 år.

I THERMEX projektprogrammet finder du: Emhætter til montering i køkkenskab

Emhætter til montering på væg

Emhætter til montering i loft

 Emhætter uden motor (til centralventilation) Denne type emhætte anvendes i nyere eller helt nyopførte boliger. Emhætter til centralventilation tilkobles en fælles aftræksstreng i ejendommen, som er tilkoblet en central placeret fælles ventilator. Disse emhætter har 2 indstillingsmuligheder; nemlig grundventilation samt forceret drift.

Fælles for samtlige THERMEX emhætter gælder, at de opfylder lovens krav mht. emopfangning på minimum 75 %. Ud for hvert produkt kan ses, hvilken luftmængde dette kræver. Samtlige emhætter til centralventilation samt decentralventilation er målt ved det offentlige anerkendte og uvildige institut RISE (Gøteborg).

 Emhætter uden motor (til decentralventilation) Denne type emhætte anvendes i helt nyopførte boliger. Emhætter til decentralventilation tilkobles lejlighedens eget ventilationssystem. Disse emhætter er forsynet med trinløst spjæld som kan finjusteres fra helt lukket til fuld åbent.

Vores rådgivere står klar med råd og vejledning på telefon 98 92 62 33. God fornøjelse med THERMEX emhætter til projekt.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

3


4

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


THERMEX

Emhætter til central ventilation eller brug med decentral varmegenvinding

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

5


OPLYSNING OM BYGNINGSREGLEMENT OG EMHÆTTER Bygningsreglementet opdateres løbende af Bygge-, Trafik- og Boligstyrelsen, som er en enhed under boligministeriet. Opdateringer formidles til branchen via statens byggeforskningsinstitut også kendt som SBI. Når det kommer til emhætter skal opmærksomheden henledes på følgende i henhold til bygningsreglementet. De fleste huse bygges i dag efter bygningsreglementet 2018 også kendt som BR 18. Her skal man være opmærksom på følgende grundlæggende regler: EMOPFANGNINGSGRAD 75 % ELLER DEROVER.

LOVTEKST SBI 213 (EMOPFANGNINGSEVNE) 6.1.4 Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden (l/s m²) I mekaniske ventilationsanlæg er den mekaniske luftstrøm, qm, udeluftstrømmen i indblæsningsanlægget divideret med etagearealet af det betjente område i brugstiden om vinteren. For anlæg med variabel volumestrøm styret af luftkvaliteten angives den gennemsnitlige luftstrøm om vinteren. I boliger regnes med forcering i 5 pct. af tiden i både badeværelser og køkkener. Forceringen skal have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger i både badeværelser og køkkener. For emhætter skal angives en luftstrøm som mindst medfører en emopfangsevne på 75 pct. eller højere iht. DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3 for den anvendte emhætte.

LØSNING Samtlige emhætter i denne brochure er testet for emopfangningsevne ved det offentligt anerkendte og akkrediterede prøvningsinstitut RISE (Research Institutes of Sweden) i Gøteborg. Samtlige emhætter opfylder kravet til emopfangningsgrad på 75 %. Den nødvendige luftmængde for at opnå de 75 % er angivet ud for hver emhætte. THERMEX kan på forespørgsel levere detaljerede prøvningsrapporter på samtlige emhætter i denne brochure. Vær opmærksom på at for ikke officielt testede emhætter skal anvendes beregnet luftmængde på op mod 432 m³/t for at nå 75 % osopfangning. Samtlige testede THERMEX emhætter i denne brochure er testede og kræver luftmængde mellem 216-234 m³/t jvf. norm EN 13141-3.

6

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


SEL-VÆRDI LOVTEKST SEL Ventilationsanlæg, der kun betjener en enkelt bolig, har et skærpet krav til specifikt m³/t watt elforbrug til lufttransport. Dette gælder også for anlæg der betjener en enkelt boligenhed i en etagebolig. Kravet til SEL-værdien for ventilationsanlæg for én bolig er angivet ved den volumestrøm, der er nødvendig for at tilvejebringe effektiv emopfangsevne. Hvis decentrale ventilationsanlæg i etageboliger er koblet sammen, for eksempel gennem et fælles aftræk er det kravet til specifikt elforbrug til lufttransport for etageboliger, der skal overholdes.

LØSNING SEL-værdier er oplyst på samtlige emhætter i denne brochure. SEL-værdien er et udtryk for emhættens strømforbrug i relation til den mængde luft enhætten flytter. De oplyste SEL-værdier er målt på emhættens mest energieffektive driftspunkt. Vær dog opmærksom på at SEL-værdien beregnes på baggrund af ventilationsaggregatets ydeevne og ikke selv emhætten.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

7


THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING

SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU EMFANGET HELT AUTOMATISK Med THERMEX Top Link® Modul behøver du ikke at huske at tænde og slukke for dit emfang - THERMEX Top Link® gør det for dig.

FO

R FN´S

17

THERMEX Top Link® sender et trådløst signal til emfanget, når du tænder for kogepladen eller ovnen. Når kogepladen eller ovnen slukkes, kører emfanget videre og fjerner den sidste mados, inden det slukkes helt.

”Pat.Pending.”

TOP LINK® MODUL

VER

ÅL

NU ER DET LET AT FÅ EKSTRA KOMFORT I KØKKENET MED DEN INTELLIGENTE STYRING TOP LINK®, DER TRÅDLØST KOBLER KOGEPLADE OG EMFANG ELLER OVN OG EMFANG SAMMEN. THERMEX Top Link® passer til alle elektriske kogeplader - traditionelle eller med induktion - samt alle ovne uanset fabrikat. Top Link® arbejder med radiobølger og kan derfor placeres under alle typer af bordplader også granit eller beton.

M

DENS

OBS: Du kan til enhver tid overstyre Top Link® funktionen med emfangets betjening. SE TOP LINK® VIDEO PÅ WWW.THERMEX.DK

THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING Model Varenr. THERMEX Top Link® Modul I 536.99.1200.9 THERMEX Top Link® Modul II 536.99.1300.9 THERMEX Top Link® Modul IIII 536.99.1350.9

230 V

230 V

TOP LINK®

8

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

TOP LINK®


THERMEX BRANDVAGT

UNDGÅ BRAND I KOMFURET Markedets smarteste brandbeskyttelse - den eneste løsning, der kan forhindre brand ved automatisk at slukke komfuret ved overophedning.

Nem og hurtig installation Batteridrevet sensorenhed med 3-5 års batterilevetid. 2-vejs trådløs forbindelse (2,4 GHz) mellem sensoren og strømstyringsenheden. Registrerer komfurtypen og sensorpositionen automatisk. I THERMEX brandvagt er der tilsluttet en strømstyringsenhed til kogepladens strøm forsyning. Den batteridrevne sensor er nem og hurtig at installere ved hjælp af et selvklæbende tape på en væg eller underside af en emhætte. THERMEX brandvagt registrerer automatisk overophedning på kogepladen, gry der, pander og slår strømmen fra til kogepladen, hvis ingen peson er tilstede ved kogepladen.

Let at bruge Fuldautomatisk tilberedningssikkerhed, brugeren kræver ingen aktivitet. En alarm kan aktiveres ved at trykke på en knap. Unikke LED-lys i flere farver indikerer status på komfuret.

THERMEX brandvagt overvåger sin funktionsmåde automatisk for fejlsikker betjening. Komfurets automatiske lås aktiveres, hvis sensorenheden fjernes fra sin position, batterierne er løbet tør eller selvdiagnostikken ikke er gået.

Den er klar til brug straks efter installation takket være sin pålidelige og testede trådløse forbindelse.

Kompatibel med de fleste induktions-, keramiske- og jernpladekomfurer til husholdningsbrug med både 1- og 3-fase komfurledninger. Justerbar alarmgrænse til forskellige installationshøjder.

Kan påmonteres direkte på en række THERMEX emfang. Konsulter THERMEX for nærmere info.

Model Varenr. Brandvagt - 1-faset for 230 V komfur P515.06.3000.0 Brandvagt - 3-faset for 400 V komfur P515.06.3 1 00.0

THERMEX BRANDVAGT

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

9


AIRGRIP

PAT. PENDING

F R E M T I D E N S

E M H Æ T T E

Det nye emhætte design kan bedre opfange em, så det ikke slipper ud i boligen. Emhætten har et større opfangnings volumen end de klassiske emhætter med meget »flad« bund og indbyggede gribereflektorer, der øger virkningsgraden af emhætten. AIRGRIP PAT. PENDING

HVORFOR ER DENNE BEDRE?

Vortex reflektorer

Den klassiske emhætte med meget »flad« bund har ofte problemer med at opfange damp og stegeos ved dimensionerende luftmængder for etageboliger (20 liter/s). Det skyldes dampens kraftige opadgående bevægelser, som er stærkere end emhættens sugeevne. Det meste af dampen strømmer forbi emhætten og ud i boligen. Ved grundlæggende at ændre på emhættens flade udseende til en emhætte med mere opfangningsvolumen, kan dampens kraftige bevægelser bedre bremses

Almindelig emhætte

og udsuges. Det nye design er yderligere forbedret ved at montere indvendige reflektorer i begge sider af emhætten. De indvendige reflektorer skaber en vortex i emhætten og forbedrer herved emhættens opfangnings-evne yderligere uden at øge emhættens højde. Em bliver effektivt opfanget på grund af nyt design med vortex reflektorer i begge sider af emhætten og cirkulært spalteudsug i midten.

HVAD BETYDER »ENERGIBESPARENDE BEHOVSSTYRING EFTER FUGTINDHOLDET I LUFTEN I HENHOLD TIL BYGNINGSREGLEMENT« FOR FORBRUGEREN? Emhætten er forsynet med ventil, der tilpasser den udsugede luftmængde efter behovet. Bygningsreglementet tillader behovsstyring efter den relative luftfugtighed i boligen. For lejligheder på helt op til 115 m² gulvareal med ét bad kan behovsstyring af luftmængden give en energibesparelse. Besparelsen er størst for de små lejligheder. I hele opvarmningsperioden og specielt om vinteren kan udsugningen fjerne fugten i boligen med en mindre luftmængde. Herved spares der energi til opvarmning af kold udeluft.

10

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


AIRGRIP SÆRLIGE EGENSKABER

AIRGRIP PAT. PENDING - SKABSINTEGRERET MODEL

Et futuristisk design 3 højde-varianter Kan monteres under standardskabe, så underlinjen af skabene flugter Mulighed for energibesparende behovsstyring efter den relative luftfugtighed i boligen i henhold til Bygningsreglement 2010 Timerfunktion: 20, 40, 60 min. Indbygget switch (Trigger) 

Mål

Farve

Varenr.

598x80 mm

Hvid*

Inkl. hygrostat og switch

530.26.5007.2

598x100 mm

Hvid*

Inkl. hygrostat og switch

530.26.5012.2

598x128 mm

Hvid*

Inkl. hygrostat og switch

530.26.5008.2

598x80 mm

Sort/Rustfri Inkl. hygrostat og switch

530.26.5000.2

598x100 mm

Sort/Rustfri Inkl. hygrostat og switch

530.26.5002.2

598x128 mm

Sort/Rustfri Inkl. hygrostat og switch

530.26.5006.2

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

* SKAFFEVARE

M

DENSPRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret eller rustfri og sortlakeret 598 mm Alufilter 3x2 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA GRUNDVENTILATION: 72 m³/t FORCERET VENTILATION: 144 m³/t KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3 LUFTMÆNGDE UDEN FORSTYRRELSER: 80 mm: 75 % ved 144 m³/t (40 l/s) 100 mm: 76,3 % ved 109 m³/t (30 l/s) 128 mm: 77,5 % ved 72 m³/t (20 l/s) Jvf. tidligere norm EN 61591 THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

11


DIMENSIONERINGSKURVER - AIRGRIP

INDREGULERINGSKURVER - AIRGRIP

12

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


MODELSKIF TE I LØBET AF 2020

CENTRAL PLAN 250 SÆRLIGE EGENSKABER

CENTRAL PLAN 250 MED METALSPJÆLD

 lan er forsynet med patentbeskyttet P indreguleringsspjæld i metal samt studs til trykfaldsmåling Spjæld styret af timer Timer med 5-60 minutters tidsforløb før spjæld lukkes Vaskbart filter 

Mål

Farve

Varenr.

500 mm

Hvid

530.30.2150.2

600 mm

Hvid

530.30.2250.2

CENTRAL PLAN 250 MED SWITCH & METALSPJÆLD Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

530.30.2300.2

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret stål 500-600 mm Polyesterfilter 1x11 W lysrør (G23 sokkel)

TEKNISKE DATA GRUNDVENTILATION: 72 m³/t FORCERET VENTILATION: 144 m³/t KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 76,7 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 76,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3 BEREGNET LUFTMÆNGDE UDEN FORSTYRRELSER: 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) Jvf. tidligere norm EN 61591

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

13


DIMENSIONERINGSKURVER - CENTRAL PLAN 250

DIMENSIONERINGSKURVER - CENTRAL PLAN 250

14

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


INDREGULERINGSKURVER - CENTRAL PLAN 250

Figur 2 Indjusteringsdiagram, grundventilation

INDREGULERINGSKURVER - CENTRAL PLAN 250

Figur 4 Indjusteringsdiagram, forceret ventilation

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

15


AIRSLIM - CENTRALVENTILATION AIRSLIM - DECENTRALVENTILATION SÆRLIGE EGENSKABER

Fleksibelt design Leveres i specialmål, mod merpris (dog kun ved min. køb af 50 stk.) Mulighed for grovjustering af spjæld forud for levering Spjæld justerbar fra fuldt lukket til fuldt åbent Energivenlig LED-belysning Dobbeltvirkende potentialfri relæudgang Monteringsbeslag medfølger, hurtig og let installation Timerfunktion: 20, 40, 60 min. Produceret i Danmark 

AIRSLIM - SKABSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Varenr.

600x50 mm

Hvid

530.99.1001.2

600x75 mm

Hvid

530.99.1101.2

PRODUKTSPECIFIKATIONER AIRSLIM II - SKABSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Varenr.

600x50 mm

Hvid

Inkl. fugtsensor

530.99.1021.2

600x50 mm

Hvid

Inkl. Top Link®

530.99.1031.2

MODEL: Skabsintegreret MATERIALE: Hvidlakeret stål MÅL: 600 mm eller efter specialmål FILTER: Alufilter LYS: 2x1,5 W LED (2900 K) TEKNISKE DATA EMOPFANGNING: 81,1 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 81,1 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

16

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


DIMENSIONERINGSKURVER AIRSLIM / CENTRALVENTILATIONS-LINK® - LEJLIGHED (CVL) 100000

α = 60° 10000

α = 45°

Totaltryckfall,

Pt (Pa)

α = 30° 1000

α = 15° LWA=70 LWA=60

100

LWA=50 LWA=40

10

1

1

10

100

1000

Flöde (l/s)

INDREGULERINGSKURVER - AIRSLIM / CENTRALVENTILATIONS-LINK® - LEJLIGHED (CVL)

Nem at montere

Mål kan ændres Farve kan ændres

Fuldt åbent Fuldt lukket

Dansk produceret

Meget Lavt trykfald THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

17


CENTRAL CV1200 SÆRLIGE EGENSKABER

CENTRAL CV1200 - SKABSINTEGRERET MODEL

Mulighed for regulering af forceret drift Timerfunktion: 20, 40, 60 min. Indbygget switch (Trigger) 

Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

530.26.5010.2

600 mm

Hvid

530.26.5011.2

Med skørtPRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret stål 500-600 mm Alufilter 2x3 W LED

TEKNISKE DATA GRUNDVENTILATION: 72 m³/t FORCERET VENTILATION: 144 m³/t KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 78,7 % ved 234 m³/t (65 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 78,8 % ved 176 m³/t (49 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

18

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


DIMENSIONERINGSKURVER - CV1200

INDREGULERINGSKURVER - CV1200

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

19


CENTRAL GEMINI III SÆRLIGE EGENSKABER

CENTRAL GEMINI III - SKABSINTEGRERET MODELMål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

530.41.5041.2Beregnet til montering i overskab Indbygget switch (Trigger)

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret stål 600 mm Alufilter 2x2,5 W LED

TEKNISKE DATA GRUNDVENTILATION: 72 m³/t FORCERET VENTILATION: 144 m³/t KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 77,1 % ved 234 m³/t (65 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 77,1 % ved 176 m³/t (49 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

20

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


DIMENSIONERINGSKURVER - CENTRAL GEMINI III

INDREGULERINGSKURVER - CENTRAL GEMINI III

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

21


SUPER SILENT GT - CVL SÆRLIGE EGENSKABER

SUPER SILENT GT - SKABSINTEGRERET MODEL

Glas touch panel ulighed for styring af ovn og kogeplade vha. M Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) 

Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

Uden motor

520.19.1101.0

600 mm

Rustfri/Sort Uden motor

520.19.1108.0PRODUKTSPECIFIKATIONER

TILBEHØR

Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Rustfri stål med sort front eller hvidlakeret 600 mm Dekorativt filter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 77,8 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 77,8 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 15

22

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


METZ MICRO - CVL SÆRLIGE EGENSKABER

METZ MICRO - SKABSINTEGRERET MODEL

Energibesparende LED belysning Leveres med fjernbetjening Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) 

Mål

Farve

Varenr.

550 mm

Hvid

Uden motor

423.19.6601.0

550 mm

Sort

Uden motor

423.19.6602.0

550 mm

Rustfri

Uden motor

423.19.6608.0

750 mm

Hvid

Uden motor

423.19.6801.0

750 mm

Sort

Uden motor

423.19.6802.0

750 mm

Rustfri

Uden motor

423.19.6808.0

TILBEHØR

Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvidlakeret stål eller rustfri stål Bredde 550 og 750 mm Stålfilter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 77,5 % ved 219,6 m³/t (61 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 77,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 17

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

23


METZ MINI - CVL SÆRLIGE EGENSKABER

METZ MINI - SKABSINTEGRERET MODEL

Energibesparende LED belysning Leveres med fjernbetjening Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) 

Mål

Farve

Varenr.

550 mm

Hvid

Uden motor

423.19.5601.0

550 mm

Sort

Uden motor

423.19.5608.0

750 mm

Hvid

Uden motor

423.19.5801.0

750 mm

Sort

Uden motor

423.19.5808.0PRODUKTSPECIFIKATIONER TILBEHØR

Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvid ramme med hvid glasplade Sort ramme med sort glasplade Bredde 550 og 750 mm Stålfilter 2x3 W LED (2700 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 76,5 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 15

24

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


LYON - CVL SÆRLIGE EGENSKABER

LYON - VÆGMONTERET MODEL

Kun 400 mm dyb – sikrer god plads og overblik over kogeplade Horisontal og stor filterflade tæt på kogepladen sikrer optimal em-optagelse Energivenlig LED belysning Mulighed for tilkøb af dekorativt filter Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 34 

Mål

Farve

Varenr.

900 mm

Rustfri/Sort Uden motor

527.23.1098.0

TILBEHØR

Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm

536.99.1403.9 PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Vægmonteret Rustfri stål med sort glas Hvidlakeret med hvidt glas Bredde 900 mm Alufiltre 2x3 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 15

KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 75,2 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75,2 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

25


AIR-TECH II SÆRLIGE EGENSKABER

AIR-TECH II - VÆGMONTERET MODEL

Fleksibelt design Leveres i specialmål, mod merpris (dog kun ved min. køb af 50 stk.) Mulighed for grovjustering af spjæld forud for levering Spjæld justerbar fra fuldt lukket til fuldt åbent Energivenlig LED-belysning Mulighed for tilkøb af dæmpbart lys Mulighed for tilkøb af filterindikator Dobbeltvirkende potentialfri relæudgang Kvalitetsprodukt - ekstra tykt stål, Belimo spjældmotor, industrikvalitets elektronik, m.m. Monteringsbeslag medfølger, hurtig og let installation Timerfunktion: 20, 40, 60 min. Produceret i Danmark 

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Rustfri

Uden motor

530.99.2001.2

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

Mål

M

DENSPRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Vægmonteret Rustfri stål 600 mm Alufilter LED

TEKNISKE DATA

DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 15

26

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

EMOPFANGNING: 76,9 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 76,9 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3


MINI PERPIGNAN - CVL SÆRLIGE EGENSKABER

MINI PERPIGNAN - VÆGMONTERET MODEL

Designet til ergonomisk brug Effektivt frontsug Energivenlig LED belysning Glaslåge kan åbnes for ekstra sug Kanalen er lakeret i emhættens farve Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 34 

Mål

Farve

Varenr.

600 mm

Hvid

Uden motor

540.23.1141.0

600 mm

Sort

Uden motor

540.23.1148.0

800 mm

Hvid

Uden motor

540.23.1181.0

800 mm

Sort

Uden motor

540.23.1188.0

TILBEHØR

Type

Varenr.

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø125 mm

536.99.1401.9

PRODUKTSPECIFIKATIONER

THERMEX Centralventilations-Link® Modul, lejlighed (CVL) - Ø160 mm536.99.1403.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: FILTER: LYS:

Vægmonteret Sortlakeret stål og sort glas Hvidlakeret stål og hvidt glas Bredde 600 og 800 mm Alufilter 2x3 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA KANAL: Ø125 mm EMOPFANGNING: 75,5 % ved 234 m³/t (65 l/s) ved monteringshøjde 600 mm EMOPFANGNING: (BEREGNET) 75 % ved 176 m³/t (49 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3 DIMENSIONERINGSKURVER - SE AIRSLIM SIDE 15

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

27


THERMEX

Emhætter med indbygget motor og eget aftræk eller brug med decentral varmegenvinding I det følgende afsnit finder du et udvalg af emhætter med eget aftræk og indbygget motor som er velegnet til projekt-salg. Vi har mange andre designs og muligheder. Kontakt os for yderligere information.

28

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


KRAV OM ERSTATNINGSLUFT Krav om erstatningsluft (balanceret ventilation) LOVTEKST BR 18 - Ventilation (§ 420 - § 452) - Generel vejledning Kap. 1.6 I køkkener er der krav om, at der skal være emhætte med udsugning over kogepladerne og afkast til det fri. Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader i en bolig. Emhætter med recirkulation vil normalt ikke opfylde dette krav, herunder også recirkulationsemhætter med kulfilter. Udsugningen i emhætten skal kunne forøges til mindst 20 l/s. De 20 l/s er mindste luftmængde, der kan benyttes under forudsætning af at emhætten er effektiv til at opfange em og er placeret hensigtsmæssigt. Hvis emhætten har en emopfangningsgrad på 75 pct. eller højere iht. DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3 vil det normalt opfylde kravet om tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen. Kogeplader kan være f.eks. el- eller gasopvarmede og indbygget i et komfur. Der skal altid sikres erstatningsluft når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer kan ikke være en forudsætning for opfyldelse af kravene til emhætten.

LØSNING Ved brug af THERMEX PROLINK - PREMIUM åbnes eksternt luftindtag i samme øjeblik emhætten tændes, således at den luft emhætten blæser ud af huset nu erstattes af frisk luft udefra. Der opnås således balanceret ventilation i boligen, således at emhætten fungerer optimalt. Røgudslag fra brændeovn undgås, udefrakommende urenheder i boligen undgås i boligen.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

29


ENERGIRAMMEBEREGNING Energirammeberegning - med afkast til det fri I dag skal emhættens forbrug af varme til genopvarmning af erstatningsluft nu indregnes i boligens samlede energiramme, dette kan andrage op mod 15 % af boligens energiramme.

ENERGI

EKSEMPEL - ENERGIRAMMESKEMA

Ventilation

Areal (m²) FO. -

qm (l/s m²) n vgv (-)

Zone

172,41

1

Hele huset

164,2

2

Emhætte

164,2 0,5 XXXX 0 0 0 0

1

El-VF

qn (l/s)

Vinter

0/1

Vinter

0,3

0

0,1

0,9

ti (°C)

18

3

LØSNING Ved brug af THERMEX PLASMEX®-HYBRID løsning passerer emhættens luft gennem et elektronisk filter, hvor lugtpartiklerne lades positivt, hvorefter luften passerer gennem carbon filter som er relativt negativt ladet. Det negativt ladede carbon filter opfanger derfor lugtpartikler som en magnet. Effektiviteten er 96,5 % i Plasmex®-filterets forventede levetid på ca. 10 år. Den rensede luft returneres til køkkenet - ingen forbrug til genopvarmning af erstatningsluft. Til fjernelse af fugt og damp monteres luftventil over emhætten. Luftventilen kobles til ventilationsaggregatet og skal indstilles til minimum 72 m³/t, når emhætten er i drift. THERMEX Trigger Modul tilkobles emhætten. Trigger Modulet sørger for, at aggregatet booster, når emhætten tændes. Løsning = THERMEX emfang + THERMEX Plasmex®-filter + THERMEX Trigger Modul Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

OBS:

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

THERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter. Fedtfilter

Plasmex® Smart Link Modul

30

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

• Tilkobles emhætte og Plasmex®-filter • Akustisk alarm ved udløb 3.650 timer • Boost af ventilationsanlæg • Eliminerer standby strøm

Indblæs

Opholdsrum


THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING VER

ÅL

Indblæs

R FN´S

17

FO

Udblæs

OBS: THERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter.

Plasmex®-filter

M

DENS

Udblæs

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

Fedtfilter

Plasmex® Smart Link Modul • Tilkobles emhætte og Plasmex®-filter

• Akustisk alarm ved udløb 3.650 timer • Boost af ventilationsanlæg • Eliminerer standby strøm

THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING

Fremtidens emhætteløsning i boligen

Ifølge nye retningslinier fra byggestyrelsen skal emhætten i nye boliger fra og med oktober 2018 medregnes i den samlede energiramme for nye boliger. Dette kan betyde, at emhættens samlede energiforbrug ved normal udblæsning til det fri, vil andrage 10 - 15 % af den samlede energiramme, dette skyldes primært energiforbrug til opvarmning af udefrakommende erstatningsluft. MED EN PLASMEX® HYBRIDLØSNING FRA THERMEX OPNÅR DU FØLGENDE FORDELE   Emhætten belaster ikke energirammeregnskabet.   Plasmex®-filtret renser luften for mados og andre partikler med 96,5 %, er vedligeholdelsesfrit med en forventet levetid på ca. 10 år. Luften fra emhætten returnerer til køkkenet.

  Sugeventil; over emhætten placeres en sugeventil tilkoblet varmegenvindingsagregatet. Denne sugeventil sørger for at fugt og damp suges ud af køkkenet gennem agregatet og ud i det fri.

Nye huse

  Trigger modulet sørger for at agregatet booster, når emhætten er i drift.

er tætte

MED DENNE LØSNING OPNÅR DU FØLGENDE ÅBENLYSE FORDELE   Intet varmetab pga. emhætten.   Balanceret ventilation i boligen.   Ren luft samt luftskifte i boligen.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

31


THERMEX

PLASMEX®-FILTER RENERE KØKKENMILJØ

GRØNNERE PLANET

BEDRE ØKONOMI

Fremtidens recirkuleringsfilter til emfang Skal ikke skiftes og skal ikke vedligeholdes - forventet levetid op til 10 år.

HVAD ER

Fedtfilter

Plasmex®

Kemiske reaktioner

Aktivt kul

Lugtpartikler

ET PLASMEX®-FILTER?

Lugtmolekyler, sporer, bakterier, vira, kimbakterier osv.

Når du ikke har mulighed for aftræk til det fri, eller blot ønsker at spare på varmeregningen, kan du nu installere et THERMEX Plasmex®-filter til dit emfang.

Elektriske ladninger spalter molekylerne

Når luften passerer gennem et Plasmex®-filter, påvirkes luftpartiklerne med elektronisk ladning, således at de lettere opfanges af Plasmex®-filtrets kulfilterdel. Dette betyder, at luften, der returnerer til køkkenet, er 96,5 % renset for mados. Det gør Plasmex®-filtret dobbelt så effektivt som et almindeligt kulfilter. Levetiden for et Plasmex®-filter forventes at være op til 10 år. Det er ca. 20 gange længere end et almindeligt kulfilter.

SÅDAN VIRKER ET PLASMEX®-FILTER

Principskema for et Plasmex®-filter

*Luftrensning *Forventet filter levetid

Plasmex®-filter

Alm. kulfilter

op til 96,5 %

ca. 50 %

op til 10 år

ca. 1/2 år

* Baseret på normalt brug af emfang i privat husholdning ca. 1 time pr. dag. * Årlig varmetabsbesparelse ift. almindeligt aftræk ca. 500 kW à 2 kr. = op til DKK 1.000,sparet pr. år. * Årlig besparelse ift. almindeligt kulfilter ved skift af kulfilter 2 gange årligt à 500 kr. = op til DKK 1.000,- sparet pr. år. * Besparelse ved at der ikke skal laves aftræk til det fri.

Tilsluttes stikkontakt

Elektroder lader luftpartikler

PLASMEX®-FILTER I

120 mm

- RUND Strømforbrug ved drift blot 10 W (standby 0,5 W) Ren luft returnerer til køkkenet

Op til 96,5 % af lugtpartiklerne opfanges af Plasmex®-filtret Udsugningluften fra emfanget

210 mm 32

THERMEX

Når luften trykker på kontakten, aktiveres elektroder

PROJEKT-KATALOG 2020


ÅL

M

RP

EN

FOR EN

FO

LJ Ø

FOR

OMI ON

DENS

A

I

RE BED ØK

SP

ENM

17

VER

KK

R FN´S

E ER

ET REN

Å VA R M

SÅDAN INSTALLERES ET PLASMEX®-FILTER THERMEX Plasmex®-filter kan både benyttes til nye emfang og eftermonteres på eksisterende.

Enkel installation med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Til væghængt emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

Til væghængt emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

Varmegenbrug uden lugt

Til indbygning i sokkel.

Til indbygning i emfangets kanal. Væg- eller frithængende. Min. dimension kanal: 250x250 mm

Til frithængende emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

Til indbygning i forsænket loft. PLASMEX® SMART LINK MODUL

PLASMEX®-FILTER II

Til indbygning i skab med indbygget emfang.

Plasmex®-filter I kan også monteres i top vha. vægbeslag.

- FLAD Strømforbrug ved drift blot 10 W (standby 0,5 W) mm 280

540 m

m

92 mm 90 mm

PLASMEX®-FILTRE OG -SKJULERE

THERMEX

m

m

Varenr. 535.10.1000.9 535.10.1001.9 536.99.1150.9 536.99.1512.9 536.99.1511.9 536.99.1518.9 536.99.1612.9 536.99.1611.9 536.99.1618.9 536.99.1711.9 536.99.1150.9

22 0

Bredde Farve THERMEX Plasmex®-filter I - Rund THERMEX Plasmex®-filter II - Flad THERMEX Plasmex® Smart Link Modul Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Sort Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Hvid Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, Mini Vertical Sort Plasmex®-filter skjuler I, vertical Hvid Plasmex®-filter skjuler I, vertical Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, indbygget skab Hvid THERMEX Plasmex® Smart Link Modul -

PROJEKT-KATALOG 2020

33


THERMEX TRIGGER LINK MODUL

Nye huse er tætte

SÅDAN FÅR DU BALANCERET VENTILATION I DIN BOLIG Mange huse har i dag eget ventilationssystem med varmegenvindingsfunktion. Disse ventilationssystemer sørger for, at der blæses ligeså meget luft ind i huset som der suges ud. Med andre ord er der balance i luftskiftet.

TRIGGER LINK MODUL

Når emhætten med eget aftræk tændes, suges der pludseligt mere luft ud af huset end der blæses ind. Der skabes således et undertryk inde i huset, og det har den konsekvens at røg fra brændeovn eller pejs kan suges ind i stuen. Støv og urenheder udefra kan trænge ind i huset og emfanget kan suge dårligere samtidig med, at det kan være svært at åbne døre og vinduer. Trigger Link fra THERMEX sørger for, at i det øjeblik du tænder for dit emfang sendes der et signal til ventilationssystemet om at blæse mere luft ind i huset således, at der igen oprettes balance i luftskiftet.

Signalet fra THERMEX Trigger Link kan også anvendes til at aktivere andre installationer i boligen.

THERMEX TRIGGER LINK MODUL

34

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

ÅL

FO

VER

Farve Sort

Mål i mm 125x100

Varenr. 536.99.1000.9

M

DENS

For opkobling henvises til vejledningen fra den enkelte udbyder af varmegenvindingsanlægget.

Model THERMEX Trigger Link Modul

17

THERMEX Trigger Link Modul kobles ind mellem strømudtaget og emfanget, samtidigt trækkes en forbindelse til varmegenvindingsanlægget.

R FN´S


SÆRLIGE EGENSKABER

 dtræksemhætte med dobbelt filterudtræk U Hvid med hvid front eller grå med rustfri front Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 34 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

YORK III

Skabsintegreret Hvidlakeret med hvid front Grålakeret med rustfri front 500-600 mm 3 hastigheder Alufilter 2x2,8 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA

YORK III (HVID MED HVID FRONT) - SKABSINTEGRERET

Mål

Farve

Motor

Varenr.

500 mm

Hvid

Lux

520.42.3611.2

600 mm

Hvid

Standard

520.42.3401.2

600 mm

Hvid

Lux

520.42.3411.2

YORK III (GRÅ MED RUSTFRI FRONT) - SKABSINTEGRERET

Mål

Farve

Varenr.

500 mm

Grå/Rustfri Lux

520.42.3618.2

600 mm

Grå/Rustfri Standard

520.42.3408.2

600 mm

Grå/Rustfri Lux

520.42.3418.2

MOTOR: STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDNIVEAU: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING: (BEREGNET)

Standard: Lux: 230 V 230 V 149 m3/t 242 m3/t 273 m3/t 390 m3/t 47-61 dB(A) 47-66 dB(A) Ø125 mm Ø125 mm D E Optimalt driftspunkt: Standard - 2204,6 J/m³ Lux - 2492,9 J/m³ 77,1 % ved 234 m³/t (65 l/s) ved monteringshøjde 600 mm

77,1 % ved 180 m³/t (50 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

SÆRLIGE EGENSKABER

Easy Clean Lavt lydniveau Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 34 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

SUPER SILENT

Skabsintegreret Hvidlakeret stål 600 mm 3 hastigheder Alufilter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA

SUPER SILENT - SKABSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Hvid

Med motor

520.19.1001.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDNIVEAU: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING: (BEREGNET)

230 V 121 m³/t 444 m³/t 49-67 dB(A) Ø150 mm D Optimalt driftspunkt: 2352,3 J/m³ 77,8 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm

77,8 % ved 166 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

35


SÆRLIGE EGENSKABER

Glas touch panel otor med dobbelt turbinehjul M Mulighed for styring af ovn og kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

SUPER SILENT GT SUPER SILENT GT - SKABSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Hvid

Med motor

520.19.1101.2

600 mm

Rustfri

Med motor

520.19.1108.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Skabsintegreret Rustfri stål med sort front eller hvidlakeret 600 mm 3 hastigheder Dekorativt filter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDNIVEAU: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

230 V 180 m³/t 550 m³/t 39-57 dB(A) Ø150 mm A Optimalt driftspunkt: 685,8 J/m³ 77,8 % ved 216 m³/t (60 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

77,8 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

SÆRLIGE EGENSKABER

Flytbar aftræk bagud eller opad Energibesparende LED belysning Leveres med fjernbetjening Mulighed for variant til centralventilation Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

METZ MICRO METZ MICRO - SKABSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Varenr.

550 mm

Hvid

Med motor

423.19.6601.2

550 mm

Sort

Med motor

423.19.6602.2

550 mm

Rustfri

Med motor

423.19.6608.2

750 mm

Hvid

Med motor

423.19.6801.2

750 mm

Sort

Med motor

423.19.6802.2

750 mm

Rustfri

Med motor

423.19.6808.2

Varenr.

36

THERMEX

THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PROJEKT-KATALOG 2020

Skabsintegreret Hvidlakeret stål eller rustfri stål Bredde 550 og 750 mm 4 hastigheder Stålfilter 2x1,5 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

230 V 210 m³/t 612 m³/t 48-71 dB(A) Ø150 mm B Optimalt driftspunkt: 1498,4 J/m³ 77,5 % ved 219,6 m³/t (61 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

77,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3


SÆRLIGE EGENSKABER

Flytbar motor Aftræk kan vendes bagud eller opad Energibesparende LED belysning Leveres med fjernbetjening Mulighed for variant til centralventilation Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) 

PRODUKTSPECIFIKATIONER

METZ MINI METZ MINI - SKABSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Varenr.

550 mm

Hvid

Med motor/flytbar

423.19.5601.2

550 mm

Sort

Med motor/flytbar

423.19.5608.2

750 mm

Hvid

Med motor/flytbar

423.19.5801.2

750 mm

Sort

Med motor/flytbar

423.19.5808.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

Skabsintegreret Hvid ramme med hvid glasplade Sort ramme med sort glasplade Bredde 550 og 750 mm 4 hastigheder Stålfilter 2x3 W LED (2700 K)

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

230 V 311 m³/t 550 m³/t 51-66 dB(A) Ø150 mm A+ Optimalt driftspunkt: 620,0 J/m³ 76,5 % ved 216 m³/t (60 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

76,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

SÆRLIGE EGENSKABER 

Et futuristisk design Kan monteres under standardskabe, så underlinjen af skabene flugter

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: FARVE: MÅL: FILTER: LYS:

AIRGRIP

Skabsintegreret Rustfri stål og sort glas 600 mm Alufilter 1 LED

TEKNISKE DATA Se www.thermex.dk

AIRGRIP PAT. PENDING - SKABSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Motor

600 mm

Rustfri/Sort Med motor

Varenr. 520.19.3062.2

SEL: Optimalt driftspunkt: v/200 m³ 216 J/m³ v/100 m³ 288 J/m³ EMOPFANGNING: 75 % ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm 75 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

37


SÆRLIGE EGENSKABER

Kan indbygges i overskab, loft eller kogeniche Effektivt kantsug Leveres med fjernbetjening Mulighed for variant til centralventilation Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) Se video på www.thermex.dk 

PRODUKTSPECIFIKATIONER

METZ MEDIO METZ MEDIO - LOFTSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Varenr.

900x500 mm

Hvid

Uden motor

423.19.3151.0

900x500 mm

Hvid

Med motor

423.19.3151.2

900x500 mm

Sort

Uden motor

423.19.3158.0

900x500 mm

Sort

Med motor

423.19.3158.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

Loft-/skabsintegreret Hvidlakeret med hvid glasplade Sortlakeret med sort glasplade Bredde 900 mm 4 hastigheder Dekorativt filter 4x3 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA MOTOR: STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

Med motor: 230 V 205 m³/t 562 m³/t 37-60 dB(A) Horisontalt afkast eller vertikalt afkast B Optimalt driftspunkt: 707,8 J/m³ 76,5 % ved 216 m³/t (60 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

76,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

SÆRLIGE EGENSKABER

Placeringen i loftet sikrer god udsigt fra kogezonen Effektivt kantsug Leveres med fjernbetjening Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul Se Top Link® video på www.thermex.dk Indbygget switch (Trigger) Se video på www.thermex.dk 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

METZ MAXI METZ MAXI - LOFTSINTEGRERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Hvid

Uden motor

423.19.3161.0

1200 mm

Hvid

Med motor

423.19.3161.2

1200 mm

Sort

Uden motor

423.19.3168.0

1200 mm

Sort

Med motor

423.19.3168.2

Varenr.

38

THERMEX

THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PROJEKT-KATALOG 2020

TEKNISKE DATA

Varenr.

1200 mm

Loftsintegreret Hvidlakeret og hvidt glas Sortlakeret og sort glas Bredde 1200 mm 4 hastigheder Dekorativt filter 4x3 W LED (3000 K)

MOTOR: STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

Med motor: 230 V 274 m³/t 569 m³/t 39-58 dB(A) Horisontalt afkast eller vertikalt afkast B Optimalt driftspunkt: 646,2 J/m³ 76,5 % ved 216 m³/t (60 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

76,5 % ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3


SÆRLIGE EGENSKABER

Designet til ergonomisk brug Effektivt frontsug Glaslåge kan åbnes for ekstra sug Kanalen er lakeret i emhættens farve Mulighed for variant til centralventilation Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul Se Top Link® video på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 34 

MINI PERPIGNAN MINI PERPIGNAN - VÆGMONTERET MODEL

Nye versioner med endnu mere ENERGIVENLIG DC-motor forventes klar i løbet af 2020

Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Hvid

Med motor

540.23.1141.2

600 mm

Sort

Med motor

540.23.1148.2

800 mm

Hvid

Med motor

540.23.1181.2

800 mm

Sort

Med motor

540.23.1188.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

Vægmonteret Sortlakeret stål og sort glas Hvidlakeret stål og hvidt glas Bredde 600 og 800 mm 3 + BOOST Alufilter 2x3 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LUFTMÆNGDE V/BOOST: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

230 V 310 m³/t 542 m³/t 747 m³/t (68dB(A)) 53-63 dB(A) Ø150 mm A Optimalt driftspunkt: 1452,1 J/m³ 75,5 % ved 234 m³/t (65 l/s)

ved monteringshøjde 600 mm

75,5 % ved 176 m³/t (49 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

SÆRLIGE EGENSKABER

Moderne design med lige glas Energivenlig LED-belysning Enkel betjening Rengøringsvenlig Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 34 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

READING READING - VÆGMONTERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Varenr.

600 mm

Sort

Med motor

540.23.1368.2

900 mm

Sort

Med motor

540.23.1398.2

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Vægmonteret Sortlakeret med sort glas 600-900 mm 3 hastigheder Alufilter 2x2 W LED

TEKNISKE DATA STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDNIVEAU: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING:

230 V 232 m³/t 385 m³/t 55-67 dB(A) Ø125 mm C Optimalt driftspunkt: 1765,9 J/m³ 75,5 % ved 234 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm

75,5 % ved 180 m³/t (50 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

39


SÆRLIGE EGENSKABER

Rustfri stål med glasskærm Energibesparende LED-belysning Glas touch Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

DERBY

TEKNISKE DATA

DERBY - VÆGMONTERET MODEL

Motor

Mål

Farve

600 mm

Rustfri/glas Med motor

545.21.2068.2

700 mm

Rustfri/glas Med motor

545.21.2078.2

900 mm

Rustfri/glas Med motor

545.21.2098.2

Varenr.

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

Vægmonteret Rustfri stål og klart glas 600-900 mm 3 hastigheder Alufilter 2x1,5 W LED (3150 K)

535.10.1000.9

MODEL: 600-700 mm: 900 mm: STRØM: 230 V 230 V LUFTMÆNGDE MIN.: 408 m³/t 405 m³/t LUFTMÆNGDE MAX.: 623 m³/t 636 m³/t LYDNIVEAU: 42-67 dB(A) 43-65 dB(A) KANAL: Ø150 mm Ø150 mm ENERGIKLASSE: A A SEL: Optimalt Min.: Max.: driftpunkt: 600-700 mm 1351,0 J/m³ 1196,9 J/m³ 1388,1 J/m³ 900 mm 1411,4 J/m³ 2018,1 J/m³ 1318,6 J/m³ EMOPFANGNING: (BEREGNET) 77,8% ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm 77,8% ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

SÆRLIGE EGENSKABER

Denne model fås i rustfri stål Motor med dobbelt turbinehjul Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 34 

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

CAMINO ECO

TEKNISKE DATA

CAMINO ECO - VÆGMONTERET MODEL

Mål

Farve

Motor

Varenr.

500 mm

Rustfri

Med motor

527.42.9158.2

600 mm

Rustfri

Med motor

527.42.9168.2

700 mm

Rustfri

Med motor

527.42.9178.2

STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LYDNIVEAU: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING: (BEREGNET)

Varenr.

THERMEX

THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

PROJEKT-KATALOG 2020

230 V 161 m³/t 436 m³/t 41-66 dB(A) Ø150 mm D Optimalt driftspunkt: 1515,4 J/m³ 77,8% ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm

77,8% ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

40

Vægmonteret Rustfri stål 500-700 mm 3 hastigheder Alufilter 2x2,8 W LED


SÆRLIGE EGENSKABER

Kun 400 mm dyb – sikrer god plads og overblik over kogeplade Horisontal og stor filterflade tæt på kogepladen sikrer optimal emoptagelse Energivenlig LED belysning Periodisk udsug Mulighed for tilkøb af dekorativt filter Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul - se side 8 Se Top Link® video på www.thermex.dk Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul - se side 34 

LYON LYON - VÆGMONTERET MODEL

Mål

Farve

900 mm

Rustfri/Sort Med motor

Nye versioner med endnu mere ENERGIVENLIG DC-motor forventes klar i løbet af 2020

Motor

Varenr. 527.23.1098.2

PRODUKTSPECIFIKATIONER MODEL: MATERIALE: MÅL: HASTIGHEDER: FILTER: LYS:

Vægmonteret Rustfri stål med sort glas Bredde 900 mm 3 + BOOST Alufiltre 2x3 W LED (3000 K)

TEKNISKE DATA

Varenr. THERMEX Plasmex®-Filter I

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

STRØM: LUFTMÆNGDE MIN.: LUFTMÆNGDE MAX.: LUFTMÆNGDE V/BOOST: LYDEFFEKT: KANAL: ENERGIKLASSE: SEL: EMOPFANGNING: (BEREGNET)

230 V 265 m³/t 447 m³/t 701 m³/t (71 dB(A)) 52-65 dB(A) Ø150 mm B Optimalt driftspunkt: 1517,3 J/m³ 75,2% ved 216 m³/t (60 l/s) ved monteringshøjde 600 mm

75,2% ved 165 m³/t (46 l/s) ved monteringshøjde 500 mm Jvf. gældende norm EN 13141-3

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

41


THERMEX HRW 20 MONO D - velegnet til bl.a. garager og rum med svær adgang for rørinstallation

HRW 20 Mono D med varmegenvinding

En enhed dækker

25 m²

Ventilation med varmegenvinding sikrer et sundt indeklima Ventilation i boligen er nødvendigt for at undgå mug, svamp og råd samt for at nedbringe mængden af radongas. Et dårligt indeklima rimer på træthed, hovedpine, kvalme og alvorlige luftvejssygdomme. Ventilation bidrager til at opnå et sundt indeklima for husets beboere.

Inde

Ude

Beregnet til montering i indmuringsdåse

Regulering inkluderet

Inde

Ude

Inde

R FN´S

17

FO

Ude

Nye huse er tætte

VER

ÅL

Løsningen kan bestå i en almindelig ventilator, der kun trækker luften ud, eller et centralt varmegenvindingsanlæg. Det er ofte kostbart at anskaffe og installere, fordi der skal opsættes ventiler og etableres rørføringer i boligen. Et godt og velfungerende alternativ er decentralventilation med varmegenvinding – en virkningsfuld løsning for en bedre bolig med et sundt indeklima.

Ventilation med varmegenvinding THERMEX HRW 20 Mono D skaber en ideel indeluft med interval ind- og udblæsning. Den kolde luft ude fra opvarmes af varmeveksleren inden den blæses ind i rummet.

THERMEX HRW 20 Mono D kan transportere luften fra rummet ud i det fri, hvis du trænger til udluftning på grund af dårlig lugt, dug, fugt eller for meget varme.

M

DENS

Frisklufttilførsel THERMEX HRW 20 Mono D kan trække frisk luft ind 10i rummet. Varmeveksleren sørger for at opvarme den friske luft med varmen indefra.

Udluftning

Godt for indeklimaet i alle rum

Bolig i balance

Etablering af flere ventilatorer i et eller i flere rum skaber en bolig i balance med et godt og sundt indeklima.

THERMEX HRW 20 Mono D er velegnet til alle rum i huset for at sikre et godt og sundt indeklima. Tilmed kan etablering af flere ventilatorer i flere rum forbindes. Derved kan de udgøre et komplet ventilationsanlæg, der er decentralt installeret. Det vil sige, at du undgår at trække komplicerede rør og kanaler som til et konventionelt ventilationsanlæg.

Stue

42

Soveværelse

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Kælder

Badeværelse


THERMEX HRW 20 MONO D THERMEX HRW 20 Mono D med varmegenvinding – diskret, lydsvag og energibesparende • Lavt lydniveau • Max 90 % effektivitet • 5 hastigheder • Enkel installation • IPX4 tæthedsklasse

THERMEX HRW 20 Mono D er en decentral ventilator med varmegenvinding, der ventilerer din bolig effektivt døgnet rundt. Thermex HRW 20 Mono D blæser skiftevis luften ud og ind gennem en varmeveksler, der optager varme ved udblæsning, og afgiver varme ved indblæsning. Derved opnår du balanceret ventilation i din bolig med et sundere indeklima samtidig med, at du sparer penge til genopvarmning af erstatningsluften. THERMEX HRW 20 Mono D er udstyret med et støvfilter, der opfanger partikler udefra, samt en fugtføler og regulerer selv sugestyrken afhængig af behovet. Vejrbestandig gummi-ventil kan monteres indefra

THERMEX HRW 20 Mono D er udstyret med udvendig rist i gummi, der kan monteres indefra. Den er derfor ideel til brug i etageejendomme, hvor adgang udefra er vanskelig.

Luk helt af, når det blæser THERMEX HRW 20 Mono’s indvendige spjæld er konstrueret, så det er nemt at lukke helt af. Det kan særligt gøre sig gældende, når vinden er kraftig og kommer fra en bestemt retning.

Nem installering Målsæt

Bor hul

Tilslut strøm

240

40

5

0

0

30

20

1

10

2

10

0

0

4

5

2

0

4

20

30

10

0

3

2

20

6

q [l/s]

Power consumption 1 0 40 Speed 5 (max) 50 Speed 4 Speed 3 0 1140 Speed 2 5014 Speed 1 (min)

30

q [m³/h]

8

30

q [m³/h]

6

1

8

11

14

Speed 5 (max) Speed 4 Speed 3 Speed 2 Speed 1 (min)

Speed 5 (max) Speed 4 Speed 3 Speed 2 Speed 1 (min)

Performance curves Speed 5 (max) Speed 4 Speed 3 Speed 2 Speed 1 (min)

80 64 17

1q [l/s]

20

3

6

30

40

275

0 50

q [m³/h]

THERMEX HRW1120 MONO D 8 14 q [l/s]

Tilslutning (V)

230

Dækkeevne pr. enhed (m²)

Op til 25

Varmegenvinding (%)

90

Nettovægt (kg)

2,25

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Energiforbrug (W)

1,44

3,25

4,46 33

Luftmængde m³/h ved 0 m/m VS

9

25

SEL-værdi

576

468

486

Lydtryk (dB(A) - 3 mtr.)

16

22

26

EL-nr.

EAN-nr.

Type Varenr. THERMEX HRW 20 Mono D

42 18

Ø151

10

240

275

760.40.1010.2

9978 869 196

5703347702228

Murrør Ø160 mm L700 mm kan afkortes 760.40.1017.2

9978 869 358

5703347702273

VVS-nr.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

43

Ø216

0

3

2

42 18

Ø153

10

4

Ø146

1

6

p [Pa]

20 p [mmH O]

2

Power [W]

p [Pa]

V OR T HR W 20 MONO D 4

HRW 20 Mono D dimensioner Power consumption Performance curves 80 5 (max) Speed 5 (max) Speed 64 4 Speed 4 Speed Speed 3 Speed173 Speed 2 Speed 2 Power consumption Speed 1 (min) Performance curves Speed 1 (min)

224

6

Ø216

30

50

Ø153

5

5

Ø146

3

HRW 20 Mono VDORydelsesdiagram T HR W 20 MONO D

224

40

Ø151

4

6

Power [W]

50

Power [W]

p [mmH O]

V OR T HR W 20 MONO D 5


Emfang Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA A/S RØDOVRE

HJØRRING Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 98 92 62 33

Valhøjs Allé 190 2610 Rødovre Tlf. +45 36 70 70 29

www.thermex.dk info@thermex.dk

Det tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt. THERMEX forbeholder sig ret til ændringer i sortiment og tekniske specifikationer.

THERMEX PROJEKT-KATALOG 2020

Emfang Enkelt & Elegant

Profile for Thermex Scandinavia

Thermex Projektkatalog ETAGE 2020 - DK  

Thermex Projektkatalog ETAGE 2020 - DK  

Profile for thermex