Page 1

Dagordning 26 mars 2013 Tufvan kl 18.00 Närvarande: Thekla Nyberg – Ordförande Karolina Petersson – Vice ordförande Simone Wikhede – Kassör Erica Newkumet – Medlemsansvarig Theresia Tillnert – Sekreterare Caroline Tanse – Webmaster Jaana Lönnblad – Bokningsansvarig Emmy Petersson – Festansvarig Lisa Karlsson - Körledare § 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Thekla. § 2 Val av justerare Karolina och Emmy väljs till justerare. § 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes av samtliga i styrelsen. § 4 Föregående mötesprotokoll uppläses Uppläses av Theresia. § 5 Styrelsen runt; till denna gång Thekla har mailat Ulrika på Kåren om Valborg. Hon har fixat in Erica på styrelseutbildningen, fixat midisidan, köpt kaffebryggare och saft. Hon har skickat stadgarna till Theresia, hjälpt till med festen med Isterbandet samt städat efteråt. Hon har även gjort en enkät till medlemmarna, varit på swedbank, träffat Erik och Towe från Isterbandet gällande samarbete, fixat dagordningen samt justerat protokoll. Karolina har varit med i festkommittén samt städat efter festen. Hon har skrivit inlägg på bloggen samt kollat upp andra studentkörer men hon har ännu inte mailat någon av dem. Simone har varit på kassörutbildning. Hon och Thekla har varit på banken och lagt över kontot på Simone samt satt in pengar. Theresia har lagt upp stadgarna på hemsidan, lagt upp protokoll samt skrivit det förra protokollet. Sara har gjort ett förslag till Roll up:en samt justerat senaste protokollet. Jaana har mailat olika körer, införskaffat kaffebryggare tillsammans med Thekla, kollat med lokaler till den 4:e maj, fixat lokal till repdagen samt kollat upp om Bunkern är ledig till sittningen. Hon har ännu inte fixat tygprover till klädkoden och hon har ännu inte fått nått svar från Utvandrarnas Hus. Emmy har inte planerat så mycket inför sittningen men hon har mailat vaktmästeriet samt planerat


festen med Isterbandet. Caroline har fixat med designen på hemsidan, fixat ett drop-box konto samt gjort en flik till stadgarna på hemsidan. 5.1 Körens post Ingen post har inkommit. 5.2 Ekonomisk redovisning Simone och Thekla har varit på banken och satt in pengar. På kontot finns nu 13 209kr och i den portabla kassan finns kvar 650kr. Birgit har ännu ej betalat fakturan för sjungningen i Vederslöv. § 6 Körledare; information och frågor Lisa undrar lite vad vi vill göra på repdagen. Hon föreslår själv övningar för att stärka gemenskapen i kören. Hon har ännu inte lagt upp några inspelningar på hemsidan. Angående midisidan understryker hon att den bör användas speciellt för enskild träning av stämmor samt av de som kanske varit sjuka men att vi inte bör lägga allt för mycket vikt vid den. § 7 Åsiktsboken Inga nya åsikter har inkommit. § 8 Diskussion - Status angående körledare Magnus är uppsagd som körledare från och med den 31/3. Petra kommer på körövningen den 8/4 och provar på som körledare. Lisa och Petra får tillsammans bestämma hur de vill göra med Magnus låtar, eventuellt ta fram gamla låtar som kören sjungit tidigare. - Utvärdering: Festen med Isterbandet Emmy är mycket nöjd, hon tyckte det verkade som att alla hade roligt. Isterbandet har gett positiv respons och gör gärna om det hela igen. Karolina tycker att det skulle vara kul att ha en sittning med Isterbandet nån gång. - Nattvandring 6/4 Thekla har fått förhinder och Theresia tar hennes plats på nattvandringen den 6/4. Nattvandrarna får gratis fika på nästföljande körövning. - Rapport från RUMs årsmöte Karolina var på årsmötet och rapporterar att RUM mest riktar sig mot orkestrar och att de därför inte hade så mycket körrelaterat. - Rapport från ordförandetorget 26/3 Thekla berättar att fotbolls VM ska hållas i Växjö i sommar. Är man fler än 10 stycken som vill gå så kan man köpa föreningsbiljetter. Hon var tvungen att gå ifrån Ordförandetorg ganska tidigt och har inte mer att rapportera. - Uppdatering av hemsidan


Caroline har fortfarande problem med baksidan på hemsidan. G-klaven blir suddig om man drar ut bilden så att den täcker hela bakgrunden. Tar man bort gklaven funkar det dock bättre. Ingen i styrelsen har något emot en enfärgad bakgrund. Caroline vill göra headern svart. Hon ska göra en screenshot på den nya hemsidan som hennes pojkvän har kodat och lägga upp denna på styrelsens facebooksida samt prova att göra bakgrunden enfärgad. Hon ska använda grått, vitt och lila i designen samt svart till texten. Caroline vill ändra flikarna från två rader till en rad genom att enbart ha dem skrivna på svenska. Detta tycker alla i styrelsen är en bra idé. Hon ska även göra en back up på hemsidan. - Officiell klädkod Jaana anser att de bästa alternativet till banden är sidenband men att det är svårt att hitta bra färger samt att de hon har hittat hittills är för smala. Karolina föreslår att hon ska kolla om ”Staples” har något. Karolina ska fråga sin gamla körledare vart ifrån de köpte sina band. - Roll up – sponsring, Saras förslag Sara har lagt upp förslag på roll up:en på styrelsens facebooksida. Thekla har pratat med Isterbandet som har fått sponsring till sin roll up och därför har satt sponsorernas loggor på roll up:en. Sara ska prata med Ola Bengtsson på Sensus, Sara Vedring på RUM, Ulrika på Kåren samt med universitetet om hur mycket vi skulle kunna få i sponsring till vår roll up. Förslag kommer upp att det vore fint att ha loggorna längst ned på roll up:en. Lisa vill kontakta ”Musik i syd” gällande sponsring till konserter. - Tygkassarna Inget nytt. - Förslag om att köpa in körbok ”Lilla körguiden” är ett litet häfte med basfakta som kan vara bra att veta när man sjunger i kör. Den kostar 39kr på adlibris. Ska vi köpa in den? Lisa vill fråga körmedlemmarna. Det bestäms att hon ska ta med en guide till nästa körövning och låta medlemmarna titta i den. De som sedan är intresserade får anmäla sitt intresse, betala i förhand så köper styrelsen in. - Förslag om att köpa en bankbok Simone ska prata med Kåren och vi ska få ett Fortnox konto. Simone ska få en snabbkurs i detta. Hon har även hört talas om något som kallas deklarationsfrihet vilket innebär att man slipper deklarera i fem år. Hon ska kolla upp om kören kan ansöka om detta. Hon vill köpa in en bankbok för att få bättre koll på vad pengarna går till och det bestäms att hon ska införskaffa en sådan. Simone informerar även att hon vill ha kvitton samt kontonummer till de som lagt ut pengar så att hon kan föra över till dem. Hon vill även att vi ska lägga upp en budget då det är viktigt för festansvarig att veta hur mycket pengar hon kan röra sig med inför sittningar m.m.


- Repdag och sittning 13/4 När: 10.30-15.00 Lokal: Strindberg. På repdagen ska vi öva på låtarna till konserterna, leka, ha icke musikaliska övningar som främjar sammanhållningen i kören. Vi ska ha bra med pauser samt en längre lunchpaus. Styrelsen bestämmer att vi ska bjuda kören på lunch. Lunchen bestäms till pastasallad och focaccia. Det uppskattas att detta kommer kosta ca 500kr. Lisa ska baka brödet och Thekla och Jaana ska fixa pastasalladen. Körmedlemmarna får själva meddela eventuella allergier. Emmy ska lägga upp ett meddelande om detta på hemsidan. Anmälning till repdagen samt sittningen ska ske via mail. Sista anmälningsdag till både repdag och sittning bestäms till den 5/4 samt sista betalningsdag till den 8/4. En festkommitté bildas av Emmy, Karolina, Erica och Theresia. Det har bestämts att temat för sittningen ska vara ”Ursäkta, jag har kommit fel” och att den ska hållas i Bunkern med start 19.00. Sittningen ska vara öppen för icke medlemmar i viss mån. Kostnaden bestäms till 100kr för medlemmar och 150kr för ickemedlemmar. Det beräknas komma ca 20 personer och festkommitténs budget sätts till 3000kr. - Valborg Jaana och Karolina har varit på Valborgsmöte. Thekla ska skicka ut ett sammanfattande mail till styrelsen. Kåren meddelade att de föreningar som har grillar får ta med dessa så bjuder de på kolen. Då kören har en grill bestäms det att vi ska ta med denna. Det bestäms även att vi ska hålla i en kubbturnering. Karolina vill att vi ska sätta ihop ett lag som ska tävla i de olika tävlingarna som kommer att anordnas. Kören ska sjunga någon gång mellan 16.00 och 19.00 men vi vet ej exakt ännu. - Konsert 4/5 – lokal, tid, fest efter? Utvandrarnas Hus har inte hört av sig till Jaana ännu. Hon har inte hört av sig till IOGT-NTO då hon anser att det skulle kännas lite fel att uppträda där då de är ett nykterhetsförbund. Om Utvandrarnas Hus inte är ledig den 4/5 bestäms Teleborgskyrka till det bästa alternativet. Det bestäms att vi helst vill sjunga vid 15.00, senast 16.00 i ca en halvtimme. Thekla vill hitta på något trevligt efteråt med kören till exempel grillning, kubb, brännboll etc. Sara ska börja tänka på affischerna. Styrelsen ska tänka ut eventuella namn på konserten och lägga upp dessa på facebook. - Vad vill våra medlemmar göra med kören? Resultat från minienkät Vi fick in sju svar på minienkäten. 1) Vad vill du göra på körövningarna? Svar: Sjunga, ha kortare fika, ha frukt på fikat, mer parövningar, mer lek i början och i slutet, bra med variation!, bra med fikalista!, artikulationsövningarna går för fort, låt sångerna vila! 2) Vad vill du gör för sociala aktiviteter med kören? Svar: Konserter och sjungningar, fester (gärna med andra föreningar), spelkvällar, mer sång under festerna, sjunga karaoke, ha hemmaspa.


3) Har du några allmänna åsikter? Svar: Trivs i kören, man blir på glatt humör, trevliga och engagerade körledare, för lite positiv energi, bra stämning, bra låtar, gott fika, ibland är det röriga förklaringar från körledarna, roligt folk, tydlig information, körledarna är osäkra ibland, bör ha en fika back-up om fikansvarig blir sjuk. Det bestäms att det ska anordnas en spelkväll den 18/4 klockan 18.00 i Tunnan. Emmy ska skriva ett blogginlägg om detta. - Engagemang i kören och styrelsen Thekla understryker vikten av ett bra engagemang i styrelsen och kören. Alla i styrelsen ska hjälpa varandra. § 9 Övriga frågor Pärmar: Simone ska be Erica kolla upp intresset för pärmar, körguiden samt tygmärken hos medlemmarna på nästa körövning. Finns det intresse av pärmar köper vi in det. Avtal: Thekla och Karolina ska kolla upp anställningsavtal till Lisa. § 10 Till nästa möte Thekla ska tänka på namn till konserten, skicka Valborgsmail till styrelsen, snacka med Towe och Erik om de brandfarliga sakerna i Tunnan samt om kontraktet. Hon ska fixa pastasallad till repdagen. Karolina ska nattvandra, kolla band, vara med i festkommittén, maila andra körer samt skaffa nyckel till Tunnan. Simone ska öppna ett Fortnox konto och prata med Erica om marknadsföring av pärmar. Theresia ska lägga upp senaste protokollet på bloggen, skriva nytt protokoll, nattvandra samt vara med i festkommittén. Sara ska ringa sponsorer, nattvandra, börja med affischerna till konserten samt bestämma ny tid med tygkassekommittén. Jaana ska ge RUM:s mail till Sara, ta reda på när och var vi ska ha konserten, fixa pastasallad och frukt till repdagen. Emmy ska planera sittningen med festkommittén, ta hand om anmälningarna till repdagen och sittningen, fixa blogginlägg och nattvandra. Lisa ska lägga ut inspelade låtar, prata med Petra, visa upp ”Lilla körguiden” i kören, göra mer lekövningar med kören, fixa tygkassar, skicka bildlänk till Sara, baka bröd, fixa nyckelkort till repdagen till Strindberg samt planera repdagen. Caroline ska fortsätta jobba på designen på bloggen samt göra screenshots. Nästa möte: Bestäms till den 16/4 klockan 18.00 på Tufvan. § 11 Mötet avslutas Mötet avslutas av Thekla.


Underskrifter:

_________________________ Thekla Nyberg, Ordfรถrande

_________________________ Theresia Tillnert, Sekreterare

_________________________ Karolina Petersson, Justerare

_________________________ Emmy Petersson, Justerare

Protokoll bhk 26 mars 2013[1]  

Protokoll från styrelsemötet den 26:e mars 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you