Page 1

Dagordning 12 februari 2013 Tunnan kl 18.00 Närvarande: Thekla Nyberg- ordförande Karolina Petersson- vice ordförande Simone Wikhede- kassör Erica Newkumet- medlemsansvarig Theresia Tillnert- sekreterare Caroline Tanse- webmaster Jaana Lönnblad- bokningsansvarig Sara Olsson- marknadsföringsansvarig Emmy Petersson- festansvarig Magnus Järvelid- körledare § 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Thekla. § 2 Val av justerare Karolina och Jaana väljs till justerare. § 3 Godkännande av dagordning Karolina vill lägga till en punkt gällande införskaffande av rengöringsutrustning till kören. Denna punkt läggs till och sedan godkänns dagordningen av samtliga i styrelsen. § 4 Föregående mötesprotokoll uppläses Uppläses av Theresia. § 5 Styrelsen runt; till denna gång Thekla har skrivit ut fikalista, varit på Ordförandetorg samt tagit bilder på den nya styrelsen, men hon har ännu inte lyckats införskaffa ett nyckelkort till Tunnan. Hon har även kollat upp bokföringslagen och konstaterar att vi ska fortsätta att bokföra som vi gjort tidigare. Sara har kollat upp detaljer gällande roll up:s samt satt upp nya, uppdaterade affischer där den nya salen står med. Erica har lagt till foto- och filmtillståndet till medlemskapet och även frågat om de gamla medlemmarnas tillstånd. Theresia har skrivit protokoll. Jaana har medverkat på Kulturnatt. Simone har varit med och fixat mingelkvällen. Caroline har fixat loggan och lagt upp bilderna på den nya styrelsen på bloggen. Emmy har fixat mingelkväll. Karolina var med på Tufvandagen och hon har införskaffat ett nyckelkort till Tunnan samt varit på Ordförandetorg.


5.1 Körens post Kören har fått post från Swedbank. 5.2 Ekonomisk redovisning Den portabla kassan innehar 1608 kr.

§ 6 Körledare; information och frågor Thekla läser upp den information som Lisa skickat till henne: Lisa och Magnus har kommit överens om att Lisa ska få 3000kr i arvode per termin, och Magnus 2000kr. Detta på grund av att Lisa tar hand om alla extrasjungningar samt alla dagsjungningar. Sjungningen i Vederslöv kommer bestå av duetter samt körsång på svenska. Lisa anser att det är viktigt att ta så många sjungningar som möjligt. Hon har därför skaffat en sign-up lista i ändamål att skapa en mindre sånggrupp som ska kunna ställa upp på de flesta mindre sjungningarna. Röstpolicyn har fungerat bra. Det har skett en uppsjungning och resultatet har varit bra. § 7 Åsiktsboken Det har inkommit två nya meddelanden i åsiktsboken. Den ena skribenten berömde det goda fikat under körövningen och den andra tyckte att uppsjungningen hade varit mycket bra. Det framhålls att åsiktsboken har fått bättre exponering. § 8 Diskussion - Utvärdering: Kulturnatten, Tufvandagen, Mingelkväll och välkomstmässan Kulturnatten: Caroline tycker att det var bra uppslutning. Erica anser att vi bör tänka mer på hur vi står under våra uppträdanden. Hon föreslår att vi ska stå mer i hästskoformation än på raka led så att vi hör varandra bättre. Hon vill även att vi ska öva mer på detta innan konserter. Tufvandagen: Simone tycker att det var ett enhetligt uppträdande som i det stora hela lät väldigt bra. Thekla var besviken på den dåliga uppslutningen i publiken. Mingelkvällen: Emmy är nöjd med resultatet och tycker att det verkade som att alla hade trevligt. Thekla tycker att det var tråkigt att ingen av de nya medlemmarna kom och undrar om vi inte hade kunnat marknadsföra det bättre genom att exempelvis ha skapat ett event på Facebook. Välkomstmässan: Caroline påpekar att det inte var många av de som var intresserade under mässan som faktiskt dök upp på körövningen måndagen efteråt. Jaana har gjort en utvärdering om att vi fick en mässplats som vi sedan fick byta till en sämre och sagt till om detta. Thekla meddelar att det ofta är sämre tillströmning av studenter under vårmässan jämfört med höstmässan. - Marknadsföring av BHK – roll up Sara har kollat upp två ställen som säljer roll ups. Båda har två alternativ; en som säljer bra och en som är dyrare. På det ena stället kostade den billigare som är 85x200cm 950kr plus moms och den dyrare på 85x215cm 2200kr plus moms. På den dyrare är det möjligt att


byta affisch och man får livstid garanti. På det andra stället kostade den billigare på 85x200cm 1200kr plus moms samt den dyrare på 85x215cm 2500kr plus moms. Thekla uppskattar att roll up:en skulle användas ca 10 gånger per år. Behovet av att kunna byta affisch ifrågasätts då kören antagligen inte kommer byta sin logga inom en överskådlig framtid. Det bestäms att en roll up på 950 kr plus ca 250 kr i moms ska köpas in då det är en bra investering. Hur ska den se ut? Caroline vill vända sig till en hemsida där vi kan hitta ett nytt typsnitt till hemsidan som även ska användas på roll up:en. Thekla anser att den borde vara svart då den svarta färgen är en av körens officiella färger. Caroline ska försöka invertera BHK:s logga. Sara ska göra ett förslag på hur den skulle kunna se ut och hon ska sedan lägga upp förslaget i styrelsens facebookgrupp. Det föreslås att loggan antigen kan stå på sidan eller i mitten och att informationen på roll up:en bör innehålla adress till bloggen, facebook samt universitetets namn. - Tygkassarna Simone och Erica känner att de behöver någon som tar tag i detta. Thekla föreslår att de ska vända sig till Lisa då hon har bra koll på hur tygkassarna ska göras. Gruppen ska snacka ihop sig och komma på en plan till nästa möte. - Nattvandring 16/2 och 6/4 Jaana, Caroline, Jonas och Erica ställer upp på att vandra den 16/2. Thekla har lagt upp en informationsmapp om detta på facebook. Nattvandrarna ska få gratis fika på efterföljande måndagsövning. För detta får kören 1600 kr. De som nattvandrar ska dokumentera detta med foton som sedan läggs upp på bloggen. Caroline tar upp att styrelsen måste ha bättre framförhållning i det vi gör samt att vi kanske skulle kunna bjuda in resten av kören till att fixa fester m.m. Jaana tar upp att detta skull kunna bli rörigt då vi tar våra beslut vid styrelsemötena. Thekla anser att vi kan ta upp vissa saker med kören. Den 6/4 nattvandrar preliminärt Sara, Thekla, Emmy och Karolina. - Lokal- och säkerhetsutbildning Emmy ska gå på utbildningen i K1043 klockan 13.00. - Uppdatering av hemsidan Caroline har satt bilderna på styrelsen under kontaktfliken samt fixat headern. Thekla påminner om att dispositionen måste vara enhetlig med till exempel fetstil på samma ställe och så vidare. Caroline vill byta ut den gula bakgrundsfärgen på hemsidan. Thekla föreslår en grå eller vit bakgrund då hon anser att hemsidan behöver ge ett mer professionellt och enhetligt intryck. Caroline ska ta screenshots och lägga upp dessa i styrelsens facebooksida. Thekla vill att styrelsen ska använda facebooksidan mer och bli bättre på att svara på förfrågningar. Jaana vill ha mer svart på hemsidan. Thekla föreslår att flikarna kan vara svarta. Karolina anser att det är viktigt att vi håller oss till körens officiella färger då det är en del av vårt koncept.


- Blogginlägg Thekla påminner om att det är viktigt att stavningen är korrekt både på svenska och på engelska och att vi bör be någon annan läsa igenom inlägg innan vi lägger upp dem på bloggen om vi känner oss osäkra. Hon vill även att styrelsen ska använda bloggen mer; att alla ska skriva samt gå in och ändra sådant som vi ser är felaktigt. Hon påminner även om att vi måste ha tillstånd för att lägga upp bilder från event och dylikt. Caroline påminner om att vi bör ha en vattenstämpel på våra bilder. Thekla vill även att varje inlägg ska läggas under rätt flik. Simone vill att vi ska fråga efter fikarecepten på måndagsövningarna så att vi kan lägga upp dessa på bloggen. Thekla vill att det ska läggas upp ett inlägg om midisidan. Caroline påminner om att den tidigare existerande ”gilla”sidan som fanns på facebook förut nu bör ha försvunnit. Thekla ska prata med Lisa om midisidan gällande vad som är kvar att göra på den och hon ska sedan lägga upp ett meddelande på bloggen när den är klar. - Officiell klädkod Emmy tycker att det är en bra idé då det sparar tid samt gör kören mer enhetlig. Jaana anser att en klädkod skulle leda till att folk skulle känna igen oss mer, vilket är positivt. Hon föreslår även lila som en enhetlig färg både till kläderna och till hemsidan. Caroline ska kolla upp olika lila nyanser till hemsidan. Thekla undrar om vi ska ändra körens officiella färger. Jaana tycker att det skulle kännas bra att införa lila i de officiella färgerna då kören har använt det förut. Det bestäms att klädkoden blir svart bas med ett lila band. Vad ska vi ha för band? Jaana ska lägga upp en bild i facebookgruppen på en annan kör så att styrelsen ser hur det kan se ut. Karolina tar upp att vi skulle kunna ha scarfliknande band som lätt kan sättas var man vill. Det föreslås att banden ska köpas in och tas med till varje sjungning för utlåning till de medverkande. Det föreslås även att medlemmarna ska lämna in en deposition som de sedan får tillbaka vid terminens slut för att få ett band. Jaana ska kolla upp olika alternativ gällande banden. Caroline ska vänta med att införa lila på bloggen tills banden är inköpta. - Samarbete och fest med Isterbandet Erik (dirigent) och Towe (ordförande) från Isterbandet vill gärna samarbeta med oss. Isterbandet firar sitt 25 års jubileum i september och vill att kören ska sjunga något då. Erik har noter till låtar som han gärna vill att kören sjunger. Magnus är inte så intresserad av detta men Thekla upplyser om att Lisa gärna skulle medverka. Thekla vill bjuda in Isterbandet på fest i Tunnan. Emmy tycker att detta är en bra idé då Isterbandet bjöd in BHK till sin fest. Thekla påminner om att det är väldigt viktigt att vi gör detta för att bibehålla den bra kommunikationen mellan BHK och Isterbandet. Emmy är orolig över Tunnans storlek. Förslag läggs fram om att vi skulle kunna ta ut sofforna eller ställa in stolar samt nått bord i korridoren utanför eller att vi skulle kunna kalla det en förfest och sedan gå ut efteråt.


Datumet föreslås till den 16/3, 22/3 eller 23/3. Thekla ska prata med Towe och sedan återkomma. - Vad vill vi göra denna termin? Styrelsen vill ha en fest med Isterbandet och en repdag inför vårkonserten. Magnus informerar om att vårkonserten kommer äga rum någon gång i maj. Han vill helst att den ska ske tidigt i månaden. Karolina påminner sig om att det ska ha pratats om att vi ska ha två konserter; en på dagen då fler studenter kan komma samt en senare på kvällen. Jaana tycker att vi ska lägga mer fokus på att ha kul istället för att lägga så mycket fokus på att dra in så mycket pengar som möjligt på konserten. Simone föreslår att vi ska sjunga på Valborg. Thekla förklarar att kåren föreslagit ett event på Valborg där kören och Isterbandet skulle kunna framträda. Thekla föreslår den 4:e maj för konserten då detta skulle anknyta till Valborg. Simone vill ha en sjungning i Domkyrkan. Thekla förklarar att kören uppträtt där förut men att det är svårt att få lov att sjunga där. Thekla anser att konserten bör hållas i närheten av campus då det skulle locka fler studenter. Simone är tveksam till att hålla konserten i M-huset på en lördag då skolan är tom på studenter. Jaana föreslår att vi håller konserten i anknytning till något annat som sker samtidigt inne i stan. Hon ska kolla upp om det sker något speciellt inne i stan under den helgen (4/5). Thekla undrar om Teleborgskyrkan skulle fungera för konserten. Styrelsen tycker att det skulle fungera att hålla konserten där men att det finns flera i kören som inte vill uppträda i kyrkan. Caroline understryker att det är viktigt att vi för fram att konserten inte har något med kyrkans religiösa ståndpunkter att göra. Emmy föreslår att den förestående sittningen ska ske tidigt i april, eventuellt 13/4 eller 20/4. Simone vill att vi ska fråga kören innan vi bestämmer datum så att vi vet hur många som kan komma de respektive datumen. Repdagen inför vårkonserten ska ske i samband med sittningen. Då våffeldagen infaller på en måndag beslutar styrelsen att hoppa över detta firande. Emmy har fått önskemål om fler spelkvällar av en körmedlem. Spelkvällen bestäms till den 26/2 klockan 17.00 i Tufvan. Emmy ska höra av sig till Tufvan om rum samt göra ett inlägg om detta på bloggen. •Karolina vill införskaffa rengöringsmedel och en mopp till Tunnan. Caroline vill sälja sin dammsugare till kören för 200kr. Det bestäms att kören köper dammsugaren. Simone ska fixa ett kvitto på detta. Det bestäms även att Karolina blir ansvarig för införskaffandet av rengöringsmedlet samt moppen. Thekla donerar en mickrofiberduk. •Thekla och Karolina har varit på Ordförandetorg och informerar lite om detta. Kåren var där och informerade om att det är kårval vecka 17 för de som är intresserade samt att Valborgsfirandet kommer ske på Amfium. § 9 Övriga frågor Emmy tycker att vi ska införskaffa en bunt med pennor till kören så att vi inte behöver låna ut våra privata pennor då det finns risk att de försvinner. Det bestäms att Karolina ska införskaffa pennorna. Thekla berättar att det kommer komma ut information senare i veckan till de som ska gå på styrelseutbildningen den 25/2.


§ 10 Till nästa möte Thekla ska prata med Lisa om midisidan, införskaffa nyckelkort, gå på Ordförandetorg, prata med Towe om ett eventuellt samarbete och kolla med kören om datum till repdagen och sittningen. Hon ska även träffa Towe och lokalansvarig för att skriva ett kontrakt med universitetet så att de sedan kan teckna en gemensam försäkring på Tunnan och Bunkern. Sara ska fixa förslag till roll up:en samt komma igång med tygkassarna. Theresia ska skicka det gamla protokollet till Thekla och sedan lägga upp detta på bloggen, skriva det nya protokollet samt gå på styrelseutbildning. Simone ska vara med och fixa tygkassarna, hämta posten, räkna kassan samt bokföra. Jaana ska kolla upp alternativ till banden, nattvandra, kolla med Domkyrkan om vårkonserten, kolla upp var vi ska sjunga den 4:e maj, fråga när ”Vårstad” är samt boka lokal till repdagen. Caroline ska fixa förslag gällande typsnitt till loggan, fixa screenshots, gå på styrelseutbildning samt hämta dammsugaren. Emmy ska boka Tufvan till spelkvällen, lägga ut meddelande om spelkvällen på bloggen samt efterlysa festkommitté så fort datumet är fastställt till festen med Isterbandet. Karolina ska införskaffa mopp, såpa och pennor till Tunnan. Hon ska gå på Ordförandetorg och styrelseutbildning. Nästa möte: Ska ske den 5 mars klockan 18.30 i Tunnan. § 11 Mötet avslutas Mötet avslutas av Thekla.

Underskrifter:

__________________________ Thekla Nyberg, ordförande

__________________________ Karolina Petersson, justerare

__________________________

__________________________

Jaana Lönnblad, justerare

Theresia Tillnert, sekreterare

Protokoll från 12 februari  

Protokoll från Brygghuskörens styrelsemöte den 12 februari 2013

Protokoll från 12 februari  

Protokoll från Brygghuskörens styrelsemöte den 12 februari 2013

Advertisement