Page 1

Dagordning 16 april 2013 Tunnan kl 18.00 Närvarande: Thekla Nyberg- ordförande Karolina Petersson- vice ordförande Simone Wikhede- kassör Theresia Tillnert- sekreterare Caroline Tanse- webmaster Jaana Lönnblad- bokningsansvarig Sara Olsson- marknadsföringsansvarig Emmy Petersson- festansvarig § 1 Mötets öppnande Öppnas av Thekla. § 2 Val av justerare Simone och Jaana väljs till justerare. § 3 Godkännande av dagordning Punkter som läggs till: Kommunikationsavdelningen Lnu, lokalkontraktet, spelkväll, nattvandring, kårval, andra körer, ordförandetorg. Sedan godkännes dagordningen av samtliga i styrelsen. § 4 Föregående mötesprotokoll uppläses Utgår då Thekla ej hunnit justera protokollet. § 5 Styrelsen runt; till denna gång Jaana har gett RUM:s mail till Sara, tagit reda på var och när vi ska ha vårkonserten samt fixat pastasallad till repdagen. Sara har ringt sponsorer, nattvandrat och jobbat på en affisch till vårkonserten. Theresia har skrivit protokoll, nattvandrat och varit med i sittningens festkommitté. Simone har startat ett Fortnox konto samt köpt in två kassaböcker. Caroline har jobbat på hemsidan, gjort screenshot samt försökt fixa problemet med att hemsidan för tillfället ligger nere. Emmy har varit med i sittningens festkommitté, hon har tagit hand om anmälningarna till repdagen och sittningen, fixat blogginlägg samt nattvandrat. Karolina har nattvandrat, hört av sig till sin gamla körledare gällande sidenbanden, varit med i sittningens festkommitté, mailat andra körer, fixat nyckel och gått på ordförandetorg. Thekla har skickat mail. 5.1 Körens post Ingen post har inkommit. 5.2 Ekonomisk redovisning


På kontot finns för närvarande 15 410kr. 5.3 Inköp Simone har köpt in två kassaböcker, en för kassan och en för kontot. Dessa kostade 50kr/st. Plankorna till sittningen gick på runt 1782kr, det övriga inköpta sakerna till sittningen från WILLYS gick på runt 456kr. Pastasalladen till repdagen gick på ca 200-250kr. Detta blir sammanlagt ca 2488kr för repdagen och sittningen som hade en budget satt på 3000kr. § 6 Körledare; information och frågor Lisa anser att samarbetet med Petra går bra, de har tagit bort de flesta av Magnus låtar och ersatt dem med några nya. Det har gått bra med Disneygruppen då de nästan har lyckats ta sig igenom hela repertoaren. På körövningarna har fikat flyttats fram ca 20 minuter då Petra kommer dit lite senare och det är bra om kören då kan köra igång direkt. Lisa är nöjd med repdagen. Både Lisa och Jaana tycker att det var bra med de samarbetsövningar som gjordes på repdagen och att vi bör göra det oftare med kören. Thekla vill att kören under nästa körövning ska stå så som vi kommer stå på konserten så att körmedlemmarna får en chans att känna in de som de ska stå bredvid. Lisa undrar om vi har PA till konserterna. Thekla har meddelat att vi behöver mikrofoner. Jaana anser att det ej kommer att behövas i orgelsalen till vårkonserten. Lisa vill eventuellt skapa en mindre sånggrupp för framförandet av ”My paper heart”. Hon meddelar även att pianot i Bunkern har fått sina tangenter repade då folk lägger fikapåsen på den. Thekla ska ta med sin sovsäck till Bunkern och använda den som skydd till pianot. Det konstateras att det saknas stativ till pianot och att det inte går att koppla ihop samt att det är viktigt att vi får pianot i Tunnan sålt om vi vill köpa ett nytt. Jaana ska kolla om det finns ett piano i orgelsalen till vårkonserten. Lisa vill avsäga sig alla styrelsesaker så som tygkassekommittén och dylikt på grund av tidsbrist. § 7 Åsiktsboken En ny åsikt har inkommit i åsiktsboken. Denna gäller den nya officiella klädkoden för konserterna. Personen anser att det blir trist med svart på vårterminen och föreslår svart bas till höst- och vinterkonserter och vit bas till vår- och sommarkonserter. Det fastslås att det blir stilrenast med bara svart och lila på konserter men vid till exempel Valborg så kan man ha en lite mer valfri klädsel. § 8 Diskussion - Status angående körledare Thekla och Karolina har upprättat ett protokoll från uppsägningen av Magnus. Thekla ska prata med Petra om hur hon vill göra denna termin samt fixa ett kontrakt om hon väljer att jobba med kören. - Utvärdering: Repdag och sittning Repdagen: Lisa konstaterar att det funkade bra och att vi kom igenom de nya låtarna. Emmy tyckte att det var kul, speciellt tonövningen med flaskorna. Sittningen: 15 personer kom på sittningen i Bunkern. Emmy är nöjd och tycker att det var trevligt. Mari har tagit bilder och Lisa ska fråga om vi kan få använda oss av dessa. Det konstateras att budgeten på 3000kr hölls. - Rapport från ordförandetorget 11/4 Karolina har varit på Ordförandetorg. Hon meddelar att det inte sas så mycket. Det pågår ett projekt som heter ”I´m human” fram till den 23:e maj. Vi har blivit tillfrågade om vi vill stå med på temadagen den 23:e maj för att visa att vi


stödjer projektet. Det bestäms att vi inte vill medverka. Hon meddelar även att Slottsstallarna sagt att vi gärna får ha aktiviteter där. Thekla föreslår att vi ska hålla i ett musikquiz till hösten. - Valborg Vi kommer att öppna på scenen på Valborg klockan 16.00 med ca 20-30 minuters sång. Hittills har 13 personer anmält sig till sjungningen. Thekla har bett om mikrofoner samt meddelar att vi eventuellt blir bjudna på mat. Eventuella allergier måste i så fall anmälas vid nästa körövning. Klädkoden bestäms till vårigt och fint. Dragkamperna på Valborg kommer att starta vid 14.00 och man ska vara fyra stycken i varje lag. Vi ska fråga kören på måndagens övning och förhoppningsvis få ihop folk till två lag. Lagen måste anmälas senast den 23:e april. Caroline ska skriva ett meddelande om detta på facebook. I meddelandet ska hon även skriva ordförandes mailadress samt mobilnummer för kontakt medan hemsidan ligger nere. Hon ska även lägga upp ett meddelande om klädkoden till Valborg. Eventuellt kan vi låna ett kubbspel av Lotten. Thekla har glömt att gå på Valborgsmötet men kommer att bli uppdaterad om det kommit upp något nytt. - Konsert 4/5 – PR och mys efter? Sara har gjort två förslag till affischen. Det bestäms att konserten ska kallas ”Våren är allas längtan”. Affischer ska sättas upp inne i stan, på campus samt i Smålands museum. Det bestäms att Sara ska trycka upp 50 st A3 affischer. Sara ska lägga upp de nya, uppdaterade affischerna i styrelsens facebookgrupp så att vi ser hur de ser ut innan hon printar dem. Inträdet till konserten bestäms till 30kr för vuxna, 20kr för studenter samt gratis för barn under 15 år. Konserten börjar klockan 14.00 och uppvärmningen bestäms till klockan 12.00 i orgelsalen. Klädkoden till konserten bestäms till svart och lila. Då vi inte kommer hinna köpa in några band innan konserten får de medverkande använda sig av egna accessoarer i lila. Thekla meddelar att hon skulle kunna sy upp sidenbanden i sommar. Efter konserten kommer det anordnas någon aktivitet, preliminärt runt klockan 18.00. Förslagsvis mys, kubb eller brännboll. - Vårstad 25/5 Kören har två sjungningar på ”Vårstad”. Den ena klockan 14.30 på Speakers corner. Jaana ska skicka dem vår logga så att de kan sätta in den i deras häfte. Den andra sjungningen sker på Palladium men vi vet ännu inte när. - Byte av medlemsansvarig Erica har beslutat att sluta som medlemsansvarig och gå ur styrelsen på grund av flytt fram mot hösten. Thekla vill ersätta henne så fort som möjligt. Hon ska kolla upp om vi måste ha ett extrainsatt årsmöte inför detta. Thekla ska meddela kören på måndag att vi söker en ny medlemsansvarig. - Uppdatering av hemsidan Hemsidan har legat nere sedan igår (15:e april). Antagligen beror detta på en obetald faktura till Binero. Caroline ska leta reda på fakturan och skicka denna till Simone som ska betala den så fort som möjligt. Caroline har lagt ut en ny design till hemsidan på facebook. Styrelsen är överens om att vi vill använda denna.


- Officiell klädkod Den officiella klädkoden kvarstår vid svart och lila - Roll up – sponsring Sara har kontaktakt sponsorer gällande bidrag till konserter och roll up:en. RUM ska bestämma om de vill bidra på deras möte den 21:e maj. Sensus kommer att bidra till roll up:en men de har ej meddelat med hur mycket de vill bidra med och de har ännu ej gett sin logga till Sara. Universitetet visste inte om de kunde sponsra men ska höra av sig till Sara. Kåren sponsrar inte men meddelar att vi kan äska pengar av dem vid nästa möte i maj. De vill då ha en budget från kören. Sara ska ta reda på vad detta innebär. - Tygkassarna Lisa föreslår att vi skulle kunna göra tryckningen av tygkassarna till en köraktivitet. Simone meddelar att hon hoppar av tygkassekommittén vilket även Erica har gjort. Det bestäms att Karolina och Emmy tar deras platser. - Kommunikationsavdelningen Lnu Sara Axelsson vid kommunikationsavdelningen har mailat Thekla angående antal medlemmar samt utbytesstudenter. De jobbar för att göra föreningar mer tillgängliga för utbytesstudenter och då Brygghuskören är en väldigt utbytesstudentvänlig förening så tar styrelsen gärna emot deras hjälp. De vill eventuellt komma och filma lite på en körövning. De vill även ha några bilder på kören samt en kort text om oss. Thekla ska ta med kameran på måndagens körövning. - Kontraktet Thekla har fått ett mail med kontraktetet för Bunkern och Tunnan. Hon ska diskutera vissa ordningsregler som hon ej är helt nöjd med. ‐ Andra körer Karolina har fått tre svar från andra körer. Ena kören berättar att de lockar medlemmar genom affischer, sin hemsida samt genom att gamla medlemmar tar med sig nya. Utanför kören gör de exempelvis resor med kören och de har ett musikråd istället för en styrelse. En annan kör som heter Bella Voice, en damkör i Lund, berättar att de delar ut flygblad på informationsmässor. De anordnar fester, evenemang, körresor samt en repdag per termin. De försöker ha effektiva övningar med bestämda platser och fikapaus. De har en blandad repertoar med både klassiska och moderna låtar. Bella Voice är eventuellt intresserade av ett samarbete med Brygghuskören. En annan kör som hört av sig är studentkören Gungner i Sundsvall. De lockar medlemmar genom att dela ut flygblad, sätta upp affischer samt genom sitt rykte. De har en kick off varje termin som tillsammans med repdagen är obligatorisk. Deras repertoar anpassas efter årstiden och är mycket blandad. De har sex styrelsemedlemmar. Gungner är intresserade av ett samarbete. Karolina ska svara alla körerna att vi är öppna för samarbete och fortsätta att hålla kontakten med dem. ‐ Spelkväll 18/4 Emmy ska skriva ett inlägg om detta på facebook. - Nattvandringen 6/4 Allt var lugnt, segt fram på slutet.


- Kårvalet Thekla påminner om att det är viktigt att rösta i Kårvalet. - Pianot Thekla ska lägga upp en ny annons på blocket gällande pianot i Tunnan. § 9 Övriga frågor Emmy vill köpa in en diskhandduk till Tunnan. Sara funderar på om vi inte skulle kunna höra av oss till RadioLur för PR inför konserten. Då måste vi antagligen ställa upp som gäster. Thekla ska höra av sig till Isterbandet som sänder radio varannan vecka. Karolina ska höra av sig till RadioLur. § 10 Till nästa möte Thekla ska kolla stadgarna gällande extrainsatt årsmöte, fota kören den 22/4, lägga upp pianot på blocket, ta sovsäck till Bunkern, ta med disktrasa och kökshandduk till Tunnan och prata med Isterbandet. Jaana ska kolla upp om det finns piano i orgelsalen och justera protokollet. Sara ska fixa affischerna, printa dem och dela ut dem, ha kontakt med sponsorer samt göra tyggkasseeventet. Theresia ska skicka det senaste protokollet till Thekla samt skriva nytt protokoll. Simone ska prata med Ulrika på Kåren om Fortnox kontot inför deklarationen, betala fakturan till Binero samt justera protokollet. Caroline ska lägga upp meddelanden på facebook, skicka Bineros faktura till Simone samt lägga upp den nya designen på hemsidan. Emmy ska skriva inlägg på facebook om spelkvällen och fixa tygkasseevent. Karolina ska prata med RadioLur, svara de andra körerna, fixa tygkasseevent, hänga upp affischer, anmäla lag till dragkampen samt gå på ordförandetorg. Nästa möte: 9 maj klockan 13.00 i Tunnan. § 11 Mötet avslutas Avslutas av Thekla.


Underskrifter:

_______________________ Thekla Nyberg, ordfรถrande

_______________________ Theresia Tillnert, sekreterare

_______________________ Simone Wikhede, justerare

_______________________ Jaana Lรถnnblad, justerare

Bhk protokoll 16 april 2013  
Bhk protokoll 16 april 2013  

Senaste protokollet från styrelsemötet den 16:e april 2013!

Advertisement