Page 1

MAGA ZINE - LOOSENING TIES

3RD ISSUE - APRIL 2012

PORTRÆT

Adam Duvå Hall ”Jeg er Bubber uden moral”

BACKSTAGE MED 90’ERNES STJERNER

Bag om LEGO fra kriseramt snedkerværksted til succesfuld gigant

HOW network in the TVZ[LMÄJPLU[^H` TO Tema: FUSIONEN KOMMER Commerciel Magazine stiller skarpt på fusionens kommunikationsbrister, myterne og konsekvenser

+

Klummen: Tidsfascisterne kommer! | Når bøgerne bliver fortid: Projektleder Christian Jølck | og meget mere...


EDITORIAL EDITOR-IN-CHIEF

EDITORIAL ASSISTANT

ART DIRECTOR

TINE JENSEN

MICHELLE SKOV

THERESE KRISTIANSEN

HEAD PHOTOGRAPHER

PHOTOGRAPHER

PHOTOGRAPHER

JULIAN LOESCHCKE

MIA VESTERGAARD

STEFFEN HALDRUP

DTP

DTP

DTP

NANNA HØG

MAYA HOLM

ANNELINE HAUBJERG

PROOFREADER

PROOFREADER

JOURNALIST

SOFIE HØYEN

TANJA KNUDSEN

STINNE BERGHOLT

JOURNALIST

JOURNALIST

JOURNALIST

LARS WILLIAMS

RIKKE SIG

KIRSTINE SØES

JOURNALIST

JOURNALIST

JOURNALIST

SABRINA RØNNING

JOHANNE

HELLE KOLLERUP

JOURNALIST

JOURNALIST

DIANA FABRICIUS

STEFFEN ZEUTHEN

ADVERTISEMENTS

Studenterlauget’s Business Relations Marketing Consultant Louise Elkjær-Nielsen Phone: +45 60 15 82 40 E-mail: len@studenterlauget.dk

For Students by Students

That’s how they work. In general, they are formed to promote mutual inteYLZ[ZHUKILULÄ[ZHTVUNZ[\KLU[Z;OL`VMMLY`V\LU[LY[HPUTLU[H^PKL ning of your social and professional network, and the opportunity to develop. Here at AU, they offer you the prize-winning Buddy Programme, the Kapsejlads Afterparty, the Beer Bowling championships, daily food and drinks, a U\TILYVMZ[\K`ZWLJPÄJHJ[P]P[PLZV\YILSV]LK2S\IILUHUKT\JOTVYL 0 HT YLMLYYPUN [V [OL ÅV\YPZOPUN Z[\KLU[ \UPVUZ VM (< )\ZPULZZ :VJPHS Sciences. But if it’s for students by students, then how come the management of AU intervenes? How can they shut down Klubben on Thursdays? Have we been deprived of our freedom? Or is the management of AU really in their good right to chart a different course? For this issue, Commerciel Magazine offers you an account of the changes having taken place at AU, )\ZPULZZ :VJPHS:JPLUJLZ>LOH]LTL[^P[O:]LUK/`SSLILYNHUKHZRLK him to make sense of the madness. We have talked to active members of Studenterlauget, Økonomisk Forening and StatsRådet, asked students how they feel about the changes, and we have even tried to predict the future. To tell you the truth, it looks promising. But there are obstacles to overcome. We have also met the host of this year’s Commerciel Awards, Adam Duvå Hall, who open-heartedly let us in on how ‘Fristet’ did not work out as planned; we have investigated the upcoming phenomenon of case competitions in relations to Studenterlauget’s new initiative Aarhus Case Competition; and we have asked Christian Jølck, how an unexpected phone call helped him become Global Project Manager at Coloplast in less than two years after graduating from Aarhus University. My point? Life does not always turn out the way we planned it to. Nevertheless, you’re forced to make the best of the situation. When life hands you lemons… …add Tequila (or make lemonade or whatever), right? Our future may look different than expected, but according to our sources, everything may very likely change for the better. I hope this issue adds to your appreciation of the university’s student unions and to the understanding of their future challenges and prospects. Enjoy.

NEXT ISSUE CIRCULATION COMMERCIEL MAGAZINE May 1

2,000

PRINTING

ISBN

Ecograf, Højbjerg

2 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012

0902-6045

Commerciel Magazine is a student magazine run by Studenterlauget at Aarhus University, Business and Social Sciences. It is published eight times a year and offers Danish and English articles on education, student life, career, society, lifestyle and much more.

NOTIFICATION

In Commerciel Magazine #2, we stated that Adam Duvå Hall was to be the host at ComTLYJPLS (^HYKZ MVY [OL ÄYZ[ [PTL /V^L]LY that is not the case. He has hosted the event once before back in 2007. We apologize for the incorrectness.


CONTENT

05

SL News

06

Spot Yourself

08

Tema: Fusionens overtag

14

Infotainment

16

News: Case Competition

28

19

14

4 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012

16

19

Portræt: Adam Duvå Hall

24

HOW TO network

26

Event Calendar

28

Backstage: 90’ernes stjerner

30

Når bøgerne bliver fortid: Projektleder, Christian Jølck

31

Bag om giganten: LEGO

35

Klummen: Jeg spilder din tid - du spilder dit liv


SL NEWS

Aarhus Case Competition

Studenterlauget and Aarhus University are proud [VWYLZLU[[OLÄYZ[HUU\HSIPNZJHSLKJHZLJVTpetition in Aarhus. The event will take place in the spring 2012. For more information and updates go to www.aarhuscasecompetition.com

Commerciel Awards

The most glamorous show of the year takes place Friday, 13 April. Remember to buy your [PJRL[H[[OL:36MÄJL

SL needs YOU

Studenterlauget is always looking for new personnel for our 9 business units. Check out www.studenterlauget. dk, and get yourself a new challenging, exciting and career relevant job.

Klubben

Go like Klubben’s facebook page for updates and invites from your favourite basement: www.facebook.com/klubben.

SL

APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 5


SPOT YOURSELF

SP    T Y      URSELF VOTE FOR YOUR FAVORITE ON FACEBOOK

#1

#2

#3

Who will be this Month’s Face? 6U 4HYJO +1 :HZO :6(7 +HUU` 2VVS +PZRVÄS HUK =LUNHIV`Z Z[LWWLK I` [OL (\SH VU *HTW\Z -\NSLZHUNZ (SSt ;OL` YL]P]LK [OL Z [OYV\NO Å\VYLZJLU[ NSV^Z[PJRZ HUK ^LSS known rhythms. However, our camera zoomed in on these three festive party monkeys. Go vote for your favourite face of the month on Commerciel Magazine’s fan page on Facebook (www.facebook.com/commercielmagazine). ;OL WPJ[\YL ^P[O [OL TVZ[ ]V[LZ I` (WYPS YLJLP]LZ H NPM[ JLY[PÄJH[L MVY ^^^IPSSPN]VRZKR ^VY[O +22 (WYPS»Z MHJL T\Z[ JVSSLJ[ [OL WYPaL H[ [OL :3 6MÄJL UV SH[LY [OHU (WYPS Billigvoks.dk is part of the SL Nice Price concept. Therefore, as a member of Studenterlauget, you always get a 10% discount on all goods. Discount code: Billigvoksniceprice.

6 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012


Dear Reader, Commerciel Magazine is a student magazine run by Studenterlauget at Aarhus University, Business & Social Sciences. As with all of Studenterlauget’s operations, the magazine is run by students for students. Therefore, we need your help to incite continuous development. If you have any feedback, ideas or suggestions for the magazine, you are always welcome to contact the editorial staff on commerciel@studenterlauget.dk. We look forward to hearing from you. Yours Sincerely, The Editorial Staff Commerciel Magazine

>_gå nye veje. Sæt dine spor. Når du vælger cand.it. efter din bachelor, tager du et innovativt valg. Du kan kom-­ me til at udvikle og udnytte it-­teknologi inden for det område, du brænder for, hvad enten det er ledelse, kommunika-­ tion, design eller noget helt fjerde.

>_læs mere på www.cand-it-vest.dk


THEME > FUSIONENS OVERTAG

Tema:

Fusionens overtag Sammenlægningen af Business and Social Sciences har skabt stor debat, og ikke alle ved præcist, hvad fusionen egentlig får af betydning. Commerciel Magazine har taget emnet op for at gøre de studerende klogere på fremtiden bag de gule mure. TEKST DIANA FABRICIUS

Her er en oversigt over de vigtigste elementer, som omstruktureringen medfører. ‹ Flytninger

+LRVTT\UPRH[PVUZZ[\KLYLUKLISP]LYMYHZVTTLYÅ`[[L[[PS5VILSWHYRLU TLUZ¥RVUVTPZ[\KLYLUKLMYH<UP]LYZP[L[L[Å`[[LYULKWr*HTW\Z-\NSLZHUNZ(SSt 7Z`RVSVNPÅ`[[LYV]LYP1\YHZI`NUPUNLYTLUZ1\YHÅ`[[LYPUKP/PZ[VYPLZI`NUPUNLY]LK(\SHLU

‹ Rusugen

Studenterlauget har på nuværende tidspunkt fået godkendelse til at arrangere Rusugen for Kommunikation og Sprog, alle HA-uddannelser samt Cand.merc.-linjerne. Herudover er det op til de enkelte institutledere at bestemme, hvem der skal arrangere Rusugen for fremtiden.

‹ Ny kantine

I forbindelse med S-bygningens åbning i efteråret 2012 vil en ny, stor kantine erstatte Plug Inn og Caféen. Licitationen er sat i udbud, og SL håber at have det bedste tilbud, så de fortsat kan føre kantinedriften “for students by students”.

‹ Klubben lukker om torsdagen

Fra 1. september 2012 er det slut med torsdagsfesterne i Klubben. -LZ[LYULISP]LYPZ[LKL[Å`[[L[[PSMYLKHN

‹ Fælles administrative systemer

Sammen med fusionen bliver de administrative systemer også synkroniseret. Det betyder, at alle studerende på BSS skal se eksamensplaner, karakterer mv. på samme platform.

‹ Mere samarbejde uddannelserne imellem

Sammenlægningen åbner op for mere faglig synergi, hvor det bliver lettere at kombinere de forskellige linjer. Det bliver eksempelvis nemmere at vælge valgfag fra andre studieretninger.

‹ Fysisk studiemiljø

(SSL Z[\KLYLUKL MrY HKNHUN [PS ÅLYL S¤ZLWSHKZLY KH THU Tr ILU`[[L ZPN af alle læsesale på BSS. Ligeledes får alle studerende adgang til Klubben (med SL medlemskab), og alle får adgang til den nye S-bygning.

8 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012


FUSIONENS OVERTAG < TEMA

Svend Hylleberg

indrømmer kommunikationsbrist

Der er noget i røre på Business and Social Sciences. Selv Adolf Hitler er inddraget i kampen. De studerende er fusionsfrustrerede og forvirrede. ;,2:;9022,:0./(5:,5-6;640(=,:;,9.((9+(5+,9:,5

En larmende tavshed og manglende information om overvejelser om fremtiden fra Universitetsledelsens side har præget sammenlægningsprocessen, lyder kritikken fra foreningerne. Dekanen for Business and Social Sciences, Svend Hylleberg, er uforstående over for utilfredsheden. Han mener, at han har informeret de studerende, i den grad det var muligt. I samme åndedrag erkender han dog, at der er sket fejl i kommunikationen. På trods af møder med studenterrepræsentanter hver tredje uge og halvårlige rundture rundt på institutterne. ”Min fejltagelse er, at studenterrepræsentanterne troede, at meget af det, vi snakkede om, var hemmeligt. Og derfor formidlede de det ikke videre. Så hvis der er en kommunikationsbrist, er det også de studerendes egen skyld,” foreslår Svend Hylleberg.

Det er jo soleklart, at foreninger ikke er blevet inddraget, i så høj grad som de burde - Svend Hylleberg, dekan ved Business and Social Science.

Samtidigt slår han kraftigt fast, at han på ingen måde har haft til hensigt at holde noget hemmeligt for de studerende. For som han siger: ”De studerende er meget vigtige i denne butik.” Dekanen har prioriteret en hurtig proces, hvor smerten er kort, frem for en langsommere proces, hvor smerten er mere udstrakt. Det har haft betydning for foreningernes medbestemmelse. ”Det er jo soleklart, at foreninger ikke er blevet inddraget, i så høj grad som de burde,” indrømmer han.

Forvirrende forandringer

Midt i hvad, der kan synes som et mindre ragnarok, overser mange, at forandringerne reelt ikke er så store. I nogle tilfælde er de endda til det bedre. Det fysiske studiemiljø får et boost med den nye S-bygning og faglig synergi fremmes med sammenlægningen. Svend Hylleberg fortæller, at foreningernes funktioner ikke ændrer sig nævneværdigt. Jovist, de får nye lokaler og Klubben må ikke holde fredagsbar om torsdagen. Men derudover er der ikke de store forandringer på spil. Og det er ifølge Svend Hylleberg undskyldningen for, at han PRRL LY RVTTL[ TLK ÅLYL \KTLSKPUNLY +LY OHY ZPTpelthen ikke været noget at fortælle.

APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 9


TEMA > FUSIONENS OVERTAG

”Hvis vi kigger på alt muligt andet end tidspunktet for, hvornår Klubben må have åbent, har foreningerne faktisk fået frit spil,” siger han.

Hvorfor ikke torsdag?

Studenterlauget har kritiseret Svend Hylleberg for ikke at underrette om overvejelserne omkring Klubbens nye åbningstid, før end beslutningen var truffet. Det forklarer han med, at beslutningen ikke var til forhandling, og at han derfor ikke så nogen grund til at diskutere det. Svend Hyllebergs hovedargument for at ændre i Klubbens torsdagstradition er, at torsdagsfester skader undervisningen. Selvom det er folks eget ansvar at komme til undervisningen, kan torsdagens udskejelser PRRLMVYLNrTLKZ[¥[[LMYH\UP]LYZP[L[L[+LYMVYÄUKLY Svend Hylleberg og Universitetsledelsen det nødvendigt at forbyde Klubben faste åbningstider hver torsdag.

Den spøgefulde grund til, at jeg ikke vil have fredagsbarer om torsdagen, er, at jeg ikke selv kan deltage - Svend Hylleberg, dekan ved Business and Social Science.

”Når vi har en fredagsbar om torsdagen, giver vi et universitetsstøttet incitament til at komme på det tidspunkt. Og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at man går til fest om torsdagen, uden det har konsekvenser for undervisningen fredag,” forklarer Svend Hylleberg om sin holdning. Svend Hylleberg fortæller at det er tilladt at holde enkeltstående arrangementer om torsdagen i Klubben, hvis blot det ikke er hver torsdag. Den samme torsdagsregel gælder ligeledes for alle andre foreninger på Business and Social Science. ”Den spøgefulde grund til, at jeg ikke vil have fredagsbarer om torsdagen, er, at jeg ikke selv kan deltage,” siger Svend Hylleberg med et glimt i øjet.

Kantinen sendes i udbud

Et andet emne, der har skabt stor debat, var da Universitetsledelsen proklamerede, at de sender kantinedriften i licitation. Udmeldingen kom som en overraskelse for mange studerende. Men hvad mange ikke ved er, at udbudsrunden har været planlagt i mange år. Beslutningen er altså ikke holdt skjult for Studenterlauget, på samme måde, som det var tilfældet med Klubbens åbningstider. Svend Hylleberg forklarer udbudsrunden med almindelige forretningsvilkår. ”Det er en stor forretning, og vi kan ikke fra universitetets side tillade os at holde kantinedriften til nogen. Der kan være andre interesserede,” forklarer Svend Hylleberg. Han fortsætter: ”Jeg har jo ikke til hensigt at fjerne studiejobs. Hvis Studenterlauget kommer med et godt tilbud, bliver det selvfølgelig dem. Hav nu lidt tillid til den sunde fornuft.” Dekanen gør meget ud af, at understrege sin støtte til foreningerne. ”I skal jo ikke tro, at jeg er modstander af foreningernes aktiviteter. Jeg er stor tilhænger af de aktiviteter foreningerne har. Det er fantastisk, det Studenterlauget og de andre foreninger laver, og jeg giver det alt den støtte, jeg kan give,” fortæller han.

Dekan Svend Hylleberg ønsker ikke at holde noget skjult for de studerende. På trods af det har kommunikationen omkring sammenlægningen været mangelfuld.

Svend Hylleberg gestikulerer kraftigt, når talen falder på sammenlægningen.

10 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012


FUSIONENS OVERTAG < TEMA

En larmende

tavshed

(SSL [HSLY VT KLU 0UNLU ]LK UVNL[ =P N¤[[LY HSSL ZHTTLU spreder rygter og lader os rive med af frustrationsbølgen drevet af panik. Sammenlægningen er her for at blive. Den har været præget af manglende kommunikation, og har skabt bekymringer. Ikke mindst for de involverede foreninger, der her røber deres største af slagsen.

TEKST SABRINA RØNNING GADE -6;640(=,:;,9.((9+(5+,9:,5 Det er torsdag aften. Musikken brager. Dansegulvet er fyldt. De studerende hygger sig tydeligvis. Men dette scenarie ændrer sig snart. Sammen med så mange andre ting. Den famøse sammenlægning på Aarhus Universitet bringer spandevis af ubesvarede spørgsmål med sig. Mange vil mene, at vi er blevet kastet rundt i manegen til lyden af en rungende tavshed – kun overgået af uvished og en så dårlig kommunikation, at selveste Adolf Hitler har ]LUK[ZPNPNYH]LU5VNSLZRHSÅ`[[LPUKHUKYLZRHSÅ`[[L ud. Klubben, som vi kender den, skal ikke længere pryde vores kalendere om torsdagen. Studenterlaugets kantiner er opsagt, og kantinen i den nye S-bygning er sat på bud. Michael Tilsted, bestyrelsesformand i Studenterlauget, puster lidt anspændt, da han fortæller om de mange udfordringer og bekymringer, som foreningen står overfor.

”at=PZLYKL[ZVTTLNL[WYVISLTH[PZR ledelsen ikke kommunikerer noget ud til de studerende. Det er egentlig ikke vores opgave, men vi føler vi har et ansvar over for vores medlemmer, - Michael Tilsted ¹=PLYM¥YZ[VNMYLTTLZ[IHUNLMVYPRRLH[]PUKLRHU[PULUP den nye S-bygning. Dermed vil vi miste et forretningsområde, som udgør en stor del af vores samlede omsætning og beskæftiger mange studerende,” siger Michael Tilsted. Ifølge ham er det ikke sædvane at sende kantiner i udbud på universiteter, men da det er en offentlig institution, er det selvfølgelig i orden. Det forventes, at vinderen af kantinedriften kan underskrive kontrakten i maj. Michael Tilsted fortsætter og trækker samtalen imod Klubben: ”Det er klart, at en lukning af torsdagsfesterne og den dertil knyttede kultur skaber en masse nye udfordringer. =PHYILQKLYTLKL[MYLKHNZRVUJLW[PZ[LKL[MVYTLU]P]LK PRRLO]VYKHUKLZ[\KLYLUKL]PS[HNLPTVKKL[=PSKLZ[Hdig feste her om fredagen, eller tager de hjem i weekend-

en? Konkurrencen er større om fredagen. Det bekymrer os, for mindskes vores omsætning i Klubben, går det ud over andre ting.”

Kultursammenstød

Klubbens skæbne bringer også en anden bekymring med sig, da Økonomisk Forening sammen med deres Z[\KLYLUKLÅ`[[LYPUKWr*HTW\Z-\NSLZHUNZ(SSt+L[V foreninger må derfor samarbejde om Klubben, og begge er fast besluttede på, i samarbejde, at skabe det bedste studiemiljø overhovedet. ¹=P]PSTLNL[NLYULHYILQKLZHTTLUTLK:[\KLU[LYSH\NL[ omkring Klubben, men der er en fundamental kulturel forskel på os. Studenterlauget er en velsmurt maskine, mens vi blot laver forretning for vores blå øjnes skyld,” siger Alexander Pazdecki, formand for Økonomisk Forening. Han mener, at hele sammenlægningen er mindst lige så turbulent for dem, som for andre foreninger – måske endKH]¤YYLMVYKP¥RVUVTPÅ`[[LY[PSL[U`[Z[LK! ¹=PLYLUMVYLUPUNKLYRVTTLY[PSH[R¤TWLSPK[TLK]VYLZ eksistensgrundlag, fordi vi i rigtig mange år har haft fester på det, der tidligere var universitetet. Og på det grundSHNISP]LY]PLUZT\SLOHUKPJHWWL[UrY]PÅ`[[LY=PLYSPK[ bange for, at vi mister ansigtet udadtil,” fortsætter Alexander. Han påpeger samtidig, at mange af de studerende er oprevet over, at den 75-årige Økonomisk Forening rykker Y¥KKLYUL VW :[H[ZR\UKZRHI OHY SPNLSLKLZ Å`[UPUNZbekymringer. ”Foreningerne på statskundskab er selvfølgelig bekymret MVY VT Å`[UPUNLYUL HM MVYLUPUNZSVRHSLY TLKM¥YLY MVYYPUgelse af foreningslivet,” nævner Heidi Klokker Andersen, medlem af StatsRådet på statskundskab.

Kommunikationsbrister

)rKL4PJOHLS;PSZ[LKVN(SL_HUKLY7HaKLJRPÄUKLYRVTmunikationen under sammenlægningen mangelfuld. De er enige om, at en bristet kommunikation er et fælles træk for hele processen, som de studerende også har lidt un-

APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 11


TEMA > FUSIONENS OVERTAG

der. ¹=P VWSL]LY SPNL U\ LU SHYTLUKL [H]ZOLK MYH SLKLSZLU 1LN OHY prøvet at ringe til Svend Hylleberg, dekanen på Business and Social Sciences. Han er ikke meget for at tale, men han er selvfølgelig en travl mand og skal passe på med, hvad han melder ud. Dog har dekanen nu taget initiativ til et møde mellem Studenterlauget, Økonomisk Forening og ledelsen,” fastslår Alexander og fortsætter.

Det har været en meget rodet omgang, ”hvor ingen har vidst noget, så man har arbejdet meget i forskellige retninger uden rigtig at vide, hvor man skal ende. Og det tror jeg, de studerende har kunnet føle på egen krop. - Alexander Pazdecki

”Det har været en meget rodet omgang. Ingen har vidst noget, så man har arbejdet i forskellige retninger uden rigtig at vide, hvor man skal ende. Og det tror jeg, de studerende har følt på egen krop. Men igen: det er en stor proces, og det skal man have i mente, inden man dømmer ledelsen. Selvom det kunne have været bedre på mange områder,” afslutter han. Michael Tilsted tager over. ¹=P ZLY KL[ ZVT TLNL[ WYVISLTH[PZR H[ SLKLSZLU PRRL RVTT\UPkerer noget ud til de studerende. Det er egentlig ikke vores opNH]LTLU]PM¥SLY]POHYL[HUZ]HYV]LYMVY]VYLZTLKSLTTLY=P]PS hellere end gerne hjælpe skolen med det, men det kræver altså, at skolen giver os noget information, vi kan kommunikere ud,” angiver Tilsted. Studenterlauget vil generelt gerne inddrages mere i de beslutninger, der direkte præger deres arbejde. Og gerne i god tid. ”Det kom som et chok for os, da de pludselig ville lukke torsdagsfesterne. Det kunne Svend Hylleberg måske godt have inddraget VZ P SPK[ M¥Y =P OHY NLULYLS[ ]¤YL[ YL[ [PKSPN[ \KL TLK OLUZ`U [PS alle ændringerne for at indlede en konstruktiv dialog, men det har været en langsommelig proces. Først for nyligt har det lykkedes os at nå igennem til dekanatet,” afslutter Michael Tilsted. .LULYLS[ÅVYLYLYÅLYLILR`TYPUNLYPV]LYÅHKLU4LU\HUZL[O]HK LY tU [PUN ZPRRLY[! =P LY U¥K[ [PS H[ WHRRL [HZRLYUL TPUKLYUL VN Å`[[L\KÅ`[[LPUKVNZ[HY[LMVYMYH

Voxpop

Commerciel Magazine har spurgt de studerende på Business and Social Sciences om deres meninger og tanker omkring sammenlægningen, Klubbens skæbne, foreningsarbejdet og kommunikationen som helhed i hele forløbet:

Hvordan fandt du ud af det med klubben? “Igennem Studenterlauget, nyhedsbreve og aviser. Så ingen klare udmeldinger fra toppen.”

Har du lagt mærke til debatten om foreningsarbejdet? “Ja, jeg arbejder i cafeen, så er lidt nervøs. Jeg er glad for mit job og mine kollegaer, så hvis jeg kan risikere at miste det, er det selvfølgelig ærgerligt, men jeg tager det, som det kommer.”

Henrik Madsen, Corporate Communication

Alexander Andersen, HA Almen

Hvordan reagerede du, da du fandt ud af det med klubben? “Jeg ville panikke, hvis den bliver lukket, TLU Z`ULZ KL[ LY ÄU[ UVR O]PZ KLU ISP]LY Å`[[L[[PSMYLKHN1LNOHYVNZrZL[KLU]PKLV med Hitler, hvor underteksterne er lavet om. Den er sjov, men egentligt går min onkel, der har gået på skolen, mere op i det end mig. Han er utilfreds og synes, det er noget bras.”

12 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012

Lill Darling, Engelsk og Kommunikation

Hvad er dine tanker omkring sammenlægningen og hele foreningsdebatten? “Jeg ved ikke så meget om hele processen endnu, og det er vel egentlig et klart udtryk for, at man ikke har været god nok til at kommunikere om det.”

Anja Olesen, Engelsk og Kommunikation

Rasmus Bjørkmann, HA Jura

Hvad er dine tanker omkring sammenlægningen og hele foreningsdebatten? “Det er en meget rodet proces. Det er frustrerende som studerende ikke at vide, hvad KLYZRHSZRL=PMrYPUNLURSHYL\KTLSKPUNLY og jeg har derfor heller ikke lagt mærke til debatten om foreningsarbejdet.”

Hvad synes du om, at Klubben, som vi RLUKLYKLUISP]LYÅ`[[L[[PSMYLKHN& “Jeg synes ikke, det gør noget, så længe KLU PRRL S\RRLY OLS[ =P OHY ZLS] OHM[ [PTLY fredag morgen, hvor frafaldet var stort – og vi er jo her for at lære. Men jeg synes, det er ærgerligt, hvis sammenlægningen skal gå ud over Studenterlauget, da det er et socialt Lasse Grinsted, aspekt i vores egen uddannelse.” HA Jura


FUSIONENS OVERTAG < TEMA

Lille spejl på væggen der Sorte skyer hænger over Aarhus Universitet. Sammenlægningen skaber røre på gangene. Debatten kører om de studerendes fremtid. Commerciel Magazine har fundet spåkuglen frem og vil prøve at danne et overblik over vores kommende gang på Business and Social Sciences.

TEKST DIANA FABRICIUS // FOTO JULIAN LOESCHCKE Der var engang et universitet, der levede i fryd og gammen. Det vågnede om morgenen og åbnede lykkeligt sine døre for de studerende. Både for de langhårede nørder med Fjällräven oppe i nakken og kakaomælken i hånden, for de sminkede snobber i tårnhøje stiletter, og for alle de andre midt imellem. Men en mørk og stormfuld aften væltede et ramaskrig ind over hele Universitetsparken. Der skulle omstruktureringer til. Universitetet havde fået identitetskrise og skulle pludselig til at lave om på sig selv. Resten af historien kender I.

Spåkuglens dom

:VTTLYLU-\NSLÅ¥Q[V]LYK¥]LYTVYNLU[YHÄRRLUZZ[¥Q på Ringgaden. De talrige studerende parkerer atter deres cykler, hanker op i skoletasken og bevæger sig ind bag de gule mure. Mange bliver modtaget af den nye hovedbygning S, hvor duften af kaffe og nybagte boller blander sig med den lette summen af glade samtaler om fredagens fede fest i Klubben. Der er fyldt med studiepladser, og de studerende sidder ikke badet i paniksved over den forestående eksamen, men tager sig derimod tid til at nyde den nøje udvalgte frokost i den store, effektiviserede kantine.

er meget positiv, ”nårSammenlægningen man tænker på både sociale og faglige aspekter

– Michael Tilsted, bestyrelsesformand i SL

Deres karakterer er steget efter, at de er begyndt at møde op på alle ugens skoledage. Udvalget af det modsatte køn er Z[LNL[LM[LYÅLYLLY]LSRVTULPKLUZ[LTUPUNZM`SK[LR¤SKLY Pigerne fra kommunikation er, om end muligt, endnu pænere end de var engang, og de bliver ombejlet af de mange økonomifyre, hver gang de bevæger sig ned på Fuglesangs Allé. Samarbejdet mellem Studenterlauget og Økonomisk Forening har båret frugt, og skolen har aldrig før oplevet så godt et studiemiljø og socialt sammenhold.

Eksperternes gæt

”Sammenlægningen er meget positiv, når man tænker på både sociale og faglige aspekter. Det skaber nogle rigtig gode synergieffekter at lægge Økonomi og Erhvervsøkonomi på den samme adresse,” fortæller Michael Tilsted, bestyrelsesformand i SL, og fortsætter: ¹=PLYL[U`[MHR\S[L[TLKTHUNLZ[\KLYLUKL+L[NP]LYT\lighed for at skabe et fedt socialt miljø.” En lys fremtid vil give SL rettighederne til kantinen i S-bygningen, Klubben fortsætter som en succesfuld fredagsfest, de mange studiejobs ILOVSKLZVNÅLYLZ[\KLYLUKLRHUU`KLNVK[HMMVYLUPUNLUZ medlemsfordele. Formanden i Økonomisk Forening, Alexander Pazdecki, støtter op om SL’s positive syn på sammenlægningen: ”Fagligt tror jeg ikke, der er nogen grund til at bekymre sig. Og heller ikke socialt, hvis jeg skal være helt ærlig,” fortæller han med et smil, og fortsætter: ”Jeg tror, man om tre år vil se tilbage på denne sammenlægning og sige, at det var nu egentlig meget godt, at vi gjorde det. Al begyndelse er svær. Jeg tror, at når det falder på plads, skal det nok blive rigtig godt.”

Den lykkelige slutning Samarbejdet mellem Studenterlauget og Økonomisk Forening går en lys fremtid i møde.

+L[Z[VYL\UP]LYZP[L[]HYLUKLSPN]LKH[ÄUKLZPN[PSYL[[LPNLU Det vågnede atter op om morgenen og åbnede lykkeligt K¥YLULMVYZPULZ[\KLYLUKL+LÄRILKYLTHKO¥QLYLRHYHR[LYLY VN LUKU\ ÅLYL ]LUULY +L[[L L]LU[`Y LNULY ZPN TrZRL ikke til den nye bestseller fra Disney, men det udskældte universitet levede nu alligevel lykkeligt til sine dages ende.

APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 13


INFOTAINMENT

De SmĂĽ Synder Stemningen er forventningsfuld, øllene Skt. Patricks Daggrønne og Aulaen nĂŚsten fyldt, da Koglerne i loftet bliver slukket og lyden af en blød kvindestemme kommer frem med praktiske informationer. Jazztoner fra bandet overtager og strømmer ud af højtalerne medens skuespillerne vinker med KLYLZZWPYP[Ă&#x201E;UNLYZVNRVYL[Z`UNLYš+LZTrZ`UKLYLLYOLYš Scenen er sat for en aften fyldt med latter, overraskelser og forargelse. TEKST KIRSTINE SĂ&#x2DC;ES IBSEN Endnu engang kunne Danmarks største studenterrevy fylde Aulaen med glade mennesker. â&#x20AC;?Publikum skulle lige varmes op, men sĂĽ bakkede de VZVNZrM\SK[VWIHNLM[LYš\K[HSLY*HZWLY)SVTTLZVTZ[VKMVYĂ&#x2026;LYLHM de mandlige hovedroller i ĂĽrets revy. Dette ĂĽrs ASB Revy skildrede de syv dødssyndere med blandt andet griskhed og frĂĽseri i form af GrĂŚkenlands økonomiske krise og dovenskab illustreret med overvĂŚgtige kirkegĂŚngere. â&#x20AC;?Hold kĂŚft, hvor var det sjovt og godt skuespil. IsĂŚr den tykke prĂŚst, ham den modige, som halvnøgent dansede techno og hende den høje, lyshĂĽrede Helle Torning var de bedste,â&#x20AC;? synes Sabrine Kjerrehus, da vi møder hende til efterfest i Klubben. MĂĽske gør ASB Revyen sig endda fortjent til kĂĽring af Danmarks Bedste Studenterrevy? =PNP]LYKLU\KHMZ[QLYULY

Check out what the editorial staff has been up to the past TVU[O@V\TH`Ă&#x201E;UKH[PWVY[^VMVYOV^[VRPSS[PTLPU(WYPS! Got a tattoo of a compass â&#x20AC;&#x201C; very sailor like

â&#x20AC;?Jeg synes, det var godt, men der manglede lidt en rød trĂĽd. AltsĂĽ, hvor blev synderne af?â&#x20AC;&#x153; - Natasha Paes

Watched â&#x20AC;&#x2DC;The Artistâ&#x20AC;&#x2122; Ate breakfast in the sunshine by the lakes in Hyde Park, London

â&#x20AC;?Det var sĂĽ godt! Alt gik op i en højere enhed â&#x20AC;&#x201C; skuespil, musik og publikum.â&#x20AC;&#x153; - Kader Maikal

Added new Facebook friends (yay) Enrolled for AU Summer School

â&#x20AC;?Johnny-anal-sketchen og scenen med den store dansende mand var god, men synes ikke, den var aktuel nok.â&#x20AC;? - Mette Borup.

Went cross-country skiing 150 km across Norway Greased the bicycle chain Made pan cakes

Kilde: www.google.dk

Successfully cooked Boeuf Bourguignon Texted my grand mother â&#x20AC;&#x201C; and got a reply Drank herbal tee at CafĂŠ Smagløs Watched â&#x20AC;&#x2DC;Crazy, Stupid, Loveâ&#x20AC;&#x2122; only to fall even deeper in love with Ryan Gosling Listened to Florence and the Machineâ&#x20AC;&#x2122;s new album and loved it

14 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012

â&#x20AC;?De var sĂĽ fĂĽ, og alligevel havde de styr pĂĽ alle sketches. De var vildt dygtige! Og sĂĽ kunne koret twiste det hele lidt op.â&#x20AC;? - Christine Frølich

â&#x20AC;?Jeg giver den 6 af 6.â&#x20AC;? - Dennis Andersen â&#x20AC;?Publikum var rĂĽfede, awesome, fantastiske, fulde og højlydte. Og sĂĽ var mange af dem pĂĽ de forreste rĂŚkker ret pĂŚne. :VĂ&#x201E;LZR\LZWPSSLYPUKL â&#x20AC;?Det var som Niagara Falls af latter.â&#x20AC;? - Jan Ulrick, skuespiller


Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt nyuddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt dygtig for at få dit drømmejob. Du skal også dyrke dine personlige kompetencer, og have fokus på at profilere dig skarpt over for potentielle arbejdsgivere.

TIM T ME MAN MA NAG AGE GE EMEN MENT

D ST DET STÆRK Æ E NE NET N ET VÆR VÆ K

TE TES T E ST

S TAL SA T EN TA E J BSAM JO JOB

UOP U UO OPFOR FORDRE D T J BSØG JO JOB SØ NI NIN N IN ING

S UD ST STU DIE EJO JOB OBBET O B BE

ANS A AN SØGN Ø IN IING NG G

S RIV SK SKR I CV CV’ V’’E ET T

KARRIE KAR K R ERER P ATFORM PL PLA RME R MEN ME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G T I GANG GO GOD GA ANG M D JO ME MED J BB BBE B BE B ET

NYE REDSKABER TIL EFFEKTIV JOBSØGNING – HVER MÅNED

TILMELD DIG OG VIND 13.997,- KR. INDEN 30 /4

FÅ DET JOB DU FORTJENER CA a-kasses Career Toolbox™ er et gratis tilbud til alle studerende og dimittender, der vil stå bedre i deres jobsøgning og fremtidige karrriere. Hver måned modtager du per mail et træningsmodul med gode råd og øvelser til jobsøgningen.

Tilmeld dig gratis på

dannede

ud For højt

slivet

i erhverv

27-mar12

careertoolbox.dk

.dk w w w.c a 90 45 T lf. 3 314

MARCH 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 15


of s d d e o h t llion i m n e Wh S$1 U g in winn 7 is 1:1

NEWS > CASE COMPETITION

Case Competition

Around the world, Case Competitions are becoming more and more popular. Meet an ambitious BSS student and his team, who are going to New York to compete for the grand prize of US$1 million in [OL/\S[.**Ă&#x201E;UHSZ TEKST KIRSTINE SĂ&#x2DC;ES IBSEN // FOTO JULIAN LOESCHKE It looks like any other regular two bedroom apartment, MV\UK PU [OL OLHY[ VM (HYO\Z VU [OL Ă&#x201E;YZ[ Ă&#x2026;VVY HUK YLN\larly furnished. He looks like any other BSS students. He studies MSc in International Business, knows Klubben and wears his hair straight. Yet, behind him on the top shelf stands a trophy, which he and four other BSS students won this year in the Hult Case Competition Challenge in Dubai. He is Nikolas Bakke, a 23-year old BSS student with high HTIP[PVUZ ;VNL[OLY ^P[O =PJ[VY )YHK\ 9VTHUPH 9HQP] Basaiawmoit (India), Mia Møller (Denmark) and Jan Lindhøj (Denmark), he won the international acknowledged Hult Global Case Challenge, which represents students from almost all top 100 universities. The Hult GCC is the largest crowd sourcing initiative in the world and in this yearâ&#x20AC;&#x2122;s competition, there has been more than 4000 candidate teams, each consisting of 4-5 participants from the same university. â&#x20AC;&#x153;Back in November 2011, we found out about The Hult via a link on AU Careerâ&#x20AC;&#x2122;s webpage. One of the other guys, Jan, from my group got the idea and then headhunted me and the rest of the team, and this is how we all got together and it all started,â&#x20AC;? Nikolas casually tells Commerciel Magazineâ&#x20AC;&#x2122;s journalist. It is easy to sense Nikolasâ&#x20AC;&#x2122; high level of ambition and his great enthusiasm about the project. Many hours and lots of OHYK^VYROH]LIYV\NO[OPTHUKOPZNYV\W[V[OL/.**Ă&#x201E;UHSZ â&#x20AC;&#x153;I know what a big impact our groupâ&#x20AC;&#x2122;s great KP]LYZP[` V\Y *= HUK Ă&#x201E;UHS SL[[LY VM HWWSPJH[PVU OHK VU [OL fact that we were selected to go to Dubai,â&#x20AC;? he admits. Case Competition â&#x20AC;&#x201C; whatâ&#x20AC;&#x2122;s in it for me? The very popular Hult GCC made more than 4000 other groups from around the world apply last November. The idea behind the competition, which is the largest crowd sourcing initiative in the world, is to gather all the best students in

Facts The Hult GCC is the worldâ&#x20AC;&#x2122;s largest international case competition. The annual event brings together the brightest college and university students from around the globe to help solve one of the worldâ&#x20AC;&#x2122;s key social challenges in partnership with sector leading NGOs. Hult GCC is a proud partner of the Clinton Global Initiative, an organization created by President Bill Clinton to turn ideas into action. 16 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012

â&#x20AC;?

You cannot learn it all in school. You need to acquire yourself new skills the world from the best universities. They had to present a I\ZPULZZJVUJLW[VMOV^[VĂ&#x201E;NO[NSVIHSWV]LY[`5PRVSHZHUK his group mates competed in the track â&#x20AC;&#x2DC;Educationâ&#x20AC;&#x2122;, where the case referred to NGO One Laptop Per Child. The goal of this is to educate children in developing countries using laptops. There is not much insecurity to be found in his voice, and he is JVUĂ&#x201E;KLU[HIV\[^OH[OLPZKVPUN;OV\NO[OLJHZLHJJVYKPUN to Nikolas, is quite complex and demands much work, this is how he would like to work, and it is his dream for the future. â&#x20AC;&#x153;You cannot learn it all in school. In school we get a lot of standard tools and basic knowledge of how to create a business, but if there is something you really want to HJJVTWSPZOHUKPM`V\OH]LHKYLHTQVI[OLU`V\ULLK[VĂ&#x201E;UKV\[ what you need to do to get the required tools and knowledge, and then try to acquire yourself new skills.â&#x20AC;? What the Future Might Hold Nikolas and his team won over a number of MBA teams from some of the best universities in the world despite the fact [OH[MV\YV\[VMĂ&#x201E;]LHYLZ[PSSZ[\KLU[Z;OL^PUOH]LZWHYRLK H WP[JO MVY [OL /\S[ .** Ă&#x201E;UHSZ PU 5L^ @VYR *P[` [OPZ (WYPS^OLYL[OLĂ&#x201E;UHSPZ[ZHYLW\[VUH[V\NO[LZ[HZ[OLQ\KNPUN panel will consist of prominent names such as Bill Clinton, the Nobel prize winner Muhammad Yunes and the chairman of 4J2PUZL` *V/LYL[OLĂ&#x201E;UHS[LHTZT\Z[JVTWL[LMVYH total prize fund of US$1 million. â&#x20AC;?My outlook for the future is to become a Management Consultant, and you need to give it all to reach the top. Personally, I believe it is important to have international experience, which is why next semester I am going on exchange in Canada, also having team experiLUJLILULĂ&#x201E;[ZHUK[OH[PZ^O`0^VYRH[-PUU)QVLYU*VUZ\S[ HZH[LSLTHYRL[PUNJVUZ\S[HU[HUKĂ&#x201E;UHSS`NVVKNYHKLZHYL essential,â&#x20AC;? Nikolas admits: â&#x20AC;&#x153;But also you need to prioritise sometimes you just need to work hard and then take a break and go watch a movie with your girlfriend,â&#x20AC;? Nikolas says ^OLUĂ&#x201E;UPZOPUN[OLPU[LY]PL^^P[O*VTTLYJPLS4HNHaPUL


CASE COMPETITION > NEWS

rn

ea l o t dents

stu r o f ility b i s s o

tP

ea A Gr The case-experienced Jens Riis Andersen recognises Aarhus Case Competition as a great possibility for students. Students will gain a lot from participating, both academically and socially, and P[PZKLÄUP[LS`^VY[OKVPUN TEKST TANJA KNUDSEN // FOTO PRESSEFOTO

Jens Riis Andersen recommends students to participate in Aarhus Case Competition Aarhus Case Competition is an annual competition for business students from Nordic universities. The competition provides an opportunity for students to participate in a week of intensive case solving and exciting social events. “There are three essential skills that you can learn from this particular case competition – something you are not very likely to gain from your normal coursework at school. The ÄYZ[VULPZWYHJ[PJHSWYVISLTZVS]PUN[OLZLJVUKPZ[OH[`V\ SLHYU WYLZLU[PUN `V\Y ÄUKPUNZ HUK [OL [OPYK ZRPSS PZ [OH[ `V\ learn how to sell your story and convince the judges why this is the optimal solution,” says Jens Riis Andersen about the advantages students gain when participating. Having won several case competitions - in Denmark, Sweden and .LYTHU`1LUZ9PPZ(UKLYZLUKLÄUP[LS`OHZT\JOL_WLYPLUJL in case competitions. Along with his great academic background, it is no wonder why he takes up one of the four seats in the Advisory Board of this year’s Aarhus Case Competition.

It is not uncommon that people are hired afterwards

What to expect Jens Riis Andersen states how the experience of participating is not an all-academic experience:“It is a great possibility to get to learn to interact in teams and make use of all members’ talents.” And you also get a good insight into the real life: “It is a great possibility for students to see what they can expect in their future job,” he says and also points out the social aspect of it: “I have had some great experiences in previous cases hanging out in the bar with talented business WLVWSL HUK P[ PZ KLÄUP[LS` YLJVTTLUKHISL HZ ^LSS ^OLU remembering how important networking is. I have also had some job offerings after case competitions, and it is not uncommon that people are hired afterwards.” The competition week During the week, nine selected teams and all other students, who wish to participate, are invited to attend workshops, where professional consultants will lecture the students with tips and tricks. They will also give advice on how to apply academic skills into real business case solutions – all to be \ZLKPU[OLÄUHSJHZLZVS]PUNVU[OL[OPYKKH`;OL^LLR^PSS also include social activities, where all students are welcome and get the opportunity to network with each other, CEOs and professional consultants. According to Jens Riis Andersen, there is also something different to the new initiative: “Aarhus Case Competition is very unique, because it also allows students to participate for only one day to just learn a few skills and get an insight into case competitions in general,” he says.

You also need to talk to people’s hearts Good things to remember Having a thorough knowledge now about why students should participate and what to expect, there is one more important thing to remember according to Jens Riis Andersen: “Of course you need to present numbers and logical arguments, but you also need to talk to people’s hearts - sell the story, and make sure it is consistent and structured. You can easily have two almost exact business solutions, but it ^PSS IL [OL ÄUHS WYLZLU[H[PVU [OH[ KPMMLYLU[PH[LZ [OL [LHTZ ¹:LPaPUN[OPZJOHSSLUNLPZKLÄUP[LS`ZVTL[OPUN1LUZ9PPZ(Udersen would recommend: “Everyone should really do it – it is really a fun experience.”

Practical Information Place: Campus Fuglesangs Allé, Business and Social Sciences, Aarhus University Date: 16-19 April 2012


ADAM DUVÅ HALL > PORTRÆT

Menneskemanden

Adam Duvå Hall Kærligheden til de skæve ve eksistenser æ sk

APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 19


PORTRÆT > ADAM DUVÅ HALL Han har talt til os på P3, i hvad der føles som et årti, og han har fristet et hus fuld af unge mennesker et sted i Tyrkiet. Commerciel Magazine har mødt Adam Duvå Hall til en snak om kærligheden til de skæve eksistenser, om at møde folk på deres præmisser og om drømmen om at prøve noget anderledes. TEKST HELLE KOLLERUP MADSEN // FOTO JULIAN LOESCHCKE

Stearinlysene kaster skygger på de hvide papirsduge, og snakken går hos gæsterne, som drikker Hoegaarden og Tuborg på fad. Damer i sort/hvid med pompøse hatte og fjer i håret kigger ned på os fra deres plads på væggen, og overtjeneren holder et stift overblik over sin røde og TPU[NY¥UUL IHY =P ILÄUKLY VZ TPK[ P 2¥ILUOH]U TLU det føles som om, vi er trådt 50 år tilbage i tiden. Caféen på Frederiksberg forekommer som legemliggørelsen af smagløs, men stemningen er varm og hyggelig. Ind af døren kommer en vindblæst Adam Duvå Hall iført vinterQHRRLO\LVNOHSZ[¥YRS¤KL=POPSZLYWrOPUHUKLUVNZSrY os ned ved bordet, som er reserveret til ”Adam”. Adam Duvå Hall er manden bag stemmen og ansigtet, som mange danskere har lyttet til og set på i de sidste 11 år. Radiovært, tv-vært, journalist, komiker. Kært barn har som bekendt mange navne. Samtalen falder dog hurtigt på hovedpersonens forhold til mennesker og bokse. Han ser netop ikke sig selv i funny guy-boksen. ”Jeg betragter mig slet ikke som komiker,” siger Adam med et let hovedrystende smil: ”Jeg er lige så sjov eller lige så kedelig som alle andre.” For Adam Duvå Hall handler det i højere grad om evnen

[PSH[ÄUKLKLZQV]LZP[\H[PVULYVNOVSKLKLTMYLT+L[LY noget, som kræver et lidt skævt syn på verden og en stor kærlighed til de skæve eksistenser.

Jeg holder af de skæve personligheder. Græker Kaj har så meget livserfaring, og han er en fantastisk historiefortæller. Hyldest til Udkantsdanmark

Adam Duvå Hall har på mange måder viet sit liv til at slippe den journalistiske kontrol og gøre danskere til stjerner. Han har hyldet Udkantsdanmark, før nogen anKYLNQVYKLKL[+LÅLZ[LHMVZO\ZRLYLRZLTWLS]PZ.Y¤Rer Kaj. Bornholms ukronede konge, som har underholdt P3s lyttere med sine livsglade og umiddelbare historier, ZPKLU(KHTVN4HKZ=HUNZ¥MHUK[OHTP¹4VURL`)\ZPness”. Den bornholmske bonderøv har sat sit tydelige aftryk på vores hovedperson. ”Jeg holder af de skæve personligheder. Græker Kaj har

Adam Duvå Hall i jagten på at skildre virkeligheden uden at diske op med en moral. Man skal ikke være bange for at jokke i spinaten. Det er derimod befriende, hvis piger får læbestift på tænderne og bare er ligeglade. Lidt SVTTLÄSVZVÄZVT(KHTWY¥]LYH[LM[LYSL]LPZP[HYILQKL 20 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012


ADAM DUVÅ HALL > PORTRÆT

så meget livserfaring, og han er en fantastisk historiefortæller,” fortæller Adam i varme vendinger og tilføjer: ¹/HUOHYLUPUKI`NNL[TrKLH[MVY[¤SSLOPZ[VYPLYWr=P kunne bare læne os tilbage og vente på pointen, selvom han godt kunne stikke af i ti minutter, og historien blev til én stor pærevælling,” fortæller Adam med et varmt grin. ”Men man holder af ham, fordi han ikke er bange for at give. Han er et fantastisk eksempel på noget, som virkelig er lykkedes.” Det emmer af den engagerede radio/ tv-vært, at det har været vigtigt for hans arbejde ikke at tvinge folk til at levere inden for en snæver ramme. Men at give dem plads og frem for alt tid til at være sig selv i hans programmer. Det er her, journalistikken brænder igennem, og for Adam bliver journalistikken på den måde et bredere begreb end i gængs forstand. Han møder folk på deres præmisser.

For mig ligger dybden i kontakten til folk og i kærligheden til det skæve. Jeg vil gerne være én, som de her mennesker gider drikke en bajer med bagefter. Her er journalistikken smukkest. ”I nyhedsjournalistik er folk en overskrift, og de behandles meget klinisk,” siger han lettere alvorligt og uddyber efter en slurk cola light: ”For mig ligger dybden i kontakten til folk og i kærligheden til det skæve. Jeg vil gerne være én, som de her mennesker gider drikke en bajer med bagefter. Her er journalistikken smukkest,” siger han.

-YH KYLUNLY¥] Wr *OYPZ[PHUZOH]U [PS +9»Z [HSenthold

Men hvordan er manden med den farverige karriere kommet hertil? Adam Duvå Hall tager os med tilbage til sin barndom. Året er 1975. En dreng fødes på Rigshospitalet i København. Han vokser op i en kernefamilie. Far, mor og lillesøster. Han hænger ud på Christianshavn sammen med de andre lømler. Samtidig går han på privatskole i Hellerup, hvor han både lærer at stave og danse en farve. Drengen hedder Adam. Adams far og mor er begge skolelærere, hans far spiller rockmusik og ryger tjald. Drengen får en studenterhue. I årene efter arbejder han lidt på må og få som alt fra pædagogmedhjælper til porcelænsfabriksmedarbejder på Christianshavn. Han roder rundt og er drengerøv. Indtil hans mor smider ham ud hjemmefra. ”Nu skal du blive til noget, Adam,” sagde hun. Og det blev han. Imidlertid har Adams opvækst formet ham til at blive den menneskekender, han er i dag. Den eftertænksomme mand, som sidder overfor os, inddrager os i sine tanker omkring netop sin brogede opvækst.

”At jeg er vokset op på den måde med en blanding af Christianshavn og privatskolebarn i rygsækken, har gjort, at jeg har fået enormt mange indtryk, siden jeg var helt lille,” siger han eftertænksomt og fortsætter: ”Det har givet en mellemregning i mit liv, som gør mig i stand til at tale med narkohandleren den ene dag og direktørens søn den anden.” Med ét er vi tilbage i Adams ungdomsår. En perlerække af tilfældigheder fører ham til +9»Z[HSLU[OVSK=LQLULYZU¥YRSL[VNSHUN+LUZSrYISHUK[ andet forbi den unge forfatterspire, Helle Helle, som skal bruge en drengestemme på P4. Samtidig opfordrer en MVKIVSKRHTTLYH[ ZVT VNZr LY ÄSTHUTLSKLY Wr +9»Z ungdomsredaktion, vores hovedperson til at ansøge til DR’s talenthold. Et eksklusivt talentværksted for unge talenter med pondus. Den unge Adam griber bolden og HUZ¥NLY [PS [HSLU[OVSKL[ ZLS]M¥SNLSPN TLK HÅL]LYPUN MLT minutter for sent. Han bliver ansat, og i en alder af 21 begynder Adam i mesterlære på DR. ”Det er en sammenblanding af tilfældigheder og en form for skæbne, at jeg endte på DR. For samtidig med, at jeg havnede der via et virvar af tilfældigheder, var det fuldstændig soleklart, at det skulle være sådan,” siger han med et smil, slår ud med armene og tilføjer: ”Jeg var heldig med vilje. Og det var godt for mig. På DR ÄRQLNWSHKZ[PSH[S¤YLSV][PSH[ILNrIY¥SLYLVNMYPOLK[PS at eksperimentere.”

Jeg var heldig med vilje. Og det var godt MVYTPN7r+9ÄRQLNWSHKZ[PSH[S¤YLSV][PSH[ begå brølere og frihed til at eksperimentere. Et karrieremæssigt bungy jump

Men i en alder af 36 var det alligevel på tide med en luftforandring. Der skulle ske noget radikalt anderledes. Et karriemæssigt bungy jump. Den slags, som giver adrenalinsus helt ned i maven. Efter 11 år skiftede Adam DR \KTLKYLHSP[`»LUZ[LNUWr;=/HURHZ[LKLZPN\KPL[ job af en hel anden karakter end noget andet, han har SH]L[!=¤Y[WrYLHSP[`WYVNYHTTL[¹-YPZ[L[¹:LS]VT]VYLZ hovedpersons arbejde nu har en endnu større paraply af ren underholdning hængende over sig, er nøgleordet stadig ambitionen om at skildre personlighedernes mange facetter. ”Målet var at vise, hvilke dilemmaer vi som mennesker står over for, og hvordan vi reagerer på dem, samtidig med, at vi skal forholde os til den gruppe, vi tilhører,” siger han og uddyber med en forklarende mine: ”Jeg var fanget af ”Fristet”, og realitygenren er interessant. Det lykkedes bare ikke rigtigt,” indrømmer programmets vært blankt. Adam rammer hovedet på sømmet i sin personlige erkendelse af programmets uheldige udfald. Det kom til at ligne Paradise Hotel for meget.

APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 21


MAGA ZINE

PORTRÆT > ADAM DUVÅ HALL

(KHT OHY ]¤YL[ rY Wr +9 O]VY OHU har lavet skelsættende programmer som ”Monkey Business” og ”Brevkassen”. -¥YZ[ LM[LY THUNL rY P Z[VSLU Wr 7 RVTmer han i tanke om, at da han startede i radioen på P1 Udland med Trine Bryld og de HUKYLZ`U[LZOHUH[7]HYKL[]¤YZ[LSVY[ Men samtidig måtte det være ret sjovt, og OHUTr[[LR\UULN¥YLKL[ILKYL,UTLNL[ ZPNLUKLHULRKV[LVTLUTHUKZVTKY¥TTLYVTH[N¥YLKL[ILKYL

”Fristet” var ikke revolutionerende. Dét var dog Adams karriereskift. Drømmen om at prøve noget helt anderledes var blevet vores hovedpersons nye virkelighed. Adams egen, nye ”reality”.

Bubber uden moral

Adam Duvå Halls virkelighed bærer i høj grad præg af, at han er en menneskemand med ambitioner. Han trives i det ærlige og ligeværdige møde med danskerne. Om det så inkarneres i radiokanalens sendetid eller i tv-programmets prime time. Det gælder også Adams nuværende projekt. I øjeblikket arbejder han på en ny serie til ;=+LUULNHUNL[WYVNYHTTLYLnSHZPUNHTSL boldgade. Selvom underholdning dog stadig er fællesnævneren. En fællesnævner, som Adam ser som en fordel. ”Man kan bruge underholdningen som baggrund for at lave noget nyt og rørende,” siger han med et engageret blik i øjnene og fortsætter: ”Det, jeg laver nu, hedder ”De ti bud”, og kan nok bedst beskrives som min måde at lave Bubber på. En blanding af lidt reportage, lidt hygge og mødet med det lokale Danmark. Men jeg er Bubber uden moral,” griner han. Også her brænder

22 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012

Adams kærlighed til de skæve eksistenser igennem. Det handler ikke bare om sjov og ballade. Målet er ikke at udstille Udkantsdanmarks personligheder i et freakshow til frit skue for familien Danmarks morskab hjemme i stuerne. Det endimensionelle underholdningsspor bliver KLÄUP[P][MLQL[HMIHULUHM(KHTZL]UL[PSH[KPHSVgere med og engagere sig i sine medvirkendes virkelighed. ”Det er legendariske karakterer, jeg besøger. Og det kræver, at jeg er interesseret i dem. Jeg er fascineret af dem og oprigtigt interesseret i de små detaljer fra deres hverdag,” siger han med glød i stemmen og fortsætter: ”Folk skal ikke behandles som freaks eller som \NLUZ RY¥ISPUN =P ZRHS PRRL ZPKKL OQLTTL Wr redaktionen i København og planlægge et program med en rigtig tosse fra Jylland,” siger han og tilføjer med en hovedrysten: ”Det gennemskuer folk hurtigt.” Derfor er det alfa omega for menneskemanden Adam at give sine programmedvirkende masser af tid og vise dem interesse nok til, at det til sidst er dem, der står som vindere af programmet. Som for eksempel Fluesmækkeren fra Skave, Adams nyeste ven.


ADAM DUVÅ HALL > PORTRÆT

”Den her mand, som lever af at smadre huse og sælge resterne, lider af en kromosomfejl, som gør, at alt er stort på ham,” fortæller han indlevende. Et lidt skræmmende billede former sig i hovedet, og associationer til Manden med ståltænderne fra James Bond dukker op på nethinden. ”Men han er bare en bamse. En sød, rar og blød bamse, hvis kone kommer med kaffe og kage. Og det var bare skidehyggeligt,” afslutter vores hovedperson med et strejf af

ømhed i stemmen. Sådan må ægte og nærværende jourUHSPZ[PR M¥SLZ /]PZ ]P KH V]LYOV]LKL[ Z[HKPN ILÄUKLY VZ P den genre. Da vi tager afsked med vores hovedperson efter to en halv time fyldt til randen med snak, grin og historiefortælling, kan vi ikke undgå at føle os bare en smule inspiYLYLKL=PNS¤KLYVZHSSLYLKL[PS]PPNLULYPOHUZZLSZRHI når Commerciel Awards løber af stablen den 13. april med den herre i hovedrollen som konferencier.

Adam privat * Privat er Adam kæreste med Christine. De mødte hinanden for syv år siden på en bar i København, hvor hun arbejdede. Christine skældte Adam ud for ikke at sige tak MVYKLUKYPURO\UZLUK[LV]LY[PSOHT+L[]HYKH\O¥ÅPN[ Det syntes Adam, hun havde ret i og måtte skrue charmen på. Han var stadig lidt en drengerøv dengang. * Adam har ikke kørekort. Han cykler i stedet rundt i København. Han er dog lidt under pres fra Christine. - En rigtig mand har vel kørekort. * Adam elsker at tage en morfar. Han er nærmest afhængig af dem. Det ultimative successymbol er, når hans

morfar bliver skrevet ind i hans kontrakt. * Adam elsker at rejse. Især New York holder han meget af. At gå rundt på Manhattan og i Brooklyn, uden en plan, er ren terapi. * Adam er meget aktiv om natten. Han går i søvne og har lange samtaler med sin kæreste i søvne. Det er nok derfor, han har brug for den morfar hver dag. * Til september får Adam en ny rolle. Han skal være far. En glædelig og meget ny nyhed som han glæder sig utrolig meget til.

”Jeg synes, det er sjovt at kaste mig 100 % ind i noget. Hverdagens trummerum er farlig, derfor kan jeg godt lide at begrave mig fuldstændig i et projekt. Så kan jeg altid holde fri bagefter. Jeg ville aldrig kunne arbejde på et kontor – småfnidderi driver mig fuldstændig til vanvid.” APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 23


HOW TO > NETWORK

MAKE YOURSELF VISIBLE In our interconnected society, networking is the golden key to the job marRL[ÂťZ[YLHZ\YLJOLZ[)\[OV^PZ[OPZKVULPU[OLTVZ[LMĂ&#x201E;JPLU[^H`& TEXT LARS H. WILLIAMS As we all have heard so often, it is not about what you know, but who you know. No one is going to come knocking on your door and offer you your dream job. You need to get out there. Commerciel Magazine OHZW\[)::ÂťSVJHSJHWHJP[`:\ZHUUL:ÂĽLZ/LQSZ]PNMYVT[OL*HYLLY*LU[LYVU[OLZ[HUK[VĂ&#x201E;UKV\[OV^ to network.

tBe visible

;OLĂ&#x201E;YZ[HK]PJL:\ZHUULSL[Z\ZRUV^PZZPTWS` to make yourself visible. Look up networking arrangements in town. Go to Copenhagen if necessary; it is worth the ticket. And take a look in Børsen, Berlingske and other newspapers. Often, they have advertisements for networking arrangements. Going to networking arrangements will also help you out beyond the borders of your study relations and get you connected to people within the professional world.

tPrepare your elevator speech

When you are out there, walk up and talk to people; introduce yourself. It is not a very Danish thing to do, but as Susanne says: â&#x20AC;&#x153;You just need to get over that.â&#x20AC;? Prepare your â&#x20AC;&#x153;elevator speechâ&#x20AC;?; the one-minute ZWLLJOVU`V\YZLSMHUK`V\YX\HSPĂ&#x201E;JH[PVUZ@V\ never know when you meet someone, who gives you a short window of time to present yourself. Maybe you will share an elevator ride with them (hence the name).

t.L[H3PURLKPUWYVĂ&#x201E;SL

Linkedin is a network for professional purposes. Here, you can create applications, upload your YtZ\Tt *= HUK THRL YLJVTTLUKH[PVUZ ( 3PURLKPU WYVĂ&#x201E;SL PZ H T\Z[OH]L MVY [OL HJ[P]L networker. Go to www.linkedin.com

tMaintain your network

It does not stop when you have introduced yourself, or when you know people. In fact, it never stops. The good networker knows how to maintain his/her network. As Susanne says:

â&#x20AC;?

@6< 5,=,9 256> >/6 >033 .,; YOU YOUR NEXT JOB 0U[OPZ^H`UL[^VYRPUNPZHUPUĂ&#x201E;UP[LĂ&#x201E;LSKVML_panding interconnected circles. And at last, remember: Networking takes time and effort, do not expect to get something out of it right away; it is a process. Susanne quotes Thomas Blachmann from X-factor: â&#x20AC;&#x153;Donâ&#x20AC;&#x2122;t be stingy with yourself.â&#x20AC;?

tFill the gaps THE 3 ESSENTIAL STEPS OF NETWORKING 1) Make yourself visible. Go to networking arrangements .L[H3PURLKPUWYVĂ&#x201E;SL 3) Maintain your network Z[YH[LNPJHSS`HUKÂşĂ&#x201E;SS[OL gapsâ&#x20AC;&#x2122;

The trick is to ask yourself not only â&#x20AC;&#x2DC;what network do I have?â&#x20AC;&#x2122; but also â&#x20AC;&#x2DC;what network do I not OH]L&ÂťHUK[OLUĂ&#x201E;SS[OLNHWZ)LZ[YH[LNPJ^P[O your network, and keep an eye out for those people who are also good networkers. Who are they networking with?


PÅ DIN SMARTPHONE

Bestil bøger til afhentning

Mød os også på Facebook

Find nemt & hurtigt dine bøger. Se boglister

www.hvbog.dk


Somersby Night Foredrag om “Reklamernes psykologi”

13

Commerciel Awards 2012

Klubben

AU Career Festival

12

AU, BSS

Psykologisk Institut

AU, Stakladen

A Day With Dansk Supermarked

10 11

09 AU Career, BSS

Studenterhuset

Second hand bazaar

07 08

Train

Klubben

Here’s to the after hours athlete Bli’Glad

Train

Ridehuset

Morten Breum

Present Århus festival (2 -11 April)

06

05

04

03

01 02

April

EVENT CALENDAR

MAGA ZINE


KLubben

AU

CONCERTS

Danish open i stand-up

Studenterlauget’s General Assembly

26

30

28 29

Kursus: Proceskonsultation og gruppeprocesser i organisationer

SL Master Party

AU, BSS

Abalone Dots, CS Nielsen, Jonah Blacksmith A Day With AS3

27

AU Career, BSS

SL Career Fair

25

Psykologisk Institut

Klubben

Studenterhuset

Debat om ‘cradle to cradle’ bæredygtighed

Studenterhuset

Studenterhuset

Train

Psykologisk Institut

AU Career, BSS

AU Career, BSS

AU, BSS

Studenterhuset

24

23

21 22

Foredrag om borderline forstyrrelser

20 Kidd Tour of the Obscure etc.

A Day With KPMG

18 19

16-19 Studenterlaugets Case Competition 17 *=R\YZ\ZTLK*(HRHZZL

14 15


BACKSTAGE > CLUB KLUB

BACKSTAGE MED

»,95,:

+H+1:HZOP ZH[[L,X\HKVYWr]LYKLUZRVY[L[VN=LUNHIV`ZP M\SN[LVWTLK0IPaHNPRKL`UNZ[LISHUK[HMtenens publikum stadig med velcro på skoene og blev fulgt i skole af forældrene. Ikke desto mindre vidnede stemningen P(\SHLUVTNLURLUKLSZLHMKLTHUNL »LYOP[ZKH:6(7+1:HZO+PZRVÄSVN=LUNHIV`ZWrMVYrYL[ZM¥YZ[LMYLKHN gæstede Fuglesangs Allé 4. TEKST JOHANNE FRIIS PEDERSEN // FOTO JULIAN LOESCHKE

Klokken har lige rundet 22, og halvdelen af aftenens kunstnere OHYZH[MLZ[LUPNHUNPIHNSVRHSL[,[WHY[VTTLÅHZRLY:TPYUVMM =VKRHLUVYKLU[SPNZ[HR9LK)\SSKrZLYVNLUOLSTHZZL[VTTL såvel som fulde Budweisers pryder bordet sammen med en kurv urørte sandwicher. SOAP er ved at runde af sammen med lillebror Danny Kool, og den tyske DJ Sash vurderer, at han godt lige kan nå en drink mere: ”Tonight we party like it was the 90’s,” siger den nu 42-årige DJ og skåler med sin kompagnon, hvis grå toner i håret vidner om, at ]PLYMVYIP »LYUL:HT[PKPNLY+PZRVÄSZTHUKSPNLMVYZHUNLY]LKH[ ]HYTLVWTLK=LUNHIV`Z»¹:OHSHSHSHSH¹WrTVIPSLU

Bedste publikum i Aarhus

De to SOAP søstre kommer ind ad døren efterfulgt af deres lillebror Danny Kool, som netop har rundet sin optræden af med hittet

MARCH 2012 2012 28 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL

:L|VYP[H=PISP]LYILK[VTH[]LU[LL[¥QLISPRTLUZKL[VT¥YRS¥ dede piger får lov at dampe lidt af inde i omklædningsrummet. Efter et par minutter kommer Saseline ud og giver os hånden: ”Hold da op, for en fest, hva? Mine bukser var ved at falde ned, og min søsters kjole blev ved med at kravle op,” griner den høje af søstrene og demonstrerer hoppende, hvordan de måtte rette på klæderne, mens de optrådte. Heidi støder til og hilser ligesom Saseline ved at give hånden. 90’er-divaerne udtrykker en tydelig tilfredshed med aftenens publikum: ”Det er altid meget federe at spille i Aarhus end i København – måske er I bare fuldere her,” griner Saseline og fortsætter selverkendende: ”Hvis vi åbnede ballet, hvilken fest bliver det så ikke senere?” De tre søskende stod for opvarmningen for alle parter – både Aulaens publikum og dem selv. Næste stop er Train, inden natten sluttes


CLUB KLUB > BACKSTAGE

:;1,95,9: INGEN FINE FORNEMMELSER af i Holstebro klokken 3. Mens vi taler med SOAP-søstrene, kigNLY+PZRVÄSZ6URLS-PUUU`ZNLYYPN[TLKMYHZPKLSPUQLUTLUZOHU hvisker med en af bandets følgesvende om, om pigerne mon vil tage et billede sammen med ham. Desværre når øllen at slippe bunden, så den sminkede forsanger må ind til bordet efter en ny, mens pigerne forlader bygningen for at underholde næste publikum.

Pause før Vengaboys

+PZRVÄSZR]PUKLSPNLMVYZHUNLYZ[¥KLY[PSZPUTHUKSPNLZJLULRVSSLNH og bandets entourage en times tid før, de skal på scenen. De to forsangere glæder sig som små børn til at gå på scenen, men de er lidt usikre på, om publikum overhovedet ved, hvem de er. Onkel Finn tænker efter showet længe over en passende sammenligning, der kan forklare, hvordan det var at optræde denne fredag aften: ¹+L[]HY]PSK[+L[]HY]PSKLYLLUK¯=PSKLYLLUK[PZ¹+PZRV3`KPH griner af sin kollega. ¹=PISP]LYHS[PKZrWQH[[LKL=PZLYPRRLOPUHUKLUZr[P[2\UUrY]P er ude og spille.” Onkel Finn nikker storsmilende og beder os om at ringe igen. ”Det er kun her, vi gider optræde. Når I ringer, så er telefonen lige OLY¹ZPNLYOHUVNWLNLYP]YPN[WrZPUSVTTL+L[VÅV[\KRS¤K[L sangere holder om hinanden og beslutter at give et nummer for hele baglokalet, så de spidser ører og giver sig til at synge med Wr KL[ U\TTLY =LUNHIV`Z P ¥QLISPRRL[ NP]LY KLU NHZ TLK V venpå.

”Now, I go hunting”

Også den tyske 90’er DJ er begejstret for det festlige publikum på Fuglesangs Allé. DJ Sash havde faktisk selv bedt om at få lov til at komme tilbage. ”I was here two years ago. So amazing. I will only party here.” Sash udtrykker en stor glæde for det skandinaviske og særligt det danske publikum – både fra scenen og fra gulvet. Blandt +1»LUZ THUNL WSHKLY ILÄUKLY ZPN KH VNZr LU NVK Z[HR KHUske. Sash nævner som eksempel Aqua og Blå Øjne – man er vel 90’er DJ. Der er stadig stort bud efter Sash, som spiller små 150 shows om året. Meget få af dem er i hjemlandet. ”It is so boring in Germany. Scandinavia, Australia, The Baltic in Spain and Siberia is much more fun,” siger han. Sash’s glæde for danske festgæster understreges for alvor, da den energiske tysker efter sin koncert ikke kan komme hurtigt nok op og danse med sit publikum. ¹5V^0NVÄZOPUN¶UVO\U[PUN;OH[PZTVYLTHZJ\SPUL:RrS¹

Afskærmet fra andre kunstnere

(M[LULUZZPKZ[LIHUK+PZRVÄSZZ[VYLPKVSLY=LUNHIV`ZM¥YLZVThyggeligt forbi gæster og andre musikere og ind i omklædningsrummet, som deres egen dørmand vogter med hård hånd – for resten af baglokalets gæster. En af Klubbens ansatte meddeler, at vi kan få lov at stille tre spørgsmål, og at de ikke vil have taget billeder. Deres danske repræsentant tilføjer, at deres tour manager er ret striks, og at bandet nok gerne vil svare på mere end [YLZW¥YNZTrS=PISP]LYS\RRL[PUKPKL[S\RRLKLVTRS¤KUPUNZY\T ¶+PZRVÄSZLYZP[ZUP[[PSH[Z[PRRLVZLU[HSSLYRLUOHUNLYUL]PSOH]L \UKLYZRYL]L[ HM =LUNHIV`Z!    ¹+L ZRHS ZRYP]L [PS -SLTTPUN¹ råber han efter os. Det viser sig, at forskellen på det hollandske udklædningsband og aftenens øvrige kunstnere er, at de stadig turnerer verden rundt med deres glade 90’er-show. FavoritpuISPR\TTL[ÄUKLZSPNLZVT:HZOP(\Z[YHSPLUVN:RHUKPUH]PLUVN aftenens publikum skuffede bestemt heller ikke.

”They were so energetic. Party people. And they sing very well,” S`KLYKL[U¤YTLZ[0RVYMYHIHUKL[ZÄYLTLKSLTTLY+LMVY[¤SSLY at det vigtigste for dem er, at det skal være sjovt for begge parter, når de optræder, og så længe de mærker, at folk gerne vil komme til deres koncerter, ser de ikke nogen grund til at lade de populære 90’ere ligge: ”We go strong until eternity. We will perform in a wheel chair when we are old. Haha,” griner Kim Sasabone og fortæller, at de i morgen skal optræde i Horsens til endnu en 90’er-fest, hvor der også kommer et andet Hollandsk band og spiller. Tilbage i baglokalet er der ved at være tømt helt ud i alkoholen, og Sash og hans entourage er i færd med at beslutte, hvor efterfesten skal foregå. En norsk følgesvend fra We love the 90s råber: ”Let us all go to Train.”


NÅR BØGERNE BLIVER FORTID > ERHVERVSPSYKOLOG PROJEKTLEDER CHRISTIAN LOTTEJØLCK LÜSCHER

JEG SER DET SOM OM, AT MAN KAN SÆTTE EN NY DOLK I BÆLTET, FOR /=,9.(5.4(53(=,956.3,;05. SÅ MAN ER I STAND TIL AT SNITTE - Christian om projekter og jobs under studiet

Projektlederen med mange dolke i bæltet Christian Jølck har siden han var helt ung engageret sig i alverdens projekter. Det har givet pote, og i dag kun tre år efter, at han blev færdig med sin kandidat, sidder han som Global Project Manager hos Coloplast. Han siger, at det handler om at differentiere sig og gå ind i studie, jobs og projekter med vilje, lyst og engagement. ;,2:;:;055,:26=),9./63;-6;640(=,:;,9.((9+(5+,9:,5 Der er tre måneder til, at Christian bliver færdig med sit speciale. Man kan stadig høre NPZW LM[LY H[ Z[HY[ZR\KKL[ Wr ÄUHUZRYPZLU har lydt, og allerede nu hænger stillingerne ikke på træerne. Det skulle dog ikke blive et problem for Christian at få et job. For en dag ringer hans statistikunderviser og fortæller ham, at han skal til Kina, og han beder derfor Christian, om at tage et kig på hans gamle stilling hos Coloplast.

30 COMMERCIEL MAGAZINE // APRIL 2012

Nu kun næsten 3 år efter, at Christian Jølck blev ringet op af sin statistikunderviser en forårsdag i maj, sidder han som Global Project Manager for Coloplast, er på listen over Talent 100 og står med adskillige jobtilbud i baghånden. Christian har da heller ikke ligget på den lade side. Blandt mange andre initiativer, byggede han fredagscaféen på hans Handelsskole op fra bunden. Senere er det ble-

vet til projektledelse for et marketingselskab med navnet Effect Media, en vindertitel i =LU[\YL *\W VN TLKSLTZRHILY P ILZ[`YLSserne hos Studenterhus Aarhus og Aarhus Universitet. ”Jeg ser det som om, at man kan sætte en ny dolk i bæltet, for hver gang man laver UVNSL[PUNVNZrMrYTHUZHTSL[ÅLYLVNÅLYL sammen, så man er i stand til at snitte et eller andet. Det giver nogle egenskaber,”


PROJEKTLEDER CHRISTIAN JØLCK < NÅR BØGERNE BLIVER FORTID forklarer Christian om grunden til, at det er vigtigt at engagere sig i forskellige projekter både gennem karrieren, men også gennem studiet.

=0 ,9 ,5 .,5,9(;065 DER ER UTÅLMODIG, OG JEG ER UTÅLMODIG AF HEL=,+, ;03 4,5 4(5 :2(3 GØRE DE TING, MAN GØR, FORDI MAN HAR LYST, OG SÅ SKAL MAN GØRE DET GODT Uundværlige erfaringer

Et af de projekter der især har sat nogle dolke i bæltet på Christian, er jobbet som Managing Director for Studenterlauget. Da han blev ansat var man i gang med en omdannelsesproces, hvor man skulle gå fra at være en underskudsforretning til at blive en overskudsforretning. Derfor var der en del opgaver, som Christian skulle tage sig af. ”Jeg kom ind og kiggede på et regnskab, der den ene dag viste minus 400.000 og den anden dag plus 800.000, derfor startede jeg med at HUZ¤[[LL[YL]PZPVUZÄYTHMVYQLN]PKZ[L slet ikke, hvad jeg skulle kommunikere til bestyrelsen,” fortæller Christian om sin debut hos Studenterlauget. Desuden blev økonomichefen sagt op, så Christian måtte som grøn administrationschef lave rekrutteringssamtaler, med nogle folk som skulle danne

grundstenen hos Studenterlauget. ”På det tidspunkt var jeg 21, så det var en meget speciel oplevelse at skulle sidde til jobsamtaler efter to måneder med folk i alderen 40 til 50 år, som skulle have mig som chef,” fortæller Christian og griner lidt af den bizarre situation. Det var et stort ansvar som blev lagt på Christians skuldre helt fra begyndelse, men det tog dog ikke pusten fra den unge nordjyde. Han gik til opgaverne med en høj arbejdsmoral og en lyst til at skabe og forandre. ”Det er først langt senere, at man forstår, hvor vigtige beslutninger man tog, og hvor vigtigt det var, at det var de rigtige beslutninger,” fortæller han. I dag kan han i den grad bruge de ting han har lært i sit job hos Studenterlauget. Desuden har han fået et helt uundværligt netværk, som han mødes med jævnligt til arrangementer, hvor de udveksler erfaringer og laver kurser for hinanden.

DET ER NEMMERE, NÅR MAN KOMMER UD I ER/=,9=:30=,;(;.g-9( GEAR TIL 6. GEAR, I STEDET FOR AT SKULLE GÅ FRA 1. GEAR TIL 6. GEAR Fra 3. gear til 6. gear

:PKZ[L rY ÄR *OYPZ[PHU LUKU\ L[ HM KL opkald, der overraskede og glædede ham. Det var en journalist fra Berlingske

Tidende, som fortalte at han var kommet på listen over de 100 mest lovende talenter i dansk erhvervsliv. ”Det var kæmpe stort. Det er jo virkelige dygtige folk, som kommer på den liste. Der er da også en del headhuntere, der har ringet efterfølgende,” fortæller Christian. /LYÄR*OYPZ[PHUPKLUNYHKHULYRLU delse for de mange projekter og jobs han har beskæftiget sig med. Han mener, at det er her, man kan differentiere sig ud fra mængden, og det er afgørende, især når man skal søge job. ”Det er vigtigt, at lave noget som er relevant og som skaber resultater. Måske er det ikke altid oplagt studierelevant, men man tilegner sig en forståelse for, hvordan en forretning kører rundt, og man opbygger nogle væsentlige sociale kompetencer,” bemærker Christian og tilføjer: ”Det er nemmere, når man kommer ud i erhvervslivet at gå fra 3. gear til 6. gear, i stedet for at skulle gå fra 1. gear til 6. gear.” Han pointerer dog også, at man skal huske at have sig selv med. ¹=PLYLUNLULYH[PVUKLYLY\[rSTVKPN og jeg er utålmodig af helvede til. Men man skal gøre de ting, man gør, fordi man har lyst, og så skal man gøre det godt,” påpeger Christian. Jeg drister mig til at spørge, om hvornår han vil søge nye udfordringer. ”Hvornår udkommer bladet?” spørger han med et glimt i øjet og tilføjer ”da jeg er projektansat vil det jeg har gang i nu naturligt slutte, men jeg regner med at beholde min stilling indtil videre.”

CV: Udannelse: 2001-2004 2004-2007 2007-2009 2009

Erhvervserfaring:

International handelsstudent, Aalborg Handelsskole Bachelor HA-almen, Business and Social Sciences Master in Finance & Business Administration, Business and Social Sciences Summer School, London School of Economics and Political Science

2006-2008 2007-2009 2008-2009 2009-2010

Managing Director, Studenterlauget Bestyrelsesmedlem, Aarhus Universitet Bestyrelsesmedlem, Studenterhus Aarhus Business & Performance Manager, Coloplast

2010-

Global Project Manager, Coloplast

Christian taler passioneret om sit arbejde. Her kan han være med til at gøre en forskel for nogle mennesker med et problem. ”Det er jo en stomipose. Når vi viser folk et produkt, så kan de begynde at græde, fordi det er et ømt emne. Her er det vigtigt, at kunne sætte sig ind i deres situation,” fortæller han. APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 31


BAG OM GIGANTEN > LEGO

Farvede klodser, forlystelsesparker og milliard-overskud. Flot og sorgløs ser den \K 3,.6»Z ]LYKLU 4LU MVY rY ZPKLU ISL] RVUJLYULU VWÅHZRL[ HM LU MH[[PN grundlægger, og kan takke en barsk økonomisk depression for sin eksistens. ;,2:;40*/,33,2:26= Hvis Wall Streets økonomiske vismænd havde formået at opretholde en sund global økonomi, ville LEGO måske slet ikke eksistere i dag. Grundlæggeren Ole Kirk Christiansen havde sandsynligvis skåret tømmer på ’Billund Maskinsnedkeri’ resten af sine dage, og hans livsværk var endt som en mindre notits i Billunds lokalhistoriske arkiv. Sådan gik det ikke. Krisen skyllede over Atlanten og ramte Danmark hårdt i de tidlige 1930’ere. Økonomien sejlede, virksomheder krakkede på stribe og fattigdommen eksploderede i kølvandet på en massiv arbejdsløshed. Depressionen nåede også frem til den lille landsby Billund i et af Jyllands fattigste hedeegne. Ejeren af ’Billund Maskinsnedkeri’, 40-årige Ole Kirk, mødte massiv modgang. Hustruen var død, han stod alene TLKÄYLTPUKYLrYPNLZ¥UULYVNTLKKLWYLZZPVULUZHUkomst kunne han ikke engang sælge sit tømmer. Ole var

på randen af ruin og forsøgte at skaffe mad på bordet ved at køre fra dør til dør hos de lokale og sælge trappestiger, juletræsfødder, malkeskamler - og legetøj. Noget så undseeligt som den spøjse yoyo var nemlig ankommet fra Amerika sammen med krisen, og viste sig som en storsælger i en periode. Men trenden varede kort. Yoyoen gik af mode i takt med, at hullerne i folks lommer voksede, og til Ole Kirks store hovedpine havde han et større lager af dem. Men Ole havde ingen planer om at lide martyr-ruinen sammen med en bunke yoyoer. I stedet splittede han hver enkelt yoyo i to dele, og brugte dem som hjul på legetøjsbiler og træænder. Den slags solgte bedre. Da klodens økonomiske stormvejr løjede af i 1934, besluttede Ole Kirk sig for at forfølge sin nyopdagede passion for legetøj. Derfor omdøbte han ’Billund Maskinsnedkeri’ til en sammentrækning af de to ord ”leg godt”. LEGO var født.


LEGO < BAG OM GIGANTEN Vidste du at ‹

LEGO’s latinske betydning er ’jeg sammensætter’. Det vidste grundlæggeren ikke, da han fandt på navnet.

‹

Hver eneste person på kloden ejer i gennemsnit 70 legoklodser.

‹

En koreansk bjergbestiger har begravet en lille LEGO model på toppen af Mount Everest.

‹

En model bygget af 1500 LEGO-klodser og 110 tandhjul har korrekt forudsagt en kommende solformørkelse den 8. april 2024.

‹

LEGO-koncernen oplevede én af deres største nedture i 2003 og 2004, hvor et rekordstort underskud truede virksomhedens eksistens.

‹

Nutidens LEGO-klodser passer som hånd i handske med 50 år gamle brikker.

Blandt giganter

Det bedste er ikke for godt – Ole Kirk Christiansen, LEGO’s grundlægger

,UÄUHUZPLSZ\Y]P]VY

0KHNLY=LYKLUZ¥RVUVTPH[[LYWrY\[ZQL[\Y,RZWLY[LYOHY \KYrI[KLUU\]¤YLUKLÄUHUZRYPZLZVTKLU]¤YZ[LZPKLU børsen på Wall Street krakkede for 80 år siden. Men alt iTLUZ=LZ[LUZ¥ILYY\UK[PLUPU[LYUH[PVUHSÄUHUZRYPZLNP]LY LEGO konkurrenterne baghjul. Den familieejede legetøjsgigant æder sig støt ind på legetøjsmarkedet og præsterer kulsorte tal på bundlinjen. I skrivende stund er Ole Kirks forvoksede legebarn formentlig intet mindre end 55 milliarder RYVULY]¤YKTLYLLUKÄYLNHUNLZrTLNL[ZVT=LZ[HZ Dén udvikling må siges at være imponerende udført af et provins-snedkeri, som oprindeligt blev undfanget i en global krisetid.

Revolutionerende plastikklods 7SHZ[PRÄRZP[RVTTLYJPLSSLNLUULTIY\K\UKLY verdenskrig, men langt op i 1950’erne blev det stadig anset for nymodens pjat. Godtfred Kirk, sønnen af LEGO’s grundlægger, holdt dog skarpt på, at plastik havde en fremtid. Derfor kastede virksomheden sig over udviklingen af en ny type legetøj. Da klokken slog 13.58 den 28. januar i rYL[ [VN3,.6WH[LU[WrLUU`VWÄUKLSZL! ’kasseformede elementer med koblingsorganer’: LEGO-klodsen. Godtfreds far, Ole Kirk, nåede ikke at opleve plastikklodsen gå sin sejrsgang over hele kloden. Han døde knapt to måneder senere af en hjerneblødning, 66 år gammel. Men Godtfred 2PYRÄRYL[PZPUMVY\KZPNLSZL!WSHZ[PRRSVKZLUISL] en ufatteligt stor succes.

APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 33

Kilder:¸3LNVLYÄYLNHUNLZrTLNL[]¤YKZVT=LZ[HZ¹5VYKQ`ZRLcc/V^3,.6)\PS[H*VTLIHJR¹5L^>VYK*P[`

Da Ole Kirk i 1930’erne vadede i økonomisk mudder til knæhaserne og solgte træbiler og ænder på hjul, plantede han også kimen til en verdensomspændende koncern. I dag er det lille snedkerværksted vokset til en global virksomhed. LEGO er nu ligeså berømt som en håndfuld af klodens andre mest kendte varemærker, heriblandt Coca Cola, Kellogs og Disney. Helt anderledes så det imidlertid ud for 80 år siden. Dengang var LEGO kun kendt blandt beboerne i Billund. Her talte man til gengæld meget om legetøjs-værkstedet. Ole Kirk kastede sig nemlig over produktionen som en anden julemand, og gennemsyrede den med en sjælden kvalitet. Han gik endda så vidt, at han selv valgte det bedste træ i skoven og brugte uger på at ovntørre det: ”Det bedste er ikke for godt,” postulerede han. Derfor steg anerkendelsen og LEGO voksede efterhånden som konjunkturerne efter depressionen vendte.


KLUMMEN

KLUMMEN

Jeg spilder din tid – du spilder dit liv De har time manager, alarmer og kalender med farvekoder. Tidsfascisterne, der løber om kap med tiden og bærer ur som var det håndjern. Bekymrede menneskelige støvsugere, der suger livet ud af nuet og alle, der forsøger at nyde det. Giv mig styrke. STEFFEN ZEUTHEN THERKILDSEN De er systematiserede slaver af tiden, der lugter af håndsprit og løber morgentur i regnvejr. Tidsrøverne, der står op kl. 10 om søndagen og skummer af dårlig samvittighed, fordi de allerede har spildt dagen på at hygge sig i sengen. Typerne, der får klaustrofobi, når det støvede Excel-ark, som deres liv er bygget op omkring, for en gangs skyld ikke stemmer. Det er ikke mig.

Morgenbøf med fri hånd

Jeg stiller min tid efter mig selv, og jeg stræber efter ikke at lægge planer. Jeg vil være den sorgløse baby, der endnu ikke er blevet introduceret til den moderne verdens tidstyranni og normsamfund, men bare følger sine lyster og impulsive behov. ”Du kan da ikke have shorts på, Steffen - det er februar!” Watch me. Er jeg sulten, spiser jeg. Er jeg træt, sover jeg. Det er mig, der tager lur om aftenen og spiser bøf til morgenmad. Det er mig, der pisser midt i kummen. Og det gør dig rasende. For jeg er snylteren, der kommer for sent i skole; labanen, der tegner tissemænd på din kalender og egoisten, der borer en kniv gennem dit indre ur. Og jeg skammer mig ikke engang. For mens du er Excel, er jeg Paint. Det glemte tegneprogram som alle har, men ingen bruger. Slip mig løs, og jeg tegner med fri hånd og hælder en spand neon ud over dit hudfarvede liv, når linjerne bliver for lige. Brug mig som din undskyldning for at rydde din kalender og udskyde KPULZLS]KLÄULYLKLKLHKSPULZ3HKTPNO¤SKLSPK[Z\RRLYVN uforudsigelighed i din bitre bitre latte.

Fair play. Jeg kan da godt se det snedige i at vide, hvornår Å`L[NrYO]VYUrYQLNZRHS[PSS¤NLUVNO]VYUrYMVKIVSKRHTWLU starter. Men hvorfor skal man planlægge alt i sit liv? Hvorfor skal konventionerne og sædvanen bestemme, hvornår jeg bør gå i seng, og hvornår jeg bør have min kandidat?

Republic of god tid

Jeg vil starte et nyt land. I mit land er der ingen rette vinkler, og du skal ikke følge andres tidsregning. Hos mig skal du følge dine lyster og gøre, hvad du vil - når du vil. I mit rige skal du bryde reglerne og skikkene, for her får du point for at tage med hænder og klap på skulderen for at glemme din mors fødselsdag. Det er meget lidt rationelt, og bekymringsministre vil sikkert lynhurtigt kunne plaffe mit ugennemtænkte regeringsgrundlag ned. Men jeg er ligeglad, for jeg er præsident og kan sætte dig i fængsel, indtil jeg synes, det er nok. Men mit land vil dig kun det bedste. Tag på ferie her, og du ]PST¤YRL[PKLUZRVSKLÄUNYLSHUNZVT[ZSPWWLZP[NYLIVTKPU hals. Du vil sænke skuldrene og lade en lille smule god tid sive ind igennem sprækkerne på din pansrede tidsfornemmelse. Der er god tid til at stifte familie, god tid at nyde ungdommen i, og du skal også nok få et godt job. Det løser sig. Men hvad ved jeg. Måske er det mig, der er helt galt på den. Måske er lykken faste rammer og aftensmad klokken 7. Måske rammer virkeligheden mig pludselig en dag som et godstog, og jeg vil vakle granatchokket rundt og begynde at tage tid på mit tidsspilde. Måske skal man bare have både Excel og Paint på sin computer.

APRIL 2012 // COMMERCIEL MAGAZINE 35


COMMERCIEL MAGAZINE Studenterlauget Fuglesangs AllĂŠ 4 8210 Aarhus V Phone: 89 48 68 00 Fax: 89 48 68 13 E-mail: commerciel@studenterlauget.dk MAGA ZINE - LOOSENING TIES

Web: www.facebook.com/commercielmagazine www.studenterlauget.dk/commerciel.html

Commerciel April E-Mag  

Commerciel April - Studenterlaugets magasin "for students by students"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you