Page 1

R

E

F

L

E

K

T

I

O

N

Grafisk affärsverksamhet T h e r e s e

S a n g ö

h t 1 1


Allmänt om kursen Denna kurs har varit tung och besvärlig. Jag har lagt många timmar på denna kurs och även om jag känner att jag uppnått målen så tror jag att jag hade kunnat lära mig mer på den tiden. Jag känner att jag hade kunnat göra beslut med en bra grund, men jag känner också att jag gärna hade haft mer kunskap om olika modeller, kalkyler, metoder etc.


Casepresentationer Jag har upplevt att casemetoden varit svår men förstå samtidigt nyttan med den. Jag har lärt mig av att få leta själv och värdera vilka metoder som är bra eller mindre bra. Däremot har jag ofta tyckt att de har varit svårt att hitta bra fakta, eller kanske rättare sagt varit osäker på om det jag hittat varit tillräckligt bra. Jag har upplevt mycket oro runt casen, dels för att jag känner det har varit mycket att göra varje vecka och frågor som kommer jag bli godkänd? Är det en bra metod? Är det här tillräckligt för beslutsunderlaget? Jag har känt oro för att presentera för jag vet inte om det jag funnit varit bra då man heller inte har något att jämföra med och inte heller fått ordentlig feedback på det man gjort. Samtidigt som jag känner att jag har lärt mig om de olika momenten med casen tror jag att en kombination med fler föreläsningar hade givit mig det där lilla extra!


Informationsgranskning Denna uppgift blev jag inte godkänd på denna termin, ärligt ska jag väl säga att jag inte la ner mycket tid på den så jag inte riktigt kunde förstod dess syfte. När jag frågade fick jag veta att det var ett sätt att lära sig att informationssöka inför examensarbetet, vilket gjorde mig mer konfunderad över varför uppgiften ingår i denna kurs om det var syftet. Vilket fall som helst känner jag mig mest besviken på mig själv över att jag inte klarade uppgiften som blev de första under min skolgång som måste tas igen en annan termin.


Artikel Artikeln var rolig att skriva! Här kunde man välja att rikta ämnet till något man kände sig intresserad av. Jag lärde mig sätta för och motargument för ett teknikval och kunde resonera kring om det var en bra eller mindre bra val av metod och om det var prisvärt.


Projekt Utredning / beslutsunderlag Beslutsunderlaget var klart en utmaning men som ändå gick hem tillslut. Jag använde mig mest av de metoderna jag använt i casen då de hade blivit godkända kändes det tryggt. Även om jag inte hade kommit så långt vid handledningen gav det mig ändå mycket och gjorde att arbetet kunde hållas flytande till inlämning.


Efter avslutad kurs ska studenten: – förstå kundens betydelse för den grafiska affärsverksamheten Ja, jag förstår betydelsen av att utvärdera beslut och att inte gå på magkänsla eller att inte räkna på slutsiffrorna.

Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten: – visa förmåga att utföra investeringskalkyler samt bedöma den ekonomiska grunden för en investering – visa förmåga att analysera och balansera tekniska krav och prestanda gentemot den ekonomiska grunden – visa förmåga att analysera investeringens påverkan på produktion, organisation och val av kundtyp – visa förmåga att samarbeta i projekt


Ja, jag upplever att jag kan göra kalkyler och värdera och bedöma om dessa är rimliga eller värda att satsa på. Samma sak gällande produktion och tekniska val. Vi har inte samarbetat i något projekt denna termin, men i diskussioner om casen med andra studenter upplever jag att jag lärt mig hur jag kan argumentera för ett förslag och vad man bör ha tagit reda på innan och efter för att göra förslaget trovärdigt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten: – kunna granska och kritiskt bedöma en investering ur ett helhetsperspektiv på kort och lång sikt Ja, jag känner mig säker på att jag skulle kunna överväga för och nackdelar i en investering genom att göra kalkyler och använda modeller för att i slutändan komma fram till ett bra beslut.

Reflektion  

Reflektion över grafisk affärsverksamhetkursen ht2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you