Page 1

Folkehelseforeningen Norsk forening for folkehelse Norwegian Public Health Association (NOPHA)

Folks helse – felles ansvar?

BLI MEDLEM!


Folkehelseforeningen arbeider tverrfagliglig for å øke forståelsen og interessen for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og praksis innen folkehelsearbeid. Fokus settes på forhold som levekår, miljø, livsstil og helse og på sosial ulikhet i helse.

FOLKEHELSEFORENINGENS SKAL: 1. Være et møtested og en brobygger mellom forskere, praktikere, de som utformer politikk og de som driver med frivillig arbeid innen feltet. 2. Bidra til økt forståelse lokalt, nasjonalt og globalt for folkehelse perspektivet innen forskning, undervisning og forvaltning. 3. I samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner innen folkehelsefeltet, være en drivkraft for å sette folkehelse på den politiske dagsorden.

www.folkehelseforeningen.no


Bli medlem! Folkehelseforeningen er primært en forening for personer og yrkesgrupper med interesse for folkehelsearbeid, blant annet helsepersonell, planleggere, forskere og pedagoger. Også foreninger og institusjoner kan være medlemmer.

MEDLEMSKAPET GIR DEG: 1. Medlemskap i Folkehelseforeningen gir rabatt på konferanser og møter arrangert av foreningen, og på EUPHAs årlige kongresser. 2. Kostnadsfritt abonnement på Scandinavian Journal of Public Health (SJPH), verdi kr. 1.050 og European Journal of Public Health (EJPH), verdi kr. 2.100. 3. Vårseminar om aktuelle saker som også streames. Medlemskapet gjelder ett kalenderår. Personlig medlemskap kr. 500 pr år. Student-/pensjonistmedlemskap kr. 300 pr år. Institusjonsmedlemskap kr. 1.500 pr år. Støttemedlemskap med et tidsskriftabonnement kr. 2.000 pr år. Meld deg inn ved å sende ditt eller institusjonens navn, post- og e-postadresse, samt hvilken form for medlemskap som ønskes til p.c.koren@medisin.uio.no, til Folkehelseforeningen, c/o Institutt for Allmenn- og Samfunnsmedisin, Pb 1130 Blindern 0310 Oslo, eller via våre hjemmesider www.folkehelseforeningen.no.

www.folkehelseforeningen.no


Folkehelseforeningen er medlem av European Public Health Association (EUPHA) og World Federation of Public Health Associations (WFPHA).

Design og layout: Laila Myrseth Tryggeseth & Therese Byhring

www.folkehelseforeningen.no

Folkehelseforeningen  

Brosjyre for folkehelseforeningen

Folkehelseforeningen  

Brosjyre for folkehelseforeningen

Advertisement