Page 1

IDENTITET


Forskare Victor Tobiasson är en 25 årig doktorand i biokemi som även är min bror. Han hade redan som liten varit intreserad av naturliga fenomen. När han började gymnasiet valde han att börja studera linjen teknik natur. Han fick fort en klar bild om att det natur som han vile fortsätta utbilda sig inom. När han började söka runt på olika utbildningar och inriktningar så hittade han ett specielt område som fångade hans intresse. Det var biokemi. Sen denna dag var alla hans beslut i livet riktat till målet att studera biokemi. Allt hans slit ledde till att han började studera på Stockholms universitet. Fem år senare fortsatte han sin utbildning på Karoliska science institute lab.


Fakta ruta om identiteten Biokemi är ett ämnesområde i gränslandet mellan kemi och biologi, där huvudtemat är kemiska processer som sker i levande organismer. De flesta processer som sker i den levande organismen är baserad på organisk kemi. Under de senaste 40 åren har biokemi blivit så framgångsrik på att förklara olika levande processer inom nästan alla områden som handlar om biovetenskapen med allt från botanik till medicin som berör den biokemiska forskningen. Idag ligger den mesta fokusen på det man kallar för ren biokemi i att förstå hur biologiska molekyler ger upphov till de processer som sker i levande celler, som i sin tur i hög grad avses att studeras för att få en förståelse av hela organismer.

Profile for Theresa_Tobiasson

IDENTITET Theresa  

IDENTITET Theresa  

Advertisement