Page 1

Har fascismen overtaget Danmark? Del I Til Peder, Bjarne, Eigil mv. Siden slutningen af 1970’erne har en række regeringer her i landet, men også i andre vestlige lande, både socialdemokratiske og borgerlige, konsekvent, beskåret de offentlige budgetter. Og dette vedrører alt lige fra offentligt transport til overførselsindkomster, sundhedssektor, sygehuse, alment boligbyggeri og meget andet. Det mest konkrete borgerlige angreb mod ”velfærdsstaten” kom i 1993 med Anders F Rasmussens publikation: ”Fra socialstat til minimalstat”, som direkte kræver at den offentlige sektor, minus militær+politi+PET+FE nedlægges, væk med alle sociale overførsler og lignende. Da AFR blev statsminister 2001, støttet af DF, startede en endnu kraftigere afvikling af den off sektor, bl.a. også på transportområdet hvor DSB blev udsat for store besparelser. Men grundet begivenhederne 11.9.2001 startede også en massiv såkaldt antiterrorlovgivning der strækker ud imod og straffer nærmest al protest i det danske samfund, ex vis ”Lømmelpakken” fra 2009 der skulle hæmme demoerne ved klimatopmødet i december 2009. Følgerne af denne udvikling viser sig nu i massiv form: stigende antal familier smides ud af deres lejeboliger, fattigdomsgørelse, ulighed, Bjørn Lomborg og dårligt klima, krige, politistatsmetoder og temmelig meget andet. Den politik der er ført i de sidste to årtier, men særligt i de seneste 10 år, har også været ført i andre EU lande og vestlige lande. Resultat: massearbejdsløshed, fattigdom, klimaproblemer og en mængde anden elendighed. Samt Inger Støjbergs ”Beskæftigelsesministerium” der ikke lader Organisation Todt noget efter i behandlingen af ledige, syge m.fl. Ønsket om, at maksimere kapitalens bevægelsesfrihed, magt og (mis)brug af arbejdskraften er eksploderet op i diverse EU regeringer fjæs. Særligt kraftigt i Grækenland, der er på randen af revolution og borgerkrig, Spanien, Portugal, Italien mv., folkene vil ikke længere finde sig i fattigdom, arbejdsløshed, og her er det særligt de unge der gør oprør. Og hvorfor, da de simpelthen ikke har eller ser en fremtid under kapitalens hegemoni som der er tale om i 2011. For situationen indenfor Den Europæiske Union minder om de muligheder som Adolf Hitler og NSDAP gav det tyske og europæiske erhvervsliv i 1930’erne og 1940’erne mht. afskaffelse af lønmodtagerrettigheder, arbejdslejre, massivt misbrug etc. Aldrig har det europæiske og tyske erhvervsliv haft bedre vilkår end under nazismen, og det er det der er sket igen. Danske højrefløjspolitikere kan nu ikke længere holde mund med hvad det er de virkelig pønser på: bl.a. tidligere MEP for DF, Mogens Camre, der ligeud udtaler sin sympati for Det Tredje Rige, herunder den økonomiske politik der blev ført under nazismen etc. Så kan det ikke siges tydeligere, hertil kommer en af borgerskabets propagandamagere: Lars von Trier der udtaler sig positivt om Adolf Hitler og Albert Speer, ”en stor kunster” ifølge filminstruktøren. Det er da interessant en af Skandinaviens og Danmarks mest kendte filmfolk erklærer sin sympati for nazismen og Det Tredje Rige. Mon Herrn von Trier skal ”dreje” Dansk Folkepartis næste valgfilm? Desværre ser man også direktøren for Det Danske Filminstitut forsvarer Lars von Triers udtalelser, hvilket også er ret problematisk for dansk filmproduktion. Skal ansøgere være nazister eller højreorienterede for, at opnå støtte til filmproduktion i 2011?


Har fascismen overtaget Danmark? Del II Til Peder, Bjarne, Eigil mv. I DK er der i 2011 godt fem kommunistiske partier, organisationer i størrelsesorden 50 til 300 medlemmer, i alt formentlig 1.000 til 1.500 organiserede kommunister, hertil andre ikke organiserede, sympatisører mv., det er ikke mange vil nogle at mene. Og rent matematisk er dette rigtigt men ideologisk er det måske ikke så få, når man tænker på, at det danske samfund, kulturelt, mediemæssigt og opnå anden måden er en Sattelitstat af USA og EU, bl.a. er de danske medier stort set ”styret” fra Hollywood og USA medieproduktion, blot se på DRs programmer, i weekenden, alle Hollywood produktioner. Hermed sagt, at danskerne psykologisk er massivt påvirket af det neoliberale paradigme, ”enhver er sin egen lykkes smed etc.”, mange danskere bor i USA og orientere sig stærkt mod såkaldte amerikanske værdier. Det forhold at det er lykkedes et stigende antal danskere, at holde sig fri af denne massive ”hjernevask” er alt andet lige imponerede, de har holdt hovedet køligt og hjertet kommunistisk og er ikke inficeret af den amerikanske kulturbakterie. På den anden side kan man af debatten på DKP’s hjemmeside, og her skal DKP have tak for, at holde siden åben så debatten kan foregå, sådanne internetdebatsider har de øvrige kommunistiske partier desværre ikke, at en del debattører har en nærmest skabelonagtig opfattelse af hvordan et folkeligt oprør, en revolution, skal finde sted. Fra den revolutionære litteratur kendes en række typiske forudsætninger, historiske, der skal være på plads, inden, at revolutionen og det kommunistiske parti kan føre an og vælte tyranniet og kapitalen mv. Dette betyder analytisk og debatmæssigt, at der bruges store mængder tid og ord på, at analysere bl.a. USSR, Stalin, og særligt Stalins formodede overgreb, hårdhed og anden kritik der kan rettes af manden. Og af i øvrigt af Østblokken og det sovjetiske samfund etc., bl.a. Eigil står her på debatsiden for en hårdhændet kritik af USSR og Stalin og det går der megen tid og kræfter med. Så megen, at det oprør, demonstrationer, politiske opgør, gadekampe, statskrak, EU's magt, den danske regerings massive overgreb, korruption, osv., helt glemmes til fordel for den historiske debat. Dette ligner somme tider nærmest et bevist forsøg på, ikke overhovedet, at ville drøfte et dansk fattigdoms og kasinosamfund hvor, stort set, alle dagbladene er borgerlige propagandasprøjter og købt af kapitalen. Hertil kommer et, menneskeligt set, falleret samfund der er præget af skilsmisser, voksende antal børn der kræver specialundervisning, selvmord, sociale problemer på arbejdspladsen, forældre kan ikke magte, at opdrage deres børn og andre problemer der vedrører almindelige menneskers sociale interaktion. Derfor: den aktuelle situation, i DK og i EU er noget af det nærmeste der kan komme en revolutionær situation, i nyere tid, derfor bør de kommunistiske partier mv., kaste sig ind til venstre om Enhedslisten i den politiske kamp. Situationen kan ikke vente på, at partierne finder sammen i et nyt kommunistisk parti, men partierne udgør et vigtigt kamppotentiale i opgøret med


VKO og har det politiske budskab der kan forandre det danske samfund til noget der vil ligge lysĂĽr fra det nuvĂŚrende kapitalistiske diktatur, ja mĂĽske nĂŚrmest fascistiske danske samfund.

Er Danmark fascistisk  

Artikel om den politiske udvikling i Danmark.

Er Danmark fascistisk  

Artikel om den politiske udvikling i Danmark.