Page 1

www.postkhmer.com

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

លខ េ ៩៥៦/តម្លៃ​១០០០​​​រៀល

រក​ឃញ ើ ដា ​ ន​​ ទី​កង ុ្រ ​បរា ុ ណ​​ នៅ​បី​ទី​តាំង​

សេដ្ឋកិច្ច

ថាមពល​ព​រោ ី ងចក្រ​ ធ្យង ូ ​ថ​ត ្ម វូ្រ ​ពន្យារ​ដល់​ ចុង​ខ​ក ែ ក្កដា​...ទំពរ័ ​១១

Justine Drennan ​និង​Alistair Walsh សៀម​រាបៈ ​​មាន​មនុសស្ ជា ​ ង១ លាន​នាក់​ បាន​មក​ទស្សនា​ប្រា-​ សាទ​​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ ​នៅខេ ​​ ត្ត​សៀម​ រាប ជា ​ រ ​ ៀង​រាល់ឆ្នាំ ខណៈ​ការ​សង ្ទ ​់ ដោយ​ប្រើ​កាំ​រស្មី​ឡាស៊ែរ បាន​រក​ ឃើញ​ដាន​នៃ​បណ្តាញ​ទីក្រុង​ដ៏​ធំ​ ជុំ​វិញ​ប្រាសាទ​ព្រះ​វិហារ និង​ប្រា-​ សាទ​កោះ​ករេ និ ​​ ងរក​ ​​ ឃញ ើ ទ ​ក ី ង ្រុ ​ បុរាណមួយនៅ​​ក្បរែ ​ភគ ំ្ន ល ូ ន ែ ដែ​ល​​ គេ​ពុំ​​ដែល​បាន​ដឹង​ពី​មុន​មក​។​ ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​ឧប​ករណ៍​ ស្កេន​​ឡាស៊ែរ ចង​ភ្ជាប់​នឹង​ឧទ្ធ-​ ម្ភាគចក្រ ​​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​ អាច​​​​​រក​ ឃើញក្ន ​​ ង ុ ដ ​ព ​ី ដ៏ ្រៃ​ ក ​ ស ្រា ​់ ដែលបិ ​​​​​ ទ​ បាំងទ ​ក ​ី ង ្រុ នោ ​ ះ។ លទ្ធផ ​ ល​​​​នៃ​ការ​ ស្ទងខ ​់ មេសា ែ​ ឆ្នា​ំ ២០១២​នង ិ កា ​ រ​ សកម្មភាព​សវ្រា ជ្រាវ​ដាន​ទ​ក ី ង ុ្រ ​បរា ុ ណ​ដោយ​បប ើ្រ ស ្រា ​ន ់ វូ ​ឧបករណ៍​សន េ្ក ​ឡាសែរ៊ ចង​ភ្ជាប​ន ់ ង ឹ ​ឧទ្ធមគ ្ភា ចក្រ​។ រូបថត Francisco Goncalves ចុះ​ទៅព ​ ិនិត្យ​...តទៅទំព័រ​៨

អន្តរជាតិ កូរ៉េខាងជើង​ស្នើ​ឲ្យមាន​ កិច្ចពិភាក្សាលំដាប់​ខ្ព​ស់​ ជាមួយ​US ...ទំព័រ ១៧

គណៈ​កម្មាធកា ិ រ​បតេ កិ ភណ្ឌព​ ភិ ពលោក​

ជីវិតកម្សាន្ត

តារា​កំប្លែង​​លន់ ដា​​ ណេបកស្រាយរ ​ ឿ​ង​ $១០ម៉ឺន...ទំពរ័ ២០

វង្ស សុខេង

បើក​កច ិ ​ប ្ច ជ ្រ ​ផ ំុ ត ្តោ ​លកា ើ រ​ចះុ ​បញ្ជ​ថ ី ី្ម

ភ្នំពេញ ៈ កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មាធិ​ការ​ បេតក ិ ភណ្ឌព ​ភ ិ ព​លោក​លក ើ ទ ​ ី ៣៧ ដ ​​ ល ែ ​ ពី​យប់​មិញ​ មាន​ប្រតិភូ​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ កម្ពុ​ជា​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ ​ប្រារព្ធ​បើកនៅ ​ ​វិមាន​ ជាង​១៥០០​នាក់ អញ្ជើញ​ចូល​រួម។ សន្តិ​ភាព រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ក្រោម​​អធិបតី​ ក្នុង​​សុន្ទរក ​ ថា ​ថ្លែង​បើកក ​ ិច្ច​ប្រជុំ​​លើកទ ​ ី​ ភាព​​លោក​នាយក​រដ្ឋម ​ ន្រ្តី ហ៊ន ុ សែន កាល​ ៣៧ នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្ម​ាធិការ​បេតិក-​

ភណ្ឌព ​ភ ិ ពលោកពីយប់ម ​ញ ិ លោក ​​ នាយក​​ រដ្​ឋមន្ត​្រី ហ៊ន ុ សែន បាន​ថង ្លែ ស ​ គ ្វា មន៍ដល់ ​​ ​​​ ប្​រតិភូ​​​ជាង​១ពាន់​នាក់​ ពី​បណ្តា​​​ប្រ​ទេស​ ដែល​បាន​អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​

លើក​ទី​៣៧ ខណៈ​ដែល​ព្រះ​រាជ​ាណា​ ចក្រកម្ពុ​ជា ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះឆ្នាំនេះ​​។ លោ ​ ក​នាយក​រដ្ឋម ​ ន្ត​មា ្រី ន​ប​សា ្រ សន៍ដ ​ រែ ​ ថា ៖ «បើ​ទោះ​ជាកម្ពុ​ជា​​មាន​កំណើន​អ្នក​​ ទេសចរ​បរទេស​​៣លាន​នាក់​ នៅក្នុង​​ឆ្នាំ​​ ២០១២ ​ហើយ​សង្ឃឹម​ថា នឹង​កើន​ឡើង​ ទៅដល់​ជាង៤លាន​កន្លះ...តទៅទំព័រ ៣


OPINION

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

www.postkhmer.com

TsSn³

យក​លយ ុ ​ន ​ៅ ​ផវូ្ល ​វង េ ​សង ្រេ ​ត​ម ែ ន ិ ​អភិវឌឍ្ ​ផវូ្ល វិភាគ​សង្គម តុង​សុប្រាជ្ញ

មាន​យោបល់រ​បស់ម ​ត ិ អ ​្ត ក ្ន អា ​ ន​ មួយ​រូប​នៅ​លើ​គេ​ហទំព័រ​ភ្នំពេញ​ ប៉ស ុ បា ​្តិ៍ ន​ឌ ​ដ ឺ ង​ឲយ្ ខ ​ ​្ញុំ ចំពោះ​អត្ថបទ​ វិភាគ​មួយ​ដែល​ខ្ញុំបាន​ផ្តល់​ជា​ យោបល់​ទៅ​លោក​ប៉ា សុជាតិវង្ស​ អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ថ្មី ​អំពី​ ការ​បាញ់​ទឹក​លាង​ថ្នល់​ឲ្យ​ស្អាត​ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ហុយ​ធូលីដី​ចូល​ភ្នែក​ ចូល​ច្រមុះ​ថា​ កាល​​ពី​ចុង​ខែ​មុន​ នេះ ​លោក​​អភិបាល​ធ្វើ​បាន​មែន​ ដូចច ​ត ិ ​្ត យក​ឡា ​ ន​ទ ​ក ​ឹ ៣ ​ ឡា ​ ន ​ ​មក​ បាញ់ទ ​ក ឹ ម ​ ក​លថ ​ើ ល ្ន គ ់ ស ​ឺ ត ្អា ដោ ​ យ​ ទាំងថ ​ល ្ន ដោ ​់ យ​ទាង ំ បា ​ តុក ​ រ​អ ​ក ្ន ភ ​ម ូ ​ិ បឹងកក់​ ដែល​មក​តវ៉ា​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ នៅ​មុខ​សាលា​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។​ តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​សម្បូរ​ទឹក​ទៅ​ បាញ់​បាតុករ​ ជា​ជាង​បាញ់​ទឹក​ លាង​​ថ្នល់​ឲ្យ​ស្អាត​ដើម្បី​សុខភាព​​ ប្រជាពលរដ្ឋ​?​ រឿង​​ថ្នល់​ស្អាត​ជា​រឿង​ចាំបាច់​ មួយ​ដែល​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ត្រូវការ​ ប្រចាំ​ថ្ងៃនោះ​។ ​តែ​ឥឡូវ​នេះ មិន​ ត្រឹម​តែ​រឿង​ថ្នល់​មិន​ស្អាត​នោះទេ​ គឺប្រជាពលរដ្ឋ​ត្អូញ​ត្អែរ​ខ្លាំង​ជាង​​ គេ​នោះ​​គឺ​ផ្លូវ​មួយ​ចំនួន​ដែល​យក​ លុយ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ហើយ​មិន​ធ្វើ​ ឲ្យ​ស្អាត ​ថែម​ទាំង​មិន​ខ្វល់​ពី​ផ្លូវ​ ក្រហេង​ក្រហូង​ទៀត​ផង​។​ ជា​ ធម្មតានៅ ​ ស ​ ក ុ្រ ខ ​ រែ្ម យ ​ ង ើ មា ​ ន​របៀប​​ ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​តាម​ផ្លូវ​បង់​លុយ​ ដើម្បី​ថែទាំ​ផ្លូវ​ ​មាន​​២​ប្រភេទ​គឺ​ បភ ្រ ទ េ ​ទ១ ី ​ ​ផវូ្ល ​របស់​រដ្ឋ​ ត​​ក ែ ម ុ្រ -​ ហ៊ុន​យ​ក​លុយ​ពី​អ្នក​ដំណើរ​ដើម្បី​ ជួស​ជុល​ថែទាំ​ផ្លូវ​ឲ្យ​បាន​ល្អ​។​

ឧទាហរណ៍៖​ ​ក្រម ុ ​ហន ុ៊ ​AZ Grou​p​ យក​​លុយ​ពី​អ្នក​ដំណើរ​ផ្លូវ​ជាតិ​ លេខ ៤​ ដែល​អាមេរិកាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ នោះ ​និង​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ថែទាំ​ផ្លូវ​ នោះ​។​ ប្រភេទ​ទី ២​ ​ក្រុម​ហ៊ុន​ជា​ អ្នក​សាងសង់​ផ្លូវ​ និង​មើល​ថែទាំ​ ផ្លូវ​នោះ គឺក្រុមហ៊ុន​នោះ​ជា​អ្នក​ យក​ល ​ យ ុ ព ​អ ​ី ក ្ន ដ ​ណ ំ រើ ។ ​ ​រា ​ ល់អ ​ក ្ន ​ ដំណើរ​ដែល​ឆ្លងកា ​ ត់​ផ្លូវ​និងស ​ ្ពាន​ ព្រែកព ​ ្នៅ ត្រវូ ប ​ ង់លយ ុ ឲ្យក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ​ លី យ៉ង ុ ផា ​ ត់​ដែលជា ​ ម ​ ស ្ចា សា ​់ ង-​ សង់​សន ្ពា ​និង​ថល ្ន ​នោ ់ ះ​។​ ប៉ន ុ ​ែប ្ត ​្រជាពលរដ្ឋ​កត់​សម្គា​ល​់ ថ​ា ​មាន​​ផ្លូវ​ខ្លះ​ក្រុមហ៊ុន​យក​លុយ​ ហើយ​ធ្វើ​បាន​ល្អទៀត​។​​ដូចជា ​ ​ផ្លូវ​ ម៉ៃដារ​​ពី​ពោធិ៍ចិនតុង​មក​​អូរ​បែក​ ក្អម ​គឺ​ផ្លូវ​ស្អាត​ភ្លឹង ​តែ​ចុះ​ហេតុ​អ្វី​ បាន​ជា​ផវូ ្ល ​វង េ ​សង ្រេ ​ដ​ល ែ ​យក​លុយ​ ពី​រថយន្ត​អ្នក​ដំណើរ​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ ដូចគ ​ ​ដ េ រែ ​ តែ​បរែ ​ជា​ផវូ្ល ​ខច ូ ​វល់​ខច េ្ទ ​ ខ្ទ​អ ី ស់​មិន​ជួស​ជុ​ល​? ​រាល់​ពេល​ មិន​ថា​ពេល​ព្រឹក​ឬ​ថ្ងៃ​ទេ​ គឺ​ហុយ​ ឡើង​ឈ្លក់​ទំា​ង​អ​្នក​ដំណើរ​ ទាំង​ អ្នក​រស់​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ​នោះ​ដែរ​​ ហើយប ​ ធ ​ើ ដ ​្វើ ណ ំ រើ ព ​ម ​ី ង ្ខា ទៅ ​ ម ​ ង ្ខា ​ ពី​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ​រហូត​ដល់​ចោម-​ ចៅ​លផ ​ើ វ្លូ វ ​ង េ ស ​ ង ្រេ នោ ​ ះ​គឺ ខោ ​ អា ​ វ​ អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​ម៉ូតូ​ឡើង​ ស្រមកៗ​ភ្នែក​ប​ក ើ មិន​ចង់​រួច​ទេ​។​​ បើ​នៅ​ខែ​ភ្លៀង​ដូចរាល់​ថ្ងៃ​នេះ​វិញ​ គឺ​បែក​ភក់​បែក​ម៉ាំ​វល់ ​ហើយ​ទឹក​ សាច​ប្រឡាក់​គ្នា​ និង​ម្នាក់ៗ​នាំ​គ្នា​ ជិះ​តែ​គេច​ទឹក​ដក់​លើ​ផ្លូវ​ ធ្វើ​ឲ្យ​រឹត​ តែ​ស្ទះ​ចរាចរ​ណ៍ថែម​ទៀត​។

International Labour Organization

Job Announcement

Programme Assistants (GS-6 Approximately US$ 1,000 net per month) Better Factories Cambodia (BFC) is an innovative program which seeks to improve working conditions in the export garment industry in Cambodia. The project is growing, and is looking for up to four Programme Assistants based in Phnom Penh. The position will be offered one year contract with possible extension. This work will suit a motivated candidate with established skills in the required areas and a willingness to learn new skills and take on increasing responsibility as the project evolves. EDUCATION AND EXPERIENCE  Bachelor’s degree or equivalent in Law, Business Administration, Economics, Industrial Engineering, Chemical Engineering and other related fields. Preferably master degree qualification.  At least five years’ work experience in a related field  Knowledge of occupational safety and health, chemical safety, productivity and/or environmental issues pertaining to the garment and footwear industry is considered an advantage COMPETENCIES 1. Excellent communications skills, both oral and written; 2. Good analytical skills; 3. Understanding of enterprise level human resource, production and quality systems; 4. Good understanding of corporate social responsibility and labor compliance issues in global supply chains; 5. Knowledge of footwear production, especially chemical safety and related OSH issues; 6. Experience in using basic computer software including e-mail, Microsoft Word and Excel, and information management systems; 7. Good knowledge of the Cambodian labour law and regulations; 8. Ability to work independently as well as contributing to the work of a team; 9. Capacity to liaise and network with a range of stakeholders including staff, donors, buyers, government officials, management, unions and NGOs ILO is an equal opportunity employer. Women and persons with disabilities are particularly encouraged to apply. All applicants must attach their up to date CV and 1-2 pages statement addressing their claims against the required competencies. Applicants who fail to submit the competency statement will not be considered for shortlisted. Please find detail of the job announcement at www.betterfactories.org Only short listed applications will be contacted. Applications should be sent to bfcjobs@ilo.org or to Better Factories Cambodia Office at # 9 Street 322, BoeungKeng Kang 1, Phnom Penh. closing date for application is 28 June 2013, 17:00

យាន​ជន ំ ះិ ​ទាង ំ ​អស់នះេ ​កំពង ុ ​ត​ក ែ ក​សះ្ទ ​នៅ​ល​ដ ើ ង​ផ​វូ្ល ​វង េ ​សង ្រេ ​នា​ពល េ ​កន្លង​មក​។ រូបថត តុង សុប្រាជ្ញ

តែ​បញ្ហា​សំខាន់​នោះ​ផ្លូវ​នោះ​គឺ​ មាន​ទីតាំង​នៅ​តំបន់​ឧស្សាហកម្ម​ ផង​ន ​ង ិ ត ​ប ំ ន់ស ​ ដ េ ក ្ឋ ច ិ ផ ​្ច ង​រថយន្ត​ កុងតឺ​ន័រ​ធំៗ ​និង​រថយន្ត​ក្រុង​ធំៗ​ បើក​ធ្លាក់​ជង្ហុក​ឡើង​លាន់​គ្រាំង​ៗ​ ធ្វើ​អ្នក​បើក​បរ​ដទៃ​ទៀត​ចង់​ស្លុត​ ស្រៀវ​សាច់​អស់​ហើយ​ ហើយ​ ពេល​ខ្លះ​ចំ​ពេល​ដែល​កម្មករ​រោង​ ចក្រ​ចេញ​ផង​និង​អ្នក​ចេញពី​ធ្វើ-​ ការ​ព​រា ី ជធានី​ទៅ​ផង​គ​ស ឺ ះ្ទ ​ចរាច​រ-​ ណ៍​នៅ​លើ​ផ្លូ​វ​នោះ​រាប់​ម៉ោង​។​ ឯ​ អ្នក​លក់​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ក៏​ចេះ​តែ​រំកិល​ ចូល​ថ្នល់​ប​ន្តិច​ម្តងៗ​ រឹត​តែ​ស្ទះ​ ថែម​ទៀត​ តែ​ឃើញ​មាន​ប៉ូលិស​ ចរាចរ​ណ ​ ត ៍ ច ិ តួច​ឬ​កក ​៏ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ វ ​ង េ ​ ស្រេង​នោះ ​ចេញ​មក​​ដោះ​ស្រាយ​ ទេ ​គឺ​មាន​​តែ​ចាំ​តែ​យក​​លុយ​ដូច​ តែ​គ្នា​ចង់​ស្ទះ​អី​ក៏​ស្ទះ​ទៅ​។​យូរៗ​ ទៅ ទៅ ​ ជា ​ ផ ​ វ្លូ ម ​ន ិ យ ​ ក​លយ ុ ​ន ​ង ិ ផ ​ វ្លូ ​ យក​​លុយ​ក៏​រលួយ​ដូច​តែគ្នា​ទៅ​

ហើយ​បើប ​ ្រៀប​ធៀប​ផវ្លូ វ ​ង េ ស ​ ង ្រេ ​ និង​ផ្លូ​វ​៣៧១​​ (​ផ្លូវផ្សារ​ប៉េសេ​)​ មិន​យក​លុយ​។​ ថ្មីៗនេះ ​លោក​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន ​ធ្លាប់​ ថ្លែង​ព្រមាន​ អំពី​បញ្ហា​រ​ថ​យន្ត​ដក ឹ ​ ទំនញ ិ ​លស ើ ​ចណ ំ ះុ ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ ខូចគ ​ណ ុ ភា ​ ព​ថ ​ល ្ន ​់ ហើយក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ ​ គ្រានត ​់ ផា ​ែ ក​យក​ល ​ យ ុ ត ​ ​ែ រ​ថយន្ត​ នោះ​នៅ​តែ​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ធ្វើ​ខូច​ ​ថ្នល់​។ ​តែ​ក្រុម​ហ៊ុន​ខ្លះ​មិន​ត្រឹម​តែ​ ធ្វើ​មិន​ដឹង​មិន​ឮ​ប្រសាសន៍​លោក​ នាយករដ្ឋ​មន្ត្រី​ទេ ​គឺ​ថែម​ទាំង​មិន​ ជួស​ជុល​ទៀ​ត​ផង។​​ យ៉ាង​ណា​មិញ បើ​ក្រុមហ៊ុន​ ដែល​ធ្វើ​ផ្លូវ​វេងស្រេង​យក​លុយ​ ហើយ ​ ម ​ន ិ ជ ​ស ួ ជ ​ល ុ ថ ​ ែទា​ំ និងម ​ន ិ ​ ជួយ​ធ្វើ​ចរាចរលើ​ផ្លូវ​នោះ​ទេ​ ​តើ​ សាលារាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ អាច​ដក​ មក​អភិវឌ្ឍខ្លួន​ឯង​វិញ​បាន​ដែរ​ ឬ​ទ? ​េ ឬ ​ម ​យ ួ សា ​ លា​រា ​ ជធានី​និង​

JOB ANNOUNCEMENT (CCCA Trust Fund Secretariat) The Cambodia Climate Financing Framework (CCFF) is being developed by the Royal Government of Cambodia (RGC) to inform among others the implementation of the Cambodia Climate Change Strategic Plan (CCCSP) which is expected to be approved by June 2013, together with sectoral Climate Change Strategic Plans (CCSP) in 9 priority ministries and agencies. The CCFF therefore aims to operationalize the CCCSP and the sectoral CCSPs, and to make it possible for these strategic plans to in�luence dedicated climate funding and routine planning. As part of the CCFF process, priority line ministries will develop Climate Change Action Plans (CCAP), in line with their sector strategic plans. CCCA is now looking to hire a quali�ied and experienced national consultant for Industry, Energy and Transport Sector– Climate Change Financing Framework. The consultant will work within a team of international and national staff and consultants.

Expected Outputs and Deliverables  Detailed individual work plan for the assignment (jointly with the Team Leader)  Draft CCAP for Ministry of Industry, Mines and Energy (MIME)  Draft CCAP for Ministry of Public Works and Transport (MPWT)  Final draft CCAPs for MPWT and MIME Timing 65 working days (from mid July to mid October 2013) Minimum quali�ications  Minimum of a Masters degree in economics, engineering or a related subject (or Bachelors degree with 7 years relevant experience)  At least 3 to 5 years of experience working on policy analysis, including strong experience in the energy and/or industry and/or roads sector.  Familiarity with economic planning techniques  Ability to interact with government of�icials  Displays cultural, gender, religion, race, nationality and age sensitivity and adaptability  Full pro�iciency in English and Khmer (written and spoken)

Interested individuals should �irst download full Terms of Reference from website www.camclimate.org.kh. To apply, please send a curriculum vitae (including names of three referees) with a cover letter to the Trust Fund Secretariat to the following email address. Email: daravuth.youn@gmail.com or admin@camclimate.org.kh

Closing date: Monday 24 June 2013, 12PM Women are encouraged to apply. Only short listed candidates will be contacted.

ទីសកា ្តី រ​គណៈ​រដ្ឋមន្តម ​្រី ន ិ ហ ​ ន ៊ា ធ ​ ​្វើ អ្វក ​ី ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ វ ​ង េ ស ​ ង ្រេ ន ​ េះទេ​ធ ​ ម ​្វើ ន ិ ​ កើត​នោះ ​ម​ក​ព​បា ី ន​លយ ុ ​មក​ព​ី ប្រជាពល​រដ្ឋធ ​ ដ ្វើ ណ ំ រើ ម ​ ក​​ចែកគ ​ ​្នា ចាយ​ដរែ ? ​ អ ​ច ៊ី ង ឹ ហ ​ យ ើ បា ​ ន​ជានា ​ ​ំ គ្ន​ាធ ​ ម ​្វើ ន ិ ដ ​ង ឹ ម ​ន ិ ឮ​ទាង ំ អ ​ ស់គ ​ ទៅ ​្នា ​ ចង់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្អូញ​អី​ត្អូញ​ទៅ​ កំពង ុ ត ​ ខ ​ែ ្វះល ​ យ ុ ដា ​ ក់ប ​ ក្ស ន ​ង ិ ច ​ ុះ​ មូល​ដ្ឋាន​ចែក​អំណោយ​ផង​?​​ កន្លង​មក​ យើង​ក៏​ទទួល​ស្គាល់​ ដែរ​ថា​កុំ​តែ​បាន​ផ្លូវ​វេង​ស្រេង​ហ្នឹង​ ទេ ជ ​យ ួ ដោ ​ ះ​សយ ្រា ឡា ​ ន​កង ុ ត ​ន ​ឺ រ័ ​ បើក​ចូល​ក្រុង​តាម​ផ្លូវ​សហ​ព័ន្ធ​ រុសស្ នោ ​ី ះ​។​តែអ ​ដ ​្វី ល ែ ស ​ ខា ំ ន់នោ ​ ះ​​ គឺ​មិ​ន​ទើប​តែ​ឥឡូវ​នេះ​ទេ​ ផ្លូវ​នោះ​ គឺ​ច្រើ​ន​ឆ្នាំ​មកហើយ​ដែល​ក្រុម-​ ហ៊ន ុ ម ​ន ិ ជ ​ស ួ ជ ​ល ុ ថ ​ ទា ែ នោ ​ំ ះ​​គឺដ ​ង ឹ ​ តែ​ពី​យក​លុយ​។ ​ហើយ​អ្វី​ដែល​ សំខាន់​នោះ​គឺ​ជា​ផ្លូវ​វេង​ស្រេង​ ងាយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរ​ណ៍ជាង​គ​េ

និងថែម​ទាំង​ប៉ះពាល់​សុខភាព​​ ប្រជាព​លរដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​ទី​នោះ​ និងអ ​ក ្ន ធ ​ ដ ​្វើ ណ ំ រើ តា ​ ម​ផវ្លូ នោ ​ ះ​រាល់​ ថ្ងៃ​។​ ស្រុក​ខ្មែរ​ស្រួល​ម្យ៉ាង​ដែរ​​ ឲ្យត ​ បា ​ែ ន​អ​ា ​ ជ ​ ប ​្ញា ណ ័ ព ​​ណ្ រ​ី ដ្ឋាភបា ​ិ ល​ ហើយ​ គឺ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​ស្រេច​ តែ​នឹង​ចិត្ត​ ហាក់​បីដូ​ច​ជា​គ្មាន​ ឃើញ​មន្ត្រី​ណា​ទៅ​ចុះ​វាយ​តម្លៃ​ ឬក​៏​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​អ​នុវត្ត​ ប្រៀប​ ធៀប​​ទៅនឹង​កិចស ្ច​ ន្យា​ទេ​។​​ហេតុ​ ដូច​នេះ ​ហើយ​ទីស្តី​កា​រ​គណៈ​រដ្ឋ​ មន្ត្រី ​ដែល​ឮល្បី​ថា​ពូកែ​ខាង​ ប្រមូល​ដាក់​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដេញ​ថ្លៃ​ សាង​សង់ហ ​ ដ េ រ​្ឋា ច្ចនាស ​ ម្ពន ័ ស ​្ធ ន ្ពា ​ ថ្នល់ ​គួរ​គិត​គូរ​ឡើង​វិញ និងដោ ​ ះ-​ ស្រាយ​រឿង​ផ្លូវ​វេង​ស្រេង ​ដែល​ ក្រុម​ហ៊ុន​យក​លុយ​គេ ​ហើយ​មិន​ ជួសជ ​ល ុ ថ ​ ទា ​ែ ផ ​ំ វ​ូ្ល នោ ​ ះ​៕ ផ្តលយោ ​់ -​ បល់តា ​ ម​រយៈ​soprach.tong​@ phnompenhpost.com

PACHEM DENTAL CLINIC Enhancing your smile with the latest technology

JOB ANNOUNCEMENT Pachem Dental Clinic is the largest dental clinic in Cambodia with certified its standard by ISO 9001: 2008. Now, we are seeking for potential candidate to fill in the position below: 1. Dentist 2. Marketing and PR Executive

1 post in Siem Reap 1 post in Phnom Penh

REQUIREMENTS 1. Dentist - Doctor of Dental Surgeon (DDS) - Fluent in English and other foreign language, an advantage - Minimum 3 years working experience with dental practices - Good interpersonal skill and problem solving skill - Team player, Good Customer Service, Friendly, dedication, and flexibility 2. Marketing and Public Relation (PR) Executive HOW TO APPLY: Interested candidates are invited to submit Cover letter, CVs and current photo attached with qualification to: Pachem Dental Clinic (Head Clinic) #171, Norodom Blvd (South of Independence Monument), Phnom Penh, Phone/Fax: (855) 23 996 888 Or via E-mail address below: Email: chhumseiha@pachemdental.com H/P: 012 267 226, 016 612 919 Closing date: 5:00PM, 28-June-2013


B½t’manCati

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

​គណៈកម្​ធ ​ម​ា ​កា ិ ​រ​ប​ត េ ក ិ ភ​ណ​ព ​ឌ្ ​ភ ិ ​ព​លោក​​បក ើ ​កច ិ ​ប ្ច ជ ្រ ​.ំុ .. តពីទព ំ រ័ ១..​​នៅក្នង ុ ឆ ​ ២ ​្នាំ ០១​៥​​ ក្តី​ ក៏​កំណើន​​ទេសចរ​នេះ មិន​ធ្វើ​ ឲ្យ​កម្ពុ​ជា​បណ្តែត​បណ្តោយឲ្យ​​ មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ជា​វិជ្ជ​មាន​​ទៅ​ លើ​​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភព-​ លោកដែរ»។​ ​លោក Roni Amelan អ្នកនា ​ ំ​ ពាក្យអង្គ ​​ កា ​ រ​យូណេសបា ្កូ ន​ប្រាប់​ អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​​សន្និសីទ​ កាស​ែតដ៏​​​ខ្លីកាល​ពី​ថ្ងៃ​​អាទិត្យ​ថា​ លោក​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា អាច​មាន​ បេតិក​ភណ្ឌថ្មី​១៥កន្លែង ពី​ក្នុង​ ការ​ស្នើ​ចុះ​បញ្ជី​​ ៣១​កន្លែង​​នឹង​ ត្រូវ​ចុះ​បញ្ជី​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ពិភព​ លោក​ក្នុង​អំឡុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរយៈ​ ពេល​​១១ថ្ងៃ​​ ដែល​ចាប់ផ ​ ្តើមព ​ថ ី​ ្ងៃ​​ ទី១៦ ដល់​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ​មិថុនា។ ​លោក Roni Amelan បាន​ បន្ថែមថា៖«​នេះ​ជា​តួលេខ​ប៉ាន់​ ស្មានទេ មិន​មែន​ជា​តួលេខ​ពិត​ ប្រាកដ​ឡើយ​ ហើយ​យើង​មិន​ អាច​បញ្ជាកទៅ​​​​ ​​់ លើកា ​ រ​ជស ្រើ រើ ​​ ស​ ដែល​គណៈកម្មាធិការនេះ​នឹង​ធ្វើ​ ដោយ​ឯករាជ្យបា ​ ន​ដរែ ។ ​ យើ ​​ ងព ​ត ិ ​ ជា​មិន​អាចមាន​មតិ​យោ​បល់​ ជា​ ការ​កំណត់​ជា​មុន​ទៅលើ​​សេចក្តី​ សម្រេចរ​បស់គណៈកម្មា ​​​​ ធកា ិ រនិង​

របស់អ ​ ង្គ​ការ​យ​ណ ូ ស េ បា ​ូ្ក នទេ​»​។​ ​​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ ផ្ទះប​ា ន​បញ្ជាក​នៅ ់ ក្នង ុ ​សន្ន​ស ិ ទ ី ​ កាសត ែ ​​ថា គណៈ​កម្មាធិ​ការ​នឹង​ កំណត់​ផ្អែក​លើ​​ឯក​សារ​ជ្រើស-​ រើស​ ​ដែល​បាន​ដាក់ជ ​ ូន​ដោយ​រដ្ឋ​ ភាគី ​​ពីលក្ខ​ណៈ​វប្ប​ធម៌និង​ធម្ម-​ ជាតិ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជា​សកល​ សម្រាប់​​ការ​​ចុះ​បញ្ជី ដើម្បី​​ទទួល​ បាន​កិច្ច​ការ​ពារ​ជា​ចាំ​បាច់​ក្រោម​​ អនុ​សញ្ញាអង្គការនេះ។​ តាម​គេហទ ​ ំព័រ​របស់អ ​ ង្គ​ការ​យូ​ ណេស្កូ ​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​ចំណោម បេតិកភណ្ឌ៣១កន្លែង មាន​៨​ កន្លែង ​មាន​លក្ខណ ​ ៈធម្មជា ​ តិ​​រួម​ មាន​ Xinjiang Tian​shan នៃ​ បទ ្រ ស េ ច ​ន ិ ឧទយា ្ ន​​​ជាតិហ ​ មា ិ ល ​ យ ​័ ​​ នៃ​បទ ្រ ស េ ​ឥណ្ឌា ​ភំ្ន Etna នៃ​ ប្រទស េ ​អ​ុតា ី លី ​ទីអភិ​រក្សសត្វ​ ព្រៃភ​្នំ Ken​ya-Lewa នៃប ​ ទ ្រ ស េ ​ កេនយ៉ា El Pinacate និង​ Gran Desierto de Altar Bios​ phere Reserve នៃ​ប្រ​ទេស​ ម៉ិកស៊ិក​ Namib Sand Sea នៃប្រ ​​ ទស េ ​ណាមីប៊ី ទីជម្រកស ​ ត្វ​ ព្រៃជួរ​​ភ្នំ Hamiguitan នៃ​ប្រ-​ ទេស​ហ្វីលី​ពីន ​និង​ឧទ្យាន​ជាតិ

លោក ហ៊ន ុ សែន (កណ្ដាល) និងអ ​ក ្ន ចូលរួម​កច ិ ​ប ្ច ជ ្រ ​​​ដទៃ​ ំុ ទៀត​។ រូប ជីវ័ន

Tajik ​ប្រទេស​តាហ្សុីគី​ស្ថាន។ ​ ល ​ ស ើ ព ​ន ​ី ះេ ឧទ្យាន​មាន​លក្ខណ ​ ៈ​​​​​​ វប្បធម៌និង​​ធម្ម​ជាតិ​​ចំនួន​បួន​​ រួម​ មាន​Pima​chi​owin Aki នៃប្រ-​ ទេស​កាណាដា Archipel de​s Bijags ..Motom Mo​ranghajogo នៃ​ប្រទេស Guinea Bissau ឧទ្យាន​ជាតិ​Sehlabathe​ be នៃ​Lesotho និង​Ukhahlamba/Drakensberg Park នៃ​ប្រទេស​អា ្រហ្វិក​​ខាង​ត្បូង​និង​​ ទ្រព្យ​​មានលក្ខណ​ៈវប្ប​​ធម៌​ចំនួន ១៩ ផ្សេង​ទៀត​។

បើតាម​ការ​បញ្ជាក់ពី​ទីស្តីកា​រ​ គណៈ​​រដ្ឋមន្រ​ី្ត ​កច ិ ប ្ច ជ ្រ គ ំុ ណៈក​ម្មា-​ ធិ​ការបេតិ​កភណ្ឌ​ពិ​ភព​លោក លើ​កទី​៣៧ មា​នគ​ណៈប្រ​តិភប ូ ្រ-​ មាណ​១៣០០​នាក់ម ​ កពីបទេ​ ្រ​ ស​​ ជាង​១២០ដល ែ ជា ​ ស​មាជិក ​ អ ​ នុ​ សញ្ញា​ឆ្នា១ ំ​ ៩៧២ ​ស្ដី​ពីកា​រ​កា​រ-​ ពា​រ​បេ​តិកភ​ណ្ឌពិ​ភព​លោក​វ​ប្ប-​ ធម៌ន ​ង ិ ធ ​ ម្មជា ​ តិ ន ​ អ ៃ ង្គកា ​ រ​យណ ូ េ​ ស្កូ ​ចូល​រួម​ក្នុង​ព្រឹត្ដិ​កា​រ​ណ៍​ជា ស​ក​ល​នេះ​។​ បើ​តាម​ទី​ស្តី​កា​រ​គ​ណៈរ​ដ្ឋម​ន្រ្តី​ រាជ​ធានីភ ​ព ំ្ន ញ េ ​​នឹងក្លា​យ​ជាទី​ក​ង ុ្រ ​

ប្រ​វត្ដិ​សាស្ដ្រ​​នៃកា​រចុះ​បញ្ជី​នូវ​ ស​មប្ ត្ដប ិ តិ េ​ កភ ​ណ ​ ជា ​្ឌ ត ​ រ​ិ ប ​ស ​ ប ់ ្រ-​ ទេស​នា​នា​ ក្នុង​បញ្ជី​បេ​តិក​ភ​ណ្ឌ​ ពិភ​ព​លោក​ ដែ​លប​ច្ចុប្ប​ន្ននេះ​ មាន​​សម្ប​ត្ដិ​បេតិ​ក​ភ​ណ្ឌ​ពិភ​ព​ លោក​ចំ​នួ​ន​៩៦២​ ​​ដែ​លបា​ន​ចុះ​ ក្នុ​ងប​ញ្ជី​រួ​ចជា ​ ស្រេ​ច​នោះ​។ ​លោក ឯក ថា អ្នកនា ​ ំ​ពាក្យ​នៃ​ កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​បេតិក-​ ភណ្ឌ​ពិភព​លោក​លើក​ទី៣៧​ បាន​ថ្លែង​ថា ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ ចុះ​​​​​​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ​ពិភព​លោក​ ចំនួន២ គឺ​តំបន់​អង្គរ ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ១៩៩២ និង​ប្រាសាទ​ព្រះ​វិហារ​ ក្នុងឆ ​ ្នាំ ២០០៨។ ​លោក​​បន្ថែមថាសម្បត្តិ​បេតិក-​ ភណ្ឌអរូ ​​ បយ ិ ​របាំព្រះរា ​ ជ​ទព ្រ យ្ ត ​ វ្រូ ​ បាន​ចុះ​ក្នុង​បញ្ជី​របស់​​អង្គ​ការ​យូ​ ណេស្កូក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៣។ ​​របាំ​ ស្បែក​ធំ ក៏ត្រូវប្រ ​​​ កាស​ជា​​សម្បត្តិ​ បេតិកភណ្ឌអរូ ​​​​ ប ​ ិយ​របស់​​យូណេ-​ ស្កូ​សម្រាប់​មនុស្ស​ជាតិនៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ​វិចកា ិ្ឆ ឆ្នា២ ំ ០០៥ផង​​ដរែ ។ ​លោក ឯក ថា ​​បន្ត​ថា ​​គុក​ទួល​ ស្លែង​ដែល​មនុស្ស​ប្រ​ហែល១៤​ ពាន់នា ​ ក់រ​ង​​ទារុណក ​ ម្ម និងត ​ វ្រូ គ ​ េ​ សម្លាប់ ត្រូវ​​ចុះ​ក្នុង​បញ្ជី​បេតិក​

ភណ្ឌ​ពិភព​លោក​របស់​អង្គការ​​ យូណស េ ​​្កូ ក្នង ុ ឆ ​ ២ ្នាំ ០០៩។ តំ ​​​ បន់​ បម្រុង​​ជីវ​​សាស្រ្ត​ទន្លេសាប គឺ​ជា​ កន្លែង​​ធម្មជាតិ​ជា​ពិសេស ជុំ​វិញ​ បឹង​ទន្លេ​សាប​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​​ជា​​​​ តំបន់​បម្រុង​​ជីវ​សាស្រ្ត​​របស់​អង្គ​​ ការ​យូណេស្កូ ​​ឆ្នាំ១៩៩៧។ ​លោក​​បន្ត​ថា ​កម្ពុជា​ជា​ម្ចាស់​ ផ្ទះ​​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ បេតិកភណ្ឌ​ពិភព​លោកលើក​ទី​ ៣៧ ​​ឆ្នាំ​នេះ ​​ពុំ​បាន​​​ដាក់​សំណើ​ ចុះ​​បញ្ជីលើ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ថ្មី​ របស់ខ ​ ្លួនបន្ថែម​ទេ​ ​។​ លោក​ថា៖ «​​​[ជា​​ប្រធាន​] ​យើង​ចង់​បង្ហាញ​ សហ​គមន៍​ជាតិនិង​អន្តរ​ជាតិ​ថា យើងអ ​ ព្យា​ក្រឹត»។ ​លោក​ក៏​​បន្ថែម​​ដែរ​ថា សំ​ណើ​​ ចុះ​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ​៩ កន្លែង កម្ពុ​ជា​​​បាន​ដាក់​ទៅ​គណៈក​ម្មា-​ ធិការ​បេតិកភណ្ឌ​យូ​ណេស្កូ ក្នុង​ ឆ្នាំ១៩៩២ រួម​មាន ប្រា​សាទ​ បន្ទាយ​ឆ្មារ ​​​បន្ទាយ​ព្រៃ​នគរ​ បឹង​ មាលា ​​ព្រះ​ខ័ន ​នៅ​កំពង់​ស្វាយ ប្រាសាទ​សម្បូណ៌​​ព្រៃ​គុហ៍ ​ប្រា​ សាទ​កោះ​កេរ ​ប្រាសាទអង្គរ​បុរី​ និង​​ភ្នំ​ដា ចេតិយ​ភ្នំ​​ឧដុង្គ និង​​ ឧទ្យាន​ស្ថាន​​ភ្នំ​គូលែ​ន៕ TK


á&#x;¤

NATIONAL www.postkhmer.com

áž—á&#x;’áž“á&#x;†á&#x; ពញ áž”á&#x;‰ážťáž&#x;á&#x;’áž?ឡá&#x;?

áž?á&#x;’áž„á&#x;ƒáž…áž“á&#x;’áž‘ ទីá&#x;Ąá&#x;§ á&#x;‚áž áž˜ážˇáž?ážťáž“ážś ឆá&#x;’áž“ážśá&#x;†á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;Ł

B½t’manCati

áž&#x;មá&#x;’áž?áž… á&#x; ​មហá&#x;‚á&#x;‰ áž› á&#x;’ញវ ​ន á&#x;‹ áž„ ážš ​លá&#x;„ក áž‚áž„á&#x;‹ áž‚ážśá&#x;†â€‹áž?​ម á&#x;‚ áž“ ឡ ​បង ážšá&#x;’áž? ​áž?ប​ទá&#x; ​ ជវង áž&#x;ឝហវ​ áž—á&#x;’áž“á&#x;†áž–á&#x; ញ á&#x;ˆ ​លá&#x;„ក​នវយក​រដá&#x;’ឋម ​ áž“á&#x;’ážšá&#x;’áž?ី áž á&#x;Šážťáž“​ áž&#x;á&#x;‚áž“ បវ ​ ន​áž?áž„ á&#x;‚á&#x;’áž› កវ ​ ល​ពáž? ​ី áž&#x;á&#x;… ​á&#x;ƒá&#x;’áž„ ážšá&#x;?áž?ážś ​ ​áž&#x;មá&#x;’áž?áž… á&#x; ​​ áž–á&#x;’ážšá&#x;‡â€‹â€‹áž˜áž ážśáž€á&#x;’áž&#x;áž?á&#x;’រឡយá&#x;? áž“ážšá&#x;„áž?á&#x;’áž?ម áž˜ážťáž“ážˇáž“ážśáž? áž&#x;ីហនឝ​ ​ចងá&#x;‹â€‹áž‡áž˝áž”â€‹áž‡ážśâ€‹áž˜áž˝áž™áž˜á&#x; ​ដរក​នវá&#x;†áž”កá&#x;’áž&#x;​ áž”á&#x;’រឆវá&#x;†áž„​​មá&#x;’នវកá&#x;‹â€‹ážŠá&#x;‚ល​​នឡយវយ​áž?ážś áž€ážśážšâ€‹â€‹áž‘áž˜á&#x;’លវកá&#x;‹â€‹â€‹ អងá&#x;’áž‚áž&#x; ​ មá&#x;’áž?áž… á&#x; ឪ ​ áž–á&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž“ážšá&#x;„áž?á&#x;’áž?ម áž&#x;ីហនឝ​ចá&#x; ​​ ញ​ ពី​​áž?á&#x;†ážŽá&#x;‚ងកá&#x;’នឝង​ឆá&#x;’áž“ážśá&#x;†â€‹á&#x;Ąá&#x;Šá&#x;§á&#x;  â€‹â€‹â€‹áž˜ážˇáž“â€‹áž˜á&#x;‚ន​ជវ​ រដá&#x;’ឋ​បá&#x;’រហវរ​​á&#x;” ​បá&#x;‰ážťáž“á&#x;’áž?á&#x;‚​នá&#x;…​កá&#x;’នឝង​កវរ​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​áž&#x;មá&#x;’រវល​​អá&#x;†áž–ី​​ ករណីន ​ á&#x; á&#x;‡â€‹áž˜ ​ áž“á&#x;’ážšáž– ​á&#x;’áž?ី á&#x;’ážšá&#x;‡áž” ​ ážšáž˜â€‹ážšážśáž‡â€‹ážœážśáž„ á&#x;† មá&#x;’áž“ážś ​​ កបវ ​á&#x;‹ ន​ áž?á&#x;’លង á&#x;‚ áž?ážś ​ ​áž&#x;មá&#x;’áž?áž… á&#x; ម ​ á&#x;‰á&#x;‚ áž›á&#x;„ ​ ក​មន ឡ â€‹áž˜ážśáž“â€‹áž”ážŽ á&#x;† ង​ áž…ážśáž?á&#x;‹â€‹ážœážˇáž’ážśáž“â€‹áž€ážśážšâ€‹ážŽážśâ€‹â€‹â€‹áž˜áž˝áž™áž‘á&#x;…​លឞ​​​បá&#x;’រធវន​ គណ​បកá&#x;’áž&#x;​áž&#x;មរងá&#x;’áž&#x;ីá&#x;Š ​លá&#x;„ក áž‚áž„á&#x;‹ áž‚ážśá&#x;† áž‘á&#x; á&#x;” ​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​ពី​​áž&#x;á&#x;’រឝក​កá&#x;’រសច​ឆá&#x;’áž˜ážśážš ​​​ហá&#x; áž?á&#x;’áž?​កá&#x;†áž–áž„á&#x;‹â€‹áž…ážśáž˜â€‹â€‹ កá&#x;’នឝង​​​ពឡធី​បឞក​កវរ​ដá&#x;’áž‹ážśáž“â€‹â€‹áž˜áž˝áž™â€‹áž…á&#x;†áž“ួន ​លá&#x;„ក​ នវយក​​​រដá&#x;’ឋ​មនá&#x;’ážšá&#x;’áž?ី​បវន​លឞកឥឞង​áž?ážś ​កវល​ ពី​រ​បី​áž?á&#x;’áž„á&#x;ƒâ€‹áž˜ážťáž“áž— ​ រឡយវលá&#x;„ក​ ​​ [áž›á&#x;„ក​áž&#x;á&#x;’រី áž”á&#x;Šážťáž“​​ រវនី​ áž á&#x;Šážťáž“​áž&#x;á&#x;‚áž“ áž”á&#x;’រធវន​កវក​បវទ​កá&#x;’រ​ហម​​ កមá&#x;’ពឝជវ​] បវន​ទá&#x;…​គវលá&#x;‹â€‹â€‹áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚​​​ កá&#x;’នឝង​ ឹ​កវáž&#x;​áž?ហ​á&#x;ƒá&#x;’áž„ áž” áž˝ áž… ​ មá&#x;’ážšáž“ ážž áž– ​ á&#x;‡á&#x;’ážš ជ ​ áž“á&#x;’មរ​បáž&#x;á&#x;‹áž– ​ á&#x;’ážšá&#x;‡áž˘áž„á&#x;’áž‚ ​​ ហឞយ​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹áž˜ážśáž“â€‹áž–á&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž”áž“á&#x;’áž‘ážźáž›áž?ážś ​ áž–á&#x;’ážšá&#x;‡áž˘áž„á&#x;’គ​ចងá&#x;‹â€‹áž‡áž˝áž”â€‹áž‡ážśâ€‹áž˜áž˝áž™â€‹â€‹áž˘á&#x;’នក​នឡយវយ​​នá&#x;„á&#x;‡â€‹â€‹ áž•á&#x;’áž‘ážśáž›á&#x;‹â€‹â€‹â€‹áž–á&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž—កá&#x;’ážšá&#x;’áž?​​ áž…á&#x;†áž–á&#x;„á&#x;‡â€‹áž˘á&#x;’វី​ដá&#x;‚ល​គវáž?á&#x;‹â€‹â€‹áž”វន​ នឡយវយ​áž?ážś ​រដá&#x;’ឋ​បá&#x;’រហវរ​​បá&#x;’រឆវá&#x;†áž„​​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​ឪ​​

áž&#x;មá&#x;’áž?áž… á&#x; áž–á&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž˜áž វ​កáž&#x;á&#x;’ áž?á&#x;’ážšáž™ ឡ á&#x;? áž“ážšá&#x;„áž?á&#x;’áž?ម áž˜ážťáž“â€‹áž“ážś ី áž? áž&#x;ីហនឝ​á&#x;” ážšážźáž”áž?áž? áž&#x;á&#x;’ážšá&#x; áž„ មá&#x;‰á&#x; áž„áž&#x; ​ á&#x;’ážšá&#x;Šážťáž“

áž“ážšá&#x;„áž?á&#x;’áž?ម áž&#x;ីហនឝ​ ​ដá&#x;„យ​លá&#x;„កáž&#x;á&#x; នវ​ áž”á&#x;’ážšáž˜áž ážť ​លនá&#x;‹ áž“áž›á&#x;‹â€‹áž? ​ áž‘ ​á&#x;’áž„á&#x;ƒ á&#x;Ą ​ី á&#x;¨ áž˜áž¸áž“ážś á&#x;Ąá&#x;Šá&#x;§á&#x; â€‹ ážšá&#x;€áž”áž…á&#x;†áž’á&#x;’ážœ ​​ ឥ ឞ​ ឞង​ដá&#x;„យ​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​ឪ​á&#x;” ​លá&#x;„ក ​ហá&#x;Šážťáž“ áž&#x;á&#x;‚áž“ ​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚áž„áž” ​ áž“á&#x;’áž?​áž?វ​á&#x;– ​​បឞ​ áž?ážśáž˜â€‹â€‹áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚ áž˜ážśáž“â€‹áž”áž“á&#x;’ទសល​​នរង​​គណá&#x;ˆâ€‹ áž”á&#x;’ážšáž?áž— ឡ ដរ ​​ស កនវ ​ ដá&#x;„ ​á&#x;† យ​​​ភរឡយវរ​បáž&#x;á&#x;‹áž ​ á&#x;’ញឝá&#x;† áž&#x;មá&#x;’áž?áž… á&#x; ​ មá&#x;‰á&#x;‚áž˜ážśáž“â€‹áž–á&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž”áž“á&#x;’ទសល​áž?ážś áž–á&#x;’ážšá&#x;‡áž˘áž„á&#x;’គ​​ចងá&#x;‹â€‹áž‡áž˝áž”​​​​​ áž•á&#x;’ទវលជវ ​á&#x;‹ ម ​យ áž˝ ជ ​ ន​នá&#x;„á&#x;‡â€‹â€‹[​លá&#x;„ក áž‚áž„á&#x;‹ áž‚ážśá&#x;†]Âťá&#x;”

​កន ážź áž…á&#x;… ​ អវ ​ ច​កវរ​ពវរ​... អ ​ព á&#x;† អវ ​ឞ ក ​ ក á&#x;’ážš áž“á&#x;„ ​á&#x;‹ á&#x;‡â€‹ áž˜ážˇáž“â€‹â€‹áž˘ážśáž…â€‹áž…á&#x;€áž&#x;​​រួចទá&#x; ​​ ​ហឞយ​បá&#x;’ážšážœáž?á&#x;’áž?ឡáž&#x;ážśáž&#x;á&#x;’ážšá&#x;’áž?​​ áž“ážšáž„áž?á&#x;’កá&#x;„ ​​​ លទá&#x;„ ​ áž&#x;​ពក áž˝ áž‚ ​ á&#x;” á&#x; ​ ážœážśâ€‹áž‡ážśáž˘ ​ព á&#x;† áž&#x; ​​ឞ ក á&#x;’មá&#x;„ ​ áž‚á&#x;’ážšá&#x;„ក​នឡង​​បá&#x;’ážšáž˜ážśáž?â€‹áž˜ážśáž€á&#x;‹â€‹áž„វយ​​á&#x;” áž›á&#x;„ក ​គងá&#x;‹ áž‚ážśá&#x;† ​​​បá&#x;’រធវន​គណ​បកá&#x;’áž&#x;​áž&#x;ម ážšáž„á&#x;’áž&#x;á&#x;Šáž¸ បវន​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​​​កវល​ពី​ចឝង​ហá&#x;‚​ឧáž&#x;áž—ážś ​កá&#x;’នឝង​ áž á&#x; áž?á&#x;’áž?​áž?វកá&#x;‚វ​ áž–á&#x; ល​áž&#x;á&#x;†ážŽá&#x; á&#x;‡áž&#x;á&#x;†ážŽážśáž›â€‹ áž‡ážśáž˜áž˝áž™â€‹â€‹áž€á&#x;’ážšážťáž˜â€‹áž˘á&#x;’នក​​គវá&#x;†â€‹áž‘á&#x;’រ​​áž?វ​​ រដá&#x;’ឋ​បá&#x;’រហវរ​​បá&#x;’រ​-

ឆវá&#x;†áž„​នរង​​ពá&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž”ážśáž‘ ​នរá&#x;„áž?á&#x;’áž?ម áž&#x;ីហនឝ​​ ជវ​​ áž‚á&#x;†áž“ឡáž?ážšáž”áž&#x;á&#x;‹ ​​​ ​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ចឪបញá&#x;’ជវ​ឲá&#x;’យ​ លនá&#x;‹ áž“áž›á&#x;‹ áž’á&#x;’វដ ​ឞ áž… ážź á&#x;’áž“á&#x; á&#x;‡â€‹â€‹áž˘áž?á&#x;’áž?ážśáž’ ​ប ឡ បវ á&#x;’ យ​នá&#x; á&#x;‡áž”ážś ​ ន​ធឲ ​á&#x;’វឞ áž™á&#x;’ â€‹â€‹áž˜ážśáž“â€‹ áž”á&#x;’ážšáž?ážˇâ€‹áž€áž˜á&#x;’មហ​ á&#x;’លវá&#x;†áž„​កá&#x;’លវ​ពលá&#x;„ក​​ ី​​​ áž á&#x;Šážťáž“ áž&#x;á&#x;‚áž“á&#x;” ​លá&#x;„កនវយក​រដá&#x;’ឋ​មនá&#x;’ážšá&#x;’áž?ី​​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​áž?ážś â€‹â€‹áž˜ážˇáž“â€‹áž…ážśá&#x;†â€‹ បវចá&#x;‹â€‹ áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚​​​ត​ពá&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž˜áž ážśâ€‹áž€á&#x;’áž&#x;áž?á&#x;’រ​​​ ចសល​ ពវកá&#x;‹áž–á&#x;?áž“á&#x;’ធ​នរង​បញá&#x;’ហវ​នá&#x;„á&#x;‡â€‹â€‹â€‹áž‘á&#x; ​​​កá&#x;’áž“ážťáž„â€‹áž“ážśáž˜â€‹áž‡ážśâ€‹â€‹â€‹ áž”á&#x;’ážšáž˜ážťáž â€‹ážšážŠá&#x;’ឋវ​ភឡបវល​ ​លá&#x;„ក​នរង​កá&#x;’ážšá&#x;„ក​ឈរ​​​ ដá&#x;„á&#x;‡â€‹áž&#x;á&#x;’រវយ​បញá&#x;’ហវ​នá&#x;„á&#x;‡â€‹áž‡á&#x;†áž“áž˝áž&#x;​á&#x;” áž›á&#x;„ក អá&#x;Šážťá&#x;† áž?ážśážšážśâ€‹ážœážťáž’ ​ទី​បá&#x;’ររកá&#x;’áž&#x;វ​នá&#x;ƒâ€‹áž˘áž‚á&#x;’áž‚-​ áž›á&#x; ហវធឡកវរ​ដá&#x;’ឋវន​​​​នá&#x;ƒâ€‹áž ážťáž‘á&#x;’ទកវ​លá&#x;?យ​​​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​ áž–á&#x;’ážšá&#x;‡áž˜ ​ ហវកá&#x;’áž&#x;áž?á&#x;’ážšáž™ ឡ á&#x;? បវន​áž?áž„ á&#x;’áž›á&#x;‚ កវល​ ​​ ពម ី áž&#x;á&#x;’ áž› ឡ -​ áž˜ážˇáž‰áž?ážś ​​ áž&#x; ​ មá&#x;’áž?áž… á&#x; ម ​ áž á&#x;’ញវ á&#x;‰á&#x;‚​​​​​​ លន ​á&#x;‹ áž„ ážš អ ​ áž?á&#x;’áž?ážśáž’ ​ប ឡ បវ á&#x;’ យ​​​ ážšáž”áž&#x;á&#x;‹â€‹áž›á&#x;„ក áž‚áž„á&#x;‹ áž‚ážśá&#x;† ​​នá&#x;„á&#x;‡ áž”á&#x;‰ážťáž“á&#x;’áž?á&#x;‚ ​ពá&#x;’ážšá&#x;‡áž˘áž„á&#x;’គ​​ áž˜ážˇáž“â€‹áž”ážśáž“â€‹áž”áž‰á&#x;’ជវ​ឲá&#x;’យ​មនá&#x;’ážšá&#x;’áž?ី​ណវ​​​ចវáž?á&#x;‹â€‹ážœážˇáž’វន​កវរ​​​ áž”á&#x;’រឆវá&#x;†áž„​​នរងលá&#x;„ក​ ​​ áž‚áž„á&#x;‹â€‹áž‚ážśá&#x;†â€‹áž‘á&#x; ​á&#x;” ​​ áž›á&#x;„ក អá&#x;Šážťá&#x;† áž?ážśážšážśâ€‹ážœážťáž’ បវន​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​បá&#x;’ážšážśáž”á&#x;‹â€‹áž—á&#x;’áž“á&#x;†-​ áž–á&#x; ញ ​​បá&#x;‰ážťáž&#x;á&#x;’áž?ឡá&#x;?​áž?ážśáž˜áž‘ážźážšâ€‹áž&#x;á&#x;?áž–á&#x;’ទ​áž?ážśá&#x;– ​​​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ចមá&#x;‰á&#x;‚​​​ áž˜ážśáž“â€‹áž–á&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž‘á&#x;?áž™ážˆážşáž…ážśáž”á&#x;‹...áž‡ážśâ€‹áž˜áž˝áž™â€‹áž“ážšáž„â€‹áž–á&#x;?áž?á&#x;Œ-​ áž˜ážśáž“â€‹áž”á&#x;†áž•á&#x;’លឞáž&#x;​​​នá&#x; á&#x;‡â€‹Âťá&#x;” áž›á&#x;„កលឞក​ឥឞង​áž?វ​ áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚ បវន​​​​​គងá&#x;‹â€‹áž“á&#x;…​ជវបá&#x;‹â€‹â€‹â€‹áž‡ážśâ€‹áž˜áž˝áž™â€‹ áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​ឪ​​អáž&#x;á&#x;‹â€‹áž‡ážśáž„​​​á&#x;Śá&#x; â€‹áž†á&#x;’áž“ážśá&#x;†â€‹á&#x;” ​​បá&#x;‰ážťáž“á&#x;’áž?á&#x;‚​​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​ មá&#x;‰áž“á&#x;…​ á&#x;‚​​ កង á&#x;’áž“ážť ​áž&#x;á&#x;’áž?វបន á&#x;? ក ​ព á&#x;† áž› ážź áž á&#x;’áž– ​​ áž&#x;ហ​á&#x;‹ áž„ á&#x;’លវá&#x;† ណវ ​ áž&#x;á&#x;‹â€‹ ដសចá&#x;’áž“á&#x; á&#x;‡â€‹â€‹â€‹ áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚â€‹áž˜ážˇáž“â€‹â€‹áž…ážśáž?á&#x;‹â€‹áž€ážśážšâ€‹áž˘á&#x;’វី​​​áž?ប​ទá&#x;…​ លឞ​​​​លá&#x;„ក​គងá&#x;‹ áž‚ážśá&#x;†â€‹áž‘á&#x; ​á&#x;” áž›á&#x;„ក អá&#x;Šážťá&#x;† áž?ážśážšážśâ€‹ážœážťáž’ បវន​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​áž?ážś អáž?á&#x;’áž?ážś-​

ធឡបá&#x;’បវយ​​របáž&#x;á&#x;‹â€‹áž›á&#x;„ក áž‚áž„á&#x;‹ áž‚ážśá&#x;†â€‹â€‹ គឺ​​​​ផá&#x;’ទឝយ​ពី​ បវá&#x;’ážš áž?á&#x;’áž?áž&#x;ážś ​ឡ áž&#x;áž‘ážśá&#x;† ​​​​​á&#x;’áž?á&#x;’ážš áž„áž&#x; ​ áž„ ážťá&#x;’ážš ​​នឡងហ​áž&#x; ážť áž– ​ កវ ​ី រ​ពáž? ឡ á&#x;” áž›á&#x;„ក​​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​áž?វ​á&#x;– ​​​​អáž?á&#x;’áž?វធឡបá&#x;’បវយ​របáž&#x;á&#x;‹â€‹ áž›á&#x;„ក áž‚áž„á&#x;‹ áž‚ážśá&#x;† ​​គឺ​ហá&#x;’ážœá&#x;‡â€‹áž€ážśážšâ€‹â€‹áž–ឡចវរណវ​ដឡáž?​ ដលá&#x;‹â€‹Âťá&#x;” ​លá&#x;„ក​​​​áž?ážśâ€‹â€‹áž˜ážˇáž“áž? ​ á&#x;’ររម​áž?á&#x;‚​​​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚​ áž‘á&#x; ​ដá&#x;‚áž›â€‹áž˜ážˇáž“â€‹áž&#x;áž–á&#x;’វ​​ពá&#x;’ážšá&#x;‡â€‹áž‘á&#x;?យ​នរង​អáž?á&#x;’áž?ážś-​ ធឡបបវ á&#x;’ យ​បប á&#x;‚ áž“á&#x; á&#x;‡ áž&#x;ážź ​​ មបá&#x;’ áž? ​ី áž” á&#x;‚​ ជវ á&#x;’ážš ជ ​ ន​​​កá&#x;?ម ​ន ឡ ​ áž–á&#x; ញ​ចឡáž?á&#x;’áž?​ដá&#x;‚ážšá&#x;” ​​នá&#x;…​ពá&#x; ល​ទវកá&#x;‹â€‹áž‘ង​​ áž€ážśáž›â€‹áž–áž¸â€‹áž˜á&#x;’áž&#x;ážˇáž›â€‹áž˜ážˇáž‰â€‹â€‹â€‹ áž›á&#x;„ក áž‚áž„á&#x;‹ áž‚ážśá&#x;†â€‹ ​បវន​áž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​áž?ážś ​​នá&#x;„á&#x;‡â€‹áž‚ឺ​កវរ​ áž&#x;áž“á&#x;’នឡដá&#x;’ឋវន​​ហឝáž&#x;​ ​ដá&#x;‚ល​áž?ážś áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚​​​​ហá&#x;’ញវលá&#x;‹â€‹â€‹â€‹ áž…á&#x;†áž–á&#x;„ ​ á&#x;‡â€‹áž˘â€‹áž?á&#x;’áž?ážśáž’áž” ​ឡ បវ á&#x;’ áž™ ដល á&#x;‚ áž– ​ á&#x;’ážšá&#x;‡áž˘áž„á&#x;’áž‚áž˜ážˇ ​​​ នដរ ​​ ង​ áž…á&#x;’បវáž&#x;á&#x;‹â€‹â€‹áž?ážśáž˜â€‹áž–ážˇáž?áž‘á&#x;… ​ ​​នá&#x; á&#x;‡â€‹áž‚á&#x;’ážšážśáž“á&#x;‹â€‹áž?á&#x;‚​ជវ​បញá&#x;’ហវ​​​ ážšáž”áž&#x;á&#x;‹â€‹áž˜á&#x; ​ដរក​នវá&#x;†â€‹â€‹áž“áž™á&#x;„បវយ​​​​​ដá&#x;‚áž›â€‹â€‹áž˜ážˇáž“â€‹áž‚áž˝ážšâ€‹â€‹ áž“ážśá&#x;†â€‹áž˛á&#x;’យ​​​ហសចដ ​ áž›á&#x;‹â€‹â€‹áž˘áž–á&#x;’យ​វ​កáž? ážš á&#x;’ážš ​​ភវព ​​ឯក​រវជភវព​​​ ážšáž”áž&#x;á&#x;‹â€‹áž&#x;មá&#x;’áž?ច​​​ á&#x; ​ មá&#x;‰á&#x;‚ ​នឡងពá&#x;’ážš ​​​ á&#x;‡â€‹áž”ážšáž˜â€‹ážšážśáž‡â€‹ážœážśá&#x;†áž„​ទá&#x; ​á&#x;” ​លá&#x;„ក áž‚áž„á&#x;‹â€‹ áž‚ážśá&#x;† ​​បវនáž?á&#x;’áž›á&#x;‚ង​បញá&#x;’ជវកá&#x;‹â€‹áž?វ​á&#x;– ​​​ហá&#x;’ញឝá&#x;†â€‹áž&#x;á&#x;’áž?ážśáž”á&#x;‹â€‹áž‘á&#x;…​​យលá&#x;‹â€‹â€‹áž?ážś ​​áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​​​ áž”á&#x;Šážťáž“ ážšá&#x;‰ážśáž“ី​ ភរឡយវ​​របáž&#x;á&#x;‹â€‹áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​áž?á&#x; ជá&#x;„ ​​បá&#x;’ážšáž˜ážťáž â€‹ážšážŠá&#x;’ឋវ​ភឡ-​ បវល ​នវយ á&#x;†â€‹ ក​បញá&#x;’ហវ​​នá&#x;„á&#x;‡áž‘á&#x;…រវយ​កវរណá&#x;?​ áž?á&#x;’ážœážśáž™â€‹áž&#x;មá&#x;’áž?á&#x; ច​មá&#x;‰á&#x;‚​​á&#x;” ​បá&#x;‰ážťáž“á&#x;’áž?á&#x;‚​ហá&#x;’ញឝá&#x;†áž‚ឡáž?áž?ážś ​ â€‹ážœážśâ€‹áž“ážšáž„â€‹ áž”á&#x;’ážšáž&#x;ឞរ​ជវង​​​នá&#x; á&#x;‡ ​​​បá&#x;’ážšáž&#x;ážˇáž“â€‹â€‹â€‹áž”ážžâ€‹áž˜ážˇáž“â€‹áž“ážśá&#x;†áž™áž€â€‹â€‹ បញá&#x;’ហវ​ដសចជវ​ ​​ បញá&#x;’ហវ​នយá&#x;„បវយ​​ទá&#x;…​​រវយ-​ កវរណá&#x;?​áž?áž™ á&#x;’ážœážś áž&#x; ​ មá&#x;’áž?áž… á&#x; ម ​ ត​​ á&#x;‰á&#x;‚​​ áž–á&#x;’ážšá&#x;‡áž” ​ ážšáž˜â€‹ážšážśáž‡â€‹ážœážśáž„ á&#x;† ​ ដá&#x;‚ល​អពá&#x;’យវកá&#x;’ážšážšáž?​ឲá&#x;’យ​ពវកá&#x;‹â€‹áž–á&#x;?áž“á&#x;’áž’â€‹â€‹áž‡ážśâ€‹áž˜áž˝áž™â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹áž˘á&#x;’នក​ áž“áž™á&#x;„បវយ​​á&#x;•â€‹PS​

CONSULTANCY SELECTION FOR ELECTRICITE DU CAMBODGE (EDC) TERMS of REFERENCE FOR EXPRESSION OF INTEREST

CONTEXT

Job Opportunity - Vacancy NÂş WASH/13/005 Individual Consultancy - System Design for Rural Sanitation and Hygiene Monitoring and Evaluation System The United Nations Children’s Fund (UNICEF), Cambodia Country OďŹƒce, is seeking to hire a qualiďŹ ed international consultant (Individuals only) to design a RSH M&E System for implementation in the 5 target provinces of the CR-SHIP. The design is expected to cover the RSH Sector in term of organizational, functional and operational aspects of the M&E system and, by doing so, delineate and establish the principles, structure, agency, process and supporting infrastructure for M&E data collection, consolidation, storage, reporting, analysis, management and dissemination. The complete Terms of Reference (ToR) is available at http://www.unicef.org/cambodia/overview_20966.html SpeciďŹ c objectives: The consultant will be responsible for the following activities:  Conduct preparatory desk review including of existing national M&E system in Cambodia;  Coordinate with DRHC-MRD through the Project Coordinator/Manager and other key stakeholder institutions;  Conduct in-country consultations with key informants for factual information, insights and inputs;  Identify the minimum criteria of principles, and national and international standards and/or good practices that underpin the RSH M&E System design;  Delineate the RSH M&E organizational structure (internal and external links; national, sub-national and local), functional roles, responsibilities and relationships, and potential coordination mechanisms;  Identify options in terms of suitable M&E approaches, measurements tools (primary and secondary, quantitative and qualitative, validation and participatory) and data analytical methods;  Identify reporting needs and ow, and strategies on information utilization and dissemination/advocacy;  Design data collection and reporting forms for use by the M&E sta in the ďŹ eld of RSH  Produce the RSH M&E System User’s Manual as the master document for the design of the RSH M&E System;  Create an RSH M&E Database, able to provide quick summary information on the Project indicators and generate customized reports, and accessible online with an online help;  Write the RSH M&E Database modules, conduct demonstration or testing of database use, deploy the database, and provide post-installation/ after-service support;  Formulate terms of reference or job descriptions for the RSH M&E sta at national and sub-national levels;  Make a presentation summarizing System Design aspects and outputs. Duration of Contract: Estimated to 50 days within the months of July and September 2013. Submission of Applications: Applications shall be considered only if accompanied by the following required documentation: 1. Technical Proposal: The bidder shall prepare a “Technical oerâ€? on the basis of the criteria detailed in the ToR. 2. Financial Proposal: Lump-sum oer with the cost breakdown: Consultancy fee and any other costs according to the format provided in the ToR. A two stage procedure shall be utilized in evaluating proposals, with evaluation of the technical proposal being completed prior to any price proposal being compared. More information contained in the ToR. The P11 form can be downloaded from our website at www.unicef.org/about/employ/index_53129.html Regret letters will only be sent to shortlisted candidates. All applications are treated with conďŹ dentiality. Applications shall be addressed to: UNICEF Cambodia, Supply Section, No. 11, Street 75, Sangkat Sraschark, Phnom Penh, Cambodia; or email to cbdhrvacancies@unicef.org Applications MUST include the title and vacancy number. The deadline for receipt of applications is Monday 24 June 2013 (GMT + 7 hours)

On March 7th, 2013, ElectricitĂŠ du Cambodge (EDC) sent to Agence Française de DĂŠveloppement (AFD) two RIÂżFLDO Applications for Financing for i. the 115kV Transmission Line and Rural (OHFWULÂżFDWLRQ Project in the Provinces of Kampong Cham and Kratie (“Kampong Cham – Kratie Projectâ€?) and ii. the 115kV Transmission Line and Rural (OHFWULÂżFDWLRQ Project in Koh Kong province (“Koh Kong Projectâ€?). AFD is willing to support these projects by providing long-term loans to EDC for the purchase of equipment (115kV and 22kV lines and Grid substations), civil works and installation, as well as consulting services for project implementation. Kampong Cham – Kratie Project The project covers: approximately 100km of 115kV transmission line from Kampong Cham to Prek Pra Sob area, one 115/22kV grid substation in Prek Pra Sob area, one 115kV outgoing line bay in the existing 115/22kV Kampong Cham substation and approximately 100km of 22kV lines, along the western bank of the Mekong River. The initial cost estimate for this project is approximately USD 33 million. Approximately 32 600 households would EHQHÂżW from electricity access or improved energy services. The project will mainly cross agricultural land and it is estimated that limited resettlement will be required by the installation of the 115kV line. Koh Kong Project The project covers: approximately 100km of 115kV transmission line from Srae Ambel to Koh Kong, one 115/22kV grid substation in Botum Sakor district, one 230/115/22kV grid substation in Koh Kong town and approximately 100km of 22kV lines. The initial cost estimate for this project is approximately USD 47 million. Approximately 22 500 households and some industries in Koh Kong special economic zone would EHQHÂżW from electricity access or improved energy services. As part of the project will cross the Cardamom Area, it is likely the transmission lines will be built along road n°48 to limit the negative environmental impacts. SCOPE OF WORK The scope of work for these consultancy services includes: - a comprehensive feasibility study for the projects, including technicalÂżQancial, and economic analysis; - an environmental and social impact assessment of the projects, including relevant Environmental and Social Management Plan; and - preparation for the procurement for the projects, including projects detailed design, procurement plan, bidding documents and ToRs for consultancy services for project implementation. The consultants will be required to present a comprehensive team with all relevant skills to fully respond to the assignment. The consultants will be required to present concrete team coordination solutions in order to fully integrate environmental and social aspects into the feasibility of the projects. For this assignment a total of approximately 10 to 15 personmonths of consulting services will be engaged over a period of 3 months.

APPLICATION AND SELECTION PROCESS All consultancy ¿UPV applying for this work must provide in their application some relevant information showing that they have the set of skills and the experience required to conduct the study (presentation booklet, similar study references, comparable experiences, adequacy of the knowledge of the staff). Whether independent or in consortium with other consultancy ¿UPV all relevant applications will be considered for the work. It is expected that the team of consultants present the following skills/experiences: - Strong expertise and track record in feasibility studies for transmission lines and substations (15 years experience minimum) - Long-term experience in environmental and social impact assessment of transmission lines (10 years minimum) - Long-term experience in economic and ¿QDQFLDO analysis of projects in the energy sector (10 years minimum) - Proven track record with international ¿QDQFLQJ institutions’ practices, including for feasibly studies, ¿QDQFLDO and economic analysis, procurement and environmental and social requirements (10 years minimum); - Experience in developing countries, and especially Cambodia is not mandatory but will constitute and comparative advantage. The list of individuals who would be working on the assignment must be precisely mentioned and their CVs provided. Expression of Interests must be limited to a maximum of 50 pages. All documents exceeding this limit will only be considered based on the information provided in the ¿UVt 50 pages. All Expressions of Interest must be sent to the following addresses by 1st July, 2013 12pm (Phnom Penh time): Attn: HE Chan Sodavath, Deputy Managing Director Mobile: +855 12 895 454 Email: sodavath@edc.com.kh EDC, Phnom Penh And Dr. Praing Chulasa Director of Cooperate Planning and Project Department, Mobile: +855 12 444 968 Email: chulasa_praing@yahoo.com Tel : +855 23 42 6938 / 426 018 Fax : +855 23 426 938 EDC, Phnom Penh Attn: Mr AndrÊ POUILLES-DUPLAIX Agence Française de DÊveloppement 5, street 106, BP102 Sangkat Wat Phnom. Khan Daun Penh Phnom Penh – CAMBODGE Email: afdphnompenh@afd.fr Based on all the received applications, EDC/AFD will thereafter establish a shortlist of the most relevant candidates for the task, and send them the corresponding Request for Proposal.


B½t’manCati

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

NATIONAL

បក្ស​បឆា ្រ ង ំ ​តៀ្រ ម​ធ​កា ើ្វ រ​តវ៉ា​ប​កា ើ រ​បោះ​ឆត ្នោ ​លច ួ បន្លំ មាស សុខជា​ ភ្នំ​ពេញ​ៈ​​គណ​បក្ស​ប្រឆាំង​​ដែល​កំពុង​ តែ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​គូ​ប្រកួត​​ខ្លាំង​ក្លា ជា​មួយ​ គណ​បក្សប ​ ជា ្រ ជ ​ ន នៅ​កង ្នុ ​ការ​បោះ​ឆត ្នោ ​ នា​ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ​កក្ក​ដា​​ដែល​ជិត​ចូល​មក​ ដល់​ ​បាន​ប្រកាស​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា ខ្លន ួ ន ​ង ឹ ច ​ល ូ រ​ម ួ នៅ​ ​​​ កង ្នុ ​ការ​បោះ​ឆត ្នោ ប ​ន ៉ុ ្តែ​​ នឹងមិ ​​ នទ ​ ទួលស ​ ល ្គា ល ​់ ទ្ធផ ​ ល​ន​កា ៃ រ​បោះ​ ឆ្នោតឡ ​ យ ើ ហើយ​នង ឹ ធ ​ ​កា ្វើ រ​តវ៉ា ប្រសន ិ ​ បើ​​​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នោះ មិន​មាន​វត្ត​មាន លោក​សម រង្ស៊ី និងមាន​ការ​ ​​ លួច​បន្លំ​​។ ​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​យុវ​ជន​ប្រហែល ៥០០ នាក់​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​កា​សែត តាម​រយៈ​ វីដអ េ ខ ូ ន ុ ហ ​ រ ​្វឺ ន េ នៅ​​ទីស ​ ក ្នា ​កា ់ រ​គណបក្ស​ សង្គ្រោះ​ជាតិ​​​ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ ​លោក សម រង្សបា ី៊ ន​បប ្រា ​អ ់ ក ្ន ​គាទ ំ ្រ​លោ​ក​​ថា លោក​នង ឹ ស ​ ង ្វែ រ​កគ្របម ​់ ធ្យោបា ​ យ​ដើមប្ ​ី ជំរញ ុ ឲ ​ យ្ ​ការ​បោះ​ឆត ្នោ ថ ​ ទ ​្ងៃ ី ២ ​ ៨ ខែ​កក្កដា ខាង​មុខ​នេះ​​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​ត្រឹម​ត្រូវ និងយ ​ ត ុ ធ ​្តិ ម៌ ដែលអាច​ទទួលយ ​ ក​បាន​ពី​ គ្រប់​គណ​បក្ស​​នយោ​បាយ​ទាំង​អស់​។ លោក​បាន​បន្ថម ែ ថា ​ ប្រសន ិ ប ​ រ​ើ ដ្ឋាភបា ិ ល​ ដឹក​នាំ​ដោយ​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ហ៊ុន សែន នៅ​តែ​មានះ​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​មេដឹក​នាំ​ គ.ជ.ប ទៅ​តាម​អនុសា​សន៍រ​បស់អ ​ ង្គ​ការ​

សន្នស ិ ទ ី កា ​ ស ​ ត ែ ​នៅ​ទ​ស ី ក ្នា ​កា ់ រ​គណ​បក្ស​សង្គះ្រោ ​ជាតិ​កាល​ព​ម ី ស្ ល ិ ​មញ ិ ​។ រូបថត ម៉ៃ វីរៈ

សហ​ប្រជា​ជាតិនោះ សហគមន៍​អន្តរ-​ ជាតិ ន ​ង ឹ ម ​ន ិ ទ ​ ទួលស ​ ល ្គា លទ្ធ ​​់ ផល​ន​កា ៃ រ​ បោះ​ឆ្នោត​នេះ​ទេ ហើយ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ នេះ​គឺ​គ្មាន​ន័យ​ឡើយ​។ ​លោក សម រង្ស៊ី បាន​បន្ត​ថា៖ «​​ដូច្នេះ គណបក្ស​ប្រជា​ជន​​ ត្រូវ​តគិ ែ​ ត​ឲ្យ​បាន​ពេញ​លេញ ប្រសិន​បើ​ មាន​គោល​បណ ំ ងរៀប​ច​​​កា ំ រ​បោះ​ឆត​​​ ្នោ​ បែបល ​ ង េ ស ​ ច ើ ម ​ន ិ បា ​ ច់ផ ​ ស ្លា ប ​់ រ្តូ គ ​ .ជ.ប​

ទេ មិន​បាច់​អនុញ្ញាត​​ឲ្យ​រូប​ខ្ញុំ សម រង្ស៊ី​​ ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​​បោះ​ឆ្នោត​នោះ​ទេ...ការ​ បោះ​ឆ្នោត​បែប​នេះ គ្មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ ទទួល​ស្គាល់​ឡើយ​»។ ​ទន្ទឹម​នឹង​នេះ លោក សម រងស្ ី៊ ក៏បា ​ ន​អពា ំ វ​នាវ​ដល់យ ​ វុ -​ ជន​កម្ពុជា​ទាំង​អស់​ ដែល​គាទ ំ គណបក្ ្រ​ ស​ សង្គះ​​ ្រោ​ ជាតិ ​ចូល​រួ​ម​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​​ក្រុម​ ឪពុក​ ម្តាយ ​​យាយ តា និង​សាច់​ញាតិ​​

របស់​ខ្លួន ឲ្យ​បោះ​ឆ្នោត​​ជូន​គណបក្ស​ សង្គ្រោះជា ​ តិ ដោយ​សង្កតធ ​់ ន ្ង ថា ​់ ប្រសន ិ ​ បើ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ឈ្នះ​ឆ្នោត ហើយ​​រូប​លោក ក្លាយ​ជា​​​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​​ លោក​នឹង​ធានា​​ធ្វើ​ការ​រៀប​ចំ​ប្រទេស ​ឲ្យ​ បាន​ល្អប្រសើរជាង​រដ្ឋាភិបាល ដែល​ដឹក​ នាំ​ដោយ​​លោក​ហ៊ុន សែន។ លើស​ពី​នេះ ​លោក សម រង្ស៊ី ​កបា ៏​ ន​ ប្រៀប​ធៀប​ facebook រប​ស់​លោក និង​ facebook របស់​លោក ហ៊ុន សែន ដោយ​ចង្អល ុ ប ​ ង្ហាញថា ​ facebook របស់​ លោក ទើបត ​ បង្ក ែ​ ត ើ បា ​ ន​បខ ​ី ែ ប៉ន ុ លោក​ ្តែ​ មាន​ការ​គាំទ្រ​​ច្រើន​ជាង​ facebook របស់​លោក ហ៊ុន សែន ដែល​បាន​បង្កើត ៣ ឆ្នាំ មក​ហើយ។ ​លោក​​បង្ហាញថា លោក​មានយុវ​ជន​គាទ ំ ្រ ៧៥០​៥​៦ នាក់លើ Facebook ចំណែក​ឯលោក​ ហ៊ន ុ សែនមាន​៦៨០១​៤ នាក់។ ​ប៉ុន្តែ លោក ទិត សុធា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​​ អង្គភាព​ព័ត៌​មាន​ និង​ប្រតិ​កម្ម​​រហ័ស​​ នៃ​ ទីស្តី​ការ​គណ​រដ្ឋ​មន្ត្រី បាន​ថ្លែង​ថា រដ្ឋាភិបាល​មន ិ ខ ​ល ្វ ទ ​់ េ​ថា​ត​ើ លោក សម រង្ស៊ី ឬ​សហគមន៍អ ​ ន្តរជា ​ តិទទួលស ​ ល ្គា ​់ ឬ​មន ិ ​ ទទួល​ស្គាល់​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ នោះ។ លោក​បញ្ជាក់​ថា៖«វា​សំខាន់​ ​បើ​ ប្រជាជ ​ ន​ទៅបោ ​ ះ​ឆត ្នោ ​គណបក្សន ​ យោ-​

បាយ​ច ​ល ូ រ​ម ួ បោ ​ ះ​ឆត ្នោ ។ ឈ្មោះន ​ង ិ ស ​ ទ ិ ​្ធិ របស់​លោកសម​ រងស្ ​​ត ី៊ វូ្រ ​បាន​ល​ប ុ ​​ចេញ​ពី​ បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​​​ហើយ​ ដោ​យ​សារ​អំពើ​ ល្មស ើ ច ​ បា ្ ប់រ​បស់គា ​ ត់ ដូច្នេះ លោក សម រង្ស៊ី មិនស ​ ំខាន់ទ ​ េ»។ លោក ទិត សុធា​ បន្តថា ​ ដំ ​​ ណរើ ​ការ​បោះ​ឆត ្នោ នៅ ​ ត ​ បន្ត ែ​ ជា ​ ​ ធម្មតា ​ គ្មានអ្វ ​​ ី​ជា​ឧប​សគ្គ​ទេ។ ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​គាំទ្រ​​លោក​សម រង្ស៊ី និងលោ ​ ក ហ៊ុន សែន តាម Facebook លោក ទិត សុធា អះអាង​ថា លោក​មិន​ ចាប់​អារម្មណ៍ ​ពី​តម្លៃ​តា​ម​ប្រព័ន្ធ​សង្គម​ Facebook ទេ ព្រោះក ​ច ិ ដ ​្ច ណ ំ រើ ​ការ​បោះ​ ឆ្នោត​ មិន​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ការ​គាំទ្រ​តាម Facebook ទេ។ លោក​បន្តថា ​ ​ការលើក​ ឡើង​របស់លោ ​ ក សម រង្ស៊ី បែបន ​ េះ គឺ​​ ដើម្បី​ផល​ចំណេញ​នយោ​បាយ​។ ​លោក ទេព នីថា អគ្គ​លេខា​ធិការ​នៃ​ គ.ជ.ប ​​បាន​ថ្លែង​ថា ​ការ​វិល​ត្រឡប់​មក​ វិញ​​របស់​លោក សម រង្ស៊ី ​ឬ​អត់​មិ​ន​ មែនជា​សមត្ថកច ិ រ​្ច បស់​​គ.ជ.ប ទ ​ ។ េ​ ប៉ន ុ ្តែ​​ លោក ទេព នីថា បាន​​ព្រមាន​ថា៖ «​ប្រសិន​បើ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​បាន​បញ្ចប់​​ ហើយគណ​ ​​ បក្ស​ប្រឆាំង​មន ិ ​ទទួលស ​ ្គាល់ យើង​នឹង​យក​អាសនៈ​ ដែល​គាត់​ទទួល​ បាន​ ទៅ​ចែក​ឲ្យ​គណបក្ស​ដទៃ​ទៀត​ ដែលបាន​ជាប់​ឆ្នោត»​ ៕ TK


NATIONAL www.postkhmer.com

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

B½t’manCati

​ PP​​ៈការ​​ច​ុះ​កិ​ច​្​ចសន្យា​ C ប្រឆាំងអំ​ព​ើព​ុក​រ​ល​ួយ ជាមួយ​បក្ស​ដទៃ​មន ិ ​ចា​បា ំ ច់​ សែន​ដាវិត ភ្នំពេញ ៈ រដ្ឋម ​ ន្រ្តីក្រសួងព ​ ័ត៌-​ មាន​លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ និងជា ​ ​ សមា​ជិក​ជាន់​ខ្ពស់​​​គណ​បក្ស​ប្រ-​ ជា​ជន​កម្ពជា ុ កាល​ពថ ​ី ស ​្ងៃ ក ុ មុ ្រ​​ ន បាន​ថ្លែង​​ការ​ពារ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ របស់គ ​ ណ​បកស្ លោ ​ ក អំពកា ី រ​​មិន​ ចូល​រួមជាមួយ​គណបក្ស​ឯទៀត​​​ ក្នង ុ ការ​ចះុ ហ ​ ត្ថលខា េ ជា ​ ​មយ ួ ​អង្គ-​ ការ​តម្លា​ភាព​អន្តរ​ជាតិ​ ក្នុង​ការ​ ប្តេជប ​្ញា យ ្រ ទ ុ ប ​្ធ ្រឆាំងនឹងអ ​ព ំ ព ​ើ ក ុ -​ រលួយ​កាល​ពថ ​ី ព ​្ងៃ ធ ុ ស ​ ប្តាហម ​៍ ន ុ ​ ថា​មិនជា ​ ការ​ចាំបាច់ទេ​។ នៅ​ឯ​សន្និ​សីទសារ​ព័ត៌​មាន​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ លោករដ្​ឋមន្ត្រី​ ខៀវ កា​ញារ​ទ ី ្ធ ថ ​ ង ្លែ ថា ​ ​គណបក្ស​ ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា(CPP)បាន​ចុះ​ ហត្ថលខា េ ​​លើ​អនុ​សស្ រណៈយោ​គ​​​​ យល់​​គប ្នា ្រឆាំងនឹងអំ ​​ ពព ​ើ ក ុ រ​លយ ួ ​ រួច​​ហើយជា ​ ​មួយអ ​ ង្គ​ភាព​ប្រឆាំង​ អំពើ​ពុក​រលួយ​(ACU) កាល​ពី​ ឆ្នា២ ​ំ ០១២ ដូច្នេះ​មិនចា ​ បា ំ ច់ច ​ ុះ​ ហត្ថលេខា​ជា​មួយនឹង​អង្គការ​​ តម្លាភាពនេះ​​ទៀត​ទេ​។ លោកមាន​ប្រ​សាសន៍​​ថា​៖ «​យង ើ ម ​ន ិ បា ​ ន​ចុះហ ​ ត្ថលខា េ ល ​ ​ើ

ផ្ទះ​បាយ​អក ្ន ​ក​!្រ ស្រ្តី​ម្នាក់​កំពុង​អង្គុយ​លាង​អង្ករដាំ​បាយ​​ ដោយ​មាន​កូន​ស្គមក ​ ំព្រឹង​​ស្លៀក​ខោ​រយីក​រយាក​ម្នាក់​ ឈរ​កាន់វែកបា ​ យនៅ​តាម​ចិញ្ចើមផ ​ ្លូវ​ដហ ី​ ុយ​បែក​ សំពោង​​មួយ ​កង ុ្ន ​​សង្កាត​ស ់ ះ្រ ​ចក ខណ្ឌ​ដន ូ ​ពញ េ ​​ កាល​ព​ច ី ង ុ ​សប្តាហ​ម ៍ ន ុ ​​។ នះេ ​គ​ជា ឺ ​សន ្ថា ​ភាព​ដ​គ ៏ រួ ​ឲយ្ ​សង្វគ េ ​មយ ួ ​ ក្នង ុ ​ចណោ ំ ម​សន ្ថា ​ភាព​ដ​គ ៏ រួ ​ឲ្យ​ សង្វេគជា​ច្រើន​ទៀតបើទោ ​ ះ​បី​ជា​​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញថា ​ មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​គួរឲ ​ ្យ​កត់​សម្គាល់​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មក​នេះ​ក។ ្តី​ រូប​ថត ​ ហុង មិនា

ទាហានខ្មរែ ​សញ្ជាតអា ិ មេរក ិ ​មក ្នា ​ជា ់ ប់​ ទោស​ពប ី ទ​ផល ្ត ព ​់ ត ័ មា ៌ នស​ម​ត ​ា្ង ​ឲ ់ យ្ ​ខរែ្ម ​ Kevin Ponniah ភ្នំពេញៈ​មន្រ្តី​យោធា​​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ម្នាក់​​ ដែល​មាន​ដើម​កំណើត​ជា​​ជន​ជាតិ​កម្ពុជា​ ​ត្រូវ​ បាន​រក​ឃើញ​ថា ​មាន​ទោស​កំហុស​​ពាក់​ព័ន្ធ​ នឹង​ករណី​​​ផ្តល់​​​បន្ត​​នូវ​ព័ត៌​មាន​សម្ងាត់​របស់​ យោធា​​​នង ិ ​​​ការ​ខក​ខាន​​​រាយការណ៍​​​​​​ទំនាក់ទំនង​​ ដែល​គាត់​មាន​​នៅ​ក្នុង​យោធា និង​រដ្ឋាភិបាល​ កម្ពជា ុ ។ ​ នេះប ​ តា ​ើ ម​​ប្រពន ័ ផ ​្ធ ស្ ព្វផ ​ សា ្ យ​អាមេរក ិ ​ ដែល​បាន​រាយការណ៍កា ​ ល​ពី​ម្សិលម ​ ិញ​។ ​វរសេនី​យ​៍ត្រី​Seivirak Inson អាយុ៤ ​ ៣​​ ឆ្នាំ ដ ​ ល ែ បា ​ ន​​​​គេចច ​ ញ េ ពី ​​​​ ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ ម្ពជា ុ បន្ទា ​​ ប​់ ពី​ឪពុក​ម្តាយ​របស់​គាត់​​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​​​​ក្រោម​ របប​​ខ្មែរក ​ ហ ្រ ម​ត ​ វ្រូ បា ​ ន​​កាត់ទោ ​ ស​ឲយ្ ជា ​ ប់ឃ ​ ​ុំ ចំនន ួ ១ ​ ០​ឆដោយ​ ​​្នាំ គណៈ​វន ិ ច ​ិ យ ្ឆ័ យោធា​​​ ​​​ កាល​ ពី​ថ្ងៃ​​សុក្រ​។ ​នេះ​បើ​តាម​​​​ការ​រាយការណ៍​របស់​ កាសែត​​Honolulu Star-Advertiser។ លោ ​ ក Inson ដ ​ ល ែ ​​មាន​មល ូ ​ដ្ឋាននៅ​​ ​​​ បញ្ជា​ ការ​ដ្ឋាន​​អាមេរិក​ប៉ាស៊ី​ហ្វិក​​ក្នុង​រដ្ឋ​​ហាវ៉ៃ ​ត្រូវ​ ចោទ​ប្រកាន់​​​​​ថា ​បាន​​​បញ្ជូន​​​បន្ត​នូវ​​​ព័ត៌​មាន​ សម្ងាតអ ​់ ព ំ ក ​ី ម្ពជា ុ ចន្លោ ​​​ ះព ​ឆ ​ី ២ ​្នាំ ០០៩​​ដល់ ​​ ឆ ​ ​្នាំ ២០១២​​ទៅ​«​​ជន​មិន​ស្គាល់​អត្ត​សញ្ញាណ​​ ដែល​​មិនមាន​សិទ្ធិ​​​ទទួល​​ព័ត៌​មាន​នោះ​​»។ ​​កាសែត​នេះ​បន្ត​ថា គាត់​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ការ​

ចោទ​បកា ្រ ន់ជា ​ ច ​ ន ្រើ រ​ម ួ ទា ​ ង ំ ​ប ​ ទ​ឯក​​ព័នភា ​្ធ ព​ ត្រូវ​បាន​រក​​ឃើញ​មាន​ទោស​កំហុស​​​ពាក់​ព័ន្ធ​ នឹង​ការ​ប្រមូល​​ព័ត៌​មាន​​ អំពី​​​មន្រ្តី​សហរដ្ឋ ​អា​មេរិក​​ដែលមាន​កំណើត​​កម្ពុជា​ ​​ក្នុងបំណង​​ «​បញ្ជូន​ព័ត៌​មាន​នោះ​មក​​យោធា​​​កម្ពុជា​»។ ​ ប ​ តា ​ើ ម​កាសែតនៅ ​ រ​ដ្ឋហា ​ វ៉ឈ ៃ ្មោះ Hawaii News Now ​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ព្រះ​រាជ​អាជ្ញាយោ ​ ធា​​ ថ្លែងថា ​ លោក Inson ​បាន​ប៉ុន​ប៉ង​​​«ផ្តល់​ព័ត៌​

យើងមិ ​​ ន​ស្គាល់​ជន​នេះ​ទេ​។​ ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​កម្ពុជា​​មិនដ ​ ែល​ ពាក់ព័នន ្ធ​ ឹង​បញ្ហាដ ​ ែល​​លើកឡ ​ ើង​ នោះ​ទេ​។ ខ្ញម ុំ​ ិន​អាច​...... មាន​សម្ងាត់​មួយ​ចំនួន​ពី​យោធា​​​ទៅ​សមាជិក​​ ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​»។ ​​​លោក​ឧត្តមសេនីយឯ ៍​ ក នឹម សុវត្ថិ នាយក​ ខុទកា ្ទ ល័យក ​ ស ្រ ង ួ កា ​ រ​ពារ​ជាតិថ្ល ​​ ង ែ ថា ​ ​លោ ​ ក​ ក៏​ដូច​ក្រសួង​មិនបាន​ដឹង​អំពី​ករណីន ​ េះ​ទេ​។ លោក​​ថ្លែង​បន្ត​ថា​ ៖ «​​យើង​​មិន​ស្គាល់​ជន​ នេះ​ទេ​។​ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​កម្ពុជា​​មិន​ដែល​ ពាក់ពន ័ ន ​្ធ ង ឹ ប ​ ញ្ហាដ ​ ល ែ លើ ​​ កឡ ​ ង ើ ​នោះ​ទ។ េ​ ខ្ញ​ុំ មិន​អាច​អត្ថា​ធិប្បាយ​​​អំពី​បញ្ហា​នេះ​ទេ​ ​ដោយ​

សារ​ខ្ញុំ​អត់​ដឹង​អសោ ្វី​ ះ​​អំពក ី​ រណីន ​ េះ​»។​ នាយ​ឧត្តមស ​ េនីយ៍​ ប៉ុល សារឿន អគ្គ​មេ-​ បញ្ជា​ការ​​​​កង​យោធពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ​បាន​ថ្លែង​ ថា​លោក​ ​​ មន ិ បា ​ នដឹងអ ​ព ំ ក ​ី រណីន ​ េះទ ​ េ​ហ ​ យ ើ ​ មិន​ដឹង​​ថា ​តើ​​​ឯក​សារ​សម្ងាត់​​​​អ្វី​ខ្លះ​ត្រូវ​បាន​ បញ្ជន ូ ម ​ ក​​មន្រក ី្ត ម្ពជា ុ ដរែ ។ ​លោក​​ថ្លង ែ ​បន្ត​ថា​៖ «​​គ្មាន​ករណីដ ​ ូច​នេះ​ធ្លាប់​កើត​មាន​ទេ​»។ ​​ស្ថាន​ទូត​​​អាមេរិក​​​​ប្រចាំ​កម្ពុជា​កាល​ពី​ម្សិល​ មិញបាន​​ ​​​​ បង្វរែ ឲ ​ យ្ ភ ​ព ្នំ ញ េ ប ​ស ៉ុ ស ​្តិ៍ រួ ទៅ​​ ​​ បញ្ជាកា ​ រ​​ ដ្ឋាន​​អាមេរិក​​ប៉ាស៊ី​ហ្វិក​ប្រចាំ​រដ្ឋ​ហា​វ៉ៃ​ ​​ដោយ​ សារ​ថាជា​«​បញ្ហា​របស់​តុលាការ​យោធា​»។ បញ្ជា​ការ​​ដ្ឋាន​​អាមេរិក​ប៉ាស៊ី​ហ្វិក​ មិន​អាច​ ទាក់​ទង​សុំ​អត្ថាធ ​ ិប្បាយ​បានទេ​​។ ​​បើតា ​ ម​កាសែត​Honolulu Star-Advertiser បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ម ​ ធា េ វីរ​បស់លោ ​ ក Inson​​ លោក Emmanuel Tipon ​បាន​ប្រាប់​ តុលាការ​ថា​ប ​ ទោ ​ើ ះ​​ជា​​​លោក Inson បា ​ ន​ចង​​ ក្រង​ព័ត៌​មាន​​អំពី​​ទាហាន​អាមេរិក​ដែល​មាន​ សញ្ជាតិ​​អាមេរិក​‑កម្ពុជា​ គឺ​សម្រាប់​គោល​ បំណង​​សង្គម ​និង​«​ការ​ភ្ជាប់​បណ្តាញ​»។ ​លោក​​បន្ថែម​ថា​ ​បទោ ើ​ ះ​ជា​ លោក Inson​ មិនត ​ វ្រូ បា ​ ន​ចោទ​បកា ្រ ន់ព ​ប ​ី ទ​ចារកម្ម ព ​ ្រះរា ​ ជ​ អាជ្ញា​​បាន​​​​ព្យាយាម​លាប​ព័ត៌​គាត់​​ថា ​ជា​​ចារ​ កម្ម​​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​៕ PS

កិចស ​្ច ន្យា​ណាមួយដ ​ ល ែ គ ​ ន ្រា ត ​់ ែ​ មើលទៅ ​ ល ​ ម ​្អ ល ើ ហើយម ​ន ិ បាន​ ​​​ ប្រយទ ុ ប ​្ធ ្រឆាំងន ​ង ឹ អ ​ព ំ ព ​ើ ក ុ រ​លួយ​ នោះ​ទេ​​»​។ លោកក៏បានបញ្ជាក់​ថា ការ​ រិះ​​គន់​​របស់​អង្គ​ការ​នេះ​ជុំ​វិញ​ការ​ ខក​ខាន​របស់​ CPP ​ដែល​មិន​ ព្រម​ចុះ​​ហត្ថលេខា​«​បាន​ធ្វើ​ ឲ្យ​សាធារ​ណ​​ជន​មានការ​ភាន់​ ច្រ​ឡំ»​ តែ​តាម​ពត ិ CPP មិនតម ្រឹ ​ តែ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​អនុ​ស្សរណៈ​ជា​ មួយន ​ង ឹ ​ACU ទេ​ប៉ន ុ ្តែ​ថែមទា ​ ង ំ ​​​ បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ជាមួយ​ អង្គការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ និង​ជា-​ មួយ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួននៅ​អាស៊ី​ អាគ្នេយ៍​ទៀត​ផង​។ ក្នុង​ចំណោម​​គណ​បក្ស​នយោ-​ បាយ​ទាង ំ ​៨​​ដែលបា ​ ន​ចុះឈ ​ ្មោះ​ សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជាតិ​នៅ​​ ពេល​ខាងមុខ​ មានតែ​គណ​​បក្ស ប្រ​​ជាជន​កម្ពុ​ជា ​និង​គណ​បក្ស​ សញ្ជាតិ​កម្ពុជាទេ ដែល​មិនបាន​ ចុះហ ​ ត្ថលខា េ ជា​ ​​ មយ ួ ន ​ង ឹ អ ​ ង្គការ​​ តម្លា​ភាព​នេះ​។ ACU ដែល​ត្រូវ​ បាន​គអញ្ជ េ​ ញ ើ ឲ្ ​​ យចូ ​​ លរ​ម ួ នៅ ​ ក្នង ុ ​ ពិធចុ ​​ី ះហត្ថលខា េ ន ​ ះេ ក៏បាន​ ​​ អវត្ត-​ មាន​ផង​ដែរ​៕ NR

ពល​រដ្ឋ​សុំ​អាដ​ហុក​ឲ្យ​ជួ​យ​រឿ​ង​ អា​ជ​ធ្ញា រ​មនិ ​ផល ្ត ​អ់ ត្ត​សញ្ញាណ​បណ ័ ​្ណ ផាក់ ស៊ាងល ​ ី រតនគិរីៈ សមាគម​សិទម ្ធិ​ នុសស្ ​ អាដ​ហុក​ គ្រោង​នឹង​ដាក់​ពាក្យ​ បណ្តង ឹ រ​បស់ប ​ ្រជាព ​ លរដ្ឋ​២០០​ នាក់​ក្នុង​ស្រុក​បរ​កែវ​ ទៅ​ស្នង​ការ​ នគរបាល​ខត េ នៅ ​្ត ថ ​ ច ​្ងៃ ន្ទន ​ េះដ ​ ម ​ើ ប្ ​ី សុ​អ ំ ន្តរា​គមន៍ឲយ្ ​អាជ្ញាធរ​មល ូ ​ដ្ឋា​ន​ ចែកអ ​ ត្តស ​ ញ្ញាណប ​ណ ័ ឲ ​្ណ យ្ ព ​ លរ​ដ​្ឋ ​ សមប ្រា ​ជា ់ ​សអា ំ ង​​ទៅ​​បោះ​ឆត ្នោ​ ​ និងស ​ ឲ ុំ យ្ ស ​ ប ៊ើ អ ​ ង្កត េ ក ​ រណីប ​ ង្ខឲ ​ំ យ្ ​ ពួកគា ​ ត់ប ​ ង់ប ​ ក ្រា ក ​់ ង ្នុ ម្នា ​​ កៗ ់ ២ម៉ន ​ឺ ​​ រៀលដើមប្ ​ធ ី ​អ ើ្វ ត្ត​សញ្ញាណប ​ណ ័ ។ ​្ណ លោក​ ឆាយ​ ធី​ អ្នក​សម្រប ស​ម្រួល​សមាគម​អាហុក​ ប្រចាំ​ ខេត្តរតន​គិរី​ ដែល​បាន​ទទួល​ ពាក្យ​បណ្តឹងព ​ប ី​ ្រជា​ពល​រដ្ឋ បាន​ ថ្លង ែ ​​ថា៖«ខ្ញន ំុ ង ឹ ​បញ្ជន ូ ​ពាកយ្ ​បណ្ត​ង ឹ ​​​ ពលរដ្ឋទៅ ​ ស ​ ង ្ន កា ​ រ​ខត េ នៅ​ ​​្ត ថច ​្ងៃ ន្ទ​ នេះ ​ធ្វើ​ម៉េច​ឲ្យអាជ្ញាធរ​ចែក​អត្ត-​ សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ទាន់​ពេល ​ដើម្បី​ ពួក​គាត់​បាន​កាន់​ទៅ​​បោះ​ឆ្នោ​ត​ ខែ​ក្រោយ​នេះ»។ លោក​ឆាយ​ ធី​ បន្តថា ​ ​អាជ្ញាធរ​បាន​នង ឹ ក ​ព ំ ង ុ រ ​ស ើ ​ អើង​ ចំពោះ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទាំង​ នោះ ហើយ​កន្លង​មកធ្លាប់​បាន​ បណ្តេញ​ពួក​គាត់​ចេញ​ពី​លំនៅ​ ឋាន​តែ​មិនបា ​ ន​សម្រេច។ លើស​ ពី​នោះ ក្រៅពី​ឲ្យព ​ លរដ្ឋប ​ ​ងប ់​ ក ្រា ់​​ ធ្វ​អ ើ ត្ត​សញ្ញាណ​បណ ័ ​្ណ អាជ្ញាធរ​ បាន​ទារលុយ​ដោយ​ខុស​ច្បាប់ ​ពី​

ពួក​គាត់​ក្នុង​មួយ​គ្រួសារពី​ ១២ ម៉ឺន ទៅ ២០ ម៉ឺន​រៀល​ ថ្លៃ​ធ្វើ​ សៀវភៅ​គ្រួសារ។ លោក​ឆាយ​ធី​ ថ្លែង​ដូច្នេះ​ថា៖«វាផ្ទុយ​ពី​គោល​ ការ​ណ៍របស់​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ»។ ស្រ្តី​ឈ្មោះ​ឯក អង ​អាយុ ៥៧​ ឆ្នា​ំ បានអះ​អាង​ថា​ព ​ លរដ្ឋក្ន ​​​ ង ុ ភ ​ម ូ ​ិ អ្នក​ស្រី អត់​បាន​បោះ​ឆ្នោត​២ អាណត្តិ​មក​ហើយ ដោយ​សារតែ​ អត់​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ ​ហើយ​ អាណត្តិនេះ​ ក៏​ប្រហែល​​មិន​​បាន​ បោះ​​ដែរ​មល ើ ​ទៅ។ «អាជ្ញាធរចា​ត់​​ ទុកយ ​ ង ើ ជា ​ អ ​ក ្ន អា ​ ណា​ធិបត ​ យ េ យ្ ។ ​ អ៊ីចឹង​ហើយ​បាន​ជា​មិន​ចង់​ឲ្យ​​ អត្ត​សញ្ញា​ណប័ណ្ណ​យើង​»។ ស្រ្តី​ ដដែល​នេះ​បន្ត​ថា​ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ ក្នង ុ ភ ​ម ូ ប ​ិ ហ ្រ ល ែ ១ ​ ០០ នាក់ផ ​ ស្ ង េ ​ ទៀត ​មិន​បាន​ធ្វើ​អត្ត​សញ្ញាណ​ ប័ណទ ​្ណ ដោ េ យ​សារ​អត់​លយ ុ ​បង់​។ លោក​ប៉ែន ​សុផុន​ មេឃុំ​ឡា​ មិញ​ បាន​​ថ្លែង​ថា មាន​តែ​​ពល​រដ្ឋ​ បួន​ដប់​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ មិន​ទាន់​ ទទួលអ ​ ត្ត​សញ្ញាណប ​ ័ណ្ណ​ ហើយ​ ក៏​មិន​មាន​ការ​បង្គាប់​ឲ្យ​បង់​​ប្រាក់ ដើម្បី​ធ្វើ​អត្ត​សញ្ញាណប ​ ័ណដែ ្ណ​​ រ​។ លោក​បន្តថា ​ ៖«​មភូ េ​ មយ ​ិ ក​អត្ត-​ សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ទៅ​ឲ្យ​តែ​មិន​ជួប​ យើង​ក៏យក​មក​វិញ»។ លោក​ បន្ថម ែ ថា ​ ​នៅ​តប ំ ន់​នោះ​ភាគ​ចន ្រើ ​ ជា​​អ្នកច ​ណ ំ ល ូ ថ ​ដ ​្មី ល ែ រ​សនៅ ​់ ប ​ ប ែ ​ អនា​ធិបត ​ េយ្យ៕


NATIONAL ៧ B½t’manCati ក្រម ុ ​សទ ិ ​ម ិ្ធ នុសស្ ​ថល ្កោ ​ទោស​​ការ​តម្កល​សា ់ ល​កម ្រ ​យម ៉ោ ​បប ុ ​្ជា ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

​ ុត សុ​ភចរិយា ឃ ​និង​Shane Worrell ភ្នំ​ពេញ​ៈ ​ក្រុម​សិទ្ធិមនុស្ស​​បាន​ ថ្កោលទោ ​ ស​​​ចំពោះ​សច េ ក្តស ​ី ម្រេ​ច​ របស់​​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​​​ ដែល​កាល​ ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ បាន​​​តម្កល់​​សាលក្រម​​ អ្នកស ​ ្រី យ៉ោម បុប​្ផា សកម្មជ ​ ន​ដធ ី ​្លី នៅ​តំបន់​បឹង​កក់ ​ដោយ​​​លើក​ ឡើង​ថា ​ភ័ស្តុតាងមិន​គ្រប់​គ្រាន់​ និងសក្ខ ​​​ ក ​ី ម្ម«​ ម ​ន ិ ស៊គ ​ី »​្នា ​ដែលម ​ន ិ ​ បាន​​ភ្ជាបស្រ ​​​​់ រ​្តី ប ូ ន ​ េះ ទៅ​នង ឹ ករណី ​​ ​ ចោទ​ប្រកាន់​​​វាយ​ប្រហារ​​​​ដោយ​ ពូថៅ ​ ន ​ង ិ ទ ​ រួ ណ ​ វឺ ស ី ទៅលើ ​​ អ ​ក ្ន រ​ត់​ ម៉ូតូ​ឌុប​ពី​រនា ​ ក់​​។ ​​​អ្នក​ស្រី យ៉ោម បុប្ផា​​ដែល​មាន​ វ័យ​​២៩​ឆ្នាំ​នឹង​​​នៅ​តែ​ជាប់​ពន្ធនា-​ គារ​ ​ប្រហែល​​រហូត​ដល់​ ​ខែ​​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ក្រោយ​ ​បន្ទាប់​​​​ពី​ចៅ​​ក្រម​សា-​ លា​ឧទ្ធរណ៍ ​​សម្រេចរ​ក្សា​​សាល-​ ក្រម ករណី ​​​​​​ រ​បស់អ ​ក ្ន ស ​ ្រី ប ​ន ៉ុ បាន​ ្តែ​​​ ព្យួរ ១ ​ឆន ្នាំ​ ៃ​​​ទោស​៣​​​​ឆ្នាំ​នោះ។ ​លោក Rupert Abbott ​អ្នក​ ស្រាវជ ​ វ្រា រ​បស់អ ​ ង្គកា ​ រ​លក ើ ល ​ ង ែ ​ ទោស​អន្តរជាតិ​​​​ស្តីពីកម្ពុជា​ ដែល​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តុលាការ​​​​​ដើម្បី​តាម​ ដាន​ករណី​នេះ​ ​បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​

មាន​​​​ការ​ដោះ​លែង​​អ្នក​ស្រី​យ៉ោម បុប្ផា​​ ​ជា​បន្ទាន់។ ​លោក Abbott​ បន្តថា ​ ៖​ «​វាមា ​ ន​ភាព​មន ិ ស ​ គ ​៊ី នៅ ​្នា ​ ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម ​ហើយ​ភ័ស្តុ-​ តាង​ពត ិ ជា ​ មាន​ភាព​ ​​​​ ខ្សោយ​។ ការ​ ​​ លើក​ឡើង​ថា ​​​​​គាត់​​ពាក់​ព័ន្ធ​​​នឹង​ ករណី​ចោទ​ប្រកាន់​នោះទំនង​ជា​ មិនត្រឹម​ត្រូវ»។ មជ្ឈម ​ ណ្ឌលស ​ ទ ិ ម ​្ធិ នុសស្ ក ​ ម្ពជា ុ ​​ បាន​ថ្លែង​ថា​ ​ខ្លួន​មាន​​ការ​ខក​ចិត្ត​​ និង​​​​រន្ធត់​ ​នៅ​ពេល​ដឹង​ថា ​សាលា​ ឧទ្ធរណ៍​តម្កល់​​​​​សាល​ក្រម​​​របស់​ អ្នក​សី្រ យ៉ោម បុប​។ ្ផា ស ​​ ច េ ក្ត​ថ ី ង ែ្ល -​ ការណ៍​មួយ​ចេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​​​​ ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ៖​ «​​​សាច់រ ​ ឿង​​​រៀប​រាប់រប​ ​​​ ស​់ ជន​រង​គ្រោះគឺ ​​​​ មា ​ ន​លក្ខណ ​ ៈ​សគ ្មុ -​ ើ មិ ​​​ ន​ ស្មាញ និង​ពិបាក​យល់​​ហ​យ មាន​ការ​ទទួល​យក​បន្ថម​ ែ​ ចំពោះ​​​​ ភ័ស្តុតាង​គាំ​ទ្រ​ចុង​ចោទ​»។ ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​​សវនាការ​រយៈ​ ពេល​បួន​ម៉ោង​ ​​ចៅ​ក្រម​បាន​ប្តូរ​​​ បទ​​ចោទ​​របស់​អ្នក​ស្រី យ៉ោម បុប្ផា ​ពី​បទ​​​​បង្ក​ហិង្សា​ដោយ​ចេត​ នា​​​​​ទៅ​បទ​​​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​​​ឲ្យ​មាន​ ការ​វាយ​ប្រហារ​។ ​ចៅ​ក្រម​ប្រធាន​​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ លោក តាំង ស៊ុនឡា ​ យ បាន​ថ្លែង​

www.postkhmer.com

អ្នក​ស​យ ី្រ ម ៉ោ បុប្ជា នៅ​សា​លា​ឧទ្ធរណ៍កា ​ ល​ព​ថ ី សុ ៃ​្ង ក។ ្រ​​ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ថា​​​អ្នកស ​ ​្រី យ៉ោម បុប្ផា បា ​ ន​បញ្ជា​ ឲ្យ​មាន​ការ​វាយ​ប្រហារ​​មួយ​ទៅ​ លើអ ​ក ្ន រ​ត់ម ​ត ៉ូ ឌ ​ូ ប ុ ឈ្មោ ​​​​ ះ ង ​ ត ៉ែ ចិត្ត អាយុ​២៨ ​ឆ្នាំ ​និង វ៉ាត ថៃ​សៀង អាយុ​២៤​ឆ្នាំ ​​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​ ដោយ​បង​ប្អូន​ប្រុស​របស់​អ្នក​ស្រី យ៉ោម បុប្ផា ​ឈ្មោះ ​យ៉ោម កន្លង​់ និងយ ​ ម ៉ោ សិដ​្ឋ ​កាល​ព​ខ ី សី ែ​ ហា។ ​ ​នៅ​ក្រៅ​តុលាការ​ ​​ប្តី​របស់​អ្នក​ ស្រី គឺ​លោក លួស សាខន បាន​ ថ្លែង​ថា លោក​នឹង​ប្តឹង​សារទុក្ខ​

ចំពោះ​សាល​ដីកា​​នេះ។ ​លោក សាខន វ័យ​​៥៦​ឆ្នាំ ដែ ​​ លត ​ វ្រូ បា ​ ន​ ពយ្ រួ ​ទោស​​​កាល​ព​ខ ី ធ្ន ែ​ ​ឆ ូ ​ម ំ្នា ន ុ ​ពាក់-​ ព័នន ​្ធ ង ឹ ក ​ រណីដ ​ច ូ គ ​ ន ​្នា េះ បាន​ថង ្លែ ​ ថា​៖ ​«​ខ្ញុំ​គិត​ថា ​​តុលាការ​កំពូល​​​ ប្រហល ែ នឹ ​​ ង​​គាំទ ​ សេ ្រ​​​​ ចក្តស ​ី ម្រេច​ របស់​​តុលាការ​​ថ្នាក់​ក្រោម ​ប៉ុន្តែ​​ខ្ញុំ​ នឹង​​នៅ​តែ​​ប្តឹង​សារ​ទុក្ខ​ ​​ពី​ព្រោះ​ខ្ញុំ​​ ចង់​បង្ហាញ​ពិភព​លោក​​ទាំង​មូល​​ ថា​​​​អ្វី​ជា​យុត្តិធម៌ក ​ ្នុង​នៅ​​កម្ពុជា​»។​ ក្នង ុ អ ​ឡ ំ ង ុ ស ​ វនាការ​លោ ​ ក វ៉ាត​

សារ៉េត ​ជា​ឪពុក និង​ពូ​របស់​អ្នក​ រត់​ម៉ូតូ​ឌុប​​ទាំង​ពីរ​នាក់​​នោះ​ ​​បាន​ ថ្លែង​ថា​ លោក​បាន​ដឹង«​ច្បាស់​»​ ថា ឈ្មោះ កន្លង​់ និងស ​ ដ ិ ​្ឋ ប៉ន ុ នៅ​ ្តែ​ ពេល​ត្រូវ​បាន​​ពេល​សួរ​បញ្ជាក់​​ គាត់​បាន​ថ្លែង​ថា​ ​គាត់​ឮតាម​គេ​ និយាយ​ប៉ុណ្ណោះ​​ថា​​បង​ប្អូនប ​ ្រុស​ ទាំង​ពីរ​នាក់​នោះ​គឺ​ជា​អ្នក​វាយ​ ប្រហារ​​។ លោក​​ថ្លែង​បន្ត​ថា​៖ «​​ខ្ញុំ​ មិន​​ស្គាលព ​់ ក ​ួ គេ​ទេ»។ ​ «​​ខ្ញម ​ុំ ន ិ ដ ​ង ឹ ​ ថា​​តើអ ​ក ្ន ណា ​ [​ចា ​ ក់កូ ​​ នប ​ ស ្រុ រ​បស់​ ខ្ញទ ​ុំ ]​ េ​ពព ​ី ្រោះ មាន​មនុសស្ ជា ​ ច ​ ន ្រើ ​​​ នៅ​ជ​វំុ ញ ិ ​នោះ​​ហើយ​វា​ចឡ ្រ ​​គ្នា ំ ​»​។ ​នៅ​ក្នុងកា ​ រ​ថ្លែង​បញ្ចប់ ព្រះ​រាជ​ អាជ្ញាលោក តាន់​សេ​ណា​រង ៉ុ បាន​ ថ្លែង​ថា ​អ្នក​ស្រី យ៉ោម បុប្ផា ​និង​ ប្តី​ «​ពិតជា​មេ​គំនិត​នៃ​អំពើ​ហិង្សា​ នោះ​»​ ប៉ុន្តែ​​បាន​បន្ថែមថា ​ ​លោក​​​ មិនដ ​ង ឹ ថា ​ ​តើហ ​ ត េ អ ​ុ បា ​ី្វ នជាអាជ្ញា-​ ធរ​ដាក់​ពន្ធនាគារ​​«​​​តែ​ស្រ្តី​នោះ ​ក្នុងក ​ រណីន ​ េះ​ ​​​​មិនម ​ ែនប ​ ្តី​​[លោក សាខន​]»។ ម ​ ធាវី េ​ រ​បស់អ ​ក ្ន ស ​ ្រី យ៉ោម បុប​្ផា ​ លោក ហំ សុនរិទ្ធិ ​ថ្លែងថា ​ ​​សាក្សី​ ផ្ទាល់​ភ្នែក ​និង​​ភ័ស្តុតាង​ដែល​​ បង្ហាញ​​​នៅ​ក្នុង​សវនាការ​​​មិនបា ​ ន​ បង្ហាញ​ឲយ្ ​ឃញ ើ ​ថា ​អក ្ន ​ស​ី្រ យ៉ោម ​

បុប​្ផា មាន​ទោស​កហ ំ ស ុ ទ ​ ។ េ​ លោ ​ ក ​​ បន្ត​ថា​៖ «​បើ​តាម​ភ័ស្តុតាង​​​ដែល​ ផ្តល់​​ វា​មិនច ​ ្បាស់ដែ ​​​​ ល​ថា​កូនក ​ ្តី​ខ្ញុំ​ ពាក់​ពន ័ ​ក ្ធ ង ុ្ន ​ការ​វាយ​បហា ្រ រ​នោះ»​។ នៅ​ ​​ ពល េ មេ​ ​​ ធាវីរ​បស់អ ​ក ្ន រ​ត់ម ​ត ៉ូ ​ូ ឌុបទា ​ ង ំ ព ​ រី នា ​ ក់នោ ​ ះគឺលោ ​ ក នាង ហាយ បដិសេធ​មិន​យល់​ស្រប​​​ អ្នក​ស្រី យ៉ោម បុប្ផា​ ​ដែល​ជា​ ធម្មតា​នៅ​ស្ងៀម ​បាន​​ចាប់​ផ្តើម​ ស្រែកឡ ​ ង ើ ទាម​ ​​ ទារ​ឲយ្ មេ​ ​​ ធាវីនោ ​ ះ ស្បថ​ថា​​ ភ័ស្តុតាង​​​ដែល​គាត់​ លើក ​ឡ ​ ង ើ ពិតជា ​ ព ​ត ិ ដ ​ច ូ មា ​ ត់​​គាត់ និយាយ​។ ​​ស្រ្តី​បួន​នាក់ រួម​មាន​ ម្តាយ​របស់​​អ្នក​ស្រី យ៉ោម បុប្ផា ​ បាន​​ដួល​សន្លប់​ ​ខណៈ​ក្រុម​អ្នក​ តវ៉ា​​បាន​ប៉ះ​ទង្គិច​ជា​មួយ​​​នគរ-​ បាល​​នៅ​ខាង​ក្រៅ​តុលាការ​​កាល​ ពី​យប់ថ ​ ្ងៃ​សុក្រ។ ​សកម្ម​ជន​បឹងក ​ ក់ អ្នកស្រ ​​ ី​​ទេព វន្នី បាន​ថ្លែង​កាល​ពី​ម្សិលមិញថា ​ ​ សហគមន៍​របស់​អ្នក​​ស្រីនឹង​បន្ត​ ទាម​ទារ​ឲយ្ មា ​ ន​ការ​ដោះ​លង ែ អ្ន ​​ ក​ ស្រី យ៉ោម បុប្ផា ​ហើយ​នឹង​អូស​ រូបម ​ ន្រ្តី​«ពុករ​លួយ»​ ​​​ទៅ​ផ្ទះ​​​របស់​ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ហ៊ុន សែន​ ដើម្បី​​​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​អន្ត​រាគ​មន៍​ ពី​​​លោក៕ PS


NATIONAL www.postkhmer.com sarB½t’manesdækic©ÉkraCüEtmYyKt;rbs;km<úCa

ចាងហ្វាង រ៉ូស ដាំងឃ្លី អគ្គនាយក លោក​គ្រីស ដ័រ និពន្ធនាយក កៃ​គឹមសុង , អាឡាំង ផាកហៅ                                                  ប្រធានគ្រប់គ្រងការីនិពន្ធ​ សំ រិទ្ធ, ដេវិដ ប៉ូល អនុប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ការីនិពន្ធ​ សូ វិសាល ប្រធាន​ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន ជាង សុខា អនុប្រធាន​ក្រុម​អ្នកព ​ ័ត៌មាន ឆាយ ច័ន្ទនីដា ការីនិពន្ធព័ត៌មានជាតិ ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា, ឆាត វីលៀម ការីនិពន្ធរង​ព័ត៌មានជាតិ ខៀវ ភិរម្យ, វង្ស សុខេង, ប្រធាន​ការី​និពន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ម៉ៃ គុណមករា ការីនិពន្ធ​រ​ងព័ត៌មាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ស៊ន​សារ៉ាត, គុណ គួរចេតនា ការី​ន​ិពន្ធព ​ ័ត៌មានអន្តរជាតិ និង​​កីឡា អុឹម សុនាថ អនុប្រធាន​ការិយាល័យព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត ប៉ាន់ ស៊ីម៉ាឡា ការីនិពន្ធ​ទស្សនាវដ្តី Lift ប៊ាង​ពីវ័ន, ហុង រស្មី ការី​និពន្ធ​ប៉ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យ ហុឹន ពិសី, Rupert Winchester ការីនិពន្ធ​ព័ត៌មានកីឡា​ ឌែន រ៉ាយលី, អុិន សុផេង, ឈ​ន ណន​ ការីនិពន្ធរងព័ត៌មានជិវិតកម្សាន្ត សេត គឹមសឿន អ្នកយកព័ត៌មាន មាស សុខជា, មុំ គន្ធា, ឃុត សុភចរិយា, ឃួន លក្ខិណា,​ប៊ុត​រស្មីគង្គា, រ៉ាន់ រើយ,​ ឈឹម ស្រីនាង, យឺន ពន្លក, សែន ដា ​ វីត, ផាក់ ស៊ាងលី,ធិក កល្យាណ, ស៊ូ វុទ,្ធី​ លៀង សារិទ,្ធ​ គឹម សារុំ,​ហ៊​គីមសាយ អ្នកបកប្រែ ញ៉ែម​រិទ្ធី, ភោគ សំភ័ក្ត្រា, តាំង គក់, ឈួ សុខចេង,​​ប៉ាន់ រិទ្ធា, សុក បុប្ផា,​បិុច ស៊ីនួន, ជាន​ចាន់រ៉ា ការីរូបថត ហេង ជីវ័ន, ផា​​លីណា, ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន, ហុង​មិនា, ម៉ៃ វីរៈ អ្នកកែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធ ព្រុំ​ភ័ក្រ្ត, ពែក រស់, រស់​ឌីណា, មុី សុមុនី អ្នកសម្របសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សុភារិទ្ធ ប្លុនឌេៀល ប្រធានផ្នែកផលិតកម្ម និងបោះពុម្ព ញឹម សុក្រភីរៈ ផ្នែករចនាទំព័រ សួន​សាវា៉តឌី, ទឹម បូរិទ្ធ,េទព ធឿនធីតា,ជំុ​សុគន�ី, យូសុះ​ហាហ្វីសោះ, អាំ វ៉ាលីនដា អ្នកសម្របសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចាប ណារិទ្ធ, ទួន​ច័នរ្ទ​ស្មីុ, មៀច​លទ្ធា, ប្រាជ្ញ​មុន្នីរៈ ប្រធានផ្នែកលក់កាសែត សុភា កាល់វីនហេង ហេង សុកាល, ​ថិញរិទ្ធី, ជ ​ ីម សុភក្តិ ប្រធានផ្នែកចែកចាយកាសែត មាស ធី ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និង​ធនធានមនុស្ស ប៊ុត លីណា ជំនួយការផ្នែករដ�បាល​និងធនធានមនុស្ស ឫទ្ធី សុមេត្តា, ពៅ លីនណា ប្រធានគណនេយ្យៈ ហ៊ាង តាំងម៉េង ហេរញ្ញិកៈ េស៊្រន វិច្ឆិកា ែផ្នកព័ត៌មានវិទ្យា និងរចនាគេហទំព័រ េសង ណាក់, អ៊ួង រតនា,េហាង​ប៉េងលី​, លាង​ ផាន់ណារ៉ា ជំនួយការ ការិយាល័យនិពន្ធ ចេង វុទ្ធា ការិយាល័យខេត្តសៀមរាប ភីតថឺ អូហ្សាស

ប៉ុស្តិ៍ មេ៉ឌីយ៉ា ខូ អិល ធីឌី បន្ទបល ់​ េខ ៨៨៨ អាគារ F ជាន់ទី៨ មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ កែងមហា វិថីសុធារសនិង ម​ហាវិថីព្រះសីហនុ ក្រុងភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ៈ +៨៥៥(០)២៣ ២១៤ ៣១១ ដល់ (០)២៣​២១៤​-៣១៧ ទូរសារ ៈ ៨៥៥(០)២៣ ២១៤ ៣១៨ ការិយាល័យសៀមរាប ផ្ទះលេខ៦២៩ ផ្លូវលេខ៦ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ទូរស័ព្ទ ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

B½t’manCati

អ្នក​សវ្រា ​ជវ្រា រ​ក​ឃញ ើ ​ដា​ន​​ទី​កង ុ្រ ​បរា ុ ​ណ​នៅ​ប​ទ ី ​​តាំ ី ង​ តពី​ទំព័រ​១...បន្ត​បន្ទាប់​មក​ ដែល​នឹង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​នា​សប្តាហ៍ នេះ​ក្នុង​Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA អាច​នឹង​ ផ្លាស់​ប្តូរ​ប្រវតិ្ត​សាស្រ្តដែល​យើង​ ដឹង​។ ​លោក Damian Evans​ នៃសា ​ កល​វទ ិ យា ្ ល័យទ ​ក ី ង ្រុ ស ​ ដ ៊ី នី ដែល​ដឹក​នាំ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​នៃ​អង្គ-​ ការ​ចំនួន ៨ រាប់​ទាំង​អាជ្ញា​ធរ​ អប្សរា ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដែល​ធ្វើ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​នេះ​ បាន​ ថ្លង ែ ថា ​ ៖ «​យង ើ ភ ​ ក ្ញា ផ ​់ ល ្អើ ខ ​ ង ្លាំ »​ ។ ឯក​សារ​នេះ​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា៖​​ «វា​បង្ហាញយ ​ ង ៉ា ច ​ ្បាស់ថា ​ ច ​ណ ំ ច ុ ​ កណ្តាល​ទីក្រុង​អង្គរ​លាត​សន្ទឹង​ លើ​ផ្ទៃ​ដី​យ៉ាង​ហោចណាស់ ៣៥ គីឡូ​ម៉ែត្រ​ការ៉េ​ ​មិន​មែន​៩គីឡូ-​ ម៉ត ែ កា ​្រ រ៉េ ដល ែ បា ​ ន​ទទួលស្គាល​់ ជា​ទទៅ ូ ​ក្នង ុ រ​ង្វងជ ់ ញ្ជាង ំ ប ​ សា ្រា ទ​ អង្គរ​ធំឡើយ»។ ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ ដែល​ជា​ប្រភេទ​ ទី១ នៅ​អាស៊ី បាន​បង្ហាញ​ថា ដំបក ូ ​និងទ ​ នា ំ ប​ដល ែ ហា ​ ក់ដ ​ច ូ ជា ​ ​ ពុំ​សូវ​មាន​បែប​ផែន​ពី​ដី​នោះ តាម​ ពិត​ គឺ​ជា​ដាន​ស្នាម​នៃ​ផ្លូវ ​ទំនប់ និង​ព្រែក​ នៃ​ទីក្រុង​ដែល​មាន​ រចនា​សម្ព័ន្ធ​ខ្ពស់​។ យោង​តាម​ ឯកសារ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ទិន្ន-​ ន័យ​បាន​បង្ហាញ​ថា​៖«​កម្រិត​នៃ​ ការ​បប ​្រើ ស ្រា ដ ​់ ី និងទ ​ហ ំ ន ​ំ ក ៃ ន្លង ែ ​ ទីបជ ្រ ជ ​ុំ ន និងធ ​ ក ​្វើ សិកម្ម ទាំងព ​ រី ​ ត្រូវ​បាន​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ខុស​យ៉ាង​ ខ្លាំង ក្នុង​តំបន់​អង្គរ​រហូតមក​ដល់​ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ» ។ ​ការ​រក​ឃើញ​ទាំង​ នេះ​បង្ហាញ​ថា នៅ​​ក្នុង​សតវត្ស​រ៍ទី​ ១២ តំបន់​នេះ​ មាន«ប្រជា​ជន​ ច្រើន​ណាស់​» ដែល​ទំនុកបម្រុង​ ដោយ​ការ​នាំ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម​ ពី​ទី​ជន​បទ​។ ​អ្នកស្រាវ​ជ្រាវ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ផ្អែក​លើ​ផលិត​ផលកសិកម្ម​នៅ​ សល់ ​និង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​ដ៏​ធំ​ បាន​បង្ហាញ​អំពី​របៀប​ដែល​ទឹក​ ជំនន់​ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​បង់​អរិយ​ធម៌​នេះ​ នៅ​ទប ​ី ផ ំ ត ុ ។ ដោយ​ចង្អល ុ ប ​ ង្ហាញ​ ដំបូក​ ​នៅ​ក្រៅ​ជញ្ជាំង​ប្រាសាទ​ បេង​មាលា​ ក្នុង​ដំណើរ​ចុះ​ទៅ​ សិកសា ្ នា ​ ព ​ ល េ ថ ​ៗ ​្មី ន ​ េះ​ជាមួយន ​ង ឹ ​​ ភ្នព ំ េញ ប៉ស ុ ្តិ៍ លោ ​ ក Evans បាន​ ពន្យល់​ថា «​ទី​នេះ​ធ្លាប់​ជា​គ្រឹះ​នៃ​ រចនា​សម្ព័ន្ធ​ធ្វើ​ពី​ឈើ​មួយ​»។ រ​ចនា​សម្ពន ័ ទា ​្ធ ង ំ នោ ​ ះ បា ​ ន​បា ​ ត់​ បង់​ទៅ​ក្នុង​ព្រៃ ​នៅ​សល់​តែ​ដំបូក​ តូច​ៗ​ប៉ុណ្ណោះដែល​ងាយ​ស្រួល​ មើល​រំលង​​ក្នុងចំណោម​ដើម​ឈើ និងព ​ គ ​្រៃ ម្ពោតហ ​ យ ើ បា ​ ត់ស ​ ្រមោ​ល​ ដោយ​សារ​តែ​ប្រាសាទ​បាន​​ដុះ​ ស្លែ​ពេញ​។ ​ដំបូក​នីមួយៗ​​មាន​​ អង្កត់​ផ្ចិត​ចំនួន​ពីរ​ ឬ​បី​ម៉ែត្រ ហើយ​មើល​ទៅ​ដូច​ជា​ដុំ​ដី​ធម្ម​តា​ ប៉ុណ្ណោះ ចំពោះ​អ្នក​គ្មាន​ការ​ហ្វឹក​ ហាត់​។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា អ្នក​ បុរាណ​វិទូ​ បាន​ដឹង​ជា​យូរ​មក​ ហើយ​ថា ​ដំបូក​ទាំង​នេះ ​មាន​​ អត្ថ​ន័យ​ច្រើន​ថែម​ទៀត។ ​ បុរាណ​វិទ្យា​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ ​លោក​Evans បាន​បញ្ជាក់​ថា

សៀម​រាប ជា​ដី​ទំនាប​​ធម្ម​ជាតិ ដូច្នេះ សូម្បី​តែ​ស្នាម​តូច​ៗ​បែប​ នេះ ​គឺ​ជា​ភ័ស្តុ​តាង​នៃ​ការ​តាំង​នៅ​ របស់ម ​ នុសស្ ។ ​ ប៉ន ុ ្តែ ដោយគ្មានវ​ធ ិ ​ី មើលធ ​ ះុ្ល គ ​ ម្របដ ​ ម ើ ឈ ​ ើអ ​ក ្ន ស្រាវ-​ ជ្រាវ​ពី​មុន​ អាច​សិក្សា​រៀន​សូត្រ​ អំពី​រូប​រាង និង​ទំហំ​នៃ​ការ​តាំង​ លំនៅ​នេះ ដោយ​ដើរ​ចូល​ក្នុង​ព្រៃ​ តែប ​ណ ៉ុ ្ណោះ។ កា ​ រ​ជស ្រើ រ ​ស ើ រ​បស់​ ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ ក្នុង​ការ​ប្រើ-​ ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា ​ចាប់​យក​រូប​ ភាព​​ និង​ចម្ងាយគឺ​ជា​ជម្រើស​ កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ​បើ​ទោះ​ បី​ជា​វា​ក៏​ចំណាយ​ច្រើន​ក៏​ដោយ។ ​លោក Jean-Baptiste Chev​-​ an​c​ e អ ​ក ្ន គ្របគ ​់ ង ្រ ក ​ ម្មវ​ធ ិ ​ី នៃម ​ល ូ ​ និធ​ប ិ រា ុ ណ​វទ ិ យា ្ ​ និង​អភិវឌឍ្ ​ន៍ ជា​ អង្គ​ការ​មួយ​ទៀត ​ដែល​បាន​ចូល​ រួម​ក្នុង​ការ​សិក្សា​នេះ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ ថា ទិន្នន័យបា ​ ន​បង្ហាញ​ថា ​កុំ​ព្យូ-​ ទ័រប ​ ញ្ចាង ំ ល ​ ទ្ធផ ​ ល​ពព ​ី ឈ ្រៃ ​ើ ក្នង ុ ​ ទំហំ​ពីរ ​ឬ​បី​សង់​ទី​ម៉ែត្រ ​គឺ​ជា​រូប​ ភាព​ពក ្រែ និង​ផវូ្ល ​បរា ុ ណ»។ ​លោ​ក Evans បាន​ថ្លែង​ថា៖​«​យើង​ចុច​ ប៊ូតង់ ហើយ​វា​ចេញ​មក​»។ ​ បណ្តាញ​ទីក្រុង​ដ៏​ក្រាស់​ ​ យោង​តាម​ Michael Coe បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លទ្ធ​ភាព​គឺ​ពិត​ជា​ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើ​ល​។ ​លោក Ceo ដែល​កាល​ពី ៦០ ឆ្នាំមុន​ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ប្រើ​បច្ចេក​វិទ្យា​ ថត​រូប ដោយ​កាំ​រស្មីឡាស៊ែរនោះ បាន​ថ្លែង​ថា៖ «​នេះ​ជា​ការ​ជឿន​ លឿន​បផ ំ ត ុ ​ក្នង ុ ច ​ណ ំ េះដ ​ង ឹ រ​បស់​ យើង​ អំពី​ប្រាសាទ​អង្គរ​ ដែល​ជា​ ទីក្រុង​ដ៏​រស់​រវើក​ក្នុង​សតវត្សរ៍​ មុន»។ ​លោក Coe បាន​ថ្លែង​ថា​ ពី​មុន ​អ្នកសិក្សា​ភាគ​ច្រើន​ជឿ​ ជាក់ថា ​ អង្គរ​​ជា​ទក ី ង ុ្រ ក ​ង ុ្ន ប ​ ណ្តាញ ​ ​ ទីក្រុង​ដ៏​ខ្វាត់​ខ្វែង​ដោយ​បជា ្រ ​ជន​​ រស់នៅ ​ រា ​ យ​បយ ៉ា ជ ​ វ​ំុ ញ ិ ម ​ ជ្ឈម ​ ណ្ឌល ​ ​ ដូច​ជា ព្រែក ផ្លូវ និង​ស្រះ​របស់​ គ្រួសារ​នីមួយ​ៗ​។ «​អ្វី​ដែល​រូប​ ភាព​​ពី​បច្ចក េ ​វិទយា ្ ​នេះ​ បង្ហាញ ​គឺ​ ជា​អដ ​្វី ល ែ យ ​ ង ើ ម ​ន ិ រ​ព ំ ង ឹ ទ ​ក ុ ពោ ​ ល ​ ​ គឺ​ វា​ជា​ទីក្រុង​ដែល​មាន​មនុស្ស​ រស់​នៅ​ច្រើន​»។ ​លោក Evans បាន​ថ្លែង​ថា​ ជុំ​វិញអង្គរ ​រូប​ភាព​​បង្ហាញ​កន្លែង​ ដែល​បាន​រៀប​ចំ​ជា​ប្លុក​ទីក្រុង ដែល​មាន​ទំហំ​ជា​កំណត់​។ ​ប្លុក​ ទីក្រុង​នីមួយៗ​ មាន​ដំបូក​ខ្ពស់​ ចំនួន ៤ និង​ស្រះ​ ហើយ​មាន​ រចនា​សម្ព័ន្ធ​ ធ្វើ​ពី​ឈើ​លើ​ដំបូក​ នីមួយៗ​នៃ​ដំបូក​ទាំង​នោះ។ លោក​បាន​បន្ត​ថា​៖ «​វា​ជា​កន្លែង​ មានមនុស្ស​ពេញ និង​រស់​រវើក​ ពោល​គឺ​ជា​កន្លែង​មមា​ញឹក​»។ ​លោក David Chandler អ្នក​ ប្រវតិ្ត​វិទូ​ បាន​​ហៅ​ការ​រកឃើញ​ នេះ​ថា ជា​ការ​វវិ ត្តដ​រ៏ ន្ធត​។ ់ លោ​ក​ បាន​​ថ្លែង​ថា៖​«​បច្ចេក​វិទ្យា​នេះ​ បាន​បង្ហាញ​ផ្លូវ​ និង​ព្រែកដែល​ ទាម​ទារ​ការ​រៀប​ចផ ​ំ ន ែ កា ​ រ​ពីថ ​ ក ្នា ​់ កណ្តាល និង​ការ​សម្រប​សម្រួល​ យ៉ាង​ជាក់​ច្បាស់​»។ ម ​ ្យ៉ាងទ ​ ៀត លោក Evans បាន​

(រូប​ខាង​កម ្រោ ) ​ជា​ដាន​ផវូ្ល ​ន​ទ ៃ ​ក ី ង ុ្រ ​ចាស់​នៅ​ជ​វំុ ញ ិ ​ប​សា ្រា ទ​អង្គ​រ​កាល​ព​ស ី ម័យ​អង្គរ​។ រូបថត សហ​ការី

រូប​ថត​បង្ហាញ​ព​ដា ី ន​នទ ៃ ​ក ី ង ុ្រ ​ចាស់​របស់​អា​ណា​ចក​ខ ្រ រែ្ម ដល ែ ​អក ្ន ​សវ្រា ​ជវ្រា ​ទប ើ ​ត​រែ ក​ឃញ ើ ​។ រូបថត សហ​ការី

បន្ថែមថា បច្ចេកវិទ្យា​នេះ​ បាន​ បង្ហាញ​ថា បណ្តាញ​ផ្លូវ និង​ការ​ តាំងល ​ នៅ ំ បា ​ ន​បន្តរ​ហូតដ ​ ល់ក ​ ​្រៅ និង​ជញ្ជាំងប្រាសាទ​ ដែល​គេ​គិ​ត​ ពី​មុន​ថាជា​ការ​តំាង​លំនៅ​ នៅ​ ផ្នែក​ខាង​ក្រៅ​ប្រាសាទ​។ លោក Evans បា​ន​បន្ថែម​ឲ្យ​ ដឹង​ទៀត​ថា៖ «​​ពុំ​មាន​ច្រក​ទ្វារ ដែល​ផ្លូវ​ឆ្លង​កាត់​ទេ។ ដូច្នេះ អ្វី​ ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នោះ គឺ​មាន​ បណ្តាញ​ទីក្រុង​ដែល​មាន​ស្រាប់​ ក្នង ុ ត ​ប ំ ន់ន ​ េះ ហើយប ​ សា ្រា ទ​នេះ និងរបង​ បា ​ ន​ជាប់​នៅ​ចំកណ្តាល​ នៃ​បណ្តាញ​នោះ​»។ ​យោង​តាម​លោក Coe បាន​ឲ្យ​ ដឹង​ថា លទ្ធ​ផល​​នៃ​ការ​ស្ទង់​នៅ​ ប្រា​សាទ​​អង្គរ​នេះ ​មាន​ន័យ​ថា អ្នកសិក្សា​នឹង​ត្រូវ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ លើ​តួលេខ​បជា ្រ ​ជន​ ដែល​ពួកគេ​ ប៉ាន់​ប្រមាណ​​ចំពោះ​ទីក្រុង​ពេល​

ទីក្រុង​ឡើង​ដល់​ចំណុច​កំពូល​។​ លោក Coe ​បន្ថែម​ថា​ ផ្អែក​លើ​រ៉ា​ ដា និង​ការ​ស្ទង់លើ​ដី អ្នក​សិក្សា​ នា​​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ថ្មី​ៗ​នេះបាន​​ផ្តល់​ តួលេ​ខ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា មាន​ ប្រជា​ជន​ប្រហែល ៧៥០០០០ នាក់។ ​ លោ ​ ក​បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ៖ «​នៅ​ ឆ្នាំ១៩៧៩ ​លោក BernardPhilippe Groslier ​ដែល​ចែក​ ឋាន​ហើយ​នោះ ​បាន​ស្នើ​ថា​ មាន​ ប្រជា​ជន ១,៩ លាន​នាក់ ផ្អែក​ លើ​ការ​អះអាង​របស់​លោក​ថា អង្គរ​ជា​ទីក្រុង​មាន​ផ្លូវ​ទឹក ​ដែល​ ប្រើ​ប្រាស់​បារាយណ៍ ឬ​អាង​ទឹក ដើម្បីបង្ហូរ​ទឹក​ទៅ​ក្នុង​ស្រែ​។ ឥឡូវ​ នេះ វា​ហាក់ដ ​ច ូ ជា ​ លោ ​ ក Groslier និយាយ​ត្រូវ​»។ ​លោក Evans មានការ​​ប្រុង​ ប្រយ័ត្នថែម​ទៀត​ ចំពោះ​​ផល​នៃ​ ការ​ស្ទង់​នេះ ទាក់​ទង​នឹង​តួលេខ​

ប្រជាជន ដោយ​លោក​សង្កត់​ធ្ងន់​ ថា ​ប្រធាន​បទ​នេះ ​ត្រូវ​ការ​ការ​ សិកសា ្ ប ​ ន្ថម ែ ទ ​ ៀត។ លោក Evan​s បាន​បញ្ជាក់ថា ​អ្នកស្រាវ​ជ្រាវ​ សង្ឃឹម​ថា ពួកគេ​អាចផ្គូ​ផ្គង​ ទិនន ្ន យ ័ ​ពីប ​ ច្ចក េ វ​ទ ិ យា ្ ន ​ង ឹ កា ​ រ​ងារ​ ចុះ​ផ្ទាល់ និង​ប្រវតិ្ត​ជា​លាយ​ លក្ខណ៍​អក្ស​ពី​ពេល​នោះដើម្បី​ ប៉ាន់​ប្រមាណ​តួលេខ​ប្រជា​ជន។ ប៉ុន្តែ​ ការ​សាង​សង់​មជ្ឈមណ្ឌល​ អង្គរឡ ​ ង ើ វ​ញ ិ និងកា ​ រ​ផស ្លា ក ​់ ន្លង ែ ​ តាំង​លំនៅ​ញឹក​ញាប់ ​ក្នុង​រយៈ ពេល​ជាង១០០០ឆ្នាំ​ ដោយ​ កន្លែង​ជា​ច្រើន​សាង​សង់​លើ​គ្នា ធ្វើឲ្យ​ការ​​កំណត់​ចំនួន​តួលេខ​ កាន់តែ​លំបាក​ថែម​ទៀត។ ច ​ង ុ ប ​ ញ្ចប់ កម ុ្រ ស ​ វ្រា ជ ​ វ្រា ស ​ ងឃ្ ម ​ឹ ​ ថា ពួកគេ​នង ឹ ​យល់​ដង ឹ ​អព ំ ​ស ី ណ ំ ​រួ ​ សំខាន់​ គឺ​ថា​តើ​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​ ចំពោះ​អរិយ​ធម៌​នេះ​?៕ TK


ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

សាល​កម ្រ ​ឈក ូ ​បណ្ឌត ិ ​បកា ្រ ស​ថ​ទ ៃ្ង ២ ី ៥មិថនា ុ ​

ឡាន​ដក ឹ ​កម្ម-​ ករ​​ទៅ​បក ុ ​រថ-​ នេះ បន្ត​ថា មេ​ធាវី​តំណាង​ឲ្យ​ ខេត្ត​​ស្វាយ​រៀង ធ្វើ​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ ើ ​បង្ក​របួស​ កម្មការិនមាន​ ​​ី ដច ូ ជា ​ ប៊ត ុ ចិន្តា កែវ​ លោក ឈូក បណ្ឌិត និង​ចោទ​ ភ្លង នា និងន ​ត ុ សុខម ុ បាន​លក ើ ហ ​ ត េ ​ុ ប្រកាន់​​គាត់​ជា​ថ្មី ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ ផល​​ដូច​គ្នា​។ លោក​បញ្ជាក់​ថា​​៖ ចោទ​ប្រកាន់​ជា​ច្រើន​ ត្រូវ​បាន​ ធ្ងន​ ់ ៥ នាក់​ «​មធាវី េ​ បាន​លក ើ ឡ ​ ង ើ ​ថា ច ​ ម្លយ ើ ​ តុលាការ​ខត េ ទ ​្ត ម្លាកចោ ​់ ល​ជាម ​យ ួ ​

ម៉ៃ ទិតយ្ ​ថារ៉ា និង​Kevin Ponniah

​ ភ្នំ​ពេញ​ៈ នៅ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​​ នៃ​ ការ​ជំនុំជ​ម្រះ​​​សំណុំ​រឿងរបស់​ អតីត​អភិបាល​ក្រុង​បាវិត​ ឈូក បណ្ឌត ិ កាល​ពថ ​ី សុ ្ងៃ​ ក​្រ គេ​ឃើញ​ មាន​​ទឡ្ហក ី រណ៍​ក​គ ្តៅ គុក​រវាង​មេ-​ ធាវី និង​សាក្សជ ី​ ​វុំ ញ ិ ​ថា​នរណា​​ជា​ អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ លើ​ការ​បាញ់​ កម្មការិនី បីនា ​ ក់ឲ ​ យ្ ត ​ វ្រូ រ​បួសនៅ​ ​​ ឯ​ បាតុ​កម្ម​មួយ​កាលពីឆ ​ ម ្នាំ​ ុន​។ សាក្ស​ជា ី ង​២០ ​នាក់ បាន​​ឆ្ល​យ ើ ​ ក្នុង​​អំឡុង​សវនាការរយៈ​ពេល​​បី​ ថ្ងៃ​ដោ ​ យមាន​អតីតម ​ ប៉ េ​ ស ុ ប ​ិ៍្ត ល ​ូ៉ ស ​ិ ​​ រដ្ឋ​បាល​ម្នាក់​ផង​​ បានឆ្លើយ​​​ក្នុង​ សវ​នាកា ​ រ​​ដែលគ ​ ន ្មា វ​ត្តមា ​ ន​លោក​ ឈូក បណ្ឌិត កាលពី​​​ថ្ងៃ​ព្រហ-​ ស្បតិ៍​ថា គាត់បាន​ឃញ ើ អ ​ តីតចៅ ​ ​ ហ្វាយ​នាយ​របស់​គាត់ បាញ់​កម្មការិនី​​​ទាំង​នោះ​​។ ចៅ​ក្រម​តុលាការ​ខេត្ត​ស្វាយ​ រៀង​​លោកលាង សួគ៌ បាន​នយា ិ យ ​ ​ ថា សាល​ក្រម​នឹង​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​

លោក ឈូក បណ្ឌត ិ នៅ ​ ​​ពេល​មកសាលា​ឧទ្ធរណ៍ក ​ ន្លងម ​ ក​។ រូបថត ជីវ័ន

ទី​២៥ ខែ​មិថុនា​។ ប្រធាន​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អប់​រំ​ច្បាប់​​ សម្រាប់​សហ​គមន៍ ​លោក មឿន តុលាបាន​​ថ្លង ែ ​ថា​កាល​ពថ ​ី សុ ្ងៃ​ ក​្រ មេ​ធាវី​តំណាង​ឲ្យ​លោក ស ចន្ថា នាយ​ផ្នែក​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ នគរបាល​​

ក្រុង​បាវិត​ ដែល​​ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ ប្រកាន់ព ​ ី​បទ​បាញ់ក ​ ម្មករ​ដែរ​នោះ បាន​​លើក​ឡង ើ ​ថា សាក្ស​គា ី ទ ំ ្រ​ លោក​ ឈូក បណ្ឌិត បាន​ផ្តល់​ ចម្លយ ើ ម ​ន ិ ត ​ ម ្រឹ ត ​ វ្រូ ។ លោកមឿន តុលា ​ដែល​បាន​ឃ្លាំ​មើល​​រឿង​ក្តី​

របស់​សាក្សជា ​ី ម ​យ ួ ប ​ល ៉ូ ស ិ ជា​មយ ួ ​ ព្រះ​រាជ​​អាជ្ញា និងជា ​ ​មួយ​ចៅ​ក្រម​ ស៊ើបស ​ ួរខុស​គ្នា​ទាំង​អស់​»​។ លោក តុលា ប ​ ញ្ជាក​ថា​ ់ ព្រះរា ​ ជ​ អាជ្ញានយា ិ យ​ថា ក្នង ុ ​ការ​សន្នដ ិ ​ន ្ឋា ​ រប​ស់​គាត់គឺ ​​​ ​ថា វាហាក់ប ​ដ ​ី ច ូ ជា ​ ​​ថា ទាំង​​​លោក ឈូ​ក បណ្ឌិត ​និង​​ លោក ចន្ថា មិ ​​ នមា ​ ន​បណ ំ ង​ធឲ ​្វើ ្យ​​ កម្មការិនី​នៅ​ទីនោះ​តវូ្រ ​របួស​​ដូច​ ការ​ចោទ​​ប្រកាន់​ទ។ េ​ លោកថា​៖ ​«​ព្រះ​រាជ​អា​ជ្ញានិ ​​ យាយ​ថា លោក ឈូក បណ្ឌិត ប្រហែលជា​ធ្វើ​ឲ្យ​ ប៊ុត ចិន្តា និង​កែវ នា ត្រូវ​របួស​ (​រឯ ​ី ) ​ ​លោក ស ចន្ថា វិញប ​ ហ ្រ ល ែ ​ ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៊ុត សុខុម ត្រូវរ​បួស​»​។ ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ពុំ​ធ្លាប់​មាន​ ពីម ​ន ុ ម ​ ក សាលា​ឧទ្ធរណ៍ កា ​ ល​ព​ី ខែ​មីនា បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​តុលាការ​

នឹងកា ​ រ​ពន្យល់ប ​ ន្តិច​បន្តួច​កាលពី​ ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​មុន​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​រិះ​ គន់​យ៉ាង​ខង ្លាំ ព ​ក ​ី ម្មការិនរ​ី ងគ្រោះ និង​មជ្ឈ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ ជាច្រើន​ ដែល​មាន​ការ​ខក​ចិត្ត​ ចំពោះ​ដំណើរកា ​ រ​នៃ​រឿង​ក្តី​នេះ​។ លោក ឈូក បណ្ឌិត មិនបា ​ ន​​ ចូល​រួមការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្នុង​រយៈ​ ពេល​៣ ថ្ងៃ ដែលធ ​ ឡ ​្វើ ង ើ កា ​ ល​ព​ី ចុងស ​ ប្តាហ៍​មុន​នេះ​​ទេ​​​ហើយ​​មេ-​ ធាវី​របស់​​គាត់​ បាន​ដើរ​ចេញ​ពី​ តុលាការ​ នៅ​ថ្ងៃ​​បើក​សវនាការ​​ ដំបូង​ ដោយ​​លើក​ហេតុ​ផល​ថា កូនក ​ រ​្តី បស់ខ ​ន ្លួ ​មិនម ​ ក​ចល ូ រ​ម ួ ក ​ង ្នុ ​ សវនា​ការ​នេះ ដោយ​សារ​កង ្នុ ដ ​ កា ី ​ កោះ តុលា​ការ​បាន​​កោះ​ហៅ​កូន​ ក្តរ​ី បស់ខ ​ន ្លួ ​ក្នង ុ នា ​ ម​ជា​សាក្សី មិន​ មន ែ ជា ​ ​ជន​ជាប់​ចោទ​​ទ៕ េ NR

ករណី​បាញ់​សម្លាប​ស ់ ​ម ី្ត្រ ក ្នា ​ក ់ ង ុ្ន ​ផះ្ទ ​នៅពញាឮ​កព ំ ង ុ ​តអ ែ ង្កត េ លៀង សារិទ្ធ កណ្តាល ៈ​ សមត្ថ​កិច្ច​កំពុងធ ​ ្វើ​ ការ​សវ្រា ជ ​ វ្រា រ​ក​កម ្រុ ប ​ ដា ្រ ប់អា ​ វុធ​​ ចូលប ​ន ្ល បាញ់ ​​​់ ស ​ ម្លាបស ​់ ​ម ្ត្រី ក ្នា ់ និង​ ប្លន់​​ចិញ្ចៀន​មាសទ​ម្ង​ន់៥ជី ១វង់ ខណៈ​បាន​ចាប់ប ​ច ​្តី ង​កាលពីយ ​ ប់​ ថ្ងៃ​សុក្រ​ នៅ​ក្នុងភូមិ​ខាង​ត្បូង​វត្ត ឃុំ​​ជ្រៃ​លាស់ ស្រុក​ព​ញា​ឮ ​ខេត្ត​ កណ្តាល។ ​

លោក​ ជ័យ ​ស្រង ​អធិការ​រង​ នគរ​បាល​​ស្រុក​ពញា​ឮ ​​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ សម​ត្ថ​កិ​ច្ច​មិ​ន​ទា​ន់​​ស​ន្និ​ដ្នា​ន​បាន​ ថា ឃា ​ ត ​ ក​មនេ ​​្ម ះជា ​ រ ​ ឿ​ងគ ​ន ំ ឬ ​ុំ អ ​ព ​ំ ​ើ ប្ល​ន់​សុទ្ធ​សាធ​នៅឡើយ​។​ លោក​ បន្ត​ថា ៖ ​« មាន​ការ​បាញ់​សម្លាប់​ មនុស្ស​មែន ​តែ​មិន​ដឹង​ថាជា​​​អំពើ​ ប្ល​ន់​ឬ​គំនុំ​នោះទេ​។​យើងម ​ ិ​ន​​​ទា​​ន់​ កំ​ណ​​ត់​មុខ​ស​​​ញ្ញា​​ជ​ន​ល្មើ​ស​បា​ន​ ទេ ដោយកំពុង​បន្ត​​ស្រាវ​ជ្រាវ​»​។

ដោយ​​មមាញឹក​ក្នុង​ការចុះ​អង្កេត​ លោក​មិនបញ្ជាក់​លម្អិតពី​ហេតុ-​ ការណ៍​បាញ់​សម្លាប់​​នេះ​ទេ។ តាម​គហទំ េ​ ពរ​័ អ ​ គ្គស ​ ង ្ន កា ​ រ​នគរបាល​ជាតិ​ជន​រង​គ្រោះ​​ឈ្មោះ​ សាយ ​ស្រេ​​ង អាយុ៥២​ឆ្នាំជាប្តី​​ និងប ​ ព ្រ ន្ធ​​​ឈ្មោះ យ ​ ម ឹ ​ណៃ​​អាយុ​ ៤៧ឆ្នាំ ​​ត្រូវ​ចោរ​បាញ់​ស្លាប់ រស់​ នៅ​​ភូមិ​ខាង​ត្បូង​វត្ត​ ឃុំ​ជ្រៃ​លាស់​ ស្រក ុ ព ​ ញាឮ ខេ​ត្តក ​ណ ​ ល ​្តា ។​ក្រម ុ ​

ជន​សង្សយ ័ មា ​ ន​គ២ ្នា នាក់​ប្រដាប់​ ដោយ​អាវុធ​អាកា៤៧​មួយ​ដើម​ ដើរ​ចូល​មក​ធ្វើ​សកម្ម​ភាពនៅ​ កណ្តាល​​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ​​។ ប្រភព​ដដល ែ ប ​ ន្ត​ថា ជ ​ ន​រង​គះ្រោ ​ ទាំង២នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ​ដេ​ក​នៅ​លើ​ ផ្ទះ​ដល់​ម៉ោង​១១​ៈ៥០នាទី​យប់​ ថ្ងៃ​ទី១៤​ ខែ​មិថុនា​ មា​នស្នូរ​​គោះ​ ទ្វា​រផ្ទះ ​ប្តី​​នឹក​ស្មាន​ថា ​កូន​ប្រុស​ មកពី​ដើរ​លេង​ ក៏ទៅ​បើក​ទ្វា​រឲ្យ​

ស្រាប​ត ់ មានបុ ែ​ រស​២នាក់​​ កាន់​​កាំ-​ ភ្លើង​​អា​កា​​រុញ​ទ្វា​រចូលមក ហើយ​ ចាប់ក ​ ្រៀក​គាត់ចង​ ​​​​ បទ ិ ម ​ខ ុ ក ​ង ្នុ ផ ​ ្ទះ រួច​រើក​កាយ​​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​។​ ពេល​ នោះ​បព ្រ ន្ធភ្ញា ​​ កទា ​់ ន់បា ់ នឃើញក ​ ​៏ ស្រែក​ឲ្យគេ​ជួយ​ ​ក្រុម​ជនល្មើស​​ ក៏បាញ់​​មួ​យ​គ្រា​ប់​​ត្រូវ​​ក្រោ​មក្លៀក​​​ ធ្លាយ​ទៅ​បោះ​ដៃ​ផុត​​ស្លាបភ្លា ់​​ មៗ ​​ នៅលើផ ​ ្ទះ​​ហើយក ​ ម ្រុ ចោ ​ រ​កនា ​៏ គ ំ ​្នា គេច​ខ្លួនដោយ​ ​​ សុវត្ថិ​ភាព​៕

bzû~t Ĝ x š ż ™  Ȧ ˕Ȧvb ­ ˜|i˜~b˜ơȦqu˜|lž~~ȦĀ˜ i˜~yöų ¨ k Ȧ v«  Ēò ŧ z÷Ȧ s š sŸ}Ȼuy˜xʊdi²{u™fv²p̻ ñ ˜¨ă „˜‚˜|‡qd™qƶþȦ ʺv̝v ć Ź ć̝ } ĝ yšĀȦ ˜Źĝ}u™fb˜Žÿt Ȧ š š ƌȦ}ʺi™qʞb„öbv¨wq  ¶

bzû~t Ĝ Ű š ©Ȧ u›fvčçvʺ ­ ƶæs Ȧ à š ÂƃȦbbâl˜hö˜Ä ¨ ÂÃÅ

„f­Ş Ȧþ

|fÿ˜u­ vp ² k ñ ˜ă „ ¨ ˜‚˜|Ç

ȄȦz ¨ { Ÿ ƃȦ

ÅÇl}˜þ |

ËÂl}˜þ |

zŸ{hö˜¨

ÈÂl}˜þ |

² k ñ ˜ă „ ¨ ˜‚˜|àÃÉÇl}˜þ | vp

žzǓȦk˜v­| Ÿ |˜u­i˜~‡̼Ą~ŰȦ©s¨u˜b­su ¨ fzbb˜u­¸ „öbʈdi²{„˜uyö¨ŲȦkv«òĒ

ឃួន​លកិ្ខណា

កណ្តាល ៈ កម្មករ​រោង​ចក្រកា ​ ត់​ ដេរ​១៦​នាក់​ បាន​រង​របួស​ធ្ងន់​ ស្រាល​នៅ​កង ្នុ ហ ​ ត េ កា ុ រណ៍គ ​ ្រោះ​ ថ្នាក់​ចរា​ចរ​ណ៍​រថយន្ត​បុក​ជា​មួយ​ នឹងរ​ថភ្លង ើ នៅ ​ ស ​ ក ្រុ ក ​ ណ្តាលស ​ ង ្ទឹ ​ ខេត្ត​កណ្តាល​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍។​ លោក ​ម៉ែន​ ច័ន្ទ​រិទ្ធ​ អធិការ​ ស្រុក​កណ្តាល​ស្ទឹង​បាន​ប្រាប់​ ភ្នព ំ ញ េ ​ប៉ស ុ ​ថា​ ្តិ៍ ហេតកា ុ រណ៍គ្រោះ​ ថ្នាក់​នេះ​​​កើត​ឡើង​កាល​ពី​ម៉ោង​ ៧ៈ​​១៩​នាទី​ល្ងាច ​ថ្ងៃទី​១៥​ ខែ​ មិថនា ុ ​នៅ​ភម ូ ព ​ិ ទទឹ ្រៃ​ ង​ឃុត ​ំ ពា ្រ ង ំ ​ ស្រក ុ ក ​ ណ្តាលស ​ ង ្ទឹ ​ខេតក ​្ត ណ្តាល​ បណ្តាល​ឲ្យក​ម្មករ​១៦​នាក់​ ​រង​ របួសធ ​ ្ងន់ ន ​ ិងស ​ ្រាល​។ លោក​បន្ត​ថា​ គ្រោះ​ថ្នាក់​ដរ៏​ន្ធត់​ នេះបង្ក​​ពី​រថយន្ត​ទួរីស​ពាក់​ស្លាក​ ភ្នំពេញ ​2Q​-​5303​ បើក​ទៅ​បុក​ ជា​មួយ​នឹង​រថភ្លើង​កំពុង​ឆ្លង​កាត់​ ផ្លូវជា ​ តិ​​លេខ​៣ ​ពេញ​ទំហឹង។ ​​ លោក​​ថា​ ករណីនេះបង្ក​ពី​អ្នក​ បើក​បររ​ថយន្ត​​ធ្វស េ ​បហ ្រ ស ែ ​មន ិ ​ មើលផ ​ ក ្លា ស ​ ញ្ញា​ពេលរ​ថភ្លង ើ ឆ ​ង ្ល ​ កាត់​ផ្លូវ​ ក៏បើក​​រថយន្ត​​ជ្រុល​ទៅ​ បុកជា ​ ម ​យ ួ ន ​ង ឹ រ​ថភ្លង ើ ព ​ ញ េ ទ ​ហ ំ ង ឹ ​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកជិះ៥​នាក់​របួសធ ​ ្ងន។​ ់​​ លោក​ថា​ ​អ្នក​រងរបួស​បាន​នាំ​ ទៅ​មន្ទរី ​ពទ េ យ្ ​ភម ្លា ​ៗ។ ចំ​ណក ែ ​អ្នក​ បើក​បរ​កំ​ពុ​ង​​​សា​ក​សួ​រ​​ ឯ​រថ​យន្ត​​ ឃាត់ទ ​ ុកនៅ​ ​​ នគរ​បាល​ស្រុក​។ ក ​ ម្មក ​ រ​រង​របួសម ​ន ិ អា ​ ច​ទាក់ទង​ សួរនាំ​បាន​ទ​េ ពីម្សិលមិញ៕ ​


១០

cop Watch

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

ទូរស័ពទា ្ទ ន់ហត េ កា ុ រណ៍​ ១១៧​ឬ ១១៨

លោក​ជម ំុ ី៉ ប្តង ឹ លោក​កម ឹ ​សខា ុ ​ទៅ​តលា ុ ការ​ ឃុត សុភចរិយា ភ្នំ​ពេញ​ៈ លោក​ជុំ ម៉ី អ្នក​រួច​រស់​ជីវិត​ពី​គុក​ ទួលស ​ ង ្លែ កាល​ពព ​ី ក ្រឹ ថ ​ សុ ្ងៃ​ ក្រ បាន​ដាក់ពា ​ ក្យ​ បណ្ដឹងប ​ ្រឆាំង​លោក​ កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​ គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ទៅកាន់សា ​ លាដំបូង​ រាជធានី​ភព ំ្ន ញ េ ​ ពីបទ​ «បរិហារ​ករ​េ ិ៍្ត ជា​សា​ធា-​ រណៈ» ចំពោះ​ការ​ថ្លែង​របស់​លោក​កឹម សុខា ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ដក​ស្រង់ថា ទួល​ស្លែង​គឺ​ជា​ គុកស ​ ប ិ ប្ ន ​ម ិ ត ្មិ ​បើទោ ​ ះ​បជា ​ី ម ​ ប ​េ ក្សប ​ ្រឆាំងល ​ ប្ ​ី ឈ្មោះ​រូប​នេះ​​ បាន​ធ្វើ​ការ​បដិសេធ​ជា​ច្រើន​ លើករ​ួច​មក​ហើយ​ក៏​ដោយ​។ ការ​​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​នេះ ធ្វើ​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ លោក​​ជុំ ម៉ី បាន​យល់ព ​ ្រម​ភ្លាម​ៗ ទៅ​តាម​​ការ​ អំពាវ​នាវ​ រ​បស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែល​សូម​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការ​ធ្វើ​បាតុកម្ម ប្រឆាំងនឹ ​​ ងម ​ ដ ​េ ក ឹ នា ​ គ ​ំ ណ​បក្សប ​ ្រឆាំង នៅ ​ គ្រ ​​ ប​់ ទី​កន្លែង​ ដែល​អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ល្អក់​កករ​ ទៅ​ដល់ដ ​ណ ំ រើ កា ​ រ​បោះ​ឆត ្នោ ​ដែលកា ​ ន់ត ​ ខិ ែ​ ត​ ជិត​ចូល​មក​ដល់​​។ ការ​អំពាវ​នាវ​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី បាន​កើត​ឡើង បន្ទាប់ពី​មាន​បាតុកម្ម​ជា​បន្ត​ បន្ទាប់​ ដែល​ហាក់​បី​ដូច​ជា​មាន​សន្ទុះ​កាន់ត ​ ែ​ ខ្លាំង​ឡើង​ៗ ប្រឆាំង​នឹង​លោក​កឹម សុខា ហើយ​ទាំង​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ និង​អ្នក​ តាម​ដាន​ស្ថាន​ការ​នយោ​បាយ សង្ស័យ​​ថា​ បាតុកម្ម ដែលបា ​ ន​កត ើ ឡ ​ ង ើ ​មាន​លក ​ណ ្ខ ៈ​ជា​ ប្រពន ័ ន ​្ធ េះ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​ជរំ ញ ុ ដោ ​ យ​គណ​បក្សប ​ ជា ្រ ​ ជន​កម្ពុជា​។ លោក ជុំ ម៉ី ​បាន​និយាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​​ ថា៖«ការ​ប្ដឹង​នេះ​ គឺ​ក្នុង​គោល​បំណង​តែ​មួយ​ គត់​ គឺទាម​ទារ​ឲ្យ​លោក​កឹម​ សុខា ចេញ​មុខ​

លោក​ជំុ ម៉ី (ទីពរី រា ​ ប់​ព​ស ី ) ំ្តា ពេល​ជប ួ ​ជា​មយ ួ តំណាង​បក្ស​សង្គះ្រោ ​ជាតិ​ព​ថ ី ​ទ ៃ្ង ​ី ៩ មិថនា ុ ។ ​ រូបថត មិនា

មក​ថ្លែង​សុំ ទោស ជន​រង​គ្រោះ ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ ក្រ​ហម​ជាសា ​ ធា ​ រ​ណៈ​ប៉ណ ុ ្ណោះ មិនច ​ ង់បា ​ ន​អ​្វី ផ្សេងទ ​ ៀត​នោះ​ទេ»។ លោក​ជុំ ម៉ី បាន​ដឹក​នាំ​​ មនុសស្ ប្រមាណ ​​ ១ ម៉ន ឺ នា ​ ក់ធ ​ បា ​្វើ តុកម្មប ​ ្រឆាំង​ លោក​ កឹម សុខា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៩ ខែ​មិថុនា ហើយ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ក៏​បាន​ចេញ​ សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ​ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ លោក​ជុំ​ម៉ី រួចហ ​ ើយ​ផង​ដែរ​។ ​លោក គុយ ធុ​ណា មេធាវី លោក​ជុំ ម៉ី បាន​​ ប្រាប់​អ្នក​សារ​ព័​ត៌​មាន​​ថា លោក បានដាក់​ ពាក្យបណ្ដង ឹ ប ​ ្រឆាំងលោ ​ ក កឹម សុខា ទៅ​សា-​ លា​ដំបូងរា ​ ជធានី​ភ្នំ​ពេញ​​រួច​ហើយ កាល​ពីវេ-​ លា​ម៉ោង​ប្រមា​ណ​​ ៨ និង ៣០​ នាទី ព្រឹក​ថ្ងៃ​ សុក្រ។​ លោក​និយាយ​​ថា​៖​«​ខ្ញុំ​បាន​ដាក់​ពាក្យ​

បណ្ដឹង ប្រឆាំងលោ ​ ក កឹម សុខា ពីបទបរិហា​ កេរិ៍្ត ជា​សា​ធា​រណៈ ​​តាម​ការ​ស្នើសុំ​ពីកូន​ក្ដី​​ របស់​ខ្ញុំ»។ ទោះជាបែបណាក្ដី គណបក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ ហាក់​ដូចជា​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​ ចំពោះ​​ការ​ប្តឹង​ ប្តលន ​់ េះទ ​ េ ដោ ​ យ​ចាត់ទ ​ក ុ កា ​ រ​បង ្តឹ ប ​ល ្ត ន ​់ េះ ថា​ គ្មាន​មូល​ដ្ឋាន​ច្បាប់​។ កញ្ញា កឹម មូណូ​វិត្យា អនុ​ប្រធាន​នាយក​ ដ្ឋានក ​ច ិ កា ​្ច រ​សាធា ​ រ​ណៈ ន ​ គណបក្ ៃ​ សស ​ ង្គ្រោះ​​ ជាតិ បាន​ថ្លែង​ថា​៖«​យើង​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​ ចំពោះ​ការ​ប្ដឹង​ប្តល់​នេះ​ទេ ហើយ​យើង​ក៏នឹង​ មិន​មានការ​​តប​តអ ​ដ ​្វី រែ ព្រោះកា ​ រ​ទាម​ទារ និង​ ការ​បង ្ដឹ ប ​ ្រឆាំងលោ ​ ក​កឹម​សុខា របស់ព ​ក ួ គា ​ ត់​ ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​គ្មាន​មូល​ដ្ឋាន​ច្បាប់​»៕

បុរសចងកស្លាប​ត ់ វូ្រ ​កនូ ​សង្សយ ័ ​មយ ្តា ​រមួ ​ដ​ស ៃ ម្លាប​ក់ ពំ ងុ ​ត​ស ែ បើ៊ ​ គឹម សារុំ តាកែវ ៈ សមត្ថកិច្ចកំពុង​បន្តស៊ើប​អង្កេត​ ជុ​វំ ញ ិ ​ករណី​កូនប្រុសដៃជាប់ចំណងរត់រួច​ខ្លួន ដែលអះអាងថា ម្តាយបង្កើតបានរួមគំនិតជា មួយមនុស្ស៣នាក់ ចាប់បុរស​ជាឪពុកគ ​ េ​ចង​ ក​សម្លាប់ និងធ្វបា ើ បគេកាលពីថទ ៃ្ង ១ ី ៥ មិថនា ុ នៅភូមិព្រៃផ្អាវ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ។ លោក ប៉ច ិ វណ្ណា អធិការរងនគរបាលស្រក ុ ទ្រាំងពីម្សិលមិញបាន​ប្រាប់​ថា បុរសម្នាក់​ ដែល​ចងកស្លាប់នោះ ត្រូវកូនប្រុសដែល​រត់​ ទាំងជាប់ចណ ំ ងទៅបប ្រា អ ់ ក ្ន ជ ​ត ិ ខា ​ ង​ថាម ​ យ ្តា ​ ខ្លន ួ ជាអ្នកបង្កជាមួយមនុសស្ ៣នាក់ទៀតនោះ កំពង ុ បន្តសវ្រា ជ្រាវនិងស្ថត ិ ក្នង ុ អាថ៌កបា ំ ង ំ នៅ ឡើយ បើទោះជាមានសាក្សីបំភ្លឺរឿងនេះក្តី។ លោកបានប្រាបថា ់ ៖«ការធ្វកោ ើ សលវិចយ ័ របស់​ជំនាញមានករណីមួយចំនួនសង្ស័យ ត្រូវស៊ើបបន្តទៀត ជុំវិញ​ការអង្ក​េត​សាក-​ សពជ​នរងគ្រោះ ខ្ញុំសុំមិនន ​ ិយា​យ​ទេ​»​។​ ​ល​ោ​កឲ្ ​​ យដឹងថា ជនរងគ្រោះឈ្មោះ បូ ណូន

ភេទប្រុស អាយុ៤៣ឆ្នាំ រស់នៅភូមិព្រៃផ្អាវ ឃុរំ នាម ស្រក ុ ទ្រាង ំ ខេតតា ្ត កែវ ឯប្រពន្ធឈ្មោះ ជួន សុភាព អាយុ៣៦ឆ្នាំ។ ចំណែក ស៊ុន វណ្ណៈ អាយុ ១៤ឆ្នាំ ជាកូនប្រុស ដែលរត់រួច ទាំង​ចណ ំ ង​ គេមានបងប្អន ូ ២នាក់ទៀត​ស្លាប់ ដោយសារជំងឺ។ តាមសម្តីកូនប្រុសជនរងគ្រោះថា កាលពី​ យប់ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឪពុកគេបានទូរស័ព្ទ ទៅម្តាយដែលធ្វកា ើ ររោងចក្រនៅភ្នព ំ ញ េ ប៉ន ុ ្តែ​ មាន​មនុស្សប្រុសលើកជួស។ ដោយសារ​តែ ទាក់ទងទៅម្តាយមិនបាន ឪពុកគេកធ ៏ ដ ើ្វ ណ ំ រើ ទៅភ្នំពេញ ដើម្បីតាមរកម្តាយ ប៉ុន្តែ បាន​ជួប​ ប្អូនថ្លៃឈ្មោះ ជួន សុភ័ក្រ អាយុ៣២ឆ្នាំ ​នៅ​ បន្ទបជ ​់ ល ួ តែមន ិ បានជួបម្តាយគេទយ េ ប់នោ ​ ះ​ ហើយឪពុកគេបានលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួន តែ​ បាន​ប្អូនថ្លៃនាំយកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញ។ លុះចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញ ត្រូវម្តាយគេ នាំមកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តតាកែវវិញ។ ស្អែក​ឡើង​​ក៏​នាំគ្នា​​ចេញ​ មកផ្ទះនៅ ​ ថ្ងៃ១៥ ខែ​មិថុនា ។

មន្រ្តីនគរបាលបន្តឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី ១៥ មិថុនា នោះក្មេងរងគ្រោះជាកូន​បានរត់ លូនចេញតាមជញ្ជាំងមកប្រាប់អ្នកនៅក្បែរ ផ្ទះឲ្យជួយឪពុកគេ​ផង​ ដោយ​សារតែ​គេ​បាន​ ឃើញមានមនុស្ស៣នាក់ រួមដៃ​​គ្នាសម្លាប់​ ឪពុករបស់​គេ។ ឯរូបគេវិញ​ក៏​ត្រូវម្តាយចាប់​ ចង​ខ្ទប់មាត់ មិន​ឲ្យ​ស្រែក ​ចំណែកឪពុក​វិញ​ ត្រូវបានមនុស្សប្រុស ៣ នាក់ នោះ​យកឈើ វាយហើយយកខស្ អ ែ ងង ្រឹ ទាក់កគាត់ទាញទៅ លើមេដំបូលផ្ទះរហូតដាច់ខ្យល់ស្លាប់។ ជុំវិញ​ករណី​នេះ​​តាម​ការបំភ្លឺពីសាច់ញាតិ ជនរងគ្រោះ គឺមានរឿងរ៉ាវសឹងតែដូច​គ្នា​ទៅ​ នឹង​​ការរៀប​រាប់​​របស់​កូន​ប្រុស​​ម្នាក់​នេះ​ដែរ​ តែថា ក្នុងការ​​សម្រាកព្យា​បាល​នៅ​​មន្ទីរព ​ េទ្យ​ ខេតតា ្ត កែវ​នៅ​ថទ ្ងៃ ១ ី ៤ ខែមថ ិ នា ុ មានមនុសស្ ​ បស ្រុ បានទូរស័ពម ្ទ កគាត់ដោយ​ ​​ បាន​បប ្រា ថា ់ ជាមិត្តភក្ត​ិ ហើយ​បាន​​ទាំងមក​​លេង​សួរ​សុខ​ ទុក្ខ​ដល់​មន្ទីរ​ពេទ្យផង ហើយនៅថ្ងៃទី១៥ មិថនា ុ ជនរងគ្រោះ ស្រាបត ់ ត ែ វ្រូ អ្នកភូមប ិ ទ ្រ ះ ឃើញចងកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះតែម្តង៕

snþisux​​​​​​sgÁm

បុរស​មក ្នា ​ត ់ វូ្រ ​ចាប់​ឃ​ព ំុ ​ប ី ទ​ ំ ភ​សស ិ ស្ ​វទ ិ យា ្ ​លយ ័ ​ ចាប់រ​លោ ប៊ុត រស្មីគង្គា កណ្តាល​ៈ បុរស​អាយុ​២៧​ឆ្នា​​ំ ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​តុលាការ​ចោទ​ ប្រកាន់ និងប ​ ញ្ជូន​ទៅឃ ​ ុំ​ខ្លួន​នៅ​ ពន្ធនា ​ គា ​ រ កាល​ពថ ​ី សៅរ៍ ្ងៃ​ ពាក់-​ ព័ន្ធនឹង​ការ​ចាប់​រំលោភ​សេព​ សន្ថវៈ​សិស្ស​​វិទ្យា​ល័យ​​អាយុ​ ១៧​ ឆ្នាំ​ម្នាក់​ក្នុងប ​ ន្ទបផ្ទ ់​​ ះ​ របស់​ បុរស​ជាប់​ចោទ នៅ​​ឃុ​ព ំ ក​ ្រែ​ ស្ដី​ ស្រុក​កោះ​ធំ​។​​ នេះ​បើ​តាម​មន្ត្រី​ នគរ​បាល​ខេត្ត​កណ្តាល​។ លោក អ៊ាវ ច ​រ ំ ន ើ ​ស្នងកា ​ រ​នគរ-​ បាល​ខេត្ត​កណ្ដាល ​បាន​ថ្លែង​ថា បុរស​ឈ្មោះ ប ​ ង ៉េ ស ​ វុ ណ្ណា អាយុ​ ២៧​ឆ​្នាំ ម ​ខ ុ រ​បរ​ជាអ ​ក ្ន ច ​ញ ិ ម ្ចឹ ជ ​ ក ្រូ ​ នៅ​កង ុ្ន ភ ​ម ូ ព ​ិ ក ្រែ ​ឃុព ​ំ ក ្រែ ស ​ ស ​ី្ដ ក ្រុ ​ កោះធំ ត្រូវ​បាន​តុលា​ការ​ខេត្ត​ ចោទ​បកា ្រ ន់ព ​ប ី ទ​«រំលោភ​ ​​ សព េ ​ សន្ថវៈ​ និង​ឃុំ​ខ្លួន​មនុស្ស​ខុស​ ច្បាប់​»​ហើយ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូ​ន​​ទៅ​ ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​ពន្ធ​នាគារ​ខេត្ត​កាល​ ពី​ថ្ងៃសៅរ៍​។ លោក​​ស្នង​ការ​​ថ្លង ែ ​ កាល​ព​ម ី ស្ ល ិ ​មញ ិ ​​ថា៖ «​បរុ ​ស​​ រូបនេះ​ បន្ទាប់​ពី​​ធ្វើ​ការ​ចោទ​ ប្រកាន់​ត្រូវ​បាន​​បញ្ជូន​ទៅ​ឃុំ​ ខ្លួននៅ​ពន្ធ​នា​គារ​ខេត្ត​កណ្ដាល​ ហើយ»។ ទោះ​យង ៉ា ​ណា​លោក​​ ស្នង​ការ​បាន​បដិសេធ​មិន​ធ្វើ​ អធិប្បាយ​ជុំ​វិញ​ករណីន ​ េះ​​​ទេ​។ ប៉ន ុ ្តែ លោក គឹម សា ​ រឿន ម ​ ន្ត្រី​ នគរ​បាល ​ស្រុក​កោះ​ធំ​ បាន​​ឲ្យ​ ដឹង​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា ឈ្មោះ​ ​ ប៉េង ​សុវណ្ណា ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងកា ​ រ​ចាប់រ​ំលោភ​និង​ ឃុខ ំ ន ្លួ ក ​ ង ្មេ ស ​ អា ​្រី យុ១ ​ ៧​ឆម ​្នាំ ក ្នា ​់ ដែល​ជា​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១០​ នៅ​ វិទ្យា​ល័យ​មួយ​​​ក្នុង​ស្រុក​កោះ​ ធំ​កាល​ពថ ី​ ្ងៃ​​ព្រហស្បតិ៍​សប្តាហ៍​ មុន​​។ លោក​បាន​ថ្លែង​ថា៖«​ជន​ ជាប់ចោ ​ ទ បា ​ ន​ស្គាលក ​់ ង ្មេ ស ​ រ​្រី ង​​

គ្រោះ​នេះ​​ តាម​ទូរ​ស័ព្ទ​។ គាត់​​ បាន​ទាក់ទ ​ ងនិងល ​ ង ួ លោ ​ ម​​​នាង​ ឲ្យ​ទៅ​លេង​ផ្ទះ​គាត់​ នៅ​ក្នុង​ កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​របស់​គាត់​ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​នេះ​ ហើយ​បានចាប់​ រំលោភ​នាង​​​ បាន​សម្រេច​​។ បន្ទាប់​ពីរំលោភ​ គាត់​បាន​ចាក់​ សោ​នាង​ទក ុ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ប ​ ន្ទប​់ ហើយ​ បានចាប់​បង្ខំ​​រំលោភ​នាង​អស់​ រយៈ​ពេល​បី​ថ»។ ្ងៃ​ ​លោក គឹម សារឿន ​បាន​ បន្ថម ែ ថា ​ បន្ទាបព ​់ រ​ី លោ ំ ភ​និងឃ ​ ​ុំ ខ្លួន​នាង​បាន​បី​ថ្ងៃ​ហើយ ជន-​ ជាប់​ចោទ​ ​បាន​ជិះ​ម៉ូតូ​ឌុប​នាង​ ត្រឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​នាង​វិញ​ ហើយ​ ភ្លាមៗ​នោះ​ កម្លាំង​នគរ​បាល​ បាន​​​ចាប់​ឃាត់​ខ្លួន​គាត់​ ដោយ​

ជន​ជាប់ចោ ​ ទ​នយា ិ ​យ​​ ថា ពួកគ ​ េ​ទាំងពីរ​​នាក់​បាន​ ស្រឡាញ់​គ​​ហើ ្នា យ​បាន​ស​គ ័ ្ម ្រ ​ចិត្ត​រួម​ភេទ​ជា​មួយ​គ្នា... ផ្អែក​ទៅ​តាម​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ ឪពុក ​ម្ដាយ​ ក្មេង​ស្រី​​រង​គ្រោះ​ ដែល​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ប្ដឹង កាល​ពី​​ ថ្ងៃ​ទី១០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៣​​ បន្ទាប់​ពី​បាត់ក ​ ូន​ស្រី​។ ប៉ុន្តែ​ យោង​​តាម​ចម្លើយ​របស់​ ប៉ង េ ស ​ វុ ណ្ណា​នៅ​​ប៉ស ុ នគរ​ ​​្តិ៍ បាល​​ បាន​បដិសធ េ ​នវូ ​ការ​ចោទ​បកា ្រ ​ន់​​ នេះ។ ​ លោក គឹម សារឿន ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ​ ទៀត​ថា៖ «​ជន​ជាប់​​ចោទ បាន​ និយាយ​ថា គាត់​មិន​បាន​ចាប់​​ រំលោភ​នារី​​រង​គ្រោះ​ ឬក៏​ឃុំ​ខ្លួន​ នាង​នោះ​ទេ​។ ពួកគេ​ទាំង​ពីរ​ នាក់​ បាន​ស្រឡាញ់​គ្នា​ ហើយ​ បាន​ស្ម័គ​្រចិត្ត​រួម​ភេទ​ជា​មួយ​គ្នា ដោយ​គ្មាន​នរណា​បង្ខិត​បង្ខំ​នរ-​ ណា​​ឡើយ​​»៕ PN

លេខទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់​និងផ្សេងៗ ១. អគ្គិភ័យៈ ១១៨, ០២៣ ៧២៣ ៥៥៥ ២. ប៉ូលស ិ ៈ ១១៧,​០២៣ ៣៦៦ ៨៤១, ០២៣ ៧២០ ២៣៥ ៣. ប៉ូលិសចរាចរណ៍ៈ ០២៣ ៧២២ ០៦៧ ៤. រថយន្តសាមុយ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតៈ ១១៩ ៥. រថយន្តសង្គ្រោះ មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីៈ ០២៣ ២១៧ ៧៦៤ ឬវិទ្យុទាក់ទង ១៥១៩៤០ ៦. រថយន្តសង្គ្រោះ មន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃៈ ០១៦​៩០៩ ៧៧៤, ០១៦​៩០៩ ៧៧៤ ៧. លេខប្រចាំការ (Hot Line) គ្រុនផ្តាសាយ A(H1N1) ០១២ ៤៨៨ ៩៨១ ៨. រដ្ឋាករទឹកៈ ០២៣ ៧២៤ ០៤៦ ៩. អគ្គិសនី (EDC): ០២៣ ៧២៣​៨៧១ ១០. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Asia: ០១២ ៨១៦ ៦៦៩ ១១. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte: ០១២​៩១១ ៣៣៣/ ៩៨០ ២២២ ១២. ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង​​Infinity: ០១២ ៧៦៦ ១ ​ ១១, 023 999 888 ១៣. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ MPA: ០២៣ ២១០ ៨៣៦ ១៤. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Protek: ០១២ ៩១៩ ៩០៣ ១៥. ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ VIP: ០១២ ៨១៧ ២២២


esdækic©

BUSINESS

www.postkhmer.com

ថាម​ពលពីរោង​ចក្រ​ធយ្ ង ូ ថ្ម​ពនយា ្ រដល់ចង ុ ខ៧ ែ រ៉ាន់ រើយ ភ ​ព ំ្ន ញ េ ៈ​ការ​ដាក់ឲ ​ យ្ ដ ​ណ ំ រើ រោ ​ ង-​ ចក្រ​ថាម​ពល​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ ធ្យូង​ថ្មនៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុនឹង​ត្រូវ​ ពន្យា​ររហូត​ដល់​ចុង​ខែ​កក្កដា។ មន្ត្រី​អគ្គិ​សនី​កម្ពុជា​បាន​ប្រាប់​ ​ភ្នំ​ពេញ​ ប៉ុស្តិ៍​កាល​ពីខែ​ឧសភា​ថា រោង​ចក្រ​ថាម​ពល​មួយ​នេះ​នឹង​ បញ្ជូន​អគ្គិ​សនី​មក​ទី​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ​ នៅ​ខែ​មិថុនា​នេះ​ ប៉ុន្តែ​លោក​ អិុត​ ប្រាំង ​រដ្ឋ​លេខា​ធិការ​ក្រសួង​ ឧស្សា​ហ​កម្ម​រ៉ែ ​និង​ថាម​ពល​ និយាយ​ថា ​រោង​ចក្រ​ផលិត​ថាម-​ ពល​អគ្គិ​សនី​ដើរ​ដោយ​ថាម​​ពល​ ធ្យង ូ ថ ​ក ​្ម ម្លាង ំ ១ ​ ០០​មេហវ ​្គា ត ៉ា ន ​់ េះ​ គ្រោង​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើ​ការ​នៅ​ ក្នុង​ខែ​កក្កដា ​តែ​មិន​បញ្ជាក់​ពី​ កាល​បរិច្ឆេទ​ទេ។​ លោក​បន្ត​ថា​៖​ «​ខ្ញុំ​ធានា​ថា ​ពីរ​ ខែ​ទៀតគ្មាន​ទេ​ការ​ដាច់​ភ្លើង​។​ ចាប់​ពី​ចុង​ខែ​កក្កដា​ទៅ ​យើង​ លែង​ខ្វះ​ភ្លើង​ប្រើ​ហើយ​ តែ​បើ​វា​ ដាច់គដោ ​ឺ យ​សារ​ដាច់ខ ​ ស្ ភ ​ែ ង ្លើ »​ ។ ​ លោក​បញ្ជាក់​ថា ​បន្ទាប់​ពី​រោង-​ ចក្រដ ​ រើ ដោ ​ យ​ថាម​ពល​ធយ្ ង ូ ថ ​ន ​្ម េះ​ បាន​ដា ​ ក់ឲ ​ យ្ ដ ​ណ ំ រើ កា ​ រ​វា ​ន ​ង ឹ ធា ​ នា ​ ​ ស្ថិរ​ភាព​ថាម​​ពល​យ៉ាង​ហោច​ក៏​ បាន​មួយ​ឆ្នាំ​។ ​បន្ទាប់​ពី​នោះ​មក​ ស្ថាន ​យ ី វា ​ រ​អ ី គ ​ស ្គិ នីជា ​ ច ​ ន ្រើ ក ​ ន្លង ែ ​ នឹងដា ​ ក់ឲ ​ យ្ ដ ​ណ ំ រើ កា ​ រ​ជាប ​ ន្តប ​ ន្ទាប​់ រួម​ទាំង​រោង​ចក្រ​ថាម​ពល​ធ្យូងថ្ម​ មួយ​ចំនួន​ទៀត​ផង​ដែរ​។ លោក​ កែវ ​រតនៈ ​អគ្គ​នាយក​ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​(EDC) បាន​ឲ្យ​ ដឹង​បន្ទាប់​ពី​បិទ​កច ិ ប ្ច​ ្រជុំ​មន្ត្រី​ជាន់​ ខ្ពស​ទ ់ ទួល​បន្ទក ុ ​ថាម​ពល​​អគ្គ​ស ិ ​នី​ មក​ពត ី ប ំ ន់អា ​ ស៊ានកា ​ ល​ពច ​ី ង ុ ខ ​ ​ែ ឧសភា​ថា រោង​ចក្រថា ​ ម​ពលធ្យង ូ ​ ថ្ម​ពី​ខេត្ត​ពះ្រ ​សី​ហ​នុ ​និង​ខ្សែ​ បណ្តាញ​ត​ភ្ជាប់​អគ្គិសនី​មក​ភ្នំ-​ ពេញ​បាន​រៀប​ចំ​រួច​រាល់​។

បណ្តាញខ ​ ស្ អគ្គ ែ​ ស ិ នីនៅ ​ ​រាជធានីភព ំ្ន ញ េ ។ បច្ចប ុ ប្ ន្ន​ភព ំ្ន ញ េ ​កព ំ ង ុ ប ​ ឈ ្រ ម​នង ឹ ​កង្វះ​ការ​ផត ្គ ​ផ ់ ង ្គ ​អ ់ គ្គស ិ នី។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

លោក អ ​ត ិុ ប ​ ង ្រាំ បា ​ ន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ​ ការ​​ប្រើ​ប្រាស់​អគ្គិ​សនី​កំពុង​មាន​ ការ​កើន​ឡើង​ដោយ​សារ​​កំណើន​ ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​។ កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១០ ​ក្រុម-​ ហ៊ុន ​Leader ​(Cambodia) Limited ​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ Leader ​Universal​ Holding​ Berhal រ​បស់ម ​ ឡ ៉ា េស​៊ី បាន​ចា ​ ប់​ ដៃ​គូ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ​Cambodia ​Energy​ Limited ​(CEL)​ ដើមប្ ​សា ី ង​សង់​រោង​ចក្រ​ថាម​ពល​​ នោះ​ឡង ើ ។ ​ កា ​ រ​វន ិ យោ ​ិ គ​លរោ ​ើ ង-​ ចក្រម ​យ ួ ន ​ េះត ​ ម្លប ​ៃ ្រមាណ ១ ​ ៧០​​

លាន​ដុល្លារ​។​ លោក អ ​ត ិុ ប ​ ង ្រាំ ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ថា​​កាក​ សំណល់​ពី​ធ្យូង​ថ្ម​ត្រូវ​បាន​គ​េយក​ ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​យ៉ាង ​ដោយ​ រួម​មាន​កៅ​ស៊ូ​ក្រាល​ថ្នល់ ​សម្ភារ​ ចម្លាក់ ​និង​អ្វី​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​​។ លោក​ ស្បោង ​សារ៉ាត ​អភិ-​ បាល​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​និយាយ​ថា​ រោង​​ចក្រ​ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ស្ទឹង​ហាវ​ នេះ ​ថ​ៗ ី្ម ​នះេ ​តវូ្រ ​បាន​គ​ដ េ ណ ំ រើ ​ការ​ សាក​​ល្បង​​ត្រឹម​កម្លាំង​៥​មេហ្គា-​ វ៉ាត​់ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​។ ​លោក​ បាន​លើក​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​ការ​ដាក់​ ដំណើរ​កម្លាំង​៥​មេហ្គាវ៉ាត​់ ថាម​-​

ពល​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ហាក់​បាន​ជួយ​ ការ​ខ្វះខា ​ ត​បា ​ ន​មយ ួ ច ​ន ំ ន ួ ហ ​ យ ើ ​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គេ​កំពុង​តែ​ស្ថាបនា​ ស្ថានយ ី ចក ែ ចា ​ យ​ថាមពល​ពរោ ​ី ង-​ ចក្រ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ​។​ ប៉ុន្តែ​ លោក​នៅ​មិន​ទាន់​ដឹង​ពី​កាល​បរិ-​ ច្ឆទ េ ដ ​ណ ំ រើ កា ​ រ​ជាផ ​ វ្លូ កា ​ រ​​និងព ​ ញ េ ​ សមត្ថ​ភាព​នៅ​ឡើយ​ទេ​។​ បច្ចប ុ ប្ ន្ន​រាជ​ធានី​ភ​ព ំ្ន ញ េ ប្រឈម​​ នឹងក ​ ង្វះថា ​ ម​ពល​ហើយមា ​ ន​ការ​ កាត់ផ ​ ច ្តា អ ​់ គ្គស ិ នីទៅ ​ តា ​ ម​តប ំ ន់ជា ​ ​ ញឹកញាប់​ជា​ពស ិ ​ស េ ​នៅ​រដូវក្តៅ ​ ​។​ កង្វះ​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិ​សនី​ត្រូវ​ បាន​មស ្ចា ស ់​ ហ​គ ​ ្រាសត ​ញ ្អូ ត ​ រ្អែ​ថា​

បាន​ធ្វើ​ឲ្យការ​​ផលិត​ក្នុង​រោង​ចក្រ​ មានការធ្លាក់​ចុះ​។ យោង​តាម​សេច​ក្តី​រាយ​ការ​ណ៍​ របស់ភ ​ព ​ំ ្ន ញ េ ប ​ស ុ ៉ កា ិ៍ ្ត ល​ពឆ ​ី ២ ​ំ ្នា ០១២ តម្រូវ​ការ​អគ្គិស​នី​សរុប​នៅ​ក្នុង​ រា​ជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ​មាន​ប្រ​មាណ​ ៤០០ មេហវ ្គា ត ៉ា ក ​់ ង ុ្ន ម ​យ ួ ថ ​ ​ៃ្ង ខណៈ​​ កាល​នោះ​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​មាន​ក្នុង​ រង្វង់​តែ​២៩០ មេ​ហ្គាវ៉ាត់​។ របាយ​ការណ៍​មួយ​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១១​របស់ម ​ ជ្ឈម ​ ណ្ឌលថា ​ ម-​ ពល​អាស៊ាន​បាន​បង្ហាញ​ថា​តម្លៃ​ អគ្គិសនី​របស់​កម្ពុជា​ខ្ពស់​ជាង​គេ​ នៅ​​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​។

​របាយ​​ការ​ណ៍​បង្ហាញ​ថា តម្លៃ​ អគ្គិស​នី​ក្នុង​មួយ​គ​ឡ ី វ ូ​ ៉ាត​ម ់ ៉ោងជា​ មធ្យម​គិ​ត​ជា​ដុល្លារ​មាន​តម្លៃ​ ចន្លោះ​​ពី១១,​៧​១ ​សេន​ ទៅ​ ១៤,៦៣​សេន​ក្នុង​មួយ​គី​ឡូ​វ៉ាត់​ ម៉ោង​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ វិស ​ យ ​័ ឧ ​ ស្សាហ ​ កម្ម ខ ​ ណៈ​ត ​ ម្លនៅ ៃ ​ ប្រ​ទេ​ស​វៀត​ណាម​មាន​ចន្លោះ​ ​ពី២,៣ សេន ទៅ៨,៣២ ​សេន​ ប្រ​ទេស​ថៃ​មាន​ចន្លោះ​ពី ​៨,៦៧​ សេ​ន​ទៅ​៩,៤៣​សេន ​ហើយ​ប្រ-​ ទេស​ឡាវ​​ស្ថិត​ក្នុង​ចន្លោះពី​៦,២​ ៣​សេន​ទៅ​៧,៣៤​សេន​។ លោក​ សុខ ​ចិន្តា​សោ​ភា​ អគ្គ-​ លេខា​ធិ​ការ​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​ កម្ពុជា(CDC)​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ ពី​ថ្ងៃទី​៦​មីនា​ថា​កង្វះ​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ អគ្គិស​នី ​និងតម្លៃ​ខ្ពស់​នៅ​តែ​ជា​ បញ្ហា​ប្រ​ឈម​យ៉ាង​ចម្បងនៅ​ក្នុង​ បរិ​យា​កាស​វិនិ​យោគ​នៅ​ប្រ​ទេស​ កម្ពុជា​។ វា​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​សម្រេ​ច​ ចិតរ្ត បស់វ​ន ិ យោ ​ិ គ ​ន ិ ហ ​ យ ើ ក ​ បា ​៏ ន​​ បង្កក​ា ​ រ​ល ​ បា ​ំ កដល់​CDC ក្នង ុ កា ​ រ​ ទាក់​ទាញ​វិនិ​យោគ​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​ ឲ្យច ​ល ូ ម ​ ក​វន ិ យោ ​ិ គ​នៅក ​ ម្ពជា ុ ផ ​ ង​ ដែរ​។ ទោះបី​យ៉ាង​នេះក្តី​លោកក៏​ បាន​​រំ​ពឹង​ថា បរិមាណ ​និង​គុណ​-​ ភាពផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​កម្ពុជា​ នឹង​មាន​ភាព​​ល្អឡើង​ចាប់​ពី​ពាក់​ កណ្តាល​ឆ្នាំ​នេះ​ទៅ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ វិនយោ ិ គ​លរោ ​ើ ង​ចក្រផ ​ លិតថា ​ ម-​ ពល​​ជា​ច្រើន​កន្លង​មកនឹង​អាច​ ចាប​់​ផ្តើម​ផ្តល់​ថាម​ពល​មក​វិញ។ លោកថ្លែង​ថា៖ «វា​​នឹង​ជួយ​ សម្រួល​ដល់​កិច្ច​ការ​​សម្រាប់​អ្នក​ ប្រើ​ប្រាស់ [អ្នក​វិនិ​យោគ]​ និង​ សម្រាប់​ខ្ញុំ​ដែល​ជា​អ្នក​ទាក់​ទាញ​ អ្នក​វិនិ​យោគ នៅ​ពេល​ដែល​បរិ-​ មាណ និងគុណភាព​​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិ-​ ស​នី​បាន​ល្អ​ជា​ង​មុន។ តែ​ខ្ញុំ​បាន​ សួរ​E ​ DC បញ្ជាកហ ​់ យ ើ គ ​ ថា ​ឺ តម្ល​ៃ នឹង​ចុះ​បន្តិច មិន​ច្រើន​ទេ»៕​


១២ BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

esdækic©

កសិករបន្ទាយមានជ័យកំពង ុ ​ខះ្វ ពូជដ ​ឡ ំ ង ូ មី​

ការលក់ផះ្ទ ​នៅ​ អាមេរក ិ ​ទ​ន ំ ង​ ភាព​នៃ​ការ​រស់​នៅ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ ជាកើន​ ឡង ើ ក្នុង​ខេត្ត​ជាប់​ព្រំ​ដែន​ថៃ​មួយ​នេះ​

ហ៊ គីមសាយ ភ្នព ំ ញ េ ៈ កសិករដាំដ ​ឡ ​ំ ង ូ ម ​ នៅ​ ​​ី ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យជា​​ច្រើ​ន​ កំ​ពុង​​ន​ា ំ​ចូល​ពូជ​ពីប្រទេស​​ថៃ​ ដើម្បី​ដំា​ដុះ​​សាជា​ថ្មី​ បន្ទាប់ពីការ​ ដំា​លើក​ទី១​​​មិន​ដុះ​ល្អ​ដោយ​សារ​ ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ ហើយ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ពូជ​ដែល​កសិ​ករ​បានបម្រុង​ ទុក​កាល​ពី​ពេល​​ប្រ​មូល​ផល​ចុង​ ឆ្នាំ​មុន​បប ្រើ​ ្រាស់​អស់​។ លោក តែ ហាំង ម្ចាស់​ចម្ការ​ ដំ​ឡូង​​មី​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​បន្ទាយ​មាន​ ជ័យ​​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ដី​ដាំ​ដុះ​ជាង​១ ពាន់ហិ ​​ កតា ​ បា ​ ន​​ប្រាបភ ​់ ព ​ំ្ន ញ េ ​ប៉ស ុ ​្តិ៍ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​​ថា តាំង​ពី​ចាប់​ ផ្តើម​រដូវ​កាល​ដាំ​ដុះ​ដំ​បូង​ ពួកគេ​ ជួប​ប្រ​ទះ​ភាព​រាំង​ស្ងួត តែ​ទើប​​ ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ភ្លៀង​ ធ្លាក់​​យ៉ាង​ខ្លាំង​​ ហើយ​បាន​ប៉ះ-​ ពាល់​​ដល់​ផ្ទៃ​ដី​ដាំ​ដុះ​ដំ​ឡូង​មី​ជា​ ច្រើនហិក​តា។ ​​ លោក​បន្ត​ថា ផ្ទៃ​ដី​ដាំ​ដុះ​ភាគ​ ច្រើន​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ដាំ​ដុះ​សាជា​ ថ្មី​ លើកទី​ពីរ ឬខ្លះ​ទៀត​ឈាន​ ដល់​លើកទ ​ ី​បី​ទៅ​ហើយ​ ដែល​នាំ​

ការប្រមល ូ ​ផល​ដឡ ំ ង ូ មីរបស់កសិករ​នៅខេត​ប ្ត ល ៃ៉ ន ិ ​នា​ពល េ កន្លងមក​​​។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ឲ្យ​ពូជ​ដំ​ឡូង​ដែល​កសិករ​បម្រុង​ ទុក​ខ្វះ​ខាត​។​ លោក​ តែ ហាំង​ បាន​​​បន្ត​ថា៖ «​បញ្ហា​កង្វះ​ពូ​ជ​ សម្រាប់​​​ដំា​​លើក​ទី​ពីរ​ ឬលើ​ក​ ក្រោយ​​ៗ​ទៀត​ ​​ហ្នឹង​គឺ​ជា​បញ្ហ​ា ប្រ​ឈម​​ជា​ប្រ​ចាំ​ទៅហ ​ ើយ​។ ការ​

ទិញ​ពូជ​បន្ថែ​ម​ក្នុង​តម្លៃ​ថ្លៃ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ ថ្លដ ​ៃ ម ើ ផ ​ លិតរ​បស់យ ​ ង ើ មា ​ ន​តម្ល​ៃ ខ្ពស់​»។ លោក​​បញ្ជាក់​​ថា ដើម្បី​​ ទិញ​ពូ​ជ​ដំ​ឡូង​ពី​ថៃ​មក គេ​​ត្រូវច ​ ំ-​ ណាយ​ប្រ​មាណ៣០បាត​(ប្រ-​ ហែល​ ៣ ៩០០ រៀល​) ក្នុងព ​ ូជ​

JOB ANNOUNCEMENT Human Resources Manager Group for the Environment, Renewable Energy and Solidarity (GERES) Cambodia is part of a French NGO, with the vision to support: “S����-E��� A���� ����������� ���� ��������� �� ��������� ����������� ���������� �� ������� ��������� �� ����� ��������� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� �� ������ �� ��������� ������, ���������� ��, ��� ���������� �� ������� ������ ��� �������� �����������”

GERES Cambodia is currently seeking a qualified Cambodian candidate to fill the full-time position of Human Resources Manager (HR Manager). The position is based in Phnom Penh, with occasional travels to provinces. The HR Manager will work under the supervision of the Operations Director. The HR Manager will support GERES Cambodia on consultatively developing and managing the effective implementation of Human Resources policies, processes and procedures. Additionally, (s) he will support HR initiatives within GERES’s strategic and annual management plans, and provide high level advice to Management on HR related matters. Duties and responsibilities: The HR Manager will be responsible for the following tasks:  Set up the yearly recruitment planning with line managers and directors.  Monitor and manage the recruitment cycle for all positions.  Manage and organize integration activities for new staff.  Manage and monitor training and development activities as a whole in theorganization.  Create and manage all personnel documents including employment contracts, insurance,ID cards, performance appraisal sheets, visas, etc.  Control and keep track of timesheets, leaves, warnings, resignations, promotions, terminations, etc.  Coordinate the annual performance appraisal process.  Identify staff’s potential and propose development plan for them (training, internship, promotion, others).  Collaborate with Executive Management on updating the organizational chart whenever needed.  Manage all compensations, including salary and other benefits, by consulting with Executive Management to review and revise the salary scale and benefits policy whenever needed.  Develop and update regularly the Manual of Internal Rules and Regulations as well as HR internal processes and procedures by consulting with Executive Management.  Ensure that the HR administration and record keeping for all HR transactions managed through the HR Management System (HRMS) is efficient and accurate.  Manage, lead and coach the HR team, ensuring high performance standard so that HR can function effectively and efficiently, Requirements:  Bachelor or Master Degree in Human Resources Management, Management or relevant field.  Minimum 5 years experience in the field of Human Resource Management with two years of organizational level of HR management experience;  Knowledge and understanding of the Cambodia labor law.  Strong planning, organizational, and interpersonal skills – including influencing, negotiation and cross cultural skills.  Excellent command in English (written, spoken and reading).  Proficient in working with Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook Express).  Dynamic, leadership and good interpersonal skills. Start date: As soon as possible. Position conditions:  Full time contract  Type of contract, duration & remuneration according to profile, experience and GERES internal policy To apply: Please send your cover letter and CV to Ms. Charlotte NIVOLLET, at c.nivollet@geres.eu Application deadline: 28 June 2013. Please mention “HR Manager Recruitment” in subject line. GERES Cambodia is an equal opportunity employer; all qualified candidates are encouraged to apply.

Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités Group for the Environment, Renewable Energy and Solidarity House no.350, Street 350, Sangkat Boeung Keng Kang 3, P.O.Box 2528, Phnom Penh 12304, Cambodia Tel: +855(23)986 891, Fax: +855(23)221 314 / www.cambodia.geres.eu – cambodia@geres.eu

ដំ​ឡូង​មួ​យ​បាច់។ ​ដំ​ឡូង​មី​ជា​ដំ​ណាំ​កសិកម្ម​​ធំ​ ជាង​​គេ​ទី​ពីរ​​ក្នុង​ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​​ ជ័យ​បន្ទាប់​ពី​ដំ​ណាំ​ស្រូវ​ ហើយ​​ វា​ក៏​បាន​ដើរ​តួ​នា​ទី​យ៉ាង​សំ​ខាន់​​​ ក្នុង​ការ​រួម​ចំ​ណែក​អភិ​វឌ្ឍ​ស្ថាន-​

ផង​ដែរ។ លោក រុន សុ​ផាន់​ណា​រ៉ា​​ ប្រ-​ ធាន​​ការិ​យា​ល័​យ​ក្សេត្រ​សាស្រ្ត​ នៃ​​មន្ទី​រកសិ​កម្មខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ ជ័យ បាន​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ​​ម ​ ក​ដល់ព ​ ល េ ​ នេះ​ដំ​ឡូង​មី​ត្រូវ​បាន​ដំា​ដុះ​លើ​ផ្ទៃ​ ដី​​សរុប​៣ ៥០០ ហិកតា ហើយ​ បើតាម​ ​​ ផែន​ការ ​លោក​រ​ព ំ ង ឹ ថា ​ ​ផ្ទៃ​ ដី​ដាដ ​ំ ុះដំឡ ​ ង ូ ម ​ សរុ ​​ី បនៅ ​ ក ​ង ្នុ ខ ​ ត េ ​្ត បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​នា​ឆ្នាំ​នេះមាន​ ចំ​នួន​សរុប​​៤ ៥០០ ហិកតា​។​ លោក​​បន្ត​ថា​ បច្ចុប្បន្នមាន​តំ​បន់​ ដាំដ ​ ុះដ ​ឡ ​ំ ង ូ ម ​ស ​ី ​ខា ំ ន់ៗ ​ម ​យ ួ ច ​ន ​ំ ន ួ ​​ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំព ​ ុងរ​ង​ការ​ប៉ះ​ពាល់​ ដោយ​សារ​​អាកាស​ធាតុ ​ពស ិ​ េស​ ក្នុង​ស្រុក​ម៉ា​ឡៃដែល​ទទួល​រង​ ផល​ប៉ះពា ​ ល់​ខ្លាំង​ជាង​គេ។ លោក តែ ហាំង​ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ មាន​ការ​វិនិយោគ​លើ​រោង​ចក្រកែ​ ច្នៃ​ដំ​ឡូង​មី​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ជា​ង​នេះ ព្រោះតម្រ ​​​ វូ កា ​ រ​ដឡ ​ំ ង ូ ម ​ដ ​ី ល ែ ជា ​ វ​ត្ថ​ុ ធាតុដ ​ ម ើ ន ​ង ឹ មា ​ ន​ជាប ​ ចាំ ្រ​ ។ ដូច្នេះ​ កសិករ​​នឹង​បន្ត​មាន​ការ​ប្រ​មូល​ ផល​​​ជាប់រ​ហូត៕

អាមេរក ិ ៈ សេដវ​្ឋ ទ ិ បា ​ូ ន​នយា ិ យ​ មុនរបាយ​ ​​​ ការណ៍​នៅ​សប្ដាហ ​ ន ៍​ េះ​ ថា តម្លៃ​​​លក់​ផ្ទះ​​ដែល​មាន​ស្រាប់​ នៅ​​​អាមេរិក​ទំនង​​ជា​​​​កើន​ឡើង​​ កាល​​ពីខ ​ ឧសភា​ ែ​ ដល់ក ​ ម្រត ិ ខ្ព ​​ ស​​់ រយៈ​ពេល​៣​ឆ្នាំ​ ហើយ​ក្រុម​​ហ៊ុន​ សាង​​សង់​​បាន​ចាប់​​ផ្ដើម​គម្រោង​ ថ្ម​​​ក​​ា ី ន់ត ​ ច្រ ែ​ ន ើ ​ធ ​ ឲ ​្វើ យ្ ម​ា ន​កណ ​ំ ន ​ើ ​​ ក្នុងវ​ិស័យ​អច​លន​ទ្រព្យ ដែល​​កំពង ុ​ ​​ ជំរុញ​​ដល់កំណើនស ​ េដ្ឋ​កិច។ ្ច​ ​​តាម​ការ​ព្យាករ​ជា​មធ្យម​របស់​​ សេដ្ឋ​វិទូ​​​អង្កេត​ដោយ Bloomberg ​មុន​របាយ​ការ​ណ៍​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​មិថុនា​ ពី​​សមា​គមជាតិអ្នក​ រក​ស៊ី​លក់​ដូរ​ផ្ទះ តម្លៃ​នៃ​ការ​ទិញ​ ផ្ទះកា ​ ន់​ក​ា ប់ព ​ ​ម ី ស ្ចា មុ ​​់ នកើ ​​ នឡ ​ ង ើ ​ ពី​០,៦​ភាគ​រយ​​ដែល​ជា​ការ​កើន​ ឡើង​​ខ្លាំង​បំផុត​​ចាប់​ពី​​ខែ​វិចិ្ឆកា​ឆ្នាំ​ ២០០៩​។​​ ពល​​រដ្ឋ​ដែល​​​ទទួល​បាន​ឥណ-​ ទា​ន​បាន​​​​​ប្រយោជន៍ពី​​ការ​ប្រាក់​ ទាប​ដល ែ ជ ​ រំ ញ ុ ដ ​ ល់ការ​ ​​ សាង​​សង់​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​សុទិដិ្ឋ​និយម​​​ដល់​ ក្រុម​ហ៊ុនជា ​ ​ចន ្រើ​ ​៕B.g/PB

រដ្ឋា​ភបា ិ ល​ចន ិ ​ចាត់​វធា ិ ន​ការ​​ លើរោងច​ក​ផ ្រ លិត​ពង​ទាប្រៃ ប៉កា េ ង ំ ​ៈ ប្រទស េ ច ​ន ិ បា ​ ន​ចញ េ ​ បញ្ជា​​ឲ្យ​មាន​​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​រោង​ ចក្រ​ផ​លិត​ពង​ទា​ប្រៃ​បន្ទាប់​​ពី​ ប្រព័ន្ធ​​​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​រាយ​ការ​ណ៍​ថា​ ជាតិ​​គីម​ីពុល​ត្រូវ​បា​ន​គេ​កំពុង​ប្រើ​ ធ្វើ​ជា​សារ​ធាតុ​​បន្ថែម​​។ នេះ​​ជា​ព័ត៌​មាន​​ថ្មី​​បំផុត​​​ក្នុង​​រឿ​ង​ អា​សវ្រូ ម ​ប ្ហូ អា ​ ហារ​​​​ដែលក ​ ត ើ ឡ ​ ង ើ ​ បន្តប ​ ន្ទាប​់ ញា ​ ញ ំ ដ ​ី ល់ប ​ ទ ្រ ស េ មាន​​ ​​​ ប្រជា​ជន​ច្រើន​បំផុត​​របស់​ពិភព-​​​ លោក​​មួយ​នេះ​។ ​សារ​ព័ត៌​មានរដ្ឋ​​ចិន ស៊ិន​ហួរ​ បាន​រាយ​ការ​​ណ៍​ពី​ថ្ងៃម្សិល​មិញ​​​ ដោយ​​លើកឡ ​ ង ើ ព ​ កា ​ី រ​គប ្រ គ ​់ ង ្រ ឱ-​ សថ​ន ​ង ិ ម ​ប ្ហូ អាហារ​ចន ិ ថា ​ ​​រដ្ឋាភ-ិ ​ បាល​​ក្នង ុ ត ​ប ំ ន់ត្រ ​​ វូ បា ​ ន​គប្រា េ​​ បឲ្ ​​់ យ​​ ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​គ្រប់​រោង​​ចក្រ​ ផលិត​ពងទាប្រៃ និង​ផលិត​​ផល​ ជា​ច្រើន​ «​ពិនិត្យ​យ៉ាងត ​ ឹងរ​ឹុង​​» ថា​ តើ​សារ​ធាតុ​បន្ថែ​ម​​ស៊ុល​ហ្វាត​ទង់​ ដែង​​ក្នុង​ឧស្សា​​ហ​កម្ម​​​ត្រូវ​​បាន​គេ​ កំពង ុ ប ​​ ​ប ើ្រ ស ្រា ​ខ ់ ស ុ ច ​​ បា ្ ប់​ឬអត់? ស៊ិនហួរ​បាន​និយាយ​​ថា រោង​ ចក្រ​ជ​ា​ច្រើន​​បាន​រក​​ឃើញថា​​ មាន​​ការ​បប ​្រើ ស ្រា ជា ​់ តិគី ​​ ម ​ន ​ី ង ឹ ត ​ វ្រូ ​​ បាន​​បិទ​ទ្វារមិនដ ​ណ ំ រើ ការ​ ​​ ហើយ​ ពង​ទា​ប្រៃ​ជា​ច្រើន​​​ត្រូវ​​​គេ​យក​ ចេញ​​ពី​ទី​ផ្សារ​​។ ករណីច ​ង ុ ក ​ យ ្រោ ន ​ េះ​​ដាក់ស ​ ម្ពាធ ​​ បន្ថែម​​លើ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ចិន​ក្នុង​ការ​​ បំពញ េ កា ​ រ​សន្យាថ្ម ​​ ៗ ​ី រ​បស់ខ ​ន ្លួ ក្ន ​​ ង ុ ​​ ការ​​លើក​កម្ពស់​សុវត្ថិ​ភាព​ឱស​ថ​

និង​​ម្ហូប​អាហារ​។ ​ស៊ិនហួរ​បាន​ រាយ​​ការណ៍​​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៦​ ខែ​ មិថុនាថា ​​​ លោក Wang Yang ឧប​​​នាយ​ក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​​បាន​អំពាវ​នាវ​ ឲ្យ​​​មាន​ ​«យុទ្ធ​នា​ការ​​ពិ​សេស​» ដើម្បី​​​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ដល់​ ឧស្សាហ ​ ក ​ ម្មឱ ​ សថ​និងម្ហ ​​ ប ូ អា ​ ហារ​​ ហើ​យ​​ដាក់​ទណ្ឌ​កម្ម​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​​​ ដល​់​ជន​បព ្រ ត ឹ្រ ​​លើ ្ត ស ្ម ។ លោក​បន្ត​ថា​ សុវ​ត​​ភាព​​​ ិ្ថ ឱ​សថ​ និង​ម្ហូ​ប​អា​ហារ​គឺ​ជា​បញ្ហា​​នយោ-​ បាយ​និងស ​ េដ្ឋ​កិចដ ្ច​ ៏​សំខា​ន់។ ​​

យុទ្ធនាការ​ពិសេស​ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើ​រឡើង​ដ​ល់​ ឧស្សាហកម្ម​ឱសថ និង​ ម្ហូប​អាហារ ​គេហ​ទំព័ររដ្ឋ​​ Chinanews. com​បាន​រាយ​ការ​​ណ៍ថា​អាជ្ញាធរ​ កាល​​​​ពី​ថ​ទ ៃ្ង ​១ ី ៤​ខែ​មិថនា ុ ​បាន​បទ ិ ​​​ ទ្វាររោង​ ​​ ចក្រ​ចំនន ួ ៣ ​ ០​ដល ែ ផ ​ លិត ​ ​​​ ពង​ទា​ប្រៃ​នៅ​ក្រុង​ Nanchang របស់ខ ​ ត េ ​្ត Jiangxi ភាគ​កណ្ដាល​ បន្ទាប​​់ពីទរូ ​ទសស្ ន៍​កណ្ដា​ល​​ចិន​​ ដែល​​​ជា​​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​រដ្ឋ​​​បាន​​ រាយ​ការ​ណ៍ថា ​​មាន​សារ​ធាតុ​ ស៊ល ុ ​​​ហ្វាត​ទង់ដង ែ ​កង ុ្ន ​ឧសសា ្ ហ-​ កម្ម​​​បាន​​នឹង​កំពុង​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​សារ​ ធាតុបន្ថ ​​ ម​ ែ​ ។ សារ​ធាតុស ​ ល ៊ុ ​ហ្វាត​ ទង់​ដែង​​ក្នុង​ឧស្សាហ​កម្ម​​ ដែល​

មាន​សារ​​ធាតុ​ពុលជា ​ តិ​arsenic ជាតិ​សំណ និង​សារ​ធាតុ cadmiu​m អា ​ ច​បង្កឲ ​ យ្ ខ ​ច ូ ក្រ ​​ លៀន។ CCT​V បាន​រាយ​ការ​ណ៍​ថា ក្រុង​ Nanchang ​ផលិត​ពងទា​ប្រៃ​​ ៣០០ ០០០​តោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ៗ​​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​​​កើនឡ ​ ើង​១៥​ភាគ​​រយ​។​ កាល​ពខ ​ី ឧស​ ែ​ ភា​ខេត​ក ្ត ង ្វា ត ​ង ុ ​ របស់ចិ ​​ ន​ដល ែ ជា ​ ត ​ប ំ ន់មា ​ ន​បជា ្រ -​ ជន​​ច្រើនប ​ ំផុតរ​បស់​ចិន​​​និយា​យ​ ថា​​ខ្លួន​បាន​រក​ឃើញ​កម្រិត​សារ-​ ធាតុ​ពល ុ cadmium​ហួស​កណ ំ ​ត់​​​ ជាង​៤០​ភាគ​រយ​មាន​នៅក ​ង ្នុ អ ​ ង្ករ​ ដែល​​បាន​លក់​​នៅ​ខេត្ត​ក្វាង​ចូវ​ ដែល​​ជា​ទក ី​ ្រុង​ធំ​របស់ខ ​ ្លួន។ ​​ អាជ្ញា​ធរ​សុវត្ថិ​ភាព​ម្ហូប​អាហារ​​ បាន​​​រ​ឹត​បន្តឹង​​ការ​ពិនិត្យ​ពិច័យ​ ទូ​ទាំង​​ប្រទេស​​លើ​ការ​កែ​ច្នៃ​ខុស​ ចបា ្ ប់នៃ ​​ សា ​ ច់ចៀម និ ​​ ងសា ​ ច់ស ​ ត្វ​ ក្លែង​ក្លាយ​បន្ទាប់​ពី​មាន​សត្វ​ជ្រូក​ ស្លាប់​ជាង​ ១០ ០០០​ក្បាល​ត្រូ​វ​ បា​​ន​​​គេ​យក​ចញ េ ព ​ទ ​ី ន្លេ​Huangpu​​នៅ​ស៊ាងហ ​ ៃ​​ពី​ខែ​មីនា។ ​​ ​​ី ទី ​​ៃ ៦ ​ ខែ​ ស៊ ​​ ន ិ ហ ​ រួ រា ​ យ​ការ​​ណ៍ពថ្ង មិថុនា​ថា​ លោក Wan​​g ​ស្នើ​​ឲ្យ​ រដ្ឋា​ភិ​បាល​​ក្នុង​ស្រុក​​​ទ​ទួ​​ល​ខុស​​ ត្រូវ​លើ​សុវត្ថិភាព​​ឱ​ស​ថ​ និង​​ម្ហូប​​ អាហារ​​ក្នុង​យុត្តា​ធិ​ការ​របស់​ខ្លួន​​ ហើយ​​​អំពាវ​នាវ​ដល់​​នា​យ​ក​​ដ្ឋាន​ ពាក់ព ​ន ័ ត្រ ​​្ធ វូ ល ​ ក ​ើ កម្ព ​​ សប្រ ​​់ សទ ​ិ ភាព​ ​​្ធ គ្របគ ​់ ង ្រ សុ ​​​​ វត្ថភា ​ិ ព​ឱស​ថ​និងម ​ប ្ហូ ​ អា​ហា​រ​​​​៕B.g/PB​​


esdækic©

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

BUSINESS ១៣

ការលក់​ផែK ្ល iwi នៅ​ថៃ​ កើន​ឡង ើ ​២០ភាគរយ ក្រុង​បាងកកៈ ក្រុម​ហ៊ុន Zespri International Ltd ជា​ ក្រុម​ហ៊ុន​លក់​ផលិត​ផល​ផ្លែ​ឈើ​ kiwi នាំច ​ល ូ ព ​ប ​ី ទ ្រ ស េ ​នូវល ែ សេឡង រំពង ឹ ថា ​ កា ​ រ​លក់រ​បស់ខ ​ន ្លួ នៅ​ ​​ ប្រ​ទស េ ថ ​ ន ៃ ង ឹ កើ ​​ នឡ ​ ង ើ ២ ​ ០​ភាគ-​ រយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​។​ សកម្មភា ​ ព​ទផ ​ី សា ្ រ​ថសំ ​​​្មី ដៅលើ ​​ ក​ កម្ពស់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្លែ​ឈើ​កាន់​ តែ​ច្រើន​ក្នុងចំណោម​ប្រជាជន​ថៃ​​ ដែល​ជា​អ្នក​​ធ្វើ​ឲ្យ​​មាន​កំណើន។ ​ ក្រម ុ ហ ​ ន ៊ុ Zespri ដែលជា ​ ក ​ ម ្រុ -​

ទំហំ​នៃ​ការ​នាំ​ចូល​ ផ្លែឈើKiwi មក​ពី​ប្រទេស​​ នូវែលសេឡង់បាន​កើន​ ឡើង​១៧​ភាគរយ

អាជីវកម្ម​របស់​អក ្ន ​ក!្រ អ្នកលក់ដ ​ ូង​កំពុងរ​ុញក ​ ង់ដែល​ដឹក​ផ្លែដូង​ឡើង​ចំណោត​បន្ទាប់ពច ី​ ុះពី​ស្រឡាង​នៅ​កំពង់ច ​ ​ម្លង​អ្នកលឿង។ ការ​ប្រកបរបរ​ធ្វើ​ឡើង​ទៅ​តាម​ លទ្ធភាព​បើ​ទោះបី​របរ​នោះ​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​តិចតួចក៏ដោយ​ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ប្រភព​ទ្រទ្រង់​សេដ្ឋកិចគ ្ច​ ្រួសារ​របស់​ពួកគេ។ ម៉ៃ វីរៈ

មីយន ៉ា ម ់ ​ទ ៉​ា ទួលសំណព ើ ក ី ម ុ្រ ហ៊ន ុ ​បរទេស

កម្មករកំពង ុ បុ ​​ កគ្រះឹ ​នៅ​កង ុ្រ យា ​ ង ុំ ហ្គោន។ ​​​ B.g

បាងកកៈ មន្រ្តី​បាន​និយាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ អាទិត្យ​ថា ប្រទេស​មី​យ៉ាន​់ម៉ា​​បាន​ទទួល​យក​ ​​ ម ុ្រ ហ៊ ​​ ន ុ ប ​ រទេសស ​ ម្រាបគម្រោ​ ​​់ ង​​សាង​ សំណពី ​​ើ ក ​​បស់ខ្ល ​​ ន ួ ​នៅ​ភាគ​ សង់​«ទីក ​ ង ្រុ ដ៏ ​​ ធ»​ំ ​ដ៏មហិ ​​ ចត ្ឆ ​ា រ​ ខាង​ជើង​ទី​ក្រុង​យ៉ាំង​ហ្គោន​។​ មន្រ្តី​​នៅ​នាយក​ដ្ឋា​នផែនការ​ទី​ក្រុង ​និងកា ​ រ​ គ្រប​គ ់ ង ្រ ​ដន ែ ដី​របស់​គណៈ​កម្មា​ធកា ិ រ​អភិ​វឌឍ្ ន៍ ​ទី​ក្រុង​យ៉ាំង​​ហ្គោន​​និយាយ​ថា៖ «​សំណើ​​​​ដែល​ ទទួលបា ​ ន​​​ពីក្រ ​​​ ម ​ុ ហ ​ ន ៊ុ បរ​ ​​ ទស​​ េ​ និងក ​ង ្នុ ស ​ ក ្រុ ន ​ង ឹ ​ ត្រូវ​​ប​ា ន​​​ជូន​ដំណឹងក្ន ​​ ុង​ពេល​ឆាប់​ៗន ​ េះ​»​។ មន្រ្តី​​ដែល​ស្នើ​សុំ​មិន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​​​បាន​ និយាយ​ថា៖ «​សំណើ​ទាំង​នេះ​​គឺ​សម្រាប់​ គម្រោង​​ការ​សាង​សង់​អគារ​​ដូច​ជា​សណ្ឋា​គារ​ ផ្សារ​​​ទំនប ើ ​ន ​ង ិ ផ្ទ ​​ ះនៅ​ ​​ ឃ​​ុំ ម៉ា​យហ ​៉ា ន ្គោ ក្ន ​​ ង ុ រ​យៈ​ ពេល​​​៣​ឆ្នាំ​»។​ ការ​​អភិវឌ្ឍមាន​ផ្ទៃ​ដី​១៦២​ហិក​តា​​នៅ​ឃុំ​ ម៉ាយហ ​៉ា ន ្គោ ​ភាគ​ខាង​​ជើងទ ​ក ​ី ង ្រុ ​យ៉ាង ំ ហ ​ ន ្គោ ​

ហ៊ុន​​លក់​ផ្លែ​ឈើ​ kiwi នៅ​លើ​ ទី​ផ្សារ​​ច្រើន​ជាង​៦០​ហើយ​គ្រប​ ដណ្ដបទី ់​​ ​ផ្សារ​ថៃ ​បាន​និយា​យ​ថា​ ការ​លក់​​ផ្លែ​ឈើ kiwi ដែល​បាន​ នាំ​​ចូល​​បាន​កើន​ឡើង​២៩​ភាគ-​ រយ​​ពី​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​២០១១-១២​ ដោយ​សារ​​​ផ្លែ​ឈើ​ធម្មជាតិ។​ ​​ លោក Judy Lee អ្នក​គ្រប់-​ គ្រងទីផ ​ សា ្ រ​របស់ក ​ ម ្រុ ហ ​ ន ៊ុ ​Zespri សម្រាបអា ​់ ស៊អា ​ី គ្នយ េ ​៍ មជ្ឈម ិ ប ​ព ូ ៌ា និងរ​ុស្ស៊ី​​បាន​និយាយ​ថា​នាយក-​

ដ្ឋានគយ​ថៃ បាន​រាយ​ការ​ណ៍​ថា តម្លៃ​របស់​ផ្លែ​ឈើ​នេះ​មាន​ចំនួន​ រហូត ១០១ លា ​ ន​បាត​កាល​ពឆ ​ី ​្នាំ ២០១១​ កើន​ឡើង​ដល់​១៣១ លាន​បាតកាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។ ​​ ផ្លែ​ឈើ​ kiwi របស់នូវែលសេឡង់ ​ដែល​បាន​នាំ​ចូល​​ គ្របគ ់​ ្រង​​ លើច ​ណ ​ំ ក ែ ទ ​ផ ​ី សា ្ រ​៨៨​ភាគ​រយ​​នៅ​ ប្រទស េ ថ ​ ​ៃ ក្រៅ​ពីនោះ​នាច ំ ល ូ មក​​​ ពី​​ប្រទេស​បារាំង​​ ​ចិន ប្រទេស​ អូស្ដ្រា​លី​ អាមេរិក​ ជប៉ុន និង​​ ប្រទេស​​ឥណ្ឌន ូ​ េស៊ី​។​ លោក Chortip Pramoolpol អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ទី​ផ្សារ​ថៃ​របស់​ក្រុម-​ ហ៊ុន Zespri ​បាន​និយាយ​ថា​ ទំហំ​នៃ​ការ​នាំ​ចូល​​ផ្លែ​ឈើ​ kiwi មក​ពប ​ី ទ ្រ ស េ ន ​វ ូ ល ែ សឡ េ ង់ បាន​ កើន​ឡើង​​១៧​ភាគ​រយ​​ចន្លោះ​​ឆ្នាំ​ ២០១១-១២។ ប្រទេស​ថៃ​បាន​នាំ​ចូល​ផ្លែ​ឈើ​ kiwi​ចំនួន១ ​​ ៤៣៧ តោនកាល​ ពី​​ឆ្នាំ​២០១១ និង​បាន​កើន​ឡើង​ ដល់​​ចំនួន​១ ៦៨៥ តោន​នៅ​ឆ្នាំ​ បន្ទាប។​ ​​់ ទាក់ទង​នង ឹ ចំ ​​ នន ួ ដ ​ច ​៏ ន ្រើ ​ នេះ​​ នូវែលសេឡង់ គ្រប់​គ្រង​ ចំណែកទី ​​ ​ផ្សារ​៨៥​ភាគ​រយ​។​​​ ដើម្បី​ឆ្លើ​យ​តប​​នឹងការ​ព្យាករ​​ កំណើន​របស់​​ខ្លួន​​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​​ Zespri បាន​ចែក​ចាយ​១២​លាន​ បាត​សម្រាប់​​ទី​ផ្សារ​ស្ថិ​ត​ក្រោម​​ យុទ្ធ​នា​ការ​៕ B. Post/PB

គឺជា ​ ផ ​ ក ្នែ មួ ​​ យនៃផន​ ែ​ ការ​អភិវឌ្ឍន ​យ ៍ ទ ុ សា ​្ធ ស្ដ្រ​ យ៉ាំង​ហ្គោន​ដ៏​ធំ​របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ ដែល​កំពុង​ទទួល​បាន​ជំនួយ​បច្ចេក​ទេសមក ​ពី​ភ្នាក់​ងារ​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​ជប៉ុន​ (JICA)។​ ផែន​ការនេះ​រួម​មាន​គម្រោង​ជា​ច្រើន​​ សម្រាប់​​ផ្លូវ​ថ្នល់​ ផ្លូវ​រថ​ភ្លើង និង​​ព្រលាន​យន្ត-​ ហោះ​​ព្រមទា ​ ង ំ តំ ​​ បន់ប ​ ត ​ៃ ង​នង ិ គ ​ ម្រោងផ ​ ្ទះធ ​ៗ ​ំ ​ ផង​ដែរ​។​ នាយក​ដន ្ឋា ផ ​ ន ែ កា ​ រ​ទក ​ី ង ្រុ ​​និងកា ​ រ​គប ្រ គ ​់ ង ្រ ​ ដែន​ដី​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍ទី​ក្រុង​​ យ៉ាំង​​ហ្គោន​បាន​ប្រកាស​កាល​ពី​ខែ​មុន​ថា ​ទី​ ក្រុង​យ៉ាំង​ហ្គោន​នឹង​ក្លាយជា​«​​ទី​ក្រុង​ធំ​» ដោយ​មាន​បជា ្រ ព ​ ល​រដ្ឋជាង​ ​​​​ ១០​លាន​នាក់ត្រ ​​​ ម ឹ ​ ​​ នឡ ​ ង ើ ព ​ច ី ន ំ ន ួ ប ​ ជា ្រ ជ ​ ន​​​ដែល​​ ២០​៤០​ដែលកើ បាន​ប៉ានប ​់ មា ្រ ណ​បច្ចប ​ុ ប្ ន ​ ​​្ន ៥,១៤លាន​នាក់៕ ​ Bangkok Post/PB​ ផ្លKiwi ែ​ នៅក្នង ុ កសិដន ្ឋា ម ​យ ួ ​កង ុ្ន ប្រទស េ ​នវ ូ ល ែ សឡ េ ង់។ Bloomberg


១៤

BUSINESS

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

www.postkhmer.com

esdækci ©

រដ្ឋាភបា ិ ល​ចន ិ ​នង ឹ ​ជយ ួ ​កម ុ្រ ​ហន ុ៊ ​ផលិត​កូរ៉េខាង​ត្បូងរឹត​បន្តឹង​ការ​ ត្រត ួ ​ពន ិ ត ិ យ្ ​លហ ំ រូ ​មល ូ ធន ផ្ទាង ំ ​កញ្ចកស ់ ប ូ្រ ​ថាម​ពល​ពះ្រ ​អាទិតយ្ ក្រុង​ប៉េកាំងៈ ចិន​ដែល​ជា​ ប្រទេស​ផលិត​ផ្ទាំង​កញ្ចក់​ស្រូប​ ថាម​ពល​ពន្លព ​ឺ ្រះអាទិតយ្ ធ ​ ជា ំ ង​គេ​ របស់ព ​ភ ិ ពលោក​នង ឹ ជំរញ ុ ឲ ​ យ្ មា ​ ន​​ តម្រូវ​ការ​​​ផ្ទាង ំ ​កញ្ចក​ស ់ ​ប ូ្រ ​ពន្ល​ព ឺ ះ្រ ​ អាទិតយ្ ​​​​​ក្នុង​ស្រុក​​ និង​ផ្តល់​ហិរញ្ញ-​ ប្ប​ទាន​ងាយ​ស្រួលជាង​មុន​ដល់​ ក្រម ុ ហ៊ន ុ ផ ​ លិតផ្ទាង ំ ក ​ ញ្ចក់ ខណៈ​ ភាព​តាន​តឹង​ផ្នែក​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ដែល​កំពុង​កើន​ឡើង​កាត់​បន្ថយ​ ការ​នាំ​ចេញ​ឧបករណ៍ន ​ េះ​។​ ក្រុម​ហ៊ុន​បញ្ជូន​ចរន្ត​អគ្គិសនី​ នឹងសា ​ ង​សង់ប ​ ណ្តាញ​ចែកចា ​ យ ដែល​នឹង​ដំណើរ​ការ​ដំណាល​គ្នា​ ជាមួយ​នឹង​គម្រោង​ផលិត​ថាម​-​ ពល​ព្រះអាទិត្យ​ ព្រម​ទាំង​ផ្តល់​ អាទិភាព​លល ​ើ ទ្ធភាព​ទទួលបា ​ ន​ ថាមពលអគ្គិសនី​​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​ របស់​ខន ួ្ល ​ផលិត​បានសមប ្រា ​ប ់ -ើ្រ ​ ប្រាស់ ខណៈ​ដល ែ ស្ថាបន ័ ផ្តល់​ បក ្រា កម្ច ​​់ ចា ​ី ​បា ំ ច់​តវូ្រ ​ជយ ួ ​ដល់​កម ុ្រ -​ ហ៊ុន​ផលិត​ផ្ទាំង​កញ្ចក់​ស្រូប​ពន្លឺ​ ព្រះ​អាទិតយ្ ​​ក្នង ុ ​ការ​បង្កន ើ ​មល ូ ធន។ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ថ្លែង​ ការណ៍​មួយ ដែល​បាន​ចេញ​ ផ្សាយ​នៅ​លើ​​គេហទំព័រ​របស់​ រដ្ឋាភបា ិ ល​កណ្តាលចិ ​​​​ នកា ​ ល​ពថ ​ី ្ងៃ​ សៅរ៍កន្លង​ទៅនេះ បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ ប្រជុំ​របស់​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​។ អាជ្ញាធ ​ រចិនក ​ន ​៏ ង ឹ អ ​ នុវត្តគ ​ មង ្រោ ​​ ចំនួន​១០ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ បំពល ុ បរិ ​​ យាកាស​ផង​ដរែ រួមមា ​ ន​ ការ​ទប់​សត ្កា គម ​​់ ង ្រោ ក ​ ខ្វក​់ ន ​ង ិ កា ​ រ​​ បង្ខំ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​តាម​មូលដ្ឋាន​ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ថែម​ ទៀត​ចពោ ំ ះ​ការ​គប ្រ ​គ ់ ង ្រ ​បរិសន ្ថា ។​ ឧស្សាហកម្ម​ផលិតផ្ទាំង​កញ្ចក់​ ស្រូប​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​របស់​ចិន

កម្មករ​កព ំ ង ុ ​ដឡ ំ ង ើ ​ផង ំ្ទា ​កញ្ចក​ថា ់ ម​ពល​ពន្ល​ព ឺ ះ្រ ​អាទិតយ្ ​នៅ​តប ំ ន់​មយ ួ ​កង ុ្ន ​ខត េ ​្ត Tianjin ប្រទស េ ​ចន ិ ។ រូបថត AFP

ដែល​​ផ្គត់​ផ្គង់​ទីផ្សារ​ពិភពលោក​ ជាង​ពាក់​កណ្តាល​គឺ​មិន​អាច​ ទទួល​​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​ទេ ​ក្នុង​ គ្រា​ដែលការ​ ​​ ផត ្គ ផ ​់ ង ្គ មា ​់ ន​បរិមាណ​ ច្រើន​​នៅ​លើ​ពិភពលោក និង​ក្នុង​ គ្រា​ដែល​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ទាប ដែល​បាន​កាត់​បន្ថយ​តម្រូវ​ការ​ ផ្ទាំង​កញ្ចក់​។ នៅ​ខែ​មិថុនា​នេះ សហភាព​ អឺរ៉ុប​បាន​ហូត​ពន្ធ​ជា​បណ្តោះ​ អាសន្ន​ក្នុង​អត្រា​១១,៨​ភាគ​រយ​ លើ​ការ​នាំ​ចូល​ផ្ទាំង​កញ្ចក់​ស្រូប​ ពន្លព ​ឺ ្រះអាទិតយ្ រ​បស់ក ​ ម ្រុ ហ៊ន ុ ចិ ​​ ន បន្ទាប់​ពី​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​មួយ​ បង្ហាញ​ថា ផ្ទាំង​កញ្ចក់​ដែល​បាន​ ដាក់​លក់​នៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប​មាន​ តម្លៃ​​ទាប​​ជាង​​ថ្លៃ​ដើម​ផលិតផល​

Fixed Deposit Interest Rates Cambodian

Financial Institutions

On Deposits 3 Months

6 Months

USD

RIEL

USD

RIEL

USD

RIEL

Prasac

5.50%

6.50%

6.50%

7.50%

8.00%

9.75%

ABA Bank

3.50%

N/A

4.50%

N/A

5.50%

N/A

ACLEDA Bank

2.50%

5.00%

3.75%

6.00%

5.00%

7.00%

As of JUNE 14, 2013

12 Months

ANZ Royal Bank

1.45%

3.50%

2.75%

4.00%

3.75%

5.50%

Bank of India

2.25%

N/A

3.00%

N/A

4.00%

N/A

Cambodia Asia Bank

3.50%

N/A

4.50%

N/A

5.50%

N/A

Cambodia Mekong Bank 2.75%

N/A

3.25%

N/A

3.50%

N/A

Cambodian Public Bank 2.25%

N/A

3.25%

N/A

4.00%

N/A

Canadia Bank

2.50%

5.00%

3.50%

6.00%

4.75%

7.00%

Maybank

2.25%

N/A

3.25%

N/A

4.25%

N/A

Maruhan Japan Bank

2.00%

2.00%

3.00%

3.00%

4.50%

4.50%

RHB Indochina Bank

2.75%

4.00%

3.50%

5.00%

4.75%

6.00%

SBC Bank

3.00%

N/A

3.50%

N/A

4.50%

N/A

Union Commercial Bank 3.50%

N/A

4.50%

N/A

5.50%

N/A

របស់​ខ្លួន​។ យោង​តាម​សច េ ក្តថ ​ី ង ែ្ល កា ​ រណ​ព ៍ ​ី គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី​របស់ក្រុមប្រឹក្សា​រដ្ឋ​​ របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រីចិន Li Keqiang បាន​​ឲយ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ៖ «​យង ើ ​ ត្រូវ​គាំ​ទ្រ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​ផ្ទាំង​ កញ្ចក់​ស្រូប​ថាម​ពល​ពន្លឺ​ព្រះ​ អាទិត្យ​​នេះ​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ឧបសគ្គ​ និងប ​ ន្តកា ​ រ​អភិវឌឍ្ ល ​ ។ ​្អ ខណៈ​ការ​ ប្រកត ួ ប ​ ជ ្រ ង ែ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ទ ​ផ ី សា ្ រ​ពភ ិ ព-​ លោក​មាន​ភាព​តាន​តង ឹ នោ ​ ះ​យើង​​ ចាំ​បាច់​​ជំរុញ​ដល់​តម្រូវ​ការ​ថាម​-​ ពល​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​ក្នុង​ស្រុកឲ្យ​ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​​និង​លើកក ​ ម្ពស់​ ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត និងកា ​ រ​អភិវឌ្ឍ​»។​ គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចិន​បាន​បន្ត​ឲ្យ​ ដឹងទ ​ ៀត​ថា៖ «​រដ្ឋាភបា ិ ល​ចន ិ ន ​ង ឹ ​​

ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​ច្របាច់​​ក្រុម​ហ៊ុន​ បញ្ចូល​​គ្នា និងកា ​ រ​ទិញ​យក​ក្រុម-​ ហ៊ុននានា​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​ហ៊ុន​ ផលិត​ផ្ទាំង​កញ្ចក់​ស្រូប​ថាមពល​​ ព្រះអា ​ ទិតយ្ ន ​ េះ ព្រមទា ​ ង ំ ទ ​ ប់​សត ្កា ​​់ ការ​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​ដែល​មិន​ ច្បាស់​លាស់​​»។ ការ​ដកពន្ធប្រ ​​ ឆាង ំ កា ​ រ​លក់ប ​ ង្ខច ូ ​​ ថ្លៃ​ពី​សំណាក់​សហភាព​អឺរ៉ុប​លើ​ ផ្ទាំង​កញ្ចក់​ស្រូប​ថាម​ពល​ព្រះ​ អាទិត្យ​​ចិន​នឹងកើន​ដល់ ៤៧,៦​ ភាគរយ​ដែល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ក្រុម​-​ ហ៊ុន​ប្រហែល ១៣០​ក្រុមហ៊ុន និង​កើន​បន្ត​រហូត​ដល់ ៦៧,៩​ ភាគរយ​នៅខ ​ ែ​សីហា ​បើ​មន្ត្រី​ចិន និង​អឺរ៉ុប​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ដោះ-​ ស្រាយ​ជម្លោះន ​ េះ៕ B.g/BP

ក្រង ុ ស ​ អ េ ល ៊ូ ៈ ប្រទស េ ក ​រ ូ ៉េខាង​ ត្បូង​កំពុង​ពង្រឹង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ ប្រតិបត្តិ​ការ​ប្តូរ​ប្រាក់​បរទេស ខណៈដែលលោក​ ​​ សប ​ី្រ ធា ្រ នា​ធប ិ -​​ តីក ​រ ូ ៉េ​ខាងត្បង ូ Park Geun Hye ពង្រីក​យុទ្ធនាការ​របស់​លោក​ស្រី​ ក្នុង​ការ​បង្រ្កាប​ការ​គេច​ពន្ធ​នៅ​ ទូទាំង​ពិភព​លោក​​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​​ ប្រទេសរបស់​លោក​ស្រី។ ក្រសួង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​របស់​កូរ៉េ​ខាង ត្បូង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង-​ ការណ៍តា ​ ម​អម ុី ល ែ ម ​យ ួ កា ​ ល​ពថ ​ី ្ងៃ​ ម្សិល​មិញ​ថា ផ្នែកស ​ េវា​គ្រប់​គង ្រ ​ ហិរញ្ញ​វត្ថុ និងស ​ េវា​គយ​របស់​កូរ៉េ​ នឹង​​ពង្រឹង​សិទ្ធិ​ស៊ើប​អង្កេត​ប្រតិប​ត្តិ​ការ​ឆ្លង​ព្រំដែន​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ នា​នា។ សេចក្តថ ​ី ង ្លែ កា ​ រណ៍ដ ​ ដែល​ នេះបា ​ ន​បន្តឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ការ​ខក​ខាន​ មិនបា ​ ន​រាយ​ការណ៍ល ​ ម្អត ិ ច ​ ពោ ំ ះ​ មូលនិធដ ​ិ ែលប ​ ង្វល ិ តា ​ ម​ធនាគារ បក ្រា ទ ​់ ញ ិ ទ ​ ព ្រ យ្ ស ​ កម្ម ឬ​តល ុ យ្ ភាព​ វិនិយោគ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​អាច​នឹង​ត្រូវ​ ទទួលកា ​ រ​ពិន័យ។ ការ​បង្កើត​គោល​នយោបាយ​ គ្របគ្រ ​​់ ងការ​ ​​ គច េ ព ​ ន្ធបា ​ ន​ក្លាយជា ​ ​ របៀវារៈ​នយោ​បាយ​នៅ​ទូទាំង​ សកល​លោក ខណៈ​រដ្ឋា​ភិបាល​ របស់​​បណ្តា​ប្រទេស​នា​នា​តស៊ូ​​ ចំណាយ​លើ​កម្មវិធី​សង្គម នៅ​ ពេល​​ដែល​អត្រា​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ​ ខ្ពស់ និងក ​ ំណើនស ​ េដ្ឋកិចទា ្ច​ ប។ លោក David Cameron នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស មាន​បសា ្រ សន៍កា ​ ល​ពថ ​ី សៅរ៍ ្ងៃ​ ថា ​ ការ​អនុគ ​ ្រោះព ​ ន្ធ( ​ tax havens) ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​ស្រប​ច្បាប់​ របស់អ ​ ង់គស ្លេ ស ​ ន្យាថា ​ ន ​ង ឹ គោ ​ រព​ តាម​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​អន្តរ​ជាតិ​ស្តី ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន ដែល​ជា​ ប្រធាន​បទ​សខា ំ ន់ម ​យ ួ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ក ​ច ិ ​្ច ប្រជុំ​របស់ក ​ ្រុម​ប្រទេស G8 ដែល​

នឹង​ចាប់​ផម ើ្ត នៅ ​ ​ថន ៃ​​្ង ះេ ។ បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​រដ្ឋមន្ត្រី​ ក្រសួង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ​ទី​ក្រុង St. Petersburg ប្រទស េ រ​ស ុ ស្ ៊ី លោ ​ ក Sergei Storchak អនុ​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហិរញ្ញ​វត្ថរុ​ុស្ស៊ី បាន​ឲ្យ​ដឹងកា ​ ល​ពី​ ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​មិថុនា​កន្លង​ទៅ​នេះ​ថា ក្រុម​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​របស់​ក្រុម​ ប្រទេស G20 ដែល​មាន​ប្រទេស​ កូរ៉េ​ខាង​តប្ ង ូ ដែរនោ ​ ះ កំពង ុ ព ​ ចា ិ រ-​ ណា​លើ​ផែន​ការ​ដោះដូរ​ព័ត៌មាន​ ពន្ធ។ លោក​បាន​បន្ត​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ ថា ព ​ ន្ធនង ឹ ​ក្លាយជា ​ ប ​ ធា ្រ ន​បទ​ក​្តៅ បំផុតនៅ ​ ​ក្នុងក ​ ិចប ្ច​ ្រជុំ។ ក្រសួង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ ត្បូង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក​ស្រី Park ប្រធានា​ធិបតី​ប្រទេស​កូរ៉េ​ ខាង​តប្ ង ូ មាន​គោល​បណ ំ ង​បម ្រ ល ូ ​​​ ថវិកា១៣៥​ពាន់​ពាន់​លាន​​វ៉ុន (១២០​ពាន់លា ​ ន​ដល ុ រ្លា ) ដោយ​​ មិនចា ​ បា ំ ច់ដ ​ឡ ំ ង ើ ព ​ ន្ធ ដើមប្ ប ​ី ព ំ ញ េ ​​ ការ​សន្យា​របស់​លោក​ស្រី​ចំពោះ​ កម្មវិធី​សុខុមាល​ភាព​សង្គម។ ថវិកាច ​ ំនួន៥៣​ពាន់ពា ​ ន់លាន​ ​​ វន ៉ុ ​ ក្នុង​ចំណោម​ថវិកា​ទាំង​នោះ នឹង​ ទទួលបា ​ ន​ពកា ​ី រ​បង្រ្កាប​លស ​ើ ដ េ -្ឋ ​ កិចគ ្ច​ េច​ពន្ធន ​ េះ។ សេវា​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ មាន​មូលដ្ឋាននៅ​ទីក្រុង​សេអ៊ូល​ នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បាន​​បង្កើត​ក្រុម​-​ ការងារ​មួយដើម្បី​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ ប្រតប ិ ត្តកា ិ រ​បរ្តូ ប ​ ក ្រា ដ ​់ ល ែ ម ​ន ិ បាន​ ប្រកាស​ចំនួន២​ពាន់​​ប្រតិបត្តិការ​ ចាប់​ពី​ឆ២ ្នាំ​ ០០១​មក។ សេវា​ពន្ធ​ជាតិ​កូរ៉េ​​ប្រមូល​ពន្ធ​ បាន​​ចំនួន ៤៧៩,៩​ពាន់លា ​ នវុ៉ន​ ពី​​ការ​គេច​ពន្ធ​ដែល​មុន​បាន​បង់​ (back taxes) ឆ្លង​ព្រំដែន​​​ក្នុង​ រយៈ​ពេល៥ខែ​ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ធៀប​នង ឹ ច ​ន ំ ន ួ ៨២៥,៨​ពាន់លា ​ ន​​ វ៉ុនក ​ ្នុង​ឆ្នាំ​២០១២៕ B.g/BP

ធនាគារ​កណ្តាល​ថ​ប ៃ កា ្រ ស​​អាសន្ន​បក ្រា ​ក ់ ម្ចី ក្រង ុ បា ​ ងកកៈ ធនាគារ​កណ្តាល​​ ថៃ បាន​បង្កើន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ របស់ខ ​ន ្លួ ដោ ​ យ​ពមា ្រ ន​ថា កំណន ើ ​ បំណុល​​គ្រួសារ​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ប៉ន ុ ន ្មា ​ឆ្នាច ​ំ ង ុ ក ​ យ ្រោ ន ​ េះក ​ព ំ ង ុ ប ​ ង្ក​ ឲ្យ​មាន​​ហានិភ័យ​ចំពោះ​ស្ថិរភាព​ ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ​ព្រម​

ទាំង​សន្យា​តាម​ដាន​បញ្ហា​នេះ​ឲ្យ​ បាន​ហ្មត់​ចត់​​។ ​ ក្រុម​ការ​ងារ​ចំនួន​ពីរ​ដែល​ស្ថិត​ ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ធនាគារ​ កណ្តាល គឺគ ​ ណៈកម្មាធកា ិ រ​គោល​​ នយោបាយ​រប ូ យ ិ វត្ថុ (MPC) និង​ គណៈ​កម្មាធកា ិ រ​គោលនយោ-​

បុគល ្គ ក ិ ​ធនាគារ Bangkok Bank រាប់​បក ្រា ​នៅ ់ ការិយាល័យ​កង ុ្រ ​បាងកក។ B.g

បាយ​វិទ្យាស្ថាន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ បាន ​ចេ​ញ​សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។ សេចក្តថ ី ង ្លែ កា ​ រណ៍នោ ​ ះ​បាន​ឲយ្ ​ ដឹងថា ​ ៖ «​បទោ ​ើ ះជា​កម្រត ិ ប ​ណ ំ ល ុ ​​​ គ្រួសារ​​នោះ​​គឺធ្វើ​ឡើង​​សម្រាប់​ ទិញផ ​ ្ទះ​និងទ្រ ​​ ពយ្ ស ​ ម្បត្តដ ​ិ ល ែ ប ​ ​្រើ ប្រាសបា ​់ ន​យរូ ក ​ ី្ត ក៏ក ​ណ ំ ន ើ ប ​ណ ំ ល ុ ​​ ដែល​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ នេះ អាច​កាត់​បន្ថយ​សាច់​ប្រាក់​ ងាយ​សល ្រួ គ ​ សា ្រួ រ ទន្ទម ឹ ន ​ង ឹ នោ ​ ះ​ ដែរ​ក៏​គំរាម​កំហែង​ដល់​លទ្ធភាព​​ ផ្តល់​សេវា​បំណុល​របស់​ខ្លួន​ផង​ ដែរ​​នៅពេល​ដែល​ហានិភ័យ​កើន​ ឡើង​»។​ កំណត់ហ ​ ត េ ក ​ុ ច ិ ប ​្ច ជ ្រ ស ​ុំ ព ្តី អ ​ី ត្រា​ គោល​នយោបាយ​របស់​គណៈ​ កម្មាធកា ិ រ​គោល​នយោបាយរូបយ ិ វ​ត្ថ​ុ ដែលប ​ កា ្រ ស​កាល​ពថ ​ី ទី ្ងៃ​ ២ ​ ៩ ខែ​ឧសភា​កន្លង​ទៅនេះ ក៏​បាន​

បង្ហាញដោយ​ ​​ ផល ្ទា ដ ​់ រែ ថា ​​ ក្តបា ​ី រម្ភ​ ជុវ​ំ ញ ិ ប ​ណ ំ ល ុ គ ​ សា ្រួ រ និងក ​ណ ំ ន ើ ​ ឥណទាន​ដែល​នៅតែ​មាន​កម្រិត​ ខ្ពស់ បាន​រារាំង​ដល់​គណៈ​កម្មា​-​ ធិការ​នេះ​​មិន​ឲ្យ​​ទម្លាក់​អត្រា​ការ​ ប្រាក់​គោល​នយោបាយ​បាន​ឆាប់​ រហ័ស​។ ទាំង​ធនាគារ​កណ្តាល និង​ ការិយាល័យ​គោល​នយោបាយ​ សារពើពន្ធ​របស់​ក្រសួង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ ថៃ បាន​ព្រមាន​ថា តម្រូវកា ​ រ​ប្រើ-​ ប្រាស់​ក្នុង​ស្រុក​នៅ​តែ​មាន​​កម្រិត​ ទាប​កាល​ពខ ី​ ែ​មេសា​។​ ទិនន ្ន យ ័ រ​បស់ធ ​ នាគារ​កណ្តាល​ ថៃ​បង្ហាញថា ​ បំណល ុ គ ​ សា ្រួ រ​បាន​ ហក់ឡ ​ ង ើ រ​ហូតដ ​ ល់ ៧ ​ ៨​ភាគ​រយ​ នៃ​ផលិតផល​កង ្នុ ស ​ ក ្រុ ស ​ រុបកាល​ ពី​ឆ្នាំ​២០១២ ធៀប​នឹង​អត្រា​ បំណុល ៦៣​ភាគ​រយ​កាល​ពី​ចុង​ ឆ្នាំ​២០១០​៕ B.kpost/BP


esdækic©

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

​អរឺ ប ុ៉ ស្ន​ឲ ើ យ្ ​ថ​ក ៃ ​ល ែ ម្អ​សន ្ថា ភាព​សវា េ កោះ​ភូកេតៈ សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​អំពាវ​នា​វ​ ឲ្យមានការ​កែ​លម្អ​បញ្ហា​សម្រាប់​​​ភ្ញៀ​វ​ទេសចរ​ មក​ពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​ទៅ​ទស្សនា​រមណីដ្ឋាន​ដី​ កោះភូកេត។ ​ លោក David Lipman ឯក​អគ្គរដ្ឋ​ទូត​ សហភាព​អរឺ ប ៉ុ ប្រចាប ​ំ ទ ្រ ស េ ថ ​ ៃ ដែលបា ​ ន​ដក ឹ ​ នាំ​ក្រុម​ប្រតិភូ​ចូល​រួម​កិច្ច​ពិភាក្សា​កាល​ពីថ្ងៃ​ សុក្រ​ចុង​សប្តាហម ៍​ ុន បាន​មាន​ប្រសាសន៍ថា ការ​ចណា ំ យ​លកា ​ើ រ​ដក ឹ ជ ​ ញ្ជន ូ សុវត្ថភា ិ ព និង​ ការ​ជិះម ​ត ៉ូ ទ ូ ក ឹ មាន​ ​​ កម្រត ិ ខ ​ស ្ព ់ ហើយស ​ ត ្ថិ ក្ន ​​ ង ុ ​ បញ្ជី​បញ្ហាដែល​ក្រុម​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​អឺរ៉ុបកំពុង​ ជួប​ប្រទះ​។ លោក Michelangelo Pipan ឯក​អគ្គ​រដ្ឋ​ ទូត​បទ ្រ ស េ ​អតា ីុ លី​បចា ្រ ​ប ំ ទ ្រ ស េ ​​ថៃ បាន​ស្នើ​ ឲ្យ​ដាក់ទ ​ ង់ជា​ ​​ សញ្ញាដម ើ ប្ រ​ី ឭ ំ ក​កម ្រុ ភ្ញ ​​ ៀវទេស-​ ចរមិន​ឲ្យ​ចុះ​ហែល​ទឹក ឬ​ធ្វើ​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ តាម​ទូកនៅ​រដូវម ​ ូសុង​។ ក្រុម​ការ​ងារ​ការ​ពារ​ សុវត្ថិភាពគប្បី​ត្រូវ​ដាក់​ពង្រាយ​បន្ថែម​ទៀត​ នៅ​តាម​ឆ្នេរ​ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ក្រុម​ភ្ញៀវ​ ដែលអញ្ជើញ​មក​លែង​កម្សាន្ត​។ ​ មន្ត្រី​ការ​ទូត​អឺរ៉ុបមក​ពីប្រទេស​ចំនួន១ ​ ៨​ក៏​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ដែរ​ថា ប្រជា​​ពលរដ្ឋ​របស់​ខ្លួន​បាន​ និង​កំពុង​ត្អូញ​ត្អែរ​ពី​ការ​ចំណាយ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ ដំណើរ​តាម​មធ្យោបាយ​សាធារណៈ​នៅ​តាម​ បណ្តា​រមណីយ ​ ដ្ឋាន​ដី​កោះ​នានា​។​ លោក Maitree Inthusut អភិបាល​ខេត្ត​ ភូកត េ បាន​សន្យា​លក ើ ក ​ ម្ពសគ ​់ ណ ុ ភាព​សវា េ -​

កៅអី​សម្រាកល ​ ហ ំ កាយ​ ែ​ តវូ្រ ​បាន​ដាក់តម្រៀប​នៅ​តាម​ឆរេ្ន ​ល​កោ ើ ះ​ភក ូ ត េ ប្រទស េ ​ថ។ ៃ​​ Bloomberg

កម្ម​សម្រាប់​​ក្រុម​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរដែល​អញ្ជើញ​ មក​ទស្សនា​កោះ​នេះ​រួមទា ​ ង ំ មា ​ ន​ផន ែ កា ​ រ​​លុប​ បំបាត់កា ​ រ​យក​សវា េ ថ ​ ស ​្លៃ ម្រាបកា ​់ រ​ជិះម ​ត ៉ូ ទ ​ូ ក ឹ ផង​ដែរ។ ក្រុមហ៊ុន​​ដែល​ផ្តល់​សេវា​ជិះ​ម៉ូតូ​ទឹក​​​​អស់​ រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​នេះ ត្រូវ​បាន​ ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​ជំរិត​យក​ប្រាក់​ពី​ក្រុង​ភ្ញៀវ​ ទេសចរ​ ដែល​បាន​ជួល​ម៉ូតូ​ទឹក​នេះ​។ តាម​ ធម្មតា​ក្រុម​ហ៊ុន​ទាំង​នោះ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ អតិថិជន​ពី​បទ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច​ខាត​ម៉ូតូ​ទឹករបស់​ ខ្លួន ហើយ​ទាម​ទារ​ប្រាក់​រាប់​ពាន់​បាត​ដើម្បី​

ជួសជ ​ល ុ ។ ​ ជួនកា ​ ល​ការ​ទាម​​ទារ​សណ ំ ង​របស់​ ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​នោះ​បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​គំរាម​ កំហែង​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា​​ទៀត​ផង។​ ក្រុម​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អឺរ៉ុប រួម​ទាំង​សមាជិក​នៃ​ ប្រទស េ ដ ​ ល ែ ម ​ន ិ ស ​ ត ្ថិ ក ​ង ្នុ ស ​ ហភាព​អរឺ ប ៉ុ មាន​ ចំនួន​​សរុប​៤​​លាន​​នាក់​​កាល​​ពី​​ឆ្នាំ​មុន​ ពោល​​ គឺ​​កើន​​ឡើង​៦​ភាគ​​រយ​ធៀប​នឹង​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១១។ កោះ​ភូកេត គឺ​ ជា​ទស ិ ដៅ​ទស េ ចរណ៍ម ​យ ួ ក ​ង ្នុ ច ​ ណោ ំ ម​គោល​ ដៅ​ទេស​ចរណ៍​ដែល​ក្រុម​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​អឺរ៉ុប​ ចូល​ចិត្ត​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​៕ B.Post/BP ​

BUSINESS ១៥

ឥណ្ឌន ូ ស េ ​ខ ី៊ កខាន​អនុមត ័ ​ កម្មវធ ិ ​ផ ី ល ្ត ​ស ់ ណ ំ ងថ្ល​ប ៃ ង ្រេ ​ ក្រុង​ហ្សាការតាៈ គណៈ​កម្មា​-​ ធិការ​រៀប​ចំ​ផែនការ​ថវិកា​សភា​ របស់ប ​ ទ ្រ ស េ ឥ ​ ណ្ឌន ូ ស េ ៊ី មិនបា ​ ន​ ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​ទេ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ថាតើ​ត្រូវ​អនុម័ត​កម្ម​វិធី​របស់​រដ្ឋា-​ ភិបាល​​ដើមប្ ជ ​ី យ ួ ប ​ ៉ះប ​ វ៉ូ ថវិកាដល់ ​​ ​ ប្រជាព ​ លរដ្ឋក ​ ក ​្រី ដោយ​ ្រ​​​ សារ​​តម្ល​ៃ ឥន្ធនៈ​ខស ្ព ឬ​ ​​់ យង ៉ា ណា ​ នោ ​ ះ ដែល​ ធ្វើ​ឲ្យប៉ះ​ពាល់​ដល់​​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ ប្រែង​របស់​លោក​ប្រធានា​ធិបតី Susilo Bambang Yudhoyono ក្នង ុ កា ​ រ​កាត់ប ​ ន្ថយឧ ​ បត្ថមធ ​្ភ ន​ លើ​វិស័យ​ថាមពល​។​ លោក Ahmadi Noor Supit ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការរៀប​ចំ​ គម្រោង​ថវិកា​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី បាន​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​របស់​ គណៈ​កម្មាធ ​ កា ិ រ​​ដល ែ បា ​ ន​អនុមត ័ ​​​ គម្រោង​ថវិកា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​រដ្ឋាភិបាល​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ កន្លងទៅ ​ នេះថា ​ ក្រម ុ កា ​ រ​ងារ​បក ​ី ង ្នុ ​ ចំណោម​ក្រុម​ការ​ងារ​ចំនួន៩ ​ ​នៅ​ ក្នុង​គណៈ​កម្មាធិការ​នេះ​ បាន​ ច្រាន​​ចោល​កម្ម​វិធី​ផ្តល់​សំណង និង​​ផែន​ការ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​

ការ​បង្កន ើ ត ​ ម្លប្រេ ​​ៃ ងដ ​ ល ែ ត ​ វ្រូ បា ​ ន​ ឧបត្ថមធ ្ភ​ ន​​។ លោក​​បន្ត​ឲ្យដ ​ ឹងថា ​ បញ្ហា​នេះ​នឹង​ត្រូវ​លើក​យក​មក​ ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​កិច​្ចប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​ របស់ស ​ ភា​នៅថ ​ ច ​្ងៃ ន្ទដែ ​​ លន ​ង ឹ ត ​ វ្រូ ​ អនុម័តល ​ ើ​គម្រោងថ ​ វិកា​នេះ​។ ​ លោក​បាន​បន្ត​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ក្នុង​ កិចប ​្ច ជ ្រ ជា ​ំុ មួយន ​ង ឹ ម ​ ន្តរ​ី្រ ដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​​ រួមមា ​ ន​ទាង ំ លោ ​ ក Chatib Ba​sri រដ្ឋមន្តក ​្រី ស ្រ ង ួ ហ ​ រិ ញ្ញវ​ត្ថនៅ ​ុ ទ ​ក ី ង ្រុ ​ ហ្សាការតា​ថា ក្រុម​ការ​ងារ​​ដែល​ បាន​ព្រម​ព្រៀង​ផ្នែក​ខ្លះ​ចំពោះ​ គម្រោង​ថវិកា​នេះ គឺ​ក្រុម​ការ​ងារ​ មក​ពី​គណបក្សតស៊ូដើម្បី​ប្រ​ជា-​ ធិបតេយ្យ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ គណបក្ស Prosperous Justice និង​ គណបក្ស Gerindra។ លោកYudhoyono បាន​ពន្យារ​ ពេលដ ​ឡ ំ ង ើ ថ ​ ឥ ​្លៃ ន្ធនៈ ដោយ​សារ​ តែ​​ការ​តវ៉ា​បាន​ធ​ឲ ើ្វ យ្ ​បះ៉ ​ពាល់​ផែនការ​ដឡ ំ ថ្ល ​​​ើ ឥ ​ៃ ន្ធនៈកាល​ពឆ ​ី ម ​្នាំ ន ុ ។ ​ ការ​កាត់​បន្ថយ​ឧបត្ថម្ភ​ធន​ផ្នែក​ ថាមពល នឹងកា ​ ត់​បន្ថយឱ ​ នភាព​ ពាណិជ្ជកម្ម និងឱនភាព​ថវិកា​ ចរន្ត៕ ​ Bloomberg/BP


á&#x;Ąá&#x;Ś

BUSINESS

á&#x17E;&#x2014;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2020;á&#x; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x2030; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2030;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;ˇá&#x;?

www.postkhmer.com

á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x192;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2018; á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x;Ąá&#x;§ á&#x;&#x201A;á&#x17E; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ś á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;Ł

esdÌkicŠ



á&#x17E;&#x;á&#x; á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x20AC; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2039; á&#x17E;&#x2026; á&#x17E;ˇ â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2026; á&#x17E; á&#x17E;źá&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;ť â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ś

á&#x17E;&#x201A;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2026; â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x2020;á&#x17E;ť â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2026; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2030;á&#x;&#x2039; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;ˇá&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC; á&#x17E;ťá&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161; á&#x17E; á&#x;&#x160;á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;ť Argor-Heraeus SAá&#x;&#x201D; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;źá&#x17E;&#x201D;á&#x17E;?á&#x17E;? Bloomberg

á&#x17E;&#x160;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;Ąá&#x17E;žâ&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;ťá&#x;&#x2021;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x160;á&#x17E;¸â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;źá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;źá&#x17E;&#x153;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x;&#x2026;â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x201D;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;?á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x192;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;ťá&#x;&#x2020;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2019;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;ťá&#x;&#x2021;á&#x;¤,á&#x;Śâ&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2014;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2026;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201C;á&#x; á&#x;&#x2021;á&#x;&#x201D; á&#x17E;? â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x192; á&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;ś á&#x17E;&#x2026; â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x2039; á&#x17E;ťá&#x;&#x2021;â&#x20AC;&#x2039;á&#x;Ąá&#x;§â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2014;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201A;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2026;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201C;á&#x; á&#x;&#x2021; á&#x17E;&#x2013;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2019;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;źá&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2026;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x2022;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2019;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x192; (bear market) á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E; á&#x;&#x201A;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2DC;á&#x; á&#x17E;&#x;á&#x17E;ś á&#x17E;&#x160;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x2122;á&#x;&#x201E; á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x2DC; â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2122; á&#x17E;˝ â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;˝ â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;?á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x201C; á&#x;&#x2020; á&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;ť â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;? á&#x17E;ˇ â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2026; á&#x;&#x2019;á&#x17E;? á&#x17E;&#x2013;á&#x;&#x201E; á&#x;&#x2020; á&#x;&#x2021;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A; á&#x;&#x201A; á&#x17E;&#x201A; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;śá&#x17E;?á&#x;&#x2039; á&#x; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2018; â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;ť á&#x17E;?á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2018; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2013; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161; á&#x17E;&#x2122;á&#x;&#x2019; â&#x20AC;&#x2039;

á&#x17E;&#x;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x153;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2014;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2013;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E; á&#x17E;žá&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201D;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;Ąá&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x153;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2030;á&#x17E;&#x201C; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x; â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x192; á&#x17E;&#x160; á&#x; á&#x17E;&#x20AC; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2039; á&#x17E;&#x2026; á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2026; á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2DC;á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;žá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;˛á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;¸â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2014;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;?á&#x17E;ś á&#x17E;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x17D;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;śá&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2018;á&#x; á&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201C;á&#x; á&#x;&#x2021;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;śá&#x17E;&#x2026;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;šá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;?á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201D; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2030; á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x2018; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2013; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161; á&#x17E;&#x2122;á&#x;&#x2019; á&#x17E;&#x; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x160;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;˝á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2021;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x2030;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;˛á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;?á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x192;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x160;á&#x17E;ťá&#x;&#x2020;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;Ąá&#x17E;žá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x192;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2122;á&#x;&#x2C6;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x; á&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x;Ąá&#x;˘â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201A;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śâ&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;ˇá&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;šá&#x17E;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;â&#x20AC;&#x2039;á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;˘â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x201D;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x20AC;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;¸ Close á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;?á&#x17E;ś á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;žâ&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;ˇá&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;śâ&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;źá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;śá&#x17E;&#x203A;á&#x17E;¸â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2026;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;śâ&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2030;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039; á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;ˇá&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E; á&#x;&#x201A;â&#x20AC;&#x2039;

á&#x17E;&#x2DC;á&#x; á&#x17E;&#x;á&#x17E;śâ&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;?á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x192;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x2019; â&#x20AC;&#x2039; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;ťá&#x;&#x2021;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201E; á&#x;&#x2020; á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x201E; â&#x20AC;&#x2039; á&#x;&#x2021;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x; â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D; á&#x17E;ź á&#x17E;&#x2122; á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x201D;á&#x;?á&#x17E;&#x17D;â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x17D; á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x20AC;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2019;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x192;á&#x;&#x201D; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;śá&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;˘á&#x17E;źá&#x17E;&#x;á&#x17E;śá&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161; á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;ś á&#x17E;? â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x2039; á&#x;§ á&#x;&#x192;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A; ,á&#x;§â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2014;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E; á&#x;&#x201A;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;§á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2014;á&#x17E;śâ&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x201D;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2122;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;?á&#x17E;śá&#x17E;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC;á&#x; á&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2014;á&#x17E;źá&#x17E;&#x201A;á&#x17E;&#x2013;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2014;â&#x20AC;&#x2039;-â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;śá&#x17E;&#x2DC;á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x20AC;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2019;á&#x17E; á&#x17E;śá&#x17E;&#x2030;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;?á&#x17E;ś á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;şâ&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;śâ&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2018;á&#x; á&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;ˇá&#x17E;?â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2026;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;ž á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C; á&#x; â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;ť á&#x17E;&#x2013; â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2014; á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x201E;á&#x17E;&#x20AC;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x203A;â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; á&#x;˘ â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x2020; á&#x; á&#x;Ąá&#x;˘ á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2DC; â&#x20AC;&#x2039;á&#x;&#x2039; á&#x17E;&#x20AC;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;&#x201D; â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;ş á&#x17E;&#x2018; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161; á&#x17E;&#x; á&#x; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;˘á&#x17E;źá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;śá&#x17E;&#x203A;á&#x17E;¸á&#x;&#x2022; Bloomberg/BP





Coming up on Friday, June 28, The Phnom Penh Post proudly presents

INSURANCE CAMBODIA A special report that reviews whatâ&#x20AC;&#x2122;s available and whatâ&#x20AC;&#x2122;s new in Cambodia for:

w1-8@45:?A>-:/1w5215:?A>-:/1w(145/815:?A>-:/1 w9<8;E1141-8@4-:0-//501:@5:?A>-:/1<8-:?w;:?@>A/@5;:-:0.A?5:1??5:?A>-:/1 :@45?5??A1C1/;:0A/@5:@1>B51C?C5@481-01>?5:@415:?A>-:/15:0A?@>E C4-@ @41E;Ĺ&#x160;1>-:0C4-@@41@>1:0?->15:/;?@-:0/;B1>-31-/>;??@41?<1/@>A9  )1-8?;5:@>;0A/1:1C<8-E1>?5:@419->71@-:01D-95:1 C4-@@41E4-B1@;;Ĺ&#x160;1>  D<1>@?5:@415:?A>-:/15:0A?@>E35B1@415>;<5:5;:?-.;A@.1?@<>-/@5/1?5:@41 01B18;<5:33;B1>:91:@-8 <;85/1-:0Ĺ&#x2039;>1?@>A/@A>15:-9.;05- <8A?1D-9<81? ;2<-E;A@?@4-@4-B1.11:9-015:@4101B18;<5:35:?A>-:/15:0A?@>E  :;C?;91.;0E5:@415:?A>-:/15:0A?@>EC1?4;A805:@1>B51C email: stuart.becker@gmail.com

0B1>@5?1E;A>/;9<-:E.E/;:@-/@5:3  41-;>;9-@borom.chea@phnompenhpost.com - call: 012 76 34 81 w;;75:301-085:1 >50-EA:1WUw>@C;>701-085:1 )10:1?0-E A:1W[ w"A.85/-@5;:0-@1 >50-EA:1W] WUVX

SUCCESSFUL PEOPLE READ THE POST


GnþrCati

WORLD

www.postkhmer.com

ពល​រដ្ឋ​ហង ុ កុង​ជប ួ ​ជ​ត ំុ វ៉ា ដើមប្ ​គា ី ​ទ ំ ​លោ ្រ ​កស្ន​ដ ូ ន ិ

មេដក ឹ នាំក ​រ ូ ​ខា េ៉ ង​ជង ើ លោ​គម ី ជុង​អន ុ៊ (ទីពរី ​ពស ី ) ំ្តា ចូល​រម ួ ​សមាជលើក​ទ៧ ី នៃសហជីព​កមា ុ រ​ករ ូ េ ៉ នៅ​កង ុ្ន ​កង ុ្រ ​ពយ្ ង ុ ​យង ៉ា ​កាល​ព​ថ ី ​ទ ៃ្ង ៦ ី មិថនា ុ ​។ AFP

កូរ​ខា េ៉ ង​ជង ើ ​ស​ឲ ើ្ន យ្ ​មាន​កច ិ ​ព ្ច ភា ិ កសា ្ ​លដា ំ ប់​ខស ្ព ់ ​ជា​មយ ួ សហរដ្ឋ​អាមេរក ិ ក្រុង​សេអ៊ូលៈ កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ កាល​ព​ថ ី ​អា ៃ្ង ទិតយ្ ​បាន​ស​ឲ ើ្ន យ្ ​មាន​ កិច្ច​ពិភាក្សាលំដាប់​ខ្ពស់​ជាមួយ​ អាមេរិក​ ស្តី​ពីការរំសាយអាវុធ​ នុយក្លេអ៊ែរ និង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ តាន​តឹង​នៅ​ឧបទ្វី​ប​កូរ៉េ​ ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ ភ្លាមៗ​បន្ទាប់ពី​កិច្ច​ពិភាក្សា​ដ៏​កម្រ​ ជា​មួយ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង។​ ជំនួប​លំដាប់​ខ្ពស់​ដ៏​កម្រ​ រវាង​ កូរ៉េ​ទាំង​ពីរ​ដែល​បាន​គ្រោងកាល​ ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២-១៣ ខែ​មិថុនា ​ដែល​ នឹង​ក្លាយ​ជា​ជំនួប​ទី​មួយ​រវាង​ភាគី​ ទាំង​ពីរ​ក្នុង​ពេល​៦​ឆ្នាំ​ ​ត្រូវ​បាន​

លុប​ចោល​​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ដោយ​សារ​ តែ​ជម្លោះ​ពិធីសារ​។ សំណើថ្មី​បំផុត​នេះ​ បាន​កើត​ ឡើង ខណៈ​ករ ូ ​ខា េ៉ ង​ជង ើ ​សត ិ្ថ នៅ​​ ក្រោមសម្ពាធ​កើន​ឡើង​ឲ្យ​បោះ-​ បង់​ចោល​អាវុធ​នុយ​ក្លេ​អ៊ែរ​ និង​ ឥរិយាបថ​​បង្ក​រឿង​របស់​ខ្លួន​ដែល​ មិន​ត្រឹម​តែពី​អាមេរិក និង​សម្ព័ន្ធ​ មិត្ត​ក្រុង​សេអ៊ូល​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ ថែម​ទាំង​សម្ព័ន្ធ​មិត្តធំ​តែ​មួយ​គត់​ របស់​ក្រុង​ព្យុងយ៉ាង ​គឺ​ចិន។ នៅ​កង ុ្ន ​សច េ ក្ត​ថ ី ង ែ្ល ​ការ​ណ​ម ៍ យ ួ ​ ដែល​ប្រ​ព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ​រដ្ឋ​បាន​

ផសា ្ យ​គឺគណៈកម្មការ​ការពារ​ជាតិ​ ដ៏​មាន​អណា ំ ច​របស់​ករ ូ ​ខា េ៉ ង​ជង ើ ​ បាន​នយា ិ យថា​៖«​យង ើ ស ​ ឲ ​ើ្ន យ្ មា ​ ន​ កិច​ព ្ច ភា ិ ក្សា​ល​ដា ំ ប់​ខស ្ព ​់ រវាង​​កូរ៉េ​ ខាង​ជង ើ និងអាមេរក ិ ដ ​ ម ើ ប្ ប ​ី ន្ថយ​ ភាព​​តាន​តឹង​នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ និង​ ធានា​​សន្តិភាព និង​សន្តិសុខ​ នៅ​ ក្នុង​តំបន់​»។​ គណៈកម្មការ​នះេ បាន​​ន​យា ិ យ ឡើង​ថា ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​កំពុង​មាន​ ឆន្ទៈ​ធ​«ើ្វ ការ​​ពភា ិ ក្សា​ទល ូ ទ ំ លា ូ យ និង​ស៊ី​ជម្រៅ​»​លើ​បញ្ហា​ជាច្រើន​ ដូច​ជា​ការសាង​«ពិភព​លោក​មយ ួ ​

​ក្រុង​ហុង​កុងៈ អ្នក​តវ៉ា​រាប់​រយ​ នាក់បា ​ ន​ជប ួ ជ ​គ ​ុំ ្នា នៅ ​ ក ​ ង ្រុ ហ ​ ង ុ កុង​ ដែលមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ ដើម្បី​ជំរុញ​រដ្ឋា​ភិបាល​កុំ​ឲ្យ​ ធ្វើ​បត្យា​ប័ន​អតីត​ចារ​បុរសលោក​ អែដវ ​ត ើ ស ​ ដ ្នូ ន ិ ន ​ង ិ រ​ិះគ ​ ន់អា ​ មេរក ិ ​ ចំពោះ​កម្មវធ ិ ឃ ​ី ម ្លាំ ល ើ ទាំងនោ ​ ះ​។​ លោកស្នូដិន ​អាយុ​២៩​ឆ្នាំ​បាន​ សម្ងំ​លាក់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​នេះ​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ទម្លាយ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ ចារ​កម្មអ ​ ឡ េ ច ិ ត ​ ន ​្រូ ក ិ ដ ​ច ​៏ ន ្រើ រ​បស់​ អាមេរិក​ ហើយ​បាន​បជ ្ដេ ្ញា​ប្រយុទ្ធ​ ប្រ​ឆាង ំ ​សណ ំ ​ប ើ ត្យា​បន ័ ណា ​ ​មយ ួ ​។​ បាតុក ​ ម្មធ ​ដ ​ំ ប ំ ង ូ រ​បស់ទ ​ក ​ី ង ្រុ នេះ​ ស្តព ​ី ប ​ី ញ្ហានះេ មា ​ ន​អក ្ន ត ​ វ៉ាជា ​ ច ​ ន ើ្រ ក្នុង​នោះ​មាន​ទាំង​សមា​ជិក​សភា​ គាំ​ទ្រ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ក្រុម​សកម្ម-​ ជន​ និងជន​បរ​ទេស​មួយ​ចំនួន​ធំ​ បាន​ដើរ​ក្បួន​ទៅ​ស្ថាន​កុង​ស៊ុល​ អាមេរក ិ ដោ ​ យ​កាន់ប ​ ដា​និងស ​ ក ្រែ ​ ថា «ការ​ពារ​សរេ ​ភា ី ព​បញ្ចញ េ ​មតិ​»​ «ការ​ពារ​សដ ្នូ ន ិ »​ «​ គ្មានបត្យាប ​ន ័ » និង​«គោរព​ច្បាប់​ហុង​កុង»។​​ ជ ​ ន​ជាតិអ ​ ង់គស ្លេ ​និងជា ​ សកម្ម-​ ជន​​រស់​នៅ​ក្រុង​ហុង​កុង​លោក Tom Grundy បាន​សក ្រែ ​ពម ្រ ​ៗ​ គ្នាថា ​ ៖ «​ថន ​ៃ្ង ះេ យ ​ ង ើ គ ​ ប ្រ គ ​់ ទ ​្នា ម្លាយ​

រឿង​សម្ងាត់​»។ អ្នក​តវ៉ា​ម្នាក់​ ដែល​កាន់​សញ្ញា​ «ក្តី​សង្ឃឹម​»​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​របស់​ លោក​អូបាម៉ា​ដើមប្ ប ​ី ង្ហាញម ​ ដ ​េ ក ឹ ​ នាំ​រូបនោះ​ថា​ ជា​ចារ​បុរស​​ដែល​ ពាក់កា ​ ស​តច ្រ ៀក​ធ។ ​ំ សញ្ញាម ​យ ួ ​ ទៀត​​សរ​សេរ​ថា៖«​ក្បត់លោក​ ស្នូដិន ​ក្បត់​សេរី​ភាព»។ អាមេរក ិ បាន​ធកា ​្វើ រ​សប ៊ើ អ ​ ង្កត េ ​ បទ​ឧក្រដ ិ ម ​្ឋ ប ​ ន្ទាបព ​់ លោ ​ី ក ស្នដ ូ ន ិ ​ អតីត​ជំនួយ​ការបច្ចេក​ទេស​CIA បានទម្លាយ​រឿង​​លម្អិត​នៃ​កម្ម​វិធី​ ឃ្លាំមើល​តាម​ទូរ​ទស្សន៍​ និង​អុីន-​ ធឺណិត​ជាសម្ងាត់​របស់​អាមេរិក។ ក្រុមអ ​ក ្ន ត ​ វ៉ាដ ​ ល ែ ជាការ​បម ​្រ ល ូ ​ ផ្តុំអង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ចំនួន​២៧​​ បាន​ប្រគល់​លិខិត​មួយ​ច្បាប់​ទៅ​ ឲ្យ​ស្ថាន​កុង​ស៊ុល​អាមេរិក ដោយ​ កាខ្នង​សំបុត្រ​ថា ជូន​ចំពោះ​អគ្គ-​ កុង​ស៊ុល​ Steve Young ដែល​ បាន​នយា ​ិ យថា៖ «​ជា ​ ច ​ ន ្រើ ឆ ​ ម ​្នាំ ក​ ហើយ ក ​ ស ្រ ង ួ កា ​ រ​បរ​ទស េ អា ​ មេរក ិ ​ បាន​គាំ​ទ្រ​បព ុ ្វ​ហេតុ​សេរី​ភាព​អុីន-​ ធឺណត ិ ​និងរ​ិះគ ​ ន់រដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​ដល ែ ​ ធ្វកា ​ើ រ​វាយ​បហា ្រ រ​តាម​បព ្រ ន ័ ក ​្ធ ព ​ុំ យ្ ​ូ ទ័រ​ ការ​ស៊ើប​យក​ការណ៍ ​និង​ការ​ ចាប់​ពិរុទ្ធ៕ AFP/PN

គន ្មា ​អាវធ ុ ​នយ ុ ក្លអ េ រែ៊ »​​ដល ែ ​លោក​ ប្រធានាធិបតីអា ​ មេរក ិ បារ៉ាក់ អូបា ម៉ា​ កំពុង​ជំរុញ​ដោយ​ឲ្យ​អាមេរិក​ ជា​អ្នក​កំណត់​ពេល​វេលា​ និង​ទីកន្លែង​សម្រាប់​ជំនួប​នេះ​។ គណៈ​កម្មការ​នះេ បន្ថម ែ ថា ​ ៖«​ប​ើ អាមេរិក ពិតជា​មាន​ចេត​នា​កាត់​ បន្ថយភា ​ ព​តាន​តង ឹ នៅ ​ ឧ ​ បទ្វប ី ក ​រ ូ ៉េ និង​ធានា​សន្តិភាព និងសន្តិសុខ​ នៅ​​អាម​េរិក និង​តំបន់​មែន​នោះ អាមេរិក​នឹង​មិន​គួរ​ដាក់​លក្ខ​ខណ្ឌ​ ជា​មន ុ ​សម្រាប​ក ់ ច ិ ​ព ្ច ភា ិ ក្សា និង​ការ​ ក្រម ុ ​អក ្ន ​តវ៉ាលក ើ ​សក ្លា ​ខណៈ​ពក ួ ​គ​ដ េ រើ ​កប្ ន ួ ​ទៅ​កាន់សន ្ថា កុង​សល ុ៊ ។ AFP ទំនាក់​ទំនងទេ​»៕ AFP/CC ​

​បល ូ៉ ស ិ ​មឡ ៉ា ស េ ​ចា ី៊ ប់​ខន ួ្ល ​មនស ុ ស្ ​១៥​នាក់​កង ុ្ន ​ការ​តវ៉ា​ឥត​សណ្តាប​ធ ់ ប ្នា ់

ប៉ល ូ ស ិ ​មឡ ៉ា ស េ ី៊ អូសអ្ន​កតវ៉ា(ឆ្វង េ )ចេញ ក្នង ុ ​ពល េ ​តវ៉ាភម ្លា ៗមួយ​។ AFP

ក្រង ុ គ ​ ឡា ូ ឡាំពួៈ ប៉ល ូ ស ិ ម ​ ឡ ៉ា ស េ កា ​៊ី ល​ព​ី ថ្ងៃ​សៅរ៍​បាន​ចាប់​ខ្លួន​មនុស្ស​១៥​នាក់​ជុំ​វិញ​ ការ​តវ៉ា​របស់​ក្រុម​មនុស្ស​ឥត​សណ្តាប់​ធ្នាប់ ភ្លាមៗមួយ​ដែល​បាន​​ធ្វើ​ឡើង​មុន​ការ​​ជួប​ជុំ​ របស់ប ​ ក្សប ​ ឆា ្រ ង ំ ដ ​ ល ែ គ ​ ង ្រោ ធ្វថ ​ើ ទ ​្ងៃ ២ ​ី ២ ខែ​ មិថនា ុ ប្រឆា ​ ង ំ នឹងកា ​ រ​លច ួ ប ​ ន្ល​ំ ក្នង ុ កា ​ រ​បោះ-​ ឆ្នោតកាល​ពខ ​ី ម ​ែ ន ុ ប៉ន ុ ក ​្តែ យ ្រោ ម ​ ក​ពក ួ គ ​ ក ​េ ​៏ ត្រូវ​បាន​ដោះ​លែង​វិញ​។ ​ របាយ​ការណ៍ពត ័ មា ៌ ន និងក ​ ម ្រុ អ ​ក ្ន ន ​ យោបាយ​ប្រឆាំង​បាន​និយាយ​ថា ក្រុម​អ្នកជាប់​ ឃុំ​ខ្លួន ដែល​មាន​ទាំង​សកម្មជន​ផ្អៀង​ទៅ ក្រុមប ​ ឆា ្រ ង ំ និងក ​ ង ្មេ ប ​ ស ្រុ អា ​ យុ១ ​ ០​ឆម ​្នាំ ក ្នា ​់ ផង​ដរែ ​ត្រវូ បា ​ ន​ឃ ​ ខ ​ុំ ន ្លួ ព ​ប ​ី ទ​បផ ំ ញ ្លា សណ្តាប​់

ធ្នាបសា ​់ ធារណៈ​នៅ ​ ត ​ប ំ ន់ពា ​ ណិជក ្ជ ម្មដ ​ម ​៏ មា ញឹក ​នៃ​រដ្ឋធានី​គូឡាឡាំពួ។ មន្តប ​្រី ល ៉ូ ស ិ ក ​ង ្នុ ត ​ប ំ ន់​លោ ​ ក Zainuddin Ahmad ត្រូវ​បាន​កាសែត The Star​ស្រង់​ សម្ដដ ី ច ូ បា ​ ន​នយា ិ យ​ថា៖«​យង ើ បា ​ ន​ព្រមាន​ ពួក​គេឲ្យ​បំបែក ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​បដិ​សេធ​មិន​ធ្វើ​ តាម។ ពួក​គេ​ត្រូវ​បានឃុំ​ខ្លួន​ដើម្បី​សម្រប​ សម្រួល​ដល់​ការ​ស៊ើបអ ​ ង្កេត​»។​​ រដ្ឋា​ភិ​បាល​​ចម្រុះ​កំពុង​កាន់​អំណាច​ដ៏​យូរ​ អង្វែង​របស់ម៉ាឡេស៊ី​ បាន​វិល​ត្រឡប់​មក​ កាន់​អំណាច​សាថ្មី​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោតថ្ងៃ​ទី​៥ ខែឧ ​ សភា ក្នង ុ ល ​ ទ្ធផល​បក ​្រ ៀក​ប ​ ក ​្រ ត ិ គ ​ ម ​្នា ន ិ ​ ធ្លាប់​មាន​។

បក្ស​ប្រឆាំង​បាន​ទទូច​ថា​ ការ​លួច​បន្លំ​ សន្លក ឹ ​ឆត ្នោ ​បាន​ជយ ួ ​ឲយ្ ​រណសិរស្ ជាតិ (BN)​ បាន​ឈ្នះ ប៉ន ុ លោ ​្តែ ក​នាយក​រដ្ឋម ​ ន្ត ណា ្រី ជីប រ៉ាហសា ្ ក់​បាន​បដិសធ េ ​ការ​ចោទ​បកា ្រ ន់​នោះ។ មេដក ឹ នា ​ ប ​ំ ឆា ្រ ង ំ លោ ​ ក អាន់វរ៉ា អុប ី ហ ្រា ម ៊ី ​ បាន​រៀប​ច​កា ំ រ​ជប ួ ​ជ​ត ំុ វ៉ាកយ ្រោ ​ការ​បោះឆ្នោត ទូទាំង​ប្រទេស​ជា​បន្តប ​ ន្ទាប់​ ដោយ​ទាម​​ទារ ឲ្យ​មានកំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ក្នុង​នោះ​ មាន​ទាង ំ ​ការរះុ រើគណៈកមា្មធ​កា ិ រ​រៀប​ច​កា ំ រ​ បោះ​ឆ្នោត​ដែល​ខ្លួនគ ​ ិត​ថា​លម្អៀង​។ កា ​ រជួបជ ​គ ​ុំ ប ​្នា ន្ទាប​់ នឹងធ ​ នៅ ​្វើ ថ ​ ទ ​្ងៃ ២ ​ី ២ ខែ​ មិថនា ុ ​កង ុ្ន ​កង ្រុ ​គឡា ូ ឡាំពួ ប៉ន ុ ​ប ែ្ត ល ូ៉ ស ិ ​បាន​ ​ព្រមាន​ថាបញ្ឈប់​ការជួប​ជុំ​នេះ៕AFP/CC


១៨

WORLD

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

GnþrCati

​ យ​បហា វា ្រ រ​ពរី នៅ​បគ ៉ា ស ី ន ្ថា ​ បាន​សម្លាប​ម ់ នុសស្ ​២៥​នាក់ ក្រុង​កេតាៈ ក្រុម​មន្ត្រី​បាន​និយាយថា មនុស្ស​យ៉ាង​តិច​ ២៥​ នាក់ត្រ ​​​ វូ បា ​ ន​សម្លាប​់ នៅ​ភាគ​នរី តី​ ប៉ាគស ី ន ្ថា ពី ​​​ ថ ​ សៅ ​្ងៃ រ៍នៅ ​ ព ​ ល េ ដែល​​ កម ុ ្រ ​សកម្ម​បយុ ្រ​ ទ​​​្ធ បាន​បផ ំ ះុ ្ទ ​រថយន្ត​ ក្រុង​មួយ​គ្រឿង​ដែលកំពុង​ដឹក​​ សិសស្ ស្រ ​​​ ី និងបា ​ ន​វាយ​បហា ្រ រ​​លើ​ មន្ទីរពេទ្យ​មួយ​ ​ដែល​កំពុង​ព្យាបាល​ក្រុម​អ្នកនៅ ​ ​រស់។ ការវាយ​បហា ្រ រ​​ដោយ​គប ្រា ប ​់ ក ែ ​​​

រថយន្ត​ក្រុង​មួយ​គ្រឿង ​នៅក្រុង​​​ កេតានៃខ ​ ត េ បា ​្ត ល​ជ ូ ស ី ន ្ថា ដ ​ច ​៏ លាចល​ បាន​សម្លាប់​​សិស្ស​​ស្រី​​១៤​ នាក់ ​ហើយ​ប្រមាណ​ជា​​៩០​នាទី​ ក្រោយ​មក ​មនុស្ស១ ​ ១​នាក់ផ ​ ្សេង​ ទៀត​​បាន​សប ្លា នៅ​​ ​​់ ក្នង ុ កា ​ រ​ផ្ទុះមួយ​​ នៅមន្ទីរ​ពេទ្យក ​ ្រុង​មួយកន្លែង​​។​​ ការ​វាយ​ប្រហារ​ទី​ពីរ​ បាន​វាយ​ ប្រហារ​លប ​ើ ន្ទបស ​់ ង្គ្រោះបន្ទានន ​់ ​ៃ នៃ​មន្ទីរពេទ្យ​​​បូឡាន​​នៃក្រុង​ ដែល​

កម្លាង ំ ស ​ ន្ត​ស ិ ខ ុ ​បគ ៉ា ស ី ន ្ថា យក​សាក​សព​ចញ េ ​ពក ​ី ន្លង ែ ​កត ើ ហ ​ ត េ ​។ ុ AFP

អ្នករ​បួសត ​ វ្រូ បា ​ ន​បញ្ជន ូ ទៅ ​ កា ​ ន់ទ ​ ​ី នោះ និង​បានកើត​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​​ ការ​​ប្រយទ ុ គ ​្ធ ដោយ​ ្ន​ា​ កាភ ​ំ ង ើ្ល ជា ​ មួយ​ កម ុ្រ ​សកម្ម​បយុ ្រ​ ទ​ដ ្ធ ល ែ ​បាន​លាក់​ ខ្លន ួ នៅ​ក្នុងម ​ ន្ទីរព ​ េទ្យ​។​​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ លោក Chaudhry Nisar បាន​បប ្រា អ ​់ ក ្ន ​ កាសែតថា ការ​បឈម​ ្រ​ មខ ុ ដា ​ ក់គ ​ ​​​្នា មានរយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ម៉ោង និង​ បាន​ចប់​នៅ​ពេល​កម្លាំង​សន្តិសុខ​ បានឆ្មក់​ចូល​​អគារនោះ​​ ដោយ រំដោះ​មនុស្ស​៣៥​នាក់​ ដែល​ត្រូវ​ បាន​ចាប់​ជា​ចំណាប់ខ ​ ្មាំង​។ លោក Nisar បាន​និយាយ​ថា គ្រាបប ​់ ក ែ រ​ថយន្តក ​ ង ្រុ ​បាន​សម្លាប​់ មនុសស្ ​១៤​នាក់នង ិ ​របួស​១៩​នាក់​។​ លោកបញ្ជាក់​​ថា៖«​ខណៈ​​ជន​រង-​ គ្រោះត ​ វ្រូ បា ​ ន​នាយ ​ំ ក​ទៅកា ​ ន់ម ​ ន្ទរី ​ ពេទ្យ​ក្រុមភេ ​​ រវករ​​បាន​ចាប់​យក​ទី តាំង​នៅ​ខាង​ក្នុង​អគារ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ នោះ។​ពួកគ ​ បាន​​ េ​ បាញ់​បហា ្រ រ​ល​​ើ មន្តរ​្រី ដ្ឋបាល និងប ​ល ៉ូ ស ិ ដ ​ ល ែ បា ​ ន​ ទៅ​ដល់ម ​ ន្ទីរព ​ េទ្យ​​»៕ AFP/CC

In two special editions on Friday, June 14, and Friday, June 28, The Phnom Penh Post will proudly present special reports called:

World Heritage Cambodia A proud moment in Cambodian history From June 16 and running through to June 27, for the first time and as second nation in Asia ever, Cambodia has the honour to be chairman of the 37th yearly convention of the World Heritage Committee. In the eight to 16 pages strong reports published in Khmer and English version of the Post, our newspaper will give insights into how Cambodia's UNESCO chairmanship will contribute to a robust future of the national tourism industry and the conversation of our World Heritage Sites such as Angkor Wat and Preah Vihear During the convention the Kingdom will host more than 1400 delegates of the UNESCO World Heritage Committee coming from 190 different countries and more than 200 members of the international press. The Post will publish messages of welcome from the Royal Government as well as a schedule of events and highlights of what's on the agenda. In the June 28 report two weeks later, we will publish what happened during the important series of meetings, including the Siem Reap closing ceremony on June 27. This is not only a chance for travel agencies, airlines, hotels, restaurants, banks, telecoms and all kinds of providers to highlight their companies in the special reports but all companies that are proud of Cambodia. For the special occasion the Post will increase its production by several thousands and distribute the papers to the international guests. Advertisers will be offered special discount rates for inclusion in both publications on June 14 and 28. Phnom Penh To advertise, contact borom.chea@phnompenhpost.com - call 012 76 34 81 or Siem Reap: Sophearith Blondeel - call 092 752 801 | 063 964 151 | Email:Sophearith.Blondeel@phnompenhpost.com This is a chance to show how much your company cares about the preservation of Cambodia's antiquities. Booking deadline: Artwork deadline: Wednesday, June 26. Friday, June 28.

United Nations

Educational, Scientific and

Cultural Organization

World Heritage Convention

លោក Rowhani (កណ្តាល) លើក​ដជា ៃ ស ​ ញ្ញាជយ ័ ​ជម្នះ បន្ទាបព ់ ល ី ទ្ធផល​តវូ្រ ​បាន​ប​កា ្រ ស​​។ AFP

លោកROWHANIត្រវូ បាន​ ប្រ​កាស​ជា​ប​ធា ្រ នាធិបតី​អ​រីុ ង ៉ ់ ក្រង ុ ត ​ អ េ រេ ង ៉ ់ៈ បព្វជ ​ត ិ កណ្តា ​​ ល​ និយម​ លោក​ ហាស្សាន់ រ៉ូវហា ​ នី (Hassan Rowhani) ត្រូវបាន​ ប្រ​កាស​ជា​ប្រធានាធិបតីថ្មី របស់​ អុរ​ី ង ៉ ់ កាល​ពថ ​ី សៅ ្ងៃ រ៍ ដោយ​បញ្ចប​់ ការ​ក្តោប​ក្តាប់អ ​ ំណាច​៨​ឆ្នាំ​ របស់​ ក្រម ុ អ ​ ភិរ​ក្ស​នៅ​កង ្នុ ជ ​យ ័ ជ ​ន ំ ះមួយ​ ដែលទ ​ ទួលបា ​ នការ​អប​អរ​តាម​ដង​ ផ្លូវ និង​បាន​ទទួល​ការ​ស្វាគមន៍​ ដ៏​​ប្រ​យ័ ត្ន ​ប្រ យែ ង ​ពី ​ក្រុ ម មហា​ អំណាច​ពិ​ភពលោក។ ពលរដ្ឋអ ​ រីុ ង ៉ ដ ់ ល ែ ត ​ ក ្រេ អ ​ រ​រក ី រា ​ យ​ រាប់​មន ឺ៉ នាក់​បាន​ចញ េ ​មក​តាម​ដង​ ផ្លូវ​នៃ​ក្រុង​តេអេ​រ៉ង់​ ដោយ​កាន់​រូប​ របស់លោ ​ ក​Rowhani វ័យ៦ ​ ៤​ឆ្នាំ និងស ​ ក ្រែ ព ​ ម ្រ ៗ ​គ ​ ន ​្នា វូ ពា ​ ក្យស ​ ក ្លោ ​​ គាំ​ទ្រ​កំណែ​ទម្រង់ ខណៈដំណឹង​ ជ័យ​ជម្នះន ​ េះបានផ្សាយ។ លោក Rowhani ត្រវូ បា ​ ន​បកាស​ ្រ​ ថាជា ​ អ្នកឈ ​ ្នះដា ​ ច់ជា ​ មួយស ​ ឡ ំ ង េ ឆ ​ ត ្នោ ​ ៥០,៦៨​ភាគរយ នៅ​កង ្នុ កា ​ រ​​បោះ​ ឆ្នោតកា ​ លពី​ថ្ងៃ​សុក្រ។ នៅ​ក្នុង​សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍​ដំបូងរ​បស់លោ ​ ក​បន្ទាបព ​់ ជ ​ី យ ័ ជ ​ ម្នះ​ ត្រវូ បា ​ ន​បញ្ជាក់ លោក​បាន​អពា ំ វ-​ នាវ​ឲ្យ​មហា​អំណាច​ពិភព​លោក​ គិត​គូ​រចំពោះ​អុី​រ៉ង់​ដោយ​ក្តីគោរព និងទ ​ ទួលស ​ ល ្គា សិ ​​់ ទរ​្ធិ បស់ខ ​ន ្លួ ​ជា​ ការ​ដៀម​ដាម​ជាក់ស្តែង​​មួយ​ចំពោះ​គោល​នយោ​បាយ​នយ ុ ក្លអ៊ េ​ រែ ​​ ចម្រូងច ​ ម្រាស​របស់ខ ​ ្លួន។ លោក​Rowhani បាន​ថង ែ្ល ​ថា​៖​ «នេះជា​ជ័យ​ជម្នះ នៃភាពឈ្លាស​ វៃ នៃ​ការ​នយ ​ិ ម​កណ្តាល នៃវឌ្ឍនភាព ល ​ ើ​ភាព​ជ្រុល​និយម»។ លោក​បានថ្លែងថា៖ «ឱកាស​ថ្មី​ មួយ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ដោយ​ ព្រត ឹ កា ្តិ រណ៍ដ ​អ ​៏ ស្ចារយ្ ន ​ េះហ ​ យ ើ រដ្ឋ​ ដែល​ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិ​ប្រ​ជាធិប-​ តេយ្យ​ និងក ​ ិចស ្ច​ ន្ទនា​ចំហ គួរន ​ ិ-​ យាយ​ជាមួយ​បជាជន​ ្រ​ អ​រីុ ង ៉ ​់ ដោយ​ ការ​គោរព និង​ទទួល​ស្គាល់​សិទ្ធិ​ របស់​សាធារណ​រដ្ឋអ ​ស ៊ិ ម ្លា ន ​ េះ»។ លោក​បាន​បន្ថម ែ ថា បន្ទាប​ម ់ ក​ពក ួ ​ គេ​នឹងទ ​ ទួល​បាន​ការ​ឆ្លើយ​តប​។ លោក​ Rowhani គឺ​ជា​អតីត​

អ្នក​ចរចា​នុយ​ក្លេអ៊ែរ​កំពូល​ ដែល​ បាន​គាំ​ទ្រ​​ទំនាក់​ទន ំ ង​ដ​​មា ៏ ន​ប្រ-​ យោជន៍​ជាមួយម ​ ហាអំណាច​។ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ លោក​ Mohammad Mostafa Najjar បាន​និ​យាយថា លោក​បាន​ឈ្នះ ទាំង​ស្រុង​ប្រ​ឆាំង​​បេក្ខ​ជន​អភិ​រក្ស ៥រូប ជាមួយស ​ ឡ ំ េងឆ ​ ត ្នោ ១ ​ ៨,៦​ លាន​សន្លក ឹ ។ លទ្ធផល​នោះ គឺ គ្រប​គ ់ ្រាន់​ដើម្បី​ធានាថា នឹង​មិន​ មាន​ការបោះឆ្នោត​ជុំ​ទីពីរ​​ប្រឆាំង​ នឹង​បេក្ខ​ជន​លំដាប់​ទី​ពីរ​ ជា​ចៅ ហ្វាយក្រុង​តេអេរ៉ង់ លោក​ Mohammad Baqer Qalibaf ដែលទ ​ ទួលបា ​ ន​ចណា ំ ត់​ថក ្នា ទ ​់ ព ី រី ជាមួយ​៦,០៧​លាន​សន្លឹក​ទេ។ អ្នក​ចរចា​នុយក្លេអ៊ែរ​បច្ចុប្បន្ន ជាមួយ​មហាអំណាច​ពិ​ភព​លោក​ របស់​អុី​រ៉ង់ លោក​ Saeed Jalili បាន​ធ្លាក់​ទៅ​ដល់​លំដាប់​ទី៣ ជា មួយ​សំឡេង​ឆ្នោត​៣,១៧​លាន​ សន្លឹក។ លោក​ Najjar បាន​និ-​ យាយថា ប្រ​ជាជន​៣៦,៧​លាន​ នាក់​ឬ៧២,៧​ភាគ​រយ​នអ ​ៃ ក ្ន ​មាន​ សិទ្ធិ​ឆ្នោត​បាន​បោះឆ្នោត។ គេហទំព័រ​របស់​មេដឹក​នាំកំពូលលោក អាយ៉ា​តុលឡះ​ អាលី ខាមេ​ណី បាន​លើក​សរសើរ​ជ័យ​ ជម្នះ​របស់​លោក​Rowhani។ ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច​ បាន ផ្តលកា ​់ រ​សគ ្វា មន៍ច ​ ពោ ំ ះ​ជយ ័ ជ ​ ម្នះ​​ របស់​លោ​ Rowhani ដោយ​ការ​

ប្រង ុ ប ​ យ័ ្រ​ ត។ ​្ន អាមេរក ិ និ ​​ យា ​ យថា ខ្លួន​ បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ជាស្រេច​ដើម្បី ទាក់ទ ​ ង​អរ​ុី ង ៉ ដោ ​់ យ​ផល ្ទា ជ ​់ វ​ុំ ញ ិ ក ​ ម្ម​ វិ​ធន ី យ ុ ​កអ៊ េ​្ល រែ ​​មាន​ជម្លោះ​របស់​ខន ួ ្ល ​។ សេតវិ​មាន​បាន​នយាយថា ​​ិ ទំនា ​ ក់​ ទំនង​នោះ​​មាន​បំ​ណង​ឈាន​ ដល់ដណោ ំ ះ​សយ ្រា កា ​ រ​ទត ូ ដែល​ នឹង​ដោះស្រាយ​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ នូវ​កង្វល់​សហ​គមន៍​អន្តរ​ជាតិ​អំពី​ កម្ម​វិធី​នុយក ​ ្លេអ៊ែររបស់ ​​ ​អុី​រ៉ង់​។ ការិ​យាល័យ​របស់​លោក​ បាន​ និ​យ​ា យថា ​អគ្គ​លេខា​ធិការ​អ.​ ស.ប. លោក​បាន​គី​មូន​បាន​ជំ-​ រុញឲ្យ​អុី​រ៉ង់​ដើរតួ​នាទី ដ៏មាន​ប្រ-​ យោជន៍​មួយ​ក្នុង​កិច្ច​ការ​តំបន់​និង​ អន្តរ​ជាតិ​។ ប្រ​មុខ​គោល​នយោ-​ បាយ​បរទេស EU លោក​ស្រី ខេធ​ើ រីន អាស្តន ុ និងរ​ដ្ឋមន្តកា ​្រី របរទេស​ បារាំង លោក ​Laurent Fabius បាន​​សន្យា​ ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​លោក​ Rowhani ដើម្បី​ស្វែង​រក​​ដំណោះ​ ស្រាយ​​ការ​ទូតមួយ​​ចំពោះកម្ម​វិធី​ នុយ​ក្លេអ៊ែរ​​ដែល​មាន​ជម្លោះ។ ចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស ក៏បានជំ​រុញ​ លោក​ Rowhani កំណត់​មាគា៌​ ផ្សេង​សម្រាប់​អុី​រ៉ង់​ រីឯរដ្ឋ​មន្ត្រីការ​ បរទេស​អាល្លឺម៉ង់ លោក​ Guido Westerwelle បាន​សគ ្វា មន៍កា ​ រ​ ជាប់​ឆ្នោត​របស់​លោក​Rowhani ថា​ជា​ការ​បោះឆ្នោត​ដើម្បី​កំណែ​ ទម្រង​់ និងគោ ​ ល​នយោ​បាយ​ការ-​ បរទេស​មាន​ប្រ​យោជន៍៕AFP

ក្រម ុ អ ​ក ្ន ​គា​ទ ំ ​លោ ្រ ក​Rowhani អបអរនឹងល ​ ទ្ធផល​ឆត ្នោ ។ AFP


GnþrCati

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

WORLD

១៩

ប៉ល ូ ស ិ ​តក ួ ​គ​វា ី យ​ឆក ្ម ​ឧ ់ ទ្យា​ន បន្ទាប​ព ់ ផ ី ត ុ ឱសានវាទ ក្រង ុ អ ​ស ុី ង ្ត ប ​់ ល ៊ុ ៈ ក្រម ុ អ ​ក ្ន គា ​ ទ ​ំ ្រ​ រដ្ឋាភ ​ បា ​ិ ល​តក ួ គ ​ រា ​ី ប់ម ​ន ៉ឺ នាក់​បាន​ មក​ជប ួ ​ជ​គ ំុ ​នៅ ្នា ក្នង ុ ​កង ុ្រ ​អស ីុ ង ្ត ​ប ់ ល ុ៊ ​​ កាល​ព​ីថ​ៃអា ្ង ទិតយ្ ប៉ន ុ ន ្មា ​មង ៉ោ ​ បន្ទាបព ​់ ប ី ល ូ៉ ស ិ ​បានឆ្មកច ់ ល ូ ឧ ​ ទយា ្ ន ក្រុង​មួយ​​ដើម្បី​បោស​សម្អាត​ក្រុម អ្នក​ប្រ​ឆាំង​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ពរ៉េ​សិប តៃ​យីប អេរ​ដូ​ហ្គែន​។ ប៉ល ូ ស ិ ត ​ក ួ គី​បានវាយ​ឆក ្ម ចូ ​​់ ល​ ឧទ្យាន​អុីស្តង់​ប៊ុល​ ជាមួយឧស្ម័ន​ បង្ហរូ ទ ​ក ឹ ភ ​ ក ្នែ ​និងកា ​ ណុងទ ​ក ឹ ពីថ ​ ​្ងៃ សៅរ៍​បន្ទាប់​ពី​លោកអេរដូ​ហ្គែន​ បាន​ព្រមាន​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ឲ្យ​បញ្ចប់​ ការកាន់កា ​ ប់​ទីនោះ​។ ការ​បង្ក្រាប​នេះ​ បាន​កើត​ឡើង​​ រយៈ​ពេល​ពីរ​​ម៉ោងបន្ទាប់​ពី​លោក អេរដូហ្គែន​ បាន​ចេញ​ឱសាន​វាទ​ ចំ​ពោះ​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ឲ្យ​ចាក​ចេញ​ ពី​ឧទ្យាន​Gezi​។ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​រូបនោះ បាន​ ប្រាប់ អ្នក​គាំ​ទ្រ​រាប់ម ​ ៉ឺន​នាក់​នៅ ឯ​ ការ​ជប ួ ជ ​ប ួ ជ ​ស ​ុំ ម្រាបប ​់ ក្សយ ​ ត ុ ធ ្តិ ម៌​ និង​អភិ​វឌ្ឍន៍(AKP)កំពុង​កាន់​ អំណាច​របស់​លោក​​ក្នុង​ក្រុង​អង់-​ ការ៉ាថា៖ «យើងមាន​ការ​ជួប​ជុំ​នៅ​ អុីស្តងប ់​ ៊ុល​មួយ​នៅថ្ងៃ​អាទិត្យ»។ លោក​បាន​ប្រាប់​ក្រុម​អ្នក​ស្មោះ ត្រង់​ដែល​អបអរ​ថា៖ «សុំឲ្យ​ខ្ញុំ​ ច្បាស់ថា ទីលាន​តាក់​ស៊ីម គ្មាន​ មនុស្ស​។ បើទីលាន​នោះមិន​ត្រូវ​ បាន​ជម្លៀស​ទេ កម្លាង ំ ស ​ ន្ត​ស ិ ខ ុ ​ប្រ-​ ទេស​នេះ​ដឹងព ​ ី​របៀប​ជម្លៀសនៅ​

ទី​នោះ​ហើយ​។ គ្មាន​អ្នក​ណាអាច បំភ ​ត ិ ប ​ភ ​ំ យ ័ យើង។ ​ យើងម ​ន ិ ទ ​ ទួល​ យក​បទ​បញ្ជា ឬ​ការ​ណែ​នាំ​ពី​អ្នក​ ណា ក្រៅ​ពី​ព្រះទ ​ េ»។ អ្នកបោ ​ ះ​ជរំ ក ំ ក​កញ ុ រា ​ ប់ពា ​ ន់នាក់​ បាន​រត់​បសា ្រ ច​​ប្រ​វេ​ប្រ​វា​គច េ ​ចញ េ ​ ពី​ដុំ​ផ្សែង​ឆួល​ ដោយ​ចេញ​អស់​ពី​ ទីនោះ​ក្នុង​​ពេល​ប៉ុន្មាននាទី​ និង​ បាន​​បន្សល់ទ ​ ុក​នូវ​តង់​ទទេ។ ក្រុម​ បោស​សម្អាតក ​ ង ្រុ និងប ​ល ៊ូ ដ ​ហ ូ ស្ រែ៊ ​ ជាចន ្រើ គ ​ ្រឿង ក៏បាន​ចល ូ មក​កាន់​ ទី​​នោះ​ភ្លាម​ៗ​​ដើម្បី​សម្អាត។​ ក្រុមសាមគ្គី​ទីលានតាក់​ស៊ីម​ ដែល​ជា​អ្នក​តំណាងនៃក្រុម​អ្នក​ តវ៉ា​ភាគច្រើន​បំផុត​បានថ្កោល​ ទោស​​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ពណ៌​នា​​ថា ​ជា​ «ការ​​វាយ​ប្រហារ​ដសា ៏​ ហាវ»។​ នៅ​ក្នុង​សេច​ក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ​ ក្រុម​នេះ​បាន​និយាយ​ថា៖ «​ការ​ វាយ​ឆក ្ម រ់ បស់ក ​ ម ្រុ ប ​ល ៉ូ ស ិ ​បាន​ធ​្វើ ឲ្យអ ​ក ្ន ត ​ វ៉ារា ​ ប់រ​យ​នាក់រង​ ​​ របួស​និង​ មាន​​មនុសស្ ​រាប់ស ​ ប ិ នា ​ ក់ទ ​ ៀត​បាន រង​​គ្រាប់​កាំ​ភ្លើង​កៅ​ស៊ូ​»។​ អភិបាល​កង ្រុ អ ​ស ុី ង ្ត ប ់ ល ៊ុ លោ ​ ក Huseyin Avni Mutlu បាន​ថង ្លែ ថា មនុស្ស​២៩នាក់​បាន​រង​របួស​ ក្នុងភាព​ចលា​ចល​ពថ ី​ ្ងៃ​សៅរ៍​ប៉ុន្តែ​ ពុំមាន​អ្នក​រង​របួស​ធ្ងន់​ទេ។​ មុនព ​ ល េ រ​ុះរ ​ត ​ើ ង់ក ​ង ្នុ ឧ ​ ទ្យាន​នេះ​ ក្រម ុ ប ​ល ូ៉ ស ិ ប ​ ្រដាប់ដោ ​ យ​ខល ែ ប ​ -្រ ​ ឆាំងក ​ប ុ ក ​ ម្ម​និងពា ​ ក់ម ​ ស ៉ា ការពារ​ ឧស្មន ័ ​​ក៏បា ​ ន​បាញ់ឧ ​ ស្មន ័ ប ​ ង្ហរូ ទ ​ក ឹ ​

ក្រម ុ ប ​ល ូ៉ ស ិ បង្កប ្រា ​កប ុ កម្ម​បាញ់ឧស្មន ័ ​បង្ហរូ ​ទក ឹ ​ភក ែ្ន ​ដម ើ ប្ ​ប ី ​ប ំ ក ែ ​កម ុ្រ ​អក ្ន ​តវ៉ានៅក្នង ុ ឧ ​ ទយា ្ ន Gezi កប្ រែ ​ទលា ី ន​តាក់​សម ី៊ ​កាល​ព​ថ ី អាទិ ៃ​្ង តយ្ ។ AFP

ភ្នែក​ និង​ទឹក​ជា​ច្រើន​​លើក​ ដើម្បី​ បំបែក​ក្រុម​បាតុ​ករ​រាប់​រយ​នាក់​ពី​ ទីលាន​តាក់ស ​ ម ៊ី ដ ​ ល ែ នៅ ​ ជា ​ ប់ន ​ង ឹ ​ ឧទ្យាន​Gezi ។​ ទង្វើ​របស់​​ប៉ូលិស ជា​​ការ​កើន​ ឡើងន ​ វូ ជ ​ ម្លោះពី ​​ រស ​ ប្ដាហរ​៍ វាង​រដ្ឋា-​ ភិបាល​និងក ​ ម ្រុ អ ​ក ្ន ត ​ វ៉ា​បាន​ធឲ ​្វើ យ្ ​

ភាព​តាន​តឹងក ​ ើនឡើង​ខ្លាំង។ ​​ រហូត​មក​ដល់​ពេល​​នេះ​ ភាព​ ចលា​ចល​ស៊ីវិល​ថ្មីៗន ​ េះ បានឆក់​ យក​​ជីវិត​មនុស្ស​៤នាក់ និង​ជិត​ ៧៥០០​នាក់​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ បាន​រង​របួស។ ​​ ភាព​ចលា​ចល​នេះ​ តំណាង​ឲ្យ​បញ្ហា​ប្រឈម​ធំ​បំផុត

ចំ​ពោះ​ការ​គ្រប់​គ្រង​មួយ​ទសវត្សរ៍​ នៃរដ្ឋា​ភិបាល​​អ៊ិស្លាម​ចាក់​ឫស​ របស់​លោកអេរដ ​ ូហ្គែន។​​ នៅ​ពល េ រា ​ ត្រចូ ​​ី លម ​ ក​ដល់​ក្រម ុ ​ បាតុ​ករ​នៅឧទ្យាន​Gezi ​ជា​ច្រើន​ បាន​ស្វែង​រក​ទី​ជម្រក​ក្នុង​សណ្ឋាគារ​ផ្កាយ​ប្រាំ​​ក្បែរ​នោះ​ ខណៈ​អ្នក​

តវ៉ា​ក្រុម​តូច​ៗ​ បាន​បន្ត​ប្រយុទ្ធ​​ជា​ មួយ​ក្រុម​ប៉ូលិស​ពេញ​មួយយ ​ ប់​។ មនុសស្ ​រាប់​ពាន់នា ​ ក់​ក​បា ៏ ន​ចញ េ ​ មក​តាម​ផ្លូវ​នៅ​ក្នុងក្រុង​អង់​ការ៉ា​ និងក្រុង​អុិស្ម័រ​នៅ​ភាគ​ខាងលិច​ ប្រទេស​ប៉ុន្តែ​គ្មានរ​បាយ​ការណ៍ព ​ ី​ ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​គ្នាទ ​ េ​៕ AFP/PN​​​

ទាហាន​សរី៊ ី ​ផច ្តា ​ខ ់ ន ួ្ល ​ចល ូ ​កម ុ្រ ​ប​ឆា ្រ ង ំ ​​ រីឯក្រម ុ ​មដ េ ក ឹ ​នា​ព ំ ភ ិ ព​លោក​រៀប​ច​ជ ំ ន ំ ប ួ ​ ក្រុង​ដាម៉ាសៈ មន្ត្រី​ម្នាក់​នៅទី​ នោះ​បាន​និយាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ថា មន្ត្រី​យោធា​ស៊ីរី​ជាង​៧០​នាក់​​ បាន​ផ្តាច់​ខ្លួន​​​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ក្រុម​ ប្រឆាំងនិងបាន​​ឆ្លង​​កាត់​ព្រំ​ដែន​ ចូលទៅ ​ កាន់តួ ​​ កគី​ខណៈ​មដ េ ក ឹ នា ​ ​ំ ពិភព​លោក​បាន​តៀ្រ ម​ខន ួ្ល ព ​ ភា ិ កសា ្ ​ ជម្លោះស៊ីរី​​នៅ​ឯជំនួបក ​ ំពូលG8។ ការផ្តាច់​ខ្លួន​នេះ ​បាន​កើត​​​ឡើង​​ បន្ទាប់​ពី​ការ​សម្រេច​​ចិត្តរបស់​អាមេរិក​ដើម្បី​ផ្តល់​​ឲ្យ​ក្រុម​ឧទ្ទាម​«​​នូវ​ ការ​គាំ​ទ្រ​ផ្នែក​​យោធា​»​ បន្ទាប់​ពី​​ រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោ ​ ន​ បាន​

ពិនិត្យ​ភ័ស្តុតាង​ឡើង​វិញ​ ដោយ​ បង្ហាញ​ថារបបស៊ីរី​ប្រើ​​អាវុធ​គីមី​។ ប៉ុន្តែ​​រុស្ស៊ី​បាន​និយាយ​ថា របប​ ដែល​បាន​ទម្លាក់​គ្រាប់​បែកលើ​តំបន់​ជាយ​ក្រុង​ដាម៉ាស​​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នេះ មិនត ​ វ្រូ ប្រ ​​ អា ​ើ វុធគ ​ម ី ទ ​ី េ ព្រោះ​ កម្លាង ំ ​​របស់​ខន ួ្ល បាននិងកំ ​​​ ពង ុ ​​មាន ការ​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​លើ​ សមរភូម។ ិ​ មន្ត្រី​តួកគី​រូបនោះ​ បាន​ប្រាប់ AFP ថា ការ​ផ្តាច់​ខ្លួន​របស់​មន្ត្រី​ ទ័ព ​​៧១​នាក់ និងប៉ ​​ ូលិស​ពីរ​នាក់​ បាន​កើត​មានឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​​

សមាជិកក្រម ុ ឧ ​ ទ្ទាមស ​ រី៊ ី រត់​គច េ ​ពកា ី រ​បាញ់​សប ី៊ នៅ​កង ុ្រ ​ឌរែ អាល់ហស្ រូ ។ Reuters

៣៦​ម៉ោង។ មន្តរ​្រី ប ូ នោះ​បាន​បន្ថម ែ ថា ​ ក្រម ុ ​ នេះ​មាន​ឧត្តម​សេនីយ​​៍៦​រូប​ និង​ វរសេនីយ៍ឯ ​ ក​២២​រូប ដែល​​ជា​​​ការ ផ្តាច់​ខ្លួន​ជាន់​​ខ្ពស់​បំផុត​នៅក្នុង​​ ពេល​ប៉ុន្មានខ ​ ែ​នេះ​។​ ទន្ទឹម​នឹង​​នេះដែរ សេតវិមាន​ បាន​និយាយ​ថា លោក​ប្រធានា-​ ធិបតីអាមេរិក​អូបាម៉ា បាន​រៀ​ប​ចំ​ កិចព ​្ច ភា ិ ក្សាស ​ ព ្តី ស៊ ​​ី រី ី​ជា​មយ ួ ម ​ ដ េ ក ឹ ​ នាំ​អឺរ៉ុប​កាល​ពរា ី​ ត្រីថ្ងៃ​សុក្រ​។ ការ​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​នាយក​រដ្ឋ-​ មន្ត្រី​អង់គ្លេស ដេវិដ កាមេរ៉ុន ប្រធានា​ធប ិ តីបា ​ រំាង ្រហ្វងស ់ រ័ ហូឡង់​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អុីតាលី អេនរីកូ ឡេតា និង​លោក​ស្រី​ អធិការ​បតី​ អាល្លម ឺ ង ៉ ់ អេនជេឡា មឺកល ែ ​​បាន​ កើត​មាន​ មុន​ពេលជំនួប​កំពូល​ G8 ដែលន ​ង ឹ ប្រា ​​ រព្ធធ ​ នៅ ​្វើ អៀរឡង់​​​ ខាង​ជើង​​នៅសប្តាហ៍​ក្រោយ​។ សេតវិមាន​បាន​នយា ិ យ​កាល​ព​ី ថ្ងសៅ ​ៃ រ៍ថា ​ ៖«​មដ េ ក ឹ នា ​ ទា ​ំ ង ំ ៥ ​ បា ​ ន​ ពិភាក្សាអំព ​ស ី រ៊ី ី ក្នង ុ នោ ​ ះ​មាន​ទាង ំ ​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អាវុធ​គីមី​​របស់​របប​ ស៊ីរី​ប្រឆាំងនឹង​​​ពល​រដ្ឋ​ខ្លួន និង​​ មធ្យោ​បាយ​ដម ើ ប្ គា ​ី ទ ំ ការ​ ្រ​​ ផស ្លា ប ​់ រ្តូ ​

នយោបាយ ដើមប្ ​ប ី ញ្ចបជ ់ មះ្លោ »។ ជម្លោះ​ស៊ីរី​ ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​​​ថា​ នឹង​គប ្រ ​ដ ់ ណ្តបល ​់ ​ជ ើ ​ន ំ ប ួ ​​ពីរ​ថ​នោ ៃ្ង ះ ដោយ​ការ​សន្យារបស់​អាមេរិក​ ដើមប្ ប ​ី ពា ំ ក់អា ​ វុធដ ​ ល់កម ្រុ ប ​ ្រឆាំង​ ដែល​​ទំនង​ជា​​ប្រធាន​បទ​មួយនៃ​ កិចព ្ច​ ិភាក្សា។ ​ កាល​ពថ ​ី ព ​្ងៃ ហ ្រ ស្បតិ៍ រដ្ឋការក្រង ុ ​ វ៉ាសន ី៊ តោន​បាន​នយា ិ យ​ថា ខ្លួន​ មាន​ភ័ស្តុតាងបង្ហាញថា ​ ស៊ីរី​បាន​ ប្រើ​​អាវុធ​គីមី​ ក្នុង​នោះ​មាន​ទាង ំ ​ ឧស្មន ័ ​សារន ី ដល ែ ​បផ ំ ញ ្លា ប្រ​ព័ន្ធ សរសៃប្រ​សាទ​ ​​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​​មួយ​ដែលបា ​ ន​សម្លាបម ់ នុសស្ រ​ហូតដ ​ ល់​១៥០​នាក់​។ ដោយពុបា ​ំ ន​ផល ្ត ស ​់ ច េ ក្តល ​ី ម្អត ិ ​ ក្រង ុ ​វ៉ាស ​ ន ៊ី តោ ​ ន​​ក៏បា ​ ន​នយា ិ យ​​ថា រដ្ឋការ​នេះ បាន​សម្រេច​ចិត្ត​លើក​ ស្ទួយ​ការ​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​​ សម្រាប់​ ក្រុម​ឧទ្ទាម ក្ន ​​ ុងនោ ​ ះ​​មាន​​«ការ​គាំ-​ ទ្រ​ផ្នែក​យោធាផង​»។ ថ្វីបើ​គាំ​ទ្រ​ភាគី​ប្រ​ឆាំង​ក្នុង​ការ​ ប្រ​យុទ្ធ​ក្តី ក៏​ក្រុង​ម៉ូ​ស្គូ និ​ងវ៉ាស៊ីន​ តោន​ បាន​គាំ​ទ្រ​ការរៀបចំសន្និសីទ​​សន្តិភាពមួយ​​នៅហ្សឺណែវ​​ សប្តាហ៍​ខាង​មុខដ ​ ែរ៕ ​ AFP/CC

លោក មួរ​សី៊ ថ្លង ែ ​ទៅកាន់​អក ្ន ​គា​ទ ំ ​ប ្រ ​ឆា ្រ ង ំ ​រាប់​ពាន់​នាក់​នៅក្រង ុ ​គរែ ។ AFP

លោក​មរួ ស៊ី នៃអហ េ ស្ ប ី៊ ផ្តាច​ទ ់ នា ំ ក់​ទន ំ ង​នង ឹ ​ស​រី៊ ី ក្រង ុ គ ​ រែ ៈ ប្រធានា​ធប ិ តីអ ​ស ៊ិ ម ្លា ​ និយម​របស់​អេហ្ស៊ីប​លោក ម៉ូហា​ ម៉ត េ ម ​ រួ ស៊ី ព ​ថ ​ី សៅ ​្ងៃ រ៍បា ​ ន​បកា ្រ ស​ កាត់​ផ្ដាច់​ទំនាក់​ទំនង​«ជា​ស្ថាពរ​»​ ជា​មួយ​ស៊ីរី​ ដែល​ហែក​ហួរ​ដោយ​ សង្គម ្រា ន ​ង ិ កំពង ុ រ​ង​គះ្រោ ព ​ស ី ង្គម ្រា ​ ស៊ីវិលជាង​ ​​ ពីរ​ឆ្នាំ​។​ លោក មួរស៊ី បា ​ ន​បប ្រា ក ​់ ម ្រុ អ ​ក ្ន ​ គាំ​ទ្រ​រាប់​ពាន់​នាក់​ក្នុង​កីឡ​ដ្ឋាន​ ក្រុង​គែរ ​សម្រាប់​ការ​ជួប​ជុំ​«​គាំ​ទ្រ​ ស៊ីរី»​ថា ថ្ងៃ​នេះ​ ​អេហ្ស៊ីប​«​បាន​ សម្រេច​ចិត្ត​កាត់​ផ្ដាច់​ទំនាក់​ទំនង​ ជាស្ថាពរ​ជា​មួយ​របប​ស៊ីរី​បច្ចុប្បន្ន ​ បិទ​ស្ថាន​ទូត​របស់​របប​នោះ​ក្នុង​ទី ក្រុង​គែរ​ និង​កោះហៅ​ភារធារី​អេ-

ហ្ស៊ីបមក»​​ពី​ក្រុង​ដាម៉ាសវិញ​។ ដោ​យ​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​សហ​គមន៍​ អន្តរជា ​ តិក ​ ម្រត ិ «​ តំបន់ហា ​ ម​ហោះ​ ហើរ»​​លើ​ស៊ីរី​លោក មួរស ​ ៊ី ​ក៏​បាន​ ថ្លង ែ ថា ​ លោក​បាន​«ទា ​ ក់ទ ​ ង​ជាម ​យ ួ ​ រដ្ឋ​អារ៉ាប់​ និង​មូស្លីម​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ ជំនួប​គាំ​ទ្រ​គ្រា​អាសន្ន​»សម្រាប់​ ពល​រដ្ឋ​ស៊ីរ។​ ី​ លោក​បាន​ថ្កោល​ទោស​អន្តរា-​ គមន៍ក ​ង ុ ្ន ជ ​ ម្លោះរ​បស់ចលនា​ ​​ ហស េ ​បូ៊ឡា​និកាយ​ស៊ីអុីត​របស់​លីបង់​ ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ដែល​ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ ជួយក ​ ម្លាង ំ របស់ ​​ រ​ដ្ឋាភ ​ បា ិ ល​នេះឲ ​ យ្ ​ ដណ្តម ើ យ ​ ក​ទប ី ជ ្រ ជ ​ំុ ន​គស ូ រៃ ព ​៍ ក ​ី ម ុ្រ ​ ឧទ្ទាមស៊ីរ៕ ី​ AFP/PN


CI vitkmSanþ

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

លន់ ដាណេ បកស្រាយ​រឿង​$១០​មន ឺ៉ ស៊ូ វុទ្ធី

តារា​កប ំ ង ែ្ល រាង​ខស ្ព ់​ ស្រឡះ លន់ ដាណេ​។ រូបថត សហ​ការី

ភ្នំពេញ : បើទោះ​​ជា​ភាព​បរាជ័យ​ស្ទើរ​អស់​ ដើមន ​ រ​ៃ បរ​បក ើ ភោ ​ ជនីយដ្ឋាននៅ​កង ​្តៅ ៗ ំ នៅ ​ ​ ក្នង ុ ច ​ត ិ ក ​្ត ដោ ៏ យក៏តា ​ រាកំបង ្លែ រាង​ខ ​ស ្ព ស ​់ ឡ ្រ ះ​​ នាង លន់ ដាណេ នៅ​មិនជិនណាយ និង ថែម​ប្រកាស​បោះ​ទុនជា​ថ្មី​លើ​របរដដែល​ ដល់ទៅ ​ ១ ​ ០​មន ៉ឺ ដ ​ល ុ រ្លា ​ដើមប្ ដ ​ី ណ្តម ​ើ ភា ​ ព​ ជោគ​ជ័យ​ឲ្យ​ទាល់​តែ​បាន​។ ប៉ុន្តែ​នាង​​ ក៏​បាន​ប្រកាសដែរ​ថា ដុំ​ប្រាក់​ខ្ទង់សែន​ ដុល្លារ​ ដែល​យក​មក​ចំណាយ បើក​ ភោជនីយដ្ឋាន​ជា​ថ្មី​នេះ មិន​មាន​ជំនួយ​ របស់​បុរស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ​។ អតី​ត​អ្នក​រត់តុ ដែល​មុជ​ក្បាល​ចូល​ មក​អង្រន ួ ខា ​ ង​ស ​ ល ិ ប្ ៈ​កប ំ ង ្លែ ​ក្រោយកា ​ រ​ យិត​យោង​របស់​នាយ ក្រឹម អ្នក​មេ-​ ម៉ាយ ល ​ ន់​ដាណេ បាន​បកា ្រ ស​ដោយ​ បើក​ចំហថា៖ «ពេល​ខាង​មុខ​ ឆាប់​ៗនេះ​ខ្ញុំ​នឹង​បើក​ដំណើរ​ការ​ ភោជនីយដ្ឋាន​ថ្មី​មួយ​​ហ៊ុន​១០​ ម៉ន ឺ ​ដល ុ រ្លា ​ល ​ ផ ើ ដ ៃ្ទ ធ ​ី ល ំ ង ឹ្វ ល ​ ្វើយ​ ជិត​មួយ​ហិកតា​»។ ការ​ប្រកាស​មហិច្ឆតា​ធ្វើ​ ថៅ​កភោ ​ែ ជនីយដ្ឋានសា ​ ជា ​ ថ ​ ​្មី នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង​នា​ឱកាស​ ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត​របស់​នាង ឈាន​ចូល​២៩​ឆ្នាំ កាល​ពី​ ថ្ងៃ​ទី​៩ ​ខែមិថុនា ដែល​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ភោជ​​នីយ-​ ដ្ឋាន​បុប្ផាជាយ​ដែន។ ​ការ​ប្រកា​ស​នេះ ​មាន​​ ភ្ញៀវ​ជា ​ ច ​ ន ្រើ ស ​ ម្តង ែ កា ​ រ​ ងឿង​ឆល ្ង ​់ថា​ តើ​នាង​ ដាណ​េ បាន​បក ្រា ម ​់ ក​ព​ី ណាមក​បើ​ក​ភោជនីយដ្ឋាន​ទៀត​ហើយ​ បើ​មុន​នេះ នាង​​ខាត ​ស្ទើរ​តែ​អស់​ពី​ហោ​ប៉ៅ​ ហើយ​ហ្នឹង​? បែបមាន​អ្នក​ណា​ ឧបត្ថម្ភ​ហើយ​មើលទៅ​? យ៉ាង​ណា​ ចម្លើយ​នោះ​ មិន​ដូច​ការ​សង្ស័យ​ទេ

អ្នកក ​ប ំ ង ្លែ ដ ​ ល ែ ម ​ន ិ ស ​ វូ ឡ ​ ង ើ ឆា ​ ក​ទរូ ទស្សន៍​ក្រោយដ ​ រើ ​ ចេញ​ពី​ក្រុម​នាយក្រឹម រូបនេះ​បាន​អះអាង​ថា៖ «ទឹក​ ប្រាក១ ​់ ០​មន ៉ឺ ដុលរ្លា ​ដែលខ ​យ ​្ញុំ ក​មក​បក ​ើ ហា ​ ង​ន ​ េះ មិន​ មាន​អ្នក​ណា​ឬបុរស​ណាឧបត្ថម្ភ​ខ្ញុំ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​វាក៏​មិន​ មែន​ជា​ប្រាក់​ចេញ​ពី​ញើស​ឈាម​ខ្ញុំ​ទាំង​ស្រុង​ដែរ​»។ អ ​ តីត ​ អ្នករ​ត់តនៅ ុ ម ​ព ​្តុំ ្រែកល ​ ៀប​កាល​ពម ​ី ន ិ ទា ​ ន់ច ​ល ូ ​ សិល្បៈ​អ្នក​នាង​លន់ ដាណេ បាន​បញ្ជាក់​ថា៖ «ប្រាក់​ ១០​មន ៉ឺ ដ ​ល ុ រ្លា ច ​ ន ្រើ ណា ​ ស់ស ​ ម្រាបខ ​់ ្ញុំ ហើយម ​ន ុ ន ​ េះខ ​ ​្ញុំ បាន​ខាតបង់​លើរបរ​នេះ​ម្តង​ហើយ មិន​មាន​ប្រាក់​ ឯណាខ្ទងស ​់ ន ែ ដ ​ល ុ រ្លា ណា ​ ម ​ ក​កាន់ក ​ង ្នុ ដ ​ ដ ​ៃ ច ូ មុនទ ​ េ ត​ែ នេះ ប ​ ក ្រា គ ​់ បា ​ឺ ន​មក​ពប៉ា ​ី ម៉ាកនៅ ​់ ឯ ​ ខេតគា ​្ត ត់ល ​ ក់ដ ​ម ​ី ក​ ឲ្យ​ខ្ញុំ​បើក​របរ​រក​ស៊ី​ជា​ថ្មី​ទេ។ គ្មាន​អ្នកណា​ផ្សេង​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ នោះ​ទេ ក្រៅ​ពី​ប៉ា ម៉ាក់​របស់​ខ្ញុំ​នោះ​»។ បើទោះ​ជា​យ៉ាងណា អ្នក​មេម៉ាយ​ចាយ​សម្រស់​វ័យ​ តោង​៣០​ឆមា ​្នាំ ន​កណ ំ ត ើ ម ​ ក​ពខ ​ី ត េ ក ​្ត ព ំ ង់ចា ​ ម​អ្នកនា ​ ង​ លន់​ដាណេ កម ​៏ ន ិ រ​ព ំ ង ឹ ថា ​ ការ​លក ើ ឡើងរ​បស់នា ​ ង​ត ​ វ្រូ ​ បាន​គេ​ជឿជាក់​ទាំង​ស្រុង​នោះ​ដែរ ដោយ​នាង​លើក​ ឡើងថា៖ «​បើ​គេ​មិន​ជឿ វា​ជា​សិទ្ធិ​របស់គេ ខ្ញុំ​ខ្ជិល​គិត​ ណាស់។ ម្យ៉ាង អ្នកសិល្បៈ​ដូច​ខ្ញុំ ច្បាស់​ជា​ជួប​ជំពប់​ នឹង​រឿងរ៉ាវ​ចាក់ចុច​នេះ​មិន​អាច​ចៀសផុត​ឡើយ»។ នាង​បាន​បន្ថែមថា៖ «ចំពោះ​រឿង​បើក​មុខរបរ​រកស៊ី​ ក្នង ុ ខ ​ង ្ទ ច ់ ណា ំ យ​មយ ួ ច ​ ន ្រើ គ ​ រួ សម​នេះ ខ្ញបា ​ុំ ន​ត្រៀម​ចត ិ ​្ត គិត​មុន​ជាស្រេច​ហើយ​ថា ច្បាស់​ជាមាន​គេ​សួរនាំ​ពី​ រឿង​បក ្រា ច ​់ ណា ំ យ​នេះម ​ន ិ ខា ​ ន ដោយសារតែខ ​ម ​្ញុំ ន ិ សូវ​ ជា​លេចមុខ​ក្នុងការ​សម្តែង ក៏ដូចជា​មាន​វត្តមាន​នៅ​ តាម​​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ក្តី តែ​បែរជា​មានមុខ​ក្លាយជា​ ថៅកែ​ស្រី អ្នក​ណា​ក៏​ឆ្ងល់​ដែរ»។ តារា​កប ំ ង ្លែ លន់ ដា​ណេ បាន​លក ើ ព ​ម ​ី ល ូ ហ ​ ត េ ដ ​ុ ល ែ ​ នាង​បរាជ័យ​របរ​នះេ ​ឲ្យ​ដឹង​ផង​ដែរ​ថា៖ «មូលហេតុ​ ដែលកា ​ ររកស៊រ​ី បស់នា ​ ង​ដល ួ រលំ កា ​ លពីល ​ ក ើ ម ​ន ុ នោ ​ ះ មក​តែ​ពី​នាង​ទុកចិត្ត​អ្នកមើលការខុសត្រូវ​ពេក ដូច្នេះ​ គេ​កិបកេង​លុយ​នាង ហើយ​ហាង​ចាស់​នោះ មានផ្ទះ​ គេ​នៅ​ពីលើ​ផង ទើប​ហុងស៊ុយ​មិនល្អនោះ​»។ ប៉ុន្តែ​ដោយ​ឡែក​កន្លែង​ថ្មី​នេះ ជា​​កន្លែង​ធំ​ទូលាយ ដី​ ឡូ​ត៍ជិត​មួយ​ហិកតា ហើយ​នៅ​ដាច់​ដោយឡែក នាង​​ អះអាង​ថា «នៅ​កន្លែង​ថ្មី​នោះ ​នាង​ឲ្យ​គេ​រៀបចំ​ក្នុង​ រូបភាព​ថ្មី ទាក់ទាញ​គួរសម ដោយបាន​បំពាក់​ម៉ាស៊ីន​ ត្រជាក់​ ហើយ​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​ឈរគ្រប់​គ្រង​ដោយ​ផ្ទាល់​ នោះ​ខ្ញុំ​រំពឹង​ថា ភាព​បរាជ័យ​នោះ​នឹង​មិន​វិល​មក​ជំពប់​ នឹង​របរ​ខ្ញុំ​នេះ​ទៀត​ទេ​»៕

ទណ្ឌត ិ ​បរេ៉ ​ប ូ ម ្រ ល ូ ​គ​ហា ្នា ត់​បណ ្រា ​បប ំ ក ែ ​ឯតទគ្គកម្ម​ ក្រុង​លីម៉ា : អ្នកទោស​ប្រមាណ​ជា​ ១១៨០​នាក់​ នៅ​ពន្ធនាគារ​លូរីហ្គានឆូ ក្នុង​ប្រទេស​ប៉េរូ បាន​មក​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​រាំ និងហា ​ ត់ប ​ ណ ្រា ជា ​ ង​៣ម ​ ង ៉ោ ដើមប្ ប ី ប ំ ក ែ ​ ឯតទគ្គកម្ម​ហ្គីណេស​ពិភពលោក ក្នុង​ ចំណាត់​ថ្នាក់ជា​«លំហាត់ប្រាណ​មួយ​តួ​ ខ្លួន​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​មនុស្ស​ច្រើន​បំផុត»។ មុនកា ​ រ​បម ្រ ល ូ ផ ​ដ ​្ដុំ ធ ៏ ំ ក្នង ុ គោល​បណ ំ ង​​ ជាប់​ឈ្មោះ​ក្នុង​សៀវភៅ​កំណត់​ត្រា​ ហ្គីណេស ក្រុមអ្នកទោស​ទាំង​នោះ​បាន​ ចំណាយ​ពេល​ហាត់​ប្រាណ​២​ម៉ោង​រាល់​ ថ្ងៃ អស់រ​យៈ​ពល េ ៤ ​ ខ ​ ែ ដម ើ ប្ ល ​ី ក ើ ក ​ ម្ពស​់ សុខភាព​ផង និង​អប់រំ​កែ​ប្រែ​ខ្លួន​ផង។ មន្ទីរ​ពន្ធនាគារ ថមម៉ាស ហ្គារ៉េ បាន​ ថ្លង ែ កា ​ ល​ពច ​ី ង ុ ស ​ ប្ដាហម ​៍ ន ុ ថា​ឲ ​ យ្ ដ ​ង ឹ ថា ​ ៖

«ដោយសារ​តែ​យើង​ឃើញ​ពួកគេ​មាន​ ទឹក​ចិត្ត​ចង់​កែ​ប្រែ​ខ្លួន និង​ស្រឡាញ់​ លំហាត់បណ ្រា ដ ​ ម ើ ប្ ស ​ី ខ ុ ភាព ទើបយ ​ ង ើ ​ រៀបចំ​កម្មវិធី​ជួបជុំ​មួយដើម្បី​បង្កភាព​ ស្និទ្ធស្នាល ក៏ដូច​ជា​បង្កើត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ មួយដោ ​ យ​កា ​ រ​ជាប់ឈ ​ ្មោះក ​ង ្នុ ក ​ណ ំ ត់ត ​ ្រា​ ហ្គីណេស​ពិភពលោក»។ លោក​បាន​អះអាង​ទៀត​ថា កម្មវិធី​ លំហាត់ប្រាណ​ជា​ប្រចាំ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ ករណី​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន និង​អំពើ​ ហិង្សានៅ​ក្នុង​គុក។ ទោះយ៉ាងណា គណៈកម្មការ​វាយ​តម្ល​ៃ របស់កំណត់​ត្រា​ហ្គីណេស​នៅ​មិន​ទាន់​ សម្រេច​ថា​ តើសកម្មភាព​នេះ​អាច​ចូល​ ក្នុង​បញ្ជី​របស់​ខ្លួន​នៅឡើយទេ៕ ទណ្ឌត ិ ​ជាង​១​ពាន់​នាក់​នៅ​បរេ៉ ​ប ូ ម ្រ ល ូ ផ្ដ​គ ំុ ​ហា ្នា ត់បណ ្រា ​បប ំ ក ែ ​ឯតទគ្គកម្ម។ រូបថត Reuters

ព័ត៌មានខ្លីៗ គីម កាដាសៀន ឆ្លង​ទន្លេ​ បាន​កន ូ ស្រ​ម ី ន ុ ​ពល េ ​កណ ំ ត់​

ក្រុង​ឡូស​អេនជឺលេស : តារា​ប៉ុស្តិ៍​ ទូរទស្សន៍​មុខ​ស្រស់​របស់​អាមេរិក នាង​ គីម កាដាសៀន ត្រូវ​បាន​គេ​ រាយការណ៍ថា ​ បង្កត ើ បា ​ ន​កន ូ ស្រម ​ី ក ្នា ​់ ជាមួយ​តារា​ចម្រៀង​រ៉េប​ស្បែក​ខ្មៅ កាញ៉េ វស េ កាល​ពថ ​ី សៅ ្ងៃ រ៍។ តារា​ស​្រី វ័យ​៣២​ឆ្នាំ ដែល​ល្បី​ខាង​ចាយ​រាង​ រូបនេះ បាន​ឆ្លង​ទន្ល​េ៥​សប្ដាហ៍​មុន​ កាលកំណត់​ ហើយ​នេះ​ជា​កូន​ដំបូង​ របស់​នាងហើយ។ គួរ​បញ្ជាក់ថា គូស្នេហ៍​នាង គីម កាដាសៀន និង​ លោក កាញ៉េ វេស ​បាន​ផ្ដើម​ទំនាក់​ ទំនង​នៅ ​ ខ ​ ម ​ែ សា េ ឆ្នា២ ​ំ ០១២ បន្ទាប​់ ពី​នាង​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​លែង​ប្ដីទី​២​ របស់​នាង ​ក្រោយ​ពី​រួមរស់​ជាមួយ​គ្នា​ បាន​ត្រឹម​តែ​២​ខែ៕ Reuters

កម ុ្រ U-KISS មាន​មខ ុ ​លើ​ ប័ណឥ ្ណ ណទាន​នៅជប៉ន ុ ​ ក្រុង​សេអ៊ូល : ក្រុម​ចម្រៀង​ប៉ុប​កូរ៉េ​ ខាង​ត្បូង U-KISS បានបង្ហាញ​ខ្លួន​

នៅ​លើ​ប័ណឥ ្ណ​ ណទាន វីសាកាត នៅ​ ប្រទេស​ជប៉ុន។ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​របស់​ ​ក្រុម​ចម្រៀង​នេះ​បាន​ឲ្យដឹង​កាលពី​ ចុង​សប្ដាហ៍​ថា ធនាគារ Sumitomo Mitsui Bank Corporation ដ៏​ធំ​ របស់ជ ​ ប៉ន ុ បា ​ ន​ផលិតប ​ណ ័ ឥ ្ណ ណទាន​ ដែល​មាន​រូប​ប្រុស​សង្ហាទាំង​៧នាក់​ នេះ ដើម្បី​ទាក់ទាញ​អតិថិជន ព្រោះ​ តែក ​ ន្លងម ​ ក ការ​បោះពុមរ​្ព ប ូ តា ​ រា​ជប៉ន ុ ​ លើប ​ណ ័ ឥ ​្ណ ណទាន​បាន​ទាក់ទាញ​អក ្ន ​ ប្រើប្រាស់​ច្រើ​នគួរ​ឲ្​យ​កត់​សម្គាល់។ ក្រៅ​ពី​បាន​ឃើញ​រូប​តារា​សំណព្វ​ របស់​ខ្លួន​នៅ​លើ​ប័ណ្ណឥណទាន​នោះ អ្នកប្រើប្រាស់​ក៏​អាច​សន្សំ​ពិន្ទុ ដើម្បី​ ដូរយក​កាដូ​ពី​ក្រុម​ចម្រៀងនេះ​ផង​ ដែរ។ គួរ​បញ្ជាក់ថា ក្រុម U-KISS ធ្លាប់​មក​សម្ដែង​នៅ​កោះពេជ្រ ក្នុង​ ប្រទេស​កម្ពុជា​កាល​ពី​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​ ២០១២​ផង​ដែរ៕


CIvitkmSanþ

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

LIFESTYLE

២១

ហោរាសាស្តប ្រ ចា ្រ ថ ំ ៃ ្ង 

ថ្ងៃ​៩កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំ​ម្សាញ់ ព.ស​.២៥៥៧ ត្រូវ​នឹងថ្ងៃ​​ចន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

រាសីរ​បស់លោកអ្នកថ្ងន ៃ េះឡើងខ ​ស ្ព ។ ់ ការប្រកប​របរ​រកទទួល​ទាន​បាន​ផល​ ចំណេញ​យ៉ាង​គាប់​ចិត្ត។ សុខភាព​ ផ្លវូ កាយ​​រឹងប ​ង ៉ឹ ល ​ ្អ មាន​អារម្មណស្រ ​​៍ ស​់ ថ្លាគួ​រ​ជាទីម ​ េត្រី​ពីសំណាក់​អ្នក​ផង​ទាំង​ពួង​ និងមាន​ គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ចំពោះ​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ។ ការ​ធ្វើ​ ដំណើរ​​ទៅ​កាន់​ទី​ជិត​ឆ្ងាយ​គប្បី​​ប្រយ័ត្​ន​​បន្តិច។ គូ​ ស្នេហ​៍ស្វែង​យល់ចិត្តគ្នា​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ មាន​អធ្យាស្រ័យចំពោះគ្នា​ទៅវិញ​ទៅ​មក​។

រាសី​របស់​លោក​អ្នក​ថ្ងៃ​នេះ​មធ្យម។ ការនិយាយ​ស្តី​មាន​អ្នកខ្លះ​យក​​ចិត្ត​ទុក​ ដាក់​ស្តាប់ ឯ​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ព្រងើយ​ កន្តើយ​ចំពោះលោក​​អ្នក​ ហេតុ​នេះ​ត្រូវ​ ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​និយាយ​ស្តី​​បន្តិច​ ទើប​អ្ន​ក​ផង​ឲ្យ​តម្លៃ ហើយ​នាំ​ឲ្យ​ការងារ​ឈាន​ទៅ​រក​ជោគជ័យ។ ការ​ ប្រកប​របរ​រក​ទទួលទា ​ ន​បាន​ផល​បង្គរួ ។ ​ សុខភាព​ផវ្លូ ​ កាយ​​មាំមួន​ខ្លាំង​ក្លា​​ផ្លូវ​ចិតមា ្ត​ ន​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ខ្លះ​ៗ។ គូ​ស្នេហ៍​មាន​ការ​យល់​ចិត្ត​គ្នា​ជាធម្មតា​។

រាសី​របស់​លោក​អ្នក​ថ្ងៃ​នេះ​​មធ្យម។ សុខភាព​​ផ្លូវ​កាយ​អំណោយ​ផល​។​​ ផ្លូវ​ចិតអា ្ត​ ចមាន​អកុសល​ខ្លះ​ៗ ធ្វឲ ើ​ ្យ​ លោក​​អ្នក​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ឡើយ​។ ការ​​ប្រកប​របរ​រក​ទទួល​ទាន​បាន​ផល​បង្គួរ​។ ការ​ធ្វើ​ ដំណរើ ទៅ ​ កា ​ ន់ទ ​ជ ​ី ត ិ ឆ ​ យ ្ងា មា ​ ន​ឧបសគ្គខ ​ ្លះៗ។ លោ ​ ក​ អ្នកគ ​ រួ ស្វ ​​ ង ែ រ​ក​វធ ិ ល ​ី ក ើ ទ ​ក ឹ ច ​ត ិ ខ ​្ត ន ្លួ ឯ ​ ង​ដម ើ ប្ ឲ ​ី យ្ កា ​ រងារ​ ខិត​ទៅ​​ជិត​គោល​ដៅ​។ ចំពោះ​​​គូស្នេហ៍​មាន​ការ​ បើទោះ​​ជា​ការ​បង្ហាញ​បាន​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​ជំនួស​ អនុគ្រោះ ​និងយ ​ ល់​អធ្យាស្រ័យ​គ្នា​បាន​ល្អ​។

រាសី​​របស់​លោក​អ្នក​ថ្ងៃ​នេះ​ស្រុត​ចុះ។​ រាល់ការ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ដោយ​មធ្យោបាយ​ ផ្សេង​​ៗត្រូវ​មាន​ការ​ប្រុង​​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ កម្រិត​ខ្ពស់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ ​និង​ ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អាន​សៀវ​ភៅ​ធម៌​នានាដើម្បី​ ការពារ​​ចិត្ត​កុំ​ឲ្យ​ធ្លាក់​ទៅក្នុង​អកុសល។ ​ការ​បំពេញ​ ការ​ងារបាន​ល្អ​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង​កាយ​ និង​ ញើស​ឈាម​អស ​ យ ​់ ង ៉ា ច ​ ន ្រើ ទើបហ ​ ច ុ ផល​​ ​​ ។​រីឯ ​ប ​ ញ្ហា​ ស្នេហាមា ​ ន​ដំណើរ​ការ​មិនស ​ ូវ​ល្អ​ប៉ុន្មានទ ​ េ​។

រាសីរ​បស់លោក​អក ្ន ថ ​ ន ្ងៃ េះស ​ ត ្រុ ច ​ ុះ។ ​ ទឹក​ចិត្ត​មាន​ក្តី​សោមនស្ស​រីក​រាយ​ជា​ ខ្លាង ំ តែ​ ​​ ស្ថត ិ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ប ​ ភ ្រ ទ េ អ ​ កុសល។ រីឯស ​ ខ ុ ភា ​ ព​ផវ្លូ កា ​ យ​អណោ ​ំ យ​ផល​ជា​ ធម្មតា​។ ការ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ទៅ​កាន់​ទី​ជិត​ឆ្ងា​យ​មិន​សូវ​ មាន​គទទួ េ​ លរា ​ ក់ទា ​ ក់។ ​​ មុខរ​បរ​អាច​នង ឹ មា ​ ន​ការ​ខាត​ បង់​ដោយ​​កត្ត​ា​ផ្សេង​ៗ។ ដំណឹង​​ដែល​ទទួ​លបាន​ ច្រើន​​ជា​រឿង​មិនស ​ ប្បាយចិត្ត។ ចំពោះ​បញ្ហាស ​ ្នេហា​ គូ​ស្នេហ៍​ខ្វះ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដា ​ ក់​ចំ​ពោះ​គ្នា​។

រាសី​​របស់លោក​អ្នក​ថ្ងៃនេះ​ស្រុតចុះ។​ ការបំពេញ​ការ​ងារ​ផ្សេងៗខ្វះ​ការ​យក​ ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ ដែល​ជាហេតុ​បណ្តាល​ ឲ្យ​លទ្ធផ​លការ​ងារមិន​សូវ​ល្អ​។ ការ​ ពោល​​​ពាក្យស ​ ម្តី​ខ្វះ​ការ​ពិ​ចារណា​ ជាហេតុ​នាំ​ឲ្យអ ​ ្នក​ ដទៃ​មិន​ពេញ​ចិត។ ្ត​ ថ្ងៃ​នេះ​លោក​អ្នកអា ​ ច​លេចឮ​នូវ​ ដំណង ឹ រ​ខា ំ ន​ដល់ផ ​ វ្លូ ច ​ត ិ ។ ្ត បញ្ហាស ​ ហា ្នេ អាច​មាន​​ការ​ ទាស់​ទែង​គ្នា​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​និយាយ​ស្តី​។ សុខ-​ ភាព​របស់​​លោក​អ្នក​ត្រូវ​​ជ្រៀត​ជ្រែក​ដោយ​ជំងឺ។

រាសីរបស់លោកអ្នកថ្ងន ៃ េះឡើងខ ​ស ្ព ។ ់ ការ​ប្រកបរបរ​រកទទួល​ទាន​បាន​ផល​ ចំណេញ​​ហួស​​ពី​ការ​​រំពឹង​ទុក។ ការ​ និយាយ​​​ស្តី​ត្រូវ​បាន​គេ​គោរព​កោត​ សរសើរ។ ការ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​កាន់​ទី​ជិត​ឆ្ងាយទទួល​ បាន​នវូ កា ​ រ​សគ ្វា មន៍​និងមាន​គធ្វ េ​​ គា ើ រវៈ​ចពោ ំ ះ​លោក​ អ្នក​។ ថ្ងៃ​នេះ​លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ដំណឹង​ល្អ និង​ល​ា ភ​សក្ការៈ​តបស្នង។ គូស្នេហ៍​នឹង​ទទួល​បាន​ នូវកា ​ រ​គោរព​ពីគ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​។

រាសីរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះ​ល្អ​បង្គួរ​។ ការ​ធ្វើដំណើរ​គួរ​ប្រយ័ត្ន​។ ​មុខរបរ​រក​ ទទួល​​​ទាន​​​ន​ឹង​​​​​​​ចំណ​េ​ញ​ ស័ក្តិសម​​ទៅ​ នឹង​​ការ​​ចំណាយ​របស់​លោក​​អ្នក​។​ ការ​ គិត​ចំពោះ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ច្រើន​តែ​​សុញ មិនហ៊ានស ​ ម្រេចចិ ​​​ តដោ ្ត យខ្លន ួ ឯង​ឡយ ើ ។ ​ សុខភាព​ ផ្លូវ​កាយ​​មានភាព​រួយស្រពន់​ខ្លះៗ។ លោក​អ្នក​អាច​ ទទួល​បាន​​លាភ​ខ្លះបាន​មក​ពី​អ្នក​នៅ​ឆ្ងាយ។ គូស្នេហ៍​​​​គប្បប ី​ ង្កើនអ ​ នុស្សាវរីយ៍​ល្អៗ​ជាមួយ​គ្នា​។

ងាយ​នឹង​រលួយ​ណាស់។ រាសីរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះឡើង​ អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ជីវវិទ្យា​ និង​ ខ្ពស់។ ទឹក​ចិត្ត​សោមនស្សរីករាយ​ ឧតុនិយម​ របស់​ចិន​បាន​ធ្វើការ​ ទៅនឹង​អំពើ​ជា​កុសលទាំង​ឡាយ​ ប៉ាន់ស្មាន​ថា រលក​សមុទ្រ​នឹង​ធ្វើ​ ដែល​លោក​អ្នក​​បាន​ធ្វើ។ បើជា ចលនា​ឆ្ពោះ​ទៅ​​ក្រុង​ឈីងតាវ អ្នក​ធ្វើជំនួញជួញ​ប្រែនឹង​បានទទួល​ការ​ទុក​ចិត្តពី​ ដូច្នេះ​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​នៅ​តំបន់នោះ​ សំណាក់អតិថជ ិ ន​។ ការ​ធដ ​ើ្វ ណ ំ រើ ទៅ ​ កាន់ទជ ី ត ិ ឆ្ងាយ​ អាច​នឹង​រង​នូវ​បាតុភូត​ធម្មជាតិ​ ទទួលបាននូវ​ការ​រាក់ទាក​់​ស្វាគមន៍​យ៉ាង​កក់ក្តៅ។ ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​ផង​ដែរ៕ ដំណឹង​ដែល​ទទួល​បានអាច​​ជា​លាភ​ជ័យមង្គល។ គូស្នេហ៍​ម​ា នការ​សន្តោស​​ចំពោះគ្នា​យ៉ាងប ​ ្រពៃ។

រាសី​​​របស់លោក​អ្នក​ថ្ងៃនេះ​ស្រុត​ ចុះ​បន្តិច។ ​​សុខ​ភាព​មានជំងឺជ្រៀត​ ជ្រែក​​តិច​តួច​ ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បំ​ពេញ​កិច្ច​ ការងារ​​​ផ្សេង​ៗ​មិន​បា​​​ន​លទ្ធផល​ល្អ​ និង​ជាហេតុ​ធ្វើឲ្យ​ទឹក​ចិត្ត​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ សៅហ្មង។ ការ​បក ្រ ប​របរ​រក​ទទួលទា ​ ន​ហច ុ ផ ​ ល​សច ្ដួ ​ ស្ដើង​ ផ្ទុយ​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក។ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជិត​ឆ្ងាយ​ មាន​សុវត្ថិភាព​ជា​ធម្មតា។ គូស្នេហ៍​​ចេះ​​យក​ចិត្ត​ទុក​ ដាក់​ចំព​ោ ះ​​គ្នា​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ផ្អែម​ល្ហែម។

រាសី​របស់លោកអ្នក​ថ្ងៃនេះ​ឡើង​ ខ្ពស់។ លោកអ្នក​មាន​ទឹក​ចិត្ត​អង់អាច​​​ក្លាហាន​ក្នុង​ការ​សម្រេច​កិច្ច​ការ​ ប្រកបដោយ​ភាព​ឈ្លាសវៃធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ ប្រកបរបរ​រកទទួលទាន​បាន​នូវ​ផល​ចំណេញ​យ៉ាង​ គាប់​ប្រសើរ​។ ការ​ធ្វើដំណើរ​​ដើម្បី​បំពេញ​ការ​ងារ​ ផ្សេងៗ​តែង​មាន​ជោគ​ជានិច។ ្ច​ លោក​អ្នក​នឹងទ ​ ទួល​ បាន​ការ​លក ើ ស ​ យ ្ទួ ព ​ នា ​ី យ​​ចៅហ្វាយ។ បញ្ហាស ​ ហា ្នេ ​​ គូស្នេហ៍​មាន​ការ​យកចិតទ ្ត​ ុកដាក់ច ​ ំពោះ​គ្នា​។

រាសី​របស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះ​ឡើង​ ខ្ពស់។ ការ​និយាយស្តី​ច្រើន​ពោល​ ពាក្យ​​​ពិត​ទៅ​កាន់អ្នក​ផង ធ្វើ​ឲ្យ​គាប់​ ទស្សនៈ​មនុស្ស​​​មួយ​ចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះ​​មុខ​របរ​រក​ទទួល​​ទាន​មាន​ផល​ចំណេញ​យ៉ាង​ គាប់​ចិត្ត​ធ្វើឲ្យ​ទឹក​ចិត្ត​របស់​លោកអ្នកឲ្យ​មាន​សម្ទុះ​ ខ្លាំង​ឡើង​ក្នុង​ការ​​បំពេញការងារ​ផ្សេង​ៗ។ ការ​ធ្វើ​ ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ទី​ជិតឆ្ងាយ​មានសុវត្ថិភាពល្អ។​ គូស្នេហ៍​​​មាន​ភាព​ល្អូក​ល្អិននឹងគ ​ ្នា​ធម្មតាទេ។

ការ​ធត ​ើ្វ ស េ ជ ្ត ះិ កង់ ​​ ​មាន​ស្លាប​ហោះ ដែ​ល​ជា​ការ​ច​ប ៃ្ន ឌ ្រ ត ិ ​របស់​វស ិ ក ្វ រ​ជនជាតិឆ ​ ក ែ នៅ​ទក ី ង ុ្រ ​បក ្រា ។

ជនជាតិ​ឆក ែ ផលិត​កង់​ហោះ ​ដរើ ​ដោយ​ថាមពល​អគ្គស ិ នី ក្រុង​ប្រាក : «កង់ហោ ​ ះ» ​ជា​​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​បំផុត​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ម្នា​នៅ​សាល​ពិព័រណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ ក្រង ុ ​បក ្រា សាធារណរដ្ឋ​ឆក ែ ​មើល​​ឥត​បប ៉ ច ិ្រ ​ភ្នែក។ ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា «កង់​ហោះ​ដូច​ សុបិន» ដែល​ស្ថាបនា​ឡើង​ដោយ​វិស្វករ​ជនជាតិ​ ឆែក​៣​នាក់ ដោយ​ចំណាយ​ពេល​ស្រាវជ្រាវ​ និង​ ផលិតអ ​ ស់​ជាង​១ឆ ​ ្នាំ។ ដើម្បី​ឲ្យ​វា​ហោះបាន យាន​កង់​ពីរ​ដែល​ប្រើ​ឈ្នាន់​ ធាក់​នេះ ត្រូវ​បាន​​បំពាក់​ដោយ​​កង្ហា​រដាក់​ផ្ដេក​ចំនួន​ ២ ដែល​កង្ហា​រនីមួយៗ​មាន​ស្លាប​ចំនួន​៦​ ហើយ​វា​ មាន​ទម្ងនស ់​ រុប​៩០​គីឡូក្រាម។ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​​ធ្វើ​តេស្តសាកល្បង​ហោះ វិស្វករ មីឡាន ឌូឆក េ បាន​បឧ ​្រើ បករណ៍ច ​ច ុ ប ​ ញ្ជាព ​ច ​ី ម្ងាយ ដើម្បី​ឲ្យ​មនុស្សយន្ត​​ជិះ​លើ​កង់នោះ​ធាក់​ឈ្នាន់ ហើយស ​ ្លាប​កង្ហា​រក៏វ​ិល​ដោយ​ថាមពល​អគ្គិសនី។

មនុស្ស​មែនទែន​ក្ដី ក៏​វិស្វករ​រូបនេះ​បាន​អះអាង​ថា កង់ហោ ​ ះ​ដែល​អាច​​ប្រើប្រាសដោ ់​ យ​មនុស្ស​​នឹងត្រ ​​ ូវ​ ផលិត​ឲ្យ​បាន​ស្រេច​បាច់​នៅ​អំឡុង​ខែ​កញ្ញា​។ លោក​បាន​ឲ្យដឹង​ទៀត​ថា កង់​ហោះ​ដែល​គ្រោង​ នឹងប ​ ង្ហាញនៅ ​ រ​ដូវស ​ ក ្លឹ ឈ ​ ជ ​ើ ្រុះន ​ េះន ​ង ឹ មា ​ ន​ទហ ំ ប ​ំ ន ៉ុ ​ កង់​​​ធម្មតា ហើយ​វា​អាច​ហោះ​បាន​ពី​៣​ទៅ​៥​នាទី​ ដោយ​ថាមពលអគ្គិសនី​រុញ​ច្រាន​ស្លាប​កង្ហារ។​ វា​ក៏​ នឹង​ត្រូវ​បាន​បំពាក់ដោយ​ប្រព័ន្ធ​លំនឹង​ក្នុង​ការ​​ហោះ​ ឡើង និងច ​ ុះ​ចត​នៅ​លើ​ដី​ផង​ដែរ។ នៅពេល​ដែល​សួរ​ថា តើ​វិស្វករ​ឆែក​ទាំង​នោះ​​ គ្រោងន ​ង ឹ ផលិតច ​ ក ែ ចា ​ យ​​លក់ក ​ ង់ន ​ េះនៅ ​ ព ​ ល េ ណា ​ ហើយ​ក្នុង​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន​ ពួកគេ​បែរ​ជា​ឆ្លើយថា កង់​ ហោះ គឺជា ​ កា ​ រ​សម្រេចក ​ស ​្ដី ប ុ ន ិ រ​បស់ពក ួ គេ មិនម ​ ន ែ ​ ជា​ផលិត​ផល​សម្រាប់​លក់​លើ​ទីផ្សារ​ឡើយ៕

ធម្មជាតិ​ប​ក ្រែ យ ្លា ​ឆរេ្ន ​សមុទ​ច ្រ ន ិ ​ ទៅ​​ជា​វាល​រក ុ ជា ្ខ តិ​ពណ៌​បត ៃ ង​ខី​្ច ខេតសានទុ ​​្ត ង : ឆ្នរេ ស ​ មុទមួ ្រ​ យ​ នៅ​ចិន​បាន​ប្រែ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​វាល​ ពណ៌​បៃតង​ខ្ចី បន្ទាប​់ពី​សារាយ​ សមុទ្រ​​ជា​ច្រើន​​ត្រូវ​បាន​បោក​បក់​ មក​ផ្ដុំ​​នៅ​ច្រាំង​យ៉ាង​ក្រាស់​ឃ្មឹក។ ឆ្នរេ ស ​ មុទនៅ​ ្រ​ តប ំ ន់ល ​ ចា ី វ ខេត​្ត សានទុង ដែល​​ធ្លាប់​តែ​ជា​វាល​ ខ្សាច់​នោះ បាន​ប្រែ​មុខ​មាត់​ថ្មី​ ដែល​មើល​ទៅ​បីដូច​ជា​​វាល​ស្មៅ​ នៅ​លើ​ដីគោក​អ៊ីចឹង។ តាមពិត​ទៅ នោះ​ជា​ពពួក​ សារាយ​សមុទ្រ​ ដែល​បាន​បោក​ បក់​មក​គ​រ​នៅច្រាំង​កាលពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍។​ អាជ្ញាធរ​ប្រចាំ​តំបន់​​បាន​​ សម្ដែង​ភាព​ស្រពេច​ស្រពិលថា មិនដឹង​ជា​ពេលណា​ទើប​ឆ្នេរ​ សមុទ្រ​នោះ​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ដី​ខ្សាច់​ ដូច​ដើម​វិញទេ ដោយសារ​តែ​ បរិមាណ​សារាយ​សមុទ្រ​ដែល​គរ​ នៅច្រាំ​ងនោះ​វា​ច្រើន​ពេក។ ទោះ​ជា​យ៉ាងន ​ េះ​ក្ដី ក៏ប ​ ្រជាជន​ តំបន់​នោះ​បាន​ទាញ​បយោ ្រ ជន៍ព ​ ​ី បាតុភូត​ដ៏​ចម្លែក​នេះ​ដែរ ដោយ​ ពួក​គេ​បាន​នាំ​គ្នា​ទៅ​កើប​យក​

សារាយ​សមុទ្រ​ទាំង​នោះ​មក​ធ្វើ​ ជា​អាហារ។ វា​ជាប ​ ភ ្រ ទ េ រ​ក ុ ជា ្ខ តិដ ​ ល ែ ស ​ ម្បរូ ​ ដោយ​ជាតិ​រ៉ែ​ម៉ាញេស្យូម និង​ ជីវជាតិ​បម្រុង​រាងកាយ​ជា​ច្រើន។ ទោះយ៉ាងណា ពួកគេ​ត្រូវ​តែ​ រួសរាន់​ប្រមូល​ផល​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​ បំផុត ព្រោះ​រុក្ខជាតិ​សមុទ្រ​នេះ​

ឆ្នេរ​សមុទ្រ​​នៅ​ខេត្ត​សានទុងប ​ ្រែ​​ក្លាយ​ជា​វាល​រុក្ខជាតិព ​ ណ៌ប ​ ៃតង​​។

ទស្សន៍ទាយតាមក្បន ួ សប្តគះ្រោ និងនព្វគះ្រោ នៃពហ ្រ ជា ្ម តិខរែ្ម ​​ដេាយលោក វ៉ាយ វិបល ុ ​ មន្តស ី្រ វ្រា ជ្រាវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទម្លាប​ន ់ ក ៃ ស ្រ ង ួ ធម្មការ និងសាសនា


២២

socialite

Chhim Sreyneang Social Life Manager

www.postkhmer.com

ភ្នេំ ពញ ប៉ស ុ ិ៍្ត

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Phnom Penh Designers Week 2013

ទព េ បូពក ឹ្រ ស្ និង ឡុង ឆន

រស់ មើលន ី ដា ម៉ន ូ កា ិ និង CiCi Mony Vorn

Claude Garrigues អ្នកច្នម៉ ៃ​ ដ ូ សម្លៀកបំពាក់ [cgbcn] និង Xavier Segura អគ្គនាយក Encounter

SCT

ឡាង ស៊យ ុ ចង េ សាន វលក្ខណ៍ និង លី សុខឆាយលី

Rpmyk ចន ច័នល ​្ទ ក្ខណា ិ និង Mario

កម្មវធ ិ ី Phnompenh designers week បាន​បព ្រ ត ឹ្រ ទៅ ្ត ​នៅ​ សណ្ឋាគារ Plantation ក្រោមការ​ រៀបចំ​របស់ទ ​ ស្សនាវដ្ដី F។ កម្មវធ ិ ន ​ី ះេ ​ បាន​ដណ ំ រើ ​ការ​ព​ថ ី ទី ៃ​្ង ១ ​ ៣ ដល់​១៥ ខែ​មិថនា ុ ដោយ​មានការ​បង្ហាញ​សដ ្នា ៃ​ ពី​បណ្ដា​អក ្ន ​ចម៉ ៃ​្ន ដ ូ ជាតិ និងអ ​ ន្តរជាតិ​ ដ៏​លប្ ល ី បា ្ ញ​ទាង ំ ​៩​រប ូ ដូច​ជា SCT, Waterlily, Don Protasio, Anne Noelle, Mitsou, CGBCN, A.N.D, Keokjay និង La Or។ បើទោះ​ជា​មាន​​ ភ្លៀង​បង្អរុ យ៉ាង​ណា​ក្ដី អ្នកច ​ ម៉ ៃ​្ន ដ ូ ​​ប​ា ន​​ បង្ហាញ​នវូ ​ឈត ុ ​សម្លៀក​បពា ំ ក់​ទប ើ ​នង ឹ ​ ច្នថ្ម ៃ​ ី ក្នង ុ ​អឡ ំ ង ុ ​៣​ថនេ ៃ​្ង ះ ដោយ​មាន​ ការ​ចល ូ រួមទ ​ ស្សនា​ព​ភ ី ៀ្ញ វ​ជា​ចន ើ្រ ​នាក់ ដោយ​ពក ួ គេ​ថែមទាំងបាន​​រីករាយ​​នឹង​ អាហារ​សម្រន់ និង​ស្រា​សាំបញ ៉ា ។​ ចន ច័នល ​្ទ ក្ខណា ិ និង ឈិន

ខាំ សុផាណារី និង សេង កត្តនារី

ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា

A.N.D

CGBCN KEOK'JAY

DON PROTASIO

CGBCN A.N.D

WATER LILY

WATER LILY

sgÁm


sgÁm

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

Socheata and Sontery Social Life Team

ភ្នេំ ពញ ប៉ស ុ ិ៍្ត

www.postkhmer.com

Hennessy Appreciation Dinner

socialite

២៣

@ Sofitel Hotel

កាលពី​ថទី ៃ​្ង ​១១ ខែ​មិថនា ុ ក្រម ុ ហ៊ន ុ Moet Hennessy និង Attwood បាន​រៀបចំ​កម្មវធ ិ ​ជ ី ប់​លៀង​សគ ្វា មន៍​លោក Mr Gilles Hennessy ដែល​ជា​អនុ​បធា ្រ នស្រា Moet Hennessy ក៏ដច ូ ​ជា​ ថ្លង ែ ​អណ ំ រ​គណ ុ ​ដល់​អតិថជ ិ ន​​របស់​ខន ួ្ល ​ផង​ដរែ ។ ក្រៅព​មា ី ន​អាហារ​​ ទទួលទាន​ជាមួយ​ស្រា Hennessy ភ្ញៀវ​ទាង ំ ​ឡាយ​ក​បា ៏ ន​ទទួល​ អារម្មណ​រ៍ ក ី រាយ​​នឹង​ការ​សម្ដង ែ ​របស់​កម ុ្រ ​រាំ ELECOLDXHOT មក​ ពីបទ ្រ ស េ ​ម៉ាឡស េ ៕ ី៊ រូបថតទាំងអ ​ ស់ ឈឹម ស្រនា ី ង និង ផា លីណា

លឹម ឈីវហូ Gilles Hennessy ខូវ សម្បត្តិ

បុគល ្គ ក ិ ក ​ ម ុ្រ ហ៊ន ុ Attwood ពិធក ី រ តាប៊យ ុ និងព ​ធ ិ កា ី រិនី ខៀវ សានសាណា

Lity Yap នាយក Attwood និង Doung Elite

ស្រេង រតនា និង​តារា​មដ ូ៉ ល ែ Hennessy

យ៉ាដត េ និង ចាន់ បូរ៉ា

Benny Lor និង លីន មីល ុ ង ី

ជូលី និង កូកូ

មាស សុវណ្ណ និង វឌ្ឍនៈ អ្នកគ ​ ប ្រ គ ់ ង ្រ ​ផក ែ្ន ​លក់ Attwood

សុខ ឆេង និង​តារា​មដ ូ៉ ល ែ Hennessy

Victoria Angkor Resort & Spa @ Malis restaurant សណ្ឋាគារវិចតូរៀ អង្គរ (Victoria Angkor resort & Spa) កាល​ព​ថ ី ទី ៃ​្ង ១៤ ខែ​មិថនា ុ កន្លងទៅ ​ ​នះេ បាន​រៀបចំ​ពធ ិ ​ជ ី ប់​ លៀង​កប ្រេ ​ភស េ ជ្ជៈ​សក ្រា ឡ ្រ ក ុ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​មះិ្ល ដោយ​ មានការ​ចល ូ រួម​ពប ​ី ណ្ដា​ភៀ្ញ វ​មក​ព​ទ ី ភ ី ក ្នា ងា ់ រ​ទស េ ចរណ៍​ នានាទាំង​នៅ​ខត េ ​ស ្ត ៀមរាប និង​រាជធានី​ភព ំ្ន ញ េ ដែល​តង ែ ​ តែ​គាំទ​កា ្រ រ​សក ្នា នៅ ់ និង​សម្រាក​កម្សាន្ត​នៅ​សណ្ឋាគារ។ កម្មវធ ិ ន ី ះេ ក្រៅ​ពីមានបម្រ​អា ើ ហារ​សម្រន​់ និង​ភស េ ជ្ជៈ ភ្ញៀវ​ ទាំង​ឡាយ​ក​មា ៏ ន​ឱកាស​​បាន​ជប ួ ជុអ ​ំ ក ្ន ​បក ្រ ប​អាជីវកម្ម​​ក្នង ុ ​ វិសយ ័ ​សណ្ឋាគារ និង​ទស េ ចរណ៍ ក៏ដច ូ ​ជា​ចល ូ រួម​ចាប់​ឆត ្នោ ​ ផ្សង​សណា ំ ង ដើមប្ ​ទ ី ទួល​បាន​រង្វាន​ផ ់ ង​ដរែ ។ វិជ្ជា នៅ សុផានីន ពិសី និង វង់ សូតនា

Hanno GM នៅ​សណ្ឋាគារ Victoria Angkor សំណាង និង Christine

Esther និង Win Zaw

បាក រិទី្ធ និង អាន ប៉ង េ ឃីម

សិត ស៊ន ុ ណារិទ្ធ និង វឿង ចាន់ដា ​ លីស

ថា សុធា រ័ត្ន ម៉ន ូ កា ី ហងស្ បុណ ៊ រ្ណា ី និង Van Is Pirath

យី លីណល ុ នាយក​គប ្រ គ ់ ង ្រ Destination Asia និង ម៉ង េ ផល្លា

Van Is Pirath និង ហួត សុភា

យ៉ម ែ សូនកា ី និង រឿន បូរ៉ា

ហួត សុភា និង ម៉ន ែ សដា េ រ៉ាវី

Chvea Mon និង ជី វិសាល


á&#x;˘á&#x;¤

LIFESTYLE www.postkhmer.com

á&#x17E;&#x2014;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2020;á&#x; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x2030; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2030;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;ˇá&#x;?

INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE FROM PHNOM PENH TO PHNOM PENH INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE Flighs Days Dep Arrival Flighs Days Dep

á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x;?á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;źá&#x17E;&#x2026;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2022;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2026;á&#x17E;? â&#x20AC;&#x2039; á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201A; â&#x20AC;&#x2039; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;źá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x201E;á&#x17E; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2018;á&#x; á&#x17E;&#x;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E; á&#x17E;źá&#x17E;Ąá&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x2039;á&#x;&#x201D;



FROMPENH PHNOM PENH PHNOM - BANGKOK Flighs Days Dep Arrival K6 720 Daily 12:05 01:10 Flighs Days Dep Arrival PHNOM -- BANGKOK PHNOM PENH BANGKOK PG 938 PENH Daily 06:40 08:15 K6 Daily 12:15 13:20 K6 720 720 Daily 12:15 11:10 13:20 PG 932 Daily 09:55 PG Daily 06:40 PG 938 938 Daily 06:40 08:15 08:15 TG 581 Daily 10:05 11:10 PG Daily 09:55 PG 932 932 Daily 09:55 11:10 11:10 PG 934 Daily 15:30 TG Daily 10:05 11:10 TG 581 581 Daily 10:05 16:40 11:10 PG 934 15:30 16:40 FD 3617 Daily 17:05 18:15 PG 934 Daily 15:30 16:40 FD 3617 Daily 17:05 18:15 PG Daily 19:30 FD 936 3617 17:05 20:40 18:15 PG 936 Daily 19:30 20:40 PG 585 936 19:30 21:45 20:40 TG Daily 20:40 TG Daily 20:40 21:45 TG 585 585 PENH Daily PHNOM - BEIJING 20:40 21:45 PHNOM PHNOM PENH PENH -- BEIJING BEIJING CZ 324 Daily 08:00 16:05 CZ Daily 08:00 CZ 324 324 Daily 08:00 16:05 16:05 PHNOM PHNOM PENH DOHA Via HCMC) PHNOM PENH PENH --- DOHA DOHA ((( Via Via HCMC) HCMC) 603 3.4.7 16:50 23:30 QR 1.2..5.6 22:35 QR 605 603 3.4.7 16:50 05:15+1 23:30 QR 603 605 1.2.5.7 22:50 05:30 QR ..34..7 15:50 605 1.2.5.7 22:50 22:25 05:30 PHNOM PENH GUANGZHOU PHNOM PENH - GUANGZHOU CZ 324 Daily 08:00 11:40 CZ 324 324 Daily 08:00 11:40 11:40 CZ Daily 08:00 CZ 2.4.7 14:45 CZ 6060 6060 2.4.7 14:45 18:10 18:10 CZ 6060 2.4.7 14:45 18:10 PHNOM PHNOM PENH PENH -- HANOI HANOI PHNOM PENH HANOI K6 Daily 16:55 K6 860 860 Daily 16:55 18:40 18:40 VN Daily 17:30 VN 840 840 Daily 17:30 20:35 20:35 PHNOM PENH PENH -- HO HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY PHNOM K6 Daily 19:10 19:55 K6 816 816 19:10 14:45 19:55 VN 841 Daily 14:00 K6 Daily 21:15 22:00 K6 818 818 Daily 21:15 20:05 22:00 VN 3856 Daily 19:20 VN 841 Daily 14:00 14:45 VN 841 Daily 14:00 14:45 PHNOM PENH - HONG KONG VN 3856 Daily 19:20 20:05 VN 3856 Daily 19:20 20:05 KA 207 PENH 1.2.4.7 11:25 15:05 PHNOM -- HONG PHNOM PENH HONG KONG KONG 11:30 15:00 KA 61.2.4.6.7 11:45 KA 207 207 1.2.4.6.7 11:30 22:25 15:00 KA 209 209 18:55 22:25 KA 11.2.3.5.7 18:30 1.2.3.5.7 18:55 22:05 22:25 PHNOM -- INCHEON PHNOM PENH INCHEON17:25 21:00 KA 209 PENH 3.5.7 KE 690 Daily 23:40 06:40 KE 205 690 23:40 22:35 06:40 KA 2Daily 19:00 OZ Daily 23:50 OZ 740 740 Daily 23:50 06:50 06:50 PHNOM PENH -- INCHEON PHNOM PHNOM PENH PENH - KUALA KUALA LUMPUR LUMPUR KE 690 Daily 23:40 06:40 AK 1473 Daily 08:35 11:20 AK 1473 Daily 08:35 11:20 MH 755 11:10 14:00 OZ Daily 23:50 MH740 755 Daily 11:10 06:50 14:00 MH Daily 17:10 PHNOM - KUALA LUMPUR MH 763 763 PENH Daily 17:10 20:00 20:00 PHNOM PARIS PHNOM PENHPARIS 08:35 11:20 AK 1473PENHDaily AF 22 20:05 06:05 AF 273 273 20:05 14:00 06:05 MH 755 Daily 11:10 PHNOM PHNOM PENH PENH -- SHANGHAI SHANGHAI MH 763 Daily 17:10 20:00 FM 2.3.4.5.7 19:50 FM 833 833 2.3.4.5.7 19:50 23:05 23:05 PHNOM PHNOM PENH SINGAPORE PHNOM PENHPENH --PARIS SINGAPORE MI 09:30 12:30 AF 273 21.3.5.6.7 20:05 MI 601 601 1.3.5.6.7 09:30 06:05 12:30 MI 2.4 12:20 PHNOM MI 622 622 PENH 2.4- SHANGHAI 12:20 15:20 15:20 3K 594 1.3.6 12:35 15:55 3K 594 1.3.6 12:35 23:05 15:55 FM 833 2.3.4.5.7 19:50 3K 2.4.7 17:25 3K 599 599 PENH 2.4.7 17:25 20:25 20:25 PHNOM - SINGAPORE 3K 55 20:45 3K 592 592 20:45 23:45 23:45 MI 601 1.3.5.6.7 09:30 12:30 MI Daily 18:10 MI 607 607 Daily 18:10 21:10 21:10 MI 622 2.4 12:20 2817 1.3 16:40 19:40 2817 1.3 16:40 15:20 19:40 2817 2.4.5 09:10 12:00 3K 594 1.3.6 12:35 2817 2.4.5 09:10 15:55 12:00 17:50 2817 66 14:50 3K 599 2.4.7 17:25 17:50 2817 14:50 20:25 2817 13:20 16:10 2817 13:20 23:45 16:10 3K 592 577 20:45 PENH -TAIPEI PHNOM -TAIPEI 18:10 21:10 PHNOM MI 607 PENH Daily BR 266 Daily 12:45 17:05 BR 266 Daily 12:45 17:05 2817 1.3 16:40 19:40 PHNOM PHNOM PENH PENH -- VIENTIANE VIENTIANE 2817 2.4.5 09:10 VN Daily 17:30 18:50 VN 840 840 Daily 17:30 12:00 18:50 QV 17:50 19:10 2817 6Daily 14:50 QV 920 920 Daily 17:50 17:50 19:10 PHNOM 2817 7 -- YANGON PHNOM PENH PENH YANGON13:20 16:10 8M 3. 66 20:10 8M 404 404 PENH 3. -TAIPEI 20:10 21:35 21:35 PHNOM



VN 3820 Daily 17:45 SIEM SIEM REAP REAP -- MANILA MANILA VN 828 Daily 18:20 5J 2.4.7 22:30 5J 258 258 2.4.7 22:30 VN 3822 -Daily 21:35 SIEM SIEM REAP REAP - SINGAPORE SINGAPORE SIEM REAP -2.4 INCHEON 10:40 MI MI 622 622 2.4 10:40 KE 688 Daily 23:15 MI 55 12:25 MI 630 630 12:25 MI 77 12:45 OZ 738 Daily 23:40 MI 615 615 12:45 MI 18:25 SIEM REAP -33KUALA LUMPUR MI 636 636 18:25 MI 55 18:35 AK 281 Daily 08:35 MI 617 617 18:35 3K 2.4.7 15:50 3K 599 599 2.4.7 15:50 MH 765 3.5.7 14:15 SIEM REAP REAP -- MANILA VIENTIANE VIENTIANE SIEM QV 522 2.4.5.7 10:05 QV258 522 2.4.5.7 10:05 5J 2.4.7 22:30 SIEM REAP YANGON SIEM REAP REAP --- SINGAPORE YANGON SIEM 8M 1. 5 20:15 8M 402 402 20:15 MI 633 1,1.6,5 7 16:35 MI 622 2.4 10:40 MI 5 12:25 TO SIEM TO630 SIEM REAP REAP PHNOM MI 615 PENH 7 -- SIEM 12:45 PHNOM PENH SIEM REAP REAP Flighs Days Dep MI 636 3, 2 18:30 Flighs Days Dep K6 101 07:15 MI 5Daily 18:35 K6 617 101 Daily 07:15 K6 103 Daily 10:00 3K 2.4.7 15:50 K6 599 103 Daily 10:00 K6 K6 109 109 Daily 16:00 SIEM REAP -Daily VIENTIANE 16:00 PREAH REAP PREAH SIHANOUK SIEM10:05 REAP QV 522 SIHANOUK 2.4.5.7-- SIEM Flighs FlighsREAP -Days Days Dep SIEM YANGON Dep K6 1-3-5 12:55 K6 130 130 1-3-5 12:55 8M 402 1. 5 20:15

17:05 Arrival Arrival 18:50 16:55 16:55 19:10 11:10 11:10 14:40 14:40 21:35 16:45 16:45 20:15 20:15 21:55 21:55

Arrival 15:35 15:35 2:00 23:20 23:20 11:10 14:40 08:30 08:30 16:45 15:35 15:35 20:15 19:45 19:45 21:55 21:25 21:25 22:40 22:40 15:35 23:20 12:30 12:30

14:40 14:40 08:30 18:45 18:45 19:20 15:35 19:20 22:35 19:45 22:35

21:25 06:10 06:10 22:40 07:10 07:10 12:30 11:35 11:35 14:40 17:25 17:25 18:45 19:20 02:11 02:11 22:35 15:20 15:20 06:10 15:40 15:40 16:05 07:10 16:05 21:35 21:35 21:55 11:35 21:55 20:25 20:25 17:25 13:00 13:00 02:11 21:25 21:25 22:15 15:20 15:40 16:05 Arrival 21:35 Arrival 08:00 21:55 08:00 10:45 20:25 10:45 16:45 16:45

TO265 SIEM REAP BR Daily 09:10 BANGKOK REAP BANGKOK ---SIEM SIEM REAP VIENTIANE PHNOM PENH Flighs Days Dep Flighs Days Dep VN 841 Daily 11:30 K6 701 Daily 17:50 K6 701 Daily 17:50 QV 921 Daily 11:45 PG Daily 08:00 PG 903 903 Daily 08:00 YANGON - PHNOM PENH PG Daily 11:35 PG 905 905 Daily 11:35 8M 403 3. 6 16:45 PG Daily 13:35 PG 913 913 Daily 13:35 TO SIEM REAP PG Daily 17:00 PG 907 907 Daily 17:00 PG Daily BANGKOK PG 909 909 - SIEM DailyREAP18:45 18:45 GUANGZHOU -- SIEM Flighs Dep GUANGZHOUDays SIEM REAP REAP CZ 3053 2.4.6 08:45 CZ 701 3053 2.4.6 08:45 K6 Daily 02:55 CZ 1.3.5.7 16:35 CZ 3053 3053 1.3.5.7 08:00 16:35 PG 903 Daily HANOI REAP HANOI SIEM REAP 11:35 PG 905-- SIEM Daily K6 Daily 19:30 K6 851 851 Daily 19:30 PG 913 Daily 13:35 VN 843 Daily 15:25 VN 907 843 Daily 15:25 PG Daily 17:00 VN Daily 17:05 VN 845 845 Daily 17:05 PG 909 Daily 18:45 VN Daily 17:45 VN 845 845 Daily 17:45 GUANGZHOU SIEM REAP VN Daily 18:20 VN 801 801 Daily 18:20 CZ 3053 2.4.6- SIEM08:45 HO HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY - SIEM REAP REAP CZ 3053 1.3.5.7 16:35 VN Daily 09:15 VN 3809 3809 Daily 09:15 HANOI REAP 11:35 VN VN 827 827- SIEMDaily Daily 11:35 K6 Daily 19:30 VN 3821 15:55 VN 851 3821 Daily 15:55 829 16:20 VN 843 Daily 15:25 829 16:20 VN 845 3823 Daily 19:45 VN Daily 17:05 3823 19:45 INCHEON INCHEON SIEM REAP 17:45 VN 845 -- SIEM DailyREAP KE Daily 18:30 KE 687 687 Daily 18:30 VN 801 18:20 OZ 737 19:20 OZ CHI 737MINH Daily Daily HO CITY - SIEM19:20 REAP KUALA LUMPUR -- SIEM REAP KUALA REAP VN 3809LUMPUR Daily SIEM09:15 AK 280 Daily 06:50 AK 827 280 Daily 06:50 VN Daily 11:35 MH 3.5.7 12:10 MH 764 764 3.5.7 12:10 VN 3821 Daily 15:55 MANILA MANILA -- SIEM SIEM REAP REAP VN 829 Daily 16:20 5J 2.4.7 19:45 5J 257 257 2.4.7 19:45 VN 3823 Daily REAP 19:45 SINGAPORE SINGAPORE -- SIEM SIEM REAP INCHEON MI 2.4 MI 622 622 - SIEM 2.4 REAP 08:40 08:40 KE 687 Daily 18:30 MI 77 10:40 MI 616 616 10:40 MI 33 13:55 OZ 737 Daily 19:20 MI 636 636 13:55 MI 55 - SIEM07:55 KUALA REAP MI 630 630 LUMPUR 07:55 MI 55 16:35 AK 280 Daily 06:50 MI 618 618 16:35 3K599 2.4.7 13:50 3K599 2.4.7 13:50 MH 764 3.5.7 12:10 VIENTIANE -- SIEM REAP VIENTIANE SIEM REAP MANILA - SIEM REAP QV 512 2.4.5.7 06:30 QV257 512 2.4.5.7 19:45 06:30 5J 2.4.7 YANGON REAP YANGON -- SIEM SIEM REAP SINGAPORE - SIEM REAP 8M 1. 17:05 8M 401 401 1. 55 17:05 MI 633 1, 6, 7 14:35 MI 622 2.4 08:40 MI 616 SIEM 7 REAP FROM FROM SIEM REAP 10:40 SIEM REAP PHNOM PENH MI 636 2 13:55 SIEM REAP --3, PHNOM PENH Flighs Dep MI 630 5Days 07:55 Flighs Days Dep K6 100 08:40 MI 5Daily 16:35 K6 618 100 Daily 08:40 K6 Daily 11:15 3K599 2.4.7 13:50 K6 102 102 Daily 11:15 K6 17:20 K6 108 108 Daily 17:20 VIENTIANE -Daily SIEM REAP SIEM REAP PREAH SIEM REAP --2.4.5.7 PREAH SIHANOUK SIHANOUK QV 512 06:30 Flighs Days Flighs - SIEM Days Dep YANGON REAP Dep K6 1-3-5 11:20 K6 131 131 1-3-5 11:20 8M 401 1. 5 17:05

DOMESTIC FLIGHT SCHEDULE

á&#x17E;˘á&#x17E;?á&#x17E;¸á&#x17E;?á&#x17E;&#x201D; â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2018;á&#x;?á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;śá&#x17E;&#x201E;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;źá&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x2022; â&#x20AC;&#x2039; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x20AC; â&#x20AC;&#x2039; á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;śá&#x17E;&#x2122;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;á&#x17E;ś â&#x20AC;&#x2039; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x161;â&#x20AC;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x;á&#x17E;śá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2019;á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x161;á&#x;&#x201D;

13:00 Arrival Arrival 13:55 13:55 21:25

Arrival

TO PHNOM PENH BANGKOK - PHNOM PENH Flighs Days Dep Arrival K6 721 Daily 02:25 03:30 Flighs Days Dep Arrival BANGKOK BANGKOK PHNOM PENH PG 931 -- PHNOM Daily PENH 07:55 09:05 K6 721 Daily 14:20 15:25 K6 580 721 Daily 14:20 15:25 TG Daily 07:55 09:05 PG Daily 07:55 09:05 PG 931 931 Daily 07:55 09:05 PG 933 Daily 13:30 14:40 TG Daily 07:55 09:05 TG 580 580 Daily 07:55 09:05 FD Daily 15:15 16:20 PG 933 Daily 13:30 14:40 PG 3616 933 Daily 13:30 14:40 FD 3616 15:15 16:20 PG 935 Daily 17:30 18:40 FD 3616 Daily 15:15 16:20 PG 935 Daily 17:30 18:40 TG Daily 18:25 19:40 PG 584 935 17:30 18:40 TG Daily 18:25 19:40 TG 584 584 18:25 19:40 PG 937 Daily 20:15 21:50 PG Daily 20:15 21:50 PG 937 937 - PHNOM Daily PENH 20:15 21:50 BEIJING BEIJING BEIJING -- PHNOM PHNOM PENH PENH CZ 323 Daily 14:30 20:50 CZ Daily 14:30 20:50 CZ 323 323 Daily 14:30 20:50 DOHA DOHA PHNOM PENH Via HCMC) DOHA --- PHNOM PHNOM PENH PENH ((( Via Via HCMC) HCMC) 602 3.4.7 01:15 14:15 QR 1.2..5.6 08:00 21:00 QR 604 602 3.4.7 01:15 14:15 QR 602 604 1.2.5.7 07:30 20:30 QR ..3.4..7 14:20 604 1.2.5.7 01:25 07:30 20:30 GUANGZHOU PHNOM PENH GUANGZHOU - PHNOM PENH CZ 6059 2.4.7 12:00 13:45 CZ 6059 6059 2.4.7 12:00 13:45 CZ 2.4.7 12:00 13:45 CZ Daily 19:05 20:50 CZ 323 323 Daily 19:05 20:50 CZ 323 Daily 19:05 20:50 HANOI HANOI -- PHNOM PHNOM PENH PENH HANOI PHNOM PENH K6 Daily 09:15 11:00 K6 861 861 Daily 09:15 11:00 VN Daily 09:40 13:00 VN 841 841 Daily 09:40 13:00 HO CHI CHI MINH MINH CITY CITY -- PHNOM PHNOM PENH PENH HO K6 Daily 12:30 13:15 K6 817 817 12:30 13:15 VN 920 Daily 15:50 16:30 K6 Daily 17:35 18:20 K6 819 819 Daily 17:35 18:20 VN 3857 Daily 18:00 18:45 VN 920 Daily 15:50 16:30 VN 920 Daily 15:50 16:30 HONG KONG Daily - PHNOM PENH VN 3857 18:00 18:45 VN 3857 Daily 18:00 18:45 KA 208 1.2.4.6.7 08:50 10:25 HONG HONG KONG KONG -- PHNOM PHNOM PENH PENH 208 1.2.4.6.7 08:55 10:30 KA 3.5.7 16:05 KA 206 208 1.2.4.6.7 14:30 08:55 10:30 KA 206 206 16:00 17:35 KA 11.2.3.5.7 17:00 1.2.3.5.7 15:25 16:00 17:35 INCHEON PENH INCHEON PHNOM PENH KA 206 -- PHNOM 2 15:50 17:25 KE Daily 18:30 22:20 KE 689 689 Daily 18:30 22:20 OZ Daily 19:10 22:50 OZ 739 739 Daily 19:10 22:50 INCHEON - PHNOM PENH KUALA KUALA LUMPUR LUMPUR -- PHNOM PHNOM PENH PENH KE 689 Daily 18:30 22:20 AK 1474 Daily 15:15 16:00 AK 1474 Daily 15:15 16:00 MH 754 09:30 10:20 OZ Daily 19:10 22:50 MH739 754 Daily 09:30 10:20 MH Daily 3:20 KUALA MH 762 762LUMPUR Daily- PHNOM 3:20PENH 4:10 4:10 PHNOM -- PARIS PHNOM PENH PARIS 15:15 AK 1474PENH Daily 16:00 AF 22 20:05 06:05 AF 273 273 20:05 06:05 MH 754 Daily 09:30 10:20 SHANGHAI SHANGHAI -- PHNOM PHNOM PENH PENH MH 762 Daily 3:20 4:10 FM 2.3.4.5.7 22:40 FM 833 833 2.3.4.5.7 19:30 19:30 22:40 PHNOM PENH - PARISPENH SINGAPORE -- PHNOM SINGAPORE PHNOM PENH MI 07:40 08:30 AF 273 21.3.5.6.7 06:05 MI 602 602 1.3.5.6.7 20:05 07:40 08:30 MI 622 08:40 11:25 SHANGHAI -2.4 PHNOM PENH MI 622 2.4 08:40 11:25 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 FM 833 2.3.4.5.7 19:30 22:40 3K 5 18:45 20:00 3K 591 591 18:45 20:00 SINGAPORE -5PHNOM PENH 3K 55 18:45 20:00 3K 591 591 18:45 20:00 MI 602 1.3.5.6.7 07:40 08:40 MI Daily 16:20 17:15 MI 608 608 Daily 16:20 17:15 MI 622 2.4 08:40 11:25 2816 1.3 15:00 15:50 2816 1.3 15:00 15:50 2816 2.4.5 07:20 08:10 3K 593 1.3.6 10:40 11:50 2816 2.4.5 07:20 08:10 2816 6 13:00 14:00 3K 591 56 18:45 20:00 2816 13:00 14:00 2816 7 11:30 12:30 2816 11:30 12:30 3K 591 57 18:45 20:00 TAIPEI - PHNOM PENH TAIPEI MI 608 - PHNOM DailyPENH 16:20 17:15 BR 265 Daily 09:10 11:35 BR 265 Daily 09:10 11:35 2816 1.3 15:00 15:50 VIENTIANE VIENTIANE -- PHNOM PHNOM PENH PENH 2816 2.4.5 07:20 08:10 VN Daily 11:30 13:00 VN 841 841 Daily 11:30 13:00 QV Daily 11:45 13:15 2816 6Daily 13:00 14:00 QV 921 921 11:45 13:15 YANGON PENH 2816 7 11:30 12:30 YANGON -- PHNOM PHNOM PENH 8M 3. 19:10 8M 403 403- PHNOM 3. 66 PENH 16:45 16:45 19:10 TAIPEI 11:35 Arrival Arrival 13:00 19:00 19:00 13:15 09:00 09:00 12:45 12:45 19:10 14:35 14:35 18:10 18:10 19:55 19:55 Arrival 10:30 10:30 04:05 18:30 18:30 09:00

12:45 21:15 21:15 14:35 17:10 17:10 18:10 18:50 18:50 19:55 19:30 19:30 20:00 20:00 10:30 18:30 10:35 10:35

12:35 12:35 21:15 16:55 16:55 17:40 17:10 17:40 20:45 18:50 20:45

19:30 22:15 22:15 20:00 22:40 22:40 10:35 07:50 07:50 12:35 13:15 13:15 16:55 17:40 21:30 21:30 20:45 09:50 09:50 22:15 11:50 11:50 17:35 22:40 17:35 11:35 11:35 17:45 07:50 17:45 15:05 15:05 13:15 09:25 09:25 21:30 19:15 19:15 15:45 09:50 11:50 17:40 Arrival 11:35 Arrival 09:25 17:45 09:25 12:00 15:05 12:00 16:45 16:45

09:25 Arrival Arrival 12:20 12:20 19:15

á&#x17E;?á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201E;á&#x;&#x192;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x2018; á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸á&#x;Ąá&#x;§ á&#x;&#x201A;á&#x17E; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ś á&#x17E;&#x2020;á&#x;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;śá&#x;&#x2020;á&#x;˘á&#x; á&#x;Ąá&#x;Ł PREAH SIHANOUK - SIEM REAP Flighs Days Dep Arrival K6 130 1-3-5 AIRLINES CODE AIRLINES CODE 12:55 13:55 2817 AIRLINES CODE 2817 -- 16 16 Tigerairways Tigerairways

2817 - 16 Tigerairways 5J Airways. 5J -- CEBU CEBU Airways. 5J --CEBU Airways. AK Air AK - Air Asia Asia AK - Air Asia BR BR -- EVA EVA Airways Airways BR - EVA Airways CI CI -- China China Airlines Airlines CI - China Airlines CZ -- China Southern CZ China Southern CZ - China Southern FD Thai Air Asia FD --- Thai Thai Air Air Asia Asia FD FM -- Shanghai Shanghai Air Air FM

CIvitkmSanĂž

SIEM REAP - PREAH SIHANOUK Flighs Days Dep Arrival K6 131 1-3-5 COLOUR 11:20 CODE 12:20 COLOUR CODE 1 COLOUR 1 Monday Monday CODE 1 Monday 2 2 Tuesday Tuesday 2 Wednesday Tuesday 3 3 Wednesday 3 Wednesday 44 Thursday Thursday 4 Thursday 55 Friday Friday 5 Friday 66 Saturday Saturday 6 Saturday 77 Sunday Sunday 7 Sunday

KA KA -- Dragon Dragon Air Air KA AirAirlines MH Malaysia MH---Dragon Malaysia Airlines MH--SilkAir Malaysia Airlines MI MI - SilkAir MI -- SilkAir OZ OZ - Asiana Asiana Airlines Airlines OZ - Asiana Airlines PG PG -- Bangkok Bangkok Airways Airways PG - Bangkok Airways QR -- Qatar Airways QR Qatar Airways QR - Qatar Airways QV QV --- Lao Lao Airlines Airlines QV Lao Airlines SQ SQ -- Singapore Singapore Airlines Airlines

TG K6- Cambodia Angkor Air Air TG -- Thai Thai Airways Airways || VN VN -- Vietnam Vietnam Airlines Airlines This This flight flight schedule schedule information information is is updated updated about about once once aa month. month. Further Further information, information, please please contact contact direct direct to to airline airline or or aa travel travel agent agent for for flight flight schedule schedule information. information.

Ç&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uĹ­ČŚÂ g|pÂŻyÂ&#x161;tÂ&#x161;Â&#x201E;Â&#x203A;Â?z

PTM Travel & Tours Co., Ltd. ČżuŜ¢vg¨l¨Ū |b¨É&#x2020;uòbĂśÄ&#x192;fuÂ&#x2122;fËŚČŚÇ&#x201C;ČŚĹ­ČŚÂ bb­ ¨vÂ?Ç?ČŚ{uòʥŠ Ⱦ˴Ȋ|Ŝ¢vg¨zĹŽČŚÉ&#x17D;Čť{Ŏÿ l¨Ū | Ç&#x2039;ČŚv­Ç&#x201C;ȌųȌsŜ¢vg¨sÂ&#x2122;ČąĹ&#x2030;ȧ|q¨ȾfÂ&#x201D;ČŚĂźÇ&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uŹȌÄ&#x20AC;ČŚfšÇ&#x160;ČŚÂ?zÂ&#x201A;ÂŹÂ?uÉ&#x2030;ȧ g|pÂŻuÂ&#x2122;fĘ&#x203A;fgÇ&#x160;ČŚÇ&#x2039;ČŚv­Ç&#x201C;ȌųȌs

wôŠšȌc%zÉ&#x2021;~Ä&#x153;rÂ&#x161;Ç&#x201D;ȌŠzÂ?uĂśÂ&#x161;~fČŚÄ&#x20AC;Ç&#x160;ČŚÂ?fyܨŲȌk

E-mail: sales@ptm-travel.com www.ptm-travel.com

Tel: 023 219161 Fax: 023 218040

WORLD EXPRESS & TRAVEL WORLD EXPRESS TOURSTOURS & TRAVEL: Ticket and #34E0, Air/Boat/Bus/Train St.215(Nehru Blvd), Phnom Penh. TelTours | Fax: 023 884574 / 884787 #34E0, St.215(Nehru Blvd),| Phnom Penh. Email: worldexpress@online.com.kh www.worldexpresstour.com T: 023 884 574 / 012 222 759 E: worldexpress@online.com.kh w.worldexpresstour.com

AIRLINES AIRLINES AIRLINES

Air Asia (AK) Room T6, Phnom Penh Air Asia (AK) Airport International Room T6, Phnom Air Asia (AK) Tel: 023 6666 555 Penh International Airport Room T6,890 PP 071 International Fax: 023 Tel: 023 Tel: 6666023 5556666 555 Airport. www.airasia.com Fax: 023 890 071 www.airasia.com

Myanmar Airways International No. 479-481Eo, Kampuchea Myanmar International Krom (St.Airways 128), 12155, No. 479-481Eo, Kampuchea Myanmar Airways International Phnom Penh, Cambodia Krom 881 (St. 178 128), 12155, #90+92+94Eo, 217,886 677 T:023 |St. F:023 Phnom Penh,Kh. Cambodia Sk. Orussey4, 7 Makara, www.maiair.com T:023 881 178 Cambodia. | F:023 886 677 Phnom Penh, www.maiair.com T:023 881 178 | F:023 886 677 www.maiair.com Cambodia Angkor Air (K6) Dragon Air (KA) #206A, Preah Norodom, #168, Monireth, PP Cambodia Angkor Air Air (K6) (K6) Dragon Cambodia Angkor Phnom Penh Tel: 023 Air 424(KA) 300 #206A, Norodom, #168,023 Monireth, PP Office, #90+92+94Eo, Dragon Air (KA) Tel: 023Preah 6666 787 Fax: 424 304PP Phnom Penh Tel: 023 424 300 PP St.217, Sk.Orussey4, #168, Monireth, www.cambodiaangkorair.com www.dragonair.com/kh Tel: 023 6666 787 Fax: 023 424 304 Kh.7Makara, PP, Cambodia. Tel: 023 424 300 www.cambodiaangkorair.com www.dragonair.com/kh Tel: 023 881 178/77-718-333 Fax: 023 424 304 Fax: (+855)-23-886-677 www.dragonair.com/kh E: mai@royalaviationexpert.com Qatar Airways Tiger airways No. 296, Mao Tse Toung G. floor, Regency square, Qatar Airways Tiger airways (St. 245), Ground floor, 12306 Suare, Suite #68/79, St.205, No. 296, Mao Tse Toung G. floor, Regency square, Intercontinental Hotel Sk Chamkarmorn, PP Tiger airways (St. 245), Ground floor, 12306 Tel: Suare, Suite #68/79, St.205, Phnom Penh (855) 95 969 888 G. floor, Regency square, Qatar Airways Intercontinental Hotel Sk Chamkarmorn, PP Tel: 023 424 012 (855) 5515#68/79, 888/5525888 Suare,23Suite St.205, No. 296 424 Blvd.013/023 Mao Tse Toung Phnom Penh Tel: (855) 95 969 888 www.qatarairways.com E: Skinfo@cambodiaairlines.net Chamkarmorn, PP (St. 245), Ground floor, Tel: 023 424 013/023 424 012 (855) 23 5515 888/5525888 Tel: (855) 95 969 888 Intercontinental Hotel PP www.qatarairways.com E: info@cambodiaairlines.net (855) 23 5515 888/5525888 Tel: +23 42 40 12/13/14 www.qatarairways.com E: info@cambodiaairlines.net

Jetstar Asia (3K) PP: No. 333B Monivong Blvd. Jetstar Asia (3K) Reap: No. Tel: 023 220909.Siem PP: No. 333B Monivong Blvd. Jetstar Asia (3K) 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 Tel: 023 220909.Siem Reap: PP: No. 333B Monivong Blvd.No. www.jetstar.com 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 Tel: 023 220909.Siem Reap: No. www.jetstar.com 50,Sivatha Blvd.Tel: 063 964388 www.jetstar.com Cebu Pacific (5J) Phnom Penh: No. 333B Cebu Pacific (5J) Monivong Blvd. Tel: 023 219161 Phnom Penh: No. 333B Blvd. Cebu Pacific (5J) Siem Reap: No. 50,Sivatha Monivong Blvd. 023 219161 Phnom Penh: No. Tel: 063 965487Tel:333B Siem Reap: No.Tel: 50,Sivatha Blvd. Monivong Blvd. 023 219161 E-mail: cebuair@ptm-travel.com Tel: 063 965487 Siem Reap: No. 50,Sivatha Blvd. www.cebupacificair.com E-mail: cebuair@ptm-travel.com Tel: 063 965487 www.cebupacificair.com E-mail: cebuair@ptm-travel.com www.cebupacificair.com SilkAir (MI) Regency C,Unit 2-4,Tumnorb SilkAir (MI) Teuk, Chamkarmorn Regency C,Unit 2-4,Tumnorb Phnom SilkAir Penh (MI) Teuk, Chamkarmorn Tel:023 6292-4,Tumnorb Regency988 C,Unit Phnom Penh www.silkair.com Teuk, Chamkarmorn Tel:023 988 629 Phnom Penh www.silkair.com Tel:023 988 629 www.silkair.com

PHNOM PENH SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE INTERNATIONAL ROUTES PHNOM PENH SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE

PHNOM SORYA BUS TRANSPORT SCHEDULE PP-HO CHIPENH MINH DEPATURE HO CHI MINH-PP INTERNATIONAL ROUTES 6:45, 8:30, 8:00,11:30 INTERNATIONAL ROUTES 6:45, PP-HO CHI11:45 MINH DEPATURE HO CHI MINH-PP PP-BANGKOK PP-HO CHI11:45 MINH DEPATURE 6:45, 8:30, 6:30 6:45, 8:30, 11:45 PP-BANGKOK PP-PAKSE,VIENTIANE PP-BANGKOK 6:30 6:45 6:30 PP-PAKSE,VIENTIANE

PP-PAKSE,VIENTIANE 6:45 DOMESTIC ROUTES 6:45 PP-SIEM REAP

BANGKOK-PP HO CHI MINH-PP 6:45, 8:00,11:30 6:30 6:45, 8:00,11:30 BANGKOK-PP

PAKSE,VIENTIANE-PP BANGKOK-PP 6:30 7:30 6:30 PAKSE,VIENTIANE-PP

PAKSE,VIENTIANE-PP 7:30 7:30 REAP-PP SIEM 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 SIEM REAP-PP PP -SIHANOUK SIHANOUK-PP 6:15, 7:00-REAP 12:00, 13:00, 14:00 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 PP-SIEM SIEM REAP-PP 7:00 To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP -SIHANOUK SIHANOUK-PP 6:15, 7:00- 12:00, 13:00, 14:00 5:30, 6:30, 7:00, 9:30, 10:30,12:30, 13:30 PP-BATTAMBANG BATTAMBANG-PP 7:00-SIHANOUK To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP SIHANOUK-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 PP-BATTAMBANG BATTAMBANG-PP 7:00 To 12:00, 13:00, 14:30, 16:30 7:10, 8:00, 10:30,12:15, 14:00,15:30,17:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 PP-BATTAMBANG BATTAMBANG-PP 8:30 8:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 5:30, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30,10:30 Further 210 359, Email:168@ppsoryatransport.com 8:30 information, please contact: Tel: 023 8:30 PP-MONDULKIRI MONDULKIRI-PP Further please contact: Tel: 023 210LINES 359, Email:168@ppsoryatransport.com 8:30 information, 8:30 REGULAR SHIPPING SCHEDULES

DOMESTIC ROUTES 6:15, 7:00- 12:00,ROUTES 13:00, 14:00 DOMESTIC PP-SIEM REAP

PORT ROTATION Further information, pleaseCALLING contact: Tel: 023 210 359, Email:168@ppsoryatransport.com LINE

REGULAR SHIPPING LINES SCHEDULES CALLING SCHEDULES FREEQUENCY ROTATION PORTS CALLING PORT ROTATION REGULAR SHIPPING LINES SCHEDULES CALLING PORTFREEQUENCY 1CALLING Wed, 08:00 - Thu 16:00 1ROTATION Call/week SIN-SHV-SGZ-SIN SCHEDULES ROTATION PORTS

LINE RCL 21 Thu, --Fri 1 Call/week HKG-SHV-SGZ-HKG LINE SCHEDULES ROTATION PORTS Wed,14:00 08:00 Thu 22:00 16:00 FREEQUENCY SIN-SHV-SGZ-SIN (12calls/moth) CALLING (HPH-TXGKEL) RCL HKG-SHV-SGZ-HKG 32 Wed, Fri, 20:00 -- Fri Sat 23:59 11 Call/week 1 08:00 Thu 16:00 Thu, 14:00 22:00 Call/week SIN-SHV-SGZ-SIN (12calls/moth) (HPH-TXGKEL) RCL HKG-SHV-SGZ-HKG 1 Th, Fri, 08:00 20:00 Sat 22:00 23:59 1 SIN-SHV-SGZ-SIN 14:00- -20:00 Fri 1 Call/week Call/week SGN-SHV-LZP-SGN (12calls/moth) MEARSK (MCC) 23 Thu, -(HPH-TXGKEL) HKG-OSA-TYO-KOB SGN-SHV-LZP-SGN (4 calls/moth) -SIN-SHV-SGZ-SIN BUS-SGH-YAT-SGN 1 Th, 08:00 20:00 3 Fri, 20:00 Sat 23:59 1 Call/week 1 Call/week - SIN-SHV-TPP-SIN MEARSK (MCC) 2 Fri, 22:00- Sun 00:01 HKG-OSA-TYO-KOB (4 calls/moth) - BUS-SGH-YAT-SGN 1 Th, 08:00 - 20:00 1 Call/week SGN-SHV-LZP-SGN 2 Fri, 22:00- Sun 00:01 1 Call/week HCM-SHV-LZP-HCMMEARSK (MCC) HKG-OSA-TYO-KOB SIN-SHV-TPP-SIN SITC (BEN LINE Sun 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 - BUS-SGH-YAT-SGN (4 calls/moth) calls/onth) 2 Fri, 22:00- Sun 00:01 1 Call/week BUS-SGH-HGK-CHM HCM-SHV-LZP-HCMSIN-SHV-TPP-SIN SITC (BEN LINE Sun 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 calls/onth) ITL (ACL) HCM-SHV-LZP-HCMBUS-SGH-HGK-CHM Sat 06:00 - Sun 08:00 1 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ SITC (BEN LINE Sun (4 calls/month) 09:00-23:00 1 Call/week NBO-SGH-OSA-KOB(4 ITLcalls/onth) (ACL) BUS-SGH-HGK-CHM APL Sat 06:00 Sun 08:00 1 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ 1 call/week SIN-SHV-SIN (4 calls/month) calls/month) Fri, 08:00 - Sun, 06:00 (4 ITL APL(ACL) Sat 11 Call/week SGZ-SHV-SIN-SGZ COTS Fri, 06:00 08:00 -- Sun Sun,08:00 06:00 call/week BBK-SHV-BKK-(LZP) SIN-SHV-SIN (4 calls/month) Irregula 2 calls/month (4 calls/month) (2 calls/month) APL COTS Fri, 08:00 Sun, 06:00 1 call/week SIN-SHV-SIN Irregula 2 calls/month BBK-SHV-BKK-(LZP) (4 calls/month) (2 calls/month) 34 call/month COTS Irregula 2 calls/month BBK-SHV-BKK-(LZP) 34 call/month Busan, Korea SGZ= Songkhla, Thailand (2BUS= calls/month) HKG= HongKong SHV= Sihanoukville Port Cambodia 34 call/month BUS= Busan, Korea SGZ= Songkhla, Thailand kao=Kaoshiung, Taiwan ROC SIN= Singapore HKG=Kebe, HongKong SHV= Songkhla, Sihanoukville Port Cambodia Kob= Japan BUS= Busan, Korea SGZ= Thailand TPP= TanjungPelapas, Malaysia kao=Kaoshiung, Taiwan ROC SIN= Singapore KUN= HongKong Kuantan, Malaysia HKG= SHV= Sihanoukville TYO= Tokyo, Japan Port Cambodia Kob= Leam Kebe, Chabang, Japan Thailand LZP= TPP=Singapore TanjungPelapas, Malaysia kao=Kaoshiung, Taiwan ROC SIN= KUN= Ningbo, Kuantan,China Malaysia TXG= Taichung, Taiwan NBO= Kob= Japan TYO= Tokyo, Japan TPP= TanjungPelapas, LZP= Kebe, Leam Chabang, Thailand YAT= Yantian, China Malaysia OSA= Osaka, Japan KUN= Kuantan, Malaysia TXG= Tokyo, Taichung, Taiwan NBO= Ningbo, China TYO= Japan YOK= Yokohama, Japan SGN=Leam Saigon, VietnamThailand LZP= Chabang, YAT= Yantian, China OSA= Osaka, Japan TXG= Taichung, Taiwan NBO= Ningbo,Vietnam China YOK= Yokohama, Japan SGN= Saigon, YAT= Yantian, China OSA= Osaka, Japan YOK= Yokohama, Japan SGN= Saigon, Vietnam

FLY FLY DIRECT DIRECT TO TO MYANMAR MYANMAR WEDNESDAY WEDNESDAY & & SATURDAY SATURDAY FLY DIRECT TO MYANMAR WEDNESDAY & SATURDAY YANGON PHNOM YANGON -- PHNOM PHNOM PENH PENH PHNOM PENH PENH -- YANGON YANGON YANGON - FLY PHNOM PENH PHNOM PENH - YANGON FLY DIRECT DIRECT TO TO SIEM SIEM REAP REAP MONDAY MONDAY & & FRIDAY FRIDAY FLY DIRECT TO SIEM REAP MONDAY & FRIDAY REAP SIEM YANGON SIEM REAP REAP -- YANGON YANGON YANGON -- SIEM SIEM REAP SIEM REAP - YANGON YANGONPhnom - SIEM REAP No. No. 479-481Eo, 479-481Eo, Kampuchea Kampuchea Krom Krom (St. (St. 128), 128), 12155, 12155, Phnom Penh Penh #90+92+94Eo, St. 217, Sk. Orussey4, Kh. 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel 023 881 178 || Fax 023 886 677 www.maiair.com Tel 886 677 677|||www.maiair.com www.maiair.com Tel023 023881 881178 178 |Fax Fax 023 023 886


kILa

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

បឹង​កត េ ស្វាយ​រៀង និងគិរវី ង់ ចាញ់​ដច ូ ​គ ្នា

ធុល សុធារិទ( ្ធ លេខ​៣)និងលី រាវី របស់​បង ឹ ​កត េ បាន​ពយា ្ យាម​បទ ិ ​​ការ​អស ូ ​បាល់​របស់ Elory នាការ​ប្រកួតកា ​ ល​ពីថ្ងៃ​សៅរ៍។ ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន

ប៉ុន្តែគ្រាប់​បាល់​មាស​​ចំនួន​២​គ្រាប់​របស់​ ក្រុម​មួយ​នេះ បាន​ត្រឹម​ទាត់​ហើរ​ទៅ​ប៉ះ​ នឹង​របា​ទី​​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ខ្សែ​ ប្រយុទ្ធ ឃឹម បូរី បាន​​លោត​​តែត​បាល់​ បញ្ចូល​ទី​ជួយ​ឲ្យ​ភ្នំពេញ​ក្រោន នាំ​មុខ ២-០ នៅ​នាទី​ទី​៣៩។ នៅ​នាទី​ទី​៦៦ Darlington របស់​បឹង​ កេត ត្រវូ បណ្តញ េ ច ​ ញ េ ជា ​ មួយកា ​ រ​​ទទួល​ បាន​កាត​លឿង​លក ើ ទ ​២ ​ី ( ​ ក្រហម) ប៉ន ុ ្តែ​ ការ​ព្យាយាម​លេង​ដោយ​ភាព​អំណត់​ របស់ក ​ ម ្រុ ម ​យ ួ ន ​ េះ បាន​ជយ ួ ឲ ​ យ្ សុខ ផេង រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​បើក​ឆាក​នៅ​នាទី​ទី​ ៧៨ មុនព ​ ល េ ឃឹម បូរី រក​បាន​​គ្រាបបា ​់ ល់​ ទី​២​របស់​គេ​នៅ​នាទីទី​៨៤ ដើម្បី​បញ្ចប់​ ការ​ប្រកួត​ក្នុងលទ្ធផ ​ លផ្លូវ​ការ ៣-១។

ជ័យ​ជម្នះ​នេះ បាន​ជួយ​ឲ្យ​ភ្នំពេញ​ ក្រោន​បន្ត​ឈរ​នៅ​លេខ​រៀង​ទី​៣​ជាបន្ត​ ទៀត ដោយ​មាន​ពិន្ទុ​សរុប​ចំនួន​២៥ ចាញ់​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង ចំនួន២ ​ ពិន្ទុ ព្រោះ​ ស្វាយ​រៀង ​បាន​ប្រកួត​ចាញ់​ក្រសួង​ ការពារ​ជាតិ ២-១ នៅ​លើ​ទីលាន​ស្តាត​ ចាស់ កាល​ពថ ី​ ្ងៃ​សៅរ៍​នោះ​ដែរ។ ពៅ ភារិទ្ធិ បាន​រក​គ្រាប់​បាល់​ទី​មួយ​ ឲ្យការ​ពារ​ជាតិ ​នៅ​នាទី​ទី​២៧ ហើយ ហួយ ផល្លីន របស់ស្វាយរ ​ ៀង បាន​​វាយ​ បក​​តាម​ស្មើ នៅ​នាទី​ទី​៥៥ ប៉ុន្តែ អ៊ុព កាម៉ល ុ របស់កា ​ រ​ពារ​ជាតិ បាន​រក​១គ ​ ប ្រា ់ បញ្ចបកា ់​ រ​ប្រកួត​២-១ ក្នុងនា ​ ទី​ទី៧១។ នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នោះ​ដែរ កីឡាករ ស៊ុន សុវណ្ណរិទ្ធី បាន​ជួយ​ឲ្យ ណាហ្គាខប យក​​

ឈ្នះល ​ គ ​ើ រិ វី ង់ ១-០ តាម​រយៈ​គ្រាបបា ​់ ល់​ របស់​គេនៅ​នាទី​ទី​១៨ រីឯហេង សីហា របស់គ ​ រិ វី ង់ បាន​ទទួលកា ​ ត​កហ ្រ ម(កាត​ លឿង​ទី​២) នៅ​នាទីទី​៨៥។ ចំណែក២ ​ ​ប្រកួតនៅ ​ ​ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ ថ្ងអា ​ៃ ទិតយ្ ម្សល ិ ម ​ញ ិ ន ​ េះ អាស៊អ ី រឺ ប ៉ុ បាន​ យក​ឈ្នះក្រ ​​ ម ុ បា ​ តតារាង​ពទ ្រឹ ស ្ធ ភា ១-0 ហើយក ​ ឡា ី ករ នុត ស៊ីនន ួ ជា​អ្នក​នាំ​ជយ ័ ​ ជម្នះ​ឲ្យ​អាស៊ីអឺរ៉ុប លើកន ​ េះ។ ចំណែក​ក្រុម​ប៉ូលិស បាន​ចាញ់​បៀល​ ប្រាយ ២-១។ កីឡាករ An Jinya បា​ន​ ជួយ​ឲ្យ​ប៉ូលិស​នាំ​មុខ ១-០ តាំង​ពី​នា​ទី​ ទី៧ ​ ប៉ន ុ ្តែ បៀល​បយ ្រា បាន​វាយ​បក​យក​ ឈ្នះ​២-១ វិញតា ​ ម​រយៈ​គប ្រា បា ​់ ល់រ​ប​ស់ ព្រំ ពុទ្ធសិទ្ធី និង ចាន់ ឆាយា៕

ប្រេសល ី៊ ​ផល ួ្ត ​ជប៉ន ុ តែ​ការ​តវ៉ា​ធ​ឲ ើ្វ យ្ ​ខច ូ ​ថ​ប ៃ្ង ក ើ ឆា ​ ក ក្រុង​រី​យ៉ូ​ឌឹជេនេ​រ៉ូ: គ្រាប់​បាល់​ ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​យ៉ាង​ល្អ​នៅ​ដើម​ តង់​របស់ Neymar បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​ ប្រេស៊ីល​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ទៅ​រក​ជ័យ​ ជម្នះ​ក្នុង​លទ្ធ​ផល ៣-០ លើ​ ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ជប៉ុន​ក្នុង​ការ​ ប្រកួត​បើក​ឆាក​នៃ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍

ព័ត៌មាន​កីឡា​ខ្លី​ៗ

លោក​​ Mourinho៖ ខ្ញុំ​ មិនច ​ ង់ប ​ ន្តត ​ណ ​ំ ង ែ លោ ​ ក​ Ferguson​ឡើយ

ឈន ណន ភ្នំពេញៈ ក្រុម​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ចំការ​កៅ​ ស៊ូបឹង​កេត បាន​​បង្កើត​ភាព​កម្សោយ​ របស់​ខ្លួន​ជាថ្មី​ម្តង​ទៀត ខណៈ​រូប​គេ​បាន​ បន្ត​មក​ចាញ់​ភ្នំពេញ​ក្រោន សម្រាប់​ការ​ ប្រកួត​ជើង​ទី​២​នៃ​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មិត្ត​ហ្វូន​ ខេមបូឌាន​លក ី ប្រចាឆ ​ំ ២ ​្នាំ ០១៣ នៅ​ល​ើ ទីលាន​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍ កន្លងម ​ ក​នេះ។ តែ​ទោះ​បជា ី​ ​យ៉ាង​ណា ទី​តាំង​នៅ​លើ​ កំពូល​តារាង​របស់​បឹង​កេត នៅ​តែ​មិន​ ទាន់មាន​​ភាព​រង្គោះ​រង្គើដដែល ខណៈ​ ក្រុមខេ ​​​ ត្ត​សយ ្វា រ ​ ៀង ដែលជា​គ​ប ូ ្រជែង​តែ​ មួយ​គត់​របស់​ក្រុម​មួយ​នេះ បែរ​ជា​​ចាញ់​ ក្រសង ួ កា ​ រ​ពារ​ជាតិ​ថ្ង ​​ សៅរ៍ ​​ៃ នោ ​ ះដែរ ប៉ន ុ ្តែ​ ណាហ្គាខប នៅ​តអាច​ ែ​ រក្សា​​ទីតាំង​​របស់​ ខ្លួន​បាន​យ៉ាង​ល្អ តាម​រយៈ​ការ​យក​ឈ្នះ​ លើ​​គិរីវង់ ទា ​ ំង​ប្រផិត​ប្រផើយ។ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នោះ បឹង​កេត បាន​ ដាក់​ជម្រើស​ល្អៗ​របស់​ខ្លួន​ហើយ ដើម្បី​ ធ្វកា ​ើ រ​បឈ ្រ ម​ជាមួយភ ​ព ្នំ ញ េ ក ​ ន ្រោ ដែល​ ខ្លន ួ ​ធ្លាបបា ​់ ន​យក​ឈ្នះក ​ង ្នុ ល ​ ទ្ធផ ​ ល ៣-១ នាការ​ប្រកួត​ជើង​ទី​១ កន្លង​មក ហើយ​ ការ​រៀប​ចំ​លេង​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​នេះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ប្រកួត​របស់​ក្រុម​ទាំង​មាន​ លក្ខណៈ​ស្វិត​ស្វាញប ​ ំផុត។ ប៉ុន្តែ​​​កីឡាករអូឡង់ Elory នៅ​តែ​អាច​ បំបែក​ខ្សែ​ការពារ​ដ៏​រឹង​មាំ​របស់​បឹង​កេត បាន​ដដែល គឺ​រូប​គេ​បាន​ទាត់​ទម្លុះ​ សំណាញ់​គូ​ប្រកួត​មួយ​នេះ នៅ​នាទី​ទី​ ១៨ នៅ​ពល េ រ​ប ូ គ ​ បាន​ េ​ ទទួលបា ​ ន​បាល់​ តែតទា ​ ង ំ ប ​ ថ ្រ ច ុ ញ ​ ច ុ ព ​ម ី ត ិ រ​្ត ម ួ ក ​ ម ្រុ អូឌៀន អូបាឌីន នៅ​ក្នុង​តំបន់គ ​ ្រោះ​ថ្នាក់​នោះ។ ក ​ យ ្រោ កា ​ រ​ចាញ់១ ​ -0 បឹងក ​ ត េ បាន​ធ​្វើ ការ​វាយ​បក​វញ ិ យ ​ ង ៉ា ​ខ្លាង ំ ហើយព ​ក ួ គ ​ ក៏ េ​ ​ មានឱកាសរក​គប ្រា បា ​់ ល់តា ​ ម​សផ ​្មើ ង​ដរែ

SPORT ២៥

Confederations Cup កាល​ ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ បើ​ទោះ​បី​យុទ្ធ​នា​ការ​ នេះត ​ វ្រូ បា ​ ន​រខា ​ំ ន​ដោយ​បញ្ហានៃ ​​ ​ ការ​ត​វ៉ា​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ទី​លាន​ក៏​ ដោយ​។ មនុស្ស​ច្រើន​ជាង​៣០​ នាក់​បាន​រង​របួស និង​២២​នាក់​ ទៀត​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន ខណៈ​ ដែលមន្ត ​​ ប ​្រី ល ​៉ូ ស ិ បា ​ ន​បប ​្រើ ស ្រា ​់

ក្បាល​គ្រាប់​កៅ​ស៊ូ និង​ឧស្ម័ន​ បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដើម្បី​បំ​បែក​ហ្វូង​ អ្នក​តវ៉ា​ដែល​ខឹង​សម្បា​​ចំ​ពោះ​​ទំ​ ហំ​នៃ​ចំ​នួន​សាច់​ប្រាក់​សា​ធា-​ រណៈ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចំ​ណាយ​ទៅ​ លើក ​ឡ ី ដ ​ ន ្ឋា ស ​ ម្រាបយ ​់ ទ ុ នា ​្ធ កា ​ រ​ នេះ និង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ World Cup នា​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។ លោក​ប្រធា​នា​ធិប​តី Dilma Rousseff និង​លោក Sepp Blatter ប្រធាន​សមា​គម​កីឡា​ បាល់​ទាត់​អន្តរ​ជាតិ​ហៅ​កាត់​ថា FIFA បាន​រង​នូវ​ការ​ចំ​អក​នៅ​ មុន​ពេល​ការ​ប្រកួត​នេះ​នៅ​ឯ​កី​ ឡ​ដន ្ឋា ជា ​ តិ Mane Garrincha ស្រប​ពេល​សា​ធារណ​ជន​បាន​ បង្ហាញ​ពី​ការ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​របស់​ ពួកគ ​ ។ េ​ អ្នកគា ​ ទ ​ំ មួ ្រ​ យច ​ន ំ ន ួ ក ​ង ្នុ ​ ចំ​ណោម​អ្នក​ទស្ស​នា​ដោយ​ ផ្ទាល់​ចំនួន៦ ​ ៧.០០០​នាក់ ត្រូវ​ តែ​ទទួលកា ​ រ​ពយា ្ បា ​ ល​ទៅល ​ ឥ ​ើ ទ្ធ​ិ ពល​នឧ ​ៃ ស្មន ័ ប ​ ង្ហរូ ទ ​ក ឹ ភ ​ ក ្នែ ដ ​ ល ែ ​ ត្រូវ​បាន​បាញ់​ដោយ​ប៉ូលិស​កុប​ Silva (ឆ្វង េ ​ទ​២ ី ) របស់​បស ្រេ ល ី៊ ដណ្តម ើ ​បាល់​​ជា​មយ ួ Kagawa (លេខ​ កម្ម​ទៅ​លើ​អ្នក​តវ៉ា​ប្រមាណ​ជា​ ៥០០​​​នាក់នៅ ​ ខា ​ ង​កកី ្រៅ​ ឡដ ​ ន ្ឋា ​ ១០) អំឡ ​ ង ុ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ Confederations Cup ពូល A ។ Reuters

ដែលទ ​ ប ើ សា ​ ង​សង់ថ ​ន ​្មី េះ ដែល​ ដូច​ទៅ​នឹង​ទី​លាន​ផ្សេង​ទៀត​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួប​បញ្ហា​ដោយ​ សារ​តែ​ការ​ពន្យារ​​ពេល​ផ្សេង​ៗ​។ នៅ​លើ​ទលា ី​ ន​ឯណោ ​ ះ​វិញ វា​ គឺជា ​ ដ ​ណ ​ំ រើ ដ ​ ​ងា ៏ យ​មយ ួ ស ​ ម្រាប​់ ក្រម ុ ​ម្ចាសជ ​់ ង ើ ឯ ​ ក​ពភ ិ ព​លោក​៥​ សម័យ​កាល​ប្រេស៊ីល ខណៈ​ ដែល​គ្រាប់​បាល់​ស៊ុត​បញ្ចូល​ទី​ ក្នុង​តង់​ទី​២​ពី​ខ្សែ​បម្រើ​ការ​ពារ Paulinho និងខ ​ ស្ ប្រ ែ​ យទ ុ ប ​្ធ ម្រង ុ Jo បាន​បំ​ពេញ​នូវ​ជ័យ​ជម្នះ​ យ៉ាង​កក់​ក្តៅ​មួយ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ ពូល A នៃ​យុទ្ធ​នា​ការ​ដែល​មាន​ ៨​ក្រុម​ចូល​រួមម ​ ួយ​នេះ​។ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ ជឿ​ជាក់​ពី​សំ​ណាក់​គ្រាប់​បាល់​ បើក​ឆាក​របស់ Neymar ក្រុម​ ប្រេសល ៊ី ដែលល ​ ង េ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ដ ​ ​៏ សំ​ខាន់​ជា​លើក​ទី​១​របស់​ខ្លួន​បើ​ គិត​ចាប់​ពី​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ Copa America កាល​ពរ​ី យៈ​ពល េ ស ​ រ្ទើ ​ តែ​ពីរឆ ​ ក ​្នាំ ន្លងទៅ ​ នោ ​ ះ បាន​ដោះ​ ស្រាយ​យ៉ាង​ងាយ​ជា​មួយ​នឹង​ ក្រុម​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ទ្វីប​អាស៊ី​

ជប៉ុន ដែល​បាន​បង្កើតន ​ ូវទ ​ ម្រង់​ លេងយ ​ ង ៉ា ល ​ ក ​្អ ង ្នុ ត ​ប ំ ន់ក ​ ណ្តាល ប៉ុន្តែ ខ្វះ​ការ​វាយ​សម្រុក​។ លោក Luiz Felipe Scolari គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ ជាតិ​ប្រេស៊ីល ដែល​​ក្រុម​របស់​ លោក​បាន​ផ្តួល​បារាំង​ក្នុង​លទ្ធ​ ផល ៣-០ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​មិត្ត​ ភាព​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​មុន​​នោះ បាន​និយាយ​ថា៖ «អ្វី​ដែល​ជា​ បញ្ហា​ធំ​បំផុត​នោះ​គឺ​លទ្ធ​ផល ហើយ​នេះ​បាន​បន្ត​នូវ​ការ​វិវត្ត​​នូវ​ បច្ចេកទ ​ េស​របស់​ក្រុម»​ ។ លោក Scolari បា​ន​បន្ថែម​ ទៀត​ថា៖ «​Neymar លេងបា ​ ន​ យ៉ាង​ល្អ ទោះ​បី​គេ​បាន​បញ្ចប់​ ការ​ព្យា​យាម​មួយ​ដោយ​គ្មាន​ គ្រាប់​បាល់​បញ្ចូល​ទី​ក៏​ដោយ ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​ដក​​គេ​ចេញ ខណៈ​​ គេ​មាន​របួស​តូច​មួយ​។ ខ្ញុំ​មិន​ បាន​ដង ឹ ព ​អ ​ី ដ ​្វី ល ែ បា ​ ន​កត ើ ឡ ​ ង ើ ​ នៅ​ខាង​ក្រៅ​ទី​លាន​នោះ​ទេ ពី​ ព្រោះខ ​ត ​្ញុំ វ្រូ ផ ​ ត​ ្តោ​ លក ​ើ ម ្រុ រ​បស់ខ ​ ្ញុំ ហើយ​ខ្ញុំ​មិន​អាច​​អធិ​ប្បាយ​បាន​ ឡើយ​»៕ Reuters/IS

លោក​ Mourinho​​​ បាន​ និយាយ​ថា វា​គ្មាន​ឱកាស​ណា​ មួយ​ដែល​លោក​នឹង​ព្យា​យាម​ ក្នុង​ការ​ចូល​ជំនួស​តំណែង​ លោក Alex Ferguson នៅ​ ក្នុង​ក្លិប Manchester United នោះ​ឡយ ើ ទោះ​បជា ​ី លោ ​ ក​​ បាន​ដឹង​ថា​ គ្រូ​​ប​ង្វឹក​ដ៏​ល្បី​ ល្បាញ​មួយ​នេះ​បាន​​សម្រេច​ ចូលនិវត្តន ​ក ​៍ ង ្នុ រ​យៈ​ពល េ ប ​ន ៉ុ ន ្មា ​ ខែ​នៅ​មុន​ពេល​ការ​ប្រកាស​ជា​ សា​ធារណៈ​ក៏​ដោយ​។ លោក​ Mourinho​ ត្រូវ​បាន​គេ​ទាក់​ ទង​ជា​យូរ​មក​ហើយ​ជា​មួយ​ នឹងកា ​ រ​ផរ្ទេ ជា ​ ស ​ ក្តា​នព ​ុ ល​មយ ួ ​ ទៅ​កាន់​​Old Trafford ហើយ​ ម​នស ុ ស្ ម ​យ ួ ច ​ន ​ំ ន ួ គ ​ត ិ ថា ​ លោក​ នឹង​ក្លាយ​ជា​ជម្រើស​ទី​មួយ​ របស់​​​ក្លិប​ Man United​ នៅ​ ពេល​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រកាស​ថា លោក​Ferguson នឹងប ​ញ ​ ្ចប់​ អា​ជីព​របស់​លោក​​នាល​​ចុង​ រដូវ​កាល​​។​ ​Mourinho បាន​ អះ​អាង​ថា លោក​​Ferguson​ បាន​ប្រាប់​លោក​​មុន​ថា លោក​ នឹង​ចុះ​ចេញ​ពី​តំណែង​ ប៉ុន្តែ ដំណឹងង​នេះ​មិន​បាន​បញ្ចុះ​ បញ្ចូល​ឲ្យ​លោក​ចង់​ធ្វើ​ការ​ក្នុង Man Utd ឡើយ​៕AFP/CSR

អេស្ប៉ាញ​នឹង​ជួប​អីុតាលី​ ក្នុង Euro អាយុ​ក្រោម​ ២១​ឆ្នាំ វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ

​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​ អេស្ប៉ាញ នឹង​ជួប​ជា​មួយ​នឹង​ អីុតាលីក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ Euro​​​​​​ អាយុ​ក្រោម​២១​ឆ្នាំ វគ្គ​ផ្តាច់​ ព្រត ័ ្រ ដែលជា ​ ជ ​ន ំ ប ួ ម ​យ ួ ដ ​ច ូ ​គ្នា​ ទៅ​នឹង​យុទ្ធ​នា​ការ​​ Euro​​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ សម្រាប់ក ​ ្រុម​ឈុត​ធំ ក្រោយព ​ រី ក ​ ម ្រុ ទា ​ ង ​ំ ព ​ រ​ី បា ​ ន​​ផ្តល ួ ​ ក្រុម​ជម្រើសជា ​ តិ​​ ន័រវែស​ និង​ ហូ​ឡង់​កាល​ពី​​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។ ការ​ ប្រកួត​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ក្នង ុ ទ ​ក ី ង ្រុ Jerusalem នៅ​ថ​្ងៃ ស្អែក​នេះ​៕ Reuters/CSR លទ្ធ​ផល​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ជម្រះុ World Cup ឆ្នា​២ ំ ០១៤ ម៉ា​រ៉ុក 2 ហ្គំ​ប៊ី 0 កាប់​វែរ 1 សៀ​រ៉ា​ឡេអូន 0 ហ្គា​បុង 4 នីហ ​ ្សេ៊ 1 អូ​ហ្គង់ដា 2 អង់​ហឡា ្គោ​ 1 កុង​ហ្គោ 0 បួគ ​ ី​ណា​ហ្វា​សូ 1 បុត​ស្វា​ណា 3 សា.​អា្រហ្វិក​​ កណ្តាល 2 សំ​ប៊ី 1 ស៊ដ ូ​ ង់ 1 លី​ប៊ី 2 តូហ ​ ្គោ 0 មិតភា ្ត​ ព​អន្តរ​ជាតិ ចិន 1 ថៃ 5 ក្វា​តេ​ម៉ា​ឡេ 0 អាហ្សង់​ទីន 4 មុល​ដា​វី 2 កៀ​ហ្ស៊ី​ស៊ី​ស្ថាន 1 កម្មវ​ ិធី​ប្រកួតនៅ ​ ​ថ្ងៃ​នេះ 2013 Confederations Cup តា​ហ​ទ ី៊ ី v នី​ហស្ រីេ​​យ-៉ា 2 ​ទៀប​ភឺ្ល


២៦

SPORT

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

kILa

កម ុ្រ IRB Lord ផ្តល ួ ព័ត៌មាន​កីឡា​ខ្លី​ៗ ប្រផិត​ Paille រក​ពិន្ទុ​ឈ្នះ​ក្នុង​ Dragon ទាំង​ នាទី​បន្ថែម ខណៈ​ដែល​ ក្រុម Bruins តាម​ស្មើ បផ ្រ យ ើ ​កង ុ្ន ​នាទី​បន្ថម ែ

កីឡាករ Daniel Paille បាន​រក​គ្រាប់​គោល​ក្នុង​នាទី ទី​ ១៣:៤៨​នៃ​នាទី​បន្ថែម​ដើម្បី​ ជួយ​ឲ្យ​ក្រុម Boston Bruins ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​ក្នុង​លទ្ធ​ផល ២-១ លើ​ក្រុម Chicago Blackhawks កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ ប្រកួត Stanley Cup វគ្គផ ​ ្តាច់​ ព្រត ័ នៃ ្រ​ ក ​ ប ្រ ខ ​ណ ័ ក ​្ឌ ឡា ី ហ ​ ក ុ ឃ ​ ី NHL របស់ព ​ ួក​គេ​ស្ថិត​ក្នុង​ពិន្ទុ​ ស្មដោ ​ើ យ​ឈះ្ន ម ​ ក ្នា ម ​់ យ ួ ប ​ ក ្រ ត ួ ។ ​ ក្រោយ​ពី Chicago បាន​ ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ លើក​ទី​១ Bruins បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ លទ្ធ​ផល​លើ​តា​រាង​ស្ថិត​ក្នុង​ កម្រិត​ស្មើ​គ្នា​វិញ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ ជា​សរី៊េ​ច ​ន ំ ន ួ ៧ ​ ល ​ ក ើ ន ​ េះ ដែល​ នឹងប ​ រ្តូ ទៅ ​ កា ​ ន់ទ ​ក ី ង ្រុ Boston សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​លើក​ទី​៣​ នៅ​រាត្រី​នេះ​។ ជំនួប​នេះ កើត​ ឡើង​ជា​លើក​ទី​១ ខណៈ​ក្រុម​ ចំនួន​ពីរ​មក​ពី Original Six របស់​NHL បាន​បក ្រ ត ួ ដ ​ ណ្តម ើ ​ ពាន Stanley Cup វគ្គ​ផ្តាច់​ ព្រ័ត្រ បើ​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៧៩ ដែល​នៅ​ពេល​នោះ​ ក្រុម Montreal បាន​ផ្តួល New York Rangers ក្នង ុ កា ​ រ​ ប្រកួត​លើកទ ​ ី​៥​៕ AFP/IS

Williams ត្រវូ បា ​ ន​កោះ​ ហៅ​ដើម្បី​ប្រកួត​ជា​មួយ​ នឹង​ក្រុម Brumbies

អតីត​ខ្សែ​បម្រើ​ស្លាប​អន្តរ​ ជាតិ​វេលស៍ Shane Williams បាន​ទទួល​នូវ​ការ​កោះ​ ហៅ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​មួយ​ ដើម្បី​ចូល​រួម​ជា​មួយ​នឹង​ក្រុម British and Irish Lions ហើយ​និង​ចាប់​ផ្តើម​ដំ​ណើរ​ ប្រកត ួ ជា ​ ល ​ ក ើ ទ ​៦ ​ី រ​បស់ព ​ក ួ គ ​ េ​ ជា​មួយ​នឹងក ​ ្រុម ACT Brumbies នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក នេះ​បើ​តាម​ ការ​បញ្ជាករ​់ បស់លោ ​ ក​គប ​្រូ ង្វក ឹ Warren Gatland កាល​ពថ ​ី ​្ងៃ ម្សិល​មិញ​។ កីឡាករ​វ័យ​៣៦​ ឆ្នាំ​រូប​នេះ ដែល​ធ្លាប់​បាន​ចូល​ រួម​ជា​មួយ​នឹង​ក្រុម Lions ក្នុង​ ឆ្នាំ​២០០៥ និង​២០០៩ និង​ បាន​ចូល​និវត្តន៍​ពី​កីឡា​បាល់​ ឱប​អន្តរ​ជាតិ​កាល​ពី​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១១​នោះ កំព ​ង ុ ត ​ ស្ថ ែ​ ត ិ នៅ ​ ​ ប្រទេស​អូ​ស្ត្រាលី​រួច​ជា​ស្រេច​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សារ​ព័ត៌​មាន ហើយន ​ង ិ ចា ​ ក​ចញ េ ព ​ក ​ី ម ្រុ ន ​ េះ​ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ បន្ទាប់​ពី​ការ​ប្រកួត​ របស់​គេ​៕ Reuters/IS លទ្ធ​ផល​កាល​ពថ ី​ ្ងៃ​សៅរ៍ ​កីឡាបា ​ ល់​ឱប​អន្តរជា ​ តិ ជប៉ុន 23 វេលស៍ 8 នូ​វែល​សេ​ឡង់ 30 បា​រាំង 0 អាហ្សង់​ទីន 26 អង់​គ្លេស 51

H S Manjunath ភ្នំ​ពេញ: IRB The Lord ដែល​ជា​ក្រុម​ជើង​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​ ដណ្តើម​ពាន បាន​វាយ​សម្រុក និង​លេង​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ក្នុង​នាទី​ បន្ថែម​ដើម្បី​ទទួល​ជ័យ​ជម្នះ​ក្នុង​ លទ្ធ​ផល ៥២-៤៨ លើ​ក្រុម Phnom Penh Dragons ក្នង ុ ​ ការ​ប្រកួត​កីឡា​បាល់​បោះ​ក្រប​ ខ័ណ្ឌ Cambodian Basketball League (CBL) ដ៏​រំ​ភើប​ មួយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នៅ​លើ​ទី​ លាន Beeline Arena​។ វា​នៅត ​ ស្ថ ែ​ ត ិ ក ​ង ្នុ ដ ​ ណា ​ំ ក់កា ​ ល​ ដំ​បូង​នៅ​ឡើយ ខណៈ​ដែល​ កាល​បរិច្ឆេទ​​នៃ​ការ​បញ្ចប់​រដូវ​ កាល នៅ​សល់​រយៈ​ពេល​ជា​ ច្រើន​ខែ​ទៀត ប៉ុន្តែ ក្រុម The Lord បាន​បង្ហាញព ​ទ ​ី ម្រងល ​់ ង េ ​ របស់​ពួក​គេ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​ ក្នុង​ការដ​ណ្តើម​យក​ជ័យ​ជម្នះ​ពី​ ក្រុម Dragons ដែល​បាន​ធ្វើ​ ការ​នា​ម ំ ខ ុ ​ចន ំ ន ួ ​៦ព ​ន ិ ​ក ុ្ទ ង ុ្ន ​ដ​ណា ំ ក់​ កាល​មួយ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១២​ នាទី​លើកទ ​ ី​៤​។ លោក Michael Dibbern អ្នក​សម្រប​សម្រួល​របស់​ក្រប​ ខ័ណ្ឌ CBL និងជា ​ គ ​ ប ​្រូ ង្វក ឹ រ​បស់ Dragons បាន​ប្រាប់​ភ្នំ​ពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ​ថា៖ «ពិតណា ​ ស់យ ​ ង ើ ខ ​ ក​ចត ិ ច ​្ត ពោ ​ំ ះ​ បរា​ជ័យ​នេះ ជា​ពិសេស​ក្រោយ​ ពី​យើង​បាន​នាំ​មុខ​ចំនួន​៦​ពិន្ទុ​ ក្នង ុ រ​យៈ​ពល េ ១ ​ ២​នាទីល ​ ក ើ ទ ​៤ ​ី ​ ។ ប៉ុន្តែ យើង​ធ្វើ​បាន​យ៉ាងល ​ ្អ​ជា​ ច្រើន ចាប់​តាំង​ពី​ការ​ប្រកួត​ទី​១​ របស់​យើង​។ នា​ពេល​ខាង​មុខ យើងន ​ ឹង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ក្លា​»។ កីឡាករ​រន ី ្រដា នរោ​តម ្ត (១០​ ពិន្ទុ) ម៉ុញ រត​នា (៩​ពិន្ទុ) និង​ គឹម វេង​អូន (៩​ពិន្ទុ) សុទ្ធ​សឹង​ ជា​អ្នក​រក​ពិនស ្ទុ​ ម្រាប់​ក្រុម The Lord​។ កីឡាករ Erik Laughlin (រក​បាន​១៤​ពន ិ ) ្ទុ និង Ben Laird​(៩​ពន ិ ) ្ទុ គឺជា ​ អ ​ក ្ន រ​ក​បាន​

ពិន្ទុ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​សម្រាប់​ក្រុម Dragon​​។ ស្របព ​ ល េ ជា ​ ម ​យ ួ ​គ្នា​ នេះ​ផង​ដែរ ក្រុម Cellcard Eagles បាន​កត់​ត្រា​នូវ​ជ័យ​ ជម្នះក ​ង ្នុ ល ​ ទ្ធផ ​ ល ៤៩-៤៣ លើ​ ក្រុម​ដែល​ប្រជុំ​ដោយ​កីឡាករ​ កម្ពុជា Sela Meas ក្នុង​ការ​ ប្រកួតគ ​ ូ​ទ១ ី​ ​នា​ថ្ងៃ​ដដែល​នោះ​។​ Cellcard Eagles បាន​លុប​ បំ​បាត់​កំ​ហុស​របស់​ខ្លួន​កាន់​តែ​ ល្អ​ប្រសើរ​នៅ​ពេល​នេះ បើ​ទោះ​ បី​កីឡាករ​៣​នាក់ សុទ្ធ​សឹង​បាន​ ប្រព្រឹត្ត​កំ​ហុស​ចំនួន​៤​លើក​ដូច​ គ្នា​ក៏​ដោយ​។ រី​ឯ​ការ​បោះ​បាល់​ បញ្ចល ូ ក ​ ន្តក ្រ ច ​ន ​ំ ន ួ ព ​ រី ល ​ ក ើ ដ ​ស ​៏ ​ំ ខាន់រ​បស់ Don Buer បាន​បក ើ ​ ការ​ជឿ​ជាក់​សម្រាប់ Eagles នៅ​ពេល​ពួក​គេ​កំ​ពុង​តែ​ធ្លាក់​ ចូល​សម្ពាធ​។ រូប​គេ​គឺជា ​ ​អ្នក​រក​ពិន​ខ ្ទុ ស ្ព ់​ជាង​ គេ​ទីព ​ រី ស ​ ម្រាប់ Eagles ក្រោយ​ ពី​កីឡាករ Sean Looney ដែល​រក​បាន​១៥​ពិន្ទុ​។ កីឡាករ​ ផេង ដា​រ៉ាត់ ដែល​ការ​រក​បាន​ ១៣​ពន ិ រ​្ទុ បស់គ ​ រាប់ េ​ ប ​ ញ្ចល ូ ទា ​ ង ំ ​ ការ​រក​បាន​បី​ពិន្ទុ​ពេញ​ចំនួន​បី​ លើក​ផង​ដែរ​នោះ ជា​អ្នក​រក​ពិន​្ទុ ខ្ពស់​ជាង​គេ​សម្រាប់ Sela Me-​ as រួម​ជា​មួយ​នឹងស ​ ុខ សំ​ណាង ដែល​រក​បាន​១០​​ពិន។ ្ទុ​ ការ​លេង​ស៊ី​ចង្វាក់​គ្នា និងកា ​ រ​ ប្រើ​ល្បឿន ដ៏​ដូច​ជា​ភាព​រហ័ស​ រហួនបា ​ ន​យ៉ាងល ​ ក ​្អ ង ្នុ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ​ មួយ បាន​ធឲ ​្វើ យ្ ទ ​ ស្សន ​ក ិ ជ ​ ន​សត ្ថិ ​ ក្នុង​អារម្មណ៍​រំ​ភើប​យ៉ាង​ខ្លាំង ខណៈ​ក្រុម CCPL Heat បាន​ ទទួល​ពិន្ទុ​យ៉ាង​ខ្ពស់​តាម​រយៈ​ អ្នក​រក​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​របស់​ពួក​ គេ You Heng Hour (​២២​ ពិន) ុ្ទ ដើមប្ ​ផ ី ច ្តា ​ក ់ ​ស ី្ត ងឃ្ ម ឹ ​របស់​ ក្រុម Ganzberg តាម​រយៈ​ការ​ នាំ​មុខ​២០​ពិន្ទុ​ក្នុង​ពេល​ទទួល​ ជ័យជ ​ ម្នះក ​ង ្នុ ល ​ ទ្ធផ ​ ល ៦៨-៤៨​ ។ Kim Ran ជា​អ្នករ​ក​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​ ជាង​គេ​ទី​២​សម្រាប់ Heat ជា​ មួយ​១៣​ពិន្ទុ​៕ IS

កីឡាកា ​ រិនី Campbell-Brown ត្រូវ​ពិនិត្យ​ឃើញ​ជា​វិជ្ជ​មាន​លើ​ការ​បប ្រើ​ ្រាស់​សារ​ធាតុ​ញៀន​។ Reuters

Campbell-Brown សង្សយ ័ ​ប​គ ើ្រ ឿ្រ ង​ញៀន James Riach

ក្រុង​ឃីង​ស្តុន: កីឡា​ការិនី Veronica Campbell-Brown ដែល​ជា​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​​ក្នុង​កីឡា​ រត់​ប្រណាំង​ពិភព​លោក​ចម្ងាយ​ ២០០​មត ៉ែ នោះ ​្រ​ ត្រវូ បា ​ ន​គរាយ​ េ​ ការណ៍​ថា បាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ជា​ វិជ​មា ្ជ ន​ទៅល ​ កា ​ើ រ​បប ​្រើ ស ្រា សា ​់ រ​ ធាតុ​ហាម​ឃាត់។ ​ កីឡា​ការិនី​វ័យ​៣១​ឆ្នាំ​រូប​នេះ គឺ​ជា​អត្ត​ពលិក​​​នារី​ហ្សា​ម៉ា​អីុក​ដ៏​ ជោគ​ជយ ័ ប ​ផ ំ ត ុ ក ​ង ្នុ ប ​ វ្រ ត្តសា ​ិ ស្ត្រ ប៉ន ុ ្តែ របាយ​ការណ៍ក ​ង ្នុ ប ​ ទ ្រ ស េ ក ​ ​ំ ណើត​របស់​នាង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ បាន​បញ្ជាក់​ថា សា​រធាតុ​ហាម​ ឃាត់​តាម​ទឹក​នោម​ត្រូវ​បាន​រក​ ឃើញ​ក្នុង​ខ្លួន​របស់​នាង​នៅ​ឯ​ កិច្ច​ប្រជុំ​ឈ្មោះ​ថា Jamaican International Invitational ក្នង ុ ទ ​ក ី ង ្រុ Kingston កាល​ពថ ​ី ​្ងៃ ទី​៤ ខែ​ឧស​ភា​។ Campbell-Brown ដែល​ បាន​ឈ្នះម ​ ដាយ​មាស​ េ​ អឡា ូ ព ​ំ ក ិ ​ ក្នុងព ​ ្រឹត្តិ​ការណ៍កី ​​ ឡាស ​ ៊ី​ហ្គេម​ឆ្នាំ​ ២០០៤ ក្នុង​ទីក្រុង Athens និង Beijing ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៨​ នោះ អាច​នឹង​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ ការ​ដាក់​បម្រាម​រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​ ប្រសិន​បើ​គំ​រូ​របស់​នាង​ទៅ​លើ​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សារ​ធាតុ​ជំនួយ​ កម្លាំង ត្រូវបា ​ ន​រក​ឃើញ​។ នាង Campbell-Brown ត្រវូ ​ បាន​គេ​និយាយ​ថា បាន​ធ្វើ​ការ​ បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ឯ​ការិ​យាល័យ​ កណ្តាល​របស់​ភ្នាក់​ងារ​ប្រឆាំង​ គ្រឿង​ញៀន​ពភ ិ ព​លោក (WA-​ DA) ក្នុង​ទីក្រុង Montreal កីឡាករ​របស់ក ​ ម ្រុ Sela Meas ព្យាយា ​ ម​បោះ​បាល់ប ​ ញ្ចល ូ ក ​ ន្តក ្រ កា ​ ត់ខ ​ ស្ ែ​​ កាល​ពស ី​ ប្តាហ៍​មុន ដើម្បី​ទទួល​ ការ​ពារ​របស់ Cellcard Eagles អំឡ ​ ុង​ការ​ប្រកួត CBL។ស្រេង ម៉េង​ស្រ៊ុន ការ​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធ​ផល​នៃ​គំ​រូ B

របស់​នាង​។ នៅ​ពេល​ត្រូវ​បាន​ ទាក់ទ ​ ង​ដោយ Observer កាល​ ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ សមា​គម​អន្តរជា ​ តិ​នៃ​ សហ​ព័នអ ្ធ​ ត្ត​ពល​កម្ម (IAAF) មិនបា ​ ន​ធកា ​្វើ រ​បក​សយ ្រា ទៅ ​ ល ​ ​ើ ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នេះ​ឡើយ បើ​ ទោះ​បី WADA ចេញ​នូវ​គរំ​ូ​សារ​ ធាតុ​ញៀន​តាម​ទឹក​នោម ដោយ​ សារ​ការ​បប ​ើ្រ ស ្រា ​ថ ់ ល ​ំ្នា ប េ Lasix នៅ​លើ​បញ្ជី​នៃ​សារ​ធាតុ​ហាម​ ឃាត់រ​បស់​ខ្លួន​ក៏​ដោយ​។ កាល​ពី​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ លោក Warren Blake ប្រធាន​សមា​ គម​អត្តព ​ ល​កម្មហ ​ សា ្ ម ​ អ ​៉ា ក ីុ បាន​ ធ្វើ​ការ​អះ​អាង​ថា អត្ត​ពលិក​ដ៏​ ល្បី​ឈ្មោះ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំ​ណោម​អ្នក​ រត់​ប្រណាំងក ​ ្នុង​ប្រទេស​នេះ ត្រូវ​ បាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ជា​វិជ្ជ​មាន​លើ​ ការ​បប ​ើ្រ ស ្រា គ ​់ ឿ្រ ង​ញៀន ហើយ​​ ថា ពួកគ ​ កំ េ​ ព ​ង ុ ត ​ រង់ ែ​ ចា ​ ល ​ំ ទ្ធផ ​ ល​ នៃ​គំ​រូ​គាំ​ទ្រ​មួយ​។ ដើម្បី​ចៀស​វាង​ការ​ពិន័យ​ព្យួរ កីឡា​ការិនី​រូប​នេះ នឹង​ត្រូវ​តែ​ ពន្យល់​ដល់ WADA ថា វា​មាន​ នូវសា ​ រ​ធាតុខ ​ស ុ ប ​ ក ្រ ត ្រ ជា ​ី ច ​ ន ្រើ ​ ជុវ​ំ ញ ិ គ ​ រ​ំ រ​ូ បស់នា ​ ង បើទោ ​ ះ​បអ ​ី ង្គ​ ភាព​ប្រឆាំង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ ញៀន WADA ប្រតិ​បត្តិ​គោល​ នយោ​បាយ​នៃ​ភាព​ទទួល​ខុស​ ត្រវូ ដ ​ត ​៏ ង ឹ រ​ង ឹុ ដ ​ ល ែ ម ​ន ិ ធ្វ ​​ កា ​ើ រ​លក ើ ​ លែង បើ​ទោះ​បី​អត្ត​ពលិក​រូប​ នោះ​លក ើ ឡ ​ ង ើ ថា ​ ខ្លន ួ ម ​ន ិ ដ ​ង ឹ ថា ​ រូប​គេ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​សារ​ធាតុ​ នោះ​ក៏​ដោយ​។ ការ​ដាក់​ពិន័យ​ព្យួរ​រយៈ​ពេល​ ពីរ​ឆ្នាំ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​នាង​បាត់​បង់​ឱ​ កាស​ការ​ពារ​ពាន​រង្វាន់​ពិភព​ លោក​របស់​នាង​ក្នុង​ទីក្រុង​ម៉ូ​ស្កូ​ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ​។ របាយ​ការណ៍​ ក្នុង​ប្រទេស​កា​ណា​ដា បាន​

ប្រកាស​ថា នាង​បាន​ដក​ខ្លួន​ ចេញព ​ព ​ី ត ្រឹ កា ​្តិ រណ៍ Edmonton International Track Classic ដែល​នង ឹ ​ត្រូវរ ​ ៀប​ចឡ ំ​ ើង​នៅ​ ថ្ងទ ៃ​ ី​២៩ ខែ​មិថុ​នា ខាង​មុខ​។ នាង Campbell-Brown បាន​ឈ្នះ​​មេ​ដាយ​មាស​នៅ​​ក្នុង​ ទីក្រុង Daegu កាល​ពី​រយៈ​ ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ ហើយ​ក៏​ បាន​ឈ្នះ​មេ​ដាយ​ប្រាក់​ជា​មួយ​ នឹង​ក្រុម​ហ្សា​ម៉ា​អីុក​លើ​វិញ្ញា​សា​ រត់​បណ្តាក់​ចម្ងាយ​៤x១០០​ ម៉ែត្រ​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អូឡាំ​ពិក​ ទីកង ុ្រ ឡ ​ ង ុ ដ៍ ឆ្នា២ ​ំ ០១២​ផង​ដរែ ។ ​ នាង​បាន​បញ្ចបក ​់ ង ្នុ ច ​ ណា ​ំ ត់​ថក ្នា ​់ លេខ​៤​ក្នុង​ការ​រត់​ប្រណាំង​ ចម្ងាយ​២០០​ម៉ែត្រ​ផ្នែកស ​ ្ត្រី ក្នុង​ វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ក្នុង​ទីក្រុង​ឡុងដ៍ ក្រោយ​ពី​ប្រកួត​នៅ​ក្នុង​វគ្គ​ជម្រុះ​ រួម​ជា​មួយ​នឹង​​កីឡា​ការិនី​ចាន់ សីហា របស់ក ​ ម្ពុជា​ដែរ​។ ប្រសិន​បើ​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​របស់​ នាង ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ថា វិជ្ជ​ មាន វា​នឹង​ក្លាយ​ជា​រឿង​អាស្រូវ​ អន្តរ​ជាតិ​ដ៏​ធំ​បំផុត​បើ​គិត​ចាប់​ពី​ កី​ឡា​ការិនី Marion Jones របស់​អាមេ​រិក បាន​សារ​ភាព​ថា បាន​ប្រើ​ប្រាស់​សារ​ធាតុ​ញៀន​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៧ និង​ត្រូវ​បាន​ដក​ ហូតយ ​ ក​មដាយ​ េ​ អឡា ូ ព ​ំ ក ិ រ​បស់​ នាង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។ វា​កន ​៏ ង ឹ ធ ​ ឲ ​្វើ យ្ អ ​ ត្តព ​ ល​កម្មរ​បស់​ ប្រ​ទេសហ ​ សា ្ ម ​ អ ​៉ា ក ីុ ​ត្រវូ ធ ​ ក ្លា ច ​់ ល ូ ​ ក្នង ុ ​ភាព​សព ្រ ច េ ​សព ្រ ល ិ ​យ៉ាង​ ខ្លាំង​ផង​ដែរ ក្រោយ​ពី​ជួប​នូវ​ កម្រិត​យ៉ាង​ខ្ពស់​នៃ​ការ​ទទួល​ ជោគ​ជ័យ​របស់​ប្រទេស​នេះ​ក្នុង​ រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ថ្មី​ៗ​នេះ​៕ The Guardian/IS រាយ​ការណ៍​ បន្ថែម​ដោយ Dan Riley


kILa

ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

SPORT ២៧

រាជ រក​បាន​៣ពិន​ប ុ្ទ ន្ថម ែ រីឯ ​សធ ុ ន់ ឈ្នះ​លក ើ ​ដប ំ ង ូ ឈន ណន​ ភ្នំ​ពេញ: អ្នក​ប្រដាល់​មុខស ​ ្រស់ ខុន រាជ បាន​បន្ត​រក​ឃើញ​ជ័យ​ជម្នះ​ជា​បន្ត​ នេះ នៅ​កង ្នុ កា ​ រ​ប្រកត ួ វ​ល ិ ជ ​ដ ​ុំ ណ្តើមខ ​ ្សែ​ ក្រវាត់​ជើង​ឯក​១០​លាន​ស្រា​ផែន​ដី ទម្ងន៧ ់​ ១​គីឡូ​ក្រាម តាម​រយៈ​ការ​​យក​ ឈ្នះ​ដោយ​ពិន្ទុ​លើ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​លើក​ទី២ នៅ​លើ​ សង្វៀន​ស៊ីធីអិន កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ កន្លង​ មក​នេះ រីឯ វ៉ោយ សុធន់ ក៏​បាន​យក​ ឈ្នះ សាំង ស៊ីថា ដើម្បី​ទទួល​បាន​៣​ ពិន្ទុ​ជា​លើកដ ​ ំបូងរ​បស់​ខ្លួនផ ​ ង​ដែរ។ កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ន ​ ះេ ខុន រាជ ដល ែ ធ ​ ប ្លា បា ​់ ន​ យក​ឈះ្ន ​ល​ើ ពៅ ស័កស ិ្ត ទ ិ ិ្ធ ចំនន ួ ​២​ដង​ និង​ចាញ់​១​ដង សមប ្រា ​កា ់ រ​បក ្រ ត ួ ​ក្រៅ​ ផ្លវូ ​ការ​នោះ ហាក់​មន ិ ​បាន​បក ើ ​ការ​វាយ​ លុកភ ​ ម ្លា ៗ​​ទៅ​លើ ពៅ ស័កស ិ្ត ទ ិ ិ្ធ នោះ​ ទេ បើ​ទោះ​ប​ជា ី ​រប ូ ​គ​បា េ ន​អះអាង​មន ុ ​ ការ​បក ្រ ត ួ ​ថា គេ​មាន​សងឃ្ ម ឹ ​ឈះ្ន ពៅ ស័កស ិ្ត ទ ិ ិ្ធ ៩០​ភាគ​រយ​ក​ដោ ៏ យ​។ នៅ​កង ្នុ រ​យៈ​ពល េ ៣ ​ នា ​ ទីន ​ កា ​ៃ រ​បក ្រ ត ួ ​ ក្នង ុ ទ ​ក ឹ ទ ​១ ​ី ​សិសស្ គ ​ ណ​កប ្លិ ក ​ ង​ពល​អន្ត​ រាគមន៍​លេខ​៣ ខុន រាជ បាន​ត្រឹម​ធាក់ និងទា ​ ត់ច ​ ញ េ ម ​យ ួ ៗ ដើមប្ ឆ ​ី យ ្លើ ត ​ ប​ទៅ​ នឹង​ការ​តាម​ទាត់ រក​ច្រក​ចូល​ចាប់​បុក​ ជង្គង់​របស់​សិស្ស​គណ​សមា​គម​​កីឡា​ ប្រដាល់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ​ ហើយ​វា​ក៏​ជា​សកម្ម​ភាព​ប្រកួត ដើម្បី​ ស្ទាប​ស្ទង​់រក​ចំណុច​ខ្សោយ​របស់​អ្នក​ ទាំង​២​ផង​ដែរ។ តែ​ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា ការ​តាម​ទាត់ ម៉ាត់ ដើម្បី​រក​ច្រក​ចូល​ចាប់បុក​ជង្គង់​

ម្តងហ ​ ើយ​ម្តងទ ​ ៀត​របស់ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ នៅ​ក្នុងទ ​ ឹក​ទី​២ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ ខុន រាជ បង្ខំ​ ចិត្ត​ទាត់​ខ្លាំងៗ និង​ម៉ាត់​ចេញ​ត្រង់ៗ​ សំដៅទៅ ​ ល ​ ផ ​ើ ម ​្ទៃ ខ ុ ស័កស ្តិ ទ ិ ្ធិ ដ ​ ម ើ ប្ ទ ​ី ប់​ ស្កាតស ​់ ន ្ថា ភា ​ ព​មយ ួ ន ​ េះ ហើយកា ​ រ​ស្ទុះ​ ចូល​បុក​ជង្គង់​ចំ​ឆ្អឹង​ជំនីរ ស័ក្តិសិទ្ធិ ចំនន ួ ៣ ​ ជ ​ ង្គងរ​់ បស់ ខុន រាជ នៅ ​ ច ​ង ុ ទ ​ក ឹ ​ នេះ វា​ជា​សញ្ញា​នៃ​ការ​ដណ្តើម​យក​ ប្រៀប​របស់​រូប​គេ​លើ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ បន្តិចប ​ ន្តួចផ ​ ង​ដែរ។ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ទឹក​ទី​៣ ខុន រាជ នៅ​តវា ​ែ យ​ចញ េ ច ​ គោ ​ំ ល​ដៅបា ​ ន​ល។ ្អ ថ្វ​ី បើ​ការ​ទាត់ វាយ​កែង និងកា ​ រ​ចូល​ចាប់​ បុក​ជង្គង់​របស់ ស័ក្តិសិទ្ធិ ត្រូវ​បាន​គេ​ មើល​ឃើញ​ថា ជា​គំនាប​​យ៉ាង​ធ្ងន់​ សម្រាប់​រារាំង​ដល់​ការ​ចូល​វាយ​លុក​ របស់ ខុន រាជ ប៉ុន្តែ ខុន រាជ ដែល​បាន​ ដឹង​ល្បិច​ប្រកួត​របស់ ស័ក្តិសិទ្ធិ យ៉ាង​ ច្បាស់​នោះ នៅ​តែ​អាច​វាយ​ឆ្មក់​ដោយ​ កណ្តាប់​ដៃ ទាត់ និង​ស្ទុះ​ចូល​បុកជ ​ ង្គង់ បាន​ល្អ​ដដែល។ ចំណែក​នៅ​ក្នុងទ ​ ឹកទ ​ ី​៤ វិញ ការ​វាយ​ ចេញរ​បស់ ខុន រាជ ហាក់មា ​ ន​ចន ំ ន ួ ត ​ច ិ ​ ជាង ពៅ ស័កស ្តិ ទ ិ ្ធិ ប៉ន ុ ប ​្តែ គ ​ើ ត ិ ព ​ច ​ី ណ ំ ច ុ ​ នៃ​ការ​វាយ​ចំ​គោល​ដៅ ខុន រាជ នៅ​តែ​ មាន​ប្រៀប​ជាង ស័កស ្តិ ទ ិ ្ធិ ដដែល ព្រោះ​ ការ​ទាត់ច ​ ញ េ យ ​ ង ៉ា ច ​ ន ្រើ រ​បស់ ស័កស ្តិ ទ ិ ្ធិ ត្រូវ​បាន ខុន រាជ រង​ជាប់​ជា​បន្តប ​ ន្ទាប់ រីឯ ការ​បរ្តូ ជ ​ ង្គងវ​់ ញ ិ រាជ បុកច ​ គោ ំ ល​ដៅ​ ពេញៗ ខណៈ​ការ​ម៉ាត់ និង​វាយ​កែង ពួកគ ​ េ​មាន​ឱកាស​ដូច​គ្នា។ យ៉ាងណា ​ ម ​ញ ិ សម្រាបកា ​់ រ​បក ្រ ត ួ នៅ ​ ​ ក្នុងទ ​ ឹក​ទី​៥ ខុន រាជ ត្រូវ​ធ្លាក់​កម្លាំង​ជា​

បន្ត​បន្ទាប់។ បើ​ទោះ​បី​ជា​រូប​គេ នៅ​តែ​ អាច​វាយ​បក​បាន​ល្អ ប៉ុន្តែ​ការ​ទាត់ និង​ ការ​ចាប់​ឡាំ​ជង្គង់​ឥត​ឈប់​ឈ​រ​របស់ ស័ក្តិសិទ្ធិ ធ្វើ​ឲ្យ រាជ ទន់​ជ្រាយ​យ៉ាង​ ខ្លាំង ហើយ​រូប​គេ​ក៏​ត្រូវ​បាន ស័ក្តិសិទ្ធិ ទាត់​ជើង​ក្រោម​បណ្តាល​ឲ្យ​ដួល​ទាំង​ ជំហរ​ នៅ​ចុងទ ​ ឹក​នេះ​ផង​ដែរ។ តែ​ទោះ​ បី​ជា​យ៉ាង​ណា ការ​មាន​ពិន្ទុ​នាំ​មុខ​ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​៣​ទឹក​កន្លង​មក នៅ​ តែ​ជួយ​ឲ្យ ខុន រាជ ឈ្នះ​ពិន្ទុ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ ដដែល ដើម្បី​រក​​បាន​៣​ពិន្ទុ​ បន្ថែម​ទៀត។ ដោយ​ឡែក​សិស្ស​គណ​ក្លិបរាជសីហ៍​ ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ វ៉ោយ សុធន់ ដែល​បាន​ចាញ់​ពិន្ទុ ពៅ ស័ក្តិសិទ្ធិ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​បើក​ឆាក​នោះ បាន​ រក​ឃញ ើ ជ ​យ ័ ជ ​ ម្នះល ​ ក ើ ដ ​ប ំ ង ូ រ​បស់ខ ​ន ្លួ ​ ហើយ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍ នោះ​ដែរ គឺ​ការ​យក​ឈ្នះ សាំង ស៊ីថា ដោយ​ពិនទា ្ទុ​ ំង​ប្រផិត​ប្រផើយ។ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​រវាង​អ្នក​ចាញ់ វ៉ោយ សុធន់ និង​អ្នក​មិន​ទាន់​ទទួល​ បាន​៣​ពិន្ទុ សាំង ស៊ីថា ហាក់​មិន​សូវ​ មាន​ភាព​បទា ្រ យ​បទ ្រ ង់គ ​ ប ​្នា ន ៉ុ ន ្មា ឡ ​ យ ើ ព្រោះ​អ្នក​ទាំង​២​នេះ មិន​សូវ​ប្រកាន់​ យក​ការ​វាយ​សន្ធាប់​ទៅ​លើ​គ្នា​ប៉ុន្មាន​ ឡើយ។ តែ​ទោះ​បី​ជា​យ៉ាងណា ​ ការ​ដើរ​ ចូល​វាយ​ដោយ​គ្មាន​មូល​ដ្ឋាន​របស់ សាំង ស៊ីថា សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នៅ​ក្នុង​ ទឹកទ ​៤ ​ី និងទ ​ក ឹ ទ ​៥ ​ី បាន​ផល ្ត ឱ ​់ កាស​ឲ ​ យ្ វ៉ោយ សុធន់ អាច​ស្ទុះ​ចូល​បុក​ជង្គង់ និង​វាយ​កែង​ចេញ​មួយៗ ដើម្បី​យក​ ឈ្នះ​ពិនទា ្ទុ​ ំង​ប្រផិត​ប្រផើយ​បំផុត៕ ខុន រាជ(ឆ្វង េ ) បាន​បក ុ ​ជង្គងច ​់ ល ូ ​ឆង ឹ្អ ​ជន ំ រី ​របស់ ពៅ ស័កស ិ្ត ទ ិ ។ ិ្ធ រូបថត ស្រេង ម៉េងស ​ ្រ៊ុន

ឈិត ង៉យ ុ និងហុន ឈុនហង េ បង្ហាញ​ភាព​ខង ំ្លា ​នៅ​បស ុ៉ ​ល ិ៍្ត ខ េ ​៣ ឈន ណន ភ្នំពេញៈ អ្នក​ប្រដាល់​ជើង​ថ្មី ឈិត ង៉ុយ និង ហុន ឈុនហេង ដែលមា ​ ន​ខស្ ក ​ែ វា ្រ ត់គ ​ ប ្រ គ ​់ ង ្រ ម ​ ក ្នា ​់ មួយដ ​ច ូ គ ​ នោ ​្នា ះ បាន​បង្ហាញភា ​ ព​ ខ្លាង ំ រ ​ ៀងៗ​ខន ្លួ សម្រាបកា ​់ រ​បក ្រ ត ួ ​ ប្រដាល់​មិត្ត​ភាព នៅ​លើ​សង្វៀន​ ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៣ កាល​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ សៅរ៍ ដោយ​ក្នុង​នោះ ង៉ុយ បាន​

ទាត់ ឡុង ប៊ុនហេង រហូតអា ​ ជ្ញា​ កណ្តាលប ​ ញ្ឈប់កា ​ រ​បក ្រ ត ួ ខណៈ ឈុនហង េ បាន​ផល ្ត ម ​់ រ េ ៀន​យង ៉ា ​ ចាស់​ដៃ​ឲ្យ ពេជ្រ ម្ទេសខ្មាំង។ ឆ្លង​កាត់​ការ​ប្រកួត​នោះ ឈិត ង៉ុយ ដែល​ទើប​ឈ្នះ​ខ្សែ​ក្រវាត់ CBF របស់​ទូរ​ទស្សន៍​អប្សរា តាម​​ ដោយ​យក​ឈ្នះ​ពិន្ទុ​លើ ឃីម បូរ៉ា នាការ​ប្រកួត​ផ្តាច់​ព្រ័​ត្រ​នោះ បាន​ ធ្វើ​ការ​វាយ​លុក​ទៅ​លើ ឡុង

ប៊ុនហេង យ៉ាង​ខ្លាំង។ ការ​ទាត់​ សន្ធាបផ ​់ ន ្ទួ ៗ និងកា ​ រ​មត ៉ា ល ​់ ឿនៗ​ របស់គ ​ េ បាន​ធឲ ​្វើ យ្ ប៊ន ុ ហេង បាន​ ត្រឹម​ព្យាយាម​ទប់ និង​រត់​គេច​ ចេញ​ទាំង​វេទនា​បំផុត។ ថ្វី​បើ ឡុង ប៊ុនហេង មាន​ ចលនា​បន្លាស់​ទី​លឿន ប៉ុន្តែ​គេ​ ស្ទើរ​តែ​គ្មាន​ឱកាស​វាយ​បក​មក​ លើ ឈិត ង៉ុយ ​នោះ​ទេ ព្រោះ​ កម្លាំង​ជើង​ទាត់​សន្ធាប់​ខ្លាំងៗ​

ការ​បរូ្ត ជ ​ ង្គងរ​់ បស់ ឈិត ង៉យ ុ (ស្តា) ំ ​និង ឡុង ប៊ន ុ ហេង សម្រាបកា ់ រ​ជប ួ ​គ្នា កាល​ព​ថ ី សៅរ៍ ៃ​្ង ។ រូបថត ស្រេង ម៉េងស្រ៊ុន

របស់ ង៉ុយ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ ប៊ុនហេង អស់ជ ​ហ ំ រ​ចល ូ វា ​ យ​លក ុ ទា ​ ង ំ ស ​ ង ្រុ គឺ​រូប​គេបាន​ត្រឹម​ប្រើ​ជើង និង​ដៃ​ ទាំង​២​របស់​គេ ទប់​ការ​ទាត់ និង​ ម៉ាត់​របស់ ង៉ុយ តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ នៅ​កង ្នុ ទ ​ក ឹ ទ ​៣ ​ី សិសស្ គ ​ ណ​កប ្លិ ​ សាលវ័នក ​្ត ឡា ី ឡុង ប៊ន ុ ហេង ត្រវូ ​ បាន ង៉យ ុ ទាត់ឲ ​ យ្ គា ​ ង ំ នៅ ​ ក ​ ប្ រែ ខ ​ ស្ ​ែ រេញ។ លោក​អាជ្ញាក ​ ណ្តាល មាស វណ្ណឌី បាន​ធ្វើ​ការ​រាប់​ទៅ​លើ ប៊ុនហេង ជា​លើក​ទី​១ មុន​ពេល​ សម្រេច​ឲ្យ​គេ​បន្ត​ការ​ប្រកួត​ទៀត ប៉ុន្តែ ប៊ុនហេង នៅ​តែ​ស្ថិត​ក្រោម​ ការ​វាយ​ប្រហារ​យ៉ាង​ចាស់​ដៃ​ពី​ សំណាក់ ឈិត ង៉ុយ ដដែល ហើយ​នៅ​ទី​បំផុត ប៊ុនហេង ត្រូវ​ បាន​អាជ្ញាក ​ ណ្តាលប ​ ញ្ឈប់នៅ ​ ទ ​ក ឹ ​ ទី៤ ​ ខណៈ​រប ូ គ ​ អ ​េ ស់ល ​ ទ្ធភា ​ ព​ទប់​ ការ​ទាត់​របស់ ឈិត ង៉ុយ នោះ។ ហុន ឈុនហេង យក​ឈ្នះ ពេជ្រ ម្ទេស​ខ្មាំង ដោយ​ពិន្ទុ​ដាច់ ដោយ​ឡែក​កីឡាករ​ជើង​ខ្លាំង ហុន ឈុនហេង ត្រវូ បា ​ ន​គប ​ូ ក ្រ ត ួ ពេជ្រ ម្ទេសខ្មាំង ម៉ាត់​ចូល​ពោះ​ ចង់គា ​ ង ំ នៅ ​ ពា ​ ក់ក ​ ណ្តាលទ ​ក ឹ ទ ​១ ​ី និង​បាន​ទទួល​ការ​ម៉ាត់​បន្ថែម​ យ៉ាង​ច្រើន​ដៃ​ទៀត ប៉ុន្តែ​កីឡាករ ដែល​ទើប​ឈ្នះ​ខ្សែ​ក្រវាត់​ខារ៉ាបាវ នៅ​សង្វៀន​ស៊ីធីអិន ឈុនហេង

បាន​បើក​ការ​វាយ​លុក​ទៅ​លើ ពេជ្រ ម្ទេសខ្មាំង វិញ​យ៉ាង​ចាស់​ ដៃ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ បន្ត​បន្ទាប់​ទៀត។ ថ្វប ​ី ើ ម្ទស េ ខ ​ ង ្មាំ មាន​ភាព​រហ័ស​ រហួន​ក្នុង​ការ​គេច​ចេញ និង​អាច​ ចូលវា ​ យ​លក ុ វ​ញ ិ បា ​ ន​លឿន ប៉ន ុ ​្តែ កម្លាំង​ជើង​ទាត់​ចេញ​ធ្ងន់ៗ​ និង​ ចំគោល​ដៅ​ពេញៗ​របស់ ហុន ឈុនហេង បាន​ធ្វើ​ឲ្យ ម្ទេស​ខ្មាំង ជួបកា ​ រ​លបា ំ ក​យង ៉ា ខ ​ ង ្លាំ ។ គេត ​ វ្រូ ​ បង្ខច ​ំ ត ិ ដ ​្ត ក​ថយ ដើមប្ គ ​ី ច េ ច ​ ញ េ ព ​ ​ី ការ​ទាត់ស ​ ន្ធាបដ ​់ ឥ ​៏ ត​សក ្រា ស ​ ន ្រា ​្ត នេះ រីឯ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ចូល​វាយ​ លុកម ​ង ្ត ៗ​របស់គ ​ េ នៅត ​ គ ​ែ ច េ ម ​ន ិ ​ ផុត​ពីការ​ទាត់ និង​ការ​ម៉ាត់​របស់ ហុន ឈុនហេង ដដែល។ តែ​ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា ពេជ្រ ម្ទេស​ខ្មាំង នៅ​តែ​ទទួល​បាន​ការ​ គាំ​ទ្រ​ច្រើន​ពី​អ្នក​ទស្សនា បើ​ទោះ​ បី​រូប​គេ​ត្រូវ​បាន​កាត់​សេចក្តី​ឲ្យ​ ចាញ់​ពិន្ទុ ហុន ឈុនហេង ដាច់​ក៏​ ដោយ​ចុះ ព្រោះ​ការ​ព្យាយាម​វាយ​ បក និង​ទប់​ស្កាត់​ការ​វាយ​ចេញ​ យ៉ាងល ​ ឿន និងច ​ គោ ំ ល​ដៅរ​បស់ ហុន ឈុនហេង នៅ​​តែ​អាច​ បញ្ជាក់​បាន​ថា ពេជ្រ ម្ទេសខ្មាំង ជា​កីឡាករ​ដែល​មាន​ភាព​អំណត់​ ក្នុង​ការ​វាយ​លុក​ និង​បាន​ប្រឹង​

ប្រែង​ប្រកួត​អស់​ពី​សមត្ថ​ភាព។ លទ្ធ​ផល​​នៃ​ការ​ប្រកួត៤​៣​គូ​​ ផ្សេងៗ​ទៀត នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នេះ​ដែរ​អ្នក​ ប្រដាល់ ផន ប៊ុនម៉ៅ ដែល​ពូកែ​ ខាង​ប្រើ​ជើង​នោះ ត្រូវ​បាន អ៊ុំ ចំរន ើ ទាត់ឲ ​ យ្ ខ ​ច ូ ជ ​ ង ើ ឆ ​ ង ្វេ នៅ ​ ក ​ង ្នុ ​ ទឹក​ទី​៣ រីឯ អ្នក​លេង​ស្នៀត​ជើង ហ៊ឹម សារ៉ាន់ បាន​យក​ឈ្នះ ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី ដោយ​ពិន្ទុ។ ចំណែក​គូ​ ឯក​ប្រចាំ​សប្តាហ៍ ​គឺ​កីឡាករ​ជើង​ ខ្លាំង ឡៅ ស៊ីណាត បាន​ភ្លាត់​ បណ្តាល​ឲ្យ ខុន ចាន់ថន ម៉ាត់​ ចូល​ថ្គាម​មួយ​ដៃ​ឡើង​វង្វេង និង​ ត្រូវ​បាន​លោក​អាជ្ញា​កណ្តាល​រាប់​ នៅ​ដើម​ទឹក​ទី​១។ ប៉ុន្តែ ឡៅ ស៊ីណាត បាន​បើក​ ការ​វាយ​លក ុ ទៅ ​ ល ​ ើ ខុន ចាន់ថន យ៉ាងសា ​ ហាវ​វញ ិ ​ជា​មួយកា ​ រ​ទាត់ ម៉ាត់ បុកជ ​ ង្គង់ និងវា ​ យ​កង ែ រ​បស់​ គេ។ នៅ​ក្នុង​ទឹក​ទី៣ ស៊ីណាត បាន​ទាត់​និង​បុក​ជង្គង់​ ចាន់ថន ឲ្យ​គាំង​និង​ត្រូវ​អាជ្ញា​កណ្តាល​រាប់ ចាន់ថន ​វិញ ហើយ​នៅ​ទឹក​ទី​៤ ស៊ីណាត បាន​ម៉ាត់​ចូលផ្ទៃ​មុខ​២​ ដៃ និង​បុក​ថែម​មួយ​ជង្គង់​ទៀត បណ្តាល​ឲ្យ ខុន ចាន់ថន ដួល​ ដេក​មិន​ព្រម​ក្រោក​ឈរ​បន្ត​ការ​ ប្រកួត​ទៀត​​ឡើយ៕


kILa

SPORT

www.postkhmer.com

ប៊ន ុ ទីង​ឈ្នះ​ការ​បក ្រ ត ួ ​ពាក់​ កណ្តាល​មរ ៉ា ត ៉ា ង ុ អន្តរ​ជាតិ យឺន ពន្លក ភ្នំពេញៈ កីឡាករ​​ដ៏​ឆ្នើម​របស់​​ កម្ពជា ុ ហែម ប៊ន ុ ទីង បាន​បភា ​្រើ ព​ អត់ធ ​ ន់នៅ ​ ល ​ ទ ​ើ លា ​ី ន​បក ្រ ត ួ យ ​ ង ៉ា ​ អំណត់ ដើម្បី​បន្ត​ឈ្នះ​ការ​ប្រកួត​ ពាក់ក ​ ណ្តាលម ​ រ ៉ា ត ​៉ា ង ុ ភ ​ព ្នំ ញ េ អ ​ ន្តរ​ ជាតិ​លើក​ទី​៣ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ អាទិតយ្ មស្ ល ិ ម ​ញ ិ ន ​ ះេ ហើយល ​ ទ្ធ-​ ផល​នេះ ប៊ុនទីង និង​កីឡាការិនី​ ចំណាត់ថ ​ ក ្នា ល ​់ ខ េ ២ ​ លី ណារី ត ​ វ្រូ ​ បាន​ក្រុម​​ហ៊ុន​​ឯក​ជន​​​ឧបត្ថម្ភ​​ឲ្យ​​​ ពួក​គេ​ចូល​រួម​​ប្រកួត​​​​ក្នុង​ព្រឹត្តិ-​ ការណ៍ Run United Philippine Marathon នា ​ ខ ​ ត ែ​ លា ុ ឆ ​ ​្នាំ ២០១៣​នេះ។

នៅ​កង ្នុ កា ​ រ​ប្រកត ួ ដែល​មាន​ផវ្លូ ​ បត់​បែន​ជា​ច្រើន​ដំណាក់​កាល ដោយ​ចេញ​ដំណើរ​ពី​ខាង​មុខ​ព្រះ​ បរម​រាជ​រាំង​នោះ ហែម ប៊ុនទីង ដែល​បាន​គ្រប់​គ្រង​ជើង​ឯក​២​ឆ្នាំ​ ជាប់ៗគ ​ ​្នា ការ​បក ្រ ត ួ ក ​ ន្លងម ​ ក​នោះ បាន​រត់​នាំ​មុខ​គូ​ប្រកួត​រហូត មុន​ ពេល​​រូប​គេ​មក​បញ្ចប់​នៅ​ទី​ផ្តាច់​ ព្រត ័ ្រ​ជាមួយថ ​ រិ វេលា១ ​ ម ​ ង ៉ោ ១ ​ ៥​ នាទី​និង​៣៤​វិនាទី ឈ្នះ​កីឡាករ​ ជន​ជាតិ​ជប៉ុនស ​ ញ្ជាតក ិ​ ម្ពុជា Hiroshi Neko ដែល​ប្រើ​ពេល ១:១៧:០៤​មង ៉ោ ​រីឯលេ ​​ ខ៣ ​ បា ​ ន​ ទៅ​កីឡាករ​ ​ផាន សុភ័ក្ត្រ ដោយ​ មាន​ថិរ​វេលា​១:២៥:០៦​ម៉ោង​។ ដោយ​ឡែក​ការ​ប្រកួត​ពាក់​

កណ្តាល​​ម៉ារ៉ាតុង​(២១​គ.ម)​ ផ្នែក​នារី លេខ​១​បាន​ទៅ​កីឡា​ ការិនី​ Veionique Messina មក​ពី​​​បារាំង ដោយ​ចំណាយ​​ ពេល១:​៣៦:​៥០​ម៉ោង ​លេខ​២​ បាន​​លើ​​កីឡាការិនី​កម្ពុជា លី​ ណារី​បព ​្រើ ល េ ​១​:៣ ​ ៦:​៥៧​មង ៉ោ រីឯ Jill Hamill មក​ពី​អង់គ្លេស ប្រព ​ើ េល១ ​ :​២៧:​១៥​មង ៉ោ ដើម្ប​ី ឈ្នះ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៣។ ​ លោក ថោង ខុន រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រ​ សួង​ទេស​ចរណ៍ និង​ជា​ប្រ​ធាន​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​អូឡាំ​ពិក​ កម្ពុជា​ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​​ថា នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​យើង​ទទួល​បាន​ជោគ​ ជ័យ​ ដោយ​សារ​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​

ហែម ប៊ន ុ ទីង បានលើករង្វា ​​ ន​ជ ់ យ ័ ​លាភី​លខ េ ​១ ដល ែ ​ផល ្ត ​ជ ់ ន ូ ​ដោយ​លោកថោង ខុន កាល​ព​ម ី ស្ ល ិ ​មញ ិ ​។រូប ពន្លក

ការ​ប្រកួត​ច្រើន​ គឺ​រហូត​៤០៥០​ ២១​ប្រ​ទេស​ ប៉ុន្តែ​មាន​ជន​ជាតិ​ នាក់ ​ក្នុង​នោះ​មាន​ជន​បរទេស​​ បារាំង និងជ ​ ប៉ុន ច្រើនជា ​ ង​គេ។ ៣៥០​នាក់​ ហើយ​ពួក​គេ​មក​ពី​ លោក​បាន​បញ្ជាក់​ថា​៖​«បើ​​គិត​ ពី​​កំណើន​នៃ​ការ​ប្រកួត​​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ជន​បរទេស​កើន​៦៥​ភាគ​​រយ​ ហើយ​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​កើន​៤០​ភាគ​ រយ ​​ហេតុ​នេះ​សម្រាប់​គម្រោង​ បើក​ការ​ប្រកួត​លើក​ទី​៤ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៤ យើង​មាន​គោល​ដៅ​ចង់​ បាន​កំណើន​ត្រឹម​២០​ភាគ​រយ​ បន្ថែមទ ​ ៀត​ទេ ដើម្បី​ឲ្យ​សម​ស្រប​ តាម​កម្រិត​នៃ​ការ​រៀប​ចំ​របៀប​ ស្តងដា ​់ រ​អន្តរជា ​ តិ​ជា​ជហា ំ នៗ​នៅ​ ស្រុក​យើង»​។​ ចំណែកលោ ​ ក ​វ៉ាត់ ចំរ ​ ើន​បាន​ ថ្លែង​ថា​៖​«​​នេះ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ ​ធ្វើ​ ឡើងដ ​ ម ើ ប្ ប ​ី ង្ហាញព ​ កា ​ី រ​សឡា ្រ ញ់ ចូល​ចិត្ត និង​គាំទ្រ​ដល់​ចលនា​ កីឡា​ស្អាតស ​ ្អំ និងក ​ ឡា ី ប ​ ត ៃ ង ជា​ ពិសស េ ដ ​ ម ើ ប្ អ ​ី បអរសាទរ​ព្រះរាជ​ ពិធប ី​ ុណ្យ​ចម្រើនព ​ ្រះជន្ម សម្តេច​ ព្រះ​មហា​ក្សត្រី​នរោត្តម​ មុនិនាថ សី​ហនុ​ ព្រះ​វររាជ​មាតា​ជាតិ​ខ្មែរ​ ក្នុង​សេរីភាព ​សេចក្តី​ថ្លៃថ្នូរ ​និង​ សុភមង្គល។ ចំណែក​ការ​រៀប​ចំ​ បច្ចេក​ទេសវិញ ​យើង​ធ្វើ​បាន​ល្អ ​ ដោយ​សារ​យើង​ជួល​ឧបករ​ណ៍​ មក​ពី​ជប៉ុន ​ដែល​មាន​សមត្ថភា ​ ព​ អាច​ត្រួត​​ពិនិត្យ ​និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ ពេល​វេលា​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ល្អ​​​»។ ជុំ​វិញ​ការ​លើក​ឡើង​ថា ការ​ ប្រកួត​​នេះ​ ដែល​បាន​ចំណាយ​ ថវិកា​អស់​ប្រមាណ​៥​ម៉ឺន​ដុល្លារ មួយ​នេះ​ ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ នោះ​លោក ​វ៉ាត់ ចំរើន ​​បញ្ជាក់​ថា​ ៖​«អ ​ដ ​្វី ល ែ យ ​ ង ើ អ ​ ះអាង​ថា ទ ​ ទួល​ បាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​នោះ​ គឺ​យើង​ ទទួល​បាន​អ្នក​រត់​ប្រណាំង​របស់​ យើងព ​ រី នា ​ ក់ទៅ ​ ប ​ ក ្រ ត ួ រ​ត់ម ​ រ ​៉ា ត ៉ា ង ុ ​ នៅ​ទី​ក្រុង​ម៉ានីល ​ប្រទេស​ហ្វី​ លីពីន ​នៅ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១៣​ នេះ​ដែល​ជា​កិចស ្ច​ ហការ​រវាង​ប្រ​ ទេសទា ​ ង ំ ព ​ រី ​ក្រោមកា ​ រ​ឧបត្ថម​គា ្ភ ​ំ ទ្រ​ ពី​​ក្រុម​​ហ៊ុន​យូ​ណាយ​ធីត​ ហ្វាម៉ា​ខេម​បូឌា»។

ចំពោះ​ការ​ទទួល​បាន​ឱកាស​ ចេញទៅ ​ ប ​ ក ្រ ត ួ នេ ​​ ះ ហែម ប៊ន ុ ទីង និង លី ណារី បាន​និយាយ​ដូចគ ​ ្នា​ ថា​៖​«ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​ការ​រំភើប​ជា​ ខ្លាំង ​នៅ​ពេល​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ ចេញ​ទៅ​ប្រកួត​នៅ​ប្រ​ទេស​ហ្វី​ លីពីន ដែល​តំណាង​ឲ្យ​អ្នក​រត់ប ​ ្រ​ ណាំង​របស់​ខ្មែរ ព្រោះ​ការ​ប្រកួត​ មួយ​នេះ ដើម្បី​ពង្រឹង​សម​ត្ថភាព​ ផង​ដែរ ​សម្រាប់​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​ ចូល​រួម​ការ​ប្រកួត​ស៊ី​ហ្គេម​លើក​ទី​ ២៧​ នៅ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់​ម៉ា ​នា​ ចុងឆ ​ ្នាំ​២០១៣​នេះ»។ ចំពោះ​ការ​រត់​ចម្ងាយ​១០​គ.ម​ ផ្នែក​នារី លេខ​១​បាន​លើ Sims​ Emily មក​ពី​អូស្ត្រាលី ​ដោយ​ប្រើ​ ថិរវេលា​៤៥​នាទី និង​៤៧,២៩​ វិនាទី លេខ២ Kaitlyn Mul Hem ប្រើ​ពេល​​៤៨:០១:២១​ នាទី និងល ​ េខ​៣​ Alice Collier ប្រើ​ពេល ៤៨:​១២:​១៨​នាទី​។ ចំណក ែ ១ ​ ០​គ.ម​បរុ ស ជ័យលា ​ ភី​ បាន​លើ​កីឡាករ​កម្ពុជា​ទាំង​អស់ ក្នុងនោ ​ ះ​លេខ​១ ​ម៉ា វី​រ៉ូ ប្រព ើ​ េល​​ ៣៤:​៧៣:​៤២​នាទី​លេខ២ ​ ​គៀង​ សាម៉ន ​ប្រើ​ពេល​៣៦:​២០:​៣២​ នាទី ន ​ង ិ ល ​ ខ េ ៣ ​ ជា សម្ផសស្ ​ប្រ​ើ ពេល ៣៧:​៣៧:​៩០នាទី​។ ចំពោះ​​ការ​រត់១ ​ ០​គ.ម​ជន​ពកា ិ រ​ វិញ លេខ​១ បាន​ទៅ​លើ សាន ម៉ៅ លេខ​២ ឈឹម វាសនា និង​ លេខ​៣ គឹម វណ្ណា ។ ចំណែករ​ត់​ ៣​គ.ម​បរុ ស លេខ​១ អេ សីសា ​ ន់ ថិរវេលា១ ​ ១:១៤:០០នាទី លេខ​ ២ ម៉ា វ័រ​ប្រើ​ពេល ១១:​២៨:​៤៥​ នាទី និង​លេខ​៣ ​តុប សុផុន ថិរវេលា​១១:៤៥:៥០នាទី រីឯ​ ផ្នែក​នារី​វិញ លេខ​១ Ally Hoy មក​ពី​ហុង​កុង ប្រើ​ពេលវេលា ១៤:០២:៨២នាទី លេខ​២​ កីឡាការិនី​កម្ពុជា ហេង ម៉េងជូ​ ចំណាយ​ពេល ១៤:៣១:៧៥​ នាទី និង​លេខ​៣ គឺ​កីឡា​ការិនី​ កម្ពជា ុ ​អេ យ៉ាន ​ត ុ ជា​មយ ួ ថ ​ រិ វេលា ១៥:៣២:១៦នាទី៕

130617-The Post Khmer  
130617-The Post Khmer  

The Phnom Penh Post

Advertisement