Energiverket Produktkatalog - Høst 2018

Page 1

BERGVARME/JORDVARME – LUFT/VANN VARMEPUMPE – VANNBÅREN VARME – KJØLING

Utgave 7

Les mer på side 6

FJERNET OLJETANKEN

SAMMEN MED MILJØMINISTEREN

Vant

KLIMAPRIS

Best i Norge

Les mer på side 15 og 17

NYE

STØTTEORDNINGER

for hus og hytte Les mer på side 14

50

ETTER ÅR I OLJEBRANSJEN

valgte Rolf bergvarmepumpe Les mer på side 3

Gode støtteordninger for nybygg, eksisterende boliger og næringsliv

ØSTFOLD, VESTFOLD, FOLLO OG BUSKERUD

STØRST I NORGE PÅ VANNBÅREN VARME


Full fart i et marked med grønne piler Under etableringen av Energiverket AS satte vi oss et hårete mål om å bli den ledende aktøren på Østlandet. Snaut 10 år senere er vi størst i Norge. Alle ansatte i Energiverket har uten unntak gjort en formidabel jobb, de har gjort sitt aller beste for at kundeopplevelsen rundt installasjonene og selskapet skal bli så bra som mulig. Vi har klart denne veksten med et sterkt fokus på gode produkter, gode installasjoner og ikke minst god oppfølging. Vi har økt salget i første halvår 2018 med over 280%, vi har ansatt mange nye kolleger rundt om på avdelingene våre, - både innen ledelse, salg og montasje. Vi har satt oss nye mål og har ingen planer om å stoppe her. Energiverket søker personell på samtlige avdelinger i skrivende stund, - for vi skal fortsette veksten og nå målet for 2019 med over 100 millioner kroner i omsetning. Siste året – bytt ut oljefyren og få dobbel støtte Enova har gode støtteordninger for oljefyr- og parafinovneiere som ønsker å konvertere anlegget til fornybar energi. Forbudet mot oppvarming med fossil olje og parafin ble først varslet i 2012, og har blitt hyppig omtalt i mediene underveis slik at alle har hatt god tid på seg til å fase ut. For å øke omstillingstakten ytterligere vedtok Enova i 2017 å doble oljefyrstøtten ut 2018, før den halveres i 2019 og forsvinner helt fra 2020. Dette har uten tvil nådd ut til mange boligeiere og Energiverket opplever nå en massiv pågang av henvendelser fra kunder som ønsker fornybar energi til boliger og næringsbygg til oppvarming og varmtvann.

Nye bygg og boliger De siste årene har også økningen blant utbyggere av boliger og bygninger til næringslivet vært massiv. Det er hyggelig at byggebransjen nå ser gevinsten av å bygge energi- og miljøvennlig. Sluttbruker er blitt mer bevisst på de langsiktige fordelene med å eie et energismart bygg, og etterspør i økende grad boliger og bygg som koster en brøkdel å varme opp sammenlignet med en som bare bruker strøm. En trend i markedet nå er at forbrukerne i større grad stiller krav i forbindelse med nye boligprosjekter, der utbyggerne før styrte dette ut fra egne preferanser. Energiverket AS hedret med nye bransjepriser I første halvdel av 2018 mottok Energiverket AS to store utmerkelser for andre år på rad. Vi ble tildelt Enovas Klimapris i mai under en høytidelig overrekkelse på Rådhuset i Råde, samt at vi rett etter fikk prisen fra NIBE som et bevis på at vi er Norges største forhandler. Begge utmerkelsene henger høyt og er takket være alle våre dyktige ansatte som hver dag gir sitt ytterste for kundene våre.

Med vennlig hilsen

RICHARD GRANSKOGLI Administrerende direktør

STØTTEORDNINGER TIL PRIVATE Enova har i løpet av 2018 oppdatert støtteordningene sine med 16 nye tiltak for privatpersoner som kvalifiserer til pengestøtte. Totalt er det bevilget flere hundre millioner over statsbudsjettet til en slik ordning for fornybar energi. Dersom du bytter ut en oljefyr med bergvarme gis detnå opptil 55.000,- kroner i støtte om du søker i løpet av 2018. Ved å bytte luft/vann-varmepumpe gis det opptil 45.000,- kroner i støtte. Det er også gode støtteordninger for deg som skal bygge ny bolig og installerer vannbårne varmepumper. Totalt kan du få henholdsvis 35.000,- og 25.000,- for installering av bergvarmepumpe og luft/vann-varmepumpe, samt 10.000,for installering av vannbåren varme.

STØTTEORDNINGER TIL BYGG/BEDRIFTER Etter en litt treg start i bedriftsmarkedet har nå næringsmarkedet fått opp øynene for varmepumper. Det er kommet gode og enkle støtteordninger for små og mellomstore bedriftsbygg. Her har søknadsprosessen blitt enkel og behandlingstiden rask. Miljøgevinsten er enda større og sparepotensialet enormt. En bedrift som bruker 15 000 liter olje (150 000 kroner) vil kunne redusere dette til 30 – 40 000 kroner i strøm (30 – 40 000kWt) ved å installere en bergvarmepumpe. Dette gir en besparelse på i overkant av 100 000 kroner i året, noe som er helt fantastisk. Bedrifter kan få inntil 200 000 kroner i støtte ved forenklet søknad. VI HJELPER DEG Er du usikker på hvilken støtteordning som passer for deg? Ring oss så hjelper vi deg!

09345


ETTER 50 ÅR I OLJEBRANSJEN valgte Rolf bergvarmepumpe Rolf Henry Thomassen var inntil juni 2018 en av omlag 50.000 oljefyreiere her i landet. Men, Rolf skiller seg likevel ut fra de fleste andre. Gjennom de siste 50 årene har han jobbet med oljefyrer og utført påfylling og service på hundrevis anlegg i Østfold til både bedrift og privat.

biofyringsanlegg, og jeg er strålende fornøyd med hvordan prosessen har vært så langt. Fra første stund møtte jeg en utrolig dyktig salgsrepresentant fra Energiverket AS i Kamil Bowski, og hans fremtreden og kunnskap var årsaken til at jeg valgte dem. Det var 3 ulike aktører inne i bildet før jeg valgte Energiverket AS. - Etter at anlegget var ferdig prosjektert har installasjonsprosessen gått smertefritt og jeg er meget fornøyd med hvordan arbeidet er utført. Det er ingen hemmelighet at jeg anbefaler Energiverket AS til kundene mine som jeg har hjulpet med oljefyren i en årrekke.

Den spreke 80-åringen er et kjent ansikt for mange i Østfold-distriktet. Han har blant annet, i tillegg til å levere tekniske tjenester til oljefyreiere, også drevet Esso-stasjon i Fredrikstad. Første gang han ble kjent med oljefyrer var på opplæringskurs tilbake i 1960, og siden den gang har han jobbet med utallige anlegg av små og store størrelser, både i Norge og utlandet.

Utedelen står trygt plassert på fundamentert grunn Den aktive 80-åringen har selv bygget fundamentet som utedelen til luft/vann-varmepumpen står på. Den er plassert på et meget solid underlag, samtidig som den står tilbaketrukket med verandaen over som beskyttelse. - Her er planen min videre å bygge opp en sjalusivegg som vil gi ytterligere le og beskyttelse til utedelen, slik at levetiden blir lengst mulig. Jeg gleder med til å følge med på det nye systemet fremover og bli kjent med det. Husk, det er viktig å stelle godt med varmeanlegget ditt, avslutter Thomassen.

- Oljefyren min ville hatt 50-års jubileum i 2019 Da Rolf og kona Marit bygde eneboligen i Fregattveien på Kråkerøy, var det ingen tvil om hva de skulle varme opp med. Oljefyren ble installert sammen med en oljetank på 3.200 liter. Totalt har de 12 radiatorer i eneboligen som har gitt god varme selv på de kaldeste dagene i alle disse årene. Ettersom fyringsanlegg har vært en del av hverdagen til Rolf gjennom mange år, har også deres egen blitt godt stelt med. Oljetanken har stått beskyttet under verandaen siden den ble installert for 49 år siden. For å forlenge levetiden på ståltanken helte de flytende asfalt over den, og kledde deretter med tjærepapp. Dette har vært en medvirkende årsak til at det var svært lite rust da den ble sanert av et sertifisert firma. Utrolig fornøyd med prosessen - Jeg skjønte med en gang at jeg måtte gjøre noe nå om jeg skulle få noe støtte for å erstatte oljefyren med varmepumpe. For min del var det aldri aktuelt med et

3


BERGVARMEPUMPE Med NIBEs bergvarmepumper kan du redusere energiforbruket ditt med opptil 80 %. Sammen med en levetid på opptil 30 år vil du derfor være sikret lave energikostnader i mange år fremover. Bergvarme som energikilde er i tillegg miljøvennlig, fornybar og gratis. Utnytter varmeenergien Bergvarme er solenergi lagret i fjellet, på sjøbunnen eller under gressplenen rett utenfor døren din. Hva som passer best hos deg, avhenger av omgivelsene, hvor mye energi boligen din trenger og hvilket varmesystem du har. Du kan velge mellom integrert varmtvannstank eller ekstern bereder om du har stort varmtvannsforbruk. Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under

bakken eller fra sjøen. Det betyr at alle våre bergvarmepumper, også fungerer som jordvarmepumper. Både varmer og svaler Bergvarmepumpen gir deg enkel tilførsel av varmtvann og varme, og sørger for et behagelig og stabilt innemiljø – uansett hvor ekstremt været er utenfor. Og når solen steker, kan varmepumpen brukes til air-conditioning.

IDEELLE BRUKSOMRÅDER: » For erstatning av oljefyr » For rehabilitering av boliger » For nyinstallasjon i nye hus

HVORFOR NIBE BERGVARME: » Lang levetid » Nesten lydløs » Størst besparelse Den beste varmepumpen – problemfritt.

Tilleggsvarme er dermed kun nødvendig i de mest belastede kuldeperiodene. NIBE luft-vann varmepumper utnytter energien i uteluften og produserer varme og varmt tappevann til huset.

LUFT/VANN VARMEPUMPE

NIBE er utstyrt med den nye generasjonen styreenhet som gir komfort, god kostnadseffektivitet og sikker drift. Det store og lettleste displayet gir informasjon om status, driftstid og samtlige temperaturer i systemet. Innedelen er koblet til utedelen og husets varmedistribusjonssystem. Den er klargjort for tilkobling til en rekke forskjellige produkter og tilbehør, f.eks. annen ekstern varmekilde, ekstra varmtvannsbereder, svømmebasseng og klimasystemer med forskjellige temperaturer.

Ved å installere en NIBE luft-vann varmepumpe, kan du få energiforbruket til oppvarming redusert med mer enn du trodde var mulig. Når burde du velge en luft/vann varmepumpe? Dette avhenger av flere faktorer som energiforbruk, størrelse på boligen , byggeår på boligen, grunnforhold m.m. Vi vil sammen med deg vurdere hvilken løsning boligen er best tjent med å installere. Luft/vann varmepumpe gir økonomiske fordeler og dekker de fleste varmebehov på en effektiv måte. 4


BERGVARME FOR BEDRIFTER OG NÆRINGSBYGG NIBE F1345 inngår i den nye generasjonen varmepumper som er utviklet for å dekke dine behov med hensyn til oppvarming, varmtvann og kjøling på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Med sine to store scrollkompressorer er NIBE F1345 en ideell bergvarmepumpe for flerbruksbygninger, industrilokaler, kirker og andre typer bygninger med stort varmebehov. Kompressorene samarbeider og aktiveres etter behov, dette gir bedre effektregulering, mindre slitasje og større driftssikkerhet. Den nye F1345 er mer fleksibel enn noen gang, og med det avanserte styringssystemet kan den tilpasses flere systemløsninger. I systemer med opptil ni varmepumper og med et bredt utvalg av tilbehør, for eksempel for styring av olje-, gass- og pelletsfyrte eller elektriske kjeler, er du sikret full fleksibilitet i installasjonen. NIBE F1345 har et brukervennlig fargedisplay med oversiktlige menyer og programvare som er enkel å oppgradere via den innebygde USB-porten. NIBE F1345 produseres i fire størrelser med effekter på henholdsvis 24, 30, 40 og 60 kW.

Kort om NIBE NIBE er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for bolig, og blant Europas ledende produsenter av varmepumper. Mens andre følger etter, tar de steget foran. Gjennom innovasjon utvikles stadig nye måter å forvandle fornybar energi til varme. NIBE ligger i forkant av teknologien og spiller på lag med miljøet. NIBE leverer alle typer varmepumper for vannbåren varme: bergvarmepumper, avtrekksvarmepumper og luft-vann-varmepumper. Anleggene kan leveres med en rekke tilleggsutstyr som eksempelvis fjernstyringsmodul, kjøling, solvarme og bassengstyring.

VANNBÅREN VARME

Det varmer også på oppvarmingskostnadene! Vannbåren gulvvarme er kompatibel med alle typer oppvarmingssystem, og du kan veksle mellom den til enhver tid billigste energikilde. Anlegget er skjult og gir full arkitektonisk frihet. Den ferdige løsningen skreddersys til individuelle behov og etter rominndeling.

Gulvvarme og radiatorer er den mest vanlige form for vannbåren varme. Vannbåren gulvvarme installeres i nye boliger/næringsbygg og ved rehabilitering. Energiverket jobber med å få ned energibruken i boliger. Det finnes flere måter å gjøre dette på, men det viser seg at i de fleste tilfellene er vannbåren gulvvarme og varmepumpe den beste løsningen.

Mange tror at det å legge vannbåren gulvvarme er en stor kostbar affære, men vi har laget en startpakke som gjør det mulig for alle å forberede boligen for miljøvennlig oppvarming. Ta gjerne kontakt for tilbud på komplett ferdig varmeanlegg både med og uten egeninnsats.

Varme er trivsel – og gulvvarme er en tvers gjennom unik komfortopplevelse. Når føttene er varme, brer den gode varmefølelsen seg til resten av kroppen. Vi slapper bedre av og nyter omgivelsene. Dette er så behagelig at trivselstemperaturen er 2-3 ºC lavere enn ved bruk av mer tradisjonelle varmekilder.

Vi prosjekterer og skreddersyr en løsning som er tilpasset din bolig og ditt behov – kostnadsfritt! 5


Tanken hadde stått relativt beskyttet helt inntil husvegg og under veranda, og hadde ingen lekkasjer. Foto: Frode Hansen, VG

FJERNET OLJETANKEN

sammen med miljøministeren Anita Loe fra Krokstadelva har varmet opp eneboligen i Lindeveien med oljefyr og radiatorer helt siden den ble bygget i 1970. Nå som oljefyren sang på siste verset, samtidig som Enova har doblet oljefyrstøtten ut 2018, valgte hun å investere i en moderne og langt mer kostnadseffektiv NIBE F2040 luft/vann-varmepumpe.

opptatt av at utskiftningstempoet må økes ytterligere. Gjennom Enovas støtteordninger stimuleres oljefyreierne til å skifte ut oljefyr og fjerne oljetanken så snart som mulig. Aldri før har så mange kontaktet Enova angående oljefyren, og det samme opplever mange av aktørene i bransjen. For Energiverket AS sin del har avdelingene våre i Østfold, Follo, Drammen og Buskerud opplevd en salgsøkning på 400% bare i første kvartal. Elvestuen poengterte viktigheten av at det er godt apparat til å ta i mot oljefyreierne som tar kontakt. Energiverket AS, som nylig ble tildelt Enovas klimapris for andre år på rad, vil , vil få mye å gjøre med oljefyreierne i tiden som kommer frem mot forbudet.

Under installasjonsprosessen fikk Anita storfint besøk av Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Sammen med svigersønn Vidar Jensen, som har bistått i prosessen og valget av Energiverket AS som leverandør, overvar de øyeblikket da ståltanken fra 1970 ble løftet opp fra grunnen. De var spente på hvordan tanken hadde tålt 48 år nedgravd i oppkjørselen, og lettelsen var stor over å se at det heldigvis ikke var noen lekkasje.

Enova opplever også veldig stor pågang om oljefyrer til sin svartjeneste, med over 1000 henvendelser bare i april.

Enova sørger for fortgang i utskiftningen På sin visitt hos Anita var Elvestuen opptatt av å rose henne for tiltaket hun har gjort. - Det anslås at det fortsatt sitter 35 - 50.000 oljefyreiere på gjerdet som ser forbudet komme stadig nærmere og at Enovastøtten krymper år for år. Mange av disse har også nedgravde ståltanker som er langt over sin antatte levetid og som risikerer svært kostbare lekkasjer. Med det øverste ansvar for klima og miljø her til lands, er Elvestuen

Statsråd Elvestuen sammen med Energiverket AS sitt montørteam som har byttet ut oljefyren og erstattet med luft/vann-varmepumpe i Krokstadelva

6


- Langt enklere prosess enn vi hadde sett for oss Vidar Jensen, svigersønn til Anita, har vært ansvarlig for anbuds- og innkjøpsprosessen av den nye varmepumpen. - I utgangspunktet så vi for oss en ganske omfattende prosess da vi startet med dette. Oljefyren begynte å synge på siste verset og vi hadde fått med oss at det var dobbel støtte ut 2018 for de som fjernet oljefyr og tank, samtidig som man installerte et miljøvennlig alternativ. Vi ville ha varmepumpe som erstatning for oljefyren og kontaktet 5 leverandører. Ut i fra tilbudene valgte vi Energiverket AS på bakgrunn av både pris og et meget profesjonelt helhetsinntrykk. Ettersom Vidar har tatt seg av kommunikasjonen underveis i prosessen, er det han som har vært tettest på. - Fra første stund har jeg fått fortløpende og god informasjon om hva som skal skje og når det vil skje fra prosjektkoordinator og montørteamet. Dette har gått over all forventning og det har vært en langt enklere prosess enn det vi hadde sett for oss. Det er også trygt og godt for oss å vite at svigermor vil ha et velfungerende anlegg i tiden som kommer. I tillegg til anlegget hos Anita i Lindeveien, har Energiverket AS ytterligere 3 anlegg under installasjon på samme byggefelt. Sparer godt over 20.000,- i året Anita sin bolig på 220 kvadratmeter har 14 radiatorer til oppvarming og har fylt opp oljetanken før hver vintersesong. Radiatorene var i god stand og kan fint brukes videre med det nye varmeanlegget, noe mange oljefyreiere faktisk ikke er klar over er mulig. Ståltanken på 3000 liter fyringsolje har kostet i overkant av 30.000 kroner, samt at det har vært noe strømkostnader til drift av anlegget. Energiberegningen viser at eneboligen fremover vil ha en årlig besparelse på ca 22.500 kroner. Anlegget de valgte var luft/vann-varmepumpen NIBE F2040 i kombinasjon med innedelen VVM 320, som gir et komplett varme- og varmtvannssystem. Varmeproduksjonen er sikker og økonomisk, med integrert varmtvannsspiral, sirkulasjonspumper, styresystem og el-kolbe. Erfaringsmessig viser det seg at oppgradering av varmeanlegget på denne måten, i tillegg til å senke de årlige energiutgiftene drastisk, også vil gi boligeieren en flott verdistigning som tilsvarer investeringsbeløpet.

Miljøminister Elvestuen blir briefet om prosjektet av Vidar Jensen som har bistått svigermoren Anita Loe i prosessen med å erstatte oljefyren.

7


ENOVA DOBLER OLJEFYRSTØTTEN I 2018 I oktober 2017 kom Enova med svært viktige nyheter for deg med oljefyr. Ut 2018 kan du få 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyren og oljetank. Støtten halveres deretter i 2019 før den forsvinner helt fra 2020 når forbudet trår i kraft. I tillegg til støtten for å fjerne oljefyr og tank kommer støtten til ny varmeløsning. Fire alternativer gir rett til støtte fra Enova: Væske/vann-varmepumpe, luft/vannvarmepumpe, biokjel (f.eks. pellets eller flis) og bio-ovn med vannkappe. Den løsningen som gir mest i støtte, er væske/vann-varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 kronene for oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner fra Enova. Vær ute i god tid - og spar penger Å erstatte oljefyren med varmepumpe gir deg dessuten lavere energiutgifter fra første dag. Det er dyrt å fyre med olje, og med løsningene Enova støtter, vil energiregningen krympe betraktelig. Siden du uansett må bytte varmeløsning innen 2020, taper du derfor penger for hver dag du venter.

HVORDAN BLIR DITT REGNESTYKKE? Mange lurer på hvordan regnestykket blir når man bytter ut oljefyren med bergvarmepumpe. Her har vi satt opp hvordan besparelse, støtte og prisøkning vil påvirke regnestykket ditt. pr.år

pr.år

pr.år

Kostnader olje Kostnader strøm (ekskl. husholdning) Kostnader vedfyring (her kan du fylle inn selv)

20.000 2.000 -

30.000 2.800 -

40.000 3.600 -

Sum kostnader med dagens forbruk

22.000

32.800

43.600

Nytt forbruk etter installasjon av varmepumpe Besparelse etter installasjon av varmepumpe

4.250 17.750

6.325 26.475

8.400 35.200

Utsettelse av installasjon av varmepumpe i 3 år Tapt besparelse år 1 Tapt besparelse år 2 Tapt besparelse år 3 Totalt tapt besparelse over 3 år

17.750 17.750 17.750 53.250

26.475 26.475 26.475 79.425

35.200 35.200 35.200 105.600

Tapt støtte dersom denne bortfaller Forventet prisøkning på 3 år (5% årlig) Sum tapt besparelse, støtte og prisøkning (ut 2018)

50.000 21.000 124.250

50.000 21.000 150.425

50.000 21.000 176.600

(Varme og varmtvann)

8


Hva skjer om du bryter

OLJEFYRINGSFORBUDET ETTER 2020? På lik linje med at oljefyrer som bruker fossil olje skal utfases fra 2020, gjelder dette også parafinovner og oljekaminer. Svært mange har allerede faset ut dette i boligen sin, men fortsatt gjenstår ca 100 000 oljefyrer og parafinovner rundt om i landet. Hva skjer om du bryter oljefyringsforbudet etter 2020?

Et av (de enkleste) tiltakene kommunene vil kunne gjøre er å innhente kundelister fra oljeselskaper, følge forurensningsloven § 49 . Da får de full oversikt over hvem som har aktive oljefyrer og parafinovner og kan snakke direkte med dem det gjelder. Kommunen er pliktet å bruke bestemmelsen med varsomhet ettersom de kan kreves uten hensyn til taushetsplikt.

I august arrangerte Miljødirektoratet et webinar om hva som blir kommunenes oppgave når de skal følge opp forbudet fra og med 1.januar 2020. Med kun ett år igjen til forbudet trer i kraft begynner nå kjørereglene å bli klare, noe som er veldig viktig for alle parter.

Hva skjer om du bryter forbudet? Men, hva skjer om feieren på et av sine rutinebesøk oppdager at noen bryter oljefyringsforbudet etter 2020, ved å bruke fossil olje til å varme opp bolig og varmtvann? Miljødirektoratet opplyser sin veiledning at kommunen både har mulighet til og er forpliktet til å be innbyggerne rette seg etter forbudet. Om ikke dette skjer vil kommunen i ytterste konsekvens kunne varsle tvangsmulkt. Tvangsmulkt er en plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse av loven eller plikter fastsatt med hjemmel i loven, i dette tilfelle forurensningsloven § 73.

LAST NED GRATIS Den ultimate oljefyrguiden for deg som vurderer varmepumpe https://www.energiverket.no/oljefyrguiden/

Mange ulike tiltak før forbudet kommer Stortinget varslet allerede i 2012 at de jobbet med et forbud mot oppvarming av boliger og varmtvann med fossil olje. På veien frem mot forbudet som kom i fjor, er det brukt flere virkemidler for å øke konverteringen fra fossilt til fornybar energi. Blant annet ble det innført en CO2-avgift som økte prisene på oljen, Enova har etablert ulike støtteordninger for oljefyreierne, samt at mange kommuner også har/har hatt egne støtteordninger. Forbudet er med andre ord siste trinn på stigen blant på veien mot mer energieffektiv og miljøvennlig oppvarming i Norge. I følge Miljødirektoratet vil besparelsen i utslipp ligge på 340.000 CO2 per år som følge av forbudet. Stadig færre boliger fyrer med olje Siden 1990 har det vært en samlet reduksjon i utslipp av klimagasser fra oppvarming av boliger på 62,5%, og bare fra 2016 til 2017 var reduksjonen på hele 6,5%. Dette viser at det er fortsatt god takt i konverteringen fra fossile oppvarmingsanlegg til fornybare varmeanlegg. Hvem har ansvaret for å følge forbudet? Både eier og bruker har ansvar for at forbudet overholdes. Det er med andre du selv som må innrette deg etter lovverket. Dernest vil kommunen være den instansen som skal følge opp at ingen bryter forbudet. Først og fremst må de jobbe med god informasjon til dem det gjelder i forkant, slik at ingen havner i denne situasjonen.

9


Den katolske kirken i Tønsberg erstattet oljefyren med

BERGVARMEPUMPE St. Olav Katolske Kirke i Tønsberg ble vigslet i 1958 og er et flott skue der den ligger plassert på hjørnet av Sandefjordgaten og Botnegaten. Da kirken nylig feiret 60-års jubileum var det ikke lenger oljefyren som sørget for varmen i lokalet, men en bergvarmepumpe fra Energiverket AS.

gradvis lavere frem mot 2020. Men, vi opplevde også at varmebehovet ikke ble opprettholdt med en oljefyr i kombinasjon med to luft/luft-varmepumper i kirkerommet, som var altfor små. Man merket nesten ikke de sto der engang, sier Dahle. Løsningen ble å bore en energibrønn som i kombinasjon med en NIBE 1345 bergvarmepumpe sørger for varmt vann og oppvarming. For å spre varmen ble det satt inn to viftekonvektorer i menighetslokalet og radiatorer i gang og kontor.

I likhet med mange andre bygninger i Norge, blir også St. Olav Katolske Kirke rammet av oljefyringsforbudet som trår i kraft 1. januar 2020. Med gode støtteordninger fra Enova, samt et ønske om bedre varmekomfort i kirkerommet, besluttet ledelsen å erstatte den gamle oljefyren med en moderne NIBE bergvarmepumpe. Besparelsen vil være på godt over 100.000,- per år i tillegg til at man får et langt bedre innemiljø enn hva man hadde tidligere.

Tilbakemeldingene har vært akkurat som vi håpet på - Det medlemmene har lagt mest merke til er hvordan komforten i hele kirkebygget har blitt betraktelig bedre. Nå er det riktig temperatur året rundt, uavhengig av årstiden. Anlegget ble virkelig prøvd den første vinteren som det stod ferdig. Som mange husker var fjorårets vinter både ekstra kald og lang. Heldigvis hadde vi ingen problemer av noe art og det er vi utrolig fornøyd med.

Viktig å få gjort tiltaket nå Det var to primære årsaker til at vi valgte å gjøre dette nå, forteller Erling Dahle, et av medlemmene i kirkens finansråd. Vi må ta hensyn til økonomien og visste at oljefyren har langt større energikostnader enn f.eks en bergvarmepumpe, samt at Enovas støtteordninger vil

Vi som har fått opplæring på anlegget vil også nevne hvor brukervennlig og oversiktlig anlegget er. Til tross for at det er fra en helt annen tidsalder enn oljefyren, har ikke terskelen for å styre anlegget vært noe problem. Energiverkets rørleggere får skryt for arbeidet - Avslutningsvis vil jeg også skryte av Energiverkets rørleggere. Dette på bakgrunn av hvordan de har tatt oss gjennom prosessen med å erstatte oljefyren med bergvarmepumpe. Kommunikasjonen har vært meget god hele veien hvilket har gitt oss trygghet og god oversikt. Vi har derfor ingenting å utsette på noen av delene ved prosessen, avslutter Dahle.

10


Erling Dahle, hos St. Olav Katolske Kirke, er godt fornøyd med hele prosessen

Merker større pågang vedrørende større bygg Daglig leder på Energiverkets avdeling i Vestfold, Thor Egil Fure Hansen, opplever at stadig flere eiere av større bygninger nå begynner å hoppe ned fra gjerdet. - Mens forespørslene fra boligeiere har økt jevnt og trutt de siste årene, har utviklingen blant næringsbygg og sameier først tatt av den siste tiden. Mye av årsaken tror jeg ligger på kunnskapen rundt forbudet og hva det vil si for den enkelte. Nå som 2020 rykker stadig nærmere og de store mediene i økende grad har viet temaet oppmerksomhet, ser vi at det skjer

ting. St. Olav Katolske Kirke i Tønsberg er bare en av flere større prosjekter vi har jobbet og jobber med i disse dager.

VALGTE BERGVARME I DRØMMEHUSET

Borgaas forteller videre, at de er kjempefornøyde med Energiverket AS som prosjekterte løsningen. - Alt har fungert fint hele veien, fra første møte. Det har vært jevn kontakt over en lengre periode. Monteringen av gulvvarmen og varmesystemet har gått over flere faser i byggeprosjektet. Først ble det lagt gulvvarmerør i 1. etasje, senere gulvvarmerør i 2.etasje og når det i byggeprosessen var klart for monteringen av selve varmepumpen, ble dette utført.

Da familien Borgaas skulle bygge nytt hus på det populære boligfeltet Hannestad i Sarpsborg, var de aldri i tvil om hva de skulle velge som oppvarming. Et stort hus ville også kreve mye energi til oppvarming og varmt vann, noe som er midt i blinken for en bergvarmepumpe. Da har man stabil varme året rundt og vil være skjermet mot store temperatursvingninger. I tillegg vil strømforbruket i forbindelse med oppvarming ligge på et lavt, samt at anlegget kan tidsstyres, slik at økte strømpriser og effekttariffer heller ikke vil bli noe stort problem.

Vi har også forberedt anlegget for solvarme, slik at vi i ettertid kan montere solfangere på taket for oppvarming av tappevann og varme til huset.

- Vi valgte vannbåren gulvvarme i alle gulv og en NIBE 1145 bergvarmepumpe som energikilde fordi vi syntes dette var den beste, og mest energibesparende løsningen forteller en fornøyd Anne Borgaas. Vi skjønte tidlig at kompetansen til Energiverket var meget høy, og følte beslutningen var relativt enkel når vi skulle bestemme hvilket system vi ønsket å ha til oppvarming.

Alt har fungert fint hele veien, forteller Borgaas. Det er så lunt og fint inne med vannbåren gulvvarme, og systemet er helt i tråd med det jeg ble fortalt på forhånd, selv når det er kaldt ute. Vi har fått testet dette nå, kommer det kjapt fra Borgaas. Vi anbefaler absolutt Energiverket AS, sier Borgaas, og vi skryter alltid veldig av hele varmesystemet vårt!

Miljøhensynet var viktig for oss og var en avgjørende faktor for hvilket system vi skulle velge til oppvarmingen av huset vårt. Det var også viktig at varmepumpeløsningen var så energibesparende som mulig. Vi valgte den beste løsningen på markedet i dag, både når det gjelder brukervennlighet og besparelse. Dette var selvfølgelig utslagsgivende for vårt valg.

11


LETT Å VELGE Energiverket på nytt Geir Engdahl underviser i energiløsninger på videregående skole. Faglig interesse og miljøbevissthet gjorde avgjørelsen om å gå over til bergvarme og solfangere enkelt.

Solfangerne varmer opp vannet i huset, så slår varmepumpen inn om det ikke er nok sol. - Bare før påske viste temperaturen på vannet oppvarmet av solfangeren 78 grader, som jo er mer enn nok, og høyere enn hva varmepumpen er stilt inn til å gi. Selv bare med litt sol så varmes vannet opp av solfangerne.

Engdahl hadde knapt flyttet inn i boligen på Trara i Fredrikstad før han tok en tur til Energiverket og satt i gang prosessen med å innstallere mer miljøvennlige løsninger. Han og familien kjøpte et oppussingsprosjekt i september i fjor, med oljefyr og radiatorer. Som realist og lærer i videregående skole med energiløsninger som spesialfelt, visste han hva han ønsket.

Rask og enkel installasjon Selve installasjonen gikk smertefritt. - Det tok tre dager fra vi begynte å demontere det gamle til vi sto og ble kurset foran panelet til varmepumpen. I tillegg tok boringen og montering av solfanger en dag. De gangene vi har htt behov for oppfølging, har Energiverket tatt tak i det med en gang, enten over telefon eller ved å komme hit, uavhengig om det er midt i en helg. Engddahl har sjekket sin nye bolig på Enovas sider for energimerking, før og etter både installasjon og etterisolasjon av kjeller. Tidligere ga den gamle boligen fra seg seks tonn CO2 i året, og kostet 36.000 bare i oppvarmingsutgifter. Nå viser det 940 kilo i året, med totalt 16. 000 i utgifter. - Jeg har ingen problemer med å anbefale Energiverket til andre. Jeg er veldig fornøyd. De er proffe, det føles trygt og de leverer NIBE, som er det beste på markedet. Du får det du bestiller, ingen tall er kunstig forhøyet, det er klare, enkle fakta. - Vi er veldig glade for å få dette på plass, det gir boligen økt verdi og er en langsiktig investering. Og innen 2020 må du jo uansett, så det er jo bare dumt å vente, for da skal jo alle ha det på en gang.

Sparte 100.000 i året Læreren flyttet fra et lite borettslag på syv enheter, der de i 2012 gikk over fra oljefyr til bergvarme. Også der benyttet de seg av Energiverket. - Den gangen var det enkelt å velge Energiverket. Vi hadde inne tre anbud, der Energiverket både hadde best pris, men like viktig, de hadde hele nettverket av kontakter som trengs i prosessen. Det var tydelig at de hadde kompetansen og visste hva de gjorde, og leverte til de tider som var fastsatt. Det gjorde hele prosessen trygg, og valget lett når vi nå skulle gjennom det samme, kunne Engdahl fortelle. Det lille borettslaget gikk fra å betale 140.000 bare på oppvarming i året med oljefyr, til 40.000 med bergvarmepumpe. Solfangere varmer opp vannet Gjennom faget sitt har Engdahl fulgt nøye med på utviklingen innen miljøvennlig energi, med en spesiell interesse for solenergi. - Da jeg var hos Energiverket i høst for å bestille og planlegge for den nye boligen, sa jeg at det hadde vært gøy om de kunne tilby noe med sol. Jeg vet jo litt om dette fra før av, og at solfangere ga mer tilbake enn solceller. Det hadde de, og fordelen med å få med dette så tidlig i prosessen, var gode råd på veien med å da velge en annen bereder som var dimensjonert for dette.

Foreløpig har familien valgt å bruke varmepumpe og solfanger mot radiatorer. Men de er i full gang med oppussing, og planen er å legge vannbåren varme i gulvet, og kun bruke det.

Nå kombineres solfangere, som virker litt som den enkle hyttedusjen som blir varmet opp av solen, med store, svarte flater på taket, med bergvarmepumpen.

12


DERFOR ER SOLFANGERE LANGT MER EFFEKTIVE ENN SOLCELLER

Varme fra solfangerne kan også brukes til å lade energibrønnen med varme om sommeren. Da er solfangerne på sitt mest produktive, og kan levere mer enn du trenger i en bolig. Dette overskuddet fra solfangerne kan sendes ned i bakken. På denne måten kan gjennomsnittstemperaturen i brønnen øke, men det avhenger av grunnforholdene på stedet.

Ulike typer varmepumper kan kombineres med solenergi på flere måter. Det kan være økonomisk gunstig, men krever spesialkompetanse. Vi kan aktivt høste energi direkte fra sola på to måter: Enten med solceller som produserer strøm, eller med solfangere som produserer varme. Solfangere er mest effektive; de høster en større andel av solenergien som stråler inn på et solfangerpanel. Virkningsgraden er over tre ganger større enn for solceller. For solfangere er virkningsgraden 50 til 70 %, for solceller 15 til 20%.

Solstrøm for å drive varmepumper Energi fra sola kan også brukes til å forsyne varmepumper med strøm. Dette er mer vanlig i land med høy fossilandel i elektrisitetsforsyningen. En kilowatt solstrøm kan omdannes til tre til fire kilowatt varme i en varmepumpe. I Norge har vi i all hovedsak fornybar elektrisitet. Siden virkningsgraden til solfangere er tre til fire ganger høyere enn for solceller, er det mer kostnadseffektivt å produsere varmen direkte fra solfangere.

Slik høstes varme fra sola Den vanligste metoden for å utnytte solvarme aktivt, er med solfangere som overfører varmen til et lukket væskesystem. Solfangerne plasseres på tak eller vegger, og har absorbatorer (kollektorer) som ofte er laget av kobberrør. Inni disse rørene sirkulerer væske som blir varmet opp når sola har varmet opp metallet.

Fordeler med å kombinere solfangere og varmepumper • Når solfangere leverer nok varme, kan varmepumpen stå stille – og slik forlenger den levetiden. • Solfangere kan også brukes til å effektivisere varmepumpen ved å supplere varmepumpens energikilde. Samtidig kan solfangerne da bidra til oppvarming en større del av året. (Sesongen blir lengre). • Du kan få støtte fra Enovas tilskuddsordning for boliger, Enovatilskuddet.

Energien i den oppvarmede væsken kan brukes til å forsyne et vannbårent varmeanlegg på flere måter: Til romoppvarming, til varmt tappevann eller begge deler. For å utnytte energien fra solfangere trenger du en akkumulatortank som kan lagre varmtvann i løpet av døgnet. Slik sikrer du deg varme når du trenger det – ikke bare når sola skinner.

God prosjektering er viktig for å få et godt anlegg Varmepumpeteknikk er et spesialfelt som krever høy kompetanse hos den som skal planlegge et varmepumpeanlegg, og den som skal installere det. Når varmepumper kombineres med solfangere, er det viktig at anlegget styres optimalt slik at solenergien alltid prioriteres. Dette krever at den som prosjekterer har god forståelse av hele anlegget. Det gjelder særlig hvis varme fra solfangere skal brukes som energikilde for varmepumpen. Det er også viktig at solfangeren er tilpasset nordeuropeisk klima (noe alle anleggene fra Energiverket AS er). De skal være isolerte og ha antirefleksglass slik at solstrålene ikke slipper ut igjen.

Sol går alltid foran varmepumpe Solfangere kan kombineres med varmepumper, og til sammen vil dette dekke en stor andel av varmebehovet i en bolig. Kombinasjonene kan gjøres på flere måter, og er aktuelt for luft-til-vann-, væske-til-vanneller avtrekksvarmepumper. Det viktigste er at varme fra sola alltid skal prioriteres – den er praktisk talt gratis. Når sola leverer nok varme, trenger ikke varmepumpen gå. Slik forlenger den levetiden. På de aller kaldeste dagene trenger du uansett litt ekstra varme, som elektrisitet. Den skal alltid ha tredjeprioritet etter solvarme og varmepumpe. Tre kombinasjoner Den vanligste kombinasjonsløsningen er at både solfangere og varmepumpe leverer varme til varmt tappevann og romoppvarming. Varmepumpen leverer bare varme når det ikke er nok sol, og kan ellers være slått av. Det gjelder spesielt om sommeren. Dette forlenger levetiden til varmepumpen. Når solfangerne ikke leverer høy nok temperatur til at varmen kan brukes direkte (i akkumulatortanken), kan solvarmen brukes til å forvarme kaldt tappevann inn på akkumulatortanken. Solvarmen kan også brukes til å supplere varmepumpens energikilde. Da kommer den i tillegg til uteluft, bergvarme, jordvarme eller sjøvarme. Solvarmen vil øke temperaturen på varmekilden inn til varmepumpen, som dermed får høyere effektfaktor. Slike kombinasjoner er kompliserte, og krever veldig god kontroll på temperaturene i anlegget. 13


MED GLADNYHET TIL HYTTEEIERE Tidligere har Enova sine støtteordninger kun vært forbeholdt helårsboliger, men dette ble endret i 2018. Dette er gode nyheter for nærmere 500.000 hytteeiere her til lands.

Støtte for 16 ulike tiltak blir tilgjengelige for fritidsboliger Enova tilbyr nå støtte for totalt 16 energitiltak til deg med fritidsbolig. Det som bokstavelig talt vil varme mange hytteeiere, er at man fremover også kan få støtte til varmepumpe for vannbåren varme. Ønsker man virkelig god komfort også på hytta, men samtidig er bevisst på strømregningen, er vannbåren varme det beste valget. Nettopp at man ikke har fått støtte til dette tidligere, har gjort at mange hytteeiere vi har snakket med har valgt å utsette installering av varmepumpe.

– Av de 465.000 fritidsboligene i Norge anslår vi at cirka 75 prosent er knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. I typiske hytteområder kan det skape utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette, sier Gunnel Fottland som er utviklingssjef for energiforsyning og sluttbruk i Enova i en pressemelding.

Oppretter egen støtte for akkumulatortanker I tillegg til å gjøre eksisterende støttetiltak tilgjengelig for fritidsboliger, kommer også noen nye. En av de mest spennende er støtten til akkumulatortank. En akkumulatortank fungerer som en termos som lagrer overskuddsvarme. Når en varmekilde, som for eksempel en varmepumpe, produserer mer energi enn varmeanlegget bruker på en gang, kan overskuddsvarmen lagres i vannet i akkumulatortanken.

Problemet er ikke det totale forbruket, men effekten Enova gjør dette som et tiltak for å avlaste toppene i strømnettet. NVE har tidligere uttalt at det i utgangspunktet krever oppgraderinger på nettet for opptil 140 milliarder de neste årene, noe som vil gi økte strømpriser for alle. Dette tiltaket fra Enova kan være med å redusere opprustningsbehovet, som dermed vil komme oss alle til gode.

En annen god nyhet er at alle nybygg vil kunne få støtte til vannbåren varme. Dette har tidligere kun vært tilgjengelig for de som rehabiliterer en eldre bolig.

– Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den totale energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Når de kommer på hytta fredag ettermiddag, skal den varmes opp, kanskje setter de også på induksjonskomfyren for å lage seg middag, og el-bilen på lading. Om det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, får vi strømbrudd, sier Fottland.

Støtten får tilbakevirkende kraft Det som er ekstra gledelig er at støtten får tilbakevirkende kraft med inntil 18 måneder, på lik linje med helårsboliger. Det betyr at dersom du har installert solceller, varmepumpe for vannbåren varme, akkumulatortank eller et av de andre tiltaket i løpet av det siste halvannet året, kan du også få støtte om du er rask med å søke. Det kan bli et gledelig tilskudd som gjør investeringen din enda bedre.

Fritidsboligene i Norge står i utgangspunktet for en forsvinnende liten del av det totale strømforbruket, ifølge Magne Holstad, seniorrådgiver i SSB. – Flere hytter og fritidshus har også fått innlagt strøm de siste årene. Selv om forbruket i denne kategorien er litt mer enn tre ganger så høyt som i 1993, utgjorde det bare 1,8 prosent av det totale nettoforbruket i 2016.

14


Glade prisvinnere, fra venstre: Arne Hellum (Styreleder Energiverket AS) Anna Barnwell (Markedssjef Enova) og Richard Granskogli (Adm. direktør Energiverket AS)

tildelt Enovas

klimapris for andre år på rad Enova har kåret Energiverket til årets Enovatilskudd-bedrift for andre år på rad. Klimaprisen gikk den bedriften i landet som har gjort mest for å fremme energi- og klimatiltak i norske hjem. Selskapet fikk prisen for det store antallet boligprosjekter som Energiverket har skaffet Enova-støtte til, selskapets kundetilfredshet og deres evne til å skape oppmerksomhet om energi- og klimatiltak. Markedssjef Anna Barnwell i Enova sier at Energiverket vant suverent.

-Klimaprisen er en stor utmerkelse i vår bransje, og betyr utrolig mye for oss, sier styreleder Arne Hellum i Energiverket, som fortsetter: - Det gjør oss enda mer kjent i markedet enn vi er. Vi er veldig fornøyd med prisen. At vi får den for andre gang gir oss en ytterligere god erklæring på at jobben som vi gjør er god, sier Hellum. - At vi fikk prisen andre år på rad, kom overraskende. Vi er veldig takknemlige at vi fikk den også i år, og så er det jo selvsagt hyggelig å få en slik stor nasjonal pris. Det er med et stort smil om munnen jeg tar i mot prisen i dag, sier administrerende direktør Richard Granskogli i Energiverket.

- Det er imponerende at Energiverket fikk prisen på andre år på rad. Det viser at bedriften har spesialisert seg godt innen eget fagfelt, økt antall prosjekter og skaffet seg flere fornøyde kunder. Energiverket fikk prisen fordi at de er svært gode på det de gjør, at de skiller seg ut fra konkurrentene, - og at de er gode på kommunikasjon direkte mot husholdningene, sier Barnwell.

Granskogli forteller at noe av hemmeligheten bak bedriftens suksess skyldes at Energiverket har mange gode ansatte som drar i samme retning. - Jeg er stolt av de ansatte, og det er veldig hyggelig å bli lagt merke til. De står på og jobber for det samme. Det gir resultater, sier Granskogli.

Enova mener at bedrifter som Energiverket er helt avgjørende for at privatpersoner kan ta kloke klimavalg, spesielt når det gjelder varmeløsninger i boligene sine. - Våre samtaler med sluttbrukerne viser at håndverkeren - rørleggeren og byggmesteren - er utslagsgivende for beslutningene som tas i hjemmene. Derfor ønsker vi å belønne bedrifter som er flinke til å få folk til å ta kloke miljøvalg, sier hun.

15


ENERGIVERKET HJELPER DEG

- LANSERER OLJEFYRGUIDEN OG NYBYGGERGUIDEN Vi ønsker å hjelpe deg som skal erstatte oljefyren med varmepumpe for vannbåren varme, eller som skal bygge hus eller hytte og ønsker vannbåren varme. I en slik situasjon står mange ovenfor en prosess man sjelden eller aldri før har stått ovenfor, og da er gode råd dyre. Heldigvis gir vi deg mange god råd – helt gratis, gjennom guidene vi har laget. Den ultimate guiden for deg med oljefyr Oljefyrforbudet i 2020 nærmer seg med stormskritt og snart må du velge hva du skal gjøre etter oljen. I Oljefyrguiden går vi gjennom alle viktige momenter når du skal bytte ut oljefyren til fordel for varmepumpe for vannbåren varme. De fleste av oss er gjennom en slik prosess kun èn gang i løpet av livet, og da er det viktig med best mulig informasjon før man iverksetter. Vi håper at dine spørsmål blir besvart gjennom guiden vår, og oppfordrer deg til å kontakte oss dersom du fortsatt lurer på noe eller ønsker en gratis befaring av boligen din. Nybyggerguiden for deg som planlegger ny bolig Skal du bygge hus er det mange elementer som må planlegges. Hvordan boligen skal varmes opp er et av de viktigste, fordi det vil utgjøre en stor utgiftspost i årene du skal bo der. I denne guiden gir vi deg praktiske tips for vannbåren varme slik at du får et best mulig anlegg med lave driftskostnader. Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat og gratis forslagsprosjektering av den nye boligen din. På bakgrunn av boligtegninger og annen relevant dokumentasjon gir vi deg et raskt og skreddersydd tilbud på en løsninger som er perfekt dimensjonert for ditt behov.

Begge guidene ligger på våre hjemmesider for gratis nedlastning

Vi støtter barneidretten Det som betyr noe er at våre barn har en trygg og god oppvekst i sunne omgivelser. Barn må få utfolde seg, oppleve mestring, treffe venner og lære seg ta del i et samspill. Idrettslagene gjør en fantastisk jobb for våre

håpefulle. Det å kunne ta del i dette er en glede i seg selv. Energiverket støtter barneidretten i lokale idrettslag fordi vi bryr oss.

16


STØRST PÅ DET

Norges største NIBE-forhandler

BESTE

Energiverket AS fikk også i 2018 tildelt den gjeveste prisen fra energi-giganten NIBE som gis ut i Norge. I stor konkurranse med flere hundre andre forhandlere vant Energiverket prisen «Mest salg NIBE». Energiverket har utmerket seg med blant annet salg av varmepumper for vannbåren varme som bergvarme-, luft/vannog ventilasjonsvarmepumper, samt gode løsninger for solenergi.

Tredobling av salget hittil i år

Administrerende direktør Daniel Kristensen i ABK, den norske importøren av NIBE, gratulerer Energiverket AS med både pris og god innsats.

I takt med at Enova har doblet pengestøtten til de som faser ut oljefyren i 2018, har også salget økt for Energiverkets del. Halvveis ut i året har avdelingene samlet sett opplevd tredoblet salgsøkning sammenlignet med fjoråret. Kombinasjonen av dyktige medarbeidere og markedsledende produkter er avgjørende faktorer for at vi lykkes, sier Richard Granskogli, administrerende direktør i Energiverket AS. Denne økningen betyr også at vi ansetter en rekke nye kollegaer innenfor ledelse, kundebehandling og montasje. Bare de siste ukene har vi ansatt tre erfarne rørleggere og to kunderådgivere, mens vi i Drammen får på plass en ny daglig leder fra 1.oktober. Stillingen har åpnet seg. Stillingen har åpnet seg på bakgrunn av at dagens leder går over til nye oppgaver i konsernet

- Det Energiverket har fått til de siste årene har vært veldig morsomt å følge med på. De har spesialisert seg, jobbet knallhardt og bygd stein på stein, noe som nå resulterer i at de er den største forhandleren i Norge. Vi gratulerer så mye med prisen, avslutter Kristensen.

17


SPARER

60.000 kroner i året Med 400 kvadratmeter bolig med åpen løsning var Trond Lundes bolig et pengesluk, der strømregningen kom på 14.000 i måneden. Nå sikter han mot et nullenergihus.

oppføres og et svømmebasseng skal legges i hagen. Sistnevnte skal varmes opp av bergvarmen. - Jeg vurderte vannbåren varme ut til garasjen, men kom til at det kom til å koste mer enn det smakte. Biler ruster mer om den står inne i varmen hele vinteren og. Men varmepumpen er allerede dimensjonert for svømmebassenget.

Lunde bor med sin familie i et flott arkitekttegnet hus på 400 kvadratmeter ved Fuglevik i Rygge, med spektakulær utsikt utover Oslofjorden gjennom store vindusflater. Huset har fem åpne peiser, men de brukes kun for kosens skyld. Frem til familien flyttet inn for to år siden ble huset varmet opp av vannbåren varme på strøm.

Balansert varme Varmen i gulvene står på hele året, og det er en god grunn til det.

- Det var jo skyhøy strømregning her, så det handlet om å få ned den, og samtidig øke boligens verdi. Men selvfølgelig er det viktig å redusere energiforbruket for oss alle, og ønsket er etterhvert at dette blir et nullenergihus. Jeg synes det er viktig at vi kompenserer for det vi bruker.

- Det er gjort en stor og nøyaktig jobb, også det av Wolfgang, med å balansere sløyfene der vannet går i gulvene. Slår man av vannet, ødelegger man balansen. Alt reguleres av termostaten, som også kan slå varmen helt av. Vi lufter sjelden og har en balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Og siden gulvvarme varmer på en annen måte, har vi nok og en lavere innetemperatur enn gjennomsnittet. Trond Lunde er veldig fornøyd med sin nye varmepumpe, og ser allerede resultater av det.

Strenge krav Lunde gjør ingenting tilfeldig. Han setter seg godt inn i det som skal gjøres, og er nøye på at det gjøres ordentlig. Han fikk inn tre anbud, og hadde strenge krav på hva han ønsket. Valget ble likevel avgjort på det personlige plan.

- Den verste regningen i vinter var på 3.500, det er over 10.000 mindre enn før. Jeg har ingen problemer med å anbefale Energiverket videre, og har allerede gjort det til fler. Jeg kommer også til å bruke dem fremover til flere nye prosjekter, blant annet når svømmebassenget skal på plass.

- Valget falt på Energiverket på grunn av at de er veldig faglig dyktig, utviste klart mest kompetanse og ikke minst erfaring med NIBE. Det har også vist seg i ettertid med god oppfølging, og en god person og sparre med i forhold til videre planlegging. - Det er flere nye planer på blokka, ny garasje skal 18


OLJEFYREIERE:

Hvis ikke

VARMEPUMPE – hva da?

I de fleste tilfeller vil man etter investering i en varmepumpe, inkludert finansieringskostnader, ha mer penger igjen i besparelse enn hva det koster å finansiere anlegget. Her skal vi forklare deg nærmere hvilke ulike faktorer du må ta hensyn til.

slikt type anlegg gir deg en energibesparelse på 50 70%. Med et meget rimelig alternativt anlegg til kr 50.000,- vil dette utgjøre en differanse på 70.000,-. Tar vi opp igjen eksempelet ovenfor som hadde 30.000,- i oppvarmings- og varmtvannskostnader med oljefyr og strøm, vil 50 - 70% årlig besparelse av dette utgjøre 15.000,- til 21.000,- i året. Det gir deg en nedbetalingstid fra 3,3 år til 4,6 år før dette anlegget er tjent inn i kontra det rimeligste alternativet. En luft/vann-varmepumpe vil forøvrig ha en levetid på 10-15 år.

Dersom man ikke velger å installere en varmepumpe for å erstatte oljefyren, vil man normalt sett inklusiv alle kostnader som bereder, elektriker, el-kjel eller annet, ha en kostnad på 50.000,- til 80.000,- avhengig av hvilken løsning man velger. Nedbetalingstiden for en bergvarmepumpe Tar man da i betraktning et bergvarmeanlegg til for eksempel kr 200.000, vil differansen være på ca kr 120.000. Dette utgjør en merkostnad på kr 120.000 og det er dette du må ta utgangspunkt i når det gjelder nedbetalingstiden.

Argumentet mange bruker for å ikke investere med at "det er for dyrt" faller derfor i fisk. Spørsmålet er ikke om det er for dyrt, men hvor mange år du vil finansiere anlegget over. Om det tar deg som i bergvarmeeksempelet over, maksimalt 7 år til det er nedbetalt, vil du fra år 7 tjene/spare veldig mange tusenlapper hvert eneste år. Da har du mer penger til å bruke på andre ting.

Tar vi utgangspunkt i en bolig med kr 30.000 i oppvarmings- og varmtvannskostnader med oljefyr og strøm, vil bergvarmepumpen ha en besparelse på 60 - 80%. Det tilsvarer en besparelse på kr 18.000,- til 24.000,- i året.

Tiden med billige strømpriser kan gå mot slutten Dersom man regner frem til år 20, vil man som i eksempelet over ha spart inn 260.000,- til 312.000,totalt sett. Vi baserer dette på en kWt-pris på 1,- som forøvrig er en nøktern pris. Strømprisene er forventet å stige mot svenske og danske prisnivå de nærmeste årene, og disse har tradisjonelt ligget hhv 50% og 100% dyrere enn i Norge.

Dette betyr at du vil ha en nedbetalingstid på oppgraderingen til bergvarmepumpe på mellom 5 til 7 år. Det er tiden det vil ta før du har spart inn 120.000,- som bergvarmeanlegget kostet deg ekstra. Tar man også med i betraktning at et NIBE bergvarmeanlegg har en levetid på 20 til 30 år, vil man potensielt spare hundretusenvis av kroner. Med så lang levetid vil du også ha mulighet til å betale den ned over lenger tid. I tillegg vet vi at en slik investering fører til en verdiøkningen på boligen din.

Årsaken til prisøkningen i Norge er forventede oppgraderingskostnader av strømnettet over hele landet. Blant annet har antall elbiler på norske veier eksplodert de siste årene og kapasiteten må bygges ut for å kunne håndtere etterspørselen. Med potensielt doble strømpriser fra dagens nivå vil regnestykkene endre seg drastisk og den årlige besparelsen varmepumpen vil gi deg, blir enda viktigere.

Nedbetalingstiden for en luft/vann-varmepumpe Tilsvarende vil oppgraderingskostnaden til luft/vannvarmepumpeanlegg ligge på eksempelvis 120.000. Et 19


Raksting vant varme for

en M er eld gi d ve eg r k på et : .n o

100.000,-

Energiverket AS, Norges største aktør på varmepumper for vannbåren varme, trakk nylig vinneren av konkurransen de har hatt gående i høst. Premien var et gavekort på bergvarmepumpe eller luft/vannvarmepumpe på hele 100.000 kroner. Med Rådes ordfører, Rene Rafshol, som loddtrekker var det Finn-Roald Schie fra Rakkestad som ble den heldige.

God stemning da Finn-Roald fikk både kake og en gavesjekk på 100.000,-

Hva tenkte du da du fikk telefonen om at du var vinneren av premien? – Jeg skjønte først ikke hva som hadde skjedd da jeg fikk telefonen fra Energiverket, fordi jeg satt opptatt i et møte og med tankene et helt annet sted. Etter møtet derimot fikk jeg ringt dem opp igjen og gleden var selvfølgelig stor over å ha blitt den heldige. Jeg måtte si til dem at jeg tror jeg glemte å takke da jeg ble oppringt første gang, sier Schie mens han ler godt.

over lenger tid, fikk han for under to år siden installert en luft/luft-varmepumpe. – Men, det fungerte ikke slik jeg ønsket så nå har jeg gått over til oljefyren igjen. Oljefyren står i kjelleren med oljetanken som nærmeste nabo. Det vil frigjøre mye plass når disse to forsvinner og erstattes med en innedelen til en varmepumpe for vannbåren varme.

Med en sønn som har bergvarmepumpe og nabo med luft/vann-varmepumpe, har han gode erfaringer og hørt veldig mye positivt om varmepumper for vannbåren varme. Selv har han en oljefyr som uansett skal skiftes ut, derfor kommer en premie som dette fantastisk godt med..

Hvor mye har du brukt på oppvarming av bolig og varmtvann i året? Vi har årlig fylt på ca 4000 liter olje, noe som tilsier ca 40.000,- i året. Da har oljefyren vært i bruk hele året for oppvarming av bolig og varmtvann. Bio-olje er ikke aktuelt da den er både dyrere enn oljen og har dårligere forbrenningseffekt. Med dette som utgangspunkt vil Finn-Roald, etter at oljefyren er kastet ut og varmepumpen er installert, spare over kr 30.000,- hvert eneste år fremover.

Ikke for vane å ha flaks med konkurranser Det meste jeg har vunnet i Lotto er vel 45 kroner, men ellers har det aldri vært noe i nærheten av dette her. Jeg pleier sjeldent å delta på slike konkurranser også, men dette var noe som fristet og var veldig relevant for meg. – Og jammen vant jeg ikke, tenk å ha sånn flaks!

Hva kommer du til å velge av bergvarme og luft/vann? – Jeg har ikke rukket å ta stilling til om jeg skal velge bergvarme eller luft/vann enda. Tidligere har jeg tenkt på luft/vann, men nå er det interessant å se nærmere på bergvarme også. Planen for hvordan jeg skal kvitte meg med oljefyren og sette inn den nye varmepumpen er derimot klar. Det skal bli topp å få byttet ut oljefyren til fordel for en varmepumpe.

Hvilken boligtype og varmeløsning har du i dag? Vi bygde enebolig i Seljeveien i Rakkestad sentrum i 1970, og der bor jeg fortsatt. Den har en grunnflate på ca 140 kvm og har halvannen etasje. Til oppvarming er det en oljefyr tilkoblet radiatorer som varmer huset. Etter å ha vært i en tankeprosess angående oljefyren

Gavesjekk

Bergvarmepumpe eller luft/vann-varmepumpe ENERGIVERKET

100 000,20


EN VARMEPUMPE GIR LIKE GOD VARME SOM OLJEFYREN Slik går man frem for å bytte ut oljefyren med varmepumpe

Mange oljefyreiere vi snakker med er bekymret for om varmepumpen (for vannbåren varme) vil gi tilstrekkelig med varme når oljefyren fjernes. Den bekymringen er det i de fleste tilfeller ingen grunn til, og det skal vi forklare nærmere her.

Fra 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg. All den tid en oljefyr som oftest er tilkoblet et vannbårent anlegg, velger mange å erstatte oljefyren med varmepumpe. De vanligste alternativene er bergvarmepumpe, luft/vann-varmepumpe eller avtrekksvarmepumpe. Disse har ulike fordeler og bør vurderes etter at du har fått en befaring med tilhørende energivurdering av boligen din.

En oljekjele kan ha en temperatur på 70-90 grader i kjelen, men det er vanlig at denne varmen blir shuntet ned til 50-65 grader. En NIBE-varmepumpe kan avgi turtemperaturer opptil 70 grader. Det betyr at varmepumpen vil dekke behovet for de aller fleste av Norges oljefyrer. Unntaket kan være de steder hvor man trenger temperaturer over 70 grader ut, men dette er kun i 1-2 tilfeller per hundre som vi er borte i.

Etter at du har bestemt deg for en varmepumpeløsning vil prosessen styres og tas hånd om av vår prosjektkoordinator. Energiverket koordinerer prosessen og kan hjelpe deg med å finne firma som avgasser og sanerer oljetanken din, og eventuelt fjerner den. Vi har også faste samarbeidspartnere på elektro som kjenner til prosessen og har mange oppdrag sammen med oss i året.

Samtidig finnes det også en enkel løsning i disse tilfellene. Man kan for eksempel bytte ut noen av radiatorene på strategiske plasser med viftekonvektorer. Disse kan avgi mer varme på lavere turtemperaturer enn hva radiatorer kan. Ved å gjøre dette tiltaket vil man dermed kunne oppnå samme temperatur i boligen som oljefyren pleide å gi deg.

Selve installasjonsprosessen av en ny varmepumpe for vannbåren varme går fort, som oftest fra 3 til 5 dager. Siste element av installasjonen er opplæring av kunden på hvordan varmepumpen fungerer og hvordan du kan endre enkle innstillinger.

Ved gjennomgang av anlegget ditt vil vi også avdekke om det er behov for å bytte ut noen deler. Enkelte anlegg kan være gamle og ha slitedeler som må byttes ut for å få optimal effekt av anlegget.

21


GODKJENNINGER Godkjenninger som gir trygghet Som kunde av Energiverket skal du føle deg trygg. Trygg på at produktet er av topp kvalitet og at montøren har riktig kompetanse. Din tillit betyr alt for oss, vi har derfor gjort mange tiltak for å bli best på det vi gjør med mål om å bli Norges ledende på fornybar energi. Energiverket er en av få rendyrkede varmepumpeleverandører i Norge og forhandler kun kvalitetsmerker.

Sertifisert montør Energiverket er sertifisert leverandør og montør av alle typer varmepumper. Det å dimensjonere og installere varmeanlegg i bolig- og næringsbygg er både krevende og stiller høye krav til kompetanse. Rør, deler, borehull/utedel, styring og andre komponenter må tilpasses og være riktig dimensjonert for at varmeanlegget skal gi god varme på kalde dager, samt gi deg optimal besparelse og lang levetid. Alle våre ansatte, prosjektledere, kundekonsulenter og montører er sertifiserte og har god kunnskap om våre produkter.

Her kan du lese mer om våre ulike godkjenninger og sertifiseringer.

NOVAP-godkjent forhandler Energiverket er NOVAP(Norsk varmepumpeforening) godkjent forhandler. Gjennom denne godkjenningen er kunden sikret et trygt kjøp, en korrekt montering og god service. NOVAP stiller følgende krav til Energiverket: - Skal ha et kvalitets- og styringssystem tilpasset virksomheten og de oppgaver som utføres. - Skal ha faglig kvalifisert personell og kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte. - Skal sørge for at kunden får nødvendig anleggsdokumentasjon og tilstrekkelig instruksjon i bruken av varmepumpeanlegget. Les mer på novap.no

Sentral godkjenning Energiverket har sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Godkjenningen tildeles foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. Godkjente bedrifter og mer informasjon finnes dibk.no. F-Gass sertifisert Energiverket har F-gass sertifiserte montører og er en F-gass sertifisert bedrift. Varmepumper inneholder HFK Kuldemedie og krever derfor denne sertifiseringen. Fra og med 1. september 2013 ble det ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert. Godkjente bedrifter og mer informasjon finnes på returgass.no.

Medlem i Norsk Varmeteknisk Forening Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946. Foreningens medlemmer representerer en betydelig kunnskap innenfor varmeteknikk. NVF sørger for kompetanse om produkter til vannbåren oppvarming og varmesentraler. Les mer på nvf.no.

22


VI ANSETTER FLERE

RØRLEGGERE – slik kan du hjelpe

Energiverket AS har vokst mye de siste årene og bare i 2018 har vi ansatt nærmere 20 nye medarbeidere, hvorav mer enn halvparten er rørleggere og montører. En rørlegger er ekspert på rørtekniske installasjoner, og som rørlegger i Energiverket AS blir du i tillegg en spesialist innen varmefaget. Gode arbeidsbetingelser, hyggelig arbeidsmiljø og trygg arbeidsplass er noen av flere nøkkelord Salgsøkningen betyr også at vi trenger flere hender på avdelingene til å installere varmeanleggene. Administrerende direktør, Richard Granskogli, fremhever også viktigheten av dyktige rørleggere. – Rørleggerne og montørene våre er fantastiske og det viser også tilbakemeldinger fra kundene. Det tyder på at kombinasjonen med ansvarsbevisste og serviceinnstilte mennesker, kombinert med markedsledende produkter er en god oppskrift. - Vi ansetter langt i fra alle som søker hos oss, men de som blir ansatt har flere ting til felles. Det viktigste for meg i møtet med jobbsøkeren er hvorfor de ønsker å jobbe hos oss, hva brenner de for og hva ønsker de å oppnå. Ikke alle har som mål å bli forfremmet til eksempelvis montasjeleder, men det er viktig at man har andre mål i forhold til arbeidsplassen sin. Mange av våre ansatte ønsker rett og slett å bli best på montasjer – og det er veldig inspirerende og noe vi premierer. Gode kundeevalueringer er derfor et viktig mål for alle våre ansatte. Derfor mener våre ansatte du bør søke hos Energiverket AS En av rørleggerne våre, Kenneth, sier dette til deg som vurderer å søke som rørlegger hos Energiverket. – Hvis du har lyst til å jobbe i en bedrift som er i vekst og som både satser på egne ansatte og jobber med produkter i toppsjiktet er dette den riktige bedriften for deg. Å jobbe med varmepumper og vannbårne varmeanlegg er fremtidsrettet, miljøvennlig og ikke minst interessant. Man har en variert hverdag, man er selvstendig, man får gode kollegaer, tillit og ikke minst får man sykt god peiling på varmepumper.

Vi premierer tips som fører til ansettelse

Har du en rørlegger i familien, vennegjengen eller kanskje en god nabo som vurderer nye utfordringer, oppmuntrer vi deg til å tipse vedkommende om å søke hos Energiverket AS. Vi premierer tips som fører til ansettelse med en storby-weekendtur for to personer til kr 7.500 (i stedet for at vi bruker pengene på annonsering).

Ti

ps

os

s

M ai lo V ss INN på : r St g@ or b en yer we gi ek ve e rk nd et .n o

Kundene er de beste ambassadører våre og vi synes det er veldig hyggelig å gi noe tilbake når vi hører nye ansatte si at «jeg fikk høre om dere via..». Overraskende ofte er det nemlig ikke stillingsannonsen som er hovedkilden som førte til at man ville søke, men omgangskretsen. Les mer om hvilke ledige stillinger vi har på hjemmesiden vår.

Tips oss og få en storby-weekend, verdi kr 7.500 23


382018 -T H E P I TC H

09345

1 Befaring

7

Slik går du frem

Etterkontroll

6

2

Prosjektering

3

Installering

5

4

Tilbud

Koordinering

Østfold: Energiverket AS Mosseveien 60 1640 Råde

RØ VI RL SØ MO EGG KER NT ERE ØR O ER G

Vestfold: Energiverket AS Søndre Kullerød 2 3241 Sandefjord

Follo: Energiverket AS Berghagan 7 1405 Langhus

Telefon: 09 345 | www.energiverket.no

Drammen: Energiverket AS Ilebergveien 3 3011 Drammen

Følg oss på Facebook for gode tilbud, konkurranser og nyttige tips. Facebook.com/energiverketas

Varmepumper for vannbåren varme