Page 1

Maandag 18 januari om 18.30 uur

(basisschoolverlaters)

voor ouders en leerlingen

Open huis

DE m!

RIETLANDEN

anden

t van h a r t e w elko

U ben

De Rietlanden, Grietenij 22-02 T 0320 - 29 59 59, www.rietlanden.nl

arr jaaa 0 oollj 0110 90 hoo --220 0001 h sscc 00099 str i22 0 fa 2 2 enru jha

De Rietstengel

informatiebulletin

Van scholengemeenschap


Laat uw dagtocht of meerdaagse reis onze zorg zijn.

Een Touringcar bestellen?

RDV Travel bellen! De slagzin “Waar al uw groepsreizen beginnen” maken wij al enige jaren waar. In het verleden hebben wij reeds bewezen goede, betrouwbare reisorganisator te zijn die bij zijn klanten betrokken is. Voor iedere groep bieden wij u exclusieve arrangementen, excursies en luxe accommodaties aan, zowel voor binnenlandse- en buitenlandse reizen.

RDV Travel biedt u het volgende: -

Vanaf 2006 beschikt RDV Travel over een eigen touringcar reizen op maat en een prima oplossing voor al uw vervoer wij denken mee over de invulling en eventueel stellen we de compleet verzorgende dagtochten, excursies of meerdaagse reis samen met u op indien u daar prijs opstelt komen wij graag bij u langs om het een en ander met u door te nemen

U kunt bij RDV Travel terecht voor luxe touringcars en rolstoeltouringcars voor ongeveer 20 rolstoelen.

Global ICT BV is ICT partner van SG De Rietlanden

Beheer en advies voor mkb en onderwijs Global ICT is een jong en dynamisch full service ICT bedrijf. Wij specialiseren ons in het beheer en advies van ICT– oplossingen bij het midden– en kleinbedrijf en in het onderwijsveld. • • •

Netwerkbeheer Netwerkprodukten Advies en consultancy

Wij zijn een organisatie die streeft naar constante kwaliteit en goede service. Dit zal voor u een waarborg zijn, dat uw groepsreis naar volle tevredenheid zal worden uitgevoerd.

Bel (0341) 556 700 voor onze brochure, meer informatie of een scherpe offerte. Of kijk op onze website:

www.rdvtravel.nl www.global-ict.nl

Keep IT simple

GLOBAL ICT BV Werktuigenweg 11a 8304 AZ Emmeloord Postbus 1155 8300 BD Emmeloord T (0527) 707 811 F (0527) 242 273 E info@global-ict.nl I www.global-ict.nl


Inhoud: Inhoudsopgave Algemene informatie Van de redactie Van de rector Thema avond voor ouders en opvoeders Voorlichtingsavond ouders basisschoolverlaters Ouderraad en ouderbijdrage schooljaar 2009-2010 Van de medezeggenschapsraad Roosterwijzigingen via website De Rietlanden Kick off leerlingbemiddeling ICT ondersteuning Software bestellen via school bij SLIM Zoeken en beoordelen van informatie op internet Databanken vinden via Flevomeerbibliotheek Topfit fitness 10 jaar onder dak bij De Rietlanden

Blz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+11 12 13 14+15+16+17 18+19 20

De eerste schoolperiode van klas 1-XTRA Afsluiting introductie eerste klas Keuzebegeleiding in het tweede leerjaar

21 22 23

Afvalproject: bijdrage van de prijswinnaars Langdurig zieke leerlingen Leerlingen en faalangst

24+25 26 27

Judo op De Rietlanden Promoteam stelt zich voor Plusproject: digitale fotobewerking en animatie

28 29 30

Modeshow van 9 december 2009 Cashflow Het schoolfeest en vrijdagochtend Kerstontbijt en volleybaltoernooi

31+32 33 34 35

Culturele activiteiten schooljaar 2009-2010 Musical 2010-01-06 CR-rooster 2e periode schooljaar 2009-2010 Vakantierooster 2009-2010 Activiteitenplanning schooljaar 2009-2010 Uitleg gebruikte afkortingen

36 t/m 41 42 43 44 45 t/m 51 52


Algemene informatie S.G. De Rietlanden Adres: Postadres:

Grietenij 2202, Postbus 2030,

Telefoonnummer: Faxnummer: Email: Internet:

0320-295959 0320-295900 info@rietlanden.nl www.rietlanden.nl

8233 BZ Lelystad 8203 AA Lelystad

De school is geopend van 08.00 uur - 16.30 uur. Schoolleiding:

J.H. Terbach, rector.

Spreekuur schoolleiding:

na telefonische afspraak.

Spreekuur mentoren:

Hiervoor is een aantal maandagavonden gereserveerd. Na telefonische afspraak via de administratie.

Spreekuur decaan/ orthopedagoog:

na telefonische afspraak.

Spreekuur schoolarts/ verpleegkundige

spreekuur op school wordt nader bekend gemaakt.

Inspectie van het Onderwijs

Rijksinspectiekantoor Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht Tel: 030-6690600

Vertrouwensinspecteurs:

tel.: 0900-1113111 ( centraal telefoonnummer )

Bevoegd gezag

Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad Lindelaan 99 8224 KR Lelystad


Van de redactie Het schooljaar is alweer voor de helft voorbij. Er zijn vele activiteiten geweest in de afgelopen periode na het uitkomen van de vorige Rietstengel. In deze Rietstengel vindt van u van onderstaande activiteiten of een verslag danwel een korte reactie hoe een leerling de activiteit beleefd heeft. Zo was er het feest voor de brugklassers ter afsluiting van de introductieperiode vlak voor de herfstvakantie. Op 16 november was de voorlichtingsavond voor ouders van basisschoolverlaters. De opkomst was evenals vorig jaar zo groot dat er stoelen bijgezet moesten worden. Nu maar afwachten of zich dit ook zal vertalen in een hogere aanmelding in februari 2010. Een maand later ( op 9 december ) heeft het PROM-team de modeshow van schooljaar 2009-2010 neergezet in Mystic. Deze grootse gebeurtenis met modellen van zowel leerlingen als docenten was wederom een groot succes. Verderop wordt hiervan verslag gedaan. Een week na de modeshow was het alweer tijd voor het eerste schoolfeest van dit schooljaar. Naast een DJ waren er een tweetal optredende acts. Op dit feest waren meer dan 350 leerlingen, dus ook dit was goed geslaagd. Een aantal leerlingen laat in de Rietstengel weten wat zij van dit feest vonden. Op vrijdagochtend 19 december was er het inmiddels tradionele kerstontbijt voor alle leerlingen. Het eten dat overbleef werd opgehaald door de voedselbank, zodat hetgeen overbleef ook heel goed terecht kwam. Aansluitend de keus tussen een tweetal activiteiten. Volleybal-liefhebbers gingen de strijd met elkaar en een lerarenteam aan en de overige leerlingen konden naar een optreden van Gio en Brace. Ook de kerstman met een tweetal kerstengelen was daarbij aanwezig om de vele leerlingen, die het feest bezochten, te vermaken. Foto’s van al deze activiteiten kunt u vinden op onze website. Hierna hadden de leerlingen kerstvakantie. De medewerkers van school sloten het kalenderjaar af op vrijdagmiddag met een gezamenlijke lunch. Maandag 4 januari 2010 was de eerste dag dat de school weer open was na de kerstvakantie. ’s Middags was de nieuwjaarsreceptie voor al het personeel van de SVOL. De SVOL is het bestuur van de scholen Arcus, SGL en De Rietlanden. Als laatste wijs ik u op een volgend groot evenement en wel het OPEN maandag 18 januari 2010. De aanvangstijd is vastgesteld op 18.30 uur.

HUIS op

Tot slot voor alle lezers uiteraard de beste wensen en een gezond en voorspoedig 2010. Arie Wanningen, redactie


Van de rector Allereerst wens ik u en jullie een heel gelukkig en gezond 2010. Bij de jaarwisseling is het voor de hand liggend even terug en vooruit te kijken. Welnu, het jaar 2009 was – net als 2008 – voor De Rietlanden een heel goed jaar: het leerling aantal groeit gestaag ( er konden zo’n 25 brugklassers meer verwelkomd worden ), klas 1-Xtra blijkt een succes te zijn, het gebouw wordt binnen en buiten steeds fraaier ( de ingang onderbouw werd vernieuwd, een deel van de bovenbouwgevels is vervangen, het buitenterrein bovenbouw is vernieuwd. Binnen is de verbouwing van de afdeling Consumptieve Technieken het meest opvallend ) en de sfeer tussen leerlingen en medewerkers is prima. Ook konden wederom alle vacatures voor medewerkers worden vervuld. En de klankbordgroepen blijven een waardevol element in de contacten met de ouders. Natuurlijk hoop ik dat 2010 minstens net zo succesvol zal zijn als 2009. We bouwen rustig, maar met de nodige ambities, verder aan een fijne Rietlanden! Hans Terbach Rector


Thema avond voor ouders en opvoeders. Dinsdag 2 februari 2010, 19.30 - 21.30 uur

Hoe overleef ik mijn puber. Leven met pubers geeft veel voldoening maar vraagt ook veel energie. Conflicten liggen altijd en overal op de loer. Hoe kun je vermijden dat je voortdurend met je kind overhoop ligt. Flexibiliteit schept ruimte. Maar hoe doe je dat. Hoe voorkom je als ouders en school dat je voortdurend in een conflict verwikkeld bent met pubers. Door het uitwisselen van ervaringen kunnen opvoeders elkaar ondersteunen. Tijdens deze ouderavond word je geïnformeerd, maar ook geprikkeld om het beste uit jezelf, en je puber, naar boven te halen. Deze avond wordt verzorgd door een vereniging die veel ervaring heeft in het geven van ouderavonden met uiteenlopende thema´s. De ouderraad combineert deze avond met de jaarvergadering. In de jaarvergadering wordt kort uiteengezet wat de OR aan activiteiten afgelopen periode gedaan heeft. En wat er eventueel nog op het programma staat. Ook de jaarcijfers worden gepresenteerd. De ouderraad wil u van harte uitnodigen voor deze interessante avond. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Dus noteer in agenda de volgende datum:

2 februari 2010 19.30 uur: 20.00 - 21.30 uur:

19.30 - 21.30 uur Uiteenzetting jaarverslag Thema avond: Hoe overleef ik mijn puber

Graag tot dan! namens de ouderraad: Joke, Hijlda, Marjan, Marian, Geraldine, Diana. =========================================================== De ouder(s)/verzorger(s) van ………………………. klas….. zal/zullen met ……. personen naar de thema avond van de ouderraad komen op 2 februari 2010. Dit strookje kan ingeleverd worden bij de conciërge. Datum………………………….. Handtekening………………………………….


Voorlichtingsavond ouders basisschoolverlaters De opkomst was 16 november wederom groter dan vorig jaar. Wel was de school hier goed op ingespeeld want er stonden al veel meer stoelen en twee extra schermen zodat de mensen achterin het ook konden volgen. Omdat er veel mensen tegelijk kwamen duurde het toch wat langer voor iedereen een plek had gevonden op de parkeerplaats, maar om kwart voor acht kon het van start gaan. De presentatie gebeurde ook dit jaar weer door de rector Hans Terbach samen met een leerling uit de huidige eerste klas. Dit spreekt wel aan omdat je kunt zien dat een kind zich al goed thuis voelt op school na een paar maanden en als ouder vind je het ook belangrijk dat je kind het naar de zin heeft op school. Hierna werden de ouders in groepen verdeeld voor de gesprekken in de klaslokalen waar ze meer gedetailleerde informatie kregen en gelegenheid hadden om vragen te stellen. Aansluitend kwam iedereen bijeen voor een heerlijk hapje en drankje en hier konden de ouders nog terecht met vragen over diverse onderwerpen zoals ICT, dyslexie enz. De ouderraad was zoals gebruikelijk ook aanwezig op deze avond. We maakten van deze gelegenheid gebruik om flyers uit te delen en zoveel mogelijk vragen te beantwoorden van de ouders van "hopelijk" nieuwe leerlingen van onze school. Veel ouders reageerden heel erg positief over de informatie die ze hadden ontvangen en het was leuk om met hen van gedachten te wisselen wat je als ouder van de school vindt en hoe je kinderen het vinden op school. Veel ouders vinden het lastig om te kiezen en het is dan voor diegenen interessant van ons te horen hoe wij indertijd tot een keuze zijn gekomen. We hebben gemerkt dat sommige ouders zich aan het oriĂŤnteren waren en (nog) geen behoefte hadden aan informatie over de ouderraad. Dit vonden ze iets te vroeg. Maar we hebben ook een vader ontmoet die zich naar eigen zeggen zeker aan zal melden wanneer zijn kind naar De Rietlanden komt.

Al met al hebben we een goed gevoel aan deze avond overgehouden en hopen ons steentje bijgedragen te hebben.

Namens de ouderraad, Marjan en Hijlda.


Ouderraad en Ouderbijdrage schooljaar 2009-2010 Enige weken geleden is de brief voor de ouderbijdrage bij u in de bus gevallen. Hierin hebben we u gevraagd voor 31 december uw bedrag over te maken. Sommigen hebben dit nu al gedaan, waarvoor onze dank. Van de anderen zien we het graag nog tegemoet. Wilt u gebruik maken van de incasso denkt u er dan aan uw formulier in te leveren bij de administratie? Het bedrag van € 20,00 per jaar per gezin is één van de laagste van Nederland. Waar we wel heel leuke dingen van kunnen doen voor uw kinderen. Ook dit jaar behartigt de ouderraad enthousiast de belangen van “onze” kinderen. Hiervoor hebben we uw bijdrage nodig! Elders in dit blad vindt u de aankondiging voor de thema avond / jaarvergadering die in februari plaats vindt. We hopen u daar te ontmoeten. Hijlda van Diggelen Penningmeester Ouderraad SG De Rietlanden. MAAKT U GEBRUIK VAN TELEBANKIEREN OF GIROTEL? - Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer 65.33.13.527 t.n.v. Ouderraad SG De Rietlanden. - Vermeld de naam / namen van de leerling(en)


De Medezeggenschapsraad wenst u een gezond, gelukkig en gezellig 2010 In de Medezeggenschapsraad (MR) komen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden (zowel onderwijzend als ondersteunend) ongeveer 8 keer per schooljaar bij elkaar. De rector woont de vergaderingen als adviseur bij. De vergaderingen vinden plaats op school, in principe altijd op woensdag en zijn voor het grootste deel openbaar. U bent van harte welkom; Laat a.u.b. wel onze secretaris weten dat u langs wilt komen via a.vandersteen@rietlanden.nl. Wanneer de school besluiten neemt, moet voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR worden gevraagd. In bepaalde gevallen heeft men de instemming of het advies van de MR nodig. De MR denkt mee, toetst besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en de medewerkers en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. Gedurende de eerste helft van het schooljaar hebben we al heel wat belangrijke onderwerpen op deze wijze behandeld. Hier volgt een selectie: • • •

De boekeninname/uitgifte verliep in tegenstelling tot vorig jaar weer als vanouds, beter dan ooit tevoren zelfs. We hebben een gedegen onderhoudsplan voor de school goedgekeurd Na een toelichting van de Centrale Directie SVOL op de notitie onderwijsontwikkeling Lelystad zijn we, op voorwaarde van een tussenstap, zijnde het onderzoeken van een samenwerking van 3 scholen i.p.v. 2 (openbaar) + 1 (interconfessioneel), unaniem akkoord gegaan met het opstarten van de relevante werkgroep(en) voor verdere beschrijving van de gewenste toekomstige onderwijskundige concepten. Met een paar aandachtspunten slechts als formaliteit, heeft de MR ook ingestemd met de meerjarenbegroting 2010-2012.

Namens alle MR ouders, leerlingen en personeelsleden wens ik alle lezers van De Rietstengel een zo gezond, gelukkig en gezellig mogelijk 2010! Frank van den Brink Voorzitter MR De Rietlanden


Roosterwijzigingen via website De Rietlanden Tot op heden was het zo dat u de roosterwijzigingen op twee plaatsen kon vinden: 1. 2.

Via de TV op Omroep Flevoland of via De website van de school ( http://roosters5.gepro-osi.nl/roosters/rooster.php?school=847 ).

De schoolleiding gaat in de eerste maanden van het jaar bekijken of dit alleen naar optie 2 teruggebracht gaat worden. Hiertoe zal onderzoek gedaan worden hoe vaak Omroep Flevoland geraadpleegd door u als ouders of door de leerlingen wordt voor roosterwijzigingen. Vindt u als ouder dat ook Omroep Flevoland hiervoor gebruikt moet kunnen blijven worden, geeft u dat dan door via de mail van school ( info@rietlanden.nl ) zodat deze mails betrokken kunnen worden bij de uiteindelijke finale beslissing wat de school per 1 augustus 2010 gaat besluiten. Ook in een groot aantal klassen zal deze vraag gesteld gaan worden. In de zomereditie van de Rietstengel laten wij u ons definitieve standpunt weten.


Kick off Leerlingbemiddeling “conflicten als kansen om te leren en te groeien!” Gelukkig wordt De Rietlanden door de leerlingen als een veilige school ervaren. Dit blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken. Om de veilige sfeer verder te verbeteren is onlangs gestart met het Project Leerlingbemiddeling. De Rietlanden wil graag de 3 V’s uitdragen: vriendelijk, veilig en verantwoordelijk! Leerlingbemiddeling past daar naadloos in. Na een tijd van voorbereiding en werving was het dan zover, de scholingsdagen van de aspirant-leerlingbemiddelaars en hun coaches onderleiding van Dorian Verhagen waren achter de rug. Woensdagavond 9 december kregen de kersverse bemiddelaars en de coaches hun certificaten uit de hand van hun trainster. Dit in het nieuwe restaurant van De Rietlanden in het bijzijn van ouders en docenten. Waar gaat het om…Ruzie op school? De achtergrond: Conflicten zijn normaal. Een school of samenleving zonder ruzies en conflicten is ondenkbaar. Leerlingbemiddeling (ook wel ‘peer mediation’, naar Amerikaans voorbeeld) ziet ruzies en conflicten als een uitdaging. Wat kunnen we ervan leren? Hoe zit het met onze eigen ruzies? Waarom gaat het, ook bij ons, mis? Hoe reageren we op ruzies en kritiek? Onderdrukte agressie brengt schade toe aan de schoolgemeenschap. Het vergroot spanningen en wantrouwen, het kleurt de ervaringen van leraren en leerlingen. Maar: conflicten kunnen worden omgebogen tot een mogelijkheid om te leren, tot iets wat spannend en interessant is. Dit vraagt van ons dat we niet zoeken naar hét gelijk of dé waarheid, maar uitgaan van respect voor onszelf en de ander. Dat we uitgaan van onze eigen verant-woordelijkheid voor de manier waarop we ons leven en onze relaties vormgeven. Het uitgangspunt van leerlingbemiddeling is dat conflicten tussen leerlingen thuishoren bij de leerlingen. Leerlingen weten zelf het beste wat deze conflicten voor hen betekenen en hoe zij in de toekomst met andere leerlingen willen omgaan.


Hoe werkt het in de praktijk…….. Interview met Laura Steenbeek (2A) Van de 15 leerlingbemiddelaars is er een benoemd tot leider. Zij zorgt er samen met de coaches voor dat alles goed gaat en houdt de vorderingen van de bemiddelaars in de gaten. Wat vind je zo bijzonder aan leerlingbemiddeling? “Bijzonder is vooral dat we geleerd hebben om de kinderen die een conflict hebben zelf met een oplossing te laten bedenken. Wij helpen ze alleen om in gesprek te raken en begrip te krijgen voor elkaars beleving” Vind je het leuk? “Ja, het is leuk om een cursus te doen met allemaal andere leerlingen uit andere klassen. En het is leuk om te zien dat het werkt. Soms is het best moeilijk om ze aan het praten te krijgen, maar uiteindelijk komen ze altijd wel tot een afspraak.” Gaat het altijd goed? “Tot nu toe wel, maar het kan vast wel een keer niet lukken. We doen ons uiterste best, maar soms mislukken dingen en dan houdt het op.” Wat gebeurt er met de afspraak die leerlingen met elkaar maken? “We schrijven die in een soort contract en deze wordt door beide partijen ondertekend. Een paar weken later kijken we dan of de afspraak is nagekomen.” Wat maakt het idee van leerlingbemiddeling zo sterk? “Wij kunnen ons vaak goed in de leerlingen verplaatsen. We zijn immers maar een jaartje ouder dan de bemiddelden. Verder zijn we echt neutraal, dus we veroordelen nooit. Soms misschien wel in ons hoofd, maar we hebben geleerd om altijd onpartijdig te zijn en de aandacht over beide partijen gelijk te verdelen. En wat vooral goed is, is dat je niemand straft, maar juist ervoor zorgt dat het conflict in de toekomst niet meer optreedt.” Voor meer informatie kunt u terecht bij Rhody Matthijs (coördinator leerlingbemiddeling- r.matthijs@rietlanden.nl )


ICT ondersteuning De computer is niet meer weg te denken uit het hedendaagse onderwijs. Daarom wordt er op De Rietlanden zwaar ingezet op het aanleren van ICT vaardigheden, waarmee we al meteen in de eerste klas beginnen zodat er een doorgaande leerlijn ontstaat van Informatiekunde in de onderbouw naar het vak ICT in de bovenbouw. In alle eerste klassen wordt het vak Informatiekunde gegeven; in de eerste en tweede klassen regulier kunnen leerlingen het vak ICT kiezen, terwijl in de bovenbouw alle leerlingen van de derde klassen (havo/atheneum én vmbo/beroepsgerichte leerweg) e en het 4 leerjaar van de tweede fase klassikaal ICT volgen om hen voor te bereiden op het maken van het sector- c.q. profielwerkstuk voor hun eindexamen. Hierin speelt het professioneel gebruik van internet, e-mail én van MS Office (vooral Word, Excel en PowerPoint) een belangrijke rol. Maar natuurlijk ook het gebruik van grafische software zoals Adobe Photoshop voor foto- en Adobe Première voor videobewerking. Naast PowerPoint wordt tevens gebruik gemaakt van Frontpage of Dreamweaver om sites te maken voor presentatie doeleinden. Daarnaast zorgen de moderne leermethoden van de educatieve uitgevers mede voor voldoende inzet van de computer bij de ondersteuning van de overige vakken, zoals Nederlands en de moderne vreemde talen, wiskunde etc. Bij het volgen van de aanwezigheid, inzet en prestaties van de leerlingen gebruiken alle medewerkers van De Rietlanden de computer door alle relevante gegevens van de leerlingen te administreren in het Leerling-Volg-Systeem (LVS) van Magister. Ook wordt de computer de laatste jaren in toenemende mate ingezet bij de afname van digitale Cito schoolexamens. Kortom, op school is de computer een onmisbaar hulpmiddel geworden bij het geven van eigentijds en efficiënt onderwijs. Daartoe heeft De Rietlanden de beschikking over een modern computernetwerk met glasvezel ‘backbone’, waarin ruim 10 servers en een kleine 300 werkstations zijn opgenomen (de leerling-computer ratio bedraagt op De Rietlanden bijna 1 computer op 3 leerlingen!). Dit netwerk bestaat uit een administratief en educatief gedeelte (VLan’s), voor een gedeelte draadloos met ‘accesspoints’ om het gebruik van notebooks en PDA’s mogelijk te maken. Voor het beheer van het geheel is de ICT-afdeling van de school verantwoordelijk: de school heeft hiervoor een ICT projectmanager alsmede drie systeem/applicatiebeheerders en een ICT-coördinator (hoofd ICT) in dienst. De ICT-stuurgroep inventariseert als werkgroep continu alle wensen van de gebruikers, waarbij natuurlijk ook de leerlingen een grote rol spelen in het geheel. Deze wensen worden vertaald in ICTbeleid en waar mogelijk ten uitvoer gebracht. Om een voorbeeld te noemen: naast de 6 vaste computerlokalen heeft de school zich uitgesproken voor een meer flexibele inzet van computers in de overige (theorie-)lokalen, waardoor er in de afgelopen zomervakantie zwaar is geïnvesteerd in 2 mobiele laptopkarren (48 notebooks) met ingebouwde ‘accesspoints’ voor mobiel gebruik bij onder andere projecten. Ook het gebruik van IP-camera’s voor de bewaking van de schoolomgeving en bepaalde ruimtes binnen het gebouw is op deze wijze tot stand gekomen. Mochten er nog vragen zijn omtrent het computergebruik of wilt u ideeën aandragen, dan horen we die graag… Wouter Schuurmans, ICT-coördinator


Software bestellen via school bij http://www.slim.nl SG De Rietlanden heeft een speciale overeenkomst gesloten met SLB-diensten, de leverancier van software aan school, waardoor het voor onze leerlingen mogelijk is om thuis met dezelfde software te werken als op school. Ook als ouder/verzorger kunt u software bestellen met opgave van het e-mail adres van uw kind op De Rietlanden! Per leerling of ouder/verzorger kan op basis van het opgegeven Rietlanden e-mail adres een thuislicentie worden aangevraagd. De bestelde programmatuur op CD-ROM of DVD wordt geleverd met een (stuks-)licentienummer en kan thuis op één computer worden geïnstalleerd en o.a. via de Microsoft-site upto-date gehouden worden. Langs deze weg beschikt u thuis over volledig legale software, die optimale samenwerking met school biedt m.b.t. het maken van opdrachten.

Aanschafprocedure Software -

Surf naar www.slim.nl

-

Kies voor aanmelding als nieuwe klant

-

Zoek op school ‘Rietlanden’; SG De Rietlanden (LELYSTAD) wordt gevonden

-

Kies voor student of ouder/verzorger

-

Lees de voorwaarden en ga daarmee akkoord

-

Vul vervolgens het e-mail adres in (let op: u kunt vanaf nu alleen een Rietlanden e-mail adres gebruiken: dus met @rietlanden.nl van uw kind), gevolgd door voornaam, evt. tussenvoegsels en achternaam, (alsmede eventueel de geboortedatum)

-

Klik vervolgens op de knop “Meld me nu aan!”

-

Vervolgens wordt door bestel@slim.nl via de schoolmail een gebruikersnaam (opgegeven e-mail adres Rietlanden) én een (tijdelijk) wachtwoord toegezonden, dat via de website zo snel mogelijk in een ander gemakkelijk te onthouden wachtwoord veranderd moet worden: u kunt of uw kind kan vanaf thuis via de schoolmail inloggen met webmail.rietlanden.nl (inlognaam = leerlingennummer; wachtwoord bekend)

-

Daarna kan op de website www.slim.nl ingelogd worden als ‘student’ en bestellingen worden gedaan (software, hardware, notebooks, tijdschriften en boeken)

-

Opgegeven bestellingen worden na controle van de gegevens doorgaans binnen enkele dagen naar het huisadres verstuurd, vergezeld van een factuur Wouter Schuurmans, ICT-coördinator


Zoeken en beoordelen van informatie op Internet Zoeken naar informatie Leerlingen denken tegenwoordig bij het zoeken naar informatie bijna meteen (en vaak uitsluitend) aan internet als informatiebron. Maar er zijn er meer. Een overzicht van informatiebronnen: • Algemene tijdschriften • Wetenschappelijke tijdschriften • Artikelenindex • Kranten • Bibliotheekcatalogus • Boeken • Encyclopedieën • World Wide Web • E-mail Op de website TILT staat een oefening over wat je waar moet zoeken: http://www.tilt.ihol.nl/m1_pre_tiltometer.php Wat heb je nodig? Voor je gaat zoeken doe je er goed aan om even over de volgende dingen na te denken: • Wat is het onderwerp en welke woorden horen daarbij? (die kun je gebruiken als trefwoorden bij zoekmachines) • Zijn er synoniemen voor die woorden? (voor als de eerst gekozen woorden niet de goede treffers opleveren) • Bestaan er nog andere trefwoorden die er mee te maken hebben? (een andere ingang levert vaak verrassend bruikbare resultaten op) • Wanneer je ook informatie in een andere taal kunt gebruiken, wat is dan de vertaling van die woorden? (dat levert vaak een enorme hoeveelheid nieuwe informatie op) En ook: • Over welk deel van het onderwerp wil je géén informatie? (met de daarbij horende trefwoorden kun je via geavanceerd zoeken treffers uit filteren) Het hoeft niet altijd met een zoekmachine Veel sites hebben een zeer voor de hand liggend adres (URL).Zoek je informatie over dieren, probeer eens www.artis.nl!


Bekende organisaties en bedrijven kiezen vaak als URL www. gevolgd door de naam van de organisatie of het bedrijf en de toevoeging .nl of .com. Voorbeelden: www.greenpeace.nl www.volkskrant.nl www.opel.nl www.opel.com levert de internationale site op. Wanneer je niet precies weet hoe de naam van de organisatie of het bedrijf gespeld wordt, kun je altijd nog een gokje wagen. Startpagina's Startpagina's helpen je verder via rubrieken. Bruikbare startpagina’s zijn: • www.startpagina.nl met links naar sites over allerlei onderwerpen • www.leren.nl met links naar sites over opleiding en scholing. Zoeken met zoekmachines Een specialistisch trefwoord als energiebesparing levert bij de eerste 10 treffers misschien al iets bruikbaars op, maar een trefwoord als auto waarschijnlijk niet. Meer trefwoorden helpen dan. Meestal kun je ze gewoon na elkaar, gescheiden door spaties invoeren. Google komt dan alleen met pagina's waar alle trefwoorden op voorkomen. Hoe dichter bij elkaar, hoe hoger in de lijst (meer vooraan). Wanneer je meerdere trefwoorden samen tussen aanhalingstekens plaatst, wordt gezocht naar exact die combinatie van woorden. Dus bij elkaar staand, net zoals opgegeven, en rekening houdend met hoofd- en kleine letters. Soms lukt het om meteen te vinden wat je zoekt door een eenvoudige vraag te stellen. Probeer het maar eens in Google met Wat zijn vitamines. Verfijnd zoeken Soms kun je beter aangeven wat je zoekt door het gebruik van zoekoperatoren. Dat zijn speciale woordjes of tekens die je tussen de zoektermen kunt zetten: AND of + OR * (jokerteken) NOT of – Zo zou de zoekopdracht nijmegen wandelen NOT vierdaagse wel pagina's moeten opleveren over wandelen in de buurt van Nijmegen, maar zonder al die pagina's die over de vierdaagse gaan. Bij Google werkt NOT niet, het minteken wel. Het moet dan los van het voorafgaande woord en vast aan het volgende woord staan: nijmegen wandelen -vierdaagse


Je kunt ook kiezen voor "Geavanceerd zoeken" en daarna de aanwijzingen volgen. Afbeeldingen zoeken Via de meeste zoekmachines kun je specifiek naar afbeeldingen, geluidsbestanden enz. zoeken. Klik dan voor je het zoeken start op de betreffende knop of tabblad. De zoekactie levert kleine plaatjes op (Thumbnails). Wanneer je daar op klikt kom je op de site met de afbeelding. De gezochte tekst hoeft lang niet altijd de naam van het plaatje te zijn. Het kan ook tekst zijn die in de buurt van het plaatje staat. Is de gevonden informatie altijd betrouwbaar? Het antwoord op deze vraag is simpel: nee! Iedereen kan informatie op internet plaatsen en doorgaans is er niemand die in de gaten houdt of die informatie klopt of niet. Daarom moet je zelf kritisch zijn. Er zijn een aantal zaken waar je op kunt letten: • Is de verantwoordelijke instelling/auteur bekend en betrouwbaar? (vaak staat er geen auteursnaam bij; dan is de organisatie verantwoordelijk voor de informatie) • Wat is de bedoeling van de site? (veel sites verstrekken subjectieve informatie, een politieke boodschap, de mening van een actiegroep, reclame) • Is de informatie actueel? (dat is niet altijd nodig, maar als het wel nodig is moet je dat kunnen controleren) • Komt de informatie overeen met wat je elders aantreft? (het is bij het zoeken naar objectieve informatie altijd een goed idee om meer sites over hetzelfde onderwerp met elkaar te vergelijken) • Is de site professioneel opgezet? (spelfouten bijvoorbeeld, getuigen niet van een professionele opzet, maar Engelstalige sites kunnen gemaakt zijn door iemand voor wie Engels een vreemde taal is; dan kunnen er toch wel foutjes in zitten zonder dat de site daardoor onbetrouwbaar wordt) Wat zegt de URL? Landcodes zeggen iets over het land waar de site is aangemeld. Voorbeelden: nl = Nederland be = België uk = Engeland (United Kingdom)

Zoek eens bij Google met het trefwoord landcodes. De eerste treffer levert al een compleet overzicht op van alle voor internet gebruikte landcodes!


Organisatiecodes zeggen iets over de organisatie achter de site edu = educatief gov = overheidsinstelling com = commercieel org = not profit organisatie Een tilde (~) in een URL geeft meestal aan dat het om een persoonlijke webpagina gaat. Verwerken van informatie Tekst en afbeeldingen kun je kopiëren en elders (bijvoorbeeld in Word) plakken. Mee gekopieerde tabellen om de tekst kun je in Word verwijderen via ‘Tabel’, ‘Converteren’, ‘Tabel naar tekst’ Wil je geen opmaak mee kopiëren naar Word, plak dan via ‘Bewerken’, ‘Plakken speciaal’, ‘Niet opgemaakte tekst’. Voorkom plagiaat Ongevraagd overnemen van materiaal is plagiaat en dat mag niet. Je kunt hierover meer lezen op http://www.tilt.ihol.nl/m3_plagiaat.php Wat mag dan wel? Verwijzen mag altijd (via een link). Overnemen met bronvermelding mag meestal ook (zeker als het alleen om een schoolopdracht gaat en niet om een nieuwe publicatie). Algemeen bekende kennis valt niet onder het auteursrecht. Het auteursrecht betreft dan vaak de vorm waarin het gepresenteerd wordt. Door de tekst opnieuw in eigen bewoordingen op te schrijven is er geen sprake van plagiaat. Wanneer je toch bepaalde tekst letterlijk wilt overnemen, plaats die dan tussen aanhalingstekens en zet er een bronvermelding bij. Schoolopdrachten De bedoeling van de meeste schoolopdrachten is dat je er van leert. Van klakkeloos overnemen van informatie leer je niet zo veel. Daarom zijn schoolopdrachten vaak zo geformuleerd dat je dat ook niet kunt (wil je aan de opdracht voldoen). Je moet bijvoorbeeld vergelijkingen maken of je moet de inhoud in een ander verband plaatsen (een nieuwe context). Ook het vragen om een eigen mening is een manier om je goed te laten nadenken over de gevonden informatie.

Wouter Schuurmans ICT-coördinator


In FlevoMeerbibliotheek Lelystad kun je verschillende online databanken gratis gebruiken. Handig toch? Een goede hulp bij je werkstuk, spreekbeurt of boekverslag! Heb je een vraag? Stel ‘m aan Al@din Met deze zoekmachine kun je zoeken in de antwoorden op vragen die aan Al@din zijn gesteld.

Krantenbank - de archieven van alle landelijke dagbladen In de openbare bibliotheek bevinden zich de digitale archieven van de artikelen uit: NRC Handelsblad (vanaf februari 1990), het Algemeen Dagblad (vanaf november 1991), Trouw (vanaf januari 1992), Het Parool (vanaf juli 1992), de Volkskrant (vanaf april 1994), De Telegraaf (vanaf juli 2001). www.krantenbank.nl/index.html

Consumententests Alle tests en onderzoeken uit de Consumentengids. www.consumentenbond.nl

Actuele documentatiebank Jeugd De Actuele Documentatiebank Jeugd wijst de weg naar informatie over talloze onderwerpen voor spreekbeurten en werkstukken. www.knipselkranten.nl/demo/jadbank

Literom - Grootste verzameling literaire recensies van Nederland www.knipselkranten.nl/demo/app/dliterom.dll


Literom Wereldliteratuur Grootste verzameling artikelen en recensies over literaire werken uit de wereldliteratuur

Fictierom - Titels van romans, op onderwerp geordend www.knipselkranten.nl/demo/app/dfictierom.dll

Uittrekselbank - Grootste verzameling uittreksels en auteursportretten van Nederland www.knipselkranten.nl/demo/app/duittreksels.dll

Jeugdliterom - Verzamelde artikelen en recensies over jeugdliteratuur http://www.knipselkranten.nl/demo/app/djliterom.dll

Uittrekselbank jeugd - Uittreksels van jeugdboeken en auteursportretten www.knipselkranten.nl/demo/app/djuittreksels.dll

Davindi: een groot aantal speciaal voor het onderwijs geselecteerde links www.davindi.nl

Schoolbieb: de schoolbibliotheek op Internet Schoolbieb is opgezet als een schoolmediatheek en bevat een snel toenemende door de bibliotheken verzamelde informatiebank. http://schoolbieb.nl

Van Dale De Van Dale woordenboeken vormen de top van de woordenboeken in Nederland. In de bibliotheek zijn de volgende woordenboeken digitaal beschikbaar: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/


Topfit Fitness 10 jaar onder 1 dak met De Rietlanden Topfit Fitness werd in 1992 opgericht door een aantal fysiotherapeuten, die werkzaam waren in de Botter. Het ontwikkelen van fitness was volgens hen noodzakelijk omdat er bij sportscholen te weinig kennis en kunde aanwezig was op gebied van begeleiding. Aangezien therapeuten de hele dag bezig zijn met het houdings- en bewegingsapparaat(spieren,gewrichten, totale bewegingsketens) lag dit mooi in het verlengde van hun vak. Al die jaren is de fitness bewust kleinschalig gehouden, zodat iedereen individueel aandacht krijgt tijdens de trainingen. De aanwezige fysiotherapeuten zullen zich richten op de uitvoering van de bewegingen, het bijstellen van het schema en tevens direkt inspelen op eventuele klachten en beperkingen. Nog steeds worden de trainingen altijd begeleid door een der fysiotherapeuten. De samenwerking met ‘De Rietlanden’ dateert ook uit die beginperiode. Topfit fysiotherapie was 1 middag per week op school aanwezig voor een blessurespreekuur, vooral voor de leerlingen uit het sportproject. Ook verzorgden we gastlessen op school en gaven we ondersteuning bij kracht- en fitnesstraining. In 1999 kwam de mogelijkheid om de fitness onder dak te brengen op de Grietenij. Aangezien dit voor beide partijen gunstig was, zit Topfit sindsdien op de huidige locatie. Leerlingen en docenten kunnen( met 20% korting!) gebruik maken van de faciliteiten. Ook de l.o. sectie kan voor haar lessen op woensdag over de ruimte beschikken. De fitness is dagelijks doorlopend geopend, tot laat op de avond. Op dezelfde locatie is ook de dependance van de fysiotherapie in bedrijf. Dat betekent dat er overdag altijd 3 à 5 therapeuten aanwezig zijn. Medische training, groepslessen, individuele fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie, dry needling e.d. wordt allemaal ter plaatse toegepast. Zeker in deze tijd waarin veel strak gepland moet worden, is het prettig dat dit allemaal onder eigen “dak” van school plaats kan vinden. In totaal werken bij Topfit 15 fysiotherapeuten, met ieder een of meerdere specialisaties.

Voor meer informatie: 0320-295929 of kijk op www.topfit-lelystad.nl


De eerste schoolperiode tot kerst van klas 1X De eerste schoolweken zitten erop. De kinderen kerstvakantie. Ze zijn erg druk geweest met leren kwamen in groten getale. Direct na aanvang van het lesprogramma op volle toeren. Zowel kinderen als basisschool naar 1X erg groot.

kijken uit naar de komende voor SO’s en CR’s en deze nieuwe schooljaar draaide het ouders vonden de overgang

Maar eenmaal gewend aan deze nieuwe situatie vinden de kinderen snel hun draai en heeft een ieder zijn of haar plekje gevonden, met bijhorende vrienden. Na een aantal weken zijn de ouders uitgenodigd voor een evaluatie-avond om met elkaar over hun kinderen te praten, tegen welke problemen zij aanlopen m.b.t. huiswerk maken, hoe ze school hebben ervaren tot dan toe, enz. Het was een informatieve avond. Ook was het leuk om de ouders te ontmoeten van klasgenoten die vaak thuis ter sprake kwamen. En uiteraard hun mentrix mevr. Berest wat beter te leren kennen. Er wordt op school veel voor de kinderen georganiseerd zoals bijvoorbeeld de introductiedagen, rondje Lelystad, cabaretvoorstelling, een modeshow, klassefeest, kerstontbijt met volleybalwedstrijd, kerstfeest in de Mystic en dat alleen al in deze eerste periode. Kortom, onze kinderen gaan iedere dag met plezier naar school en zijn blij dat ze voor De Rietlanden gekozen hebben, en gezien hun plezier wij als ouders ook! Geraldine Koning Ouder leerling 1X Lid ouderraad  


Afsluiting introductie 1e klas Op 15 oktober was het 1e klassersfeest. Het duurde van 19.30 t/m 22.30 uur. Er waren 200 kinderen. De DJ was Devotion. De muziek was wel leuk maar er waren ook oude liedjes. Het licht was soms fel maar het viel wel mee. De sfeer was wel gezellig. Er waren ook hapjes zoals: toastjes met allerlei dingen erop: kaas, ei, worst etc. De volgende dag waren we het eerste uur vrij. En we moesten 9.15 uur beginnen met de lessen. Shiromani Niemar, klas: L1Q

Het begon om 19.30 uur. Eerst moest je je pas laten zien en dan begon de party. We liepen de klapdeuren voorbij en we zagen van alles. In het begin durfde bijna niemand te dansen. Na een tijdje stilstaan ging bijna iedereen dansen. Iedereen stond te springen op de maat van de muziek. Als je dorst had kon je gewoon wat te drinken halen en ook kon je hapjes halen. Bijna iedereen stond te swingen op de maat van de muziek. Je kon gewoon aan de DJ vragen of dat ene nummer dat je leuk vond op mag. Het was een goede sfeer en we waren wel meer dan 2 uur aan het dansen. Het was om half 11 afgelopen. Saskia Pruis, klas: L1Q


Keuzebegeleiding in het tweede leerjaar……. Net als pa of ma…… In het tweede leerjaar gaan onze leerlingen in het VMBO een keuze maken. De cijfers die er behaald worden geven aan of zij het beste passen in de Theoretische Leerweg ( TL ) of binnen een beroepsrichting. Bij het kiezen voor een beroepsrichting of een vakkenpakket binnen de TL komt er veel informatie op u en uw kind af. Mentorlessen, beroepsopleidingenmarkt, internet en dan ook nog de docenten en mentoren. Toch is uit onderzoek gebleken dat de ouders van zeer grote invloed zijn op de schoolloopbaan en ook op de keuzes van de leerlingen, van grotere invloed zelfs dan alle genoemde activiteiten op school. “Als je vader verpleegkundige is, wordt je zelf dus ook verpleegkundige.” Als deze regel vroeger al opging, nu in elk geval niet meer zo sterk. Onder invloed van ouders verstaan we dat een kind zich spiegelt aan de ouders, dat een kind vanaf de vroegste jeugd door de ouders beïnvloed wordt en daardoor vaak keuzes maakt die in het verlengde liggen van wat de ouders zouden kiezen. De manier waarop u, als ouders, met uw kind praat over school, studie en werk heeft dus een grote invloed op uw kind. Bent u positief over presteren op school, moedigt u uw kind aan, dan zal uw kind meestal geneigd zijn het beste beentje voor zetten, net een stapje meer te doen. “Dus, ik moet de hele tijd bij het huiswerk maken en leren zitten? Daar wordt mijn kind niet blij van….” Bovenop uw kind zitten, een puber constant controleren en achter de broek aanzitten is in mijn ogen iets anders dan aandacht geven en positief stimuleren. Door te veel controle (en ruzies daarover) gaan pubers zich averechts gedragen, juist niets meer doen voor school! Dat is ook niet de bedoeling……………….. Dus, toon belangstelling, geef aan dat u het fijn vindt als er goede cijfers worden gehaald. Praat over de slechtere resultaten en vraag of u uw kind kan helpen. Praat ook over de toekomst, over wat uw kind leuk of niks vindt. Op deze manier praten over school, over keuzes en vakken geeft u het kind de kans zijn of haar mening ook te laten horen en dat geeft dan aan u samen de ruimte om tot een goede keuze te komen. Bedenk daarbij ook: Leren en opvoeden is fouten maken, ook in de keuzebegeleiding…… J.S.Nauta, Decaan VMBO j.nauta@rietlanden.nl


Afvalprojekt door onze ogen Wij hadden een heel goed idee, namenlijk: We zouden een competitie hebben gemaakt tussen Noord – Zuid – Oost – West en Midden. Je moest een half jaar plastic afval en oude schoenen inzamelen. Degene die zou winnen zou een gerecycled plastic kunstgrasveld krijgen met de volgende onderdelen: voetbal – korfbal – tennis – hockey en handbal. Je kan dan de volgende delen inklappen: hockeygoal en tennisnet oprollen en korfbalpaal in de grond laten zakken. We hadden bijna gewonnen maar we hebben wel de aanmoedigingsprijs gekregen. Ook mogen we in april naar een nieuwe reclycingfabriek in Lelystad. Door Quinten – Jeroen – Percy – Frank en Jord van klas 2G en 2J. Rietlanden wint met aansprekende campagne LELYSTAD - Ramona, Asina, Lamyae en Mei Ling uit klas 2B van de Rietlanden zijn de winnaars van de scholierenwedstrijd over het scheiden van plastic afval. De jury prees hun originele en aansprekende campagne, die bovendien ook goed te gebruiken is door de gemeente en HVC inzameling. Een van de elementen uit hun campagne is een film met de titel: Plastic in de natuur is moord, dus gooi het niet overboord! Dit filmpje, dat inmiddels al te bewonderen is op You Tube, (via www.youtube.com komt deze week op de Streetcaster en wordt gebruikt in de campagne die de komende periode van start gaat over het scheiden van plastic afval. De jury was zeer onder de indruk van alle presentaties. Daarom werden er snel nog twee prijzen in het leven geroepen. Twee groepjes ontvingen de aanmoedigingsprijs. Zo had klas 1A van het Groenhorstcollege een heel goed idee over een voorlichtingsboekje voor basisscholen. Ook dit idee wordt uitgevoerd. De groep Plastic Recycling van klas 2H van de Rietlanden, had een heel origineel idee over het belonen van mensen voor het scheiden van plastic afval. Dit idee vond de jury zo goed dat deze leerlingen een speciale rondleiding krijgen op het vernieuwde afvalbrengstation straks in het begin van het nieuwe jaar. Lelystad heeft voor het scheiden van plastic afval gekozen voor een brengsysteem. Net zoals bij glas, komen er op verschillende plekken in de stad containers te staan waar de inwoners hun plastic afval op elk gewenst moment kunnen brengen. Vanaf 18 januari 2010 zijn de containers geplaatst en gereed voor gebruik. De komende periode worden de inwoners hierover uitgebreid geïnformeerd. Bron: Flevopost


Winnaars Afvalprojekt We willen jullie wat vertellen over wat we van het Plastic Project vonden en wat we allemaal heb meegemaakt. lees hier ons verhaal. We vonden het Plastic Project in het begin echt niet interessant, maar toen we er mee bezig waren, begonnen we steeds bewuster te worden,dat plastic eigenlijk heel slecht is voor het milieu en dat je het beter kan scheiden. Het project was heel erg leuk om aan te werken. We hebben veel moeten afspreken met de meiden om een filmpje op te nemen. Het filmpje was niet makkelijk om te maken en we moesten er echt elke dag weer mee bezig zijn. We moeten wel eerlijk zeggen dat we erg trots worden op onszelf als mensen zeggen ' wat een leuk filmpje'. Want dan weten we dat het niet voor niets is geweest. Want we hebben samen met de meiden echt veel tijd besteed om het steeds weer opnieuw op te nemen. Want het ging best wel vaak fout, onder andere door de weersomstandigheden. Toen we naar het Provincie huis moesten gaan, waren we echt heel erg zenuwachtig. We hadden ons filmpje op een USB-stick gezet. Toen we de USB-stick aan een meneer gaven, die er om vroeg zagen we dat er iets mis was toen hij het filmpje aan zette. Het filmpje deed het niet! We begonnen spontaan te zweten en we kregen het heel erg warm. Het voelde net of we in een diepe kuil vielen en geen kant meer op konden. Zonder het filmpje waren wij verloren. Ik zij toen 'OMG wat moeten we nu doen'. Ik moet naar huis om het filmpje op de stick te zetten. Maar we hadden weinig tijd en we waren met de fiets en ik woonde ook niet zo heel erg dicht bij. Dus ik en Lamyae gingen zo snel als we konden naar mijn huis om het filmpje op de stick te zetten. Ik en Lamyae waren helemaal nat van het zweet. Terwijl het filmpje aan het converteren was deden wij even rustig aan, want we moesten wel weer zo snel mogelijk terug gaan naar het Provinciehuis dus we moesten wel wat energie opbouwen. Het filmpje was klaar en wij fietsten echt voor ons leven weer terug naar het Provinciehuis. We waren redelijk op tijd gekomen. En al snel was de beurt aan ons. Mijn handen trilden echt heel erg, maar ik moest mezelf in bedwang houden. Het lukte en het ging best wel goed vond ik. Toen de wethouder de winnaars bekend ging maken, wist ik zeker dat wij hadden verloren, omdat ik de rest veel beter vond dan wij. Maar de Jury dacht er heel anders over. Zij vonden ons filmpje heel erg shockerend en heel erg goed. Ze zeiden dat we mensen bewust maakten met onze teksten die wij in ons filmpje hadden gebruikt. Wij waren de winnaars! Maar het drong niet echt tot me door. Pas toen een meneer met zijn armen en handen het gebaar maakte van 'kom maar naar voren' wist ik het zeker: wij waren de winnaars..!! Asina Kaya, Mei Ling Wist, Lamya Bouhkris en Ramona Wouter


Langdurig zieke leerlingen Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht c.q. mentor. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de mentor van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de regionale onderwijsbegeleidingsdienst (www.ijsselgroep.nl) en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.


Leerlingen en Faalangst Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als je er niet mee kan omgaan. EĂŠn op tien leerlingen lijdt aan een ernstige vorm van faalangst. Ze halen slechte cijfers omdat ze bang zijn. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen van anderen (bijvoorbeeld ouders, docenten) of van zichzelf te kunnen voldoen. Ze hebben hoofdpijn, maagkrampen of hartkloppingen. Ze hyperventileren of zijn overgevoelig. Binnen De Rietlanden proberen we leerlingen met faalangst door middel van een training in kleine groepen beter te leren omgaan met deze angst. Het doel van de trainingen is het vergroten van het zelfvertrouwen en het verstevigen van het eigenbeeld. Voor meer informatie wordt verwezen naar mevrouw Kustner.


Judo op De Rietlanden Het ziet er natuurlijk erg leuk uit al die leerlingen in de splinter nieuwe judopakken. Maar de leerlingen van De Rietlanden ondervonden ook dat judo erg leuk is om te doen. Sinds deze zomer is judo een vast onderdeel in het programma van vier HAVO. Vol enthousiasme gingen de leerlingen er dan ook tegen aan. Door de judopakken konden er ook staande technieken gedaan worden. Veel leerlingen ontdekten de kick ervan om iemand te werpen zonder dat je de ander pijn doet. Duidelijk is dat er zeker vaker zal worden gejudood op de Rietlanden. Jaap Bekkema, docent LO


Promoteam stelt zich voor. Hieronder geven een aantal leden van het promotie-team van school aan hoe ze tegen hun werkzaamheden aankijken. Even voorstellen: wij zijn het promoteam. Wij helpen vrijwillig op school met evenementen. Met het promotieteam promoten we de school. Dat houdt in dat we er ook zijn bij het open huis, ouderavonden, schoolfeesten en nog veel meer. Wij vinden dit leuk om te doen, je bent bezig en het is nog gezellig ook. Wij zijn dit jaar al een paar keer ingeschakeld en we zijn nog steeds blij dat we ons ervoor op hebben gegeven. Wij helpen mensen op verschillende manieren zoals met koffie inschenken of mensen helpen op de juiste plek in de school te komen. Wij zijn te herkennen aan de promoshirts. In overleg met de school stellen we vast wat de beste tijden zijn, zodat we niet in de knoei komen met ons huiswerk. Ook overhandigen wij de bloemen aan de artiesten die op onze schoolfeesten komen optreden. Helpen in het promoteam is altijd heel gezellig en leuk. Dian van Maanen Ashni Bhikhoe


PlusProject “Digitale fotobewerking en animatie” Vijf weken lang hebben kinderen uit groep 8 van verschillende basisscholen een voorproefje gekregen van les op de Rietlanden. Het programma dat werd gegeven was een afspiegeling van het vak ICT dat in het 1e leerjaar wordt gegeven. Het hoofdthema van deze lessen was “digitale fotobewerking en animatie”. In vogelvlucht werden de programma’s Adobe Photoshop CS3 (fotobewerking) en Adobe Flash CS3 (animatie) behandeld. Ook werden digitale camera’s gebruikt om eigen foto’s te maken. De nadruk lag natuurlijk op de leuke dingen die je met deze programma’s kunt doen. Zoals een naambordje maken (ook handig voor de leraar!), foto’s manipuleren of een “dansende pepernoot” met muziek. De resultaten waren erg grappig en vaak verrassend origineel!

Andele, Angela, Arnold, Danique, Devon, Dewy, Evelien, Larissa, Maaike, Marij, Semih, Sheida, Stephanie, Tessa en Tom … hartstikke bedankt voor de leuke lessen!

Jeroen Brattinga docent ICT De Rietlanden


Modeshow 9 december 2009 Na de bijzondere opening door vier heren, had het publiek de belangrijke taak om de nieuwe K3 te kiezen. Helaas vielen beide heren wel in de smaak en werd het K4.

Ronde 1 was vol vlotte kleding geshowd door de heren en verkrijgbaar bij YFashion uit Dronten: Armani, DKNY, Cold Method, Hans Ubbink en Replay. SPS Superstar verzorgde de kleding van de dames in deze ronde. Aan het einde mochten de dames ook nog enkele japonnen van Zaza uit Bataviastad aan het publiek tonen. Zelfs onze afdelingsleidster, mevrouw Bruno, kon een schitterende blauwe japon niet weerstaan.

In ronde 2 was kleurrijke Prom kleding te zien uit Engeland. Dit werd door Bride & Beauty uit Lelystad ter beschikking gesteld. De dames wilden tijdens het passen de jurken niet meer uittrekken. De heren lieten hier smaakvolle pakken zien van William's fashion for men uit Dronten. Sommingen moesten hun jasjes echter aan de dames afstaan.

Ronde 3 liet stijlvolle galakleding zien voor dames en heren. Zowel de jurken als de smokings kunnen gehuurd of gekocht worden bij Divo e Diva. Natuurlijk zijn hier ook alle accessoires verkrijgbaar.

Ook de pauzes waren erg leuk. 'Robbie Williams' kwam het publiek vermaken. Soms was de muziek iets te hard voor de opa's en oma's, maar ook zij hebben heerlijk met sommige nummers kunnen meezingen.

Alle modellen hebben een liefdevolle behandeling ondergaan van 'gewone' leerling tot schitterend gekapt model allemaal dankzij Titia Hairstyling. De geweldige makeup door Stefanie Beaufort van Douglas uit Lelystad en haar bevriende visagisten heeft de transformatie compleet gemaakt. Aan het einde van de avond kreeg iedere bezoeker een tasje met speciale kortingsbonnen voor de deelnemende bedrijven. Zo wordt shoppen voor de kerst of de PROM nog aantrekkelijker.


Muzikaal werd de show worden verzorgd door DJ Devotion. Hij heeft genoten van alle choreografie die de leerlingen hadden bedacht.

Dit jaar werd de modeshow gepresenteerd door Barbara Karel. Ze is bekend geworden op MTV , daarna was ze te horen op 3FM in het programma Bring It On! . Daarnaast presenteerde ze in de nacht van maandag op dinsdag (01.00 - 04.00 uur) het programma Barbara. (Meer foto’s van de modeshow kan http://www.rietlandenarchief.nl/promfoto.htm )

je

vinden

op

onze

website:


Cashflow

Interactief theater voor het derde leerjaar. Op de laatste dondermiddag voor de kerstvakantie is een start gemaakt met de voorstellingen Cashflow voor het derde leerjaar door de theatergroep Thot. Het is een voorstelling waarin de spanning duidelijk wordt tussen meedoen, vriendschap en liefde en de grenzen van geld. Op De Rietlanden wordt tijdens de lessen in het algemeen en de mentorlessen veel aandacht besteed aan het maken van keuzes en het waarom er achter. Als het over geld gaat wil iedereen zich groot houden. De voorstelling Cashflow en de aandacht die er vervolgens in de lessen aan besteed wordt, helpt de leerlingen verstandige keuzes te maken. In de loop van het jaar krijgen alle leerlingen in het derde leerjaar de voorstelling te zien en wordt er in de lessen door de mentor verder mee gewerkt. Vroeger spaarde men om iets te kunnen kopen, tegenwoordig koopt men en betaalt dan af. De commercie speelt hier handig op in. Vooral jongeren zijn een kwetsbare doelgroep. Zij kunnen in zulke hoge schulden terecht komen, dat zij geen uitweg meer zien. Mogelijk gevolg is de kleine misdaad of de schuldhulpverlening. Schulden kunnen een leven behoorlijk ontwrichten.

Ga je eerst je geld verdienen of juist eerst uitgeven en dan…? Gerhard Straatsma  


Het schoolfeest en vrijdagochtend Donderdagavond; Het was een geweldig feest met te gekke artiesten. Iedereen was door het dolle heen. Er werd niet alleen gedanst maar vooral ook veel liedjes meegezongen. Het was dus een heel leuk schoolfeest.

Vrijdagochtend; Ook vrijdagochtend was het weer een groot succes in de Mystic. Nadat iedereen lekker had gegeten bij het kerstontbijt op school, konden de feestbeesten weer losgaan. Ook hierbij konden de goede artiesten Gio en Brace niet wegblijven. Deze 2 dagen zijn dus goed voor herhaling vatbaar.

Groetjes, Charlotte en Esmay A2j


Kerstontbijt en volleybal bovenbouwtoernooi Vrijdag 18 december begonnen alle klassen met een kerstontbijt! Vanaf 10 uur kon je kiezen of je schoolvolleybal ging kijken of dat je naar Mystic ging. De derde klassers en hoger konden zelf deelnemen aan het volleybal toernooi als ze zich met een team hadden ingeschreven! Het team uit 6 vwo heeft de wedstrijd gewonnen! Natasja Stienstra 4S


Culturele en andere activiteiten op onze school in de periode december – april Verslag Tweedejaars Workshop Breedbeeldproject Op 30 november en 1 en 2 december hebben alle tweedejaars leerlingen deelgenomen aan een workshop van twee uur. Het was de video/regieworkshop “Breedbeeld” en deze was in samenwerking met De Kubus georganiseerd. Alle reguliere klassen hebben deelgenomen aan dezelfde workshop. Het eerste uur hebben de leerlingen, onder leiding van een theaterdocent, gewerkt aan toneel improvisatieopdrachten. In het tweede uur mochten de leerlingen werken met de camera’s en moesten zij de scènes filmen. Er moest uiteindelijk een televisieprogramma ontstaan. In de televisiestudio stonden drie camera´s. De leerlingen stonden zelf achter die camera´s en hadden via een koptelefoon direct contact met de regieruimte. In de regieruimte moesten minstens twee leerlingen de regisseur helpen om het geluid te regelen en mooie beelden te kiezen. Voor de camera´s moest een floormanager (ook één van de leerlingen) samen met een professionele dramadocent ervoor zorgen dat de toneelstukjes, dansen, quizzen en interviews zo voordelig mogelijk in beeld kwamen. De klassen werden verdeeld in groepjes die steeds een andere taak kregen, op deze manier konden zij zowel voor de camera staan als acteur, als achter de camera als cameraman of in de regieruimte als regisseur. Het uiteindelijke TV programma dat iedere klas heeft gemaakt is door de leerlingen zelf vastgelegd op video. Het resultaat is vastgelegd op een DVD en wordt tijdens een mentoruur vertoond in de klas. De foto’s van de workshop staan op onze website (www.rietlanden.nl).

Deze 2e klas leerlingen hebben zich uitstekend vermaakt en veel geleerd. Ze zullen nooit meer op dezelfde manier naar films of televisie kijken, nu ze zelf de regie in handen hebben gehad.


Voortgang CKV 2e klas Een cultuurblok is afgerond met het presenteren van maquettes. De leerlingen hebben met veel plezier aan deze opdracht gewerkt, dit is terug te zien aan de mooie resultaten. Het animatieblok is al van start gegaan. De leerlingen zijn de Japanse animatiefilm ‘Spirited Away’ aan het bekijken in ons filmhuis en gaan daarna zelf een stop motion filmpje maken.

Voortgang CKV activiteiten 3 VMBO In 3 VMBO hebben de leerlingen tijdens de CKV lessen kennisgemaakt met de culturele mogelijkheden van de gemeente Lelystad. Als afsluiting moesten zij een tweedaagse culturele tour door Lelystad bedenken en presenteren. Op 13 Januari staat de Hip-hopworkshopdag gepland in de Undergroud. Deze activiteit wordt in samenwerking met De Kubus georganiseerd. Er worden vijf workshops aangeboden die allemaal nauw verbonden zijn met de hip-hop scene: dj, rap/mc, breakdance, locking en graffiti. De dag wordt afgesloten met een spetterende show over het ontstaan van hip-hop. Ook staat er later in het jaar nog een filmworkshop gepland. Deze zal plaatsvinden in het filmhuis van De Rietlanden en wordt georganiseerd door IJver producties.


Voortgang CKV1 activiteiten tweede fase De 4havo/atheneum leerlingen zijn momenteel bezig met het thema smaak waarin hun eigen omgeving, architectuur, beeldhouwkunst en fotografie centraal staan. Als afsluiting van dit thema gaan de leerlingen de stad in om mooie en lelijke gebouwen en beelden te fotograferen. Het resultaat wordt daarna in de les gepresenteerd. Het volgende CKV-thema is film. De leerlingen gaan in groepsverband een speelfilm maken. Er zijn tien nieuwe videocamera’s en zeventien externe harde schijven aangeschaft voor een goed verloop van het filmproject. De films worden eerst vertoond tijdens ons interne Rietlanden Filmfestival, de beste vijf worden daarna ingezonden naar het NFFS (Nationaal Filmfestival voor Scholieren).

Er staat ook nog een excursiedag naar Amsterdam gepland voor de Tweede Fase. Tijdens deze excursie gaan de leerlingen kennis maken met de Nederlandse schatten uit de zeventiende eeuw, ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Wij willen de leerlingen meenemen naar het Rijksmuseum waar grote meesterwerken te bezichtigen zijn als “De Nachtwacht” van Rembrandt en “Het Melkmeisje” van Vermeer. Na het bezichtigen van het Museum gaan de leerlingen een speurtocht volgen langs de oude stadsmuur van Amsterdam die vanaf 1481 werd opgetrokken. Amsterdam was toen uitgegroeid tot een welvarende handelsstad. Deze speurtocht heeft kijk- en reflectieopdrachten die de leerlingen schriftelijk of met een fototoestel moeten vastleggen.


Terugblik op de Londenwerkweek van de Tweede fase De Londenwerkweek was een groot succes. De vele foto’s op de website zijn daar het bewijs van. Hieronder een reisverslag van Claudia Hendriks uit 4Y. Reisverslag Londen 2009 door Claudia Hendriks uit 4Y Na weken van voorpret zagen we eindelijk de bus de straat in rijden. We brachten snel onze koffers naar de bergplaats, want iedereen wilde natuurlijk de beste plekken in de bus. Wij hebben bus B, een dubbeldekker. Na een tijdje vertrok de bus eindelijk; we gaan naar Londen! Eerst helemaal naar Calais reizen en dan met de boot door naar Dover, waar we met de bus weer verder gingen naar Londen. Af en toe een pauze om te eten en naar de wc te gaan. Om 5 uur kwamen we aan bij Canterbury Cathedral. Er was veel te zien en in de Cathedral kon je nog een kaarsje oplaten. Na 1,5 uur vertrokken we weer, op naar de gastgezinnen. Sommigen waren er heel rustig onder en anderen werden haast gek van de zenuwen. Op het meetingpoint werden de groepjes één voor één geroepen en uiteindelijk het mijne. Wij maakten kennis met een vrouw, Kate. Ze had 2 kindjes, van 3 en 6, die ons erg graag wilden ontmoeten. We kwamen aan bij huis en kregen onze kamer te zien. We kregen de douchetijden en ze maakte 2 pizza’s voor ons klaar. Het was allemaal nog een beetje onwennig maar al snel bleek dat Kate erg aardig was en dat we het erg getroffen hadden. Met een blij gevoel gingen we dan ook slapen. De volgende ochtend stonden we op om half 7, niet veel later stonden we weer fris op het meetingpoint. Verhalen werden uitgewisseld en al snel blijkt dat we het erg hebben getroffen. Vrienden van mij hebben nauwelijks ruimte en mogen hun kamer niet uit. Met de bus een uur naar de Tower of London. Er was en heleboel te zien, waaronder een Beefeater waarmee we op de foto wilden. Al snel liepen we door naar de kroonjuwelen en ook dat was schitterend. Eenmaal buiten besloten we met de Underground te gaan. Met wat leraren stapten we in. Wat ging dat ding hard! We moesten naar St. Pauls Cathedral en het metrosysteem was even wennen. Binnen mocht je geen foto’s maken, er waren wel veel trappen naar boven. Na enige tijd gingen we weer naar beneden naar Old Bailey's (moordrechtszaak). Helaas moesten we wel een half uur wachten, waarna we gefouilleerd werden en naar binnen mochten. Heel goed te verstaan was het niet, na een tijdje gingen we dan ook weer weg. Toen hadden we 3,5 uur time-off. Ik ging met mijn vrienden met de metro alvast naar Trafalgar Square, waar we veel lol hadden. Even gegeten bij de Mac en toen was het alweer tijd om te verzamelen voor London by night. De leraren besloten uiteindelijk de korte route te nemen. Ook daar heeft de halve bus niks van meegekregen omdat ze lagen te slapen… bij de gastgezinnen doken we dan ook snel ons bed in. Woensdagochtend weer vroeg op.


Al snel vertrok de bus naar Windsor Castle. Daar was zoveel te zien! Prachtige kamers, ze hadden voor alles wel een aparte kamer. Eetkamer, ontvangstkamer, zelfs een enorme kledingkamer. Na het kasteel vertrokken we naar het centrum van Londen en daar kon je kiezen waar je naartoe ging: Natural History Museum of Science Museum. Ik koos voor het NHM, waar je kon voelen hoe een aardbeving voelde en meer. Er waren zelfs dinosaurussen en een muur met alle soorten sterrenbeelden. Na ruim een uur was er tijd om naar Harrod’s te gaan. ‘Kijken maar niets kopen’ hadden leraren gezegd. Toen ik er binnenkwam snapte ik wat ze bedoelden; wat een chique en dure winkel! Ik liep langs allerlei dure tassen van Burberry, D&G e.d. Je kwam er ook moeilijk in, ik moest langs de bewaker glippen om erin te komen☺ Na een tijdje mijn ogen uit te hebben gekeken (want toch stiekem wel leuke dingen) was het alweer tijd terug te gaan. Met de bus weer terug naar de gastgezinnen waar een warme maaltijd op ons wachtte. Pasta met tomatensaus! We konden ook lekker douchen. Nog even nagepraat met mijn gastgezin en daarna naar bed. Donderdagochtend begonnen mijn voeten toch te protesteren. We zouden vandaag wel weer veel moeten lopen…Gelukkig kreeg ik, heel leuk (niet dus), een wake-up-call met veel geschreeuw van mijn vrienden. Wat lief dat ze aan me dachten. Na het ontbijt reden we naar Westminster, waarbij we even naar de ‘changing of the guards’ keken en daarna door een parkje met eekhoorntjes doorliepen naar Buckingham Palace. Van tevoren was ons verteld dat we op eigen houtje naar The British Museum moesten. Bij Buckingham Palace raakten de leraren een groot deel van de leerlingen kwijt en dus gingen we maar zelf naar het museum. Het was daar erg mooi en groot. Daarna 5 uur time-off , wij gingen shoppen in Oxford Street. Nog even onderweg ergens wat gegeten en daarna moesten we, na de metro, verzamelen voor de musical ‘Wicked’. Je kreeg ieder een ticket en toen de zaal vol zat begon het. Het was echt schitterend, zo mooi gezongen en uitgevoerd, ook met een schitterend decor. Na de voorstelling kregen ze een staande ovatie van onze school en nog napratend over de prachtige musical liepen we naar de bus. Het was nog ver naar de gastgezinnen en dan moesten de tassen nog ingepakt worden.… dan maar even in de bus wat slaap meepakken. Op vrijdagochtend beseften we ineens dat het er weer op zat. Nog even foto’s van het gastgezin gemaakt en e-mailadressen uitgewisseld, afscheid genomen en vermoeid de bus in gestapt. De reis terug begon, helaas. Ik moest weer voorin (haat aan de reisziekte) maar gelukkig hadden we onderweg wel wat pauzes. Op een gegeven moment kwamen we aan bij Dover en daar bleek dat alle boten naar Calais geannuleerd waren. We konden even wat te eten halen bij een kraampje vlakbij de plaats waar we moesten wachten voor de Shuttle, de tunnel onder het water door. We hadden hier een kaartje voor geregeld omdat we dus vertraging hadden. Na de shuttle zetten we onze reis voort naar Oosterhout, waar we uiteindelijk om 9 uur aankwamen. Vanuit Oosterhout kon je je ouders bellen dat je over 1,5 uur thuis was. We aten wat bij de McDonald's en stapten met een volle maag terug in de bus. Na een tijd kwam De Rietlanden weer in zicht! We pakten onze spullen, knuffelden onze ouders en namen afscheid van elkaar, maar wat hadden we een ontzettend leuke week gehad! Door Claudia Hendriks, A4Y


Scholierenabonnement Agora voor 3 VMBO en 4 havo/vwo

Dit jaar kregen alle leerlingen uit 3 VMBO en 4 havo/vwo de gelegenheid om naar één van de 17 voorstellingen uit het scholierenabonnement van de Agora te gaan. Ze konden kiezen uit: Ali B met ‘Wie Ali zegt, moet B zeggen’; Veldhuis & Kemper met ‘We moeten praten’; Thijs Maas met ‘Één’; Daniel Arends met ‘Geen Excuses (Reprise)’; De Wereldband met ‘Kopmannen’; ISH met ‘Who the f*** ISHAKESPEAR’; Jandino Asporaat met ‘Buena Vista’; ‘Extreem!’ Birgit Schuurman e.a.; Katinka Polderman met ‘Polderman kachelt door’; ‘Hoe overleef ik mijn eerste zoen?’; Percossa met ‘10 jaar van de sraat’; ‘2Move’; Re-Play met ‘Lost in Music’; ‘DansClick 8’; Kristel Zweers met ‘Ruig’; Veronique Sodano met ‘Made in Italy’ en de ‘De Tweeling’. Het aanbod is zeer breed en verspreid over het gehele culturele seizoen. Deze voorstellingen worden bekostigd met de Cultuurkaart en vinden ‘s avonds plaats. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de Agora. Het is de bedoeling dat zij achteraf een verslag van de voorstelling maken en inleveren bij hun CKV docent. De activiteit telt mee als CKV handelingsdeel en is daarom ook verplicht. Ali B en Veldhuis en Kemper zijn al de revue gepasseerd. De reacties waren over het algemeen zeer positief. Het is natuurlijke een bijzondere ervaring om voor het eerst zelfstandig, met slechts enkele klasgenoten, naar een groot theater te gaan. Wij hopen dat de leerlingen na deze ervaring deze stap uit zichzelf zullen nemen.

Mevr. V. Hageman Cultuurcoördinator & CKV docent


Musical 2010 – Sydney White In april 2010 gaat in De Kubus de nieuwe Rietlandenmusical “Sydney White” in première. Deze nieuwe musical belooft weer een prachtige voorstelling te worden vol zang, dans, decor en acteren.

MusicalFanDuim-winnaar Rhody Matthijs is verantwoordelijk voor tekst, muziek en regie en uit de audities is een ontzettend goede cast gekomen van 50 enthousiaste leerlingen en conciërge Ruud Canninga als de vader van Sydney White zelf. Sydney White gaat over het meisje Sydney dat in haar moeders voetsporen treedt als lid van een belangrijke studentenvereniging. Samen met de verwaarloosde en gepeste nerdjes van de Universiteit bindt ze de strijd aan met de verwende studenten die van plan zijn ten koste van alles hun macht uit te breiden. Sydney White is een sympathieke musical, losjes gebaseerd op het sprookje van Sneeuwwitje.


CR-Rooster 2e periode CR-ROOSTER TWEEDE PERIODE (van 01-12-2009 t/m 10-03-2010) week ma di wo do vr

2 11 12 13 14 15

week ma di wo do vr

3 18 19 20 21 22

week ma di wo do vr

4 25 26 27 28 29

week ma di wo do vr

5 1 2 3 4 5

week ma di wo do vr

6 8 9 10 11 12

week ma di wo do vr

7 15 16 17 18 19

week

8

week ma di wo do vr

9 1 2 3 4 5

week ma di wo

10 8 mrt 9 mrt 10 mrt

jan jan jan jan jan

jan jan jan jan jan

1e lrj

2e lrj

3 h/v

La(1X)-6

WO(a,b)- 6 Wi(g,h,j)-6

Du-3

Wi- 4

Fa- 2 La - 7

Wi-2

MA2(SE) - 7 Wi-6

1e lrj

2e lrj

3 h/v

3 vmbo(t.l.)

Sk- 4

Ec - 4,5

Ne- 4 En- 3

WO(d,e,g,h,j)-4

1e lrj

2e lrj

jan jan jan jan jan

feb feb feb feb feb

feb feb feb feb feb

feb feb feb feb feb

Ne(a,b,d,e)- 3

Ne- 4

3 vmbo(t.l.)

Ne-3

3 vmbo(b.r.)

HH - 1 Bi(B31) - 6

3 vmbo(b.r.)

UV - 2,4

4 kbl Att(B42)-3,4 Ec - 3,5

4 bbl Att(B41)-4,5

Wi-1,2 4 kbl

4 bbl

Kp 1-4 Ec(B41)-6 /BP-1-4 BH-1 KP-1-4/ BH - 1 Th-5/ Rt-6/BT-7 Bi(B41)-4/Th-6/rt-5/kt-6 St - 5 Wi - 1,2 SP-4

3 h/v

3 vmbo(t.l.)

3 vmbo(b.r.)

4 kbl

4 bbl

3 vmbo(b.r.)

4 kbl

4 bbl

NO-3 Sp-2,6

1e lrj

2e lrj

3 h/v

3 vmbo(t.l.)

WO-2

Du(a,b,g,h,j)-4

Na-5

Bi-2

Du-3

WO(d,e,g,h,j)-3

Ec- 2

En-2

1e lrj

2e lrj

3 h/v

3 vmbo(t.l.)

En- 2 NO-4

Du(d,e)- 2 Wi(d,e)-5

Wi-2

Fa-2

En(e,g)- 5

3 vmbo(b.r.)

Gs-1

GZ-1

1e lrj

2e lrj

3 h/v

3 vmbo(t.l.)

3 vmbo(b.r.)

La(1X)-6 Sp-5 Wi-5 Sp-3,5

NO-2

En-6

Ec- 4,5 Nsk1 - 7

GZ-5

Fa- 4 La - 7

Gs- 2

Voorjaarsvak 1e lrj

Voorjaarsvak Voorjaarsva Voorjaarsvak 2e lrj

3 h/v

3 vmbo(t.l.)

4 kbl

Bi(B41)-3 4 kbl

En-5

2e lrj

3 h/v

Ne(d,e,g,h,j)- 4

Sp-1

Wi(a,b)-3

Sk-5

3 vmbo(t.l.) Sp-8

4 bbl

En(f,h)-5 HH - 1 MA2(SE)- 3 Voorjaarsvak

Voorjaarsvak 3 vmbo(b.r.)

4 kbl

mrt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mrt WO-3 Ne-3 Nask2 - 5 mrt Ne(a,b)-1/Sp-2,6 Fa-3 mrt Ne- 2 Bi(B31) - 6 mrt WO(a,b)- 3 Fa- 1 Ne-2 1e lrj

4 bbl

Bi(B32)-3

Ak - 3

MA(SE)-2

Bi-3

3 vmbo(b.r.) Ne-4

4 kbl

4 bbl xxxxxxx

4 bbl

ATT(B42) - 3,4 ATT(B41)-4,5


Vakantierooster 2009-2010 Voorjaarsvakantie Paasvakantie

22 februari 2010

t/m

26 februari 2010

2 april 2010

t/m

5 april 2010

Meivakantie

29 april 2010

t/m

7 mei 2010

Hemelvaartvakantie

13 mei 2010

t/m

14 mei 2010

Pinksteren

24 mei 2010

Zomervakantie

12 juli 2010

t/m

27 augustus 2010


Activiteiten schooljaar 2009-2010

Januari 2008 18 Januari 18.30

Start toetsweek 2: 4TL/2e fase Open Huis De Rietlanden

20 Januari

Mondeling Engels in restaurant

22 Januari

Einde toetsweek 2

25 Januari

19.30

Ouderavond profielkeuze 3 Havo/Atheneum

27 Januari

19.30

Medezeggenschapsraadvergadering

1 Februari

14.45

Rapportvergadering toetsweek 2

2 Februari

14.45 19.30

Rapportvergadering toetsweek 2 Jaarvergadering Ouderraad

Februari

3 Februari

Versturen tussentijdse rapportage leerjaar 1,2,3

4 Februari

Uitdelen rapporten toetsweek 2

6 Februari

10.00-12.00

Aanmelding

8 Februari

15.30-17.00 19.00-21.00 19.00 19.00 19.00

Aanmelding Aanmelding Mentorspreekavond alle leerjaren Voorlichting keuzebegeleiding 3 TL Invulavond keuzekaart 3 TL

9 Februari

15.30-17.00

Aanmelding Aanvraag herkansing Toetsweek 2


Activiteiten schooljaar 2009-2010 Februari 10 Februari 12 Februari

15.30-17.00 12.30

Aanmelding Interscolair volleybaltoernooi

15 Februari

Inleveren keuzekaart leerjaar 2, 3 TL Sportdag 1e leerjaar

16 Februari

Herkansing toetsweek 2 Sportdag 2e leerjaar

17 Februari

Sportdag LWOO leerjaar 1,2

18 Februari

Bezoek aan ROCF door 4e klassen VMBO

22 Februari

Start voorjaarsvakantie

26 Februari

Einde voorjaarsvakantie

Maart 1 Maart

2 Maart

Project 3 TL Start procedure MR-verkiezingen 20.00

3 Maart

Uitdelen rapporten herkansing toetsweek 2

8 Maart

9 Maart

Vergadering klankbordgroep 3-4

18.30

Aanvragen herkansing SE 3 vmbo Presentatie profielwerkstukken 2e fase

12.30 20.00

Project 3 TL Vergadering klankbordgroep 1


Activiteiten schooljaar 2009-2010 Maart Einde 2e CR-periode Inleveren keuzekaart 3 h/a en 4 Ath.

10 Maart

11 Maart 14.30

Herkansing SE 3 vmbo Presentatie project 3 TL

15 Maart

Start 3e CR-periode Beroepenmarkt 2e fase op SGL

16 Maart

Afronden handelingsdelen 2e fase Vergadering ouderraad

19.30 17 Maart

19.30

Vergadering Medezeggenschapsraad Inleveren opgaven toetsweek 3

19 Maart

Madd 2010 leerjaar 2 ( Maatschappelijke Stagedag ) Inleveren copy voor Rietstengel

22 Maart

Rapportvergaderingen 1e + 2e + 3e leerjaar Sportactiviteitendag 3e leerjaar Start toetsweek 3: TL + 2e fase Start CR-week 3 TL Start CSPE beeldende vakken

23 Maart

12.30

Rapportvergaderingen 1e + 2e + 3e leerjaar

25 Maart

Uitdelen rapporten 1e + 2e + 3e leerjaar

26 Maart

Einde toetsweek 3: TL + 2e fase


Activiteiten schooljaar 2009-2010 April 1 April

20.00-24.00

Schoolfeest in Mystic

2 April 5 April

Goede vrijdag – leerlingen vrij 2e Paasdag – leerlingen vrij

6 April 14.45

Start CSPE beroepsgerichte vakken Rapportvergadering toetsweek 3

14.45

Rapportvergadering toetsweek 3

7 April 8 April

Uitdelen rapporten toetsweek 3

9 April

Rietstengel april-editie komt uit

12 April

19.00 19.00 20.00

13 April

14 April

Medewerkersspreekavond alle leerjaren Mentorspreekavond leerjaar 4,5,6 Bestuursvergadering ( op Arcus ) CKV filmworkshop 3 vmbo Aanvraag herkansing toetsweek 3 CKV filmworkshop 3 vmbo

19.30

Vergadering medezeggenschapsraad CKV filmworkshop 3 vmbo

15 April

CKV filmworkshop 3 vmbo

16 April

Herkansing toetsweek 3

20 April

Musical in Kubus

21 April

Musical in Kubus

23 April

Uitdelen rapport herkansing toetsweek 3

26 April

Uitdelen definitief SE-rapport

27 April

19.30

28 April 20.00-01.00

Vergadering Ouderraad Laatste lesdag examenklassen PROM in Mystic Start mei-vakantie


Activiteiten schooljaar 2009-2010 Mei 10 Mei

11 Mei

Einde mei-vakantie Projectdag Parijs leerjaar 2 13.30 19.00

Projectmidag Parijs leerjaar 2 Voorlichtingsavond Parijs

12 Mei

Versturen tussentijdse rapportage leerjaar 1,2,3

13 + 14 Mei

Hemelvaartvakantie – leerlingen vrij

17 Mei

Start CE 1e tijdvak Mentor- en docentenspreekavond 1e + 2e+ 3e leerjaar

19.00 19 Mei

Vertrek naar Parijs 2e leerjaar

21 Mei

Terugkomst Parijs 2e leerjaar

24 Mei

2e pinksterdag – leerlingen vrij

25 Mei

19.30

Vergadering medezeggenschapsraad

26 Mei

19.30

Vergadering medezeggenschapsraad Filmfestival De Rietlanden

20.00

Vergadering klankbordgroep 3+4

Juni 1 Juni

Einde CE 1e tijdvak Excursie 3 TL Artis

3 Juni

7 Juni

20.00

Bestuursvergadering ( op Arcus )

8 Juni

20.00

Vergadering klankbordgroep 1

9 Juni

Bekendmaking normen vmbo CSPE Start CSPE 2e tijdvak

11 Juni

Inleveren copy Rietstengel Sportdag ATB-groep Afronden handelingsdelen 2e Fase


Activiteiten schooljaar 2009-2010 Juni 14 Juni

12.00

Aanvragen herkansing SE 3 vmbo

15 Juni

19.30

Vergadering ouderraad

16 Juni 12.30

17 Juni

12.30 16.00 18 Juni Vanaf 10.00 Voor 12.00

Reservedag toetsweek 4 ( 2e fase ) Bekendmaking normen vmbo Examenvergadering vmbo Herkansing SE 3 vmbo Praktische opdracht 3 beroepsrichting Start toetsweek 4: 2e fase Bekendmaking normen havo en vwo Examenvergadering havo en vwo Examenreceptie Praktische opdracht 3 beroepsrichting Boeken inleveren examenklassen Aanmelden voor 2e tijdvak CE

21 Juni

Start CR-week 3 TL en 3 h/a Start stage 3e leerjaar CB, ZW en AD-kbl Start CE 2e tijdvak

23 Juni

Introductie basisschoolverlaters Einde 3e CR-periode Einde toetsweek 4: 2e fase

25 Juni

Einde CR-week 3 TL en 3 h/a Einde stage 3e leerjaar AD-kbl

28 Juni

CKV-dag 2e fase in Amsterdam Praktische opdracht 3 TL Start stage 3e leerjaar AD-bbl

29 Juni 12.30 30 Juni

19.30

Praktische opdracht 3 TL Rapportvergadering toetsweek 4 Vergadering Medezeggenschapsraad Bekendmaking normen 2e tijdvak CE Rapporten uitdelen 2e fase


Activiteiten schooljaar 2009-2010 Juli 1 Juli 12.30 Voor 12.00

2 Juli 08.15

Sportdag 1e leerjaar Rapportvergadering 1e + 2e + 3e leerjaar Aanvragen herkansing toetsweek 4: 2e fase Bespreken toetsen CR-week 3 TL en 3 H/A Diploma-uitreiking op De Rietlanden Einde stage 3e leerjaar CB, ZW en AD-bbl Rapportvergadering 1e + 2e + 3e leerjaar Rietstengel zomereditie komt uit

5 Juli

Activiteitendag 1e + 3e leerjaar Herkansing toetsweek 4: 2e fase Sportdag 2e leerjaar

6 Juli

Uitdelen rapporten leerjaar 1,2,3 Boeken inleveren

7 Juli

Boeken inleveren 20.00 – 24.00 Schoolfeest in Mystic 19.00 Mentorspreekavond 1e + 2e + 3e leerjaar Rapportvergadering toetsweek 4: 2e fase

8 Juli

vanaf 10.00

9 Juli

Boeken inleveren Rapporten uitdelen 2e fase Laatste werkdag onderwijzende medewerkers

Zomervakantie tot en met 27 augustus 2010

Aan vermelde data en tijdstippen kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen kunt u vinden op onze website: www.rietlanden.nl


Uitleg van enkele gebruikte afkortingen 3 h/a A6 AD BaO BaVo BB/BBL BHV BR CB CE 1 CE 2 CPE/CSPE CKV CR GMR Havo lj KB/KBL LGF LOB Lwoo MR OCW PP PTA ROCF SE Secr. SO SVOL TL TW VAPO Vmbo Vz VO VWO ZW

Havo/ atheneum klas 3 Atheneum klas 6 Beroepsrichting Administratie Basisonderwijs Basisvorming Basis Beroepsgerichte Leerweg Bedrijfshulpverlening Beroepsrichting Consumptieve technieken Breed Centraal Examen 1e tijdvak Centraal Examen 2e tijdvak/ herkansing Praktische examenonderdelen voor Vmbo 4 Culturele en kunstzinnige Vorming Centrale Repetitie Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Leerjaar Kader Beroepsgerichte Leerweg Leerlinggebonden Financiering Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding Leerweg Ondersteunend Onderwijs Medezeggenschapsraad Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Praktische Projekten Programma van Toetsing en Afsluiting Regionaal Opleidings Centrum Flevoland Schoolexamen Secretaris Schoolonderzoek Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Theoretische Leerweg Toetsweek Vakoverstijgende Praktische Opdracht Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Voorzitter Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Zorg en Welzijn breed

1


Laat uw dagtocht of meerdaagse reis onze zorg zijn.

Een Touringcar bestellen?

RDV Travel bellen! De slagzin “Waar al uw groepsreizen beginnen” maken wij al enige jaren waar. In het verleden hebben wij reeds bewezen goede, betrouwbare reisorganisator te zijn die bij zijn klanten betrokken is. Voor iedere groep bieden wij u exclusieve arrangementen, excursies en luxe accommodaties aan, zowel voor binnenlandse- en buitenlandse reizen.

RDV Travel biedt u het volgende: -

Vanaf 2006 beschikt RDV Travel over een eigen touringcar reizen op maat en een prima oplossing voor al uw vervoer wij denken mee over de invulling en eventueel stellen we de compleet verzorgende dagtochten, excursies of meerdaagse reis samen met u op indien u daar prijs opstelt komen wij graag bij u langs om het een en ander met u door te nemen

U kunt bij RDV Travel terecht voor luxe touringcars en rolstoeltouringcars voor ongeveer 20 rolstoelen.

Global ICT BV is ICT partner van SG De Rietlanden

Beheer en advies voor mkb en onderwijs Global ICT is een jong en dynamisch full service ICT bedrijf. Wij specialiseren ons in het beheer en advies van ICT– oplossingen bij het midden– en kleinbedrijf en in het onderwijsveld. • • •

Netwerkbeheer Netwerkprodukten Advies en consultancy

Wij zijn een organisatie die streeft naar constante kwaliteit en goede service. Dit zal voor u een waarborg zijn, dat uw groepsreis naar volle tevredenheid zal worden uitgevoerd.

Bel (0341) 556 700 voor onze brochure, meer informatie of een scherpe offerte. Of kijk op onze website:

www.rdvtravel.nl www.global-ict.nl

Keep IT simple

GLOBAL ICT BV Werktuigenweg 11a 8304 AZ Emmeloord Postbus 1155 8300 BD Emmeloord T (0527) 707 811 F (0527) 242 273 E info@global-ict.nl I www.global-ict.nl


Maandag 18 januari om 18.30 uur

(basisschoolverlaters)

voor ouders en leerlingen

Open huis

DE m!

RIETLANDEN

anden

t van h a r t e w elko

U ben

De Rietlanden, Grietenij 22-02 T 0320 - 29 59 59, www.rietlanden.nl

arr jaaa 0 oollj 0110 90 hoo --220 0001 h sscc 00099 str i22 0 fa 2 2 enru jha

De Rietstengel

informatiebulletin

Van scholengemeenschap

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant-derietstengel/Rietstengel_compleet  

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant-derietstengel/Rietstengel_compleet.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you