Page 1

Schooljaar 2009-2010 ~ Nr. 1 november 2009 ~ Oplage: 900 stuks ~ mm@obsdemare.nl ~

www.obsdemare.nl

Pizza’s bakken op de schooltuin TR EX

Ook in dit nummer: • • • • •

Sportdag Voorstellingen Kinderboekenweek Pyjamazwemmen Herfsttekeningen

• • • • •

Fun For Kids Museumbezoek Gek op Gym Zing Mee Kunstige Werkjes

A


U kunt Mare Magazine ook bezoeken op internet:

www.obsdemare.nl Voor suggesties, informatie e.d. mail naar:mm@obsdemare.nl


Inhoud Artikelen van de kinderen

Prijsvragen + Extra’s

IJsjes eten Naar de Kuip Dansvoorstelling Sportdag middenbouw Nieuwe schoolplein Van ei tot vlinder Eerste weken in groep 6 Voorstelling SKVR Hard werken in de schooltuin Kinderboekenweek Alles over landen Pizzabakkers op de Mare Kinderpostzegels Rebussen maken Pyjamazwemmen Herfsttekeningen Mozaïeken maken Flip de Beer Naar het museum

Boezemvriend of Hartsvriendin Topmodel Beschuit met muisjes I Beschuit met muisjes II De prijzentafel Fun For Kids Beschuit met muisjes III Beschuit met muisjes IV

3 4 4 5-9 13 13 13 17 17-18 19-24 24 25-26 26 28 29-30 33-36 39 40 42

Vaste rubrieken Nieuws van de directie Zing Mee ! Nieuws van het D.C. Kunstige Werkjes Gek op Gym

15 16 27 31 32 37-38 41 45

poster in kleur van UP  1-2 11-12 36 43 44

Hallo ik ben: Charlotte uit M2 Stijn uit M1 Eliza uit B3 Stella uit B2 Jefden uit O3 Erik uit O2 Said uit M3 Lara uit B1 Lars uit O1

10 13 16 17 22 23 26 28 34

Zing mee met de liedjes op bladzijde 11 & 12  ik 13=

De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de kinderen geschreven en komen uit de volgende klassen O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9

Juffrouw Marjan & Magda Juffrouw Willy & Ludy Juffrouw Diana & Christa Juffrouw Anne Katrijn & Christa Juffrouw Gezina Juffrouw Joska & Magda Juffrouw Yvette Juffrouw Jacqueline & Ria Juffrouw Eveline

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Juffrouw Esther, Jowien & Diana Juffrouw Coco & Fiona Juffrouw Mariska Juffrouw Désirée Juffrouw Gerda & Diana Juffrouw Gerti Juffrouw Birgitta & Fiona Juffrouw Evelien Juffrouw Astrid Juffrouw Quirine

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Juffrouw Maaike & Leonie Juffrouw Daisy Meester Jonathan Meester Jim Meester Hans . Meester Martin Meester Ben Meester Roland Meester Lammert


Nieuws

Beste ouders, meisjes en jongens.     De eerste schoolkrant ligt weer voor u. Dit schooljaar zal een start worden gemaakt met de renovatie van  het gebouw van de onderbouw aan de Grift. Vervolgens zal medio volgend jaar de bibliotheek uit het ge‐ bouw verdwijnen en krijgt onze school hier 4 lokalen, zodat de noodlokalen kunnen verdwijnen.  Personeel

NIO-toets

Juffrouw Yvette en juffrouw Coco zijn na de geboorte van hun kinderen weer begonnen.

De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 4 november de Nio-toets gedaan. Deze schoolvaardigheidstest onderzoekt de capaciteiten van de leerlingen met als doel een goede kansberekening te maken voor het slagen in het Voortgezet Onderwijs.

Juffrouw Jowien is inmiddels ook bevallen van een dochter en zal na de kerstvakantie beginnen. Zij zal samen met juffrouw Esther een groep draaien. In november zal juffrouw Wilma enkele weken uit de roulatie zijn. Zij moet weer geopereerd worden. Ook juffrouw Mieke is ziek en zal nog wel enige tijd niet op school komen. Juffrouw Manu is regelmatig niet aanwezig, zij heeft reuma. Wij wensen hen veel sterkte. Meester Aad is na de herfstvakantie weer begonnen. Hij was sinds de zomervakantie niet op school. Aan het einde van het schooljaar neemt hij afscheid. Hij wordt dan 65 jaar. In januari starten weer drie lio-stagiaires op onze school. Zij zitten in het laatste jaar van de Pabo en geven dan 3 dagen les aan een vaste groep onder begeleiding van de leerkracht van die groep.

Te laat komen Het komt regelmatig voor dat leerlingen te laat komen. U begrijpt dat dit zowel voor de leerling als de groep niet prettig is. Wanneer een leerling te vaak te laat komt, zijn wij verplicht om dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de ambtenaar en de ouders van de leerling. In ernstige gevallen kan de ambtenaar een boete opleggen.

Afsluiten van schooldeuren Tijdens de schooluren zijn de deuren gesloten. In het hoofdgebouw kan men onder schooltijd niet aan de Enk naar binnen. Er moet gebruik worden gemaakt van de hoofdingang aan de Grift

Active borden In oktober hebben ook de laatste bovenbouwgroepen active borden gekregen. Alle bovenbouwgroepen hebben nu een digitaal schoolbord.

Activiteiten Er hebben de afgelopen weken weer verschillende activiteiten plaatsgevonden. De schoolfotograaf heeft alle leerlingen en groepen gefotografeerd. Er heeft een brandoefening in het hoofdgebouw plaatsgevonden. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de kinderpostzegels verkocht. De informatieavonden voor de midden - en bovenbouw hebben plaatsgevonden. Tijdens de materiaalavond waren er vele ouders aanwezig en ook de voorlichting voor de ouders van de achtste groepers werd druk bezocht. De sportdag van de middenbouw is mede dankzij de vele ouders die meehielpen, een groot succes geworden.

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 1


van de Directie Schoolplein

Er is hard gewerkt aan het inrichten van ons schoolplein. De afrondende werkzaamheden vinden nog plaats en in februari zal het schoolplein feestelijk geopend worden.

Sint Nicolaas Sinterklaas zal de school op vrijdag 4 december bezoeken De kinderen zijn dan om 11:30 vrij.

Schooltuinen De leerlingen hebben weer geoogst op de tuinen. Vooral dankzij de leerkrachten en meester Gerrit beleven de leerlingen veel plezier aan hun schooltuintjes.

Kinderboekenweek Ook dit jaar was de kinderboekenweek een groot succes. Tijdens de boekenmarkt was de opbrengst € 3235. De school ontvangt € 475. Dit geld wordt besteed om nieuwe boeken voor het D.C. te kopen. De voorleeswedstrijd is gewonnen doror Sterre Boute uit B4 en zij zal onze school vertegenwoordigen tijdens andere voorleeswedstrijden. Ik wil de D.C.-commissie danken voor de organisatie van de kinderboekenweek. Het nieuwe thema in het D.C. is schrijfster Annie M.G. Schmidt.

Kerstmis Woensdag 8 december wordt de Kerst Crea weer georganiseerd. U ontvangt hierover bericht. De kerstviering is op woensdag 16 december. Vrijdag 18 december begint de kerstvakantie om 11:30 uur Schoolvakanties

Werkweken Het thema van de werkweken is "Circus"

Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie,Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie

De werkweekindeling is als volgt.

14-18 December: B4 & B5 meester Jim en meester Hans naar Baarn. 8-12 februari: B3, B8 & B9 meester Jonathan, meester Roland en meester Lammert naar Baarn 12-16 april: B1 & B2 juffrouw Maaike en Leonie en Juffrouw Daisy naar Leersum 19-23 april: B6 & B7 meester Martin en meester Ben naar Leersum

21 December 22 februari 29 maart 30 april 24 mei 05 juli

t/m t/m t/m t/m t/m t/m

01 januari 26 februari 05 april 14 mei 25 mei 13 augustus

Wilt U met het regelen van uw vakanties rekening houden met bovenstaande data.

Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond 2010. R. Eggens Directeur obs "De Mare"

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 2


Goed begin van het nieuwe schooljaar: IJsjes eten ! ! Met elkaar ijs eten Oma van Levi : Bedankt voor de ijsbakjes, bekers, wafels en snoepjes (Oma werkt in een ijssalon)

Maham, 5 jaar uit O5 koopt een ijsje bij de ijswagen

Damian, 5 jaar uit O5: de ijscoman in zijn wagen

Joy, 5 jaar uit O5 koopt met papa en mama een ijsje bij de ijscoman

Direnç, 5 jaar uit O5, Wie komt er een ijsje Direnç bij kopen?

Groep O5 staat met hun zelfgemaakte Mega-Mindy ijsjes en Piet Piraatijsjes en ijscoupes op de foto

Getekend door: Stan uit O5

Kim verkoopt een ijsje aan Lieve ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 3


Met oud -8e groepers naar de Kuip De 8e groepers van de klas van meester Jim hadden geluk. Vorig jaar hadden zij bij een voetbalclinic een voetbaltoernooitje gewonnen. Als prijs mochten ze in het nieuwe voetbalseizoen naar de kuip. De kinderen waren uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Roda JC. De rondleiding en de wedstrijd waren geweldig, Feyenoord won maar liefst met 4-0 en stonden gelijk bovenaan in de competitie.

o 8= z

Dansvoorstelling in Gymzaal OP WOENSDAG 24 JUNI ‘ 09 HEBBEN WE IN DE GYMZAAL EEN DANSVOORSTELLING GEHOUDEN EN HET WAS HEEL ERG LEUK . WE HEBBEN EEN NIEUWE DANS GELEERD EEN FUNKEY DANS EN ER KWAMEN WERELDKAMIOENEN OPTREDEN EN WE HEBBEN ZELF OOK MET DE HELE GROEP OPGETREDEN . ER KWAMEN VEEL MENSEN KIJKEN .DE WERELDKAMPIOENEN ZIJN ARI EN ROB ZIJ HEBBEN ALLEBIJ EEN WEDSTRIJD DANS GEDAAN .

DEMI EN JOLANDA UIT B5 ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 4


Heel veel spelletjes te doen bij ik ben met een vriendje uit de klas. Naar het sportveld geweest Ik ben met met me nichtje rondloopen En spelletjes weze doen en met me Vrinden en vriendinen spelletjes weze Doen met Robin en govanie en Michelle: en en ik had de leukste Spelletjes gedaan zoals verspringen en Sprong 2.50 een tennes hoghoud. Ik had hem 85 hoog ge houden. En 19 spelletjes gedaan en dat was .de leukste sportdag. Van: Jessie uit M1

Tekening gemaakt door: Jovana uit M1

Sportdag 2009 De sportdag was super! Ik liep samen met Julian. En raad eens wie ik zag mijn broertje. Ik was wel met julian opeens kwijt. Ik vroeg het aan Kelt. Ik zij weet jij waar julian is? Ja zij Kelt daar. Ja ik zie hem zij ik. En toen rennden ik naar hem toe. En toen vond ik het de leukste dag van mij leven. Van: Ramin uit M1

Tekening gemaakt door: Keymaira uit M1

De sportdag was heeeeeel leuk! Het leukste wat ik gedaan heb is? Stoken vangen en ik heb er punte mee. En je mag pas nog eens als je je Kaarvol hat maar tog was het Leuk. Een de meeste punte hat ik met Verspringen 2.00 veeeeeel hee. Van: Esmée uit M1.

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 5


Jaarlijkse sportdag Middenbouw Tekening gemaakt door: Anne uit M6

Tekening gemaakt door: Yasemin uit M6

14=e

Tekening gemaakt door: Hatice uit M6

en

Tekening gemaakt door: Timoc uit M6

Vandaag 16.09.2009 hadden we sportdag het was heel leuk Het was superleuk. Ik vond het kaasspel heel leuk, Andere spellen waren ook leuk. Mijn moeder had hoofdpijn dus kon ze niet kijken En ze was te laat met invullen voor sportdag. Van: Alyssa uit M6

Tekening gemaakt door: Revoo uit M6

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 6


Ik vond het leukste dat de meisjes van de jongens gingen winnen en ik vond het leukste de kaaswedstrijd maar er was een ding waar ik niet zo goed in was en dat was voetbal .het was leuk om de limbo.en het was leuk om te verspringen en ik was ook ver met verspringen en bij het stokkenvangen was er een lange rij .ballen om hoog houden had ik weinig punten .toen je de bal in het minde moes proberen had ik twintig punten .bij minigolf had ik het in twee slagen .bij ringengooien vond ik het erg leuk en ik had een punt en gulay had nul punten. Gulay en Bo-lian M10

We liepen als eerst naar het sport velt En toen gingen allemaal spellen doen.bijvoorbeelt voetbal \ steenendruken \ tenissen \ verspringen \ ringengooin \ kaasdraagen \ Ballen in een net gooien Eten drinken toen gingen we weer veder sporten En toen gingen we pausenhapje eten En toen gingen we veder spellen en we liepen met allenmaal aderen kinderen We waaren met groepjes En we hadden haast allen nikkiehad er 18en julia had er 28dit is het verhaal van Nikki en julia allebei uit M10 Sportdag was super super puper puper upper upper leuk. Maar bij het gooien van de ringenop de neuzen van de smurven ging het een beetje mis.bij limbo haalden.we het laatste sijfer Gehaald .limbo is dat je zonder handen onder een stok door gaat en die gaat steets lager het Laagste is ongeveer tien centimeter. En bij croket kregen wij een sticker gelukig lette de juf goed op en rakten we niet gewond.we hebben veel spelletjes gedaan Michelle 15 Maxim 21 en Myrthe 21.het leukste vonden we limbo.veel te veel groetjes om uit te leggen Michelle, Maxim en Myrthe uit M10.

Gemaakt door: Rauf M10

Gemaakt door: Tycho M10

Gemaakt door: Lotje M10 Gemaakt door: Melissa M10

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 7


We waren naar de sportdag geweest. Ik ben overal heen geweest, behalve bij het eten en drinken. Mijn moeder deed ook mee en ze stond bij tennis hoog houden. Maar het leukst vond ik stenen drukken, want dan moest je stenen tegen elkaar aan drukken en dan optillen. Alleen was het wel moeilijk, want ik had er maar acht tegen elkaar gedrukt. De stenen gleden weg. Het was hij het verspringen ook erg leuk, want ik heb veertien meter ver gesprongen. Bij het trouwtrekken viel ik, want ik gleed weg. Doordat het gras nat weg gleed iedereen weg. Fleur uit M3 (groep 5)

Gemaakt door: Sibel M10

Gemaakt door: Napoleon M10

Ik ben Huseyin en ik zit in groep 5 in M3. Ik vond de sportdag leuk en je kon er spelletjes doen. Daar kon je doelschieten, dat is een bal in een doel schieten. Ik heb ook handjedruk gedaan, dan moet je elkaars hand vast houden en je tegenstander verslaan. Er was ook touwtjetrek, dan moet je aan een touw trekken en de ander verslaan. Je kon ook eten en drinken halen en je pauze hapje eten en drinken. Je mocht niet uit het hek. Ook niet als je vader of moeder er stond. Hüseyin uit M3 (groep 5)

Gemaakt door: Mika M10

k 2= n

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 8


Hallo ik ben Jade en marvin Wij zijn wezen ringwerpen met 5 meisjes en 2 jongens. wij zijn wezen armpje drukken met de Juf en jade heeft gewonnen en marvin heeft 3 ringen door de stokken gegooit milos en Marvin Donna en chiara en Bo L en muza en lunette en Bo C kayla en leyni Jade en Marvin – groep 4 M7

Hallo ik ben faruk, ik ging golven met mijn vrienden en nog verspringen en tikkertje en stokvangen balgooien tennissen voetballen Faruk – groep 4 M7

Getekend door Donna groep 5 uit M7 Getekend door Bo groep 5 uit M7

Het is heel leuk sportdag. Me moeder was er ook, daarom was het heel leuk. Balgooien hoogste. Mees – groep 4 M7

Hoi, ik ben Alize. Ik vond de sportdag heel leuk. Ik heb gespeeld voetbal. Ik had de hele ochtend en middag met Bo L. gesport. Dat was heel leuk en dat vond Bo L. ook heel leuk. Uit! Alize – groep 4 M7

Getekend door Muza groep 5 uit M7

Hoi, Ik ban Johan. Ik vond de sportdag heel leuk. Ik heb het spel: de kaasburrie gedaan. En blikgooien gedaan. Het was erg leuk. Uit! Johan – groep 4 M7

Getekend door Milos groep 5 uit M7

Getekend door Bo groep 4 uit M7

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 9

Getekend door Kayla groep 5 uit M7


Ik vond het heel leuk. Met kaasburrie moest je met kaas op een plank lopen. Als de kaas viel, moest je stoppen en de kaas weer op de plank leggen en dan mocht je weer verder met de race. Het was een superdag! Rowan M5 Het was de leukste sportdag. Nu ga ik iets vertellen over armworstelen. Je elleboog moest op een kussen. Dan moet je de andere hand wegduwen. Nesim M5

Hallo, ik ben Charlotte uit M2 en ik zit in groep 5 Mijn lievelingsdieren zijn een cavia en een konijn en omdat ik zo van dieren houd, speel ik het liefst met petshops. Het lekkerste eten is Capreze en dat is een heerlijke salade. Op school ga ik gelijk aan de slag met rekenen, want dat is mijn favoriete vak. Later wil ik graag verkoopster van mooie schoenen worden. De leukste dag van het jaar is 31 december met oliebollen en vuurwerk. Het mooiste boek, dat ik gelezen heb, is “Geronimo Stelton”. En naar muziek van Yes-R luister ik heel graag.

Ik ben met de hele klas naar sportdag geweest en het was woensdag. Er waren heel veel moeders en heel erg veel juffen en heel veel meesters. Bij Limbo moet je er steeds onderdoor en er is een plank en die gaat steeds omlaag. Mebrure M5 Het was vandaag sportdag. Ik heb de hele kaart vol. Stokkenvangen vond ik het leukste spel. Hoe moet het met stokken vangen? Je gaat op een plank staan en dan gaat de moeder van Merel of Laura aan een touwtje trekken. En er valt een stokje en je moet dat stokje vangen. Noa M5 Ik ging met de hele klas naar het sportveld. Daar heb ik met mijn vrienden leuke dingen gedaan. Met mikado moest een jongen of een meisje zo’n dunne stok pakken En als de andere stok bewoog ben je af. Yaren M5

Charlotte wil later verkoopster van schoenen worden

in M 5 Afrika en Australië. Heel vreemd, plotseling verdwenen, Nergens meer te vinden. Heel vreemd. Goed gezocht : niks helpt. Treurig! Treurig! Afrika is groen, Australië is bruin. Wie heeft deze puzzelstukken gezien? Beloning beschikbaar.

r 6= o

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 10


Zing Weer 4 liedjes op deze pagina, voor iedereen is er één bij. Groep 3 zong over een dikke olifant, de 4de en 5de groepers leerden een herfstliedje, Ploem de Pluimstaart. Groep 6 een lied over een drumstel, en Skillemedinky voor groep 7 en 8. Deze liedjes hebben we de afgelopen tijd geleerd. Niet in het muzieklokaal! Dat is tijdelijk in gebruik door een middenbouwklas, die wegens een op komst zijnde verbouwing in de onderbouw hun plekje in de container moesten afstaan. Muziek wordt nu gegeven in de ruimte die eigenlijk de personeelsruimte is. Ik ben erg blij dat ik in elk geval een eigen plek heb, al is die niet zo groot als het muzieklokaal. Maar zingen gaat er prima, alleen zijn er wat minder mogelijkheden als we met beweging bezig willen zijn. Vooral als de grotere groepen, 7 en 8, of 4 en 5 muziek hebben. Maar we redden ons. Zelfs het schoolorkest gaat gewoon door, hoewel we het zonder drumstel moeten doen, dat kost teveel plek. Onze drummer Matthijs speelt nu op de metalofoon. Blokfluitlessen gaat ook prima hier. Dit jaar weer 48 nieuwe blokfluitertjes, die het fluiten onder de knie proberen te krijgen. Ze zijn in 4 groepen verdeeld, en zijn nu bezig met een proefperiode die tot de kerstvakantie duurt. Daarna kijken we wie er gaat stoppen, en wie er doorgaat.

4=

wel

Wisten jullie dat je de meeste liedjes altijd op de site van de school kunt zien en horen? Kijk dan op www.obsdemare.nl en klik op ‘Zing mee’. Veel plezier met de liedjes, Juffrouw Margriet

        Ploem de                                                     groep 

Dikke Olifant  Groep 3 

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 11


Mee ! ! Mijn Drumstel Groep 6 

Skillemedinky Groep 7 & 8 

Pluimstaart   4 & 5 

Surf ook eens op de Maresite: www.obsdemare.nl onder de knop –Zing Mee!- Daar vind je meerdere liedjes die aangeleerd zijn op school met daarbij een muziekbestand, zodat je mee kunt zingen.

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 12


Er wordt hard gewerkt Ik vind het nieuwe schoolplein erg leuk, vooral de supernova. Dat is een ronde ring als je er op loopt draait het en dan val je eraf. Je mag maar met zijn achten erop. En er is een klimblok gekomen en een bank met een tafel. En ook een bordspel dan moet je de dobbelsteen gooien en dan Als het 3 moet je naar 3.En ook hinkelspelletjes. Ook trefbalveld, voetbalveld, tennistafel. En er komt nog een hakobalveld. Ik vind ons nieuwe schoolplein veel leuker dan het oude Groetjes Simge B6

wi 17=

Op het schoolplein worden verschillende spelletjes aangebracht / ingebrand. (Op dat moment konden de kinderen niet met de ballen naar buiten, omdat de ballen op het net aangebrachte spel kunnen belanden red.)

Hallo, ik ben Stijn uit M1 en ik zit in groep 4 Mijn lievelingsdier is een jachtluipaard en ik speel het liefst computerspelletjes op mijn DS. Het lekkerste eten vind ik zoals heel veel kinderen, lekkere pannenkoeken. Op school ga ik gelijk aan de slag met rekenen, want dat is mijn favoriete vak. Later wil ik graag voetballer worden.

Uit M2

De leukste dag van het jaar is toch wel mijn verjaardag, lekker veel cadeautjes krijgen. Het mooiste boek, dat ik gelezen heb, is “Wipneus en Pim”. En naar muziek van Elvis Presley luister ik heel graag.

Stijn leest graag de boeken van Wipneus en Pim ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 13


aan het nieuw schoolplein We hebben een nieuw schoolplein gekregen. Ik vind hem wel mooi, maar ik vind het jammer dat die ouwe weg is maar de nieuwe is ook wel leuk. Maar ik vind het niet leuk dat je in de rij moet wachten. Want dat gaat van je pauze tijd af want een keer moest ik de hele pauze wachten. Maar ja dat is nou een maal zo en ze zijn nog niet klaar. Er komen nog nieuwe dingen. Nieuwe fietsen rekken en ze hebben. Spelletjes op de grond gemaakt. En ze hebben nieuwe bankjes gezet. En pingpong tafel. Maar vorige week mochten we niet met ballen naar buiten. En dat vond ik stom bedacht. Want waarom hebben wij ballen gekregen. En mogen er niet mee naar buiten. En nu hebben. We wel minder plek om te rennen. Maar de speeltjes zijn leuker vind ik tenminste misschien de andere niet. Semih B6

Hier wordt het slangenspel op het plein aangebracht

De eerste weken in groep 6 een de eerste weeken van groep 6. was het best wel eng. maar als nou een maal vrieden hebt is het wel te over leven. maar je hebt wel een agenda nodeg of anders kom je in de puure schijfer Jimi soebedar B4

o 5= v

TOEN WE GINGEN WENNEN toen we ginge wenne ginge we kaartjes maken je wil meschien wel weten wat voor kaartjes nouw kaartjes voor de kaarten uit de klas bijvoorbild taal of rekenen kaarten . weet je hoe je dat moest maken dan kreeg je kaaartjes van de meester en toen moest je dat allemaal vesiereren DE EERSTE WEEK OP SCHOOL we ginen beginnen met lezen toen was het muis stil nu nog steets hoor een betje en toen ginen we werken een beetje werken toen ginenge we naar buiten spelen en toen ging de bel en gingen we eten en toen ging weer de bel. en moesten we lezen . en toen weer werkken en toen gingen we speletjes doen een heele hoop speletjes EIN DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Door: Marlies B4 ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 14


Hartsvr iendin o f d n e i r v m e z e o B Boezemvriend of hartsvriendin is weer een nieuwe rubriek in Mare

Magazine. Wij zijn dit jaar op zoek geweest naar dé ‘ b oezemvrienden ’ of

dé ‘ hartsvriendinnen ’ van de Mare. Een heleboel kinderen hebben gereageerd op deze oproep. De hartsvriendinnen, die in Mare Magazine komen te staan, mogen gezellig samen naar de bios. Zij krijgen namelijk een bioscoopbon. Dit keer zijn Lisa & Lisa de gelukkigen!!! Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn!

Hallo beste Mare Magazine, lisa en ik hebben bij elkaar op het kinderdagverblijf gezeten. sinds groep 6 zitten we eindelijk weer bij elkaar in de klas. Maar al die tijd zijn we vriendinnen gebleven. Het leuke aan Lisa vind ik, dat ze altijd vrolijk is en ze kan ook grappig zijn. We spelen samen graag buiten en logeren bij elkaar. Ennnn .. . . . . . . . we gaan ook weleens damen met onze zussen naar de bioscoop. en weet je wat er nu zo grappig is. Onze zussen zijn ook heel goeie vriendinnen van elkaar en wij ook weer met de zussen. Groetjes van Lisa en Lisa

9= e

Lisa en Lisa kunnen een leuke film uit gaan kiezen. ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 15

k


Hallo, ik ben Eliza uit B3 en ik zit in groep 8 Hallo, kinderen en ouders wij zijn Celesta en Noëlle. In de vorige mare magazine stonden wij met een prijstekening Wij wilden nog even vertellen hoe wij de winnaar hebben gekozen. Wij hebben alle tekening bekeken en daar uit bleek dat de tekening van Didi uit M6 heeft gewonnen Zij heeft het boek dan ook gekregen. Maar ze had het al. De andere tekening waren ook heel mooi!!!!!!!! Het was daarom ook heel moeilijk om daar een uit te kiezen.

Mijn lievelingsdier is een dolfijn en het liefst speel ik op mijn computer of ga ik mooi kleuren. Het lekkerste eten is: . . .kapsalon. Op school ga ik gelijk aan de slag met taal, want dat is mijn favoriete vak. Later wil ik graag modeontwerpster worden. De leukste dag van het jaar is natuurlijk mijn verjaardag. Het mooiste boek, dat ik gelezen heb, is “Hoe overleef ik mezelf” van Francine Oomen. En naar muziek van DJ Vato Ganzaliz luister ik heel graag.

Elize haar lekkerste eten is Kapsalon !!!!

Op de foto:v.l.n.r. Naomi, Celesta, Didi, Shannon en Noëlle Van: Manouska uit B3

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 16


SKVR geeft voorstelling Het was heel leuk bij de skvr er waren 3 instrumenten Een trompet een keyboard en een dwarsfluit We kregen allemaal liedjes te horen kortom het was super leuk Amber B1

Hallo ik ben lara en ik zit in klas b1 gr 6. Toen ik de mensen van de skvr zag dacht ik al gelijk dat ze goed muziek konnen spelen. De liedjes waren waren heel leuk en bekent en we mochten mee zingen met liedjes. Ik wil graag gitaar spelen maar het is te duur. Verder was alles super leuk.

Soep maken in de klas

Lara B1

Hallo, ik ben Stella uit B2 en ik zit in groep 6 Mijn lievelingsdieren zijn een paard en een poes.ik wil dan later ook paardrijlerares worden.Thuis speel ik het liefst computerspelletjes op mijn Nintendo DS. Ik vind een lekker frietje, een heerlijk patatje het lekkerste eten. Op school ga ik gelijk aan de slag met taal en dan vind ik spelling het leukste. De leukste dag van het jaar is toch wel mijn verjaardag, lekker veel cadeautjes krijgen. Het mooiste boek, dat ik gelezen heb, is “De Bleshof”. En naar muziek van Kate Rane luister ik heel graag.

Wij hebben in onze klas een herfsttafel en daarachter wonen de kabouters. Ze hebben een heel leuk huisje en we hebben ook een wormenbak. In die bak zitten laagjes zand en aarde. Als je het donker hebt gemaakt en er zitten wormen in die bak merk je na een tijdje dat de aarde en het zand door elkaar gaan. Dit doen de wormen door gangetjes te graven.In de schooltuin liggen er weer veel pompoenen.Wij maken en lusten er wel soep van!!! Groeten O4

Stella houdt wel van een heerlijk frietje ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 17


Kleuters werken hard in de schooltuin

“Mais en bloemen in de tuin” van Duha uit O9

“Bloemen en scheppen langs het pad van de tuin” van Eren uit O9

“Bloemen in de schooltuin” van Germairo uit O9

“In de schooltuin” van Oltisa uit O9

“prei en wortels” van Marisha uit O9

1= d

a

“Wij zijn in de schooltuin” van Mourniruit O9

“In de schooltuin” van Isabel uit O9

“De schooltuin” van Mohamed uit O9

“Slakken en spinnen” van Zelda uit O9

“Bloemen in de schooltuin” van Duha uit O9 ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 18


Voorleeswedstrijd en voorleesontbijt

Gemaakt door: Jorell uit M4

IK VIND HET JAMMER DAT IK NIET DOOR BEN NATUURLIJK BEN IK OOK BLIJ VOOR VINCENT WE HADDEN MAAR 5 PUNTEN VERSCHIL IK WAS HEEL ZENUWACHTIG IK LAS VOOR UIT DE FAMILIE KISSEBIS EN VINCENT UIT DE GRIEZELS TOEN IK HOOORDE DAT IK NIET DOOR WAS WAS IK TELEURGESTELD IN ME ZELF WANT JE BENT OOK WEL WEER BLIJ VOOR JE VRIEND MAAR JIJ WIL OOK DOOR NATUURLIJK VINCENT DACHT DAT IK DOOR WAS MAAR TOEN MEESTER ROLAND ZEI DAT VINCENT DOOR WAS WAS VINCENT ZO BLIJ DAT HIJ VAN ZIJN KRUK AF VIEL DIT IS MIJN VERHAAL PATRICK. B8

heb 12=

Ik ben wel blij dat ik gewonnen heb. Maar ik was wel zenuwachtig toen ik moest voorlezen. Want er zaten heel veel goede bij . Want Patrick en ik hadden maar vijf punten verschil. Ik dacht dat Patrick door zou gaan want hij las voor uit de familie kissebis die ook leuk was om te horen. En de andere lazen voor uit de dode hoek, Robin , Yasmina uit Een Leugentje om bestwil, Lies uit Ezzie,s dagboek., Aslhey uit bikkels . ik oefen vaak nu mag ik ook in de klas voorlezen en dan op 7 oktober ’09 ’ga ik voor de school voorlezen. Vincent B8 ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 19

Gemaakt door: Bradley uit M4


tijdens kinderboekenweek Gemaakt door: Melody uit M4

Gemaakt door: Twinke uit M4 Gemaakt door: Aidan uit M4

Gemaakt door: Onur uit M4

Heerlijk smullen tijdens het voorleesontbijt

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 20


Het was weer gezellig

Thema Kinderboekenweek: Aan Tafel ! Eten en snoepen in kinderboeken

Gemaakt door: Osman uit M4

Je eet soms een ei Soms Een ui soms je spaagetie soms je maakaronie En je booterhm soms Een ijsje Soms een taart soms een gebakje Soms een rijstenwaafel Soms een vruitreep Soms een toomaat Soms een kitkat

soms een Baanaan en soms een Peer soms je sla soms een Augurk soms een paprika En soms heb je geenTrek!!!!!!!!!!! Kelt M1 Van: Yentl uit B3 ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 21


Eten……..

druk tijdens boekenmarkt

Eten, een gedicht over eten, Wat oh wat zouden jullie willen weten… Dat het mijn hobby is, Dat ik alles eet wat lekker is… Dat ik alles lekker vind, Dat mijn moeder zegt ; je bent een makkelijk kind… Dat ik het liefst de hele dag eet, Dat ik ook nooit vergeet… Dat ik nog eet als ik naar bad ga, Dat ik eten echt nooit oversla… Dat ik weet dat er in de kast voor mij altijd iets is … Dat er kinderen zijn die grijpen altijd mis… Dat zij soms dagen lang niets hebben, Met hongerige buikjes kruipen zij hun bedden… Dat zij niet kunnen vergeten, De hele dag nog niets te hebben gegeten… Dat zij geen moeilijke eters kunnen zijn, Moeten eten wat er is ook al ruikt het niet fijn…

Hallo, ik ben Jefden uit O3 en ik zit in groep 2

Dat zij eten wat er ook te vinden is, Moeten zoeken soms zelfs in vuilnis…

en 10=

Dat zij heel graag zouden willen weten, Hoe het is om net als wij altijd iets lekker te kunnen eten.

Mijn lievelingsdieren zijn vissen. Als ik thuis ben dan ben ik vaak aan het tekenen. Je zult het niet gauw geloven,maar ik houd heel erg veel van broccoli. Op school vind ik het getalrekboekje heel leuk om te doen. De leukste Jefden met z’n getalrekboekje dag van het jaar vind ik als Sinterklaas komt. Boekjes over dieren zijn mijn favoriet en ik luister graag naar Bradleys liedjes. Later als ik groot ben, wil ik graag vader worden.

Jefden wil later graag vader worden

Heel de klas M1

Sterre krijgt uit handen van meester Martin de beker uitgereikt. Sterre is namelijk dé nieuwe voorleeskampioene van de Mare. Ook namens Mare Magazine: Fantastisch gedaan Sterre ! ! GEFELICITEERD ! ! ! ! ! ! !

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 22


Thema Kinderboekenweek: Eten in Boeken Aangeleerd liedje: In iedere kleine appel Daar lijkt het wel een huis Want daarin zijn vijf kamertjes Precies als bij ons thuis

Raham, 5 jaar uit O5 tekent Rupsje Nooit Genoeg die door een cake en een meloen eet.

In ieder hokje wonen Twee pitjes zwart en klein Die liggen daar en dromen Van licht en zonneschijn Zij dromen hoe zij later Ook bomen zullen zijn Ook appels zullen dragen Voor mensen groot en klein

Hallo, ik ben Erik uit O2

Kaim, 5 jaar uit O5 tekent Rupsje Nooit Genoeg die zich dwars door appels en cake eet Boek Rupsje Nooit Genoeg van Eric Carle voorgelezen. Direnç 6 jaar, tekent de rups die dwars door de aardbei, appel, peer enz eet.

Mijn lievelingsdier is een cavia en het liefst speel ik met mijn transformers. Het lekkerste eten is toch wel een zalig patatje met mayonnaise. Op school werk ik graag met verf, ik maak dan ook de mooiste schilderijen. Later als ik groot ben, wil ik politieagent worden. De leukste dag van het jaar is de dag, dat we naar Tropicana gaan. Mijn mooiste boek is: Spook in de tuin en ik vind de muziek van Peter en de Wollf heel mooi!

Erik werkt graag met verf op school

Stan, 5 jaar uit O5 tekent Rupsje Nooit Genoeg eet zich dwars door: . . . . ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 23


Van Gallyon uit O6

Kijk voor heel het verhaal van de snoepslang op; www.digiprent.nl

Kinderen weten alles over de landen in O6

ad 23=

Van: Eliza uit B3

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 24


7e groepers worden Hallo allemaal. Wij zijn op 25 september 2009 naar de schooltuin geweest. Wij zijn met de klassen B3 en B9 en B8 pizza wezen bakken. We hebben eerst allemaal soorten groenten in een bak gekregen. Ingrediënten paprika, courzet, uien, basilicum, bieslook, knoflook. De meester ging eerst de onderkant van de pizza maken en toen ging hij er vijf maken. We gingen eerst de tomatensaus erop doen en toen deden wij er alle maal dingen op Zoals: paprika, andere lekkere dingen. Toen ging die in de oven. Wij gingen ondertussen kijken of er nog iets in de tuin was. Ik had vier courzetten in de tuin, snijbonen, paprika. We hadden maar even de tijd. Jordi en Vincent riepen ons want de pizza was klaar. Toen gingen we hem aansnijden en in zes stukken verdelen en de fotografen Anthony en Lars kregen ook een stuk en het was heel lekker. Groetjes Ashley B8

In groep 6 waren we begonnen met schooltuin. We gingen sla, rode bieten en bloemen zaaien .Soms riep meester Gerrit ons voor de voorbeeldtuin. Daar moesten we naar meester Gerrit luisteren van hoe we het moesten zaaien. En in welk hokje we moesten zaaien. We moesten ook pompoenen en maïs zaaien. We mochten ook bloemen plukken .We hebben ook zonnebloemen en courgettes gezaaid. We hebben ook pepers en paprika gezaaid. We hadden ook in onze werkboek gewerkt. We moesten onder de shelter werken. We hadden wel meer dingen gezaaid. We hebben ook zalf gemaakt. En nu zitten we in groep 7 en we moesten pizza bakken. Toen wij de groentes sneden was meester Gerrit bezig met het deeg. Toen we het deeg kregen mochten we er ook tomatensaus op doen en kaas en groentes. Toen we de pizza’s gemaakt hadden haalde meester Gerrit ze op. En stopte hij ze in de oven. Daarna gingen sommige kinderen naar hun tuin en sommige bleven om de tafels schoon te maken en de spullen weg te brengen. En ook gingen ze afwassen.Toen ze terug kwamen gingen sommige kinderen die afgewassen hadden en de tafels schoon gemaakt hadden ook even in de tuin kijken wat ze konden opruimen.En toen ze terug kwamen deelde meester Gerrit en meester Jonathan de pizza’s uit ieder was met een groep.Iedere groep had een eigen pizza.En eindelijk mochten we de pizza’s eten en sommige wilden een eigen stuk pizza.En nadat het op was, gingen we weg.En sommigen liepen nog met de pizza de schooltuin uit. Het was allemaal heel leuk. Ridvan B9

er 19=

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 25


pizzabakker

We zijn met de klas van B3 en B9 en B8, op 25 september 2009 Naar de schooltuin geweest. We hebben daar pizza gemaakt. De ingrediënten waren: paprika, courzet, basilicum, uien, bieslook, knoflook, kaas, tomatensaus. We moesten de pizza delen met zijn zessen, De meester maakte een bodem en wij moesten er eerst saus overheen doen en daarna beleggen met groente en kaas. De pizza was heerlijk! Maar eerst ging hij in een grote oven . De ingrediënten kwamen uit onze tuinen ( behalve de kaas) groetjes Lies en Robin uit B8

Kinderen verkopen veel Kinder postzegels Ik doe mee met de kpz actie. Je mag kinderpostzegels verkopen of feestkaarten. Je moet eerst bij iemand aanbellen en zeggen willen jullie kpz kopen. En ik doe het om scholen te maken in arme landen. En zo worden scholen gebouwd. En dan kan je goed leren en schrijvenen dan krijg je later een goed beroep. door Alexander B4 Ik doe mee aan kinderpostzegels, omdat ik het leuk vindt om alle deuren langs te gaan. Niet echt alle kinderen vinden het leuk om mee te doen, omdat ze dan geen zin hebben om langs deuren te gaan. Ik doe het meest om alle kinderen te helpen, want het geld gaat tog naar een goed doel dus dat zou leuk zijn. En zo worden er scholen gebouwd dat alle kinderen kunen leren. Bahar B4.

Hallo, ik ben Said uit M3 en ik zit in groep 3 Mijn lievelingsdier is een orka en het liefst speel ik op mijn PSP. Het lekkerste eten is toch wel een zalig patatje met daarop . . . Curry! Op school werk ik graag met het materiaal en dan is het Gouden Materiaal wel mijn favoriete. De leukste dag van het jaar is toch wel mijn eigen verjaardag, lekker veel cadeautjes krijgen. Boeken over monsters vind ik heel spannend. Naar muziek luister ik eigenlijk nooit en ik weet nog niet wat ik later wil worden. Maar ik heb nog genoeg tijd om daar over na te denken.

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 26

Said houdt van boeken met monsters


Beschuit met muisjes Krijg je een broertje of een zusje of heb je een broertje of zusje gekregen? Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje krijgt of hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto bij te doen van de baby en een geboortekaartje is natuurlijk ook heel leuk. Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine een knuffel aan je broertje of zusje geven.

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Op de foto hieronder krijgt Lieve een prachtige knuffel van Mare Magazine, die zij aan haar zusje mag gaan geven

Dit bericht kwam bij Mare Magazine binnen:

Hallo Mare Magazine, In de zomervakantie op 23 juli, heb ik een zus gekregen, Ze heet Fien en ik vind haar ontzettend lief. Ik wil haar eigenlijk het liefst de hele dag kusjes geven. Ze vindt ook verhalen van Betje Big heel erg leuk. Lieve van Nispen Groep 1, klas 05

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 27


Rebussen maken bij lessen Studerend Lezen

Hallo, ik ben Jentel en ik zit in groep 8. Samen met een andere klas doen wij vaak begrijpend lezen. Laatst was het thema: ‘vreemde tekens’. Dat was een leuk thema. Het ging over mensen die eeuwen geleden tekeningen gebruikten om elkaar dingen duidelijk te maken. Nu zijn er nog steeds vreemde tekens. Op vliegvelden zie je vaak bordjes waar je op kan zien waar je iets kan drinken, of naar het toilet kan gaan. Dat zijn pictogrammen. Andere tekens zijn rebussen. En als je goed kijkt, kun je in dit mare magazine overal verschillende rebussen zien. Die zijn door ons, B3 en B8, gemaakt. Dus ik zou zeggen: zoek de rebussen, en los ze op!

Hallo, Allemaal Wij gaan het houden over Beeldschrift Van Studie Beter2 groep8 We hebben het gehad over Beeldschriften van nu. De meester heeft ons heel veel dingen daar over verteld. Met letters kun je heel veel woorden maken wat je wilt: in het Egyptische < ------zo maken ze Beeldschriften.

van Jentel uit B3

Hallo, ik ben Lara uit B1 en ik zit in groep 6

Beeldschrift is namelijk soms gemakkelijker dan geschreven taal. Soms zie je ook beeldschriften zo als in het verkeer:

Yasmina & La’desha uit B8 Als je heel goed in de schoolkrant kijkt Zie je allemaal rebussen. Zoals deze:

Mijn lievelingsdier is een dolfijn en het liefst speel ik met mijn barbies. Het lekkerste eten is een heerlijke pizza. Op school vind ik de werkjes van rekenen, Metriek Stelsel heel leuk, want meten is weten ! Later wil ik graag politieagente worden. De leukste dag van het jaar is woensdag, want dan heb je lekker ‘s middags vrij. De boeken van Saskia & Jeroen vind ik heel leuk om te lezen. En Macarena muziek vind ik heel fijn om naar te luisteren.

Lara speelt het liefst met haar barbies ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 28


Niet uitgeslapen tijdens Pyjamazwemmen Ik vond het pyjama zwemmen echt leuk we gingen eerst de meester na doen en daarna als de muziek aan ging moesten we lopen en als hij uit ging moesten we liggen en we gingen over de mat en daarna moesten we nog een keer en toen moesten we eerst naar voor en daarna achter uit lopen Naomi M9 groep5 Ik ging pyjamazwemmen het was leuk en het rennen over een drijvende mat was leuk en we gingen met een surf plank een race doen dat was best leuk we deden ook een race dat je door een hoepel moest duiken. Ronja M9 groep 5

Tekening gemaakt door: Beyza uit M9

Ik vond het pyjama zwemmen heel leuk maar wel zwaar met die pyjama aan en er zijn leuke foto’s gemaakt. En we hebben leuke spelletjes gedaan. Maar nu zijn we allemaal heel moe. Groetjes Marit M9 groep 5 We gingen op de mat rennen en in het ondiepe water dansen en langs een paal naar beneden dingen op vissen en in een soort van doos zitten. Het was heel leuk ik ben blij dat ik ben geweest Groetjes Puck M9 groep 5 we gingen van alles en nog wat doen we gingen over de mat heen rennen en we gingen ook met een paal naar beneden om ringen te pakken helaas is het mij niet gelukt en we gingen ook een draaikolk maken en dat was het leukste. Nikhita M9 groep 5 pyjamazwemmen was leuk ik vond over het mat lopen het leukst en dat ik moest duiken en dat ik daar boven moet komen en dat ik daar boven op moest klimmen op iets groots. Levi M9 groep 4 We hebben pyjama gezwommen. En het was heeeeeeeel leuk. We hebben eerst twee dansjes gedaan. En daarna hebben we een draaikolk gemaakt. En daarna hebben we nog meer grappige dingen gedaan. Manon M9 groep 5 ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 29

Tekening gemaakt door: Elodie uit M9


Zwemles ? ?

Tekening gemaakt door: Mathijs uit M9

We gingen in onze pyjama zwemmen en het was heel leuk En we gingen over een drijvende Mat en we gingen een race wie het snelste Door de hoepel heen kon end Boy M9 groep 5 We zijn in het zwembad geweest pyjama gezwommen dat was leuk We moest en met surf bord naar de over kant rennen en we moest ook door een ring zwemmen En we moesten ook rennen over de brug. end Timo M9 groep 4 Ik vond van het tjaamam puen srame Toe ik in het diepen boop van ik het En tuen uend hookdookie Poloonese loopen Willemijn M9 groep 4 Pyjama zwemmen was leuk we hebben in onze pyjama gezwommen we moesten een draaikolk maken we gingen door de hoepel zwemmen. Cavin M9 groep 4 We ging in onze pyjama zwemmen .En het was heel leuk .En we gingen een wedstrijd houden .En we gingen door hoepels duiken .En we gingen op de mat rennen. Aleyna M9 groep 4. Het pyjama zwemmen was heel leuk we moesten een draaikolk maken en we ingen onder hoepels zwemmen Tristan M9 groep 4 We zijn met ze allen in onze pyjama naar het zwembad geweest en we moesten ringen van de bodem op rapen Jeremy M9 groep5

Het pyjama zwemmen was erg leuk . En we gingen in het bad springen . En dan de paal vast pakken en naar de grond en een ding op de grond proberen te pakken. En we gingen de meester na doen . En daar na moesten we rond lopen . En als de muziek stopt moet je liggen Groetjes Solenn M9 groep 5 We gingen met onze pyjama zwemmen Het was leuk de loop mat was het leukst Het begin was ook leuk we moesten als de Muziek aan ging lopen en als de Muziek uit ging liggen Tess M9 groep 4 Het was heel leuk op .zwemmen we zijn gaan dansen in het water en ook Over matten gelopen..We zijn met vuilniszakken in het water gesprongen. En we zijn met die vuilniszakken door een kasteel gegaan en ook nog dieren Opgedoken we moesten ook naar de bodem zwemmen en ringen pakken. En met boten gevaren. Sarah de Witte Klas M6

â&#x20AC;&#x2DC;Schoolkrant De Mareâ&#x20AC;&#x2122; blz. 30


Beschuit met muisjes Krijg je een broertje of een zusje of heb je een broertje of zusje gekregen? Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje krijgt of hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto bij te doen van de baby en een geboortekaartje is natuurlijk ook heel leuk. Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine een knuffel aan je broertje of zusje geven.

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Dit bericht kwam bij Mare Magazine binnen:

Hallo Mare Magazine, Ik ben de grote trotse zus geworden van een heel lief broertje!! Hij is geboren op 17 September en zijn naam is Jamie!!

Groetjes van Noa Klas M5 groep 5

vo 20=

Op de foto hiernaast geeft Nick (de fotograaf van Mare Magazine) aan Noa een prachtige knuffel , die zij aan haar broertje mag gaan geven â&#x20AC;&#x2DC;Schoolkrant De Mareâ&#x20AC;&#x2122; blz. 31


De Prijzentafel Help de Eekhoorn de winter door !!

De herfst is weer begonnen en de bladeren, eikels, dennenappels vallen van de bomen. Ook in deze schoolkrant zijn er heel veel eikels gevallen. Wil jij de eekhoorn aan zijn wintervoorraad helpen? Zoek dan alle eikels uit Mare Magazine, zet ze op de goede volgorde en schrijf de zin, die je hebt gevonden hieronder op. Wellicht ben jij dan winnaar van de herfstprijsvraag en mag jij een prachtige prijs uitkiezen van “De Prijzentafel”. Doe je best !!!!!!

Je kunt uit de volgende prijzen kiezen: 1.

Spaarpot van Winnie the Pooh

2.

DVD met

3.

Mickey Mouse horloge

4.

Samsonite rugzakje

5.

kinderhits + karaoke

nt 18=

Monopolyspel

Naam: Oplossing:

________________________ groep O__ 1.

2.

7.

8

13. 19.

3. 8.

9.

14. 20.

21.

4. 10. 15.

22.

M___ 11.

16.

B____ 5.

6.

12. heb

12.

17.

18.

23

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Deze eikeltjes moet je zoeken !!!

Van: Eliza uit B3

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 32


Herfst, Herfst, wat heb je te In onze klas is het herfst. Wij hebben een grote boom op de ramen geschilderd en ieder kind heeft een blad gekleurd en eraan geplakt. In de poppenkast hebben juf Christa en juf Diana nootjes gezocht en een herfsttaart gebakken. Ook doen we veel herfstwerkjes. We sorteren nootjes en tellen de stippen op de paddestoelen. Sommige kinderen komen al tot ………………100 ! Juf Christa en juf Diana O3.

ra 22=

. . .In de poppenkast hebben juf Christa en juf Diana nootjes gezocht en een herfsttaart gebakken. . . .

uit O3

Van: Mickey uit B3 ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 33


Koop ? ?

a 1= d

Hallo, ik ben Lars uit O1

uit O3

Mijn lievelingsdier is een lammetje.Thuis speel ik het liefst met mijn op afstand bestuurbare auto. Ik vind heel veel lekker, dus ik kan niet zo goed kiezen wat ik het allerlekkerst vind. Maar dit zijn wel mijn favorieten: Pizza, broodje shoarma of een broodje gesmolten kaas. Op school vind ik werkjes leuk, die ik snel kan doen, zoals mudulair (dat is bouwen naar voorbeeld). De leukste dagen van het jaar vind ik de dagen, dat er een kindje uit de klas jarig is. De verhalen van Ernie & Bert vind ik echt heel leuk. Later als ik groot ben, wil ik net als mijn vader buschauffeur worden. Tenslotte ga ik helemaal uit mijn dak op Jump-muziek

Lars vindt de verhalen van Ernie en Bert heel leuk â&#x20AC;&#x2DC;Schoolkrant De Mareâ&#x20AC;&#x2122; blz. 34


Jessy, 4 jaar uit O7: “ Dit zijn allemaal blaadjes, want de blaadjes vallen van de bomen. En ik heb een ridder, een koningin en twee kabouters getekend”

Rinse, 5 jaar uit O7: “ ik had een boom geteend met allemaal blaadjes erin. Dat heb ik getekend, omdat ik het gewoon mooi vind. Ik heb allemaal stapels blaadjes getekend”

Tugba, 5 jaar uit O7: “We hebben het over de herfst. Blaadjes vallen van de bomen. De egels komen en dan spinnen. Die grote spinnen doen mugjes vangen en webben maken ” ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 35

Matthijs, 4 jaar uit O7: “Dit zijn blaadjes en dit is een boom, want het is herfst”


Nieuws van het D.C. Het schooljaar 2009-2010 begon moeizaam voor het DC. Zowel juf Manu als meester Aad moesten aan het begin van het schooljaar verstek laten gaan. Juf Manu had (en heeft) ontzettend veel last van reuma en sleepte zich ondanks veel pijn toch nog heel vaak naar school om haar werkzaamheden in het DC te verrichten. Meester Aad was in het begin van het schooljaar door ziekte ook al niet beschikbaar en was tot de herfstvakantie “uitgeschakeld”. Gelukkig gaat het met meester Aad een stuk beter en is hij weer elke ochtend op school te vinden. Juf Manu heeft nieuwe medicijnen gekregen en we hopen allemaal voor haar, dat die goed zullen aanslaan. Waren er dan geen positieve geluiden? Gelukkig wel! Juf Leonie komt het DC team versterken en we heten haar van harte welkom! Wie wij natuurlijk ook welkom heten zijn de zes(!) nieuwe DCouders, die ons komen helpen met het uitlenen en innemen van de boeken. En doordat er zich zoveel enthousiaste ouders hebben aangemeld, kan het DC op woensdag voortaan al om 10.00 uur open!

Dan was er in de Kinderboekenweek natuurlijk de traditionele voorleeswedstrijd voor de bovenbouw. Ook die moest enigszins aangepast worden, omdat het muzieklokaal bezet wordt door de klas van juf Esther en juf Dia-

Sterre, de nieuwe voorleeskampioene van de Mare na. Desondanks werd het een heel spannende finale. Na een heftige discussie van de juryleden, die het niet eens konden worden over de nummers één en twee, mocht uiteindelijk Sterre Boute uit de klas van meester Jim de grootste beker omhoog houden. Zij zal in maart onze school vertegenwoordigen bij de vervolgronde van de deelgemeente Feyenoord. Ook de kinderboekenmarkt werd tijdens de Kinderboekenweek goed bezocht. Ondanks de economische crisis werden er weer honderden boeken verkocht, waardoor onze school 475 euro aan boeken mag bestellen.

De DC commissie ‘Schoolkrant De Mare’ blz. 36


Fun For Een meisje uit groep 1 vraagt: “meester, wanneer ben ik jarig? Meester antwoordt met: in mei. Een paar dagen later komt het meisje weer bij de meester en vraagt voor de zekerheid nog eens: meester, ik ben toch in jou jarig? Een jongetje vertelt in de klas dat hij wil trouwen. De meester vraagt:dan wil je zeker in zo’n mooie auto naar het stadhuis? Nee, zegt het jongetje, ik wil dan in een trouwmaarhelikopter. Onno kijkt naar buiten. Er zitten wat vogels bij het vogelhuisje. Kijk meester, daar zie ik een rookborstje. (roodborstje) Groetjes en kuzziees Lieve en Romana B9

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 37


Kids Tip voor de   Kerstvakantie 

Interview met meester Eggens Celesta & Noëlle hebben op vrijdag 9 oktober een vraaggesprek gehad met de directeur van onze school, Dhr. R. Eggens. Fotograaf Nick heeft de foto’s tijdens het interview gemaakt. 1. Hoe jong bent u ? ik ben 57 jaar. 2. Bent u getrouwd ? nee. 3. Heeft u huisdieren ? nee. 4. Woont u ook in Rotterdam ? nee in Dordrecht, ik heb het daar heel erg naar mij zin. 5. Vond u het ook zo leuk op school ? Ja, erg leuk, ik ging met plezier naar school. 6. Wat voor niveau heeft u gedaan ? pabo. 7. Stond u vroeger zelf ook voor de klas ? ja vijf jaar lang, dat vond ik erg leuk om te doen. 8. Heeft u ook ander werk gedaan ? ja vijf jaar ben ik leraar geweest. 9. Hoe bent u er op gekomen om dit werk te doen ? op de lagere school wilde ik al leraar worden. 10. Wat doet u allemaal voor deze school ? ik doe zo veel voor deze school. 11. Hoe lang doet u dit werk al ? ruim 30 jaar met plezier.

Oud-leerling, Dammes Kieft (helemaal rechts) van de Mare speelt in deze productie, dus allemaal gaan kijken naar:Het weeshuis van de verloren stemmen

e 3= j

12.Heeft u zelf de naam van deze school verzonnen ? Nee, de school heeft al sinds 1987 de naam de Mare. 13. En vindt u dit werk leuk? Ja, erg leuk en het is ook gezellig dat ik veel contact heb met anderen mensen en ouders. 14. Hou lang wilt u dit werk nog blijven doen / Nog 5-6 jaar dan ben ik wel oud genoeg om te stoppen met werken. 15. Mogen wij hier hier later ook stage lopen. Dat mag zeker wel.Willen jullie dan later ook juf worden? Ons antwoord ja van groep 1 2 3. 16. Vond u ons interview leuk? Heel leuk. En kom snel nog eens een interview met mij houden.

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 38


Potmozaïeken maken

. . . Oja voor dat ik het vergeet we hadden het heel gezellig met groep 7. Wij hebben dit leuke werk te danken aan een lieve klasgenoot zijn moeder. . .

Een pot beplakken is een makkie maar een pot mozaieken. Je moet het wel goed doen. Groep 7 van b4 hebben dit gedaan. Joël, Björn, Lem, Joey, Matthijs, Delano, Vanity, Shannon, Dana, Majella). Het is niet makkelijk hoor want je kan geen gewone lijm gebruiken. Je moet cement gebruiken(supertegellijm) en dat is wit. Zingen tijdens het werken het was het einde geweldig tot het einde. Een tijd laten drogen was genoeg en nu word het pas echt leuk … We gaan voegen JAAAA we maakten weer een soort cement maar deze was grijs en dat vieze grijze spul moesten we op onze potjes vegen. Alle tegels moeten onder vies gezicht zeg bahhh…Maar het moet niet erop blijven want dat grijze cement droogt heel erg snel. Dus snel hebben wij gewerkt. En dan heb je prachtige potmozaieken.

Groep 7 heeft mozaieken op pot gemaakt. Het was echt gezellig. We hebben het met een moeder van een van een klas genootje gemaakt. Hoe moet je het doen: Je maakt eerst tegels onder een doek en sla

je de tegel met een hamer kapot (en ook met een veiligheids bril).Toen hadden we de tegels op het potje geplakt met (supertegellijm). Daarna even laten drogen en dan cement tussen voegen zo dat je het potje niet meer ziet. Even later gingen we het ook nog schoon wrijven met een niet te natte doek. We gingen ook zingen tijdens het werk dat was egt heel erg leuk. We hadden verschillende kleurtjes tegels gebruikt. Oja voor dat ik het vergeet we hadden het heel gezellig met groep 7. Wij hebben dit leuke werk te danken aan een lieve klasgenoot zijn moeder. Geschreven door Shannon B4

Groetjes van Joël B4

Van: Sharon uit B3

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 39


Wie is Flip de Beer??

ede 16=

Flip, de beer, mee in de auto naar Nederland.

Flip, de beer, in de tunnel.

Flip, de beer, in Oostenrijk

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 40


Beschuit met muisjes Krijg je een broertje of een zusje of heb je een broertje of zusje gekregen? Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje krijgt of hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto bij te doen van de baby en een geboortekaartje is natuurlijk ook heel leuk. Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine een knuffel aan je broertje of zusje geven.

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

et 7= h

Op de foto hieronder geeft Anthony (de fotograaf van Mare Magazine) aan Bradley een prachtige knuffel , die hij aan zijn zusje mag gaan geven Dit bericht kwam bij Mare Magazine binnen:

Hallo Mare Magazine, Mijn naam is Bradley uit O3 en op 14 oktober heb ik een zusje gekregen. Haar naam is Tessely-Britt. Ik ben daar heel trots op en ik vind haar:

SUPERLIEF.

â&#x20AC;&#x2DC;Schoolkrant De Mareâ&#x20AC;&#x2122; blz. 41


Naar Museum Boijmans van Beuningen

I

k ben dennis uit B6 en ik ben naar het. museum Boymans van Beuningen geweest. Dat is een heel mooi museum met kunst. Daar zijn allemaal schilderijen kunst. Voorwerpen standbeelden. We kregen een mooie rond leiding. We gingen ook dingen maken ontwerpen. We moesten alle fantasie gebruikt.

Dennis uit B6

I

k ben met mijn klas(b6)naar het museum boymans-van beuningen geweest donderdag 29 oktober in de ochtend. We gingen met een bus die ons kwam op halen er naar toe. Toen we er waren werd onze klas in tweeen gedeeld.we gingen eerst naar schilderijen kijken. Sommige waren best wel leuk en ze waren wel mooi gemaakt. Toen we daar mee klaar waren gingen we aan een tafel zitten en je kreeg een papiertje en daar moest je een zelfverzonnen kunstwerk op tekenen.En toen we daar mee klaar waren zeiden ze dat ze die van Chiara en die van Benjamin het mooist vonden en toen gingen we weer naar school. nu

Marley B6

11=

B6 is 29 oktober naar museum Boymans geweest. Daar hebben we gekeken naar beroemde schilderijen,beelden. We hebben dchilderijen van Dahli gezien maar ook beelden van Dhali. Zo was er ook een beeld dar de neus bij je oor zat en je oor bij de neus! Dat was ook erg leuk. We hebben ook een paar schilderijen gezien van Van Gogh. De man die ons door het museum bracht heeft ons veel geleerd over de geschiedenis van het schilderen en beelden maken. Later mochten we een ontwerp tekenen van een beeld dat misschien (heel heel misschien!) op De Mare zou komen te staan! Benjamin en Chiara hadden de beste ontwerpen en hadden gewonnen Het was erg leuk!

Glenn B6 B6 ging 29 oktober naar het boymansvan beunigen museum. Het was super leuk maar ook mooi echt prachtig . Sommige schilderijen leken net op foto,s maar sommige niet Er was ook een pop van kleurstoffen die leek net echt . Er waren veel gekken beelden en schilderrijen. Er was een kunst werk terwijl dat twee krukken warren Met een geel ei er op en op de andere een doosje en als laatst mochten we een eigen kunst werk maken

groeten Thirza uit B6

â&#x20AC;&#x2DC;Schoolkrant De Mareâ&#x20AC;&#x2122; blz. 42


Kunstige Werkjes groep 3   een Stekelmonster, een  Blokkenmonster en een   Bobbelmonster.   Het was moeilijk om het  te knippen, maar het  resultaat is mooi om op   je kamer te hangen. 

groep 7/8   Mobiel Huis Door middel van stape‐ len, uitklappen of uitschuiven heb‐ ben de kinderen  een  verplaatsbaar  vakantiehuis ontworpen. 

groep 4/5   Vakantie speelplek.  In gedachten moesten de   kinderen terug gaan naar  een plek waar ze leuk    gespeeld hadden in de   vakantie. Hoe ziet die plek er  van bovenaf uit ;   een plattegrond beplakt  met  passende materialen.  groep 6   Sportfiguren.   De kinderen hebben geleerd de  houding van  sporters na te  tekenen. Daarna hebben ze de  tekening met de figuurzaag   uitgezaagd.

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 43

Al deze kunstwerken zijn gemaakt tijdens de handvaardigheidslessen van Juffrouw Aeltsje


Gek op Gym Ook dit jaar is de gymnastiekpagina Gek op Gym weer van de partij in Mare Magazine. Gek op Gym geeft je informatie over schooltoernooien, schoolrecords, sporttechnieken enz. De vaste rubriek “gymmen met ... “ laat je een klas zien tijdens een gymles. Veel kijk en leesplezier. Meester René en Meester Mark.

Schoolrecords   Shuttle run test. 

Groep 6 

Wendy Suheyl   Iris    Patrick  Lucas    Iris    Benjamin  Dennis  Maide   Thomas 

Trap 7½   Trap 8  Trap 8  Trap 8  Trap 8½  Trap 7½  Trap 8½  Trap 9  Trap 7½   Trap 8½ 

B2 B3  B4  B5  B5  B5  B6  B6  B6  B7 

Daan  

B8

Trap 10½ 

Jason  

B9

Trap 8       

Jowani Stefano 

B3 B3 

Trap 9½  Trap 9½ 

Stijn   Nicky  

B5 B6 

Trap 11  Trap 11 

Jordi   Vincent  Prashant     

B8 B8  B9 

Trap 10  Trap 10½  Trap  9½ 

HaKobaltoernooi 2010 Na de kerstvakantie, op maandag 11 januari 2010, beginnen we, alweer voor de achtste keer, aan ons jaarlijkse HaKobaltoernooi. Alle kinderen van de bovenbouw kunnen zich vanaf maandag 7 december 2009 opgeven bij hun juf of meester. De speeldagen en tijden zijn als volgt: Maandag 15.00 uur t/m 16.00 uur. Dinsdag 15.00 uur t/m 16.00 uur. Woensdag 12.30 uur t/m 13.30 uur. Donderdag 15.00 uur t/m 16.00 uur. Op maandag 4 januari 2010 worden het speelschema en de indeling van de teams bekend

Gymmen met B1

 

Groep 7 

Groep 8  Michael  Alper    Alex   

B1 B3  B4 

Trap 10½  Trap 10  Trap 10 

Eray  

B6

Trap 12 

Lars  

B8

Trap 11½ 

or 21=

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 44


Beschuit met muisjes Krijg je een broertje of een zusje of heb je een broertje of zusje gekregen? Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje krijgt of hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto bij te doen van de baby en een geboortekaartje is natuurlijk ook heel leuk. Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine een knuffel aan je broertje of zusje geven.

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl Dit keer kreeg Mare Magazine een mailtje van Levi en Benthe. Zij mailden ons, dat op 6 juni hun zusje Aimée was geboren. Ook vertelden ze in de mail, dat hun zus al heel veel kan. Bijvoorbeeld: Ze kan haar hoofd al optillen als ze op haar buik ligt en ze kan al lachen. Ook vinden Benthe en Levi hun zusje al best groot. Ze vinden Aimée leuk en grappig en de allerliefste SCHATTEBOUT !!!!!!

Op d e foto s ta a n L Benth ev i e n e m et d e die zij ‘ aan hu knuffelaap’ n zus Aimée moge n geve n!

‘Schoolkrant De Mare’ blz. 45

go 15=


Namens het gehele team van de Mare wensen we u   heel fijne feestdagen en een goed en gezond 2010 


Openbare Montessorischool

‘De Mare’ Gebouw De Mare Grift 50 Tel: Fax:

3075 SB Rotterdam 010-2917514 010-2917516

Gebouw De Maretak Grift 42 Tel:

3075 SB Rotterdam 010-4190434

Gebouw het Zonnetje Fichtestraat 7 Tel:

3076 RA Rotterdam 010-4193544

Internet: e-mail:

www.obsdemare.nl info@obsdemare.nl

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_demare/mm2009-2010nr1  

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_demare/mm2009-2010nr1.pdf

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_demare/mm2009-2010nr1  

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_demare/mm2009-2010nr1.pdf

Advertisement