Page 1


este ouders / verzorgers van onze leerlingen,

Voor u ligt het decembernummer van het ouderbulletin. Nog twee keer per jaar geven we een ouderbulletin uit. Vroeger deden we dat vier keer per jaar. Misschien is dit wel een tussenstap, omdat we merken dat de website de rol van het ouderbulletin steeds meer overneemt. Het grote voordeel is bovendien dat de website iedere week aangepast kan worden en dus het meest actuele AMS-nieuws geeft. Voor de website hebt u als ouder/ verzorger een code + wachtwoord. Hiermee kunt u het laatste nieuws volgen en natuurlijk de resultaten van uw kind(-eren). De eerste, lange periode zit er nu op. Het was een periode met twee gezichten: prachtig weer tot de herfstvakantie, daarna de gebruikelijke storm- en regendagen. Nu de winter nog! De Mexicaanse griep heeft ons (nog?) niet in zijn greep: we hebben de ziektepercentages onder de leerlingen een aantal weken bijgehouden en die zijn inmiddels gemaakt van 7 naar 4,5%. Ook onder het personeel is net iets meer ziekte dan we gewend zijn. Het GGDadvies van eind augustus, zoals het op de site staat, geldt nog steeds. We moeten maar afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. Deze week hebt u met docenten kunnen praten over de vorderingen van de afgelopen periode. Juist nu is het moment dat er nog bijgestuurd kan worden, mocht het niet helemaal gaan zoals verwacht. Na de kerstvakantie er weer volop tegenaan is het devies. Nu nemen we even gas terug en vieren we binnenkort het Kerstfeest, een christelijke traditie die niets aan waarde heeft verloren: nog steeds is er de roep om vrede. Vrede in de wereld, maar ook vrede in de familie en in de klas. Ik hoop dat deze weken de mensen weer aan het denken zetten, met als resultaat de conclusie dat het veel mooier is om energie te steken in vriendschap, dan in het elkaar dwars zitten. Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2010 toe. F. Riemersma, algemeen directeur.

Ook dit cursusjaar zijn we gelukkig gestart zonder vacatures. Wel hebben we een aantal vervangers moeten benoemen. Twee docentes, mevrouw Aslan en mevrouw Nieuwlaat zijn vanaf het begin van dit cursusjaar met zwangerschapsverlof. Beide dames zijn er na de kerstvakantie weer. Mevrouw Mulder is vanaf de herfstvakantie met zwangerschapverlof. Zij komt na de voorjaarsvakantie terug. De heren Van Dalfsen en E. van Althuis hebben een medische ingreep ondergaan. Zij zijn na de kerstvakantie ook weer volledig inzetbaar. Ook mevrouw Bakker heeft een medische ingreep ondergaan. Zij werkt alweer nagenoeg volledig op de administratie. Mevrouw Veenstra is na een periode van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof in november weer met haar werkzaamheden begonnen. Gelukkig kunnen we tot nog toe in onze vacatures voorzien. We merken wel dat dat steeds moeilijker wordt, vooral als het gaat om tijdelijke vervanging tijdens het schooljaar. Als Fricolorescholen hebben we een eigen vacaturebank en tot nog toe kunnen we daar vaak uit putten.


Reken– en taalmodules klas 2 Enkele weken terug is een aantal tweedeklassers begonnen met "bijspijkerlessen" rekenen. Dit is een vervolg op de rekentoets die in juni bij alle eersteklassers is afgenomen. De bijspijkerles is gepland op vrijdag het eerste lesuur. Hoe zit dat nu precies? De staatssecretaris van onderwijs (zie www.minocw.nl/taalenrekenen/index.html )heeft de scholen voor voortgezet onderwijs vorig jaar de opdracht gegeven om meer aandacht te schenken aan rekenen en taal. Reden hiervoor is dat zij niet tevreden is over het niveau van rekenen en taal van veel leerlingen die het voortgezet onderwijs hebben doorlopen. Scholen moeten zelf een systeem opzetten en aan de inspectie kunnen laten zien hoe ze bezig zijn met verbeteren van rekenen en taal. Op 8 oktober jl. kwam daar nog het nieuws bij dat in het schooljaar 2013-2014 voor het eerst een verplichte rekentoets in het voortgezet onderwijs wordt afgenomen, als onderdeel van het examen. Alle reden om dit serieus aan te pakken. En daar zijn we vorig schooljaar al mee begonnen. Voor rekenen zijn er op 3 niveaus toetsen gemaakt: lwoo/basis, kader/theoretisch en havo/vwo. Leerlingen uit klas 1 (2008-2009) hebben die toets vlak voor de zomervakantie gemaakt. Wie in 2H/V niet aan de drempel voldeed heeft in september van meneer Vos of meneer Rienstra te horen gekregen dat hij/zij een bijspijkerprogramma moet volgen op vrijdag het eerst lesuur. Deze lessen zijn op 2 oktober begonnen en duren vooralsnog 10 weken, waarna opnieuw getest gaat worden. (Vlak voor de kerstvakantie.) Na de kerstvakantie zijn leerlingen uit de klassen 2vmbo (2F t/m 2J) aan de beurt. Zij horen binnenkort of zij aan het bijspijkerprogramma moeten meedoen. Zo zal op den duur gedurende het schooljaar 2 keer reken- en 2x taalmodules worden aangeboden. De taalmodules zijn nog in ontwikkeling. We hopen hiermee een goede bijdrage te leveren aan betere taal- en rekenprestaties.


Verlofdagen Leerlingen hebben jaarlijks 12 weken vakantie: 7 weken in de zomer en 5 weken gedurende de rest van het jaar. Voor leerplichtigen geldt dat buiten deze vakanties geen extra verlof wordt gegeven, tenzij er zeer bijzondere omstandigheden zijn (zie Schoolgids blz. 50). Een dag extra i.v.m. wintersport hoort zeker niet bij bijzondere omstandigheden. Daarom een dringend verzoek om uw wintersportplannen aan te passen aan de vrije dagen van uw zoon of dochter.

Voor vrijwilligerswerk naar Zuid-Afrika In de zomer van 2010 gaan wij, Thomas Kooistra, Marije de Jong en Winanda de Jong uit Franeker met een groep van 9 jongeren en 5 volwassenen op diaconale werkvakantie naar Zuid–Afrika om vrijwilligerswerk te verrichten in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay. We zetten ons in voor Victory4All Projects, opgericht door Johan en Astrid Vos, een Nederlands zendingsechtpaar dat sinds 2003 werkzaam is in Zuid-Afrika. Door praktische hulpverlening aan vooral kinderen en hun families, helpen ze mensen in nood om hen de kans op een betere toekomst te geven. Om de diaconale werkvakantie te realiseren zetten we ons een jaar lang in voor het project en wordt het geld voor de reis en de projecten bijeengebracht d.m.v. eigen bijdragen, sponsoring en acties. We bakken o.a. appeltaarten (op bestelling) voor 8 euro , verkopen huis aan huis bonbons, organiseren benefietconcerten, staan op de kerstmarkt in Franeker enz. Tijdens de AMS Theaterdagen in maart mogen we in de pauze geld inzamelen voor het project. Meer informatie vindt u op onze eigen website www.v4all.nl.

Roosterwijzigingen Elke dag zijn er bijzonderheden voor het rooster. Op de site werden het reguliere rooster en de wijzigingen apart van elkaar weergegeven. Vanaf 8 december wordt alleen nog de algemene daginformatie getoond: wie is er ziek, is er een excursie, is er een oproep voor de theateravonden, etc. Het aangepaste rooster voor de betreffende dag is te vinden in Magister via de aanwijzingen op de site. Zonder gepuzzel is daar de actuele lesdag te bekijken. Daarnaast is ook de presentatie in de kantines aangepast waardoor deze beter leesbaar is en er meer mogelijkheden zijn om berichten toe te voegen.


• Van wat voor muziek houd je?

• Wat zijn je personalia? (alles wat je

• •

kwijt wilt) Ik ben 16 juli 1970 geboren, kom uit een gezin met 2 kinderen, ben opgegroeid in Holwerd. In 1998 ben ik getrouwd met Alina en samen hebben we een dochter, Miriam, van 9. In welk vak geef je les en/of wat is je functie op AMS? Ik geef muziek op de AMS Wanneer en hoe bij je bij AMS terechtgekomen? Ik werk nu bijna anderhalf jaar op de AMS. Ik heb gesolliciteerd op de baan als docent muziek die vrij kwam, en die heb ik gekregen Welke opleidingen volgde je en waar? Ik heb de lagere school in Holwerd gevolg, ben toen naar Havo/Vwo gegaan in Dokkum. Heb mijn Havodiploma daar gehaald en ben toen naar het Conservatorium in Groningen gegaan. Heb daar 6 jaar slagwerk gestudeerd en heb daarna nog een jaar Pabo gedaan. In 2003/2004 heb ik nog een opleiding als docent speciaal onderwijs Lwoo gedaan. Heb je altijd al (je functie) willen worden? Nee, ik was van plan om profslagwerker te worden. Wat is er mooi aan je vak? Muziek is er altijd en overal. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die nooit naar muziek luistert. In welk vak was je vroeger erg goed en in welk vak ronduit slecht? Talen zijn mijn sterke kant en de exacte vakken was een ramp. Wie of wat is je grootste bron van inspiratie? Jezus Christus. Na mijn bekering in 1990 zijn zijn ideeën mijn leven gaan veranderen en ik probeer volgens zijn normen te leven. Wat zou je doen met 1 miljoen? Uitgeven aan de minderbedeelden. Welke hobby's/sporten beoefen je? Muziek maken natuurlijk, en ik fitness elke week.

• •

Moeilijke vraag. Ik denk van alles wat tussen het begin van de mensheid en nu is gemaakt. Heb wel voorkeur. Bij klassieke muziek hou ik vooral van de Russische componisten, en bij popmuziek vooral van het wat stevige werk zoals Dream Theater. Maar ook een band als Toto ben ik stapelgek op. Wat is je meest favoriete film? De Blues Brothers Wat is je meest favoriete boek? Een boekenserie “De laatste bazuin” en de Bijbel. Wat is je favoriete vakantieland? Roemenië (daar komt mijn vrouw vandaan) en Israel. Waar kijk je naar op t.v.? Ik kijk weinig tv, maar als ik kijk is het vaak iets van sport of een film waar ik niet bij na hoef te denken. Meest aangrijpende nieuwsfeit? De val van de Berlijnse muur en de kernramp in Tsernobyl, omdat ik daar ook nog steeds de gevolgen van zie als we in Roemenië zijn. Met welke bekende Nederlander zou je graag eens een uur lang van gedachten willen wisselen? Anouk, de manier waarop zij denkt over een beroemd artiest te zijn. Ze speelt liever voor 50 echte fans dan voor een Gelredome vol. Waarvoor mogen ze je midden in de nacht wakker maken? Oh nee, laat me a.u.b. slapen. Wat is je grootste ergernis? Als je me midden in de nacht wakker maakt. Nee geintje. Discriminatie, intolerantie. Als je één ding zou kunnen veranderen in het huidige onderwijs, wat zou dat dan zijn? Al die onlogische regelgeving afschaffen die vanuit Den Haag komt.


Kerstvieringen op vrijdag 18 december a.s. De kerstvieringen zijn op dezelfde manier georganiseerd als vorig jaar: • De eerste klassen hebben de viering met hun mentor in diverse lokalen. • De tweede klassen hebben een gezamenlijke viering in de kantine. • De klassen 3 t/m 5 hebben een viering in De Koornbeurs m.m.v. Ruurd Walinga.

Vrijdag 18 december heeft iedereen les tot half 10, waarna de diverse vieringen beginnen. Mocht u belangstelling hebben om de bovenbouwviering in de De Koornbeurs mee te maken, dan bent u om 9.45 uur van harte welkom.

Over trainingen op AMS Op onze scholengemeenschap hebben de leerlingen inmiddels de mogelijkheid om deel te nemen aan faalangst- en examenvreestrainingen. Deze cursussen blijken in een behoefte te voorzien en werpen ook de nodige vruchten af. Via de counselors en de mentoren vernemen we ook dat er steeds meer vraag komt naar training van weerbaarheid of sociale vaardigheden. Tot nu toe werden tekorten op dit gebied bij leerlingen meestal individueel verzorgd door de counselors op onze school. Dit jaar worden enkele collega’s getraind door een creatief therapeut Ton Straver om na de jaarwisseling te kunnen starten met de zogenaamde SOVA-training. Bij de eerstgenoemde trainingen gaat het om het leren toepassen van vaardigheden die meestal wel aanwezig zijn bij de leerling. Bij de SOVA-training werken we aan vaardigheden die nog onvoldoende of niet ontwikkeld zijn bij leerlingen. Stand van zaken 1. De examenvreestraining is gepland op 13 januari, 17 maart en 11 mei, om 15.00 uur. Het is bedoeld voor leerlingen uit alle examenklassen. Leerlingen kunnen zich melden via de mentoren of rechtstreeks bij C. Voogd of Y. Weistra. 2. De faalangstreductietraining begint in het voorjaar en is bedoeld voor 2e klas leerlingen. Vooraf worden alle leerlingen getest en door middel van een gesprek wordt daarna duidelijk of er echt sprake is van faalangst of dat andere problemen een rol spelen. Voor de start van de training, die bestaat uit 10 lessen van een uur, worden de ouders van geselecteerde leerlingen uitgenodigd voor een korte toelichting op het programma en de aanpak van de training. 3. De SOVA-training begint in de 3e week van januari. Het is bedoeld voor leerlingen uit de klassen 1 en 2 die ervaren dat ze niet goed zijn in het contact met zichzelf en anderen op school. Momenteel zijn we volop bezig via mentoren en docenten, ook door middel van indicatiegesprekken, kandidaten voor de training te selecteren. Mocht u als ouder vinden dat uw kind niet zo weerbaar is en daardoor matig of slecht functioneert, neem dan contact op met de mentor of de counselor, de heer F.Visser. Voordat de training begint zullen we de ouders uitnodigen voor een kennismaking met de inhoud en de aanpak van de training. Mocht u nog vragen hebben of uw kind aan willen melden, neemt u dan contact op met mevrouw C. Voogd of de heer F. Visser. (telefonisch of mail: c.voogd@annamaria.nl of f.visser@annamaria.nl ) Namens het zorgteam, T. Haarsma (zorgcoördinator)


• Wat zijn je personalia? Op school kennen ze mij als "Meneer Walinga van Duits". Geboren ben ik in het dorpje Oudega aan het water van de Brekken 13 kilometer achter de stad Sneek. In het veelbewogen jaar 1960 werd ik daar via een lieve ooievaar over het water aangevoerd op de laatste dag van de maand mei. Die maand was ik dus het allerlaatste vrachtje van de ooievaar....... Hoewel het dorpsleven mij prima beviel, ben ik tien jaar geleden tóch naar Franeker verhuisd: elke dag anderhalf uur in de auto zitten, begon mij namelijk steeds meer te ergeren... • In welk vak geef je les? Duits is mijn hoofdvak, maar ik heb daarnaast ook Nederlands gestudeerd. • Wanneer ben je bij AMS terechtgekomen? Na invalwerk kwam ik in 1989 op AMS. •

Heb je altijd leraar willen worden? Nee!!! Na de basisschool ging ik naar de detailhandelsopleiding in Sneek en heb daar mijn vestigingsdiploma behaald. Ik zou dus een eigen winkel mogen beginnen.... En als klein jongetje leek goochelaar mij ook fantastisch of nieuwslezer voor de televisie of presentator van een spelletjesprogramma....

• Wat is er zo mooi aan jouw vak? Het werken met jongeren die het heerlijk vinden om een nieuwe taal te leren, zodat ze zich tijdens vakanties of in andere situaties in Duitsland verstaanbaar kunnen maken. • Wat is je favoriete vakantieland? Duitsland, omdat je er zo heerlijk kunt eten en de hotels zeer degelijk zijn. En ik versta de taal een beetje....

• Welke hobby's beoefen je? Volleybal is mijn lievelingssport en muziek is mijn grootste hobby: als lid van een fanfare-orkest bespeel ik de euphonium, dat is een koper-instrument en wat kleiner dan de grote bas. Dus een soort baby-bas. Het spelen in een orkest is een geweldige ervaring: je vergeet even alle slechte cijfers van je leerlingen!!! • Van wat voor muziek houd je? Naast de fanfare-muziek luister ik graag naar artiesten die optreden met een groot orkest. Symphonische popmuziek, zoals van The Alan Parsons Project. • En wat is je meest favoriete film? Mijn lievelingsfilm is "De Fanfare" van Bert Haanstra over de ruzie tussen twee orkesten. Een prachtige film, die zich afspeelt in Giethoorn. • Met welke bekende Nederlander zou je graag van gedachten willen wisselen? Met Yvonne Jaspers, dan komt zij op AMS om een lesje Duits te geven en ik presenteer "Boer zoekt vrouw...." • Wat is je grootste ergernis??? Leerlingen, die niet bereid zijn om tijd te investeren in het leren van woordenlijsten. • Wat zou je doen met 1 miljoen? Een woning bouwen bovenop de "Fernsehturm" in Berlijn. Dan zit ik op een hoogte van 365 meter en heb een geweldig uitzicht over de hoofdstad van Duitsland. Met eigen helikopter vlieg ik daarna elke dag naar AMS. • Nog een laatste vraag: waarvoor mogen ze je midden in de nacht wakker maken? Hoewel veel leerlingen natuurlijk zullen denken dat een broodje Bratwurst mij dolgelukkig zal maken, gaat mijn voorkeur toch uit naar een hazelnootgebakje. Of nee, doe maar meteen een complete taart....


Met AMS naar Duitsland Daar gingen we dan met zijn allen om half 11 met de trein op naar Frankfurt. Wat hadden we er zin in! Onderweg was het erg gezellig. Met elkaar praten, spelletjes spelen en muziek luisteren. De reis ging erg snel en voor we het wisten waren we in Frankfurt. Waar we samen met de Denen en de Turken naar Neu-Issenburg gingen. Toen moesten we 15 minuten lopen naar de school waar we met onze gastgezinnen werden samengebracht en mee naar huis gingen. Die avond lekker geslapen zelfs op dat vreemde bed. De volgende dag vroeg weer op en met de fiets naar school. 5 minuutjes fietsen en we zijn er. We kregen een inleiding op het project door de directeur van de school die in alle talen zei: “welkom op de Goethe Schule in Duitsland”. Toen de directeur klaar was met spreken volgde iedereen een les mee. Ik en Corine gingen samen naar de Muziekles. Het was erg grappig om te zien hoe hun lokaal was ingericht. Bij ons staan er tal van instrumenten, maar hier waren ze opgeborgen in de kast. Ze kregen veel dezelfde theorie. Al snapten we het niet altijd in het Duits. Toen de les afgelopen was kwamen we weer samen in de kantine waar we moesten wachten tot 12 uur. Toen het zover was kregen we wat te eten. Bah, kantinevoedsel. Het smaakte niet erg lekker maar iedereen had toch wel honger. Maar goed na het eten gingen we met een project bezig dat ging over verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse de Deense en de Duitse school. Die waren er heel veel, de Denen die slapen bijvoorbeeld op school en gaan alleen in het weekend naar huis. De Duitsers en Denen eten op school uit de kantine en wij moeten het zelf mee nemen. Allerlei verschillen en overeenkomsten dus. Toen de dag was afgerond gingen we terug naar huis. We hebben een typisch Duitse schotel met kaas gehad. Nou houd ik niet zo van kaas maar het meisje met wie ik in een gastgezin zat vond het erg lekker ! Die avond kwam er een groepje vrienden bij ons en hebben we singstar gespeeld en gezellig gekletst met zijn allen. De volgende ochtend zetten we nog de laatste puntjes op de i voor het project en hebben we het aan de anderen gepresenteerd. We hebben geluncht en vertrokken toen met zijn allen naar Frankfurt waar we als eerste een speurtocht deden waarbij we van alles over Frankfurt te weten moesten komen. Na de speurtocht zijn we met zijn allen wezen winkelen. Volgens mij is iedereen wel geslaagd al vonden we het jammer dat we zo snel weer terug moesten naar huis. Die avond zijn we naar Lea gegaan dat was 1 van de Duitse gast meisjes. We hebben daar gekletst en doen durven of de waarheid gespeeld en hard gelachen om de Doe opdrachten zoals tandpasta eten en vieze mixjes opdrinken. Het was die avond erg gezellig. We hebben er ook gezellig allemaal hapjes gegeten. Toen we ‘s avonds weer naar huis gingen waren we beide erg moe, ik en mijn gastmeisje. Toen we thuis kwamen gingen we gelijk weer naar bed. De volgende dag zijn we naar het winkelcentrum in Neu-Issenburg gegaan. We zijn hier 3 uren gebleven en hebben gezellig doorgeshopt. Toen we klaar waren met het shoppen zijn we naar een basketbal wedstrijd van1 van de gastmeisjes gegaan. Jammer genoeg hebben ze dik verloren. Toen die avond hadden we een Halloween feestje bij mijn gastmeisje thuis. We waren allemaal geschminkt en we hadden groen haar. We waren met zijn vijftienen en hebben muziek geluisterd, gekletst, grapjes gemaakt en gedanst. Half 1 ging iedereen weer naar huis want we moesten de volgende dag al vroeg weer met de trein terug. Dus we hebben wat opgeruimd en ik heb mijn tas ingepakt. Toen gingen we slapen. De volgende dag werd ik vroeg wakker gemaakt, heb ik de laatste paar dingen in mijn tas gedaan en gingen we met de auto naar het treinstation. Toen we daar waren duurde het niet lang voor we vertrokken. Iedereen nam afscheid en we hadden er allemaal wat moeite mee om verschillende redenen. Toen moesten we een paar keer overstappen en hebben we in de ICE-trein allemaal wat gesuft. Toen we in de trein van Arnhem naar Zwolle zaten was iedereen weer wat wakker en hebben we gezellig gezongen. In Zwolle overgestapt en op weg naar Leeuwarden, we waren er bijna! Toen we vanuit Leeuwarden vertrokken belde iedereen zijn ouders om te vertellen dat we er bijna waren. Toen we in Franeker aan kwamen was iedereen blij om uit de trein te zijn en weer lekker terug in Nederland, bijna thuis. Die avond heb ik heerlijk in mijn eigen bed geslapen. En 1 ding weet ik zeker, “Deze ervaring zal ik nooit vergeten”!


AMS in het nieuws Wekelijks verschijnen nieuwe berichten op de website van AMS. In dit infobulletin een korte weergave van een half jaar AMS. Voor uitgebreide en actuele artikelen verwijzen we u graag naar www.annamaria.nl Introductie De eerste week van het nieuwe schooljaar stond in het teken van introductie voor verschillende klassen. Klas 1 ging vol enthousiasme op speurtocht door Franeker. Bij diverse gebouwen en straten werd stilgestaan. In Museum Martena vertelde oud-docent J. Oudendag over de naamgeefster van de school. Naast de kennismaking met de stad en AMS maakten de leerlingen ook kennis met elkaar.

De derde klassen VMBO KL en BL gingen met elkaar op zeilkamp. Vol enthousiasme waren de leerlingen van 3 bouw, groen, metalektro en ICT te vinden in en op het water.

De vierde klas HAVO ging met elkaar naar London. Samen bezochten ze onder andere de musical ‘We will rock you’. Slapen deden de leerlingen bij gastgezinnen. Als je je klasgenoten wilde zien moest je naar de MC Donalds, want deze plek ontpopte zich deze week tot ontmoetingsplek In en om de les Ook waren er weer verschillende lessen op AMS die het nieuws haalden de afgelopen periode. Klas 1G maakte zelf foto’s tijdens project voor een eigen krant. Het lastige was volgens de klas om de goede foto te maken bij de juiste tekst. Gezond eten stond in klas 1J centraal. Er moest een spel worden gemaakt voor basisschoolleerlingen waarin ze de kinderen over wilden halen om gezonder te gaan eten. Of dit lukt is niet helemaal duidelijk aangezien de leerlingen zelf de chips en het snoep ook niet hebben laten staan.

De meiden van 4 Groen kregen een opdracht van ” het Nut“ in Franeker voor het maken van bloemwerk. Ter gelegenheid van 200 jaar ‘Het Nut’ waren er activiteiten in Bloemketerp en Museum Martena. Met hulp van de collega’s van 3 Groen fleuren prachtige werkstukken de feestelijkheden op.


Een website maken over het Waddengebied was de opdracht de afgelopen periode voor de leerlingen van klas 3 Communicatie en Informatie. Er moest niet allen een website worden gemaakt. Ook een logo, poll, artikelen en video’s moesten worden gemaakt en geplaatst. Dinsdag 3 november werden de websites gepresenteerd voor de opdrachtgever. De websites zagen er goed uit en ze hadden bovendien elk een uniek karakter. De opdrachtgever gaat in de toekomst gebruik maken van diverse onderdelen van de sites.

De woensdagmiddag voor de herfstvakantie was er voor de derde klassen Basis en Kader weer CKV. Lekker trommelen op de djembe mochten de heren van metalelektro doen. En het klonk gezellig. Uiteraard heeft de één iets meer gevoel voor muziek dan de ander. Maar dat mag bij samen muziek maken de pret niet drukken. In korte tijd moest er zelf een stukje gemaakt worden. Verder werd er geschilderd en werden gebouwen bekeken.

In het kader van hun Maatschappelijke Stageproject “Mantelzorg”, hebben een aantal leerlingen uit 3 havo gecollecteerd voor het Prinses Beatrix Fonds. In de dorpen Peins en Herbaijum zijn ze onder begeleiding van de stagecoördinatoren langs de deuren geweest. Prijswinnaars Op woensdag 5 augustus werd er gestreden om de Villa van de Freule in Wommels. Dit is de belangrijkste prijs voor de kaatsjongens. AMS’ers Pieter Syberen Scharringa en Jelle Scharringa wisten samen met Elmar Pieterse de Villa voor de tweede keer mee naar Wjelsryp te nemen. Na een aantal lastige wedstrijden stond het partoer in de finale tegenover Minnertsga. Ook de finale bleek erg zwaar te zijn. De blijdschap en de emotie was daarom ook groot toen Wjelsryp de partij wist af te maken. AMS is bijzonder trots op deze geweldige prestatie!

Sierk Hiemstra en Corrie van der Zweep uit 3 en 4 C&I hebben tijdens een excursie naar Amsterdam (Picnic Young) de prijs gewonnen voor de mooiste banner. Verder konden er animatiefilmpjes en games op deze dag gemaakt worden. Ook was er een GPS rondleiding door de buurt. De beide winnaars krijgen een cadeaubon van € 25.


Op zaterdag 10 oktober hebben Suzanne de Haas uit klas 1E, Danny van der Veen, Albert Wildeboer en Niels Postma allen uit klas 1F, en Sander Bottinga uit klas 2E van CSG Anna Maria van Schurman meegedaan aan de techniek wedstrijd Techno challenge in de Blokhuispoort te Leeuwarden. Na een hele middag hard werken en veel plezier maken waren er uiteindelijk prachtige "Tijdmachines" te bewonderen. Helaas voor de leerlingen van het AMS ging de prijs naar een andere school, maar kregen ze wel een mooie herinnering mee naar huis in de vorm van een zelf te maken robot.

Op vrijdag 16 oktober nam AMS met 3 teams deel aan een voetbaltoernooi in Sint Annaparochie. Dit is een toernooi voor middelbare scholen en wordt al een aantal jaren door de Piter Jelles georganiseerd. Dat de leerlingen van de AMS kunnen voetballen is wel gebleken. Alle 3 de teams zijn winnaar van de poule geworden en daarmee de terechte Kampioen.

Over 3 maanden is het weer zover: de tradionele AMS Theateravonden. Deze zijn op 24, 25 en 26 maart a.s. in De Koornbeurs in Franeker. Het script voor de voorstelling is klaar en momenteel wordt er hard gewerkt om de cast rond te krijgen. Er zijn auditierondes geweest voor spelers, zangers en dansers. En daarna moet er stevig gerepeteerd worden. Het belooft weer een heel spektakel te worden. In de maand februari starten we met de kaartverkoop. Houd de website in de gaten voor updates! Wij hopen op succesvolle avonden voor uitverkochte zalen!


Leerplicht en kwalificatieplicht Er was in Nederland al een leerplicht. Per 1 augustus 2007 is er naast de leerplicht echter ook een kwalificatieplicht gekomen. Ter verduidelijking alles even op een rij: Leerplicht: Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. Kwalificatieplicht: Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Daar zit geen dag tussen. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald. Of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2, 3, of 4- diploma. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig programma van onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen per week in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO.

Aanmelding voor het vervolgonderwijs na vmbo/havo Eindexamenkandidaten kunnen zich nu reeds aan melden voor een vervolgopleiding. Als iedereen zich aan het volgende houdt, ontstaan er hopelijk voor niemand problemen.

Vmbo-leerlingen kunnen van de decaan een aanmeldingsformulier krijgen voor de door hen gekozen vervolgopleiding. Thuis worden door de ouders en leerling de gevraagde gegevens ingevuld. De aanmelding wordt in principe door de ouders geregeld. Sommige opleidingen hebben te maken met aanvullende selectiecriteria. Dat kan een maximum aantal leerlingen zijn voor een bepaalde opleiding of specifieke eisen die het beroep stelt aan de leerlingen. Voor deze opleidingen is het van belang dat de leerling zich tijdig aanmeldt. Op school adviseren we dan ook de aanmelding voor 15 maart geregeld te hebben. De meeste opleidingen sturen de leerling na de aanmelding een ontvangstbevestiging. Wanneer ouders er prijs op stellen, is de decaan graag bereid assistentie te verlenen bij de aanmelding. De MBO-scholen geven leerlingen ook de mogelijkheid zich digitaal aan te melden. Dit is gemakkelijk en op zich uiteraard geen bezwaar. Vooral leerlingen die zeker weten wat ze willen, kunnen hier zonder meer gebruik van maken. Mocht een leerling zich on-line aanmelden, dan dit wel doorgeven aan de decaan. Liefst diezelfde week nog. De decaan moet namelijk weten waar leerlingen volgend cursusjaar hun opleiding gaan volgen, zodat de Voor alle eindexamenschool de leerling uit kan schrijven. kandidaten geldt:

Havo-leerlingen regelen na gesprekken met de decaan, zelf hun aanmelding voor het HBO en studiefinanciering. De aanmelding voor de studie kan via de site Studielink: www.studielink.nl. De studiefinanciering en OV-studendentenkaart kan aangevraagd worden via de site van de IB-groep : www.ib-groep.nl Soms moet de leerling zich eerst bij de gekozen Hbo-opleiding aanmelden in verband met aanvullende eisen. Zie hiervoor de informatiebrochures of de websites van de diverse opleidingen. Aanmelding voor 5 VWO in Leeuwarden of Harlingen kan natuurlijk ook. 

Leerlingen en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige en juiste aanmelding bij het vervolgonderwijs. Wacht niet tot het laatste moment. Voor sommige opleidingen gaat het gezegde op: Die het eerst komt, die het eerst maalt.


Studiekeuze: Tips voor ouders Hoe help je als ouder je kind bij zijn of haar studiekeuze? Een paar tips. • • • • •

• • •

• • •

Leef mee met uw kind en wees een klankbord. Ga mee naar voorlichtingsdagen: passen opleiding en sfeer bij uw kind? Help uw kind te reflecteren op wat het op voorlichtings- of meeloopdagen ervaren heeft. Vergelijk samen de informatie in de studiegidsen en op de websites van de diverse opleidingen en onderwijsinstellingen. Volgt uw kind een vwo-opleiding, kijk dan of het meer praktisch of meer wetenschappelijk gericht is. Een hbo-opleiding leidt tot een concreet beroep en is veel praktischer dan een universitaire opleiding, die abstracter en theoretischer van aard is. Vindt uw kind het moeilijk om te kiezen, laat het dan een lijst maken van zijn/haar talenten, vaardigheden en interesses. Maak zelf ook zo’n lijst en bespreek samen de resultaten. Laat uw kind ook opschrijven wat het verwacht van studeren en/of werken. Praat daar samen over door. Stimuleer uw kind om de beslissing niet tot het laatste moment uit te stellen. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat studenten die zich goed op hun studiekeuze hadden voorbereid, betere resultaten behaalden in het eerste studiejaar. Vertel hoe u zelf vroeger de keuze voor een opleiding of beroep hebt gemaakt en hoe u dat nu zou doen. Laat u bij het begeleiden van uw kind niet te veel beïnvloeden door de werkgelegenheid op een bepaald vakgebied: de arbeidsmarkt verandert snel. Kan uw kind echt niet kiezen, dan is een oriëntatiejaar mogelijk een goed idee. Of een jaar reizen of werken. Help uw kind om tijdig weer met het studiekeuzeproces te beginnen.

Denkt uw kind al in de richting van een bepaalde studie, dan kunnen de volgende tips helpen bij het maken van een definitieve keuze: • • • • • • • • •

Is uw kind enthousiast over de opleiding en geïnteresseerd in het vakgebied? Dat zijn de belangrijkste voorwaarden om een studie vier jaar vol te houden. Wat is de kwaliteit van de opleiding in vergelijking met andere opleidingen? Kijk daarvoor op Studiekeuze123.nl. Heeft uw kind veel begeleiding nodig? Kijk hoe de begeleiding op de opleiding geregeld is. Is er juist veel sprake van zelfstudie op de opleiding? Heeft uw kind de zelfstandigheid en discipline om dat aan te kunnen? Hoe moeilijk is de opleiding, welke schoolvakken zijn belangrijk en hoeveel uitval is er in het eerste jaar? Vraag ernaar bij docenten. Passen de werkvormen op de opleiding bij uw kind? Welk beroep hoort bij de opleiding die uw kind wil kiezen? Past dit beroep bij uw kind? Vraag ervaringen van mensen uit de beroepsgroep, bijvoorbeeld uit uw familie- of vriendenkring. Past de betreffende studentenstad bij uw kind? Kijk bijvoorbeeld naar veiligheid, kamers, sfeer, verenigingen, sport- en uitgaansmogelijkheden. Sommige hogescholen en universiteiten organiseren voorlichtingsbijeenkomsten speciaal voor ouders en/of hebben op ouders gerichte brochures. Vraag daarnaar!

Met dank aan o.a. de universiteiten van Wageningen en Nijmegen.


Doedagen MBO Zowel de Friese Poort als het Friesland College organiseren keuzedoedagen. Voor eindexamenkandidaten VMBO is er dan de mogelijkheid om op praktische wijze nader kennis te maken met de opleiding van hun (voorlopige) keuze. Ervaring heeft geleerd dat deelname aan deze gerichte oriëntatie bij kan dragen tot het maken van een (nog) beter gemotiveerde keuze. Leerlingen die aan de keuzedoedagen mee willen doen, moeten zich hiervoor digitaal aanmelden. Bij Friese Poort is er in ieder geval donderdag 18 februari een doedag. Het is nog niet bekend wanneer de aanmelding hiervoor plaats kan vinden. Bij het Friesland College zijn er meerdere mogelijkheden. Leerlingen die daar naar toe willen kunnen het beste even kijken op www.fc-connect.nl. Daar staan de data van de mogelijkheden voor aanmelding.

Wegwijsdag 3 H/V in het HBO Op vrijdag 12 februari 2010 gaan leerlingen uit deze klassen naar de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Door middel van vooraf door de leerlingen gekozen workshops zal worden getracht inzicht te geven in de mogelijkheden die een bepaald profiel biedt. De NHL verzorgt het ophalen en terugbrengen van de leerlingen per bus.

BO n het H i n e r e ud Proefst vo: a voor 5 h kunnen

… nog meer informatie van de decanen…….. Dig-it Voor de leerl ingen van 4havo is er vrijdag 23 april 2010 de mogelijkheid op een hogeschool in Le kennis te mak euwarden en met een aantal HBO-o pleidingen d ie geclusterd zi jn. Doel is o. a zicht krijgen op de inhoud van de opleiding( en), het wer kveld en de manie r van werken op een HBO-ins telling. Wan neer leerlingen hi eraan mee w illen doen kunnen ze zich hiervo or t.z.t. aanmel den via www.vo-ho.n l

t 20 10 n 25 maar en een dag aa g a d r e d g n n o li r d e in p O nle en dexame t studer havo-ein ndervinden wa escholen Terugkomavonden og eo den lijv etekent. Alle h Leerlingen b . e O e B oen m het H ne n a rd e n d oen kun Eén keer in de twee jaar worden in Leeuw n mee willen d l a .n voor het VMBO en de Havo ra o h ie h o .v die via www t . terugkomavonden georganiseerd. z . t h zic n. e De avond voor het VMBO was vorig ld e m n aa jaar. Dit jaar is de Havo aan de beurt. Voormalige Havo-leerlingen van de AMS komen die avond voorlichting geven aan de huidige leerlingen leerjaar 4 en 5-Havo. OPEN DAGEN: De Havo-terugkomavond is op Friese Poort, Friesland College en AOC Friesland woensdag 20 januari 2010.

vrijdag 29 januari: 14.00 uur tot 21.00 uur zaterdag 30 januari: 09.30 uur tot 12.30 uur

Beroepen– en Opleidingenvoorlichting voor 3 en 4 VMBO op zaterdag 9 januari 2010 van 09.30-12.00 uur in het gebouw van osg Piter Jelles Aldlân, Dr. J. Botkeweg 3 te Leeuwarden

-----------------------------------------------------------------------------------------------Veel leerlingen van klas 3 en 4 Vmbo hebben zich begin december hiervoor kunnen aanmelden. In de eerste week na de kerstvakantie krijgen de leerlingen via de mentor hun aanmeldingsformulier terug. Daarbij zit dan een rooster met tijden en lokalen waarin de voorlichtingen gegeven zullen worden.

Ook ouders zijn deze morgen van harte welkom!! DE DECANEN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon school: 0517-395900 Dhr. K.C. van der Wolf (onderbouw en Havo) Dhr. A. van Dalfsen (3 en 4 VMBO) kc.vanderwolf@annamaria.nl a.vandalfsen@annamaria.nl


Vuurwerk en oliebollen horen bij de jaarwisseling; Oud en Nieuw is knallen! Maar er is ook overlast door te vroeg of gevaarlijk afsteken van vuurwerk. Oudere mensen, kinderen en dieren zijn vaak het slachtoffer. Ook veroorzaakt vuurwerk veel schade aan gebouwen en openbare voorzieningen, zoals prullenbakken en brievenbussen. En ieder jaar vinden er helaas veel ongelukken plaats door vuurwerk. Meer dan de helft van deze slachtoffers is jonger dan 19 jaar! Wetten en Regels: Voor het kopen en afsteken van vuurwerk bestaan wettelijke regels. Zo wordt de veiligheid bewaard en overlast voorkomen. Vuurwerk kopen • vuurwerk mag je alleen kopen bij erkende

verkoopadressen • vuurwerk mag je alleen kopen als je 16 jaar of

ouder bent • vuurwerk kopen en in bezit hebben mag alleen

op 29, 30 en 31 december 2009 • het is verboden illegaal vuurwerk te kopen of in bezit te hebben Vuurwerk afsteken Vuurwerk mag alleen worden afgestoken van 31 december 10.00 uur ’s ochtends tot 1 januari 2.00 uur ’s nachts. Buiten deze tijden is het afsteken dus strafbaar. Illegaal vuurwerk Illegaal vuurwerk is onbetrouwbaar; het voldoet niet aan de Nederland eisen en er is géén controle op productie en verkoop. Je kunt dus rommel kopen en dat is dan weggegooid geld. Maar wat nog erger is: door gebruik van bijv. te veel of ander kruit, of van een 'inwendige' lont, is illegaal vuurwerk vaak erg gevaarlijk. Soms lijken het wel bommen. Als er iets misgaat zijn de gevolgen veel ernstiger dan bij legaal vuurwerk. Denk maar aan gehoorbeschadiging en verwondingen aan gezicht en handen. Het meeste illegale vuurwerk wordt ingevoerd vanuit buurlanden, vooral België. Bekende voorbeelden van dit vuurwerk zijn: ο lawinepijlen ο Mortieren ο strijkers Bron: www.haltrulez.nl

Veiligheidstips Voorkom ongelukken (voor jezelf en voor omstanders) en houd je aan de volgende tips: • Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek • Draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid • Stop vuurwerk nooit in je zakken • Steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand wordt geraakt • Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing • Gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril (bijv. van Firegoogs). • Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand • Ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren • Laat vochtig en oud vuurwerk liggen • Steek weigeraars niet opnieuw af • Bewaar geen vuurwerk tot volgend jaar

Halt De politie kan je aanhouden voor de volgende vuurwerkovertredingen en naar Halt sturen: • het bezit van illegaal vuurwerk • het bezit van vuurwerk buiten de

vastgestelde verkoopdagen • het bezit van meer dan tien kilo vuurwerk • het afsteken van vuurwerk buiten de toe-

gestane tijd • strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk

Bij Halt krijg je dan een werk- en/of leerstraf en je moet de eventuele schade vergoeden en je excuses aanbieden (zie ook de jongerenpagina op www.halt.nl)


http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_amschool/amschoolbulletincompl  
http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_amschool/amschoolbulletincompl  

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_amschool/amschoolbulletincompl.pdf

Advertisement