Infolist 1/2022

Page 1

#evs2022 KONFERENCIA.EVS.SK

6. -8. máj

Holiday-Inn, Žilina rozhovor

ukážka z knihy

spoločnosť

S LOV E NS K É E VA N J E L I Z AČ N É

~ Egil Elling Ellingsen

~ Kathy & Timothy Keller

~ Ondrej Kolárovský

ST R E D I S KO

Túžime, aby ľudia v našom meste zažívali, že Boh je dobrý

Božia múdrosť pre zmysluplný život

Každý chce byť šťastný

INFORMAČNÝ LIST

1 × 2 0 2 2 | 1 7. r o č n í k | w w w . e v s . s k


| rozhovor | EGIL ELLING ELLINGSEN |

| EGIL ELLING ELLINGSEN | rozhovor |

TÚŽIME, ABY ĽUDIA V NAŠOM MESTE ZAŽÍVALI, ŽE BOH JE DOBRÝ ~ Egil, vedieš cirkevný zbor IMI kirken, aký ste zbor? IMI kirken je evanjelický cirkevný zbor v meste Stavanger na juhozápade Nórska. Vo veľkej miere sa zameriavame na to, aby sme boli pre naše mesto požehnaním skrze konanie „dobra“. Často hovoríme, že „malé veci, ktoré sa robia s láskou, premieňajú svet“, a túžime, aby ľudia v našom meste zažívali, že Boh je dobrý. Veríme, že cirkevný zbor má byť veľká rodina a stále sa učíme, ako čo najlepšie vytvárať pocit rodiny a spolupatričnosti v našom spoločenstve. Našou základňou je cirkevný zbor a posledné roky vidíme, ako z našej práce rastie hnutie a stávame sa súčasťou zaujímavých vecí na národnej a medzinárodnej úrovni. Pracujeme so štyristo zbormi v štrnástich krajinách.

2

Založili sme aj niekoľko nových cirkevných zborov v Nórsku.

zboru, ktorý má dnes viac ako tisíctristo členov. Ja do zboru patrím už pätnásť rokov.

~ Ako to celé začalo?

~ Čo bolo na začiatku najťažšie?

V roku 1979 to bola stará modlitebňa, kde bolo zopár starších ľudí, ktorí starli ďalej. Vedenie diskutovalo o tom, či modlitebňu zatvoriť, alebo zamestnať mladého Martina Cavea ako farára. Zvolili si Martina, a tak začala cesta smerom k plnohodnotnému cirkevnému

Narazili sme aj na prekážky a neprajnosť, pretože sme chceli robiť veci inak. Vždy platí, že rast a zmena prinášajú nadšenie, ale tiež veľmi rozrušia prostredie okolo vás. Nie každý má rád zmenu a niekedy rastie práca rýchlejšie ako zdroje, ktoré máte k dispozícii.

M

Malé veci, ktoré sa robia s láskou, premieňajú svet.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

~ V čom ste zažívali požehnanie? Pre nás všetko začalo tak, že Boží Duch s nami začal pracovať a oslovovať ľudí. Nezvykli sme dávať dôraz na Ducha Svätého, ale keď sme na stretnutiach dali viac priestoru piesňam a modlitbám, ľudí to oslovilo. Či je v cirkevnom zbore veľa ľudí, či málo, vždy ich

Veríme, že cirkevný zbor má byť veľká rodina a stále sa učíme, ako vytvárať pocit rodiny. významne inšpirujú a povzbudzujú príbehy o tom, ako Boh pracuje v živote konkrétneho človeka. S nadšením sme pozorovali, ako mnoho ľudí uverilo. Deje sa to niekedy na službách Božích, niekedy na stretnutiach v domácnosti alebo keď sa človek o svojej viere rozpráva s priateľmi, kolegami, rodinou.

farárom v Stavangeri. Od roku 2018 zodpovedám za všetku našu prácu aj na národnej a medzinárodnej úrovni. Hlavne mám viesť vedúcich na rozličných úrovniach, ktorí zodpovedajú za rôzne úlohy a držať smer na ceste, ktorou nás Boh vedie. Veľmi rád kážem doma v zbore a na nových miestach.

~ Za čo v zbore nesieš najväčšiu zodpovednosť? V zbore som začal ako farár pre mládež. Pred deviatimi rokmi som sa stal hlavným

INFOLIST 1 × 2022

Veľkou výzvou je rozvíjať ekonomické zdroje a vyučovať nových vodcov, ktorí zvládnu kráčať ďalej. Túžime tiež vidieť, ako noví ľudia prichádzajú k viere. Nórsko ako krajina mala veľmi silnú misijnú tradíciu a vysielali sme misionárov do celého sveta. Teraz sme aj my skôr misijné pole, ktoré potrebuje evanjelium. Veľkou výzvou je tiež osobný duchovný život a vplyv sekularizmu. Za sekularizáciu spoločnosti nemôže svet a spoločnosť okolo nás, ale cirkev. Túžime, aby v našej krajine boli živé cirkevné zbory, v ktorých pôsobí Boží Duch a kde noví ľudia prichádzajú k viere.

~ Prečo slúžiš, vedieš, kážeš? Pretože verím, že Božia dobrota je pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich život a okolnosti. A pretože zažívam, že Boh ma k tomu povoláva.

~ Čo ťa v súčasnosti inšpiruje, čo čítaš? ~ Aké sú najväčšie výzvy vo vašej práci? V posledných rokoch zažívame, že možnosti sa otvárajú rýchlejšie, ako rastú zdroje.

Posledné dva roky som čítal „Bible In One Year“, ktorú vytvoril Nicky Gumbel. pokračovanie rozhovoru na s. 4

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

3


~ Ktoré miesto z Biblie k tebe najviac

ie

n eč

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

žalm 71 INFOLIST 1 × 2022

r

IMI kirken je evanjelický cirkevný zbor v meste Stavanger na juhozápade Nórska.

Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam.

boh 202 2

4

Celým srdcom ďakujem Bohu za to, že môžem stáť v práci a službe, v ktorej stojím, a môžem byť malou súčasťou toho, čo sa deje v Jeho kráľovstve. Znamená to pre mňa veľmi veľa.

brý

Z

hovorí? Je v Žalme 71, keď Dávid hovorí, že Boh je jeho istota a bezpečie od mladosti až po starobu a šediny. Viera, ktorá trvá celý život.

do

Je to plán, ako prečítať Bibliu za jeden rok a zároveň sú tam zamyslenia, ktoré sa týkajú prečítaného textu. Je nádherné objavovať stále viac bohatstva v biblických textoch. K tomu patrí aj to, že asi štyridsiati čítame túto Bibliu spolu a k prečítanému textu pridávame aj vlastné poznámky a myšlienky. Vďaka tomuto spôsobu máme pocit, že to robíme ako spoločenstvo. Tiež som v poslednej dobe prečítal niekoľko kníh od Johna Marka Comera a počúvam podcast zo zboru Bridgetown Church, ktorý sa volá This Cultural Moment.

Za sekularizáciu spoločnosti nemôže svet a spoločnosť okolo nás, ale cirkev.

| EGIL ELLING ELLINGSEN | rozhovor |

ík konferenc

| rozhovor | EGIL ELLING ELLINGSEN |

Egil Elling Ellingsen (43) býva v Stavangeri spolu s manželkou Hildegunn a deťmi Elia, Frida a Alma. Sú súčasťou IMI kirken už 15 rokov. Od roku 2018 je Egil Elling hlavným farárom celého hnutia, ktoré vychádza z cirkevného zboru. Spolupracuje s cirkevnými zbormi v 14 krajinách, spolupracuje s hnutím mladých Impuls, a programom „Dobro”, ktorý túži inšpirovať cirkevné zbory a ľudí robiť malé veci s láskou a takto meniť svet. Vo voľnom čase behá a je fanúšikom FC Liverpool. Bol rečníkom na online konferencii EVS v roku 2020 a 2021. ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

5


| téma | John Bloom |

TÍ NAJLEPŠÍ SÚ TVRDÍ NA SEBA A NEŽNÍ K OSTATNÝM ~ John Bloom - chcemviac.com

každý nový učeník žiť v dobe, ktorá bude do určitej miery zložitá, napätá a kontroverzná.

Žijeme v zložitej a veľmi napätej dobe plnej hádok a rozporov. Kultúrne a politické otázky narúšajú nielen spoločenskú štruktúru národa, ale i jednotu kresťanov v mnohých spoločenstvách. Aj preto som sa veľa zamýšľal nad Ježišovými slovami: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (J 13:34–35) Považujem to za dôležitý výrok, nad ktorým sa treba zamyslieť, pretože Ježiš ho vyslovil v zložitej a veľmi napätej dobe plnej kontroverzných otázok. Navyše ho malej skupinke najbližších učeníkov povedal deň pred svojou smrťou s vedomím, že Jeho smrť

6

a zmŕtvychvstanie iba umocní zložitosť a rozporuplnosť ich sveta. Rovnako ako Ježišovi učeníci, ktorí žili v Jeho dobe, bude takmer

A

Aby nijaké mrzké slovo nevychádzalo z našich úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

Richard Sibbes (1577 — 1635) bol popredný puritánsky pastor, ktorý slúžil v čase, keď cirkevné a politické následky reformácie nabrali tragicky krvavý spád v Anglicku (ako aj v celej Európe). O odluke cirkvi od štátu vtedy ani nechyrovali. Panovníci sa s mocnými kresťanskými inštitúciami spájali pre spoločné presvedčenie či vhodné podmienky. Anglikáni, rímskokatolíci a nonkonformisti sa preto chtiac-nechtiac zamotali do veľmi riskantných bojov o politickú a náboženskú moc. V čase, keď sa Sibbesov život už chýlil ku koncu, si ľudia museli obzvlášť dávať pozor na svoje slová. Ich vyjadrenia o Večeri

Pánovej, Knihe spoločných modlitieb (Book of Common Prayer) či o apoštolskej postupnosti ich mohlo dostať do väzenia alebo pripraviť o život. Bola to zložitá, kultúrne kontroverzná a často krutá doba. Všade samé spory. Ľudia, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu, sa navzájom hrozivo urážali slovami i skutkami. No aj napriek tomu všetkému bol Richard Sibbes známy pre svoju milosrdnú starostlivosť o trpiace duše a pre schopnosť prostredníctvom Písma privádzať poslucháčov (a čitateľov) k nežnej láske Ježiša Krista, milovaného Služobníka, ktorý nedolomí „nalomenú trstinu“ (Iz 42:1–4; Mt 12:18–21). Nie je prekvapením, že jeho najznámejšia kniha sa volá Nalomená trstina.

Žijeme v zložitej a veľmi napätej dobe plnej hádok a rozporov.

Sibbes v tejto knihe prišiel s konkrétnym návrhom, ako si môžu kresťania, ktorí žijú v zložitých časoch, navzájom preukazovať lásku tak, aby ich život odzrkadľoval Ježiša čo najviac.

INFOLIST 1 × 2022

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

7


| téma | John Bloom |

Napísal: „Bol to dobrý boj v radoch kresťanov, na jednej strane sa usilovať nepohoršovať iných, na druhej strane sa nepohoršiť. Tí najlepší sú tvrdí na seba a nežní k ostatným.“ (Nalomená trstina) Sibbes bol svedkom mnohých zákerných bojov medzi kresťanmi, a tak navrhol, že ak kresťania hodlajú bojovať, nechajme ich bojovať, nechajme ich namáhať sa, nechajme ich vynaložiť úsilie a urobiť všetko, čo je v ich silách, avšak nie v boji s ostatnými, ale so sebou osobne. Nech bojujú s tým, aby nepohoršovali a aby sa nepohoršovali. Nech usilovne rozvíjajú duchovnú sebadisciplínu, aby boli tvrdí sami na seba a nežní k ostatným, alebo, ako to vyjadril Ježiš, nech vytiahnu brvno zo svojho oka skôr, než pôjdu vybrať smietku z oka svojho brata (Mt 7:3–5). Aj keď žijeme v úplne inej dobe, nezdá sa vám Sibbesova pastorálna rada mimoriadne príhodná? Aké požehnanie, radosť a dobro by to vnieslo do ľudských duší? Aký prínos

8

K

Kultúrne a politické otázky narúšajú nielen spoločenskú štruktúru národa, ale i jednotu kresťanov v mnohých spoločenstvách.

by to malo pre zdravie našich zborov? Aké posolstvo o Ježišovi by to bolo pre pozorujúci svet, keby dnešní kresťania bojovali tento dobrý boj a robili všetko preto, aby sa nepohoršovali a aby nepohoršovali druhých? Sibbesov „dobrý boj“ predstavuje len jeden konkrétny spôsob, akým sa kresťania pri sporoch môžu podriadiť Ježišovmu prikázaniu milovať z Evanjelia podľa Jána (J 13:34–35). Je to však skvelý príklad. Môžeme ho otestovať dvomi otázkami, ktoré

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

| téma | John Bloom |

vyplývajú z Ježišovho prikázania milovať, pričom každý si musí doplniť vlastnú situáciu. OTÁZKA č. 1 Čo pre nás znamená vzájomne sa milovať tak, ako nás miloval Ježiš v našej konkrétnej situácii?

aby sme si o sebe nemysleli viac ako treba.

Sibbes (a apoštol Pavol) hovoria, že to znamená vynakladať úsilie, aby sme sa nepohoršovali a aby sme nepohoršovali tak, že urobíme všetko, čo je v našich silách,  aby sme si o sebe nemysleli viac ako treba (R 12:3);  aby sme sa predbiehali navzájom v úctivosti (R 12:10); ● aby sme neboli múdri len pre seba (R 12:16);  aby sme premýšľali, čo je dobré pred všetkými ľuďmi (R 12:17);  aby sme sa nikomu neodplácali zlým za zlé (R 12:17); ● aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil nám (Kol 3:13);

● aby nijaké mrzké slovo nevychádzalo z našich úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie (Ef 4:29).

podľa príkladu Sibbesovho „dobrého boja“ charakterizovať spomenuté princípy, väčšina ľudí zvonku si nepochybne všimne, že naozaj nasledujeme Ježišovo učenie.

Je tento prejav lásky dostatočný vzor, aby sme vedeli, ako máme konať, resp. aby sme vedeli, čo by robil Ježiš v našej situácii? Ak áno, je to podrobný návod, ako má vyzerať poslušnosť. Ak nie, musíme sa naďalej s modlitbou snažiť vtesnať otázku do našej situácie a nájsť konkrétnu odpoveď.

Bez ohľadu na to, či Sibbesov „dobrý boj“ je alebo nie je najlepším uplatnením Ježišovho príkazu milovať v našej zložitej, kultúrne kontroverznej dobe, je to boj, do ktorého sme ako kresťania povolaní. Je súčasťou nášho povolania kráčať v šľapajach nášho úžasného Pána a Služobníka, Božieho Syna, ktorý tiež žil v nesmierne kontroverzných časoch a vedel, kedy sa má radšej zdržať slov, aby nedolomil nalomenú trstinu.

OTÁZKA č. 2 Poznajú nás ľudia zvonku ako Ježišových učeníkov práve pre spôsob, akým sa vzájomne milujeme podľa vzoru Kristovej lásky? Keďže druhá otázka v skutočnosti zhodnocuje našu poslušnosť, ktorá vyplýva z prvej otázky, nemôžeme na ňu odpovedať, kým poslušne nekráčame istý čas. Ak nás však ako jednotlivcov a spoločenstvá budú

INFOLIST 1 × 2022

Aké „dobré a milé“ by bolo, keby sa bratia a sestry usilovali o takýto rozmer jednoty (Ž 133:1) a delili sa o požehnanie, ktoré nám dal Syn Boží, a keby sa učili tvoriť pokoj (Mt 5:9) tak, že je im cťou povzniesť sa nad previneniami druhých (Pr 19:11). Redakčne krátené. Celý článok aj mnohé iné články, prednášky, podcasty a videá nájdete na chcemviac.com

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9


#EVS2022

spoločenstvo prednášky

na koho sa môžeme tešiť?

generácie spolu

Michal Klus

Czesław Bassara Tibor Jančík

evanjelický pastor, kazateľ, teológ, Třinec Poľsko

evanjelický farár, Senec

Jan Brtníček

Janči Máhrik

Ľubomír Ďuračka

evanjelický vikár, Třinec

kazateľ, spisovateľ, CB Žilina

evanjelický farár, Nové Mesto n. Váhom

Marián Kaňuch Olinka Kaňuchová Maruška Skonc evanjelický farár, Žilina

6. -8. máj

Holiday-Inn, Žilina

KONFERENCIA.EVS.SK

Lenka Janotková evanjelická farárka, Žilina

evanjelická farárka, Žilina

spisovateľka, TC Kompas

rečníci, hudobní hostia a ďalší...

konferencia evs 2022 dobrý boh MILÍ BRATIA A SESTRY, SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA KONFERENCIU EVS 2022. Stretneme sa v Žiline a už sa na to tešíme. Budeme počúvať prednášky, premýšľať, rozprávať sa, spievať, modliť sa, smiať či plakať. Povzbudíme sa vo viere a budeme spolu rásť. Vstup na konferenciu je voľný.

Program a informácie o rečníkoch sú v letáčiku, ktorý je súčasťou informačného listu EVS a tiež na webstránke www.konferencia.evs.sk. Pre každého, kto potrebuje ubytovanie a stravu, sme zabezpečili hotel Holliday-Inn v Žiline, v ktorom sa konferencia bude konať. Rozhodli sme sa pre veľký hotel, aby sa v prípade rôznych opatrení mohla konferencia aj tak uskutočniť a na vzniknuté situácie sme mali možnosť pružne reagovať. Ubytovanie a stravu si môžete dohodnúť aj individuálne v iných ubytovacích zariadeniach v Žiline. Ubytovanie v hoteli nie je podmienkou účasti.

V piatok a sobotu bude konferencia v hoteli Holiday-Inn v Žiline, kde je zabezpečené aj ubytovanie a strava. V nedeľu sa stretneme na službách Božích v kostole cirkevného zboru ECAV v Žiline.

Počas hlavných prednášok je pre deti zabezpečený program. Konferencia EVS 2022 sa bude vysielať aj naživo online na youtube kanáli EVS.

VSTUP NA KONFERENCIU JE VOĽNÝ. POTREBNÁ JE LEN REGISTRÁCIA, AJ KEĎ SI NECHCETE OBJEDNAŤ SLUŽBY V HOTELI. Informácia o tom, kedy sa konferencie zúčastníte, nám pomôže lepšie pripraviť konferenciu.

Poplatok za ubytovanie a stravu na celej konferencii pre jednu osobu je: ~ v dvojposteľovej izbe 127€. V cene je zahrnuté ubytovanie na dve noci v 2 lôžkovej izbe pri jej plnom obsadení (piatok a sobotu), 2x raňajky (sobota, nedeľa), 1x obed a 1x večera v sobotu, parkovanie, mestský poplatok.

INFOLIST 1 × 2022

~ v jednoposteľovej izbe 206€ V cene je zahrnuté ubytovanie na dve noci (piatok a sobotu), 2x raňajky (sobota, nedeľa), 1x obed a 1x večera v sobotu, parkovanie, mestský poplatok. Na služby hotela si môžete uplatniť rekreačný poukaz u zamestnávateľa (v prípade, že sa ubytujete na dve noci). Uvedené sumy sú priame náklady, ktoré si účtuje hotel a ktoré budeme pre vás priamo objednávať.

konferencie evs sú inšpiratívne prednášky, spoločenstvo a všetky generácie spolu. ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

11


| KONFERENCIA EVS 2022 | informácie |

Poplatky za ubytovanie a stravu jednotlivo: ~ obed a večera v sobotu: 12€/ks ~ ubytovanie na jednu noc v plne obsadenej 2 lôžkovej izbe: 51,50€ (v cene sú raňajky, parkovanie, miestny poplatok) ~ ubytovanie na jednu noc v 1 lôžkovej izbe: 91€ (v cene sú raňajky, parkovanie, miestny poplatok) Všetci vieme, že situácia sa neustále mení. Konferenciu pripravujeme tak, že budeme rešpektovať aktuálne podmienky, za ktorých sa budú môcť organizovať hromadné podujatia. O prípadných úpravách, zmenách, budeme informovať. Veríme, že to spolu rozumne a v pokoji zvládneme. V prípade, že sa nehlásite na celú konferenciu, pozorne vyplňte v prihláške, čo si chcete objednať a vypočítajte cenu podľa jednotlivých položiek. Ubytovanie na jednu noc zabezpečíme v prípade, že budú voľné kapacity. Poplatky za deti s vami dohodneme samostatne podľa veku dieťaťa, vašich požiadaviek a možností v hoteli.

12

Poplatok môžete zaplatiť priloženou poukážkou alebo bankovým prevodom najneskôr do 22. 4. 2022 (do toho termínu musí byť platba pripísaná na účet EVS). Platiť v hotovosti na mieste nie je možné. Záväzné budú iba prihlášky, ku ktorým budeme vedieť priradiť platbu. Účastníci zo zahraničia môžu platiť v hotovosti na mieste, registrácia je však potrebná vopred. Každý prihlásený účastník konferencie dostane všetky podrobné informácie o konferencii poštou alebo e-mailom týždeň pred začiatkom konferencie. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť konferencie, zaplatený poplatok Vám vrátime podľa podmienok hotela. Účet EVS IBAN: SK42 1100 0000 0026 6445 5015 SWIFT: TATRSKBX | KS: 0558 | VS: 012022 Do poznámky uveďte meno účastníka konferencie, za ktorého platíte, aby sme mohli platbu identifikovať.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

V prihláškach mailom uvádzajte všetky informácie. Prihlasujte sa najneskôr do 22. 4. 2022

~ elektronicky cez formulár na: www.konferencia.evs.sk (potvrdenie o prijatí prihlášky dostanete elektronicky), ~ mailom na lydia@evs.sk – napíšte svoje údaje, kedy sa zúčastníte konferencie a či si chcete objednať stravu a ubytovanie, ~ telefonicky na: 0911 798 800. V prípade otázok sme vám k dispozícii aj na evs@evs.sk. Aj tento rok môžete pomôcť ľuďom, ktorí si konferenciu nemôžu dovoliť. Sme veľmi vďační, že ste po minulé roky prispeli. Pán sa o každého stará aj týmto spôsobom, tak Vás prosíme, aby ste zvážili svoje možnosti a pomohli, keď môžete. S konferenciou EVS sú tiež spojené vysoké náklady, ktoré sú na pleciach EVS. Ak nám pomôžete darom, ktorý zašlete na účet EVS, budeme veľmi vďační.

PRINÁŠAME DOBRÚ SPRÁVU. Hľadáme cestu, ako šíriť evanjelium sviežim spôsobom. Nič neodpovedá na hľadanie dnešného človeka tak trefne ako evanjelium. Nič nemá v sebe takú radosť a taký pokoj ako evanjelium. Preto spúšťame Chcemviac večer. Chcemviac večer je priestor, ktorý nám prináša inšpiráciu a kde zažívame nebo. Vytvárame nové vzťahy a formujeme domov. Kráčame spolu a zápasíme ako armáda. Každý Chcemviac večer sa naživo vysiela aj online na EVS kanáli Youtube.

KOLÉGIUM DVORANA PREŠOV

ZÁZNAMY NÁJDETE NA KANÁLI

EVS

19. 03. 2022 23. 04. 2022 28. 05. 2022 25. 06. 2022

Viac informácií nájdete na: chcemviac.com.

INFOLIST 1 × 2022

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

13


| ukážka z knihy | BOŽIA MÚDROSŤ PRE ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT |

AKO POROZUMIEŤ SRDCU ~ Timothy Keller Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej, vyhni sa jej a obíď ju! Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo, sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho ku pádu. (Pr 4:14 – 16) Skutky formujú srdce. Keď kráčaš po chodníku, vždy ťa niekam zavedie. Život sa prirovnáva k ceste, pretože každý skutok ťa niekam zavedie. To znamená, že každý skutok ťa mení, a keď máš niečo urobiť znovu, ide to ľahšie. Napokon začne byť krutosť

Z

Začni teda konať skutky lásky, vydaj sa touto cestou a uvidíš, ako sa ti zmení srdce.

14

a sebeckosť taká prirodzená, že ani spať nemôžeš, pokiaľ niečo zlé neurobíš. „Zasej myšlienku, zožneš čin; zasej čin, zožneš zvyk; zasej zvyk, zožneš charakter; zasej charakter, zožneš osud.“ Moderní ľudia si myslia, že pocity určujú ako konáme, a že je pokrytectvo konať s láskou, ak lásku necítime. Príslovia nám však hovoria, že naše skutky formujú naše pocity. Takže ak k niekomu necítiš lásku, nedovoľ, aby ťa to zastavilo. Konaj skutky lásky a pocity budú nasledovať. Keď nám Ježiš hovorí, aby sme milovali svojich nepriateľov

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

| BOŽIA MÚDROSŤ PRE ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT | ukážka z knihy |

(Mt 5:43-48), nemá ma mysli, aby sme v sebe prebúdzali vrúcne pocity. Hovorí nám, aby sme sa snažili o dobro protivníkov, dokonca aj ak to znamená obetovať sa. Začni teda konať skutky lásky, vydaj sa touto cestou a uvidíš, ako sa ti zmení srdce. Spomeň si na jedného človeka, ktorého je ťažké milovať. Čo praktické by si mohol urobiť, aby si ho začal viac milovať?

Z

Život sa prirovnáva k ceste, pretože každý skutok ťa niekam zavedie.

Modlitba: Pane, moje srdce je spurné, ale nauč ma, ako ho karhať namiesto toho, aby som ho len počúval (Ž 42:5, 103:1 – 5). Rozhodol som sa prevziať nad ním kontrolu tak, že budem milovať a poslúchať Tvoje prikázanie, pomôž mi v tom. Amen.

INFOLIST 1 × 2022

BOŽIA MÚDROSŤ PRE ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT Kathy & Timothy Keller

12,00 €

Kn

i ha A 5

10,00 € eK

niha PDF

Biblická kniha Príslovia je o Božej múdrosti. Príslovia vysvetľujú, ako máme konať a ako sa rozhodovať, keď chceme žiť s Bohom. Timothymu Kellerovi poskytla základ pre zamyslenia, v ktorých ponúka svieže a inšpiratívne poučenie na každý deň v roku. Odkrýva bohatú múdrosť, ktorá sa skrýva v poézii Prísloví, a vedie nás, aby sme pochopili, čo znamená morálny život. Po knihe Božia múdrosť pre zmysluplný život môže čitateľ siahnuť každý deň, rok čo rok, a pomôže mu vypestovať hlboký a zmysluplný vzťah s Bohom.

TIMOTHY KELLER založil Redeemer Presbyterian Church v New Yorku so svojou manželkou Kathy a ich tromi synmi. Dr. Keller založil aj Redeemer City to City, ktorý vyškolil vodcov a zakladateľov viac ako tristo nových zborov v takmer päťdesiatich mestách po celom svete. Je autorom mnohých kníh, medzi ktoré patria aj Skrytý význam Vianoc, Dáva Boh zmysel?, Bolesť a utrpenie. KATHY KELLER získala magisterský titul z teologických štúdií na Gordon-Cornwell Theological Seminary. Božia múdrosť pre zmysluplný život je už tretia kniha, ktorú spolu s manželom napísala.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

15


| článok | IDEA-LIST |

KAŽDÝ CHCE BYŤ ŠŤASTNÝ. ALE AKO?

alternatívy, potom si užime danú chvíľu najlepšie, ako vieme, lebo zajtra k tomu už možno nebudeme mať príležitosť (por. 1K 15:32).

~ Ondrej Kolárovský

Môže byť nejaká zmysluplnejšia a komplexnejšia odpoveď na otázku šťastia?

Úspešný hollywoodsky herec Jim Carrey povedal: „Myslím si, že každý by mal zbohatnúť, presláviť sa a urobiť všetko, o čom kedy sníval, aby videl, že to nie je odpoveď.“ Naša kultúra je posadnutá šťastím až do takej miery, že nás robí nešťastnými. Dnešná spoločnosť a kultúra nám hovoria, že máme slobodu vytvoriť si a nájsť vlastný zmysel, a tým aj šťastie. Už nie sme len tvorcami svojho šťastia, už si aj sami definujeme, čo to šťastie má byť. Naša kultúra nám hovorí, že ak je niečo, čo nás robí nešťastnými, mali by sme sa toho zbaviť. Dôsledky takéhoto prístupu sú ďalekosiahle. Robí ťa manželstvo nešťastným? Zmeň partnerku. Na konci 60. rokov spievala speváčka Peggy Lee Is That All There Is?, či to je naozaj všetko, či nie je nič viac, čo by sme mohli od života

16

dostať? Diváci jej po piesni nadšene tlieskali namiesto toho, aby zdesene premýšľali nad bezútešným obsahom tejto piesne. Svoj pesimizmus vyjadrili existencialisti 20. storočia, ktorí ukazujú, že nejestvuje nejaký

K

Kresťanské vnímanie šťastia je priamo napojené na evanjelium. Ježiš je kľúčom k riešeniu našej dilemy.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO

väčší zmysel našej existencie a zostáva nám urobiť len akýsi „skok“ smerom k akémusi vlastnému zmyslu, ktorý vlastne reálne ani nejestvuje. Sme však odsúdení k nihilizmu? Nemôžeme poprieť, že svoj život žijeme akoby v tieni ohrozenia. Všetky ciele, ktoré si stanovíme, či už krátkodobé, alebo dlhodobé, sú veľmi krehké, nestále a dočasné. Naplno vo svojich rukách nemáme vlastne nič z toho, čo chceme a na čom nám záleží. Každý deň (aj keď na to nemyslíme), čelíme pominuteľnosti. Ak je naše šťastie zakotvené v tomto svete, s týmto svetom aj odchádza. Prekvapivo, kresťanstvo má veľa spoločné s tým najpesimistickejším, najskeptickejším a najcynickejším prístupom k životu – ak niet

C. S. Lewis aj T. Keller zhodne hovoria, že veľkosť našej nespokojnosti tu na zemi poukazuje na niečo, čo presahuje tento svet. Kresťanstvo túto alternatívu ponúka. Kresťanské vnímanie šťastia je priamo napojené na evanjelium. Evanjelium, doslova dobrá správa, ktorú prináša kresťanstvo, spočíva v živote, smrti a vzkriesení Ježiša Krista. On je kľúčom k riešeniu našej dilemy. Ježiš Kristus nám sám v sebe prináša Boha, ktorý je dobrý, ktorý má o nás záujem, ktorý sa k nám neotočil chrbtom. V Kristovi sa Boh vzdáva vlastného šťastia a vstupuje do nášho nešťastia, aby nás z neho vyviedol ku šťastiu, pre ktoré nás stvoril. Tak ako ryba

INFOLIST 1 × 2022

K

Kresťanstvo nikde neučí, že svoje skutočné šťastie nájdeme na tejto zemi. Naopak.

nebude nikdy šťastná na suchu, ale len a len vo vode, tak ani človek nebude nikdy šťastný mimo Boha, keďže Boh nás stvoril, aby sme žili „v Ňom“.

Naša kultúra je posadnutá šťastím až do takej miery, že nás robí nešťastnými.

Kresťanstvo nikde neučí, že svoje skutočné šťastie nájdeme na tejto zemi. Naopak, odkazuje na svet, ktorý sa pre nás pripravuje vo večnosti. Pozýva nás na hostinu, na ktorej hostiteľom je Boh.

Ondrej Kolárovský celý článok si môžete prečítať na I D EA- L I ST.S K

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

17


NOVINKA

| | ppr e e | DOBROVOĽNÍCI | od n su tkaav e k n íi h

NA KONFERENCII EVS NÁM POMÁHAJÚ AJ DOBROVOĽNÍCI Dávid Bukovinský dobrovoľník na konferenciách EVS

a predávam knihy v stánku. Nikdy sa však nebránim novým možnostiam a výzvam.

~ ~

Odkiaľ pochádzaš? Pochádzam z Bardejova, konkrétne z CZ ECAV Bardejov na Slovensku.

Čo sa ti na konferencii EVS páči? Páči sa mi poctivá, profesionálna príprava obsahu konferencie.

potrebujeme ťa pri príprave konferencie EVS, pomôžeš nám?

~ Ako si sa dostal k EVS? K EVS som sa dostal cez svoj domáci cirkevný zbor.

Tvoj odkaz pre ľudí, ktorí nikdy neboli na konferencii EVS? Ľudia, ktorí ešte neboli na EVS konferencii, nevedia, o čo prichádzajú.

~

~

~

Čo pre teba znamená EVS konferencia? Nenahraditeľný čas, v ktorom môžem duchovne načerpať, nabrať novú silu a skvelú inšpiráciu.

~

Ako slúžiš na konferencii EVS? Je to rôzne. Najčastejšie prezentujem

18

Ako si prežíval posledné dva roky, kedy sme sa nemohli fyzicky stretnúť a konferencia prebiehala online? Som veľmi vďačný Pánu Bohu za tie technológie, pomocou ktorých sme sa mohli stretnúť aspoň online, aj keď už toho máme asi všetci plné zuby.

Ak máš záujem podieľať sa na príprave mestskej hry, detského programu alebo pomôcť pri technickej realizácii, prihlás sa medzi dobrovoľníkov na webe konferencie vo formulári pre dobrovoľníkov:

KONFERENCIA.EVS.SK

ZOSTAŇME SOĽOU

11,00 €

9,00 €

Rebecca Pippert

Kniha A5

eKniha PDF

Desiatky rokov sa známa evanjelistka Rebecca Pippert rozpráva s ľuďmi po celom svete, povzbudzuje a pripravuje bežných kresťanov, aby o Ježišovi hovorili počas obyčajných rozhovorov každý deň. Biblické učenie v knihe pretkávajú pútavé príbehy. Čitateľom dodá odvahu hovoriť o Ježišovi relevantne, premyslene a efektívne.

MÁRNOTRATNÝ PROROK

11,00 €

9,00 €

Timothy Keller

Kniha A5

eKniha PDF

Jonášov príbeh je jeden z najznámejších biblických príbehov a zároveň je to aj príbeh, ktorý najčastejšie nie úplne správne vnímame. Mnohí ľudia, dokonca aj neveriaci, poznajú Jonáša. Bol to vzdorovitý prorok, ktorý sa vzoprel Bohu a ktorého zhltla veľká ryba. V Jonášovom príbehu je však omnoho viac, ako si uvedomujeme.

MAL BY SOM ŤA RADŠEJ, KEBY SI BOL TROCHU VIAC AKO JA

11,00 €

9,00 €

Kniha A5

eKniha PDF

John Ortberg Boh nás stvoril tak, že túžime po hlbokom spojení s niekým. Keď ľudia majú hlboké vzťahy, hovorí John Ortberg, v živote vyhrali. Keď hlboké vzťahy nemajú, nemôžu v živote vyhrať. Kniha Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ja ponúka pomoc pri prekonávaní jednej z najväčších prekážok, ktorá nám bráni budovať hlboké vzťahy: skutočnosť, že sme veľmi odlišní.

SLOV E NSK É E VA N J E L I Z AČ N É ST R E D ISKO Ďalších viac ako 40 titulov nájdete na e-shope: www.knihy.evs.sk

BOŽIA MÚDROSŤ PRE ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT Kathy & Timothy Keller

12,00 €

Kn

i ha A 5

10,00 € eK

niha PDF

Príslovia nie sú zoznam „jednoduchých krokov k šťastnému životu“, ktorý si rýchlo osvojíme. Príslovie je básnická umelecká forma, ktorá nám vštepuje múdrosť, kým sa ju snažíme pochopiť. Každé príslovie z nejakej stránky vykresľuje, ako funguje život. Ak si prečítame rôzne výroky prísloví na jednu tému, získame širší obraz. Príslovia neboli napísané pre individuálne čítanie, ale ako príručka, ktorou sa treba prepracovať v spoločenstve študentov so staršími, múdrejšími mentormi. Aj keď Príslovia nazývame „knihou“, v skutočnosti ide o jednu kapitolu v oveľa väčšej knihe, Biblii, ktorá prostredníctvom všetkých svojich rôznych častí a rozprávaní predstavuje jeden súvislý príbeh. Príslovia nám radia, ako sa správať, akí máme byť. V tejto knihe zamyslení to preskúmame. Vo svojej knihe Božia múdrosť pre zmysluplný život nás T. Keller a jeho manželka Kathy prevedú biblickou knihou Príslovia. Zamýšľajme sa s nimi každý deň, po celý rok.


2%

| zamyslenie | SLAVOMÍR SLÁVIK |

DOBRÝ BOH

Aj tento rok nás môžete podporiť svojimi 2% z dane. Nájdite si pár minút na vyplnenie tlačiva, ktoré nájdete na uvedenom linku. Ďakujeme.

Ak je Boh dobrý, prečo neodstráni utrpenie a zlo zo sveta? Nemohol stvoriť svet, v ktorom by žiadna bolesť, utrpenie ani zlo neboli? V skutočnosti mohol. Ale bol by to svet, v ktorom by sme mohli robiť len to, čo chce On. Nemali by sme žiadnu slobodu. Smiali by sme sa len vtedy, keď by dovolil Boh. Išli by sme len tam, kam by povedal Boh, hovorili by sme len to, čo by chcel Boh. Boli by sme ako bábky v bábkovom divadle. Boh by poťahoval za špagát a my by sme robili, čo chce On. Ale bol by to skutočný život? Nebol. Neboli by sme slobodní. Taký Boh by bol diktátor.

A uprostred toho celého verí, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí tomu všetkému budú rozumieť. Že vždy sa nájdu ľudia, ktorí Mu za svoj život a slobodu budú ďakovať.

bit.ly/dvepercentaevs Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe www.evs.sk

Toto zamyslenie je úryvkom z kázne „Keď rozumieme

evs.sk

tomu, že život nie je fér“, ktorá odznela počas februárového Chcemviac večera. Celú kázeň nájdete na www.chcemviac.com. Všetky prenosy nájdete na našom YouTube kanáli EVS.

EVS

Kontakt: Prešov P. O. Box 147 080 01 Prešov e-mail: evs@evs.sk tel.: 0911 784 800

Boh je ale taký dobrý, že nám dal skutočný život. Dal nám slobodnú vôľu. Môžeme si vybrať, ako budeme žiť. Dal nám možnosť prijať Ho aj odmietnuť. Dal nám možnosť smiať sa Mu aj brať Ho vážne. Dokonca prišiel na túto zem, aby nás vyslobodil.

Z DANE PODPORTE SLUŽBU EVS

evsko Slavomír Slávik, riaditeľ Slovenské evanjelizačné stredisko

1

Kontakt: Bratislava P. O. Box 104 814 99 Bratislava e-mail: lydia@evs.sk tel.: 0911 798 800

evs_sirimedobruspravu Dátum vydania: 1. marec 2022, ročník 17.

22

Periodicita: 2 – 3x ročne Tlač: Equilibria, s. r. o. Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227/09, ISSN 1339-1216 Vydáva Slovenské evanjelizačné stredisko, Legionárska 4, 81107 Bratislava, IČO: 308 06 178