Page 1

INFORMAČNÝ LIST SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO 3/2017

Nádherný záchranca

JAN-TORE OLSEN „Som jednoduchý misionár, ktorý má rád ľudí.”

FRANCIS CHAN o manželstve: Tajomstvo štastného „navždy”

TIMOTHY KELLER ukážky z kníh: Viera a práca, Skrytý význam Vianoc


Jan-Tore Olsen Rozhovor

Jan – Tore, 10 rokov si býval v Južnej Amerike. Prečo? Vyslali ma ako misionára do Bolívie, kde som prežil nádherné roky. Býval som aj v modernom miliónovom meste na okraji amazónskej džungle, aj v maličkej indiánskej dedine vysoko v Andách. Teraz máš v srdci misiu v Španielsku. Prečo Španielsko?

Narodil sa na severe Nórska, je ženatý a má 4 deti. Rok pracoval ako učiteľ športu, potom 5  rokov ako pracovník s mládežou a kazateľ, 10 rokov ako misionár v Južnej Amerike a 10 rokov ako učiteľ na biblickej škole. Momentálne je tretí rok riaditeľom misijnej organizácie Sarepta. Bude jedným z rečníkov na konferencii EVS 2018, 4. - 6. mája 2018 v Piešťanoch.

2

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

V Španielsku sú tisíce okresov, kde neexistuje jediný evanjelický kostol. Evanjelická tradícia je úplne neznáma. Existuje len jediná evanjelická cirkev, ktorá slúži španielsky hovoriacim ľuďom. Stretáva sa v nej len niekoľko stoviek ľudí z celej krajiny, ktorá má 48 miliónov obyvateľov. V Španielsku býva tiež niekoľko miliónov ľudí z Južnej Ameriky. Mnohí z nich prišli do Európy so živou vierou v Ježiša Krista v srdci, ale zažívajú to, že nenachádzajú miesto, kde by počuli evanjelické kázne. Mnohí kvôli tomu vo svojej viere upadajú. Aký je rozdiel medzi ľuďmi a kultúrou v  Španielsku a v Nórsku? Nórsko je krajina, ktorá sa stále viac uzatvára voči tradičnému kresťanstvu. Materializmus pevne ovláda ľudí a mnohí nechcú počuť nič o Bohu a kresťanstve. V  Španielsku je ľahšie dostať sa pri

rozhovoroch k duchovným témam. Zároveň medzi ich nádhernými katedrálami a úžasnými náboženskými oslavami nie je veľa ľudí, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša. Treba tiež povedať, že žijeme medzi veľmi pohostinnými ľuďmi, ktorí sa stretávajú oveľa častejšie ako my v Nórsku. Čo je v Španielsku dôležité, evanjelium dostalo k ľuďom?

aby

sa

Snažíme sa vytvárať priestor, kde sa môže človek stretnúť s Božím slovom. Sme závislí na tom, že vytvárame vzťahy aj mimo cirkevného priestoru. Najdôležitejšie ale je, aby sám Boh otváral dvere, aby Svätý Duch, ukazoval Krista španielskemu ľudu spôsobom, pri ktorom sa pre nich stane najdrahším pokladom v srdci. Aké sú vo všeobecnosti najväčšie výzvy pre misiu dnes? Podriadiť sa povolaniu, ktoré sme dostali. Musíme si pomáhať, aby sme nestrácali odvahu, aj keď nevidíme viditeľné výsledky pôsobenia Božieho slova. Potrebujeme trpezlivosť a povzbudzovať sa navzájom. Musíme viac hľadieť na Neho ako na seba a milovať Ho viac ako seba. Zároveň musíme pracovať s víziou do budúcna a zároveň byť pripravení stále prekračovať hranice nových miest a krajín. Prečo veríš v Boha? Duch Svätý ma presvedčil. Pri stretnutí s  Bibliou som objavil, že Biblia je pravdivá


a dôveryhodná a že ja som hriešnik, ktorý potrebuje Spasiteľa, ktorý ma dokáže vytrhnúť z  večného zatratenia. Som presvedčený, že existuje Stvoriteľ, že Ježiš naozaj kráčal po tejto zemi a vstal z mŕtvych. Jedného dňa Ho uvidím tvárou v tvár. Verím vo večný život a v nebo, kde je všetko dobré. Čítanie Božieho Slova jednoducho v mojom srdci vytvorilo vieru.

pri práci na 75%-ný úväzok ako riaditeľ pre misiu Sarepta. O čom snívaš? Čo chceš dosiahnuť? Najväčšie, čo človek môže zažiť je, keď vidí, ako ďalší nachádzajú nádej a pomoc vo viere v Ježiša Krista a začínajú nasledovať Jeho príklad a učenie. Nezameriavam sa na veľké masy, ale túžim, aby jednotlivci mohli napraviť svoj vzťah s Bohom.

Čo si viac? Kazateľ, misionár alebo cestovateľ?

Máš rodinu. Čo je v rámci rodiny pre teba najdôležitejšie?

Som jednoduchý misionár, ktorý má rád ľudí a je vďačný za každú príležitosť, keď môže svedčiť o svojom Spasiteľovi. Zároveň prevádzkujem malú cestovnú kanceláriu po-

Najdôležitejšie je, aby sme sa všetci raz dostali do neba. Inak túžim po tom, aby moje deti uprostred rušných dní zažívali, že sú milované a v  bezpečí

Najobľúbenejšie miesto v Biblii? Každé miesto v Biblii je dôležité. Najdrahšie sú mi ale miesta, ktoré poukazujú na to, čo spravil Ježiš pre nás. Je ľahké zamestnávať sa tým, čo môžeme my urobiť pre Neho. Človek sa vtedy začne zaoberať sebou a stráca nádej a odvahu. Avšak radosť, pokoj a odvaha v kresťanskej zvesti vychádzajú z toho, čo On spravil pre nás. Verše z listu apoštola Pavla do Ríma 5: 10 a 19 sú pre mňa nekonečne dôležité. „Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?!“ „Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.“ ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

3


Tajomstvo šťastného „navždy“ Francis Chan

Milujem Lisu Chan. Neexistuje človek, ktorého milujem viac. Bláznivo sme sa do seba zaľúbili a v  roku 1994 sme sa vzali. O 20 rokov a päť detí neskôr naša láska stále rastie. Deň za dňom stála verne po mojom boku. Miluje ma, povzbudzuje a dáva mi výzvy. Je mojím najlepším priateľom. Život spolu je úžasný a to najlepšie ešte len príde. Som si tým istý. Dokonca aj teraz pracujem na tom, aby som rodinu zabezpečil pre budúcnosť. Keď ľudia toto vyhlasujú, hovoria o finančnom zabezpečení svojich posledných rokov na zemi. Keď to poviem ja, narážam na milióny rokov, ktoré prídu potom. Ľudia ma obviňujú, že preháňam, keď sa pripravujem na prvých desať miliónov rokov vo večnosti. Podľa mňa ľudia preháňajú, keď sa obávajú posledných 10 rokov na zemi. Predstavujem si, aké to bude, keď sa Lisa stretne tvárou v  tvár s  Bohom. Biblia zaručuje, že sa to skutočne jedného dňa stane. Jedného dňa sa moja žena postaví pred Tvorcu a  Sudcu všetkého. Aký ohromujúci 4

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

moment to bude! Neviem si predstaviť, že by sa niekto z nás mohol na šok toho dňa pripraviť. Písmo nás však naliehavo prosí, aby sme život strávili prípravou naň. Nenaznačujem, že si vieme nejakou prácou zaslúžiť Božiu milosť. Bola by to heréza. Sme v  Jeho prítomnosti vítaní, ak dôverujeme tomu, čo Ježiš urobil na kríži (J  3:16, Ef 2:1-9, 2K 5:21). Jeho dielo a nie naše rozhoduje o večnom osude. Biblia už ani nemôže byť jasnejšia v tom, že dobré skutky nám nevyslúžia miesto v Jeho  kráľovstve. Život aktívnej viery v Ježiša áno. Kristovi nasledovníci sa môžu na ten posledný deň tešiť s  ohromným pocitom bezpečia, dokonca s  očakávaním (2Pt 3:11-12). Biblia však predsa len veľa hovorí o príprave na ten deň „konaním svojho spasenia“ (F 2:12-13). Keďže som do Lisy zbláznený, chcem, aby mala úžasný život. No čo viac, chcem, aby mala úžasnú večnosť. Nechcem, aby ľutovala, keď sa spätne pozrie na svoj život. Chcem, aby mala istotu, že čas strávený na zemi ju pripravil na večnosť.


Čo je najdôležitejšie, chcem, aby počula, ako jej Boh povie: „Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v  radosť svojho pána!“ (Mt 25:23) Predstavte si všetky ocenenia, povýšenia, vyznamenania a úspechy, ktoré by ste počas života radi dosiahli. Riadne povoľte uzdu fantázii a odpovedzte na otázku: Môže byť niečo lepšie, ako počuť od Ježiša tieto slová v prvých momentoch večnosti? Keď sme s  Lisou začali žiť s  okuliarmi večnosti, udiala sa zvláštna vec. Spôsobilo to, že sme si začali užívať ‚tu a teraz‘! Mnohí ľudia vám povedia, aby ste sa zamerali na manželstvo, na seba navzájom. My sme však objavili, že zamerať sa na Božiu misiu naše manželstvo vylepšuje. Spôsobilo to, že sme hlboko zakúsili Ježiša a čo by mohlo byť lepšie? Zameriavame sa na večnosť a to nás chráni pred hlúpymi hádkami. Nemáme čas na hádky. Usilujeme sa o lepšie veci, než sú vlastné záujmy. V  stávke je príliš veľa! Boh nás stvoril s nejakým zámerom. Nemôžeme si dovoliť premrhať život. Nemôžeme si dovoliť premrhať manželstvo tak, že sa budeme naháňať za vlastným šťastím. Pri 16-ročnej starostlivosti o  jeden slobodný cirkevný zbor sme s  radosťou sledovali páry, ktoré na základe svojej oddanosti Ježišovi robili radikálne rozhodnutia.

S nadšením sme pozorovali, ako uchopili víziu a  zožali požehnanie. Máme plno krásnych spomienok na to, ako sme sa spolu s týmito Božími pármi tešili z Ježiša. Na druhej strane nás veľmi zarmútilo, keď sme pozorovali páry, ktoré sa naháňali za šťastím a zanedbávali pri tom svoju misiu na zemi. Robili sme poradenstvo mnohým frustrovaným ľuďom, ktorí túžili žiť biblicky, zatiaľ čo ich partner nie. Ani vám neviem povedať, koľkokrát sme sa trápili a lámali si hlavu nad ľuďmi, ktorým unikalo Božie požehnanie a  Jeho zámer v  manželstve. Do istej miery nás s Lisou tento zármutok prinútil napísať knihu. Je nám ľúto zranených párov. Skutočne nám to láme srdce. Ešte viac nás však trápi, aký dopad to má na kráľovstvo. Sme smutní, lebo Božie manželstvá zvelebujú Božie dômyselné stvorenie, no málo manželstiev vyžaruje Jeho slávu. Zarmucuje nás, že sa satan raduje z víťazstiev, keď pozoruje „kresťanské“ páry, ktoré žijú nečinne, žijú pre seba. Ničí nás, koľkí si vyberú rozvod namiesto poslušnosti Kráľovi. Smutný stav manželstva spôsobuje, že Kristova nevesta vyzerá špinavá a neatraktívna. Píšeme s nádejou na zmenu. V  poslednom čase stretávame mnoho slobodných ľudí, ktorí sa boja manželstva. Sledujú, ako ich priatelia, zapálení Kristovi nasledovníci, vstupujú do manželstva. ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

5


Výsledkom je buď posadnutosť rodinným šťastím, alebo nekonečná reťaz hádok a  sedení u  manželského poradcu. Píšeme, lebo chceme povedať, že to tak nemusí byť. Spolu môžete byť efektívnejší, než ste ako jednotlivci. V  skutočne zdravom vzťahu si navzájom umožňujeme dosiahnuť viac, ako by sme boli schopní sami. Taký je Jeho plán. Sme veľmi vďační, že nám Boh dovolil spolupracovať na tejto knihe. Je pre nás cťou, že sa môžeme spolu chváliť naším Bohom. Vytvoriť manželstvo bol veľkolepý nápad. Modlíme sa, aby sme boli schopní priniesť nejaké svetlo do toho, aké to môže byť krásne. No dovoľte mi varovať vás. Kristocentrické manželstvo zamerané na večnosť neznamená „zábavné“ manželstvo. Máme sa s Lisou spolu skvele, ale niektoré rozhodnutia, ktoré robíme, bolia. Vieme však, že sú správne. Kristus sľubuje hojný život (J 10:10), no nie je to vždy synonymum zábavného života. Niektoré skutočnosti, o  ktoré sa tu podelíme, vás povedú k bolesti. Avšak ťažké rozhodnutia, ktoré spravíme pre Božiu slávu, prinášajú dobrú a  správnu bolesť, ktorú veriaci majú v  tomto padlom svete pretrpieť. Je to bolesť, ktorá nás posilňuje a posväcuje a  umožňuje viac milovať Boha a  seba navzájom. Akékoľvek utrpenie pre Neho je neustálou pripomienkou našej budúcnosti, v ktorej všetku bolesť vystrieda sláva. 6

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO


Existuje mnoho kníh o manželstve, ktoré vás naučia, ako spolu vychádzať a  byť šťastní. Naša k nim nepatrí. Nekritizujem ich. Vlastne sme sa z nich za tie roky naučili zopár užitočných princípov. Problémom takýchto kníh však je, že vo vás môžu zanechať pocit, že cieľom kresťanstva je mať šťastnú rodinu. Prvotné veci, ako sú Božia sláva a  misia, v nich môžu vyznieť ako druhotné. Môžu vás nabádať k  tomu, aby ste vymenili konečné šťastie za šťastie okamžité. Vyjadrím sa priamo. Tie knihy neriešia skutočnosť, že môžete mať šťastné pozemské manželstvo a potom hroznú celú večnosť. Naša kniha je o tom, ako sa navzájom milovať navždy. Milujem svoju ženu. Milujem manželstvo. Milujem lásku. Poukazujú na genialitu Ježiša, ktorý ich všetky stvoril. Domnievam sa, že túto knihu čítate buď preto, že ste zamilovaní, alebo dúfate, že budete. Modlím sa, aby ste dovolili Duchu Svätému viesť vás k večnej láske, láske, ktorá vyvyšuje Ježiša teraz aj naveky. Otče, pomôž nám milovať múdro. Prečítali ste si úryvok z knihy „Ty a ja navždy” od Francisa a Lisy Chan. Knihu vydáme na jar v roku 2018. Odberatelia noviniek zo stránky chcemviac.com dostanú každú kapitolu knihy vo formáte PDF emailom zdarma. Prvú kapitolu zašleme 10 týždňov pred vydaním knihy. Pre viac informácií sledujte chcemviac.com.

Boh, ktorý sa hnevá

Martin Viglaš Ako sa môže dobrý Boh hnevať? Ako môže dobrý Boh dovoliť peklo? Predstav si, že žiješ na Slovensku pred sedemdesiatimi piatimi rokmi. Otec tvojej priateľky/priateľa je zámožný muž židovského pôvodu, ktorému patrí krásny dom a obchod v centre mesta. Jedného dňa sa u nich doma objaví Hlinkova garda, zoberú im všetok majetok, pošlú ich do Osvienčimu a odtiaľ sa už nevrátia. Po smrti sa všetci ocitnete pred Bohom. Ty, tvoja priateľka (ktorá žiaľ nikdy nebola tvojou manželkou), Hitler, Tiso, vojaci, ktorí ich popravili. Boh povie: „Nezáleží na tom, čo sa stalo na zemi, poďte ku mne do neba všetci bez rozdielu.“ Aký obraz Boha by to bol? Naozaj je Bohu jedno,  aké krivdy sa ti

tu na zemi dejú? Je Mu jedno, či nevinní ľudia trpia? Či sa deje nespravodlivosť? Naozaj je Boh ľahostajný? Takého Boha by som nedokázal milovať. Takého Boha by som nenávidel. Našťastie, Boh Biblie taký vôbec nie je. Zlo Mu nie je ľahostajné. Hnevá sa naň. V Biblii sa píše, že jedného dňa príde spravodlivo súdiť svet. Existencia pekla nie je dôkazom, že Bohu na ľuďoch nezáleží. Práve naopak. Je dôkazom, že Mu na nás záleží veľmi. Raz príde deň, kedy bude  každá krivda napravená, každé zlo potrestané, každá nespravodlivosť odstránená.  Ak neveríš v peklo, nemôžeš veriť v Boha lásky. Toto zamyslenie si môžete pozrieť aj ako video na chcemviac.com alebo na youtube kanáli chcemviac.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

7


EVS v roku 2017 v skratke

konferencia EVS Klince, ktoré zmenili svet 3 dni, 13 prednášok, 6 rečníkov, viac ako 600 ľudí. Spoločenstvo, prednášky, generácie spolu. Túžime po tom, aby konferencie nezostali len miestom povzbudenia a duchovného rastu kresťanov. Veríme, že mnohí z účastníkov majú túžbu, aby sa dobrá správa šírila zrozumiteľne aj medzi ľudí, ktorí jej nerozumejú alebo sú voči nej ľahostajní. Všetky prednášky z tohtoročnej konferencie nájdete na http://chcemviac.com/tagy/konferencia17

8

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

vzdelávanie, návštevy zborov Zorganizovali sme vzdelávanie EVS vo Vysokých Tatrách a tiež inšpiratívne stretnutie cca 100 ľudí s nórskymi kresťanmi zo slobodnej evanjelickej cirkvi o nových spôsoboch misie. Spolu s organizáciou EEMN (European East Mission Network) sme realizovali letné tábory. V Púchove - denný detský anglický tábor (cca 100 ľudí) a mládežnícky „tábor prežitia” s účasťou cca 60 ľudí z Nemecka, USA, Bieloruska, Lotyšska a Slovenska. Vo Vranove nad Topľou opäť denný detský anglický tábor s účasťou cca 100 ľudí). Zorganizovali sme letnú biblickú školu pre bratov a sestry zo Škandinávie. Mimo aktivít EVS sme v  rôznych cirkevných zboroch a  na konferenciách slovom poslúžili 37-krát.

zamyslenia EVS Už viac ako 8 rokov posielame krátke biblické zamyslenia emailom. Túžime prispieť k tomu, aby boli ranné zamyslenia a modlitba pravidelnou súčasťou života každého kresťana na Slovensku. Momentálne ich posielame na viac ako 2200 adries od autorov ako Greg Laurie, John Piper, Curt Westman, Martin Luther a tiež zamyslenia o prenasledovaných kresťanoch. Na odber zamyslení sa môžete prihlásiť na evs@evs.sk alebo cez formulár na stránke evs.sk.


vydali sme 4 knihy

minikonferencie Zorganizovali

Nik Ripken)

(Kázeň, Viera a práca, Skrytý význam Vianoc - Timothy Keller, Božie bláznovstvo -

Veríme, že ich obsah zasiahne a pozitívne ovplyvní mnohých. Knihy nevydávame kvôli zisku. Ak podporíte EVS pravidelným darom väčším ako 3,50€ / mesiac, každú novú knihu dostanete zdarma.

dve EVS. 4 prednášky po 10 minút, zákusok a káva, príjemná hudba a priateľstvo - pekný večer nemusí byť len kino alebo divadlo. Cieľom minikonferencie je vytvoriť priestor, kde môžeme s ľuďmi, ktorí do kostola alebo kresťanského spoločenstva nechodia, hľadať odpovede na najdôležitejšie životné otázky. 

k minikonferencie

sme

Všetky knihy za najvýhodnejších podmienok nájdete na eshop.evs.sk.

chcemviac.com 4–5x do týdždňa kvalitný obsah v podobe článkov, audio prednášok a inšpiratívnych videí. Viac ako 1900 odberateľov emailových noviniek, viac ako 9000 čitateľov každý mesiac nás povzbudzuje k tomu, aby sme v tejto službe pokračovali naďalej.

rôzne Pomáhali sme pri organizácii celoslovenskej evanjelizácie ProChrist 2017. Nahrávali sme videozamyslenia, písali blogy, redizajnovali evs.sk, automatizovali chcemviac maily, vytvárali set uvítacích mailov, publikovali sme na facebooku inšpiratívne biblické citáty. EVS Band pracuje na aranžmánoch piesní pre nové CD nádych #2.

väzenská misia Pravidelne navštevujeme 12 väzníc. Tento rok sme uskutočnili 132 návštev, stretli 821 ľudí, strávili 298 hodín v rozhovoroch, najazdili 18 611 km, odoslali 245 listov. Za túto službu sa modlíme spoločne každú nedeľu 8:15. Pridajte sa k nám.

Podporte nás Pomôžte našim súčasným a vytvorte priestor pre nové.

projektom

1. Ak ešte nie ste pravidelným darcom EVS a veríte, že naša službá má zmysel, pridajte sa k mnohým, ktorí tak už urobili. 2. Ak ste naším pravidelným darcom, zvážte,

či môžete svoju podporu o niečo navýšiť. Služba EVS rastie a sme za to vďační. 3. Misijné úsilie EVS môžete podporiť aj jednorázovo. Podporiť nás môžete: - priloženou poštovou poukážkou, - bankovým prevodom (SK42 1100 0000 0026 6445 5015), - online na stránke http://evs.sk/#podporitevs. ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9


y

ukážka z knih

Veľkolepé rozprávky a legendy ako Kráska a zviera, Snehulienka, Kráľ Artuš, Faust, sa samozrejme skutočne nestali. Nie sú fakticky pravdivé. Predsa sa však zdá, že napĺňajú túžby ľudského srdca tak, ako ich nikdy nedokážu naplniť príbehy realistickej fikcie. Je to preto, že hlboko v ľudskom srdci existujú túžby, ako je zakúsiť nadprirodzené, uniknúť smrti, poznať lásku, ktorú nemôžeme nikdy stratiť, nezostarnúť, ale žiť dosť dlho na to, aby sme uskutočnili svoje kreatívne sny, lietali, komunikovali s  inými než ľudskými

10

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

bytosťami, zvíťazili nad zlom. Keď sa tieto fantastické príbehy dobre podajú, považujeme ich za mimoriadne dojímavé a uspokoja nás. Prečo? Preto, že aj keď vieme, že sa tieto príbehy reálne nestali, naše srdce po nich túži a  dobre rozpovedaný príbeh na chvíľu upokojí túžby, zmierni to hrozné svrbenie. Kráska a  zviera nám hovorí, že existuje láska, ktorá pomôže uniknúť pred beštiou, ktorú sme sami vytvorili. Snehulienka hovorí, že sa nachádzame v  akomsi začarovanom spánku a že existuje vznešený princ, ktorý príde a zachráni nás. Počúvame tieto príbehy, ktoré na nás silne pôsobia, pretože hlboko v  srdci veríme, že tieto veci sú pravdivé. Smrť by nemala byť koncom. Nemali by sme strácať milovaných. Zlo by nemalo víťaziť. Naše srdce tuší, že aj keď tieto príbehy samé osebe nie sú skutočné, zásadná realita za nimi je skutočná, alebo by mala byť. Naša myseľ však vraví nie. Aj kritici hovoria nie. Trvajú na tom, že ak podľahnete rozprávkam a skutočne uveríte v absolútne platné morálne pravdy v  nadprirodzeno a  ideál, že budete žiť večne, nie je to skutočné a je zbabelé sa tomu oddať. A potom prichádza vianočný príbeh. Na prvý pohľad vyzerá ako ďalšia

legenda. Máme tu príbeh o Niekom z  iného sveta, kto prenikne do toho nášho a  má zázračné schopnosti – dokáže utíšiť búrku, uzdraviť ľudí a  oživiť mŕtvych. Povstanú proti Nemu nepriatelia, popravia Ho a vyzerá to, že každá nádej skončila. On ale nakoniec vstane z mŕtvych a všetkých zachráni. Prečítame si to a pomyslíme si: „Ďalšia úžasná rozprávka!“ Naozaj to vyzerá tak, že vianočný príbeh je ďalším z  príbehov, ktoré poukazujú na zásadnú skutočnosť za týmito príbehmi. Matúšovo evanjelium ale vyvracia tento názor tým, že včlení Ježiša do histórie. Nehovorí: „Za siedmimi horami.“ Hovorí, že to nie je rozprávka. Ježiš Kristus nie je ďalším z  rozkošných príbehov, ktoré poukazujú na zásadnú realitu, Ježiš je tou zásadnou realitou, na ktorú poukazujú všetky príbehy. *** Tu (v Ježišovom rodokmeni) teda máme morálnych outsiderov – cudzoložníkov, cudzoložnice, krvismilné vzťahy a prostitútky. Dokonca nám tu autor pripomína, že aj takí významní predkovia, ako Júda a Dávid, morálne zlyhali. Okrem toho tu máme kultúrnych a rasových outsiderov a tiež outsiderov kvôli pohlaviu. Mojžišov zákon


bránil takýmto ľuďom vstúpiť do Božej prítomnosti, a predsa sú tu verejne priznaní ako Ježišovi predkovia. Čo to znamená? Po prvé nám to ukazuje, že ľudia, ktorí sú vylúčení určitou kultúrou, vylúčení váženou spoločnosťou a dokonca aj vylúčení Božím zákonom, môžu byť privedení do Ježišovej rodiny. Nezáleží na tom, aký máš pôvod, nezáleží na tom, čo si vykonal, nezáleží na tom, či si zabil človeka. Ak sa budeš kajať a veriť v Neho, milosť Ježiša Krista môže prikryť tvoj hriech a zjednotiť ťa s Ním. V starovekých časoch existoval koncept „obradnej nečistoty“. Ak ste chceli zostať svätí, slušní alebo dobrí, museli ste sa vyhýbať kontaktu s tým, čo nebolo sväté. Nečistota bola považovaná za istým spôsobom „nákazlivú“, a preto ste museli zostať oddelení. Ale Ježiš toto obracia naruby. Jeho svätosť a dobrota nemôžu byť pošpinené kontaktom s nami. Naopak, my sa kontaktom s Ním „infikujeme“ Jeho svätosťou. Príď k Nemu. Bez ohľadu na to, kto si a čo si spravil, bez ohľadu na to, ako si morálne poškvrnený, On ťa môže očistiť, aby si bol ako sneh (Iz 1:18). Knihu „Skrytý význam Vianoc“ najvýhodnejšie kúpite na eshop.evs.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

11


y

ukážka z knih

Dobrota našej práce 1. kniha Mojžišova nás zanecháva s prekvapivou pravdou – práca bola súčasťou raja. Jeden biblický učenec to zhrnul takto: „Je dokonale jasné, že Boží dobrý plán vždy zahŕňal prácu ľudských bytostí, alebo, konkrétnejšie, život v neustálom cykle práce a  odpočinku.“ Tento kontrast s  inými náboženstvami a  kultúrami opäť nemôže byť ostrejší. Práca neprišla po zlatom veku odpočinku. Bola súčasťou Božieho dokonalého plánu pre ľudský život, pretože sme stvorení na Boží obraz a časť Jeho slávy a  šťastia je to, že pracuje, rovnako ako Syn Boží, ktorý povedal: „Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem.“ (J 5:17) 12

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Fakt, že Boh spravil prácu súčasťou raja, je pre nás prekvapujúci, pretože skoro vždy rozmýšľame o práci ako nevyhnutnom zle alebo dokonca treste. Práca sa ale nestáva súčasťou príbehu ľudstva po Adamovom páde. Nie je výsledkom pádu a  kliatby. Je súčasťou požehnania Božej záhrady. Práca je rovnako základnou ľudskou potrebou ako jedlo, krása, odpočinok, priateľstvo, modlitba a  sexualita. Nie je liekom, ale je potravou pre dušu. Bez zmysluplnej práce pociťujeme značnú vnútornú stratu a  prázdnotu. Ľudia, ktorí z fyzického alebo iného dôvodu nemôžu pracovať, rýchlo zistia, ako veľmi potrebujú niečo robiť, aby prosperovali emocionálne, telesne a duchovne. Naši priatelia Jay a  Barbara Beldingovci, podnikatelia na predmestí Filadelfie, rozoznali túto potrebu dokonca aj medzi vývojovo postihnutými dospelými. Počas práce Jaya ako  špeciálneho pedagóga znepokojovali pracovné vyhliadky študentov po skončení školy. Tradičná odborná výchova a  pracovné programy mali často nedostatok práce, a  teda značné prestoje bez platenia mzdy. V  roku 1977 Jay a  Barbara založili Associated Production Services, spoločnosť, ktorá poskytuje kvalitné školenie a  zamestnanie pre spomínanú populáciu. Dnes tento podnik školí 480 ľudí, ktorí sa zapájajú do rôznych prác pri balení a skladaní spotrebných produktov pre spoločnosti v  štyroch zariadeniach. Jay sa zameriava na poskytovanie nástrojov a  systémov, ktoré zaisťujú kvalitu a  zvyšujú efektívnosť a  výstupy. Pomáha tak vytvoriť kultúru úspechu pre spoločnosť a ľudí, ktorým slúžia. Bledingovci sú nadšení a  vďační, že našli praktický a udržateľný

spôsob, ako naplniť vnútornú potrebu svojich zamestnancov – byť prospešný. „Naši ľudia chcú byť súčasťou pracovného procesu. Chcú mať zo seba dobrý pocit a chcú si na seba zarobiť sami.“ Ich zamestnanci sú konečne schopní plne reagovať na životne dôležitý aspekt zámeru ako pracovníkov a tvorcov. Práca je základnou súčasťou toho, ako sme stvorení. V skutočnosti je to jedna z mála vecí, ktoré môžeme prijímať vo výrazných dávkach bez toho, aby nám to uškodilo. Biblia nám nehovorí, že máme pracovať jeden deň a zvyšných šesť oddychovať alebo že by práca a odpočinok mali byť rovnomerne vyvážené. Smeruje nás presne k  opačnému pomeru. Oddych a pôžitok sú dobré, ale môžeme ich prijímať iba v obmedzenom množstve. Ak sa spýtaš ľudí v domovoch dôchodcov alebo nemocniciach, ako sa majú, často budeš počuť, že najviac ľutujú, že nemôžu robiť niečo, čím by boli nejakým spôsobom užitoční pre iných. Majú pocit, že majú príliš veľa voľna a  nedostatok práce. Strata práce je veľmi znepokojivá, pretože sme boli stvorení na to, aby sme pracovali. Táto realizácia dáva omnoho hlbší a pozitívnejší význam bežnému pohľadu, že ľudia pracujú, aby prežili. Podľa Biblie my nielen že potrebujeme peniaze za prácu, aby sme prežili, ale potrebujeme samotnú prácu, aby sme prežili a  naplno žili ľudský život. *** Práca ako skutok lásky Tento revolučný pohľad dáva každej práci všeobecný a  ušľachtilý cieľ – uctievať Boha tým, že milujeme blížnych a slúžime im skrze svoju prácu.


Spisovateľka Dorothy Sayersová opisuje, ako veľké množstvo britských mužov a žien prišlo k  podobnému chápaniu práce počas temných dní druhej svetovej vojny: „Zvyk rozmýšľať o  práci ako o  niečom, čo človek robí, aby zarobil peniaze v  nás bol taký zakorenený, že sme si sotva dokázali predstaviť, aká revolučná zmena je premýšľať o nej ako o niečom, čo robíme kvôli pocitu dobre urobenej práce... Verím, že existuje kresťanská doktrína práce, ktorá blízko súvisí s doktrínami tvorivej Božej moci a Božieho obrazu v človeku... Zásadné [moderné] kacírstvo je... že práca nie je vyjadrením tvorivej energie človeka v  službe spoločnosti, ale jedine niečo, čo robí za účelom získať peniaze a pohodlie.“ Ďalej opisuje, čo je výsledkom: „Doktori, ktorí praktizujú medicínu nie preto, aby zmiernili utrpenie, ale aby zarobili peniaze – vyliečiť pacienta je proste iba niečo, čo to umožňuje. Advokáti prijímajú prípady nie kvôli zmyslu pre spravodlivosť, ale pretože právo je profesia, ktorá je ich živobytím. Počas vojny ale mnoho ľudí povolali do armády a  objavili nový, prekvapujúci pocit naplnenia v práci. Dôvodom toho, prečo muži tak často našli v  armáde šťastie a  spokojnosť, bolo, že po prvýkrát v živote robili niečo nie pre plat, ktorý bol mizerný, ale kvôli tomu, aby spravili danú vec.“ Sayersová hovorí o  vojnovej Británii, kde všetci vedeli, že ich práca prispieva k  samotnému prežitiu národa. Autor Lester DeKoster ale vynikajúco ukazuje, aká nutná pre ľudský život je práca v každom čase a na každom mieste:

„Skrze prácu sme užitoční pre iných... iní sú užitoční pre nás. [V práci] sadíme a Boh dáva rast a zjednocuje ľudstvo... [Pozri sa] na stoličku, na ktorej sedíš... Dokázal by si ju vyrobiť sám? ... Ako by si si zaobstaral, povedzme, drevo? Šiel by si zoťať strom? Najprv by si ale musel vyrobiť nástroje, aby si tak mohol spraviť a  zostrojiť nejaký typ vozidla, aby si preniesol drevo, postavil pílu na narezanie dosák a  cesty na prepravu z  miesta na miesto? V  krátkosti, potreboval by si život alebo dva, aby si vyrobil jednu stoličku! ... Ak by sme pracovali nie štyridsať, ale stoštyridsať hodín týždenne, nedokázali by sme sami od základu zostrojiť dokonca ani len zlomok tovaru a  služieb, ktoré vlastníme. Ukazuje sa, že výplata nám umožňuje zakúpiť omnoho viac, ako by sme boli schopní vytvoriť sami za čas, za ktorý sme výplatu zarobili... Výsledky práce sú oveľa väčšie, ako len súčet jednotlivých vkladov pracovnej snahy... Predstav si, že by v tejto chvíli všetci prestali pracovať! Čo sa stane? Civilizovaný život sa čoskoro rozplynie. Jedlo zmizne z  regálov, benzín z  púmp, polícia prestane strážiť ulice a  nikto neuhasí oheň. Skončia sa komunikačné a dopravné služby, prídeme o  vodu a  elektrinu. Ľudia, ktorí prežijú, sa čoskoro budú krčiť okolo táborového ohňa a spať v jaskyniach oblečení v zvieracej koži. Rozdielom medzi divočinou a  kultúrou je jednoducho práca.“ Možno neexistuje lepší spôsob, ako milovať blížneho, než jednoducho robiť svoju prácu bez ohľadu na to, či píšeš pokuty za parkovanie, softvér alebo knihy. Potrebujeme však zručnú, kompetentnú prácu.

Knihu Viera a práca najvýhodnejšie kúpite na eshop.evs.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

13


SKRYTÝ VÝZNAM VIANOC (Timothy Keller)

NOVINKA

VIERA A PRÁCA Timothy Keller

S hlbokým presvedčením a často prekvapujúcimi radami Keller ukazuje čitateľom, že biblická múdrosť je nesmierne relevantná pre každodenné otázky ohľadom práce. Kresťanský pohľad na prácu – že nepracujeme, aby sme slúžili sebe, ale iným – môže dať základ pre úspešný profesionálny a vyvážený osobný život. Keller ukazuje, ako kvalita, integrita, disciplína, tvorivosť a vášeň na pracovisku môže pomôcť iným a dokonca sa môže považovať za službu Bohu a nie iba za osobný záujem. „Teologicky bohatá, filozoficky hodnotná, a predsa prístupná a plná praktickej múdrosti. Viera a práca čerpá z desaťročí štúdia a služby a  môže sa čoskoro stať najdôležitejšou knihou o  viere a  práci v  súčasnosti.“ – magazín Comment Kniha A5 – cena 9,00€ ekniha PDF – cena 8,00€ 14

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

NOVINKA

Každé Vianoce si ľudia vyzdobia domy a kostoly jasličkami s Ježiškom a všade znejú piesne o pastieroch a anjeloch. Koľkí z nás si však môžu povedať, že aj napriek množstvu kresťanských odkazov v každodennom živote zašli ďalej a preskúmali tento tak jasne vykreslený biblický príbeh?

Kniha A5, cena 8,00 €; ekniha PDF, cena 7,00 €

KÁZEŇ

(Timothy Keller) V tejto zrozumiteľnej príručke pre pastierov a laikov pomáha Keller čitateľom naučiť sa prezentovať kresťanskú zvesť milosti pútavým, vášnivým a jednoduchým spôsobom.

Kniha A5, cena 9,00 €; ekniha PDF, cena 8,00 €

BOŽIE BLÁZNOVSTVO!?

(Nik Ripken)

Ako dokáže prežiť a dokonca rásť viera v Krista na miestach Stredného východu? Ako môže Boh premôcť také zlo? Ako si zachovať vieru uprostred takej temnoty?

Kniha A5, cena 9,00 €; ekniha PDF, cena 8,00 €


PONUKOVÝ LIST KNÍH

Tak toto je Boh? Michael Ots (2016) „Ako môže byť Boh dobrý, keď schvaľuje vojny, dopúšťa utrpenie, obmedzuje našu sexualitu, trestá svojho vlastného Syna a ľudí na základe ich viery a presvedčenia posiela do pekla?“

8,00 €

Toľko rôznych ciest, John Ortberg (2016) Obľúbený autor nám otvára oči, aby sme videli množstvo dverí, ktoré nám Boh otvára a učí nás, ako ich rozoznať. Choď, prejdi cez dvere. Možno urobíš niečo, čo pretrvá do večnosti.

8,00 €

Stretnutia s Ježišom, Timothy Keller (2015) V tejto knihe Timothy Keller objavuje Ježišove odpovede na najväčšie životné otázky tak, že odhaľuje, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí sa osobne stretli s Ježišom.

8,00 €

Ťažké otázky, skutočné odpovede, William L.Craig (2015) Kniha, ktorá neponúka otrepané frázy alebo ľahké odpovede. Ponúka však úprimný pohľad, ktorý ja založený na živote, štúdiu a službe.

8,00 €

Kto je ten muž? John Ortberg (2014) Deň po Jeho smrti to vyzeralo tak, že nech už nechal na tomto svete akúkoľvek malú stopu, tá sa rýchlo pominie. Namiesto toho, Jeho dopadu na ľudskú históriu sa nič nevyrovná.

8,00 €

Zabudni na seba a získaj slobodu, Timothy Keller (2014) Skutočná osoba pokorená evanjeliom nie je osoba, čo samu seba nenávidí alebo miluje, ale tá, ktorá na samu seba zabúda. Môžeš získať slobodu...

5,00 €

Pravidlá Červeného mora, Robert. J. Morgan (2014) Jednoduchá, hlboká, praktická kniha, ktorá hovorí o chorobe, problémoch v manželstve, finančných problémoch, jednoducho o všetkých tých bežných a ťažkých veciach, ktorým čelíme a prináša odpovede.

6,00 €

CD Nádych, EVS Band (2013) Nadýchnite sa s nami k starým piesňam, ktorým vdýchli nový život mladí ľudia. Započúvajte sa do piesní Skala vekov, Knieža mieru či Nebeský Bože... V úprave, akú ste ešte nepočuli.

8,00 €

Manželstvo, Timothy & Kathy Keller (2013) Neobyčajne hlboké čítanie o tom, ako zažiť radosť v manželstve. Dokáže inšpirovať kresťanov, skeptikov, slobodných, zadaných, ale aj dlhoročných manželov.

8,00 €

Ceny sú platné pre jednotlivcov a cirkevné zbory pri odbere z EVS. K cene neprirátame poštovné ani balné. Uvedený ponukový list je skrátený. Radi vám zašleme celý ponukový list EVS alebo si ho môžete pozrieť na našej webovej stránke www.eshop.evs.sk. Knihy si môžete zakúpiť priamo v eshope EVS www.eshop.evs.sk, alebo si ich môžete objednať telefonicky alebo písomne na adrese: Slovenské evanjelizačné stredisko, P.O.Box 147, 080 01 PREŠOV tel.: 0911 784 800, e-mail: evs@evs.sk, web: www.evs.sk

Pre jednotlivcov aj cirkevné zbory poskytujeme zľavy. O podrobnostiach sa informujte v našej kancelárii, alebo na www.eshop.evs.sk. Ak si z jedného titulu objednáte väčší počet kusov poskytneme vám nasledovnú zľavu: pri nákupe nad 50 € je zľava 5 % pri nákupe nad 100 € je zľava 10 %

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

15


NÁDHERNÝ ZÁCHRANCA V poslednej dobe som bol často v nemocnici.

Do poslednej chvíle myslel na tých, ktorých po sebe zanechá.

Videl som bolesť, neistotu, strach.

Učeníkom nepovedal, že Mu na nich záleží, ale im to ukázal. Neuspokojil sa s tým, žeby ich objal, alebo sa s nimi pomodlil. On im umyl nohy.

Videl som ľudí, ktorí majú už len niekoľko týždňov alebo mesiacov života pred sebou.

týždňov života.

Predstavte si, že by ste to boli vy. Že máte pred sebou už len niekoľko

Čo by ste ešte chceli zažiť, vidieť, dosiahnuť? Pravdepodobne mnohé z myšlienok by smerovali k vám, k vašim túžbam, k tomu, čo by ste chceli pre seba.  Máte ale v živote veci a ľudí, na ktorých vám záleží viac ako na sebe? Máte v sebe lásku, ktorá myslí viac na druhého? Víziu alebo poslanie, ktoré vás presahujú? Pozrite sa na Ježiša.  Pozrite sa, čo spravil pred svojou smrťou. Vstal od stola, dal si dole šaty, vzal zásteru a umyl učeníkom nohy. Nemal pred sebou niekoľko týždňov života. Mal už len jeden deň. Nemal v sebe postoj:  tak teraz Mi slúžte, veď Som medzi vami toľko pracoval, slúžil, uzdravoval, pomáhal, teraz sa starajte o Mňa.

Periodicita: Periodicita: 2-3x 2-3x ročne. ročne. Periodicita: 2-3x ročne. Dátum Dátum vydania: vydania: 1.1.30. marca marca 2016, 2017, ročník ročník 10. 12. Dátum vydania: 3. novembra mája 2017, 2017, ročník ročník 12. 12.

Láska je viac než pocit. Tie nohy im dokonca umýval po tom, čo sa hádali, kto je medzi nimi väčší a umyl ich aj Judášovi, o ktorom vedel, že Ho zrádza. Ukázal im, že kto chce byť prvý, nech slúži ostatným. Aký nádherný Záchranca. Zašpinil sa, aby sme boli čistí. Pokoril sa, aby nás zachránil. Ak vám bude v živote záležať len na vás samých a nebudete mať v sebe niečo, čo vás presahuje, ak nedáte svoj život do súladu so zámermi Stvoriteľa, prežijete chudobný život, aj keď bude v materiálnej hojnosti.

SLAVOMÍR SLÁVIK, riaditeľ

Slovenské evanjelizačné stredisko

... (Ježiš) vediac, že Mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. *** Keď teda ja, Pán a Majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy; dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. Ján 13:3 - 5;14 - 15

KONFERENCIA #EVS 2018 4. - 6. máj, PIEŠTANY Kontakty: EVS P.O.Box 147, 080 01 Prešov e-mail: evs@evs.sk, tel.: 0911 784 800 P.O.Box 104 814 99 Bratislava e-mail: lydia@evs.sk 0911 798 800 www.evs.sk

Časopis Časopis registrovaný MK MK SR pod číslom: EV 3227 ISSN Equilibria, Časopisregistrovaný registrovaný MKSR SRpod podčíslom: číslom:EV EV3227 3227/ /09, / 09, 09,ISSN ISSN1339-1216 1339-1216tlač: tlač:Equilibria, Equilibria,s.s. s.r.r.r.o.o. o. Vydáva Slovenskéevanjelizačné evanjelizačnéstredisko, stredisko,Legionárska Legionárska 81107 Bratislava, IČO: 308 06 178 VydávaSlovenské Slovenské evanjelizačné stredisko, Legionárska4,4, 4,81107 81107Bratislava, Bratislava,IČO: IČO:308 30806 06178 178

Infolist EVS 3/2017  

Informačný list Slovenského evanjelizačného strediska. Nájdete v ňom rozhovor s misionárom, ukážky z nových kníh, prednášky a info o našej p...

Infolist EVS 3/2017  

Informačný list Slovenského evanjelizačného strediska. Nájdete v ňom rozhovor s misionárom, ukážky z nových kníh, prednášky a info o našej p...

Advertisement