Page 1


Bohosloviya vol 35 1971  

вид. Українського Богословського Наукового Товариства, Рим 1971