Page 1

Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση ART SUPPORTS EDUCATION

Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη with the kind support of the Benaki Museum


Το Πρόγραμμα Fulbright

The Fulbright Program

Το Fulbright είναι ένα πρωτοποριακό, διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Κάθε χρόνο, χορηγεί περισσότερες από 6.000 υποτροφίες σε πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 155 χώρες του κόσμου. Μεταξύ των υποτρόφων ξεχωρίζουν κάτοχοι του βραβείου Πούλιτζερ, πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών, καθηγητές και διακεκριμένοι επιστήμονες, πρέσβεις, καλλιτέχνες, ανώτεροι δικαστές, πρόεδροι επιχειρήσεων και οργανισμών.

Fulbright is the premier international educational and cultural exchange program in the world. The Fulbright Program awards approximately 6,000 grants annually to scholars from the United States and 155 other countries. Fulbright alumni include Nobel and Pulitzer Prize winners, prime ministers and heads of state, professors and scientists, ambassadors and artists, Supreme Court justices and company presidents.

Το Fulbright ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1948 και ήταν το πρώτο που λειτούργησε στην Ευρώπη. Ο διακρατικός του χαρακτήρας είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Ιδρύματος. Από το 1948, έχει χορηγήσει υποτροφίες σε περισσότερους από 4.700 Έλληνες και Αμερικανούς φοιτητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, οργανώνει ποικίλα προγράμματα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών και προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με σπουδές στις ΗΠΑ σε χιλιάδες πολίτες.

The Fulbright Foundation in Greece was established in 1948 and is the oldest Fulbright program in Europe. Bi-nationalism is central to its mission. The Foundation offers scholarships to Greek and American citizens – students, teachers, scholars, researchers and artists – to pursue a wide variety of educational projects. Since 1948, the Fulbright Foundation in Greece has awarded more than 4,700 grants to Greeks and Americans, while it regularly implements programs for educational and cultural exchanges, and offers free advising services for studies in the United States to thousands of individuals.

Υποτροφίες στις Καλές Τέχνες

Artist Scholarships

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια του Ιδρύματος Fulbright, απονεμήθηκαν υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στις καλές τέχνες. Με την πάροδο του χρόνου, διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού προγράμματος για καλλιτέχνες. Έτσι, το 1989, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα υποτροφιών για καλλιτέχνες. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα είναι ένα από τα λίγα Fulbright παγκοσμίως που προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Αμερικανούς και Έλληνες καλλιτέχνες που επιθυμούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση στον τομέα τους, να παρακολουθήσουν από κοντά τις νέες καλλιτεχνικές τάσεις, και να εμπλουτίσουν την καλλιτεχνική τους έκφραση. Η ιδιαίτερη σημασία του προγράμματος αυτού έγκειται στο ότι προάγει την καλλιτεχνική και διαπολιτισμική επικοινωνία και δημιουργία ανά τον κόσμο, προβάλλοντας τη σύγχρονη ελληνική τέχνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζοντας συνεργασίες Αμερικανών καλλιτεχνών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος αυτού, μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί σχεδόν 100 υποτροφίες.

Soon after its inception, the Fulbright Foundation began awarding scholarships for graduate and doctoral studies in the Fine Arts. In time, the need emerged for a program tailored especially for artists. Thus, in 1989, the Artist Scholarship Program was launched. Indeed, the Fulbright Foundation in Greece is one of the few Fulbrights worldwide to offer such a program. The Artist Scholarship program is intended for American and Greek artists that wish to exercise their craft, to observe the new artistic tendencies up close, and to expand their artistic expression. The importance of this program lies in the fact that it promotes artistic and intercultural communication and creation worldwide by showcasing Greek art in the United States and supporting collaborations between American artists and artists or institutions in Greece. Through this program, to date Fulbright has awarded close to 100 grants to artists.


Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση – Fulbright Alumni Art Series

Art Supports Education – Fulbright Alumni Art Series

Το πρόγραμμα είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Fulbright, που ξεκίνησε το 2002, στο πλαίσιο της οποίας εικαστικοί καλλιτέχνες που υπήρξαν υπότροφοι Fulbright προσφέρουν έργα τους για την ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών του Iδρύματος, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Ο πρώτος κύκλος έργων παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2011 στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη (κτήριο Οδού Πειραιώς) και ο δεύτερος κύκλος το Δεκέμβριο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Excelsior.

In recognition of the fundamental role of education, Fulbright artist alumni donate their works in support of the Fulbright Scholarship Program. The “Art Supports Education – Fulbright Alumni Art Series” program, which began in 2002, was implemented with the support of the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the US Department of State, and the US Embassy in Athens, in collaboration with the Benaki Museum. The first series of works was presented in January 2011 in Athens, at the Benaki Museum’s Pireos Street Annex, while the second series was shown in December 2011 in Thessaloniki, at the Excelsior Hotel.

Στόχος του προγράμματος «Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση – Fulbright Alumni Art Series» είναι να καταδείξει μια αμφίδρομη σχέση της τέχνης με την εκπαίδευση. Εικαστικοί-υπότροφοι του Ιδρύματος, μέσω του προγράμματος, ανταποδίδουν την ευκαιρία που τους δόθηκε, συμβάλλοντας με τα έργα τους στη χρηματοδότηση των υποτροφιών. Υπάρχει άλλωστε καλύτερη διαφήμιση για το Ίδρυμα από την επιτυχία των ίδιων του των υποτρόφων; Το Ίδρυμα Fulbright και το Μουσείο Μπενάκη σας προσκαλούν να υποστηρίξετε το πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright αγοράζοντας ένα έργο τέχνης από το Fulbright Alumni Art Series. Όλα τα έσοδα από την πώληση των έργων θα διατεθούν γι’ αυτό το σκοπό. Ο κατάλογος αυτός είναι μία προσφορά προς τους καλλιτέχνες, που τόσο γενναιόδωρα στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, και παράλληλα είναι ένα τεκμήριο που ευελπιστούμε πως θα χρησιμεύσει μελλοντικά σε μελετητές. Ο κατάλογος θα ολοκληρωθεί όταν θα έχει γίνει πλήρης καταγραφή των καλλιτεχνών-υποτρόφων του Ιδρύματος Fulbright. Ευχαριστούμε θερμά την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη· το Μουσείο Μπενάκη, και ιδιαίτερα τον Άγγελο Δεληβορριά, την Ειρήνη Γερουλάνου, τη Δέσποινα Γερουλάνου, και τον Δημήτρη Δρούγκα· την Οικογένεια Τορνιβούκα και την ομάδα του ξενοδοχείου Excelsior· τον Δημήτρη Ντούτη (γραφείο Fulbright Θεσσαλονίκης), και ιδιαίτερα την Άντζυ Φωτάκη (γραφείο Fulbright Αθήνας). Άρτεμις A. Zενέτου Executive Director

The goal of the “Art Supports Education – Fulbright Alumni Art Series” program is to demonstrate that art supports education, just as education supports art. Thus, Fulbright artists reciprocate the opportunity they were given, by contributing with their works to the financial support of the Scholarship Program. After all, what better advertisement for the Foundation than the success of its alumni? The Fulbright Foundation and the Benaki Museum invite you to support the Fulbright Scholarship Program by purchasing a work of art from the Fulbright Alumni Art Series. All proceeds from the sale of the works benefit the Fulbright Scholarship Program. This catalogue is a gift to the artists, who have so generously supported this initiative, as well as a resource which we hope will prove useful to researchers in the future. We will continue updating this catalogue until it can stand as a complete record of the Fulbright Foundation’s artist alumni. We extend our sincere thanks to the US Embassy in Athens and the US Consulate in Thessaloniki; the Benaki Museum, and especially Angelos Delivorrias, Irini Geroulanou, Despina Geroulanou, and Dimitris Droungas; the Tornivoukas Family and the team at the Excelsior Hotel; Dimitris Doutis (Fulbright office in Thessaloniki), and especially Angie Fotaki (Fulbright office in Athens). Artemis A. Zenetou Executive Director


contents περιεχομενα

Εριέτα Αττάλη Erieta Attali “Federal Courthouse, Phoenix, Arizona” 2001-2003 “George Washington Heights, NYC” 2001-2003

06 Κώστας Βαρώτσος «Δρομέας» 2008 Costas Varotsos “Dromeas” 2008

07 Γιώργης Γερόλυμπος Yiorgis Yerolymbos “Central Park, New York” 2010 “Death Valley, California” 2010

08

Σώτος Ζαχαριάδης «Ο διανοούμενος» 2010 Sotos Zachariadis “The Intellectual” 2010

10 Νταϊάν Κατσιαφίκα «Συμφωνία» 2009-2011 Diane Katsiaficas “Covenant” 2009-2011

11 Ζωή Κεραμέα Zoe Keramea “Fulbright Foundation in Greece” 2006

12 Απόστολος Κιλεσσόπουλος «Νεφέλωμα» 1993-2011 Apostolos Kilessopoulos “Nebula” 1993-2011

13 Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος Theodoros Zafeiropoulos “50 vanessa black” 2009-2011

09

Σία Κυριακάκος «Κορίτσι απ’ τα Τρίκαλα» 2004 Sia Kyriakakos “Girl from Trikala” 2004

14


Ιωάννης Μιχαλού(δη)ς Ioannis Michalou(di)s “Stairway to Heaven” 2011

contents περιεχομενα

15 Ελένη Μυλωνά Eleni Mylonas “Intergalactic Digs I” & “Intergalactic Digs II” 2000-2011

16

Δημήτρης Παπαϊωάννου+ Μαριλένα Σταφυλίδου Εικόνες από το Μέσα 2011 του Δημήτρη Παπαϊωάννου Dimitris Papaioannou+ Marilena Stafylidou Pictures from Dimitris Papaioannou’s Inside 2011

19 Λάμπρος Παπανικολάτος «Χωρίς τίτλο» 2007 Lambros Papanikolatos “Untilted” 2007

20 Βαγγέλης Πλοιαρίδης Vangelis Pliarides “Tapactuan” 2009

Ζάφος Ξαγοράρης «Ηχητικό τοπίο με σειρήνα ομίχλης» 2005 Zafos Xagoraris “Soundscape with Foghorn” 2005

17 Ντόρα Οικονόμου «Χωρίς τίτλο» 2006 Dora Economou “Untitled” 2006

18

21 Λουκία Ρίτσαρντς «Πινακοθήκη Πορτραίτων» 2011 Loukia Richards “Portrait Gallery” 2011

22


Εριέτα Αττάλη «Federal Courthouse, Phoenix, Arizona» 2001-2003 «George Washington Heights, NYC» 2001-2003 Η Εριέτα Αττάλη γεννήθηκε το 1966, στο Τελ Αβίβ. Σπούδασε φωτογραφία στο Goldsmiths College, University of London. Από το 1992 έως το 2002 ασχολήθηκε με την αρχαιολογική φωτογραφία και συνεργάστηκε με πoλιτιστικούς φορείς του εξωτερικού, όπως το Βρετανικό Μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σμύρνης. Από το 1998, που ξεκίνησε την καριέρα της στην αρχιτεκτονική φωτογραφία, η δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε πολλές χώρες, τόσο σε μονογραφίες, όσο και σε περιοδικά όπως τα Casabella, 2G, Quaderns, Harvard Design Magazine, και Bauwelt. Από το 2003, είναι επισκέπτης καθηγήτρια αρχιτεκτονικής φωτογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Τα έργα της έχουν εκτεθεί σε γκαλερί και μουσεία διεθνώς. Η Εριέτα Αττάλη έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright το 200001 για φωτογραφία αρχιτεκτονικής και τοπίου στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Erieta Attali was awarded a Fulbright Artist Scholarship in 200001 to study Architectural and Landscape Photography at Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning and Preservation in New York. www.erietaattali.com

www.erietaattali.com

06

από τη σειρά nightscapes + glass buildings 2001 Αργυροτυπίες, 20x40εκ.

Born in Tel Aviv in 1966, Erieta Attali studied photography at Goldsmiths College, University of London. From 1992 to 2002, she worked in the field of Archaeological Photography for the British Museum, the National Gallery of London, the Archaeological Museum of Naples, and the Archaeological Museum of Smyrna, among others. Since beginning her career as an architectural photographer in 1998, her work has been widely published, both in monographs and in magazines, such as Casabella, 2G, Quaderns, Harvard Design Magazine, and Bauwelt. Since 2003, Attali has been an Adjunct Assistant Professor of Architectural Photography at Columbia University, New York. Her work has been exhibited internationally at galleries and museums.

Erieta Attali “Federal Courthouse, Phoenix, Arizona” 2001-2003 “George Washington Heights, NYC” 2001-2003 from nightscapes + glass buildings 2001 Silver prints, 20x40cm

Το nightscapes + glass buildings είναι μία συλλογή φωτογραφιών της Αττάλη από την περίοδο που διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο από αυτές –μία που απεικονίζει το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Φοίνιξ της Αριζόνας που σχεδίασε ο αρχιτέκτων Ρίτσαρντ Μέιερ, κι ένα χειμωνιάτικο νυχτερινό τοπίο στη γειτονιά Washington Heights της Νέας Υόρκης– τυπώθηκαν σε περιορισμένο αριθμό, ειδικά για το Ίδρυμα Fulbright, στη Μεγάλη Βρετανία.

Nightscapes + glass buildings is a collection of photographs which was taken during Erieta Attali’s Fulbright year in the United States. These limited edition prints, produced especially in the UK for the Fulbright Foundation, feature the Federal Courthouse Building in Phoenix, Arizona designed by Richard Meier, and a winter nightscape in New York City.


Ο Κώστας Βαρώτσος, καθηγητής εικαστικών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Τα έργα του βρίσκονται σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και μεγάλα μουσεία του κόσμου, ενώ κοσμούν δημόσιους χώρους σε πολλές χώρες. Χρησιμοποιεί διάφανα υλικά, όπως το γυαλί, το πλεξιγκλάς, το νερό, αλλά και ατσάλι ή πέτρα για να δημιουργήσει έργα με κοινωνικό και συμβολικό πολλές φορές χαρακτήρα. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η επικοινωνία και η συγκινησιακή βίωση του έργου από τον θεατή. Ο Κώστας Βαρώτσος έλαβε υποτροφία Fulbright το 1990-91 για το Experimental Glass Workshop της Νέας Υόρκης. www.costasvarotsos.gr

Costas Varotsos, a Professor of Visual Arts at Thessaloniki’s Aristotle University, lives and works in Greece. His works are represented in major private collections and museums internationally and can also be found in public spaces around the world. Varotsos uses transparent materials, such as glass, Plexiglas and water, as well as steel and stone to create works of social and often symbolic significance. He is especially interested in the way his art can communicate and emotionally connect with the viewer. Costas Varotsos received a Fulbright Artist Scholarship in 1990-91 to study at the Experimental Glass Workshop in New York. www.costasvarotsos.gr

Κώστας Βαρώτσος «Δρομέας» 2008 Mεταξοτυπία, 50x70εκ., 200 εκδόσεις

Costas Varotsos “Dromeas” 2008 Silkscreen, 50x70cm, 200 prints

07

Το 2008, ο Κώστας Βαρώτσος δημιούργησε τη συλλεκτική μεταξοτυπία «Δρομέας» για τα 60 χρόνια του Ιδρύματος Fulbright. Τα έργα είναι υπογεγραμμένα και αριθμημένα από τον καλλιτέχνη. H μεταξοτυπία βασίζεται στο ομώνυμο γλυπτό ύψους 12 μέτρων, κατασκευασμένο από γυαλί βάρους 50 περίπου τόνων και σίδερο, το οποίο χρησιμοποιείται στην κατασκευή υποβρυχίων. Το γλυπτό αρχικά τοποθετήθηκε στην πλατεία Ομονοίας, όπου παρέμεινε μέχρι την έναρξη, το 1998, των εργασιών για το σταθμό του μετρό, οπότε και μεταφέρθηκε στη θέση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα, στην πλατεία Μεγάλης του Γένους Σχολής, μπροστά στο ξενοδοχείο Hilton.

“Dromeas” is a limited edition print, especially created by internationally known artist Costas Varotsos in 2008 to commemorate the Fulbright Foundation’s 60th anniversary. The prints are signed and numbered by the artist. The silkscreen is based on Varotsos’ “Dromeas” (the runner), an imposing 12-meter-tall sculpture made of approximately 50 tons of glass and iron of the type used to build submarines. The “Dromeas” was originally placed in Omonia Square, where it remained until 1998, when work began for the Athens metro. It was then moved to the small square facing the entrance to the Athens Hilton.


Γιώργης Γερόλυμπος «Central Park, New York City» 2010 Lambda Print σε αλουμίνιο, 40x60εκ., 10 εκδόσεις

«Death Valley, California» Ο Γιώργης Γερόλυμπος γεννήθηκε στο Παρίσι το 1973. Σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα και αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη. Διδάσκει φωτογραφία στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην εικόνα και επικοινωνία στο Goldsmiths College, University of London (1998) και διδακτορικό στην τέχνη και στο design στο University of Derby (2007). Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά βιβλία τέχνης και αρχιτεκτονικής. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, εκθέτει τη δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στη σχέση μεταξύ φύσης και ανθρώπινης επέμβασης, όπως αυτή εντοπίζεται στη σύγχρονη τοπιογραφία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το 2008, με την υποστήριξη υποτροφίας του Ιδρύματος Fulbright, ο Γιώργης Γερόλυμπος πραγματοποίησε ένα ανεξάρτητο project στο School of Art του Πανεπιστημίου Yale και ολοκλήρωσε ένα οδοιπορικό στις ΗΠΑ, ταξιδεύοντας και φωτογραφίζοντας από τη μία ακτή της χώρας ώς την άλλη. www.aaart.gr

08

Lambda print σε αλουμίνιο, 50x50εκ., 10 εκδόσεις (Δύο φωτογραφίες από τη σειρά Road Trip: USA.16994.61 2010)

Born in Paris, in 1973, Yiorgis Yerolymbos is a photographer, an architect, and currently a Photography Lecturer at the School of Architecture, University of Thessaly. He studied Photography at the Technological Institute of Athens and Architecture at Thessaloniki’s Aristotle University. He subsequently pursued a graduate degree at Goldsmiths College, University of London, and completed his PhD at the School of Art and Design of the University of Derby, UK. His photography work has been published in a number of books on landscape and architectural photography. In parallel to his academic work, he also exhibits his photographs in solo and group art exhibitions in Greece and abroad. His work focuses on the interaction between nature and culture, as exemplified in contemporary landscape photography. He lives and works in Thessaloniki. In 2008, with the support of a Fulbright Foundation grant, Yiorgis Yerolymbos carried out an independent project at Yale University’s School of Art and crossed the United States from coast to coast, documenting his journey with his camera. www.aaart.gr

Yiorgis Yerolymbos “Central Park, New York” 2010 Lambda Print on aluminum, 40x60cm, 10 prints

“Death Valley, California” 2010 Lambda Print on aluminum, 50x50cm, 10 prints (Two photographs from the Road Trip: USA.16994.61 collection, 2010)

«Από τη μία ακτή της Αμερικής ώς την άλλη, όπως τόσοι φωτογράφοι πριν από μένα. Το ονειρευόμουν καιρό. Θα το τολμούσα ή θα έμενα στα λόγια; 16.994 χιλιόμετρα, 61 ημέρες, διασχίζοντας πολιτείες, πόλεις, ερήμους και θάλασσες. Οδηγώντας μόνος μέσα στο τοπίο, ο χρόνος διαστέλλεται, γίνεσαι είτε η φωνή και ο αντίλογος μαζί, είτε η σιωπή. Είσαι εκεί γιατί εσύ σε πήγες, φτάνεις εκεί που πας όσο αργά ή όσο γρήγορα εσύ αντέχεις να οδηγείς. Απέχεις από το σπίτι σου όσο εσύ σε απομακρύνεις. Ταξίδεψα πιο πολύ και

πιο μακριά απ’ όσο είχα ελπίσει ποτέ. Τα μάτια μου βλέπουν, πλέον, λίγο πιο έντονα, λίγο πιο μακριά. Με το ταξίδι αυτό, είχα τη μοναδική ευκαιρία να με συναντήσω ξανά μετά από πολύ καιρό». Γιώργης Γερόλυμπος “Crossing America from coast to coast, like so many photographers before me. I had dreamed of it for quite some time. Would I finally do it, or would I just keep on talking about it? 16,994 kilometers in 61 days, crossing States, cities, deserts, and seas. When

driving alone through the landscape, time expands; you become either the voice and its echo, or just the silence. You are there because you drove yourself; you will arrive where you are headed as fast or as slow as you can bear to drive. You’re as far from home as you choose to distance yourself. I traveled longer and further than I could have ever hoped. My eyes can now see a little clearer, a little further down the road. With this journey, I had the rare opportunity to meet myself again after a long time.” Yiorgis Yerolymbos


Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος «50 vanessa black» 2009-2011 από τη σειρά please participate me 61 UV μονοτυπίες σε αλουμίνιο, 60x40εκ. O Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε το 1978. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ (1998-2003) και από το Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ (2004-06). Στη συνέχεια, αποφοίτησε με άριστα και τιμήθηκε με το Paula Rhodes Μemorial Award από το πρόγραμμα MFA του School of Visual Arts της Nέας Υόρκης, με υποτροφίες από τα Ιδρύματα Fulbright, Gerondelis και Ωνάση (2007-09). Συμμετείχε με υποτροφία στο Skowhegan School of Painting and Sculpture στην πολιτεία Maine των ΗΠΑ (καλοκαίρι 2009). Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει πραγματοποιήσει τέσσερις ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς ομαδικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Ο Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος έλαβε πτυχίο Master of Fine Arts από το Schοol of Visual Arts της Νέας Υόρκης με την υποστήριξη υποτροφίας από το Ίδρυμα Fulbright. www.theodoroszafeiropoulos.com

09

Theodoros Zafeiropoulos “50 vanessa black” 2009-2011

Theodoros Zafeiropoulos was born in 1978. He graduated with honors from the School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki (1998-2003) and from the MFA program of the School of Fine Arts in Athens (2004-06). He won the Paula Rhodes Memorial Award from the MFA program of New York’s School of Visual Arts, which he attended as a recipient of scholarships from the Fulbright, Gerondelis and Onassis Foundations (200709). He was a fellow participant in the Skowhegan School of Painting and Sculpture, Maine, in the summer of 2009. He is currently a PhD candidate at the School of Architecture, University of Thessaly. He has held four solo exhibitions and has participated in many international group shows. His works are represented in many private and public collections. Theodoros Zafeiropoulos received a Master of Fine Arts degree from New York’s Schοol of Visual Arts, which he attended on a Fulbright Foundation grant. www.theodoroszafeiropoulos.com

from the please participate me series 61 UV monoprints on manipulated aluminum surface, 60x40cm

Μπορείτε να δείτε όλη τη σειρά please participate me στην ιστοσελίδα μας www.fulbright.gr You can see the please participate me series by visiting our website www.fulbright.gr

Η σειρά 61 μονοτυπικών UV εκτυπώσεων σε επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου δημιουργήθηκε για το Alumni Art-Series του Ιδρύματος Fulbright από τον εικαστικό καλλιτέχνη Θεόδωρο Ζαφειρόπουλο. Τα πολυεπίπεδα φωτογραφικά έργα (digital montage) είναι τα τελικά ντοκουμέντα μιας συμμετοχικής οπτικοαουστικής εικαστικής διάδρασης με τίτλο please participate me, που οργανώθηκε από τον καλλιτέχνη στο School of Visual Arts (SVA) στη Νέα Υόρκη το 2009. Τα 61 μοναδικά έργα διερευνούν ανθρωπολογικές σχέσεις ατόμου και κοινότητας και απεικονίζουν με αυτονομία μια συσσωρευμένη πολυπολιτισμική ετερογένεια. Έννοιες όπως συλλογικότητα, κοινωνικότητα και εγγενείς περιβαλλοντικές συνθήκες αποτέλεσαν την κυρίαρχη ερευνητικήκαλλιτεχνική πρακτική του καλλιτέχνη.

A series of 61 Monotype UV Inkjet prints on manipulated aluminum surface created for the Fulbright Alumni Art-Series by the artist Theodoros Zafeiropoulos. The multilayered images (digital montage) are the final documentation of an interactive audio-visual participatory/performative project entitled please participate me, organized by the artist at New York’s School of Visual Arts in 2009. The 61 unique images investigate autonomous anthropological relationships among individuals and community, and depict a crowded multicultural diversity. Concepts such as collectivity, sociability and inherent environmental conditions constituted the dominant research/artistic practice adopted by the artist.


Σώτος Ζαχαριάδης «Ο διανοούμενος» 2010 Μικτή τεχνική σε χαρτί, 47x35εκ., 20 μοναδικές εκδοχές

Ο Σώτος Ζαχαριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Μαθήτευσε δίπλα σε τοπικούς ζωγράφους. Η πρώτη του ατομική έκθεση έγινε στη Θεσσαλονίκη το 1984 και στην Αθήνα το 1985. Από τότε παρουσιάζει έργα του σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Τη δεκαετία του ’80, ασχολείται με performance, με αποκορύφωμα τις Ηχοδράσεις στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης το 1989. Από το 1989 μέχρι το 1994, προσκαλεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες στην Art Gallery Sotos. Από το 1992 έως το 1997, διοργανώνει το Διεθνές Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Art Village σε συνεργασία με τα ξένα ινστιτούτα της πόλης του. Από το 1983, διδάσκει ζωγραφική στις φυλακές Επταπυργίου Θεσσαλονίκης και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς ζωγραφικής. Ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη. Ο Σώτος Ζαχαριάδης έλαβε υποτροφία Fulbright το 1993-94 για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MCA) του Σικάγο.

10

Sotos Zachariadis “The Intellectual” 2010

Sotos Zachariadis was born in Thessaloniki in 1960. He apprenticed in the studios of local painters. He held his first solo exhibition in Thessaloniki in 1984 and in Athens in 1985. Since then his work has been exhibited in Greece, Europe and the United States. In the 80s he became involved with performance art, which culminated in Ihodraseis, staged at the Royal Theater of Thessaloniki in 1989. From 1989 to 1994 he invited Greek and foreign artists to the Sotos Art Gallery. Between 1992-97 he organized Art Village, an international art festival, in conjunction with Thessaloniki’s foreign cultural institutes. Since 1983, he has been teaching painting at Eptapyrgion Prison and the Psychiatric Hospital of Thessaloniki. He has garnered distinctions in painting contests. He lives and works in Thessaloniki. Sotos Zachariadis received a Fulbright Artist Award in 1993-94 to work and study at the Museum of Contemporary Art, Chicago.

Μixed media on paper, 47x35cm, edition of 20 unique works

«Ο διανοούμενος», έργο του ζωγράφου Σώτου Ζαχαριάδη, επιλέχθηκε για το Fulbright Art Series το 2010. «Ο διανοούμενος» είναι το πορτραίτο ενός νέου μάλλον ανθρώπου που κατακλύζεται από το Λόγο, ένα λόγο καλλίγραμμο και προσωπικό, αλλά κι ένα λόγο πρωτογενώς ελληνικό. Τα πρώτα έργα της σειράς αυτής τα συναντάμε στο έργο «Το βιβλίον» του 1998. Ο ιδιόρρυθμος γραφικός χαρακτήρας του καλλιτέχνη αντλεί τα γράμματα από προελληνικά και αρχαιοελληνικά αλφάβητα και εμφανίζεται στους πινάκές του από το 1990. Ο αριστοτεχνικός, και συνεπώς αργός στη γραφή του, τρόπος υποβάλλει τον γράφοντα σε φιλοσοφικό, ποιητικό και συμπυκνωμένο λόγο.

“The Intellectual,” a work by the painter Sotos Zachariadis was selected for the Fulbright Foundation’s Art Series 2010. “The Intellectual” is the portrait of a youngish man who is inundated by words, written in a calligraphic and very personal writing style. The first works of this series appear in the 1998 painting entitled “The Book.” The artist’s singular handwriting draws on pre-Hellenic and Ancient Greek alphabets, and began appearing in his work in 1990. The intricate, and therefore slow, writing method orients the writer towards a philosophical, poetical and succinct discourse.


Η Νταϊάν Κατσιαφίκα αφηγείται ιστορίες με εικόνες. Εδώ και πολλά χρόνια, μελετά τις οπτικοποιημένες αφηγηματικές φόρμες της ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική, πρώιμη χριστιανική και βυζαντινή εικονογραφία. Οι οπτικοποιημένες αφηγήσεις της κυμαίνονται από μικρές ζωγραφιές έως μεγάλες εγκαταστάσεις, όπου χρησιμοποιεί μια ποικιλία από τεχνικές και τεχνολογίες – από τη χάραξη ψηφιακών εικόνων με λέιζερ μέχρι την κοπή και επεξεργασία κονσερβών. Διδάσκει στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει λάβει δύο καλλιτεχνικές υποτροφίες McKnight και έχει κατοχυρώσει πατέντα για ψυχαγωγική κατασκευή. Η Νταϊάν είναι Αμερικανίδα πολίτις ελληνικής καταγωγής. Η Νταϊάν Κατσιαφίκα πραγματοποίησε ένα ανεξάρτητο project στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με υποτροφία Fulbright την περίοδο 1990-91. www.dianekatsiaficas.com

11

Diane Katsiaficas is a visual storyteller. For many years she has studied the visual narratives of the Eastern Mediterranean, with a particular focus on Greek, early Christian and Byzantine imagery. The visual narratives she develops range from small drawings to large installations, where she uses a variety of techniques and technologies – from laser etching digital images to cutting tin cans. She is a professor in the Art Department at the University of Minnesota. Her work has been shown in numerous exhibitions throughout the United States and Europe. Among her awards, she has received two McKnight Artist Fellowships and is the holder of a US Patent for a Recreational Structure. A Fulbright Artist/Scholar Award to Greece in 1990-91 enabled Diane Katsiaficas to complete an independent project at Thessaloniki’s Aristotle University. www.dianekatsiaficas.com

Νταϊάν Κατσιαφίκα «Συμφωνία» 2009-2011 Ψηφιακή εκτύπωση με μελάνι σε χαρτί Epson Velvet Fine Art, 26x35εκ., 20 εκδόσεις

Diane Katsiaficas “Covenant” 2009-2011 Inkjet print on Epson Velvet Fine Art Paper, 26x35cm, edition of 20

Η «Συμφωνία» είναι η ψηφιακή σύνθεση ενός σχεδίου με μολύβι, που έγινε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, και της φωτογραφίας ενός εγγράφου από τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού υπογεγραμμένου από τον Προφήτη Μωάμεθ το 628 μ.Χ. Πρόκειται για ένα καταστατικό προνομίων με άρθρα που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα της Χριστιανικής κοινότητας: την ελευθερία της λατρείας και της μετακίνησης, την ελευθερία διορισμού ιδίων δικαστών, την ελευθερία κυριότητας και διατήρησης περιουσίας, την απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία, και το δικαίωμα της προστασίας εν καιρώ πολέμου. Το 1517, ο Τούρκος Σουλτάνος Σελίμ Α΄ πήρε το πρωτότυπο έγγραφο, το οποίο βρίσκεται τώρα στο Μουσείο Τοπκαπί της Κωνσταντινούπολης, αλλά έδωσε στους μοναχούς ένα αντίγραφο και αποδέχτηκε τους όρους του. Τα προνόμια της προστασίας και της ασφαλούς διαβίωσης των μοναχών διατηρούνται μέχρι σήμερα.

“Covenant” is a digital synthesis of a pencil drawing made on a journey to St. Catherine’s Monastery in the Sinai and a photograph of a copy of a document in the library of the monastery signed by the Prophet Muhammad in 628 C.E. It is a charter of privileges that consisted of several clauses covering aspects of human rights for the Christian community: freedom of worship and movement, freedom to appoint their own judges, freedom to own and maintain property, exemptions from military service, and the right to protection in war. In 1517, the Turkish Sultan Selim I took the original letter, which is now in the Topkapi Museum in Istanbul, but he gave the monks a copy and approved its terms. The privileges of protection and safe-conduct for the monks have been upheld to this day.


Ζωή Κεραμέα «Fulbright Foundation in Greece» Προσχέδια για ένα λογότυπο, 2006 Χαρτοκοπτικό, 31x31εκ., δύο μοναδικά έργα

H Zωή Κεραμέα ερευνά αναδιπλούμενες επιφάνειες χρησιμοποιώντας τη γλυπτική, τη χαρακτική, το σχέδιο και την κεραμική. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και αποφοίτησε ως Meisterschülerin από την Ανώτατη Σχολή των Τεχνών του Βερολίνου (Universität der Künste-Berlin), τo 1981. Έχει διδάξει και οργανώσει εργαστήρια σε πανεπιστήμια και μουσεία και έχει εκδώσει συλλεκτικά βιβλία (artist’s books) και παιχνίδια (puzzles). H ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού της «Mandala Memory», που αποτελείται από 54 χαρτοκοπτικά της σχέδια, διατίθεται ως App στο iTunes App Store της εταιρείας Apple. Το «Mandala Memory» έλαβε το 3ο βραβείο στο διαγωνισμό Best App Ever Awards 2010. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ανά τον κόσμο. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη. Το 1989, η Zωή Κεραμέα έλαβε υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright για να ερευνήσει, στο εργαστήριο Printmaking Workshop της Νέας Υόρκης, τεχνική χαρακτικής της δικής της επινόησης που βαφτίζεται στις ΗΠΑ zoetype (ζωητυπία). www.zoekeramea.com

12

Zoe Keramea “Fulbright Foundation in Greece”

Zoe Keramea is an artist who explores enfolded surfaces using sculpture, printmaking, drawing and ceramics. She was born in Athens, Greece in 1955 and graduated from the Universität der Künste - Berlin with a Meisterschülerin degree in 1981. She has shown her work in numerous solo and group exhibitions in galleries and museums around the world, taught workshops in universities and museums, and published numerous artist’s books. The digital version of her “Mandala Memory” game, which consists of 54 paper cut-out images, is available as an App at the iTunes App Store. It was awarded a 3rd place prize in the Best App Ever Awards 2010. She lives and works in Athens and New York. In 1989, Zoe Keramea received a Fulbright Foundation grant for independent research in printmaking, to work on her new intaglio printing technique, the zoetype, at New York’s Printmaking Workshop. www.zoekeramea.com

Maquette for a Logotype 2006, 31x31cm, two unique works

Το 2006, η Ζωή Κεραμέα σχεδίασε και έκοψε τρία χαρτοκοπτικά σε μορφή μάνδαλας για ένα λογότυπο του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα. Το ένα χαρτοκοπτικό, και το πιο ευανάγνωστο, χρησιμοποιήθηκε ως ένα είδος λογότυπου στο εξώφυλλο του βιβλίου που εκδόθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων του Ιδρύματος στη χώρα μας, καθώς και στην αναμνηστική υφασμάτινη τσάντα που δόθηκε στους προσκεκλημένους στην εκδήλωση που οργανώθηκε από το Ίδρυμα το 2008 στην Αθήνα. Τα άλλα δύο χαρτοκοπτικά, που παρουσιάζονται εδώ, είναι πιο περίπλοκα και το κείμενό τους πιο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί. Έτσι, μετατρέπονται σ’ ένα γρίφο που ο θεατής καλείται να λύσει.

In 2006, Zoe Keramea created a group of three paper cut-out mandalas as a logotype for the Fulbright Foundation in Greece. One of the paper cut-outs, with the most easily readable text, was used on the cover of the publication marking the 60th Anniversary of the Foundation in Greece, as well as on the Fulbright tote bag, given to guests at the anniversary event organized by the Foundation in Athens in 2008. The other two paper cut-outs, which are presented here, are more complex; the text is more difficult to decipher and they become a playful challenge to the viewer.


Απόστολος Κιλεσσόπουλος «Νεφέλωμα» 1993-2011 Mικτή τεχνική, 42x42εκ., 10 μοναδικές εκδοχές

Ζωγράφος, συγγραφέας, σκηνοθέτης και σκηνογράφος, ο Απόστολος Κιλεσσόπουλος θεωρείται από τις σημαντικότερες μορφές της μεταπολεμικής τέχνης. Με σπουδές αρχιτεκτονικής στο Darmstadt, κινηματογράφου στην Αθήνα, και σκηνογραφίας και σκηνοθεσίας όπερας στη Ρώμη, έλαβε τιμητικές υποτροφίες από την ιταλική κυβέρνηση και το Ίδρυμα Fulbright. Εκθέτει ομαδικά από το 1964 και ατομικά από το 1970. Έχει πραγματοποιήσει 38 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ. Για το έργο του, που εκπροσωπείται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν γράψει πολλοί κριτικοί και ιστορικοί της τέχνης, ενώ έχουν εκδοθεί και επτά βιβλία. Ο Απόστολος Κιλεσσόπουλος πραγματοποίησε ένα ανεξάρτητο project στο Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design to 1995-96, στο πλαίσιο υποτροφίας από το Ίδρυμα Fulbright. www.gisi.gr/kilessopoulos

13

Painter, writer, director and stagedesigner Apostolos Kilessopoulos is considered one of the most important figures in post-war contemporary art. He studied Architecture in Darmstadt, Film Direction in Athens, and Opera Stage Design in Rome. He received honorary scholarships from the Italian government and the Fulbright Foundation. He has been taking part in group exhibitions since 1964 and has held thirty-eight solo exhibitions since 1970 – seven of which were retrospectives – in Greece, France, Germany and the USA. Seven books have been published on his work, which is represented in public and private collections in Greece and abroad, and many art critics and art historians have written about his art. Apostolos Kilessopoulos carried out an independent project at the Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design in 199596, with the support of a Fulbright Foundation grant. www.gisi.gr/kilessopoulos

Apostolos Kilessopoulos “Nebula” 1993-2011 Mixed technique, 42x42cm, edition of 10 unique works

Μπορείτε να δείτε όλες τις εκδοχές του έργου «Νεφέλωμα» στην ιστοσελίδα μας www.fulbright.gr You can see all ten editions of “Nebula” by visiting our website www.fulbright.gr

«Η υποτροφία Fulbright μου έδωσε τη δυνατότητα, πρώτα απ’ όλα, να συγκρίνω την Αμερική, που από παιδί ήδη άρχισα να γνωρίζω μέσα από τον κινηματογράφο, τη μουσική, το θέατρο και τη λογοτεχνία της, με την εμπειρία της πραγματικής επαφής μαζί της. Η σύγκριση αυτή δεν κατάργησε ούτε αλλοίωσε τη σχέση ανάμεσα στο φαντασιακό και το πραγματικό, αφού το ένα παραπέμπει ή διοχετεύεται διαρκώς στο άλλο. Άλλωστε, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της σκέψης και της τέχνης μου. Η πέραν κάθε πρόβλεψης πληθώρα των πλέον αντιθετικών τάσεων που αποκόμισα χάρη στην υποτροφία του Fulbright, ήταν η πιο γόνιμη, ιδίως από το χώρο του λόγου και της τέχνης, όπως αυτές συνυπάρχουν στην αχανή αυτή χώρα. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω το σύνολο των τάσεων αυτών με δυο λόγια, θα έλεγα πως διέπονται από ακατάβλητη ενέργεια. Γι’ αυτό το λόγο, εξακολουθούν να γονιμοποιούν τη φαντασία και το έργο μου». Απόστολος Κιλεσσόπουλος

“The Fulbright grant gave me the opportunity, first of all, to compare the America I had come to know since childhood through its cinema, its music, its theater and its literature, with the experience of actually coming in contact with it. This comparison never abolished or altered the relationship between the imaginary and the real, since the one refers to or is channeled into the other continuously. The plethora – beyond anything I could have foreseen – of the most contrasting trends that I witnessed thanks to the Fulbright grant was the most fruitful, especially in the field of discourse and art, as they coexist in that vast country. If I had to describe the sum of these trends in two words, I would say they are governed by an indomitable energy. For this reason, they continue to germinate my imagination and my work.” Apostolos Kilessopoulos


Σία Κυριακάκος «Κορίτσι απ’ τα Τρίκαλα» 2004 Μικτή τεχνική σε ύφασμα, 59x29εκ., κάθε έργο είναι μοναδικό

Η Σία Κυριακάκος εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2003 στην 50η Μπιενάλε της Βενετίας και το 2004 στη διεθνή εικαστική συνάντηση ARCO στη Μαδρίτη. Το έργο της έχει παρουσιαστεί διεθνώς και έχει αποσπάσει πολλά βραβεία. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Η Σία Κυριακάκος ζει και εργάζεται στη Βαλτιμόρη. Η Σία Κυριακάκος ήρθε στην Ελλάδα με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright το 2000-01 για να κάνει έρευνα με θέμα το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Ελλάδας. www.aaart.gr

14

Sia Kyriakakos represented Greece at the 50th Venice Biennale in 2003 and at the ARCO international art event in Madrid in 2004. She has received several awards and has exhibited her work internationally. Her art is represented in private and public collections. She lives and works in Baltimore. Sia Kyriakakos came to Greece on a Fulbright scholarship in 2000-01 to research Greece’s contemporary cultural scene. www.aaart.gr

Sia Kyriakakos “Girl from Trikala” 2004 Μixed media on fabric, 59x29cm, each work is unique

Το «Κορίτσι απ’ τα Τρίκαλα» είναι εικόνα από το video project της Κυριακάκος με τίτλο Πρόσφορο και απεικονίζει ένα κορίτσι, δώδεκα με δεκατεσσάρων χρόνων, που μιλάει στο κινητό της – μια συνηθισμένη εικόνα οποιασδήποτε ελληνικής πόλης. Το κάδρο του βίντεο τυπώθηκε πάνω σε ύφασμα το οποίο στη συνέχεια σχεδιάστηκε και κεντήθηκε. Η Κυριακάκος συνδυάζει παραδοσιακές τεχνοτροπίες και σύγχρονες τεχνικές, σε μια προσπάθεια να εισαγάγει το χειροποίητο στις σύγχρονες μεθόδους δημιουργίας.

The “Girl from Trikala” is a limited edition work taken from Kyriakakos’ video project Prosforo. It shows a young girl, between twelve and fourteen years old, talking on her cell phone – a typical scene in any Greek city. The video frame was printed on fabric and then enhanced by line drawing and hand stitching. Kyriakakos combines traditional modes of craft with high art techniques, as a way of reintroducing the “handmade of the layman” into contemporary art making.


Ιωάννης Μιχαλού(δη)ς «Stairway to Heaven» 2011 Silica aerogel, καμένο ξύλινο κάδρο, ύφασμα, αλουμίνιο σε κουτί πλεξιγκλάς, 30x30x6εκ., 10 μοναδικές εκδοχές

Ο Ιωάννης Μιχαλού(δη)ς έλαβε το διδακτορικό του στις εικαστικές τέχνες από το Université Paris I Panthéon-Sorbonne το 1998. Το έργο του ώς τότε αποτελούσαν εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (in situ), περιβαλλοντική τέχνη και καλλιτεχνικά projects στα οποία χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά ελαστικά υφάσματα. Το 2005, ίδρυσε το Art & Research SME «Ioannis Michaloudis», του οποίου είναι σήμερα διευθυντής. Το 2007, βραβεύτηκε με το Χρυσό Φάρο στην 24η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας για τη διαδραστική του εγκατάσταση «Πρελούδιο για τσέλο και τρία βιολιά». Το 2001, ο Ιωάννης Μιχαλού(δη)ς έλαβε υποτροφία Fulbright για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη «Νεφέλη στην τρίτη δύναμη» στο Center for Advanced Visual Studies του ΜΙΤ. www.michalous.com

15

Ioannis Michalou(di)s “Stairway to Heaven” 2011

Ioannis Michalou(di)s received his PhD in Visual Arts from the University of Paris I, Panthéon-Sorbonne in 1998. His artistic work up until then was marked by the use of elastic fabric in site specific (in situ) installations, environmental art and public art projects. In 2005, he founded the “Ioannis Michaloudis” Art & Research SME, which he continues to direct. In 2007, he won the Golden Lighthouse at the XXIV Alexandria International Biennale with his interactive installation “Prelude for cello and three violins.” In 2001, Ioannis Michalou(di)s received a Fulbright Foundation grant to carry out the “Nephele to the third power” research project at MIT’s Center for Advanced Visual Studies. www.michalous.com

Silica aerogel, burned wood frame, fabric, aluminum, in acrylic display box, 30x30x6cm, edition of 10 unique works

Το project, που ονομάζεται aer( ) sculpture, είναι μια έρευνα που συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη, δημιουργώντας γλυπτά σε silica aerogel (πυριτική αερογέλη), ένα νανοϋλικό που χρησημοποιείται απ’ τη NASA για την εξερεύνηση του διαστήματος. Πρόκειται για ένα άυλο υλικό που μοιάζει μ’ ένα κομμάτι ουρανό. Αυτό το υλικό χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης στα έργα «Stairway to Heaven», που δημιουργήθηκαν ειδικά για το Fulbright Alumni Art Series. Δείχνουν μια ονειρική εικόνα από μία σκάλα, η οποία μας οδηγεί προς ένα πνευματικό περιβάλλον.

Ioannis Michalou(di)s’ aer( )sculpture project is a study that combines art and science by creating sculptures out of silica aerogel, a nanomaterial used by NASA in space exploration. Silica aerogel is an immaterial material that looks like a piece of sky. This material is used by the artist in his “Stairway to Heaven” works, which were made especially for the Fulbright Art Series. They depict a dreamlike scene from a stairway, leading us to a spiritual environment.


© Aliki Sapountzi

H Ελένη Μυλωνά γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Αργότερα σπούδασε φωτογραφία στο Central London Polytechnic και παρουσίασε τη δουλειά της στο Royal Photographic Society. Ο κύκλος δουλειάς της Journey through Ellis Island, μια σειρά φωτογραφικές εκτυπώσεις μεγάλης κλίμακας, είχε εκτεθεί στο PS1 του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης και στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη στην Αθήνα, και αποτελεί μέρος της μόνιμης συλλογής του Ellis Island Immigration Museum. Εν καιρώ, η Μυλωνά επεκτάθηκε από τη φωτογραφία στη γλυπτική, στη γεωμετρική αφαίρεση, στο βίντεο, και στα μικτά μέσα. Έχει διδάξει στo Parson’s School for Design/The New School της Νέας Υόρκης κι έχει δώσει πολλές διαλέξεις σχετικά με το έργο της. Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και έργα της βρίσκονται σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Η Ελένη Μυλωνά ταξιδεύει συχνά σε πολλά μέρη του κόσμου και μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και την Αίγινα.

Born in Greece, Eleni Mylonas studied at the University of Geneva and went on to receive a Master’s degree in Journalism on a fellowship from Columbia University. She later studied Photography at the Polytechnic of Central London and had her first exhibition at the Royal Photographic Society. Her Journey through Ellis Island series of large-scale photographic prints was exhibited at the MoMA PS1 in New York and the Zoumboulakis Gallery in Athens, and is now part of the permanent collection at the Ellis Island Immigration Museum. Mylonas soon moved from pure photography to sculpture, to geometric abstraction, to video and mixed media. She has taught at New York’s Parson’s School for Design/The New School and given many talks on her work. Her work has been widely exhibited in Europe and the United States and is in many public and private collections. Eleni Mylonas has travelled extensively and maintains a studio in New York and on the island of Aegina. In 1966, Eleni Mylonas received a Fulbright grant to travel to New York for a Μaster’s degree in Journalism on a fellowship from Columbia University. www.elenimylonas.com

To 1966, η Ελένη Μυλωνά έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright προκειμένου να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για μεταπτυχιακό στη δημοσιογραφία με υποτροφία του Πανεπιστημίου Κολούμπια. www.elenimylonas.com

16

Ελένη Μυλωνά «Intergalactic Digs I» & «Intergalactic Digs ΙΙ» 2000-2011 Ψηφιακή εκτύπωση σε archival paper σε αλουμίνιο, 50x50εκ., 12 εκδόσεις του κάθε έργου

Eleni Mylonas “Intergalactic Digs I” & “Intergalactic Digs II” 2000-2011 Digital print on archival paper, mounted on aluminum, 50x50cm, edition of 12 each

«Τα δύο έργα είναι από τη σειρά Intergalactic Digs [διαγαλαξιακές ανασκαφές]. Εργάζομαι για πολλά χρόνια με εικόνες από σπασμένο γυαλί, πάγο, αποξηραμένο χώμα κ.ά., γοητευμένη από τα σχήματα που παίρνουν διαφορετικά υλικά όταν γίνονται κομμάτια ή όταν πλήττονται με κάποιον άλλο τρόπο (καίγονται, αποξηραίνονται κ.λπ.). Φαίνεται ότι λειτουργούν κάποιοι κανόνες που μας διαφεύγουν. Στην προκειμένη περίπτωση είχα μερικά μικρά (8 εκατοστά σε διάμετρο) γιαπωνέζικα πιατάκια με κρακαρισμένο τυρκουάζ γυάλωμα. Το κάθε ένα ήταν μοναδικό, δεδομένου ότι αυτό το φαινόμενο [το κρακάρισμα] συμβαίνει μέσα στο καμίνι. Σκανάρισα μερικά από τα πιατάκια, τα αποσυναρμολόγησα ηλεκτρονικά κομμάτι κομμάτι, και τα ανασυγκρότησα, τοποθετώντας το ένα δίπλα στο άλλο, τακτικά, όπως οι αρχαιολόγοι εκθέτουν θραύσματα από αγγεία ή κόκαλα. Κατόπιν, πρόσθεσα σε κάποια από αυτά λέξεις και σύμβολα, δημιουργώντας έτσι κάτι σαν τα όστρακα [ψηφοδέλτια] της αρχαιότητας». Ελένη Μυλωνά

“For years I have worked with images of broken class, ice, dried earth, etc., fascinated by the shapes taken on by different materials when shattered, or shocked in some other way (burned, dried, etc.) There seem to be some elusive rules in operation here. In this case, I had a few small (3 inch in diameter) Japanese soy sauce dishes with a cracked turquoise glaze. Each one was unique since this effect happens in the kiln. I scanned a couple of the glazed dishes, then I took them apart electronically, piece by piece, and reassembled them the way archaeologists display shards of pots or bones, neatly, one next to the other. Then I added words and signs on some of them, thus creating something reminiscent of ancient clay ballots.” Eleni Mylonas


Ο Ζάφος Ξαγοράρης είναι επίκουρος καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Έχει εκθέσει το έργο του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του έχουν βραβευθεί διεθνώς και βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία. Ο Ζάφος Ξαγοράρης έλαβε υποτροφία Fulbright το 200304 για να κάνει έρευνα και να υλοποιήσει ένα project στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Zafos Xagoraris is an Assistant Professor at the Athens School of Fine Arts. His work has been exhibited internationally, is represented in private collections and museums, and has received several awards. In 2003-04, Zafos Xagoraris received a Fulbright Artist Scholarship to conduct research and work on a project at Columbia University in New York. www.xagoraris.net

www.xagoraris.net

Ζάφος Ξαγοράρης «Ηχητικό τοπίο με σειρήνα ομίχλης» 2005 Μεταξοτυπία, 50x70εκ., 50 εκδόσεις

Zafos Xagoraris “Soundscape with Foghorn” 2005 Silkscreen, 50x70cm, edition of 50

17

Χαρακτικό περιορισμένης κυκλοφορίας που δημιούργησε ειδικά για το Ίδρυμα Fulbright ο καλλιτέχνης. Το έργο «Ηχητικό τοπίο με σειρήνα ομίχλης» βασίζεται στην υπαίθρια ηχητική εγκατάσταση του Ξαγοράρη στο Art Lot –έναν εγκαταλειμμένο χώρο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης–, που διερευνούσε την έννοια της εμβέλειας, του ήχου και της σχέσης μεταξύ τέχνης-θεατήκοινότητας και πόλης.

A limited edition print created especially for the Fulbright Foundation by the artist Zafos Xagoraris, “Soundscape with Foghorn” is based on Xagoraris’s outdoor sound installation at the Art Lot, an abandoned space in Brooklyn, New York. The print was inspired by Xagoraris’s installation project at the Art Lot, which explored the concept of range, sound and the relation between art-spectator-community and the city.


Στη δουλειά της, η Ντόρα Οικονόμου πραγματεύεται την οικειοποίηση και τη σύντμηση διακοσμητικών σχεδίων. Όπως εξηγεί και η ίδια: «Το διακοσμητικό σχέδιο είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σε κάποιον να καλύψει τον μεγαλύτερο δυνατό χώρο στον λιγότερο δυνατό χρόνο, προδίδοντας τις λιγότερες δυνατές πληροφορίες. Εγώ αντιμετωπίζω το σχέδιο αυτό σαν παράσιτο, που αντλεί ενέργεια από τον ξενιστή του, αλλά που δεν διακινδυνεύει να τον σκοτώσει αφού εξαρτάται από αυτόν». Η Ντόρα Οικονόμου έχει εκθέσει έργα της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ντόρα Οικονόμου έλαβε υποτροφία Fulbright ως φοιτήτρια το 2000-01 για να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις καλές τέχνες στο Pratt Institute της Νέας Υόρκης.

In her practice, Dora Economou deals with appropriations and abbreviations of patterns. As she explains: “A pattern is a system that allows one to cover the most possible space in the least possible time, giving away the least possible information. I treat the pattern as a parasite, which taps energy from its host but cannot afford to kill it as long as it’s dependent on it.” She has exhibited her work in Greece and abroad. Dora Economou received a Fulbright student scholarship in 200001 to pursue graduate work in Fine Arts at New York’s Pratt Institute.

Ντόρα Οικονόμου «Χωρίς τίτλο» 2006 Μικτή τεχνική σε χαρτί, 30x42εκ., κάθε έργο είναι μοναδικό

Dora Economou “Untitled” 2006 Μixed media on paper, 30x42cm, each work is unique

18

Το αρχικό σχέδιο δημιουργήθηκε πάνω σε χαρτί με μαρκαδόρους. Το έργο ανατυπώθηκε σε περιορισμένο αριθμό. Η Οικονόμου δούλεψε πάνω σε κάθε αντίτυπο ξεχωριστά, επεξεργαζόμενη λεπτομέρειες από το αρχικό σχέδιο. Όλα τα αντίτυπα φέρουν την υπογραφή της καλλιτέχνιδας. Η Οικονόμου ενσωμάτωσε την υπογραφή της στο σχέδιο κάθε έργου, χρησιμοποιώντας τα αρχικά της και τη χρονολογία (ΝΟ 2006).

The initial pattern was designed on paper using paint markers. The work was reproduced in a limited edition. Dora Economou worked on each copy individually, where she further developed details from the initial pattern. All works are signed by the artist. Economou incorporated her signature in the design pattern of each work using her initials and the date (ΝΟ 2006).


Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Μαθήτευσε ζωγραφική στον Γιάννη Τσαρούχη και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Έγινε αρχικά γνωστός από τα κόμικς και τη ζωγραφική του. Μυήθηκε στον σύγχρονο χορό και σχεδίασε σκηνικά, κοστούμια, φωτισμούς και μακιγιάζ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Εδάφους (1986-2002) της οποίας συνέλαβε, σκηνοθέτησε και χορογράφησε όλες τις παραγωγές. Σκηνοθέτησε όπερες και μουσικά θεάματα. Το 2004 σχεδίασε και σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το 2006 παρουσίασε το 2, το 2008 τη Μήδεια2 (αναβίωση της Μήδειας) και το 2009 το Πουθενά. Ακολούθησε το Κ.Κ. (μελοποιημένος Καβάφης από τη Λένα Πλάτωνος) και, τo 2011, η θεατρική εγκατάσταση Μέσα.

Dimitris Papaioannou was born in Athens in 1964. He was taught painting by the major Greek artist Yannis Tsarouchis and studied at the Athens School of Fine Arts. He first became known through his comic strips and paintings. He then turned to modern dance and designed stage scenery, costumes, lighting and make up. He is a founding member of the Omada Edafous dance troupe (19862002), the productions of which he conceived, directed and choreographed. He has directed operas and musical shows. In 2004, he planned and directed the Opening Ceremony of the Athens Olympic Games. In 2006 he presented 2, in 2008 Medea2 (a revival of Medea) and in 2009 Nowhere. This was followed by K.K. (poems by Cavafy set to music by Lena Platonos) and, in 2011, by the theatrical installation Inside.

Το 2010, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου υλοποίησε ένα ανεξάρτητο project στο Kitchen της Νέας Υόρκης με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright.

In 2010, Dimitris Papaioannou carried out an independent project at the Kitchen in New York through a Fulbright scholarship. www.dimitrispapaioannou.com

www.dimitrispapaioannou.com

Η Μαριλένα Σταφυλίδου ασχολείται με τη δημιουργική φωτογραφία από το 1988. Εργάζεται σε μακροχρόνια φωτογραφικά projects με θέμα τη μουσική, το θέατρο, το χορό και τον κινηματογράφο.

Marilena Stafylidou has been involved with creative photography since 1988. She works on long-term photographic projects having as their theme music, theater, dance and cinema. www.marilenastafylidou.com

www.marilenastafylidou.com

19

Δημήτρης Παπαϊωάννου + Μαριλένα Σταφυλίδου Εικόνες από το Μέσα 2011 του Δημήτρη Παπαϊωάννου Φωτογραφίες: Μαριλένα Σταφυλίδου Ψηφιακή εκτύπωση σε αλουμίνιο, 45x90εκ., 10 εκδόσεις

Dimitris Papaioannou + Marilena Stafylidou Pictures from Dimitris Papaioannou’s Inside 2011 Photographs by Marilena Stafylidou Digital print on aluminum, 45x90cm, edition of 10

Το Μέσα συμβαίνει μέσα σ’ ένα δωμάτιο που τοποθετήθηκε σ’ ένα θέατρο στο κέντρο της πόλης. Μια απλή σειρά κινήσεων καθημερινής επιστροφής στο σπίτι επαναλαμβάνεται απαράλλαχτη από 30 ερμηνευτές σε αμέτρητους συνδυασμούς και συσσωρεύσεις. «Η απόσταση από την ελληνική πραγματικότητα που μου εξασφάλισε η υποτροφία Fulbright επαναπροσδιόρισε την τόλμη και το πνεύμα ανεξαρτησίας της δημιουργικότητάς μου. Το Μέσα, αν και γεννήθηκε ως σύλληψη το 2004, πραγματοποιήθηκε λόγω της απόστασης αυτής». Δημήτρης Παπαϊωάννου «Με τον Δημήτρη Παπαιωάννου ειμαστε “παλιοί γνώριμοι”. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν το 1995, στην πάρασταση του Ενός λεπτού σιγή. Το Μέσα, για μένα, ήταν και είναι μια εντελώς διαφορετική παράσταση· σ’ αυτήν ο θεατής είναι μέρος της παράστασης, “βρίσκεται σπίτι του”. Με πολύ χαρά παραχώρησα τα δικαιώματα της συγκεκριμένης φωτογραφίας στο Ίδρυμα Fulbright, αν και δεν υπήρξα υπότροφος, για το συγκεκριμένο σκοπό». Μαριλένα Σταφυλίδου

Inside takes place in a room that has been placed in a theater in the center of the city. A simple sequence of moves carried out everyday by a person returning home is repeated unchangingly by 30 actors in innumerable combinations and accumulations. “The distance from Greek reality offered to me by the Fulbright scholarship redefined the daring and independent spirit of my creativity. Inside may have been conceived in 2004, but it was realized because of this distance.” Dimitris Papaioannou “Dimitris Papaioannou and I are old acquaintances. We first worked together in 1995, in a performance called A Moment of Silence. Inside, for me, was a completely different performance, in which the viewer becomes a part of the perfromance, ‘feels at home.’ I was delighted to surrender the rights for this photograph to the Fulbright Foundation for its Art Series.” Marilena Stafylidou


Λάμπρος Παπανικολάτος «Χωρίς τίτλο» 1998-2007

Ο Λάμπρος Παπανικολάτος είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας ART/IF/ ACT www.art-if-act.com αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με βασικό καταστατικό στόχο την υποστήριξη της φωτογραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως φωτογράφος και επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα της οργάνωσης παραγωγής. Ο Λάμπρος Παπανικολάτος έλαβε υποτροφία Fulbright το 2003-04 για να παρακολουθήσει φωτογραφικά σεμινάρια στο International Center of Photography της Νέας Υόρκης. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε για την οργάνωση της διεθνούς Μπιενάλε Φωτογραφίας FotoFest στο Χιούστον του Τέξας.

από τη σειρά In Absentia Φωτογραφία 42x30εκ. 50 εκδόσεις Ψηφιακή Inkjet εκτύπωση αρχειακού τύπου σε χαρτί Hahnemühle

Lambros Papanikolatos is a founding member of ART/IF/ACT www.art-if-act.com a non-profit group that aims to support photography education in Greece. He lives in Athens and works as a photographer and a photography advisor in the organization of events.

Lambros Papanikolatos “Untilted” 1998-2007 from the In Absentia series Photograph 42x30cm edition of 50 Fine art inkjet print, printed in Hahnemühle digital fine art paper

Lambros Papanikolatos received a Fulbright scholarship in 2003-04 to attend photography seminars at New York’s International Center of Photography. While in the United States, he also collaborated in the organization of the International FotoFest Photography Biennale in Houston Texas.

Η φωτογραφία «Χωρίς τίτλο» πάρθηκε στην Αθήνα στην περιοχή των Εξαρχείων το 1988, είναι μέρος της φωτογραφικής σειράς με τίτλο In Absentia (ερήμην) και επιλέχθηκε το 2007 για το Fulbright Art Series. Η συγκεκριμένη σειρά τυπωμάτων δημιουργήθηκε ειδικά για το Ίδρυμα Fulbright και τυπώθηκε στο Βερολίνο τo 2007. Όλα τα αντίτυπα είναι υπογεγραμμένα και αριθμημένα από τον καλλιτέχνη. Η πρωτότυπη φωτογραφία του Παπανικολάτου «Χωρίς τίτλο» βρίσκεται στη μόνιμη φωτογραφική συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του Χιούστον από το 2004.

20

“Untitled” was photographed in the Athens neighbourhood of Exarchia in 1988, is part of the photography series In Absentia and was selected in 2007 for the Fulbright Art Series. This particular print series was made especially for the Fulbright Foundation and was printed in Berlin in 2007. All copies are signed and numbered by the artist. Papanikolatos’s original photograph is in the permanent collection of Houston’s Museum of Modern Art since 2004.


Βαγγέλης Πλοιαρίδης «Tapactuan» 2009 Οξυγραφία, 100x71εκ., 80 εκδόσεις

Vangelis Pliarides “Tapactuan” 2009 Εau forte, 71x100cm, edition of 80 Ο Βαγγέλης Πλοιαρίδης σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και έλαβε Master of Fine Arts από το Royal College of Art του Λονδίνου. Από το 2003, είναι καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2000-01, ο Βαγγέλης Πλοιαρίδης έλαβε υποτροφία Fulbright για την υλοποίηση ανεξάρτητου project-συνεργασίας με κριτικούς τέχνης και επιμελητές εκθέσεων στη Νέα Υόρκη. www.thanassisfrissirasgallery.com

21

Vangelis Pliarides studied at the School of Fine Arts at Thessaloniki’s Aristotle University and received an MFA from the Royal College of Art in London. Since 2003 he has been a Professor at the School of Visual and Applied Arts of Thessaloniki’s Aristotle University. He lives and works in Thessaloniki. His works are represented in private and public collections in Greece and abroad. In 2000-01, Vangelis Pliarides received a Fulbright scholarship in order to carry out an independent project/collaboration with art critics and curators in New York. www.thanassisfrissirasgallery.com

Το έργο, που επιλέχθηκε το 2009 για το Fulbright Art Series, φιλοτεχνήθηκε ειδικά για το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα από τον διακεκριμένο καλλιτέχνη Βαγγέλη Πλοιαρίδη, ύστερα από ένα ταξίδι του στη Σουμάτρα της Ινδονησίας. Απεικονίζει έναν λευκό τουρίστα, ο οποίος, παρότι έχει γίνει φίλος με μια τίγρη, δεν μπορεί να ξεπεράσει τον δυτικό τρόπο σκέψης του κι έτσι την περιφέρει με λουρί, σαν να ήταν σκύλος. Τα έργα είναι υπογεγραμμένα και αριθμημένα από τον καλλιτέχνη.

The drawing, which was selected in 2009 for the Fulbright Art Series, was especially created for the Fulbright Foundation in Greece by the distinguished artist Vangelis Pliarides. “Tapactuan” was created by Pliarides after a trip to Sumatra. It shows a white tourist, who, despite having become the tiger’s friend, cannot get past his Western way of thinking and walks around with the tiger on a leash, as if it were a pet. The prints are signed and numbered by the artist.


Μπορείτε να δείτε όλες τις μοναδικές εκδοχές του έργου «Πινακοθήκη Πορτραίτων» στην ιστοσελίδα μας www.fulbright.gr You can see all ten editions of “Portrait Gallery” by visiting our website www.fulbright.gr

Σπούδασε στη Hochschule der Künste του Βερολίνου (1988-93), όπου πειραματίστηκε με τη χαρακτική, τη φωτογραφία και το film. Το σχέδιο ενός παραδοσιακού πελοποννησιακού κιλιμιού και το «ταξίδι» του από την Ανατολή στη Δύση, της γέννησε την επιθυμία να μελετήσει το ύφασμα. Με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright πραγματοποίησε έρευνα στην Ελληνική Συλλογή του Textile Museum της Ουάσινγκτον (2008). Έλαβε μέρος ως φιλοξενούμενη εικαστικός του Atelier Ted Noten στο RLD Project του Δήμου του Άμστερνταμ (2009), συμμετείχε με την κούκλα Hillary Clinton στην έκθεση «I Care a Lot» με θέμα τη Μέση Ανατολή (Τρίερ, Στοκχόλμη, Λισσαβώνα - 2010), και επιμελήθηκε το πρώτο δημοτικό πρόγραμμα φιλοξενίας εικαστικών (AIR) στην Ελλάδα για το Δήμο Λεωνιδίου. Το Μάιο του 2011 δίδαξε εργαστήρια ελληνικού κεντήματος στους επισκέπτες της ατομικής έκθεσής της στην Coco-mat (Αμβέρσα, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ). Αυτή την εποχή σχεδιάζει μία performance που συνδυάζει τέχνη, εκπαίδευση, και κοινωνική δικτύωση. Η Λουκία Ρίτσαρντς έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright το 2007-08, για να πραγματοποιήσει έρευνα στην τέχνη του κεντήματος και του υφάσματος στο Textile Museum της Ουάσινγκτον DC.

22

During her studies at the Hochshule der Künste Berlin (1988-93), she experimented with print, photography and film. The design of a Peloponnesian kilim and its history of travel from the East to the West fueled her desire to study fibers. A Fulbright Foundation Artist grant (2008) facilitated a research at The Textile Museum’s collection in Washington D.C. She was an Artist in Residence at Atelier Ted Noten for the RLD Project funded by the City of Amsterdam (2009), participated with a Hillary Clinton doll in the “I Care a Lot” exhibition on the Middle East (Trier, Stockholm, Lisbon - 2010), and curated the first Greek municipal AIR program in Leonidio, a 19th century town in the Peloponnese (2010). In May 2011, she taught Greek embroidery workshops during her show at Coco-mat in Antwerp, Amsterdam, and Rotterdam. She is currently working on a performance concept combining art, education, and social networking. In 2008, Loukia Richards received a Fulbright Artist grant that allowed her to carry out research at The Textile Museum’s collection in Washington D.C.

Λουκία Ρίτσαρντς «Πινακοθήκη Πορτραίτων» 2011 Κέντημα σε ύφασμα και χαρτί, 32x23εκ., 10 μοναδικές εκδοχές

Loukia Richards “Portrait Gallery” 2011 Embroidery on fabric and paper, 32x23cm, 10 unique works

«Η σειρά “μικροκεντημάτων’’ υπό τον τίτλο “Πινακοθήκη πορτραίτων’’ είναι εμπνευσμένη από τα πορτραίτα της κεντητικής των Κοπτών, τις περσικές μινιατούρες και τις συλλογές πορτραίτων που μπορεί να δει κανείς στα κάστρα των ευγενών της Ευρώπης. Αν κι εγώ σχεδίασα και κέντησα τα πορτραίτα παρατηρώντας τους μη ευγενείς (sine nobilitatis) φίλους, συγγενείς και γείτονές μου. Η επίδραση που είχαν τα κόμιξ στη δημιουργία αυτής της σειράς είναι σημαντική». Λουκία Ρίτσαρντς

“The ‘micro-embroideries’ series under the title ‘Portrait Gallery’ is inspired by Coptic portrait embroidery, Persian miniature art and the portrait collections seen at the castles of European nobility. However, the portraits are sketched and embroidered after my sine nobilitatis friends, relatives and neighbors. The influence of comics on this work is prominent.” Loukia Richards


Βασιλίσσης Σοφίας 6, Aθήνα 106 74 6 Vassilissis Sophias Avenue, Athens 106 74

www.fulbright.gr

σχεδιασμοσ WHITE Partnership επιμελεια Mary Kitroeff

fulbright catalogue  

art series