Page 1

kerkblad van de gezamenlijke kerken

DE VIER KRING

2de jaargang, januari 2014


Federatiekerkenraad Predikanten: Ds. Gert van de Weerd Ds. Jolanda Allewijn Ds. Bert Fockens

Drimmelen, Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Voorzitter: Annette Houtekamer - van Dam Terheijden - Wagenberg Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen

Terheijden - Wagenberg

Ouderling-kerkrentmeesters: Harry Elling Dick Heil Leen ten Napel Jan Buys

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Ouderlingen: Louis van Suijlekom Frank Breugem Wim Groeneveld Mariëtte Loesberg - Verkerk

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Diakenen: Kees Brouwers Greet Middelburg Kees Groeneveld Annette Houtekamer - van Dam

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Passende zorg en ondersteuning thuis Surplus Zorg biedt zorg en ondersteuning bij u thuis, zodat u prettig en zelfstandig in uw eigen omgeving kunt blijven wonen.     

(gespecialiseerde) verpleging; hulp bij uw persoonlijke verzorging; dagverzorging en dagbehandeling; individuele ondersteuning en begeleiding; Volledig Pakket Thuis (dezelfde zorg als in een woonzorgcentrum maar dan bij u thuis)

Contact Voor meer informatie, aanmelding en bemiddeling: 0168 33 18 26 en www.surpluszorg.nl

2


Van de redactie Allereerst voor u de allerbeste wensen voor een gezegend, gezond, liefdevol en mooi 2014! Voor u ligt een rijkelijk gevuld kerkblad. Het lijkt wel of men bang was dat er na de drukke decembermaand geen kopij zou zijn voor de januari-editie…het tegenovergestelde is waar. Dankzij de vele inzendingen, waarvan we alles hebben proberen te plaatsen, is het dit keer het dikste exemplaar tot nu toe geworden! Onze dank hiervoor. Er wordt uiteraard teruggeblikt op de afgelopen maand naar de mooie en ook verdrietige momenten. U wordt gewezen op de website van De Vier Kring, de gezamenlijke diaconie, diverse concerten, de kerkbalans die deze maand van start gaat en ook weer volop plaatselijk nieuws. Wij wensen u veel leesplezier. De eindredactie, Reina Faasen Diane Breugelmans

Inhoud

pagina

Kerkdiensten – oecumenisch avondgebed - diensten in de Ganshoek Ter overweging Kringwerk Bericht voorzitter federatiekerkenraad Mededelingen gezamenlijke diaconie Nederlands Bijbelgenootschap Ingezonden: Concert Continental Kids Website Federatie De Vier Kring Concerten in het Witte Kerkje Terheijden Gezamenlijk Drimmelen, Made & Oud Drimmelen Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden – Wagenberg Functies, adressen en algemene gegevens Redactieadressen

4 5 5-6 6 6-7 8 8 9 9 10 - 11 12 - 16 17 - 19 20 - 29 30 - 36 37 - 38 38

COLOFON Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg Het kerkblad verschijnt 11x per jaar. Kopij februarinummer 2014 inleveren vóór 20 januari 2014 bij een van de redactieadressen

3


Algemeen Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd Regiodienst van De Vier Kring Viering Heilig Avondmaal Diaconiecollecte gezamenlijk project: het Hamlin Fistula ziekenhuis in Addis Abeba, Ethiopië Koffiedrinken na de dienst

Kerkdiensten Zondag 12 januari 2014 Eerste zondag na Epifanie

Zondag 2 februari 2014

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: ds. M.G. Wagenvoorde uit Breda Gezamenlijke dienst in Made Speciale dienst met de ZLTO Met medewerking van De Cantorij onder leiding van Gerda Beek

Vierde zondag na Epifanie Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: . A. de Ruiter uit Gezamenlijke dienst in Made Koffiedrinken na afloop van de dienst

Lage Zwaluwe 10.00 uur: mevr. dr. D. Timmers - Huigens uit Teteringen

Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. J.W. Allewijn

Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg Diaconie: SAM - Medic

Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat

Koffiedrinken na de dienst Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. A. Heringa uit Breda Diaconie: Focus on Education

Zondag 19 januari 2014

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Tweede zondag na Epifanie Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: ds. Tom Rijken uit Oosterhout Gezamenlijke dienst in Drimmelen Deurcollecte: onderhoud orgel

Oecumenisch avondgebed Bovenzaal r.-k. kerk Lage Zwaluwe

Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. J.W. Allewijn dhr. Douwe van den Berg Oecumenische viering in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen Afscheid en bevestiging van ambtsdragers Kinderoppas, kindernevendienst en brugdienst Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 5 februari 2014 19.15 – 19.45 uur ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. E. Fockens en Han Geppaart, pastoraal werker Oecumenische dienst in het Witte Kerkje Met medewerking van Herenkoor onder leiding van Heino Vergouwen Diaconie: PKN - Oecumene

Diensten in de Ganshoek Lage Zwaluwe De diensten in de Ganshoek worden gehouden op zondagavond om 18.00 uur in de kapel. Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom! Zondag 19 januari 2014 18.00 uur: ds. J.W. Allewijn Dienst van Schrift en Tafel De collecte is bestemd voor de diaconie

Zondag 26 januari 2014 Derde zondag na Epifanie

Zondag 2 februari 2014 18.00 uur: dhr. C. Groeneveld De collecte is bestemd voor de diaconie: KIA - Werelddiaconaat

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: zie Terheijden-Wagenberg Lage Zwaluwe 10.00 uur: zie Terheijden-Wagenberg

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 4


Algemeen vertolken naar het heden toe. Aan een ieder van ons de uitnodiging om - op welke wijze dan ook - zich te laten aanspreken en zich te laten bemoedigen. Naar mijn idee is dat een beter houvast voor het nieuwe jaar dan welke vorm van ‘lawaai’ dan ook.

Ter overweging Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Van harte wens ik een ieder dit Godsvertrouwen toe. Een gezegend nieuw jaar toegewenst voor u, voor uw liefsten en voor alle anderen. Ds. Bert Fockens

Ps. 91: 1-2

Nieuwe etappe

Het mag dan zo zijn dat hetgeen er het afgelopen jaar was voorgoed verleden tijd is, het hoeft niet voorbij te zijn. Alles wat vreugde heeft gebracht, maar ook zoveel dat verdriet, angst en pijn heeft opgeleverd, wordt wellicht het nieuwe jaar mee ingedragen. Het getal van het jaar verandert, de omstandigheden lang niet altijd. Angst voor (blijvende) werkloosheid, ziekte, spanning en zoveel meer kan een mens ‘als een demon’ in de greep houden. Natuurlijk kan er ‘lawaai’ gemaakt worden - en dat gebeurt - om dit alles te overschreeuwen, maar het is de vraag of het daarmee voorbijgaat. Van oudsher wordt rondom de jaarwisseling veel lawaai gebruikt om de boze geesten te verdrijven. Ergens las ik dat de tekst van Psalm 91 ook daarvoor gebruikt wordt. Het kan zijn dat je in Zuid-Amerikaanse landen een opengeslagen Bijbel of een amulet aantreft met de tekst van dit lied. Als eerste valt op te merken dat alles wat een mens in de greep houdt door de dichter volstrekt serieus genomen wordt. Het is er, het mag er zijn en het wordt niet weggemoffeld of overschreeuwd. De psalm erkent dat er demonische machten in de wereld zijn, en is met dat idee in het achterhoofd geschreven. Tegenover de macht van al datgene wat als demonisch wordt aangemerkt, staat de macht en de bescherming van de Allerhoogste. Dat staat op de voorgrond en met dat vertrouwen mag de gelovige verder gaan, de onzekere toekomst tegemoet. De HEER vertrouwt je toe aan zijn engelen. Zij waken over je, waar je ook gaat.

Eigentijdse nieuwjaarspsalm Wat bij het oude jaar hoorde, is voorgoed verleden tijd. Wat gebeurd is, is gebeurd; het is niet terug te draaien. Vóór ons ligt de toekomst als een snoer van lege dagen. Als een weg waarvan je alleen het eerste deel kunt zien. Tv en radio overspoelen ons met hun terugblikken en vooruitzichten. Niemand noemt daarbij Uw naam - het is alsof U niet bestaat. Maar als U onze voornemens niet bekrachtigt, wat komt er dan van terecht? Als U onze plannen niet steunt, hoe kunnen die dan slagen? Want God, U bent het die ons wegen aanreikt die we kunnen gaan. U geeft ons kracht om een nieuwe start te maken. Met frisse moed beginnen we aan de etappe vóór ons en hopen op Uw zegen. Greet Brokerhof-van der Waa (Uit: Stroom van hoop)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Kringwerk 1. Het vermoeden inspireert!

Niet altijd lukt het om dit vertrouwen vast te houden. Het moet je soms weer aangezegd worden. In Psalm 91 is onder andere iemand aan het woord die bevoegd is namens de HEER te spreken. Die ‘spreker’ heeft nog altijd die status. In de Schriften hebben zovelen die bevoegdheid. In onze tijd zijn er voorgangers, gelovigen en getuigen die het als hun roeping zien datzelfde Woord van de HEER te

In het tv-programma ‘Het Vermoeden’ van de IKON ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit diverse religieuze tradities om met hen te praten over hun leven, hun religieuze drijfveren en hun ‘heilige tekst’. Hun verhalen nodigen ons uit onze eigen ‘vermoedens’ uit te spreken en ons af te vragen welke teksten voor ons heilig zijn. 5


Algemeen We bekijken de gesprekken op dvd met o.a. dichter en theoloog Willem Barnard, voormalig minister van landbouw Cees Veerman en cabaretier Herman Finkers.

heerlijk om te voelen dat mensen meebidden en dragen. Uw hartelijke betrokkenheid tekent de band die we in onze vier kerken in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Jaap en ik zijn er heel erg blij mee. Namen noemen heeft altijd het risico dat niet genoemden zich gepasseerd voelen, maar ik wil toch op deze plaats Bert Fockens in het zonnetje zetten en danken voor het waarnemend voorzitterschap.

Data:

dinsdag 4 februari 2014 dinsdag 4 maart 2014 Tijd: 20.00 uur Gespreksleiding: ds. Jolanda Allewijn Plaats: SOVAK DAC Gruytplein Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden, het lage gebouw in het midden achter de taxistandplaatsen

Als u dit leest is het al 2014 en heb ik er zin in om weer mijn beroepswerkzaamheden en mijn taken als voorzitter van de federatie op te pakken. Een team van inspirerende mensen uit de lokale kerkenraden zal zich opnieuw met alle energie inzetten voor het verder verdiepen van de samenwerking binnen de federatiekerkenraad. Samenwerking met onze vier kerken vraagt letterlijk Samen Werken. Met volharding, hoop, ervaring, voorzichtigheid, inspanning, geloof en liefde zullen we er met elkaar voor kunnen zorgen dat onze samenwerking intensiever zal worden. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we de verandering die ons voor ogen staat, realiteit zal worden. Laten we God bidden dat Hij er voor ons kan zijn in dit proces. Dat Hij ons laat voelen dat Zijn kracht ons even draagt als onze kracht tekort schiet. Van harte wens ik u en iedereen die u lief is alle goeds.

2. Over hemel en aarde Oecumenische leeskring rond het boek ‘Over hemel en aarde’ (Lannoo, 2010, € 21,50): gesprekken tussen Jorge Bergoglio (paus Franciscus) en Abraham Skorka. In de jaren voor de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio tot paus werd verkozen had hij vele gesprekken met zijn vriend rabbijn Abraham Skorka. Deze openhartige ontmoetingen gaan over de belangrijkste vragen tussen hemel en aarde: over God, gebed, armoede, schuld, dood euthanasie, opvoeding, geld, etc. Een boeiend en toegankelijk boek. We zullen ons op deze avonden laten inspireren door de onderwerpen die ons het meest aangaan. Voor wie het boek liever niet zelf aanschaft, zijn er kopieën van het betreffende hoofdstuk. Data:

woensdag 5 februari 2014 woensdag 5 maart 2014 woensdag 2 april 2014 Tijd: 20.15 uur aansluitend aan het oecumenisch avondgebed in de bovenzaal Plaats: de r.-k. kerk in Lage Zwaluwe Gespreksleiding: ds. Jolanda Allewijn en diaken Luud van Andel

Annette Houtekamer - van Dam ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen gezamenlijke diaconie

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zondag 26 januari Collecte voor het Hamlin Fistula Hospital Ethiopië In de gezamenlijke diensten van De Vier Kring in 2014 zal worden gecollecteerd voor een bijzonder doel: het Hamlin Fistula ziekenhuis in Addis Abeba, Ethiopië.

Federatiekerkenraad Bericht voorzitter Voor alle gemeenteleden van de vier kerken in onze federatie De Vier Kring

Stel je bent een meisje van 15 jaar. Je leeft in volledige afzondering. Je bent verstoten uit je gemeenschap want je stinkt. Na een hele moeizame bevalling ben je incontinent geraakt. Je kunt je plas en soms je ontlasting niet meer ophouden. Je baby is dood. Heel af en toe brengt je familie je wat te eten of te drinken….

Nu het met mij, na twee operaties, chemokuren en bestralingen, weer wat beter gaat, wil ik u uit de grond van mijn hart danken voor al uw warme aandacht! Uw kaarten vol hartelijke woorden en inspirerende afbeeldingen, bloemen, telefoontjes, bezoek, e-mail, sms'jes, ze hebben mij er door heen geholpen. Het is 6


Algemeen In Ethiopië leeft 75% van de bevolking 2,5 dag lopen van een verharde weg verwijderd. Toegang tot spoedeisende verloskundige zorg is problematisch. Het risico van moedersterfte is groot. De martelgang van een dagenlang durende bevalling op het platteland overkomt jaarlijks 9000 vrouwen in Ethiopië. Circa 3000 van hen weten de weg te vinden naar het Hamlin Fistula Hospital in Addis Abeba of een van de vijf buitenklinieken. Na een operatie keren de meesten volledig hersteld terug naar hun dorp. Hun tocht naar het ziekenhuis was een ‘walk to beautiful’ een tocht van wanhoop naar waardigheid…

Lage Zwaluwe al enkele malen enthousiast verteld over haar ervaringen. Zij is bereid dit jaar weer een keer naar ons toe te komen, na de reis naar Ethiopië, die zij in januari hoopt te maken. In diezelfde periode zal in de dienst van 26 januari voor het eerst uw bijdrage gevraagd worden voor dit bijzondere ziekenhuis. In de dienst hopen we u foto’s te laten zien van enkele Ethiopische vrouwen na hun operatie. De vreugde is van hun gezichten af te lezen. Laten we naar vermogen gul bijdragen, zodat we aan het eind van het jaar enkele vrouwen zo’n nieuw leven kunnen geven.

De vrouwen die niet met succes geopereerd kunnen worden krijgen een zinvolle opleiding aangeboden in Desta Mender, dorp van vreugde, 20 km buiten Addis Abeba. Hierdoor krijgen deze vrouwen een kans om zelf een inkomen te genereren door veeteelt, landbouw of andere opleiding zodat zij uiteindelijk een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dr. Reginald Hamlin en dr. Catherine Hamlin, destijds een jong gynaecologenechtpaar, kwamen in 1959 naar Ethiopië om een school voor verloskundigen op te zetten. Toen zij in aanraking kwamen met het tragische lot van vrouwen met een obstetrische fistel hebben zij van de genezing van deze vrouwen hun levenswerk gemaakt. In 2007 was de cirkel rond voor dr. Catherine Hamlin, toen het Hamlin College of Midwives haar eerste studenten verloskunde mocht verwelkomen. Zwaar geselecteerde studenten krijgen hier een 4-jarige opleiding. Het streven is dat in 2015 Hamlin Midwives actief zijn in 25 gezondheidsklinieken in vijf plattelandsgebieden in Ethiopië. Preventie is van groot belang met als doel obstetrische fistels te voorkomen. Catherine Hamlin is nu bijna 90 jaar en heeft tot voor kort nog zelf operaties verricht. Inmiddels werken in het ziekenhuis bijna uitsluitend Ethiopische artsen en verpleegkundigen. Het ziekenhuis drijft geheel op particuliere giften uit de hele wereld. Ook de Nederlandse stichting Hamlin Fistula Nederland brengt geld bijeen voor de operaties van fistel patiënten. Een operatie kost € 450,00. Bent u niet in staat de regiodienst van De Vier Kring in Terheijden bij te wonen, dan kunt u uw gift storten op IBAN: NL07 TRIO 0212 1893 52 ten name van Stichting Vrienden Fistula Hospital, Heiloo. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Zondag 2 februari collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: ‘Bouwen aan een beter bestaan’ Een ‘woestijn op grote hoogte’; zo wordt Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in de Himalaya ook wel genoemd. De zon schijnt er driehonderd dagen per jaar, maar de zomers zijn kort en de winters lang. Het kwik kan er dan dalen tot 35 graden onder nul. De mensen stoken hun traditionele huizen warm met hout en kerosine. Dat is duur en de rook is slecht voor de gezondheid. LEDeG, Ladakh Ecological Development Group, partnerorganisatie van Kerk in Actie, bouwt samen met de bevolking huizen met speciale wanden die zonnewarmte opslaan, zodat de huizen meer comfort bieden. Door de verminderde rookontwikkeling zijn er minder problemen met de gezondheid. Bovendien kunnen de mensen nu ook ’s avonds in de warmere huizen handarbeid verrichten, waardoor het gezinsinkomen verbetert. Minder hout en kerosine betekent ook een reductie van 3,5 ton CO2 uitstoot, winst dus voor het klimaat. De opbrengst van deze collecte voor het Werelddiaconaat is bestemd voor LEDeG en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Kunt u niet in de dienst aanwezig zijn, maar wel het werelddiaconaat wilt steunen, stort dan uw gift op IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57 onder vermelding van Werelddiaconaat

Dr. Barbara Kwast, een Nederlandse verloskundige, die jarenlang in dit ziekenhuis heeft gewerkt, ook aan de opleiding, heeft in

Namens de gezamenlijke diaconie, Annie Meijer 7


Algemeen ontmoeten, de handen voor Hem uit de mouwen te steken en zo zijn liefde door te geven. Het is een concert door kinderen, maar verre van kinderachtig. Dit concert is geschikt om mensen mee naartoe te nemen die God nog niet kennen. Het is een geweldige ervaring voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, maar ook voor volwassenen. Doen!

Een boek vol zilverwerk In museum Meermanno in Den Haag is tot 2 maart 2014 de tentoonstelling Zilver voor de Zondag te zien. Negentig prachtig versierde Bijbels en liedbundels uit de collectie van Bernard van Noordwijk zijn te bezichtigen in een mooie negentiende-eeuwse zaal van het museum. Bij de tentoonstelling is een gelijknamig boek verschenen, waarin de geschiedenis van het versieren van Bijbelomslagen beschreven is. Tientallen Bijbels staan afgebeeld, voorzien van een verhaal over oorsprong en geschiedenis. De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wilt u meebidden voor dit concert? Voor de kids uit de groep, voor de organisatie, en vooral voor het publiek, zodat het tot zegen kan zijn voor heel veel mensen.

Bijbels met zilverwerk zijn echte familiestukken. De tentoonstelling en het boek helpen om de familie-Bijbel beter op waarde te schatten. Op zaterdag 1 februari zal Bernard van Noordwijk tussen 13.30 uur en 16.00 uur aanwezig zijn in museum Meermanno om Bijbels met zilver- of goudbeslag te ‘taxeren’, dat wil zeggen, te beoordelen naar herkomst, leeftijd en vervaardiger (zilversmid).

Toegangskaarten Toegangsprijzen, inclusief 1 pauzedrankje pp: Kinderen € 3,50 | Volwassenen € 6,00 | Gezinskaart, 2 ouders met hun eigen kinderen € 17,50 Kinderfeestje, 2 volwassenen met max. 8 kinderen: € 35,00 (mail de naam en leeftijd van de jarige door, die vermelden we dan vanaf het podium) Er zijn 3 manieren om aan kaarten te komen: 1. Reserveren mogelijk via http://www.continentalconcerts.nl/concert/ 968/Eindhoven.html 2. Vanaf januari zijn de kaarten ook te verkrijgen bij Christelijke Boekhandel De Fakkel, Schootsestraat 69 Eindhoven 3. Tevens kaartverkoop aan de deur (maar: vol=vol, er zijn slechts 450 plaatsen!)

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Diny Fockens, Terheijden Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ingezonden

Ook leuk: Geef toegangskaarten cadeau! Dit kan door te mailen naar concerteindhoven@gmail.com

Concert Continental Kids Eindhoven 8 februari 2014 De Continental Kids komen naar het zuiden! Op zaterdagmiddag 8 februari om 15.00 uur geven ze hun geweldige concert 'Doen!' in Eindhoven. Het is jaren geleden dat de Continental Kids hebben opgetreden in het zuiden van het land, dus grijp je kans!

Gegevens: Concertlocatie: De Bron, Elburglaan 51 Eindhoven Zaterdag 8 februari 2014, 15:00 – ca. 16:45 uur E-mailadres: concerteindhoven@gmail.com

Wat kun je verwachten? De Continental Kids is een groep van 18 door auditie geselecteerde jongens en meiden van 8-12 jaar die een spetterend concert neerzetten met liedjes, dansjes en sketches. Het programma 'Doen!' is een flitsend programma waarin het evangelie duidelijk wordt uitgelegd. Er zit een boodschap in voor zowel niet-christenen als christenen om God te

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 8


Algemeen

Concerten in het Witte Kerkje Terheijden

Website federatie De Vier Kring

Graag willen we u attent maken op de concerten welke in het Witte Kerkje van Terheijden in de wintermaanden worden gehouden. Misschien heeft u deze al eens bezocht op een zondagmiddag wanneer we theeconcerten houden met klassieke muziek.

Afgelopen tijd hebben Theo den Engelsen en ondergetekende gewerkt aan de website van De Vier Kring. Inmiddels is het zover dat we u uit willen nodigen om eens een kijkje te nemen op deze site. Ga hiervoor naar www.devierkring.nl De site is grotendeels af als ik dit schrijf. Maar tegelijk als ik dat schrijf weet ik dat dit onzin is. Een site is pas de moeite van het bezoeken waard als deze up to date is. Niet alleen 'vaste' informatie moet er te vinden zijn maar zeker ook alle wetenswaardigheden van de verschillende gemeenten binnen de federatie. Met de redactie van het kerkblad hebben we afspraken gemaakt dat informatie die op de website moet komen te staan via hun naar ons komt en dat wij deze zullen publiceren op de site. Dus mocht u aanvullingen hebben op de site laat het de redactie weten. Uiteraard zijn we benieuwd wat u vindt van onze website. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op www.devierkring.nl

Omdat er ook behoefte was aan andersoortige muziek zijn we dit najaar begonnen met singer-songwriteravonden. Zangers of zangeressen zowel uit binnen- als buitenland, met een gitaar, die heerlijke blues, ballads et cetera spelen. We doen dit onder de naam 'Puur Wit': puur staat voor pure muziek en wit slaat uiteraard op ons kerkje. 'Puur Wit' concerten vinden eens per maand plaats op een donderdagavond, afhankelijk van de beschikbaarheid van de artiest. De deur is open vanaf 20.00 uur. De concerten beginnen om 20.30 uur en de avonden eindigen uiterlijk om 23.00 uur. Er zijn voldoende stoelen beschikbaar om in alle rust van de concerten te kunnen genieten. Maar reserveren kan via puurwit@gmail.com.

Graag horen wij uw reactie.

De eerstvolgende concerten zijn op 16 januari en 20 februari. Graag ontmoeten we ook gemeenteleden uit onze regio.

Ad Brenters ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ons volledige concert programma voor de komende maanden kunt u vinden op de website www.wittekerkjeterheijden.nl. Meer informatie en kaartverkoop? Kijk ook op: www.facebook.com/puurwit Jan Vonk ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

9


Torenfeestavond Om extra geldmiddelen voor de renovatie bij elkaar te krijgen komt er een afsluitende torenfeestavond op 15 maart. We hebben de nodige moeite moeten doen om een passende datum te vinden maar deze staat nu vast. Op deze avond zal de trekking plaats gaan vinden van een grote loterij. De loten gaan € 1,00 kosten en zijn vanaf half januari verkrijgbaar in boekjes van € 20,00 bij Kees Groeneveld. Met zijn allen gaan we proberen 5.000 loten aan de man te brengen. Hoe de verdere feestavond er uit gaat zien leest u in het volgende kerkblad. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Symboliek In december zijn volop bezig geweest met allerlei symbolen. Een viering opluisteren kan veel meer zijn dan een bloemetje neerzetten. Met symbolisch bloemschikken kun je extra betekenis geven aan vieringen door het juiste materiaal, kleur, vorm en materie. In februari willen we een avond organiseren. Siets Baggerman uit Lage Zwaluwe komt ons dan hierover vertellen. We worden dan ook nog aan het werk gezet. Heeft u hiervoor belangstelling, laat het mij dan weten. U krijgt dan nog verder bericht. Gerda Vink ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

10

Website de vier kring januari 2014  
Website de vier kring januari 2014  
Advertisement