Page 1

kerkblad van de gezamenlijke kerken

DE VIER KRING

2de jaargang, april 2014


Federatiekerkenraad Predikanten: Ds. Gert van de Weerd Ds. Jolanda Allewijn Ds. Bert Fockens

Drimmelen, Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Voorzitter: Annette Houtekamer - van Dam Terheijden - Wagenberg Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen

Terheijden - Wagenberg

Ouderling-kerkrentmeesters: Harry Elling Dick Heil Leen ten Napel Jan Buys

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Ouderlingen: Louis van Suijlekom Frank Breugem Wim Groeneveld MariĂŤtte Loesberg - Verkerk

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Diakenen: Kees Brouwers Greet Middelburg Kees Groeneveld Annette Houtekamer - van Dam

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

2


Van de redactie In deze editie van De Vier Kring wandelen we verder door de 40dagentijd. Deze Emmaüswandeling, vol ontmoetingen, eindigt op zondagmiddag 27 april in de Geertruidskerk te Geertruidenberg. Ds. Louis Freund en ds. Pieter Overduin presenteren daar het programma: Emmaüs, of de omgekeerde vlucht. Die middag is er ook een presentatie van de workshops die op 9 maart gehouden zijn. Verder wordt in deze 40dagentijd de vierde editie van The Passion op donderdag 17 april opgevoerd in de historische binnenstad en op andere karakteristieke plekken in de stad Groningen. We kijken ook al verder dan Pasen. Op 24 mei is het Kerk in Actie Werelddag en op zaterdag voor Pinksteren kunnen we meefietsen met het Lopend Vuurtje. U kunt zich ook nog opgeven voor een weekend in stilte in een Vlaamse abdij in Brecht. Verder verslagen van gehouden activiteiten en veel plaatselijk nieuws. Wij wensen u veel leesplezier en een fijne wandeling naar Pasen met vele mooie momenten. De eindredactie, Diane Breugelmans Reina Faasen Inhoud

pagina

Kerkdiensten Diensten in de Ganshoek – oecumenisch avondgebed Lage Zwaluwe Ter overweging Onderweg naar het licht – 40dagentijd Mededelingen gezamenlijke diaconie Oecumenisch avondgebed in de 40dagentijd Nederlands Bijbelgenootschap Kerk in Actie Werelddag Lopend Vuurtje 2014 Kringwerk Verslag bezinningsdag van de federatiekerkenraad Uit de federatiekerkenraad ‘Dromen in het pastoraat’ Column Anneke van der Giessen Ingezonden: Inzamelingsactie voor Tools To Work Gezamenlijk Drimmelen / Made & Oud Drimmelen Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden – Wagenberg Redactieadressen

4-5 5 5-6 6–7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 - 13 14 - 17 17 - 18 19 - 26 27 - 29 30

COLOFON Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg Het kerkblad verschijnt 11x per jaar. Kopij meinummer 2014 inleveren vóór 20 april 2014 bij een van de redactieadressen

3


Algemeen

Kerkdiensten Zondag 6 april 2014

Goede Vrijdag 18 april 2014

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

‘Kruispasen’

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: ds. P.F. Warmenhoven uit Leiden Gezamenlijke dienst in Drimmelen Deurcollecte: Restauratiefonds

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 19.30 uur: ds. Sj. v.d. Zee uit Sleeuwijk Gezamenlijke dienst in Drimmelen Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Lage Zwaluwe 10.00 uur: mw. ds. J. v.d. Zee - Vroegindeweij uit Sleeuwijk Diaconiecollecte: KIA - projecten 40dagentijd

Lage Zwaluwe 19.30 uur: ds. J.W. Allewijn Met medewerking van De Cantorij onder leiding van Gerda Beek - ten Haaf

Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. M. van der Horst uit Breda Collecte: KIA – Diaconaat binnenland

Terheijden - Wagenberg 19.00 uur: ds. E. Fockens Met medewerking van de Cantorij onder leiding van Mariëtte Loesberg – Verkerk

Zondag 13 april 2014

Stille Zaterdag 19 april 2014

Zesde zondag van de Veertigdagentijd

Lage Zwaluwe 22.00 uur: ds. J.W. Allewijn Viering van de ‘Paasnacht’

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: ds. J. Nijboer uit Noordwijk Gezamenlijke dienst in Drimmelen Deurcollecte: Onderhoud orgel Koffiedrinken na de dienst

Terheijden - Wagenberg 21.30 uur: ds. E. Fockens Viering van de ‘Paasnacht’

Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. J.W. Allewijn Diaconiecollecte: KIA - projecten 40dagentijd

Zondag 20 april 2014

Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. P. Masmeijer uit Zegveld Collecte: KIA - totaal

Pasen - ‘Feest van de opstanding’ Schriftlezing in alle kerken: Lucas 24: 13 - 35, het verhaal van de Emmaüsgangers

Witte Donderdag 17 april 2014

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: dhr. P.A. de Jongh uit Raamsdonksveer Gezamenlijke dienst in Made Voorafgaand aan de dienst: Paasontbijt in de kerk in Drimmelen

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 19.30 uur: ds. G.A. van de Weerd Dienst van Schrift en Tafel Gezamenlijke dienst in Made Lage Zwaluwe 19.30 uur: ds. J.W. Allewijn Dienst van Schrift en Tafel

Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. J.W. Allewijn Dienst van Schrift en Tafel Met medewerking van Nella Lucas en Elly Verdoorn, zang Diaconiecollecte: Jeugdwerk PKN - JOP Oppas- en kindernevendienst Koffiedrinken na de dienst

20.00 uur: Jongeren gezamenlijk naar The Passion’ kijken bij Greet Conway Terheijden - Wagenberg 19.00 uur: ds. E. Fockens Viering Heilig Avondmaal Met medewerking van de Cantorij onder leiding van Mariëtte Loesberg - Verkerk

Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. E. Fockens Collecte: Jeugdwerk PKN - JOP 4


Algemeen Zondag 27 april 2014 Tweede zondag van Pasen – ‘Beloken Pasen’

Oecumenisch avondgebed Bovenzaal r.-k. kerk Lage Zwaluwe

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd Regiodienst van De Vier Kring in Drimmelen Deurcollecte: Algemeen kerkenwerk Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 7 mei 2014 19.15 – 19.45 uur ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Lage Zwaluwe 10.00 uur: zie Drimmelen / Made & Oud Drimmelen Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: zie Drimmelen / Made & Oud Drimmelen

Ter overweging Meewandelen met de Emmaüsgangers Lucas 24: 13 - 35

Voor middagprogramma in Geertruidenberg zie pagina 6 en 7

Gedurende de 40dagentijd, op Paasmorgen en op zondag 27 april staat dit verhaal centraal. Het omvattende thema is: ‘Ontmoetingen’. Op verschillende manieren is en wordt dit uitgewerkt. Ook in deze overweging geef ik graag enkele gedachten mee over deze bijzondere ontmoeting.

Zondag 4 mei 2014 Derde zondag van Pasen Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: mw. drs. B. Hofland - Buskens uit Made Gezamenlijke dienst in Made 19.15 uur: 4meiviering in de kerk in Made

Waar of niet waar, ik laat het in het midden. Het dorpje Emmaüs is nergens te vinden in de buurt van de oude, heilige stad. In oude, historische boeken is wel sprake van een Romeinse legerplaats met die naam. Dat maakt het verhaal nog spannender. Zovele gelovigen hadden gehoopt dat Jezus hen zou bevrijden van de overheersers. Op de zondag voor Pasen hadden ze Hem nog glorieus ingehaald. Vol verwachting. Zij hoopten zo, dat Hij als Koning het volk spoedig zou leiden naar de vrijheid. Hoe groot was hun teleurstelling, hun verdriet toen alles anders verliep. Gedesillusioneerd gingen ze weer terug naar hun dagelijks leven. Was dat in die kazerne? Onder bewind van de overheersers? Hoe zit het met de God van Israël, de God van de bevrijding? Waarover spraken zij samen?

Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. J.W. Allewijn 19.00 uur: herdenkingsdienst Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. N. van Exel uit Den Bosch Collecte: Diaconie – Amnesty plaatselijk ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Diensten in de Ganshoek Lage Zwaluwe De diensten in de Ganshoek worden gehouden op zondagavond om 18.00 uur in de kapel. Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom!

Opeens is er een vreemdeling die meewandelt. Al wandelende ontstaan soms de mooiste gesprekken. Meelopen kan vaak al genoeg zijn om anderen bij te staan en verder te helpen. Het kan zo goed zijn als de ander een open vraag stelt die de ruimte geeft om te vertellen.

Zondag 6 april 2014 18.00 uur: dhr. C. Groeneveld De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij

"Wij waren vol van Jezus van Nazareth. We dachten dat Hij het was die Israël zou verlossen. Maar ze hebben Hem gedood en dat is inmiddels al drie dagen geleden. Ja, er zijn verhalen dat Hij weer zou leven, maar wat moeten wij met verhalen?" Een vraag die veel gelovigen zich stellen. Gelukkig huilt de medewandelaar niet mee.

Woensdag 16 april 2014 10.45 uur: oecumenische paasviering in de grote zaal Voorgangers: ds. J.W. Allewijn dhr. D. van den Berg Zondag 27 april 2014 18.00 uur: dhr. W. Groeneveld De collecte is bestemd voor de kerkvoogdij 5


Algemeen Ook doet hij geen eigen duit in het zakje vol ellende met een eigen rampverhaal. Hij luistert en plaatst hun verhaal in het perspectief van de Schriften. Een ware Schriftgeleerde is deze medereiziger. "Is deze Jezus, die zo met de mensen bevriend was, die mensen zonder hoop weer bemoedigde, die zieken overeind hielp en zondaars weer hoop gaf, niet precies degene die de mensen nodig hebben? En is deze Jezus, die met de lijdende en gemartelde mensen zo solidair was dat Hij zelf ook gemarteld wilde worden en meeleed, niet degene over wie de Heilige Schrift droomde? Deze trouwe knecht van God die ons zoveel liet zien van vriendschap en solidariteit tot in de dood toe?" Deze woorden en dit perspectief vol liefde, deed de reizigers vragen of hij nog wat wilde blijven en mee-eten. Dan vervult zich een ander Schriftwoord: "Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn daar ben Ik in hun midden." Nu in het teken van het brood en in de littekens in de handen.

‘Onderweg naar het licht’ Veertigdagentijd 2014

afbeelding Emmaüsgangers, Rembrandt Bijbel

Er zijn verschillende manieren om ons voor te bereiden op het paasfeest. Naast het zoeken van stilte en bezinning kan creatief bezig zijn ons helpen dichterbij de essentie van de Bijbelverhalen te komen. Op zondag 9 maart hebben meer dan 30 mensen uit De Vier Kring, na de kerkdienst en een heerlijke kop soep, meegedaan aan vijf verschillende workshops. Met veel enthousiasme is er gespeeld en geschilderd. Er zijn prachtige bloemschikkingen gemaakt, verhalen verteld en afspraken gemaakt om een mooie foto te schieten met als thema ‘ontmoeting’. Dit alles rond het verhaal van de Emmaüsgangers. Van de resultaten willen we u graag iets laten zien op zondag 27 april, bij het onderstaande programma:

Dit is een verhaal dat door de vele eeuwen heen mensen met hun teleurstelling en troosteloosheid weer hoop geeft. Geldt dat ook voor ons vandaag? Ja, juist voor ons! Wanhoop en teleurstelling zijn geen gevoelens van deze tijd alleen. Het zijn gevoelens van alle tijden en ze worden door de Heer ernstig genomen. Er wordt naar ons geluisterd door IEMAND die met ons mee wandelt. En wij zullen Hem herkennen als wij ons brood willen breken met de vreemdeling, met de arme. Als wij dat durven, gaan wij niet alleen door het leven. En wij kunnen Hem navolgen door mensen op te zoeken. Door met mensen mee te wandelen. Door naar hen te luisteren en hen onderweg troost te bieden. Wij kunnen Gods Naam ook zelf waar maken in deze wereld naar anderen toe. De prachtige naam die ons meegegeven wordt: ‘IK ZAL ER ZIJN'.

Middagprogramma in de Geertruidskerk te Geertruidenberg

afbeelding Henri de Cocker

- 14.00 uur - 14.30 uur

welkom en opening ‘Muziek onder Woorden’

Ds. Louis Freund en ds. Pieter Overduin presenteren het programma:

Ds. Bert Fockens

Emmaüs, of de omgekeerde vlucht

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Twee diep teleurgestelde mensen zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Waarom moest Jezus dood, vragen ze zich af. Dan krijgen ze gezelschap van een derde, die vragen stelt en begint te vertellen. Hij gaat met hen mee naar hun huis, breekt en deelt het brood, en zij herkennen …… 6


Algemeen Het verhaal wordt voor een deel gezien vanuit het perspectief van de leerling Kleopas. We volgen de innerlijke gemoedsbewegingen van deze leerling op de voet en wellicht herkennen we onze eigen zoektocht in wat er volgt in de ontmoeting met die vreemdeling.

Kunt u zich voorstellen dat u op straat moet leven? Voortdurend op zoek moet naar eten, kleding, geld en een slaapplek? Op straat leven is een stressvol bestaan omdat je constant bezig bent met overleven. In plaatsen als Amsterdam en Wageningen zijn inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke hulp. Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor deze groep Nederlanders geen luxe maar pure noodzaak. Kom ook in beweging en geef aan de collecte. Kerk in Actie steunt organisaties die mensen helpen zoals de daklozen in Amsterdam of de eenzamen in Wageningen. De kerk helpt hen uit hun sociale isolement.

De verschillende pianowerken omspelen de gesproken teksten en geven aan het verhaal een extra dimensie. Niet alleen componisten hebben vorm gegeven aan Bijbelteksten als deze, maar ook voor schilders, tekenaars, iconografen en dichters sprak dit verhaal tot de verbeelding. Zo ziet u op enkele momenten tijdens deze uitvoering een aantal zeer gevarieerde reproducties voorbij komen. Ze spreken voor zichzelf en vormen een rustmoment waarbij de pianomuziek zijn weg vervolgt. De uitvoerenden hopen dat de inspiratie die zij in de loop van de totstandkoming van dit programma mochten ervaren ook bij u als luisteraar zal worden gewekt.

Zondag 13 april: Extreme droogte in Burkina Faso Door extreme droogte mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden veel mensen honger, want 80% van de bevolking van Burkina Faso leeft van de landbouw. De christelijke organisatie ODE, partner van Kerk in Actie, zet zich in om gezinnen en dorpen te ondersteunen in de strijd tegen de droogte. ODE slaat waterputten, geeft zaaigoed en meststoffen aan boeren en verstrekt microkredieten. Dianda vertelt: "Samen met andere vrouwen hebben we een microkrediet gekregen om zeep te kunnen maken en verkopen. Inmiddels hebben we die lening afbetaald en is ons gezinsinkomen verdubbeld. Hierdoor is er voor ons gezin voldoende geld voor voedsel, gezondheid en onderwijs.” Op deze palmzondag vragen wij uw bijdrage voor de gezinnen in Burkina Faso en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging… voor € 5,00 kan Kerk in Actie vrouwen als Dianda voorzien van grondstoffen om zeep mee te maken.

- 15.45 uur pauze met koffie/thee - 16.00 uur presentatie van de workshops van 9 maart - 16.30 uur napraten bij een drankje en een hapje U bent van harte welkom! ds. Jolanda Allewijn ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen gezamenlijke diaconie Kerk in Actie - 40dagentijd De 40dagentijd is een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Kerk in Actie voert ieder jaar in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema ‘Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt’. Kerk in Actie besteedt op iedere zondag van de 40dagentijd aandacht aan een diaconaal project in binnen- of buitenland. Binnen de federatie wordt voor verschillende van deze projecten gecollecteerd. De collectes die gehouden worden zijn niet voor iedere gemeente dezelfde.

Spaardoosjes In een aantal gemeenten wordt er in de 40dagentijd door middel van de spaardoosjes gespaard voor projecten van Kerk in Actie. Wij willen u vragen de gevulde spaardoosjes op paasmorgen, 20 april, in te leveren. Bij voorbaat dank!

Zondag 6 april:

Namens de gezamenlijke diaconie, Joke Geerse

Eenzaam in Nederland… iets om stil bij te staan

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

7


Algemeen vertellen. De organisatoren geloven dat dit verhaal, van eenzaamheid en verbondenheid, van grote betekenis is voor ieder mens. Op www.thepassion.nl is in een filmpje te zien hoe de inwoners van Groningen reageerden op het grote verlichte kruis, dat op 7 november 2013 in de hal van het station werd gelegd.

Oecumenisch avondgebed in de 40dagentijd

Samenwerking The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, de Protestantse Kerk in Nederland, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Rooms-katholieke Kerk en de gemeente Groningen. The Passion wordt uitgezonden op donderdag 17 april om 20.30 uur Nederland 1.

In de 40dagentijd voor Pasen wordt in diverse kerken en in het verzorgingscentrum de Wijgaerd in de gemeente Drimmelen een cyclus van vijf avondgebeden gehouden. De laatste datum in april is:

Als u interesse heeft om deel uit te maken van de processie die het verlichte kruis begeleidt naar de binnenstad van Groningen, kunt u zich aanmelden bij het NBG via: info@bijbelgenootschap.nl. Graag van elke aan te melden persoon de volledige adresgegevens in de mail vermelden.

* Dinsdag 8 april Thema: De Kruisafneming Kerk H. Antonius Abt Terheijden medewerking van een koor Ieder avondgebed duurt van 19.00 tot ca. 19.45 uur. In deze gebedsvieringen kiezen we voor momenten van rust, concentratie en meditatie, ondersteuning door woorden, omlijst met muziek en zang. Centraal staat een icoon, horend bij ieder thema.

Namens het NBG, Diny Fockens (Terheijden) Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Het oecumenisch avondgebed wordt georganiseerd door de commissie oecumene waarin de protestantse gemeente van Terheijden - Wagenberg en de Vijf Heiligen Parochie Drimmelen vertegenwoordigd zijn.

Welkom op de Kerk in Actie Werelddag!

Iedereen is van harte welkom!

Kerk in Actie nodigt u uit voor de jaarlijkse werelddag. Op 24 mei a.s. zijn medewerkers van partnerorganisaties van Kerk in Actie uit de hele wereld aanwezig. Laat u inspireren door verschillende culturen en maak kennis met medechristenen wereldwijd. Wat kun je als Nederlander leren van iemand uit Indonesië en een Indonesiër van iemand uit Nederland? Welke gaven en talenten heeft u om met anderen te delen? Door mee te doen aan allerlei workshops, medegelovigen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan heeft u een werelddag! Kom ook op zaterdag 24 mei, vanaf 09.30 uur naar de Kerk in Actie Werelddag. Locatie: De Glind, bij Barneveld. Entree: gratis, inclusief lunch (vrijwillige bijdrage voor de onkosten) Neem mee: iets lekkers uit uw regio om te delen bij de koffie Aanmelden en meer informatie via www.kerkinactie.nl/werelddag

Herman Nierse ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

The Passion komt in Groningen Groningen is in 2014 het decor van The Passion. Na driemaal Randstad is deze jonge stad in het Noorden deze maand gastheer van het muzikale evenement over de laatste uren van Jezus' leven, zijn lijden én opstanding. De vierde editie van The Passion wordt op donderdag 17 april opgevoerd in de historische binnenstad en op andere karakteristieke plekken in de stad. Groningen is een ambitieuze stad, zoals haar bekende slogan vertelt: ‘Er gaat niets boven Groningen'. Dat past goed bij de manier waarop de omroepen EO en RKK en de partnerorganisaties het Paasverhaal willen

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 8


Algemeen elkaar in oecumenisch verband te leren kennen. Er kunnen 12 mensen mee. Na opgave ontvangt u meer praktische en inhoudelijke informatie. Opgave graag vóór 10 mei 2014 bij ds. Jolanda Allewijn, tel. 0168 - 482118 of per e-mail: j.w.allewijn@hetnet.nl

Lopend Vuurtje 2014: Fietsen voor het goede doel Zaterdag 7 juni, de zaterdag voor Pinksteren, doen alle kerken van De Vier Kring mee met Lopend Vuurtje West-Brabant. Lopend Vuurtje wordt in deze regio voor de 13e keer georganiseerd en kent ruim 20 deelnemende kerken. Het doel van ’t Lopend Vuurtje is tweeledig: enerzijds geld inzamelen voor een goed doel, in onze kerken Fistula Hospital Ethiopië en anderzijds elkaar ontmoeten in en bij de kerk. Deelnemers kunnen uit verschillende routes kiezen. Voor de fietsers zijn er vanuit onze kerken de volgende afstanden: 30 (rondje De Vier Kring), 45, 60 en 120 km. Ook bij andere deelnemende kerken kan gestart worden en worden de routes uitgereikt. Voor automobilisten zijn er lijsten waarop de te bezoeken kerken staan. In elke kerk zijn er die dag gastvrouwen en gastheren om de deelnemers te ontvangen. Zij geven stempels en voor wie wil is er koffie of thee en er wordt op verzoek informatie gegeven. Elke kerk zal naar vermogen bijdragen aan de ontmoeting en zich inspannen om bij te dragen aan de sponsoring. Nadere informatie kunt u vinden op de site: www.lopendvuurtjewb.nl.ae

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bezinningsdag van de federatiekerkenraad De leden van de federatiekerkenraad kwamen samen op 22 februari 2014 in de Geertruidskerk te Geertruidenberg. Gespreksleider op deze dag was de heer Arie Haasnoot, diaken te Bergen op Zoom. De ochtend werd besteed aan een uitgebreide uitwisseling rond de vraag: wat is je motivatie om je (bestuurlijk) in te zetten voor de kerk? Ieder had twee voorwerpen meegenomen: één dat de binding met de eigen kerk symboliseerde en één dat een geschenk verbeelde om aan de federatie toe te voegen. De voorwerpen werden in een grote kring om een lichtje gelegd en de verhalen die erbij verteld werden, waren indrukwekkend. Iemand had een krans gemaakt waarvoor vier verschillend gekleurde lapjes gebruikt waren, die met touw samengebonden werden. Dit werkstuk bleek ineens De Vier Kring voor te stellen: vier gemeenten die hun eigenheid inbrengen en bijeengehouden worden door iets sterkers: het geloof in de leiding van Gods Geest. Een ander bracht een foto mee van een schip met volle zeilen en legde uit hoe ieder zeil een andere functie heeft, maar ze hebben elkaar wel nodig om koers te houden. Het was een ochtend waarop we elkaar beter en anders leerden kennen, ook in onze kwetsbaarheid. Na een heerlijke lunch in Geertruidenberg bogen we ons ’s middags in groepen ‘naar ambt’ over de vraag welke plannen en ideeën voor het komende seizoen om te zetten zouden zijn in haalbare activiteiten, die het geloofsgesprek, de onderlinge verbondenheid en de dienst aan de naaste bevorderen. Over deze plannen zal de federatiekerkenraad zich nog buigen. U hoort daar dus nog meer van. En uiteraard kunt u altijd ook zelf aandragen wat u belangrijk vindt! Al met al was het een plezierige en bemoedigende dag, die voor herhaling vatbaar is.

Tot Pinksterzaterdag, Kees Groeneveld, 0168 - 486456 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Kringwerk De stilte zoeken in een Vlaamse abdij In dit drukke en jachtige bestaan een paar dagen van rust en stilte, bezinning en ontmoeting in een Vlaamse abdij. Al eeuwen lang oefenen monniken en monialen zich in een ánder gebruik van de tijd. Zij zoeken een heilzaam ritme, een evenwicht tussen bidden en werken, geïnspireerd door de Regel van Benedictus. Zonder dat ritme helemaal over te nemen, kunnen we daar in de wereld buiten het klooster veel van leren. Als u zich hierdoor aangesproken voelt, ga dan met ons mee: van vrijdag 13 tot zaterdag 14 juni 2014, vrijdag eind van de middag tot zaterdagmiddag/avond. We genieten dan gastvrijheid in Abdij O.L.V. van Nazareth in Brecht, België, waar we welkom zijn in de vieringen en daarnaast ook een bescheiden eigen programma volgen om

Namens de federatiekerkenraad, ds. Jolanda Allewijn 9


Algemeen - Van het Ouderlingenberaad De regionale avond voor de contactpersonen had als thema ‘dromen’ waar onder andere de gesprekstechniek werd besproken als ouderen willen praten over hun dromen. Alle vier de regiogemeenten hebben voldoende medewerkers als contactpersoon en men kijkt terug op een hele plezierige avond.

Uit de federatiekerkenraad 18 maart 2014 Gert van de Weerd opent de vergadering met het lezen van Mattheüs 23: 1 - 12. We praten hier nog even over na, waarna Gert voor gaat in gebed. Vervolgens komen de volgende punten aan de orde: - Openstelling zomermaanden In januari is besloten de deuren van de vier kerken gedurende de zomermaanden een aantal zaterdagen open te zetten. Het gezamenlijke thema in de regiokerken ‘Daar zit muziek in’ wordt door Louis van Suijlekom voor Drimmelen en Made voortvarend uitgewerkt. Met Lage Zwaluwe heeft hij hierover ook contact gehad, Terheijden is nog op zoek naar iemand die zich hiervoor in wil zetten gedurende de zomermaanden. Voor vragen omtrent het thema kan er contact opgenomen worden met Louis. - 40dagentijd Door ds. Jolanda Allewijn en Reina Faasen is een boekje opgesteld omtrent de 40dagentijd. Het boekje is gemaakt voor de protestantse federatie. Hierin zijn niet opgenomen de oecumenische vesperdiensten die in de 40dagentijd gehouden worden, georganiseerd door de commissie oecumene. In Lage Zwaluwe richt men zich meer op de oecumene in het eigen dorp nu er geen katholieke kerk meer is. De workshops die op 9 maart werden gehouden in Ons Belang in Lage Zwaluwe zijn goed bezocht en men kijkt terug op een geslaagde middag. - Terugblik bezinningsdag We blikken terug op een inspirerende bezinningsdag met de federatiekerkenraad op 22 februari in de Geertruidskerk in Geertruidenberg. Na, in de ochtend, te hebben gesproken over ieders motivatie voor het werk voor de kerk, hebben wij in de middag nagedacht over activiteiten en actiepunten voor voorgangers, diakenen, ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters. Deze punten worden nu in de lokale commissies besproken. Het moderamen zal een voorstel voorbereiden over prioriteiten en haalbaarheid. - Frequentie vergaderen De frequentie van het vergaderen hangt af van het bevind van zaken. Als het erg druk is voor de kerkenraad of als er geen bijzondere vergaderonderwerpen zijn, zal de vergadering komen te vervallen. Dit zal neerkomen op ongeveer 8 keer vergaderen per jaar. We zullen dit voornemen in januari 2015 evalueren.

Annette Houtekamer sluit de vergadering met het lezen van lied 1010: 'Geef vrede, Heer, geef vrede' waarna we met elkaar zingen lied 547: 'Met de boom des levens'. Namens de federatiekerkenraad Mieke Vosmer, Scriba ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

‘Dromen in het pastoraat’ Onder deze titel kwamen op 10 maart 2014 zo’n 20 ouderlingen en bezoekmedewerkers van De Vier Kring samen in ‘De Molshoop’ te Made. Wil Balder, kerkelijk werker te Willemstad, leidde ons op boeiende wijze in in het thema. Dromen spelen in de Bijbel een grote rol en worden zeer serieus genomen als een manier waarop God met ons wil communiceren. De woestijnvaders uit het vroege christendom kenden ook een belangrijke betekenis toe aan hun dromen. In later eeuwen werden dromen veelal als bedrog gezien, tot in de 19e en 20e eeuw de inzichten van Freud en Jung ons opnieuw de ogen openden voor de betekenis die dromen kunnen hebben. We spraken in kleine groepjes over onze eigen ervaringen met dromen. Dromen die wij goed onthouden en die ons lang bijblijven zijn meestal dromen met een betekenis. Ze kunnen ons helpen onszelf en onze weg door het leven beter te begrijpen. Sommige van die dromen worden ervaren als komend van God, met een bepaalde boodschap of als troost of bemoediging. Een voorbeeld daarvan werd uitgespeeld in een rollenspel, dat meteen liet zien hoe je bij een huisbezoek met dromen om kunt gaan. Je kunt een droom niet uitleggen (alleen de dromer zelf kan de droom duiden), maar je kunt wel vragen: wil je iets van je droom vertellen, wat zeggen de beelden jou zelf, et cetera. Het was een bijzondere bijeenkomst en ik vermoed dat veel deelnemers aan deze avond nog wel even bezig geweest zijn met hun eigen dromen! ds. Jolanda Allewijn 10


Algemeen

Ingezonden Een nieuw leven voor oud gereedschap

Zomaar een verpleeghuis, zomaar mensen die daar uiteindelijk zijn komen wonen. Een plek waar veel personen ( gelukkig ) niet over mee kunnen praten. Toch wil ik dit jaar proberen een tipje van de sluier op te lichten en u iets meer bekendheid te geven over het leven in en rond het verpleeghuis.

Inzamelingsactie voor Tools To Work Op 8 april 2014 start er weer een inzamelingsactie voor oud en overbodig gereedschap. Misschien heeft u wel gereedschap liggen waar u niets meer mee doet, omdat het verroest is, het handvat gebroken is, het bot is of omdat u elektrisch gereedschap heeft gekocht. Bij Tools To Work, voorheen de Derde Wereld Werkplaats, in Teteringen stellen ruim 80 mensen hun vrije tijd en vakkennis beschikbaar om weer iets goeds van dit gereedschap te maken. Zij controleren, ontroesten en herstellen het gereedschap, waarna zij het verzenden naar scholen en werkervaringscentra in Afrika. Met dit gereedschap kunnen mensen daar zelf een duurzaam inkomen verdienen of goed onderwijs krijgen.

Over mij? Als ik gewerkt heb en naar huis rij, kom ik hen meestal tegen, hand in hand. Zij loopt niet zo vlug als hij wél kan. Maar dat schijnt niet te hinderen. Langzaam schuifelen ze het Parkhuis uit, langs de bankjes, de straat door. Het valt me op dat hij dertig centimeter voor haar loopt en als zij stopt, doet hij dat ook. We knikken soms naar elkaar en wisselen wat woorden. Bijvoorbeeld toen het dertig graden was en zij toch met een wollen muts opliep en ik vroeg of het niet te warm was voor haar. Waarop hij antwoordde: “Voel haar handen maar, ze zijn helemaal koud.” Of die andere keer dat het mij zo langzaam leek te gaan en hij zei, dat ze toch moest blijven bewegen omdat ze anders zo stijf zou worden. In eerste instantie was het me niet opgevallen dat het iédere dag is, maar het is wel iédere dag. Iedere dag op de fiets naar zijn vrouw, iedere dag haar helpen met eten. Ik weet dat er zoveel mensen in de wereld telkens weer hun partner verzorgen, het geduld op kunnen brengen. Ik weet niet hoe het voelt om dat te doen, maar ik weet wel dat ik diep respect heb voor partners die dat volhouden, soms jaren lang. Partners die nooit genoeg aan liefde en geduld hebben om weg te geven. En als ik hem met zijn vrouw voor de zoveelste keer door de straat zie lopen denk ik: hier wil ik zo graag over schrijven. En op een dag trek ik de stoute schoenen aan en stap op hem af. Hij is bezig servetten voor de bewoners te vouwen en geeft daarnaast zijn vrouw steeds een slokje thee. Tijd heeft hij eigenlijk niet om mij te woord te staan. Als ik na enige uitleg vraag: “Mag ik een column over u schrijven?” Zegt hij: “Over mij? Daar is toch niets over te schrijven?”

Met welke gereedschappen kunt u hen helpen? In eerste instantie handgereedschap, dat wil zeggen: hamers, beitels, tangen, zagen, schroevendraaiers, et cetera, om hout en metaal te bewerken, om te metselen, om auto’s te repareren, om elektriciteit aan te leggen, enzovoort. Ook goede elektrische handgereedschappen en machines voor alle beroepsgroepen zijn erg welkom. In de scholen en werkervaringscentra worden ook vrouwen geschoold. Zij zijn heel blij met een naaimachine (hand-elektrisch-trapindustrie), breimachine of lockmachine en met lappen stof, garen, breiwol, knopen en ritsen. Als u niet iets concreets heeft om weg te geven, is Tools To Work in Teteringen ook heel gelukkig met een storting op: NL82 RABO 0120 0633 36. In de actieperiode van 8 tot 26 april 2014 staan er in Hooge en Lage Zwaluwe, Made, Wagenberg en Terheijden inzamelbakken voor de kleinere materialen. De bakken worden geplaatst bij supermarkten en particulieren. Voor de grotere stukken zoals naaimachines kunt u bellen met een contactpersoon in uw woonkern en dan wordt er een afspraak gemaakt over het ophalen van de machine. Posters verwijzen u in de actieperiode naar de plaats van de bakken en naar de contactpersonen. De werkgroep en met ons de mensen in Afrika hopen dat u net zo actief bent als bij de acties van vorige jaren.

Anneke van der Giessen Muziektherapeut ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Fien van Mook 11


Gezamenlijk Drimmelen/Made & Oud Drimmelen

Inloopuur Op donderdag 3 en 24 april kunt u mij van 11.00 tot 12.00 uur vinden in de kerkenraadskamer van de Adriaanskerk te Made. Wie dan een gesprekje met mij wil voeren, is van harte welkom. Of ik langer dan een halfuur alleen op die plek blijf, staat nog te bezien. Wanneer er binnen een redelijk tijdsbestek niemand verschijnt, ga ik iets anders doen.

Agenda april 2014 donderdag 3 april

09.00 uur

Werkochtend kerkhof

Kerkhof Oud Drimmelen

donderdag 3 april

11.00 uur

Spreekuur predikant

Kerk Made

vrijdag 4 april

14.30 uur

Burgerlijk huwelijk

Kerk Drimmelen

zondag 20 april

08.30 uur

Paasontbijt

Kerk Drimmelen

donderdag 24 april

11.00 uur

Spreekuur predikant

Kerk Made

vrijdag 25 april

13.30 uur

Burgerlijk huwelijk

Kerk Drimmelen

vrijdag 2 mei

13.30 uur

Burgerlijk huwelijk

Kerk Drimmelen

zondag 4 mei

19.15 uur

4 mei herdenking

Kerk Made

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Paasontbijt Wij als kerkenraden van Made en Drimmelen zouden het bijzonder leuk vinden het paasfeest te beginnen met een paasontbijt om 08.30 uur in de kerk in Drimmelen en aansluitend daarop een paasdienst om 10.00 uur in de kerk in Made. Wij stellen uw komst naar het ontbijt en de paasdienst zeer op prijs. In verband met de voorbereiding van het paasontbijt en de aankoop van diverse etenswaren is het belangrijk dat u zich opgeeft bij één van de leden van de kerkenraad. 12


Lage Zwaluwe

Agenda april 2014 maandag

7 april

9.00 uur

Kerk Schoonmaken

donderdag

10 april

9.00-10.00 uur

Bijbellezen in de consistorie

donderdag

17 april

9.00-10.00 uur

Bijbellezen in de consistorie

donderdag

24 april

9.00-10.00 uur

Bijbellezen in de consistorie

donderdag

1 mei

9.00-10.00 uur

Bijbellezen in de consistorie

Uitnodiging Wanneer: dinsdag 15 april 2014 Tijd: 14.00 uur Waar: ‘Ons Belang’ Wat: ‘Leuk amusement’ U bent allen van harte welkom! En hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Wereldmaaltijd vrijdag 11 april om 18.30 uur in Ons Belang De Wereldmaaltijd is een overheerlijke maaltijd zoveel mogelijk bereid met producten uit de omgeving en/of uit de wereldwinkel. Ook dit jaar willen wij als diaconie daar weer iets moois van maken. Doen jullie mee? Schrijf je dan in op de intekenlijst voorin de kerk! Er kunnen ongeveer 40 mensen aan meedoen. De minimum prijs is € 25,00 per persoon en kan bij binnenkomst contant worden voldaan. Na aftrek van gemaakte kosten gaat de opbrengst van deze maaltijd naar Kerk in Actie.

Ons Belang Het bestuur van Ons Belang heeft plannen om de grote zaal op te knappen. Het is heel veel arbeid om de muren voor te behandelen, te sausen en te verven. Wij vragen vrijwilligers (schilders) om ons daarbij te helpen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Het wordt vast een gezellige boel en u ziet het onder uw handen opknappen. Geeft u zich op bij: Teuny Couters Flierstraat 14 4926AC Lage Zwaluwe tel. 0168 - 483423 E-mail: teunycouters@gmail.com

Seniorensoos De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 15 april (zie de uitnodiging hieronder) en 29 april om 14.00 uur in Ons Belang. We doen onder andere kaarten, sjoelen, domino, af en toe bingo en nog andere spelletjes. Het is altijd heel gezellig. Een ieder is van harte welkom. Nieuwe leden zijn ook altijd meer dan welkom. Voor informatie kunt u bellen met Piet Polak, 0168 - 482746 of Nel Groeneveld, 0168 - 486456 Voor vervoer wordt eventueel gezorgd.

Open kerk zomer 2014 Ook deze zomer, van 7 juni tot en met 13 september, staan de deuren van de kerk op zaterdagmiddag open. De andere kerken van De Vier Kring zijn op zaterdagmiddag ook open en daarom hebben we dit jaar een gezamenlijk thema: ‘Daar zit muziek in’. Uiteraard kan dit niet zonder vrijwilligers. Voor de kerk van Lage Zwaluwe ben ik dan ook op zoek naar:

13


Lage Zwaluwe - mensen die kunnen helpen met gasten ontvangen tijdens de open zaterdagmiddagen - mensen met ideeën om wat te laten zien met betrekking tot muziek, dit kan een verhaal over een instrument zijn, foto's van het kerkorgel, oude muziek-, psalm- en gezangboeken - mensen die muziek willen maken, willen zingen ..... kortom er kan heel veel en ..... het zou mooi zijn als er ook veel te zien en te horen is. Ik hoop veel reacties en hulp/aanbiedingen te krijgen. Aarzel niet mij te bellen of te mailen. Alle hulp en ideeën zijn zeer welkom. Helma Orie Tel. 0168 - 483426 E-mail: oriehelma@ziggo.nl ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

14


Terheijden - Wagenberg

Agenda april 2014 07

Kerkenraad Terheijden

19.30

Consistorie

16

Inloopochtend Pasen

10.30

Witte Kerkje

23

Regionaal ouderlingenberaad

20.00

Lage Zwaluwe

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Inloopochtend

Op woensdag 16 april a.s. is er in het Witte Kerkje een Inloopochtend. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.30 uur. We zullen stilstaan bij het lijden en de opstanding van onze Heer. Daarnaast is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. De ochtend zal worden afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. U kunt zich opgeven bij: Loes van Dordrecht 076 - 5932774

15

Website de vier kring april 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you