Page 1

kerkblad van de gezamenlijke kerken

DE VIER KRING

2de jaargang, januari 2014


Federatiekerkenraad Predikanten: Ds. Gert van de Weerd Ds. Jolanda Allewijn Ds. Bert Fockens

Drimmelen, Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Voorzitter: Annette Houtekamer - van Dam Terheijden - Wagenberg Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen

Terheijden - Wagenberg

Ouderling-kerkrentmeesters: Harry Elling Dick Heil Leen ten Napel Jan Buys

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Ouderlingen: Louis van Suijlekom Frank Breugem Wim Groeneveld Mariëtte Loesberg - Verkerk

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Diakenen: Kees Brouwers Greet Middelburg Kees Groeneveld Annette Houtekamer - van Dam

Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg

Passende zorg en ondersteuning thuis Surplus Zorg biedt zorg en ondersteuning bij u thuis, zodat u prettig en zelfstandig in uw eigen omgeving kunt blijven wonen.     

(gespecialiseerde) verpleging; hulp bij uw persoonlijke verzorging; dagverzorging en dagbehandeling; individuele ondersteuning en begeleiding; Volledig Pakket Thuis (dezelfde zorg als in een woonzorgcentrum maar dan bij u thuis)

Contact Voor meer informatie, aanmelding en bemiddeling: 0168 33 18 26 en www.surpluszorg.nl

2


Van de redactie Allereerst voor u de allerbeste wensen voor een gezegend, gezond, liefdevol en mooi 2014! Voor u ligt een rijkelijk gevuld kerkblad. Het lijkt wel of men bang was dat er na de drukke decembermaand geen kopij zou zijn voor de januari-editie…het tegenovergestelde is waar. Dankzij de vele inzendingen, waarvan we alles hebben proberen te plaatsen, is het dit keer het dikste exemplaar tot nu toe geworden! Onze dank hiervoor. Er wordt uiteraard teruggeblikt op de afgelopen maand naar de mooie en ook verdrietige momenten. U wordt gewezen op de website van De Vier Kring, de gezamenlijke diaconie, diverse concerten, de kerkbalans die deze maand van start gaat en ook weer volop plaatselijk nieuws. Wij wensen u veel leesplezier. De eindredactie, Reina Faasen Diane Breugelmans

Inhoud

pagina

Kerkdiensten – oecumenisch avondgebed - diensten in de Ganshoek Ter overweging Kringwerk Bericht voorzitter federatiekerkenraad Mededelingen gezamenlijke diaconie Nederlands Bijbelgenootschap Ingezonden: Concert Continental Kids Website Federatie De Vier Kring Concerten in het Witte Kerkje Terheijden Gezamenlijk Drimmelen, Made & Oud Drimmelen Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden – Wagenberg Functies, adressen en algemene gegevens Redactieadressen

4 5 5-6 6 6-7 8 8 9 9 10 - 11 12 - 16 17 - 19 20 - 29 30 - 36 37 - 38 38

COLOFON Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: Drimmelen Made & Oud Drimmelen Lage Zwaluwe Terheijden - Wagenberg Het kerkblad verschijnt 11x per jaar. Kopij februarinummer 2014 inleveren vóór 20 januari 2014 bij een van de redactieadressen

3


Algemeen Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd Regiodienst van De Vier Kring Viering Heilig Avondmaal Diaconiecollecte gezamenlijk project: het Hamlin Fistula ziekenhuis in Addis Abeba, Ethiopië Koffiedrinken na de dienst

Kerkdiensten Zondag 12 januari 2014 Eerste zondag na Epifanie

Zondag 2 februari 2014

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: ds. M.G. Wagenvoorde uit Breda Gezamenlijke dienst in Made Speciale dienst met de ZLTO Met medewerking van De Cantorij onder leiding van Gerda Beek

Vierde zondag na Epifanie Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: . A. de Ruiter uit Gezamenlijke dienst in Made Koffiedrinken na afloop van de dienst

Lage Zwaluwe 10.00 uur: mevr. dr. D. Timmers - Huigens uit Teteringen

Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. J.W. Allewijn

Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg Diaconie: SAM - Medic

Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat

Koffiedrinken na de dienst Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. A. Heringa uit Breda Diaconie: Focus on Education

Zondag 19 januari 2014

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Tweede zondag na Epifanie Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: ds. Tom Rijken uit Oosterhout Gezamenlijke dienst in Drimmelen Deurcollecte: onderhoud orgel

Oecumenisch avondgebed Bovenzaal r.-k. kerk Lage Zwaluwe

Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. J.W. Allewijn dhr. Douwe van den Berg Oecumenische viering in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen Afscheid en bevestiging van ambtsdragers Kinderoppas, kindernevendienst en brugdienst Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 5 februari 2014 19.15 – 19.45 uur ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Terheijden - Wagenberg 10.00 uur: ds. E. Fockens en Han Geppaart, pastoraal werker Oecumenische dienst in het Witte Kerkje Met medewerking van Herenkoor onder leiding van Heino Vergouwen Diaconie: PKN - Oecumene

Diensten in de Ganshoek Lage Zwaluwe De diensten in de Ganshoek worden gehouden op zondagavond om 18.00 uur in de kapel. Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom! Zondag 19 januari 2014 18.00 uur: ds. J.W. Allewijn Dienst van Schrift en Tafel De collecte is bestemd voor de diaconie

Zondag 26 januari 2014 Derde zondag na Epifanie

Zondag 2 februari 2014 18.00 uur: dhr. C. Groeneveld De collecte is bestemd voor de diaconie: KIA - Werelddiaconaat

Drimmelen / Made & Oud Drimmelen 10.00 uur: zie Terheijden-Wagenberg Lage Zwaluwe 10.00 uur: zie Terheijden-Wagenberg

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 4


Algemeen vertolken naar het heden toe. Aan een ieder van ons de uitnodiging om - op welke wijze dan ook - zich te laten aanspreken en zich te laten bemoedigen. Naar mijn idee is dat een beter houvast voor het nieuwe jaar dan welke vorm van ‘lawaai’ dan ook.

Ter overweging Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Van harte wens ik een ieder dit Godsvertrouwen toe. Een gezegend nieuw jaar toegewenst voor u, voor uw liefsten en voor alle anderen. Ds. Bert Fockens

Ps. 91: 1-2

Nieuwe etappe

Het mag dan zo zijn dat hetgeen er het afgelopen jaar was voorgoed verleden tijd is, het hoeft niet voorbij te zijn. Alles wat vreugde heeft gebracht, maar ook zoveel dat verdriet, angst en pijn heeft opgeleverd, wordt wellicht het nieuwe jaar mee ingedragen. Het getal van het jaar verandert, de omstandigheden lang niet altijd. Angst voor (blijvende) werkloosheid, ziekte, spanning en zoveel meer kan een mens ‘als een demon’ in de greep houden. Natuurlijk kan er ‘lawaai’ gemaakt worden - en dat gebeurt - om dit alles te overschreeuwen, maar het is de vraag of het daarmee voorbijgaat. Van oudsher wordt rondom de jaarwisseling veel lawaai gebruikt om de boze geesten te verdrijven. Ergens las ik dat de tekst van Psalm 91 ook daarvoor gebruikt wordt. Het kan zijn dat je in Zuid-Amerikaanse landen een opengeslagen Bijbel of een amulet aantreft met de tekst van dit lied. Als eerste valt op te merken dat alles wat een mens in de greep houdt door de dichter volstrekt serieus genomen wordt. Het is er, het mag er zijn en het wordt niet weggemoffeld of overschreeuwd. De psalm erkent dat er demonische machten in de wereld zijn, en is met dat idee in het achterhoofd geschreven. Tegenover de macht van al datgene wat als demonisch wordt aangemerkt, staat de macht en de bescherming van de Allerhoogste. Dat staat op de voorgrond en met dat vertrouwen mag de gelovige verder gaan, de onzekere toekomst tegemoet. De HEER vertrouwt je toe aan zijn engelen. Zij waken over je, waar je ook gaat.

Eigentijdse nieuwjaarspsalm Wat bij het oude jaar hoorde, is voorgoed verleden tijd. Wat gebeurd is, is gebeurd; het is niet terug te draaien. Vóór ons ligt de toekomst als een snoer van lege dagen. Als een weg waarvan je alleen het eerste deel kunt zien. Tv en radio overspoelen ons met hun terugblikken en vooruitzichten. Niemand noemt daarbij Uw naam - het is alsof U niet bestaat. Maar als U onze voornemens niet bekrachtigt, wat komt er dan van terecht? Als U onze plannen niet steunt, hoe kunnen die dan slagen? Want God, U bent het die ons wegen aanreikt die we kunnen gaan. U geeft ons kracht om een nieuwe start te maken. Met frisse moed beginnen we aan de etappe vóór ons en hopen op Uw zegen. Greet Brokerhof-van der Waa (Uit: Stroom van hoop)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Kringwerk 1. Het vermoeden inspireert!

Niet altijd lukt het om dit vertrouwen vast te houden. Het moet je soms weer aangezegd worden. In Psalm 91 is onder andere iemand aan het woord die bevoegd is namens de HEER te spreken. Die ‘spreker’ heeft nog altijd die status. In de Schriften hebben zovelen die bevoegdheid. In onze tijd zijn er voorgangers, gelovigen en getuigen die het als hun roeping zien datzelfde Woord van de HEER te

In het tv-programma ‘Het Vermoeden’ van de IKON ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit diverse religieuze tradities om met hen te praten over hun leven, hun religieuze drijfveren en hun ‘heilige tekst’. Hun verhalen nodigen ons uit onze eigen ‘vermoedens’ uit te spreken en ons af te vragen welke teksten voor ons heilig zijn. 5


Algemeen We bekijken de gesprekken op dvd met o.a. dichter en theoloog Willem Barnard, voormalig minister van landbouw Cees Veerman en cabaretier Herman Finkers.

heerlijk om te voelen dat mensen meebidden en dragen. Uw hartelijke betrokkenheid tekent de band die we in onze vier kerken in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Jaap en ik zijn er heel erg blij mee. Namen noemen heeft altijd het risico dat niet genoemden zich gepasseerd voelen, maar ik wil toch op deze plaats Bert Fockens in het zonnetje zetten en danken voor het waarnemend voorzitterschap.

Data:

dinsdag 4 februari 2014 dinsdag 4 maart 2014 Tijd: 20.00 uur Gespreksleiding: ds. Jolanda Allewijn Plaats: SOVAK DAC Gruytplein Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden, het lage gebouw in het midden achter de taxistandplaatsen

Als u dit leest is het al 2014 en heb ik er zin in om weer mijn beroepswerkzaamheden en mijn taken als voorzitter van de federatie op te pakken. Een team van inspirerende mensen uit de lokale kerkenraden zal zich opnieuw met alle energie inzetten voor het verder verdiepen van de samenwerking binnen de federatiekerkenraad. Samenwerking met onze vier kerken vraagt letterlijk Samen Werken. Met volharding, hoop, ervaring, voorzichtigheid, inspanning, geloof en liefde zullen we er met elkaar voor kunnen zorgen dat onze samenwerking intensiever zal worden. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we de verandering die ons voor ogen staat, realiteit zal worden. Laten we God bidden dat Hij er voor ons kan zijn in dit proces. Dat Hij ons laat voelen dat Zijn kracht ons even draagt als onze kracht tekort schiet. Van harte wens ik u en iedereen die u lief is alle goeds.

2. Over hemel en aarde Oecumenische leeskring rond het boek ‘Over hemel en aarde’ (Lannoo, 2010, € 21,50): gesprekken tussen Jorge Bergoglio (paus Franciscus) en Abraham Skorka. In de jaren voor de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio tot paus werd verkozen had hij vele gesprekken met zijn vriend rabbijn Abraham Skorka. Deze openhartige ontmoetingen gaan over de belangrijkste vragen tussen hemel en aarde: over God, gebed, armoede, schuld, dood euthanasie, opvoeding, geld, etc. Een boeiend en toegankelijk boek. We zullen ons op deze avonden laten inspireren door de onderwerpen die ons het meest aangaan. Voor wie het boek liever niet zelf aanschaft, zijn er kopieën van het betreffende hoofdstuk. Data:

woensdag 5 februari 2014 woensdag 5 maart 2014 woensdag 2 april 2014 Tijd: 20.15 uur aansluitend aan het oecumenisch avondgebed in de bovenzaal Plaats: de r.-k. kerk in Lage Zwaluwe Gespreksleiding: ds. Jolanda Allewijn en diaken Luud van Andel

Annette Houtekamer - van Dam ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mededelingen gezamenlijke diaconie

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zondag 26 januari Collecte voor het Hamlin Fistula Hospital Ethiopië In de gezamenlijke diensten van De Vier Kring in 2014 zal worden gecollecteerd voor een bijzonder doel: het Hamlin Fistula ziekenhuis in Addis Abeba, Ethiopië.

Federatiekerkenraad Bericht voorzitter Voor alle gemeenteleden van de vier kerken in onze federatie De Vier Kring

Stel je bent een meisje van 15 jaar. Je leeft in volledige afzondering. Je bent verstoten uit je gemeenschap want je stinkt. Na een hele moeizame bevalling ben je incontinent geraakt. Je kunt je plas en soms je ontlasting niet meer ophouden. Je baby is dood. Heel af en toe brengt je familie je wat te eten of te drinken….

Nu het met mij, na twee operaties, chemokuren en bestralingen, weer wat beter gaat, wil ik u uit de grond van mijn hart danken voor al uw warme aandacht! Uw kaarten vol hartelijke woorden en inspirerende afbeeldingen, bloemen, telefoontjes, bezoek, e-mail, sms'jes, ze hebben mij er door heen geholpen. Het is 6


Algemeen In Ethiopië leeft 75% van de bevolking 2,5 dag lopen van een verharde weg verwijderd. Toegang tot spoedeisende verloskundige zorg is problematisch. Het risico van moedersterfte is groot. De martelgang van een dagenlang durende bevalling op het platteland overkomt jaarlijks 9000 vrouwen in Ethiopië. Circa 3000 van hen weten de weg te vinden naar het Hamlin Fistula Hospital in Addis Abeba of een van de vijf buitenklinieken. Na een operatie keren de meesten volledig hersteld terug naar hun dorp. Hun tocht naar het ziekenhuis was een ‘walk to beautiful’ een tocht van wanhoop naar waardigheid…

Lage Zwaluwe al enkele malen enthousiast verteld over haar ervaringen. Zij is bereid dit jaar weer een keer naar ons toe te komen, na de reis naar Ethiopië, die zij in januari hoopt te maken. In diezelfde periode zal in de dienst van 26 januari voor het eerst uw bijdrage gevraagd worden voor dit bijzondere ziekenhuis. In de dienst hopen we u foto’s te laten zien van enkele Ethiopische vrouwen na hun operatie. De vreugde is van hun gezichten af te lezen. Laten we naar vermogen gul bijdragen, zodat we aan het eind van het jaar enkele vrouwen zo’n nieuw leven kunnen geven.

De vrouwen die niet met succes geopereerd kunnen worden krijgen een zinvolle opleiding aangeboden in Desta Mender, dorp van vreugde, 20 km buiten Addis Abeba. Hierdoor krijgen deze vrouwen een kans om zelf een inkomen te genereren door veeteelt, landbouw of andere opleiding zodat zij uiteindelijk een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dr. Reginald Hamlin en dr. Catherine Hamlin, destijds een jong gynaecologenechtpaar, kwamen in 1959 naar Ethiopië om een school voor verloskundigen op te zetten. Toen zij in aanraking kwamen met het tragische lot van vrouwen met een obstetrische fistel hebben zij van de genezing van deze vrouwen hun levenswerk gemaakt. In 2007 was de cirkel rond voor dr. Catherine Hamlin, toen het Hamlin College of Midwives haar eerste studenten verloskunde mocht verwelkomen. Zwaar geselecteerde studenten krijgen hier een 4-jarige opleiding. Het streven is dat in 2015 Hamlin Midwives actief zijn in 25 gezondheidsklinieken in vijf plattelandsgebieden in Ethiopië. Preventie is van groot belang met als doel obstetrische fistels te voorkomen. Catherine Hamlin is nu bijna 90 jaar en heeft tot voor kort nog zelf operaties verricht. Inmiddels werken in het ziekenhuis bijna uitsluitend Ethiopische artsen en verpleegkundigen. Het ziekenhuis drijft geheel op particuliere giften uit de hele wereld. Ook de Nederlandse stichting Hamlin Fistula Nederland brengt geld bijeen voor de operaties van fistel patiënten. Een operatie kost € 450,00. Bent u niet in staat de regiodienst van De Vier Kring in Terheijden bij te wonen, dan kunt u uw gift storten op IBAN: NL07 TRIO 0212 1893 52 ten name van Stichting Vrienden Fistula Hospital, Heiloo. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Zondag 2 februari collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: ‘Bouwen aan een beter bestaan’ Een ‘woestijn op grote hoogte’; zo wordt Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in de Himalaya ook wel genoemd. De zon schijnt er driehonderd dagen per jaar, maar de zomers zijn kort en de winters lang. Het kwik kan er dan dalen tot 35 graden onder nul. De mensen stoken hun traditionele huizen warm met hout en kerosine. Dat is duur en de rook is slecht voor de gezondheid. LEDeG, Ladakh Ecological Development Group, partnerorganisatie van Kerk in Actie, bouwt samen met de bevolking huizen met speciale wanden die zonnewarmte opslaan, zodat de huizen meer comfort bieden. Door de verminderde rookontwikkeling zijn er minder problemen met de gezondheid. Bovendien kunnen de mensen nu ook ’s avonds in de warmere huizen handarbeid verrichten, waardoor het gezinsinkomen verbetert. Minder hout en kerosine betekent ook een reductie van 3,5 ton CO2 uitstoot, winst dus voor het klimaat. De opbrengst van deze collecte voor het Werelddiaconaat is bestemd voor LEDeG en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Kunt u niet in de dienst aanwezig zijn, maar wel het werelddiaconaat wilt steunen, stort dan uw gift op IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57 onder vermelding van Werelddiaconaat

Dr. Barbara Kwast, een Nederlandse verloskundige, die jarenlang in dit ziekenhuis heeft gewerkt, ook aan de opleiding, heeft in

Namens de gezamenlijke diaconie, Annie Meijer 7


Algemeen ontmoeten, de handen voor Hem uit de mouwen te steken en zo zijn liefde door te geven. Het is een concert door kinderen, maar verre van kinderachtig. Dit concert is geschikt om mensen mee naartoe te nemen die God nog niet kennen. Het is een geweldige ervaring voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, maar ook voor volwassenen. Doen!

Een boek vol zilverwerk In museum Meermanno in Den Haag is tot 2 maart 2014 de tentoonstelling Zilver voor de Zondag te zien. Negentig prachtig versierde Bijbels en liedbundels uit de collectie van Bernard van Noordwijk zijn te bezichtigen in een mooie negentiende-eeuwse zaal van het museum. Bij de tentoonstelling is een gelijknamig boek verschenen, waarin de geschiedenis van het versieren van Bijbelomslagen beschreven is. Tientallen Bijbels staan afgebeeld, voorzien van een verhaal over oorsprong en geschiedenis. De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wilt u meebidden voor dit concert? Voor de kids uit de groep, voor de organisatie, en vooral voor het publiek, zodat het tot zegen kan zijn voor heel veel mensen.

Bijbels met zilverwerk zijn echte familiestukken. De tentoonstelling en het boek helpen om de familie-Bijbel beter op waarde te schatten. Op zaterdag 1 februari zal Bernard van Noordwijk tussen 13.30 uur en 16.00 uur aanwezig zijn in museum Meermanno om Bijbels met zilver- of goudbeslag te ‘taxeren’, dat wil zeggen, te beoordelen naar herkomst, leeftijd en vervaardiger (zilversmid).

Toegangskaarten Toegangsprijzen, inclusief 1 pauzedrankje pp: Kinderen € 3,50 | Volwassenen € 6,00 | Gezinskaart, 2 ouders met hun eigen kinderen € 17,50 Kinderfeestje, 2 volwassenen met max. 8 kinderen: € 35,00 (mail de naam en leeftijd van de jarige door, die vermelden we dan vanaf het podium) Er zijn 3 manieren om aan kaarten te komen: 1. Reserveren mogelijk via http://www.continentalconcerts.nl/concert/ 968/Eindhoven.html 2. Vanaf januari zijn de kaarten ook te verkrijgen bij Christelijke Boekhandel De Fakkel, Schootsestraat 69 Eindhoven 3. Tevens kaartverkoop aan de deur (maar: vol=vol, er zijn slechts 450 plaatsen!)

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Diny Fockens, Terheijden Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ingezonden

Ook leuk: Geef toegangskaarten cadeau! Dit kan door te mailen naar concerteindhoven@gmail.com

Concert Continental Kids Eindhoven 8 februari 2014 De Continental Kids komen naar het zuiden! Op zaterdagmiddag 8 februari om 15.00 uur geven ze hun geweldige concert 'Doen!' in Eindhoven. Het is jaren geleden dat de Continental Kids hebben opgetreden in het zuiden van het land, dus grijp je kans!

Gegevens: Concertlocatie: De Bron, Elburglaan 51 Eindhoven Zaterdag 8 februari 2014, 15:00 – ca. 16:45 uur E-mailadres: concerteindhoven@gmail.com

Wat kun je verwachten? De Continental Kids is een groep van 18 door auditie geselecteerde jongens en meiden van 8-12 jaar die een spetterend concert neerzetten met liedjes, dansjes en sketches. Het programma 'Doen!' is een flitsend programma waarin het evangelie duidelijk wordt uitgelegd. Er zit een boodschap in voor zowel niet-christenen als christenen om God te

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 8


Algemeen

Concerten in het Witte Kerkje Terheijden

Website federatie De Vier Kring

Graag willen we u attent maken op de concerten welke in het Witte Kerkje van Terheijden in de wintermaanden worden gehouden. Misschien heeft u deze al eens bezocht op een zondagmiddag wanneer we theeconcerten houden met klassieke muziek.

Afgelopen tijd hebben Theo den Engelsen en ondergetekende gewerkt aan de website van De Vier Kring. Inmiddels is het zover dat we u uit willen nodigen om eens een kijkje te nemen op deze site. Ga hiervoor naar www.devierkring.nl De site is grotendeels af als ik dit schrijf. Maar tegelijk als ik dat schrijf weet ik dat dit onzin is. Een site is pas de moeite van het bezoeken waard als deze up to date is. Niet alleen 'vaste' informatie moet er te vinden zijn maar zeker ook alle wetenswaardigheden van de verschillende gemeenten binnen de federatie. Met de redactie van het kerkblad hebben we afspraken gemaakt dat informatie die op de website moet komen te staan via hun naar ons komt en dat wij deze zullen publiceren op de site. Dus mocht u aanvullingen hebben op de site laat het de redactie weten. Uiteraard zijn we benieuwd wat u vindt van onze website. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op www.devierkring.nl

Omdat er ook behoefte was aan andersoortige muziek zijn we dit najaar begonnen met singer-songwriteravonden. Zangers of zangeressen zowel uit binnen- als buitenland, met een gitaar, die heerlijke blues, ballads et cetera spelen. We doen dit onder de naam 'Puur Wit': puur staat voor pure muziek en wit slaat uiteraard op ons kerkje. 'Puur Wit' concerten vinden eens per maand plaats op een donderdagavond, afhankelijk van de beschikbaarheid van de artiest. De deur is open vanaf 20.00 uur. De concerten beginnen om 20.30 uur en de avonden eindigen uiterlijk om 23.00 uur. Er zijn voldoende stoelen beschikbaar om in alle rust van de concerten te kunnen genieten. Maar reserveren kan via puurwit@gmail.com.

Graag horen wij uw reactie.

De eerstvolgende concerten zijn op 16 januari en 20 februari. Graag ontmoeten we ook gemeenteleden uit onze regio.

Ad Brenters ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ons volledige concert programma voor de komende maanden kunt u vinden op de website www.wittekerkjeterheijden.nl. Meer informatie en kaartverkoop? Kijk ook op: www.facebook.com/puurwit Jan Vonk ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

9


Gezamenlijk Drimmelen/Made & Oud Drimmelen De Vier Kring buitengewone visitatie doen in ons samenwerkingsverband, heb ik het plan opgevat in de kerkenraadskamer van de Adriaanskerk, wat ik maar noem, een ‘inloopuur’ te gaan houden. Voorlopig op donderdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur in de even weken. U bent dan in de gelegenheid om bij mij binnen te lopen om iets, wat u belangrijk vindt, te melden of zomaar een praatje te maken. Komt er het eerste kwartier niemand opdagen, dan neem ik de vrijheid om de rest van dat inloopuur naar iemand toe te gaan. Ik zal overigens geen uur duimen zitten draaien. Als er niemand verschijnt, kan ik van de kerkenraadskamer altijd nog een studeerkamer maken.

Gezamenlijk Drimmelen / Made & Oud Drimmelen

Bij de kerkdiensten

In januari zou dat dan op donderdag 9 en 23 zijn, waarbij donderdagmorgen 23 januari al afvalt, omdat ik dan andere verplichtingen heb.

In de eerste maand van het nieuwe jaar ga ik op zondag IV, de derde zondag na de verschijning, voor in een regiodienst van De Vier Kring in Terheijden. Dan vieren we ook de maaltijd van de Heer.

Wat doet de dominee? "Wat doet de dominee nu eigenlijk? We zien hem nooit!" Zulke opmerkingen zullen ongetwijfeld binnen hervormd Made & Oud Drimmelen rondzingen. Daar kijk ik niet van op. Ik zou meer verbaasd zijn wanneer het helemaal niet voorkwam.

De overige diensten in Made of Drimmelen worden geleid door gastvoorgangers. Tijdens de eerste dienst in 2014, 5 januari, is Arja Schols organist en de lezing wordt verzorgd door Harry Elling.

In dit stukje zal ik u proberen uit te leggen, hoe dat zit. Ook als kerkelijke gemeente zit je niet voor een dubbeltje op de eerste rang.

Op zondag 12 januari is Ruud Morijn lector in de kerk te Made en zal Ad Verdoorn het orgel bespelen en De Cantorij uit Lage Zwaluwe verleent haar medewerking.

Hervormd Geertruidenberg moet u helemaal vergeten. Daaraan ben ik voor 70 procent van mijn werktijd verbonden. Dat gaat volledig buiten u om. Daar hebt u niets meer mee. Toevallig draagt de dominee van Geertruidenberg dezelfde naam als die van u. Sinds het begin van de samenwerking van hervormd Made & Oud Drimmelen met protestants Drimmelen is de band met hervormd Geertruidenberg doorgesneden. Toen besloten werd alle kerkdiensten om 10.00 uur te laten beginnen, werd het voor mij onmogelijk om op dezelfde zondag in een kerkdienst in Geertruidenberg en in Made of Drimmelen voor te gaan.

Zondag 19 januari is de heer Jan Blonk organist en is Kees Brouwers lector in de dienst in Drimmelen.

Meeleven Ik ga hier geen opsomming geven van alle gemeenteleden bij wie de gezondheid – erg voorzichtig gezegd – onder druk staat. Dan zouden we waarschijnlijk schrikken van het aantal gemeenteleden, dat tobt en gehinderd wordt.

Voor de 30 procent van mijn werktijd die overblijft, ben ik sinds het begin van dit jaar als predikant verbonden aan De Vier Kring, het samenwerkingsverband van de protestantse gemeente te Drimmelen, de protestantse gemeente te Lage Zwaluwe, onze hervormde gemeente te Made & Oud Drimmelen en de protestantse gemeente te Terheijden - Wagenberg. Daar ben ik overal inzetbaar als vervanger van de collegae Allewijn en Fockens. En dat is wederkerig.

Wij bidden voor iedereen, ook buiten onze eigen kring, voor wie het bestaan geen vreugde is. Dat de Here God hun moed en uitzicht geeft. Inloopuur Op de gemeenteavond op dinsdag 26 november in De Molshoop heb ik dit ballonnetje al opgelaten. Op advies van de visitatoren, die sinds enige maanden op verzoek van de federatiekerkenraad van 10


Gezamenlijk Drimmelen/Made & Oud Drimmelen Deze 30 procent houdt in: - Dat ik per jaar binnen De Vier Kring in twaalf kerkdiensten voorga. Als dat er meer zijn, zijn dat gastbeurten, zoals ik op mijn vrije zondagen ook elders als gastvoorganger kerkdiensten leid. - Dat ik als eerste verantwoordelijk ben voor de herderlijke zorg van Made & Oud Drimmelen en Drimmelen en daar ziekenbezoek doe, uitvaartdiensten leid en wat zoal meer tot de herderlijke zorg van een geloofsgemeenschap behoort. - Dat ik deelneem aan een veelheid van vergaderingen van de gezamenlijke kerkenraden van Drimmelen en Made & Oud Drimmelen, van de federatiekerkenraad, van het voorgangeroverleg van De Vier Kring. Maar ook bovenplaatselijk: van de classicale vergadering van West-Brabant en ook van het breed moderamen van deze vergadering. - Binnen het voorgangersoverleg is naar mij het ‘schrijfwerk’ toegeschoven: het maken van een agenda, aantekeningen van wat er besproken is en het samenstellen van het rooster van de gezamenlijke diensten. - Tenslotte zijn er nog de regelmatig terugkerende werkjes als het schrijven van stukjes voor dit kerkblad.

Agenda januari 2014 Donderdag 9 januari

11.00 uur

Spreekuur predikant

Molshoop Made

Dinsdag 21 januari

19.30 uur

Vergadering regiokerkenraad

Molshoop Made

Zondag 26 januari

14.30 uur

Kerkje Anders

Kerk in Drimmelen

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ik hoef mij dus niet suf te piekeren over wat ik nu eens bij de kop zal pakken. Meestal is dat meer dan één ding tegelijk.

Uit de pastorie ‘De Vijf Ringen’ We beginnen aan een nieuw jaar. Nu ik dit schrijf, vrijdag 20 december, is het nog erg zacht. Ik heb helemaal niet het gevoel dat we de winter voor de boeg hebben. Misschien zal dat nog komen, al hoop ik niet op vorst en sneeuw. Ik ga meer voor de lente en de zomer. Vlak voor de zogenaamde Tiendaagse Veldtocht voor dominees wens ik u allemaal, ook met het oog op ons samenwerkingsverband De Vier Kring, een heel goed 2014. Met een hartelijke groet, ook van Minie en Dieke, G.A. van de Weerd, V.D.M. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

11


Drimmelen

In memoriam Corrie Voets Op vrijdag 27 december is te Breda overleden mevrouw Cornelia Wilhelmina Theodora Voets - Jentjens. Zij werd op 22 november 1925 te Oisterwijk geboren. Ze huwde met Chris Voets. Haar man was slager. Al heel lang geleden kwam het echtpaar Voets in Drimmelen aan de Stationsweg te wonen. Na het overlijden van haar man Chris op 10 december 1988, bleef Corrie Voets in Drimmelen wonen. Naast het tuinieren en het verzorgen van katten was zij ook nog heel kunstzinnig. Ze maakte mooie schilderijen. Soms was er wel eens een expositie van haar werken. Van huis uit katholiek had Corrie Voets een ruime belangstelling voor het geloof. Ze kwam ook lange tijd zeer regelmatig naar de kerkdiensten in de kerk aan de Herengracht. Vanuit onze gemeente kreeg ze ook meerdere malen pastorale zorg. De laatste jaren waren er nogal wat problemen met haar hart en soms zag het er erg somber uit. Toch wist ze weer op te krabbelen. Ze was de laatste tijd ook weer zeer actief. Haar heengaan kwam voor veel mensen in Drimmelen dan ook zeer onverwacht.

Drimmelen

In memoriam Rook Eland Op dinsdagmorgen 10 december, nog maar enkele weken na zijn 95e verjaardag overleed in alle rust de heer Rochus Eland. Rook werd op zondag 17 november 1918 in Drimmelen geboren als jongste zoon van Rochus Eland en Anna Maria Oldenburg. Hij was nog geen 10 jaar toen zijn vader overleed. Zijn moeder hertrouwde later met Arie Confurius die echter al in 1931 overleed. Het gezin had het niet breed en elk werk wat het gezin aangeboden kreeg, werd aangepakt. Op 21 december 1944, enkele weken na de Bevrijding, trouwde hij met Hendrica Ludolvina van Drimmelen. Ze kregen geen kinderen. Rook trok met zijn vrouw in bij zijn schoonvader, die kort daarvoor weduwnaar was geworden. Jarenlang heeft Rook door zijn werkzaamheden bij de Waterleiding door West-Brabant gezworven. Hij kende veel plaatsen. Op een gegeven moment werd Rook benaderd om kerkvoogd te worden. Deze functie heeft hij 40 jaar lang vervuld. Hoogtepunten waren ondermeer de restauratie van de kerk in 1964-1966 en de toestemming aan de pastoor van Made om één keer week een mis te mogen opdragen in de kerk aan de Herengracht. Een toestemming die destijds door de landelijke kerk sterk verguisd werd. Rook wist door zijn spaarzaamheid er voor te zorgen dat ondanks de beperkte middelen die de kerk had, het gebouw te onderhouden, de diensten daar in en het pastoraat te continueren. In 1992 stierf Hennie en enkele jaren later kreeg hij contact met tante Mien, die hem tot het einde toe goed verzorgd heeft.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Uit de gemeente Dinsdag 26 november vond in de Molshoop in Made de gezamenlijke gemeenteavond plaats. De opkomst was zo goed dat er stoelen bij gezet moesten worden. Na een kopje koffie of thee volgde eerst een formeel programma tot aan de pauze. Tijdens de pauze verschenen drankjes en hapjes en werd de zaal ingericht als filmzaaltje. Daarna mocht ik met behulp van een PowerPointpresentatie een lezing houden over de geschiedenis van de kerken van Made, Drimmelen en Oud Drimmelen. Er was heel veel belangstelling voor de lezing en daarna kwamen er beloftes om uit te zien naar meer materiaal voor uitbreiding van de lezing. Donderdag 28 november, een druilerige miezerige middag, de kerkdeur van de kerk te Made staat open, kaarsen branden. Ontzettend veel mensen proppen zich naar binnen om afscheid te nemen van de op Eeuwigheidzondag overleden organist Arie Mostert. 12


Drimmelen Het werd een bijzonder afscheid; veel muziek van organist, een kwartet zangers, de zang van de predikant en veel herdenkingswoorden van onder andere ds. Bert Fockens. Bij zijn herinneringswoorden had hij het over een vlinder en op dat moment was er ook een vlinder in de kerk aanwezig. Een vlinder is eerst een rups en dan een pop en uiteindelijk mag hij gaan vlinderen. Zo werd ook Arie Mostert herdacht die meer dan 30 jaar het orgel in de kerk in Made heeft bespeeld. Zijn lichaam werd toevertrouwd aan de aarde van de hof van deze kerk. Zondag 1 december was het de eerste adventszondag. Ds. Sj. van der Zee ging in de Madese kerk voor. Zijn preek was naar aanleiding van Psalm 85 en Mattheüs 24: 32 - 44. Hij sprak over wat voor leven er nog is als er geen verlangen, geen verwachting, geen hoop meer is. Bij ouderen wordt dit minder voor jezelf en meer voor anderen. Hoop mag er blijven op God die eens de tranen drogen zal, wat een heel teder gebaar van God is. Net als zijn genade, liefde en verzoening. In de psalm is er sprake van de toorn van God. Die is er als je de liefde van God negeert. Toorn is een gekwetste liefde, net als een vader die boos wordt als zijn kind iets wordt aangedaan. Als reactie op de toorn heeft God een nieuw begint gemaakt. Hij geneert zich er niet voor om mens onder de mensen te zijn. Ook werd nog gesproken over de Vreze des Heren. Dat is niet bang zijn, maar verwondering over de genade van God. Tijdens de goed bezochte kerkdienst was het tijdens de preek muisstil. Er werd aandachtig naar de preek geluisterd. In de consistoriekamer hadden we het nog over de eenvoudige woorden tijdens de preek, maar daardoor juist zo begrijpbaar. Op de tweede adventszondag ging ds. Gert van de Weerd in de kerk in Drimmelen voor. Zijn preek was naar aanleiding van Efeziers 6: 11, waar het gaat over de wapenrusting aantrekken om stand te houden. In de huidige onrustige tijd loopt alles niet meer op rolletjes. Er is weerstand tegen de kerk en gelovigen voelen zich aangevallen. Alleen met de wapens die God ons aangeeft kunnen we standhouden. Eén van die wapens is het Avondmaal. Dit is niet alleen een moment van herinneren maar ook gericht zijn op de toekomst. Andere wapens zijn het Woord en het Gebed. Na de preek vierden we zittend in een grote kring het Heilig Avondmaal. Na de dienst volgde nog een lange nazit met koffiedrinken. Er volgde een week met wel zeer wisselende gebeurtenissen

Diezelfde zondag, maar dan ’s avonds, kwam Rook Eland in huis ten val. Van de huisartsenpost moest iemand komen om hem te behandelen. Rook Eland was al zeer verzwakt en uiteindelijk is hij op dinsdagmorgen 10 december in alle rust heen gegaan. Op zijn verzoek werd hij in zijn eigen huis aan de Herengracht opgebaard. Op woensdag 11 december was er een burgerlijk huwelijk met de getallen 11-12-1314-15, waarbij het huwelijk werd voltrokken om 14.15 uur. Speciaal uitgekozen. Op meer trouwlocaties in Nederland gebeurde dit. Drimmelen hoorde hier ook bij. Op zaterdag 14 december was er ’s middags een gezellige kerstmarkt in de kerk in Drimmelen. Er was veel belangstelling zowel vanuit Drimmelen als ook vanuit Made. Men liet zich de koffie of thee met lekkers goed smaken en de kerststukjes hadden goede aftrek. Voor kinderen waren er leuke dingen om te maken en Simon Drost speelde af en toe op de piano. Toen het donker geworden was, werd het tijd om naar buiten te gaan. Hier wachtte de glühwein. De kerstboom op de rietaak en ook de feestverlichting langs de gracht ging aan. Thijs Hillen speelde enkele kerstliederen op zijn trompet.

De derde adventszondag was er dienst in de kerk in Made. Ds. Sj. van der Zee had als lezingen voor de dienst Jesaja 35 en Mattheüs 11: 2 - 12 gekozen. Zijn preek begon met een vraag: "Hoe beleven de gemeenten de werkelijkheid van God." Hij had geen duidelijk beeld hoe de gemeenten in hun geloof staan. Hoe denken we over Jezus? Wat verwachten we eigenlijk? Beleven we ook de vertwijfeling van Johannes de Doper? Jezus geeft geen klaar en duidelijk antwoord. Hij zegt: "Zie om je heen wat er gebeurt, kijk naar de Schriften en kom dan tot je eigen conclusies." De predikant wees ook op vers 6 waar het gaat over geen aanstoot nemen aan Jezus. Mattheüs gebruikt dit meer in zijn evangelie. “Gelukkig ben je als het nee tegen Jezus verandert in ja” was één van de conclusies van de voorganger. 13


Drimmelen Na afloop was er in de Molshoop nog een niet van te voren geplande nazit. Er werd zowel nagepraat over de dienst, als over het goede bericht dat er herbevestiging van een ouderling-kerkrentmeester en een bevestiging van een ouderling voor Made komt, de komende kerstvieringen et cetera. Er volgde weer een week met afwisselende zaken in het dorp en in de kerk. Op maandag 16 december was er de afscheidsdienst van Rook Eland. Ds. van de Weerd ging voor in een goed gevulde kerk. Ook waren er een paar sprekers. Toen de kist met de overledene in de kerk werd geplaatst scheen de zon door een raam precies op de kist. Het was net alsof de kerk nog even afscheid nam van iemand die 40 jaar kerkvoogd was geweest. Dinsdag 17 december was er ’s avonds het traditionele kerstconcert van ’t Fortekoor in onze kerk. Als gast was het koor Ortus uit Oosterhout aanwezig. Beide koren brachten fraaie nummers ten gehore. Aan het eind van het concert werd met de aanwezige belangstellende nog het 'Stille Nacht' gezongen. Op de vierde adventszondag ging ds. mevr. J. van der Zee – Vroegindeweij uit Sleeuwijk voor. Ze had gezocht naar een oefenlied uit de nieuwe bundel passend bij Advent. In haar preek verwees ze terug naar de schriftlezingen, Micha 5: 1 - 4A en Lucas 1: 39 - 56. Het onbeduidende en het kleine worden door God juist gebruikt voor zijn werk. Twee vrouwen Maria (Mirjam) en Elisabeth ontmoeten elkaar. De Geest is bij deze ontmoeting en geeft beide vrouwen woorden om te spreken. In de preek werd Maria (Mirjam) ook vergeleken met Mirjam, de zus van Aäron en Mozes. Ook zij heeft een lofzang gezongen en deze inspireerde ook Maria. In het Magnificat wordt gezongen dat alles in de wereld eens zal worden omgekeerd, op zijn kop gezet. Op 24 december was er een druk bezochte kerstnachtdienst in de kerk te Made. Er was veel muziek en samenzang. De muziek was heel afwisselend: het ingetogen zang- en gitaarspel aan de ene kant en aan de andere kant het soms uitbundige samenspel van doedelzak, trommel en orgel. Het geheel viel zeer in de smaak van de kerkgangers. Ds. Gert van de Weerd hield een heel korte preek over het kerstevangelie. Als je als volwassene met kinderen wilt praten maak je je kleiner omdat het dan gemakkelijker gaat. Je bent dan op gelijk niveau. Zo is ook God naar de aarde afgedaald om op gelijke hoogte met ons mensen te komen.

Na de dienst volgde in De Molshoop nog een rondje glühwein met beschuit met blauwe muisjes.

Op eerste kerstdag was er kerk in Drimmelen. Net als op kerstavond in Made waren er nu ook gasten uit onze Vier Kring buurgemeenten Terheijden en Lage Zwaluwe. Ds. van der Aa had samen met organist Simon Drost de dienst voorbereid. In zijn preek naar aanleiding van Mattheüs 1: 18 - 25 had de gastpredikant het over de rol van Jozef. Niet alleen Jezus wordt de zoon van David genoemd: Jozef is het ook. David, de herderskoning, is de uitverkorene van God. God keek bij zijn keus op David naar het binnenste. Ook Jozef met zijn vragen wordt door God gezien en uitgekozen. Zo kiest God ook ons. De dienst werd verder opgesierd met trompetspel van Thijs Hillen. De regiodienst op 29 december werd buiten verwachting goed bezocht. De uit Drimmelen meegebrachte liedboeken moesten gebruikt worden. Tijdens de dienst werden Frank Breugem en Dick Heil (her)bevestigd in het ambt. Tijdens zijn preek had ds. Gert van de Weerd het over het werkzaam zijn in de gemeente als ambtsdrager, soms tegen de stroom van de tijd in roeiend. Dit naar aanleiding van Lucas 2: 37. De minstens 107 jaar oude Hanna is veel in de tempel. Ze is er niet alleen, ze is er met anderen. Allen kijken ze uit naar een andere tijd. God is de voedingsbodem en bron voor het gemeentewerk, niet alleen vroeger in de tempel maar nu ook in de gemeente en kerk. Na afloop van de dienst bedankte Dick Heil de predikant voor de mooie preek en zette hij afscheidnemend ouderling Janneke Voet even in het zonnetje. Dit deed hij met woorden van dank en ook nog met een kleine attentie. Na de dienst was er tijdens het koffiedrinken nog gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen. Die middag was er in het kader van 'Kerkje Anders' een goed bezochte bijeenkomst in de kerk in Drimmelen. Jan Reuser vertelde over het werken in de Biesbosch en in het bijzonder 14


Drimmelen de eendenkooi op Hofmansplaat. Daarna was er een schitterend optreden van Bel AMI, drie dames uit Amsterdam, die fantastisch zongen. Er waren ook kerstliedjes bij.

Meeleven Mevr. C. Heijblom – Snoek kampt de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Met name haar ogen en haar rug gaan parten spelen. Na medisch onderzoek bleek dat aan beide problemen niets te doen valt. Tot overmaat van ramp kwam ze ten val en had enkele gekneusde ribben. Erg pijnlijk allemaal. Gelukkig kon ze wel de kerstbijeenkomst voor bejaarden in het dorpshuis bijwonen. Mevr. A. Schuller – Vermetten was ook bij deze bijeenkomst. Ze was net herstellende van een hartoperatie. Enkele dagen daarna kwam er een terugval en moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Harry en Bep Elling – Saarloos kregen een kleinzoon Gijs. Omdat er zorg over het kind was is het kind eerder gehaald. Op kerstavond moest het kind met hartproblemen opgenomen worden in een kinderziekenhuis in Rotterdam. Niet alleen zorgen voor de ouders en grootouders, maar ook voor overgrootmoeder Netta Saarloos. Op oudejaarsavond hoorden we dat het niet goed ging met Gijs. Erg verdrietig allemaal. Op tweede kerstdag werd mevr. Voets Jentjens wegens een hersenbloeding opgenomen in het ziekenhuis. Zij werd in huis ontdekt door haar kleinkinderen die haar kwamen ophalen voor Kerstmis. Zij overleed in het ziekenhuis op 27 december. De afscheidsdienst, voorafgaande aan de crematie, vond plaats in ons kerkgebouw op vrijdag 3 januari.

Dinsdag 31 december was nog een drukke dag voor het kerkgebouw in Drimmelen. Rond 12.00 uur werd door trouwambtenaar Dick Heil nog een burgerlijk huwelijk gesloten. Extra bijzonder omdat het bruidspaar woont op het Duitse Waddeneiland Norderney. ’s Avonds was er de laatste kerkdienst van 2013. In deze dienst werden ook de overledenen herdacht. Het was een lange lijst, negen overledenen uit beide gemeenten. Ds. Sj. van der Zee combineerde de herdenking met een preek naar aanleiding van Psalm 33. Bij het namen noemen van overledenen herinner je het meest wat zij ooit deden. God heeft ook een naam. Die naam zegt dat God actief is, een gebeuren. Maar hoe dan? Het leven is de vrucht van Gods scheppend handelen. Je mag je verheugen en verwonderen dat je er bent. Dat is 'de Vreze des Heere'. Het leven eindigt in het Licht van God. God is actief, maar met de mensen samen. De heer Jacob van Nes uit Oosterhout, een oude bekende, speelde op het orgel 'Jesus bleibt meine Freude' van Bach na de herdenking van de namen. Tot de kerkgangers behoorden traditioneel weer enkele oud dorpsgenoten. Het was daarom erg prettig om na de dienst met hen en met de anderen na te praten onder het genot van glühwein, koffie of thee.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Verjaardagen 70+ in januari 21 januari Mevr. C.P. van Suijlekom – de Laat 26 januari Mevr. J. Lubbers - Kerkhoff

Louis van Suijlekom

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

15


Drimmelen

Mededelingen college van kerkrentmeesters

Collecten december 2013

Vrijwillige bijdragen 2013

Diaconie

€ 114,10

Kerkvoogdij

€ 266,67

Restauratiefonds

27,25

2-1

€ 22,69

13-6

€ 500,00

8-1

€ 70,00

14-6

€ 70,00

2-2

€ 22,69

14-6

€ 500,00

Dierenasiel (H.A.)

32,20

21-2

€ 250,00

20-6

€ 100,00

Onderhoud orgel

38,70

1-3

€ 22,69

21-6

€ 75,00

Kinderen in de knel

90,35

2-3

€ 30,00

1-7

€ 15,00

Algemeen kerkenwerk

75,40

28-3

€ 600,00

1-7

€ 22,69

2-4

€ 22,69

22-7

€ 50,00

Onderhoud kerkhof

55,00

3-4

€ 100,00

25-7

€ 200,00

9-4

€ 750,00

1-8

€ 22,69

2-5

€ 22,69

2-8

€ 100,00

2-6

€ 15,00

20-8

€ 150,00

3-6

€ 22,69

2-9

€ 22,69

3-6

€ 115,00

30-9

€ 50,00

3-6

€ 10,00

1-10

€ 22,69

4-6

€ 15,00

11-10

€ 70,00

6-6

€ 175,00

14-10

€ 250,00

6-6

€ 175,00

23-10

€ 525,00

6-6

€ 15,00

1-11

€ 22,69

10-6

€ 50,00

8-11

€ 20,00

10-6

€ 50,00

22-11

€ 150,00

10-6

€ 100,00

25-11

€ 350,00

12-6

€ 25,00

1-12

€ 22,69

€ 699,67 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Groot succes verkoop kerststukjes Het was een drukte van belang op zaterdag 14 december in de kerk aan de Herengracht. Veel mensen uit Drimmelen en omgeving kwamen naar de gezellige kerkmarkt. De kerststukjes en de walnotenjam waren erg in trek. Er werd volop koffie geschonken en kerststol gegeten. Kortom het was gezellig met elkaar. De piano gaf de mooiste melodieën. Er werd getimmerd dat het een lieve lust was en de zelfgemaakte kerststukjes waren schitterend. Om 17.00 uur werden de vuurkorven aangestoken en om 17.15 uur gingen de lichtjes aan van de kerstboom. We hoorden de mooie tonen van de trompet onder het genot van een glas glühwein. Hartelijk bedankt dat u er was. Deze kerkmarkt heeft bijna € 1000,00 opgebracht voor onderhoud kerk, hartelijk bedankt! Op 13 december 2014 bent u weer van harte welkom.

€ 500,00 totaal

€ 6.492,28

Giften in offerblok 23 dec.: € 79,00 (bezoekers uitvaartdiensten)

De verkoop van speculaas heeft om en nabij € 500,00 op gebracht. Allemaal hartelijk bedankt. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

16


Made & Oud Drimmelen 4. De plaatselijke regeling wordt toegelicht door de opsteller, ds. Gert van de Weerd. Met name over het Heilig Avondmaal en de mogelijkheid van huwen door twee mensen van hetzelfde geslacht. 5. Onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw worden toegelicht door Dick Heil (krm). Werkzaamheden, zoals genoemd in het inspectierapport, worden begin 2014 uitgevoerd door Zwaluwe Bouwbedrijf uit Zevenbergschenhoek. 6. Jan Olivier licht de mogelijkheden toe tot het onderbrengen van de kerken in een gecombineerde stichting. Kerkenraden zullen zich in januari 2014 beraden of ze wel/niet verder gaan tot een gecombineerde stichting, waarin zowel kerkenraadsleden als derden zitting hebben. De aanwezige kerkleden ondersteunen de opzet van een dergelijke stichting. 7. Louis licht de enquête en de uitkomst van de Madese (13) en Drimmelense (6) kerkleden toe. Slechts de regiodiensten in Drimmelen en Made worden bezocht. Lage Zwaluwe nauwelijks, afstand te groot en Terheijden incidenteel. Men vindt het 'nieuwtje' er vanaf. Men blijft liever in Made en Drimmelen. Bij een regiodienst vindt men een preek en muziek belangrijk. Na de regiodienst drinkt men graag koffie of thee met koek. 8. Janneke Voet en Greet Middelburg leggen de voortgang van De Vier Kring uit. Deze is gestart op 1-1-2013 met aanvankelijk veel papierwerk. Nu is dat iets minder maar er is nog weinig gesproken over liturgische vernieuwing et cetera. De klik tussen Drimmelen en Made enerzijds en de twee andere gemeenten is er nog niet. Louis vraagt zich af hoe dit komt. Tussen Drimmelen en Made lukt dit namelijk wel. Jan Olivier en meerderen willen een fusie tussen Drimmelen en Made, onder de federatieparaplu van De Vier Kring. De Classis verzet zich, volgens de predikant, echter tegen een fusie tussen Made en Drimmelen. Geopperd wordt om zich uit te laten schrijven in bijvoorbeeld Drimmelen en aan te sluiten bij Made. Dit kan nog onderzocht worden. Men spreekt zich nu al uit over een (mogelijke) federatie en geen fusie over 3 jaar bij De Vier Kring. 9. ds. Gert licht toe dat het ouderenpastoraat meer inhoud zal krijgen vanaf 2014. Momenteel is Janneke het aanspreekpunt voor zieken en ouderen, zij geeft dit dan door aan de predikant. 10. ds. Gert licht toe dat hij vanaf januari 2014 voor allen wekelijks spreekuur zal houden, in de consistorie. Kerkleden zijn (nog) niet erg enthousiast en willen dat de predikant naar de ouderen toegaat.

Made & Oud Drimmelen

Uit de kerkenraad Gezamenlijk Gemeenteberaad Op 26 november vond het gemeenteberaad plaats in de Molshoop, voor zowel Madese als Drimmelense kerkleden. De voltallige kerkenraden van beide gemeente inclusief ds. G. van de Weerd waren aanwezig. Voorts waren er twaalf kerkleden uit Made en vijf kerkleden uit Drimmelen. Er werd op een ongedwongen manier gesproken over veel onderwerpen die de kerk aangaan. Er waren maar liefst 13 agendapunten. Het verslag van het gemeenteberaad treft u integraal bijgaand aan. Notulen Gezamenlijk Gemeenteberaad Aanwezig: Kerkenraad: ds. G. van de Weerd – D. Heil (kerkrentmeester) – G. Middelburg – J. Voet – D. Heil (diaken) - H. Elling – L. van Suijlekom – C. Brouwers Kerkleden: N. Middelburg – B. en C. de Ruijter – E. en J. Olivier – B. en E. de Grootte – W. de Gardeijn – mevr. Saarloos – mevr. Bol – H. en H. Eland – L. Vellekoop – A. en F. Snoek – mevr. R. de Visser – W. Zijderveld Bericht van verhindering: R. Morijn – F. en C. Breugem 1. De predikant opent het beraad en memoreert het overlijden van Arie Mostert, die donderdag 28 november op het kerkhof van Made wordt begraven. 2. Louis van Suijlekom leest Psalm 133 van David, haalt respect voor elkaar aan en leest een klein gebed uit het nieuwe Liedboek. 3. Het geactualiseerde begraafplaatsreglement Made inclusief regeling gedenktekens en tarieventabel 2013 wordt toegelicht door kerkrentmeester Dick Heil. Dit reglement is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 04-11-2013. Dank is verschuldigd aan Ruud Morijn voor de actualisatie. 17


Made & Oud Drimmelen 11. Kerkleden willen wel meer zangdiensten in plaats van zware preken. 12. De gedachte van De Vier Kring is om tijdens de zomermaanden de kerkgebouwen enkele uren op zaterdag open te stellen. Er worden vrijwilligers gezocht om dit mogelijk te maken. 13. Het ouderlingenoverleg van De Vier Kring wil een noodpreek samenstellen, voor het geval er geen predikant voorhanden is. Kerkleden wijzen erop dat er altijd wel een kerk in de buurt open is. Alternatief is dan een zangdienst. Rondvraag: Rie de Visser merkt op dat er soms te weinig liedboeken zijn in de kerk van Drimmelen. Dick Heil Szn. vindt het liedboek te zwaar en te dik. Het is wennen en veel bladeren. Erna de Grootte wil ook zingen uit de Evangelische liedbundel. Volgens Louis zijn deze liederen opgenomen in het nieuwe liedboek. Wim Zijderveld doet een boekje open over het invullen van het preekrooster 2014. Waarom mocht hij bepaalde predikanten, genoemd door de kerkenraad, niet meer uitnodigen? Er ontstaat een discussie wie er wel en niet mag preken, liever ook jonge predikanten uitnodigen. Adriaan Snoek heeft wel begrip voor Wim. Hij vindt het een heidens karwei om het rooster steeds weer vol te krijgen, zo is zijn eigen ervaring.

Collecteopbrengsten kerkvoogdij 3 november

€ 78,45

32 kerkgangers

17 november

€ 42,70

42 kerkgangers uitgangscollecte Kerk in Actie

1 december

€ 81,30

34 kerkgangers

15 december

€ 66,60

30 kerkgangers

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ledenadministratie Uitgeschreven door PKN ( op eigen verzoek ) K. de Koning – Beugelink Kalverstraat 73 N. en C. de Laat Kerkstraat 4c A. v.d. Harg – Couters Groentepad 9 J. Verhagen Hoefkensstraat 5 W. en H. Val – Hofman Lijsterhof 39 A. en G. van der Velde Boerenhoekstraat 69 D. Vankan - v.d. Bosch Reesstraat 35 H. Bloemendaal en van Meer Kastanjelaan 58 G. de Been – Kooijmans Nachtegaalstraat 123

Dick Heil

Nieuwe inschrijvingen Wij verwelkomen in onze kerkelijke gemeente: A. Larson Prinsenhof 51

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Verjaardagen 70+ in januari

Mededelingen college van kerkrentmeesters

Wij feliciteren de 70+ jarigen: 23 januari C. Zijderveld - v.d. Giessen Plukmadeseweg 16 26 januari C. Schuller, Kloosterhof 7

Kerkbalans 2014 Tussen 12 en 26 januari vindt de Kerkbalans 2014 weer plaats. U kunt de kerkbalanslopers aan de deur verwachten. Eerst worden de enveloppen met informatie bij u in de brievenbus gestopt. U kunt dat eens rustig bekijken en daarna de antwoordkaart invullen. Die wordt bij u opgehaald door de kerkbalansloper van uw wijk. Bent u die tijd afwezig door vakantie of werk stuur dan de antwoordstrook naar kerkrentmeester Dick Heil, Spechtstraat 14, 4921 TP Made. Het thema van 2014 is: 'Wat is de kerk jou waard?' Mogen wij weer op u rekenen om het werk van de Madese kerk ook in 2014 weer voort te zetten? Het inzamelen van gelden hoort daar nu eenmaal bij en is van groot belang om alle kosten van bijvoorbeeld de predikant en onderhoud kerkgebouw te kunnen betalen.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Kerstviering 70plussers Made & Oud Drimmelen Op donderdag 19 december hebben we een gezellig samenzijn gehad in de Molshoop. Met de Bijbellezing over de geboorte van Jezus, volgens Lucas 2, zang (helaas a capella omdat Arja Schols ziek was), gedichten en met verhalen, hebben we de geboorte van Jezus gevierd. 18


Made & Oud Drimmelen Tijdens de high-tea hadden we de gelegenheid om met elkaar te praten. Corrie Breugem had weer mooie tafelkerststukjes gemaakt. Al enkele jaren streven we ernaar om de grens van 70 jaar weg te laten en dus ook jongeren welkom te heten die met ons deze kerstviering mee wil vieren en het valt ons op dat dit gaat lukken.

Bevestiging Heer, roept U mij, hoor ik dat goed? Ik kan die taak niet aan. 'k Weet wel bij wie U wezen moet Laat mij mijn gang maar gaan. Heer, roept U mij? U bent abuis Neem liever hem of haar. Ik heb genoeg te doen in huis 'k kom nu al haast niet klaar.

Met vriendelijke groeten, Eefje Olivier, Gonda Rense, Arja Schols en Corrie de Ruijter

Heer, roept U mij? Ik weet het wel dat Uw werk door moet gaan. Maar 'k schrik zo erg van dit appel nu juist op mij gedaan.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Heer roept U mij? Moet ik dan zijn ambtsdrager in Uw kerk? Mijn kracht is daarvoor veel te klein, te groots is mij dat werk.

Op Verzoek Er is mij uit de gemeente gevraagd de gedichten die ik op kerstavond voorlas in het kerkblad te plaatsen.

Heer roept U mij? Ik roep tot U 'k breng er niets van terecht. God vraag het aan een ander nu, ik heb al nee gezegd.

Kerstmis Soms denk ik: "heeft 't kerstgebeuren nog waarde?", want 'God in Nederland' scoort niet zo bijster hoog geboorte van 'n Kerstkind Redder dezer aarde is geen 'reclameslogan' aan de hemelboog.

Maar psychologisch zei God toen "Je hoeft geen stap alleen, want alles gaan we samen doen". En zie, mijn angst verdween. Een kerkdienst. God ziet waar ik sta. Mijn nee wordt hier een heilig ja! Janneke Voet

'Commerce' dreigt ons hele leven te bepalen in duur uitziende folders wordt Kerstmis voorgeleefd in vol versierde huizen met opgetaste schalen en veel cadeaus, die men via de Kerstman geeft.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Maar onder al die schone schitter, schuilt verborgen een diep verlangen naar wat goedheid en intimiteit een zoektocht naar de waarden en 't normbesef van morgen een hoopvol streven naar meer menselijkheid!

Hervormde Vrouwen Dienst De hervormde vrouwendienst, kortweg HVD genaamd, is een groepje vrouwen die mensen bezoekt die pastorale hulp behoeven of gewoon onder het genot van een bakkie koffie of thee een praatje willen maken. Meestal gebeurt dat op een ongedwongen of gezellige manier. Zij organiseren ook de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor de 70plussers. Momenteel bestaat de HVD uit Eefje Olivier, Gonda Rense, Arja Schols en Corrie de Ruijter. In deze kerstmaand heeft één van de dames twee giften mogen ontvangen, te weten € 50,00 en € 10,00 voor de kerkvoogdij. De gevers willen niet vermeld worden in het kerkblad en dat respecteren we natuurlijk.

Zoek in de onschuld en de argeloosheid van 't Kind of je, je eigen lang verloren paradijs hervindt! Barbara van Vlaanderen

De regiodienst van 29 december was een bijzondere dienst: omdat er twee ambtsdragers werden (her)bevestigd, ds. Gert van de Weerd een goede preek hield en ook omdat er zoveel mensen in de dienst aanwezig waren.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 19


Lage Zwaluwe bevolking is rooms-katholiek en zo’n 37 procent is protestant. In Canada staat eenheid vaak ter discussie. Voornamelijk de uitzonderlijke positie van de Franstalige gemeenschap in Québec is een gesprekspunt. Naast de eenheid tussen de migranten is er in Canada discussie over de rechten van de inheemse bevolking. De kerken werken nauw samen met deze oorspronkelijke, indiaanse bevolking om te proberen hen recht te doen. Heel recent is er een nationale commissie van waarheid en verzoening ingesteld, die moet toezien op het bijleggen van geschillen.

Lage Zwaluwe

In deze dienst zullen wij afscheid nemen van Nel Eestermans als ouderling-scriba en van Dick van der Eijk als ouderlingkerkrentmeester. Ook nemen wij afscheid van Teuny Couters, die na vele jaren haar taak als coördinator van rouwdiensten neerlegt. Wij danken hen hierbij voor de grote inzet en trouw waarmee zij hun taak hebben vervuld. Maar het is niet alleen afscheid nemen in deze dienst. Met vreugde zullen we Reina Faasen in het ambt van diaken-scriba bevestigen. Reina blijft het werk aan het kerkblad doen, maar Ad de Lange zal het zoeken van gastvoorgangers van de scriba overnemen en Dick van der Eijk zal de liturgieën gaan verzorgen. Nelleke ten Haaf heeft inmiddels de coördinatie van de rouwdiensten van Teuny overgenomen. We mogen dankbaar zijn dat deze mensen zich opnieuw of voor een andere taak beschikbaar hebben gesteld en wensen hen ook op deze plaats veel zegen over hun werk.

Bij de kerkdiensten Op 12 januari gaat mevr. Timmers bij ons voor. Op 19 januari vieren we de dienst in oecumenisch verband. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de apostel Paulus ons oproept als christenen eensgezind te zijn. Meer over deze dienst vindt u op deze pagina onder het kopje 'oecumenische viering'. Op 26 januari gaat ds. van de Weerd voor in een regiodienst in Terheijden, waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd zal worden. Op 2 februari maken we een begin met de evangelielezingen volgens Mattheüs. Met de Advent is het kerkelijk jaar begonnen waarin deze evangelist wordt gelezen. Op deze zondag is Mattheüs 5: 1 - 12 aan de orde, de inzet van de zogenaamde Zaligsprekingen. We hebben ze eind november ook gelezen, maar er zijn steeds nieuwe dingen in te ontdekken. Deze keer zullen we zien hoeveel vreugde er spreekt uit deze woorden, waarmee Jezus ons uitnodigt zijn weg te gaan.

Terugblik op het gemeenteberaad van 15 december Op dit gemeenteberaad hebben we nog eens opgehaald hoe en waarom de federatie tot stand gekomen is en wat we voor ons zien in de toekomst. We hebben ook op een rijtje gezet wat er tot nu toe aan gemeenschappelijks vorm heeft gekregen: het kerkblad, vorming en toerusting (waaronder kringwerk, ouderlingenberaad, werkgroep ‘Vieren’), overleg diakenen, overleg kerkrentmeesters en de gezamenlijke diensten (in 2014 zijn dat er 10). De sfeer van het beraad was positief. Duidelijk werd hoezeer het een persoonlijke keuze is geworden ’s zondags naar de kerk te gaan, een keuze die gemakkelijker tot thuis blijven leidt als de dienst elders gehouden wordt. Opgemerkt werd hierbij dat het samen kerken ook verrassingen en mooie ontmoetingen

Oecumenische viering op 19 januari Het thema van deze viering, ‘Is Christus dan verdeeld’ is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. Het land heeft een bevolking van 32 miljoen, van wie 90 procent migrant is of nakomeling daarvan. Er zijn in de loop der jaren ook veel Nederlanders naar Canada verhuisd. Ongeveer 47 procent van de 20


Lage Zwaluwe brengt. En dat een ieder in het eigen hart zou moeten kijken en de motivatie om wel of niet te gaan zou kunnen onderzoeken. In ons eigen dorp willen we ook de oecumene hooghouden en af en toe zal dat leiden tot niet meedoen met een federatieve dienst bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag. Gesproken werd verder over de moeite met sommige gastvoorgangers. Geopperd werd de mogelijkheid vaker een geschikt gemeentelid in te zetten of de eigen voorgangers te vragen vrije zondagen als gastvoorganger te komen. Deze mogelijkheden hebben nogal wat haken en ogen. Meer vrije zondagen in de eigen gemeente voorgaan betekent dat die zondagen niet vrij meer zijn. In de werkweek daarvóór zal een groot gedeelte van de uren aan die zondag besteedt moeten worden. Daardoor zullen andere werkzaamheden wegvallen. Een of meerdere gemeenteleden inzetten kan in noodgevallen een goede oplossing zijn. Wie weet zal de gemeente van de toekomst, als een predikant onbetaalbaar wordt, moeten kiezen voor iemand uit hun midden. Die zal dan echter wel de bereidheid moeten hebben te investeren in studie en opleiding. Niet voor niets moet een predikant zes jaar studeren, door de kerk geschikt worden bevonden en voor Gods aangezicht in de gemeente bevestigd worden in het ambt. Overigens is dat het geval met elke bevoegde gastvoorganger, dus van hem of haar mag u kwaliteit verwachten. Tenslotte werd vanuit de gemeente nog een compliment gegeven aan de huidige kerkenraad en allen die zich daaromheen inzetten voor onze gemeente. Genoeg opmerkingen en vragen om mee terug te nemen naar de kerkenraad. Maar blijft u vooral meedenken en – doen!

leeskring rond het boek ‘Over hemel en aarde’. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het oecumenisch avondgebed, dat ook openstaat voor de hele federatie. Pastoraal blijf ik de eerst aanspreekbare voorganger voor Lage Zwaluwe, maar in voorkomende gevallen vervangen wij elkaar. Ik ben zoveel mogelijk aanwezig bij de vergaderingen van de federatiekerkenraad, naast de kerkenraadsvergaderingen in Lage Zwaluwe. Mijn taak als voorzitter van de classis is per 1 januari van dit jaar beëindigd, maar ik zal wel 4 maal per jaar de classisvergaderingen blijven bezoeken. In de toekomst zal het misschien nodig zijn verschuivingen aan te brengen in de taakverdeling en wie weet vinden wij nog meer taken die verdeeld kunnen worden. Wij houden u op de hoogte.

Gedachtenis Teuntje Adriana van ’t Geloof – van den Hout Op 2 december 2013 is, omringd door wie haar lief waren, Teuntje Adriana van ’t Geloof – van den Hout overleden. Ze is 67 jaar geworden, veel te jong voor een echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma, die zo sterk was en nog zoveel plannen had, zo midden in het leven en in haar familie stond. Teun laat een grote leegte achter, bij haar familie en vrienden natuurlijk in de eerste plaats, maar ook in onze gemeente, waar ze de zondagsschool heeft geleid, in de kerkenraad heeft gezeten en de laatste jaren de schoonmaakploeg met vaste hand bestuurde. Teun ging ook elk jaar mee met de vakantieweken in het Roosevelthuis in Doorn. Met grote inzet en liefde besteedde ze aandacht aan de mensen die aan haar zorg waren toevertrouwd en met evenveel inzet kon ze lekker gek doen op de bonte avond. Enkele maanden voor haar overlijden maakte ze met haar man Ad en dochter Thera nog een laatste reis naar de familie in Canada. In de kring van de familie was ze zorgzaam, regelend en verbindend aanwezig. Trots op haar echtgenoot en kinderen; een geweldige oma voor haar kleinkinderen, met wie ze op allerlei manieren creatief bezig was. Die kleinkinderen hebben elk op hun eigen manier ook voor haar zorg gedragen, door bezoekjes, door vele mooie gedichten en tekeningen. Teun was een vrouw die recht door zee was en niet tegen onrecht kon.

Werkplan voorgangers in de federatie Enige tijd geleden hebben wij als voorgangers in de federatie een voorlopig werkplan opgesteld om een aantal taken te verdelen. Het is goed dat u ook als gemeente daarvan kennis neemt. Onder de berichten van de andere gemeenten vindt u de taken van mijn collega’s. Ikzelf heb in de federatie op mij genomen alles wat te maken heeft met vorming en toerusting. U kunt dan denken aan de werkgroep ‘Vieren’, het gezamenlijk ouderlingenberaad, het organiseren van bezinningsdagen, gesprekskringen- en avonden, zoals de kring rondom ‘Het Vermoeden’ en de oecumenische 21


Lage Zwaluwe Een diepgelovige vrouw, die kon genieten van kleine dingen en de kracht heeft gekregen van ieder die haar lief was persoonlijk afscheid te nemen. Tenslotte kon ze zich in alle vrede overgeven aan de Heer die haar leven lang haar leidsman was geweest. De gedachtenisdienst, voorafgaand aan de crematie, vond plaats op 7 december. We lazen Psalm 121 en een gedeelte uit Romeinen 8 waar Paulus zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Wij bidden Ad, de kinderen en kleinkinderen, en allen die Teun zullen missen Gods nabijheid toe om dit verlies te kunnen dragen. Moge haar gedachtenis ons allen tot zegen zijn.

Symbolisch bloemschikken Bedankt! Graag willen we de symbolische bloemschikgroep, onder leiding van Siets Baggerman, hartelijk danken voor alle inzet rond de bloemschikkingen. Deze schikkingen, vanaf de laatste zondag van het kerkelijk jaar tot en met het kerstfeest, worden met liefde en zorgvuldigheid gemaakt en voegen altijd iets toe aan de woorden die klinken. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Uit de pastorie

Agenda januari 2014 dinsdag

14 januari

donderdag

16 januari

9.00-10.00 uur

Bijbellezen in de consistorie

dinsdag

21 januari

19.30 uur

Federatiekerkenraad, Made

donderdag

23 januari

9.00-10.00 uur

Bijbellezen in de consistorie

donderdag

30 januari

9.00-10.00 uur

Bijbellezen in de consistorie

20.00 uur

‘Het vermoeden inspireert’ Gruytplein Terheijden

dinsdag

woensdag

woensdag

4 februari

5 februari

5 februari

In de afgelopen weken vielen heel wat kaarten met goede wensen door mijn brievenbus en ik wil u daar hartelijk voor danken. Ik hoop met u dat we als gemeenten een goed jaar tegemoet gaan met een beetje licht en warmte voor elke dag, dat ons geloof en ons vertrouwen mogen groeien en we elkaar daarin kunnen bemoedigen.

Kerkenraad, Lage Zwaluwe

19.15 uur

Oecumenisch avondgebed, bovenzaal RK kerk Lage Zwaluwe

20.15 uur

Leeskring ‘Over hemel en aarde’, bovenzaal RK kerk Lage Zwaluwe

donderdag

6 februari

9.00-10.00 uur

Bijbellezen in de consistorie

maandag

24 februari

9.00 uur

Schoonmaken kerk

Hierbij nog een lied van Henk Jongerius, dat het licht van het kerstfeest over al onze dagen doet opgaan: Om een mens te zijn op aarde, zonder aanzien, zonder macht, is Hij onder ons geboren in de kilte van de nacht. Om een vuur te zijn op aarde, dat verwarmt, maar niet verslindt is Hij onder ons geboren als een weerloos mensenkind. Om een licht te zijn op aarde dat de duisternis verjaagt is Hij onder ons geboren als een stem die waarheid vraagt. Om een zwaard te zijn op aarde dat verdeelt maar niet vermoordt is Hij onder ons geboren, vrede stichtend door zijn woord. Om een kracht te zijn op aarde die de machten zal verslaan is Hij onder ons geboren, slechts vertrouwend op Gods naam. Om de vreugde van de aarde, vrede, recht in overvloed, is Hij onder ons geboren: Godsgeschenk dat leven doet. Een hartelijke groet aan u allen, ds. Jolanda Allewijn ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 22


Lage Zwaluwe

Mededelingen diaconie

Mededelingen college van kerkrentmeesters

Zondag 26 januari: collecte voor het Hamlin Fistula Hospital Ethiopië Meer informatie: zie pagina 6 -7

Actie Kerkbalans 2013 Kerkbalans

Zondag 2 februari: collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: ‘Bouwen aan een beter bestaan’ Meer informatie: zie pagina 7

2013

toegezegd

€ 45.052,34

ontvangen

€ 41.623,46

De opbrengst voor kerkbalans valt met nog bijna € 3.500,00 dat binnen moet komen tegen. Wilt u nakijken of u (alles) al betaald heeft en wanneer dat niet het geval is het bedrag overmaken?

Binnengekomen collecten en giften Collecten

november

Diaconie

€ 62,00

Zendingsbussen

€ 41,25

Ganshoek KIA / Werelddiaconaat ‘Een vrouw met pit’ 20 oktober (nagekomen)

€ 48,55

KIA Najaarszending 03 november

€ 93,65

KIA Binnenlands Diaconaat 17 november

€ 80,37

Actie voor de Filipijnen 24 november

€ 352,65

Collecten

Kerkbalans 2014 Vorige maand hebben we de geboorte van Jezus Christus gevierd. Hoewel de kerk het hele jaar door een baken en een lichtpunt in ons bestaan vormt, lijkt dat nu nog meer dan anders het geval. Juist in dit donkere seizoen ontmoetten we elkaar in de vieringen rondom kerstmis, in ons helder verlichte en sfeervol gedecoreerde kerkgebouw, vaak nog met veel meer familie, vrienden en bekenden dan in de reguliere eredienst.

december

Diaconie

€ 524,75

Zendingsbussen

€ 74,01

‘Kindje wiegen’ 24 december + Kerstochtend 25 december bestemd voor: ‘Kinderen in de knel’

€ 366,80

Ganshoek 1 december

€ 80,35

Deze maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2014. De actie heeft als thema ‘wat is de Kerk u/jou/mij waard?’ We vragen u op de man/vrouw/meisje/jongen af om over die vraag na te willen denken. Want de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen om zijn eigen redenen. De vraag "wat is de kerk mij waard" kan ook worden omgekeerd, en luidt dan: "wat kan ik voor de kerk betekenen?" Misschien een brutale vraag maar we durven hem tóch te stellen, want u kunt veel voor onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen en hoofd. Natuurlijk ook door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk! Zodat onze kerk van waarde kan blijven, voor ons allemaal, voor onze omgeving, nu en in de toekomst.

Giften: € 50,00 € 20,00 € 10,00 € 100,00

via ds. Allewijn voor de actie ‘Bijbels voor de Filippijnen’ van het NBG via Wim Groeneveld bij de bloemengroet bij dagblokkalenders voor diaconie via de bank

Alle gevers hartelijk dank! Namens de diaconie, Annie Meijer 23


Lage Zwaluwe Giften:

Nu is het januari, dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om u uw toezegging voor Kerkbalans 2014 te vragen. Eerst om de bekende kerkbalansenveloppe bij u af te geven en ongeveer twee weken daarna weer om uw (hopelijk positieve) antwoord weer op te halen.

€ 10,00 € 50,00 € 150,00 € 25,00

In de kerkbalansenveloppe vindt u een informatiefolder over het werk en de begroting van onze gemeente en de bestedingen van de beoogde inkomsten aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk: salarissen, gebouwenonderhoud, energie, kosten van de eredienst en vooral ook: de bijzondere activiteiten in onze gemeente die voor dit jaar zijn gepland. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

€ 10,00

via Ria ten Haaf tijdens opendeurdagen voor het torenfonds tijdens opendeurdagen voor de kerkvoogdij via Kees Groeneveld voor het torenfonds via Kees Groeneveld voor het torenfonds

Stand torenfonds: € 24.413,53 Alle gevers hartelijk dank! Namens de kerkvoogdij, Dick van der Eijk ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Legt u dus de enveloppe met de antwoordstrook dus klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Torenfeestavond Om extra geldmiddelen voor de renovatie bij elkaar te krijgen komt er een afsluitende torenfeestavond op 15 maart. We hebben de nodige moeite moeten doen om een passende datum te vinden maar deze staat nu vast. Op deze avond zal de trekking plaats gaan vinden van een grote loterij. De loten gaan € 1,00 kosten en zijn vanaf half januari verkrijgbaar in boekjes van € 20,00 bij Kees Groeneveld. Met zijn allen gaan we proberen 5.000 loten aan de man te brengen. Hoe de verdere feestavond er uit gaat zien leest u in het volgende kerkblad.

Collectebonnen De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij fam. van der Eijk, Oudlandstraat 23. Betaalt u ze bij voorkeur contant? Er zijn groene collectebonnen van € 0,25 – € 5,00 per vel, gele collectebonnen van € 0,75 - € 15,00 per vel en oranje collectebonnen € 1,00 – € 20,00 per vel. Voor ieder die niet in staat is collectebonnen te komen halen, bestaat de mogelijkheid om ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje naar Loes van der Eijk, tel. 0168-484471, is voldoende.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Binnengekomen collecten en giften: Collecten

november

Kerkvoogdij

€ 314,95

Uitgangscollecte

€ 200,10

Ganshoek 10 november

€ 43,79

Collecten

Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele kaarten en lieve wensen die ik heb ontvangen. Het doet me goed dat er zoveel mensen aan me denken. Ik hoop dan ook dat iedereen een gezegend kerstfeest heeft gehad en ik wens u allen een gelukkig en gezond 2014.

december

Kerkvoogdij

€ 922,42

Uitgangscollecte

€ 450,15

Mevr. Lankhuijzen – de Vries De Riethorst Geertuidenberg ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 24


Lage Zwaluwe Tarieven der Protestantse gemeente Lage Zwaluwe voor 2014 Gereserveerd graf Plaatsing ornament toegestaan (dubbel graf) Grafrechten voor 20 jaar Onderhoud voor 20 jaar Kosten begrafenis Huur kerkgebouw

2014

totaal Bijplaatsing gereserveerd graf Grafrechten voor 20 jaar Onderhoud voor 20 jaar Kosten begrafenis Huur kerkgebouw In mindering grafrechten (niet voltooide deel van eerste 20 jaar) =

€ 1.140,00 € 820,00 € 700,00 € 380,00 € 3.040,00

€ 1.140,00 € 820,00 € 700,00 € 380,00 totaal

……………

Indien een gereserveerd graf wordt besteld waarvan het bovenste gedeelte alleen wordt gebruikt dan wordt het grafrecht met de helft verhoogd (Tarief gereserveerd graf is gebaseerd op gebruik door 2 personen) Verlenging van een gereserveerd graf voor een periode van 10 jaar Grafrechten voor verlenging 10 jaar Onderhoud voor 10 jaar Totaal

totaal

€ € €

totaal

€ 740,00 € 550,00 € 700,00 € 380,00 € 2.370,00

Algemeen graf Plaatsing ornament niet toegestaan (Plaatsing graf-/gedenksteen niet toegestaan) Grafrechten voor 10 jaar Onderhoud voor 10 jaar Kosten begrafenis Huur kerkgebouw

570,00 410,00 980,00

Bovenstaande begrafeniskosten worden verminderd met € 225,00 indien de vrijwillige bijdrage over het afgelopen 3 jaar in totaal minimaal € 400,00 was.

Gereserveerd kindergraf t/m 12 jaar Grafrecht voor 20 jaar Onderhoud voor 20 jaar Kosten begrafenis Huur kerkgebouw totaal

€ 365,00 € 300,00 € 365,00 € 380,00 € 1.410,00

totaal

€ € €

Verlenging gereserveerd kindergraf voor 10 jaar Grafrecht voor 10 jaar Onderhoud voor 10 jaar

25

182,50 155,00 337,50


Lage Zwaluwe Urnen Plaatsing van asbus Onderhoud voor 20 jaar Kosten hermetisch sluiten van urn totaal

€ 600,00 € 820,00 € 460,00 € 1.880,00

Urnenbak mag bekleed worden met omhulsel zoals bijv. marmer en afsluiting met gedenksteen of gelijkwaardig Begeleiden van de dienst/samenkomst voorafgaand aan de crematie. Huur kerkgebouw voor huwelijksdienst.

€ 450,00 € 380,00

Begeleiding huwelijksdienst zonder kerk van de gemeente exclusief kilometervergoeding.

€ 275,00

Kerkblad Jaarabonnement 2014 Kerkblad Jaarabonnement 2014 per post Advertentietarieven in kerkblad 2014

€ 15,00 € 35,00 € 110,00

Tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse gemeente Lage Zwaluwe en worden gepubliceerd in het kerkblad van januari van het nieuwe jaar.

Kerktoren nieuws Op 23 december 2013 is onder grote belangstelling de kerktoren eraf gehesen. Nog voor de opkomende kerststorm vat kon krijgen op het gevaarte werd de houten toren vakkundig door de mannen van Van Oorschot op de straat geplaatst. Met een dieplader is de toren vervolgens naar de Kruisstraat vervoerd naar de schuur van Frans en Cisca de Rond. Inmiddels is een voorzichtig begin gemaakt met de ontmanteling en is de eerste verf gekrabd. Het wordt een pittige klus maar de kop is er af! Een ieder die de handen uit de mouwen wil steken kan zich melden bij Peter Kraak; hij zal de torenrenovatie verder leiden. Overigens hebben we al een mooie toezegging: twee schilders willen het verfwerk voor hun rekening nemen!

26


Lage Zwaluwe

Uit de kerkenraad

Seniorensoos

De laatste lokale kerkenraadsvergadering van 2013 was op 26 november. Kees Groeneveld opent de vergadering en heet iedereen welkom. Daarna leest ds. J.W. Allewijn een stukje van het kerstverhaal uit Lucas 2 vanaf vers 15. De kerkenraad wisselt van gedachten rondom dit Bijbelgedeelte. De opening wordt afgesloten door ds. J.W. Allewijn met een gebed.

Om de twee weken is er op dinsdagmiddag om 14.00 uur de seniorensoos in Ons Belang. We kaarten, sjoelen, domino, af en toe bingo en nog andere spelletjes. Het is altijd heel gezellig. Een ieder is van harte welkom. Nieuwe leden zijn ook altijd meer dan welkom. Voor informatie kunt u bellen met: Piet Polak, tel. 0168-482746 of Nel Groeneveld, tel. 0168-486456. Voor vervoer wordt eventueel gezorgd.

De volgende punten kwamen aan de orde: 1. Vervolg brief Kees Groeneveld (22 oktober 2013): Veel gemeenteleden wisselden van gedachten over het onderwerp. Hoe nu verder? Dit komt in januari weer op de agenda. 2. Vacatures: door het herschikken van taken en enkele gemeenteleden die zich aangemeld hebben voor taken en/of het ambt, worden de meest noodzakelijke taken in de kerkenraad weer opgevuld. De kerkenraad is hier dankbaar voor. Formeel dient het een en ander nog in de kerkenraadsvergadering van januari besproken te worden. 3. Het rooster voorgangers 2014 / collecterooster 2014 wordt besproken. 4. We bespreken hoe we het gemeenteberaad op 15 december vorm gaan geven. 5. Er vindt een terugblik plaats op de afgelopen diensten en er wordt een toelichting gegeven op de diensten van de komende periode. 6. Vanuit de federatie is er een beleidsplan gemaakt. Elk van de 4 gemeenten maakt daar een actieplan van en deze samen vormen het werkplan van de federatie. 7. De nieuwjaarsreceptie op 5 januari in Ons Belang wordt besproken en geregeld evenals de oudejaarsdienst om 19.00 uur in de Ganshoek. 8. Vanuit de diaconie wordt er gemeld dat er met de actie Dorcas 66 dozen met etenswaren zijn gevuld en doorgestuurd. 9. De kerkvoogdij meldt dat de kerktoren voor de Kerst eraf gehaald wordt. Daarna wordt de toren door vrijwilligers in de schuur van fam. de Rond opgeknapt. Verder worden er nog wat lopende zaken besproken vanuit het ouderlingenberaad en jongeren- en jeugdwerk. Ria ten Haaf sluit de vergadering met een gebed uit het Nieuwe Liedboek van Andries Govaart. De volgende lokale kerkenraadsvergadering is op 14 januari 2014.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 21 januari en op dinsdag 4 februari. We beginnen om 14.00 uur. ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Kerk Anders De Kerk was anders op 13 en 14 december met mooie feestelijke kleding, creatief breiwerk, schilderijen, speksteenobjecten, kerstdecoraties en nog veel meer. Er waren veel mensen die hiervoor belangstelling hadden.

Leuke ontmoetingen met veel verschillende mensen, jong en oud en ieder met zijn eigen idee over ‘Kerk Anders’: leuk, mooi, de kerk is hier niet voor, of de kerk niet meer herkenbaar uit hun jeugd, te modern, of dat zoiets ook kan. Mensen die je inspireren om dit alles te doen. Maar vooral waren deze opendeurdagen bedoeld om veel mensen de ‘Kerk Anders’ te laten zien. Als een open gebouw waar iedereen

Namens de kerkenraad, Nel Eestermans 27


Lage Zwaluwe welkom is en niet alleen voor een bepaald soort mensen zoals een bezoeker vertelde. Conclusie: Laat inderdaad de kerk ‘open’ zijn, waar iedereen welkom is!

Lage Zwaluwe

Siets Baggerman

Ontvangen gift: € 50,00. Hartelijk dank!! Repetitie: donderdagavond 20.00 - 22.00 uur in de Protestantse kerk te Lage Zwaluwe Dirigente: Gerda Beek Secretaris: Helma Orie e-mail: oriehelma@ziggo.nl of tel. 0168 - 483426 Bankrekeningnr. NL56 RABO 0126 7425 45 ten name van De Cantorij Lage Zwaluwe ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Oppasdienst Bloemengroet

Op zondag 19 januari is er oppasdienst in de kleine zaal in Ons Belang.

De laatste weken van 2013 gingen de bloemen als groet en bemoediging naar de volgende mensen: In de kerk: 24 november 1 december 8 december 15 december 22 december

Kindernevendienst Teun van ’t Geloof – van den Hout, Repel 21 Addie van ’t Geloof, Nieuwstraat 1c Familie van Steeg, Repel 1 Adriaan ten Haaf, Weth. Dubbelmanstraat 16 Teuni Staal, Weth. Dubbelmanstraat 37

Op zondag 19 januari is er een oecumenische viering. Dat is een heel moeilijk woord, maar het betekent gewoon dat de protestantse en katholieke mensen samen naar de kerk gaan. Net als met ‘Kindje wiegen’ en het kerstspel. De kinderen hebben er een heel mooi kerstspel van gemaakt. We willen hierbij alle kinderen bedanken die eraan hebben meegedaan. Door jullie werd het een echt bijzonder kerstfeest in de kerk. Jullie speelden jullie rollen heel goed en jullie zagen er prachtig uit.

De bloemen van het liturgisch bloemschikken op kerstochtend zijn gegaan naar dhr. en mevr. Avontuur – van Rijswijk, Onderstraat 21. In de Ganshoek: 1 december mevr. P. van den Berg – van den Bosch, Groningenlaan 113 ……… en u weet het: mocht u/jij zelf eens iemand weten die een steuntje in de rug kan gebruiken, vergeet me niet te bellen of te mailen: Kees Groeneveld tel. 0168 - 486456 of groenestelt@hetnet.nl. Door uw hulp krijgen we gezamenlijk de bloemen op de juiste plaats.

Koningen, prinses, kameel, herbergier, herders, schapen, engelen, Maria, Jozef en ezeltje: allemaal heel hartelijk bedankt. We hopen dat jullie volgend jaar weer willen meedoen.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

28


Lage Zwaluwe Nederlands en Engels. Het koor bestaat uit ongeveer 25 leden. Onze huidige dirigente en pianist hebben aangegeven dat zij, wegens andere bezigheden, zullen stoppen met het begeleiden van ons koor. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent en pianist voor Inspire. Speel je graag piano, eventueel keyboard of lijkt het je leuk om voor een koor te staan dan horen wij dat graag. Koorervaring is niet vereist: we vinden het vooral leuk om op een gezellige en inspirerende manier met elkaar te zingen. Heb je interesse, ken je mogelijke kandidaten of wil je meer informatie neem dan contact op met voorzitter Ronald Stolk via 0165-520970, 06-18818477 of inspireroosendaal@gmail.com Ronald Stolk ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Brugdienst Gezocht:

Ook de jongeren van de brugdienst heel hartelijk bedankt. Het is fijn dat we op onze jeugd kunnen rekenen tijdens de feestdagen in de kerk. Door jullie bijdrage werd het extra feestelijk, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen.

oud-boshutteamleden en nieuwe boshutteamleden Wist u dat het in 2014 50 jaar geleden is dat de Interkerkelijke Commissie Strandpastoraat Zoutelande werd opgericht door de Hervormde gemeenten van Zoutelande, Meliskerke en Biggekerke en de Gereformeerde Kerk te Meliskerke? Dat het daarmee één van de eerste, zo niet de eerste Samen Op Weg activiteit in het land was. Maar de commissie bestaat nog steeds, nu officieel als Commissie Kerk en Recreatie de Boshut, kortweg de Boshutcommissie. Destijds begonnen in een tent, maar al jaren in een houten ‘hut’, met daaraan een woongedeelte voor de teamleden. Dit jaar, op zondag 27 juli, willen wij dit jubileum vieren met een feestelijke jubileumdienst voor belangstellenden. Daarnaast willen we een reünie houden voor oud-teamleden, -predikanten, -commissieleden. Daarvoor zijn we op zoek naar oud-teamleden. Uit uw gemeente is dat: Erwin van Beek.

Op zondag 19 januari beginnen ook de brugdiensten weer. Hopelijk tot dan! Groetjes van de Jeugdcommissie ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ben je of ken je dit teamlid / deze teamleden, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de jubileumcommissie: bij voorkeur via e-mailadres: mavankeulen@live.nl of via telefoonnummer 0118-552957. Verdere informatie vind je op www.boshutzoutelande.nl.

Ingezonden

Gezocht: dirigent en pianist voor koor Inspire! Het koor Inspire uit Roosendaal is een heel gezellig koor voor iedereen die jong is of zich jong voelt. We zingen vlotte christelijke liederen, bijvoorbeeld Opwekking, in het

De jubileumcommissie: Marja van Keulen, Jolanda Stroo, Marjo Saaman en Jan den Herder 29


Terheijden - Wagenberg Een week later, 26 januari, ontmoeten we elkaar als vier regiogemeenten weer in een gezamenlijke dienst. Terheijden-Wagenberg is dan de ontvangende gemeente. We vieren in die dienst de Maaltijd van de Heer. Zoals gebruikelijk gaat één van de federatiepredikanten voor, en wel ds. Gert van de Weerd. Van harte goede en gezegende diensten gewenst.

Terheijden – Wagenberg

Ter gedachtenis Nicole van Gelder

Bij de kerkdiensten

Op 4 december overleed Nicole van Gelder, Waterbies, op de leeftijd van 43 jaar. Verbijsterend jong en voor een ieder veel te vroeg. Levenslustig stond zij in het leven. Terwijl ze al zo ziek was, heeft zij twee maanden voor haar heengaan nog meegedaan aan de Singelloop van Breda. Zij heeft de afstand van 10 kilometer gelopen en de eindstreep gehaald. Te vroeg moest zij de eindstreep van haar leven over. Hartverwarmend was de aanwezigheid en steun van velen tijdens haar ziekte en bij de afscheidsbijeenkomst. Van harte bidden we voor haar man René en de kinderen. Dat zij zich door God gedragen mogen weten.

We hebben een aantal bijzondere diensten achter de rug. Vooral het samenzijn op kerstavond was verrassend en anders dan anders. Jong en oud waren bijeen om samen op moderne eigentijdse wijze het kerstverhaal te beleven. Er is gigantisch veel werk aan besteed. Het resultaat was enorm. De kerk was afgeladen vol. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers voor en achter de schermen. Nu staan we voor een jaar met tal van mogelijkheden om samen te vieren, te bidden, te zingen en te luisteren naar de aloude woorden van de Schriften. Op zondag 19 januari doen we dat samen met onze ‘overburen’. In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid vieren we samen rondom het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’. Dat is naar aanleiding van 1 Korintiërs 1: 13. Op bijzondere wijze proberen we de gaven van verschillende geloofsgemeenschappen en tradities te laten zien. Kerken en (geloofs)gemeenschappen hebben elkaar veel te bieden. De liturgie is dit jaar samengesteld door Canadezen. Na de oorlog zijn veel Nederlanders geëmigreerd naar Canada. Zij hebben onze kerkelijke verdeeldheid meegenomen. Deze kreeg daar een Canadese variant. Des te mooier is dat we voorbij die verdeeldheid het thema aangereikt krijgen dat zoekt naar de verbinding. Deze is gelegen in het gebed. Gezamenlijk willen we daar in verbondenheid met gelovigen wereldwijd ruimte voor maken. De dienst begint om 10.00 uur. Omdat er zoveel gaven te delen zijn, hebben we als commissie oecumene overlegd en besloten omwille van de tijd dit keer niet de Maaltijd van de Heer te vieren.

Ter gedachtenis Arie Mostert Op 24 november j.l. overleed Arie Mostert, Standdaarbuiten, in de leeftijd van 65 jaar. Formeel is hij geen gemeentelid van ons en ook niet van Made. Maar door de jaren heen is de betrokkenheid gebleven. In Terheijden, omdat de naam Mostert zo vertrouwd klinkt. In Made vanwege ruim 30 jaar orgelspel op zondagmorgen. Het was indrukwekkend om vlak voor zijn heengaan samen het lied ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ te zingen. Datzelfde lied stond ook centraal in de afscheidsdienst. Op verzoek van Arie zelf en zijn gezin heb ik die dienst geleid. Een maand later, op 24 december j.l., overleed zijn broer Simon, Zaltbommel. De familie Mostert heeft door de jaren heen het nodige te verwerken gekregen. Nu moesten zij in korte tijd twee familieleden loslaten. Vanuit onze gemeente wensen we allen die bij deze beide broers betrokken zijn, van harte Gods zegen toe om dit verbijsterende verdriet en gemis te dragen. 30


Terheijden - Wagenberg In de gemeente van Terheijden - Wagenberg maak ik vanzelfsprekend ook deel uit van de kerkenraad en het moderamen. Daarnaast ben ik afgevaardigde naar de classis. Dit laatste doe ik ook als predikant met een bijzondere opdracht namens SOVAK. Het kringwerk (vorming en toerusting) ligt voornamelijk op het bordje van collega Jolanda Allewijn. Dat neemt niet weg dat het mogelijk is in Terheijden een gesprekskring te leiden. Er ligt een verzoek om in de middag weer een kring op te starten, zoals we die een tijd geleden ook hadden. In Terheijden draait al jaren een commissie oecumene en een commissie eredienst. Bij beide ben ik betrokken. Het mag helder zijn dat het een globaal overzicht is. We proberen als collega’s vooral het regionale werk op elkaar af te stemmen en te verdelen. Dat gebeurt tot ons aller vreugde in goed overleg.

Pastoralia Oud-gemeenteleden blijven soms graag betrokken bij het wel en wee van onze gemeente. Dat geldt ook voor de heer Theo de Ruig, Oosterhout. Op afstand hebben hij en zijn vrouw het wel en wee van onze gemeente gevolgd. Nu heeft hij mij het verzoek gedaan om betrokken te zijn rondom zijn ziekte en operatie. Graag heb ik daaraan gehoor gegeven. In het ziekenhuis en later ook in een van onze kerkdiensten heb ik voor hem en zijn vrouw gebeden. Dat God hen en hun kinderen mag bijstaan in deze moeilijke periode. Het afgelopen jaar was voor velen van ons ingrijpend. Voor het nieuwe jaar wensen we een ieder die dit leest alle goeds toe. Met hopelijk een goede gezondheid en de ruimte voor nieuwe uitdagingen.

Ds. Bert Fockens

Agenda januari 2014

Vanaf de Markkant Mijn beide regiocollega's hebben geschreven over ons werkplan en de verdeling van taken onderling. Graag geef ik mijn aandeel in deze samenwerking aan. Vooropgesteld moet worden dat 30 procent van mijn werktijd niet veel is. De andere 70 procent zijn bestemd voor mijn werk als geestelijk verzorger bij SOVAK. Ten behoeve van onze federatie verzorg ik 20 diensten, inclusief de feestdagen. En daarnaast nog 6 diensten bij SOVAK. Dan is het Witte Kerkje dicht en worden de kerkgangers uitgenodigd de dienst bij SOVAK mee te vieren. Afgezet tegen het aantal diensten dat volgens de kerkorde is voorgeschreven, is het aantal van 20 teveel. De komende jaren proberen we dan ook als voorgangers van de federatie - en in overleg met de kerkenraad - tot een meer evenredige verdeling te komen. Per week probeer ik een dagdeel te besteden aan gesprekken met gemeenteleden. Doorgaans is dit op verzoek van gemeenteleden zelf of krijg ik een seintje via de contactpersonen. Regelmatig is er overleg met de ouderlingen over het bezoekwerk. Een belangrijk deel van mijn tijd is bestemd voor de vergaderingen van de kerkenraad van de federatie. Namens de collega’s maak ik deel uit van het moderamen en ben ik plaatsvervangend voorzitter.

08

Voorgangersoverleg

14.00

Geertruidenberg

13

Kerkenraadvergadering

19.30

14

Commissie eredienst

13.30

consistorie

21

Federatiekerkenraad

19.30

Made

04 feb

'Het vermoeden inspireert'

20.00

Gruytplein Terheijden

consistorie

Mededelingen diaconie In de maanden januari en februari collecteren we voor vier projecten waarbij we als gemeente direct zijn betrokken. Graag uw aandacht voor onderstaande, kleinschalige, projecten die uw aandacht en steun hard nodig hebben. Namens de diaconie, Joke Geerse

Collecte 5 januari: Stichting Vrienden van DHAN Ons geld voor zonne-energie! Er wordt dit jaar 3 keer voor stichting Vrienden van DHAN gecollecteerd. 31


Terheijden - Wagenberg En al die collecte-opbrengsten met daarnaast ook de individuele bijdragen zullen worden bestemd voor een zonnecollector voor vissers in het tsunamigebied. Wat is er namelijk aan de hand? In de arme deelstaten van India, dus ook in Tamil Nadu waar DHAN werkzaam is, is sprake van een energietekort. Als gevolg daarvan wordt van overheidswege 14 uur per dag de elektriciteit afgesloten. Partijen die dat kunnen betalen, hotels en zo, kunnen ter vervanging een aggregaat in zetten. Maar voor de arme vissers in het tsunamigebied is dat niet aan de orde. Ze komen daarom in de problemen met het maken van ijsblokjes. Het ijs is te dun en te gering van kwaliteit om de vis goed en langdurig te kunnen koelen. Gelukkig ligt er een convenant tussen DHAN Foundation India en Nederland, ENVIU, om op zorgvuldig uitgekozen plaatsen zonnecellen weg te zetten. Er is in India immers schaarste op allerlei gebied, maar zon is er in overvloed!! Bij wijze van proef zou er ook zo’n zonnecel bij de vissers op het strand gezet kunnen worden. De Vrienden van DHAN willen graag hun financiële middelen hiervoor ter beschikking stellen.

gaan. Zo kan men 5 dagen per week effectief hulp verlenen. Stichting SAM zorgt voor de financiering van het levensonderhoud van Pim en Willemijn en hun gezin en voor medische apparatuur. Een deel komt via een Iers en een Nederlands bedrijf welke in de verzorgingsregio gevestigd zijn. Verder zijn we afhankelijk van particulieren, kerken en een aantal instellingen. Daarom zijn we verheugd dat ook de Protestantse Gemeente jaarlijks middels collecten bijdraagt. Uitgebreide informatie over de stichting kunt u vinden op onze website www.sammedic.org

Diny Fockens en Annette Houtekamer

Uw donatie wordt gevraagd voor de aankoop van vaccinaties en medicijnen voor gebruik in de nieuwe vaccinatiekliniek in Congo. In Congo sterft jaarlijks 1 op de 7 kinderen onder de 5 jaar. De voornaamste doodsoorzaken zijn: malaria, mazelen en diarree. Dit laatste vooral door gebrek aan schoon drinkwater en slechte hygiëne. Daarbij komt nog de slechte gezondheidszorg, vooral op het platteland. In Kiliba, Oost-Congo, heeft Focus on Education een educatief project dat gericht is op onderwijs aan kinderen en jongeren. Veel van hen zijn oorlogswezen en voormalige kindsoldaten. Enkele jaren geleden is er met onze financiële hulp een school voor medische beroepsopleidingen tot stand gekomen. Bij deze school werd ook een kleine gezondheidskliniek met een aparte vaccinatieruimte voor kinderen gebouwd.

Jan Vonk Collecte 26 januari: het Hamlin Fistula Hospital Ethiopië Aandacht voor het gemeenschappelijk diaconaal doel van de federatie. Hierover kunt u op pagina 6 -7 informatie vinden.

Collecte 2 februari: Stichting Focus on Education

Collecte 12 januari: Stichting SAM De Stichting SAM, Support African Mission, is werkzaam in het noorden van Mozambique. Willemijn van der Spek, dochter van Jan en Willie, haar man Pim de Lijster en hun drie kinderen wonen en werken daar nu alweer vijf jaar. Pim heeft als arts aldaar een medisch project opgezet in samenwerking met een Braziliaanse organisatie. In twee gebieden, district Moma en het district Gurué, rijdt een mobiel medisch team elke veertien dagen langs een aantal lokale klinieken om medische zorg te bieden. Het team rijdt met een landrover met daarin de nodige apparatuur. Het team bestaat uit een arts, een tandarts en een verpleegkundige. Zo worden maandelijks honderden patiënten geholpen. Behalve Pim heeft de stichting twee jaar geleden een tweede arts, Hanneke uitgezonden en sinds juni 2013 een verpleegkundige, Bart. De andere medici worden door Missao Betesda uitgezonden, een Braziliaanse organisatie waarmee intensief wordt samengewerkt.

In de kliniek wordt de plaatselijke bevolking geholpen voor eenvoudige gezondheidsproblemen waarvoor vaak medicijnen noodzakelijk zijn. En in de bijbehorende vaccinatieruimte kunnen baby’s en jonge kinderen gevaccineerd worden tegen kinderziektes.

Om in de verzorgingsgebieden te komen wordt eerst vanuit de woonplaats Nampula gevlogen met de MAF, een flying docters organisatie. Anders zou men een hele dag heen en een hele dag terug nodig hebben om met de auto’s te 32


Terheijden - Wagenberg Omdat de plaatselijk bevolking arm is, ruim 60% leeft onder de armoedegrens van € 1,00 per dag, hebben zij vaak geen middelen om te betalen voor medicijnen en vaccinaties. Hoewel geprobeerd wordt om in samenwerking met de lokale medische autoriteiten en internationale gezondheidsorganisaties vaccinaties gratis te verstrekken, is dat nog niet gerealiseerd. Gezien de moeilijke omstandigheden in dit voormalige oorlogsgebied zal deze hulp nog wel even op zich laten wachten. Daarom proberen wij, Stichting Focus on Education, de lokale bevolking en vooral baby’s en jonge kinderen te helpen met het ter beschikking stellen van medicijnen en vaccinaties. Wist u dat voor € 100,00 meer dan 400 kinderen een vaccinatie tegen mazelen, een van de voornaamste doodsoorzaken, kunnen krijgen? Of dat voor € 100,00 ruim 130 kinderen kunnen genezen van malaria? Help ons alstublieft om deze kinderen een toekomst te geven. Zie: www.focusoneducation.nl/ en www.facebook.com/stichtingfocusoneducation Wij wensen u allen een goed en gezegend 2014.

een vergoeding te gaan vragen. Deze stap moeten we helaas zetten uit economische overwegingen. Met een teruglopend aantal kerkgangers ontvangen we steeds minder vaste inkomsten. Het wordt dan ook voor ons steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Onze begroting krijgen we jaar op jaar niet sluitend. We beseffen dat deze stap voor actief meelevende gemeenteleden een extra beroep op hen doet. We hebben dan ook een regeling te ontworpen waarbij de kosten voor deze actieve leden zo laag mogelijk of zelfs nihil kunnen zijn. Op pagina 36 in dit blad ziet u de exacte tarieven en tevens is daar uitgelegd hoe een en ander werkt. We begrijpen dat het vragen van een vergoeding voor een kerkdienst een nieuwe situatie is die tot vragen en bedenkingen bij u kan leiden. Binnen de kerkenraad hebben we hierover dan ook regelmatig gediscussieerd en dit heeft, uiteindelijk, tot dit resultaat geleid. Uiteraard zijn er altijd bijzondere omstandigheden denkbaar waarbij geen bedrag voor een rouwof trouwdienst zal worden gevraagd. In dat geval zal, op verzoek van betrokkene(n), door het College van Kerkrentmeesters in overleg met het moderamen een passende oplossing worden gezocht.

Bestuur en medewerkers Stichting Focus on Education.

Namens de kerkenraad, Ad Brenters

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bloemengroet In de afgelopen weken gingen de bloemen naar: 24 november dhr. J. van der Spek dhr. Houtekamer 1 december mevr. M. Cieremans dhr. F. Rotteveel dhr. en mevr. Renzen 8 december mevr. G. Blom 15 december dhr. G. Bres 22 december dhr. N. Bevelander mevr. D. Breugelmans mevr. G. Versteeg mevr. B. Lodewikus 24 december dhr. en mevr. Jager 29 december dhr. en mevr. Renzen

Collecteopbrengsten

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

datum

bestemming

1e collecte

2e collecte*

24 nov

eigen gemeente

€ 55,21

€ 43,79

01 dec

PKN Missionair Werk en Kerkgroei

€ 47,05

€ 35,55

08 dec

PKN Pastoraat

€ 37,95

€ 37,05

15 dec

Amnesty International

€ 50,05

€ 32,55

22 dec

DHAN SOVAK

€ 114,14

-

24 dec

Kinderen in de Knel

€ 220,45

€ 128,84

*

Bestemming: kerkenwerk Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Uit de kerkenraad Tarieven voor kerkdiensten Beste gemeenteleden, Met ingang van dit jaar zien wij ons genoodzaakt om voor rouw- en trouwdiensten 33


Terheijden - Wagenberg Belofte

Mededelingen college van kerkrentmeesters

Een belofte moet je niet breken, is mij geleerd. Een goede reden om eerst eens goed bij jezelf te rade te gaan of je jouw belofte die je straks volmondig met ‘ja’ gaat beantwoorden, ook kunt waarmaken. Ruim een jaar geleden was ik mij dat terdege bewust en deed ik een veelbelovende belofte: ik stelde mij op voor de startstreep van een loopbaan als ouderling in de kerkenraad, met als bijzondere taak ‘coördinator van contactpersonen’. Samen met Gerda Vink organiseerden we een contactpersonenavond en ik was stellig van plan deze trouwe groep heel snel te vereren met een huisbezoek. Het bleef niet bij deze taak alleen. De loopbaan werd al snel een renbaan. In november maakte ik een lijst van kerkelijke activiteiten die ik mijzelf toegeëigend had en kwam aan twee volle A4-tjes. Zo raar was het dus niet dat het werk mij ging tegenstaan! En nog steeds was ik niet bij de contactpersonen langs geweest…. Tegelijkertijd was ik bezig met het opzetten van mijn poppentheater. Een enorm leuke baan, maar die wel veel inzet en creativiteit van een mens vraagt. Het werd mij duidelijk: deze twee intensieve activiteiten kunnen niet samen gaan, ik moest een keus maken.

Actie Kerkbalans dit jaar van 12 tot 26 januari “De kerk is een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan” Opnieuw vragen wij u om bij te dragen aan de actie Kerkbalans, de landelijke actie die dit jaar voor de 40ste keer op rij wordt georganiseerd. Want ieder jaar weer is veel geld nodig voor de instandhouding van de eredienst. Met uw bijdrage aan Kerkbalans 'voorziet u de kerk van reisgeld om te kunnen blijven pelgrimeren': het woord van Jezus Christus uit te dragen in de wereld, door te kunnen gaan met godsdienstonderricht, diaconie, bidden, vieren… Een centrum van gemeenschapszin, solidariteit en cohesie te zijn en mensen uit te dagen om niet alleen maar bezig te zijn met dagelijkse beslommeringen, streven naar succes of juist verwerken van tegenslag en verdriet. Juist in deze tijd van economische onzekerheid kan de kerk van extra waarde zijn. Wij beseffen dat veel gemeenteleden in inkomen achteruit gaan, maar durven het toch aan u weer te vragen om zo mogelijk een extra financiële inspanning te doen. Ieder jaar weer zijn we onder de indruk hoe genereus de mensen zijn. Doet u ook dit jaar weer mee?

Een ooit gedane belofte moet ik voortijdig afbreken, de finishstreep is in zicht. Dat is jammer, omdat veel werk weer stil komt te liggen. Het is niet anders. Ik kan alleen maar hopen dat er anderen zijn die de draad oppakken, daar waar ik hem heb laten liggen.

In de kerkbalansenveloppe vindt u een informatie over het werk en de begroting van onze gemeente, en de bestedingen van de beoogde inkomsten aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk: kosten voor de predikant, huur gebouw, de eredienst en vooral ook: de bijzondere activiteiten in onze gemeente die voor dit jaar zijn gepland. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

Een hartelijke groet, Renée Jager – Lafeber

Met dank! Verwachtingen en de dagelijkse werkelijkheid komen niet altijd overeen. Het kan zijn dat bepaalde zaken anders uitpakken dan een mens zich vooraf had voorgesteld. Gelukkig is er de ruimte om bij te stellen en zelfs de mogelijkheid om een gedane belofte terug te geven. Met respect ‘ontslaan’ we Renée van haar gegeven ja-woord en accepteren we, zij het met spijt, dat zij haar ambt van ouderling neerlegt. In de kerkdienst van 5 januari j.l. is dit bekend gemaakt. Wat uiteraard blijft is de toegezegde belofte van geheimhouding van al

Legt u dus de enveloppe met de antwoordstrook dus klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank! Namens het College van Kerkrentmeesters, Ad Brenters 34


Terheijden - Wagenberg datgene dat vertrouwelijk besproken is. Zo wordt dat officieel geformuleerd tijdens een kerkdienst waarin een ambtsdrager ontheven wordt uit zijn of haar ambt. Dat gaat altijd gepaard met een woord van dank. Dank is ook nu zeer op zijn plaats. Renée heeft niet alleen de taak van coördinator van de contactpersonen op zich genomen en diverse bezoeken afgelegd. Naast deze omvangrijke taak heeft zij haar creativiteit ingezet om te proberen verschillende activiteiten van de grond te krijgen. Zo is er een uiterst plezierige picknickbijeenkomst geweest die ze samen met Gerda georganiseerd heeft. Een geweldig moment voor jonge ouders met hun kinderen. En wat ook zeker genoemd moet worden: de ongelooflijke hoeveelheid tijd en energie die zij, samen met anderen, heeft gestoken in de kerstviering voor jong en oud op kerstavond. Zomaar een paar voorbeelden… er valt meer te noemen. Als kerkenraad zijn we Renée dankbaar voor al die momenten. We wensen haar alle goeds toe met onder andere haar poppentheater. Wellicht zijn er mogelijkheden haar poppen een keer te laten spelen in het Witte Kerkje. Van harte hopen we dat een ander de vacature die nu ontstaat op zijn of haar wijze wil invullen.

M.m.v. de cantorij o.l.v. Mariëtte LoesbergVerkerk. Lector: Wietske Brenters. Ouderling van dienst: Gerda Vink. Orgelspel, Welkom en Inleiding. Intochtslied Ps. 84 staande t/m bemoediging en groet. Na het zingen van Ps. 84 Bemoediging en Groet en Drempel- en Kyriëgebed. Na het Drempel- en Kyriëgebed zongen we samen met de cantorij Lied 938. Nadat we lied 938 hadden gezongen Gebed om de leiding van de Heilige Geest. Na het gebed om de leiding van de Heilige Geest las Wietske uit Lucas 8: vs 40 – 56. Na de lezing uit Lucas 8 zongen we de Acclamatie. Nadat we de Acclamatie hadden gezongen, zongen we samen met de cantorij Gezang 52 uit het Liedboek 1973. Na het zingen van Gezang 52 begon ds. Bert met de meditatie. Het thema was: Blijf bij mij en waak hier met mij. Aan het begin en afsluiting van de meditatie zongen we samen met de cantorij: Blijf bij mij en waak hier met mij. Na de meditatie een moment van stilte en het mooie orgelspel. Na het mooie orgelspel en het stilte moment zongen we samen met de cantorij lied 733. De cantorij zong vs 1 en de gemeente zong de verzen 2 en 3. Na het zingen van Gezang 733: In liefde gedenken wij. Ds. Bert droeg een mooi gedicht voor. Na het lezen van het mooie gedicht: Nu zij van ons zijn heengegaan, noemden we de namen. Bij het aansteken van de kaarsen zongen we samen met de cantorij: Licht dat terug komt. Na het zingen van: Licht dat terug komt, zongen we samen met de cantorij lied 732. Vs 1 door de cantorij en de gemeente zong 2 en 3. Na het zingen van Lied 732, Gebeden en Gaven, Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed. En het Onze Vader gezongen door de cantorij. Na de Voorbeden en Dankgebed en het Onze Vader de Mededelingen en Inzameling van de gaven. Tijdens de Inzameling van de gaven zongen we samen met de cantorij: Blijf bij mij. Na het zingen van: Blijf bij mij en waak hier met mij, zongen we het Slotlied, Lied 418 staande. Na het zingen van het Slotlied zong de cantorij: an Irish Blessing. Na het zingen van de cantorij gaf ds. Bert ons de zegen mee. Na de kerkdienst kon iedereen elkaar ontmoeten onder genot van een kopje koffie.

Namens de kerkenraad, Bert Fockens ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Symboliek In december zijn volop bezig geweest met allerlei symbolen. Een viering opluisteren kan veel meer zijn dan een bloemetje neerzetten. Met symbolisch bloemschikken kun je extra betekenis geven aan vieringen door het juiste materiaal, kleur, vorm en materie. In februari willen we een avond organiseren. Siets Baggerman uit Lage Zwaluwe komt ons dan hierover vertellen. We worden dan ook nog aan het werk gezet. Heeft u hiervoor belangstelling, laat het mij dan weten. U krijgt dan nog verder bericht. Gerda Vink ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ingezonden Zondag der Voleinding, 24 november 2013 Voorganger: ds. Bert Fockens. Aan het orgel: Jaap Kaasschieter.

Het was een mooie dienst. Groeten van uw correspondent, Nab Bevelander. 35


Terheijden - Wagenberg Tarieven kerkdiensten 2014 Onderstaande tarieven gelden voor gemeenteleden van de Protestantse gemeente te Terheijden Wagenberg. Bij niet-gemeenteleden wordt een bedrag voor huur van de kerk berekend door de Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden. Voor hen komen daar onderstaande kosten voor inzet van onze predikant bovenop. Uitvaartdienst

€ 425,00

Uitvaartdienst in crematorium

€ 325,00

Huwelijksviering

€ 425,00

Jubileumviering

€ 300,00

Dopen tijden kerkdienst

Gratis

Reductieregeling uitvaartdienst in kerk of crematorium Bij het overlijden van een gemeentelid wordt de bijdrage aan de actie Kerkbalans die de overledene of diens huisgenoot de afgelopen 3 jaar heeft betaald in mindering gebracht op de kosten van de uitvaartdienst. Voorbeeld: Kosten uitvaartdienst

€ 425,00

Bijdrage 2013

-/- € 80,00

Bijdrage 2012

-/- € 55,00

Bijdrage 2011

-/- € 40,00

Werkelijk te betalen

€ 250,00

Indien de financiële afhandeling van een uitvaart geheel via de uitvaartondernemer verloopt, dan brengen we het volledige uitvaarttarief in rekening aan de uitvaartondernemer en keren wij vervolgens de reductie uit aan de nabestaanden. Omdat niet altijd voor ons duidelijk is of de overledene van de reductieregeling gebruik had willen maken zal deze niet automatisch worden toegepast. We sturen altijd een rekening met het volledige bedrag. Wellicht willen nabestaanden, in de geest van de overledene, de eerder voor de kerk bestemde gelden niet terugvragen. Willen ze dat wel dan kunnen ze hiertoe een verzoek aan het College van Kerkrentmeesters te richten. Reductieregeling huwelijk of jubileumviering Wanneer een (of beide) van de partners in de afgelopen jaren een bijdrage heeft betaald aan de actie Kerkbalans zullen de kosten van deze viering verminderd worden met de totale bijdrage aan de actie Kerkbalans in de afgelopen 3 jaar. We zullen in overleg met het bruidspaar bepalen of men deze reductie van toepassing wil laten zijn. Voorbeeld : Kosten huwelijksviering

€ 425,00

Bijdrage 2013

-/- € 80,00

Bijdrage 2012

-/- € 120,00

Bijdrage 2011

-/- € 130,00

Werkelijk te betalen

€ 95,00

Uiteraard zijn er altijd bijzondere omstandigheden denkbaar waarbij geen bedrag voor een uitvaartdienst zal worden gevraagd. In dat geval zal, op verzoek van betrokkene(n), door het College van Kerkrentmeesters in overleg met het moderamen een passende oplossing worden gezocht. Tarieven begraafplaats 2014 worden in verband met plaatsgebrek in de februari-editie opgenomen. (redactie)

36


Bankrekeningnummers: Bankrekening kerkvoogdij: NL40 INGB 0001 0998 62 of NL49 ABNA 0478 0421 59

Protestantse gemeente Drimmelen Kerkgebouw: Herengracht 28, Drimmelen

Bankrekening diaconie: NL13 RABO 0132 5213 18

Kerkenraad: Dhr. ds. G.A. van de Weerd, preses Brandestraat 6, 4931 AW G’ berg tel. 0162-580137 e-mail: dsgavandeweerd@casema.nl

Collectebonnen: Dhr. D. Heil, scriba, ouderling–kerkrentmeester Spechtstraat 14, 4921 TP Made tel. 0162-686923

Dhr. H.C. Elling, ouderling-kerkrentmeester Amalia van Solmsstraat 35, Drimmelen, tel. 0162-685798 e-mail: h.celling@gmail.com

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg

Dhr. L.A. van Suijlekom, ouderling-scriba Amalia van Solmsstraat 13, Drimmelen tel. 0162-683625 e-mail: louisvansuijlekom56@casema.nl

Kerkgebouw: Hoofdstraat 1, Terheijden Postadres: Postbus 64, 4844 ZH Terheijden Predikant: Ds. Bert Fockens Markkant 12, Terheijden, tel. 076-5934360

Dhr. C.J. Brouwers, diaken Stationsweg 5, Drimmelen tel. 0162-682517 e-mail: brouwers_c@hetnet.nl

Voorzitter: Mariëtte Loesberg - Verkerk Hoofdstraat 31a, Terheijden, tel. 06-23527756

Bankrekeningnummers: CvK Hervormde Gemeente Drimmelen bankrek. NL74 FVLB 0225 3791 55 of Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente Drimmelen Bankrek. NL98 INGB 0001 0706 88

Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen Acaciastraat 2, Made, tel. 0162-685646

Bankrekening diaconie: NL57 FVLB 0699 9470 14 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Drimmelen

College van kerkrentmeesters: Ad Brenters Haven 9, Terheijden, tel. 076-5933502

Hervormde gemeente Made & Oud-Drimmelen

Jan Buys Hondsdraf 2, Terheijden, tel. 076-5931702 Ouderlingen: Gerda Vink - Bakker Hofstad 8, Wagenberg, tel. 076-5932705

Kerkgebouw: Patronaatstraat 27, Made Kerkenraad: Dhr. ds. G.A. van de Weerd, preses Brandestraat 6, 4931 AW G’ berg tel. 0162-580137 e-mail: dsgavandeweerd@casema.nl

Diaken: Joke Geerse - van der Steen Bastion 32, Terheijden, tel. 076-5934363 Annette Houtekamer - van Dam Hartelweg 22, Breda, tel. 076-5870320

Dhr. D. Heil, scriba, ouderling–kerkrentmeester Spechtstraat 14, 4921 TP Made tel. 0162-686923 e-mail: dhei@hotmail.com

Collectebonnen: Ad Brenters Haven 9, Terheijden, tel. 076-5933502

Dhr. F.P. Breugem, ouderling Plantenpad 4, 4924 PP Made tel. 0162-681254 e-mail:frank@breugem.net

Bankrekeningnummers: Bankrekening college van kerkrentmeesters: NL72 FVLB 0699 5426 42 t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg

Dhr. D. Heil, diaken Lucia Eijkenstraat 1, 4921 AL Made tel. 0162-684840 e-mail: d.heil@kpnplanet.nl

Bankrekening diaconie en werkgroep Kerk in Actie: NL20 FVLB 0699 6429 06 t.n.v. Protestantse gemeente Terheijden Wagenberg, o.v.v. Diaconie of Werkgroep KIA

Mevr. M. Middelburg - Dijkshoorn, diaken Steelhovensedijk 9E, 4921 SV Made tel. 0162-670160 e-mail: greet@leen-middelburg.nl 37


Protestantse gemeente Lage Zwaluwe

Redactie kerkblad: Mevr. H.C. Faasen - Roest Weth. Dubbelmanstraat 10, tel. 0168-483020

Kerkgebouw: Kerkstraat 49 Lage Zwaluwe, tel. 0168-483359

Bankrekeningnummers: Bankrekeningen college van kerkrentmeesters: NL02 FVLB 0635 8096 64 of NL77 RABO 0126 7069 56 t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Predikant: Mevr. ds. J.W. Allewijn Oudlandstraat 26, tel. 0168-482118 Scriba: Mevr. P. Eestermans - Dudok Ganshoeksingel 35, tel. 0168-484417

Bankrekening kerkblad: NL76 RABO 0143 0668 97 t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Kosters: Dhr. W.L. Groeneveld Weth. Dubbelmanstr. 25, tel. 0168-483209.

Bankrekening solidariteitskas: NL09 RABO 0120 7372 48 t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Mevr. J.H.L. van Ofwegen-van Heijst Repel 12, tel. 0168-483663 Mevr. N. Groeneveld - van der Stelt Kerkstraat 44, tel. 0168-486456

Bankrekening diaconie: NL12 RABO 0126 7227 73 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Lage Zwaluwe

Dhr. H. Evegaars Flierstraat 88, tel. 0168-486188

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Contactpersoon trouw- en rouwdiensten: Mevr. N. ten Haaf Oudlandstraat 21, tel. 0168-482381 / 06-81893074

Redactieadressen

Contactpersoon diaconie: Dhr. C. Groeneveld Kerkstraat 44, tel. 0168-486456

Kopij kerkblad februari 2014 inleveren vóór 20 januari 2014:

Contactpersoon kerkvoogdij: Dhr. F.J.C. van der Eijk Oudlandstraat 23, tel. 0168-484471

Voor Drimmelen / Made & Oud-Drimmelen bij: Louis van Suijlekom Amalia van Solmsstraat 13 4924 BR Drimmelen tel. 0162-683625 e-mail: louisvansuijlekom56@casema.nl

Contactpersoon ledenadm.: Mevr. W.J. Orie - de Jong Repel 2, tel. 483426 Contactpersoon autodienst: Dhr. A.G. de Lange Onderstraat 23, tel. 0168-482434 of 0168-320725

Greet Middelburg Steelhovensedijk 9E 4921 SV Made tel. 0162-670160 e-mail: greet@leen-middelburg.nl

Dhr. P.A. Kraak Repel 3, tel. 0168-484211 Contactpersoon oppasdienst en kindernevendienst: Mevr. G.J. Conway - van den Hout Ameroever 68, tel. 0168-482946

Voor Lage Zwaluwe bij: Reina Faasen Weth. Dubbelmanstraat 10 4926 BS Lage Zwaluwe tel. 0168-483020 e-mail:

Contactpersoon brugdienst: Mevr. N. ten Haaf Oudlandstraat 21, tel. 0168-482381

kerkblad@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl

Kerkblad - abonnementen: Dhr. J. en mevr. N. Bollaart - van de Kreeke Ds. Jamesstraat 10, tel. 0168-482211

Voor Terheijden – Wagenberg bij: Diane Breugelmans Dreef 21 4921 ZA Made tel. 0162-683683 e-mail: gemeentenieuws@pkn-terheijdenwagenberg.nl

Collectebonnen: Mevr. A.M. Lomeijer, Flierstraat 75 Fam. van der Eijk, Oudlandstraat 23 tel. 0168-484471 38


39


Rouwcentrum Zuidema

Tel: 0168 - 405038 Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal. Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk. Rouwcentra:

Beheer van:

Schanspoort 6 4791 HC Klundert

Rouwkamer De Westhoek Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

Noordhaven 4 4761 DA Zevenbergen Kantoor:

Internet:

Noordhaven 4 4761 DA Zevenbergen

info@rouwcentrum-zuidema.nl www.rouwcentrum-zuidema.nl

Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.

40

Gezamenlijk kerkblad januari 2014  
Advertisement