Succeskompas, de essentie van leiderschap

Page 1

Dialoog

Succeskompas, de essentie van nieuw leiderschap

Tekst: Els Holland | Beeld: Sonia de Cuba

Op 2 maart 2010 zag het boek “Succeskompas; richting geven aan je leven en werk” van Theo Buijsrogge het levenslicht. Een bont gezelschap was bijeen gekomen op Nyenrode om getuige te zijn van deze bijzondere gebeurtenis. Het boek geeft voldoende aanleiding om met de schrijver in gesprek te gaan. Voor wie heb je het boek geschreven? ,,Dat is een goede vraag. Er is eigenlijk nooit een moment geweest waarop ik dacht nu ga ik zitten en ga ik voor die doelgroep een boek schrijven. Het is eigenlijk ontstaan. Wat ik me nu kan doen is afvragen: Voor wie is het interessant?’’ Heb je daar al een beeld bij? ,,Het boek appelleert aan mensen die een stap aan het maken zijn in bewustwording en die naar handvatten daarvoor zoeken. Mensen die zich er bewust van zijn dat de manier waarop we altijd in het leven gestaan hebben, en onze organisaties georganiseerd hebben, gewoon niet meer werkt. Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheid crises waar we mondiaal mee te kampen hebben: de financiële crisis, de klimaatcrisis, de overbevolkings- en voedselcrisis. Die zijn allemaal een uitvloeisel van de manier waarop we in het verleden met dingen omgegaan zijn. Ik denk dat een toenemende groep mensen zich bewust is dat we dingen op andere manieren moeten doen. Servant-leadership gaat

34

daarin ook een belangrijke rol spelen. Een ieder die daarin geïnteresseerd is, zal geïnteresseerd zijn in het boek, om te begrijpen wat de onderliggende principes en stromingen zijn, die maken dat het zo belangrijk is dat we daarmee aan de slag gaan. Vaak zie je bij het uitbreken van een crisis dat er enerzijds een groeiende interesse is voor spiritualiteit en aan de andere kant er ook een reactie is van: terughouden, beheersen, controle en van bijna krampachtig vasthouden aan het oude. Daar is een correlatie en dat is ook een discrepantie. Herken jij dat? Ik denk dat het heel herkenbaar is. Kijk naar bijvoorbeeld Spiral Dynamics. Dat beschrijft in detail hoe de overgang van het ene niveau naar het andere niveau gaat en dat gaat bijna altijd gepaard met een crisis. Een crisis ontstaat door een situatie waarvoor in het huidige paradigma geen verklaring is. Dat paradigma biedt ook geen oplossing om uit het probleem te komen. Dat betekent dat je even een moment helemaal los bent; dat je eigenlijk niet weet hoe er mee om te gaan. Dat moment is een voedingsbodem om nieuwe paradigma’s aan te leren, die je wel weer de handvatten daarvoor geven. Een crisis is vaak een aanleiding die nodig is om mensen zover te krijgen dat ze een stukje ontwikkeling doormaken. Je ziet echter ook dat in zo’n crisis mensen terug vallen op oude patronen en proberen zo goed mogelijk de oude situ-

nieuwe leiders

120700 Nieuwe Leiders 03_2010.indd 34

06-09-2010 10:25:40


Dialoog

atie weer te herstellen. Dat is kenmerkend in zo’n overgang. Voordat je het nieuwe paradigma volledig geadopteerd hebt, val je af en toe, als het moeilijk wordt, terug in oude patronen. Totdat je telkens weer merkt dat die je niet gaan helpen. En je zoveel vertrouwen krijgt in je nieuwe inzichten, dat die eigenlijk de boventoon gaan voeren. In hoeverre kan jouw boek daar ook een bijdrage aan leveren? Je ziet dat de wereld heel complex is. We zijn à la minute verbonden met iedereen en alles over de hele wereld. We

“ Jouw Succeskompas wijst

wie je in essentie bent en hoe je van daaruit richting kunt geven aan je leven en werk. worden overstelpt met informatie; we hebben schijnbaar onbeperkte keuzemogelijkheden en de hele omgeving, wedijvert om onze aandacht, om ons bepaalde keuzes te laten maken. Dat maakt het heel erg ingewikkeld en dat dwingt ons eigenlijk om heel erg naar onszelf te gaan. Om naar binnen te gaan en ons af te vragen: Wie ben ik nu zelf? Wat is mijn authenticiteit iteit en mijn essentie? En van daaruit bewuste keuzes uzes te maken, in plaats van je te laten leiden door de omgeving, of je ego. En dat is waar natuurlijk het boek met name over gaat. at. Dat is het Succeskompas. as. Jouw Succeskompas wijst st wie je in essentie bent en hoe je van daaruit richhting kunt geven aan je e leven en werk.

Het Succeskompas bestaat uit je levensdoel, de talenten die je meegekregen hebt, de waarden die je belangrijk vindt en uiteindelijk je missie, die beschrijft wat je met je talenten doet om invulling te geven aan je levensdoel en hoe je daarbij invulling geeft aan je waarden. Het boek beschrijft de achterliggende dynamiek, waarom die elementen nu zo belangrijk zijn. Je kunt het Succeskompas op jezelf toepassen en ook op organisaties, want ook organisaties hebben een doel, een missie, talenten en dragen waarden uit. Wil je een duurzame verbinding tussen mens en organisatie maken en beiden duurzaam succesvol laten zijn, dan moet het succeskompas van de mensen en van de organisatie op elkaar afgestemd zijn. En een servant-leader is bij uitstek een leider die daar oog voor heeft. Terwijl ik het boek las, kreeg ik de indruk dat je het zelf allemaal ook meegemaakt en ervaren hebt. Klopt dat? Situaties waarin ik terecht kwam, dwongen mij om mijn nieuwe inzichten ook werkelijk te doorvoelen. En te ervaren wat het is om bijvoorbeeld negatieve emoties los te laten en mensen te vergeven. Het is dus geen verzameling van inzichten van anderen. Er staat natuurlijk ook veel in wat anderen op hun manier beschrijven. Ik denk dat één van de belangrijkste toegevoegde waarden van dit boek is dat het die verschillende invalshoeken en die verschillende aspecten van bewustzijn en jezelf zijn en daar richting aan geven, aan elkaar knoopt tot een logisch geheel. Een psycholoog, die het concept heeft gelezen, zei een keer tegen mij: “Er staan heel veel dingen in die ik ken, die ik ook toepas, maar nu begrijp ik voor het eerst hoe het allemaal met elkaar samenhangt en uiteindelijk terug te leiden is naar de oerknal”. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie uitspraak. En daar ben ik eigenlijk ook continu mee bezig. Dingen terugbrengen naar de essentie en doorgronden tot wat nu de essentie, de kern van de zaak is. En hoe kun je nu vanuit die kern richting geven aan je leven en je werk. Heb je nog een specifieke boodschap, of iets wat je mee wilt geven aan alle leiders die dit lezen? Ik denk dat voor alle leiders het boek belangrijk kan zijn, om inzicht te krijgen in de achtergrond van de ontwikkeling van mensen, van organisaties, van leiderschap, van menselijk gedrag en van drijfveren van mensen en hoe je daar op een succesvolle manier gebruik van kunt maken.

Els Holland is adviseur, trainer, coach en eigenaar van ELS Com pany ; coach voor Effec tieve Leidersch ap Su ppor t ( w w w. el scom pany. n l )

Theo Buijsrogge is interim manager en coach (vanuit zijn onderneming AddoValere Management & Consultancy: www.addovalere.nl). Daarnaast is Theo oprichter en beheerder van het Spiritueel Ondernemers Netwerk (www.spiritueelondernemersnetwerk.nl) en auteur. Zie voor meer informatie en toepassing van het Succeskompas: www.succeskompas.nl.

nieuwe leiders

120700 Nieuwe Leiders 03_2010.indd 35

35

06-09-2010 10:25:46


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.