Page 96

98

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Ringsted 2 Duevej Kildemarken

Drosselvej Fuglebakken

Kildehaven

Kildestrædet Fuchsiavej Virkelyst Havekoloni

Rørsangervej

Kildevældet

Kildehaven

Hyacintvej

Svalevej Nattergalevej

Dyssegårdsvej Bavnagervej H P Hansens Vej

Egevej Balstrupvej

Balstrupgårdsvej

Rugvænget Jættevej

Jættevej

Haslevvej

5. sporsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB Nyt spor

Ringsted 3

0

100

200 m

Eksisterende spor

Harhoffs Allé

Vilh Andersensvej

Søndergade Spurvevej Schaldemosevej

Brogade Sjællandsgade Vestervej Fynsgade

Rønnedevej Jørgen Roedsvej

Mågevej

Mellem Broerne

Balstrupvej

Haslevvej Rolighedsvej

Næstvedvej Tjørnevej Gyvelvej

Syrenvej Rosenvej

Nybygningsløsning, 64 dB

Odinsvej

Bygning

0-Alternativet, 64 dB

Ny støjskærm, 2 m høj

Nyt spor

Ny støjskærm, 2-4 m høj

Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6