Page 92

94

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Kongstedvej 2

Humleorevej Kongstedvej

Vestmotorvejen

Kongstedvej

Kongstedvej

Ny bane, 64 dB

Bygning

0-alternativ, 64 dB

Kongstedvej 3

Nyt spor

0

100

200 m

Eksisterende spor Vestmotorvejen

Kongstedvej

Kongstedvej

Kværkeby Stationsvej Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

0-Alternativet, 64 dB Nye spor Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6