Page 84

86

Støj og vibrationer

Støjkort

Miljøredegørelse – hæfte 6

Køge 6

Stormøllevej Østre Sandmarksvej

Tangmosevej

Flindtsvej

Zoffmannsvej

Værftsvej

Emilievej Sygehusvej Nørre Boulevard

Brockmandsvej

Blumesvej

Gløerfeldtsvej

Dyrlundsvej Dorotheavej

Quistgaardsvej

Slagterivej

Pedersvej

Tordenskjoldsgade

Glæisersvej

Gudrunsvej Louisevej

Korsvej

Tøxensvej

Ny bane, 64 dB

Bygning

Nyt spor Eksisterende spor

Ølby

0

100

200 m

100

200 m

Bytoften Krogstoftevej

Ølbyvej Pilegårdsvej

Køge Bugt Motorvejen

Havrelyngen Haveforening

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

Nye spor

Ny støjskærm 2m høj

Eksisterende spor

0

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6