Page 80

82

Støj og vibrationer

Nybygningsløsningen, 64 dB

Miljøredegørelse – hæfte 6

Jersie 3

Køge Bugt Motorvejen

Ådalen Egedesvej

Ny bane, 64 dB

Bygning

Nyt spor

Eksisterende støjskærm eller støjvold 0

Ølsemagle 1

100

200 m

Ådalen

Ådalen

Egedesvej

Ølsemaglevej

Køge Bugt Motorvejen

Fuglebæk Allè

Humleageren

Munkeageren Fuglebæk Allè

Nybygningsløsning, 64 dB

Bygning

Nye spor Eksisterende spor

0

100

200 m

Profile for Banedanmark - Den nye bane København-Ringsted

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6

Vvm 6  

Støj og vibrationer Miljøredegørelser - hæfte 6